Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

kaple sv. Anny, soutok Lužnice - Vltava

Šumava

kategorie: kultura a památky
podkategorie: kaple
lokalita: písecko
GPS: 49°13'48.757"N, 14°23'23.917"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

V místech, kde se vlévá Bohunický potok z levého břehu do Vltavy, bylo původně hluboké Svatoanenské údolí s několika usedlostmi a silnici k obci Neznašov. Při stavbě přehradní nádrže Orlík bylo údolí překlenuto mostem a usedlosti demolovány. Zachována zůstala barokní kaple sv. Anny z roku 1775. V roce 1900 byla kaple opravena na náklady hraběnky Kateřiny Berchtoldové, manželky posledního majitele neznašovského panství. Letopočet opravy je uveden ve fasádě nad vchodem. Pod oltářem vytékal původně v interiéru kaple pramen, jemuž byla přisuzována zázračná moc. Voda byla skutečně kvalitní, firma J. R. Havlů z ní na počátku 20. století vyráběla sodovku a voda se dovážela i do nemocnice v Českých Budějovicích. Dnes pramení ve stráni za kaplí. Kaple bývala každoročně na sv. Annu (26. července) cílem procesí z neznašovského kostela sv. Trojice. Na tomto místě se stékají dva největší jihočeské toky, Lužnice ústí z pravého břehu do Vltavy a Vltava pokračuje dále ke Zvíkovu, aby zde přijala do svých vod další z přítoků - Otavu. Pamětníci vzpomínají, že v době, kdy nebyla hladina Vltavy zdvižena přehradní nádrží Orlík, bylo dobře patrné rozdílné zbarvení vody, kterou s sebou řeky přinášely. Lužnice byla zelená a Vltava hnědá, podle pramenů v šumavských rašeliništích. Přímo na soutoku odhalili archeologové sídliště ze starší doby bronzové. Šlo o zcela výjimečnou a mimořádně důležitou osadu. Podle nálezů byla významným centrem obchodu. Dochovaly se i stopy kovolitectvi a rázovitá keramika, která naznačuje kontakt se středním Podunajím. Dnes je lokalita z velké části zatopena. Archeologické nálezy jsou součástí expozic Městského muzea v Týně nad Vltavou. Boží muka před napuštěním přehradní nádrže Orlík vyčnívala vysoko nad vodní hladinu, při dokončováni vodního díla zachráněna přístavbou betonového podstavce. Nejstarší zpráva o božích mukách pochází z Josefínského katastru z roku 1785, kde se o nich hovoří jako o Semenecké kapli (podle názvu blízkého lesa Semence). Lidová povést jim přisuzuje starší historii, pojící se k příběhu z konce 13. stol.: Po smrti krále Přemysla Otakara II. v bitvě na Moravském poli v roce 1278 spravoval zemi až do zletilosti jeho následníka Václava II. Václavův poručník Ota V. Čechy byly sužovány hordami braniborských vojsk, které sem Ota povolal. Jak zacházel se svěřenou zemi i s budoucím králem Václavem je z historických pramenů dostatečně známo. Také nedaleký Týn nad Vltavou byl roku 1280 vypleněn braniborskými vojsky. V roce 1281 zasáhla království obrovská neúroda a následný hladomor. V hlubokých lesích vltavotýnského kraje se tehdy, tak jako na mnoha jiných místech, ukrývaly tlupy lupičů. Přepadávaly kupecké povozy na stezce vedoucí z Pasova přes Prachatice a Týn nad Vltavou, drancovaly okolní vesnice a nezřídka se odvážily až do města, takže se obchodníci začali brzo Týnu vyhýbat. Týnští měšťané se marně snažili dovolat spravedlností. Obrat nastal až v roce 1287, kdy Týn nad Vltavou obsadilo vojsko krále Václava II. Do Týna je povolal tehdejší vlastník týnského panství, pražský biskup, který tím poskytl králi oporu proti vzpouře Vítkovců. Centra vzpoury se nacházela v Bechyni a na Zvíkově a Týn nad Vltavou, vklíněný mezi vítkovské panství jako ostrůvek v moři, byl výhodným strategickým bodem. Konšelé tehdy prosili velitele královských vojsk, aby jim pomohl v boji proti banditům. Velitel jejich naléhavým prosbám nakonec vyhověl a vojáci spolu s měšťany uchystali na lupiče léčku. Městští radní rozhlásili po okolí, že pořádají na počest královského vojska večerní slavnost, na kterou jsou zváni všichni z Týna i okolí. Doufali, že se tato zpráva donese i k lupičské bandě, která řádila nedaleko města. Místo na slavnost však vojsko večer vytáhlo tajně k nedalekému lesu Semenci, kde se měli lupiči ukrývat. K ránu se jim podařilo zahnat celou bandu až k soutoku Lužnice a Vltavy. Jen několika mála členům se podařilo přeplavat na druhý břeh a uprchnout. Soud nad bandity byl krátký a jasný. Všichni, včetně jejich vůdce, byli na místě popraveni. Týnští měšťané pak postavili na místě popravy boží muka jako dík za záchranu svých majetků a jako připomínku tohoto příběhu pro příští věky. Tolik pověst doplněná o historická fakta. A však městu Týnu nebyl ani poté dopřán tolik očekávaný klid a pokoj. V srpnu roku 1289 vypálil Vítek z Hluboké, bratr známého Záviše z Falkenštejna, biskupské zboží, jako pomstu za biskupovu pomoc králi. Nejprve vyplenil Pelhřimov a na zpáteční cestě k Hluboké také Týn a sedm okolních vesnic. Vzpoura Vítkovou pak byla částečně potlačena až po roce 1290, kdy byl před hradem Hluboká popraven Záviš z Falkenštejna. Ale to už je jiná kapitola a jiná pověst.

odkaz: není

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

řeka Lužnice

batoh
řeka Lužnice
Šumava A-Z: voda - řeky
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

soutok Lužnice - Vltava

batoh
soutok Lužnice - Vltava
Šumava A-Z: voda - řeky
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

silniční most Vltava, sv. Anna, Neznašov...

batoh
silniční most Vltava, sv. Anna, Neznašov
Šumava A-Z: technické
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

U Masáka

batoh
U Masáka
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
řeka Lužnice 0.04 km
soutok Lužnice - Vltava 0.04 km
silniční most Vltava, sv. Anna, Ne... 0.17 km
U Masáka 0.46 km
židovský hřbitov Neznašov 0.59 km
pomník padlých WWI i II, Neznašov... 0.82 km
kaple Neznašov 0.84 km
zámek Neznašov 0.84 km
Stanice Pomoc přírodě, Týn nad Vlt... 1.21 km
SDH Týn nad Vltavou 1.22 km
modřínová alej, Týn nad Vltavou... 1.32 km
NS lesní Semenec 1.43 km
NS Onen Svět 1.45 km
rozhledna Semenec 439 m n. m. 1.46 km
nádraží Týn nad Vltavou 1.55 km
lipová alej míru, Týn nad Vltavou... 1.56 km
dětské hřiště Týn nad Vltavou... 2.03 km
Bohunice 2.09 km
pamětní deska obětem nacismu, Týn ... 2.13 km
železný most Vltava, Týn nad Vltav... 2.14 km
kaple Panny Marie, Týn nad Vltavou... 2.2 km
Husova kaple, Týn nad Vltavou 2.23 km
kaple Panny Marie Karlovské, Týn n... 2.28 km
rodný dům Antonína Jaroslava Puchm... 2.28 km
Puchmajer Antonín Jaroslav 2.28 km
pamětní deska Antonín Jaroslav Puc... 2.28 km
Sokolovna Týn nad Vltavou 2.31 km
pomník padlých WWI i II, Bohunice... 2.32 km
dům č.p. 25, Týn nad Vltavou 2.34 km
dům U Modré hvězdy, Týn nad Vltavo... 2.35 km
radnice Týn nad Vltavou 2.35 km
Boží muka, Týn nad Vltavou 2.35 km
vyhlídkové plavby Týn nad Vltavou... 2.36 km
Vltavotýnské podzemní chodby 2.38 km
studna Týn nad Vltavou 2.38 km
Zámecké divadlo, Týn nad Vltavou... 2.38 km
pamětní deska Josef Sakař 2.39 km
Vojna Jaroslav 2.39 km
Týn nad Vltavou 2.39 km
Tchán 2.39 km
kostel sv. Jakuba, Týn nad Vltavou... 2.39 km
kašna Týn nad Vltavou 2.39 km
infocentrum Týn nad Vltavou 2.41 km
dům U Zlatého slunce, Týn nad Vlta... 2.41 km
fara Týn nad Vltavou 2.44 km
stará pošta, Týn nad Vltavou 2.44 km
kostel sv. Víta, Týn nad Vltavou 2.45 km
hřbitov Týn nad Vltavou 2.45 km
hrob Matěje Kopeckého 2.47 km
Kameňák 1, 2, 3 2.48 km
Cihelny 2.5 km
zřícenina hradu Týn nad Vltavou 2.67 km
dětské hřiště sídliště Týn nad Vlt... 2.68 km
otáčivé hlediště, Týn nad Vltavou... 2.73 km
solnice, Týn nad Vltavou 2.75 km
Arcibiskupský pivovar, Týn nad Vlt... 2.79 km
SDH Všemyslice 2.83 km
kaple Všemyslice 2.85 km
pomník padlých WWI, Všemyslice 2.85 km
Všemyslice 2.85 km
Záluží u Týna nad Vltavou 2.9 km
kaple, Záluží u Týna nad Vltavou... 2.91 km
kontribuční sýpka a Josefovský špý... 3.07 km
lesní budhistický klášter Koloděje... 3.16 km
SDH Koloděje nad Lužnicí 3.21 km
zámek Mitrowicz, Koloděje nad Lužn... 3.23 km
Krásné živé památky - 16. díl - Na... 3.23 km
dětské hřiště Koloděje nad Lužnicí... 3.35 km
Koloděje nad Lužnicí 3.35 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Kolodě... 3.36 km
pomník padlých WWI i II, Koloděje ... 3.36 km
památník Matěje Kopeckého, Koloděj... 3.38 km
pamětní deska Alfréda a Emila Rado... 3.45 km
Radok Emil 3.46 km
Radok Alfréd 3.46 km
rodný dům Alfréda a Emila Radoků, ... 3.46 km
židovský hřbitov Koloděje nad Lužn... 3.47 km
Všeteč 4.5 km
Břehy 4.73 km
pomník padlých WWI z Březí - Podhá... 5.08 km
pomník padlých WWI z Osady, Křtěno... 5.08 km
Křtěnov 5.08 km
kostel sv. Prokopa, Křtěnov 5.09 km
Temelín 5.09 km
fara Křtěnov 5.1 km
hřbitov Křtěnov 5.11 km
pomník padlých WWI, Temelín 5.17 km
rybník Školňák, Temelín 5.18 km
Panský rybník, Temelín 5.29 km
Březí u Týna nad Vltavou 5.43 km
infocentrum Jaderné elektrárny Tem... 5.46 km
zámek Vysoký Hrádek 5.46 km
jaderná elektrárna Temelín 5.47 km
Brábek František 5.94 km
kaple Neposkvrněného Početí Panny ... 6.04 km
Třitim 6.08 km
Albrechtická lípa 6.22 km
kostel sv. Petra a Pavla, Albrecht... 6.54 km
kapličkový hřbitov, Albrechtice na... 6.54 km
fara Albrechtice nad Vltavou 6.58 km
kaple Nuzice 6.61 km
Konopický Alois, plukovník v.v. 6.64 km
Albrechtice nad Vltavou 6.69 km
pomník padlých WWI, Albrechtice na... 6.84 km
dětské hřiště Albrechtice nad Vlta... 6.86 km
kaple Dobšice 7.01 km
SDH Dobšice 7.01 km
Dobšice 7.03 km
Židova strouha 7.3 km
Čertova nevěsta 7.3 km
Strakonický dudák 7.3 km
Ohnivé léto 7.45 km
Jízda 7.71 km
Sedlec u Temelína 7.8 km
Kočín 7.92 km
kaple sv. Prokopa, Kočín 7.93 km
Údražský rybník 8.15 km
SDH Údraž 8.18 km
Ohnivé léto 8.18 km
tvrz Údraž 8.21 km
pomník padlých WWI, Údraž 8.22 km
Údraž 8.22 km
kaple sv. Víta, Bečice 8.24 km
kaple Panny Marie Lurdské, Údraž... 8.25 km
Bečice 8.27 km
rozvodna Kočín 8.5 km
mlýn Bechyně 8.77 km
hřbitov Žimutice 8.86 km
zámek Bechyně 8.9 km
Alšova jihočeská galerie, Bechyně... 8.99 km
Preclík Vladimír 9 km
muzeum Vladimíra Preclíka 9 km
hrob vojáků Rudé armády, Bechyně... 9.1 km
pomník padlých WWI i II, Bechyně... 9.1 km
pamětní deska JUDr. Adolf Zahradní... 9.11 km
městské muzeum Bechyně 9.11 km
kašna keramická Bechyně 9.11 km
pamětní deska letců, Bechyně 9.11 km
radnice Bechyně 9.12 km
rodný dům Václava Pichla 9.12 km
pamětní deska Václav Pichl 9.13 km
fara Bechyně 9.16 km
pamětní deska kněz František Sláma... 9.16 km
pamětní deska učitelské rodině Ern... 9.17 km
kostel sv. Matěje, Bechyně 9.18 km
infocentrum Bechyně 9.19 km
pomník padlých WWI, Žimutice 9.2 km
Bechyně 9.22 km
Krajc Rudolf 9.22 km
Žimutice 9.23 km
klášter Bechyně a kostel Nanebevze... 9.24 km
židovský hřbitov Bechyně 9.26 km
kaple Kamenný Dvůr 9.27 km
Březnice 9.33 km
SDH Bechyně 9.34 km
pomník padlých WWI, Březnice 9.34 km
kaple Březnice 9.34 km
hrob neznámého rudoarmějce, hřbito... 9.35 km
staré nádraží Bechyně 9.35 km
SDH Březnice 9.35 km
hrob Sergej Gerasimovič Marčenko 9.35 km
kostel sv. Michala, Bechyně 9.36 km
hrob Rudolf Krajc 9.36 km
synagoga Bechyně 9.36 km
muzeum turistiky Bechyně 9.36 km
hřbitov Bechyně 9.37 km
SDH Chvalšovice 9.46 km
busta František Křižík, Bechyně... 9.52 km
Jehnědno 9.57 km
koupaliště Bechyně 9.58 km
Chvalešovice 9.59 km
horní mlýn Bechyně 9.67 km
vila Vendelína Máchy, Bechyně 9.71 km
pamětní deska Otto Gutfreund 9.8 km
Kryl Karel 9.8 km
Gutfreud Otto 9.8 km
koloběžka Grand Prix, Bechyně 9.81 km
lázně Bechyně 9.83 km
Bechyňský most Duha 9.86 km
Tajemství železnic - S Cimrmanem d... 9.86 km
pomník padlých WWI, Paseky 9.96 km
Muzeum historických vozidel Pořeža... 10.01 km
nádraží Bechyně 10.02 km
kaple Paseky 10.08 km
Paseky 10.1 km
pomník Františka Žáka 10.16 km
Žák František, generálmajor 10.16 km
kaple Radětice 10.53 km
pomník padlých WWI i II, Radětice... 10.6 km
kasárna a letiště Bechyně 10.82 km
Žďárské Chalupy 10.89 km
rybník Rabyň 11.57 km
Žďár u Protivína 11.76 km
dětské hřiště, Žďár u Protivína... 11.77 km
kaple Panny Marie, Žďár u Protivín... 11.77 km
kaple sv. Anny, Chřešťovice 11.79 km
židovský hřbitov Protivín 11.95 km
hřbitov Protivín 12 km
Tálín 12.01 km
pomník padlých WWI, Protivín 12.01 km
Bzí 12.08 km
Horký Karel 12.09 km
Purkarec 12.16 km
kaple sv. Václava, Tálín 12.25 km
paraskupina Glucinium 12.27 km
Poprask na silnici E 4 12.3 km
zámek Bzí 12.3 km
Svatba upírů 12.3 km
Zlatí úhoři 12.3 km
pivovar Bzí 12.32 km
Cernan Eugene Andrew 12.42 km
Pivovarský rybník, Bzí 12.42 km
Tvrdošíjní illusionisté, Karel Šar... 12.56 km
zámek Chřešťovice 12.56 km
Kratochvilné děje z naší vlasti - ... 12.56 km
SDH Sudoměřice u Bechyně 12.56 km
pomník padlých WWI, Chřešťovice... 12.57 km
SDH Chřešťovice 12.59 km
Husová Anna Regina 12.6 km
Chřešťovice 12.6 km
pomník padlých WWI, Sudoměřice u B... 12.68 km
fara Sudoměřice u Bechyně 12.69 km
Tálínský rybník 12.71 km
kostel Všech svatých, Sudoměřice u... 12.72 km
dětské hřiště Sudoměřice u Bechyně... 12.74 km
kaple Panny Marie, Chřešťovice 12.75 km
kaple vyklenková sv. Jana Nepomuck... 12.78 km
Ohnivé léto 12.83 km
Pivní putování - 8. díl - Jižní Če... 12.88 km
pivovar Platan, Protivín 12.88 km
kaple Panny Marie, Protivín 12.96 km
Krokodýlí ZOO Protivín 12.96 km
platanová alej Protivín 12.96 km
hřbitov Myšenec 12.98 km
kaple sv. Anny, Protivín 12.99 km
Sokolovna Protivín 13 km
naučná stezka na břehu Blanice 13.01 km
památník města Protivína 13.01 km
Protivín 13.01 km
pamětní deska Cyrila Kopeckého 13.02 km
kaplička Panny Marie, Protivín 13.02 km
evangelická církev metodistická, P... 13.05 km
sýpka Protivín 13.05 km
děkanství Protivín 13.07 km
Raba Václav, generál, pilot, velit... 13.07 km
pomník padlých WWI i II, Protivín... 13.07 km
pamětní deska Václava Raba 13.07 km
kostel sv. Alžběty, Protivín 13.09 km
Sokol Sudoměřice u Bechyně 13.09 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Protiv... 13.09 km
platan javorolistý, Protivín 13.1 km
Už zase skáču přes kaluže 13.1 km
zámek Protivín 13.1 km
nádraží Sudoměřice u Bechyně 13.14 km
kostel sv. Havla, Myšenec 13.14 km
dětské hřiště Myšenec 13.16 km
zřícenina hradu Myšenec 13.17 km
Skalička 13.17 km
Štíty království českého, Pomíjivá... 13.18 km
Myšenec 13.19 km
pomník padlých WWI, Myšenec 13.19 km
přírodní památka Myšenecká slunce... 13.25 km
silniční most Blanice, Myšenec 13.36 km
kostel sv. Jana Křtitele, Chřešťov... 13.37 km
pověst o hlasu zvonu kostela sv. J... 13.37 km
hadiště Chřešťovice 13.39 km
Ohnivé léto 13.4 km
hřbitov Chřešťovice 13.42 km
pomník padlých WWI i II, Olešník... 13.74 km
kaple Olešník 13.75 km
SDH Olešník 13.77 km
bitva u Zablátí 13.78 km
Olešník 13.8 km
Tchán 13.8 km
pomník František Rakovan, Kluky 13.94 km
kaple Kluky 13.94 km
Kluky 13.95 km
pomník padlých WWI, Kluky 13.95 km
golf Bechyně 14.01 km
Selibovský rybník 14.16 km
Trápení 14.39 km
Číčenice 14.43 km
John Ctirad, Prof. MUDr., DrSc. 14.43 km
Bechyňská Smoleč 14.43 km
stavení Bechyňská Smoleč 16 14.44 km
pomník padlých WWI, Selibov 14.45 km
kaple Bechyňská Smoleč 14.46 km
chalupa Bechyňská Smoleč 10 14.46 km
Selibov 14.47 km
pohádková kovárna Selibov 14.48 km
kaple Selibov 14.5 km
Klokočínský rybník 14.61 km
Marcin Martin, rotný / štábní prap... 14.75 km
Klokočín 14.78 km
Markéta Lazarová 14.8 km
tvrz Klokočín 14.8 km
pomník padlých WWI, Maletice 14.84 km
kaple Maletice 14.85 km
Maletice 14.86 km
pomník padlých WWI i II, Komárov... 14.9 km
nádraží Číčenice 14.91 km
Komárov 14.93 km
kaple Komárov 14.93 km
Dubský Bedřich 14.94 km
dětské hřiště Komárov 14.96 km
Na břehu Blanice stojí Maletice, J... 15.02 km
Fučík Vít - Kudlička 15.18 km
Z dějin naší vzduchoplavby, Václav... 15.18 km
Už zase skáču přes kaluže 15.21 km
O zatoulané princezně 15.26 km
hrob obětí WWII, Zahájí 15.29 km
památník popravených Bernartice 15.35 km
hřbitov Bernartice 15.36 km
Probulov 15.37 km
pomník padlých WWII a gen. Krzákov... 15.41 km
dům odbojářů, rodina Krzákova, Ber... 15.41 km
Krzák Rudolf 15.41 km
Kálalová Vlasta - Di Lottiová 15.41 km
Doktorka z domu Trubačů - Ilona Bo... 15.41 km
hřbitov Zahájí 15.41 km
kašna Bernartice 15.42 km
paraskupina Intransitive 15.43 km
kaple sv. Floriána, Bernartice 15.44 km
Husova kaple Bernartice 15.44 km
Bernartice 15.44 km
pomník padlých WWI, Bernartice 15.44 km
Hrubec Rudolf 15.45 km
pomník padlých WWII, Bernartice 15.45 km
kostel sv. Martina, Bernartice 15.5 km
fara Bernartice 15.5 km
pomník obětem bitvy u Zahájí 1742... 15.51 km
Mydlovary, Tři sestry 15.55 km
pomník padlých WWI, Mydlovary 15.58 km
kaple Nejsvětější Trojice, Mydlova... 15.59 km
minerál písekit 15.61 km
Mydlovary 15.61 km
Ondok Josef Petr, Doc., CFSS 15.61 km
Muklovský Vatikán, Josef Petr Ondo... 15.61 km
Hašek František 15.61 km
SDH Zahájí 15.69 km
kostel Zvěstování Panny Marie, Zah... 15.7 km
fara Zahájí 15.72 km
Zahájí 15.73 km
pomník padlých WWI i II, Zahájí... 15.74 km
studna Zahájí 15.76 km
SDH Křenovice 15.78 km
železito-sirný vývěr, Mydlovary - ... 15.85 km
bitva u Zahájí 16.26 km
Dřemlinský rybník 16.28 km
To byla svatba, strýčku! 16.29 km
Kam čert nemůže 16.4 km
Podolský most, Vltava 16.49 km
Výlet 16.5 km
pamětní deska Americké armády, Pod... 16.56 km
rozhledna Jarník 16.74 km
pomník padlých WWI, Chrastiny 16.76 km
kaple Chrastiny 16.76 km
Chrastiny 16.78 km
kaple sv. Josefa, Temešvár 16.78 km
Hogo fogo Homolka 16.84 km
Nejkrásnější hádanka 17.02 km
rybník Podhorák 17.09 km
Benešovský mlýn 17.11 km
Krška Václav 17.11 km
památník Nakladatelům časopisu Les... 17.16 km
vyhlídka píseckých lesníků 17.17 km
Mydlovarský rybník 17.19 km
rybník Velká Podvinice 17.34 km
kaple výklenková pod vinící, Vodňa... 17.34 km
Podvinická lípa, Vodňany 17.35 km
NS Lesní dřeviny 17.37 km
Mostecký mlýn, Vodňany 17.38 km
památník Theodor Mokrý 17.41 km
Mokrý Theodor, Ing. Dr. h. c. 17.41 km
Rybářské muzeum, Vodňany 17.42 km
rybník Malá Podvinice 17.55 km
naučná stezka Městský rybářský okr... 17.58 km
silniční most Blanice, Vodňany 17.68 km
zámeček Vodňany 17.72 km
řetězový most Lužnice, Stádlec... 17.73 km
malovaná Koláříkova hospoda, Dolní... 17.77 km
hřbitov u sv. Vojtěcha, Vodňany 17.77 km
rybník Velká Outrata 17.78 km
kaple sv. Vojtěcha, Vodňany 17.83 km
HZS Jihočeského kraje - požární st... 17.83 km
Dolní Novosedly 17.84 km
hřbitov Horní Záhoří 17.87 km
kaple Dolní Novosedly 17.87 km
kostel sv. Michala, Horní Záhoří... 17.87 km
fara Horní Záhoří 17.88 km
Rádl Alois 17.88 km
Útěk, Jiří Hejda 17.88 km
kaple sv. Barbory, Záhoří 17.9 km
SDH Dolní Novosedly 17.9 km
kostel sv. Jana Křtitele, Vodňany... 17.9 km
socha Jan Žižka z Trocnova, Vodňan... 17.93 km
synagoga (městské muzeum) Vodňany... 17.93 km
nádraží Vodňany 17.94 km
park Jana Pavla II., Vodňany 17.95 km
Husův sbor Vodňany 17.95 km
Jánský most, Vodňany 17.96 km
dětské hřiště, park Jana Pavla II.... 17.97 km
Bolestné kameny 17.98 km
pamětní kámen František Herites... 17.98 km
Zemský hřebčín Písek 18 km
Sokol Vodňany 18.01 km
Dobrá voda, díl 6. Pokora 18.01 km
infocentrum Vodňany 18.02 km
Městské muzeum a galerie Vodňany... 18.02 km
pseudogotický most se dvěma vížkam... 18.06 km
naučná stezka Vodňanská 18.06 km
památník obětem komunismu, Vodňany... 18.07 km
pomník padlých WWI i II, Vodňany... 18.07 km
Vodňany 18.07 km
kašna Vodňany 18.08 km
Kam čert nemůže 18.09 km
Spořitelna Vodňany 18.09 km
kašna u kulturního domu, Vodňany... 18.1 km
Hliněný mlýn, Vodňany 18.11 km
Herites František PhMr. 18.11 km
Vlastiboř 18.13 km
kostel Narození Panny Marie, Vodňa... 18.13 km
Beránek Tomáš, Mons. 18.14 km
dětské hřiště, kulturní dům, Vodňa... 18.14 km
Zeyer Julius 18.16 km
pamětní deska Jan Zrzavý, Vodňany... 18.16 km
Zrzavý Jan 18.16 km
pamětní deska Julius Zeyer, Vodňan... 18.16 km
kaple Vlastiboř 18.17 km
pomník padlých WWI, Vlastiboř 18.17 km
městské opevnění Vodňany 18.18 km
jižní městská bašta Vodňany 18.18 km
To byla svatba, strýčku! 18.23 km
Vaněk František Bernard, Msgre. 18.27 km
Pan Tau a Claudie 18.43 km
nádraží Záhoří 18.44 km
SDH Heřmaň 18.49 km
dětské hřiště Heřmaň 18.49 km
Smutný život, Jan Čarek 18.5 km
Chudá rodina z Heřmaně, Jan Čarek... 18.5 km
Čarek Jan 18.5 km
Temno v chalupách, Jan Čarek 18.5 km
rodný dům Jana Čarka 18.5 km
NS Od Ptáčkovny k Živci 18.53 km
NS Cesta drahokamů 18.53 km
fara Heřmaň 18.55 km
kostel sv. Jiljí, Heřmaň 18.55 km
hrob Jana Čarka 18.57 km
pamětní deska Jan Čarek 18.57 km
hřbitov Heřmaň 18.57 km
Zlivský rybník 18.59 km
pomník padlých WWI, Heřmaň 18.59 km
Heřmaň 18.59 km
kaple Svatonice 18.64 km
hrob vojáků Rudé armády, lesní hřb... 18.65 km
hrobka obětí WWII, lesní hřbitov P... 18.66 km
lesní hřbitov Písek 18.68 km
Svatonice 18.68 km
památník bernartickým hrdinům, les... 18.69 km
hrob Otakara Jeremiáše 18.69 km
pamětní deska francouzským vojákům... 18.72 km
kaple Panny Marie, Písek 18.72 km
dětské hřiště Logry, Písek 18.77 km
kaple Černěves 18.79 km
dětské hřiště Černěves 18.8 km
Černěves 18.81 km
SDH Černěves 18.86 km
Třicet případů majora Zemana - Mim... 18.98 km
vlaková zastávka Písek město 19.02 km
vila Adolfa Raaba, Písek 19.11 km
pamětní deska Josef Váchal a Josef... 19.13 km
nádraží Putim 19.15 km
pamětní deska Dr. August Sedláček,... 19.19 km
pomník padlých WWI, Písek 19.21 km
Peterka František 19.23 km
SDH Libějovice 19.23 km
Libějovice 19.27 km
pomník padlých WWI, Libějovice 19.27 km
Jeremiáš Otakar 19.32 km
rodný dům a pamětní deska Otakar J... 19.32 km
fontána u hotelu Otava, Písek 19.34 km
hotel Otava, Písek 19.34 km
HZS Jihočeského kraje - Územní odb... 19.35 km
pomník padlým příslušníkům 11. pěš... 19.35 km
Kronbergerův altán, Písek 19.37 km
Na Lázni, Chelčice 19.38 km
nádraží Písek 19.39 km
fara Písek 19.4 km
dětské hřiště Libějovice 19.4 km
zámek (starý, tvrz) Libějovice 19.42 km
synagoga Písek 19.42 km
pítko Písek 19.42 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Písek... 19.43 km
kaple sv. Máří Magdaleny, Chelčice... 19.43 km
kostel Narození Panny Marie, Písek... 19.44 km
věž kostela Narození Panny Marie, ... 19.45 km
dům u Černého orla sgrafitový, Pís... 19.45 km
Adolf Heyduk - Otakar Švec, Písek... 19.47 km
Bakaláře, Písek 19.47 km
středověká studna Bakaláře, Písek... 19.47 km
mohyla z doby bronzové, Písek 19.48 km
morové sousoší Písek 19.49 km
Dům U Bílého beránka, Písek 19.51 km
socha sv. Floriána s kašnou, Písek... 19.51 km
divadlo Fráni Šrámka, Písek 19.51 km
přírodní rezervace Libějovický par... 19.52 km
pomník padlých WWI, Malovice 19.52 km
Poprask na silnici E 4 19.52 km
pamětní deska s bustou Mikoláš Ale... 19.52 km
kašna Neptun - Ignác Hammer, Písek... 19.53 km
SDH Malovice 19.54 km
kaple sv. Václava, Malovice 19.54 km
mezinárodní folklorní festival, Pí... 19.54 km
dům U Sv. Jana Nepomuckého, Písek... 19.55 km
architektura soběslavsko-veselskýc... 19.55 km
To byla svatba, strýčku! 19.55 km
Palackého sady, Písek 19.56 km
Záluží u Vlastiboře 19.56 km
Putimská brána 19.57 km
kaple Záluží 19.58 km
Malovice 19.58 km
pamětní deska Jan Žižka, Písek... 19.59 km
Šrámek Fráňa 19.59 km
pamětní deska Fráňa Šrámek 19.59 km
Lístek do památníku 19.59 km
František Palacký - Ludvík Wurzel,... 19.6 km
Dům u koulí, Písek 19.6 km
Podkostelní rybník, Putim 19.6 km
studna pod Putimskou branou, Písek... 19.6 km
Stříbrný vítr 19.61 km
muzeum loutek v kovárně, Záluží... 19.61 km
hradby Písek 19.62 km
Srnka Jiří 19.62 km
Putna Martin C. 19.62 km
Filip František 19.62 km
Pilař Radek 19.62 km
Schrenkův pavilon, Písek 19.63 km
Festival nad řekou 19.63 km
kostel Povýšení svatého Kříže, Pís... 19.64 km
Písek 19.64 km
Dobré světlo 19.64 km
lípa u Putimské silnice 19.64 km
Brukner Petr 19.65 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 19.65 km
Sokol Písek 19.65 km
pamětní deska Píseckému a Kocínu... 19.65 km
pomník padlých WWII, Písek 19.65 km
památník obětí WWII, zaměstnanců m... 19.66 km
festival Cool v Plotě 19.66 km
radnice Písek 19.66 km
Měsíc nad řekou 19.67 km
koupaliště Písek 19.68 km
fontána Sladovna, Písek 19.68 km
infocentrum Písek 19.69 km
městská vodní elektrárna Písek... 19.69 km
Heyduk Adolf 19.7 km
památník Adolfa Heyduka 19.7 km
Sladovna, kulturní prostor Písek 19.7 km
dětské hřiště park Písek 19.71 km
hradní kašna Písek 19.71 km
Prácheňské muzeum, Písek 19.72 km
Odcházeti s podzimem 19.73 km
Štíty království českého, Štíty Př... 19.73 km
hrad Písek 19.73 km
pamětní deska českých králů 19.74 km
Dům U slona, Písek 19.76 km
památník letcům RAF, Písek 19.77 km
Horáková Milada, JUDr. 19.77 km
pamětní deska Milada Horáková, Pís... 19.78 km
dětské hřiště ostrov Písek 19.78 km
Kluci na řece 19.79 km
Ohnivé léto 19.79 km
sochy sochařské sympozium Písek 19.8 km
vlaková zastávka Malovice 19.8 km
pěší most Otava, Písek 19.81 km
Čtyři slunce 19.81 km
kaple sv. Václava, Vlastec 19.82 km
V peřině 19.82 km
sochy, kamenný most Otava, Písek 19.82 km
kamenný most Otava, Písek 19.82 km
Vlastec 19.84 km
kaple Nestanice 19.84 km
hrob Otakara Ševčíka 19.86 km
strom hrdina, akát Písek 19.86 km
hřbitov bývalý Písek 19.87 km
Nestanice 19.87 km
Cipískoviště, Písek 19.87 km
kostel Nejsvětější Trojice, Písek... 19.87 km
hrázděná restaurace, Písek 19.88 km
pomník padlých WWI, Vlastec 19.88 km
SDH Putim 19.91 km
dům Jana Cimbury, Putim 19.93 km
pamětní deska Jan Cimbura 19.93 km
kostel sv. Martina, Chelčice 19.96 km
památník obětem fašismu, Chelčice... 19.96 km
náves Putim 19.96 km
socha Panny Marie, Chelčice 19.97 km
hřbitov Chelčice 19.98 km
dětské hřiště Putim 19.99 km
ubytování v okolí

apartmány 8204, Kašperské Hory

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: apartmánový dům
Šumava: kašpersko
šumavská obec: Kašperské ...

ubytování s kapacitou: 16
cena ubytování: od 350 Kč detail

Rekreace na Lipně

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování:
Šumava: lipensko
šumavská obec: Frymburk

ubytování s kapacitou:
cena ubytování: od 0 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • infocentrum Jaderné elektrárny Temelín -...

  batoh
  infocentrum Jaderné elektrárny Temelín - otevírací doba
  Šumava A-Z: technické
  lokalita: budějovicko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • městské muzeum Bechyně - otevírací doba...

  batoh
  městské muzeum Bechyně - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: táborsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • Muzeum historických vozidel Pořežany - o...

  batoh
  Muzeum historických vozidel Pořežany - otevírací doba
  Šumava A-Z: technické
  lokalita: budějovicko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
firmy v okolí
Bankomat Komerční banka 2.17 km
Bety Týn nad Vltavou 2.27 km
Bankomat Česká spořitelna 2.34 km
Bankomat ČSOB 2.35 km
Bankomat GE Money Bank 2.4 km
Bankomat Poštovní spořitelna 2.4 km
Jednota Týn nad Vltavou 2.49 km
čerpací stanice Shell, Týn nad Vlt... 2.51 km
Bankomat Česká spořitelna 2.6 km
Jednota Týn nad Vltavou 2.76 km
Bankomat Poštovní spořitelna 5.37 km
Bankomat ČSOB 5.42 km
Jednota Albrechtice 6.63 km
Bankomat Česká spořitelna 9.18 km
Supermarket Zuzana Bechyně 9.34 km
Jednota Bechyně 9.62 km
Bankomat ČSOB 9.63 km
Bankomat Poštovní spořitelna 9.63 km
Bankomat Komerční banka 9.81 km
Jednota Bechyně 10.15 km
Jednota Dříteň 10.3 km
Jednota Radětice 10.61 km
Jednota Krč 10.97 km
Jednota Slabčice 11.27 km
Jednota Borovany 12.57 km
Jednota Sudoměřice u Bechyně 12.61 km
Bankomat Česká spořitelna 13.01 km
Bankomat Komerční banka 13.05 km
Bankomat GE Money Bank 13.05 km
čerpací stanice Benzina, Protivín... 13.45 km
čerpací stanice PAP OIL, Protivín... 13.53 km
Jednota Olešník 13.8 km
Jednota Kluky 14.1 km
Jednota Čičenice 14.59 km
Jednota Dolní Bukovsko 15.4 km
Jednota Bernartice 15.54 km
Jednota Podolí 15.64 km
čerpací stanice PAP OIL, Písek, Se... 17.49 km
Bankomat GE Money Bank 17.79 km
Bankomat GE Money Bank 17.84 km
Jednota Záhoří 17.95 km
Jednota Vodňany 17.95 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17.99 km
Bankomat ČSOB 18 km
Bankomat Komerční banka 18 km
čerpací stanice Benzina, Vodňany... 18.01 km
čerpací stanice EuroOil, Písek 18.08 km
Bankomat Česká spořitelna 18.1 km
Jednota Stádlec 18.12 km
Jednota Vodňany 18.15 km
Bankomat Česká spořitelna 18.23 km
Jednota Hlavatce 18.29 km
Jednota Borkovice 18.61 km
Jednota Zliv 18.61 km
Jednota Písek 18.64 km
Bankomat Česká spořitelna 18.68 km
Jednota Jetětice 18.72 km
Bankomat Komerční banka 18.81 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Písek... 18.93 km
Jednota Neplachov 19.05 km
Bankomat Česká spořitelna 19.17 km
Jednota Písek 19.18 km
Bankomat Česká spořitelna 19.29 km
Bankomat UniCredit Bank 19.33 km
Bankomat Oberbank AG 19.36 km
Bankomat Poštovní spořitelna 19.36 km
Bankomat Poštovní spořitelna 19.37 km
Bankomat ČSOB 19.38 km
Bankomat Fio banka 19.47 km
Bankomat GE Money Bank 19.48 km
Bankomat Česká spořitelna 19.52 km
Bankomat Komerční banka 19.6 km
Jednota Hluboká nad Vltavou 19.62 km
Bankomat Česká spořitelna 19.63 km
Bankomat Poštovní spořitelna 19.64 km
Bankomat Raiffeisenbank 19.66 km
Jednota Opařany 19.66 km
Bankomat ČSOB 19.69 km
Bankomat Poštovní spořitelna 19.7 km
Bankomat GE Money Bank 19.72 km
Jednota Písek 19.73 km
Bankomat ČSOB 19.77 km
Bankomat Komerční banka 19.9 km
Jednota Písek 19.98 km

mohlo by Vás zajímat

kaple Nanebevzetí Panny Marie, Ražice

batoh
kaple Nanebevzetí Panny Marie, Ražice
Šumava A-Z: kaple
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

kaple sv. Anny, Putim

batoh
kaple sv. Anny, Putim
Šumava A-Z: kaple
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

další informace

Šumavou se rozumí rozsáhlé pásemné pohoří, které se táhne podél jižní hranice České republiky v prostoru mezi Vyšebrodským a Všerubským průsmykem. Je pramennou oblastí nejznámější české řeky Vltavy a pramení zde i její významný levostranný přítok Otava. Pohoří je asi 120 km dlouhé, rozložené po obou stranách státní hranice ČR se Spolkovou republikou Německo a s Rakouskem. Jeho šířka dosahuje i s podhůřím přibližně 45 km. Šumava sestává ze šesti geomorfologických podcelků. Nejrozsáhlejším jsou Šumavské pláně s mírně zvlněným povrchem. Šumava je mimořádně cenná a člověkem zatím málo dotčená přírodní krajina. Proto byla na jejím území vyhlášena celá řada přírodních rezervací, které od roku 1963 zahrnula do svého chráněného území nově vyhlášená CHKO Šumava. V její nejcennější části byl zřízen roku 1991 národní park Šumava. Šumava leží na území dvou krajů – Jihočeského a Plzeňského, a čtyř okresů: Českého Krumlova, Prachatic, Klatov a Domažlic. Zasahuje na území sousedního Rakouska a Spolkové republiky Německo, kde navazuje na Bavorský les. V Rakousku plynule přechází v oblast Mühlviertel. Charakteristická jsou pro Šumavu ledovcová jezera, jichž zde najdeme osm, z toho pět na české straně – Černé, Čertovo, Plešné, Prášilské a jezero Laka a tři na německé straně – Velké Javorské, Malé Javorské a Roklanské. Původ názvu Šumava je odvozován od slova praslovanského původu "šuma", znamenající hvozd, hustý les. Toto označení se objevilo poprvé roku 1565. Ubytovat se můžete v široké škále zařízení za příznivé ceny. K dispozici Vám je: chata, chalupa, roubenka, penzion, rodinný dům, kemp, tábořiště, chatka, chatky, statek, farma, botel, hostel, ubytovna, motorest, konferenční centrum, apartmány, hotel, motel, rekreační zařízení, ubytování v soukromí... Ubytování na Šumavě, v jižních Čechách, na Chodsku a Tachovsku je spojené s: lyžování na horách, kongresové centrum, cyklistika, cyklotrasy, turistické trasy, výlety, výlety s dětmi, bazén, aquapark, agroturistika, koně, lázně, lázeňské pobyty, romantické ubytování, ubytování na samotě, ubytování na horách, firemní akce, silvestr, wellness, relaxační pobyty.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

„Co uděláme, uvidíme," odtušil Potužák s líčenou klidností; „přece žádný soud na zemi nemůže trestat nevinného člověka. Kdyby Václav se byl provinil, věděl bych, co třeba učinit. Kde je Jakub? S ním promluvit jsem přišel."

„Je někde v maštali nebo ve stodole," odpověděli. Potužák, že si ho najde.

„Počkejte trošku, kmotříčku — přec taky já bych s vámi ráda porozprávěla," zadržela ho selka. —

„Není času na rozprávění. Však vidíte, že mám naspěch..."

„Na Hlubokou nedojdete. Od Zlivi jsme odříznuti; voda v strouhách okolo Hořejšího rybníka a Bezdrevi se přelila a daleko široko všecko zatopila. Máme tam louku, je celá pod vodou a na bramborech před tou loukou jí stojí tolik, že ani brázd není vidět — jen tak nať že vyčouhává. Ta voda tak hned neodteče a shnije to asi všecko. Bude to velká svízel. Co tomu říkáte ? Nebude čím krmit vepře. Máme je všecky doma, ani na Blata vyhnat nebylo lze, aby se trošku napásli. A ovce taky ne! To aby člověk si zoufal zrovna! Můj Bože, cos to na nás seslal! Co si počnem!... A potom mluvíte o rozdělení Blat!.. Až je rozdělíte, každý bude mít kousek bahna, a s tím aby obstál! Nepůjde to s tímhle dělením, věřte mi   "

„Kmotra, o tom teď nebudeme mluvit...!"

„Ale jakpak ne? Musíme o tom mluvit. Teď to vidíte..."

„Provázej vás Pánbůh, kmotra! I Já se na Hlubokou musím dostat, i kdybych měl přeplovat přes Bezdrev..."

Vyrazil ze světnice, na zápraží se potkal s Jakubem Krušným, jenž mu podal mlčky ruku. Té chvíle vcházel zvenčí do dvora Jakub, nejstarší syn tohoto. Přistoupil k oběma mužům.

,,Rybníky přetékají," pravil, „i pole nám to zatopí, Zalužickým a Češnovickým ještě hůř než nám. Byl jsem až za zalužickou remízou, ale dále jsem nemohl, protože ve stoce je na sáh vody. Tak jsem se vrátil a půjdu teď do Pištína a tam odtud do Češňovic. Knížecí se vzpouzejí — nechtějí, aby se vytáhla stavidla na uvolnění vody. Nic naplat, musí povolit, ať jim třeba všecky ryby utekou. Přece si nedáme zničit pole a všecku úrodu. V Češňovicích je prý zrovna reberie. Poslali do Pištína, aby ti tam jim přišli na pomoc, a ti půjdou! A my půjdem taky a Zlivští taky a kdekdo! A povídám, všecky blatské osady by měly jít. Copak je v pořádku, aby kvůli knížecím kaprům sedlákům se zkazila pole, zničila úroda na několik roků? — Půjde se na pana fišmajstra pod bezdrevskou hrází a ten musí dát vytáhnout stavidla a vypustit vodu. Musí! — Bude-li se vzpírat, vykonáme to sami, ať je z toho potom cokoli."

„To taky uděláme!" — zvolal starý Krušný.

„Kam by se dělo, aby knížecí měli všecko právo, a my nic. Jdi svolat sousedy, Kubo! — Všichni tam půjdem! — Co tomu říkáš, Jouzo ?"

„Můj Bože, co já tomu říkám?" odvětil Potužák; „v pořádku je to, říkám! Ale myslím si, že se to snad vyjedná po dobrém, aby z toho nebyly soudy a opletačky..."

„V tom máš pravdu. Po zlém jenom, kdyby to po dobrém nijak nešlo. Pojď s námi do Pištína, jsi rozumný člověk a dají na tvou řeč..."

„Jakube, tys slyšel, co se mi přihodilo s Václavem. Musím na Hlubokou... přičinit se, aby ta věc se napravila..."

„Pravda, pravda," přisvědčil Krušnej, „však jsme slyšeli! Taková lotrovina! Takhle nařknout toho ubohého chlapce. Ale takovou ji máš, tu sebranku knížecí! A četník a soud a hejtmanství — kdekdo jim věří, a kdyby takový mládek byl největší lhář pod sluncem, u pánů mluví svatou pravdu a evangelium, a našinec kdyby byl stokrát v právu, je lhář a zloděj a násilník a kdeco nejhoršího na světě..."

Potužák pozatřásl hlavou.

„Nediv se, Jakube! To máš tak. Každý hájí své a každý myslí, že je v právu. Kdo je mocný, uhájí se, a slabý prohraje. Co svět světem stojí, jinak nebývalo. Člověku třeba se vynasnažit, aby svého práva dosáhl, a v poslední řadě rozhoduje vůle boží. Nemůže se přece říci, že by nebylo žádného práva a žádné spravedlnosti. Rozumí se arci, že kdo chytřejší a prozíravější, vyhraje proti hloupějšímu a méně rozvážnému..."

„A já povídám," ozval se mladý Krušnej, „že nikdo si nemá nechat vzít svého práva. Člověk nestudoval, a proto třeba neumí mluvit jako advokát, ale proto ještě není třeba, aby se cizou hubou dal utlouci. Kde jsem v právu a huba nepostačí na uhájení, mordyje, ať mluví ruka! Rozpárat břicho patří takovému holomkovi, který lží a uskokem myslí zvítězit! Nic si nedat líbit, když mám právo! Já na vašem místě, kmotře..."

„Pomalu, chlapče, pomalu! Říkáš: nic si nenechat líbit... břicho rozpárat! To se ti řekne. Kdyby k tomu došlo, však by sis to rozmyslil..."

„Nu, ovšem, těžko co dělat, když nestojíme k sobě, jak bychom měli. Kdybychom věci jak náleží rozuměli, kluka pěšáckého bychom utloukli, jak by se tu ukázal, a ať nás kdo usvědčí, kdybychom byli všichni za jednoho a jeden za všecky. Dvakrát, třikrát to udělat, však by zkrotli, chlapi, a jinak by si vedli!"

„Je to pravda, mělo by se takhle jednat," vece starý Krušnej, „ale což je plátno, když jsou mezi námi všelijací lidé..."

„My tu marně mluvíme," přerušil jej Potužák, „my to nespravíme mluvením. Přišel jsem, Jakube, poprosit tě, abys šel se mnou na Hlubokou poradit se s panem notářem, čeho třeba udělat. Vím, že mi přineseš velkou oběť v téhle nepohodě, kde by člověk psa ze světnice nevyhnal a kde se tu máš i vál o své, aby ses před škodou uchránil, ale doufám, že mě neopustíš v tomhle zarmoucení, jako bych já tebe neopustil. Je mi tak strašně smutno samotnému, a tobě se mohu se vším věřit. A potom, ty pana notáře znáš..." ,Ale toť se rozumí, že půjdu s tebou..."

„Taky že můžete jít, táto," vmísil se syn; „vás tam u hráze nepotřebujeme. S knížecími si to spravím já. Do Pištína a z Pištína do Češňovic půjdeme beztak všickni společně a z Češňovic ke hrázi taky; tamodtud pak se vydáte vy dva sami."

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky