nejvýše položené nádraží v Česku 995 m n. m. - Kubova Huť zajímavosti ze Šumavy
první elektrické tavení skla v ČSR - Annín zajímavosti ze Šumavy
nejvyšší kopec na území bývalého protektorátu Böhmen und Mähren - Javorník 1089 m zajímavosti ze Šumavy
jeden ze tří kostelů v Evropě orientovaných na západ - Vejprnice zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položené gotické město v Čechách - Kašperské Hory zajímavosti ze Šumavy
největší jednoobloukový most bez táhla na světě - Žďákovský most zajímavosti ze Šumavy
nejstarší církevní stavba v Čechách - rotunda sv. Petra a Pavla, Starý Plzenec zajímavosti ze Šumavy

jaderná elektrárna Temelín

detailní info

kategorie: kultura a památky / technické
lokalita: budějovicko
GPS: 49°10'54.313"N, 14°22'34.712"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Jaderná elektrárna Temelín, často nazývaná zkratkou ETE, také JETE nebo JET, je elektrárna s největším instalovaným výkonem v Česku. Elektřinu vyrábí ve dvou výrobních blocích s tlakovodními reaktory VVER 1000 typu V 320. Elektrárna má instalované dva bloky z původně plánovaných čtyř, každý s elektrickým výkonem 1000 MW. Po listopadu 1989 bylo v nových politických a ekonomických podmínkách rozhodnuto o snížení počtu bloků na dva. Přes období velkých nejistot byla redukovaná a v technologii modernizovaná stavba dokončena a v červenci 2000 bylo zavezeno palivo do reaktoru. 21. prosince 2000 vyrobil první blok první elektřinu. Před uvedením JE Temelín do provozu byly Jižní Čechy odkázány na dodávku elektrické energie z jiných oblastí, a to především z ekologicky zatížených severních Čech. Výstavba významného energetického zdroje umožnila řešit nedostatek elektrické energie i obtížnou ekologickou situaci v severních Čechách, neboť temelínská elektrárna umožnila nahradit již zastaralé a postupně odstavované bloky v uhelných elektrárnách. ETE je vybudována na místě stávala vesnice Temelínec. Nadmořská výška Temelína je asi 500 m nad mořem, Vltava je vzdálená přibližně 5 km směrem na východ. Elektrárna se nachází na pozemku o rozloze 143 ha, na kterém je dostatek místa i pro případné dostavění elektrárny. Lokalita Temelína byla určena na základě řady bezpečnostních, technických i ekonomických kritérií. Blízkost Vltavy a vodního díla Hněvkovice zajišťuje dostatek vody pro chlazení, díky poměrně vysoké nadmořské výšce však elektrárna nemůže být ohrožena povodní. Z ekonomického a energetického hlediska je důležité umístění na jihu státu - uhelné elektrárny se nacházejí poblíž ložisek uhlí v severních Čechách a na severní Moravě, umístění elektrárny na jihu tak usnadňuje a zlevňuje přenos elektřiny. Temelín leží z geologického hlediska na moldanubickém hřbetu, který je do jisté míry pokračováním Lišovského prahu, oblasti v seizmicky klidné a geologicky stabilní, na skalním podloží a mimo geologické zlomy. Jižní Čechy obecně a okolí Temelína jsou v porovnání s průměrem i jinými oblastmi Česka řídce zalidněny.

doplňující info

odkaz: http://www.cez.cz/temelin

jaderná elektrárna Temelín na mapě

jaderná elektrárna Temelín na fotografiích

místa v okolí

fara Křtěnov

fara Křtěnov

kategorie: kultura a památky / fary
lokalita: budějovicko
GPS: 49°11'4.559"N, 14°22'56.678"E

zobrazit více
Křtěnov

Křtěnov

kategorie: kultura a památky / zaniklé osady
lokalita: budějovicko
GPS: 49°11'5.242"N, 14°22'55.842"E

zobrazit více

další místa v okolí