největší restaurace v ČR - Na Spilce, Plzeňský prazdroj zajímavosti ze Šumavy
největší a nejkrásnější rašeliné jezírko v České republice - Chalupská slať zajímavosti ze Šumavy
první použití vozové hradby husity - u Nekmíře zajímavosti ze Šumavy
nejmenší studánka na světě - u kostela Narození Panny Marie, Strašín zajímavosti ze Šumavy
největší obec v Čechách - Stachy zajímavosti ze Šumavy
pramení nejdelší řeka v České republice - Vltava zajímavosti ze Šumavy
nejstarší autokemp v České republice - Annín zajímavosti ze Šumavy

kostel sv. Prokopa, Křtěnov

detailní info

kategorie: kultura a památky / kostely
lokalita: budějovicko
GPS: 49°11'4.837"N, 14°22'58.688"E Zobrazit na mapy.cz

popis

První písemná zmínka o obci Křtěnov pochází z roku 1261 a sice o jeho kostelu sv. Prokopa, u něhož je uváděn plebán jménem Matyáš. Do zřízení samostatné fary spadal Křtěnov pod pravomoc Týna nad Vltavou. V letech 1373-95 je při kostele doložen kněz Kuneš z Březí, v letech 1395-1415 potom Aleš z Březí (oba členové vladyckého rodu vlastnícího tvrz Hrádek u Březí). Od roku 1413 je u kostela uváděn vyšebrodský kanovník, roku 1416 olomoucký biskup a od roku 1420 biskup litomyšlský. Mezi roky 1410-1415 vystupuje jako svědek a patron kostela vladyka Albert z Březí. Patrně kolem roku 1700 byl svatoprokopský kostel barokně přestavěn a doplněn budovou fary. V roce 1852 byly do kostel pořízeny nové varhany, zhotovené Franzem Jüstlem. Kostel je původně gotická stavba ze 13.století barokně přestavěná. Je jednolodní, zakončený trojbokým presbytářem, na západní straně se vstupní předsíní, na severní straně s přiléhající sakristií. Hlavní loď je plochostropá, sakristie a presbytář mají valené klenby. Mobiliář je kombinací barokního a neogotického stylu - hlavní oltář a boční oltář na severní straně lodi jsou neogotické z 19.století, dva boční tabulové oltáře u triumfálního oblouku mezi presbytářem a lodí, zasvěcené Panně Marii a sv. Janu Nepomuckému, pocházejí z období rokoka 2. pol. 18.stol. a jsou doplněny mladšími oltářními obrazy. Poslední oltář v lodi, se sochou Panny Marie Lurdské, je portálového typu, raně barokní ze 3. čtvrtiny 18.stol. Mezi dalším vybavením vyniká zdobný gotický kamenný sanktuář v severní stěně presbytáře a kamenný náhrobní kámen se znakem z roku 1700, umístěný pod kruchtou. Velkou cenu mají gotické fresky v presbytáři s námětem svatomartinské legendy, s postavami Panny Marie ochranitelky, sv. Kateřiny, sv. Maří Magdaleny a Krista nad hrobem. Tyto malby ze 14. či 15.stol. byly odkryty a konzervovány při rekonstrukci kostela nákladem elektrárenské společnosti ČEZ, která vlastní a provozuje těsně sousedící jadernou elektrárnu Temelín. Jihozápadně od kostela sv. Prokopa stojící hranolová třípatrová barokně přestavěná zvonice se dvěma zvony z let 1502 a 1521, a kostel sám je obklopen hřbitovem obehnaným zdí s barokní vstupní branou. V současnosti je nejvýznamnější stavbou ponechanou z někdejší obce Křtěnov právě tento kostel, ale i u něj bylo původně počítáno s demolicí.

kostel sv. Prokopa, Křtěnov na mapě

kostel sv. Prokopa, Křtěnov na fotografiích

místa v okolí

hřbitov Křtěnov

hřbitov Křtěnov

kategorie: kultura a památky / hřbitovy
lokalita: budějovicko
GPS: 49°11'4.152"N, 14°22'59.277"E

zobrazit více
pomník padlých WWI z Březí - Podháje, Křtěnov

pomník padlých WWI z Březí - Podháje, Křtěnov

kategorie: vojenské / pomníky
lokalita: budějovicko
GPS: 49°11'5.270"N, 14°22'56.435"E

zobrazit více

další místa v okolí