jediný mokřad v ČR na celosvětovém seznamu na ochranu mokřadů - Modravské slatě zajímavosti ze Šumavy
jedno z nejstarších slovanských osídlení na našem území - Tasnovice zajímavosti ze Šumavy
nejkratší mezinárodní železnice na světě 105 m - Nové Údolí zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položené gotické město v Čechách - Kašperské Hory zajímavosti ze Šumavy
misionář z klatovska šířící křesťanství mezi indiány Boryně František – Malonice zajímavosti ze Šumavy
nejmodernější a největší stroj v roce 1911 na výrobu novinového rotačního papíru na světě - Větřní zajímavosti ze Šumavy
nejstarší autokemp v České republice - Annín zajímavosti ze Šumavy

kostel sv. Petra a Pavla, Albrechtice nad Vltavou

detailní info

kategorie: kultura a památky / kostely
lokalita: písecko
GPS: 49°15'22.999"N, 14°18'33.764"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Kostel svatého Petra a Pavla v Albrechticích nad Vltavou v okrese Písek je původně románský kostel ze 12. století. Tento románský kostel pochází z 12. století a v jižních Čechách patří k nejvýznamnějším. Kostel byl v průběhu své historie několikrát přestavován, nejvíce pak v 19. století. V kostele se nachází bohatá malířská výzdoba. Zvláště ceněné jsou románské malby Posledního soudu a motiv „pekla a ráje“ na triumfálním oblouku. Celistvě jsou malby dochované zvláště v presbytáři, kde je objevil v roce 1943 akademický malíř Jiří Jelínek. Kostel je obklopen hřbitovem, jehož zeď je zdobena kapličkami s malbami nebo jinak řečeno arkádami vyzdobenými freskovými obrazy z 19. století. Ty byly v 80. letech 20. století sejmuty a zavěšeny na skoby. Kostel je v obci situován na mírném návrší. Jeho původní románský sloh prozrazuje hlavně hranolová věž s charakteristickými podvojnými okénky v nejvyšším patře. Jeho původ je možno klást do druhé poloviny 12. století. První písemná zpráva je z let 1344 - 1350. Zajímavostí v síni jsou dva náhrobní kameny z konce 16. století a začátku 17. století zhotovené zemřelým rytířům Oudražským. Nápis na větším kameni patří urozenému rytíři panu Bohuslavu Oudražskému z Kestřan a na Oudražích (+1610) a nápis na menším kameni dítkám jmenovaného, Ctiborovi (+1599), Janu (+1605) a Alžbětě (+1606). Rozsáhlá stavební činnost souvisela s aktivitou místního faráře Víta Cízy, který působil v Albrechticích v letech 1819 – 1854. Roku 1828 nechal chrám vybílit, Fr. Jenschta z Českého Krumlova opravil varhany, pořízeno bylo nové zábradlí ke schodišti z lodě na kruchtu a sakristii, kobku a kostnici pokryla nová šindelová krytina. O rok později byl v kostele zbudován boží hrob. V roce 1830 byl pak postaven na protější straně sakristie přístavek, tzv. oratorium, roku 1832 byl přelit velký zvon na věži a došlo k výrazné venkovní úpravě východního závěr kostela. V roce 1840 dále zhotovil malíř František Mikule z Jinína kopii obrazu sv. Petra a Pavla na hlavním oltáři, který o šest let později namaloval pro Albrechtický kostel i obrazy Křížové cesty. Z Cízova podnětu byl také pořízen nový ciferník na věžních hodinách s pozlacenými čísly, vyzdoben oltář i kazatelna, opravena kostnice a na výtězný oblouk byl namalován znak patrona chrámu, Prospera hraběte z Bercholdů. Řadu let byl však kostel devastován a dokonce v roce 1947 došlo k zomítání vzácných maleb. Tyto byly znovu odkryty a restaurovány akademickými malíři Františkem Kotrbou a Karlem Mezerou v roce 1962. Další renovace kostela byla provedena v roce 1988, kdy byly opraveny věžní hodiny.

doplňující info

odkaz: http://www.albrechticenadvltavou.cz/

kostel sv. Petra a Pavla, Albrechtice nad Vltavou na mapě

kostel sv. Petra a Pavla, Albrechtice nad Vltavou na fotografiích

místa v okolí

Dým bramborové natě

Dým bramborové natě

kategorie: kultura a památky / filmová místa
lokalita: písecko
GPS: 49°15'22.691"N, 14°18'33.408"E

zobrazit více
kapličkový hřbitov, Albrechtice nad Vltavou

kapličkový hřbitov, Albrechtice nad Vltavou

kategorie: kultura a památky / hřbitovy
lokalita: písecko
GPS: 49°15'22.691"N, 14°18'33.408"E

zobrazit více

další místa v okolí