jediná česká tiskárna do roku 1533 - Plzeň zajímavosti ze Šumavy
nejdeštivějších místo v České republice - 1500 mm/rok - Březník zajímavosti ze Šumavy
největší obec v Čechách - Stachy zajímavosti ze Šumavy
druhý největší hrad v Čechách po Pražském hradu - Český Krumlov zajímavosti ze Šumavy
nejkratší mezinárodní železnice na světě 105 m - Nové Údolí zajímavosti ze Šumavy
nejstarší kostel v Bavorsku - kostel Naší milé Paní u Staré kaple, Řezno zajímavosti ze Šumavy
nejdéle trvala 2. světová válka v Evropě (Německá armáda podepsala kapitulaci až 12. května 1945) - Čimelice zajímavosti ze Šumavy

kostel sv. Jakuba, Týn nad Vltavou

detailní info

kategorie: kultura a památky / kostely
lokalita: písecko
GPS: 49°13'21.911"N, 14°25'15.414"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Kostel sv. Jakuba v Týně nad Vltavou byl založen v druhé polovině 13. století biskupem Tobiášem z Bechyně. Jeho původním patronem byl sv. Christofor . V roce 1569 byl kostel rozšířen a zasvěcen sv. Jakubu Vetšímu. K dalším úpravám došlo v roce 1702 - směrem k námětí byla přistavena kaple sv. Barbory a v jejím podzemí krypta pro významné hodnostáře města. V interiéru byly roku 1717 instalovány barokní varhany, které byly přestaveny roku 1777. Jedná se o jeden z nejzachovalejších barokních nástrojů v Čechách mimo hlavní město Praha. Rozsáhlými úpravy chrám prošel v srpnu 1753 na popud císařovny Marie Terezie, po její návštěvě kostela. Chrám byl barokizován, byla rozšířena loď a přistavena věž se zvonicí. V roce 1759 získal chrám další boční kapli sv. Josefa. Úpravy kostela skončily roku 1763. V interiéru chrámu je do dnešních dnů dochován původní barokní mobiliár, hlavní oltářní obraz je dílem jezuitského malíře Ignáce Raaba. Jeho řádový brat Süsmayer je autorem křtitelnice se zajímavými plastikami Marnotratného syna a Maří Magdalény, kazatelny a další výzdoby interiéru. Před vstupem do sakristie je odhalena původní freska z období kolem poloviny 16. století, představující Umučení Páně spolu se znaky rodu Cabelických a pánu z Úšavy. Pod freskou byl původně umístěn vchod do rodinné hrobky Cabelických s tesaným kamenným náhrobkem, dnes přemístěným pod chrámovou kruchtu. Josefínskými reformami v 80. letech 18. století bylo ukončeno pohřbívání v okolí kostela, hřbitov byl zcela zrušen na počátku 19. stol. Jediným pozůstatkem hřbitova je část terasové zdi pod kostelem. Sochy u schodiště představují sv. Františka Xaverského a sv. Norberta. Socha Panny Marie před kaplí sv. Barbory strážila původně hřbitovní vchod. Na hlavní průčelí byly umístěny sochy sv. Josefa, Jakuba a Barbory.

kostel sv. Jakuba, Týn nad Vltavou na mapě

kostel sv. Jakuba, Týn nad Vltavou na fotografiích

místa v okolí

Týn nad Vltavou

Týn nad Vltavou

kategorie: města a obce / města a obce
lokalita: písecko
GPS: 49°13'23.460"N, 14°25'15.989"E

zobrazit více
Vojna Jaroslav

Vojna Jaroslav

kategorie: kultura a památky / osobnosti
lokalita: písecko
GPS: 49°13'23.460"N, 14°25'15.989"E

zobrazit více

další místa v okolí