nejvýše položená synagoga v Česku a střední Evropě - Hartmanice zajímavosti ze Šumavy
Guinnessova kniha rekordů: v duté lípě bylo 51 osob - lípa Jana Gurreho, Římov zajímavosti ze Šumavy
první film natočený v České republice - Hořice na Šumavě zajímavosti ze Šumavy
největší vodní plocha v České republice - Lipno zajímavosti ze Šumavy
první protikomunistická demonstrace v Evropě (1. června 1953) - Plzeň zajímavosti ze Šumavy
největší krytý hotelový bazén 25m dlouhý v Čechách - Srní zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položená pravěká pevnost v Čechách - Obří hrad zajímavosti ze Šumavy

klášter Bechyně a kostel Nanebevzetí P. Marie

detailní info

kategorie: kultura a památky / církevní
lokalita: táborsko
GPS: 49°17'40.919"N, 14°28'12.853"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Bechyňský klášter je jednou z nejvýznamnějších středověkých architektonických památek Bechyně. Leží nedaleko náměstí a ční na skále nad řekou Lužnicí. Byl vybudován na místě původního kostela, vystavěného roku 1281. Roku 1284 do něj byli povoláni františkáni a za husitských nepokojů byl do základů zničen, proto byl od konce 15. století budován nový klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Na dobu jeho vzniku ukazuje letopočet 1491, umístěný na sedile na severní straně presbytáře kostela. Stavebníky byli Zdeslav a Ladislav ze Šternberka. Kostel Nanebevzetí Panny Marie byl postaven jako síňové dvoulodí přes 42 m dlouhé, s obdélným, polygonálně uzavřeným presbytářem v ose severní lodi. Na severu přiléhá ke kostelu komplex klášterních budov. V baroku byla na jižní straně přistavěna centrální kaple Ukřižování Páně a Bolestné Panny Marie. Kněžiště i dvoulodí bylo opatřeno opěrnými pilíři, které jsou v severní lodi patrny pouze v křížové chodbě. Prostor mezi presbytářem a severní lodí spojuje lomený vítězný oblouk. Ve stěnách, na jejichž vnějším zdivu jsou patrny zbytky malované rustiky, byla prolomena vysoká hrotiá okna. Presbytář je sklenut síťovou klenbou s cihlovými žebry, vybíhajícími z jehlancových konzol a protínajícími se v terčovitých svornících se šternberskými znaky. Dvoulodí bylo před rokem 1500 sklenuto sklípkovou klenbou, vynesenou na tři polygonální pilíře s osmihrannými patkami. Kostel byl překryt sedlovými střechami. Teprve v baroku byla na střeše lodi přistavěna malá cibulovitá vížka. Do západní části severní lodi byl v roce 1634 vestavěn barokní kůr, nesený oblouky na pilířích a podklenut křížovou klenbou bez žeber. V roce 1943 byla objevena a následně obnovena v podkruchtí na severní straně pozdně gotická nástěnná malba Poslední soud z doby kolem roku 1520. V interiéru klášterního kostela zůstaly zachovány některé součásti výbavy z 16. -18. století. Z roku 1780 pochází hlavní oltář, rámový, bohatě ornamentálně zdobený sochařem F. Feitem z Pelhřimova a řezbářem V. Modlerem ze St. Boleslavi. Na oltáři je umístěna socha Ukřižovaného z druhé poloviny 16. století a pod ním Pieta z konce 15. století. Původní obraz z oltáře od F. Prokyše z roku 1780 byl umístěn v lodi u kůru. Z dalších výzdobných prvků klášterního kostela je možno poukázat na pět bohatě zdobených bočních oltářů; na obrazy sv. Františka z Assisi a sv. Antonína Paduánského, které bývají připisovány K. Škrétovi (z let 1664 - 1665); dále na obraz sv. Ludvíka udělujícího almužny od M. V. Halbaxe z doby po roce 1700. Ze 16. století pocházejí náhrobní desky Ladislava a Jana ze Šternberka, jeho manželky Johany Švihovské z Riesenburku a Kryštofa ze Švamberka. Do téhož století je datována též kropenka v podobě kmene s propletenými suchými větvemi a socha Piety, umístěná ve výklenku s tepanou mříží na jižní straně presbytáře. V podzemí klášterního kostela bylo postupně postaveno několik hrobek, z nichž poslední přistavěli k chrámu roku 1898 Paarové. Roku 1673 byla k jižní stěně kostela přistavěna kaple Ukřižování Páně a Bolestné Panny Marie, kterou nechala roku 1725 nahradit Marie Terezie Paarová dokonalejší stavbou, založenou na osmiúhleném půdorysu, zaklenutou kopulí s lucernou a bohatě vně i uvnitř zdobenou. Klášter, který vznikl současně s kostelem Nanebevzetí Panny Marie, je trojkřídlou, jednopatrovou stavbou s ambitem kolem čtvercového dvora. U severovýchodního nároží byla vystavěna kaple sv. Karla Boromejského (původně zasvěcená sv. Barboře). Obdobně jako lodě kostela, byly kapitulní síň, kaple sv. Karla Boromejského, ambit, západní předsíň a sakristie sklenuty sklípkovou klenbou. Refektář, přistavěný na místě starší stavby v roce 1684, byl sklenut valeným lunetovým stropem. V roce 1785 byl vybudován klášterní vodovod a od roku 1791 stávala na klášterním dvoře škola. Na jihovýchodním okraji zahrady byla v roce 1830 přistavěna pětiboká besídka. Dnes v budovách sídlí Základní umělecká škola Bechyně.

klášter Bechyně a kostel Nanebevzetí P. Marie na mapě

klášter Bechyně a kostel Nanebevzetí P. Marie na fotografiích

místa v okolí

infocentrum Bechyně

infocentrum Bechyně

kategorie: instituce / infocentra
lokalita: táborsko
GPS: 49°17'41.124"N, 14°28'8.024"E

zobrazit více
pamětní deska letců, Bechyně

pamětní deska letců, Bechyně

kategorie: vojenské / pomníky
lokalita: táborsko
GPS: 49°17'38.593"N, 14°28'6.924"E

zobrazit více

další místa v okolí