Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

Vejprnice

Šumava

kategorie: města a obce
podkategorie: města a obce
lokalita: plzeňsko
GPS: 49°43'49.184"N, 13°16'39.130"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Obec s původním názvem Ojprnice vznikla v 2. polovině desátého století. První zmínka se datuje v roce 993 v souvislosti se zakládáním břevnovského kláštera knížetem Boleslavem II., z podnětu pražského biskupa Vojtěcha z rodu Slavníkovců a se souhlasem papeže Jana XV. Roku 1235 bylo privilegium potvrzeno králem Přemyslem Otakarem II. V letech 1235 až 1245 svědčil na několika listinách krajský soudce Sazin, působící na hradě Plzni a píšící se z Vejprnic. Sazin patrně vlastnil díl vsi. Rodovým znakem Sazina z Vejprnic byla polovina koně. Dalším majitelem Vejprnic se stal ve 13. století chotěšovský klášter. Roku 1308 žaloval Bohuslav z Vejprnic Miroslava z Vochova za to, že oblehl vejprnickou tvrz. Tato tvrz v lidovém podání stávala v severozápadní části obce v místě barokního kostela sv. Vojtěcha. První zmínky o tvrzi jsou z roku 1318, kdy je uváděn Bohuslav z Vejprnic. Po celé století se v držení vladyckého statku střídali vejprničtí zemané. Současně s vladyckou částí existoval díl vsi náležící zprvu klášteru, poté pánům ze Švamberka. Na počátku 15. století byly části spojeny a ves jako celek připojena k hradu Bubnu. Tehdy ztratila vejprnická tvrz význam panské rezidence. V 1. polovině 15. století prodělala tvrz období stagnace, jehož důsledkem mohl být dokonce zánik objektu. Vše se obrátilo k dobrému na konci 15. století, kdy bylo ve Vejprnicích panské sídlo obnoveno. Tvrz se v 1. polovině 16. století stala renesančním sídlem začleněným do tělesa hospodářského dvora. Ve 2. čtvrtině 16. století byla ves připojena ke křimickému panství. Sídelním centrem se staly Křimice a vejprnická tvrz opět ztratila své opodstatnění. Renesanční tvrz byla patrně totožná s centrálním objektem pozdější barokní zájezdní hospody. V následujícím období již nebyla tvrz jako panské sídlo využívána. V roce 1352 vlastnil část vsi Ješek Slavibor z Vejprnic. Od 60. let 14. se stává část Vejprnic součástí rozsáhlého majetku Bohuslava ze Švamberka. Po jeho smrti získává tuto část obce jeho syn Ratmír - Racek ze Švamberka. Druhou část Vejprnic vlastnil vladyka Zachar, jak dokládá zápis z berního rejstříku z roku 1379. Na konci 14. století vlastnil část vsi Jaroslav z Plevného Újezda, který jej prodal roku 1407 Petrovi ze Vstiše. Na konci 15. století sloučil obě části Vejprnic Heřman z Jezné a Nečtin a připojil je k panství hradu Bubnu. Od roku 1437 se datuje počátek sporu o hrad Buben a jeho součást obce Vejprnice. Tato pře byla ukončena až v roce 1456, kdy obec vlastnil Jan z Volfštejna, syn bývalého poručníka Viléma z Volfštejna, neboť jej údajně koupil od bývalého poručníka Viléma z Nečtin. Roku 1523 prodali Jan a Vilém z Říčan tvrz Vejprnice, celou ves i s dvory Felixovi Šťastnému z Říčan. V následující době se stala ves součástí křimického panství, které spravovali Točníkové z Křimic. Poté se stali majiteli majiteli Křimic s Vejprnicemi páni z Vrtby. Statky posledního majitele zdědil Jan Karel, kníže z Lobkovic, který je v roce 1870 postoupil svým dětem. Během staletí a historického vývoje byl název obce několikrát přeměněn. Z počátečního názvu Ojprnice se přeměnil na Oprnice v roce 1235. V roce 1352 na Ejprnice, Eprnice a kolem roku 1405 se název vrátil k předchozímu Oprnice. Konečně od 16. století nese obec dnešní název Vejprnice. Dominantou obce je kostel sv. Vojtěcha. Dnes již neexistující gotický kostel je zmiňován již roku 1355, kdy byly odváděny desátky z vejprnické farnosti. Roku 1368 je připomínán první zástavní pán a roku 1377 první farář. Jeho lokalizace je však otázkou. Ve Vejprnicích existoval ještě jeden kostel. Údajně stál v mokřinách a byl dřevěný. Později byl kostel přenesen do míst bývalého ovčína, nynější nové školy v severní části obce. V jeho blízkosti stála fara s myslivnou. Druhý vejprnický kostel prý vyhořel. Přítomnost zmiňovaných kostelů však na tradovaných místech nebyla prokázána. V roce 1722 byla zahájena stavba současného barokního kostela. Byl stavěn F. M. Kaňkou nebo jeho žákem Ignácem Preé. Základní kámen byl položen 30. dubna 1722. Hrubá stavba pohltila starou část renesančního objektu, což dokládá vrtbovský znak s letopočtem 1723 umístěný nad vchodem kostela. Kostel sv. Vojtěcha je jednolodní. Loď kostela je založena na obdélném půdorysu, z jehož unie vystupují na severní a jižní straně mělká široká ramena pouze naznačené příčné lodi. Z původní zástavby vsi je dochováno několik zemědělských usedlostí vesměs pozdně klasicistního založení, ležících při silnici na Tlučnou. Před budovou staré školy stojí pomník mistra Jana Husa z roku 1927 od akademického sochaře Vojtěcha Šípa z Plzně. Severovýchodně od vsi v prostoru tzv. Suchého lomu byl vybudován památník několika desítkám obětí heydrichiády z roku 1942. Poblíž obce se v dubnu 1945 zřítil americký bombardér, v jehož troskách zahynulo šest letců. Jejich jména jsou zvěčněna na památníku amerických letců, stojícím od roku 1996 na návsi v Křimicích.

odkaz: Vejprnice

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

Husník Jakub

batoh
Husník Jakub
Šumava A-Z: osobnosti
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

pomník padlých WWI, Vejprnice

batoh
pomník padlých WWI, Vejprnice
Šumava A-Z: pomníky
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

kostel sv. Vojtěcha, Vejprnice

batoh
kostel sv. Vojtěcha, Vejprnice
Šumava A-Z: kostely
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

krytá lávka Vejprnice

batoh
krytá lávka Vejprnice
Šumava A-Z: technické
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
Husník Jakub 0 km
pomník padlých WWI, Vejprnice 0.06 km
kostel sv. Vojtěcha, Vejprnice 0.06 km
krytá lávka Vejprnice 0.08 km
památník osovobození Vejprnice 0.09 km
fara Vejprnice 0.11 km
kaple sv. Vojtecha, Vejprnice 0.11 km
dětské hřiště Vejprnice 0.11 km
SDH Vejprnice 0.12 km
hřbitov Vejprnice 0.41 km
nádraží Vejprnice 0.5 km
památník Suchý důl 0.73 km
hřbitov Skvrňany, Plzeň 3.53 km
kaple hřbitovní sv. Antonína Paduá... 3.54 km
kostel sv. Štěpána, Kozolupy 4.07 km
Kozolupy 4.29 km
sv. Jan Nepomucký, Město Touškov... 5.08 km
SDH Město Touškov 5.2 km
sousoší Nejsvětější Trojice, Město... 5.29 km
kaple sv. Floriána, Bdeněves 5.33 km
Bdeněves 5.34 km
Město Touškov 5.35 km
kostel sv. Jana Křtitele, Město To... 5.36 km
fara Město Touškov 5.37 km
kaple Město Touškov 5.74 km
hřbitov Město Touškov 5.82 km
Zahrádka František 5.93 km
Píka Heliodor, generál 5.93 km
Toussaint Rudolf 5.93 km
věznice Plzeň Bory 5.93 km
Neumann Stanislav Kostka 5.93 km
Rašín Alois 5.93 km
Modrý Bohumil, Ing. 5.93 km
Dienstbier Jiří 5.93 km
Jáchymov, Josef Haslinger 5.93 km
Havel Václav 5.93 km
Wonka Pavel 5.93 km
Dominik Jaroslav, kardinál Duka OP... 5.93 km
Kácha Miroslav, generálmajor 5.93 km
Cibulka Petr 5.93 km
Janoušek Karel, armádní generál, m... 5.93 km
Škoda Plzeň 6.07 km
Techmania Science Center 6.19 km
Entropa - David Černý, Techmania 6.2 km
židovský hřbitov Město Touškov... 6.22 km
Vítr v kapse 6.27 km
Vejprnický potok 6.33 km
pomník padlých WWII, Plzeň Bory 6.36 km
vlaková zastávka Dobřany 6.38 km
Borský park 6.39 km
Farní sbor Českobratrské církve ev... 6.48 km
most Ivana Magora Jirouse 6.53 km
nádraží Plzeň Jižní předměstí... 6.57 km
pomník padlých WWI, Doubrava u Nýř... 6.59 km
Doubrava u Nýřan 6.61 km
Koranda Václav starší 6.62 km
Dinopark Plzeň 6.63 km
kaple Doubrava u Nýřan 6.63 km
ZOO Plzeň 6.69 km
památník Květnového povstání 1945,... 6.71 km
pamětní deska rodina Hrdličkova a ... 6.71 km
pomník obětem WWII a letcům RAF, n... 6.72 km
pomník padlých WWI i II, náměstí M... 6.72 km
SDH Zbůch 6.73 km
Zbůch 6.77 km
kaple sv. Josefa, Zbůch 6.78 km
radnice Zbůch 6.8 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Plzeň... 6.81 km
pamětní deska Antonie a Jan Bejblo... 6.9 km
první protikomunistická demonstrac... 6.92 km
Hlavatý Josef 6.92 km
památník národního osvobození se s... 6.92 km
památník 16. obrněné divize US arm... 6.93 km
vila Hermíny a Emila Škodových, Pl... 6.97 km
kaple Smíření, dálniční D5, Šlovic... 6.98 km
památník Díky, Ameriko!, Plzeň 7 km
kostel Sboru Karla Farského, Plzeň... 7.02 km
památník pozemních jednotek na záp... 7.02 km
zahrada Miroslava Horníčka 7.05 km
vlaková zastávka Plzeň 7.05 km
Tajemství železnic - Vlakem za žel... 7.05 km
požární stanice Plzeň - střed 7.06 km
divadlo J. K. Tyla, Plzeň 7.09 km
synagoga (velká) Plzeň 7.09 km
Větrovec Josef 7.1 km
socha J.K.Tyla, Plzeň 7.1 km
kraj Plzeňský 7.12 km
Rašínův dům, Plzeň 7.12 km
pamětní deska Karel Klostermann, P... 7.13 km
pomník generála George Pattona, Pl... 7.13 km
synagoga (stará) Plzeň 7.15 km
pamětní deska na pěší pluk 35, Plz... 7.23 km
Patton Memorial Pilsen 7.24 km
Polan Bohumil 7.24 km
pamětní deska Bohumil Polan 7.24 km
pamětní deska rodina Kučerova, Plz... 7.33 km
muzeum loutek Plzeň 7.36 km
infocentrum Bavorský les - Šumava... 7.37 km
Plzeňská diecéze 7.38 km
Discopříběh 7.41 km
Roučka Zdeněk 7.43 km
V jedné řadě, Jindra Nezbedová 7.43 km
Štandera Miroslav, brigádní generá... 7.43 km
Zikmund Miroslav 7.43 km
Hofrichter Jaroslav, plk. letec 31... 7.43 km
Jančařík Michal 7.43 km
Platzer Ignác František 7.43 km
Lindauer Gottfried 7.43 km
Stárek František Čuňas 7.43 km
Plzeň 7.43 km
Chovanec Milan 7.43 km
Barták Bedřich 7.43 km
Preissová Jana 7.43 km
Květy na bunkru, Jindra Nezbedová... 7.43 km
Slavnosti svobody, Plzeň 7.43 km
morový sloup, Plzeň 7.44 km
katedrála sv. Bartoloměje, Plzeň... 7.44 km
infocentrum Plzeň 7.45 km
Západočeské muzeum v Plzni 7.47 km
radnice Plzeň 7.48 km
pamětní deska Marie Uchytilová 7.5 km
pamětní deska pol. inspektor Václa... 7.52 km
busty Jozefa Gabčíka a Jana Kubiše... 7.52 km
plzeňský úkryt paraskupiny Anthrop... 7.52 km
Wilsonův most, Radbuza, Plzeň 7.54 km
Kreativní zóna DEPO2015 7.54 km
sousoší Spejbla a Hurvínka, Plzeň... 7.54 km
Beran Josef, Msgre. ThDr. 7.56 km
Masné krámy, Plzeň 7.63 km
Západočeská galerie v Plzni 7.63 km
vlaková zastávka Plzeň - Doudlevce... 7.63 km
židovský hřbitov Plzeň (starý)... 7.65 km
vodárenská věž, Plzeň 7.67 km
pomník rodiny Fürthových 7.68 km
Plzeňské historické podzemí 7.69 km
pivovarské muzeum, Plzeň 7.69 km
kostel sv. Mikuláše, Plzeň 7.81 km
hřbitov Doudlevce 7.82 km
kaple U Ježíška, Plzeň 7.83 km
Mikulášský hřbitov Plzeň 7.87 km
Sokolovna Plzeň 8.01 km
FC Viktoria Plzeň, a.s. 8.05 km
Památník obětem zla 8.07 km
Hruška Luboš, plk. 8.07 km
nádraží hlavní Plzeň 8.1 km
prohlídka pivovaru Plzeňský Prazdr... 8.1 km
řeka Úhlava 8.1 km
pamětní deska Jan Sladký - Kozina... 8.13 km
studna na nádvoří, Plzeňský prazdr... 8.13 km
návštěvnické centrum Plzeňský pivo... 8.13 km
artézské studny, Plzeňský Prazdroj... 8.14 km
Koza Vladimír, MUDr. 8.16 km
pivovar Plzeňský Prazdroj 8.24 km
Pivní putování - 12. díl - Západní... 8.24 km
pamětní deska František Noha (rumb... 8.29 km
nádraží Dobřany 8.41 km
Mže 8.46 km
řeka Berounka 8.53 km
řeka Radbuza 8.53 km
nádraží Plešnice 9.39 km
Čvančara Jaroslav 9.44 km
radobyčický úkryt paraskupiny Anth... 9.5 km
letiště Plešnice 9.61 km
mlýn Radobyčice 9.62 km
Nová Jezná 9.65 km
hřbitov Chotěšov 9.82 km
Chotěšov u Stoda 10.08 km
kaple sv. Diviše, Hracholusky 10.11 km
fara Chotěšov 10.15 km
kostel Narození Panny Marie, Chotě... 10.17 km
Dobrodružství kriminalistiky - Jed... 10.29 km
Zjevení (Revelations) 10.29 km
Borgiové 10.29 km
Žert 10.29 km
Bez domova (Sans famille) 10.29 km
Česká spojka 10.29 km
Hodina duchů, klip Lucie Vondráčko... 10.29 km
D´Artagnan a tři mušketýři 10.29 km
Magické stěstí, videoklip skupiny ... 10.29 km
Muž, který se směje 10.29 km
kašna klášter Chotěšov 10.3 km
Královská aféra 10.3 km
klášter Chotěšov 10.3 km
Andělská tvář 10.34 km
3 sezóny v pekle 10.35 km
soutok Berounka - Úslava 10.38 km
řeka Úslava 10.38 km
kostel sv. Jiří, Plzeň (Doubravka)... 10.45 km
hrob Stanko Vodička 10.47 km
hřbitov u kostela sv. Jiří, Plzeň ... 10.48 km
Vařečka rytíře Žumbery 10.48 km
kaple Božkov 10.53 km
Božkov 10.54 km
zámek Štěnovice 10.73 km
kaple sv. Václava, centrální hřbit... 11.15 km
památník umučeným, Plzeň 11.22 km
židovský hřbitov Štěnovice 11.23 km
židovský hřbitov Plzeň 11.23 km
Dětský koutek, Olympia Plzeň 11.25 km
pomník padlých WWII, centrální hřb... 11.28 km
centrální hřbitov Plzeň 11.31 km
hrob generál Heliodor Píka 11.33 km
Záluží u Třemošné 11.41 km
Dětský svět lvíček, Plzeň 11.43 km
nádraží Chlumčany u Dobřan 11.64 km
Pilčík Hubert 11.85 km
přehrada Hracholusky 11.89 km
lom Koterov 11.94 km
skála Ostrá Hůrka, Plzeň 12.22 km
Třemošná 12.8 km
vražda v hájence Lipovka, Nekmír... 12.85 km
Převedu vás... na onen svět!, Emil... 12.87 km
Vězněná, Pavel Renčín 12.87 km
nádraží Třemošná u Plzně 12.96 km
Air park, Zruč u Plzně 13.19 km
projev v Miloše Jakeše v Červeném ... 13.2 km
kaple Třemošná 13.29 km
westernový areál Halter Valley 13.42 km
pomník padlých WWI i II, Horní Bří... 13.42 km
v železničním tunelu u Ejpovic sra... 13.46 km
hřbitov Starý Plzenec 13.56 km
Horní Lukavice 13.65 km
Horní Bříza 13.65 km
Brožík Václav 13.96 km
SDH Dnešice 13.96 km
Dnešice 14.01 km
pomník padlých WWI i II, Dnešice... 14.02 km
kostel sv. Václava, Dnešice 14.03 km
fara Dnešice 14.03 km
pomník T. G. Masaryka a pomník pad... 14.04 km
kaple Lišice 14.09 km
fara Starý Plzenec 14.1 km
Lišice 14.1 km
kostel Narození Panny Marie, Starý... 14.12 km
hřbitov Dnešice 14.15 km
Losiná 14.2 km
SDH Lišice 14.2 km
Nebílovský Borek 14.43 km
Zastávka u Přeštic 14.48 km
vlaková zastávka Přeštice - Zastáv... 14.49 km
rotunda sv. Petra a Pavla, Starý P... 14.51 km
Předenice 14.51 km
kostel sv. Jana Křtitele, Starý Pl... 14.52 km
Mariánský sloup, Starý Plzenec 14.53 km
studna jižní, Radyně 14.53 km
SDH Předenice 14.53 km
studna pod věží, Radyně 14.54 km
pomník padlých WWI i II, Starý Plz... 14.54 km
NS Stará Plzeň a kupci 14.54 km
NS kolem Starého Plzence 14.54 km
Starý Plzenec 14.55 km
kaple Předenice 14.56 km
Štíty království českého, Můj hrad... 14.57 km
hrad Radyně 14.57 km
památník umučeným, Dolní Lukavice... 14.58 km
radnice Starý Plzenec 14.58 km
židovský hřbitov Dolní Lukavice... 14.59 km
hřbitov Dolní Lukavice 14.6 km
zřícenina kostela sv. Vavřince, St... 14.65 km
zámek Přestavlky 14.67 km
hradiště Hůrka, Starý Plzenec 14.69 km
kaple Vísky (Trnová) 14.73 km
PP Černá stráň 14.78 km
Přestavlky 14.78 km
zřícenina kostela sv. Kříže, Starý... 14.8 km
zámek Vísky (Trnová) 14.8 km
pomník padlých WWI, Dolní Lukavice... 14.98 km
hřbitov Přestavlky 14.98 km
kostel sv. Petra a Pavla, Přestavl... 14.99 km
fara Dolní Lukavice 15.05 km
Bohemia Sekt Centrum 15.06 km
kostel sv. Petra a Pavla, Dolní Lu... 15.07 km
busta Joseph Haydn, Dolní Lukavice... 15.08 km
vyhlídka Hůrka 15.09 km
Dolní Lukavice 15.09 km
Lovell Jim James Arthur, Jr. 15.09 km
pivovar Dolní Lukavice 15.15 km
mohylové pohřebiště Hůrka 15.15 km
muzeum Horní Bříza 15.16 km
pomník padlých WWII, Horní Bříza... 15.18 km
pamětní deska Josef Sporka 15.18 km
zámek Dolní Lukavice 15.18 km
Haydn Joseph 15.19 km
Haydnovy hudební slavnosti 15.19 km
symfonie D dur - Lukavická, Joseph... 15.19 km
zámecký vodotrysk Dolní Lukavice... 15.24 km
Mlynářova lípa, Dolní Lukavice 15.24 km
naučná stezka Horní Bříza 15.26 km
nádraží Horní Bříza 15.29 km
Krvavá léta - Dojemný čin občanů H... 15.29 km
keramika Horní Bříza 15.31 km
tisovec Dolní Lukavice 15.36 km
hřbitov Prusiny 15.49 km
studna Prusiny 15.52 km
kostel sv. Jakuba Většího, Prusiny... 15.52 km
fara Prusiny 15.54 km
Nebílovy 15.61 km
NS Nebílovy 15.65 km
kaple Nebílovy 15.66 km
pomník padlých WWI, Nebílovy 15.66 km
zámek Nebílovy 15.69 km
SDH Nebílovy 15.69 km
kašna Nebílovy 15.71 km
Tajemství železnic - Vlakem za žel... 15.89 km
rozvodna Přeštice 16.18 km
rybník Netunice 16.34 km
Netunice 16.4 km
kaple hřbitovní Nezbavětice 16.69 km
hřbitov Nezbavětice 16.7 km
pomník padlých WWII, Nezbavětice... 16.7 km
Háje u Řenče 16.74 km
Tymákov 16.83 km
kostel sv. Vojtěcha, Šťáhlavy 17.34 km
Šťáhlavy 17.41 km
pomník padlých WWI i II, Šťáhlavy... 17.42 km
pamětní deska osvobození Šťáhlavy... 17.43 km
zámek Šťáhlavy 17.44 km
Vodokrty 17.52 km
nádraží Přeštice 17.56 km
kaple Vodokrty 17.57 km
vlaková zastávka Šťáhlavy 17.61 km
dvojnásobná loupežná vražda na čer... 17.65 km
Štěpánek Patrik, desátník / štábní... 17.81 km
Preiss Jaroslav JUDr. 17.87 km
soudní případ Přeštice s The Plast... 17.92 km
Přeštice 17.92 km
sv. Jan Nepomucký, Přeštice 17.92 km
pamětní deska osvobození Přeštice... 17.93 km
kašna se sochou sv. Václava, Přešt... 17.94 km
infocentrum Přeštice 17.94 km
sv. Kilián, Přeštice 17.96 km
památník T. G. Masaryka, Přeštice... 17.96 km
Mariánský sloup, Přeštice 17.98 km
Ryba Jakub Jan 17.98 km
pomník obětem nacismu, Přeštice... 17.98 km
židovský hřbitov Přeštice 18.04 km
pamětní deska Josef Hlávka, Přešti... 18.1 km
rodný dům Josef Hlávka, Přeštice... 18.1 km
Hlávka Josef 18.1 km
SDH Přeštice 18.13 km
památník Jan Jakub Ryba, Přeštice... 18.16 km
Dům historie Přešticka 18.16 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Př... 18.21 km
fara Přeštice 18.24 km
Přeštická prasata - Jaroslav Podmo... 18.25 km
Přeštické černostrakaté prase 18.26 km
Tajemství železnic - Vlakem za žel... 18.3 km
hrobka Josefa Hlávky 18.37 km
kaple Přeštice 18.43 km
hřbitov Přeštice 18.47 km
Krvavá léta - Ženský nacistický lá... 18.88 km
Skočice u Přeštic 18.92 km
kaple Nejsvětější Trojice, Skočice... 18.98 km
Příchovice 19.22 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Přícho... 19.22 km
pomník padlých WWI i II, Příchovic... 19.25 km
SDH Příchovice 19.27 km
kašna zámek Kozel 19.32 km
Štáhlavice 19.33 km
zámek Kozel 19.34 km
Ticholovec 19.36 km
zámek Příchovice 19.38 km
Renče 19.4 km
Lopatský rybník, Kozel 19.44 km
fara Merklín 19.54 km
kostel sv. Mikuláše, Merklín 19.55 km
pomník padlých WWI i II, Kucíny 19.58 km
nádraží Kaznějov 19.58 km
Kaznějov 19.64 km
Štybar Zdeněk 19.68 km
výstava Bonsai Merklín 19.7 km
zámek Merklín 19.7 km
Karl Pascher von Osserburg 19.71 km
kaple sv. Anny pod Ticholovcem 19.74 km
lípa pod Ticholovcem 19.74 km
Merklín 19.75 km
koupaliště Kucíny 19.81 km
Heber František Alexander 19.84 km
Sokolovna Merklín 19.95 km
ubytování v okolí

penzion 3002, Hamry

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chata
Šumava: špičácko
šumavská obec: Hamry

ubytování s kapacitou: 30
cena ubytování: od 390 Kč detail

hotel 6010, Jiřičná

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: hotel ***
Šumava: sušicko
šumavská obec: Jiřičná

ubytování s kapacitou: 40
cena ubytování: od 330 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • Techmania Science Center - otevírací dob...

  batoh
  Techmania Science Center - otevírací doba
  Šumava A-Z: menší i větší...
  lokalita: plzeňsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • muzeum loutek Plzeň - otevírací doba

  batoh
  muzeum loutek Plzeň - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: plzeňsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • Západočeské muzeum v Plzni - otevírací d...

  batoh
  Západočeské muzeum v Plzni - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: plzeňsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
firmy v okolí
Bankomat Česká spořitelna 0.1 km
čerpací stanice PAP OIL, Vejprnice... 1.88 km
Bankomat Poštovní spořitelna 3.11 km
Bankomat ČSOB 3.11 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Kř... 3.64 km
čerpací stanice EuroOil, Plzeň, Kř... 3.64 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Domažl... 3.69 km
Bankomat Poštovní spořitelna 3.92 km
Bankomat ČSOB 3.93 km
Bankomat Česká spořitelna 3.98 km
Jednota Kozolupy 4.53 km
Bankomat Fio banka 4.7 km
Bankomat GE Money Bank 4.7 km
Bankomat Česká spořitelna 4.73 km
McDonalds, OC Borská pole, Plzeň 4.78 km
Bankomat Komerční banka 4.82 km
Bankomat UniCredit Bank 4.9 km
Jednota Radčice 4.98 km
Bankomat Komerční banka 5.03 km
Bankomat Poštovní spořitelna 5.31 km
Bankomat ČSOB 5.31 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 5.31 km
Jednota Město Touškov 5.34 km
Bankomat GE Money Bank 5.37 km
Bankomat Česká spořitelna 5.46 km
Bankomat Poštovní spořitelna 5.49 km
Bankomat ČSOB 5.49 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Bo... 5.58 km
Bankomat Poštovní spořitelna 6.1 km
Bankomat ČSOB 6.1 km
Bankomat Česká spořitelna 6.11 km
Jednota Nýřany 6.14 km
Bankomat GE Money Bank 6.14 km
Bankomat Poštovní spořitelna 6.17 km
Bankomat ČSOB 6.23 km
Bankomat Česká spořitelna 6.41 km
Bankomat Komerční banka 6.48 km
Bankomat Poštovní spořitelna 6.49 km
Bankomat ČSOB 6.49 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 6.55 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Jižn... 6.57 km
Bankomat Česká spořitelna 6.57 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 6.57 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 6.62 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 6.65 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 6.89 km
Bankomat GE Money Bank 6.91 km
Bankomat Česká spořitelna 6.91 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 6.93 km
Bankomat Fio banka 7.19 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Edva... 7.23 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 7.28 km
Bankomat ČSOB 7.37 km
Bankomat ČSOB 7.37 km
Bankomat Česká spořitelna 7.37 km
Bankomat GE Money Bank 7.37 km
Bankomat Poštovní spořitelna 7.37 km
Bankomat Poštovní spořitelna 7.45 km
McDonalds, Mrakodrap, Plzeň 7.46 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Seve... 7.5 km
Bankomat ČSOB 7.51 km
Bankomat Česká spořitelna 7.51 km
Bankomat Komerční banka 7.54 km
Jednota Chotíkov 7.54 km
McDonalds, Rondel, Plzeň 7.6 km
Bankomat Česká spořitelna 7.83 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Dou... 7.89 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Lidick... 8.03 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 8.13 km
Bankomat GE Money Bank 8.19 km
Bankomat GE Money Bank 8.26 km
Bankomat Česká spořitelna 8.26 km
Bankomat Komerční banka 8.26 km
Konzum Dobřany 8.29 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 8.29 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, U Praz... 8.32 km
Bankomat Česká spořitelna 8.36 km
Bankomat Poštovní spořitelna 8.39 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotíko... 8.41 km
Bankomat GE Money Bank 8.45 km
Bankomat Komerční banka 8.47 km
Bankomat ČSOB 8.49 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany... 8.51 km
McDonalds, U Prazdroje, Plzeň 8.52 km
Bankomat Česká spořitelna 8.55 km
Bankomat Česká spořitelna 8.56 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Koš... 8.77 km
Bankomat Česká spořitelna 9.04 km
Bankomat Komerční banka 9.05 km
Bankomat Poštovní spořitelna 9.07 km
Bankomat Česká spořitelna 9.2 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Le... 9.36 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 9.5 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Bol... 9.66 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 9.66 km
Bankomat Česká spořitelna 9.72 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Vých... 9.76 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 9.83 km
Jednota Úlice 9.88 km
Západočeské konz. družstvo Chotěšo... 9.89 km
Bankomat ČSOB 10.07 km
Bankomat Poštovní spořitelna 10.08 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 10.2 km
Bankomat Česká spořitelna 10.21 km
Bankomat GE Money Bank 10.21 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 10.21 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 10.27 km
Jednota Nevřeň 10.34 km
Bankomat Poštovní spořitelna 10.36 km
Bankomat ČSOB 10.37 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 10.48 km
Bankomat Česká spořitelna 10.78 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 10.86 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 10.92 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ne... 11.06 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Plzeň, ... 11.07 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 11.15 km
Západočeské konz. družstvo Chlumča... 11.56 km
Bankomat Česká spořitelna 11.58 km
McDonalds, OC Plzeň 11.59 km
Bankomat GE Money Bank 11.59 km
Bankomat Komerční banka 11.59 km
Bankomat ČSOB 11.66 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ro... 11.93 km
Bankomat Komerční banka 11.95 km
čerpací stanice Benzina, Třemošná... 12.28 km
Jednota Pňovany 12.35 km
čerpací stanice Benzina, Stod 12.49 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 12.61 km
Bankomat Komerční banka 12.7 km
Market Třemošná 12.72 km
Jednota Třemošná 12.72 km
Bankomat Česká spořitelna 12.78 km
Jednota Všeruby 12.85 km
Market Zruč 12.92 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 12.98 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 12.98 km
Bankomat Komerční banka 12.98 km
Jednota Líšťany 13.1 km
Jednota Horní Bříza 13.46 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 13.69 km
Jednota Heřmanova Huť 13.76 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 13.83 km
Bankomat Česká spořitelna 13.88 km
Supermarket Horní Bříza 13.92 km
Západočeské konz. družstvo Dnešice... 13.97 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 14 km
Jednota Druztová 14.39 km
Bankomat Česká spořitelna 14.39 km
Bankomat GE Money Bank 14.52 km
Západočeské konz. družstvo Nězvěst... 14.59 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 14.62 km
čerpací stanice PAP OIL, Horní Bří... 14.83 km
Západočeské konz. družstvo Hradec... 15.28 km
Jednota Česká Bříza 15.32 km
čerpací stanice PAP OIL, Starý Plz... 15.33 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 15.58 km
Západočeské konz. družstvo Starý P... 15.83 km
Jednota Dolany 16.21 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 16.84 km
Jednota Sytno 16.94 km
Západočeské konz. družstvo Tymákov... 16.98 km
Západočeské konz. družstvo Chválen... 17.02 km
čerpací stanice Benzina, Přeštice... 17.29 km
Jednota Pernarec 17.35 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 17.42 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 17.52 km
Jednota Horní Bělá 17.7 km
Jednota Žichlice 17.77 km
Bankomat GE Money Bank 17.82 km
Bankomat Česká spořitelna 17.88 km
Bankomat Komerční banka 18.03 km
Jednota Loza 18.1 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18.11 km
Jednota Dolní Bělá 18.32 km
Bankomat ČSOB 18.35 km
Jednota Mrtník 18.5 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 18.62 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 19.04 km
čerpací stanice Benzina, Nezvěstic... 19.17 km
Jednota Úněšov 19.33 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 19.36 km
Bankomat ČSOB 19.37 km
Bankomat Poštovní spořitelna 19.37 km
Západočeské konz. družstvo Řenče... 19.42 km
Jednota Kaznějov 19.64 km
Market Kaznějov 19.64 km
Bankomat ČSOB 19.64 km
Bankomat Komerční banka 19.64 km
Bankomat Komerční banka 19.65 km
Bankomat Poštovní spořitelna 19.68 km
Jednota Stříbro 19.71 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 19.73 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 19.73 km
Bankomat GE Money Bank 19.77 km
čerpací stanice EuroOil, Merklín... 19.84 km
Bankomat Česká spořitelna 19.86 km
Market Kaznějov 19.86 km
Bankomat Česká spořitelna 19.86 km
Bankomat Komerční banka 19.93 km
čerpací stanice Benzina, Kaznějov... 19.98 km

mohlo by Vás zajímat

Přeštice

batoh
Přeštice
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Příchovice

batoh
Příchovice
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Šumava se dělí do šesti podcelků: Železnorudská hornatina, Šumavské pláně, Boubínská hornatina, Trojmezná hornatina, Želnavská hornatina a Vltavická brázda. Nejvyšší body Šumavy na hraničním hřebenu dosahují výšek nad 1 300 m n. m. Nejvyšším vrcholem Šumavy je Velký Javor (1 456 m n. m.) na bavorské straně hranice. Nejvyššími vrcholy české části jsou Plechý (1 378 m n. m.), Trojmezná (1 361 m n. m.), Boubín (1 362 m n. m.), Jezerní hora (1 343 m n. m.). Na Šumavě se nachází velké množství rašelinových slatí, jejichž celková plocha činí cca 5.000 ha. Směrem do vnitrozemí přechází Šumava v Šumavské podhůří a Novohradské hory s výškami cca 1000 m n.m. - Libín (1 096 m n. m.), Kleť (1 083 m n. m.), Javorník (1 089 m n. m.), Běleč (922 m n. m.), Poluška (919 m n. m.), Myslivna (1 049 m n. m.), Vysoká (1 034 m n. m.). Nespočet pramenišť a rašelinišť, potůčků a bystřin až po hlavní vodní toky - Vltavu a Otavu - řadí Šumavu mezi významné pramenné oblasti. Na hřebenech šumavských hor pramení některé známé řeky - Vltava, která je považována za národní řeku, pramení v horském rozvodnicovém vrchovišti při hranici se SRN a svými přítoky odvodňuje téměř celou jižní část Národního parku Šumava. Otava pak odvádí svými přítoky vodu z většiny území západní části parku. K dalším řekám pramenícím na Šumavě patří Lužnice, Volyňka, Blanice a Úhlava. V oblasti Šumavy se nachází pět jezer ledovcového původu. Černé jezero, které svojí rozlohou 18,4 ha patří k největším jezerům u nás a dále Plešné jezero, Čertovo jezero, jezero Laka a Prášilské. Podnebí v celé této oblasti se v závislosti na nadmořských výškách pohybuje od mírnějšího vlhkého podnebí (údolí Vltavy) po chladné až vlhké.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna: 

„Arci, arci, Jouzo, změnit se nic nedá. Děkuju ti za dobré slovo. Jsi moudrý a byls mi dobrým přítelem po celý život. Budeš mi chybět; ani nevím, jak obstojím odloučen od tebe. Snad se Bůh smiluje a zkrátí můj zahozený život. Půjdu teď za Jakubem. Nevím, kam odešel, ale možná, že to zvím v Mu­nicích u Luhanů. Karel Luhanovic je jeho kamarád. A teď ještě jednu prosbu mám k tobě, Jouzo. Jsem bez peněz, sotva desítku mám při sobě; bylo to všecko, co bylo doma na hoto­vých. Zapůjč mi ňákou stovku, abych měl z čeho žít, než si obstarám peníze ze záložny. Přinesu ti je pak a rozloučím se s tebou."

„O to není. S radostí ti vypomohu, brachu; taky mi ne­musíš vracet peníze, vložím si je do knih a přihlásím se o ně, pro případ, že by statek se dostal do prodeje. Úroků nežádám. Jen kousek ještě zaorám a pojedu domů, beztak se už při­pozdívá. Půjdeš se mnou. Pozval bych tě, abys zůstal u nás přes noc, ale ty pospícháš za Jakubem, tak dělej, jak chceš a rozumíš."

„Děkuju ti za všecko, Jouzo! Bůh ti zaplať a požehnej, a dej ti, abys se dočkal více radostí na svých dětech, než já jsem jich užil."

Ubírali se mlčky ku Plástovicům. Potužák držel opratě svého spřežení, Krušnej, všecek shrben, zraky maje sklopené k zemi, kráčel podle něho. Měkká je půda na žírných po-blatských lánech, hlína dusí zvuk koních kroků, toliko kolečka hrkala, vrzala, železné sponky na nákolesníku chvílemi řinčely. Když došli císařské silnice, otevřela se před nimi hladina Volešku rybníka, ohromná modrá rozlitina, odrážející blan­kytnou klenbu nebes. Široké pásmo zeleného rákosí, z něhož vybíhaly pruhy daleko do hladiny, vroubilo celý západní břeh vodní pánve, jejíž povrch večerní větřík lehounce čechral. Stáda různých divokých kachen, skupiny lysek, potroušené párky roháčů plovaly, proháněly, potápěly se po hladině, šikmé paprsky k západním horám se sklánějícího slunce po­hrávaly si na pestrém jich peří, odrážely se od něho, a peří se lesklo, jako by zlatem bylo protkáno, drahokamy posázeno, a v hejnech poletující nad vodami bílí rackové mihotali se vzduchem jako stříbrné střely. Zcela nablízku, poněkud vlevo, za hnědými, prázdnými lány, rozkládaly se Plástovice, za rybníkem pak, přímo proti nim, Pašice vystupovaly, jako by z vod vyrůstaly. Bílé zdi, červené střechy, zelené sady, vše světlem zaplaveno, roztokem zlata polito. Před nedávnem nově kryté střechy stodoly a obydlí Krušných zrovna hořely. Utkvěly na nich zraky ubohého starocha, za zraky zkormou­cená jeho duše zaletěla, pomeškala v domě, ve stájích, ve sto­dole. Ve stájích, ve stodole hojnost božího požehnání. Dobře se rok vydařil, nad očekávání dobře, vzhledem k lijákům, spustivším se před samými žněmi: všeho obilíčka nadbytek, dobytek se rozmnožil, hříbata pěkně vyrůstala, hrud jim mo­hutněla, lesklé boky se nalévaly... ale pod rodnou střechou vládly nerozum, svár a lež...

„Podívej se, Jouzo," zaúpěl ještě jednou, „tam to leží všecko, tam za širokou vodou. Praděd se tam narodil a umřel, i děd i otec... Jen já už tam neumru, ani moje děti... Cizím všecko připadne, cizímu budou říkat Krušnej... Z mých dětí žádný už se tak nebude jmenovat... Pro náš rod do hanby zapadne, v hanbě se utopí tohle jméno..."

Tvrdá byla císařská silnice, zadupaly, přehlušily tu řeč těžké podkovy koňů...

Když spřežení odbočilo od silnice zase na měkkou půdu vesnické polní cesty, slunce již nesvítilo na pašické střechy a zdi; modravé stíny se na ně převalily, kmitavý, šedý soumrak zpočátku lehounkým, ale záhy houstnoucím závojem je za­halil.

„Povečeř s námi, Jakube," zval Potužák Krušného, když tento za padajícího večera k odchodu z Plástovic se měl. Krušný po nějakém zdráhání zůstal, ač na tvářích všech, domácích i za návštěvou přišlých, zcela zřejmě čítal, že kdekdo už věděl, co se v poledne u něho bylo událo. Zpráva o tom zajisté zaletěla do Plástovic, ještě než on se setkal s Potužákem, a Potužáková o všem zvěděla, sotva od ní odešel vyhledat jejího muže. Věděli, avšak nikdo se netázal, nikdo ni jediným slovem neučinil narážky, jen oči mluvily a úžas, jenž se zrcadlil na obličejích, nenechal se ani potlačit, ani zatajit.

Když Krušnej po večeři povstal od stolu, jeho bázlivé, slzami zanícené oči utkvěly na Apoleně, která přisluho­vala.

„Měj se dobře, děvče," pravil, „snad tě vidím naposledy. Jsem starý člověk a tys mladá. Starý člověk odejde — kdoví­kam ho zanese osud na sklonku jeho života, a ty ho zapo­meneš... Ale Pánbůh dá, že jeho požehnání zůstane při tobě a že tě uchrání před neštěstím... Mám osm dětí, vůle boží nad nimi!... Snad jen jednomu z nich budu žehnat před svou smrtí. Ty, dítě, nevíš, jak těžko leží na srdci, že sedm jich zůstane ve světě bez otcovského požehnání. Doufal jsem, že ti jinak požehnám... Jako bys vlastní byla, moje zlatá... Ještě mi svítila naděje, teple hřála... Zapadla, zklamala... nikoli tvou vinou, dítě!... Proto ti žehnám přece a tvému otci, tvé matce, tvému bratrovi, všem, kteří jsou ti blízcí a mih, nyní i budoucně. Bůh tě opatruj a ode všeho zlého ostříhej!... Jen jednoho nezapomínej a dobře ti bude! Cti otce svého a matku svou, abys dlouho byla živa a dobře se ti vedlo na zemi..."

Slzy mu vytryskly z očí, snad ulehčily stísněnému srdci. Apolena byla neobyčejně dojata, sklonila se nad jeho ruku a tvrdou, mozolnou ruku políbila. Té chvíle ze všech, co jich tu bylo, ani jednomu nepřišla myšlenka, že tento starý člověk propadl veřejné potupě, nebylo oka, jež by se nebylo slzami zalilo...

Jediný Vojta, jenž stál poblíže, chystaje se právě také k od­chodu, nezaslzel. Stál tu a naslouchal s vytřeštěnýma očima, jako by slyšel něco dosud neslýchaného, čemu hned nemohl porozuměti. Krušnej už domluvil, ale Vojta stál pořád na svém místě; každý sval jeho obličeje byl napjat, zjev člověka, jenž slyšel a nenaslyšel se. Pojednou sebou škubl, jako by přicházel k vědomí, a byl dvěma skoky ze dveří.

Když Krušnej odešel, rozloučiv se s Potužákem a jeho že­nou, všickni poseděli, postáli hodnou chvíli bez jediného slova. Teprve později jazyky se rozvázaly. Politovali jej upřímně, naříkali, plakali nad jeho osudem, ale přesto jej viny nezbavovali. Neměl dávat zvůli ženě; ženu kdyby byl držel na uzdě, i děti by se mu nebyly zvrhly. Sešlo se tu několik sousedek, i podruhyně tu byly, a právě tyto ženské soudily nejpřísněji, takže posléze Potužákovi se uvidělo ujmouti se ho a promluvit na jeho obranu.

„Měl trestat a netrestal," pravil, „ale i kdyby byl trestal, nebyl by zvítězil. Uminutou, tvrdohlavou hloupost ženskou nikdo nepřemůže. Chyba jeho byla, že neuposlechl rodičů. Za tu ho trest nemohl minouti. Ale nechte už ho, netlucte už do něho. Trest je strašný: odchází ze statku s vědomím, že jeho děti se na něm neudrží. Jako plevy na větru se roz-prášejí. A to ke všemu v době, kde společná Blata se rozdělí a tím statku na ceně přibude. A on byl, který toto rozdělení umyslil a nejvíce a první ze všech se o ně zasazoval. Jeho žena se bude vzpírat, ale věc je v proudu, její odpor se ukáže marným; rozdělení se provede a jí nezbude než se podrobit vůli obce, krásně se věc protáhne. Bude to památka po ubo­hém Jakubu Krušném..."

„Mamičko, řekněte mi, prosím vás," pravila, než šla ulehnout, Apolena, „jak to kmotr myslel, když řekl, že doufal mi jinak žehnati... asi jako bych jeho vlastní byla. Divně se tohle poslouchalo..."

„Nu, dítě, nic divného! Umluvili s tátou, že by ses hodila mladému za ženu."

Apolena vytřeštila oči.

„Jakže, mámo? Kubovi Krušnejch?"

„Nu arciť, jinému ne, a hned to taky nemělo být; až později, až by starý byl šel na výminek. Je to pěkné místo a Kuba je pořádný člověk, nic zlého se o něm neproslýchá. S druhými by se bylo všecko vypořádalo, žádný by ti byl nezůstal v domě, i staří by se byli musili vystěhovat."

„A tohle tatínek chtěl?"

„A proč by nechtěl? Dobré by to bylo a škoda je, že se to takhle rozbilo..."

„A já vám zas povídám, maminko," odpověděla s naprostou rozhodností dívka, „že já Kubu Krušných za nic na světě bych si byla nevzala. Radš bych se byla šla utopit."

Všecka se třásla při těchto slovech, líce její hořely, z očí šlehal vzdor. Matce neušlo její rozechvění, podívala se jí bystře do očí. Dívka se zalekla tohoto pátravého pohledu, sklopila bezděky oči.

„Jak to mluvíš ?" tázala se matka. „Libí se ti snad jiný, že se takhle bouříš ? Pověz!"

Sebrala všecken svůj um, všecken svůj ženský důvtip, aby přemohla svoje rozčilení.

„Jak se to ptáte, maminko?" odtušila; „kdo by se mi líbil ?... Však mě máte na očích a víte!... Proti vaší vůli si nikoho nevezmu, ale nutit se nenechám, abych... abych... si brala, koho bych nechtěla... Ale já vím, že mě nutit ne­budete."

Propukla v pláč, vrhla se matce na prsa.

„Ty bláhová! Ty hloupá!" jala se tato ji konejšiti. „Upokoj se! Přestaň plakat.!... Kdyby táta vešel... a vejde co nevi­děli.. . co by si pomyslil? Jdi spat..."

„A vy mě nebudete nutit, viďte? Do nikoho, viďte?..."

„Taková nemoudrá holka! Kdo to jakživ viděl ? Kdopak by tě nutil?..."

„Dobře, maminko! Dej vám Pánbůh dobrou noc!"

Odkvapila, avšak tajný nepokoj, jenž se vkradl do matčina srdce, nevzala s sebou. Potužáková si umínila, že prozatím svému muži neřekne ničeho o právě se udavším výjeve, ale že si^dá dobrý pozor na dceru a její konání. Že by za vším tím vězel Vojta, nepřipadlo jí na mysl.

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky