Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

Chodov

Šumava

kategorie: města a obce
podkategorie: města a obce
lokalita: domažlicko
GPS: 49°25'3.884"N, 12°49'48.392"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Chodov je vesnice v západní části okresu Domažlice nevzdálen od státní hranice se SRN (přechod Lísková – Waldmünchen). Rozkládá se ve svahu hřebene Českého lesa, pod pomníkem Jindřicha Šimona Baara na Výhledech. Do katastru obce spadá také nejvyšší hora Českého lesa – Čerchov (1042 m n. m.). Vznik a historie Chodova souvisí s ochranou hranic Českého království. Když byl hraniční les natolik vykácen, že již přestal tvořit překážku vpádu nepřátel a německé obyvatelstvo se snažilo osidlovat české území směrem do vnitrozemí, založil panovník podél Českého lesa jako obranný systém řadu vesnic. Jejich obyvatelstvo – Chodové - mělo za úkol střežit hranici. Za tuto službu pak bylo obdařeno řadou výsad a privilegií. Nejstarší dochovaná písemná zmínka o Chodovu pochází z roku 1325. Název vsi prošel během let vývojem – známe tak jeho tvary jako např. Korov, Kodov, Kodovo nebo německé Meigelshof. Podle Berní ruly žilo v obci k roku 1654 celkem 11 sedláků, 5 chalupníků a 8 zahradníků, kteří za pomoci 50 potahů obdělávali 44 strychů zemědělské půdy. Soupis majetku v obci dále uvádí 42 krav, 53 jalovic, 68 ovcí a 92 vepřů. Jak ochranu hranic postupně přebíralo profesionální vojsko, začala funkce Chodů ztrácet svůj význam. Současně s tím se i jejich výsady stávaly přežitkem, který vrchnost nechtěla trpět a začala Chody na jejich právech zkracovat. To samozřejmě vedlo k mnoha sporům, které mezi obyvateli chodských vesnic a vrchností propukly. K nejznámějšímu povstání Chodů došlo v letech 1692 – 1695. Pro hrdý lid však skončilo porážkou a hlavní vůdce povstání Jan Sladký Kozina z Újezda byl popraven. Přesto boj Chodů za uznání svých práv a svobod skončil až roku 1777. V okolí vesnice na tzv. kostelišti se tajně scházeli nekatoličtí Chodové. Počet obyvatel Chodova měl v minulosti kolísavou tendenci. V roce 1869 zde žilo na 793 lidí v 86 domech. Do roku 1900 počet obyvatel klesl na 358, již v roce 1921 však opět stoupl až na 852. K roku 1950 zde žilo 587 stálých obyvatel. V roce 1924 se od Chodova oddělily vsi Pec a Trhanov a staly se samostatnými obcemi. V roce 1960 se sice k Chodovu opět připojily, nakonec se však v roce 1990 znovu oddělily a samostatnými obcemi jsou dodnes. V roce 1924 byla v Chodově postavena česká škola. Díky českému obyvatelstvu zde nebyla nikdy německá škola, jak tomu bylo běžné v jiných pohraničních obcích. Území Chodska bylo jediné v celém regionu západního pohraničí, kde se české osídlení udrželo a po druhé světové válce nedošlo k výměně obyvatel. V obci jsou dva rodinné domky vyhlášeny za kulturně historické památky - ukázky lidové architektury - roubené chalupy č.p. 70 a 71. Na návsi také stojí kaple sv. Jana Křtitele z přelomu 17. a 18. století. V obci je také památník mistra Jana Husa z roku 1922. Po 2. světové válce dochází ke stavebnímu rozvoji a nárustu obyvatel, pod kopcem , mezi Chodovem a Trhanovem vznikají průmyslové podniky (zejm. dřevozpracující průmysl). Z toho důvodu tam bylo tehdy postaveno velké množství nových betonových bytovek, díky nimž v 70. letech Chodov stavebně splynul se sousedním Trhanovem. Obě obce si ale dosud zachovaly samostatnost. Německý název Meigelshof.

odkaz: Chodov

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

pomník padlých WWI, Chodov

batoh
pomník padlých WWI, Chodov
Šumava A-Z: pomníky
Šumava: domažlicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

kaple sv. Jana Křtitele, Chodov

batoh
kaple sv. Jana Křtitele, Chodov
Šumava A-Z: kaple
Šumava: domažlicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

lidová stavení, Chodov

batoh
lidová stavení, Chodov
Šumava A-Z: architektura
Šumava: domažlicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

vlaková zastávka Trhanov

batoh
vlaková zastávka Trhanov
Šumava A-Z: nádraží
Šumava: domažlicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail
pomník padlých WWI, Chodov 0.01 km
kaple sv. Jana Křtitele, Chodov 0.03 km
lidová stavení, Chodov 0.05 km
vlaková zastávka Trhanov 0.75 km
chudobinec Trhanov 0.89 km
SDH Trhanov 0.9 km
hřbitov Trhanov 0.91 km
hrob Thomayerové 0.91 km
kaple Trhanov 1.05 km
návesní rybník, Trhanov 1.1 km
pomník padlých WWI, Trhanov 1.16 km
sv. Jan Nepomucký, Trhanov 1.16 km
Trhanov 1.17 km
pomník Mistra Jana Husa, Trhanov 1.19 km
pamětní deska Josef Thomayer 1.19 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Trhan... 1.19 km
Thomayer František Josef 1.19 km
Thomayer Josef 1.19 km
zámek Trhanov 1.2 km
Trhanovská alej 1.21 km
dětské hřiště Trhanov 1.29 km
Na Štejfu 1.41 km
Nový Hamr 1.51 km
hrob rudoarmějců, hřbitov Klenčí p... 1.78 km
hrob Chodských odbojářů 1.79 km
hřbitov Klenčí pod Čerchovem 1.81 km
hrob Josef Královec 1.82 km
hrob Jan Šebek 1.82 km
hrob Jindřich Šimon Baar 1.83 km
hrob Jindřich Jindřich 1.84 km
kaple hřbitovní, Klenčí pod Čercho... 1.86 km
pomník J.Š. Baara, Výhledy 1.96 km
Výhledy 700 m n. m. 1.96 km
pomník padlých RA WWII, Výhledy 1.96 km
pomník padlých US WWII, Výhledy 1.97 km
Pila 1.98 km
Hruška Jan František 1.98 km
rodný dům J.F. Hrušky, Pec pod Čer... 1.98 km
pamětní deska Jan. Fr. Hruška 1.98 km
Pecácký mlýn, Pec pod Čerchovem... 1.98 km
Špillarova vila 2.06 km
Špillar Jaroslav 2.06 km
Šumná města - Pec pod Čerchovem... 2.06 km
SDH Pec pod Čerchovem 2.09 km
roubenka Pec pod Čerchovem 2.1 km
pojízný ateliér malíře Jaroslava Š... 2.12 km
Náš venkov: Dřevorubecká vesnice... 2.14 km
Dřevorubecké muzeum, Pec pod Čerch... 2.14 km
pomník padlých WWI, Pec pod Čercho... 2.14 km
pomník Josefa Svačiny 2.14 km
Pec pod Čerchovem 2.15 km
kaple sv. Prokopa, Pec pod Čerchov... 2.16 km
NS Špillarova stezka 2.18 km
pomník Mistra Jana Husa, Klenčí po... 2.19 km
Baarová Lída 2.19 km
Nový Oldřich 2.19 km
kostel sv. Martina, Klenčí pod Čer... 2.21 km
roubenka Klenčí pod Čerchovem 2.22 km
infocentrum Klenčí pod Čerchovem... 2.22 km
muzeum Klenčí pod Čerchovem 2.22 km
infocentrum Chodská liga 2.22 km
pamětní deska osvobození, Klenčí p... 2.23 km
pamětní deska Jindřich Jindřich... 2.23 km
kašna Klenčí pod Čerchovem 2.23 km
sv. Jan Nepomucký, Klenčí pod Čerc... 2.24 km
pomník padlých WWI, Klenčí pod Čer... 2.24 km
Baar Jindřich Šimon 2.24 km
dřevorubecké slavnosti, Pec pod Če... 2.25 km
rodný dům Jindřicha Šimona Baara... 2.26 km
pamětní deska Jindřich Šimon Baar... 2.27 km
fara Klenčí pod Čerchovem 2.27 km
Vrba Jan 2.27 km
Jindřich Jindřich 2.27 km
stará pošta, Klenčí pod Čerchovem... 2.31 km
pamětní deska A. V. Suvorov 2.31 km
Klenčí pod Čerchovem 2.31 km
vlaková zatávka Klenčí pod Čerchov... 2.41 km
pomník Jana Sladkého - Koziny na H... 2.71 km
Prsť z bojiště u Zborova, Hrádek... 2.71 km
Kozinova lípa, Hrádek 2.75 km
Chodský pes, Hrádek 2.75 km
dětské hřiště Hrádek 2.78 km
Klenečský rybník 2.85 km
rybník Babylon 2.89 km
stavení č.p. 12, Babylon 3.12 km
stavení č.p. 5, Babylon 3.13 km
kaple Babylon 3.15 km
Babylon 3.18 km
pomník padlých WWI, Babylon 3.2 km
vlaková zastávka Havlovice 3.24 km
SDH Babylon 3.31 km
skiareál Capartice - Na sádku 3.42 km
dvůr U Keplů, Újezd u Domažlic 3.44 km
vlaková zastávka Babylon 3.47 km
dětské hřiště, Újezd u Domažlic... 3.49 km
kaple sv. Václava, Újezd u Domažli... 3.49 km
Újezd u Domažlic 3.5 km
SDH Újezd u Domažlic (nová) 3.52 km
pomník Mistra Jana Husa, Újezd u D... 3.52 km
Kirkham Virgil Paul, pilot 362. Fi... 3.52 km
pamětní deska Virgil Paul Kirkhama... 3.52 km
akvadukt Hadrovec 3.55 km
dvůr U Rosochů, Újezd u Domažlic... 3.58 km
dvůr U Podestátů, Újezd u Domažlic... 3.58 km
SDH Újezd u Domažlic (stará) 3.61 km
dvůr U Pelnářů, Újezd u Domažlic... 3.62 km
pomník padlých WWI i II, Újezd u D... 3.63 km
Kozinův statek, Újezd u Domažlic... 3.66 km
Kozina Jan Sladký 3.66 km
Smudek Nepolapitelný Jan 4.31 km
Nepolapitelný Jan 4.31 km
Casablanca 4.31 km
Nemanský mlýn, Havlovice 4.38 km
SDH Díly 4.42 km
vyhlídka Díly 4.42 km
Díly 4.47 km
Královec Josef 4.48 km
Rumburská vzpoura 4.48 km
Anderle Jiří 4.48 km
Kreuz Jakub 4.48 km
pamětní deska Jakub Bernard (rumbu... 4.48 km
pamětní deska čestní občané 4.48 km
pomník padlých WWI, Díly 4.48 km
Kreuz Karel 4.48 km
Havlovice 4.5 km
pamětní deska obětem nacismu, Díly... 4.5 km
pomník padlých WWI, Havlovice 4.51 km
pamětní deska osvobození Díly 4.51 km
kaple sv. Cyrila a Metoděje, Díly... 4.51 km
SDH Havlovice 4.56 km
roubenka Díly 4.57 km
vlaková zastávka Postřekov 4.69 km
přírodní park Zelenov 4.71 km
pomník padlých WWI i II, Postřekov... 4.78 km
kaple sv. Jakuba, Postřekov 4.8 km
Postřekov 4.81 km
O zlém snu 4.81 km
Vyprávěj mámo, jak to bylo - Eva E... 4.81 km
Boček Bohumil, generál 4.81 km
Stašek Bohumil, Msgre. 4.81 km
pamětní deska Jan Čáp, Postřekov... 4.81 km
muzeum krojů Postřekov 4.82 km
pamětní deska Josef Buršík 4.88 km
rodný dům Josef Buršík 4.89 km
Buršík Josef, armádní generál 4.89 km
hasičské muzeum Postřekov 4.96 km
Pasečnický rybník 5.01 km
Čerchov 1042 m n. m. 5.05 km
dvůr U Kryslů, Draženov 5.09 km
Ždánov u Draženova 5.1 km
průzkumné pracoviště ČSLA, Čerchov... 5.11 km
pomník padlých WWI, Draženov 5.14 km
návesní rybník Draženov 5.14 km
kostel sv. Františka z Assisi, Pas... 5.15 km
Draženov 5.16 km
Pasečnice 5.19 km
kaple Panny Marie, Draženov 5.21 km
SDH Draženov 5.21 km
pamětní deska Kryštof Hrubý 5.25 km
povrchový lom Ždánov 5.25 km
rodný dům rychtáře Krysla, Draženo... 5.26 km
zámek Ždánov 5.27 km
SDH Ždánov 5.28 km
Veský rybník, Ždánov 5.36 km
rybník Pařezov 5.54 km
Fremuthova jedle Dolní Folmava 5.63 km
Česká Kubice 5.76 km
Pařezov - Starý a Nový 5.8 km
Vavřinecké lípy, Domažlice 5.83 km
pamětní deska kázání msgre. Bohumi... 5.84 km
SDH Pařezov 5.84 km
kostel sv. Vavřince, Stráž - Domaž... 5.85 km
roubenka Stráž 5.95 km
SDH Stráž 5.97 km
kaple sv. Vavřince, Stráž 5.99 km
Stráž 6 km
pomník mistra Jana Husa, Pařezov 6.01 km
pomník padlých WWI i II, Stráž 6.05 km
smrk u zámečku Dolní Folmava 6.25 km
Smrt stopařek 6.3 km
kasárna Domažlice 6.45 km
kaple sv. Anny, Domažlice 6.54 km
hraniční přechod Čerchov - Lehmgru... 6.59 km
bazén Domažlice 6.65 km
Luženičky 6.69 km
Územní vojenská správa Domažlice... 6.75 km
pamětní deska Matěj Blacký 6.77 km
kostel sv. Antonína, Luženičky 6.78 km
přestřelka postřekovských s SS 6.81 km
SDH Luženice 6.91 km
vyhlídková věž na Kubíčkově skále,... 6.92 km
Luženice 6.98 km
Spáleneček 6.98 km
kaple sv. Anny, Luženice 7.01 km
roubenka Luženice 7.03 km
pomník Petra Hany 7.1 km
Modřínovec 685 m n. m. 7.15 km
vlaková zastávka Domažlice město... 7.15 km
dětské hřiště Domažlice 7.16 km
hřbitov Luženičky 7.16 km
modelová železnice Domažlice 7.29 km
Tlumačov 7.36 km
Nevolice 7.38 km
památník Antonín Příhoda 7.39 km
kaple sv. Martina, Nevolice 7.39 km
pomník padlých WWI, Nevolice 7.41 km
soubor soch v ohradní zdi kláštera... 7.44 km
hrad Domažlice 7.44 km
muzeum Chodska Domažlice 7.44 km
památník obětem komunismu, Domažli... 7.46 km
pamětní deska domažlického gymnasi... 7.46 km
Šumná města - Domažlice 7.46 km
Folmava 7.48 km
augustiniánský klášter a kostel Na... 7.48 km
pomník obětem nacismu, Domažlice... 7.49 km
Antonín Steidl - Čeněk Vosmík, Dom... 7.49 km
pamětní deska Božena Němcová 7.5 km
pamětní deska Max Duffek 7.51 km
rodný dům Max Duffek, Domažlice 7.52 km
Domažlice 7.52 km
Chodské slavnosti, Domažlice 7.52 km
Klíma Ladislav 7.52 km
Krásné živé památky - 5. díl - Oko... 7.52 km
Boček Zdeněk 7.52 km
Evropan z Domažlic, Marie Korandov... 7.52 km
Halík Tomáš, Mons. 7.52 km
Steidl Antonín, MUDr. 7.52 km
pivovar Domažlice 7.52 km
pamětní deska Alois Jirásek 7.52 km
tématický okruh Chodský květ 7.55 km
pamětní deska J.K. Tyl, Domažlice... 7.56 km
pamětní deska Jaroslav Vrchlický... 7.56 km
Pelnář Josef 7.58 km
pamětní deska Josef Pelnář 7.58 km
Tři chlapi na cestách 7.59 km
Umlčovaným - Michal Šarše, Domažli... 7.62 km
galerie Dorka 7.64 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 7.65 km
památník Jakuba Royta 7.65 km
radnice Domažlice 7.65 km
Vzduchoplavec Kráčmera - Nad Domaž... 7.65 km
kostel Narození Panny Marie, Domaž... 7.66 km
kašna Domažlice 7.66 km
infocentrum Domažlice 7.67 km
pamětní deska osvobození Domažlice... 7.67 km
Cyklotoulky - Domažlice 7.68 km
pamětní deska K.J. Erben, Domažlic... 7.71 km
fara Domažlice 7.72 km
pamětní deska páter Václav Antony... 7.72 km
Krásné živé památky - 5. díl - Oko... 7.73 km
pamětní deska Petr Fastr, Domažlic... 7.74 km
Fastr Petr 7.74 km
galerie Bratří Špillarů, Domažlice... 7.77 km
pamětní deska T.G.Masaryk, Domažli... 7.83 km
SDH Domažlice 7.83 km
Nový Spálenec 7.84 km
Dolejší brána, Domažlice 7.84 km
bitva u Domažlic 7.91 km
Baldovské návrší 7.91 km
kaple Nejsvětější Trojice, Baldovs... 7.93 km
pomník Svobody, Domažlice 8.02 km
Čapek-Chod Karel Matěj 8.13 km
Größl Wenzel 8.14 km
židovský hřbitov Domažlice 8.14 km
kostel U Svatých, Domažlice 8.18 km
hraniční přechod Lísková - Haselba... 8.39 km
nádraží Domažlice 8.41 km
hraniční přechod Pod Třemi znaky -... 8.53 km
hraniční přechod Ovčí vrch - Hochs... 8.56 km
hraniční přechod Folmava - Fürth i... 8.65 km
hraniční přechod Tři znaky - Drei ... 8.65 km
hřbitov Domažlice 8.71 km
Mrákov 9 km
hamr Voithenberghütte (D) 9.19 km
akvapark Waldmünchen (D) 9.23 km
lanový park Waldmünchen (D) 9.37 km
pomník padlých WWI, Starý Klíčov... 9.44 km
železniční most u Smolova 9.46 km
Starý Klíčov 9.47 km
Staňkův mlýn, Domažlice 9.52 km
FFW Schafberg (D) 9.54 km
kaple sv. Václava, Starý Klíčov... 9.54 km
skiareál Fürth im Wald - Gibacht (... 9.57 km
Pohraniční a Trenckovo muzeum, Wal... 9.79 km
městská věž, Waldmünchen (D) 9.94 km
infocentrum Waldmünchen (D) 9.95 km
golflcub Fürth im Wald (D) 10.05 km
hraniční přechod Česká Kubice - Fü... 10.11 km
podvodní pozorovací kabina Klíčov ... 10.16 km
kostel sv. Jana Křtitele, Maxov 10.18 km
sklářská galerie a horský hostinec... 10.19 km
Maxov 10.22 km
infocentrum Poběžovice 10.55 km
hraniční přechod Lučina - Untergra... 10.94 km
Lučina 10.95 km
pomník padlých WWI i II, Fürth im ... 11.25 km
pomník padlých námořníků WWI i II,... 11.29 km
pomník padlých Prusko-francouzské ... 11.33 km
Nestvůra z Dračího jezera, Thomas ... 11.51 km
Drachensee (D) 11.51 km
hřbitov Fürth im Wald (D) 11.67 km
horská služba Fürth im Wald (D) 11.68 km
památník bitvy u Domažlic - glorie... 11.86 km
muzeum Flederwisch, Fürth im Wald ... 11.94 km
u Koutu na Šumavě při nehodě zemře... 11.95 km
ZOO podvodní stanice a obora Wildg... 11.97 km
kaplička Fürth im Wald (D) 12.03 km
Fürth im Wald (D) 12.05 km
koupaliště Fürth im Wald (D) 12.18 km
kostel Mariä Himmelfahrt, Fürth im... 12.21 km
hradní studna Fürth im Wald (D) 12.23 km
infocentrum Fürth im Wald (D) 12.23 km
zámecká kašna Fürth im Wald (D)... 12.23 km
Skolení draka, Fürth im Wald (D) 12.23 km
Cyklotoulky - Fürth im Wald (D) 12.24 km
zvonkohra Fürth im Wald (D) 12.24 km
high–tech drak, Fürth im Wald (D)... 12.25 km
Váchal Josef 12.26 km
Stadtturm, Fürth im Wald (D) 12.26 km
muzea u městské věže, Fürth im Wal... 12.26 km
horní kašna Fürth im Wald (D) 12.28 km
zámecká lípa, Kout na Šumavě 12.4 km
dolní kašna Fürth im Wald (D) 12.41 km
kašna Kout na Šumavě 12.43 km
zámek Kout na Šumavě 12.45 km
kostel sv. Jiří, Kout na Šumavě... 12.5 km
pivovar Kout na Šumavě 12.53 km
fara Kout na Šumavě 12.54 km
Šamberger František 12.55 km
památník Františka Šambergera 12.56 km
Kout na Šumavě 12.56 km
kostel sv. Leonharda, Fürth im Wal... 12.57 km
sv. Leonhard, Fürth im Wald (D) 12.58 km
roubenka, Kout na Šumavě 12.64 km
kaple Nejsvětější Trojice, Kout na... 12.7 km
pomník padlých WWI, Kout na Šumavě... 12.79 km
Novodvorský rybník 12.81 km
Japonská zahrada, Fürth im Wald (D... 12.87 km
Bílkovský javor, Starý Dvůr 12.9 km
lípa u Krysálů, Nový Dvůr 12.94 km
Myslív 13.09 km
U čtyřech lip, Starý Dvůr 13.15 km
kostel sv. Anny na Vršíčku, Horšov... 13.26 km
Toulavá kamera ČT - Horšovský Týn... 13.3 km
Myslívský rybník 13.33 km
mlýn svatá Anna 13.34 km
nádraží Kout na Šumavě 13.37 km
Váchalovský mlýn, Kout na Šumavě... 13.4 km
lipová alej ke sv. Anně, Horšovský... 13.4 km
kostel sv. Jana Křtitele, Srby 13.43 km
SDH Srby 13.44 km
Kámen, Václava Jandečková 13.45 km
Krvavá léta - Zákeřná Akce Kámen... 13.45 km
Státní bezpečnost - akce Kameny 13.45 km
Falešné hranice: Akce Kámen, Václ... 13.45 km
kaple výklenková na mostě, socha s... 13.49 km
Starý Dvůr 13.5 km
pomník padlých WWII, Srby 13.53 km
Srby 13.53 km
kaple sv. Petra, Mlýnská kaple, Po... 13.54 km
Starodvorské duby, Starý Dvůr 13.66 km
kaple Panny Marie Bolestné, Polžic... 13.83 km
Wenzel Stahl 13.85 km
Polžice 13.85 km
hrob Jiřího Leopolda Weisla 13.88 km
Lazce 13.89 km
pomník padlých WWII, Všeruby 13.89 km
pomník padlých WWI, Všeruby 13.89 km
hřbitov Všeruby 13.92 km
hraniční přechod Všeruby - Eschlka... 13.92 km
15. rota PS, Všeruby 13.93 km
kostel sv. Archanděla Michaela, Vš... 13.94 km
fara, Všeruby 13.97 km
památník Boženy Němcové 13.98 km
kostel sv. Václava, Brůdek 13.98 km
SDH Všeruby 14 km
Němcová Božena 14.01 km
Swingtime 14.01 km
povídky, Božena Němcová 14.01 km
kapitulace 11. PzD von Wietersheim... 14.01 km
Všeruby 14.01 km
Rybniční potok 14.06 km
dětské hřiště Všeruby 14.06 km
kaple Grossaign (D) 14.09 km
kaple sv. Václava, Nová Ves 14.12 km
Nová Ves u Horšovského Týna 14.12 km
Grossaign (D) 14.13 km
bitva u Brůdku 14.18 km
sirotčinec sv. Josefa, Nová Ves, H... 14.19 km
Brůdek 14.19 km
nádraží Horšovský Týn 14.2 km
FFW Grossaign (D) 14.22 km
hřbitov Horšovský Týn 14.34 km
Zelený život, Jakub (Jack) Flor 14.4 km
Hoetzel Jiří Prof. JUDr. 14.4 km
Flor Jack Jakub 14.4 km
Stanětice 14.4 km
Šamberk František Ferdinand 14.4 km
kostel sv. Jakuba, Eschlkam (D) 14.48 km
Eschlkam (D) 14.5 km
kostel sv. Apolináře, Horšovský Tý... 14.54 km
pomník padlých WWII, Eschlkam (D)... 14.55 km
kašna Eschlkam 14.55 km
Krásné živé památky - 5. díl - Oko... 14.55 km
Consuela, George Sandová 14.55 km
zřícenina Rýzmberk 14.55 km
kaple sv. Jana Křtitele, Prapořišt... 14.57 km
Prapořiště 14.59 km
roubenka, Prapořiště 14.6 km
Schmidt Maximilian (D) 14.6 km
Waldschmidtovo muzeum, Eschlkam (D... 14.6 km
Blížejov 14.71 km
Budka Andy 14.71 km
pomník padlých WWI, Horšovský Týn... 14.72 km
sýpka Horšovský Týn 14.72 km
vlaková zastávka Mutěnín 14.72 km
fara Blížejov 14.76 km
kostel sv. Martina, Blížejov 14.76 km
SDH Blížejov 14.78 km
FFW Eschlkam (D) 14.82 km
renesanční dům č.p. 105, Horšovský... 14.82 km
Horšovský Týn 14.85 km
zámek Horšovský Týn 14.85 km
Štíty království českého, Pomíjivá... 14.85 km
Štíty království českého, Bůh za h... 14.85 km
Štíty království českého, Jak rost... 14.85 km
renesanční dům č.p. 100, Horšovský... 14.86 km
klasicistní dům č.p. 107 Horšovský... 14.86 km
Nesmrtelná Teta 14.87 km
rozhledna na Šibeničním vrchu, Hor... 14.89 km
altán na Tanaberku 14.89 km
pamětní deska krále Eduarda VII.... 14.91 km
hřbitov Eschlkam 14.91 km
zvonice Horšovský Týn 14.91 km
Šejna Jan 14.92 km
Vítání 14.92 km
javor pod zámkem, Horšovský Týn... 14.92 km
kostel sv. Anny, Tanaberk 14.92 km
kostel sv. Petra a Pavla, Horšovsk... 14.93 km
Dobrovský Josef 14.93 km
fara Horšovský Týn 14.93 km
lípy na Tanaberku 14.95 km
pomník padlých WWI, Podzámčí 14.95 km
pamětní deska osvobození Horšovský... 14.98 km
dům č.p. 51, Horšovský Týn 14.98 km
klasicistní dům č.p. 50, Horšovský... 14.99 km
infocentrum Horšovský Týn 15.01 km
gotický dům č.p. 15, Horšovský Týn... 15.02 km
pivovar a lihovar Horšovský Týn 15.02 km
nádraží Kdyně 15.09 km
klasicistní dům, Horšovský Týn... 15.12 km
nádraží Blížejov 15.12 km
pomník Vojtěchu Rettovi 15.16 km
kapucínský klášter Horšovský Týn... 15.18 km
SDH Kdyně 15.2 km
Sokolovna Kdyně 15.22 km
gotická hláska, Horšovský Týn 15.24 km
synagoga Kdyně 15.27 km
Loretánská kaple, Horšovský Týn... 15.33 km
Dvě linie volnosti a skleslosti - ... 15.37 km
kašna Kdyně 15.39 km
památník Lidé bděte 15.42 km
památník Emil Tšída, Ráj 15.43 km
zřícenina Treffelstein (D) 15.43 km
Bratr Měsíc a sestra Slunce - Pete... 15.43 km
muzeum Příhraničí Kdyně 15.44 km
infocentrum Kdyně 15.44 km
Dům Evropa - Václav Bláha, Eschlka... 15.44 km
kaple Eschlkam (D) 15.45 km
pomník padlých WWI, Kdyně 15.45 km
Kdyně 15.46 km
radnice Kdyně 15.49 km
zámek Přívozec 15.53 km
mlýn Přívozec 15.61 km
SDH Přívozec 15.66 km
kaple Panny Marie, Přívozec 15.7 km
muzeum lesa, Sengenbühl (D) 15.71 km
kaple u kostela, Kdyně 15.77 km
Přívozec 15.79 km
Bořek-Dohalský Antonín, Msgre. ThD... 15.79 km
hřbitov Kdyně 15.79 km
kostel sv. Mikuláše, Kdyně 15.81 km
hrob Josefa Wrbaty 15.82 km
kaple Stachesried (D) 15.9 km
fara Kdyně 15.97 km
hraniční přechod Rybník - Stadlern... 16.03 km
Stachesried (D) 16.08 km
SDH Nová Ves 16.12 km
hřbitov Hostouň 16.13 km
kaple hřbitovní Nanebevzetí Panny ... 16.13 km
Františkov u Blížejova 16.13 km
kaple Nová Ves 16.14 km
Nová Ves u Kdyně 16.16 km
dětské hřiště Nová Ves 16.18 km
Pavilon umění Stachesried 16.27 km
památník Antonín Švehla, Brnířov... 16.28 km
Brnířov 16.3 km
kaple sv. Martina, Brnířov 16.3 km
SDH Brnířov 16.31 km
nádraží Hostouň 16.32 km
pamětní kámen 500 let, Brnířov... 16.33 km
návesní rybník, Brnířov 16.34 km
Hostouň 16.37 km
sousoší Nejsvětější Trojice, Hosto... 16.37 km
SDH Hostouň 16.39 km
Štítary 16.4 km
Rittstein Michael 16.41 km
kostel sv. Jakuba Většího, Hostouň... 16.42 km
koupaliště Na Hájovně, Kdyně 16.42 km
sv. Jan Nepomucký, Hostouň 16.42 km
kaple sv. Judy Tadeáše, Štítary... 16.42 km
fara Hostouň 16.44 km
zámek Hostouň 16.44 km
fara Štítary 16.45 km
Schubert Ottokar 16.45 km
Podhajsky Alois, plukovník 16.47 km
operace Cowboy 16.47 km
Zázračná záchrana bílých hřebců... 16.47 km
Zachraňte koně!, Mark Felton 16.47 km
tvrz Tasnovice 16.48 km
mlýn Štítary 16.5 km
hřbitov starý Tasnovice 16.51 km
pomník padlých WWI, Tasnovice 16.51 km
kostel sv. Vavřince, Štítary / Tas... 16.53 km
Slovanské hradiště Tasnovice 16.55 km
hřbitov Lštění u Blížejova 16.56 km
hřbitov Tasnovice 16.58 km
Tasnovice 16.63 km
Švehlík Alois 16.85 km
pomník padlých WWI, Lštění 16.86 km
Lštění u Blížejova 16.89 km
SDH Chotiměř 16.89 km
dětské hřiště Chotiměř 16.91 km
Krvavá léta - Odbojář Julius Fučík... 16.91 km
Fučík Julius 16.91 km
Chotiměř 16.91 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Chotim... 16.94 km
mlýn Chotiměř 16.97 km
kostel sv. Jana Křtitele, Lštění... 17 km
zámek Chotiměř 17 km
Krásné živé památky - 5. díl - Oko... 17.11 km
tvrz Lštění 17.11 km
SDH Semošice 17.38 km
Semošice 17.43 km
muzeum paličkování Tiefenbach (D)... 17.63 km
muzeum Ludwiga Gebharda, Tiefenbac... 17.7 km
kaple Hluboká 17.92 km
Koráb u Kdyně 773 m n. m. 17.93 km
Hluboká u Kdyně 17.96 km
Pláně 18.11 km
SDH Hluboká 18.15 km
vlaková zastávka Chodská Lhota 18.17 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Kanice... 18.56 km
Příběhy 20. století (II. řada) Vyv... 18.56 km
chalupa Kanice 15 18.62 km
roubenka Kanice 18.65 km
Újezd Svatého Kříže 18.65 km
přírodní rezervace Netřeb 18.65 km
Kanice 18.66 km
Sokol Kanice 18.68 km
fara Újezd svatého kříže 18.69 km
zřícenina hradu Netřeb 18.69 km
Krásné živé památky - 5. díl - Oko... 18.69 km
Na Šteflích 18.71 km
kostel Povýšení sv. Kříže, Újezd s... 18.71 km
Krásné živé památky - 5. díl - Oko... 18.74 km
zámek Kanice 18.74 km
tisy červené, Netřeb 18.75 km
hřbitov Újezd svatého kříže 18.77 km
chalupa Kanice 66 18.8 km
průzkumné pracoviště ČSLA, Chodská... 18.86 km
SDH Chodská Lhota 19.1 km
Sokol Chodská Lhota 19.17 km
kaple sv. Václava, Chodská Lhota 19.17 km
kaple náhrobní Panny Marie Bolestn... 19.18 km
Chodská Lhota 19.29 km
židovský hřbitov Puclice 19.3 km
kaple sv. Václava, Křenovy 19.31 km
pomník padlých WWI, Chodská Lhota... 19.4 km
Prostřední rybník 19.59 km
Liščí 19.61 km
Dům rozsévání, Neukirchen bei Heil... 19.68 km
hřbitov Neukirchen bei Heiligen Bl... 19.7 km
kostel, Neukirchen bei Heiligen Bl... 19.72 km
fara Neukirchen bei Heiligen Blut ... 19.75 km
kaple sv. Anny a křížová cesta, Ne... 19.75 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Neukir... 19.78 km
Mezholezy 19.83 km
SDH Mezholezy 19.89 km
památník selských mučedníků Mezhol... 19.97 km
kaple Mezholezy 19.98 km
ubytování v okolí

penzion 3002, Hamry

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chata
Šumava: špičácko
šumavská obec: Hamry

ubytování s kapacitou: 30
cena ubytování: od 390 Kč detail

apartmány 2040, Špičák

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: apartmánový dům
Šumava: špičácko
šumavská obec: Špičák

ubytování s kapacitou:
cena ubytování: od 300 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • hasičské muzeum Postřekov - otevírací do...

  batoh
  hasičské muzeum Postřekov - otevírací doba
  Šumava A-Z: technické
  lokalita: domažlicko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • muzeum Chodska Domažlice - otevírací dob...

  batoh
  muzeum Chodska Domažlice - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: domažlicko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • muzea u městské věže, Fürth im Wald - ot...

  batoh
  muzea u městské věže, Fürth im Wald - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: Německo

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
firmy v okolí
 • Konzum Trhanov

  batoh
  Konzum Trhanov
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: domažlicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • čerpací stanice Benzina, Klenčí pod Čerc...

  batoh
  čerpací stanice Benzina, Klenčí pod Čerchovem
  Šumava A-Z: čerpací stani...
  lokalita: domažlicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • Konzum Díly

  batoh
  Konzum Díly
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: domažlicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Konzum Postřekov

  batoh
  Konzum Postřekov
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: domažlicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
Konzum Trhanov 0.41 km
čerpací stanice Benzina, Klenčí po... 2.34 km
Konzum Díly 4.54 km
Konzum Postřekov 4.89 km
čerpací stanice OMV, Draženov 4.99 km
Konzum Draženov 5.17 km
Konzum Česká Kubice 5.79 km
čerpací stanice Benzina, Domažlice... 6.31 km
Konzum Domažlice 6.71 km
Konzum Nový Kramolín 6.83 km
Konzum Folmava 7.19 km
Bankomat Česká spořitelna 7.27 km
Bankomat Komerční banka 7.36 km
Bankomat Komerční banka 7.36 km
Konzum Tlumačov 7.39 km
Bankomat ČSOB 7.53 km
Bankomat Poštovní spořitelna 7.53 km
Bankomat Česká spořitelna 7.53 km
Bankomat Poštovní spořitelna 7.63 km
Bankomat ČSOB 7.64 km
Bankomat Česká spořitelna 7.65 km
Bankomat GE Money Bank 7.68 km
Bankomat Raiffeisenbank 7.71 km
Konzum Domažlice 7.85 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Folmava... 8.64 km
Konzum Mrákov 9.04 km
čerpací stanice Shell, Domažlice... 9.48 km
Konzum Starý Klíčov 9.64 km
Konzum Mnichov 9.97 km
Bankomat Česká spořitelna 10.52 km
Konzum Poběžovice 10.57 km
čerpací stanice EuroOil, Poběžovic... 10.64 km
Konzum Milavče 12.32 km
Konzum Zahořany 12.5 km
Konzum Kout na Šumavě 12.71 km
čerpací stanice EuroOil, Horšovský... 14.15 km
Bankomat Komerční banka 14.51 km
Konzum Horšovský Týn 14.58 km
čerpací stanice Benzina, Kdyně 14.67 km
Bankomat ČSOB 14.67 km
Bankomat Poštovní spořitelna 14.67 km
Bankomat Poštovní spořitelna 14.67 km
Konzum Blížejov 14.81 km
COOP DISKONT - Horšovský Týn 14.84 km
Bankomat Česká spořitelna 14.84 km
Bankomat GE Money Bank 14.89 km
čerpací stanice Shell, Horšovský T... 14.99 km
Bankomat GE Money Bank 15.33 km
Konzum Kdyně 15.42 km
Bankomat Česká spořitelna 15.44 km
Konzum Kdyně 15.45 km
Bankomat Komerční banka 15.47 km
Bankomat ČSOB 15.48 km
Bankomat Poštovní spořitelna 15.49 km
Konzum Hostouň 16.41 km
Konzum Semošice 17.41 km
Bankomat ČSOB 18.69 km
Konzum Osvračín 19.15 km
Konzum Miřkov 19.45 km

mohlo by Vás zajímat

Kdyně

batoh
Kdyně
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: domažlicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Folmava

batoh
Folmava
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: domažlicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Hledáte kvalitní a zároveň levné ubytování na Šumavě? Chcete si do sytosti užít sportu a jiných aktivit nebo jen relaxovat a odpočívat? Máte rádi kola, lyže, turistiku, rafty, kánoe, koupání, rybaření, outdoor aktivity? Pak je Šumava ideální destinace pro Vaši levnou dovolenou a odpočinek. Pravá relaxace v krásné šumavské přírodě! Oblast nabízí ideální podmínky pro pěší (horskou) turistiku, cykloturistiku po upravených cyklostezkách v okolí, rybaření, sběr lesních plodů, sjíždění divoké vody, běžecké a sjezdové lyžování, či podnikání nejrůznějších výletů. Nabízí se Vám pronájem ubytovacích objektů, soukromí, pobyty pro rodiny s dětmi, rodinná dovolená, dovolená s dětmi, nekuřácké ubytování, cyklisté vítáni, děti vítány, pobyty s dětmi, děti zdarma, levné ubytování, prázdniny s dětmi, dětské hry, aktivity s dětmi, hlídání dětí. Levné ubytování pro firemní i turistickou klientelu. Bohatá nabídka ubytování v ubytovně pro pracovníky firem a organizací, v nabídce jsou také turistické ubytovny. Šumava je jednou z nejnavštěvovanějších rekreačních oblastí díky svým přírodním atraktivitám. Nabízíme k pronájmu chaty, chalupy, hotely, penziony, apartmány i jiné rekreační objekty. Kvalitní a přitom levné ubytování na horách i u vody. Volné silvestrovské termíny na šumavských chatách. Hrady a nekonečná zeleň protkaná sítí horských potoků, volný prostor a čerstvý vzduch. Dlouhé horské pásmo, které se táhne podél jihozápadní hranice Čech s Německem a Rakouskem. Najdete zde také největší tuzemský park s rašeliništi, ledovcovými jezery a zbytky pralesových porostů a vodopádů. Příroda a lidové tradice je nabídka, která se neodmítá. Lidské ruce tady dokázaly vyrobit zázračné kousky skla doložené exhibicemi zdejších muzeí. Řadu úžasných míst najdou na Šumavě milovníci dalekých výhledů - vydejte se k rozhlednám na Pancíři, Poledníku, Kleti, Libíně, Mařském vrchu či na výlet při Schwarzenberském nebo Vchynicko-tetovském plavebním kanálu. Za pozornost stojí návštěva grafitových dolů, skanzen lidové architektury či návštěva městské rezervace Českého Krumlova. Jedno je zcela jisté - Šumava nabízí spousty romantických míst uprostřed historických měst, středověkých pevností a hradů.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

„Pan správec nepřijel!" vydralo se mu slovo; „a kdo ví, přijede-li do večera." „To přijede," tvrdil Krušnej, „dyť slíbil..." Potužák potřásl hlavou.

„Och, páni slibují!" pravil smutně. „Čas utíká. Odvedou ho třeba do Budějovic a tam bude hůře..."

„Nu, nedej Pánbůh, ale nic plátno, musíme čekat. Beztoho jsi chtěl zajít napřed k panu notáři... poradit se. Pojďme tam!"

Šli, ale nedošli; uvážili, že také pan notář obědvá a že ten také nesmí být vyrušen. Zašli tedy do hostince poobědvat, vypít sklenici piva. Krušnému tam bylo zjevně volněji, rozpovídal se o tom, o onom; než Potužák ho jen nedbale poslouchal, neměl stání ani klidu. Sotva minula jedna hodina, již se měl opět k odchodu; především že dlužno promluviti se soudním sluhou, který má dozor nad vězni, pravil, aby zvěděl, co je s Václavem, zůstane-li tu nějaký den ještě, zavedl-li se s ním výslech a bude-li vůbec možno promluvit s panem soudcem; pak teprve hodlal zajiti na poradu k panu notářovi. Soudního sluhu že zná, s tím je řeč; také prý není třeba se bát, že by se urazil, kdyby se mu něco položilo na ruku; žel, že panu soudci s takovouhle přijíti se nesmí, jinak že by mu rád dal třeba tisíc zlatých.

„Tisíc zlatých je moc peněz," mínil nato Krušnej; „to není, jako by člověk dal pomazánku nebo husu do kuchyně. Mohlo by se to nějak přece snad zkusit, ale obalit by se to musilo."

Ne, Potužák měl s to rozum, že nepřistoupil na tuhle řeč, soudě právem, že by pokus podplatiti soudce mohl míti osudných následků.

Odebrali se tedy k soudu, přímo do bytu sluhova vešli a Potužák se jal s ním vyjednávati.

,,Pane Nováku, znáte mě a víte, co se přihodilo mému chlapci."

,Jak bych neznal, pantáto Potužáku — ale ta věc je tuze zlá..."

„Není přece možná, aby kdo věřil, že by ten chlapec se čeho takového mohl dopustiti. Ten, co je živ, kamenem po psu nehodil."

Sluha, starší člověk už a vysloužilý poddůstojník dragounský, pokrčil ramenoma a stáhl husté, ježaté šedé brvy.

„Nic platno, pantáto, — udání je tu, my je nemůžeme hodit pod stůl, i kdyby běželo o knížete pána, a musíme zavést i tření, jak lomu chce zákon."

,,Dobře, pane Nováku, ale já nic nechci, co by se příčilo zákonu. Zákon přece nechce, aby nevinný člověk byl vězněn i odsouzen." Sluha zase pokrčil ramenoma a zase stáhl brvy.

„Spravedlnost je nade všecko, pantáto," pravil vážně, „a my tady u soudu konáme spravedlnost. Na vašeho syna přišla obžaloba a on musí prokázat svou nevinu. Zavedeme s ním výslech, zavoláme svědky, porovnáme, co ten řekl, co zase onen, a z toho se potom usoudí. V téhle věci má poslední slovo krajský soud v Budějovicích, protože tu neběží o přestupek, nýbrž o zločin. To je vždycky ošklivá věc."

Potužák chtěl odpověděti, ale Krušnej ho předešel.

„O tuhle tu nejde, pane Nováku," pravil, položiv sluhovi důvěrně ruku na rameno, „tohle kmotr ví, ale on by rád věděl, kam ta věc už došla, a byli-li už tady ti svědkové, vlastně ten jeden svědek, ten pěšák, a co ten vypověděl — a potom, jestli jako už dnes nebo snad zítra ten jeho ubohý chlapec, který načisto nic neudělal, bude dopraven do Budějovic, a pak taky, mohl-li by promluvit slovíčko s panem soudcem..."

„To je toho moc, tuze moc!" přerušil jej sluha, potřásaje hlavou a krče znova ramenoma; „to bych se na to všechno musel podívat, nahlídnout do těch spisů. Mně se zdá, že vyslýchán už byl hned ráno, aspoň nějaký protokol se s ním sepsal, ale jak pravím, nahlédnout bych do něj musil. A co se týče promluvení s panem soudcem, to věru nevím, co bych poradil. Je to zmíry hodný pán, náš pan soudce, ale přísný! Zákon je mu nade všecko, víme! A abych pravdu řekl, někdy taky trochu divný, zrovna kouše někdy. Nesmíme se divit, má toho někdy v hlavě mnoho, zrovna jako já, víme! Já taky jsem někdy dobrák, a někdy zrovna čert do mne vjede, a tu mě potom raděj nechat, vyhnout se mi a nepromluvit na mne."

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky