Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

Bláhovec František

Šumava

Obrázek
kategorie: kultura a památky
podkategorie: osobnosti
lokalita: klatovsko
GPS: 49°16'0.597"N, 13°18'10.32"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

František Bláhovec také Blahovec (4.dubna 1864, Žár u Volyně – 16. března 1942, Volyně) byl český katolický kněz a menšinový pracovník, autor náboženské a národohospodářské literatury. Také děkan, konzistorní rada, poslanec sněmu království českého a především vlastenec, který se zasloužil o Pošumaví i svůj národ. Narodil se 4.dubna 1864 selským rodičům v Žáru u Volyně, kde jeho otec Pavel a matka Marie, rozená Maršálková z Nespic, hospodařili. Od ranného dětství jej rodiče vedli ke zbožnosti. Základní vzdělání František získal na jednotřídní škole v nedalekých Onšovicích u Vimperka. Po obecné škole v roce 1876 odešel na gymnazijní studia do Písku, kde roku1884 maturoval s velmi dobrým prospěchem. Na škole se seznámil se spolužáky Čeňkem Zíbrtem (pozdější universitní profesor, Dr., spisovatel a ředitel Zemského muzea v Praze), Karlem Hermannem - Otavským (Dr., universitní profesor a spisovatel) a Jaroslavem Šafařovicem (Dr., šéf zemského úřadu, ředitel Národního divadla v Praze). František byl horlivým čtenářem Národních listů, a když zemřel jejich redaktor Josef Barák, poslal mu spolu se svými kolegy z gymnázia telefonickou kondolenci. Za to zahájila vídeňská vláda se zemskou školní Radou proti provinilcům přísné vyšetřování, které ovšem dobře skončilo... Tehdejší Písek byl bašta národního obrození a tak František během svého studia navázal i první kontakty např. s básníkem Adolfem Hejdukem, profesorem kreslení, stavitelství a krasopisu na zdejší vyšší reálné škole. Po maturitě František vstoupil do kněžského semináře v Českých Budějovicích, kde stal předsedou literárního spolku „Jirsík“ a zároveň pokračoval i v tajném čtení Národních listů. Poněmčené České Budějovice, seminář s tvrdou disciplínou a vzor vlasteneckého biskupa Jana Valeriána Jirsíka působili na budoucího kněze tak, že se stal později věrným bojovníkem za práva pošumavského lidu. Na kněze byl vysvěcen biskupem Dr. Martinem Říhou dne 22.července 1888 a ještě téhož roku v říjnu nastoupil první kaplanské místo na Zejbiši (německy Seewisen, dnešní Javorná) na Šumavě. Po třech měsících byl jmenován administrátorem v Čachrově a od roku 1889 zahájil svoji politickou práci. Jako mladočeského stoupence jej do politiky uvedli poslanci Dr. Eduard Grégr (m.j první jednatel Sokola), Dr. Vilém Kurz (spoluzakladatel Klubu českých turistů), František Schwarz (veřejný činitel v Plzni), Dr.Emanuel Dyk a další. Farářem chrámu páně sv. Václava na Čachrově byl jmenován biskupem Dr. Martinem Říhou dne 11.listopadu 1890. Na Čachrově již v roce 1890 spoluzaložil Hasičský sbor a odbočku Národní jednoty pošumavské, v roce1895 pak Reiffeisenův spořitelní a záložní spolek, včelařský spolek, prosadil zde velkou melioraci luk a regulaci řeky Pstružné spolu s vynálezcem Fr. Křižíkem zajistil výstavbu družstevní elektrárny v roce 1901 v Rakousko-Uhersku jako první vůbec. Jeho přičiněním byla rozšířena zdejší česká škola, opraven kostel sv. Václava, vybudován vodovod, založeny dobytčí trhy, zřízeno místo pro obvodního lékaře a postavena okresní silnice Čachrov - Nemilkov. Zasadil se o obnovu kaple sv. Anny včetně vysvěcení zázračného pramene a zavedl k ní pravidelná procesí. Jeho zásluhou byl povýšen Čachrov na městys... Spolu s ing.J.Havránkem prosadil vybudování družstevní škrobárny v r.1901 v Horažďovicích, jejíž byl prvním předsedou. Nakonec jej politická aktivita přivedla do mladočeské strany, za kterou v roce 1891 kandidoval za okresy Strakonice - Volyně a byl zvolen velkou většinou. Byl jediným knězem v poslaneckém sboru strany mladočeské a poslancem zůstal 12let. Na zemském sněmu byl členem komise petiční a školské, současně byl ustaven i zapisovatelem klubu mladočeského. Věnoval se hlavně otázkám národohospodářským, kulturním a sociálním. Byl znám svými přednáškami a jeho články vycházeli v Šumavanu, Klatovských Listech, Budivoji, Stráži na Šumavě, Šumavských Proudech, Českéhm deníku v Plzni, Zemědělských listech, Práchni, Sušických Listech atd. Díky své literární a přednáškové činnosti se sblížil se spisovateli Karlem Klostermannem i s farářem Jindřichem Šimonem Baarem z Klenčí pod Čerchovema dalšími. Možná i jeho zásluhou a díky osobnímu pobytu spisovatelů na čachrovské faře je o Čachrově pojednáváno v jejich románech „Kam spějí děti“ (1901) nebo Jan Cimbura (1908). Po 17ti letém působení na Čachrově stal se v roce 1905 farářem ve Volenicích u Strakonic a při svém odchodu napsal do čachrovské farní kroniky „Mnoho jsem vytrpěl v Čachrově, chudý jsem přišel, chudý odešel. Nikdy nezapomenu na milý Čachrov“. Znovu byl plný elánu a nápadů jak lidem ve Volenicích a okolí zlepšit jejich každodenní život. A tak spoluzaložil družstevní sušárnu, prosadil ve Volenicích ale i v Tažovicích a Zvotokách vybudování vodovodů, za jeho přičinění se postavily silnice Volenice – Kalenice, Volenice – Krejnice. Za pomoci zemského sněmu opravil ve Volenicích kostel sv. Petra a Pavla, památnou kapli v Kladrubech u Volenic, pořídil na věž kostela ve Volenicích krásné věžní hodiny, organizoval sbírku z níž pořídil do kostela sv.Petra a Pavla chrámové zvony. Jeho zásluhou byl ve Volenicích vybudován obecní dům, postavena měšťanská škola, ustaveny odbočky Národní jednoty pošumavské a založeno vodní družstvo. Na volenické faře se střetával s českými velikány jako Dr. Grégr, Adolf Hejduk, Karel Klostermann, Alicí Masarykovou, Karlem Kramářem. Spolu s arch. Sochorem založili spolek pro údržbu hradu Rábí, spoluzakládal v obcích a městečkách odbočky Národní jednoty pošumavské, propagoval zakládání Sokola a Červeného kříže, za svou si vzal myšlenku výstavby přehrad a elektrárny na Vydře a Křemelné, zasazoval se o výstavbu železnice z Katovic přes Volenice, Strašín do Stach k připojení na projektovanou železnici Sušice-Kašperské Hory - Vimperk, prosadil povýšení fary ve Volenicích na děkanství. Za své vlastenectví byl i perzekuován – po první světové válce začal sloužit mši svatou v českém jazyce a to až do zákazu od konsistoře. Dne 4. října 1932 ve svých 68 letech odešel na odpočinek do Volyně. Zde si opět nedopřává klidu a pracuje jako čestný předseda volyňského musea, je členem výboru Národního sjednocení, intensivně pracuje ve spolku Československého červeného kříže a Národní jednoty pošumavské, jeho zásluhou bal opraven a zveleben historický kostel Malsička a opraveno sousoší na náměstí ve Volyni. Umírá 16.března 1942 ve Volyni, kde je i pohřben. František Bláhovec byl četným občanem a měšťanem 13ti městysů a obcí – Čachrova, Jinína, Kladrub, Koclova, Kolince, Krejnic, Nespic, Nových Strakonic, Úbyslavě, Radomyšle u Volenic, Rabí, Tažovic, Volenic…

odkaz: není

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

fara Čachrov

batoh
fara Čachrov
Šumava A-Z: fary
Šumava: klatovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Kam spějí děti, Karel Klostermann

batoh
Kam spějí děti, Karel Klostermann
Šumava A-Z: literatura
Šumava: klatovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Jan Cimbura, Jindřich Šimon Baar

batoh
Jan Cimbura, Jindřich Šimon Baar
Šumava A-Z: literatura
Šumava: klatovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

kostel sv. Václava, Čachrov

batoh
kostel sv. Václava, Čachrov
Šumava A-Z: kostely
Šumava: klatovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
fara Čachrov 0 km
Kam spějí děti, Karel Klostermann... 0 km
Jan Cimbura, Jindřich Šimon Baar 0 km
kostel sv. Václava, Čachrov 0.03 km
hrobka rodiny Majdlovy, Čachrov 0.04 km
hřbitov Čachrov 0.05 km
tvrz Čachrov 0.14 km
SDH Čachrov 0.17 km
pomník mistra Jana Husa, Čachrov 0.21 km
Čachrov 0.25 km
Tajemství železnic - Vlakem za žel... 0.3 km
muzeum železničních drezín, Čachro... 0.3 km
pamětní deska osvobození Čachrov... 0.36 km
družstevní elektrárna Ostružná, Ča... 0.76 km
hrobka rodiny Kordíků 1.05 km
kaplička Bradné 1.09 km
Bradné 1.23 km
studánka u sv. Anny, Čachrov 1.26 km
kaple sv. Anny, Čachrov 1.26 km
Březí 1.26 km
kaple Březí 1.36 km
kaple pod Hořákovem 1.5 km
rybník pod Hořákovem 1.69 km
U Bradenského křížku 1.84 km
mlýn Jesení 1.93 km
zámek Hořákov 1.95 km
Hořákov 2.03 km
Rajský mlýn 2.07 km
Jesení 2.34 km
Dobřemilice 2.35 km
Rajské 2.37 km
rybníček Rajské 2.38 km
kaple Horní Němčice 2.47 km
lípy Dobřemilice 2.49 km
kaple Dobřemilice 2.49 km
SDH Horní Němčice 2.5 km
Horní Němčice 2.52 km
stavení Kunkovice 2.54 km
zámek Kunkovice 2.55 km
roubenka Kunkovice 2.55 km
Kunkovice 2.58 km
kaple Kunkovice 2.58 km
přírodní rezervace Chřepice 2.68 km
stavení Braníčkov 2.98 km
Braníčkov 3.02 km
Chřepice 3.04 km
rybník Braníčkov 3.07 km
Tvrdoslav 3.22 km
SDH Úloh 3.24 km
kaple Úloh 3.29 km
Mladotice u Strážova 3.29 km
Zmizelá Šumava, Vražedná pohádka... 3.31 km
Roubal Ivan, vrah ze statku Pohádk... 3.31 km
Úloh 3.33 km
kaple Božtěšice 3.38 km
infocentrum Běšiny 3.41 km
sraz vozů Škoda, Běšiny 3.41 km
koupaliště Běšiny 3.41 km
V Jamách 3.42 km
dětské hřiště Běšiny 3.44 km
Zejbišský Dvůr 3.45 km
Božtěšice 3.47 km
kaple Zejbišský Dvůr 3.47 km
Naučná ptačí stezka, Eurocamp Běši... 3.5 km
U Soušků 3.51 km
Chvalšovice 3.51 km
mlýn č.p. 40 na Drnovém potoce, Bě... 3.57 km
Onen Svět 3.61 km
Hamrlík 3.61 km
nádraží Nemilkov 3.61 km
kaple Hamrlík 3.62 km
osvobození Běšiny 3.69 km
Vajce Josef 3.73 km
Ostrovský rybník Běšiny 3.79 km
Husův pomník, Běšiny 3.82 km
monogram LK ze stromořadí 3.83 km
SDH Běšiny 3.84 km
Sejdeme se v Eurocampu 3.85 km
Chrástov 3.86 km
Nový rybník Běšiny 3.87 km
SDH Chotešov 3.88 km
Běšiny 3.88 km
zámek Běšiny 3.9 km
kaple sv. Antonína, Chotěšov 3.91 km
SDH Víteň 3.92 km
pamětní deska Jan Žižka, Běšiny... 3.96 km
kostel Navštívení P. Marie, Běšiny... 3.96 km
Chotěšov u Velhartic 3.97 km
pomník padlých WWI, Běšiny 3.99 km
Víteň 4 km
Copak je to za vojáka 4.01 km
fara Běšiny 4.02 km
dub Chrástov 4.04 km
roubenka Sládečků, Běšiny 4.06 km
Javoříčko 4.07 km
Kuzovská lávka 4.07 km
památník 42 obětí pochodu smrti, B... 4.1 km
koupaliště Kozí 4.1 km
hrob vězeň Plocienník 4.12 km
Sokolovna Běšiny 4.12 km
hřbitov Běšiny 4.14 km
památník Červený František, pplk. ... 4.14 km
kaple Nad Pilou 4.23 km
nádraží Běšiny 4.24 km
hloubkový nálet nádraží Běšiny... 4.24 km
Pazderna Javoří u Běšin 4.24 km
mlýn Nemilkov 4.25 km
Hájek 4.26 km
mlýn Javorná 4.28 km
Nemilkov 4.28 km
Nad Pilou 4.29 km
zámek Nemilkov 4.29 km
rybník Chotěšov 4.3 km
kašna Nemilkov 4.32 km
SDH Nemilkov 4.33 km
pomník padlých WWI i II, Nemilkov... 4.35 km
kaple Nemilkov 4.39 km
Splž 4.4 km
Makov u Javoří (rozcestí) 4.44 km
lípa Javoří u Běšin 4.45 km
Javoří u Běšin 4.46 km
Kozí 4.48 km
Radvanice 4.51 km
dub u Dvora, Nemilkov 4.51 km
Podolský mlýn 4.58 km
Poschingrův Dvůr, Javorná 4.59 km
kaple Kozí 4.61 km
pomník padlých WWI, Kozí 4.63 km
Jara příslib - Alena Holá 4.63 km
kaple nad Eisnerový Dvorem 4.77 km
Eisnerův Dvůr, Javorná 4.81 km
kaple Eisnerův Dvůr 4.87 km
kaple Jarkovice 4.95 km
Suché Studánky 4.95 km
židovský hřbitov Strážov na Šumavě... 4.95 km
Jarkovice 4.95 km
kaple Divišovice 4.96 km
pouť sv. Bartoloměje pod širým neb... 4.96 km
zřícenina kostela sv. Batoloměje... 4.96 km
Šálený mlýn, Běšiny 4.96 km
Divišovice 4.96 km
stodola, Javorná 4.97 km
Fišerův Dvůr 4.98 km
ranč Podolí 5.02 km
Buchar 5.07 km
hamr Městiště 5.07 km
Podolí u Kolince 5.09 km
zámek Podolí 5.09 km
Dolejší Svinná 5.15 km
Patraska 5.19 km
Městiště 5.2 km
kaple Městiště 5.2 km
Šukačka 5.28 km
hřbitov Javorná 5.28 km
Lukavice 5.29 km
Toman Josef 5.29 km
kostel sv. Anny, Javorná 5.3 km
SDH Lukavice 5.3 km
Stojanovice 5.31 km
skiareál Šukačka 5.33 km
SDH Stojanovice 5.33 km
kaple Lukavice 5.34 km
vápenka Svinná 5.36 km
Javorná 5.38 km
mlýn Jámy 5.43 km
Svinná rozcestí 5.43 km
kaple Svinná u Javorné 5.43 km
Datelovský mlýn 5.45 km
zámek Hubenov 5.5 km
židovský hřbitov Velhartice 5.5 km
Hubenov 5.53 km
SDH Strážov na Šumavě 5.59 km
stavení Častonice 5.63 km
kašna Strážov na Šumavě 5.64 km
pamětní prkno Franty Šraita 5.64 km
SDH Malonice 5.67 km
radnice Strážov na Šumavě 5.69 km
Strážov na Šumavě 5.69 km
kaple Šimandlův Dvůr 5.69 km
studánka Panny Marie Klatovské, Če... 5.69 km
pamětní deska Václav Soušek 5.69 km
skiareál Javorná 5.7 km
Častonice 5.7 km
sv. Jan Nepomucký, Strážov na Šuma... 5.72 km
hřbitov Strážov na Šumavě 5.74 km
pomník padlých WWI, Strážov na Šum... 5.75 km
Grossmann Jiří 5.75 km
rybník Bušek 5.76 km
roubenka Kněžice u Strážova na Šum... 5.77 km
městský dům, Strážov na Šumavě... 5.77 km
Kněžice u Strážova na Šumavě 5.79 km
fara Strážov na Šumavě 5.79 km
Osamělý - Alena Holá 5.8 km
Svatební košile, Karel Jaromír Erb... 5.8 km
kostel sv. Máří Magdaleny, Velhart... 5.8 km
kostel sv. Jiří, Strážov na Šumavě... 5.81 km
hrobka rodiny Lumbe von Mallonitz 5.81 km
hřbitov Velhartice 5.81 km
Chrpy v obilí - Alena Holá 5.83 km
Šimandlův Dvůr 5.84 km
lípa na návsi Malonice 5.85 km
lípa Krotějov 5.85 km
Krotějov 5.85 km
roubenka Čeletice 5.86 km
přírodní rezervace Městišské rokle... 5.87 km
nádraží Malonice 5.88 km
Gerlův Dvůr 5.88 km
stavení Strážov na Šumavě 21 5.88 km
kaple Datelov 5.9 km
Datelov 5.9 km
stavení Strážov na Šumavě 185 5.91 km
pomník Michal Růt 5.91 km
roubenka Datelov 5.91 km
přírodní park Kochánov 5.91 km
Lipplův Dvůr 5.92 km
Střední Svinná 5.92 km
stavení Čeletice 5.92 km
kaple Lipplův Dvůr 5.93 km
Malonice 5.94 km
kaple Čeletice 5.94 km
pomník padlých WWI, Malonice 5.94 km
Čeletice 5.97 km
Muzikant 5.99 km
Sokolovna Strážov na Šumavě 6 km
kaple Malonice 6.01 km
zámek Malonice 6.03 km
Boryně František 6.03 km
Tržek 6.04 km
návesní rybník Tržek 6.06 km
kostel sv. Isidora, Děpoltice 6.07 km
památník Crhova silnice 6.09 km
fara Děpoltice 6.1 km
roubenka Tržek 6.11 km
vila manželů Kučerových, Neznašovy... 6.13 km
Děpoltice 6.13 km
lípa Malonice 6.15 km
Na Drahách 6.17 km
palebné postavení Boudovka 6.2 km
Boudovka 729 m n. m. 6.26 km
starý mlýn Velhartice 6.34 km
kaple Milínov 6.37 km
SDH Velhartice 6.38 km
synagoga Velhartice 6.38 km
roubenka Velhartice 52 6.38 km
muzeum šumavských minerálů, Velhar... 6.4 km
židovský dům Velhartice 6.42 km
pomník padlých WWII, Velhartice 6.42 km
historická kovárna, Velhartice 6.43 km
fara Velhartice 6.44 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ve... 6.44 km
Velhartice 6.45 km
pouť s kulturním programem a řemes... 6.46 km
roubenka Velhartice 6.47 km
kašna Velhartice 6.48 km
poloroubené stavení Velhratice 100... 6.5 km
kaple Suché Studánky 6.5 km
mlýn Velhartice 6.51 km
Velhartický betlém 6.51 km
Lehom 6.57 km
SDH Radinovy 6.57 km
vila Jindřicha Karla Rudolfa, Velh... 6.58 km
přírodní rezervace Borek 6.61 km
Střítež 6.62 km
Radinovy 6.65 km
Páteříková Huť 6.66 km
štola Velhartice 6.68 km
Opálka 6.69 km
kaple Neznašovy 6.7 km
SDH Neznašovy 6.7 km
Neznašovy 6.73 km
roubenka Milínov 6.75 km
tvrz Opálka 6.75 km
kaple sv. Anny, Opálka 6.76 km
přírodní rezervace Páteříková Huť... 6.78 km
mlýn Milínov 6.8 km
Zámyšl 6.81 km
Radostice u Hlavňovic 6.82 km
Šárský rybník 6.84 km
pítko u hradu Velhartice 6.9 km
hřbitov Chlistov 6.93 km
Tak si něco přej - Peter Balhar 7.01 km
skanzen Velhartice 7.02 km
SDH Hlavňovice 7.03 km
Borek 859 m n. m. 7.04 km
kostýmované prohlídky hradu Velhar... 7.04 km
Tři chlapi na cestách 7.04 km
Velhartice - Josef Váchal 7.04 km
Štíty království českého, Hrady ne... 7.04 km
Bušek z Velhartic 7.04 km
hrad Velhartice 7.04 km
Toulavá kamera ČT - hrad Velhartic... 7.04 km
Pokoj bez oken - série Černí anděl... 7.04 km
dřevěná plastika Věční milenci... 7.08 km
Javoříčko 7.1 km
Na Sjezdovce 7.14 km
Rovná u Strážova 7.16 km
U Adamců 7.16 km
kaple Panny Marie, Keple 7.16 km
kaple Rovná u Strážova 7.18 km
pramen pod Borkem 7.19 km
koupaliště Chlistov 7.21 km
U Obrázku 7.22 km
Krásné údolí Ostružná 7.22 km
horní rybník Chlistov 7.22 km
kostel Povýšení svatého Kříže, Chl... 7.22 km
dřevěnice Hlavňovice 7.23 km
fara Chlistov 7.24 km
kaple Hlavňovice 7.24 km
pomník padlých WWI, Hlavňovice 7.25 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Hlavň... 7.25 km
Hlavňovice 7.25 km
pramen Na Sjezdovce 7.26 km
SDH Chlistov 7.26 km
památník Karl Teischl 7.26 km
hřbitov Hlavňovice 7.26 km
hrob Marušky Klímové 7.26 km
Zmizelá Šumava, Tragický omyl 7.32 km
pomník Maruška Klímová, Zvíkov... 7.32 km
Zámecký rybník Jindřichovice 7.33 km
fara Hlavňovice 7.33 km
Chlistov 7.34 km
roubenka Chlistov 7.35 km
alej Hlavňovice 7.35 km
Z aleje (1) - Alena Holá 7.37 km
Z aleje (2) - Alena Holá 7.37 km
zámek (nový) Jindřichovice 7.41 km
zámek (starý) Jindřichovice 7.42 km
V Rybníce 7.45 km
návesní rybník Jindřichovice 7.47 km
židovský kupecký dům, Chlistov 7.49 km
studánka pod kaplí sv. Kunhuty, Pr... 7.49 km
kaple sv. Václava, Jindřichovice 7.5 km
mlýn Na Šlajfu, Velhartice 7.51 km
Prenet 1071 m n. m. 7.52 km
Jindřichovice 7.53 km
Můstek - rozcestí 7.53 km
kaple sv. Kunhuty, Prenet 7.55 km
SDH Jindřichovice 7.56 km
roubenka Jindřichovice 7.56 km
pila u mlýna Na Šlajfu, Velhartice... 7.61 km
Střeziměř 7.62 km
roubenka se stodolou, Chlístov 7.63 km
Zvíkov 7.64 km
Heřmánková Hana 7.64 km
Černé Krávy 7.66 km
Dobrá Voda u Chlistova 7.67 km
tvrz Kouskova Lhotka 7.68 km
kaple u Jindřichovic 7.72 km
zámek Hlavňovice 7.72 km
Werich Jan 7.74 km
Tajanov u Kolince 7.77 km
kaple Dešeníčky 7.77 km
Zimní - Alena Holá 7.77 km
Sluhovská lípa 7.8 km
Sluhov 7.81 km
Dešeníčky 7.82 km
Dvorecký Mlýn 7.84 km
Bílé dny - Alena Holá 7.84 km
Podzim - Alena Holá 7.84 km
kaple sv. Ludmily a sv. Josefa, Ve... 7.85 km
Starý Brunst 7.86 km
zřícenina mlýna na stříbrnou rudu,... 7.87 km
Zimní nebe - Peter Balhar 7.88 km
Odešlá - Peter Balhar 7.88 km
NS Velhartice 7.91 km
štola Horní Staňkov 7.93 km
mlýn Tajanov 7.99 km
Jižní Stráň 8 km
U Kryštofů 8.01 km
První sníh - Peter Balhar 8.04 km
Křížový vrch 8.04 km
kaple Jižní Stráň 8.04 km
kaple sv. Hildegardy, Horní Staňko... 8.05 km
kaple U Kryštofů 8.06 km
rybník Keply 8.1 km
židovský hřbitov Chlistov 8.11 km
Z meze (2) - Alena Holá 8.13 km
Z meze (1) - Alena Holá 8.13 km
Za deště - Alena Holá 8.13 km
Pampelišky - Alena Holá 8.13 km
Stébel gotika - Alena Holá 8.13 km
Rosa noční trávy - Alena Holá 8.13 km
Farmářská stezka - cyklotrasa 8.18 km
Křištín 8.21 km
Keply 8.22 km
bunkr (řopík) 178/6/A-140Z odstřel... 8.22 km
stavení Křištín 8.23 km
kostel sv. Matouše, Křištín 8.24 km
Balhar Kopřivák Peter 8.24 km
Přestanice 8.24 km
cyklus Zahrádka - Alena Holá 8.24 km
Brandl Petr Jan 8.24 km
Zahrádka - Alena Holá 8.24 km
Rameno 8.27 km
Kepelské mokřady 8.27 km
Bernartice u Kolince 8.28 km
Zakrslík na Můstku - Josef Váchal... 8.29 km
Můstek 1234 m n. m. 8.29 km
přírodní rezervace Svobodova niva... 8.32 km
studánka u Blat 8.34 km
Babí hora 606 m n. m. 8.34 km
samoty Jižní Stráň 8.34 km
SDH Bernartice u Kolince 8.39 km
hřbitov Křištín 8.41 km
zámek Horní Staňkov 8.43 km
Schreiner Gustav 8.43 km
kašna zámecká Horní Staňkov 8.44 km
Švankmajer Jan 8.45 km
kaple Horní Lhota 8.47 km
Horní Staňkov 8.47 km
akce Let 8.49 km
Akce Let, Jaroslav Klenovský 8.49 km
Krvavá léta - Chladnokrevná vražda... 8.49 km
Kepelská studánka 8.51 km
SDH Horní Lhota 8.51 km
Mlýnský rybník, Ujčín 8.53 km
koupaliště Bernartice 8.53 km
Žiznětice 8.56 km
SDH Žiznětice 8.56 km
kaple Žiznětice 8.57 km
Konín 8.57 km
studna Žiznětice 8.57 km
Horní Lhota 8.6 km
Blata 8.6 km
kaplička Žiznětice 8.61 km
Šmauzy 8.62 km
kaple Blata 8.63 km
zámek Ujčín 8.68 km
rybník Dešenice 8.7 km
V Klapárně 8.72 km
kaple Ujčín 8.73 km
Vrhaveč 8.75 km
mlýn Ujčín 8.78 km
kaple Vrhaveč 8.79 km
Ujčín 8.82 km
Denkův Dvůr 8.84 km
rybník Přestanice 8.86 km
SDH Ujčín 8.87 km
Klenová 8.88 km
traktoriáda Mlázovy 8.99 km
kaple Panny Marie Lurdské, Kocháno... 8.99 km
Oharek ve tmě - Václav Fiala, Klen... 9 km
Ondřejovice 9 km
pivovar Hojsova Stráž 9.01 km
zámek a hrad Klenová 9.04 km
galerie Klenová 9.04 km
Harant Kryštof z Polžic a Bezdruži... 9.04 km
Drouhaveč 9.05 km
Rytíř s drakem - Jaroslav Róna, Kl... 9.05 km
Kotrbová Vilma Vrbová 9.06 km
vila Paula, manželů Kotrbových 9.06 km
pamětní deska Vilma Vrbová Kotrbov... 9.06 km
Boříkovy 9.08 km
Libětice 9.08 km
pomník padlých WWI i II, Boříkovy... 9.09 km
Simet Josef, kpt. letec 311 Sqdn. ... 9.09 km
kostel sv. Jana Křtitele, Mlázovy... 9.1 km
Matějovice 9.11 km
Habr 1203 m n. m. 9.11 km
kaple Hojsova Stráž 9.11 km
zámek Mlázovy 9.11 km
fara Mlázovy 9.12 km
tvrz Boříkovy 9.12 km
Kochánov 9.13 km
Hradiště u Kolince 9.14 km
Býk - Vingler Vincenc, Klenová 9.14 km
Šumná města - Klenová 9.17 km
kaple Matějovice 9.17 km
Sépie - Jaroslav Róna, Klenová 9.17 km
roubenka Mlázovy 9.19 km
vlaková zastávka Vrhaveč 9.2 km
přírodní rezervace Zhůrská pláň... 9.22 km
Mlázovy 9.22 km
Žakova kaplička, Zelená Lhota 9.22 km
nádraží Zelená Lhota 9.23 km
Hadí vrch 1023 m n. m. 9.23 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Tý... 9.24 km
hřbitov Týnec 9.25 km
Týnecký Josef Hais 9.26 km
stavení Rovná 9.27 km
roubenka Týnec 9.27 km
lípy Kochánov 9.27 km
Pích 9.27 km
Cihelna 9.28 km
kaple sv. Felixe, Klenová 9.28 km
Dolní Kochánov 9.28 km
kaple sv. Václava, Dolní Kochánov... 9.28 km
U Hradišťské hospody 9.31 km
stavení Cihelna 9.32 km
mlýn papírna Kolinec 9.33 km
lípa Rovná 9.33 km
zámek Týnec 9.33 km
Rovná u Petrovic u Sušice 9.36 km
vlaková zastávka Dešenice 9.38 km
Týnec 9.39 km
koně Mlázovy 9.41 km
Pláně - Alena Holá 9.41 km
zámek Dešenice 9.41 km
hřbitov Hory Matky Boží 9.45 km
pohádková chalupa Mlázovy 9.45 km
hřbitov Dešenice 9.47 km
hřbitov Mlázovy 9.47 km
Dešenice 9.48 km
kaple hřbitovní Dešenice 9.48 km
přírodní rezervace Zhůřská hnízdiš... 9.49 km
věštec Sepp Wudy 9.5 km
peklo ve sklepeních dešenické tvrz... 9.5 km
Zelená Lhota 9.53 km
kaple Proměnění Páně, Hory Matky B... 9.54 km
studánka u kaple Proměnění Páně, H... 9.54 km
křížová cesta, Hory Matky Boží... 9.54 km
fara Dešenice 9.56 km
pomník padlých WWI, Hory Matky Bož... 9.57 km
Kámen doteku Dešenice 9.57 km
kašna Dešenice 9.58 km
SDH Hory Matky Boží 9.58 km
pomník padlých WWI, Dešenice 9.58 km
kostel sv. Mikuláše, Dešenice 9.59 km
Říha Olda 9.62 km
NS Hory Matky Boží 9.63 km
zámek Hojsova Stráž 9.64 km
kostel Jména P. Marie, Hory Matky ... 9.65 km
Hory Matky Boží 9.65 km
Brčálnický buk 9.67 km
Hvízdalka 9.68 km
Hejno 9.68 km
muzeum hornictví Hory Matky Boží... 9.68 km
Malá Víska 9.69 km
Tomandlův křížek 9.7 km
sejpy Hory Matky Boží 9.71 km
Zbraslav 9.74 km
dětské hřiště Dešenice 9.76 km
koupaliště Kolinec 9.76 km
pítko Dešenice 9.77 km
památník dosídlení Zelené Lhoty... 9.77 km
SDH Zelená Lhota 9.77 km
Srbice u Mochtína 9.78 km
SDH Srbice 9.78 km
dětské hřiště Kolinec 9.79 km
Tomášův Dvůr 9.8 km
Pohádkové země Brčálník 9.8 km
rybníky Dešenice 9.81 km
Radkovská vyhlídka 915 m n. m. 9.81 km
mini ZOO Brčálník 9.81 km
SDH Hojsova Stráž 9.83 km
kostel sv. Wolfganga, Zelená Lhota... 9.83 km
lípy u kostela sv. Wolfganga, Zele... 9.83 km
kaple (nová) Hojsova Stráž 9.84 km
hřbitov Zelená Lhota 9.85 km
infocentrum Hojsova Stráž 9.86 km
Pařezí 9.86 km
Hojsova Stráž 9.86 km
skiareál Hojsova Stráž 9.86 km
fara Hojsova Stráž 9.86 km
Šumavský orloj, Hojsova Stráž 9.88 km
naučná stezka Hojsova Stráž 9.88 km
stromy v Hojsově Stráži 9.88 km
kostel Neposk. početí Panny Marie,... 9.89 km
tvrz Srbice 9.89 km
pomník padlých WWI, Hojsova Stráž... 9.9 km
hřbitov Hojsova Stráž 9.91 km
Žďár u Velhartic 9.94 km
skiareál Brčálník 9.95 km
koupaliště Hory Matky Boží 9.95 km
Pangerlhof 9.95 km
Brčálnický jasan 9.96 km
Zhůří 9.97 km
Barunka, Antonín Zápotocký 9.97 km
rodný dům matky Antonína Zápotocké... 9.97 km
Zápotocký Antonín 9.97 km
kaple pod Tomášovým Dvorem 9.97 km
Radkov 9.97 km
Maršovice 9.99 km
dětské hřiště Brčálník 10.05 km
Těšetiny 10.06 km
kaple u Srbic 10.07 km
NS Brčálník 10.08 km
Brčálnická lípa 10.09 km
Hodousice 10.11 km
strážní domek sv. Jan 10.11 km
hájovna Loreta 10.12 km
Vrásky z lásky 10.14 km
nádraží Kolinec 10.14 km
kaple Hodousice 10.14 km
PH 202, Hojsova Stráž 10.15 km
dětské hřiště Hodousice 10.15 km
kasárna Janovice nad Úhlavou 10.15 km
SDH Hodousice 10.15 km
štola Loreta 10.16 km
přírodní rezervace Prameniště 10.16 km
tvrz Těšetiny 10.17 km
kaple Těšetiny 10.17 km
vyhlídka zamilovaných, Hojsova Str... 10.17 km
památník padlých bitvy o Zhůří... 10.2 km
bitva o Zhůří 10.2 km
kaple sv. Jana, Dešenice 10.2 km
vlaková zastávka Hojsova Stráž - B... 10.21 km
Kříž smíření, Zhůří 10.23 km
Zmizelá Šumava, Deset mrtvých Amer... 10.23 km
zámek Újezdec u Mochtína 10.23 km
Stará Huť 10.23 km
Zmizelá Šumava, Voják dvou armád... 10.24 km
žlab Zhůří 10.25 km
Nový Brunst 10.26 km
kaple Nejsvětější Trojice, Zhůří... 10.27 km
Na Sedle 10.27 km
javor mléč Zhůří 10.3 km
Újezdec u Mochtína 10.3 km
kaple Brčálník 10.31 km
Lukoviště 10.31 km
Brčálník 10.33 km
Bouřňák 10.34 km
rybníček u Brčálníku 10.37 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Loreta... 10.38 km
dětské hřiště Újezdec u Mochtína... 10.38 km
Spálený les 10.41 km
kaple u Janovic nad Úhlavou 10.42 km
Loreta 10.45 km
kaple Panny Marie Loretánské, Lore... 10.45 km
Zhůřský potok 10.46 km
kaple Milence 10.48 km
kaple Dolní Špátův dvůr 10.49 km
nový hřbitov Janovice nad Úhlavou... 10.49 km
židovský hřbitov Janovice nad Úhla... 10.49 km
parkoviště Staré Hutě 10.49 km
NS Vlčí jámy 10.5 km
hřbitov Kolinec 10.5 km
Kolinec 10.5 km
Pancíř 1214 m n. m. 10.52 km
Milence 10.53 km
Zmizelá Šumava, 100 roků na lyžích... 10.53 km
památník dosídlení Milenců 10.54 km
kostel sv. Jakuba, Kolinec 10.54 km
Dolní Špátův dvůr 10.54 km
železniční tunel Dešenice - Zelená... 10.55 km
Starý Láz 10.55 km
synagoga Janovice nad Úhlavou 10.56 km
Petrovice nad Úhlavou 10.56 km
SDH Janovice nad Úhlavou 10.57 km
kaple sv. Floriána, Petrovice nad ... 10.58 km
kaplička Milence 10.58 km
fara Kolinec 10.6 km
jasany na Brčálníku 10.61 km
Osina 10.61 km
SDH Petrovice nad Úhlavou 10.63 km
Úhlavský luh 10.63 km
SDH Milence 10.64 km
Brčálnické údolí 10.65 km
přírodní rezervace Zhůřský lom... 10.65 km
Strunkov 10.65 km
Kalný potok 10.66 km
Janovice nad Úhlavou 10.66 km
Janovické vojny, Josef Hais Týneck... 10.66 km
Cyklotoulky - Janovice nad Úhlavou... 10.66 km
osvobození Janovice nad Úhlavou 10.66 km
pomník padlých WWI i II, Kolinec 10.66 km
expozice k dějinám Kolince a okolí... 10.67 km
zámek Kolinec 10.67 km
skatepark Janovice nad Úhlavou 10.68 km
pivovar Janovice nad Úhlavou 10.68 km
SDH Kolinec 10.69 km
pramen Úhlavy 10.69 km
Pozorka u Lešišova 10.7 km
pamětní deska osvobození Janovice... 10.7 km
radnice Janovice nad Úhlavou 10.7 km
Pacner Karel 10.71 km
Brčálnické mokřady 10.73 km
NS park Kolinec 10.76 km
židovský hřbitov Kolinec 10.77 km
vlaková zastávka Petrovice nad Úhl... 10.77 km
kostel sv. Jana Křtitele, Janovice... 10.78 km
studánka Filipínka, Kolinec 10.81 km
roubenka Janovice nad Úhlavou 10.81 km
dětské hřiště Mochtín 10.82 km
studánka Kolinec 10.82 km
přečerpávací elektrárna Černé jeze... 10.84 km
pamětní deska Julius Hofmann 10.84 km
památník Kašpar Bosák 10.85 km
památník Spálený les 10.88 km
Ostříž 10.9 km
nádraží Luby u Klatov 10.91 km
kaple Vacovy 10.94 km
přírodní rezervace Poustka 10.95 km
Vojetice 10.95 km
lípa u Zelených, Mokrosuky 10.96 km
rybník Mochtín 10.96 km
Vacovy 10.97 km
přehrada Nýrsko 10.97 km
Úhlavské údolí 10.97 km
Ano, šéfe! - 2. řada, 6. díl - Kně... 10.99 km
Ruda Štěpán 10.99 km
stavení Úhlavské údolí 10.99 km
Mochtín 11.05 km
Svinský potok 11.05 km
kaple Mokrosuky 11.07 km
Javoří u Hartmanic 11.08 km
vila Boženka, Janovice nad Úhlavou... 11.08 km
rybník Svojšice 11.08 km
zámek Mochtín 11.08 km
SDH Mochtín 11.08 km
javor klen Kněžice, Petrovice u Su... 11.08 km
Sokol Janovice nad Úhlavou 11.09 km
Mokrosuky 11.09 km
zámek Mokrosuky 11.1 km
U Mužíku 11.1 km
tovární vila papírny, Hamry 11.1 km
Mochov 11.11 km
pamětní deska Prof. ThDr. Vladimír... 11.11 km
Boublík Vladimír, Prof. ThDr. 11.11 km
Mochovské modříny, Mochov 11.11 km
říčka Jelenka 11.11 km
tvrz Svojšice 11.12 km
kaple Panny Marie Pomocné, Mochtín... 11.12 km
SDH Svojšice 11.12 km
zámek Kněžice 11.12 km
fara Hamry 11.13 km
hřbitov Hamry 11.13 km
nádraží Hamry - Hojsova Stráž 11.13 km
Cyklotoulky - Hamry 11.13 km
památník Prof. MUDr. Václav Vojta,... 11.13 km
Vojta Václav, Prof. MUDr. DrSc. 11.13 km
pomník padlých WWI, Mokrosuky 11.13 km
kostel Panny Marie Bolestné, Hamry... 11.13 km
Kámen doteku Hamry 11.13 km
Cesta Panny Marie Bolestné, Hamry 11.13 km
NS Úhlavským luhem 11.14 km
památník Společná cesta 11.14 km
studánka V lipách, Hamry 11.14 km
Gerlova Huť 11.14 km
Svojšice 11.14 km
Kněžice, Petrovice u Sušice 11.15 km
pomník padlých WWI, Hamry 11.15 km
Kocíkův statek, Svojšice 11.18 km
památník E. a V. Doubek 11.18 km
koupaliště Janovice nad Úhlavou 11.18 km
Hamerský Dvůr 11.18 km
úmrlčí prkno Šedý Vlk 11.19 km
židovský hřbitov Nýrsko 11.19 km
Stuiberova vila, Hamry 11.19 km
Sruby 11.19 km
hřbitov Svojšice 11.21 km
pramen Řezné (Regen) 11.21 km
Částkov 11.21 km
Čermákův jilm, Mochov 11.22 km
stavení Částkov 11.23 km
kostel sv. Jana Křtitele, Svojšice... 11.23 km
SDH Petrovice u Sušice 11.24 km
Rudolfovna 11.24 km
myslivna Bárta 11.25 km
Petrovice ART 11.26 km
lípa Svojšice 11.27 km
hřbitov Petrovice u Sušice 11.34 km
královácký dvorec Busil 11.35 km
Mourková Pavlína 11.35 km
Petrovice u Sušice 11.35 km
MVE Gustavsthal 11.35 km
kaple Posobice 11.38 km
Posobice 11.38 km
nádraží Nýrsko 11.39 km
továrna stará papírna Hamry 11.41 km
Koutek Stanislav JUDr. 11.41 km
kaple Hamry 11.41 km
kaple Nejsvětější Trojice, Bystřic... 11.42 km
kostel sv. Petra a Pavla, Petrovic... 11.44 km
Štíty království českého, Bůh za h... 11.44 km
roubenka bílá, Petrovice u Sušice... 11.44 km
Stará Lhota 11.45 km
zámek Nový Čestín 11.46 km
NS Rýžování zlata 11.47 km
kaple výklenková, Petrovice u Suši... 11.48 km
Knížecí Dvůr 11.48 km
Hamerský buk 11.48 km
Petrovický mlýn 11.48 km
kaple Knížecí Dvůr 11.49 km
kaple Nejsvětější Trojice, Nový Če... 11.5 km
fara Petrovice u Sušice 11.5 km
kaple Stará Lhota 11.5 km
menhiry Lešišov 11.5 km
roubenka, Petrovice u Sušice 11.51 km
Puchverk 11.54 km
smírčí kámen, Kolinec 11.54 km
Červený Nepomuk, Josef Holub 11.55 km
pamětní deska Josef Holub, Nýrsko... 11.55 km
lípa Lešišov 11.55 km
pamětní deska Hans Multerer, Nýrsk... 11.56 km
pamětní deska Josef Blau, Nýrsko... 11.56 km
lesní divadlo Nýrsko 11.56 km
zámek Veselí, Janovice nad Úhlavou... 11.58 km
kaple sv. Martina, Lešišov 11.59 km
rozcestí Pod Švýcárnou 11.59 km
Lešišov 11.61 km
Vesnička pod Šumavou, Martin Štump... 11.61 km
Pramen svobody, Špičák 11.61 km
dub u Svítivých hlav Mokrosuky 11.62 km
Paměť stromů - 14. díl - Lešišov, ... 11.62 km
koupaliště Nýrsko 11.63 km
pamětní deska osvobození Lešišov... 11.63 km
parkoviště Gerlova Huť 11.63 km
Röderova pila 11.64 km
Röderovský Dvorec 11.64 km
Obsluhoval jsem anglického krále 11.65 km
Tři životy 11.65 km
Zmizelá Šumava, Sterzmühle – Šumav... 11.65 km
Milada 11.65 km
Hrabánek Václav JUDr. 11.65 km
Cesta pustým lesem 11.65 km
Sterzmühle 11.65 km
Šarlatán 11.65 km
lípa Břetětice 11.65 km
Břetětice 11.66 km
Spirker 11.67 km
Špirkův Dvorec 11.67 km
kaple Na Špirku 11.68 km
NS poznávací okruh Nýrsko 11.69 km
památník Prof. JUDr. Antonín Rytíř... 11.7 km
Muzikant 11.7 km
správcovská budova Bystřice nad Úh... 11.7 km
Randa rytíř Antonín JUDr. 11.71 km
SDH Bystřice nad Úhlavou 11.72 km
Veselí, Janovice nad Úhlavou 11.73 km
pamětní prkno Miloslava Říhy 11.75 km
Bystřice nad Úhlavou 11.76 km
lípa Vlastějov 11.76 km
koupaliště Kocourov 11.76 km
poutní místo Křížkov – Kreutzwinke... 11.76 km
zámek Bystřice nad Úhlavou 11.76 km
rybník Veselí 11.78 km
Žežulka 11.78 km
mlýn Žežulka 11.79 km
ekobus na Černé jezero 11.79 km
Hofmanky 11.8 km
mlýn Bystřice nad Úhlavou 11.8 km
NS historie obce Špičák 11.81 km
Hamry 11.83 km
Komárkova jedle 11.83 km
Kocourov 11.84 km
Vlastějov 11.84 km
pohádková stezka Brčálník 11.85 km
Žíkovy 11.87 km
Hašek Dominik 11.88 km
mlýn Rohozno 11.88 km
Odpověď vody - Peter Balhar 11.89 km
silniční most Úhlava, Rohozno 11.89 km
radnice Nýrsko 11.89 km
památník obětem fašismu, Nýrsko... 11.89 km
rybník Žíkovy 11.9 km
hřbitov Nýrsko (nový) 11.9 km
pamětní deska osvobození Nýrsko... 11.9 km
zámek Žíkovy 11.9 km
Bílý potok 11.91 km
nádraží Janovice nad Úhlavou 11.92 km
skiareál Kocourov 11.92 km
historické soukolí s Peltonovo tur... 11.93 km
zbořený kostel Čtrnácti sv. pomocn... 11.93 km
vlaková zastávka Mokrosuky 11.93 km
vila rodiny Prokopů, Špičák 11.94 km
MVE Bílý potok 11.94 km
mlýn Tamíř, Petrovice u Sušice 11.95 km
Cyklotoulky - Nýrsko 11.95 km
Holub Josef 11.95 km
Nýrsko 11.95 km
Vysoký hřbet 1078 m n. m. 11.98 km
vrchnostenský hostinec, Nýrsko 11.99 km
hřbitov Nýrsko (starý) 11.99 km
kostel sv. Tomáše, Nýrsko 11.99 km
muzeum Královského hvozdu Nýrsko... 12 km
Vajsova louka, Špičák 12.01 km
vila se zdobným štítem, Luby 12.01 km
fara Nýrsko 12.02 km
Zadní Chalupy 12.02 km
Sobětice 12.02 km
kasárna 9. bPS, Nýrsko 12.03 km
kaple Sobětice 12.03 km
kašna Nýrsko 12.03 km
pomník padlých WWI, Nýrsko 12.03 km
stavení Nýrsko 12.03 km
most Drnový potok, Luby 12.06 km
koupaliště Petrovice u Sušice 12.06 km
tvrz Luby 12.07 km
Pajrek 12.08 km
18. rota PS, Pod Ostrým (Hamry) 12.09 km
Nutrie říční 12.1 km
Rohozno 12.1 km
pomník padlých WWI, Rohozno 12.11 km
dětské hřiště Luby 12.11 km
bitva u Nýrska 12.11 km
zřícenina Pajrek 12.11 km
Okula Nýrsko 12.12 km
kaple Rohozno 12.12 km
Na Lesní Louce 12.12 km
vyhlídka Pajrek 12.14 km
infocentrum Nýrsko 12.18 km
Luby u Klatov 12.18 km
SDH Nýrsko 12.18 km
kaple Nýrsko 12.2 km
kaple Štefanův Dvůr, Hamry 12.21 km
hotel Rixi, Špičák 12.22 km
SDH Brod 12.22 km
kaple Brod 12.23 km
Mally Leo Hans 12.23 km
Blau Josef 12.23 km
Štefanův Dvůr, Hamry 12.24 km
kaple Gubrův Dvorec 12.25 km
Multerer Hans 12.25 km
Co vyprávěla Pstružná řeka, Milan ... 12.26 km
Gubrův Dvorec 12.28 km
Lešišovský rybník 12.29 km
kostel sv. Mikuláše, Luby 12.29 km
zřícenina Kašovice 12.3 km
obětem května 1945, Luby 12.3 km
hřbitov Luby 12.31 km
Luby 12.31 km
parkoviště Malý Bor 12.32 km
Malý Bor 12.34 km
památník K. I. Těrentěvič 12.37 km
koně Jiřičná 12.4 km
lípa Chamutice 12.42 km
SDH Kašovice 12.45 km
Vzteklina, díl 2. 12.45 km
tvrz Jiřičná 12.47 km
kaple Dolní Lhota 12.48 km
rozhledna Špičák 12.49 km
Vzteklina, díl 1. 12.49 km
Jiřičná 12.49 km
Špičák 1202 m n. m. 12.5 km
naučná stezka Po stopách zajíce... 12.5 km
Kašovice 12.5 km
lípa Dolejší Těšov 12.5 km
vlaková zastávka Úborsko 12.5 km
Čermná u Hrádku 12.51 km
Silvestrovský sjezd s pochodněmi n... 12.51 km
Trsice 12.51 km
Popelní domky 12.51 km
lípa Trsice 12.53 km
Dolejší Těšov 12.54 km
Horní Polánky 12.58 km
Drozdí potok 12.59 km
Dohaličky 12.59 km
zámek Dolejší Těšov 12.6 km
Zhůřská brusírna 12.61 km
1. rota PS, Černé jezero 12.62 km
Vzteklina, díl 5. 12.63 km
naučná stezka Z Hamrů na Ostrý 12.63 km
vodní zámek Bílý potok 12.66 km
kaple Dohaličky 12.67 km
Hoštice u Mochtína 12.7 km
Úborsko 12.72 km
Kosmáčov 12.73 km
horská služba Špičák 12.73 km
Pendl bus Špičák 12.74 km
lípy Úborsko 12.75 km
Hraniční buk, Suchý Kámen 12.75 km
sedačková lanovka Špičák 12.75 km
sportoviště Špičák 12.77 km
Bikepark Špičák 12.77 km
Evropský pohár ve sjezdu iXS EDC 12.77 km
skiareál Ski&Bike Špičák 12.77 km
Suchý Kámen 12.78 km
rozcestí na Rozvodí, Špičák 12.79 km
Holidayinfo - Špičák, nástupní sta... 12.83 km
zámek Chamutice 12.83 km
Kojšice 12.85 km
železniční tunel Špičák 12.85 km
rybník Chamutice 12.85 km
lípa Kojšice 12.86 km
studánka Pod Malým Špičákem 12.88 km
Chamutice 12.88 km
evropské rozvodí 12.89 km
Vidhošť 759 m n. m. 12.9 km
javorová alej u Busilu 12.91 km
zámek Kojšice 12.92 km
vlek Sirotek a dětský Penguinland,... 12.93 km
Františkova Ves 13.02 km
Lažánky 13.04 km
nádraží Špičák 13.06 km
Paseka 13.08 km
Souhvězdí kaštanu - Peter Balhar... 13.08 km
Státní bezpečnost - akce Neptun 13.09 km
Šídlatka jezerní, Černé jezero... 13.09 km
Černé jezero (ledovcové) 13.09 km
Parnasie, Alois Vojtěch Šmilovský... 13.09 km
U horského jezera, Chvály jižních ... 13.09 km
Toulavá kamera ČT - elektrárna Čer... 13.09 km
Romance o Černém jezeře, Jan Nerud... 13.09 km
Špičák 13.1 km
sedačková lanovka Pancíř 13.1 km
Nebe nad hlavou, klip Olympic 13.1 km
Hořejší Těšov 13.13 km
Zmizelá Šumava, Po nás Paseka 13.17 km
horská služba Železná Ruda 13.19 km
Odolenov 13.21 km
parkoviště Kaskády, Špičák 13.21 km
mlýn Poborovice 13.21 km
zámek Horní Chlum 13.27 km
Světlá 13.31 km
motokáry Špičák 13.31 km
vlaková zastávka Klatovy město 13.33 km
Hoštičky u Mochtína 13.34 km
SDH Hoštičky u Mochtína 13.4 km
rybníky Skelná Huť 13.4 km
Slučí Tah 13.4 km
Bílek Jindřich 13.41 km
Kolonáda v parku, Klatovy 13.42 km
kašna v městském parku, Klatovy 13.43 km
bohyně Jitřenka, Klatovy 13.43 km
Ailův mlýn, Úhlava 13.43 km
Kalvoda Alois 13.47 km
zámek Běhařov 13.47 km
Skláři, Karel Klostermann 13.48 km
SDH Bezděkov 13.49 km
kostel sv. Prokopa, Běhařov 13.49 km
Pamferova huť 13.5 km
pomník Mistra Jana Husa, Běhařov... 13.5 km
Běhařov 13.5 km
hasičské muzeum Běhařov 13.51 km
rybník Běhařov 13.51 km
Zmizelá Šumava, S kudlou v břiše... 13.51 km
pítko Běhařov 13.52 km
Bezděkovský kopec 820 m n. m. 13.53 km
vražda v Horrerově hostinci na Gla... 13.53 km
Skelná 13.53 km
vlaková zastávka Bezděkov 13.53 km
včelín Loučová 13.55 km
Jak ukrást Dagmaru 13.55 km
parkoviště Pod Vysokým hřbetem 13.56 km
parkoviště Nová Hůrka 13.56 km
parkoviště Skelná 13.57 km
rybník s ostrovem v městském parku... 13.59 km
vodopád Bílá Strž 13.6 km
přírodní rezervace Bílá Strž 13.6 km
Vzteklina, díl 6. 13.6 km
hamr Paseka 13.6 km
Kubíčkův Dvůr 13.61 km
SDH Běhařov 13.61 km
Volšovská stráž 790 m n. m. 13.62 km
Odolenka 13.63 km
Copak je to za vojáka 13.63 km
Poborovice 13.65 km
bunkr (řopík) H-40/35/B1-90 13.65 km
nádraží Hrádek u Sušice 13.66 km
Čertovo jezero (ledovcové) 13.66 km
kaple Panny Marie, Odolenka 13.67 km
Skelná Huť 13.68 km
SDH Skelná Huť 13.68 km
Odolenka - Peter Balhar 13.68 km
Čech Svatopluk 13.69 km
zámek Bezděkov 13.69 km
hospodářské budovy Bezděkov 13.7 km
pomník padlých WWI, Skelná Huť 13.7 km
Masarykova základní škola Klatovy... 13.7 km
Šrail Jan 13.72 km
Nová Hůrka 13.72 km
usedlost Dolní Staňkov 7 13.73 km
hřbitov Běhařov 13.74 km
Vzteklina, díl 5. 13.74 km
kaple Dolní Staňkov 13.75 km
Dolní Staňkov 13.76 km
kostel sv. Václava, Bezděkov 13.76 km
Loučová 13.77 km
kaple sv. Antonína Paduánského, Šp... 13.78 km
pomník padlých WWI i II, Bezděkov... 13.8 km
Bezděkov 13.81 km
Vlach Oldřich 13.81 km
Chlum u Hartmanic 13.83 km
pomník padlých WWI, Špičák 13.83 km
zámek Loučová 13.84 km
Nebe z tebe - Peter Balhar 13.85 km
Nad Svatoborem - Peter Balhar 13.85 km
Svatobor 845 m n. m. 13.85 km
pamětní deska Josef Hlávka, Klatov... 13.86 km
Národní přírodní rezervace Černé a... 13.87 km
památník obětí WWII, Klatovy 13.87 km
roubenka Kydliny 13.88 km
pomník padlých WWI, Hrádek u Sušic... 13.89 km
Jezerní hora 1343 m n. m. 13.89 km
Winkelhofer Heinrich 13.89 km
Lindner Richard 13.89 km
klatovské Gestapo 13.89 km
vila továrníka Singera, Klatovy 13.89 km
Vzteklina, díl 2. 13.9 km
vila manželů Gregorových, Klatovy... 13.9 km
koupaliště Železná Ruda 13.91 km
SDH Klatovy 13.95 km
Stateček 13.96 km
Stráž 755 m n. m. 13.96 km
Hrádecký dub 13.97 km
SDH Kydliny 13.98 km
studánka cestou k Čertovu jezeru (... 13.98 km
mlýn Dolní Chlum 13.98 km
SDH Miletice 13.99 km
Miletice 14.01 km
Kydliny 14.01 km
Schopfrův dvůr 14.01 km
Dragounská kasárna, Klatovy 14.01 km
tvrz Beňovy 14.02 km
kostel sv. Václava, Kydliny 14.02 km
kaple Dolní Chlum 14.03 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Mileti... 14.04 km
rybník Kydliny 14.04 km
památník Antonín Švehla, Klatovy... 14.06 km
Beňovská lípa 14.06 km
pamětní deska František Pravda 14.06 km
Modrý tygr 14.07 km
PASK - pavilon skla LÖTZ, Klatovy 14.08 km
dětské hřiště Hrádek u Sušice... 14.08 km
koupaliště Beňovy 14.09 km
mlýn Hrádek u Sušice 14.1 km
Beňovy 14.11 km
jilm v Mileticích 14.11 km
mlýn Beňovy 14.11 km
sv. Jan Nepomucký, Hrádek u Sušice... 14.12 km
Zamotané švihadlo - Václav Fiala, ... 14.12 km
dílna Vrchlického sady - Václav Fi... 14.12 km
Čínov 14.12 km
rodný dům Karla Boleslava Štorcha,... 14.13 km
pamětní deska Karel Boleslav Štorc... 14.13 km
vlastivědné muzeum Dr. Hostaše, Kl... 14.13 km
BMX dráha Klatovy 14.13 km
Juránek Arna Arnošt 14.14 km
Juránkova chata 14.14 km
výstup na Juránkovu chatu na Svaro... 14.14 km
Zmizelá Šumava, Juránkova chata 14.14 km
skatepark Klatovy 14.14 km
zámecká studna Hrádek u Sušice 14.14 km
Oslí studánka 14.14 km
studna pod Valy, Klatovy 14.15 km
vila A. Salzmanna s ordinací 14.15 km
pamětní deska J. Vančura 14.15 km
Zvonice pro Čínov - Václav Fiala, ... 14.16 km
HZS Plzeňského kraje - Územní odbo... 14.16 km
památník Dr. Jan Krejčí 14.16 km
Krejčí Jan Dr. 14.16 km
pamětní deska MUDr. Alois Mašek 14.16 km
Šmilovský Alois Vojtěch 14.16 km
památník Pod Valy 14.17 km
zámecký park Hrádek u Sušice 14.17 km
zámecká kašna Hrádek u Sušice 14.18 km
kostel sv. Anny, Bezděkov 14.18 km
zámecký skleník, Hrádek u Sušice... 14.18 km
zámek Hrádek u Sušice 14.18 km
Pravda František 14.18 km
muzeum zámek Hrádek u Sušice 14.18 km
Toulavá kamera ČT - Hrádek u Sušic... 14.18 km
okrouhlice Klatovy 14.19 km
Co nám zbořili, Václav Fiala 14.19 km
paragliding Sušice 14.19 km
SDH Hrádek u Sušice 14.21 km
sv. Vincenc Ferrerský, Hrádek u Su... 14.21 km
lípa Hrádek u Sušice 14.21 km
Hrádek u Sušice 14.21 km
NS Klatovský vycházkový okruh 14.21 km
památník Melichar Tomáš, por. 14.21 km
Spiess Christian Heinrich 14.21 km
kostel sv. Vavřince a dominikánský... 14.21 km
hřbitov Bezděkov 14.22 km
pamětní deska Jaroslav Vrchlický... 14.22 km
Halíř Jan 14.22 km
Vrba Karel PhDr. 14.22 km
Guth-Jarkovský Jiří Stanislav 14.22 km
Vrchlický Jaroslav 14.22 km
Talich Václav 14.22 km
Červánky mého mládí, Karel Kloster... 14.22 km
infocentrum Klatovy 14.23 km
kaple sv. Anny, Hrádek u Sušice 14.23 km
pamětní deska JUDr. A. rytíř Randa... 14.24 km
radnice Klatovy 14.24 km
Černá věž, Klatovy 14.24 km
jezuitská kolej, Klatovy 14.25 km
kasárna pod Černou věží, Klatovy... 14.25 km
Kramerius Václav Matěj 14.25 km
Vlachův dům, Klatovy 14.25 km
pamětní deska MUDr. Bohumil Prusík... 14.25 km
Tři chlapi na cestách 14.25 km
pamětní deska osvobození ČSR, Klat... 14.26 km
pamětní deska Čs. obrněné brigády,... 14.26 km
pamětní deska okupace Klatov 14.26 km
oslavy osvobození Klatovy 14.26 km
pamětní deska osvobození Klatov 14.26 km
Šumná města - Klatovy 14.26 km
Balbín Bohuslav 14.26 km
prampouch, Klatovy 14.27 km
Sázka na třináctku 14.28 km
kostel Neposk. početí P. Marie a s... 14.28 km
Katakomby Klatovy 14.29 km
Copak je to za vojáka 14.29 km
folklórní festival Klatovy 14.3 km
Burian Vlasta 14.3 km
Klička Josef 14.3 km
AccuWeather - Klatovy 14.3 km
kašna Klatovy 14.3 km
památník obětem komunismu, Klatovy... 14.31 km
Novohůrecká jedle 14.31 km
Jak ukrást Dagmaru 14.32 km
přírodní rezervace Žežulka 14.32 km
galerie U bílého jednorožce Klatov... 14.32 km
barokní lékárna U Bílého jednorožc... 14.32 km
Toulavá kamera ČT - barokní lékárn... 14.32 km
Pawlík Karel, MUDr. 14.32 km
Wiendl František 14.33 km
Belfín František 14.33 km
Cyklotoulky - Klatovy 14.33 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 14.33 km
Amerling Karel Slavoj MUDr. 14.33 km
Bílek Jiří JUDr. 14.33 km
Suchý Jiří 14.33 km
Klatovy 14.33 km
Landovský Pavel 14.33 km
Kočičková Ester 14.33 km
Šesták Antonín, páter 14.33 km
Policie Modrava 14.33 km
pamětní deska Arnyho Juránka 14.33 km
Svaroh - Zwercheck 1333 m n. m. 14.33 km
Bílá věž, Klatovy 14.34 km
pamětní deska Leopold Eugen Měchur... 14.34 km
skiareál Belveder, Železná Ruda 14.34 km
pamětní deska Otakar Vočadlo 14.35 km
Vočadlo Otakar 14.35 km
kostel Narození Panny Marie, Klato... 14.36 km
bruslení Klatovy 14.36 km
pamětní deska Josef Klička 14.37 km
Sokolovna Klatovy 14.37 km
pamětní deska Eduard Formánek 14.37 km
Holidayinfo - Železná Ruda, Belved... 14.38 km
fara Klatovy 14.38 km
pamětní deska Ludevít Procházka... 14.38 km
Formánek Eduard 14.38 km
Arcibiskupský dům Klatovy 14.39 km
jeskyně Peklo 14.4 km
Ďurinda Maťo 14.43 km
kasárna u tanku, Klatovy 14.43 km
Pancířské stráně 14.43 km
studna před klášterem, Klatovy 14.44 km
studánka cestou k Čertovu jezeru (... 14.44 km
Domov pokojného stáří Naší Paní, K... 14.45 km
pohřebiště Barabů 14.46 km
pamětní deska Kateřina Smetanová... 14.46 km
sv. Jan Nepomucký u Drnového potok... 14.47 km
Suchá 14.48 km
synagoga Klatovy 14.48 km
pamětní deska Lubor Niederle 14.48 km
Slatinný potok 14.49 km
Barák 706 m n. m. 14.49 km
pivovar Belveder, Železná Ruda 14.5 km
Fiala Václav 14.5 km
pomník obětem holocaustu, Klatovec... 14.5 km
kaple sv. Anny a křížová cesta, Že... 14.51 km
sloup Antonine Padvanski, Klatovy 14.51 km
kaple Zjevení Panny Marie, Klatovy... 14.51 km
Historic Vltava Rallye 14.51 km
Mogul Šumava Rallye Klatovy 14.51 km
fara Hůrka 14.51 km
hřbitov Hůrka 14.52 km
NS Hůrka, Klatovy 14.52 km
kostel sv. Martina, Hůrka 14.53 km
hřbitov Pocinovice 14.56 km
hraniční kámen 27 14.56 km
hřbitov Dlažov 14.56 km
fontána pěší zóna, Klatovy 14.56 km
Velký Kokrháč 1229 m n. m. 14.56 km
přírodní park Plánický hřeben... 14.57 km
kostel sv. Antonína Paduánského, D... 14.6 km
kamenobetonový bunkr, Železná Ruda... 14.61 km
hraniční kámen 27 / 10 14.61 km
SDH Volšovy 14.62 km
fara Dlažov 14.62 km
zámek Karlov 14.63 km
Zmizelá Šumava, Udavač z Karlova... 14.63 km
úkryt ÚŽ-6, Železná Ruda 14.63 km
Zbynice 14.64 km
kašna zámek Karlov 14.65 km
Čertův kámen 14.65 km
kaple Karlov 14.66 km
sáňkování Železná Ruda 14.67 km
Zmizelá Šumava, Messerschmitt v Pe... 14.68 km
operace Argument 14.68 km
palebný objekt KŽ-4, Železná Ruda... 14.68 km
Červený mlýn pod Hůrkou 14.68 km
Dámská cesta na Svaroh 14.69 km
kostel Zvěstování Panny Marie, Zby... 14.7 km
fara Zbynice 14.7 km
lidové stavení Dlažov 14.71 km
Malý Kokrháč 1169 m n. m. 14.71 km
alej při křížové cestě, Železná Ru... 14.72 km
sdružený objekt ÚŽ-2 a PŽ-2, Želez... 14.72 km
studánka U Scheinostovo zátiší 14.72 km
Volšovská lípa 14.72 km
cykloinfocentrum Klatovy 14.73 km
sv. Jan Nepomucký, Klatovy 14.73 km
přístřešek Scheinostovo zátiší, Su... 14.74 km
zámek Volšovy 14.74 km
vlaková zastávka Železná Ruda měst... 14.74 km
pamětní střepina bombardování Klat... 14.75 km
SDH Dlažov 14.75 km
Maxfelsen 1138 m n. m. 14.75 km
Milfort Martin 14.75 km
šumavská chalupa, Železná Ruda 14.76 km
skiareál Nad Nádražím, Železná Rud... 14.76 km
Krutěnice 14.77 km
Dlažov 14.77 km
pamětní deska Alois Menza 14.78 km
Dvůr krále Václava, Prokop Chochol... 14.78 km
rybníček v Pekle 14.8 km
kaple Panny Marie na Stráni, Čínov... 14.8 km
textilní továrna J.J.Bruml, Klatov... 14.83 km
Volšovy 14.84 km
kaple sv. Barbory, Železná Ruda 14.84 km
roubenka Pocinovice 47 14.87 km
Toulavá kamera ČT - Hůrecký vrch, ... 14.88 km
kostel Československé církve husit... 14.88 km
Hůrecký vrch 1099 m n. m. 14.89 km
úkryt 25/S, Železná Ruda 14.89 km
Fifka Gustav 14.9 km
pozorovatelna PŽ-1, Železná Ruda... 14.91 km
dětské hřiště Železná Ruda 14.91 km
Holidayinfo - Železná Ruda, Nad ná... 14.91 km
Rovina 14.91 km
kaple Panny Marie, Chudenín 14.91 km
slalomové káry Železná Ruda 14.92 km
lanové centrum Železná Ruda 14.92 km
kostel sv. Anny, Pocinovice 14.92 km
pomník padlých WWI i II, Klatovy 14.92 km
hrob Bohumila Jednoroviče Kosovské... 14.92 km
Pocinovice 14.93 km
Zmizelá Šumava, Hotel Seno 14.94 km
pramen Rovina 14.94 km
socha Spravedlnost, Klatovy 14.95 km
pomník padlých WWI, Pocinovice 14.95 km
zámek Hořejší Krušec 14.95 km
pomník Mistra Jana Husa, Pocinovic... 14.96 km
pomník padlých WWI, Klatovy 14.96 km
pamětní deska Bedřich Kalivoda 14.96 km
fara Pocinovice 14.96 km
sv. Jan Nepomucký, Pocinovice 14.96 km
hřbitov bývalý Železná Ruda 14.97 km
rozhledna sv. Markéty, Dlažov 14.97 km
bombardování nádraží Klatovy 14.97 km
pamětní deska osvobození Pocinovic... 14.97 km
kaplička Prostřední Krušec 14.97 km
pivovarnické muzeum, Železná Ruda... 14.97 km
památník umučeným, Klatovy 14.98 km
budova soudu Klatovy 14.98 km
kaple sv. Markéty, Dlažov 14.99 km
kostel sv. Michala, Klatovy 14.99 km
zámek Obytce 15 km
hřbitov Klatovy 15 km
silniční most přes železnici, Žele... 15.01 km
kaple hřbitovní Klatovy 15.01 km
železniční tunel Železná Ruda 15.02 km
Kriminální příběhy ze staré Šumavy... 15.02 km
hrob Prof. MUDr. Karla Pawlíka 15.02 km
pomník padlých WWI i II, Železná R... 15.03 km
židovský hřbitov Klatovy 15.04 km
pamětní deska padlých US Army, Kla... 15.04 km
hrob Otakara Vočadla 15.05 km
Obytce 15.05 km
lípy Staré Volšovy 15.06 km
pomník padlých WWI, Obytce 15.06 km
SDH Pocinovice 15.07 km
Sál Království - Svědkové Jehovovi... 15.07 km
Staré Volšovy 15.08 km
studánka Klatovka, Klatovy 15.08 km
bytový dům "aeroplán&... 15.08 km
Hořejší Krušec 15.08 km
hostinec Železná Ruda 15.08 km
dětské hřiště Pocinovice 15.08 km
krematorium Klatovy 15.09 km
Zadní Chalupy 15.09 km
pomník obětí bombardování nádraží ... 15.1 km
dětské hřiště pod nemocnicí, Klato... 15.1 km
Mayer Rudolf 15.1 km
nádraží Klatovy 15.12 km
dub u Drnového potoka, Klatovy 15.15 km
Grádelský potok 15.15 km
kamenný rodinný dům, Železná Ruda... 15.15 km
kaple Nová Hospoda 15.15 km
Pekelské údolí 15.18 km
historie lyžování na Železnorudsku... 15.18 km
motomuzeum Železná Ruda 15.18 km
Prostřední Krušec 15.19 km
hřbitov Zdouň 15.19 km
projíždka kočárem, na saních, Žele... 15.21 km
SDH Železná Ruda 15.21 km
Šumava krásná i smrtící, Jan Lakos... 15.21 km
Nový Pavel 15.21 km
Železná Ruda 15.21 km
běžecké lyžování Železná Ruda... 15.21 km
Komárek Julius Miloš, Prof. Dr. 15.21 km
Ztracený Marek 15.21 km
Dorf und Markt Eisenstein sowie Ba... 15.21 km
Jakš Martin 15.21 km
Toulavá kamera ČT - pohádková stez... 15.21 km
zámek Železná Ruda 15.21 km
environmentální (návštěvnické) cen... 15.21 km
infocentrum Železná Ruda 15.21 km
pamětní deska osvobození Železná R... 15.22 km
kostel sv. Vavřince, Zdouň 15.22 km
kaple sv. Václava, Ústaleč 15.23 km
Jezerní potok jezera Laka 15.24 km
závod Horsefeathers Iron Jam 15.24 km
hřbitov bývalý u kostela Železná R... 15.24 km
lípy Zdouň 15.24 km
stará pošta a škola, Železná Ruda... 15.24 km
rybník Valcha 15.24 km
Utajená obrana železné opony, Dubá... 15.24 km
NS Utajená obrana železné opony 15.24 km
NS Sklářská 15.24 km
kostel Panny Marie Pomocné z Hvězd... 15.24 km
Polom 1295 m n. m. 15.24 km
Cyklotoulky - Železná Ruda, zimní... 15.24 km
Cyklotoulky - Železná Ruda 15.24 km
Šumná Šumava - Železná Ruda 15.25 km
Valcha 15.25 km
Nuzerov 15.25 km
Ústaleč 15.25 km
památník legionářům Železná Ruda... 15.26 km
Vzteklina, díl 1. 15.26 km
fara Železná Ruda 15.26 km
Vzteklina, díl 6. 15.26 km
muzeum Šumavy, Železná Ruda 15.28 km
Cirkus Klatovy - dětské indoorové ... 15.28 km
Slavošovice 15.28 km
Sperl Lothar 15.28 km
vlaková zastávka Železná Ruda cent... 15.29 km
kaple hřbitovní, Hartmanice 15.29 km
Hejda Míra 15.29 km
bazén Klatovy 15.3 km
hřbitov Hartmanice 15.3 km
památník Rudolf Mayer 15.3 km
křížová cesta Křesťanský vršek, Kl... 15.32 km
kasárna 7. bPS - 1. prPS, Železná ... 15.32 km
SDH Slavošovice 15.32 km
horská synagoga Hartmanice 15.33 km
Zmizelí sousedé 15.33 km
lípa s kaplí Hartmanice 15.33 km
Štaidl Ladislav 15.34 km
lipová alej Stará Hůrka 15.34 km
most zaniklý Křemelná, Frauenthal... 15.35 km
pamětní deska Isak Simon Bloch, Ha... 15.35 km
lípa nad Sušicí 15.36 km
mlýn na Úhlavě, Tajanov 15.36 km
koupaliště Klatovy 15.37 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Tajano... 15.37 km
pomník padlých WWI, Slavošovice 15.37 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Slavoš... 15.37 km
SDH Tajanov 15.38 km
Blochova kašna Hartmanice 15.38 km
pamětní deska Th.Dr. Jan Sedlák 15.38 km
koupaliště Hartmanice 15.38 km
selská usedlost s pavlačí Hartmani... 15.38 km
pozorovatelna, bunkr Frauenthal 15.38 km
sv. Jan Nepomucký, Železná Ruda 15.39 km
vyhlídkový vodojem Faustinka 15.39 km
Kvetoucí čas - Alena Holá 15.39 km
Skránčice 15.4 km
kamenné moře Jezerní Hora 15.41 km
kaple sv. Anny, Skránčice 15.41 km
pomník padlých WWI, Hartmanice 15.42 km
horní kašna Hartmanice 15.42 km
Bloch Isak Simon 15.42 km
vila továrníka Isaaka Simona Bloch... 15.42 km
městské informační stredisko Hartm... 15.42 km
lípa na náměstí Hartmanice 15.43 km
sv. Jan Nepomucký, Tajanov 15.43 km
radnice Hartmanice 15.43 km
srub, Hartmanice 15.44 km
sv. Jan Nepomucký, Hartmanice 15.44 km
SDH Hartmanice 15.44 km
lípa Skránčice 15.45 km
Cyklotoulky - Hartmanice 15.45 km
Ziegler August 15.45 km
Hartmanice 15.45 km
Šumná Šumava - Hartmanice 15.45 km
Toulavá kamera ČT - Hartmanice 15.45 km
pomník padlých WWI, Uhliště 15.45 km
horská vila, Hartmanice 15.45 km
Schott Anton 15.45 km
RD s oblou střechou, Hartmanice 15.45 km
Vráž 15.46 km
SDH Skránčice 15.46 km
Zmizelá Šumava, Střelnice u Prášil... 15.46 km
kostel sv. Kateřiny, Hartmanice 15.47 km
rybníky Dalovák, Velká a Malá Stra... 15.47 km
úmrlčí prkno Julius Komárek 15.47 km
Tajanov 15.48 km
kaple Železná Ruda 15.49 km
křížová cesta, Dobrá Voda, Pocinov... 15.49 km
ochranářský koutek Hamižná hora... 15.49 km
kaple pod Hamižnou horou, Hartmani... 15.5 km
hamr Želená Ruda 15.5 km
rybníky Zavlekov 15.51 km
Kámen doteku Uhliště 15.53 km
fara Uhliště 15.53 km
kaple Bolestné Matky Boží, Dobrá V... 15.53 km
pomník Adolfa Kašpara 15.55 km
studánka Dobrá Voda, Pocinovice 15.55 km
kaple Dobrá Voda, Pocinovice 15.55 km
zřícenina tvrze Zavlekov 15.56 km
kostel sv. Petra a Pavla, Habartic... 15.56 km
Frauenthal 15.56 km
koně Habartice 15.56 km
skiareál Samoty, Železná Ruda 15.56 km
pamětní deska Rudolf Weisfeit 15.56 km
dětské hřiště Tajanov 15.57 km
Železnorudské slavnosti 15.57 km
hraniční kámen 33 15.57 km
parkoviště Vysoké Lávky 15.59 km
NS Hamižná 15.6 km
fara Habartice 15.6 km
kaple sv. Antonína, Sušice 15.6 km
bytový dům (nízkoenergetický) Suši... 15.61 km
hřbitov Stará Hůrka 15.62 km
dětské hřiště Železná Ruda 15.62 km
památník třem obětem Železné opony... 15.63 km
Divá Bára 15.63 km
Stará Hůrka 15.63 km
kaple sv. Kříže, Stará Hůrka 15.63 km
pamětní deska Josef Klostermann, S... 15.63 km
Abelové 15.63 km
památník obětem Železné opony 15.63 km
zámek Dolejší Krušec 15.64 km
židovský hřbitov Sušice (nový)... 15.64 km
zřícenina kostela sv. Vincence Fer... 15.64 km
lípy Dolejší Krušec 15.64 km
Dolejší Krušec 15.65 km
Vzteklina, díl 2. 15.65 km
Pihovice 15.65 km
památník umučeným, Sušice 15.65 km
Zavlekov 15.65 km
Šerlův dvůr 15.65 km
NS sv. Vintíře 15.65 km
venkovní posilovna Železná Ruda 15.65 km
kostel Nejsvětější Trojice, Zavlek... 15.66 km
pomník padlých WWI i II, Zavlekov... 15.66 km
Trpěšice 15.67 km
památník 7. obětí pochodu smrti, Ž... 15.67 km
pamětní deska padlých WWII, Železn... 15.68 km
nouzové nocoviště Stará Hůrka 15.68 km
Zmizelá Šumava, Tanec s mrtvolami... 15.68 km
hrob rodiny Prokopů 15.68 km
hřbitov Zavlekov 15.68 km
hřbitov Železná Ruda 15.69 km
Habartice 15.7 km
SDH Zavlekov 15.7 km
Babí hněv - Petr Faltus 15.7 km
Ostrý - Osser 1293 m n. m. 15.7 km
hraniční přechod Ostrý - Osser 15.7 km
Červené Dvorce 15.71 km
muzeum Dr. Šimona Adlera, Dobrá Vo... 15.71 km
Adler Šimon 15.71 km
V údolí smrti, Sinaj Wolfgang Adle... 15.71 km
Dobrá Voda 15.71 km
koupaliště Pocinovice 15.71 km
skiareál Hartmanice 15.72 km
Vzteklina, díl 4. 15.73 km
PAP Sušice 15.73 km
pamětní deska Hans Watzlik, Ostrý ... 15.73 km
pamětní deska PhDr. Šimon Adler 15.73 km
dětské hřiště na Pátečku 15.73 km
Mladice 15.74 km
Zmizelá Šumava, Šňupeček a pivíčko... 15.74 km
4. rPS - Polom 15.75 km
lávka Otava, na Pátečku 15.75 km
VÚ Dobrá Voda 15.75 km
Vzteklina, díl 4. 15.75 km
Čejkovy a Zbynice, Milan Pokorný 15.76 km
Čejkovy 15.76 km
Tesařová Vladimíra 15.77 km
horská služba Osser (D) 15.77 km
kaple Mladice 15.78 km
studánka Dobrá Voda 15.78 km
pramen sv. Vintíře, Dobrá Voda 15.78 km
zřícenina barokní kaple, Skalní ko... 15.78 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Čejkov... 15.78 km
Tupadelské skály 15.79 km
jízda Svatého Linharta, Uhliště... 15.79 km
lípa Dobrá Voda 15.79 km
dětské hřiště Volšovská, Sušice... 15.8 km
Tedražice 15.8 km
Galušková Karolína 15.8 km
Barokní srdce Evropy - Kostely 15.8 km
Šumná Šumava - Dobrá Voda 15.8 km
Toulavá kamera ČT - sklářka, Dobrá... 15.8 km
kostel sv. Vintíře, Dobrá Voda 15.8 km
hřbitov Dobrá Voda 15.82 km
Vintíř svatý, Günther 15.83 km
Březník 1006 m n. m. 15.83 km
ocelový most Otava, Dlouhá Ves 15.83 km
kostel sv. Linharta, Uhliště 15.83 km
Muzikant 15.83 km
rybník Hartmanice 15.84 km
koupaliště Čejkovy 15.86 km
vysoký kanál, Stará Hůrka 15.86 km
Král Šumavy 15.87 km
Hamižná hora 854 m n. m. 15.87 km
naučná stezka Hrátky se zvířátky, ... 15.87 km
parkoviště Lohberg - Scheiben (D)... 15.88 km
SDH Sušice 15.9 km
Svatoš Michal nstržm. 15.9 km
Prášilský potok 15.91 km
běžecké lyžování Lohberg - Scheibe... 15.91 km
kaple Karlů, Sušice 15.92 km
Zmizelá Šumava, Poslední skauti 15.92 km
skatepark Sušice 15.95 km
Kámen doteku Osser (D) 15.96 km
Künische Kapelle, Osser (D) 15.96 km
hraniční kámen 123 15.96 km
pamětní deska J. K. Haška 15.97 km
kaple sv. Vintíře, Březník 15.97 km
Buková 15.97 km
les Husín 15.98 km
rybník Libkov 15.98 km
koupaliště Sušice 16 km
Svatý Mikuláš 16 km
Stopy, fakta, tajemství - Anděl sm... 16 km
Fikáčková Marie 16 km
Zmizelá Šumava, Majzlíky a kladiva... 16.04 km
galerie Sirkus 16.07 km
bazén Sušice 16.09 km
Kostrouch Zdeněk MUDr. 16.12 km
hájovna Pustina 16.12 km
Zmizelá Šumava, Doktor na koni 16.12 km
Nová Víska 16.13 km
javorová alej Debrník 16.13 km
vikariát Sušice 16.13 km
lávka na ostrov Santos, Otava 16.13 km
horní zrcadlová huť 16.14 km
bruslení Sušice 16.14 km
židovský hřbitov Sušice (starý)... 16.14 km
Hádanky domů života - Malé pošumav... 16.14 km
MVE Dlouhá Ves 16.14 km
parkoviště Dobrá Voda 16.15 km
dětské hřiště Santos, Sušice 16.15 km
hraniční přechod Zadní Chalupy - H... 16.17 km
úmrlčí prkno MUDr. Zdeněk Kostrouc... 16.17 km
mlýnský náhon, Dlouhá Ves 16.18 km
Vzteklina, díl 5. 16.18 km
Vysoké Lávky 16.18 km
pamětní deska Václav Klement Petr... 16.18 km
Rudská křižovatka 16.18 km
bunkr (řopík) H-40/31/D1 16.18 km
pamětní deska horská služba Ostrý ... 16.19 km
SDH Tupadly 16.19 km
dětské hřiště Fuferna, Sušice... 16.2 km
dětské hřiště u gymnázia, Sušice... 16.21 km
Malý Ostrý - Klein Osser 1266 m n.... 16.21 km
Vzteklina, díl 2. 16.22 km
Bárta Dan 16.22 km
židovský hřbitov Hartmanice 16.22 km
sportoviště Sušice 16.23 km
Toulavá kamera ČT - Offpark, Sušic... 16.23 km
Offpark Sušice 16.23 km
pamětní deska Vojtěch Scheinosta... 16.23 km
Spořitelna Sušice 16.24 km
reliéf Sušice - brána Šumavy 16.24 km
gymnázium Sušice 16.25 km
Šumná Šumava - Sušice 16.25 km
pamětní deska Tomáš Beránek 16.25 km
oslavy osvobození Sušice 16.25 km
Zámecký les 16.26 km
měšťanský dům, hotel Fialka, Sušic... 16.26 km
Lízátko - Petr Faltus 16.26 km
kašna Sušice 16.26 km
radnice Sušice 16.26 km
lípa Svobody Sušice 16.26 km
NS Sušická pavučina 16.26 km
Mistr Jan Hus - Emanuel Kodet, Suš... 16.26 km
kostel sv. Václava, Sušice 16.26 km
Kámen neštěstí 16.26 km
Seitz Jan 16.26 km
2. rota PS, Svaroh 16.27 km
Pokorný Milan 16.27 km
infocentrum Sušice 16.27 km
Sušice 16.27 km
Holý Roman 16.27 km
Čech Přemysl PhDr. 16.27 km
Pojar Břetislav 16.27 km
AccuWeather - Sušice 16.27 km
Rush Daniella 16.27 km
Faltus Petr 16.27 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 16.27 km
památník nábřeží Karla Houry 16.27 km
Čelakovský Miloslav 16.27 km
Houra Karel 16.27 km
Josef Ambrož Gabriel 16.27 km
Hledání ztraceného času - americké... 16.27 km
Scheinost Vojtěch 16.27 km
Scheinost Jan 16.27 km
Polanka Jakub 16.27 km
Cyklotoulky - Sušice 16.27 km
Rozacínovský sgrafitový dům, Sušic... 16.27 km
Tupadly 16.27 km
zvonice páteru Františku Ferdovi 16.28 km
pamětní deska osvobození Sušice... 16.29 km
pamětní deska J. Holík 16.29 km
Voprchovský dům, Sušice 16.29 km
muzeum Šumavy, Sušice 16.29 km
Toulavá kamera ČT - historie sirka... 16.29 km
pamětní deska F. Stupka 16.3 km
pamětní deska M. Pirner 16.3 km
Pirner Maxmilián 16.3 km
hotel Svatobor, Sušice 16.31 km
Vrásky z lásky 16.31 km
vila Daliborka, Sušice 16.31 km
mlýn Pelant, Sušice 16.32 km
Sokolovna Sušice 16.32 km
SDH Libkov 16.33 km
bunkr (řopík) H-40/30/B1-90 16.33 km
Sál Království - Svědkové Jehovovi... 16.33 km
továrna SOLO 16.33 km
Vzduchoplavec Kráčmera - Nad západ... 16.34 km
Šumná Šumava - Sušice, Solo 16.34 km
pamětní deska Vaníčkové 16.34 km
galerie Branka 16.35 km
řeka Volšovka 16.36 km
obytný dům Mořice Schwarzkopfa, Su... 16.36 km
bunkr (řopík) H-40/28/D2 16.37 km
Dům zdravotní péče Solo, Sušice... 16.38 km
bunkr KŽ-1, Debrník - Železná Ruda... 16.39 km
lávka 28.října, Otava, Sušice 16.39 km
vila manželů Skálových, Sušice... 16.39 km
silniční most Otava, Sušice 16.39 km
Úhoři mají nabito 16.41 km
Libkov 16.41 km
NS Železná opona – protitanková př... 16.41 km
Bolešiny 16.42 km
pstruhová líheň Sušice 16.42 km
pomník Mistra Jana Husa, Libkov 16.42 km
bytové domy SOLO, Sušice 16.43 km
Vrba u Vysokých Lávek - Josef Vách... 16.43 km
pamětní deska páter František Ferd... 16.43 km
Ferda František, páter 16.43 km
ocelový most Otava, Sušice 16.45 km
kostel sv. Felixe a kapucínský klá... 16.45 km
rybník Cihelna, Dolejší Krušec 16.47 km
koně Divišov u Sušice 16.47 km
pomník padlých WWI i II, Sušice 16.47 km
vila Františka Sládka, Sušice 16.48 km
bunkr (řopík) H-40/26/D2 16.48 km
SDH Bolešiny 16.49 km
hřiště pro seniory, Sušice 16.49 km
T. G. Masaryk - O. Švec, Sušice 16.5 km
roubenka Libkov 16.5 km
kaple Bolešiny 16.51 km
kašna u školy, Sušice 16.51 km
pamětní deska JUDr. Josef Ambrož G... 16.53 km
Velká jedle u Debrníku 16.54 km
kostel Panny Marie, Sušice 16.54 km
křížová cesta, Sušice 16.54 km
naučná stezka Tetřeví stezka 16.54 km
Gabrielův dům 16.55 km
kašna Debrník 16.55 km
kašna u hřbitova, Sušice 16.56 km
Kundratice 16.56 km
Jezerní potok Prášilského jezera... 16.58 km
základní škola T.G.Masaryka, Sušic... 16.59 km
Pod Polomem 16.59 km
Přerost Václav, plukovník RAF 16.6 km
rodný dům Václava Přerosta, Hnačov... 16.6 km
Hnačov 16.6 km
pamětní deska Václav Přerost 16.61 km
pivovar u Švelchů, Sušice 16.61 km
rybník Hnačov 16.62 km
lípa Alžbětín 16.63 km
poutní kaple Anděla Strážce, Sušic... 16.65 km
Třicet případů majora Zemana - Kří... 16.65 km
3. rota PS, Debrník 16.65 km
SDH Hnačov 16.66 km
hrušeň Dlouhá Ves 16.68 km
Nevděk 16.7 km
bunkr (řopík) H-40/25/D1 16.7 km
hřbitov Sušice 16.7 km
Žižkův kalich 16.71 km
Debrník 16.73 km
zámek (zaniklý) Debrník 16.73 km
most Otava, Dlouhá Ves 16.76 km
Vzteklina, díl 6. 16.76 km
Sedlečko 16.76 km
V zátočině 16.77 km
Beneš Edvard Dr. 16.77 km
zámek Kundratice 16.77 km
Coolidge - Hašková Eliška 16.79 km
Myslovice 16.81 km
SDH Dlouhá Ves 16.81 km
kaple sv. Václava, Sedlečko 16.82 km
7. brigáda PS, Sušice 16.82 km
kaple Myslovice 16.83 km
vodní kanál z jezera Laka 16.86 km
SDH Myslovice 16.88 km
EuroVelo 13 - Stezka železné opony... 16.89 km
zámek Dlouhá Ves 16.89 km
Sedlečský rybník 16.9 km
letiště Klatovy 16.91 km
kašna Dlouhá Ves 16.91 km
Dlouhá Ves 16.92 km
kaple Dlouhá Ves 16.93 km
Nový mlýn, Pocinovice 16.93 km
kaple Hnačov 16.93 km
Vzteklina, díl 2. 16.93 km
sv. Jan Nepomucký, Dlouhá Ves 16.94 km
Orlovice 16.94 km
Žižkův vrch 591 m n. m. 16.95 km
koupání Hnačov 16.97 km
rybník Kroměždice 16.97 km
Alžbětín 16.97 km
bunkr KŽ-1, Debrník 16.98 km
Letovský, Hlaváčkův mlýn 16.98 km
vyhlídka Hindenburgkanzel (D) 16.99 km
rybník Dlouhá Ves 16.99 km
Drnový potok 16.99 km
pomník padlých WWII, Chaloupky 17.03 km
Vrabcov 17.07 km
zámek Tětětice 17.11 km
bunkr (řopík) H-40/24/A-160 17.11 km
roubenka Kroměždice 17.12 km
Chaloupky 17.13 km
Orlovická hora 17.17 km
Kroměždice 17.18 km
Svatá Kateřina 17.19 km
hřbitov Dlouhá Ves 17.2 km
kaple sv. Isidora, Tětětice 17.2 km
fara Dlouhá Ves 17.2 km
Nové Městečko 17.21 km
Brzobohatý Ondřej 17.21 km
zámek Palvínov 17.21 km
Tětětice 17.21 km
pomník padlých WWI, Kroměždice 17.22 km
Palvínov 17.22 km
kostel sv. Filipa a Jakuba, Dlouhá... 17.22 km
hřbitov Svatá Kateřina 17.23 km
Palvínovská alej 17.23 km
pomník padlých WWI, Dlouhá Ves 17.23 km
Palvínovská lípa 17.24 km
kaple Kroměždice 17.24 km
Štěpanice 17.29 km
Jak ukrást Dagmaru 17.31 km
kaplička Hnačov 17.32 km
SDH Slavíkovice 17.34 km
Slavíkovice 17.34 km
NS protipěchotní překážky Debrník... 17.34 km
židovský hřbitov Loučim 17.35 km
pomník padlých WWI, Slavíkovice 17.35 km
kostel sv. Josefa, Slavíkovice 17.36 km
Rysí slavnosti, Železná Ruda 17.4 km
U Malého Babylonu 17.4 km
dětské hřiště Dlouhá Ves 17.43 km
Jezero Laka (ledovcové) 17.45 km
hřbitov Slavíkovice 17.47 km
vlaková zastávka Loučim 17.49 km
nádraží Sušice 17.5 km
pamětní deska Ing. Jan Zenkl, Alžb... 17.5 km
Průšvihy první republiky - Šumavsk... 17.5 km
Tajemství železnic - Vlakem za žel... 17.5 km
Železnorudské povstání 17.5 km
nádraží Alžbětín - Bayerisch Eisen... 17.5 km
infocentrum Alžbětín 17.5 km
Cyklotoulky - Bayerisch Eisenstein 17.5 km
Svět přírodního parku, Bayerisch E... 17.5 km
Pozor! Státní hranice - Železná op... 17.5 km
hraniční kámen, společné nádraží B... 17.51 km
kaple nad Bayerisch Eisenstein (D) 17.53 km
dětské hřiště nádraží Bayerisch Ei... 17.53 km
Vatětický klen 17.54 km
hraniční přechod Železná Ruda - Ba... 17.54 km
hřbitov bývalý Bayerisch Eisenstei... 17.55 km
potok Svarožná 17.56 km
pivovar Späth-Bräu (D) 17.56 km
Pozor! Státní hranice - Z druhé st... 17.56 km
stavení Bayerisch Eisenstein 17.56 km
hřbitov Lohberg (D) 17.57 km
Ferdinandovo údolí 17.57 km
Maškův mlýn 17.57 km
dětské hřiště Ostřetice 17.57 km
lávka Otava, kemp Annín 17.58 km
kaple Vítkovice 17.59 km
Hádanky domů života - Malé pošumav... 17.59 km
židovský hřbitov Dlouhá Ves 17.59 km
Česko-bavorská neděle na hraničním... 17.6 km
kaple Ostřetice 17.6 km
kostel sv. Walburga, Lohberg (D) 17.61 km
Bayerisch Eisenstein (D) 17.62 km
Lohberg (D) 17.62 km
Ostřetice 17.62 km
Vatětický jasan 17.62 km
Křídlo anděla - Václav Fiala, Baye... 17.62 km
kaple Lohberg (D) 17.62 km
SDH Ostřetice 17.63 km
Zmizelá Šumava, Sloní potok 17.63 km
fara Lohberg (D) 17.63 km
Kunsträume grenzenlos, Bayerisch E... 17.64 km
Rajsko 17.65 km
Formberg 17.66 km
brusírna křišťálového skla Rajský ... 17.67 km
interaktivní muzeum skla Rajský dv... 17.69 km
vodáctví Sušice 17.69 km
hraniční přechod Debrník - Ferdina... 17.7 km
Alte Kirche, Lohberg (D) 17.7 km
sklárna Starý kostel, Lohberg (D)... 17.7 km
alej památných stromů Vatětice 17.71 km
Märchen- und Gespensterschloss Lam... 17.71 km
nástupní místo kemp Sušice - Otava... 17.71 km
infocentrum Lohberg (D) 17.71 km
Malý Babylon 17.72 km
dětské hřiště Loučim 17.72 km
Noc vykuřování - Rauhnächte 2016, ... 17.74 km
adventní trhy Bayerisch Eisenstein... 17.74 km
koupaliště Annín 17.74 km
mlýn Podhora 17.74 km
SDH Letovy 17.74 km
lom Svrčovec 17.76 km
Vítkovice 17.76 km
katr Lambach (D) 17.76 km
kaple na okraji Ostřetice 17.77 km
památník Franz von Baader, Lambach... 17.77 km
von Baader, Franz Xaver Benedict 17.77 km
kaple sv. Jana Nepomuckého a svaté... 17.78 km
Letovy 17.78 km
pomník Mistra Jana Husa, Loučim 17.79 km
SDH Loučim 17.8 km
Loučim 17.8 km
ArberLand Halle, Bayerisch Eisenst... 17.8 km
lípy Loučim 17.81 km
sv. Jan Nepomucký, Loučim 17.81 km
žlab Lambach (D) 17.82 km
hřbitov Loučim 17.83 km
FFW Bayerisch Eisenstein (D) 17.83 km
o obrech v Loučimi 17.83 km
kostel Narození Panny Marie, Louči... 17.83 km
lávka Otava, Annín 17.83 km
NS Holzweg, Lambach (D) 17.84 km
hrob Rudolfa Mayera 17.84 km
Schwarzauer Haus, Lohberg (D) 17.84 km
kaple Lambach (D) 17.84 km
Domažličky 17.85 km
Švédské hroby, Hartmanice 17.85 km
železniční muzeum Bayerisch Eisens... 17.87 km
fara Loučim 17.87 km
kaple výklenková Lohberg (D) 17.88 km
peřeje, řeka Křemelná 17.92 km
SDH Štěpánovice 17.92 km
dětské hřiště za nádražím Bayerisc... 17.93 km
Vatětice 17.94 km
kruhový dům Štěpánovice 17.95 km
rybníček Štěpánovice 17.97 km
kaple Bayerisch Eisenstein (D) 17.99 km
hřbitov Plánice 17.99 km
Jezvinec 18 km
Štěpánovice 18.01 km
Zálužice 18.01 km
zámek zaniklý Vatětice 18.02 km
kaple nad Sušicí 18.02 km
Liščí hájovna 18.04 km
infocentrum Bayerisch Eisenstein (... 18.06 km
tvrz Štepánovice 18.06 km
tvrz Svrčovec 18.07 km
Vatětická lípa 18.08 km
Lambach (D) 18.08 km
Lesa stíny stínat můžem - Petr Fal... 18.08 km
Malá Strana 18.08 km
vlaková zastávka Točník 18.09 km
Debrník 1337 m n. m. 18.1 km
pomník padlých WWII, Bayerisch Eis... 18.1 km
mlýn Malá Strana 18.1 km
PP Svatý Bernard 18.1 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Bayer... 18.11 km
hřbitov Štěpánovice 18.11 km
roubenka Svrčovec 18.11 km
kostel sv. Mikuláše, Štěpánovice... 18.11 km
kaple sv. Anny, Svrčovec 18.11 km
SDH Svrčovec 18.11 km
fara Bayerisch Eisenstein (D) 18.13 km
Svrčovec 18.13 km
kaple u Bohdašic 18.13 km
pomník padlých WWI i II, Svrčovec... 18.14 km
roubenka Štěpánovice 18.14 km
bunkr (řopík) H-40/20/D2 18.14 km
Prší cestou k Mouřenci - Petr Falt... 18.14 km
Zlatý stoleček 18.14 km
Křižík František 18.16 km
rodný dům Františka Křižíka, Pláni... 18.16 km
pamětní deska František Křižík... 18.16 km
kaple sv. Bernarda - Medvědí kaple... 18.17 km
SDH Plánice 18.19 km
Cestář, Jiří Straka 18.22 km
hřbitov u sv. Mořice, Mouřenec 18.22 km
kostel sv. Mořice, Mouřenec 18.23 km
Anděl Páně 18.23 km
Andraschko Franz 18.23 km
Moje místa (Stream.cz) - Začal adv... 18.23 km
kostel sv. Blažeje, Plánice 18.23 km
Zmizelá Šumava, Farářem na Mouřenc... 18.24 km
NS Radešovské skály 18.26 km
fara Plánice 18.27 km
kaple Annín 18.29 km
Plánice 18.33 km
Toulavá kamera ČT - muzeum Fr. Kři... 18.33 km
Zettl Zephyrin 18.34 km
Stodůlky 18.34 km
bunkr (řopík) H-40/18/D2 18.35 km
lípa Platoř 18.36 km
kaple Platoř 18.36 km
Platoř 18.37 km
Vílov 18.38 km
bunkr (řopík) H-40/19/A-140 18.4 km
žhář v archeoparku Prášily 18.42 km
archeopark Prášily 18.42 km
Slunečná hora 996 m n.m. 18.42 km
Annín 18.42 km
vyhlídka Velký Babylon 18.43 km
Ždánidla 1308 m n. m. 18.43 km
Ruckowitzschachten (D) 18.45 km
sv. Jan Nepomucký, Plánice 18.45 km
radnice Plánice 18.47 km
Mariánský sloup, Plánice 18.49 km
Velký Babylon 18.49 km
pamětní deska Vladimír Helfert 18.49 km
kaple s hrobkou Prášily 18.5 km
17. rota PS, Svatá Kateřina 18.52 km
sklářské muzeum Annín 18.52 km
Sekrýt 18.54 km
pramen U Michla 18.55 km
muzeum lehkého opěvnění Annín, H-4... 18.55 km
studánka U Michla 18.56 km
hraniční přechod Svatá Kateřina - ... 18.56 km
Sokolovna Plánice 18.57 km
bunkr (řopík) H-40/17/D1 18.58 km
Sněžné jámy na Křemelné 18.59 km
Prostřední rybník 18.6 km
SDH Točník 18.61 km
památník Antonín Švehla, Újezdec... 18.63 km
kaple Bohdašice 18.63 km
Točník 18.65 km
kaple s hrobkou Schmidů, Annín 18.66 km
lanové centrum Lam (D) 18.68 km
hřbitov Prášily 18.69 km
Bohdašice 18.7 km
Malý Radkov 18.7 km
kaple P. Marie Karmelské, Dobršín... 18.72 km
Nové Chalupy u Kdyně 18.72 km
Rittsteig (D) 18.73 km
studánka Nad Stimlingem 18.73 km
Újezdec u Bolešin 18.73 km
Dobršín 18.74 km
horská služba Prášily 18.74 km
Brennes (D) 18.74 km
zřícenina kostela sv. Prokopa, Prá... 18.75 km
stodola Prášily 18.75 km
Lohberghütte (D) 18.75 km
parkoviště Prášily 18.76 km
pivovar Prášily 18.76 km
Kleine Arbersee Bahn 18.77 km
potok Bramersbach (D) 18.78 km
infocentrum Prášily 18.79 km
Bílá Lucie 18.79 km
hájovna Prášily 18.79 km
Pozor! Státní hranice - Zmizelé os... 18.79 km
skiareál Prášily 18.79 km
běžecké lyžování Prášily 18.79 km
Cyklotoulky - Prášily 18.79 km
Prášily 18.79 km
Brücknerův dům Prášily 18.8 km
ZOO Lohberg (D) 18.8 km
Prášilská papírna 18.8 km
kaple Točník 18.8 km
Toulavá kamera ČT - Musheři, Práši... 18.8 km
Toulavá kamera ČT - chovatel koní,... 18.8 km
Kreuziger Roman 18.81 km
dětské hřiště Prášily 18.81 km
FFW Lohberghütte (D) 18.81 km
výlety s průvodcem 18.81 km
projíždka kočárem, na saních, Práš... 18.81 km
vyjížďky se psím spřežením, Prášil... 18.81 km
koně Prášily 18.81 km
silniční most Otava, Annín 18.83 km
pomník Josefa Váchala 18.84 km
památník zaniklých obcí a osad, Pr... 18.84 km
Přední Fleky 18.85 km
pomník padlých WWI, Přední Fleky... 18.87 km
Matuška Waldemar 18.87 km
Kočandrle Vladimír 18.87 km
Fischer Ivo 18.87 km
smolná pec Radkov 18.89 km
botanická zahrada Prášily 18.9 km
bizoni Prášily 18.9 km
most Křemelná, Stodůlky 18.9 km
hřbitov Nalžovské Hory 18.91 km
Nalžovské Hory 18.95 km
Záluží u Sušice 18.96 km
pomník padlých WWI, Chodská Lhota... 18.97 km
VÚ Poleň 18.97 km
Zbyslav 18.98 km
dětské hřiště ZOO Lohberg (D) 18.98 km
řeka Ostružná 18.99 km
pramen Nicov u Plánice 18.99 km
kaple Panny Marie nad pramenem, Ni... 18.99 km
Makalovy 19.01 km
kaple výklenková Makalovy 19.01 km
Toulavá kamera ČT - toulky po Otav... 19.01 km
SDH Zbyslav 19.02 km
kaple Prášily 19.02 km
Chodská Lhota 19.06 km
studánka Na Stimlingu 19.07 km
smrk na Stimlingu 19.07 km
Stimling 19.07 km
Velký Radkov 19.08 km
jezírko na Stimlingu 19.08 km
Milčice 19.1 km
křížová cesta, Nalžovské Hory... 19.1 km
tanková střelnice Prášily 19.11 km
pamětní deska Karel Klostermann, N... 19.12 km
Mooshütte (D) 19.13 km
muzeum minerálů, Lam (D) 19.13 km
Červené Dřevo 19.13 km
Hlaváčová Jana 19.14 km
Řakom 19.14 km
kostel sv. Kateřiny, Nalžovské Hor... 19.15 km
Sokol Chodská Lhota 19.15 km
kaple sv. Václava, Chodská Lhota 19.16 km
památník páter Antonín Šesták... 19.17 km
hřbitov Nicov u Plánice 19.2 km
zřícenina kostela Panny Marie Bole... 19.21 km
parkoviště Slunečná 19.21 km
Křemelná 1125 m n. m. 19.21 km
SDH Chodská Lhota 19.21 km
Dolanský mlýn 19.23 km
zámek Nalžovy, Nalžovské Hory 19.23 km
Taaffe Eduard hrabě 19.23 km
Liščí 19.25 km
hřbitov Červené Dřevo 19.26 km
Zmizelá Šumava, Masakr na Grubergu... 19.27 km
památník manželé Burešovi 19.27 km
kostel Narození Panny Marie, Nicov... 19.28 km
Úsilov 19.29 km
Nicov u Plánice 19.3 km
fara Nicov u Plánice 19.31 km
Jaglmühle 19.31 km
Gruberg 19.31 km
lípa Nicov u Plánice 19.32 km
Radešov 19.32 km
SDH Nalžovské Hory 19.33 km
pomník padlých WWI, Nalžovské Hory... 19.33 km
průzkumné pracoviště ČSLA, Chodská... 19.37 km
Stříbrné Hory 19.37 km
Samiel na Sonnbergu - Josef Váchal... 19.39 km
Velká Chmelná 19.39 km
Stodůlecký mlýn - Polalmühle 19.43 km
Mlýnský potok (Křemelná) 19.44 km
studánka u Grosse Deffernik (D) 19.45 km
Na Šteflích 19.47 km
kostel sv. Anny, Thürnstein (D) 19.48 km
Nový rybník u Točníka 19.48 km
Prales na Hollenbachsprengu - Jose... 19.51 km
kaple nad Velkým Radkovem 19.6 km
MVE Radešov 19.6 km
Höllbachgespreng (D) 19.62 km
Radešovská lípa 19.63 km
průzkumné pracoviště ČSLA, Doubrav... 19.63 km
FFW Lam (D) 19.64 km
nejstarší hostinec Bavorského lesa... 19.66 km
Nový rybník, Petrovičky 19.7 km
Zwieslerwaldhaus (D) 19.71 km
SDH Poleň 19.71 km
Doubrava 727 m n. m. 19.74 km
památník měření Evropy 1867, Doubr... 19.76 km
Hanger (D) 19.82 km
lesní restaurace Schwellhäusl (D)... 19.83 km
Petrovičky 19.83 km
plavební kanál Schwellgraben (D) 19.85 km
sluneční hodiny Schwellhäusl (D)... 19.87 km
fara Poleň 19.89 km
zřícenina kostela sv. Markéty, Pol... 19.89 km
Lam (D) 19.89 km
tajemný obraz z kostela Všech svat... 19.9 km
kostel Všech Svatých, Poleň 19.9 km
hřbitov Zborovy 19.9 km
kostel sv. Jana Křtitele, Zborovy 19.9 km
parkoviště Velký Javor 19.9 km
hraniční přechod Fleky - Hofberg... 19.91 km
tvrz Dolany 19.92 km
SDH Zborovy 19.92 km
infocentrum Lam (D) 19.92 km
lípa Poleň 19.92 km
pomník padlých WWI i II, Lam (D) 19.92 km
pomník padlých Prusko-francouzské ... 19.92 km
skiareál Velký Javor (D) 19.92 km
SDH Petrovičky 19.93 km
hřbitov Lam (D) 19.93 km
kostel sv. Petra a Pavla, Dolany 19.94 km
pamětní deska Karel Hostaš 19.94 km
kostel sv. Ulricha, Lam (D) 19.94 km
fara Lam (D) 19.95 km
fara Dolany 19.96 km
pomník padlých WWI, Poleň 19.98 km
pomník padlých WWI, Zborovy 19.98 km
kaple Vícenice 19.99 km
Poleň 19.99 km
kaple Petrovičky 19.99 km
Zborovy 20 km
Vícenice 20 km
ubytování v okolí

penzion 3002, Hamry

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chata
Šumava: špičácko
šumavská obec: Hamry

ubytování s kapacitou: 30
cena ubytování: od 390 Kč detail

hotel 6010, Jiřičná

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: hotel ***
Šumava: sušicko
šumavská obec: Jiřičná

ubytování s kapacitou: 40
cena ubytování: od 330 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

firmy v okolí
 • Konzum Běšiny

  batoh
  Konzum Běšiny
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: klatovsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Konzum Víteň

  batoh
  Konzum Víteň
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: klatovsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Konzum Chotěšov

  batoh
  Konzum Chotěšov
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: sušicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • čerpací stanice RoBiN OIL, Běšiny

  batoh
  čerpací stanice RoBiN OIL, Běšiny
  Šumava A-Z: čerpací stani...
  lokalita: klatovsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
Konzum Běšiny 3.7 km
Konzum Víteň 3.88 km
Konzum Chotěšov 3.92 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Běšiny... 4.94 km
Konzum Strážov 5.72 km
Konzum Malonice 5.96 km
Konzum Velhartice 6.26 km
Konzum Hlavňovice 7.23 km
Konzum Ujčín 8.79 km
Konzum Dešenice 9.63 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 9.8 km
Konzum Hojsova Stráž 9.84 km
Bankomat Poštovní spořitelna 10.48 km
Bankomat ČSOB 10.5 km
Konzum Kolinec 10.61 km
Konzum Janovice 10.84 km
čerpací stanice EuroOil, Kolinec 10.89 km
Konzum Mochtín 11.05 km
Konzum Petrovice u Sušice 11.36 km
COOP DISKONT - Nýrsko 11.63 km
Konzum Nýrsko 11.63 km
čerpací stanice EuroOil, Nýrsko 11.83 km
Bankomat Poštovní spořitelna 11.95 km
Bankomat ČSOB 11.96 km
Bankomat Komerční banka 12.04 km
Bankomat Česká spořitelna 12.05 km
Konzum Sobětice 12.06 km
Konzum Nýrsko 12.16 km
Bankomat Česká spořitelna 12.83 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Klatovy... 12.93 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, 5. k... 13.14 km
Bankomat ČSOB 13.5 km
Bankomat GE Money Bank 13.52 km
Bankomat Poštovní spořitelna 13.53 km
Konzum Bezděkov 13.61 km
Konzum Hrádek 13.89 km
Bankomat Fio banka 14.08 km
Bankomat Česká spořitelna 14.1 km
Bankomat Poštovní spořitelna 14.14 km
Bankomat Komerční banka 14.18 km
Bankomat ČSOB 14.23 km
Bankomat Poštovní spořitelna 14.23 km
Bankomat Komerční banka 14.32 km
Bankomat ČSOB 14.35 km
Bankomat UniCredit Bank 14.36 km
Bankomat Poštovní spořitelna 14.36 km
Bankomat Česká spořitelna 14.37 km
Bankomat Česká spořitelna 14.42 km
Konzum Klatovy 14.55 km
Bankomat GE Money Bank 14.58 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 14.93 km
Bankomat Česká spořitelna 15.08 km
Konzum Ústaleč 15.15 km
Bankomat Česká spořitelna 15.16 km
Konzum Železná Ruda 15.21 km
čerpací stanice Benzina, Železná R... 15.22 km
Ski Snow Max - Železná Ruda, Šumav... 15.23 km
Bankomat ČSOB 15.27 km
Bankomat Poštovní spořitelna 15.27 km
restaurace Vintíř, Hartmanice 15.37 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 15.44 km
Konzum Hartmanice 15.44 km
Café 27, Hartmanice 15.45 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Hartman... 15.67 km
Konzum Čejkovy 15.71 km
Konzum Zavlekov 15.73 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 15.76 km
čerpací stanice Benzina, Klatovy 15.76 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, Nadj... 15.8 km
půjčovna lyží a snowboardů, Hartma... 15.83 km
Konzum Sušice 15.98 km
čerpací stanice Shell, Sušice 16.11 km
Bankomat Česká spořitelna 16.16 km
Bankomat Česká spořitelna 16.17 km
Bankomat Poštovní spořitelna 16.17 km
Bankomat ČSOB 16.17 km
Konzum Sušice 16.21 km
Bankomat Česká spořitelna 16.24 km
Bankomat GE Money Bank 16.25 km
Bankomat Komerční banka 16.33 km
Konzum Bolešiny 16.45 km
Bankomat UniCredit Bank 16.57 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Dlouhá ... 16.66 km
Konzum Dlouhá Ves 16.8 km
čerpací stanice Benzina, Svatá Kat... 17.03 km
Konzum Sušice 17.21 km
směnárna a shop RetourEx, Alžbětín... 17.21 km
Global Travel Free Shop, Železná R... 17.21 km
čerpací stanice Benzina, Sušice 18.11 km
Bankomat Česká spořitelna 18.49 km
Konzum Plánice 18.5 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 18.81 km
Konzum Nalžovské Hory 19.06 km
Konzum Myslív 19.06 km
Konzum Úsilov 19.17 km
Konzum Zborovy 19.95 km

mohlo by Vás zajímat

Vrchlický Jaroslav

batoh
Vrchlický Jaroslav
Šumava A-Z: osobnosti
Šumava: klatovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

Randa rytíř Antonín JUDr.

batoh
Randa rytíř Antonín JUDr.
Šumava A-Z: osobnosti
Šumava: klatovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

další informace

Šumava, jako součást Českého masivu, vznikla v důsledku variských horotvorných pochodů v době mezi 380 až 310 miliony let kolizí dvou kontinentálních desek. A sice Gondwany z jihu a Laurusie ze severu. Je tvořena zejména žulami, rulami a svory. Vlivem alpinského vrásnění došlo k vyzdvižení okrajové části Českého masivu včetně dnešní Šumavy. Erozí a klimatickými změnami byla dále modifikována. Je to lesnaté pohoří s rozsáhlými náhorními plošinami (zvané pláně) s místy výrazněji vystupujícími vrcholy v centrální části a hlouběji vyerodovanými údolími vodních toků (Vydra, Křemelná) . Atraktivní jsou pozůstatky činnosti ledovců v podobě 8 ledovcových jezer (5 na české - Černé jezero, Čertovo jezero, Jezero Laka, Plešné jezero, Prášilské jezero a 3 na německé straně Großer Arbersee - Velké javorské jezero, Kleiner Arbersee - Malé javorské jezero, Rachelsee - Roklanské jezero) uzavřených čelními morénami s přibližně stejnou nadmořskou výškou 1000 – 1100 m. Jedná se o jediné úkazy tohoto typu v České republice. Šumava (Boehmerwald, Böhmerwald) je ideální pro turistické výlety, sportovní aktivity jako sjezdové a běžecké lyžování, snowboardování, cyklistiku, golf, plavání, relaxaci, in-line bruslení, turistiku, letání, rybolov či hipoturistiku. Ubytování můžete vybírat z celé škály ubytovacích kapacit, jako jsou kempy, chatové osady, horské chaty, prastaré chalupy, ubytování v soukromí, rodinné penziony a hotely, hotelové komplexy, apartmánové byty a domy.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

„Namouduši, Jouzo," ozval se Krušnej, „tohle je moudrá řeč! — Že jsme na tohle my sami hned nepřipadli! Neřekl jsem ti, že pan notář každému dobře poradí! Pojď, přeptáme se u sádek, kde bychom toho chlapa našli. Možná že není daleko..."

Mnul si ruce, zářil radostí. Než Potužák stál jako sloup, obličej jeho byl strnulý, jako z kamene vytesaný, jenom rty jeho se chvěly křečovitě, jako by chtěl promluviti a nemohl, ježto i jazyk se mu v kámen proměnil.

„Poděkuj se, Jouzo, a pojď!" opakoval Krušnej.

„Ne!" vydralo se posléze Potužákovi slovo; „ne! Takhle to neudělám! Můj chlapec je nevinen, ručím za něho jako za sebe, ale tímhle bych jeho nevinu neprokázal, a ta se prokázat musí a žádným uskokem, žádným šmejdem. Není-li na světě spra­vedlnosti, ať raděj umře. Žil u nás na Blatech Kubáta, hlavu dal za naše práva, ale práv nám uhájil. A tuhle chlapec je z jeho krve a tu nezradí-. Před takovým člověkem, jakým je ten, který ho nařknul, my se nesnížíme. Nedovoluje-li zákon, aby byl propuštěn, dobře, zůstane ve vězení, až se jeho na­prostá nevina dokáže, a potom se nůž obrátí proti těm, kteří ho zostudili. Spánembohem!"

Obrátil se, a neohlédnuv se více ani po notáři, ani po Kruš­ném, vyšel hrdě vzpřímen z pokojíku, prošel úřadovnou i tmavou předsíní, v níž tak dlouho byl trpělivě čekal, a po chvíli jeho pádné kroky duněly po dlouhé chodbě a po schodech; snad ani neznamenaje, že Krušnej nebyl po jeho boku, zamířil přímo k soudní budově.

Krušnej jej doběhl teprve asi na půl cestě k této.

„Copak jsi se zbláznil, Jouzo?" oslovil ho; „copak sršán ti dal žihadlo ? Rozhněvals toho pána — omlouval jsem tě..."

Potužák stanul.

„Jakube," pravil vážně, „mám tě rád, ale musím ti říci, že na tohles mě k tomu pánovi vodit nemusel. Rozhněval jsem ho, jakáž pomoc! Omlouvats mě nemusel; mohl jsi mu říci: Potužák jiný není! Má to v krvi. Ví-li že je v právu a že chce věc spravedlivou, neustoupí a nepodleze..."

„Ale kamaráde, vždyť pan notář ti dobře mínil. Chlapce doma potřebuješ; nemůže ti býti jedno, budou-li ho tahat třeba tři čtyři neděle po všech kriminálech, krásně ti ho potom pustí, protože mu nedokážou, že by byl vinen tím skutkem. A řekne-li ten člověk: Mohl jsem se mýlit, mohl to býti taky jiný, pustí ho hned a máš po starosti... a venkoncem neřekne lež, ten chlap."

„Takhle se na tu věc díváš ty," odpověděl rozhorleně Potužák, „já zas se na ni dívám jinak. Ten pěšák se — řekněme — zmýlil. Pak to bud přizná při výslechu, a chlapce mi musí pustit; anebo se k tomu nepřizná a bude stát na svém, že nikdo jiný to neudělal, pak se věc ovšem protáhne. Ale kupovat si proto jeho výpověď a tím jaksi doznat, že by můj chlapec přece se byl mohl dopustit loupežného přepadení, rozuměj: doznat to nikoli soudu, ale tomuto člověku a všem, jimž on to neomylně poví — toho se svět na mně nedočká. Jak jsem řekl: mám jen toho syna, ale raděj ať mi umře, než aby s touhle pohanou byl na světě. Pomyslím si, že v tom byla vůle boží a Krista Pána taky nevinně ukřižovali..."

„Ale Jouzo, pomysli přeci; cožpak lidé tak jako tak ne­budou říkat, že ho uplatil? Těm řečem se neubráníš..."

„Ale nebude to pravda, a proto je snesu."

„Na mne se nehněvej, Jouzo, já jsem dobře smýšlel s tebou..."

„Nech být, Jakube," odtušil Potužák, podávaje mu ruku a dobrácky se usmívaje, „jakž bych se na tebe hněval? Ty mluvíš, jak rozumíš a taky se na mne nehněváš, že jinak rozumím. Nepustí-li mi dnes nebo zítra chlapce, podrží-li si ho tam, dá Pánbůh, že to vydrží, a já a máma — nu, jakáž pomoc! — když to jinaké není, taky to snad nějak vydržíme."

Už se blížila čtvrtá hodina, když vcházeli do okresního soudu. Zašli do bytu úředního sluhy; nezastavše jej dali se nahoru do prvního patra a tam čekali na chodbě, přišel-li by; přímo vejiti do úřadovny pana sudího se neodvážili, pamětlivi jsouce jeho slibu, že je ohlásí.

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky