Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

sejpy Hory Matky Boží

Šumava

kategorie: příroda
podkategorie: geologie
lokalita: sušicko
GPS: 49°15'46.445"N, 13°26'11.655"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Již v průběhu 10. až 12. století se v obci Hory Matky Boží a jejím okolí rýžovalo zlato, což dokazují zbytky rýžovnických sejpů, nebo také hrůbat podél říčky Ostružné a jejích přítoků. Zbytky rýžovnických sejpů jsou také v mokrosuckém údolí podél potoka, cesty do Mokrosuk, na které navazují z pozdější doby také hornické haldy a obvaly. Také podél potoka, tekoucího od Hor Matky Boží k Drouhavči jsou zbytky rýžovnických prací až po jeho ústí do Ostružné. První zmínky o dolování jsou doloženy zápisem v Horní knize z 19. 11. 1519, kde je uvedeno, že dolová pole na jámě Sv. Anny byla propůjčena panu Baltazaru Bohuchválovi a několik dní poté byla dolová práva na "Náleznou jámu Matky Boží"propůjčena panu Jiřímu Popelovi z Lobkovic. Snad právě název této jámy Matky Boží se stal základem pro pojmenování celého důlního revíru jako "matkobožský". V roce 1520 je už použit název osady Hory Matky Boží u Velhartic. V okolí Hor Matky Boží jsou rozsáhlé zbytky po dolování stříbrných, olověných a ojediněle i měděných rud a také zlata. Přesto, že písemné zprávy o hlubinném dobývání rud se zachovaly až z počátku 16. století, lze podle nepřímých důkazů předpokládat rozkvět dolování již ve 14. století. Za vlády Jana Lucemburského byly ze zdejšího zlata raženy mince. Nepodařilo se lokalizovat řadu dolů a štol, které byly v provozu v první polovině 16. století. Mezi tato stará díla patří první dědičná štola sv. Kryštofa, Svatánálezná jáma, jáma sv. Anny, Jáma Matky Boží, zvaná také jámou Naší milé Paní, dále pak šachty sv. Barbora, sv. Václav, Marie Magdalena, Abraham, Mauritius, Mikuláš, Zikmund, sv. Trojice, Zabořená stará šachta, Na svini, kde se vyskytovaly i železné rudy a Stará nálezná jáma. K nim také patří později otevřené jámy Apolonia, Nálezná jáma David, Šachta Pěti bratří, Nálezná jáma u Červené žíly, důl Osel, sv. Jiří, Suchý smrk, Nebeský Pán, sv. Merten, Selský důl, Švihovský důl, sv. Michal, sv. Trojice a sv. Kateřina. Poslední dva byly již v roce 1551 zatopeny. Hluboká dědičná štola byla podle předpokladů ražena z údolí pod obcí západním směrem ke střední skupině dolů. Její jméno, ani ústí na povrch se nedochovaly. Dalšími štolami byly dědičné štoly Vavřinec a Šmelcířská. Z výčtu důlních děl je možno oprávněně usuzovat, že také v první polovině 16. století bylo dolování velmi úspěšné. Nejvýznamnější doklady o starém dolování jsou patrné v terénu jižně od obce, směrem k východnímu úpatí vrchu Křížovka, kde je dosud zachováno 16 velkých obvalů, propadlin a hald 8 až 10 m vysokých. Toto pásmo se táhne od cesty z Pozorky k hájovně Žďár. Dědičná štola odváděla vodu z dolů na Křížovce do Kalného potoka, tekoucího do Svojšic. Na uvedené obvaly navazuje řada rýžovnických sejpů v pásmu dlouhém asi 300 m. Na jihovýchodním svahu kopce Kalvarie, severně od obce, jsou také zachovány zbytky po starých hornických dílech, převážně v okolí kapliček Křížové cesty, která kruhem obchází kapli Proměnění Páně. Vedle kaple je nevysychající studánka, napájená pravděpodobně vodou vytékající ze staré opuštěné štoly. Východně, těsně u turistické cesty do Kolince lze spatřit odval bývalého dolu Antonína Paduánského. Severním směrem od kaple, pod hřebenem směřujícím ke kopci Holub se na pokraji lesa a sousedící louce nachází sedm velkých propadlin v délce asi 100 m. Největší z propadlin má průměr kolem 6 m a je 4 m hluboká. Pravděpodobně bylo v tomto prostoru ústí štoly dolu sv. Michala. Ve dvacátých letech 16. století byla pod Křížovkou postavena stříbrná huť, jejíž stavební objekty se však nedochovaly. Po roce 1562 byla již většina dolů opuštěna a hornické práce začaly upadat. Úpadek dolování trval až do počátku 18. století, kdy zde dolování úplně zaniklo. Ve druhé polovině 19. století byly zahájeny pokusy o obnovu dolování. Pod vrcholem kopce Holub byl vyhlouben důl Antonín Paduánský a na severním svahu kopce Křížovka byla hloubena jáma Františka Serafinského, zvaná také dolem Jana Křtitele. Všechny uvedené pokusy o obnovu těžby však nebyly úspěšné. Roku 1914 bylo obnoveno jedno z ústí štol pod Křížovkou, ze kterého vytéká čistá důlní voda. Tento zdroj kvalitní vody je po řadu let využíván k napájení místního koupaliště. Dolování v matkobožském revíru však nemělo dlouhého trvání a jeho rozmach je datován na počátek 16. století, kdy majitel velhartického panství, kam nově vzniklá osada Hory Matky Boží správou patřila, pan Zdeněk Lev z Rožmitálu, svým vlivem u dvora a na základě dobrých výsledků dolování rozvoj šachet urychlil. Významnou podporou rozmachu dolování v revíru bylo udělení výsad malé hornické osadě, kdy ji český král Ludvík Jagellonský dne 12. listopadu 1522 povýšil na královské horní město s mnohými právy, jako např. přidělení městského znaku a vlastní pečeti, pořádání trhů, právo pivovárečné, opevnění města apod.

odkaz: není

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Stará Pošta, Hartmanice - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

koupaliště Hory Matky Boží

batoh
koupaliště Hory Matky Boží
Šumava A-Z: koupaliště
Šumava: sušicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

SDH Hory Matky Boží

batoh
SDH Hory Matky Boží
Šumava A-Z: hasičské sbor...
Šumava: sušicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

muzeum hornictví Hory Matky Boží

batoh
muzeum hornictví Hory Matky Boží
Šumava A-Z: muzea, expozi...
Šumava: sušicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Hory Matky Boží

batoh
Hory Matky Boží
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: sušicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
koupaliště Hory Matky Boží 0.46 km
SDH Hory Matky Boží 0.46 km
muzeum hornictví Hory Matky Boží... 0.48 km
Hory Matky Boží 0.51 km
Říha Olda 0.61 km
NS Hory Matky Boží 0.62 km
pomník padlých WWI, Hory Matky Bož... 0.63 km
kostel Jména P. Marie, Hory Matky ... 0.65 km
Drouhaveč 0.74 km
hřbitov Hory Matky Boží 0.77 km
křížová cesta, Hory Matky Boží... 0.85 km
studánka u kaple Proměnění Páně, H... 0.92 km
kaple Proměnění Páně, Hory Matky B... 0.92 km
Žďár u Velhartic 1.04 km
Pozorka u Lešišova 1.04 km
Horní Staňkov 1.45 km
Cihelna 1.45 km
Švankmajer Jan 1.46 km
zámek Horní Staňkov 1.47 km
Schreiner Gustav 1.47 km
kašna zámecká Horní Staňkov 1.48 km
Konín 1.71 km
stavení Cihelna 1.71 km
menhiry Lešišov 1.8 km
NS Velhartice 1.83 km
lípa Lešišov 1.84 km
lípa u Zelených, Mokrosuky 1.86 km
kaple sv. Martina, Lešišov 1.87 km
zřícenina mlýna na stříbrnou rudu,... 1.88 km
Vesnička pod Šumavou, Martin Štump... 1.89 km
Lešišov 1.89 km
kaple sv. Ludmily a sv. Josefa, Ve... 1.9 km
pamětní deska osvobození Lešišov... 1.92 km
kaple sv. Hildegardy, Horní Staňko... 1.92 km
Mokrosuky 1.93 km
kaple Mokrosuky 1.93 km
Boublík Vladimír, Prof. ThDr. 1.94 km
pamětní deska Prof. ThDr. Vladimír... 1.94 km
pomník padlých WWI, Mokrosuky 1.95 km
Vojta Václav, Prof. MUDr. DrSc. 1.95 km
památník Prof. MUDr. Václav Vojta,... 1.95 km
zámek Mokrosuky 1.95 km
Werich Jan 2 km
První sníh - Peter Balhar 2.02 km
Heřmánková Hana 2.08 km
Bílé dny - Alena Holá 2.12 km
Podzim - Alena Holá 2.12 km
štola Horní Staňkov 2.13 km
pila u mlýna Na Šlajfu, Velhartice... 2.14 km
Z meze (2) - Alena Holá 2.19 km
Z meze (1) - Alena Holá 2.19 km
Zimní nebe - Peter Balhar 2.19 km
Odešlá - Peter Balhar 2.19 km
Břetětice 2.23 km
rybník Přestanice 2.24 km
lípa Břetětice 2.24 km
mlýn Na Šlajfu, Velhartice 2.24 km
Stébel gotika - Alena Holá 2.24 km
Pampelišky - Alena Holá 2.24 km
Za deště - Alena Holá 2.24 km
Rosa noční trávy - Alena Holá 2.24 km
Paměť stromů - 14. díl - Lešišov, ... 2.27 km
dub u Svítivých hlav Mokrosuky 2.27 km
Muzikant 2.29 km
cyklus Zahrádka - Alena Holá 2.32 km
Zahrádka - Alena Holá 2.32 km
Balhar Kopřivák Peter 2.32 km
Brandl Petr Jan 2.32 km
Přestanice 2.32 km
mlýn Tajanov 2.38 km
Maršovice 2.38 km
SDH Svojšice 2.38 km
Kocíkův statek, Svojšice 2.42 km
tvrz Svojšice 2.43 km
hřbitov Svojšice 2.46 km
Svojšice 2.46 km
kostel sv. Jana Křtitele, Svojšice... 2.47 km
rybník Svojšice 2.49 km
Krásné údolí Ostružná 2.49 km
lípa Svojšice 2.51 km
pramen pod Borkem 2.54 km
Lešišovský rybník 2.59 km
vlaková zastávka Mokrosuky 2.6 km
mlýn Ujčín 2.62 km
zámek Ujčín 2.65 km
kostýmované prohlídky hradu Velhar... 2.68 km
hrad Velhartice 2.68 km
Tři chlapi na cestách 2.68 km
Bušek z Velhartic 2.68 km
Štíty království českého, Hrady ne... 2.68 km
Velhartice - Josef Váchal 2.68 km
Pokoj bez oken - série Černí anděl... 2.68 km
Toulavá kamera ČT - hrad Velhartic... 2.68 km
skanzen Velhartice 2.69 km
Tajanov u Kolince 2.72 km
bunkr (řopík) 178/6/A-140Z odstřel... 2.75 km
kaple Ujčín 2.75 km
Ujčín 2.76 km
SDH Ujčín 2.8 km
pítko u hradu Velhartice 2.81 km
stavení Částkov 2.93 km
památník K. I. Těrentěvič 2.94 km
Borek 859 m n. m. 2.95 km
Částkov 2.96 km
zřícenina Kašovice 2.97 km
Co vyprávěla Pstružná řeka, Milan ... 2.98 km
Zimní - Alena Holá 3.01 km
SDH Kašovice 3.04 km
štola Velhartice 3.04 km
Kašovice 3.1 km
přírodní rezervace Borek 3.12 km
Libětice 3.13 km
vila Jindřicha Karla Rudolfa, Velh... 3.14 km
Tak si něco přej - Peter Balhar 3.18 km
Velhartický betlém 3.2 km
mlýn Velhartice 3.21 km
poloroubené stavení Velhratice 100... 3.22 km
kašna Velhartice 3.24 km
roubenka Velhartice 3.26 km
pouť s kulturním programem a řemes... 3.26 km
Velhartice 3.28 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ve... 3.28 km
historická kovárna, Velhartice 3.29 km
židovský dům Velhartice 3.29 km
fara Velhartice 3.29 km
pomník padlých WWII, Velhartice 3.3 km
muzeum šumavských minerálů, Velhar... 3.32 km
roubenka Velhartice 52 3.34 km
SDH Velhartice 3.34 km
synagoga Velhartice 3.34 km
starý mlýn Velhartice 3.37 km
Puchverk 3.38 km
dětské hřiště Kolinec 3.49 km
mlýn papírna Kolinec 3.5 km
koupaliště Kolinec 3.54 km
nádraží Kolinec 3.6 km
Vrásky z lásky 3.6 km
památník Crhova silnice 3.62 km
Pích 3.64 km
Z aleje (2) - Alena Holá 3.65 km
Z aleje (1) - Alena Holá 3.65 km
Strunkov 3.67 km
alej Hlavňovice 3.69 km
Muzikant 3.73 km
Žíkovy 3.76 km
Čermná u Hrádku 3.79 km
Kalný potok 3.79 km
zámek Žíkovy 3.8 km
Šárský rybník 3.8 km
Odolenov 3.89 km
Souhvězdí kaštanu - Peter Balhar... 3.9 km
Mlýnský rybník, Ujčín 3.9 km
Copak je to za vojáka 3.92 km
židovský hřbitov Kolinec 3.92 km
nádraží Hrádek u Sušice 3.94 km
hřbitov Velhartice 3.94 km
Posobice 3.95 km
hrobka rodiny Lumbe von Mallonitz 3.95 km
Svatební košile, Karel Jaromír Erb... 3.96 km
kostel sv. Máří Magdaleny, Velhart... 3.96 km
kaple Posobice 3.98 km
Radostice u Hlavňovic 4.01 km
Kolinec 4.02 km
NS park Kolinec 4.06 km
zámek Kolinec 4.06 km
expozice k dějinám Kolince a okolí... 4.06 km
studánka Filipínka, Kolinec 4.07 km
dřevěnice Hlavňovice 4.07 km
studánka Kolinec 4.09 km
Chrpy v obilí - Alena Holá 4.09 km
pomník padlých WWI i II, Kolinec 4.09 km
Odpověď vody - Peter Balhar 4.1 km
rybník Žíkovy 4.1 km
zámek Hlavňovice 4.11 km
kaple Hlavňovice 4.12 km
rybník Bušek 4.13 km
fara Hlavňovice 4.13 km
Hlavňovice 4.14 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Hlavň... 4.14 km
SDH Kolinec 4.16 km
SDH Hlavňovice 4.17 km
pomník padlých WWI, Hrádek u Sušic... 4.17 km
Dohaličky 4.17 km
hřbitov Kolinec 4.21 km
kostel sv. Jakuba, Kolinec 4.21 km
fara Kolinec 4.23 km
Akce Let, Jaroslav Klenovský 4.25 km
Krvavá léta - Chladnokrevná vražda... 4.25 km
akce Let 4.25 km
hřbitov Hlavňovice 4.25 km
mlýn Milínov 4.25 km
Hrádecký dub 4.26 km
kaple Dohaličky 4.26 km
hrob Marušky Klímové 4.27 km
pomník padlých WWI, Hlavňovice 4.28 km
židovský hřbitov Velhartice 4.3 km
roubenka Milínov 4.32 km
kaple Milínov 4.33 km
mlýn Jámy 4.34 km
pamětní deska František Pravda 4.35 km
dětské hřiště Hrádek u Sušice... 4.36 km
mlýn Hrádek u Sušice 4.38 km
sv. Jan Nepomucký, Hrádek u Sušice... 4.41 km
Odolenka 4.41 km
zámecká studna Hrádek u Sušice 4.42 km
kaple Panny Marie, Odolenka 4.45 km
zámecký park Hrádek u Sušice 4.46 km
zámecká kašna Hrádek u Sušice 4.46 km
Toulavá kamera ČT - Hrádek u Sušic... 4.47 km
Pravda František 4.47 km
zámek Hrádek u Sušice 4.47 km
muzeum zámek Hrádek u Sušice 4.47 km
zámecký skleník, Hrádek u Sušice... 4.47 km
javor klen Kněžice, Petrovice u Su... 4.48 km
Odolenka - Peter Balhar 4.49 km
SDH Hrádek u Sušice 4.49 km
sv. Vincenc Ferrerský, Hrádek u Su... 4.5 km
lípa Hrádek u Sušice 4.5 km
Hrádek u Sušice 4.5 km
Kněžice, Petrovice u Sušice 4.51 km
zámek Kněžice 4.57 km
kaple sv. Anny, Hrádek u Sušice 4.57 km
Osamělý - Alena Holá 4.63 km
SDH Jindřichovice 4.7 km
hřbitov Petrovice u Sušice 4.75 km
Nebe z tebe - Peter Balhar 4.79 km
Svatobor 845 m n. m. 4.79 km
Nad Svatoborem - Peter Balhar 4.79 km
NS Vlčí jámy 4.8 km
Petrovice ART 4.82 km
Vojetice 4.83 km
SDH Petrovice u Sušice 4.83 km
kaple sv. Václava, Jindřichovice 4.86 km
Ruda Štěpán 4.87 km
Ano, šéfe! - 2. řada, 6. díl - Kně... 4.87 km
Jindřichovice 4.89 km
zámek (nový) Jindřichovice 4.92 km
Petrovice u Sušice 4.93 km
fara Petrovice u Sušice 4.94 km
zámek (starý) Jindřichovice 4.95 km
roubenka bílá, Petrovice u Sušice... 4.95 km
návesní rybník Jindřichovice 4.96 km
SDH Stojanovice 4.98 km
NS Rýžování zlata 4.98 km
kaple výklenková, Petrovice u Suši... 4.98 km
Zbraslav 4.98 km
roubenka Jindřichovice 4.99 km
roubenka, Petrovice u Sušice 4.99 km
kostel sv. Petra a Pavla, Petrovic... 5 km
Stojanovice 5.03 km
Štíty království českého, Bůh za h... 5.04 km
mlýn Tamíř, Petrovice u Sušice 5.07 km
Františkova Ves 5.09 km
paragliding Sušice 5.12 km
kaple Malonice 5.12 km
lípa Malonice 5.13 km
smírčí kámen, Kolinec 5.13 km
Malonice 5.14 km
Zámecký rybník Jindřichovice 5.14 km
pomník padlých WWI, Malonice 5.14 km
lípa na návsi Malonice 5.17 km
zámek Malonice 5.2 km
Boryně František 5.2 km
dub u Dvora, Nemilkov 5.21 km
Trsice 5.22 km
lípa Trsice 5.24 km
koupaliště Petrovice u Sušice 5.24 km
SDH Malonice 5.3 km
kaple Nemilkov 5.32 km
pomník padlých WWI i II, Nemilkov... 5.37 km
kaple u Jindřichovic 5.37 km
SDH Nemilkov 5.38 km
kašna Nemilkov 5.39 km
zámek Nemilkov 5.42 km
Nemilkov 5.44 km
mlýn Nemilkov 5.47 km
fara Zbynice 5.47 km
studánka U Scheinostovo zátiší 5.48 km
hřbitov Zdouň 5.48 km
kostel Zvěstování Panny Marie, Zby... 5.49 km
přístřešek Scheinostovo zátiší, Su... 5.49 km
Zbynice 5.49 km
kostel sv. Vavřince, Zdouň 5.51 km
lípy Zdouň 5.52 km
usedlost Dolní Staňkov 7 5.53 km
kaple Dolní Staňkov 5.55 km
Dolní Staňkov 5.56 km
Vidhošť 759 m n. m. 5.58 km
Častonice 5.62 km
stavení Častonice 5.64 km
lípa Chamutice 5.66 km
hřbitov Mlázovy 5.71 km
lípa nad Sušicí 5.71 km
Pařezí 5.74 km
U Adamců 5.78 km
rybník Chotěšov 5.79 km
pohádková chalupa Mlázovy 5.87 km
koně Mlázovy 5.88 km
Zámyšl 5.91 km
Chotěšov u Velhartic 5.92 km
rybník Chamutice 5.93 km
kaple sv. Antonína, Chotěšov 5.98 km
pomník Maruška Klímová, Zvíkov... 5.99 km
Zmizelá Šumava, Tragický omyl 5.99 km
rybníky Dalovák, Velká a Malá Stra... 6 km
SDH Chotešov 6.02 km
Chamutice 6.03 km
Mlázovy 6.04 km
fara Mlázovy 6.06 km
zámek Chamutice 6.06 km
kostel sv. Jana Křtitele, Mlázovy... 6.08 km
roubenka Mlázovy 6.08 km
Galušková Karolína 6.1 km
Tedražice 6.1 km
Zvíkov 6.11 km
zámek Mlázovy 6.11 km
Makov u Javoří (rozcestí) 6.24 km
Střítež 6.27 km
traktoriáda Mlázovy 6.29 km
kaple sv. Antonína, Sušice 6.33 km
vyhlídkový vodojem Faustinka 6.35 km
koně Jiřičná 6.38 km
dub Chrástov 6.38 km
Volšovská stráž 790 m n. m. 6.41 km
Jiřičná 6.42 km
koupaliště Čejkovy 6.43 km
nádraží Malonice 6.45 km
tvrz Jiřičná 6.45 km
Sluhov 6.45 km
Sluhovská lípa 6.46 km
Fikáčková Marie 6.49 km
Svatý Mikuláš 6.49 km
Stopy, fakta, tajemství - Anděl sm... 6.49 km
dřevěná plastika Věční milenci... 6.49 km
SDH Volšovy 6.5 km
stavení Rovná 6.52 km
Rovná u Petrovic u Sušice 6.52 km
PAP Sušice 6.53 km
lípa Rovná 6.54 km
Volšovská lípa 6.55 km
Babí hněv - Petr Faltus 6.57 km
zámek Volšovy 6.58 km
Radvanice 6.59 km
Čejkovy 6.59 km
Čejkovy a Zbynice, Milan Pokorný 6.59 km
Chrástov 6.59 km
Javoříčko 6.6 km
lípa Vlastějov 6.65 km
Kojšice 6.66 km
Volšovy 6.66 km
lípa Kojšice 6.66 km
rybník Braníčkov 6.66 km
bytový dům (nízkoenergetický) Suši... 6.67 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Čejkov... 6.68 km
Braníčkov 6.7 km
roubenka Čeletice 6.71 km
zámek Kojšice 6.73 km
Tvrdoslav 6.74 km
židovský hřbitov Sušice (nový)... 6.75 km
památník umučeným, Sušice 6.76 km
stavení Braníčkov 6.76 km
kaple Čeletice 6.77 km
Čeletice 6.77 km
SDH Sušice 6.77 km
Svatoš Michal nstržm. 6.77 km
stavení Čeletice 6.77 km
Krutěnice 6.8 km
galerie Sirkus 6.85 km
studánka Panny Marie Klatovské, Če... 6.86 km
továrna SOLO 6.87 km
Bárta Dan 6.87 km
Zmizelá Šumava, Majzlíky a kladiva... 6.88 km
dětské hřiště u gymnázia, Sušice... 6.88 km
Javoří u Běšin 6.88 km
lípa Javoří u Běšin 6.89 km
Šumná Šumava - Sušice, Solo 6.89 km
Mistr Jan Hus - Emanuel Kodet, Suš... 6.89 km
gymnázium Sušice 6.9 km
kaple Karlů, Sušice 6.9 km
vila Daliborka, Sušice 6.9 km
dětské hřiště Volšovská, Sušice... 6.92 km
pamětní deska Václav Klement Petr... 6.93 km
Dům zdravotní péče Solo, Sušice... 6.93 km
vikariát Sušice 6.94 km
bytové domy SOLO, Sušice 6.96 km
bazén Sušice 6.96 km
Hádanky domů života - Malé pošumav... 6.97 km
židovský hřbitov Sušice (starý)... 6.97 km
Spořitelna Sušice 6.97 km
reliéf Sušice - brána Šumavy 6.98 km
pamětní deska Vojtěch Scheinosta... 6.98 km
Šumná Šumava - Sušice 6.98 km
skatepark Sušice 6.98 km
Vzteklina, díl 5. 6.98 km
Sokolovna Sušice 6.99 km
Vrásky z lásky 7 km
hotel Svatobor, Sušice 7 km
Vzteklina, díl 2. 7 km
bruslení Sušice 7 km
radnice Sušice 7.01 km
pamětní deska Vaníčkové 7.01 km
NS Sušická pavučina 7.01 km
vila manželů Skálových, Sušice... 7.01 km
oslavy osvobození Sušice 7.02 km
lípa Svobody Sušice 7.02 km
kašna Sušice 7.02 km
Lízátko - Petr Faltus 7.02 km
Seitz Jan 7.02 km
infocentrum Sušice 7.03 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 7.03 km
Cyklotoulky - Sušice 7.03 km
Rush Daniella 7.03 km
Polanka Jakub 7.03 km
AccuWeather - Sušice 7.03 km
Holý Roman 7.03 km
Houra Karel 7.03 km
Čelakovský Miloslav 7.03 km
Scheinost Jan 7.03 km
Josef Ambrož Gabriel 7.03 km
Pojar Břetislav 7.03 km
Čech Přemysl PhDr. 7.03 km
Scheinost Vojtěch 7.03 km
Hledání ztraceného času - americké... 7.03 km
Faltus Petr 7.03 km
památník nábřeží Karla Houry 7.03 km
Pokorný Milan 7.03 km
Sušice 7.03 km
Kámen neštěstí 7.03 km
koupaliště Sušice 7.03 km
ocelový most Otava, Sušice 7.03 km
pamětní deska F. Stupka 7.04 km
měšťanský dům, hotel Fialka, Sušic... 7.04 km
dětské hřiště Fuferna, Sušice... 7.04 km
obytný dům Mořice Schwarzkopfa, Su... 7.04 km
Pirner Maxmilián 7.05 km
pamětní deska M. Pirner 7.05 km
pamětní deska Tomáš Beránek 7.05 km
Rozacínovský sgrafitový dům, Sušic... 7.05 km
Toulavá kamera ČT - historie sirka... 7.06 km
muzeum Šumavy, Sušice 7.06 km
pamětní deska osvobození Sušice... 7.06 km
pamětní deska J. Holík 7.06 km
Voprchovský dům, Sušice 7.07 km
kostel sv. Václava, Sušice 7.07 km
Stráž 755 m n. m. 7.07 km
sportoviště Sušice 7.07 km
Offpark Sušice 7.07 km
Toulavá kamera ČT - Offpark, Sušic... 7.07 km
galerie Branka 7.08 km
lávka 28.října, Otava, Sušice 7.12 km
lípy Staré Volšovy 7.13 km
nádraží Nemilkov 7.13 km
Staré Volšovy 7.13 km
Sál Království - Svědkové Jehovovi... 7.13 km
Úhoři mají nabito 7.14 km
mlýn Pelant, Sušice 7.14 km
naučná stezka Hrátky se zvířátky, ... 7.14 km
Vlastějov 7.14 km
lávka na ostrov Santos, Otava 7.15 km
řeka Volšovka 7.15 km
dětské hřiště Santos, Sušice 7.16 km
křížová cesta, Sušice 7.16 km
vila Františka Sládka, Sušice 7.17 km
silniční most Otava, Sušice 7.18 km
pomník padlých WWI i II, Sušice 7.2 km
hřiště pro seniory, Sušice 7.21 km
V Jamách 7.22 km
pstruhová líheň Sušice 7.23 km
T. G. Masaryk - O. Švec, Sušice 7.23 km
Ferda František, páter 7.23 km
pamětní deska páter František Ferd... 7.23 km
kašna u školy, Sušice 7.24 km
kostel sv. Felixe a kapucínský klá... 7.25 km
SDH Brod 7.25 km
poutní kaple Anděla Strážce, Sušic... 7.26 km
Třicet případů majora Zemana - Kří... 7.26 km
kaple Brod 7.27 km
Červené Dvorce 7.27 km
7. brigáda PS, Sušice 7.29 km
základní škola T.G.Masaryka, Sušic... 7.31 km
Pazderna Javoří u Běšin 7.32 km
zvonice páteru Františku Ferdovi 7.33 km
kostel Panny Marie, Sušice 7.33 km
pamětní deska JUDr. Josef Ambrož G... 7.34 km
Gabrielův dům 7.35 km
Bernartice u Kolince 7.37 km
SDH Bernartice u Kolince 7.38 km
kašna u hřbitova, Sušice 7.38 km
pivovar u Švelchů, Sušice 7.39 km
kaple sv. Václava, Ústaleč 7.44 km
lávka Otava, na Pátečku 7.45 km
dětské hřiště na Pátečku 7.46 km
Ústaleč 7.47 km
Vzteklina, díl 6. 7.5 km
bunkr (řopík) H-40/35/B1-90 7.5 km
koupaliště Bernartice 7.53 km
Světlá 7.54 km
hřbitov Sušice 7.54 km
koupaliště Chlistov 7.56 km
včelín Loučová 7.58 km
Javoří u Hartmanic 7.58 km
Loučová 7.59 km
kaple Jarkovice 7.63 km
Dvůr krále Václava, Prokop Chochol... 7.65 km
Dobřemilice 7.65 km
zámek Loučová 7.65 km
Jarkovice 7.66 km
kaple Dobřemilice 7.69 km
lípy Dobřemilice 7.69 km
Žižkův kalich 7.73 km
kaple sv. Václava, Dolní Kochánov... 7.76 km
Dolní Kochánov 7.78 km
Rajský mlýn 7.84 km
Podolí u Kolince 7.85 km
nádraží Sušice 7.86 km
Tržek 7.89 km
pomník padlých WWI i II, Boříkovy... 7.89 km
Simet Josef, kpt. letec 311 Sqdn. ... 7.89 km
zámek Podolí 7.9 km
Boříkovy 7.91 km
tvrz Boříkovy 7.91 km
rybníček Rajské 7.92 km
návesní rybník Tržek 7.93 km
ranč Podolí 7.96 km
Rajské 7.96 km
stavení Kunkovice 7.98 km
Podolský mlýn 8.01 km
Žižkův vrch 591 m n. m. 8.01 km
Valcha 8.02 km
SDH Úloh 8.03 km
roubenka Tržek 8.05 km
hřbitov Chlistov 8.05 km
vodáctví Sušice 8.05 km
roubenka Kunkovice 8.07 km
Lukoviště 8.07 km
nástupní místo kemp Sušice - Otava... 8.08 km
Sedlečko 8.09 km
Kunkovice 8.09 km
kaple Kunkovice 8.09 km
Suchá 8.09 km
koně Divišov u Sušice 8.1 km
rybník Valcha 8.14 km
kaple sv. Václava, Sedlečko 8.14 km
zámek Kunkovice 8.14 km
zámek Horní Chlum 8.14 km
Úloh 8.16 km
lípy Kochánov 8.16 km
kaple Úloh 8.17 km
Nuzerov 8.22 km
Vzteklina, díl 6. 8.23 km
přírodní park Kochánov 8.23 km
Vzteklina, díl 1. 8.24 km
Sedlečský rybník 8.24 km
monogram LK ze stromořadí 8.27 km
SDH Chlistov 8.31 km
zámek Dolejší Těšov 8.31 km
Vzteklina, díl 5. 8.33 km
Dolejší Těšov 8.34 km
Vzteklina, díl 1. 8.35 km
Vzteklina, díl 2. 8.35 km
Vrabcov 8.35 km
Chlum u Hartmanic 8.36 km
U Hradišťské hospody 8.36 km
fara Chlistov 8.36 km
lípa Dolejší Těšov 8.37 km
Vzteklina, díl 2. 8.38 km
kostel Povýšení svatého Kříže, Chl... 8.38 km
horní rybník Chlistov 8.46 km
kaple Panny Marie Lurdské, Kocháno... 8.47 km
ocelový most Otava, Dlouhá Ves 8.48 km
Chlistov 8.52 km
pamětní prkno Franty Šraita 8.52 km
roubenka Chlistov 8.52 km
pomník Michal Růt 8.64 km
pouť sv. Bartoloměje pod širým neb... 8.65 km
zřícenina kostela sv. Batoloměje... 8.65 km
Hradiště u Kolince 8.66 km
Mladice 8.68 km
kaple Mladice 8.72 km
židovský kupecký dům, Chlistov 8.72 km
mlýn Dolní Chlum 8.74 km
MVE Dlouhá Ves 8.78 km
Hořejší Těšov 8.83 km
kaple nad Sušicí 8.83 km
židovský hřbitov Chlistov 8.83 km
Kochánov 8.84 km
Letovský, Hlaváčkův mlýn 8.86 km
roubenka se stodolou, Chlístov 8.89 km
Svinná rozcestí 8.93 km
Mochovské modříny, Mochov 8.94 km
Mochov 8.94 km
kaplička Prostřední Krušec 8.95 km
kaple Svinná u Javorné 8.95 km
kaple Dlouhá Ves 8.98 km
kaple Dolní Chlum 8.98 km
Naučná ptačí stezka, Eurocamp Běši... 8.98 km
sv. Jan Nepomucký, Dlouhá Ves 8.99 km
Dolejší Svinná 9 km
Čermákův jilm, Mochov 9 km
zámek Dlouhá Ves 9 km
kašna Dlouhá Ves 9 km
kaple P. Marie Karmelské, Dobršín... 9.01 km
Chvalšovice 9.02 km
Prostřední Krušec 9.02 km
Dobršín 9.02 km
rybník Dlouhá Ves 9.03 km
palebné postavení Boudovka 9.04 km
Zadní Chalupy 9.04 km
Zavlekov 9.1 km
Dlouhá Ves 9.1 km
mlýnský náhon, Dlouhá Ves 9.11 km
pomník padlých WWI i II, Zavlekov... 9.12 km
zřícenina tvrze Zavlekov 9.12 km
SDH Dlouhá Ves 9.12 km
kostel Nejsvětější Trojice, Zavlek... 9.13 km
hřbitov Zavlekov 9.15 km
Boudovka 729 m n. m. 9.16 km
hrušeň Dlouhá Ves 9.16 km
rybníky Zavlekov 9.17 km
družstevní elektrárna Ostružná, Ča... 9.18 km
SDH Zavlekov 9.19 km
koupaliště Běšiny 9.2 km
sraz vozů Škoda, Běšiny 9.2 km
infocentrum Běšiny 9.2 km
Střední Svinná 9.21 km
dětské hřiště Běšiny 9.22 km
zřícenina barokní kaple, Skalní ko... 9.27 km
Radkovská vyhlídka 915 m n. m. 9.27 km
Keply 9.28 km
řeka Ostružná 9.28 km
Farmářská stezka - cyklotrasa 9.28 km
lípy Dolejší Krušec 9.29 km
vápenka Svinná 9.3 km
Toulavá kamera ČT - toulky po Otav... 9.3 km
Radkov 9.3 km
mlýn Jesení 9.34 km
fara Dlouhá Ves 9.36 km
kostel sv. Filipa a Jakuba, Dlouhá... 9.36 km
rybník Keply 9.36 km
pomník padlých WWI, Dlouhá Ves 9.37 km
kaple Panny Marie, Keple 9.4 km
hřbitov Dlouhá Ves 9.42 km
zámek Dolejší Krušec 9.44 km
Dolejší Krušec 9.45 km
Dobrá Voda u Chlistova 9.49 km
dětské hřiště Dlouhá Ves 9.52 km
studánka u sv. Anny, Čachrov 9.56 km
kaple sv. Anny, Čachrov 9.56 km
SDH Letovy 9.58 km
zámek Hořejší Krušec 9.58 km
kaple sv. Jana Nepomuckého a svaté... 9.6 km
Letovy 9.61 km
bunkr (řopík) H-40/28/D2 9.61 km
pamětní deska osvobození Čachrov... 9.62 km
most Otava, Dlouhá Ves 9.62 km
bunkr (řopík) H-40/26/D2 9.62 km
Sterzmühle 9.65 km
Milada 9.65 km
Obsluhoval jsem anglického krále 9.65 km
Tři životy 9.65 km
Šarlatán 9.65 km
Zmizelá Šumava, Sterzmühle – Šumav... 9.65 km
Cesta pustým lesem 9.65 km
Hrabánek Václav JUDr. 9.65 km
bunkr (řopík) H-40/30/B1-90 9.65 km
hřbitov Čachrov 9.66 km
hrobka rodiny Majdlovy, Čachrov 9.67 km
bunkr (řopík) H-40/31/D1 9.67 km
kostel sv. Václava, Čachrov 9.68 km
Hořejší Krušec 9.68 km
Kepelská studánka 9.7 km
muzeum železničních drezín, Čachro... 9.71 km
Tajemství železnic - Vlakem za žel... 9.71 km
mlýn Žežulka 9.71 km
Bláhovec František 9.71 km
fara Čachrov 9.71 km
Kam spějí děti, Karel Klostermann... 9.71 km
Jan Cimbura, Jindřich Šimon Baar 9.71 km
pomník mistra Jana Husa, Čachrov 9.71 km
židovský hřbitov Dlouhá Ves 9.71 km
Hádanky domů života - Malé pošumav... 9.71 km
Mourková Pavlína 9.72 km
královácký dvorec Busil 9.72 km
Velká Chmelná 9.72 km
Bezděkovský kopec 820 m n. m. 9.72 km
mlýn č.p. 40 na Drnovém potoce, Bě... 9.72 km
Mayer Rudolf 9.72 km
bunkr (řopík) H-40/25/D1 9.74 km
Čachrov 9.74 km
Gerlův Dvůr 9.75 km
kaple Nová Hospoda 9.77 km
Žežulka 9.78 km
SDH Čachrov 9.78 km
jeskyně Peklo 9.79 km
pamětní prkno Miloslava Říhy 9.81 km
tvrz Čachrov 9.81 km
památník Rudolf Mayer 9.86 km
Nad Pilou 9.86 km
památník 42 obětí pochodu smrti, B... 9.87 km
přírodní rezervace Žežulka 9.88 km
Sejdeme se v Eurocampu 9.9 km
kaple Nad Pilou 9.9 km
SDH Běšiny 9.9 km
hrob vězeň Plocienník 9.91 km
hřbitov Běšiny 9.91 km
památník Červený František, pplk. ... 9.91 km
Vajce Josef 9.94 km
Běšiny 9.94 km
Sokolovna Běšiny 9.96 km
pamětní deska Jan Žižka, Běšiny... 9.98 km
Buchar 9.99 km
Husův pomník, Běšiny 9.99 km
roubenka Sládečků, Běšiny 10 km
hrobka rodiny Kordíků 10.01 km
kostel Navštívení P. Marie, Běšiny... 10.01 km
pomník padlých WWI, Běšiny 10.01 km
fara Běšiny 10.02 km
Ostrovský rybník Běšiny 10.03 km
zámek Běšiny 10.04 km
kaple pod Hořákovem 10.08 km
bunkr (řopík) H-40/24/A-160 10.08 km
přírodní rezervace Poustka 10.1 km
Záluží u Sušice 10.1 km
lípa s kaplí Hartmanice 10.11 km
rybník pod Hořákovem 10.13 km
javorová alej u Busilu 10.14 km
lípa Platoř 10.14 km
Nový rybník Běšiny 10.14 km
kaple Platoř 10.15 km
Trpěšice 10.15 km
Platoř 10.15 km
rybník Cihelna, Dolejší Krušec 10.17 km
kaple Zejbišský Dvůr 10.18 km
Zejbišský Dvůr 10.19 km
kaple hřbitovní, Hartmanice 10.2 km
hřbitov Hartmanice 10.21 km
koupaliště Hartmanice 10.25 km
Hořákov 10.27 km
Skránčice 10.28 km
zámek Hořákov 10.29 km
kaple sv. Anny, Skránčice 10.3 km
lípa Skránčice 10.31 km
horská synagoga Hartmanice 10.32 km
Zmizelí sousedé 10.32 km
SDH Skránčice 10.33 km
Brzobohatý Ondřej 10.33 km
Nové Městečko 10.33 km
operace Argument 10.35 km
Zmizelá Šumava, Messerschmitt v Pe... 10.35 km
Blochova kašna Hartmanice 10.35 km
pamětní deska Isak Simon Bloch, Ha... 10.36 km
osvobození Běšiny 10.36 km
vila továrníka Isaaka Simona Bloch... 10.37 km
Bloch Isak Simon 10.37 km
Kepelské mokřady 10.38 km
Stará Huť 10.38 km
Jesení 10.4 km
Kvetoucí čas - Alena Holá 10.4 km
pomník padlých WWI, Hartmanice 10.41 km
radnice Hartmanice 10.42 km
selská usedlost s pavlačí Hartmani... 10.43 km
městské informační stredisko Hartm... 10.46 km
horní kašna Hartmanice 10.47 km
Ziegler August 10.47 km
Cyklotoulky - Hartmanice 10.47 km
Toulavá kamera ČT - Hartmanice 10.47 km
Šumná Šumava - Hartmanice 10.47 km
Hartmanice 10.47 km
lípa na náměstí Hartmanice 10.48 km
sv. Jan Nepomucký, Hartmanice 10.49 km
Copak je to za vojáka 10.51 km
kostel sv. Kateřiny, Hartmanice 10.51 km
SDH Hartmanice 10.54 km
Kubíčkův Dvůr 10.56 km
horská vila, Hartmanice 10.56 km
Hubenov 10.56 km
Střeziměř 10.57 km
Milčice 10.58 km
zámek Hubenov 10.59 km
Jara příslib - Alena Holá 10.6 km
Čepičná 671 m n. m. 10.61 km
srub, Hartmanice 10.62 km
rybník Hartmanice 10.63 km
kaple u Bohdašic 10.63 km
lávka Otava, kemp Annín 10.63 km
židovský hřbitov Hartmanice 10.63 km
Březí 10.65 km
kaplička Bradné 10.67 km
rybníček v Pekle 10.69 km
Schopfrův dvůr 10.69 km
RD s oblou střechou, Hartmanice 10.72 km
parkoviště Staré Hutě 10.72 km
nádraží Běšiny 10.72 km
hloubkový nálet nádraží Běšiny... 10.72 km
skiareál Hartmanice 10.72 km
kaple Březí 10.73 km
hřbitov Křištín 10.74 km
hřbitov Javorná 10.76 km
Hamrlík 10.77 km
kostel sv. Anny, Javorná 10.77 km
Bradné 10.79 km
kaple Hamrlík 10.79 km
Pekelské údolí 10.8 km
hřbitov Nalžovské Hory 10.8 km
Rajsko 10.84 km
studánka Podmokly 10.87 km
bunkr (řopík) H-40/20/D2 10.87 km
pamětní deska Josef Jungmann 10.88 km
synagoga Podmokly 10.88 km
Javorná 10.88 km
koupaliště Annín 10.89 km
kaple Panny Marie, Budětice 10.89 km
brusírna křišťálového skla Rajský ... 10.9 km
Nalžovské Hory 10.9 km
dětské hřiště Podmokly 10.91 km
hřbitov Budětice 10.91 km
Pláně - Alena Holá 10.91 km
kostel sv. Petra a Pavla, Budětice... 10.91 km
interaktivní muzeum skla Rajský dv... 10.91 km
fara Budětice 10.91 km
lávka Otava, Annín 10.91 km
Těšetiny 10.92 km
kaple Těšetiny 10.92 km
Kopta Václav 10.93 km
Dvořák Antonín 10.93 km
stavení Křištín 10.93 km
kaple Podmokly 10.93 km
kašna Podmokly 10.94 km
přírodní rezervace Čepičná 10.95 km
pomník padlých WWI, Podmokly 10.95 km
křížová cesta, Nalžovské Hory... 10.95 km
Budětice 10.95 km
Pinkas Jakub 10.95 km
Křištín 10.95 km
úmrlčí prkno Julius Komárek 10.95 km
kostel sv. Matouše, Křištín 10.96 km
Podmokly 10.96 km
tvrz Těšetiny 10.96 km
pamětní deska Karel Klostermann, N... 10.96 km
SDH Podmokly 10.96 km
pomník padlých WWI i II, Budětice... 10.97 km
ochranářský koutek Hamižná hora... 10.97 km
kostel sv. Kateřiny, Nalžovské Hor... 10.98 km
přírodní park Buděticko 10.98 km
Hlaváčová Jana 10.98 km
kaple pod Hamižnou horou, Hartmani... 11 km
Fischer Ivo 11.03 km
Kočandrle Vladimír 11.03 km
Matuška Waldemar 11.03 km
bunkr (řopík) H-40/19/A-140 11.05 km
rybník Hnačov 11.05 km
bunkr (řopík) H-40/18/D2 11.07 km
kašna zámek Karlov 11.07 km
kaple Bohdašice 11.1 km
Zmizelá Šumava, Udavač z Karlova... 11.11 km
zámek Karlov 11.11 km
kaple Karlov 11.12 km
bunkr (řopík) H-40/17/D1 11.13 km
NS Hamižná 11.13 km
Hadí vrch 1023 m n. m. 11.15 km
Šálený mlýn, Běšiny 11.17 km
Taaffe Eduard hrabě 11.18 km
zámek Nalžovy, Nalžovské Hory 11.18 km
Lesa stíny stínat můžem - Petr Fal... 11.19 km
Bohdašice 11.2 km
kaple Annín 11.23 km
Hamižná hora 854 m n. m. 11.23 km
U Soušků 11.23 km
Kuzovská lávka 11.23 km
skiareál Kocourov 11.23 km
muzeum lehkého opěvnění Annín, H-4... 11.24 km
koupaliště Kozí 11.24 km
SDH Nalžovské Hory 11.25 km
kaple nad Eisnerový Dvorem 11.25 km
zámek Palvínov 11.28 km
kaple Šimandlův Dvůr 11.3 km
Palvínovská alej 11.31 km
Annín 11.31 km
mlýn Javorná 11.31 km
Eisnerův Dvůr, Javorná 11.31 km
Palvínov 11.33 km
pomník padlých WWI, Nalžovské Hory... 11.33 km
hřbitov u sv. Mořice, Mouřenec 11.33 km
kostel sv. Mořice, Mouřenec 11.34 km
Andraschko Franz 11.34 km
Moje místa (Stream.cz) - Začal adv... 11.34 km
Anděl Páně 11.34 km
kaple Eisnerův Dvůr 11.34 km
Palvínovská lípa 11.34 km
Vysoký hřbet 1078 m n. m. 11.35 km
Zmizelá Šumava, Farářem na Mouřenc... 11.36 km
Přerost Václav, plukovník RAF 11.37 km
rodný dům Václava Přerosta, Hnačov... 11.37 km
Stříbrné Hory 11.37 km
pamětní deska Václav Přerost 11.38 km
koupání Hnačov 11.39 km
Kozí 11.39 km
Kocourov 11.4 km
NS Radešovské skály 11.4 km
Švédské hroby, Hartmanice 11.41 km
Hnačov 11.41 km
sklářské muzeum Annín 11.41 km
přírodní rezervace Zhůřská hnízdiš... 11.42 km
SDH Hnačov 11.42 km
Šimandlův Dvůr 11.42 km
Poschingrův Dvůr, Javorná 11.44 km
U Bradenského křížku 11.45 km
koupaliště Kocourov 11.46 km
kaple Čepice 11.47 km
pomník padlých WWI i II, Čepice 11.48 km
kaple Kozí 11.48 km
pomník padlých WWI, Kozí 11.48 km
most Otava, Čepice 11.49 km
zimní splouvání Otavy 11.49 km
Kundratice 11.49 km
Čepice 11.49 km
skiareál Javorná 11.52 km
Babí hora 606 m n. m. 11.52 km
Brabec Lubomír 11.53 km
SDH Radinovy 11.53 km
kaple Hnačov 11.55 km
stodola, Javorná 11.55 km
kaplička Hnačov 11.56 km
SDH Čepice 11.56 km
kaple s hrobkou Schmidů, Annín 11.58 km
Páteříková Huť 11.59 km
Vatětický klen 11.6 km
Albrechtice u Sušice 11.61 km
přírodní rezervace Páteříková Huť... 11.65 km
Prší cestou k Mouřenci - Petr Falt... 11.65 km
Radinovy 11.65 km
Vatětický jasan 11.66 km
přírodní rezervace Zhůřský lom... 11.69 km
Vzteklina, díl 2. 11.7 km
alej památných stromů Vatětice 11.73 km
zámek Kundratice 11.73 km
Beneš Edvard Dr. 11.73 km
silniční most Otava, Annín 11.74 km
kaple návesní Vlkonice 11.74 km
kaple Vlkonice 11.74 km
Vlkonice u Budětic 11.75 km
Coolidge - Hašková Eliška 11.75 km
statek Vlkonice 9 11.76 km
pramen Rovina 11.78 km
Javoříčko 11.8 km
Zmizelá Šumava, Hotel Seno 11.81 km
Rovina 11.81 km
lípa Albrechtice 11.81 km
Onen Svět 11.82 km
kostel sv. Petra a Pavla, Albrecht... 11.82 km
Vzteklina, díl 4. 11.84 km
hřbitov Albrechtice 11.84 km
vila manželů Kučerových, Neznašovy... 11.85 km
Zhůří 11.87 km
parkoviště Pod Vysokým hřbetem 11.89 km
muzeum Dr. Šimona Adlera, Dobrá Vo... 11.9 km
V údolí smrti, Sinaj Wolfgang Adle... 11.9 km
Dobrá Voda 11.9 km
Adler Šimon 11.9 km
Vzteklina, díl 6. 11.92 km
pamětní deska PhDr. Šimon Adler 11.92 km
zámek Nový Čestín 11.93 km
Tesařová Vladimíra 11.93 km
kaple Nejsvětější Trojice, Nový Če... 11.95 km
Vatětice 11.95 km
pramen sv. Vintíře, Dobrá Voda 11.96 km
studánka Dobrá Voda 11.96 km
lípa Dobrá Voda 11.96 km
Toulavá kamera ČT - sklářka, Dobrá... 11.97 km
Barokní srdce Evropy - Kostely 11.97 km
kostel sv. Vintíře, Dobrá Voda 11.97 km
Šumná Šumava - Dobrá Voda 11.97 km
kaple u Srbic 11.97 km
Srbice u Mochtína 11.98 km
VÚ Dobrá Voda 11.98 km
hřbitov Dobrá Voda 11.98 km
Muzikant 11.99 km
tvrz Srbice 11.99 km
zámek zaniklý Vatětice 12 km
Starý Brunst 12 km
SDH Srbice 12 km
přírodní rezervace Zhůrská pláň... 12.02 km
parkoviště Dobrá Voda 12.03 km
javor mléč Zhůří 12.04 km
přírodní rezervace Chřepice 12.06 km
Vatětická lípa 12.06 km
Zmizelá Šumava, Deset mrtvých Amer... 12.07 km
kaple Nejsvětější Trojice, Zhůří... 12.08 km
Zmizelá Šumava, Voják dvou armád... 12.08 km
Kříž smíření, Zhůří 12.08 km
kaple Neznašovy 12.08 km
kaple Horní Němčice 12.08 km
žlab Zhůří 12.09 km
bitva o Zhůří 12.09 km
památník padlých bitvy o Zhůří... 12.09 km
Zmizelá Šumava, Sloní potok 12.11 km
SDH Horní Němčice 12.11 km
Horní Němčice 12.13 km
SDH Neznašovy 12.15 km
Fišerův Dvůr 12.18 km
dětské hřiště Mochtín 12.18 km
Štěpanice 12.2 km
Malý Bor 12.22 km
Neznašovy 12.22 km
parkoviště Malý Bor 12.22 km
Grossmann Jiří 12.26 km
zámek Mochtín 12.27 km
kaple Panny Marie Pomocné, Mochtín... 12.29 km
SDH Mochtín 12.29 km
Zhůřský potok 12.29 km
Chřepice 12.3 km
usedlost Černíč 10 12.3 km
rybník Mochtín 12.32 km
Černíč 12.34 km
pomník padlých WWI i II, Čimice 12.35 km
Zmizelá Šumava, S kudlou v břiše... 12.35 km
Kněžice u Strážova na Šumavě 12.35 km
pomník padlých WWI, Černíč 12.36 km
kaple Černíč 12.36 km
kaple sv. Cyrila a Metoděje, Čimic... 12.36 km
Mochtín 12.36 km
vražda v Horrerově hostinci na Gla... 12.37 km
Skelná 12.37 km
Jak ukrást Dagmaru 12.37 km
roubenka Kněžice u Strážova na Šum... 12.39 km
zřícenina (umělá) Ballymotte, Praš... 12.39 km
parkoviště Skelná 12.43 km
Lomecký mlýn 12.44 km
Lipplův Dvůr 12.51 km
NS sv. Vintíře 12.52 km
Podhrázský dražovický rybník 12.52 km
kaple Lipplův Dvůr 12.55 km
zřícenina kaple Všech Svatých, Rab... 12.56 km
U Obrázku 12.56 km
památník E. a V. Doubek 12.58 km
Šimek Miloslav 12.6 km
drak, želva, jezírko, gloriet, Pra... 12.6 km
zřícenina Sedlo 12.6 km
památník Miloslav Šimek 12.62 km
Vzteklina, díl 5. 12.63 km
dub letní u sv. Antonína, Nalžovsk... 12.63 km
kaple sv. Antonína Paduánského, Na... 12.64 km
Zmizelá Šumava, Doktor na koni 12.65 km
Kostrouch Zdeněk MUDr. 12.65 km
hájovna Pustina 12.65 km
lom Rabí 12.65 km
kaple Božtěšice 12.67 km
Vintíř svatý, Günther 12.67 km
Březník 1006 m n. m. 12.67 km
úmrlčí prkno MUDr. Zdeněk Kostrouc... 12.68 km
Toulavá kamera ČT - rozhledna na S... 12.7 km
Sedlo u Albrechtic 902 m n. m. 12.7 km
Božtěšice 12.75 km
Šukačka 12.79 km
pamětní deska J. K. Haška 12.81 km
kaple sv. Vintíře, Březník 12.81 km
skiareál Šukačka 12.89 km
kaple Rabí 12.94 km
Radešov 12.94 km
Mladotice u Strážova 12.95 km
SDH Lukavice 12.97 km
zámek Újezdec u Mochtína 12.99 km
kaple Lukavice 12.99 km
Zálužice 13 km
Zmizelá Šumava, Vražedná pohádka... 13.01 km
Roubal Ivan, vrah ze statku Pohádk... 13.01 km
V Klapárně 13.01 km
Suché Studánky 13.01 km
Újezdec u Mochtína 13.02 km
Toman Josef 13.04 km
Lukavice 13.04 km
pamětní deska obce Dražovice 13.06 km
kaple sv. Václava, Dražovice 13.06 km
dětské hřiště Újezdec u Mochtína... 13.07 km
Rábí - Josef Váchal 13.08 km
Černé Krávy 13.09 km
Vaice Matěj 13.1 km
pamětní deska Matěj Vaice 13.1 km
Čermák Antonín Josef, starosta Chi... 13.11 km
tvrz Kouskova Lhotka 13.14 km
nádraží Žichovice 13.15 km
židovský hřbitov Strážov na Šumavě... 13.16 km
Dražovice 13.16 km
židovský hřbitov Rabí 13.17 km
SDH Víteň 13.18 km
Kavale Jan 13.18 km
MVE Radešov 13.2 km
Radešovská lípa 13.23 km
Víteň 13.25 km
Hejno 13.27 km
studna Rabí 13.29 km
SDH Hradešice 13.29 km
Na cestě po Plzeňsku 13.3 km
Štíty království českého, Co všech... 13.3 km
Štíty království českého, Hrady do... 13.3 km
Štíty království českého, Jak rost... 13.3 km
zřícenina hradu Rabí 13.3 km
dobití Rábí 13.31 km
Hurá na medvěda - Bär ist los 13.31 km
smolná pec Radkov 13.31 km
most Otava, Žichovice 13.32 km
Velký Radkov 13.33 km
pomník padlých WWI, Dražovice 13.35 km
kostel Nejsvětější Trojice, Rabí... 13.39 km
SDH Žichovice 13.41 km
Rabí 13.41 km
Hoštice u Mochtína 13.41 km
kašna Rabí 13.41 km
pomník padlých WWI, Rabí 13.42 km
kaple Hradešice 13.43 km
pozorovatelna, bunkr Frauenthal 13.44 km
Malý Radkov 13.46 km
fara Hradešice 13.53 km
Hradešice 13.55 km
Barák 706 m n. m. 13.6 km
Hoštičky u Mochtína 13.6 km
zámecký park Žichovice 13.6 km
škola Hradešice 13.61 km
hřbitov Hradešice 13.61 km
kostel Proměnění Páně, Hradešice... 13.63 km
přírodní park Plánický hřeben... 13.64 km
SDH Hoštičky u Mochtína 13.64 km
most zaniklý Křemelná, Frauenthal... 13.66 km
Vrhaveč 13.69 km
zámek Žichovice 13.7 km
U Malého Babylonu 13.7 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Rabí... 13.7 km
Klepš Bedřich 13.71 km
pamětní deska Bedřich Klepš 13.71 km
lípa zámek Žichovice 13.72 km
hřbitov Rabí 13.73 km
Tuškov 13.73 km
kaple Vrhaveč 13.73 km
Zmizelá Šumava, Střelnice u Prášil... 13.74 km
Paseka 13.75 km
pivovar Žichovice 13.75 km
Zmizelá Šumava, Po nás Paseka 13.76 km
kaple nad Velkým Radkovem 13.78 km
Frauenthal 13.79 km
barokní dolní most, Žichovice 13.8 km
Hájek 13.8 km
sv. Jan Nepomucký, Žichovice 13.82 km
vlaková zastávka Vrhaveč 13.82 km
barokní horní most, Žichovice 13.84 km
Žichovice 13.89 km
Slatinný potok 13.89 km
Malý Babylon 13.9 km
hamr Paseka 13.91 km
Splž 13.94 km
kaple sv. Aloise, Žichovice 13.96 km
památník páter Antonín Šesták... 13.98 km
koupaliště Rozsedly 13.99 km
dětské hřiště Rozsedly 13.99 km
hřbitov Nicov u Plánice 14.02 km
kaple sv. Antonína, Rozsedly 14.03 km
pomník padlých WWI, Žichovice 14.03 km
Zhůřská brusírna 14.04 km
kaple Panny Marie nad pramenem, Ni... 14.05 km
pramen Nicov u Plánice 14.05 km
Vích Josef 14.05 km
Spálený les 14.06 km
SDH Rozsedly 14.06 km
studánka Nad Stimlingem 14.07 km
sýpka a špýchar, Žichovice 14.07 km
hamr Městiště 14.07 km
Anděl Páně 14.09 km
památník manželé Burešovi 14.09 km
Drozdí potok 14.1 km
Rozsedly 14.11 km
kostel Narození Panny Marie, Nicov... 14.11 km
vyhlídka Velký Babylon 14.11 km
Velký Babylon 14.11 km
Nezdický potok 14.12 km
empírová sýpka, Žichovice 14.14 km
lípa Nicov u Plánice 14.15 km
fara Nicov u Plánice 14.15 km
Nicov u Plánice 14.18 km
Zimní prohlídky na hradě Kašperk... 14.19 km
Zmizelá Šumava, Legendy hradu Kašp... 14.19 km
hrad Kašperk 14.19 km
Toulavá kamera ČT - hrad Kašperk... 14.19 km
klasicistní vila Klášterský Mlýn... 14.2 km
kaple Suché Studánky 14.21 km
parkoviště Vysoké Lávky 14.23 km
památník Spálený les 14.23 km
hřbitov Plánice 14.23 km
hřbitov Zborovy 14.24 km
Šerlův dvůr 14.24 km
kostel sv. Jana Křtitele, Zborovy 14.24 km
koně Habartice 14.25 km
hřbitov Strážov na Šumavě 14.27 km
Jezerní potok jezera Laka 14.28 km
SDH Zborovy 14.29 km
Lehom 14.29 km
pamětní deska Rudolf Weisfeit 14.3 km
kostel sv. Petra a Pavla, Habartic... 14.3 km
MVE Klášterský Mlýn 14.3 km
Stimling 14.32 km
jezírko na Stimlingu 14.32 km
pomník padlých WWI, Zborovy 14.33 km
Mariánský sloup, Plánice 14.33 km
fara Habartice 14.33 km
Malá Víska 14.33 km
studánka Na Stimlingu 14.33 km
smrk na Stimlingu 14.33 km
Zborovy 14.33 km
pamětní deska Vladimír Helfert 14.34 km
radnice Plánice 14.34 km
Vzteklina, díl 2. 14.34 km
sv. Jan Nepomucký, Plánice 14.34 km
SDH Strážov na Šumavě 14.34 km
Plánice 14.35 km
Toulavá kamera ČT - muzeum Fr. Kři... 14.35 km
pramen U Michla 14.36 km
SDH Plánice 14.36 km
kostel sv. Blažeje, Plánice 14.36 km
kaple Horní Lhota 14.37 km
fara Plánice 14.37 km
studánka U Michla 14.39 km
Habartice 14.39 km
Vzteklina, díl 4. 14.4 km
Strážov na Šumavě 14.4 km
kašna Strážov na Šumavě 14.4 km
Křižík František 14.4 km
rodný dům Františka Křižíka, Pláni... 14.4 km
pamětní deska František Křižík... 14.4 km
radnice Strážov na Šumavě 14.4 km
Klášterský Mlýn 14.4 km
SDH Horní Lhota 14.4 km
pamětní deska Václav Soušek 14.41 km
Šmauzy 14.43 km
Zápotocký Antonín 14.43 km
Barunka, Antonín Zápotocký 14.43 km
rodný dům matky Antonína Zápotocké... 14.43 km
sv. Jan Nepomucký, Strážov na Šuma... 14.43 km
Šumná Šumava - Klášterský mlýn... 14.43 km
pomník padlých WWI, Strážov na Šum... 14.44 km
městský dům, Strážov na Šumavě... 14.44 km
secesní vila Maxmiliana Spauna, Kl... 14.44 km
přírodní rezervace Městišské rokle... 14.46 km
Horní Lhota 14.47 km
Sokolovna Plánice 14.5 km
kaple sv. Vojtěcha, Žichovice 14.53 km
Městiště 14.54 km
fara Strážov na Šumavě 14.54 km
kaple Městiště 14.54 km
zřícenina Pustý hrádek 14.55 km
Kosmáčov 14.56 km
kostel sv. Jiří, Strážov na Šumavě... 14.56 km
stavení Strážov na Šumavě 185 14.6 km
most Otava, Rejštejn 14.6 km
kostel sv. Mikuláše, Kašperské Hor... 14.62 km
řeka Losenice 14.63 km
kaple sv. Anny, Kašperské Hory 14.64 km
hřbitov Kašperské Hory 14.64 km
stavení Strážov na Šumavě 21 14.64 km
koupaliště Žihobce 14.65 km
Sokolovna Strážov na Šumavě 14.66 km
kaple Divišovice 14.67 km
Divišovice 14.67 km
Král Šumavy 14.69 km
Slučí Tah 14.69 km
stavení u Pretlů, Ostružno 14.7 km
Prášilský potok 14.7 km
most Losenice, Rejštejn 14.7 km
Zmizelá Šumava, Poslední skauti 14.7 km
Jaglmühle 14.71 km
kaple Ostružno 14.72 km
kaple výklenková, Kašperské Hory... 14.72 km
Rejštejn 14.76 km
Hurá na medvěda - Bär ist los 14.76 km
Cyklotoulky - Rejštejn 14.78 km
SDH Rejštejn 14.78 km
rýžovní kámen, Rejštejn 14.78 km
pomník Josef Kieslinger 14.78 km
nádraží Luby u Klatov 14.79 km
socha světce Rejštejn 14.79 km
kašna Rejštejn 14.79 km
infocentrum Rejštejn 14.8 km
SDH Ostružno 14.81 km
kostel sv. Bartoloměje, Rejštejn 14.82 km
náhrobky Klostermannů 14.82 km
Patraska 14.82 km
hrobka sklářské rodiny Lötz a Spau... 14.82 km
Sněžné jámy na Křemelné 14.83 km
Podolí u Bílenice 14.84 km
Ostružno 14.84 km
Skláři, Karel Klostermann 14.84 km
hřbitov Rejštejn 14.84 km
dětské hřiště Rejštejn 14.85 km
fara Rejštejn 14.85 km
pomník padlých WWI i II, Rejštejn... 14.88 km
Datelovský mlýn 14.88 km
kaple sv. Šebestiána, Kašperské Ho... 14.93 km
Bojanovice 14.97 km
rybník Kydliny 14.99 km
roubenka Kydliny 14.99 km
Žihobce 15.06 km
Žlíbek 15.07 km
SDH Kydliny 15.07 km
koryto Žlíbek 15.08 km
Můstek - rozcestí 15.08 km
Vzteklina, díl 4. 15.08 km
Doblba 15.08 km
kostel Proměnění Páně, Žihobce... 15.09 km
fara Žihobce 15.09 km
SDH Bílenice 15.09 km
Sobětice 15.1 km
Vzteklina, díl 3. 15.1 km
kaple Žlíbek 15.1 km
Kydliny 15.1 km
kaple Sobětice 15.1 km
Vzteklina, díl 6. 15.12 km
sv. Jan Nepomucký, Žihobce 15.12 km
muzeum Lamberská stezka, Žihobce 15.13 km
infocentrum Žihobce 15.13 km
přírodní rezervace Prameniště 15.13 km
Vzteklina, díl 2. 15.14 km
pomník padlých WWI, Žihobce 15.14 km
kostel sv. Václava, Kydliny 15.14 km
Bílenice 15.14 km
pamětní deska František Procházka... 15.14 km
lípa svobody Žihobce 15.14 km
lípa na Wunderbachu 15.15 km
Vzteklina, díl 4. 15.15 km
Vzteklina, díl 5. 15.15 km
zámek Žihobce 15.15 km
Toulavá kamera ČT - Lamberská stez... 15.16 km
pamětní deska Karel Orlt 15.16 km
naučná stezka Netopýřím parkem, Ži... 15.16 km
Nový Brunst 15.17 km
kaple Nanebevzetí Panny Marie, Bíl... 15.18 km
kaple nad Rejštejnem 15.18 km
dětské hřiště Žihobce 15.19 km
zámek Obytce 15.21 km
pomník padlých WWI, Obytce 15.23 km
Gerlova Huť 15.24 km
parkoviště Nová Hůrka 15.25 km
Obytce 15.25 km
Bystrá - Wunderbach 15.26 km
zámecký park Žihobce 15.26 km
Rýžovní potok 15.27 km
Zmizelá Šumava, Poklad na Wunderba... 15.28 km
Haratnův mlýn, Bystrá - Wunderbach... 15.28 km
Oukropec Petr 15.3 km
ochotnický spolek Zmrzlík, Těchoni... 15.3 km
hřbitov Žihobce 15.32 km
štola Loreta 15.32 km
Datelov 15.34 km
hájovna Loreta 15.34 km
kaple Datelov 15.34 km
peřeje, řeka Křemelná 15.35 km
roubenka Datelov 15.36 km
Šrail Jan 15.38 km
Nová Hůrka 15.38 km
Můstek 1234 m n. m. 15.39 km
Zakrslík na Můstku - Josef Váchal... 15.39 km
Zettl Zephyrin 15.4 km
Stodůlky 15.4 km
Krotějov 15.4 km
lípa Krotějov 15.41 km
Myší domky - Maushäusel 15.41 km
Na Sjezdovce 15.43 km
Lažánky 15.46 km
Pěkný potok - Wundebach 15.47 km
důl sv. Panny Doroty, Paště 15.47 km
kaple U Gabriela 15.47 km
infocentrum NP Kašperské Hory 15.47 km
Jezerní potok Prášilského jezera... 15.48 km
U Gabriela 15.48 km
Staré Hutě – Althütten 15.48 km
Habr 1203 m n. m. 15.5 km
kaple Vítkovice 15.52 km
kaple Panny Marie Pomocné u štol, ... 15.54 km
bunkr (řopík) H-40/6/A-140 15.56 km
tvrz Opálka 15.57 km
památník Karl Teischl 15.58 km
kaple Panny Marie Loretánské, Lore... 15.59 km
Loreta 15.59 km
Opálka 15.59 km
zámek Týnec 15.6 km
kaple sv. Anny, Opálka 15.6 km
Již nikdy Mnichov 15.63 km
pramen Na Sjezdovce 15.64 km
dětské hřiště, Kašperské Hory... 15.64 km
Křemelná 1125 m n. m. 15.64 km
Žďár u Nalžovských Hor 15.64 km
Popelní domky 15.64 km
kaple Ždár 15.64 km
Rovná u Strážova 15.65 km
bunkr (řopík) H-40/5/A-160 15.65 km
barokní most, Panský nezamyslický ... 15.66 km
Týnecký Josef Hais 15.66 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Tý... 15.66 km
Týnec 15.66 km
roubenka Týnec 15.66 km
kaple Rovná u Strážova 15.67 km
hřbitov Týnec 15.67 km
Vítkovice 15.71 km
infocentrum Kašperské Hory 15.74 km
radnice Kašperské Hory 15.75 km
SDH Ždár 15.75 km
pamětní deska osvobození Kašperské... 15.76 km
kamenné patníky při cestě z Paští ... 15.76 km
Na Drahách 15.76 km
kostel sv. Isidora, Děpoltice 15.77 km
Vůně vanilky 15.77 km
I. zóna NP U Kapličky 15.77 km
Policie Modrava 15.79 km
Bergl - Na Kopečku 15.79 km
buk na Berglu 15.79 km
NS Cesta zlatokopů 15.79 km
Novohůrecká jedle 15.79 km
pivovarnické muzeum, Kašperské Hor... 15.8 km
motomuzeum, dřevěná hračka, Kašper... 15.8 km
fara Děpoltice 15.8 km
Tomandlův křížek 15.81 km
zaniklá továrna Bohemia-Werke, Rej... 15.81 km
kostel sv. Markéty, Kašperské Hory... 15.81 km
Novák František, páter 15.81 km
tvrz Luby 15.82 km
pomník Karla Klostermanna 15.82 km
Vysoké Lávky 15.82 km
kašna Kašperské Hory 15.82 km
NS Strážců hranice 15.82 km
pranýř, Kašperské Hory 15.82 km
sv. Jan Nepomucký, Kašperské Hory... 15.83 km
Děpoltice 15.83 km
Kohoutí kříž, Kašperské Hory 15.83 km
Kintzl Emil 15.83 km
mlýnské kameny ze zlatorudných mlý... 15.84 km
parkoviště Gerlova Huť 15.85 km
most Drnový potok, Luby 15.85 km
most Otava, Paštěcký most 15.86 km
Toulavá kamera ČT - Hůrecký vrch, ... 15.86 km
Hůrecký vrch 1099 m n. m. 15.87 km
Vzteklina, díl 3. 15.87 km
dětské hřiště Luby 15.88 km
bunkr (řopík) H-40/4/A-220 15.89 km
pomník padlých WWI i II, Kašperské... 15.91 km
vila se zdobným štítem, Luby 15.91 km
horské městské domy Kašperské Hory... 15.92 km
Zmizelá Šumava, Hadry, kosti, papí... 15.93 km
Zmizelá Šumava, Karla IV. jsem oso... 15.93 km
Kašperské Hory 15.93 km
běžecké lyžování Kašperské Hory... 15.93 km
Ruppert Matěj 15.93 km
Toulavá kamera ČT - Kašperské Hory... 15.93 km
AccuWeather - Kašperské Hory 15.93 km
Cyklotoulky - Kašperské Hory 15.93 km
kaple sv. Barbory, Kvasetice 15.93 km
Zuklínský potok 15.97 km
Vrba u Vysokých Lávek - Josef Vách... 15.97 km
muzeum Šumavy, Kašperské Hory 15.98 km
kostel Panny Marie Sněžné, Kašpers... 15.99 km
kaple nad Kašperskými Horami 15.99 km
kaple Panny Marie Klatovské, Kašpe... 16 km
Paštěcká lípa 16 km
Přední Paště 16.01 km
koupaliště Nezdice na Šumavě 16.02 km
Luby u Klatov 16.02 km
Panský nezamyslický rybník 16.04 km
kaple Panny Marie Pomocné, Přední... 16.04 km
Toulavá kamera ČT - korálky, Nezdi... 16.05 km
výroba korálků a páteříků Wudy, Ne... 16.05 km
pramen Pod Křemelnou 16.08 km
kostel sv. Mikuláše, Luby 16.08 km
bunkr (řopík) H-40/3/B1-100 16.09 km
obětem května 1945, Luby 16.09 km
hřbitov Luby 16.1 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Loreta... 16.13 km
V Rybníce 16.13 km
Luby 16.15 km
Zlatý potok 16.15 km
SDH Nezdice na Šumavě 16.17 km
kaple Nezdice na Šumavě 16.17 km
most Křemelná, Stodůlky 16.18 km
Paště 16.23 km
Prostřední Paště 16.23 km
dům nižší šlechty, Nezdice na Šuma... 16.23 km
Nezdice na Šumavě 16.24 km
Zmizelá Šumava, Návrat paštěckých ... 16.26 km
Zadní Paště 16.26 km
rybník Kroměždice 16.26 km
stavení Nezdice na Šumavě 16.27 km
Pancíř 1214 m n. m. 16.31 km
roubenka Kroměždice 16.32 km
Zmizelá Šumava, 100 roků na lyžích... 16.34 km
Kroměždice 16.35 km
kaple Myslovice 16.36 km
SDH Myslovice 16.37 km
pomník padlých WWI, Kroměždice 16.37 km
kaple Kroměždice 16.39 km
štola na úpatí vrchu Friedlholz 16.39 km
Myslovice 16.41 km
Dvorecký Mlýn 16.41 km
kaple Panny Marie na Stráni, Čínov... 16.42 km
samoty Jižní Stráň 16.43 km
bunkr (řopík) H-40/2/A-160 16.44 km
Holidayinfo - Kašperské Hory 16.48 km
skiareál Kašperské Hory 16.49 km
skiareál Nezdice na Šumavě 16.5 km
Jižní Stráň 16.52 km
Klenová 16.53 km
Čínov 16.54 km
kaple Jižní Stráň 16.56 km
Zvonice pro Čínov - Václav Fiala, ... 16.57 km
pramen Úhlavy 16.58 km
koloběžky Nezdice na Šumavě 16.58 km
Mlýnský potok (Křemelná) 16.59 km
Stodůlecký mlýn - Polalmühle 16.59 km
lipová alej Stará Hůrka 16.59 km
Paštěcký vodopád 16.63 km
Prenet 1071 m n. m. 16.65 km
Dračí skály 16.65 km
Strašínská jeskyně 16.66 km
přezimovací obůrky pro jelení zvěř... 16.7 km
Slunečná hora 996 m n.m. 16.72 km
zaniklá výrobna zápalek Amálino úd... 16.73 km
bunkr (řopík) H-40/1/A-140 16.75 km
pramen Řezné (Regen) 16.77 km
kaple sv. Martina, Zadní Paště 16.79 km
lípy Zadní Paště 16.79 km
studánka pod kaplí sv. Kunhuty, Pr... 16.84 km
javory Ždánov 16.85 km
Oharek ve tmě - Václav Fiala, Klen... 16.87 km
přírodní rezervace Svobodova niva... 16.87 km
Abelové 16.88 km
kaple sv. Kříže, Stará Hůrka 16.88 km
pamětní deska Josef Klostermann, S... 16.88 km
památník obětem Železné opony 16.88 km
Stará Hůrka 16.88 km
Divá Bára 16.88 km
hřbitov Malý Bor 16.89 km
vila Paula, manželů Kotrbových 16.89 km
Kotrbová Vilma Vrbová 16.89 km
kaple sv. Kunhuty, Prenet 16.89 km
pamětní deska Vilma Vrbová Kotrbov... 16.89 km
hřbitov Stará Hůrka 16.89 km
bitva u Panského Boru 16.9 km
památník třem obětem Železné opony... 16.9 km
zřícenina kostela sv. Vincence Fer... 16.91 km
kostel sv. Máří Magdalény, Malý Bo... 16.91 km
Zmizelá Šumava, Tanec s mrtvolami... 16.92 km
kostel sv. Václava, Bukovník 16.92 km
kaple sv. Erazima, Nezamyslice 16.93 km
Bukovník 16.93 km
Bílek Jindřich 16.94 km
galerie Klenová 16.94 km
zámek a hrad Klenová 16.94 km
Harant Kryštof z Polžic a Bezdruži... 16.94 km
fara Malý Bor 16.94 km
nádraží Velké Hydčice 16.94 km
Rytíř s drakem - Jaroslav Róna, Kl... 16.94 km
Sépie - Jaroslav Róna, Klenová 16.95 km
Býk - Vingler Vincenc, Klenová 16.96 km
Šumná města - Klenová 16.96 km
hřbitov Nezamyslice 16.96 km
Malé Hydčice 16.97 km
nouzové nocoviště Stará Hůrka 16.97 km
pomník padlých WWI, Malý Bor 16.98 km
cyklo most Otava, Hydčice 16.99 km
památník Král Ludvík, kpt. letec 3... 16.99 km
Zmizelá Šumava, Šňupeček a pivíčko... 16.99 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ne... 16.99 km
NS Velké Hydčice 16.99 km
Rameno 17 km
Kolonáda v parku, Klatovy 17.02 km
pamětní deska Karel Klostermann, N... 17.04 km
kaple sv. Felixe, Klenová 17.05 km
kašna v městském parku, Klatovy 17.05 km
bohyně Jitřenka, Klatovy 17.07 km
Brčálnický buk 17.09 km
kaple Vacovy 17.1 km
štola Amálino údolí 17.12 km
mini ZOO Brčálník 17.14 km
Strašínský klen u kostela Narození... 17.14 km
vysoký kanál, Stará Hůrka 17.14 km
Pohádkové země Brčálník 17.14 km
věštec Sepp Wudy 17.14 km
kaple výklenková u kostela Narozen... 17.15 km
Vacovy 17.15 km
nejmenší studánka na světě ve Stra... 17.15 km
kaple sv. Barbory, Strašín 17.16 km
skatepark Klatovy 17.17 km
SDH Velké Hydčice 17.18 km
Zmizelá Šumava, Tragédie na Ždánov... 17.18 km
Strašínská madona - Petr Faltus 17.18 km
zjevení Panny Marie ve Strašíně... 17.18 km
legenda o stavbě Strašínského kost... 17.18 km
Kněžna Káča a Lamberkové v Čechách... 17.18 km
kostel Narození Panny Marie, Straš... 17.18 km
vlaková zastávka Klatovy město 17.19 km
regulační nádrže na Zlatém potoce... 17.19 km
Zbyslav 17.2 km
Ždánov u Nezdic na Šumavě 17.21 km
sýpka Bukovník 17.21 km
kaple Bolešiny 17.22 km
SDH Bolešiny 17.22 km
hřbitov Bukovník 17.22 km
BMX dráha Klatovy 17.22 km
skiareál Brčálník 17.22 km
kaple Svojše 17.23 km
pomník padlých WWI, Svojše 17.23 km
Svojše 17.23 km
Bolešiny 17.23 km
fara Strašín 17.23 km
Merth František Daniel, Msgre. 17.23 km
Cestář, Jiří Straka 17.23 km
roubenka Svojše 17.24 km
rybník s ostrovem v městském parku... 17.24 km
štola 216 Amálino údolí 17.25 km
pivovar Hojsova Stráž 17.25 km
Masarykova základní škola Klatovy... 17.26 km
Velké Hydčice 17.26 km
SDH Zbyslav 17.27 km
pila U Štroubů 17.27 km
Brčálnický jasan 17.27 km
pomník padlých WWI, Velké Hydčice... 17.28 km
SDH Malý Bor 17.28 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Velké ... 17.29 km
Slavošovice 17.29 km
Formberg 17.29 km
zámek Lovčice 17.3 km
SDH Slavošovice 17.3 km
štola 8 Amálino údolí 17.3 km
vila manželů Gregorových, Klatovy... 17.31 km
NS Brčálník 17.32 km
alej ke kostelu Narození Panny Mar... 17.32 km
hřbitov Strašín 17.32 km
Nezamyslice 17.33 km
Malý Bor 17.34 km
dětské hřiště Brčálník 17.34 km
pomník padlých WWI, Slavošovice 17.35 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Slavoš... 17.35 km
Brčálnická lípa 17.36 km
Brčálník 17.36 km
Bouřňák 17.37 km
SDH Strašín 17.37 km
pomník padlých WWI, Lovčice 17.37 km
kaple Hojsova Stráž 17.38 km
kaple Brčálník 17.4 km
Lindner Richard 17.41 km
Winkelhofer Heinrich 17.41 km
klatovské Gestapo 17.41 km
vila továrníka Singera, Klatovy 17.41 km
Lovčice 17.41 km
památník obětí WWII, Klatovy 17.42 km
pamětní deska Josef Hlávka, Klatov... 17.42 km
roubenka Strašín 17.43 km
rybníček u Brčálníku 17.44 km
kašna Strašín 17.45 km
vlaková zastávka Hojsova Stráž - B... 17.45 km
koupaliště Velké Hydčice 17.46 km
jasany na Brčálníku 17.46 km
pomník padlých WWI, Strašín 17.46 km
žhář v archeoparku Prášily 17.48 km
archeopark Prášily 17.48 km
kaple Dešeníčky 17.48 km
Strašín 17.49 km
Hostinný dům, Karel Klostermann 17.49 km
řeka Křemelná 17.5 km
kaple Lovčice 17.5 km
Zmizelá Šumava, Poslední plavení d... 17.51 km
soutok Vydra - Křemelná 17.51 km
Šumná Šumava - Čeňkova pila 17.51 km
Fiala Václav 17.52 km
roubenka Lazny 17.52 km
Dešeníčky 17.53 km
řeka Vydra 17.54 km
Lazny 17.54 km
Hofmanky 17.55 km
rozcestí Pod Švýcárnou 17.56 km
Copak je to za vojáka 17.57 km
Smetanův smrk 17.58 km
Smetana Bedřich 17.58 km
kaple u Janovic nad Úhlavou 17.58 km
žlab Čeňkova Pila 17.59 km
studánka u Blat 17.61 km
Ďurinda Maťo 17.63 km
kasárna u tanku, Klatovy 17.63 km
Boží muka, Mačice 17.63 km
Ondřejovice 17.63 km
Křížový vrch 17.64 km
PASK - pavilon skla LÖTZ, Klatovy 17.67 km
Vchynicko-tetovský plavební kanál... 17.67 km
Pihovice 17.69 km
U Kryštofů 17.7 km
skupina stromů, Kleny na Novém Sed... 17.71 km
myslivna Bárta 17.71 km
Šmilovský Alois Vojtěch 17.72 km
vlastivědné muzeum Dr. Hostaše, Kl... 17.72 km
vila A. Salzmanna s ordinací 17.73 km
kaple U Kryštofů 17.74 km
pamětní deska J. Vančura 17.74 km
Sruby 17.75 km
Z mého života 17.77 km
Čeňkova pila 17.77 km
Modrý tygr 17.77 km
Strážovice 17.77 km
tanková střelnice Prášily 17.79 km
Denkův Dvůr 17.79 km
nový hřbitov Janovice nad Úhlavou... 17.8 km
parkoviště Čeňkova Pila 17.8 km
okrouhlice Klatovy 17.81 km
Krejčí Jan Dr. 17.81 km
památník Dr. Jan Krejčí 17.81 km
rodný dům Karla Boleslava Štorcha,... 17.81 km
pamětní deska Karel Boleslav Štorc... 17.81 km
kaple Strážovice 17.82 km
Velký Bor 17.83 km
dětské hřiště Strážovice 17.83 km
pomník padlých WWI, Velký Bor 17.84 km
parkoviště Velký Bor 17.84 km
pamětní deska Jaroslav Vrchlický... 17.85 km
Vrchlický Jaroslav 17.85 km
Talich Václav 17.85 km
Halíř Jan 17.85 km
Guth-Jarkovský Jiří Stanislav 17.85 km
Červánky mého mládí, Karel Kloster... 17.85 km
Vrba Karel PhDr. 17.85 km
Domažličky 17.86 km
pamětní deska MUDr. Alois Mašek 17.86 km
Tomášův Dvůr 17.86 km
Rudská křižovatka 17.87 km
Mrazové srázy u Lazen 17.87 km
kostel sv. Vavřince a dominikánský... 17.87 km
pamětní deska JUDr. A. rytíř Randa... 17.87 km
horská služba Prášily 17.88 km
pomník padlých WWI, Pohorsko 17.88 km
Jelenov 17.88 km
Prášilská papírna 17.89 km
Pohorsko 17.89 km
památník obětem komunismu, Klatovy... 17.9 km
Kramerius Václav Matěj 17.9 km
Blata 17.91 km
Vlachův dům, Klatovy 17.91 km
zámek Hojsova Stráž 17.91 km
kaple sv. Prokopa, Pohorsko 17.91 km
Dragounská kasárna, Klatovy 17.92 km
Pawlík Karel, MUDr. 17.92 km
kaple Blata 17.93 km
infocentrum Prášily 17.94 km
Zamotané švihadlo - Václav Fiala, ... 17.94 km
dílna Vrchlického sady - Václav Fi... 17.94 km
studna pod Valy, Klatovy 17.95 km
památník Antonín Švehla, Klatovy... 17.95 km
hřbitov Prášily 17.95 km
památník Pod Valy 17.96 km
infocentrum Klatovy 17.96 km
pamětní deska MUDr. Bohumil Prusík... 17.96 km
parkoviště Slunečná 17.96 km
Belfín František 17.96 km
Suchý Jiří 17.96 km
Wiendl František 17.96 km
Bílek Jiří JUDr. 17.96 km
Kočičková Ester 17.96 km
Šesták Antonín, páter 17.96 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 17.96 km
Amerling Karel Slavoj MUDr. 17.96 km
Cyklotoulky - Klatovy 17.96 km
Landovský Pavel 17.96 km
Klatovy 17.96 km
Bílá věž, Klatovy 17.97 km
Samiel na Sonnbergu - Josef Váchal... 17.97 km
dětské hřiště Prášily 17.97 km
kostel Narození Panny Marie, Klato... 17.98 km
Arcibiskupský dům Klatovy 17.98 km
radnice Klatovy 17.98 km
kaple s hrobkou Prášily 17.98 km
NS Klatovský vycházkový okruh 17.99 km
Černá věž, Klatovy 17.99 km
oslavy osvobození Klatovy 17.99 km
pamětní deska okupace Klatov 17.99 km
pamětní deska osvobození ČSR, Klat... 17.99 km
pamětní deska Čs. obrněné brigády,... 17.99 km
pamětní deska osvobození Klatov 17.99 km
kaple pod Tomášovým Dvorem 17.99 km
Brčálnické mokřady 17.99 km
koně Prášily 17.99 km
projíždka kočárem, na saních, Práš... 17.99 km
výlety s průvodcem 17.99 km
vyjížďky se psím spřežením, Prášil... 17.99 km
pamětní deska Leopold Eugen Měchur... 17.99 km
Hašek Dominik 17.99 km
Gruberg 17.99 km
Šumná města - Klatovy 17.99 km
parkoviště Prášily 17.99 km
expozice Šumavská energie, Čeňkova... 18 km
vodní elektrárny Čeňkova pila 18 km
fara Klatovy 18 km
zámek Mačice 18 km
stodola Prášily 18 km
kasárna pod Černou věží, Klatovy... 18 km
jezuitská kolej, Klatovy 18 km
Sázka na třináctku 18 km
folklórní festival Klatovy 18 km
Burian Vlasta 18 km
AccuWeather - Klatovy 18 km
kašna Klatovy 18 km
Klička Josef 18 km
Policie Modrava 18.01 km
Úhoři mají nabito 18.01 km
štola Kristýna, seismologická stan... 18.01 km
Jak ukrást Dagmaru 18.01 km
pamětní deska Ludevít Procházka... 18.01 km
Toulavá kamera ČT - Musheři, Práši... 18.02 km
Toulavá kamera ČT - chovatel koní,... 18.02 km
bizoni Prášily 18.02 km
zřícenina kostela sv. Prokopa, Prá... 18.02 km
mlýn Podhora 18.02 km
Zmizelá Šumava, Masakr na Grubergu... 18.03 km
kostel Neposk. početí P. Marie a s... 18.03 km
Domov pokojného stáří Naší Paní, K... 18.03 km
bunkr (řopík) 194a/91/A-140Z 18.03 km
HZS Plzeňského kraje - Územní odbo... 18.03 km
studna před klášterem, Klatovy 18.04 km
sv. Jan Nepomucký, Mačice 18.04 km
Katakomby Klatovy 18.04 km
prampouch, Klatovy 18.04 km
botanická zahrada Prášily 18.04 km
Vočadlo Otakar 18.04 km
pamětní deska Otakar Vočadlo 18.04 km
Brücknerův dům Prášily 18.04 km
kaple Mačice 18.05 km
kaple Zjevení Panny Marie, Klatovy... 18.05 km
Kreuziger Roman 18.05 km
Toulavá kamera ČT - barokní lékárn... 18.05 km
barokní lékárna U Bílého jednorožc... 18.05 km
galerie U bílého jednorožce Klatov... 18.05 km
Balbín Bohuslav 18.05 km
Cyklotoulky - Prášily 18.06 km
skiareál Prášily 18.06 km
běžecké lyžování Prášily 18.06 km
Pozor! Státní hranice - Zmizelé os... 18.06 km
Prášily 18.06 km
hájovna Prášily 18.06 km
Bílá Lucie 18.06 km
pomník Josefa Váchala 18.07 km
pivovar Prášily 18.07 km
Mogul Šumava Rallye Klatovy 18.08 km
Historic Vltava Rallye 18.08 km
pamětní deska Josef Klička 18.08 km
Tři chlapi na cestách 18.08 km
Sedlo u Srní 18.08 km
javor klen, Sedlo u Srní 18.08 km
památník zaniklých obcí a osad, Pr... 18.09 km
hrad u Strašína 18.1 km
Úhlavský luh 18.11 km
štola Naděje 18.11 km
pamětní deska Kateřina Smetanová... 18.12 km
pamětní deska Lubor Niederle 18.12 km
SDH Klatovy 18.13 km
Mačice 18.13 km
Žiznětice 18.13 km
Amálino údolí 18.14 km
přírodní rezervace Na Volešku 18.14 km
SDH Žiznětice 18.14 km
pamětní deska Eduard Formánek 18.14 km
Brčálnické údolí 18.14 km
kaple Žiznětice 18.15 km
Formánek Eduard 18.15 km
studna Žiznětice 18.15 km
bunkr (řopík) 194a/90/A-140Z 18.15 km
bunkr (řopík) 194a/88/A-200Z 18.16 km
bunkr (řopík) 194a/89/A-140Z 18.17 km
úmrlčí prkno Šedý Vlk 18.18 km
SDH Hojsova Stráž 18.19 km
Sokolovna Klatovy 18.19 km
kaple Prášily 18.19 km
kaplička Žiznětice 18.2 km
Co nám zbořili, Václav Fiala 18.21 km
Pamferova huť 18.21 km
synagoga Janovice nad Úhlavou 18.21 km
pomník obětem holocaustu, Klatovec... 18.22 km
klostermannovské stavení Sedlo u S... 18.22 km
fara Hojsova Stráž 18.22 km
synagoga Klatovy 18.23 km
kostel Neposk. početí Panny Marie,... 18.23 km
infocentrum Hojsova Stráž 18.23 km
vodní kanál z jezera Laka 18.24 km
naučná stezka Hojsova Stráž 18.24 km
stromy v Hojsově Stráži 18.24 km
V zátočině 18.24 km
SDH Janovice nad Úhlavou 18.25 km
Rudolfovna 18.26 km
pomník padlých WWI, Hojsova Stráž... 18.26 km
hřbitov Hojsova Stráž 18.27 km
vodní zámek Sedlo u Srní 18.27 km
bunkr (řopík) 194a/87/A-180Z 18.28 km
osvobození Janovice nad Úhlavou 18.29 km
Cyklotoulky - Janovice nad Úhlavou... 18.29 km
Janovice nad Úhlavou 18.29 km
Janovické vojny, Josef Hais Týneck... 18.29 km
Polom 1295 m n. m. 18.3 km
skiareál Hojsova Stráž 18.3 km
pohádková stezka Brčálník 18.3 km
Hojsova Stráž 18.31 km
Hvízdalka 18.31 km
Šumavský orloj, Hojsova Stráž 18.31 km
ekobus na Černé jezero 18.31 km
Klostermannova vyhlídka 810 m n. m... 18.32 km
NS historie obce Špičák 18.33 km
pověst o bitvě na vrchu Bitovín 18.33 km
sv. Jan Nepomucký u Drnového potok... 18.34 km
vila rodiny Prokopů, Špičák 18.35 km
sv. Jan Nepomucký, Klatovy 18.35 km
kasárna Janovice nad Úhlavou 18.36 km
Vajsova louka, Špičák 18.36 km
Dolíškův mlýn, Mačice 18.36 km
pamětní deska osvobození Janovice... 18.37 km
Pacner Karel 18.37 km
radnice Janovice nad Úhlavou 18.37 km
pivovar Janovice nad Úhlavou 18.38 km
sloup Antonine Padvanski, Klatovy 18.38 km
rybník Dešenice 18.38 km
fontána pěší zóna, Klatovy 18.4 km
přečerpávací elektrárna Černé jeze... 18.41 km
pomník padlých WWI, Klatovy 18.42 km
pamětní deska Julius Hofmann 18.42 km
hrob Bohumila Jednoroviče Kosovské... 18.43 km
pomník padlých WWI i II, Klatovy 18.43 km
židovský hřbitov Klatovy 18.43 km
kaple (nová) Hojsova Stráž 18.44 km
akumulační nádrž Sedlo u Srní 18.45 km
kaple hřbitovní Klatovy 18.45 km
kostel sv. Jana Křtitele, Janovice... 18.46 km
kaple u Červené 18.5 km
pamětní deska padlých US Army, Kla... 18.5 km
roubenka Janovice nad Úhlavou 18.51 km
hřbitov Klatovy 18.51 km
Nový rybník, Němčice u Předslavi... 18.51 km
krematorium Klatovy 18.52 km
hrob Prof. MUDr. Karla Pawlíka 18.52 km
škola Bližanovy 18.53 km
skatepark Janovice nad Úhlavou 18.53 km
kostel sv. Michala, Klatovy 18.53 km
cykloinfocentrum Klatovy 18.54 km
památník Kašpar Bosák 18.55 km
PH 202, Hojsova Stráž 18.56 km
Komárkova jedle 18.57 km
hrob Otakara Vočadla 18.57 km
Kněz Karel 18.58 km
bunkr (řopík) 194a/85/A-140Z 18.59 km
bunkr (řopík) 194a/86/B1-80Z 18.63 km
přírodní rezervace Prácheň 18.64 km
Pangerlhof 18.64 km
bruslení Klatovy 18.66 km
Zmizelá Šumava, Vogelsang – Osada,... 18.66 km
vila Boženka, Janovice nad Úhlavou... 18.66 km
Fifka Gustav 18.67 km
Jezero Laka (ledovcové) 18.67 km
kaple sv. Vojtěcha, Bližanovy 18.69 km
textilní továrna J.J.Bruml, Klatov... 18.69 km
kostel sv. Klimenta, Prácheň 18.7 km
pomník padlých WWI, Bližanovy 18.7 km
Bližanovy 18.7 km
kostel Československé církve husit... 18.7 km
hřbitov Prácheň 18.71 km
kaple Dolní Lhota 18.71 km
hotel Rixi, Špičák 18.73 km
Ailův mlýn, Úhlava 18.74 km
vyhlídka zamilovaných, Hojsova Str... 18.74 km
studánka Klatovka, Klatovy 18.76 km
Rozvodněná Vydra - Josef Váchal 18.77 km
Vydra - Josef Váchal 18.77 km
socha Spravedlnost, Klatovy 18.77 km
pamětní střepina bombardování Klat... 18.77 km
Sokol Janovice nad Úhlavou 18.78 km
Matějovice 18.78 km
nádraží Zelená Lhota 18.79 km
dětské hřiště pod nemocnicí, Klato... 18.79 km
SDH Bližanovy 18.8 km
Žakova kaplička, Zelená Lhota 18.8 km
zřícenina Prácheň 18.81 km
budova soudu Klatovy 18.81 km
Červená 18.81 km
Záhady Josefa Klímy - Kam až může ... 18.81 km
Ostříž 18.83 km
kaple Matějovice 18.85 km
říčka Jelenka 18.85 km
židovský hřbitov Janovice nad Úhla... 18.85 km
Pendl bus Špičák 18.86 km
Pod Polomem 18.86 km
Karlina pila 18.86 km
kaple Panny Marie Pomocné, Červená... 18.87 km
Ždánidla 1308 m n. m. 18.88 km
Pramen svobody, Špičák 18.88 km
památník umučeným, Klatovy 18.88 km
dětské hřiště Ostřetice 18.88 km
4. rPS - Polom 18.89 km
ranch Vogelsang, Kašperské Hory – ... 18.91 km
bombardování nádraží Klatovy 18.91 km
kaple Ostřetice 18.92 km
mlýn Rohozno 18.92 km
SDH Ostřetice 18.93 km
Údolí 18.93 km
koupaliště Železná Ruda 18.93 km
bunkr (řopík) 194a/84/B2-80Z 18.93 km
bytový dům "aeroplán&... 18.94 km
Ostřetice 18.95 km
silniční most Úhlava, Rohozno 18.95 km
Beňovská lípa 18.95 km
Vzteklina, díl 5. 18.95 km
skiareál Srní 18.97 km
horská služba Špičák 19 km
památník Antonín Švehla, Újezdec... 19 km
Trebíšov 19 km
sportoviště Špičák 19 km
křížová cesta Křesťanský vršek, Kl... 19.01 km
lípy Bližanovy 19.01 km
kaplička pod lipami, Bližanovy 19.01 km
tvrz Beňovy 19.01 km
kaple na okraji Ostřetice 19.01 km
sedačková lanovka Pancíř 19.01 km
Nebe nad hlavou, klip Olympic 19.01 km
Beňovy 19.02 km
Zelená Lhota 19.02 km
Milfort Martin 19.03 km
Zlatý stoleček 19.03 km
sedačková lanovka Špičák 19.04 km
koupaliště Janovice nad Úhlavou 19.04 km
Evropský pohár ve sjezdu iXS EDC 19.06 km
Bikepark Špičák 19.06 km
skiareál Ski&Bike Špičák 19.06 km
vlek Sirotek a dětský Penguinland,... 19.07 km
Úhlavské údolí 19.08 km
vlaková zastávka Dešenice 19.08 km
V ráji šumavském, Karel Klosterman... 19.09 km
horská služba Železná Ruda 19.09 km
mlýn Beňovy 19.1 km
železniční tunel Špičák 19.12 km
zámek Dešenice 19.12 km
Holidayinfo - Špičák, nástupní sta... 19.12 km
dub u Drnového potoka, Klatovy 19.13 km
pomník padlých WWI, Rohozno 19.13 km
kaple Rohozno 19.13 km
Silvestrovský sjezd s pochodněmi n... 19.14 km
fara Hůrka 19.14 km
Rohozno 19.14 km
hřbitov Hůrka 19.14 km
Třebíšovský rybník 19.14 km
Špičák 19.14 km
stavení Úhlavské údolí 19.15 km
Újezdec u Bolešin 19.15 km
kostel sv. Martina, Hůrka 19.15 km
SDH Němčice 19.16 km
hřbitov Dešenice 19.17 km
parkoviště Kaskády, Špičák 19.17 km
kaple hřbitovní Dešenice 19.18 km
letiště Klatovy 19.18 km
Dešenice 19.18 km
nádraží Špičák 19.18 km
tvrz Němčice 19.19 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ně... 19.19 km
peklo ve sklepeních dešenické tvrz... 19.21 km
NS Hůrka, Klatovy 19.22 km
Spálený 1013 m n. m. 19.23 km
Ano, šéfe! - 6. řada, 2. díl - hot... 19.24 km
pověst o Spáleném vrchu u Srní 19.24 km
SDH Zelená Lhota 19.24 km
Slunečná (turistické rozcestí) 19.24 km
motokáry Špičák 19.24 km
Klostermanova chalupa Srní 9 19.24 km
Řetenice 19.25 km
fara Němčice 19.25 km
památník dosídlení Zelené Lhoty... 19.25 km
Na pytlácké stezce 19.25 km
Pod Jezevčí skálou 19.25 km
Za trnkovým keřem 19.25 km
kaple Panny Marie, Řetenice 19.26 km
mlýn Poborovice 19.26 km
skiareál Belveder, Železná Ruda 19.26 km
Podzuklín 19.26 km
Habsburský Rudolf 19.26 km
hájovna Podzuklín 19.27 km
fara Dešenice 19.27 km
kaple Jana Křtitele, Němčice 19.27 km
Kámen doteku Dešenice 19.28 km
kaple Boubín u Horažďovic 19.29 km
kašna Dešenice 19.29 km
Boubín u Horažďovic 19.29 km
pomník padlých WWI, Dešenice 19.29 km
hřbitov Němčice 19.3 km
kostel sv. Mikuláše, Dešenice 19.3 km
pomník padlých WWII, Chaloupky 19.31 km
Holidayinfo - Železná Ruda, Belved... 19.32 km
zámek Veselí, Janovice nad Úhlavou... 19.33 km
Poborovice 19.35 km
kostel sv. Wolfganga, Zelená Lhota... 19.35 km
rozhledna Špičák 19.35 km
lípy u kostela sv. Wolfganga, Zele... 19.36 km
pomník obětí bombardování nádraží ... 19.36 km
naučná stezka Po stopách zajíce... 19.36 km
Špičák 1202 m n. m. 19.36 km
koupaliště Beňovy 19.37 km
hřbitov Zelená Lhota 19.38 km
nádraží Klatovy 19.4 km
Sál Království - Svědkové Jehovovi... 19.41 km
Petrovice nad Úhlavou 19.42 km
Petrovičky 19.42 km
kaple sv. Floriána, Petrovice nad ... 19.44 km
Nový rybník, Petrovičky 19.44 km
Chaloupky 19.46 km
dětské hřiště Dešenice 19.47 km
Veselí, Janovice nad Úhlavou 19.48 km
pítko Dešenice 19.48 km
SDH Petrovice nad Úhlavou 19.49 km
tovární vila papírny, Hamry 19.5 km
Mlýnský rybník, Frymburk u Sušice... 19.5 km
SDH Petrovičky 19.51 km
Červený mlýn pod Hůrkou 19.51 km
Hájek Petr 19.51 km
Zuklín 19.51 km
rybníky Dešenice 19.52 km
Pancířské stráně 19.54 km
rybník Veselí 19.54 km
pivovar Belveder, Železná Ruda 19.55 km
vlaková zastávka Bezděkov 19.55 km
nádraží Pačejov 19.56 km
kaple Petrovičky 19.57 km
Na Sedle 19.58 km
nádraží Janovice nad Úhlavou 19.59 km
kaple sv. Antonína, Frymburk u Suš... 19.59 km
SDH Bezděkov 19.59 km
zřícenina hradu Frymburk u Sušice... 19.6 km
kaple sv. Anny a křížová cesta, Že... 19.61 km
pomník padlých WWI, Špičák 19.61 km
pivovarnické muzeum, Železná Ruda... 19.62 km
kaple Neurazy 19.63 km
Handschuh Antonín pplk. 19.63 km
tvrz Frymburk u Sušice 19.63 km
Hodousice 19.63 km
Osina 19.65 km
kaple Hodousice 19.66 km
SDH Hodousice 19.66 km
Frymburk u Sušice 19.66 km
dětské hřiště Hodousice 19.68 km
SDH Frymburk u Sušice 19.68 km
parkoviště Srní 19.68 km
pomník padlých WWI i II, Frymburk ... 19.69 km
šumavská chalupa, Železná Ruda 19.69 km
akvapark Horažďovice 19.7 km
kaple Dolní Špátův dvůr 19.72 km
vlaková zastávka Petrovice nad Úhl... 19.73 km
Stále spolu 19.75 km
úkryt ÚŽ-6, Železná Ruda 19.76 km
pozorovací místo Beranky 19.76 km
Toulavá kamera ČT - jelení obora, ... 19.76 km
pozorovací místo Velký Bor 19.76 km
Nová Studnice 19.77 km
Dolní Špátův dvůr 19.78 km
Policie Modrava 19.79 km
Soukup Jaroslav 19.8 km
AccuWeather - Srní 19.8 km
vyjížďky kočárem po Šumavě, Srní... 19.8 km
běžecké lyžování Srní 19.8 km
Cyklotoulky - Srní 19.8 km
Srní 19.8 km
alej při křížové cestě, Železná Ru... 19.8 km
Stuiberova vila, Hamry 19.81 km
strážní domek sv. Jan 19.82 km
infocentrum Srní 19.82 km
nádraží Hamry - Hojsova Stráž 19.83 km
Cyklotoulky - Hamry 19.83 km
kaple sv. Antonína Paduánského, Šp... 19.83 km
sdružený objekt ÚŽ-2 a PŽ-2, Želez... 19.84 km
bazén Klatovy 19.84 km
fara Srní 19.84 km
Debrník 1337 m n. m. 19.85 km
Starý Láz 19.85 km
SDH Srní 19.85 km
Cirkus Klatovy - dětské indoorové ... 19.85 km
studánka Pod Malým Špičákem 19.87 km
rybník Velký Šibeňák 19.87 km
kostel Nejsvětější Trojice, Srní... 19.87 km
kaple sv. Jana, Dešenice 19.9 km
Zmizelá Šumava, Útěk za čáru 19.9 km
kamenobetonový bunkr, Železná Ruda... 19.9 km
koupaliště Klatovy 19.9 km
MVE Gustavsthal 19.9 km
Královský kámen 1045 m n. m. 19.9 km
kašna Srní 19.91 km
pomník padlých WWI, Srní 19.91 km
hřbitov bývalý Srní 19.91 km
Toulavá kamera ČT - Klostermannov... 19.91 km
Jak ukrást Dagmaru 19.93 km
mlýn na Úhlavě, Tajanov 19.94 km
pamětní deska Josef Klostermann, S... 19.94 km
úkryt 25/S, Železná Ruda 19.94 km
palebný objekt KŽ-4, Železná Ruda... 19.94 km
menhiry Manželé / Dvojčata, Javorn... 19.96 km
skiareál Nad Nádražím, Železná Rud... 19.97 km
Čech Svatopluk 19.97 km
továrna stará papírna Hamry 19.97 km
Koutek Stanislav JUDr. 19.97 km
rozcestí na Rozvodí, Špičák 19.98 km
sáňkování Železná Ruda 19.98 km
pozorovatelna PŽ-1, Železná Ruda... 19.99 km
hospodářské budovy Bezděkov 19.99 km
kostel sv. Václava, Bezděkov 20 km
ubytování v okolí

hotel 6010, Jiřičná

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: hotel ***
Šumava: sušicko
šumavská obec: Jiřičná

ubytování s kapacitou: 40
cena ubytování: od 330 Kč detail

apartmány Stará Pošta, Hartmanice

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: apartmánový dům
Šumava: sušicko
šumavská obec: Hartmanice

ubytování s kapacitou: 18
cena ubytování: od 250 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

firmy v okolí
 • Konzum Ujčín

  batoh
  Konzum Ujčín
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: sušicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Konzum Velhartice

  batoh
  Konzum Velhartice
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: sušicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Konzum Kolinec

  batoh
  Konzum Kolinec
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: sušicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Konzum Hlavňovice

  batoh
  Konzum Hlavňovice
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: sušicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
Konzum Ujčín 2.63 km
Konzum Velhartice 3.46 km
Konzum Kolinec 4.05 km
Konzum Hlavňovice 4.12 km
Konzum Hrádek 4.18 km
čerpací stanice EuroOil, Kolinec 4.29 km
Konzum Petrovice u Sušice 4.95 km
Konzum Malonice 5.12 km
Konzum Chotěšov 5.98 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 6.33 km
Konzum Čejkovy 6.59 km
čerpací stanice Shell, Sušice 6.66 km
Bankomat Česká spořitelna 6.66 km
Bankomat Česká spořitelna 6.72 km
Konzum Sušice 6.8 km
Bankomat Poštovní spořitelna 6.93 km
Bankomat ČSOB 6.93 km
Bankomat Česká spořitelna 6.97 km
Bankomat GE Money Bank 6.98 km
Konzum Sušice 6.98 km
Bankomat Komerční banka 7.08 km
Bankomat UniCredit Bank 7.23 km
Konzum Ústaleč 7.32 km
Konzum Sušice 7.6 km
čerpací stanice Benzina, Sušice 8.4 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Dlouhá ... 8.8 km
Konzum Zavlekov 9.11 km
Konzum Dlouhá Ves 9.12 km
Konzum Běšiny 9.9 km
restaurace Vintíř, Hartmanice 10.34 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Hartman... 10.4 km
Konzum Hartmanice 10.46 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 10.51 km
Café 27, Hartmanice 10.52 km
půjčovna lyží a snowboardů, Hartma... 10.83 km
Konzum Budětice 11 km
Konzum Nalžovské Hory 11 km
Konzum Myslív 11 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Běšiny... 11.23 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 11.82 km
Konzum Mochtín 12.42 km
Konzum Velenovy 12.98 km
Konzum Víteň 13.12 km
Konzum Rabí 13.38 km
Konzum Žichovice 13.39 km
Konzum Hradešice 13.41 km
Bankomat Česká spořitelna 14.37 km
Konzum Plánice 14.38 km
Konzum Strážov 14.44 km
Konzum Zborovy 14.47 km
Konzum Žihobce 15.13 km
Konzum Sobětice 15.15 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kašpers... 15.23 km
Konzum Kašperské Hory 15.81 km
Bankomat Česká spořitelna 15.82 km
Konzum Nezdice na Šumavě 16.21 km
Konzum Břežany 16.22 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Klatovy... 16.36 km
Bankomat Česká spořitelna 16.7 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, 5. k... 16.95 km
Konzum Malý Bor 17.14 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 17.14 km
Konzum Velké Hydčice 17.16 km
Konzum Bolešiny 17.16 km
Konzum Nezamyslice 17.26 km
Bankomat ČSOB 17.31 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17.32 km
Bankomat GE Money Bank 17.33 km
Konzum Strašín 17.51 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17.95 km
Bankomat Komerční banka 17.99 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 17.99 km
Bankomat ČSOB 18.04 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18.05 km
Bankomat Česká spořitelna 18.07 km
Bankomat UniCredit Bank 18.12 km
Bankomat Fio banka 18.13 km
Bankomat Česká spořitelna 18.13 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18.13 km
Bankomat Komerční banka 18.17 km
Konzum Klatovy 18.2 km
Bankomat GE Money Bank 18.2 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18.2 km
Bankomat ČSOB 18.23 km
Bankomat Česká spořitelna 18.25 km
Konzum Hojsova Stráž 18.29 km
Bankomat ČSOB 18.39 km
Konzum Janovice 18.54 km
Konzum Pačejov 18.73 km
Konzum Soběšice 19.09 km
Bankomat Česká spořitelna 19.15 km
čerpací stanice Benzina, Klatovy 19.22 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, Nadj... 19.22 km
Konzum Dešenice 19.34 km
čerpací stanice Benzina, Horažďovi... 19.45 km
Konzum Třebomyslice 19.54 km
Konzum Pačejov 19.56 km
čerpací stanice Srní 19.69 km
Konzum Bezděkov 19.76 km
Konzum Srní 19.81 km
Bankomat Poštovní spořitelna 19.87 km
Sluneční kavárna, Srní 19.96 km

mohlo by Vás zajímat

jeskyně Peklo

batoh
jeskyně Peklo
Šumava A-Z: přírodní krás...
Šumava: sušicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

štola Velhartice

batoh
štola Velhartice
Šumava A-Z: geologie
Šumava: sušicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

další informace

Mohutnější rozvoj a kolonizace území Šumavy a jejího hvozdu nastal až tempo po roce 1550, kdy jsou zakládány nebo obnovovány i sklárny a hutě na severním okraji hvozdu. Třicetiletá válka však kolonizaci opět na dlouhou dobu zastavuje, stejně jako dříve husitské nepokoje. Po válce osídlování postupuje dále, v oblasti Horní Plané až k rakouské hranici, v oblasti Železnorudska k hranici bavorské. Centrální Šumava je však převážně nepřístupná a pokrytá souvislými lesy. Po roce 1700 pokračuje majetkové drobení původně královského hvozdu a s ním spojená kolonizace. Neosídlen zůstává jen pohraniční hvozd až po Modravu a Kvildu, rovněž celý hraniční hřeben. Někteří majitelé větších panství se kolonizaci regulovat. Do roku 1800 již vznikají dnes všechna známá sídla, která přetrvala až do dnešní doby. Řada zanikla po 2. světové válce po odsunu německého obyvatelstva a vzniku pohraničního pásma. Teprve v této době dochází k masivnímu odlesňování a vzniká typický „šumavský“ dům, ovlivněný bavorským domem alpského původu a středočeským roubeným domem. Nové vsi a osady vznikají ještě do roku 1850. Z tohoto období se zachovalo větší množství staveb lidové architektury, ze kterých můžeme projektovat principy zažitého venkovského stavebního stylu Šumavy. Současné stáří těchto objektů se pohybuje v maximech kolem 300 let. V prostoru centrální Šumavy v tomto období také vznikala hlavní cestní síť a členění pozemků. Při objevování historie využijte možností ubytování na Šumavě, které zahrnuje velký výběr z různých typů ubytovacích zařízení od rodinných domků, pronájmu celých chat přes menší i větší penziony až po velké hotely. Vhodný hotel, chatu a chalupu, penzion, zámek, kemp naleznete podle potřeb na samotách v přírodě nebo blíže k civilizaci v jednotlivých šumavských obcích či větších městech. O stavu běžeckých stop informuje Bílá stopa, o počasí na Šumavě se můžete informovat na netu prostřednictvím sítě web kamer. Na Šumavě si můžete poslechnout místní rádio Rock Radio Šumava, Kiss Jižní Čechy, navštívit místa, kde pašoval zboží a převáděl osoby Král Šumavy, nebo místa z románů spisovatele Šumavy Karla Klostermanna. Oblíbeným místem tohoto autora byl vrch Javorník na Šumavě.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

„Kdo je tu?" ptal se dušným hlasem.

„Nu, kdo by tu byl ?" ozval se šeptem hlas Vojtův. „Já jsem to, ty hloupý! Lež a nehýbej sebou. Sedlák přichází; možná, že sem vejde. Až ulehne, půjdeme na sad a já ti povím..."

S tím zmizel, odplíživ se k svému lůžku, leza po čtyřech. Václav nezaslechl nejmenšího šelestu.

Ticho. Jen koně chrupali seno, frkali, a přešlapovali a mouchy bzučely. Uběhlo několik minut, jež Václavovi se zdály bez konce dlouhými. Pak hoch zaslechl zvuk šouravých kroků po kamenné dlažbě před maštalí a dvéře do ní vedoucí se otevřely. Proud světla z rozžaté lucerny vnikl a Václav spatřil svého otce, an stoje na prahu a pozvedaje lucernu se rozhlížel po maštali. Shledav všecko v pořádku a přesvědčiv se, že jak syn, tak i pacholek a hříbek leží na svých postelích, vyšel zase a zavřel za sebou dveře do maštale.

Po pěti minutách Vojta byl zase u Václava.

„Pojď teď," zašeptal mu na ucho; „dvéře do světnice cvakly už před hodnou chvílí a sedlák už dozajista ulehl."

„Bojím se... kdyby nás přistihl..."

„Tys hloupý! Když ti povídám, že ulehl! Já slyším všecko, na to můžeš spoléhat! Apolena je jiný kos než ty, ta vyklouzla už před chvílí z domu a bude už asi v sadě. Ta měla být mužským a tobě patří zástěra."

„Jakpak ses tam dostal? Dveřmis nevešel..."

„Klíčovou derou do komory na trávu jsem vklouzl, ty bačkoro jedna!" odpověděl Vojta, směje se zticha, ale posupně.

„Dej pokoj..."

„Nu, nevěř, nechceš-li, a pojď, ale pěkně zticha, abys nevzbudil celý dům! Dej se komorou na trávu, už jsem ti ji pootevřel do dvora, abys byl hned za rohem u dvířek do sadu a zbytečně se mnoho neukazoval."

Václav vjel do režných kalhot visících na hambálku a vydal se do komory, do níž vedla dvířka bezprostředně podle jeho lůžka; z komory vyšel na dvůr, přeběhl podle zdi asi tři kroky a zahnul vlevo za roh, jejž tvořila konírna s malou uličkou mezi touto a malým kouskem levého křídla kravínu, jenž svým průčelím byl obrácen proti vratům statku; ulička tato, jedva tři kroky široká a deset kroků dlouhá, byla uzavřena laťovými dvířky, vedoucími do sadu dosti rozložitého, zděnou hradbou obehnaného; za ním rozkládaly se polní lány. Tato dvířka Václav otevřel a octnul se v sadě.

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky