Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

kostel sv. Mikuláše, Dešenice

Šumava

kategorie: kultura a památky
podkategorie: kostely
lokalita: klatovsko
GPS: 49°16'29.577"N, 13°10'16.843"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Kostel sv. Mikuláše v Dešenicích byl postaven v raně gotickém stylu v roce 1350 a v roce 1384 byl obsazen vlastním farářem. Později byl zničen a znovu opět postaven. V době třicetileté války v letech 1618-1648 byl kostel v rukou protestantů. Kolem roku 1630 se v zemi opět upevnila moc císaře a církve. Pán na Bystřici Koc z Dobeše vyhnal ozbrojenou rukou duchovního z dešenické fary a obsadil ji farářem z Nýrska. V roce 1670 se Dešenice jako farní obec arcibiskupským výnosem opět osamostatnily a byly jí přiděleny Děpoltice, Zelená Lhota, Hojsova Stráž a částečně Hamry, dále ještě Matějovice a Žíznětice. Farářem byl Ignác Lohner, který zemřel roku 1674. V prvních létech 18. století byla nad kostelem postavena fara. Na náklady nového majitele Viléma Kolowrata, pána z Dešenic a Drahonic, syna pána z Újezdu byl roku 1720 kostel zevrubně opraven a bylo zřízené prebysterium. Roku 1750 byl přenesen velký oltář, který dříve stával uprostřed kostela. Mezi léty 1770 – 1780 byl do věže kostela přenesen jeden ze zvonů ze zničené kaple sv. Václava, která stála na „Kirchalbergu“. V letech 1785 – 1806 byla farnost rozdělena mezi králováckou faru v Hamrech a lokální fary Zelená Lhota a Děpoltice. Z dešenického kostela byly za první světové války roku 1914 zrekvírovány 3 zvony a 1 varhanní rejstřík, takže zůstal jen starý malý zvon z roku 1652. Sbírkou mezi obyvateli se po válce roku 1921 podařilo shromáždit finance na dva nové bronzové zvony. Jeden má průměr 65 cm a je 140 kg těžký, druhý s průměrem 77 cm váží 250 kg. Velký zvon byl opatřen z jedné strany nápisem Svatý Mikuláši, oroduj za nás a obrazem sv. Mikuláše, z druhé strany nápisem „K poctě Boží a německého národa, farní obec Dešenice 1921“. Menší zvon měl na jedné straně obraz anděla strážného a na druhé straně nápis „Věnováno na památku hrdinů padlých ve světové válce obcí Dešenice“. Podle nařízení Okresní politické správy v Klatovech byla od roku 1930 od kostela odstraněna márnice, hroby okolo kostela srovnány a pomníky byly odstraněny. Na podzim roku 1931 praskla klenba v přední části kostela. Zdivo se vychýlilo ven o 7 cm, ke zpevnění bylo použito železných pásů s dvojitým šroubováním stejně jako na sousední faře. Konce těchto pásů byly zabetonovány do zdiva kostela. Kostel sv. Mikuláše má obdélnou loď s předsíní na západě. K odsazenému pravoúhlému kněžišti na severu přiléhá zákristie. Východní stěna kněžiště byla odstraněna a prostor kostela rozšířen o osmiboké centrální barokní kněžiště. Průčelí kostela vrcholí štítem s vykrojenými křídly. Věž nad zákristií ustupuje horním patrem, připojené kněžiště má jehlancové zastřešení s cibulovitým nástavcem. Interiér kostelní lodi je má plochou valenou klenbou s trojúhelníkovými výsečemi. Původní kněžiště bylo později opatřeno křížovou žebrovou klenbou. V zákristii podložený rovný strop nahradil původní žebrovou klenbu.

odkaz: není

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

pomník padlých WWI, Dešenice

batoh
pomník padlých WWI, Dešenice
Šumava A-Z: pomníky
Šumava: klatovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Kámen doteku Dešenice

batoh
Kámen doteku Dešenice
Šumava A-Z: sochy
Šumava: klatovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

fara Dešenice

batoh
fara Dešenice
Šumava A-Z: fary
Šumava: klatovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

kašna Dešenice

batoh
kašna Dešenice
Šumava A-Z: kašny, studny...
Šumava: klatovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
pomník padlých WWI, Dešenice 0.02 km
Kámen doteku Dešenice 0.05 km
fara Dešenice 0.05 km
kašna Dešenice 0.07 km
peklo ve sklepeních dešenické tvrz... 0.1 km
Dešenice 0.14 km
zámek Dešenice 0.18 km
pítko Dešenice 0.29 km
dětské hřiště Dešenice 0.3 km
rybníky Dešenice 0.31 km
hřbitov Dešenice 0.34 km
kaple hřbitovní Dešenice 0.38 km
vlaková zastávka Dešenice 0.38 km
kaple Milence 0.89 km
památník dosídlení Milenců 0.95 km
Milence 0.95 km
kaplička Milence 1.06 km
SDH Milence 1.06 km
rybník Dešenice 1.08 km
strážní domek sv. Jan 1.2 km
kaple sv. Jana, Dešenice 1.52 km
U Kryštofů 1.63 km
kaple U Kryštofů 1.64 km
železniční tunel Dešenice - Zelená... 1.68 km
kaple Matějovice 1.73 km
Matějovice 1.74 km
Dešeníčky 1.77 km
kaple Dešeníčky 1.83 km
židovský hřbitov Nýrsko 1.83 km
kaplička Žiznětice 1.9 km
Červený Nepomuk, Josef Holub 2.03 km
pamětní deska Josef Holub, Nýrsko... 2.03 km
lesní divadlo Nýrsko 2.04 km
kaple Žiznětice 2.04 km
pamětní deska Josef Blau, Nýrsko... 2.04 km
pamětní deska Hans Multerer, Nýrsk... 2.04 km
studna Žiznětice 2.05 km
Žiznětice 2.05 km
SDH Žiznětice 2.07 km
kaple Stará Lhota 2.12 km
Stará Lhota 2.14 km
dětské hřiště Hodousice 2.24 km
koupaliště Nýrsko 2.25 km
NS poznávací okruh Nýrsko 2.25 km
Hodousice 2.27 km
kaple Hodousice 2.29 km
SDH Hodousice 2.38 km
Pajrek 2.5 km
památník obětem fašismu, Nýrsko... 2.51 km
bitva u Nýrska 2.52 km
zřícenina Pajrek 2.52 km
kasárna 9. bPS, Nýrsko 2.52 km
hřbitov Nýrsko (nový) 2.53 km
vyhlídka Pajrek 2.55 km
hřbitov Nýrsko (starý) 2.64 km
kostel sv. Tomáše, Nýrsko 2.64 km
přehrada Nýrsko 2.66 km
fara Nýrsko 2.67 km
stavení Nýrsko 2.69 km
kašna Nýrsko 2.7 km
pomník padlých WWI, Nýrsko 2.7 km
Žakova kaplička, Zelená Lhota 2.75 km
nádraží Nýrsko 2.82 km
Okula Nýrsko 2.83 km
Blau Josef 2.83 km
Nutrie říční 2.87 km
nádraží Zelená Lhota 2.87 km
zbořený kostel Čtrnácti sv. pomocn... 2.9 km
radnice Nýrsko 2.9 km
pamětní deska osvobození Nýrsko... 2.9 km
infocentrum Nýrsko 2.9 km
Křížový vrch 2.91 km
vrchnostenský hostinec, Nýrsko 2.91 km
muzeum Královského hvozdu Nýrsko... 2.92 km
Holub Josef 2.92 km
Nýrsko 2.92 km
Cyklotoulky - Nýrsko 2.92 km
Horní Polánky 3.06 km
SDH Nýrsko 3.06 km
Multerer Hans 3.09 km
kaple Nýrsko 3.15 km
kostel sv. Wolfganga, Zelená Lhota... 3.17 km
lípy u kostela sv. Wolfganga, Zele... 3.18 km
hřbitov Zelená Lhota 3.18 km
Na Lesní Louce 3.22 km
Hraniční buk, Suchý Kámen 3.22 km
Suchý Kámen 3.22 km
Špirkův Dvorec 3.32 km
Spirker 3.32 km
kaple Na Špirku 3.35 km
Zelená Lhota 3.4 km
památník dosídlení Zelené Lhoty... 3.49 km
kaple Blata 3.52 km
Blata 3.52 km
SDH Zelená Lhota 3.57 km
Děpoltice 3.63 km
fara Děpoltice 3.65 km
mlýn Bystřice nad Úhlavou 3.65 km
kaple Nejsvětější Trojice, Bystřic... 3.67 km
památník Prof. JUDr. Antonín Rytíř... 3.67 km
SDH Bystřice nad Úhlavou 3.69 km
kostel sv. Isidora, Děpoltice 3.69 km
Starý Láz 3.7 km
studánka u Blat 3.71 km
Bystřice nad Úhlavou 3.75 km
rybníky Skelná Huť 3.82 km
Randa rytíř Antonín JUDr. 3.84 km
zámek Bystřice nad Úhlavou 3.84 km
správcovská budova Bystřice nad Úh... 3.85 km
Svinský potok 3.94 km
kaple Gubrův Dvorec 3.99 km
Gubrův Dvorec 4 km
Skelná Huť 4.09 km
SDH Skelná Huť 4.09 km
pomník padlých WWI, Skelná Huť 4.11 km
Hamerský Dvůr 4.13 km
Na Drahách 4.15 km
lípa Krotějov 4.16 km
Röderova pila 4.16 km
Röderovský Dvorec 4.16 km
Krotějov 4.18 km
studánka pod kaplí sv. Kunhuty, Pr... 4.46 km
kaple sv. Kunhuty, Prenet 4.46 km
Na Sedle 4.53 km
Patraska 4.57 km
Divišovice 4.68 km
kaple Divišovice 4.69 km
Osina 4.77 km
roubenka Datelov 4.9 km
kaple Datelov 4.92 km
Dolní Špátův dvůr 4.93 km
kaple Dolní Špátův dvůr 4.94 km
Datelov 4.96 km
Cesta Panny Marie Bolestné, Hamry 5.03 km
Kámen doteku Hamry 5.03 km
fara Hamry 5.09 km
NS Úhlavským luhem 5.1 km
kostel Panny Marie Bolestné, Hamry... 5.11 km
pomník padlých WWI, Hamry 5.11 km
vlaková zastávka Petrovice nad Úhl... 5.13 km
hřbitov Hamry 5.14 km
památník Společná cesta 5.16 km
Prenet 1071 m n. m. 5.26 km
Datelovský mlýn 5.27 km
Petrovice nad Úhlavou 5.36 km
kaple sv. Floriána, Petrovice nad ... 5.38 km
SDH Petrovice nad Úhlavou 5.4 km
kaple Panny Marie, Chudenín 5.44 km
U Mužíku 5.48 km
studánka V lipách, Hamry 5.5 km
Opálka 5.5 km
Splž 5.51 km
Rameno 5.56 km
kaple sv. Anny, Opálka 5.63 km
Hájek 5.65 km
tvrz Opálka 5.69 km
kaple Městiště 5.71 km
Městiště 5.72 km
Denkův Dvůr 5.72 km
kaple Hamry 5.76 km
Petrovický mlýn 5.79 km
Ondřejovice 5.83 km
V Rybníce 5.84 km
pomník padlých WWI, Uhliště 5.86 km
Schott Anton 5.86 km
Hvízdalka 5.87 km
vlaková zastávka Úborsko 5.93 km
Kámen doteku Uhliště 5.94 km
fara Uhliště 5.94 km
Dvorecký Mlýn 6.04 km
Zadní Chalupy 6.18 km
stavení Strážov na Šumavě 21 6.2 km
jízda Svatého Linharta, Uhliště... 6.2 km
kostel sv. Linharta, Uhliště 6.24 km
kostel sv. Jiří, Strážov na Šumavě... 6.25 km
fara Strážov na Šumavě 6.28 km
kašna Strážov na Šumavě 6.32 km
stavení Strážov na Šumavě 185 6.35 km
Roubal Ivan, vrah ze statku Pohádk... 6.35 km
Zmizelá Šumava, Vražedná pohádka... 6.35 km
kaple Rovná u Strážova 6.35 km
Rovná u Strážova 6.36 km
SDH Strážov na Šumavě 6.36 km
Sokolovna Strážov na Šumavě 6.37 km
Mladotice u Strážova 6.37 km
sv. Jan Nepomucký, Strážov na Šuma... 6.38 km
pamětní deska Václav Soušek 6.39 km
Úborsko 6.4 km
radnice Strážov na Šumavě 6.4 km
Strážov na Šumavě 6.41 km
pomník padlých WWI, Strážov na Šum... 6.42 km
lípy Úborsko 6.42 km
Víteň 6.45 km
městský dům, Strážov na Šumavě... 6.45 km
SDH Víteň 6.5 km
hamr Městiště 6.62 km
Hamry 6.68 km
Pangerlhof 6.72 km
Bílý potok 6.76 km
hřbitov Strážov na Šumavě 6.76 km
Hamerský buk 6.79 km
Knížecí Dvůr 6.79 km
židovský hřbitov Janovice nad Úhla... 6.8 km
historické soukolí s Peltonovo tur... 6.8 km
MVE Bílý potok 6.82 km
kaple Štefanův Dvůr, Hamry 6.84 km
Božtěšice 6.84 km
kaple Knížecí Dvůr 6.86 km
přírodní rezervace Svobodova niva... 6.86 km
Mally Leo Hans 6.86 km
Štefanův Dvůr, Hamry 6.87 km
kaple Božtěšice 6.91 km
18. rota PS, Pod Ostrým (Hamry) 6.92 km
kaple (nová) Hojsova Stráž 6.92 km
Jižní Stráň 6.95 km
kaple Jižní Stráň 6.97 km
nádraží Hamry - Hojsova Stráž 7.05 km
Cyklotoulky - Hamry 7.05 km
kasárna Janovice nad Úhlavou 7.1 km
vyhlídka zamilovaných, Hojsova Str... 7.12 km
přírodní rezervace Městišské rokle... 7.16 km
naučná stezka Z Hamrů na Ostrý 7.19 km
Horní Němčice 7.2 km
hraniční přechod Zadní Chalupy - H... 7.2 km
SDH Horní Němčice 7.21 km
kaple Horní Němčice 7.24 km
Stuiberova vila, Hamry 7.32 km
pramen Na Sjezdovce 7.32 km
Hojsova Stráž 7.36 km
skiareál Hojsova Stráž 7.37 km
Šumavský orloj, Hojsova Stráž 7.4 km
památník Karl Teischl 7.46 km
Chřepice 7.49 km
PH 202, Hojsova Stráž 7.53 km
infocentrum Hojsova Stráž 7.53 km
Na Sjezdovce 7.54 km
Koutek Stanislav JUDr. 7.55 km
továrna stará papírna Hamry 7.55 km
SDH Hojsova Stráž 7.55 km
MVE Gustavsthal 7.57 km
fara Hojsova Stráž 7.58 km
přírodní rezervace Chřepice 7.58 km
pomník padlých WWI, Hojsova Stráž... 7.59 km
stromy v Hojsově Stráži 7.6 km
naučná stezka Hojsova Stráž 7.6 km
zámek a hrad Klenová 7.6 km
galerie Klenová 7.6 km
Harant Kryštof z Polžic a Bezdruži... 7.6 km
hřbitov Hojsova Stráž 7.6 km
Rytíř s drakem - Jaroslav Róna, Kl... 7.61 km
kostel Neposk. početí Panny Marie,... 7.62 km
Oharek ve tmě - Václav Fiala, Klen... 7.63 km
Svatá Kateřina 7.63 km
kaple Hojsova Stráž 7.64 km
hřbitov Svatá Kateřina 7.67 km
židovský hřbitov Strážov na Šumavě... 7.68 km
pivovar Hojsova Stráž 7.69 km
Kalvoda Alois 7.72 km
vila Paula, manželů Kotrbových 7.73 km
Kotrbová Vilma Vrbová 7.73 km
zámek Běhařov 7.73 km
zámek Hojsova Stráž 7.73 km
pamětní deska Vilma Vrbová Kotrbov... 7.74 km
Býk - Vingler Vincenc, Klenová 7.77 km
kostel sv. Prokopa, Běhařov 7.78 km
pomník Mistra Jana Husa, Běhařov... 7.81 km
Běhařov 7.82 km
pítko Běhařov 7.82 km
Šumná města - Klenová 7.84 km
Sépie - Jaroslav Róna, Klenová 7.85 km
hasičské muzeum Běhařov 7.86 km
tovární vila papírny, Hamry 7.87 km
kaple sv. Felixe, Klenová 7.89 km
SDH Běhařov 7.93 km
U Bradenského křížku 7.94 km
samoty Jižní Stráň 7.96 km
hřbitov Pocinovice 7.97 km
Lehom 7.99 km
poutní místo Křížkov – Kreutzwinke... 8 km
rybník Běhařov 8.02 km
hřbitov Běhařov 8.03 km
roubenka Pocinovice 47 8.06 km
skatepark Janovice nad Úhlavou 8.07 km
Klenová 8.07 km
pomník Mistra Jana Husa, Pocinovic... 8.08 km
SDH Pocinovice 8.08 km
Pocinovice 8.09 km
kostel sv. Anny, Pocinovice 8.09 km
pamětní deska Bedřich Kalivoda 8.09 km
pamětní deska osvobození Pocinovic... 8.1 km
dětské hřiště Pocinovice 8.12 km
pomník padlých WWI, Pocinovice 8.13 km
fara Pocinovice 8.13 km
sv. Jan Nepomucký, Pocinovice 8.15 km
koupaliště Janovice nad Úhlavou 8.21 km
vodní zámek Bílý potok 8.26 km
Lukavice 8.26 km
Toman Josef 8.26 km
Tomášův Dvůr 8.26 km
SDH Lukavice 8.39 km
SDH Janovice nad Úhlavou 8.4 km
pivovar Janovice nad Úhlavou 8.4 km
kaple Lukavice 8.41 km
kaple pod Tomášovým Dvorem 8.41 km
Suché Studánky 8.42 km
stavení Úhlavské údolí 8.42 km
roubenka Janovice nad Úhlavou 8.43 km
synagoga Janovice nad Úhlavou 8.44 km
památník Kašpar Bosák 8.45 km
radnice Janovice nad Úhlavou 8.45 km
kostel sv. Jana Křtitele, Janovice... 8.45 km
říčka Jelenka 8.46 km
pamětní deska osvobození Janovice... 8.46 km
Pacner Karel 8.48 km
Stateček 8.51 km
Oslí studánka 8.51 km
osvobození Janovice nad Úhlavou 8.51 km
Janovické vojny, Josef Hais Týneck... 8.51 km
Cyklotoulky - Janovice nad Úhlavou... 8.51 km
Janovice nad Úhlavou 8.51 km
Orlovická hora 8.53 km
Sokol Janovice nad Úhlavou 8.55 km
Úhlavské údolí 8.55 km
Orlovice 8.56 km
Bradné 8.6 km
kaple Březí 8.61 km
zámek Veselí, Janovice nad Úhlavou... 8.64 km
kaple Suché Studánky 8.69 km
Veselí, Janovice nad Úhlavou 8.69 km
Březí 8.69 km
rybník Veselí 8.69 km
kaplička Bradné 8.7 km
Onen Svět 8.74 km
koupaliště Pocinovice 8.74 km
Javoříčko 8.77 km
PP Svatý Bernard 8.77 km
vila Boženka, Janovice nad Úhlavou... 8.77 km
kaple sv. Bernarda - Medvědí kaple... 8.85 km
Liščí hájovna 8.89 km
Ostříž 8.91 km
Můstek - rozcestí 8.93 km
nádraží Janovice nad Úhlavou 8.94 km
17. rota PS, Svatá Kateřina 9.01 km
U Soušků 9.04 km
věštec Sepp Wudy 9.05 km
SDH Miletice 9.06 km
Jezvinec 9.06 km
Miletice 9.07 km
skiareál Šukačka 9.08 km
hraniční přechod Svatá Kateřina - ... 9.09 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Mileti... 9.09 km
nový hřbitov Janovice nad Úhlavou... 9.1 km
Ostrý - Osser 1293 m n. m. 9.15 km
hraniční přechod Ostrý - Osser 9.15 km
Šukačka 9.16 km
pamětní deska Hans Watzlik, Ostrý ... 9.17 km
křížová cesta, Dobrá Voda, Pocinov... 9.17 km
jilm v Mileticích 9.18 km
horská služba Osser (D) 9.2 km
Přední Fleky 9.27 km
pomník padlých WWI, Přední Fleky... 9.29 km
zámek Hořákov 9.29 km
kaple Bolestné Matky Boží, Dobrá V... 9.3 km
studánka Dobrá Voda, Pocinovice 9.31 km
kaple Dobrá Voda, Pocinovice 9.31 km
Hořákov 9.35 km
kaple u Janovic nad Úhlavou 9.35 km
hraniční kámen 123 9.35 km
Künische Kapelle, Osser (D) 9.35 km
Kámen doteku Osser (D) 9.35 km
hrobka rodiny Kordíků 9.35 km
Maxfelsen 1138 m n. m. 9.36 km
rybník pod Hořákovem 9.38 km
kaple pod Hořákovem 9.38 km
Kuzovská lávka 9.47 km
koupaliště Kozí 9.49 km
přírodní rezervace Bílá Strž 9.5 km
vodopád Bílá Strž 9.5 km
pamětní deska horská služba Ostrý ... 9.5 km
tvrz Čachrov 9.5 km
Brčálnický buk 9.52 km
Malý Ostrý - Klein Osser 1266 m n.... 9.53 km
SDH Čachrov 9.54 km
Rittsteig (D) 9.54 km
Jesení 9.57 km
Čachrov 9.58 km
fara Čachrov 9.59 km
Bláhovec František 9.59 km
Jan Cimbura, Jindřich Šimon Baar 9.59 km
Kam spějí děti, Karel Klostermann... 9.59 km
Červené Dřevo 9.6 km
pomník mistra Jana Husa, Čachrov 9.61 km
pamětní deska Julius Hofmann 9.61 km
přečerpávací elektrárna Černé jeze... 9.61 km
kostel sv. Václava, Čachrov 9.62 km
Kozí 9.63 km
Tajemství železnic - Vlakem za žel... 9.63 km
muzeum železničních drezín, Čachro... 9.63 km
Fišerův Dvůr 9.63 km
hrobka rodiny Majdlovy, Čachrov 9.64 km
kaple Kozí 9.64 km
hřbitov Čachrov 9.64 km
pomník padlých WWI, Kozí 9.65 km
zřícenina kostela Panny Marie Bole... 9.68 km
Malý Kokrháč 1169 m n. m. 9.69 km
hřbitov Dlažov 9.69 km
rozhledna sv. Markéty, Dlažov 9.7 km
roubenka Kněžice u Strážova na Šum... 9.71 km
Pohádkové země Brčálník 9.71 km
Brčálnické údolí 9.71 km
pamětní deska osvobození Čachrov... 9.72 km
Úhlavský luh 9.72 km
hřbitov Červené Dřevo 9.73 km
mini ZOO Brčálník 9.74 km
kaple sv. Markéty, Dlažov 9.75 km
Zakrslík na Můstku - Josef Váchal... 9.76 km
Můstek 1234 m n. m. 9.76 km
Kněžice u Strážova na Šumavě 9.78 km
Märchen- und Gespensterschloss Lam... 9.78 km
Brčálnický jasan 9.8 km
kaple Lambach (D) 9.81 km
von Baader, Franz Xaver Benedict 9.83 km
památník Franz von Baader, Lambach... 9.83 km
kostel sv. Antonína Paduánského, D... 9.83 km
fara Dlažov 9.83 km
katr Lambach (D) 9.84 km
kaple sv. Anny, Čachrov 9.85 km
studánka u sv. Anny, Čachrov 9.85 km
žlab Lambach (D) 9.86 km
skiareál Brčálník 9.86 km
dětské hřiště Brčálník 9.88 km
NS Holzweg, Lambach (D) 9.9 km
Brčálnická lípa 9.91 km
Liščí 9.93 km
lidové stavení Dlažov 9.94 km
Nový mlýn, Pocinovice 9.95 km
hraniční kámen 27 9.97 km
mlýn Javorná 9.97 km
NS Brčálník 9.98 km
kaple Hamrlík 9.99 km
Hamrlík 10.01 km
vlaková zastávka Hojsova Stráž - B... 10.01 km
Lambach (D) 10.03 km
Velký Kokrháč 1229 m n. m. 10.05 km
Dlažov 10.06 km
SDH Dlažov 10.07 km
pamětní deska Alois Menza 10.08 km
rybník Libkov 10.09 km
silniční most Úhlava, Rohozno 10.1 km
Poschingrův Dvůr, Javorná 10.11 km
osvobození Běšiny 10.13 km
mlýn Rohozno 10.14 km
Brčálnické mokřady 10.16 km
nádraží Běšiny 10.16 km
hloubkový nálet nádraží Běšiny... 10.16 km
družstevní elektrárna Ostružná, Ča... 10.18 km
Copak je to za vojáka 10.2 km
1. rota PS, Černé jezero 10.21 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Tý... 10.22 km
hřbitov Týnec 10.22 km
Rohozno 10.24 km
roubenka Týnec 10.26 km
Týnecký Josef Hais 10.26 km
kaple Lipplův Dvůr 10.26 km
pomník padlých WWI, Rohozno 10.27 km
kaple Rohozno 10.28 km
hraniční kámen 27 / 10 10.3 km
Lipplův Dvůr 10.3 km
Šálený mlýn, Běšiny 10.3 km
kaple Brčálník 10.31 km
hraniční přechod Fleky - Hofberg... 10.32 km
SDH Libkov 10.35 km
stodola, Javorná 10.35 km
rybníček u Brčálníku 10.37 km
Grossmann Jiří 10.39 km
mlýn Jesení 10.4 km
Brčálník 10.41 km
Bouřňák 10.44 km
Hanger (D) 10.45 km
Libkov 10.45 km
Maškův mlýn 10.45 km
zámek Týnec 10.46 km
Týnec 10.46 km
Eisnerův Dvůr, Javorná 10.46 km
pomník Mistra Jana Husa, Libkov 10.47 km
Nový rybník Běšiny 10.47 km
Čertův kámen 10.47 km
Zejbišský Dvůr 10.48 km
kaple nad Eisnerový Dvorem 10.49 km
kaple Zejbišský Dvůr 10.5 km
kaple Eisnerův Dvůr 10.5 km
roubenka Libkov 10.51 km
Ostrovský rybník Běšiny 10.53 km
Pramen svobody, Špičák 10.53 km
Prostřední rybník 10.53 km
Vajce Josef 10.56 km
Husův pomník, Běšiny 10.58 km
zámek Běšiny 10.59 km
Jara příslib - Alena Holá 10.6 km
kostel Navštívení P. Marie, Běšiny... 10.66 km
Běšiny 10.66 km
mlýn č.p. 40 na Drnovém potoce, Bě... 10.67 km
pomník padlých WWI, Běšiny 10.67 km
Toulavá kamera ČT - elektrárna Čer... 10.68 km
Šídlatka jezerní, Černé jezero... 10.68 km
Černé jezero (ledovcové) 10.68 km
U horského jezera, Chvály jižních ... 10.68 km
Parnasie, Alois Vojtěch Šmilovský... 10.68 km
Státní bezpečnost - akce Neptun 10.68 km
Romance o Černém jezeře, Jan Nerud... 10.68 km
pamětní deska Jan Žižka, Běšiny... 10.68 km
SDH Běšiny 10.68 km
Sejdeme se v Eurocampu 10.69 km
fara Běšiny 10.69 km
roubenka Sládečků, Běšiny 10.73 km
vila manželů Kučerových, Neznašovy... 10.74 km
kaple Horní Lhota 10.77 km
SDH Horní Lhota 10.78 km
Rudolfovna 10.81 km
Sokolovna Běšiny 10.82 km
jasany na Brčálníku 10.82 km
úmrlčí prkno Šedý Vlk 10.83 km
Horní Lhota 10.83 km
hrob vězeň Plocienník 10.86 km
hřbitov Běšiny 10.88 km
památník Červený František, pplk. ... 10.88 km
vlaková zastávka Loučim 10.88 km
památník 42 obětí pochodu smrti, B... 10.88 km
lanové centrum Lam (D) 10.98 km
Neznašovy 11.01 km
Habr 1203 m n. m. 11.01 km
dětské hřiště Běšiny 11.03 km
koupaliště Běšiny 11.03 km
infocentrum Běšiny 11.03 km
sraz vozů Škoda, Běšiny 11.03 km
SDH Neznašovy 11.05 km
Nová Víska 11.05 km
lípy Loučim 11.06 km
sv. Jan Nepomucký, Loučim 11.06 km
dětské hřiště Loučim 11.07 km
Vráž 11.09 km
hřbitov Loučim 11.1 km
kostel Narození Panny Marie, Louči... 11.11 km
o obrech v Loučimi 11.11 km
kaple Neznašovy 11.12 km
hrob Rudolfa Mayera 11.12 km
Vacovy 11.13 km
SDH Loučim 11.14 km
pomník Mistra Jana Husa, Loučim 11.15 km
skiareál Javorná 11.15 km
tvrz Kouskova Lhotka 11.16 km
fara Loučim 11.16 km
kaple Vacovy 11.17 km
Loučim 11.17 km
Černé Krávy 11.2 km
Juránek Arna Arnošt 11.2 km
Zmizelá Šumava, Juránkova chata 11.2 km
výstup na Juránkovu chatu na Svaro... 11.2 km
Juránkova chata 11.2 km
Na Šteflích 11.25 km
Svaroh - Zwercheck 1333 m n. m. 11.25 km
pamětní deska Arnyho Juránka 11.25 km
Naučná ptačí stezka, Eurocamp Běši... 11.25 km
rozcestí na Rozvodí, Špičák 11.26 km
pomník padlých WWI, Chodská Lhota... 11.29 km
kaple Nad Pilou 11.32 km
židovský hřbitov Loučim 11.32 km
Chodská Lhota 11.34 km
průzkumné pracoviště ČSLA, Chodská... 11.34 km
Sokol Chodská Lhota 11.35 km
kaple Šimandlův Dvůr 11.36 km
zámek Hubenov 11.37 km
kaple sv. Václava, Chodská Lhota 11.38 km
Pláně 11.38 km
Šimandlův Dvůr 11.4 km
evropské rozvodí 11.4 km
Nad Pilou 11.4 km
SDH Chodská Lhota 11.42 km
Hubenov 11.42 km
Javorná 11.45 km
kostel sv. Anny, Javorná 11.47 km
hřbitov Javorná 11.47 km
Rajský mlýn 11.5 km
Nevděk 11.5 km
Rajské 11.5 km
Chvalšovice 11.51 km
Radinovy 11.52 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Loreta... 11.53 km
rybníček Rajské 11.54 km
Národní přírodní rezervace Černé a... 11.54 km
Komárkova jedle 11.54 km
SDH Radinovy 11.54 km
Sruby 11.55 km
zámek Kunkovice 11.59 km
Tomandlův křížek 11.61 km
Kunkovice 11.64 km
kaple Kunkovice 11.64 km
roubenka Kunkovice 11.64 km
rozhledna Špičák 11.65 km
Šmauzy 11.65 km
studánka Pod Malým Špičákem 11.66 km
Nové Chalupy u Kdyně 11.67 km
Špičák 1202 m n. m. 11.67 km
naučná stezka Po stopách zajíce... 11.67 km
Buková 11.68 km
stavení Kunkovice 11.69 km
muzeum minerálů, Lam (D) 11.71 km
myslivna Bárta 11.72 km
kaple Úloh 11.75 km
kaple Dolní Lhota 11.76 km
Úloh 11.79 km
Dobřemilice 11.8 km
SDH Úloh 11.83 km
U Obrázku 11.83 km
lípy Dobřemilice 11.85 km
kaple Dobřemilice 11.85 km
Jezerní hora 1343 m n. m. 11.85 km
ekobus na Černé jezero 11.87 km
NS historie obce Špičák 11.88 km
Buchar 11.95 km
monogram LK ze stromořadí 11.98 km
pohádková stezka Brčálník 12 km
kaple Vrhaveč 12 km
Vrhaveč 12 km
hřbitov Lohberg (D) 12.06 km
Silvestrovský sjezd s pochodněmi n... 12.06 km
Lohberg (D) 12.08 km
hotel Rixi, Špičák 12.1 km
hájovna Loreta 12.11 km
pivovar Späth-Bräu (D) 12.11 km
kostel sv. Walburga, Lohberg (D) 12.12 km
vila rodiny Prokopů, Špičák 12.13 km
kaple Lohberg (D) 12.14 km
Páteříková Huť 12.14 km
Alte Kirche, Lohberg (D) 12.14 km
sklárna Starý kostel, Lohberg (D)... 12.15 km
fara Lohberg (D) 12.16 km
štola Loreta 12.2 km
přírodní rezervace Páteříková Huť... 12.22 km
zámek Bezděkov 12.24 km
Vajsova louka, Špičák 12.25 km
Lam (D) 12.25 km
pramen Úhlavy 12.27 km
Schwarzauer Haus, Lohberg (D) 12.28 km
infocentrum Lam (D) 12.28 km
hospodářské budovy Bezděkov 12.31 km
Čech Svatopluk 12.32 km
infocentrum Lohberg (D) 12.32 km
kostel sv. Anny, Thürnstein (D) 12.32 km
Zmizelá Šumava, 100 roků na lyžích... 12.33 km
pomník padlých Prusko-francouzské ... 12.34 km
kaple Panny Marie Loretánské, Lore... 12.35 km
Loreta 12.35 km
Pancíř 1214 m n. m. 12.35 km
pomník padlých WWI i II, Lam (D) 12.35 km
kaple výklenková Lohberg (D) 12.36 km
FFW Lam (D) 12.37 km
kostel sv. Ulricha, Lam (D) 12.37 km
Čertovo jezero (ledovcové) 12.37 km
fara Lam (D) 12.37 km
hřbitov Lam (D) 12.38 km
mlýn Poborovice 12.42 km
akvapark Lam (D) 12.43 km
pomník padlých WWI i II, Bezděkov... 12.44 km
kostel sv. Václava, Bezděkov 12.44 km
V Jamách 12.45 km
Vlach Oldřich 12.46 km
Bezděkov 12.46 km
SDH Bezděkov 12.48 km
pouť sv. Bartoloměje pod širým neb... 12.48 km
zřícenina kostela sv. Batoloměje... 12.48 km
vlaková zastávka Vrhaveč 12.48 km
SDH Slavíkovice 12.48 km
vlaková zastávka Chodská Lhota 12.52 km
Hašek Dominik 12.54 km
stavení Braníčkov 12.57 km
Slavíkovice 12.59 km
rozcestí Pod Švýcárnou 12.59 km
pomník padlých WWI, Slavíkovice 12.6 km
nádraží Nemilkov 12.6 km
Braníčkov 12.62 km
kostel sv. Josefa, Slavíkovice 12.62 km
Malá Víska 12.63 km
Dámská cesta na Svaroh 12.63 km
kaple Engelshütt 12.64 km
vlaková zastávka Bezděkov 12.64 km
Podolský mlýn 12.65 km
lípa Engelshütt (D) 12.65 km
Tvrdoslav 12.65 km
památník první sklárny, Engelshütt... 12.65 km
rybník Braníčkov 12.66 km
horská služba Lam (D) 12.67 km
FFW Engelshütt (D) 12.67 km
V Klapárně 12.68 km
vápenka Svinná 12.72 km
Evropský pohár ve sjezdu iXS EDC 12.73 km
skiareál Ski&Bike Špičák 12.73 km
Bikepark Špičák 12.73 km
sedačková lanovka Špičák 12.73 km
Dolejší Svinná 12.75 km
horská služba Špičák 12.75 km
Holidayinfo - Špičák, nástupní sta... 12.76 km
nádraží Lam 12.77 km
hřbitov Slavíkovice 12.77 km
kostel sv. Anny, Bezděkov 12.8 km
železniční tunel Špičák 12.81 km
sportoviště Špičák 12.81 km
Pazderna Javoří u Běšin 12.84 km
hřbitov Bezděkov 12.85 km
Spiess Christian Heinrich 12.85 km
památník Melichar Tomáš, por. 12.85 km
Gerlův Dvůr 12.86 km
potok Bramersbach (D) 12.87 km
parkoviště Lohberg - Scheiben (D)... 12.88 km
běžecké lyžování Lohberg - Scheibe... 12.92 km
Barunka, Antonín Zápotocký 12.94 km
Zápotocký Antonín 12.94 km
rodný dům matky Antonína Zápotocké... 12.94 km
pramen Řezné (Regen) 12.96 km
studánka cestou k Čertovu jezeru (... 12.97 km
Pendl bus Špičák 12.97 km
ZOO Lohberg (D) 12.98 km
FFW Lohberghütte (D) 12.98 km
Kleine Arbersee Bahn 12.98 km
Hofmanky 12.99 km
Lohberghütte (D) 12.99 km
ranč Podolí 12.99 km
SDH Hluboká 13.01 km
kaple Svinná u Javorné 13.02 km
Svinná rozcestí 13.03 km
Chrástov 13.04 km
vlek Sirotek a dětský Penguinland,... 13.05 km
zámek Podolí 13.08 km
Podolí u Kolince 13.1 km
pamětní prkno Franty Šraita 13.11 km
Hluboká u Kdyně 13.12 km
kaple Hluboká 13.13 km
nádraží Špičák 13.13 km
dětské hřiště ZOO Lohberg (D) 13.15 km
Poborovice 13.16 km
Starý Brunst 13.17 km
přírodní rezervace Prameniště 13.2 km
Lamberg (D) 13.21 km
Boudovka 729 m n. m. 13.21 km
lípa Javoří u Běšin 13.22 km
Javoří u Běšin 13.23 km
palebné postavení Boudovka 13.25 km
dub Chrástov 13.25 km
kamenné moře Jezerní Hora 13.26 km
Střední Svinná 13.28 km
Špičák 13.28 km
Nový Brunst 13.3 km
hraniční kámen 33 13.33 km
FFW Atzlern (D) 13.35 km
Jarkovice 13.41 km
kaple Jarkovice 13.42 km
studánka cestou k Čertovu jezeru (... 13.42 km
SDH Chotešov 13.42 km
kaple sv. Antonína, Chotěšov 13.46 km
parkoviště Kaskády, Špičák 13.46 km
Nebe nad hlavou, klip Olympic 13.47 km
sedačková lanovka Pancíř 13.47 km
Chotěšov u Velhartic 13.52 km
Střeziměř 13.53 km
horská služba Železná Ruda 13.54 km
Makov u Javoří (rozcestí) 13.56 km
motokáry Špičák 13.57 km
Babí hora 606 m n. m. 13.58 km
Ailův mlýn, Úhlava 13.59 km
Radvanice 13.61 km
pomník Michal Růt 13.63 km
kaple sv. Antonína Paduánského, Šp... 13.67 km
Hejno 13.7 km
Vílov 13.74 km
rybník Chotěšov 13.79 km
roubenka Tržek 13.8 km
návesní rybník Tržek 13.82 km
Tržek 13.83 km
mlýn Nemilkov 13.85 km
Nemilkov 13.86 km
přírodní park Kochánov 13.88 km
zámek Nemilkov 13.89 km
Křištín 13.89 km
dětské hřiště Nová Ves 13.89 km
kostel sv. Matouše, Křištín 13.91 km
kašna Nemilkov 13.92 km
SDH Nemilkov 13.92 km
pomník padlých WWI i II, Nemilkov... 13.93 km
stavení Křištín 13.93 km
nádraží Luby u Klatov 13.97 km
Spálený les 13.98 km
kaple Nemilkov 13.98 km
Nová Ves u Kdyně 13.98 km
Úsilov 13.99 km
koupaliště Beňovy 14 km
kaple Nová Ves 14 km
SDH Nová Ves 14.03 km
pomník padlých WWI, Špičák 14.08 km
dub u Dvora, Nemilkov 14.11 km
vyhlídka Hindenburgkanzel (D) 14.21 km
kostel sv. Josefa a čtrnácti pomoc... 14.25 km
hřbitov Křištín 14.28 km
tvrz Beňovy 14.34 km
Dobrá Voda u Chlistova 14.36 km
kaple Panny Marie, Keple 14.36 km
pomník FFW a Bergwacht, Neukirchen... 14.37 km
studánka Panny Marie Klatovské, Če... 14.38 km
mlýn Beňovy 14.4 km
horská služba Neukirchen bei Heili... 14.43 km
FFW Neukirchen bei Heiligen Blut (... 14.45 km
nádraží Malonice 14.46 km
horní zrcadlová huť 14.48 km
památník Spálený les 14.49 km
Beňovy 14.5 km
Beňovská lípa 14.5 km
vila se zdobným štítem, Luby 14.5 km
kostel sv. Wolfganga, Haibühl (D) 14.51 km
hřbitov Chlistov 14.52 km
pomník Vojtěchu Rettovi 14.53 km
památník Emil Tšída, Ráj 14.54 km
Haibühl (D) 14.55 km
horní rybník Chlistov 14.57 km
lípy na Tanaberku 14.57 km
kostel sv. Anny, Tanaberk 14.58 km
roubenka Čeletice 14.58 km
zámek Tětětice 14.6 km
stavení Čeletice 14.61 km
Gerlova Huť 14.61 km
kostel Povýšení svatého Kříže, Chl... 14.61 km
park na jezeře Arrach (D) 14.61 km
altán na Tanaberku 14.62 km
kaple Čeletice 14.63 km
most Drnový potok, Luby 14.64 km
Tupadelské skály 14.64 km
Chlistov 14.64 km
fara Chlistov 14.64 km
NS kolem potoka Reitbach (D) 14.65 km
roubenka Chlistov 14.65 km
Luby u Klatov 14.65 km
Čeletice 14.65 km
židovský kupecký dům, Chlistov 14.67 km
kaple sv. Isidora, Tětětice 14.67 km
Kámen doteku Arrach (D) 14.68 km
Tětětice 14.68 km
kaple Neukirchen bei Heiligen Blut... 14.68 km
Rittstein Michael 14.68 km
SDH Chlistov 14.69 km
tvrz Luby 14.69 km
pohřebiště Barabů 14.69 km
dětské hřiště Luby 14.7 km
roubenka se stodolou, Chlístov 14.7 km
pomník padlých WWI, Neukirchen bei... 14.7 km
Poutní muzeum, Neukirchen bei Heil... 14.71 km
zámek Újezdec u Mochtína 14.72 km
lípy Neukirchen bei Heiligen Blut 14.72 km
kašna Neukirchen bei Heiligen Blut... 14.72 km
Luby 14.74 km
2. rota PS, Svaroh 14.75 km
Neukirchen bei Heiligen Blut 14.75 km
parkoviště Gerlova Huť 14.75 km
Stojanovice 14.76 km
kostel sv. Mikuláše, Luby 14.77 km
obětem května 1945, Luby 14.77 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Neukir... 14.78 km
hřbitov Luby 14.78 km
Újezdec u Mochtína 14.79 km
SDH Malonice 14.79 km
SDH Stojanovice 14.79 km
kostel, Neukirchen bei Heiligen Bl... 14.8 km
Dům rozsévání, Neukirchen bei Heil... 14.81 km
stavení Častonice 14.81 km
fara Neukirchen bei Heiligen Blut ... 14.82 km
hřbitov Neukirchen bei Heiligen Bl... 14.83 km
přírodní rezervace Zhůrská pláň... 14.84 km
dětské hřiště Újezdec u Mochtína... 14.85 km
návesní rybník, Brnířov 14.86 km
Častonice 14.88 km
pamětní kámen 500 let, Brnířov... 14.9 km
Kepelské mokřady 14.91 km
památník Antonín Švehla, Brnířov... 14.92 km
SDH Brnířov 14.92 km
kaple sv. Martina, Brnířov 14.93 km
SDH Srbice 14.95 km
Červený mlýn pod Hůrkou 14.97 km
Srbice u Mochtína 14.97 km
lípa na návsi Malonice 14.97 km
SDH Tupadly 15 km
Tupadly 15.01 km
Brnířov 15.01 km
mlýn Jámy 15.02 km
kaple sv. Anny a křížová cesta, Ne... 15.02 km
NS Hůrka, Klatovy 15.03 km
koupaliště Chlistov 15.05 km
Malonice 15.05 km
pomník padlých WWI, Malonice 15.05 km
židovský hřbitov Velhartice 15.09 km
Boryně František 15.1 km
zámek Malonice 15.1 km
tvrz Srbice 15.11 km
kaple Malonice 15.11 km
hřbitov Hůrka 15.11 km
Koráb u Kdyně 773 m n. m. 15.11 km
fara Hůrka 15.11 km
kostel sv. Martina, Hůrka 15.12 km
koupaliště Železná Ruda 15.14 km
Střítež 15.14 km
lípa Malonice 15.22 km
židovský hřbitov Chlistov 15.23 km
vlaková zastávka Železná Ruda měst... 15.23 km
kamenobetonový bunkr, Železná Ruda... 15.24 km
Osamělý - Alena Holá 15.25 km
sáňkování Železná Ruda 15.25 km
Pamferova huť 15.27 km
vlaková zastávka Klatovy město 15.28 km
kaple sv. Barbory, Železná Ruda 15.31 km
SDH Klatovy 15.31 km
palebný objekt KŽ-4, Železná Ruda... 15.32 km
rybník Bušek 15.33 km
Chrpy v obilí - Alena Holá 15.33 km
Sobětice 15.34 km
kaple Sobětice 15.35 km
Mineralienmuseum, Arrach (D) 15.35 km
muzeum řemesel Bavorského lesa, Ar... 15.35 km
Destillenmuseum, Arrach (D) 15.35 km
kaple u Srbic 15.35 km
rybník Keply 15.36 km
Pancířské stráně 15.36 km
Svatební košile, Karel Jaromír Erb... 15.39 km
kostel sv. Máří Magdaleny, Velhart... 15.39 km
dětské hřiště Všeruby 15.4 km
hrobka rodiny Lumbe von Mallonitz 15.4 km
hřbitov Velhartice 15.41 km
kaple sv. Anny a křížová cesta, Že... 15.41 km
pomník Adolfa Kašpara 15.42 km
bruslení Klatovy 15.42 km
skiareál Nad Nádražím, Železná Rud... 15.44 km
Tajanov 15.44 km
dětské hřiště Železná Ruda 15.46 km
SDH Tajanov 15.46 km
úkryt ÚŽ-6, Železná Ruda 15.46 km
pivovar Belveder, Železná Ruda 15.47 km
Holidayinfo - Železná Ruda, Nad ná... 15.48 km
kapitulace 11. PzD von Wietersheim... 15.48 km
povídky, Božena Němcová 15.48 km
Všeruby 15.48 km
Němcová Božena 15.48 km
Swingtime 15.48 km
pamětní deska Th.Dr. Jan Sedlák 15.48 km
slalomové káry Železná Ruda 15.49 km
lanové centrum Železná Ruda 15.49 km
Farmářská stezka - cyklotrasa 15.5 km
Hadí vrch 1023 m n. m. 15.5 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Tajano... 15.5 km
Brůdek 15.51 km
SDH Všeruby 15.52 km
památník Boženy Němcové 15.52 km
sdružený objekt ÚŽ-2 a PŽ-2, Želez... 15.52 km
skiareál Belveder, Železná Ruda 15.53 km
Holidayinfo - Železná Ruda, Belved... 15.53 km
dětské hřiště Tajanov 15.53 km
fara, Všeruby 15.53 km
Keply 15.54 km
pomník padlých WWI i II, Železná R... 15.55 km
kostel sv. Archanděla Michaela, Vš... 15.56 km
bitva u Brůdku 15.56 km
alej při křížové cestě, Železná Ru... 15.57 km
bohyně Jitřenka, Klatovy 15.58 km
hřbitov Všeruby 15.58 km
Muzikant 15.59 km
Mooshütte (D) 15.59 km
kašna v městském parku, Klatovy 15.59 km
Kepelská studánka 15.61 km
pomník padlých WWI, Všeruby 15.61 km
Kolonáda v parku, Klatovy 15.61 km
pomník padlých WWII, Všeruby 15.61 km
hrob Jiřího Leopolda Weisla 15.62 km
15. rota PS, Všeruby 15.62 km
kostel sv. Václava, Brůdek 15.63 km
Co nám zbořili, Václav Fiala 15.63 km
sv. Jan Nepomucký, Tajanov 15.63 km
přírodní rezervace Zhůřská hnízdiš... 15.63 km
silniční most přes železnici, Žele... 15.65 km
Dragounská kasárna, Klatovy 15.65 km
rybník s ostrovem v městském parku... 15.66 km
Cirkus Klatovy - dětské indoorové ... 15.67 km
památník Crhova silnice 15.68 km
památník Antonín Švehla, Klatovy... 15.69 km
Milfort Martin 15.69 km
pozorovatelna PŽ-1, Železná Ruda... 15.69 km
SDH Železná Ruda 15.7 km
Bílek Jindřich 15.7 km
Zámyšl 15.71 km
infocentrum Arrach (D) 15.72 km
Javoříčko 15.72 km
mlýn na Úhlavě, Tajanov 15.72 km
kašna Arrach (D) 15.72 km
bazén Klatovy 15.72 km
Riedelsteinfeuer, Arrach (D) 15.72 km
úkryt 25/S, Železná Ruda 15.73 km
dřevěná plastika Věční milenci... 15.74 km
hřbitov bývalý Železná Ruda 15.76 km
HZS Plzeňského kraje - Územní odbo... 15.77 km
koupaliště Klatovy 15.78 km
Kriminální příběhy ze staré Šumavy... 15.78 km
železniční tunel Železná Ruda 15.78 km
nádraží Kdyně 15.78 km
infocentrum Železná Ruda 15.79 km
environmentální (návštěvnické) cen... 15.79 km
kaple Milínov 15.79 km
Brennes (D) 15.8 km
šumavská chalupa, Železná Ruda 15.8 km
dílna Vrchlického sady - Václav Fi... 15.8 km
Zamotané švihadlo - Václav Fiala, ... 15.8 km
les Husín 15.8 km
muzeum Šumavy, Železná Ruda 15.81 km
hraniční přechod Všeruby - Eschlka... 15.82 km
Sál Království - Svědkové Jehovovi... 15.83 km
Masarykova základní škola Klatovy... 15.84 km
hostinec Železná Ruda 15.84 km
studna pod Valy, Klatovy 15.85 km
památník Pod Valy 15.88 km
SDH Mezholezy 15.88 km
Pláně - Alena Holá 15.88 km
Tři chlapi na cestách 15.88 km
Zhůří 15.9 km
motomuzeum Železná Ruda 15.91 km
historie lyžování na Železnorudsku... 15.91 km
Štaidl Ladislav 15.91 km
Modrý tygr 15.91 km
nádraží Klatovy 15.92 km
NS Klatovský vycházkový okruh 15.92 km
kaple Mezholezy 15.92 km
Rybniční potok 15.92 km
památník selských mučedníků Mezhol... 15.93 km
starý mlýn Velhartice 15.93 km
pamětní deska Josef Hlávka, Klatov... 15.93 km
Balbín Bohuslav 15.93 km
kasárna 7. bPS - 1. prPS, Železná ... 15.93 km
pomník obětí bombardování nádraží ... 15.93 km
stará pošta a škola, Železná Ruda... 15.94 km
zámek Železná Ruda 15.94 km
Toulavá kamera ČT - pohádková stez... 15.94 km
památník legionářům Železná Ruda... 15.94 km
Šumná Šumava - Železná Ruda 15.95 km
památník obětí WWII, Klatovy 15.95 km
pamětní deska osvobození Železná R... 15.96 km
Sokolovna Klatovy 15.96 km
prampouch, Klatovy 15.96 km
Sperl Lothar 15.96 km
fara Kdyně 15.96 km
kasárna pod Černou věží, Klatovy... 15.96 km
jezuitská kolej, Klatovy 15.96 km
závod Horsefeathers Iron Jam 15.96 km
radnice Kdyně 15.96 km
synagoga Velhartice 15.96 km
SDH Velhartice 15.96 km
rodný dům Karla Boleslava Štorcha,... 15.96 km
pamětní deska Karel Boleslav Štorc... 15.96 km
roubenka Velhartice 52 15.96 km
pamětní deska MUDr. Alois Mašek 15.97 km
Hejda Míra 15.97 km
Černá věž, Klatovy 15.97 km
Cyklotoulky - Železná Ruda, zimní... 15.97 km
Cyklotoulky - Železná Ruda 15.97 km
Utajená obrana železné opony, Dubá... 15.98 km
NS Utajená obrana železné opony 15.98 km
NS Sklářská 15.98 km
infocentrum Klatovy 15.98 km
radnice Klatovy 15.98 km
sv. Jan Nepomucký u Drnového potok... 15.98 km
muzeum Příhraničí Kdyně 15.98 km
infocentrum Kdyně 15.98 km
muzeum šumavských minerálů, Velhar... 15.98 km
pamětní střepina bombardování Klat... 15.98 km
Komárek Julius Miloš, Prof. Dr. 15.98 km
Šumava krásná i smrtící, Jan Lakos... 15.98 km
Dorf und Markt Eisenstein sowie Ba... 15.98 km
Ztracený Marek 15.98 km
Nový Pavel 15.98 km
Železná Ruda 15.98 km
běžecké lyžování Železná Ruda... 15.98 km
Jakš Martin 15.98 km
kostel Neposk. početí P. Marie a s... 15.98 km
Šumná města - Klatovy 15.99 km
Mezholezy 15.99 km
oslavy osvobození Klatovy 15.99 km
pamětní deska okupace Klatov 15.99 km
pamětní deska osvobození ČSR, Klat... 15.99 km
pamětní deska Čs. obrněné brigády,... 15.99 km
pamětní deska osvobození Klatov 15.99 km
Katakomby Klatovy 16 km
Lindner Richard 16 km
klatovské Gestapo 16 km
vila továrníka Singera, Klatovy 16 km
Winkelhofer Heinrich 16 km
sloup Antonine Padvanski, Klatovy 16 km
pomník padlých WWII, Velhartice 16 km
židovský dům Velhartice 16.01 km
Sázka na třináctku 16.01 km
pamětní deska MUDr. Bohumil Prusík... 16.01 km
fara Velhartice 16.01 km
kostel Panny Marie Pomocné z Hvězd... 16.01 km
historická kovárna, Velhartice 16.02 km
Grádelský potok 16.02 km
pomník padlých WWI, Kdyně 16.02 km
hřbitov bývalý u kostela Železná R... 16.02 km
Železnorudské slavnosti 16.02 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ve... 16.02 km
památník Dr. Jan Krejčí 16.02 km
Krejčí Jan Dr. 16.02 km
pamětní deska Obětem akce Kámen, K... 16.02 km
Velhartice 16.03 km
projíždka kočárem, na saních, Žele... 16.03 km
PASK - pavilon skla LÖTZ, Klatovy 16.03 km
pamětní deska Eduard Formánek 16.03 km
skiareál Hohen Bogen (D) 16.03 km
památník padlých bitvy o Zhůří... 16.03 km
bitva o Zhůří 16.03 km
Formánek Eduard 16.04 km
Jandečková Václava 16.04 km
Kdyně 16.04 km
Tři muži proti totalitě, Václava J... 16.04 km
galerie U bílého jednorožce Klatov... 16.04 km
Toulavá kamera ČT - barokní lékárn... 16.04 km
barokní lékárna U Bílého jednorožc... 16.04 km
fara Železná Ruda 16.04 km
pouť s kulturním programem a řemes... 16.04 km
Klička Josef 16.05 km
kašna Klatovy 16.05 km
Burian Vlasta 16.05 km
AccuWeather - Klatovy 16.05 km
folklórní festival Klatovy 16.05 km
roubenka Velhartice 16.05 km
památník Lidé bděte 16.05 km
kostel sv. Vavřince a dominikánský... 16.05 km
kamenný rodinný dům, Železná Ruda... 16.06 km
kašna Velhartice 16.06 km
Vlachův dům, Klatovy 16.07 km
U Adamců 16.07 km
fontána pěší zóna, Klatovy 16.07 km
Kramerius Václav Matěj 16.07 km
vlastivědné muzeum Dr. Hostaše, Kl... 16.07 km
Jak ukrást Dagmaru 16.07 km
dětské hřiště Železná Ruda 16.07 km
kašna Kdyně 16.08 km
Kříž smíření, Zhůří 16.08 km
okrouhlice Klatovy 16.08 km
poloroubené stavení Velhratice 100... 16.08 km
pamětní deska J. Vančura 16.08 km
pamětní deska Josef Klička 16.08 km
Talich Václav 16.08 km
Halíř Jan 16.08 km
Vrba Karel PhDr. 16.08 km
Červánky mého mládí, Karel Kloster... 16.08 km
Guth-Jarkovský Jiří Stanislav 16.08 km
Vrchlický Jaroslav 16.08 km
pamětní deska JUDr. A. rytíř Randa... 16.08 km
venkovní posilovna Železná Ruda 16.09 km
Zmizelá Šumava, Deset mrtvých Amer... 16.09 km
pamětní deska Jaroslav Vrchlický... 16.09 km
Zmizelá Šumava, Voják dvou armád... 16.09 km
Policie Modrava 16.1 km
vila A. Salzmanna s ordinací 16.1 km
mlýn Velhartice 16.1 km
pamětní deska Otakar Vočadlo 16.1 km
Vočadlo Otakar 16.1 km
Velhartický betlém 16.1 km
sv. Jan Nepomucký, Železná Ruda 16.11 km
žlab Zhůří 16.11 km
Těšetiny 16.11 km
hrob Josefa Wrbaty 16.11 km
roubenka Milínov 16.11 km
Sluhovská lípa 16.12 km
vila manželů Gregorových, Klatovy... 16.12 km
synagoga Klatovy 16.12 km
synagoga Kdyně 16.12 km
Šmilovský Alois Vojtěch 16.13 km
kostel sv. Mikuláše, Kdyně 16.13 km
Sluhov 16.13 km
pamětní deska Leopold Eugen Měchur... 16.13 km
vlaková zastávka Železná Ruda cent... 16.13 km
kaple Nejsvětější Trojice, Zhůří... 16.14 km
Kočičková Ester 16.14 km
Suchý Jiří 16.14 km
Belfín František 16.14 km
Cyklotoulky - Klatovy 16.14 km
Wiendl František 16.14 km
Landovský Pavel 16.14 km
Bílek Jiří JUDr. 16.14 km
Amerling Karel Slavoj MUDr. 16.14 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 16.14 km
Šesták Antonín, páter 16.14 km
Klatovy 16.14 km
pomník Maruška Klímová, Zvíkov... 16.14 km
Zmizelá Šumava, Tragický omyl 16.14 km
kaple u kostela, Kdyně 16.14 km
Bílá věž, Klatovy 16.15 km
dětské hřiště Mochtín 16.15 km
vila Jindřicha Karla Rudolfa, Velh... 16.16 km
pomník obětem holocaustu, Klatovec... 16.17 km
mlýn Milínov 16.17 km
hřbitov Kdyně 16.17 km
Bernartice u Kolince 16.17 km
Šárský rybník 16.18 km
kaple Železná Ruda 16.18 km
Pawlík Karel, MUDr. 16.18 km
Sokolovna Kdyně 16.18 km
pamětní deska Ludevít Procházka... 16.18 km
Prapořiště 16.18 km
kostel Narození Panny Marie, Klato... 16.18 km
Zámecký rybník Jindřichovice 16.18 km
hamr Želená Ruda 16.18 km
památník obětem komunismu, Klatovy... 16.19 km
VÚ Poleň 16.2 km
fara Klatovy 16.2 km
javor mléč Zhůří 16.2 km
roubenka, Prapořiště 16.2 km
přírodní rezervace Borek 16.2 km
bombardování nádraží Klatovy 16.21 km
tvrz Těšetiny 16.21 km
cykloinfocentrum Klatovy 16.21 km
pamětní deska Kateřina Smetanová... 16.21 km
textilní továrna J.J.Bruml, Klatov... 16.21 km
kaple sv. Jana Křtitele, Prapořišt... 16.21 km
Zhůřský potok 16.22 km
Arcibiskupský dům Klatovy 16.23 km
pamětní deska Lubor Niederle 16.24 km
kaple Těšetiny 16.24 km
rybník Mochtín 16.24 km
Radostice u Hlavňovic 16.24 km
studna před klášterem, Klatovy 16.25 km
Krvavá léta - Zákeřná Akce Kámen... 16.26 km
Falešné hranice: Akce Kámen, Václ... 16.26 km
Kámen, Václava Jandečková 16.26 km
Státní bezpečnost - akce Kameny 16.26 km
štola Velhartice 16.27 km
Domov pokojného stáří Naší Paní, K... 16.27 km
památník umučeným, Klatovy 16.27 km
SDH Bernartice u Kolince 16.28 km
pivovarnické muzeum, Železná Ruda... 16.28 km
kostel Československé církve husit... 16.29 km
dub u Drnového potoka, Klatovy 16.29 km
památník E. a V. Doubek 16.33 km
Mochtín 16.33 km
zámek (starý) Jindřichovice 16.33 km
zámek (nový) Jindřichovice 16.33 km
socha Spravedlnost, Klatovy 16.33 km
Historic Vltava Rallye 16.34 km
Mogul Šumava Rallye Klatovy 16.34 km
hrob rodiny Prokopů 16.35 km
Popelní domky 16.35 km
pamětní deska padlých WWII, Železn... 16.35 km
budova soudu Klatovy 16.35 km
Myslívský rybník 16.35 km
památník 7. obětí pochodu smrti, Ž... 16.35 km
hřbitov Železná Ruda 16.35 km
koupaliště Bernartice 16.36 km
kaple Zjevení Panny Marie, Klatovy... 16.36 km
návesní rybník Jindřichovice 16.37 km
Fifka Gustav 16.38 km
bytový dům "aeroplán&... 16.38 km
SDH Hlavňovice 16.39 km
skiareál Samoty, Železná Ruda 16.39 km
Zvíkov 16.4 km
Hradiště u Kolince 16.42 km
sv. Jan Nepomucký, Klatovy 16.42 km
SDH Mochtín 16.42 km
kaple sv. Václava, Jindřichovice 16.43 km
Vzduchoplavec Kráčmera - Nad západ... 16.43 km
SDH Kdyně 16.44 km
zámek Mochtín 16.44 km
roubenka Jindřichovice 16.44 km
Myslív 16.44 km
Jindřichovice 16.45 km
kaple u Jindřichovic 16.46 km
lípa Alžbětín 16.46 km
koupaliště Na Hájovně, Kdyně 16.48 km
kaple Panny Marie Pomocné, Mochtín... 16.48 km
pítko u hradu Velhartice 16.49 km
Copak je to za vojáka 16.5 km
SDH Jindřichovice 16.53 km
Tak si něco přej - Peter Balhar 16.55 km
Lažánky 16.56 km
hřbitov bývalý Bayerisch Eisenstei... 16.56 km
pomník padlých WWI, Hlavňovice 16.56 km
studánka Klatovka, Klatovy 16.58 km
hrob Marušky Klímové 16.58 km
hřbitov Hlavňovice 16.58 km
dětské hřiště pod nemocnicí, Klato... 16.58 km
kaple Hlavňovice 16.59 km
dřevěnice Hlavňovice 16.59 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Hlavň... 16.59 km
Hlavňovice 16.59 km
BMX dráha Klatovy 16.6 km
skanzen Velhartice 16.61 km
Borek 859 m n. m. 16.61 km
SDH Poleň 16.61 km
Štíty království českého, Hrady ne... 16.63 km
Velhartice - Josef Váchal 16.63 km
kostýmované prohlídky hradu Velhar... 16.63 km
Bušek z Velhartic 16.63 km
Tři chlapi na cestách 16.63 km
Toulavá kamera ČT - hrad Velhartic... 16.63 km
Pokoj bez oken - série Černí anděl... 16.63 km
hrad Velhartice 16.63 km
skatepark Klatovy 16.66 km
fara Hlavňovice 16.67 km
pomník padlých WWI i II, Klatovy 16.67 km
hrob Bohumila Jednoroviče Kosovské... 16.67 km
Ďurinda Maťo 16.67 km
kasárna u tanku, Klatovy 16.67 km
kostel sv. Michala, Klatovy 16.68 km
Stachesried (D) 16.69 km
kaple nad Bayerisch Eisenstein (D) 16.71 km
javorová alej Debrník 16.72 km
hřbitov Klatovy 16.72 km
křížová cesta Křesťanský vršek, Kl... 16.72 km
pomník padlých WWI, Klatovy 16.73 km
hrob Otakara Vočadla 16.73 km
stavení Bayerisch Eisenstein 16.73 km
Boříkovy 16.74 km
hrob Prof. MUDr. Karla Pawlíka 16.74 km
Simet Josef, kpt. letec 311 Sqdn. ... 16.76 km
pomník padlých WWI i II, Boříkovy... 16.76 km
U Hradišťské hospody 16.77 km
Kochánov 16.77 km
alej Hlavňovice 16.78 km
tvrz Boříkovy 16.78 km
pramen pod Borkem 16.79 km
fara Poleň 16.79 km
kaple hřbitovní Klatovy 16.79 km
Z aleje (1) - Alena Holá 16.8 km
Z aleje (2) - Alena Holá 16.8 km
kaple Panny Marie Lurdské, Kocháno... 16.8 km
pamětní deska padlých US Army, Kla... 16.8 km
Krásné údolí Ostružná 16.81 km
tajemný obraz z kostela Všech svat... 16.81 km
kostel Všech Svatých, Poleň 16.81 km
zřícenina kostela sv. Markéty, Pol... 16.82 km
lípa Poleň 16.83 km
Alžbětín 16.84 km
EuroVelo 13 - Stezka železné opony... 16.84 km
pamětní deska Karel Hostaš 16.85 km
krematorium Klatovy 16.86 km
židovský hřbitov Klatovy 16.87 km
Poleň 16.89 km
pomník padlých WWI, Poleň 16.89 km
přírodní rezervace Zhůřský lom... 16.9 km
Fiala Václav 16.91 km
Kosmáčov 16.91 km
Malé Javorské jezero (ledovcové) (... 16.91 km
Drnový potok 16.93 km
Pavilon umění Stachesried 16.94 km
hřbitov Poleň 17.01 km
Jak ukrást Dagmaru 17.01 km
kaple sv. Salvátora, Poleň 17.02 km
zámek Hlavňovice 17.03 km
bunkr KŽ-1, Debrník - Železná Ruda... 17.05 km
NS Železná opona – protitanková př... 17.05 km
NS protipěchotní překážky Debrník... 17.07 km
mlýn Na Šlajfu, Velhartice 17.08 km
hraniční přechod Železná Ruda - Ba... 17.09 km
Pozor! Státní hranice - Z druhé st... 17.1 km
parkoviště Velký Javor 17.11 km
skiareál Velký Javor (D) 17.13 km
potok Svarožná 17.14 km
kaple Stachesried (D) 17.16 km
Bayerisch Eisenstein (D) 17.16 km
zámek Nový Čestín 17.18 km
pila u mlýna Na Šlajfu, Velhartice... 17.18 km
Rysí slavnosti, Železná Ruda 17.19 km
Stará Huť 17.19 km
Tajanov u Kolince 17.2 km
Velká jedle u Debrníku 17.21 km
kaple Nejsvětější Trojice, Nový Če... 17.21 km
Heřmánková Hana 17.22 km
adventní trhy Bayerisch Eisenstein... 17.23 km
Noc vykuřování - Rauhnächte 2016, ... 17.23 km
ArberLand Halle, Bayerisch Eisenst... 17.23 km
Debrník 17.23 km
zámek (zaniklý) Debrník 17.23 km
lípy Kochánov 17.24 km
pamětní deska Ing. Jan Zenkl, Alžb... 17.24 km
FFW Bayerisch Eisenstein (D) 17.24 km
dětské hřiště nádraží Bayerisch Ei... 17.24 km
horská služba Zwiesel (D) 17.24 km
naučná stezka Tetřeví stezka 17.25 km
hraniční kámen, společné nádraží B... 17.25 km
Pozor! Státní hranice - Železná op... 17.25 km
infocentrum Alžbětín 17.25 km
Cyklotoulky - Bayerisch Eisenstein 17.25 km
Průšvihy první republiky - Šumavsk... 17.25 km
nádraží Alžbětín - Bayerisch Eisen... 17.25 km
Železnorudské povstání 17.25 km
Svět přírodního parku, Bayerisch E... 17.25 km
Tajemství železnic - Vlakem za žel... 17.25 km
kabinková lanovka Velký Javor (D)... 17.25 km
3. rota PS, Debrník 17.25 km
Čínov 17.26 km
Zimní - Alena Holá 17.27 km
Zvonice pro Čínov - Václav Fiala, ... 17.28 km
kašna Debrník 17.28 km
Česko-bavorská neděle na hraničním... 17.29 km
vodotrysk, Velký Javor (D) 17.29 km
Křídlo anděla - Václav Fiala, Baye... 17.29 km
Kunsträume grenzenlos, Bayerisch E... 17.3 km
Radkovská vyhlídka 915 m n. m. 17.31 km
dětské hřiště Velký Javor (D)... 17.31 km
parkoviště Staré Hutě 17.31 km
žlab, Velký Javor (D) 17.32 km
Werich Jan 17.32 km
traktoriáda Mlázovy 17.35 km
infocentrum Bayerisch Eisenstein (... 17.39 km
Dolní Kochánov 17.41 km
kaple sv. Václava, Dolní Kochánov... 17.42 km
železniční muzeum Bayerisch Eisens... 17.43 km
kaple sv. Ludmily a sv. Josefa, Ve... 17.43 km
Podzim - Alena Holá 17.43 km
Bílé dny - Alena Holá 17.43 km
kaple Bayerisch Eisenstein (D) 17.43 km
zřícenina mlýna na stříbrnou rudu,... 17.44 km
Zimní nebe - Peter Balhar 17.46 km
Odešlá - Peter Balhar 17.46 km
mlýn Tajanov 17.46 km
pomník padlých WWII, Bayerisch Eis... 17.47 km
Radkov 17.48 km
NS Velhartice 17.49 km
dětské hřiště za nádražím Bayerisc... 17.49 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Bayer... 17.49 km
roubenka Svrčovec 17.5 km
fara Bayerisch Eisenstein (D) 17.5 km
štola Horní Staňkov 17.51 km
průzkumné pracoviště ČSLA, Doubrav... 17.52 km
kaple sv. Anny, Svrčovec 17.52 km
pomník padlých WWI, Podzámčí 17.53 km
kostel sv. Jana Křtitele, Mlázovy... 17.54 km
pomník padlých WWI i II, Svrčovec... 17.54 km
zámek Mlázovy 17.54 km
Svrčovec 17.55 km
Pohádka o krásné zemance, Josef Fr... 17.56 km
Josef Franta Šumavský, Miloslav Ka... 17.56 km
Šumavský Josef Franta 17.56 km
fara Mlázovy 17.57 km
Doubrava 727 m n. m. 17.61 km
První sníh - Peter Balhar 17.62 km
SDH Svrčovec 17.62 km
roubenka Mlázovy 17.63 km
památník měření Evropy 1867, Doubr... 17.63 km
kaple sv. Hildegardy, Horní Staňko... 17.64 km
Mlýnský rybník, Ujčín 17.64 km
tvrz Svrčovec 17.65 km
lom Svrčovec 17.66 km
Mlázovy 17.68 km
Rosa noční trávy - Alena Holá 17.69 km
Pampelišky - Alena Holá 17.69 km
Stébel gotika - Alena Holá 17.69 km
Za deště - Alena Holá 17.69 km
Z meze (2) - Alena Holá 17.69 km
Z meze (1) - Alena Holá 17.69 km
bunkr KŽ-1, Debrník 17.71 km
Krvavá léta - Chladnokrevná vražda... 17.72 km
akce Let 17.72 km
Akce Let, Jaroslav Klenovský 17.72 km
bunkr (řopík) 178/6/A-140Z odstřel... 17.72 km
Hoher Bogen (D) 1080 m n. m. 17.74 km
Řakom 17.74 km
Drozdí potok 17.78 km
Přestanice 17.78 km
cyklus Zahrádka - Alena Holá 17.78 km
Zahrádka - Alena Holá 17.78 km
Brandl Petr Jan 17.78 km
Balhar Kopřivák Peter 17.78 km
Hoštice u Mochtína 17.79 km
stanoviště NATO Eckstein, Hohen Bo... 17.83 km
nádraží Kout na Šumavě 17.83 km
Zhůřská brusírna 17.85 km
Malá Strana 17.86 km
mlýn Malá Strana 17.86 km
zlaté poklady na hradě Pušperk 17.87 km
zřícenina Pušperk 17.87 km
stavení Rovná 17.88 km
Consuela, George Sandová 17.88 km
Krásné živé památky - 5. díl - Oko... 17.88 km
zřícenina Rýzmberk 17.88 km
koupaliště Kocourov 17.89 km
koně Mlázovy 17.93 km
lípa Rovná 17.94 km
FFW Grossaign (D) 17.94 km
kaple Pušperk 17.95 km
pohádková chalupa Mlázovy 17.97 km
Rovná u Petrovic u Sušice 17.97 km
Lukoviště 18.02 km
zámek Horní Staňkov 18.03 km
Schreiner Gustav 18.03 km
kašna zámecká Horní Staňkov 18.03 km
Kocourov 18.03 km
Zámecký les 18.03 km
Švankmajer Jan 18.04 km
zámek Ujčín 18.05 km
hřbitov Mlázovy 18.05 km
Eck (D) 18.06 km
Horní Staňkov 18.07 km
kaple Ujčín 18.07 km
Konín 18.08 km
Váchalovský mlýn, Kout na Šumavě... 18.13 km
mlýn Ujčín 18.14 km
Grossaign (D) 18.15 km
Ujčín 18.16 km
stanoviště NATO NADGE, Velký Javor... 18.16 km
SDH Ujčín 18.2 km
Polom 1295 m n. m. 18.2 km
přírodní rezervace Poustka 18.21 km
Velký Javor - Großer Arber (D) 145... 18.24 km
WetterOnline - předpověď Velký Jav... 18.24 km
Západ slunce nad Javorem - Josef V... 18.24 km
skiareál Kocourov 18.24 km
Dům Evropa - Václav Bláha, Eschlka... 18.24 km
roubenka Kydliny 18.24 km
kaple sv. Bartoloměje, Velký Javor... 18.26 km
kaple Eschlkam (D) 18.27 km
Bratr Měsíc a sestra Slunce - Pete... 18.27 km
parkoviště Nová Hůrka 18.28 km
kaple Grossaign (D) 18.29 km
SDH Kydliny 18.32 km
kostel sv. Václava, Kydliny 18.33 km
Kydliny 18.35 km
Ferdinandovo údolí 18.38 km
rybník Přestanice 18.39 km
Dvě linie volnosti a skleslosti - ... 18.39 km
Šrail Jan 18.41 km
Nová Hůrka 18.41 km
Slavošovice 18.41 km
kaple Panny Marie na Stráni, Čínov... 18.44 km
SDH Slavošovice 18.47 km
pomník padlých WWI, Kout na Šumavě... 18.47 km
4. rPS - Polom 18.47 km
Skláři, Karel Klostermann 18.48 km
Slučí Tah 18.48 km
rybník Kydliny 18.49 km
Libětice 18.5 km
Malý Javor - Kleiner Arber (D) 1.3... 18.5 km
mlýn papírna Kolinec 18.51 km
pomník padlých WWI, Slavošovice 18.51 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Slavoš... 18.51 km
Starodvorské duby, Starý Dvůr 18.52 km
Hoštičky u Mochtína 18.54 km
kaple Nejsvětější Trojice, Kout na... 18.55 km
hraniční přechod Debrník - Ferdina... 18.55 km
hřbitov Eschlkam 18.57 km
SDH Hoštičky u Mochtína 18.59 km
Pích 18.61 km
FFW Eschlkam (D) 18.61 km
roubenka, Kout na Šumavě 18.62 km
Drouhaveč 18.63 km
Pihovice 18.64 km
U čtyřech lip, Starý Dvůr 18.64 km
Sekrýt 18.64 km
pomník padlých WWII, Eschlkam (D)... 18.67 km
Waldschmidtovo muzeum, Eschlkam (D... 18.67 km
Schmidt Maximilian (D) 18.67 km
kruhový dům Štěpánovice 18.7 km
Starý Dvůr 18.7 km
kašna Eschlkam 18.71 km
kostel sv. Jakuba, Eschlkam (D) 18.72 km
parkoviště Malý Bor 18.72 km
fara Kout na Šumavě 18.72 km
Paseka 18.73 km
pivovar Kout na Šumavě 18.73 km
Pařezí 18.73 km
Malý Bor 18.75 km
Kout na Šumavě 18.76 km
památník Františka Šambergera 18.76 km
kostel sv. Jiří, Kout na Šumavě... 18.77 km
Dolanský mlýn 18.77 km
Eschlkam (D) 18.77 km
Šamberger František 18.78 km
rybníček Štěpánovice 18.79 km
SDH Štěpánovice 18.8 km
Vysoký hřbet 1078 m n. m. 18.8 km
Zbraslav 18.81 km
Chudenická bažantnice 18.84 km
Zmizelá Šumava, Po nás Paseka 18.84 km
Cihelna 18.85 km
tvrz Štepánovice 18.86 km
stavení Cihelna 18.88 km
kostel sv. Mikuláše, Štěpánovice... 18.89 km
královácký dvorec Busil 18.9 km
Mourková Pavlína 18.9 km
hřbitov Štěpánovice 18.9 km
koupaliště Kolinec 18.94 km
roubenka Štěpánovice 18.95 km
Mochov 18.96 km
Štěpánovice 18.97 km
Novohůrecká jedle 18.97 km
Mochovské modříny, Mochov 18.97 km
dětské hřiště Kolinec 18.97 km
hřbitov Hory Matky Boží 19 km
Čermákův jilm, Mochov 19.08 km
studánka u kaple Proměnění Páně, H... 19.08 km
kaple Proměnění Páně, Hory Matky B... 19.08 km
křížová cesta, Hory Matky Boží... 19.09 km
Slatina u Klatov 19.09 km
zemědělská usedlost, Slatina u Kla... 19.12 km
pomník padlých WWI, Hory Matky Bož... 19.13 km
SDH Hory Matky Boží 19.15 km
Balkovy 19.18 km
Říha Olda 19.18 km
NS Hory Matky Boží 19.19 km
kostel Jména P. Marie, Hory Matky ... 19.21 km
zámek Kout na Šumavě 19.21 km
Hory Matky Boží 19.22 km
kašna Kout na Šumavě 19.22 km
muzeum hornictví Hory Matky Boží... 19.25 km
zámecká lípa, Kout na Šumavě 19.26 km
Cesta pustým lesem 19.29 km
Zmizelá Šumava, Sterzmühle – Šumav... 19.29 km
Šarlatán 19.29 km
Tři životy 19.29 km
Sterzmühle 19.29 km
Obsluhoval jsem anglického krále 19.29 km
Milada 19.29 km
Hrabánek Václav JUDr. 19.29 km
Novodvorský rybník 19.29 km
sejpy Hory Matky Boží 19.3 km
Vrásky z lásky 19.31 km
nádraží Kolinec 19.31 km
letiště Klatovy 19.33 km
pamětní prkno Miloslava Říhy 19.33 km
hamr Paseka 19.35 km
Bílkovský javor, Starý Dvůr 19.35 km
Žežulka 19.39 km
rybník Lotrov 19.39 km
Bezpravovice 19.4 km
pomník padlých WWII, Chaloupky 19.41 km
mlýn Žežulka 19.43 km
Chaloupky 19.43 km
Javoří u Hartmanic 19.48 km
lípa u Krysálů, Nový Dvůr 19.49 km
kostel sv. Petra a Pavla, Dolany 19.49 km
Maršovice 19.5 km
fara Dolany 19.5 km
Maxov 19.51 km
sv. Jan Nepomucký, Dolany 19.51 km
tvrz Dolany 19.52 km
pomník padlých WWI, Dolany 19.52 km
koupaliště Hory Matky Boží 19.52 km
Žďár u Velhartic 19.52 km
Dolany u Klatov 19.53 km
kostel sv. Jana Křtitele, Maxov 19.54 km
SDH Dolany 19.55 km
pohádkový les Märchenwald (D) 19.55 km
hřbitov Kolinec 19.56 km
pomník padlých WWI, Velké Javorské... 19.56 km
koupaliště Slatina u Klatov 19.57 km
parkoviště Velké Javorské jezero... 19.59 km
kostel sv. Jakuba, Kolinec 19.6 km
Kolinec 19.61 km
Lučice 19.63 km
SDH Lučice 19.64 km
Velké Javorské jezero (ledovcové) ... 19.64 km
NS Vlčí jámy 19.65 km
památník bitvy u Domažlic - glorie... 19.65 km
fara Kolinec 19.66 km
koupaliště Dolany 19.66 km
rybník Lučice 19.71 km
zámek Obytce 19.74 km
pomník padlých WWI i II, Kolinec 19.76 km
Toulavá kamera ČT - Hůrecký vrch, ... 19.77 km
SDH Kolinec 19.77 km
expozice k dějinám Kolince a okolí... 19.77 km
zámek Kolinec 19.77 km
Hůrecký vrch 1099 m n. m. 19.78 km
dub v Lučici 19.79 km
Obytce 19.79 km
podvodní pozorovací kabina Klíčov ... 19.82 km
Kalný potok 19.82 km
pomník padlých WWI, Obytce 19.83 km
NS park Kolinec 19.87 km
vlaková zastávka Točník 19.89 km
lipová alej Stará Hůrka 19.9 km
židovský hřbitov Kolinec 19.91 km
studánka Filipínka, Kolinec 19.92 km
studánka Kolinec 19.93 km
Pod Polomem 19.94 km
hřbitov Dolany 19.94 km
lesní restaurace Schwellhäusl (D)... 19.95 km
sluneční hodiny Schwellhäusl (D)... 19.99 km
Zadní Chalupy 20 km
ubytování v okolí

penzion 3002, Hamry

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chata
Šumava: špičácko
šumavská obec: Hamry

ubytování s kapacitou: 30
cena ubytování: od 390 Kč detail

apartmány 2040, Špičák

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: apartmánový dům
Šumava: špičácko
šumavská obec: Špičák

ubytování s kapacitou:
cena ubytování: od 300 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

firmy v okolí
 • Konzum Dešenice

  batoh
  Konzum Dešenice
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: klatovsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Konzum Nýrsko

  batoh
  Konzum Nýrsko
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: klatovsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Bankomat Česká spořitelna

  batoh
  Bankomat Česká spořitelna
  Šumava A-Z: bankomaty
  lokalita: klatovsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Bankomat Komerční banka

  batoh
  Bankomat Komerční banka
  Šumava A-Z: bankomaty
  lokalita: klatovsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
Konzum Dešenice 0.13 km
Konzum Nýrsko 2.75 km
Bankomat Česká spořitelna 2.84 km
Bankomat Komerční banka 2.86 km
čerpací stanice EuroOil, Nýrsko 2.87 km
Bankomat Poštovní spořitelna 2.88 km
Konzum Nýrsko 2.88 km
COOP DISKONT - Nýrsko 2.88 km
Bankomat ČSOB 2.89 km
Konzum Strážov 6.36 km
Konzum Víteň 6.56 km
Konzum Hojsova Stráž 7.34 km
čerpací stanice Benzina, Svatá Kat... 7.45 km
Bankomat ČSOB 8.26 km
Bankomat Poštovní spořitelna 8.26 km
Konzum Janovice 8.43 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 9.71 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Běšiny... 10.21 km
Konzum Běšiny 10.59 km
Konzum Bezděkov 12.48 km
Konzum Chotěšov 13.46 km
Konzum Úsilov 13.75 km
Bankomat Česká spořitelna 14.98 km
Konzum Malonice 15.07 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, 5. k... 15.23 km
Konzum Sobětice 15.35 km
Bankomat GE Money Bank 15.45 km
Bankomat ČSOB 15.45 km
Bankomat Poštovní spořitelna 15.47 km
Bankomat ČSOB 15.49 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Klatovy... 15.5 km
Bankomat Fio banka 15.53 km
Bankomat Česká spořitelna 15.56 km
Bankomat Poštovní spořitelna 15.63 km
Bankomat Komerční banka 15.66 km
čerpací stanice Benzina, Železná R... 15.67 km
Ski Snow Max - Železná Ruda, Šumav... 15.81 km
Konzum Železná Ruda 15.81 km
Konzum Velhartice 15.85 km
Bankomat GE Money Bank 15.9 km
Bankomat Česká spořitelna 15.97 km
Bankomat Poštovní spořitelna 15.99 km
Bankomat Komerční banka 15.99 km
Bankomat Česká spořitelna 15.99 km
Bankomat ČSOB 15.99 km
Bankomat Poštovní spořitelna 15.99 km
Konzum Kdyně 16 km
Bankomat Poštovní spořitelna 16.01 km
Bankomat ČSOB 16.03 km
Bankomat UniCredit Bank 16.03 km
Bankomat Česká spořitelna 16.06 km
Bankomat Česká spořitelna 16.09 km
Bankomat Komerční banka 16.1 km
Bankomat ČSOB 16.1 km
Bankomat Poštovní spořitelna 16.11 km
Bankomat Česká spořitelna 16.14 km
Konzum Kdyně 16.23 km
Konzum Klatovy 16.28 km
Konzum Mochtín 16.28 km
Bankomat GE Money Bank 16.33 km
Konzum Hlavňovice 16.58 km
čerpací stanice Benzina, Kdyně 16.63 km
Konzum Černíkov 16.72 km
Global Travel Free Shop, Železná R... 16.95 km
směnárna a shop RetourEx, Alžbětín... 16.98 km
čerpací stanice Benzina, Klatovy 17.29 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, Nadj... 17.34 km
Konzum Ujčín 18.15 km
Konzum Kout na Šumavě 18.58 km
Konzum Kolinec 19.71 km
čerpací stanice EuroOil, Kolinec 19.96 km

mohlo by Vás zajímat

kostel Neposk. početí P. Marie a sv. Ign...

batoh
kostel Neposk. početí P. Marie a sv. Ignáce, Klatovy
Šumava A-Z: kostely
Šumava: klatovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

kostel Narození Panny Marie, Klatovy

batoh
kostel Narození Panny Marie, Klatovy
Šumava A-Z: kostely
Šumava: klatovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Mohutnější rozvoj a kolonizace území Šumavy a jejího hvozdu nastal až tempo po roce 1550, kdy jsou zakládány nebo obnovovány i sklárny a hutě na severním okraji hvozdu. Třicetiletá válka však kolonizaci opět na dlouhou dobu zastavuje, stejně jako dříve husitské nepokoje. Po válce osídlování postupuje dále, v oblasti Horní Plané až k rakouské hranici, v oblasti Železnorudska k hranici bavorské. Centrální Šumava je však převážně nepřístupná a pokrytá souvislými lesy. Po roce 1700 pokračuje majetkové drobení původně královského hvozdu a s ním spojená kolonizace. Neosídlen zůstává jen pohraniční hvozd až po Modravu a Kvildu, rovněž celý hraniční hřeben. Někteří majitelé větších panství se kolonizaci regulovat. Do roku 1800 již vznikají dnes všechna známá sídla, která přetrvala až do dnešní doby. Řada zanikla po 2. světové válce po odsunu německého obyvatelstva a vzniku pohraničního pásma. Teprve v této době dochází k masivnímu odlesňování a vzniká typický „šumavský“ dům, ovlivněný bavorským domem alpského původu a středočeským roubeným domem. Nové vsi a osady vznikají ještě do roku 1850. Z tohoto období se zachovalo větší množství staveb lidové architektury, ze kterých můžeme projektovat principy zažitého venkovského stavebního stylu Šumavy. Současné stáří těchto objektů se pohybuje v maximech kolem 300 let. V prostoru centrální Šumavy v tomto období také vznikala hlavní cestní síť a členění pozemků. Při objevování historie využijte možností ubytování na Šumavě, které zahrnuje velký výběr z různých typů ubytovacích zařízení od rodinných domků, pronájmu celých chat přes menší i větší penziony až po velké hotely. Vhodný hotel, chatu a chalupu, penzion, zámek, kemp naleznete podle potřeb na samotách v přírodě nebo blíže k civilizaci v jednotlivých šumavských obcích či větších městech. O stavu běžeckých stop informuje Bílá stopa, o počasí na Šumavě se můžete informovat na netu prostřednictvím sítě web kamer. Na Šumavě si můžete poslechnout místní rádio Rock Radio Šumava, Kiss Jižní Čechy, navštívit místa, kde pašoval zboží a převáděl osoby Král Šumavy, nebo místa z románů spisovatele Šumavy Karla Klostermanna. Oblíbeným místem tohoto autora byl vrch Javorník na Šumavě.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

„Kdo je tu?" ptal se dušným hlasem.

„Nu, kdo by tu byl ?" ozval se šeptem hlas Vojtův. „Já jsem to, ty hloupý! Lež a nehýbej sebou. Sedlák přichází; možná, že sem vejde. Až ulehne, půjdeme na sad a já ti povím..."

S tím zmizel, odplíživ se k svému lůžku, leza po čtyřech. Václav nezaslechl nejmenšího šelestu.

Ticho. Jen koně chrupali seno, frkali, a přešlapovali a mouchy bzučely. Uběhlo několik minut, jež Václavovi se zdály bez konce dlouhými. Pak hoch zaslechl zvuk šouravých kroků po kamenné dlažbě před maštalí a dvéře do ní vedoucí se otevřely. Proud světla z rozžaté lucerny vnikl a Václav spatřil svého otce, an stoje na prahu a pozvedaje lucernu se rozhlížel po maštali. Shledav všecko v pořádku a přesvědčiv se, že jak syn, tak i pacholek a hříbek leží na svých postelích, vyšel zase a zavřel za sebou dveře do maštale.

Po pěti minutách Vojta byl zase u Václava.

„Pojď teď," zašeptal mu na ucho; „dvéře do světnice cvakly už před hodnou chvílí a sedlák už dozajista ulehl."

„Bojím se... kdyby nás přistihl..."

„Tys hloupý! Když ti povídám, že ulehl! Já slyším všecko, na to můžeš spoléhat! Apolena je jiný kos než ty, ta vyklouzla už před chvílí z domu a bude už asi v sadě. Ta měla být mužským a tobě patří zástěra."

„Jakpak ses tam dostal? Dveřmis nevešel..."

„Klíčovou derou do komory na trávu jsem vklouzl, ty bačkoro jedna!" odpověděl Vojta, směje se zticha, ale posupně.

„Dej pokoj..."

„Nu, nevěř, nechceš-li, a pojď, ale pěkně zticha, abys nevzbudil celý dům! Dej se komorou na trávu, už jsem ti ji pootevřel do dvora, abys byl hned za rohem u dvířek do sadu a zbytečně se mnoho neukazoval."

Václav vjel do režných kalhot visících na hambálku a vydal se do komory, do níž vedla dvířka bezprostředně podle jeho lůžka; z komory vyšel na dvůr, přeběhl podle zdi asi tři kroky a zahnul vlevo za roh, jejž tvořila konírna s malou uličkou mezi touto a malým kouskem levého křídla kravínu, jenž svým průčelím byl obrácen proti vratům statku; ulička tato, jedva tři kroky široká a deset kroků dlouhá, byla uzavřena laťovými dvířky, vedoucími do sadu dosti rozložitého, zděnou hradbou obehnaného; za ním rozkládaly se polní lány. Tato dvířka Václav otevřel a octnul se v sadě.

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky