Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

Třemošná

Šumava

kategorie: města a obce
podkategorie: města a obce
lokalita: plzeňsko
GPS: 49°49'0.426"N, 13°23'41.984"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Město Třemošná leží 9 km severně od Plzně v široké táhlé kotlině, jejímž středem protéká potok Třemošenka. Jen několik kilometrů od Třemošné je 514 metrů vysoký kopec Krkavec s rozhlednou, což je žádaný turistický cíl. První zmínky o Třemošné pocházejí z let 1181-1182. Za své jméno vděčí rostlině střemcha, která v té době rostla podél potoka Třemošenka. Původní název zněl Střemošná. Další zmínka o Třemošné je ve z roku 1191 ve dvorním Vídeňském archivu. Ve 12. století patřila Třemošná vladykovi Radostovi z Třemošné. Po jeho smrti v roce 1200 byla prodána kapitule v Mělníce a v roce 1293 ji za 300 hřiven stříbra spolu s obcí Senec odkoupil klášter v Plasích. Mělnické probošství bylo v roce 1300 opět obnoveno a po sporu s plasským opatem Janem Třemošnou i Senec opět získalo zpět, už jen za 100 hřiven stříbra. Po roce 1379 byla Třemošná několikrát pronajata jiným pánům či klášterům. Po smrti mělnického probošta Zikmunda v roce 1436 zcela zanikla kapitula v Mělníce a držitelem Třemošné se stal Petr z Chrástu, později Přibík z Klenové. V roce 1509 byl majitel vsi Jan z Gutštejna přinucen postoupit panství Bělá i s Třemošnou s dalším zboží Albrechtovi z Kolovrat a na Libštejně. Později panství získal Jan a Bernard z Valdštejna, který část svého majetku zastavil městu Plzeň. Na sklonku feudalismu se Třemošná stala součástí Nekmířského panství, které tehdy patřilo rodině Zikmunda, hraběte z Gotzů. V roce 1707 přešlo panství v Nekmíři do rukou rodu pánů z Vrtby. Po smrti posledního člena rodu pánů z Vrtby, v roce 1830 , zdědil panství Jan, kníže z Lobkowitz. Toto panství se skládalo ze vsí: Nekmíř, Lhotka, Tatiná, Žilov, Nevřeň, Příšov, Ledce, Záluží, Stýskaly a Třemošná. V té době měla Třemošná 458 obyvatel a 57 domů. Dcera knížete z Lobkowitz, Jana, se provdala za Karla, hraběte ze Schonbornů. V držení této rodiny zůstalo nekmířské panství až do roku 1895, kdy bylo prodáno JUDr. Stanislavu Wopršálkovi, v jehož majetku zůstalo až do roku 1948. Dne 5. března 1851 se v Třemošné v Hamru v domě č.p. 57 narodil významný český malíř Václav Brožík. Mistr, jehož obrazy zdobí i staroměstskou radnici zemřel v roce 1901 a jeho ostatky jsou uloženy na hřbitově ve Francii. Dalším rodákem je František Šolar (narozen 1849), dlouhá léta hráč na lesní roh v ruském Petrohradu. Téměř zapomenut zemřel v Plzni v roce 1931. V letech 1853-1855 byla na návsi vystavěna čtyřboká kaple se zvonovou střechou. Kaple byla vysvěcena 14. 6. 1857. Dne 1. 5. 1872 byl uveden do provozu železniční most přes Třemošenku, který vystavěl italský stavitel Pietro Righini. V roce 1894 byla v severní části obce (původní vsi) postavena školní budova. Od počátku 19. století začala obec postupně měnit svoji tvář v souvislosti s rozvojem těžby nerostných surovin a průmyslu. Jihozápadně od Třemošné stál velký panský dvůr a v jeho těsné blízkosti ležel Žaloudkův mlýn (později Valtrův). Východním směrem od areálu dvora stabilní katastr nemovitostí evidoval olejnu a šachtu na kamenné uhlí. Uhlí zde objevil již v roce 1817 Augustem Konigsdorf. Již na počátku 19. století se severovýchodně od vsi nacházela uhelná šachta. Těžba byla velmi omezena, uhlí v té době nemělo cenu. V roce 1817 byl otevřen důl sv. Hynka, ale v roce 1832 byl provoz dolu zcela zastaven. V letech 1862 - 1864 J.D.Starck v Třemošné založil sklárnu. Vyrábělo se v ní tabulové a zrcadlové sklo, v roce 1910 zaměstnávala 400 dělníků a úředníků. O rok později zde byla zahájena strojní výroba tabulového skla jako první v Evropě. Koncem 19. století se v Třemošné přestalo těžit uhlí, jeho dovoz zdražoval výrobu, a proto byla sklárna v roce 1921 přeložena do Rychnova nad Kněžnou. Dodnes je zde užíván název Na Sklárně pro část obce. Od roku 1855, kdy byl v blízkosti Třemošné (Orlík) objeven kaolin, se v Třemošné rozvíjel i keramický průmysl. V roce 1875 založila v Třemošné belgická akciová společnost plavírnu kaolinu a továrnu na hliněné zboží. Koncem století provedl nový německý majitel továrny její rekonstrukci a zavedl výrobu kameninového zboží, které vyvážel do všech zemí Rakouska-Uherska. Od roku 1916 je továrna majetkem Západočeských továren kaolinových a šamotových, dnes Keramika Horní Bříza. V roce 1908 byl založen další podnik na výrobu kameninových rour a kameniny pro chemický průmysl "Platinon". Architektonicky hodnotný areál je při železničním přejezdu silnice do Zruče. V roce 1909 byla v Třemošné kromě těchto hlavních závodů ještě továrna na kameninové zboží bratří Mráčků. V roce 1930 byla v Třemošné vedle těchto závodů ještě strojírna, závod na výrobu mýdel a svíček a 4 truhlářské dílny. V létech 1948-1949 došlo ke znárodnění všech tří keramických továren, které se staly součástí komplexu Západočeských keramických závodů se sídlem v Horní Bříze. S rozvojem průmyslu vznikla potřeba výstavby komunikační sítě pro přepravu surovin i hotových výrobků. "Císařská silnice" ze Železné Rudy do Teplic přes Plzeň a Třemošnou se začala stavět v roce 1854. Základy nynější silnici byly položeny v roce 1872. Již koncem 19. století byla Třemošná jednou z největších obcí na Plzeňsku. Po roce 1960 se její součástí stala sousední obec Záluží. V roce 1972 byla Třemošná usnesením Západočeského krajského národního výboru, povýšena na město. Současným správním orgánem je Městský úřad Třemošná. V současné době má Třemošná 4733 obyvatel a 1367 domů.

odkaz: Třemošná

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Stará Pošta, Hartmanice - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

nádraží Třemošná u Plzně

batoh
nádraží Třemošná u Plzně
Šumava A-Z: nádraží
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

kaple Třemošná

batoh
kaple Třemošná
Šumava A-Z: kaple
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Brožík Václav

batoh
Brožík Václav
Šumava A-Z: osobnosti
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Air park, Zruč u Plzně

batoh
Air park, Zruč u Plzně
Šumava A-Z: muzea, expozi...
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail
nádraží Třemošná u Plzně 0.25 km
kaple Třemošná 0.79 km
Brožík Václav 1.17 km
Air park, Zruč u Plzně 1.71 km
Záluží u Třemošné 1.79 km
Horní Bříza 3.8 km
pomník padlých WWI i II, Horní Bří... 3.81 km
muzeum Horní Bříza 3.91 km
pamětní deska Josef Sporka 3.91 km
pomník padlých WWII, Horní Bříza... 3.92 km
naučná stezka Horní Bříza 3.92 km
Krvavá léta - Dojemný čin občanů H... 3.93 km
nádraží Horní Bříza 3.93 km
keramika Horní Bříza 4.09 km
Pilčík Hubert 4.23 km
hrob Stanko Vodička 6.06 km
hřbitov u kostela sv. Jiří, Plzeň ... 6.06 km
kostel sv. Jiří, Plzeň (Doubravka)... 6.06 km
Koza Vladimír, MUDr. 6.09 km
řeka Úslava 6.13 km
soutok Berounka - Úslava 6.14 km
Vařečka rytíře Žumbery 6.15 km
pomník rodiny Fürthových 6.24 km
zámek Vísky (Trnová) 6.26 km
kaple Vísky (Trnová) 6.27 km
židovský hřbitov Plzeň (starý)... 6.32 km
pamětní deska pol. inspektor Václa... 6.62 km
plzeňský úkryt paraskupiny Anthrop... 6.62 km
busty Jozefa Gabčíka a Jana Kubiše... 6.62 km
Dinopark Plzeň 6.89 km
ZOO Plzeň 7.01 km
řeka Radbuza 7.01 km
řeka Berounka 7.01 km
Heber František Alexander 7.06 km
Mže 7.06 km
v železničním tunelu u Ejpovic sra... 7.14 km
FC Viktoria Plzeň, a.s. 7.46 km
Patton Memorial Pilsen 7.59 km
pamětní deska na pěší pluk 35, Plz... 7.59 km
pivovar Plzeňský Prazdroj 7.62 km
Pivní putování - 12. díl - Západní... 7.62 km
pivovarské muzeum, Plzeň 7.63 km
Plzeňské historické podzemí 7.64 km
Sokolovna Plzeň 7.66 km
požární stanice Plzeň - střed 7.67 km
návštěvnické centrum Plzeňský pivo... 7.71 km
Západočeská galerie v Plzni 7.73 km
radnice Plzeň 7.73 km
vodárenská věž, Plzeň 7.73 km
artézské studny, Plzeňský Prazdroj... 7.74 km
infocentrum Plzeň 7.75 km
studna na nádvoří, Plzeňský prazdr... 7.75 km
morový sloup, Plzeň 7.77 km
Masné krámy, Plzeň 7.78 km
pamětní deska Jan Sladký - Kozina... 7.79 km
Plzeňská diecéze 7.8 km
prohlídka pivovaru Plzeňský Prazdr... 7.81 km
katedrála sv. Bartoloměje, Plzeň... 7.82 km
Platzer Ignác František 7.85 km
Chovanec Milan 7.85 km
V jedné řadě, Jindra Nezbedová 7.85 km
Zikmund Miroslav 7.85 km
Hofrichter Jaroslav, plk. letec 31... 7.85 km
Lindauer Gottfried 7.85 km
Květy na bunkru, Jindra Nezbedová... 7.85 km
Stárek František Čuňas 7.85 km
Plzeň 7.85 km
Barták Bedřich 7.85 km
Preissová Jana 7.85 km
Jančařík Michal 7.85 km
Štandera Miroslav, brigádní generá... 7.85 km
Roučka Zdeněk 7.85 km
Slavnosti svobody, Plzeň 7.86 km
Discopříběh 7.88 km
Beran Josef, Msgre. ThDr. 7.9 km
pamětní deska Marie Uchytilová 7.94 km
muzeum loutek Plzeň 7.95 km
Vejprnický potok 7.95 km
synagoga (velká) Plzeň 7.96 km
pomník generála George Pattona, Pl... 7.99 km
zahrada Miroslava Horníčka 8 km
sousoší Spejbla a Hurvínka, Plzeň... 8.02 km
projev v Miloše Jakeše v Červeném ... 8.06 km
Západočeské muzeum v Plzni 8.08 km
pamětní deska Bohumil Polan 8.08 km
Polan Bohumil 8.08 km
Větrovec Josef 8.09 km
divadlo J. K. Tyla, Plzeň 8.09 km
Tajemství železnic - Vlakem za žel... 8.09 km
socha J.K.Tyla, Plzeň 8.1 km
památník 16. obrněné divize US arm... 8.12 km
památník pozemních jednotek na záp... 8.12 km
kaple sv. Václava, centrální hřbit... 8.14 km
kostel Sboru Karla Farského, Plzeň... 8.15 km
synagoga (stará) Plzeň 8.16 km
centrální hřbitov Plzeň 8.17 km
nádraží hlavní Plzeň 8.19 km
pomník padlých WWII, centrální hřb... 8.19 km
infocentrum Bavorský les - Šumava... 8.2 km
hrob generál Heliodor Píka 8.21 km
Wilsonův most, Radbuza, Plzeň 8.23 km
vila Hermíny a Emila Škodových, Pl... 8.24 km
památník Díky, Ameriko!, Plzeň 8.26 km
památník umučeným, Plzeň 8.26 km
židovský hřbitov Plzeň 8.27 km
Vítr v kapse 8.28 km
pamětní deska rodina Kučerova, Plz... 8.3 km
kaple U Ježíška, Plzeň 8.45 km
kraj Plzeňský 8.5 km
Rašínův dům, Plzeň 8.5 km
pamětní deska Karel Klostermann, P... 8.52 km
první protikomunistická demonstrac... 8.52 km
Hlavatý Josef 8.52 km
památník národního osvobození se s... 8.52 km
Škoda Plzeň 8.55 km
Mikulášský hřbitov Plzeň 8.58 km
Kaznějov 8.58 km
kostel sv. Mikuláše, Plzeň 8.65 km
nádraží Kaznějov 8.73 km
most Ivana Magora Jirouse 8.74 km
nádraží Plzeň Jižní předměstí... 8.74 km
Entropa - David Černý, Techmania 8.75 km
Kreativní zóna DEPO2015 8.79 km
Techmania Science Center 8.8 km
Farní sbor Českobratrské církve ev... 8.82 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Plzeň... 8.88 km
Tajemství železnic - Vlakem za žel... 9 km
vlaková zastávka Plzeň 9.01 km
pamětní deska rodina Hrdličkova a ... 9.07 km
kaple Božkov 9.56 km
Božkov 9.58 km
pamětní deska Antonie a Jan Bejblo... 9.59 km
pomník obětem WWII a letcům RAF, n... 9.72 km
pomník padlých WWI i II, náměstí M... 9.74 km
památník Květnového povstání 1945,... 9.77 km
pomník padlých WWII, Plzeň Bory 10.26 km
kaple Rybnice 10.4 km
Rybnice 10.43 km
kaple hřbitovní sv. Antonína Paduá... 10.44 km
hřbitov Skvrňany, Plzeň 10.44 km
Vězněná, Pavel Renčín 10.51 km
Převedu vás... na onen svět!, Emil... 10.51 km
vražda v hájence Lipovka, Nekmír... 10.61 km
vlaková zastávka Plzeň - Doudlevce... 10.61 km
Borský park 10.71 km
Píka Heliodor, generál 10.72 km
Toussaint Rudolf 10.72 km
Zahrádka František 10.72 km
Wonka Pavel 10.72 km
Rašín Alois 10.72 km
Neumann Stanislav Kostka 10.72 km
věznice Plzeň Bory 10.72 km
Kácha Miroslav, generálmajor 10.72 km
Janoušek Karel, armádní generál, m... 10.72 km
Cibulka Petr 10.72 km
Dominik Jaroslav, kardinál Duka OP... 10.72 km
Jáchymov, Josef Haslinger 10.72 km
Modrý Bohumil, Ing. 10.72 km
Havel Václav 10.72 km
Dienstbier Jiří 10.72 km
řeka Úhlava 10.76 km
Památník obětem zla 10.92 km
Hruška Luboš, plk. 10.92 km
Město Touškov 11.32 km
kaple Město Touškov 11.44 km
Očenášek Ludvík 11.46 km
Levý Václav 11.46 km
sousoší Nejsvětější Trojice, Město... 11.48 km
fara Město Touškov 11.53 km
hřbitov Doudlevce 11.56 km
SDH Město Touškov 11.58 km
kostel sv. Jana Křtitele, Město To... 11.59 km
lom Koterov 11.67 km
hřbitov Město Touškov 11.67 km
sv. Jan Nepomucký, Město Touškov... 11.71 km
kostel sv. Štěpána, Kozolupy 11.72 km
Den ve vzduchu s rádiem Kiss Proto... 11.8 km
letiště Plasy 11.8 km
židovský hřbitov Město Touškov... 11.93 km
Kozolupy 11.98 km
nádraží Vejprnice 12.5 km
památník Suchý důl 12.51 km
Alej vzdechů, Plasy 12.58 km
kaple sv. Floriána, Bdeněves 12.65 km
hřbitov Vejprnice 12.67 km
Bdeněves 12.7 km
nádraží Plasy 12.75 km
kostel sv. Vojtěcha, Vejprnice 12.77 km
Vejprnice 12.8 km
Husník Jakub 12.8 km
krytá lávka Vejprnice 12.81 km
fara Vejprnice 12.84 km
radnice Plasy 12.84 km
infocentrum Plasy 12.84 km
pomník padlých WWI, Plasy 12.84 km
pomník padlých WWI, Vejprnice 12.84 km
památník osovobození Vejprnice 12.86 km
kaple sv. Vojtecha, Vejprnice 12.89 km
NS Plasy 12.89 km
dětské hřiště Vejprnice 12.9 km
Zakladatel 12.92 km
Kroc Raymond Ray Albert 12.92 km
SDH Vejprnice 12.92 km
Stupno 12.93 km
Bartovský Josef 12.93 km
kostel sv. Vavřince, Stupno 12.95 km
venkovský dům, Plasy 12.96 km
Plaský rybník 13.01 km
pomník padlých WWII, Plasy 13.02 km
Metternich Klemens Wenzel 13.04 km
Lavička Vítězslav 13.04 km
Stretti Jaromír (Zamponi) 13.04 km
Wiehl Antonín 13.04 km
Stretti Jakub 13.04 km
Stretti Viktor 13.04 km
Plasy 13.04 km
Dětský koutek, Olympia Plzeň 13.08 km
hřbitov Plasy 13.09 km
galerie Stretti 13.1 km
hrobka Metternichů, Plasy 13.11 km
cisterciácký klášter Plasy 13.13 km
hřbitov Starý Plzenec 13.14 km
HZS Plzeňského kraje - Požární sta... 13.14 km
busta Bedřich Smetana, Plasy 13.15 km
infocentrum Plasy 13.17 km
sýpka s královskou kaplí Plasy 13.2 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Pl... 13.21 km
pivovar Plasy 13.23 km
zájezdní hostinec, Plasy 13.27 km
Dětský svět lvíček, Plzeň 13.29 km
Čvančara Jaroslav 13.36 km
klášterní hospodářský dvůr, Plasy... 13.39 km
skála Ostrá Hůrka, Plzeň 13.48 km
mlýn Radobyčice 13.58 km
Tymákov 13.68 km
sv. Jan Nepomucký, Plasy 13.69 km
pomník Jiří Potůček, Břasy 13.71 km
fara Starý Plzenec 13.71 km
železářská huť sv. Klimenta, Plasy... 13.72 km
kostel Narození Panny Marie, Starý... 13.74 km
kaple Navštívení Panny Marie na Vr... 13.79 km
vyhlídka Hůrka 13.84 km
hradiště Hůrka, Starý Plzenec 13.86 km
zřícenina kostela sv. Vavřince, St... 13.86 km
rotunda sv. Petra a Pavla, Starý P... 13.86 km
zřícenina kostela sv. Kříže, Starý... 13.86 km
pamětní deska Jiří Potůček Tolar, ... 13.92 km
Potůček Jiří 13.93 km
Koranda Václav starší 13.93 km
PP Černá stráň 13.95 km
mohylové pohřebiště Hůrka 13.95 km
radobyčický úkryt paraskupiny Anth... 13.97 km
Mariánský sloup, Starý Plzenec 14.39 km
kostel sv. Jana Křtitele, Starý Pl... 14.39 km
NS kolem Starého Plzence 14.4 km
NS Stará Plzeň a kupci 14.4 km
pomník padlých WWI i II, Starý Plz... 14.42 km
radnice Starý Plzenec 14.43 km
Starý Plzenec 14.44 km
železniční tunel Horní Hradiště - ... 14.52 km
řeka Střela 14.52 km
Štěpánek Patrik, desátník / štábní... 14.64 km
Bohemia Sekt Centrum 14.66 km
vlaková zastávka Horní Hradiště... 14.69 km
železniční tunel Horní Hradiště - ... 15.46 km
studna pod věží, Radyně 15.9 km
studna jižní, Radyně 15.91 km
židovský hřbitov Štěnovice 15.92 km
zámek Štěnovice 15.92 km
vlaková zastávka Dobřany 15.92 km
hrad Radyně 15.92 km
Štíty království českého, Můj hrad... 15.92 km
kaple Smíření, dálniční D5, Šlovic... 16.25 km
kostel Nejsvětější Trojice, Rokyca... 16.25 km
park U Plzeňské brány, Rokycany 16.27 km
hřbitov starý Rokycany 16.27 km
fontána v parku U Plzeňské brány... 16.29 km
hrobka Fitzova, Rokycany 16.3 km
pomník Mistra Jana Husa, Rokycany 16.33 km
Zápal Hanuš 16.38 km
kašna klasicistní novější Rokycany... 16.4 km
kasárna stará Rokycany 16.46 km
pomník padlých WWI, Rokycany 16.46 km
secesní litinová pumpa, Rokycany 16.47 km
pomník padlých WWII, Rokycany 16.5 km
pomník padlých komunistů WWII, Rok... 16.5 km
nádraží Rokycany 16.51 km
hvězdárna Rokycany 16.57 km
Rokycanův sbor 16.57 km
kašna klasicistní Rokycany 16.59 km
děkanství Rokycany 16.6 km
zatčení K.H. Franka, Rokycany 16.62 km
Pehe Jiří 16.62 km
Rokycany 16.62 km
Řanda Čestmír 16.62 km
Horák Bohuslav, PhDr. 16.62 km
Laub Alois, brig. gen. 16.62 km
Rokycana Jan 16.62 km
Budweiserová Irena 16.62 km
Fitz Johann 16.62 km
secesní vila, Rokycany 16.63 km
muzeum Dr. Bohuslava Horáka, Rokyc... 16.63 km
kostel Panny Marie Sněžné, Rokycan... 16.64 km
Mariánský sloup, Rokycany 16.65 km
Dumetovský dům, Rokycany 16.67 km
pomník padlých WWI, Doubrava u Nýř... 16.77 km
Doubrava u Nýřan 16.78 km
kaple Doubrava u Nýřan 16.82 km
nádraží Plešnice 16.85 km
Losiná 16.87 km
zájezdní hostinec Na Dyškánce, Had... 16.96 km
kasárna raketového pluku Rokycany... 17.01 km
Vojenské muzeum na demarkační lini... 17.01 km
kaple sv. Diviše, Hracholusky 17.23 km
Nová Jezná 17.3 km
kostel sv. Vojtěcha, Šťáhlavy 17.45 km
lípy u demarkační čáry, Rokycany... 17.55 km
pomník padlých WWI i II, Šťáhlavy... 17.56 km
letiště Plešnice 17.57 km
zámek Šťáhlavy 17.57 km
pamětní deska osvobození Šťáhlavy... 17.57 km
památník Demarkační čáry, Rokycany... 17.57 km
Šťáhlavy 17.58 km
vlaková zastávka Mladotice 17.59 km
vlaková zastávka Šťáhlavy 18.15 km
přehrada Hracholusky 18.25 km
kaple hřbitovní Nezbavětice 18.53 km
hřbitov Nezbavětice 18.54 km
pomník padlých WWII, Nezbavětice... 18.54 km
Nebílovský Borek 18.57 km
Mladotice u Kralovic 18.89 km
zámek Kozel 18.93 km
kašna zámek Kozel 18.94 km
nádraží Mladotice 19 km
nádraží Dobřany 19.01 km
pamětní deska František Noha (rumb... 19.04 km
fara Kralovice 19.14 km
kostel sv. Petra a Pavla, Kralovic... 19.16 km
pomník spisovatele Jana Jindřicha ... 19.18 km
kasárna Kralovice 19.2 km
Lopatský rybník, Kozel 19.22 km
pomník padlých WWI, Kralovice 19.31 km
muzeum a galerie severního Plzeňsk... 19.33 km
proboštství cisterciáckého klášter... 19.33 km
kostel Zvěstování Panny Marie, Mar... 19.36 km
kašna kláštera, Mariánský Týnec... 19.36 km
kašna Kralovice 19.38 km
infocentrum Kralovice 19.38 km
Škoda lásky, Irena Bukačová; Miros... 19.41 km
Trojer Ondřej opat 19.41 km
Kralovice 19.41 km
Eckert Otto 19.41 km
Nachtikal František 19.41 km
Marek Jan Jindřich, Jan z Hvězdy 19.41 km
Paměť stromů - 9. díl - Radimova l... 19.5 km
Mariánský Týnec 19.5 km
SDH Zbůch 19.51 km
Týnecký rybník 19.53 km
Zbůch 19.54 km
kaple sv. Josefa, Zbůch 19.56 km
Sokolovna Kralovice 19.57 km
radnice Zbůch 19.57 km
Štáhlavice 19.62 km
pomník Mistra Jana Husa, Kralovice... 19.77 km
evangelický kostel Kralovice 19.8 km
kaple sv. Vavřince, Dřevec 19.87 km
Dřevec 20 km
ubytování v okolí

hotel 6010, Jiřičná

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: hotel ***
Šumava: sušicko
šumavská obec: Jiřičná

ubytování s kapacitou: 40
cena ubytování: od 330 Kč detail

penzion 3002, Hamry

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chata
Šumava: špičácko
šumavská obec: Hamry

ubytování s kapacitou: 30
cena ubytování: od 390 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • Air park, Zruč u Plzně - otevírací doba...

  batoh
  Air park, Zruč u Plzně - otevírací doba
  Šumava A-Z: technické
  lokalita: plzeňsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • muzeum Horní Bříza - otevírací doba

  batoh
  muzeum Horní Bříza - otevírací doba
  Šumava A-Z: technické
  lokalita: plzeňsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • pivovarské muzeum, Plzeň - otevírací dob...

  batoh
  pivovarské muzeum, Plzeň - otevírací doba
  Šumava A-Z: technické
  lokalita: plzeňsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
firmy v okolí
 • Market Třemošná

  batoh
  Market Třemošná
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: plzeňsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Jednota Třemošná

  batoh
  Jednota Třemošná
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: plzeňsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Bankomat Komerční banka

  batoh
  Bankomat Komerční banka
  Šumava A-Z: bankomaty
  lokalita: plzeňsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • čerpací stanice Benzina, Třemošná

  batoh
  čerpací stanice Benzina, Třemošná
  Šumava A-Z: čerpací stani...
  lokalita: plzeňsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
Market Třemošná 0.11 km
Jednota Třemošná 0.11 km
Bankomat Komerční banka 0.13 km
čerpací stanice Benzina, Třemošná... 0.57 km
Market Zruč 2.31 km
Jednota Česká Bříza 2.53 km
Bankomat Česká spořitelna 3.8 km
Supermarket Horní Bříza 3.84 km
Jednota Horní Bříza 3.85 km
čerpací stanice PAP OIL, Horní Bří... 3.86 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Bol... 3.87 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Plzeň, ... 4.14 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Koš... 4.32 km
Bankomat Česká spořitelna 4.34 km
Jednota Druztová 4.44 km
Bankomat Česká spořitelna 4.57 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 4.8 km
Bankomat Komerční banka 4.95 km
Bankomat Česká spořitelna 4.95 km
Bankomat GE Money Bank 4.95 km
Bankomat Česká spořitelna 5.16 km
Jednota Žichlice 5.17 km
Bankomat ČSOB 5.45 km
Bankomat ČSOB 5.45 km
Bankomat Česká spořitelna 5.45 km
Bankomat GE Money Bank 5.45 km
Bankomat Poštovní spořitelna 5.45 km
Jednota Dolany 5.59 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Lidick... 5.79 km
Bankomat ČSOB 5.87 km
Bankomat Česká spořitelna 5.87 km
Bankomat Poštovní spořitelna 5.9 km
Jednota Chotíkov 6.15 km
Bankomat Komerční banka 6.15 km
Bankomat GE Money Bank 6.17 km
Bankomat Fio banka 6.46 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 6.72 km
Bankomat Česká spořitelna 6.74 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Seve... 6.74 km
Bankomat Česká spořitelna 6.77 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotíko... 7.04 km
Bankomat ČSOB 7.11 km
Bankomat Poštovní spořitelna 7.15 km
McDonalds, Rondel, Plzeň 7.15 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 7.32 km
Bankomat GE Money Bank 7.32 km
Bankomat Česká spořitelna 7.32 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 7.33 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Le... 7.41 km
Bankomat ČSOB 7.53 km
Bankomat Poštovní spořitelna 7.54 km
Bankomat Poštovní spořitelna 7.71 km
Bankomat Česká spořitelna 7.74 km
Bankomat Česká spořitelna 7.77 km
McDonalds, U Prazdroje, Plzeň 7.79 km
Jednota Radčice 7.82 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, U Praz... 7.84 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Jižn... 7.99 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 8.09 km
Bankomat Poštovní spořitelna 8.23 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 8.25 km
McDonalds, Mrakodrap, Plzeň 8.26 km
Bankomat ČSOB 8.29 km
Bankomat Česká spořitelna 8.34 km
Bankomat ČSOB 8.38 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 8.38 km
McDonalds, OC Plzeň 8.45 km
Bankomat GE Money Bank 8.45 km
Bankomat Česká spořitelna 8.49 km
Bankomat Komerční banka 8.5 km
Jednota Kaznějov 8.5 km
Market Kaznějov 8.5 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ro... 8.52 km
Jednota Nevřeň 8.6 km
Bankomat Komerční banka 8.7 km
Market Kaznějov 8.84 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 8.87 km
Jednota Dobříč 9.1 km
čerpací stanice Benzina, Kaznějov... 9.13 km
čerpací stanice EuroOil, Plzeň, Kř... 9.16 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Kř... 9.16 km
Bankomat ČSOB 9.37 km
Bankomat Česká spořitelna 9.39 km
Bankomat Poštovní spořitelna 9.39 km
Bankomat Komerční banka 9.45 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 9.65 km
Bankomat ČSOB 9.92 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Edva... 9.97 km
Bankomat GE Money Bank 9.98 km
Bankomat Komerční banka 10.06 km
Bankomat Poštovní spořitelna 10.07 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Vých... 10.07 km
Bankomat Poštovní spořitelna 10.11 km
Bankomat ČSOB 10.12 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Dou... 10.13 km
Bankomat Česká spořitelna 10.14 km
Bankomat UniCredit Bank 10.19 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Domažl... 10.22 km
Bankomat Česká spořitelna 10.27 km
McDonalds, OC Borská pole, Plzeň 10.37 km
Bankomat Komerční banka 10.42 km
Bankomat Česká spořitelna 10.49 km
Bankomat GE Money Bank 10.53 km
Bankomat Česká spořitelna 10.53 km
Jednota Mrtník 10.57 km
Bankomat GE Money Bank 10.66 km
Bankomat Fio banka 10.66 km
Bankomat Poštovní spořitelna 10.7 km
Bankomat ČSOB 10.71 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Bo... 10.81 km
Bankomat Poštovní spořitelna 11.17 km
Bankomat ČSOB 11.17 km
Bankomat ČSOB 11.26 km
Bankomat Poštovní spořitelna 11.26 km
Jednota Město Touškov 11.31 km
Jednota Loza 11.4 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 11.64 km
Jednota Kozolupy 12.09 km
Jednota Všeruby 12.17 km
Jednota Dolní Bělá 12.27 km
Jednota Horní Bělá 12.32 km
Bankomat Česká spořitelna 12.87 km
Bankomat Česká spořitelna 12.9 km
Jednota Plasy 12.91 km
Jednota Plasy 12.96 km
Jednota Stupno 13.09 km
čerpací stanice PAP OIL, Vejprnice... 13.1 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ne... 13.28 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 13.39 km
čerpací stanice PAP OIL, Břasy 13.41 km
Konzum Újezd sv. Kříže 13.45 km
Jednota Plasy 13.66 km
Jednota Babiná 13.74 km
Jednota Břasy 13.79 km
Západočeské konz. družstvo Tymákov... 13.83 km
Bankomat Česká spořitelna 14.42 km
Bankomat GE Money Bank 14.43 km
Jednota Osek u Rokycan 14.72 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 14.78 km
čerpací stanice PAP OIL, Starý Plz... 14.99 km
Západočeské konz. družstvo Starý P... 15.37 km
Jednota Líšťany 15.37 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 15.46 km
čerpací stanice Shell, Rokycany LS... 15.58 km
Bankomat Česká spořitelna 15.7 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 16.07 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 16.16 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 16.4 km
Bankomat Poštovní spořitelna 16.47 km
Bankomat UniCredit Bank 16.5 km
Bankomat Česká spořitelna 16.5 km
Bankomat Komerční banka 16.53 km
Bankomat Poštovní spořitelna 16.53 km
Bankomat GE Money Bank 16.58 km
Jednota Hvozd 16.66 km
Bankomat ČSOB 16.72 km
Bankomat Česká spořitelna 16.84 km
Západočeské konz. družstvo Nězvěst... 16.84 km
čerpací stanice EuroOil, Kozojedy... 16.86 km
Bankomat Česká spořitelna 16.95 km
Jednota Hadačka 16.96 km
Bankomat GE Money Bank 17.1 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17.1 km
Bankomat ČSOB 17.14 km
Bankomat Rokycany 17.14 km
čerpací stanice Shell, Rokycany PS... 17.27 km
čerpací stanice Benzina, Rokycany... 17.34 km
Bankomat Komerční banka 17.4 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 17.63 km
Bankomat GE Money Bank 17.7 km
Bankomat Česká spořitelna 17.8 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 18.07 km
Jednota Nýřany 18.29 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18.35 km
Bankomat ČSOB 18.35 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 18.69 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 18.74 km
Jednota Úlice 18.76 km
Jednota Mladotice 18.86 km
Konzum Dobřany 19.08 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 19.08 km
Jednota Úněšov 19.12 km
Bankomat Poštovní spořitelna 19.26 km
Bankomat ČSOB 19.27 km
Jednota Kralovice 19.4 km
Bankomat Česká spořitelna 19.46 km
Bankomat Komerční banka 19.47 km
Supermarket Kralovice 19.52 km
Bankomat GE Money Bank 19.53 km
Bankomat Česká spořitelna 19.54 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany... 19.55 km
Jednota Kralovice 19.55 km
Jednota Kralovice 19.57 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 19.66 km
Západočeské konz. družstvo Chválen... 19.92 km

mohlo by Vás zajímat

Přeštice

batoh
Přeštice
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Příchovice

batoh
Příchovice
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Nemusíte být jenom příznivci hor, abyste využili nabídky ubytování na Šumavě a v Bavorském lese.. Šumava (německy Böhmerwald, keltsky Gabreta) to je levné ubytování. V této krásné české krajině si jistě najde bohatý sportovní, relaxační, naučný, ozdravný pobyt každý, a to v jakémkoli dni v roce. Šumava je velmi pestrým ekosystémem, kde naleznete kromě lesní zvěře i různé a vzácné druhy rostlin, což jistě potěší nejen botaniky. Na kole či pěšky se vydáte po některé z tras podél hřebenu, do kopce, z kopce, využijete sítě cykloubusů a regionální dopravy. Jestli se domníváte, že by tato dovolená stála mnoho peněz, mýlíte se. Reklamu na levné ubytování Šumava naleznete téměř v každé vesničce a často je toto ubytování o mnoho zajímavější než nějaký penzion či hotel. Obvykle jste totiž ubytováni v některé z krásných starých horských chat. Šumava je překrásný kraj, a proto je nejdůležitější si uvědomit, že nezáleží na ubytování, ale na tom, s kým svou dovolenou trávíte a poznáváte krásy hor. Levné ubytování Šumava vám pak může přinést mnohem více, než luxusní dovolená v zahraničí. Ubytování Šumava samozřejmě nabízí i mnoho horské chaty jak v zimě, tak i v létě, dále četné hotely a penziony. Pro nadšené lyžaře a milovníky zimních sportů je Šumava pravým rájem, neboť na skvělých sjezdovkách šumavských hor si perfektně zalyžujete, na jezeře Lipno pak můžete vyzkoušet brusle či si pronajmout sáně tažené koňmi a udělat si romantickou vyjížďku po tomto krásném kraji. Přijeďte se podívat, jak je Šumava krásná. Rozhodně nebudete litovat. Ubytování v šumavských chatách, chalupách i penzionech v malebném prostředí jihočeských vesniček, Chodska, Českého lesa. Vyberte si lokalitu, která bude nejblíže vašemu cíli. Ubytování na Šumavě dosáhlo za poslední roky silného rozmachu a majitele ubytovacích prostor nabízí prostory za velmi příjemné ceny. Ve srovnání se zahraničními podmínkami se jedná o velmi levné a kvalitní ubytování se spoustou navazujících služeb jako lyžařské areály, běžecké stopy, cyklostezky, naučná centra, cyklobusy, naučné stezky, informační centra a mnoho dalšího. Na stránkách naleznete kompletní informace o jednotlivých zařízeních včetně náhledů interiéru a detailních informacích o podmínkách ubytování.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

Jedva došli silnice, zazněl jim na sluch temný šum a hukot: spousty vod, vytékajících z Bezdrevi, řítících se po splavu do hluboké rokliny Bezdrevského potoku, jenž nedaleko těchto míst, za hlubockou železniční stanicí, pod Bavorovicemi, vpadá do Vltavy.

Zpočátku nebylo slyšet než tohoto hukotu, ale záhy se k němu přidaly, závodily s ním hlasy křičících lidí.

Přidali kroku, za pět minut doběhli počátku vlastní hráze, kde upraven je splav, po němž odtékají přebytečné vody. Divě ječel příval rmutných vodních spoust, pod nimiž brlení zmizelo, jsouc bezpochyby zaneseno bahnem a různým chamradím, jež voda přinášela. Na hrázi plno lidí, křičících, povykujících, živě posunkujících. Na hladině rybniční, při samém brlení dvě loďky, na každé z nich po dvou mužích: jeden z těchto, ozbrojen dlouhou tyčí, řídil loďku, namáhaje se, kleje, chvílemi lehaje břichem na dno loďky, co sil měl, aby loďka nebyla stržena vzteklým proudem na splav, kdežto druhý, hýbaje se, snažil se rukama odstranit bahno a trávy, ucpávající mezery mezi tyčkami brlení, aby tlačící se vodě zjednal odtok, za kterýmžto účelem tu a tam příčící se tyčky vylamoval nebo sekerkou od hořejšího příčného trámu, k němuž byla přibita, odštěpoval. Úmorná, děsná lopota: loďky, vodou zmítané, nabíraly vody, povážlivé se houpaly; ve vodě se tvořily trychtýřovité víry; jedině velká síla a obdivuhodná zručnost proslulých v této příčině knížecích pěšáků dovedly obstáti v tomto zoufalém zápase s rozzuřeným živlem.

V jednom řidiči člunu Krušnej poznal Petra Radonického, nápadníka své dcery Rozárky.

„Hle, ten chlap je tu," pravil Potužákovi na ucho, ukazuje na obrovskou postavu mládkovu; „bodejž vaz srazil nebo se utopil!"

Potužák neodpověděl, byl by se nejraději prodral zástupem, který obsadil netoliko můstek, klenoucí se přes ječící vody pod splavem ubíhající, ba, zaujímal celou šířku silnice a velkou část hráze samé, ale nebylo možno. Dostal se do tlačenice, z níž na ten čas nebylo vyváznutí. Povyk vůkol něho úžasný: v hukot vod mísil se pustý řev, vycházející z davu. Chvílemi nebylo lze rozeznati slov, tu a tam přece zřetelně proniklo ze vřavy srozumitelné spílání, zavířila přezdívka.

„Hleďte, kde máte normál!" křičel pronikavý hlas.

„Lumpové," zaznělo to sborem.

„Tohle jsou hračky! Stavidla pustit!" volal kdosi na správce, jenž stál na počínajícím svahu hráze, u samé hladiny vodní, podle něho porybí, čili, jak mu tam říkají, fišmajstr, jehož hromový, velení zvyklý hlas i v této divoké vřavě si dovedl zjednati sluchu. Tento zpočátku nedbal sypajících se naň z davu výkřiků a přezdívek; co mluvil, platilo jedině pěšákům na loďkách; až když se naň tlačili, přímo do uší mu volajíce, aby dal pustit stavidla, zvolal, co měl hlasu:

„Ne! Zde poroučím já, nikdo jiný! Stavidla se pustí, až bude čas, a do toho je daleko!"

„Srazte ho do vody!" řval kdosi těsně podle Krušného a Potužáka.

„Utopte tu celou bandu!" řval druhý poblíže prvého. Krušný, slyše tyto hlasy a znamenaje, z koho vyšly, zbledl jako stěna: stáli vedle něho bratří Karhounové, o nichž slyšel, že mu přísahali pomstu za to, že u soudu proti nim vydal svědectví.

Než, žádný z bratří Karhounů si ho nepovšiml, a jeho vlastní syn v tlačenici od něho odtržen, jal se volati v souhlasu s těmito darebáky:

„Stavidla pustit! Nechtějí-li, hoďte je do vody a vytrhněte čep sami!"

Byli by to snad provedli, ale u stavidel, opodál na hrázi, stálo několik četníků, kteří, chráníce je, nikoho nepřipustili. Jiná hlídka četníků, vidouc, že dav si počíná hrozivě vůči knížecím zřízencům a úředníkům, přichvátala s nasazenými bodáky a zatlačila poněkud dav, ačkoli nestačila příměti jej k ústupu nebo rozptýliti ho.

„Mějte přece rozum, lidé!" napomínal strážmistr, „a ne-dorážejte takhle na ty pány tu! Stavidla se pustí, bude-li toho třeba!"...

„Však je třeba!... Naše pole jsou pod vodou... Úroda se nám zničí!" odpověděl kdosi.

„Vy jste tu, abyste chránili pány," ozval se jiný hlas, „ale nás a naše statky nikdo nechrání!"

„Pryč odtud všichni!" zvolal strážmistr; „kdo se opováží o krok blíže, ať si přičte následky!"

Potužák s Krušným, jimž se zakročením četníků poněkud uvolnilo, ježto dav byl zčásti zatlačen dále na silnici, ve směru, odkud byli přišli, z větší části pak sehnán na druhý svah hráze, chtěli použiti příležitosti, aby se dostali dále směrem k stavidlům a odtud po silnici k Ohradskému zámku a na Hlubokou; než neurazili ani dvacet kroků, když jim v ústrety se přihnal nový zástup lidí, jenž je strhl s sebou nazpět; k tomu onino, kteří chvílí byli četníky sehnáni s hráze, srotili se opět a dostoupivše znovu silnice na hrázi, zatlačili je ke kraji rybníka, takže se octli bezprostředně před četníky a v sousedství i bráněných těmito knížecích zřízenců.

„Ustupte!" velel strážmistr.

„Nemohu, pane!" odpověděl klidně Potužák; „vždyť vidíte, že bych rád ustoupil. Jsem tu jen náhodou..." Podle strážmistra stáli dva knížecí baštýři, opravdoví obři vzrůstem i silou.

„Toho nechte, pane strážmistře," pravil jeden z nich, „za toho já ručím. Znám ho, je to Potužák z Plástovic..." A pan porybí vtom:

„Pane strážmistře, sedláci, jichž úroda je skutečně ohrožena přetékajícími vodami, sápají se na nás nejméně. S těmi bychom se domluvili. Nejhůře křičí ti, kdož ničeho nemají. Ti svým křikem všecko pobuřují a druhé s sebou strhávají..."

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky