nejstarší kostel v Bavorsku - kostel Naší milé Paní u Staré kaple, Řezno zajímavosti ze Šumavy
jediná česká tiskárna do roku 1533 - Plzeň zajímavosti ze Šumavy
největší jedinec svého druhu v ČR - Lukavický tisovec zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položená pravěká pevnost v Čechách - Obří hrad zajímavosti ze Šumavy
jediný kostel na světě zasvěcený sv. Vintíři - Dobrá Voda zajímavosti ze Šumavy
nejstarší církevní stavba v Čechách - rotunda sv. Petra a Pavla, Starý Plzenec zajímavosti ze Šumavy
první protikomunistická demonstrace v Evropě (1. června 1953) - Plzeň zajímavosti ze Šumavy

kostel Všech svatých, Žumberk

detailní info

kategorie: kultura a památky / kostely
lokalita: novohradsko
GPS: 48°47'44.297"N, 14°40'57.314"E Zobrazit na mapy.cz

popis

V jádru gotický kostel Všech svatých (někde též uváděn jako kostel Umučení svatého Jana Křtitele nebo Stětí svatého Jana Křtitele)  v Žumberku byl postaven již ve 14. století (jako farní je zmiňován roku 1349). Z této etapy je v presbytáři dochováno pozdně gotické sanktuárium (stánek na hostie), ozdobené vimperkem s oslím hřbetem, s kraby a křížovou kytkou. Vypálen byl za husitských válek roku 1423, loď a věž nově postaveny v roce 1455. Původně plochostropá loď s dřevěným trámovým stropem byla na konci 15. století (asi po roce 1485) nahrazena síňovým trojlodím, k němuž byla na západní straně postavena hranolová věž se vstupním portálem, na jižní straně vznikl hlavní vstupní portál, nová předsíň a šnekové schodiště na novou kruchtu. Zřejmě mezi lety 1500–1510 byla z kapacitních důvodů přistavěna na severní straně (směrem k návsi) další loď, takže kostel dosáhl podoby síňového čtyřlodí se síťovou klenbou na devíti polygonálních pilířích, v níž se dochoval dodnes. V roce 1782 byl celý chrám pozdně barokně přestavěn. V roce 1873 shořela střecha kostela, byla však brzo obnovena. V letech 1875 – 1881 P. Ed. Neumann upravil exteriér i interiér kostela pseudorománsky a pseudogoticky - zakoupeny byly novogotické oltáře (hlavní a dva vedlejší) a kazatelna. Část zařízení je barokní, nejcennější je kamenná křtitelnice z druhé poloviny 17. století, zdobená akanty a festony. V kapli se nachází kamenný náhrobek Felixe Sebastianiho z Častolovic z konce 18. století.  Kostel je jednolodní, na východ orientovaná stavba má půlkruhově uzavřený presbytář s kaplí a sakristií po stranách a věž v západním průčelí. Loď má délku 24,3 m a šířku 6,6 m. Zatímco presbytář je sklenut valenou klenbou, loď je plochostropá, stěny členěny toskánskými pilastry, na kruchtě varhany od mistra Kobrleho z Lomnice nad Popelkou. Na presbytáři je zazděn znak se šesti štíty dřívějších majitelů Žumberka, z počátku 15. století: Meziříčských z Lomnice, pánů z Boskovic, ze Šternberka a Říčan. Na konci 19. století bylo zrušeno šnekové schodiště na kruchtu a zřízeno nové rovné u jižní stěny. Z kostela původně pochází renesanční malovaný epitaf Jindřicha Pouzara z Michnic, majitele žumberské tvrze, z roku 1600. V interiéru se kromě novogotického vybavení nachází dva náhrobní kameny z 16. a 17. století (Jindřicha Pouzara a jeho nemanželského syna Erazima), kamenná křtitelnice z 18. století, varhany z roku 1909 a hodinový stroj ve věži z roku 1907. Cenné jsou pozdně gotické a manýristické fresky nacházející se v presbytáři i v lodi. V letech 1940 - 1945 spravováno z Lince. Od roku 2005 je kostel rekonstruován, do roku 2011 byl mimo jiné opraven krov, vyměněna střecha, částečně opravena vnější fasáda a bylo provedeno odvodnění a odvlhčení zdiva. Rekonstrukce je částečně hrazena z financí odsunutých sudetských Němců, částečně z dotací České republiky, Jihočeského kraje a z příspěvků hornorakouské vlády, obce Žár a augsburského biskupství. U kostela je zvonice s dřevěným patrem a barokní socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1772. Jméno sochaře není známo. Nápisy na podstavci jsou latinské. Jižně od kostela se nacházel hřbitov, jehož plocha je i s ohradní zdí s bránami také památkově chráněna. Chrám byl součástí areálu, který byl původně obehnán opevněním nedaleké žumberské tvrze, přímo u kostela se nachází jedna ze zachovaných bašt.

kostel Všech svatých, Žumberk na mapě

kostel Všech svatých, Žumberk na fotografiích

místa v okolí

Žumberk

Žumberk

kategorie: města a obce / města a obce
lokalita: novohradsko
GPS: 48°47'45.187"N, 14°40'56.503"E

zobrazit více
žlaby tvrz Žumberk

žlaby tvrz Žumberk

kategorie: kultura a památky / kašny, studny
lokalita: novohradsko
GPS: 48°47'43.381"N, 14°40'54.843"E

zobrazit více

další místa v okolí

ubytování v okolí