nejmohutnější zřícenina hradu v Čechách - Rabí zajímavosti ze Šumavy
poslední zachovaná rybářská dřevěná káď v Česku - Olšina zajímavosti ze Šumavy
první rakousko-uherská továrna na kolečka k dětským kočárkům - Watzlawick Rejštejn zajímavosti ze Šumavy
nejdelší železniční tunel v České republice - Železná Ruda zajímavosti ze Šumavy
nejvyšší kopec na území bývalého protektorátu Böhmen und Mähren - Javorník 1089 m zajímavosti ze Šumavy
jediný kostel na světě zasvěcený sv. Vintíři - Dobrá Voda zajímavosti ze Šumavy
misionář z klatovska šířící křesťanství mezi indiány Boryně František – Malonice zajímavosti ze Šumavy

Malovice

detailní info

kategorie: města a obce / města a obce
lokalita: prachaticko
GPS: 49°5'30.367"N, 14°13'25.463"E Zobrazit na mapy.cz

popis

První zmínka o Malovicích pochází z roku 1313, kdy v Malovicích sídlil Bohuslav z Malovic (1313 - 1341) - nejstarší známý předek staročeského zemanského rodu Malovců z Malovic. Rod Malovců byl velmi rozvětven, nejznámější byli Malovcové z Pacova, Malovcové z Malovic a Malovcové z Libějovic. Dalšími obyvateli Malovické tvrze byli Pešek z Malovic, který vládl nad svým statkem 1352 – 1374 a patřili mu i Libějovice. Roku 1494 se na tvrzi připomíná Jaroslav a Oldřich Malovci z Nestánic, ti se o své majetky rozdělili a Jaroslav získal tvrz v nedalekých Nestánicích a Oldřich se svou ženou Kateřinou Malovice. Jejich synové se o tvrz a k ní přiléhající vesnice dělili šesti díly. Roku 1542 se Malovice (vedle tvrze i vesnice Malovice, tehdy již rozdělené na Horní a Dolní – Malovice a Malovičky) dostaly do držení Diviše z Malovic a náležely k panství Libějovickému, 1548 získal malovickou tvrz Divišův bratr Pavel z Malovic, k tomu dvůr a vsi Horní (Velké) a Dolní (Malé) Malovice. Pro svůj způsob hospodaření byl roku 1557 Diviš donucen prodat své panství libějovické i Pavlovo malovické panu Vilému z Rožmberka. Za jeho vlády byly v místním kraji hojně zakládány rybníky i v Malovicích se stavěl nový rybník Horní malovický, který nahradil starý rybník zvaný Otrhanec. Aby bylo dost kamene na hráze, použili materiál z malovské tvrze, kterou k tomu účelu zbourali – to bylo roku 1563. Poslední zmínky o pusté tvrzi jsou ještě z let 1597 – 1599, poté postupně zmizela až na úroveň terénu. Tím končí historie tvrze rodu Malovců z Malovic. Tvrz stávala v Malých Malovicích, dnešních Malovičkách, na jejím místě stojí domy a v zahradách domů jsou patrny náznaky valů. V roce 1559 koupil Malovice Vilem z Rožmberka a založením Horního Malovického rybníka rozdělil jeden sídelní útvar na dvě vsi, Malovice a Malovičky. Aby bylo dost kamene na hráze, použili materiál ze zmíněné malovické tvrze, kterou roku 1563 k tomu účelu zboural. V obou obcích se zachovala řada lidových stavení. V Malovicích je cenná hlavně roubená stodola u č.p.1 se zachovalou doškovou střechou, jedinou v regionu a roubenka č.p. 7. Zajímavostí je i divadelní stan divadla Continuo u „Švestkového dvora". Malovice leží 411 m n. mm a pod obec patří osady Hradiště, Holečkov, Krtely a Rabín.

doplňující info

odkaz: http://www.malovice.cz/

Malovice na mapě

místa v okolí

kaple sv. Václava, Malovice

kaple sv. Václava, Malovice

kategorie: kultura a památky / kaple
lokalita: prachaticko
GPS: 49°5'30.925"N, 14°13'27.735"E

zobrazit více
pomník padlých WWI, Malovice

pomník padlých WWI, Malovice

kategorie: vojenské / pomníky
lokalita: prachaticko
GPS: 49°5'31.060"N, 14°13'28.559"E

zobrazit více

další místa v okolí