nejvýše položené sídlo v v České republice - Filipova Huť zajímavosti ze Šumavy
první protikomunistická demonstrace v Evropě (1. června 1953) - Plzeň zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položené nádraží v Česku 995 m n. m. - Kubova Huť zajímavosti ze Šumavy
největší restaurace v ČR - Na Spilce, Plzeňský prazdroj zajímavosti ze Šumavy
ochranářský koutek Hamižná hora zapsán 16.6.1985 na seznam IUCN - první v ČSSR zajímavosti ze Šumavy
jediný kostel na světě zasvěcený sv. Vintíři - Dobrá Voda zajímavosti ze Šumavy
nejstarší kamenný hrad v Čechách - Přimda zajímavosti ze Šumavy

Ondok Josef Petr, Doc., CFSS

detailní info

kategorie: kultura a památky / osobnosti
lokalita: budějovicko
GPS: 49°5'30.534"N, 14°21'14.665"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Doc. Josef Petr Ondok, CFSS (2.září 1926, Mydlovary - 19.srpna 2003, České Budějovice) byl český katolický kněz, řeholník, teolog, filosof, spisovatel, vědec a dvanáct let mukl - vězeň v komunistických lágrech. Josef Ondok vystudoval Gymnázium Jana Valeriána Jirsíka v Českých Budějovicích, po maturitě studoval teologii a filosofii v Brně. V 18 letech byl přijat do Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti a přijal řeholní jméno Petr. Po nástupu Komunistického režimu v Československu byl tajně vysvěcen na kněze biskupem Kajetánem Matouškem 21.června 1951. Když probíral se žáky jednu z básní Jana Nerudy, objevili se ve dveřích základní školy ve Zlatých Horách příslušníci StB. Josef tehdy ve vesnici u česko-polských hranic vykonával jako student češtiny a filosofie povinnou školskou službu. Stalo se tak dne 21.září, byl odvezen do Brna na oddělení státní bezpečnosti k výslechu kde byl bit, mučen. Po propuštění se neúspěšně pokusil o emigraci, byl zatčen a ve vykonstruovaném procesu  „Bárta a spol.“ byl na svátek Všech svatých (datum vybrali prokurátoři zcela záměrně) odsouzen k 17 letům vězení. Vězněn byl 12 let, z toho 2 roky musel těžit uranovou rudu v Jáchymově. Prošel věznicemi Mírov, Jáchymov, Leopoldov a Valdice. O životě za mřížemi napsal po sametové revoluci působivou knihu Muklovský Vatikán. Po propuštění pracoval jako zaměstnanec JZD v Mydlovarech. Až do roku 1989 byl stále sledován agenty StB, do jeho bytu byl tajně umístěn policejní odposlech. V roce 1968 byl rehabilitován a mohl dokončit studia. V roce 1969 získal doktorát z logiky (práce Interogativní logika). V roce 1969 se stal výpomocným duchovním v kostele Panny Marie Růžencové (v klášteře kongregace Petrínů) v Českých Budějovicích. Připravoval a zároveň pořádal bohoslužby, oblíbené byly jeho biblické hodiny, a to zvláště mladými studenty. Později se zaměřil na bytové semináře. V 70. letech se situace ve státě přiostřila a Josef přišel o souhlas vykonávat duchovní činnost. Jako kněz mohl působit znovu až po roce 1989. Pracoval jako odborný a vědecký pracovník v třeboňském oddělení Botanického ústavu ČSAV (1969 – 1991), kde se zabýval aplikací matematického modelování a systémové analýzy pro ekologické procesy. Účastnil se mnoha mezinárodních odborných seminářů. Státní moc mu opět odňala souhlas k vykonávání duchovní služby. Tajně vykonával po rodinách a mezi mládeží pastorační činnost. Po pádu komunistického režimu přednášel (1991 – 2003) na Jihočeské univerzitě na katedře filosofie Teologické fakulty etiku a filosofii a dále působil na Biologické fakultě Jihočeské univerzity. Habilitoval v oboru ekologie. Je po něm pojmenována knihovna Teologické fakulty Jihočeské univerzity, která nese jméno Knihovna Josefa Petra Ondoka. Napsal více než stovku přírodovědeckých prací a studií, dvě desítky filosofických a teologických článků a několik knih: Důkaz nebo hypotéza Boha? / Člověk a příroda / Hledání etického vztahu / Bioetika / Bereme smích vážně? / Čmelák asketický / Úvahy o křesťanské spiritualitě / Muklovský Vatikán.

Ondok Josef Petr, Doc., CFSS na mapě

místa v okolí

kaple Nejsvětější Trojice, Mydlovary

kaple Nejsvětější Trojice, Mydlovary

kategorie: kultura a památky / kaple
lokalita: budějovicko
GPS: 49°5'31.331"N, 14°21'15.437"E

zobrazit více
pomník padlých WWI, Mydlovary

pomník padlých WWI, Mydlovary

kategorie: vojenské / pomníky
lokalita: budějovicko
GPS: 49°5'31.710"N, 14°21'14.761"E

zobrazit více

další místa v okolí