jediný kostel na světě zasvěcený sv. Vintíři - Dobrá Voda zajímavosti ze Šumavy
rozlohou 648 ha největší rybník na světě - rybník Rožmberk zajímavosti ze Šumavy
popraven gilotinou v brandenburgské káznici jako úplně poslední oběť – páter Josef Jílek zajímavosti ze Šumavy
celosvětově unikátní akt nespravedlnosti - Lex Schwarzenberg zajímavosti ze Šumavy
první film natočený v České republice - Hořice na Šumavě zajímavosti ze Šumavy
poslední zachovaná rybářská dřevěná káď v Česku - Olšina zajímavosti ze Šumavy
první dálniční kaple v ČR - na dálnici D5 poblíž Šlovic u Plzně zajímavosti ze Šumavy

Mydlovary

detailní info

kategorie: města a obce / města a obce
lokalita: budějovicko
GPS: 49°5'30.534"N, 14°21'14.665"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Obec Mydlovary leží v Jihočeském kraji, 20 km severozápadně od Českých Budějovic. Název obce Mydlovary je patrný z místa kde se vařilo mýdlo. Mydlovary jsou jednou z devíti historických vsí tzv. Zbudovských Blat. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1368. Ves byla schwarzenberským panstvím Hluboké, od roku 1850 tvoří samostatnou obec ovšem do roku 1920 byla její součástí i ves Zahájí. V roce 1960 byl k obci připojen Zbudov. Dne 14. června 1964 se Mydlovary i Zbudov začlenily pod obec Dívčice. Mydlovary se znovu osamostatnily 24. listopadu 1990. V okolí Mydlovar i přímo pod samotnou vsí se rozkládá velké ložisko lignitu. První pokusy o jeho těžbu sahají do roku 1836. Těžba lignitu se zde datuje do roku 1860, kdy zde probíhaly první schwarzenberské pokusy o těžbu lignitu u Mydlovar. Další v roce 1903, kde zde Rudolfovské rudné těžařstvo provádělo pokusné vrty se záměrem vyrábět brikety. V letech 1905 – 1911 firma Triumph, a.s. vyrábí brikety v Netolicích. Mezi léty 1910 – 1917 zde Živnostenská banka zakládá Jihočeskou důlní společnost, která zahajuje těžbu lignitu nedaleko křižovatky Zahájí – Mydlovary – Zliv. V roce 1921 se vlastníkem dolů se stávají Jihočeské elektrárny. Zásoby odhadnují na 100 let na základě 359 geologicko průzkumných vrtů. Skutečná těžba započala ovšem až v letech 1917 - 1918 otevřením povrchového dolu Svatopluk. V roce 1922 byla k zužitkování této nekvalitní, ale levné suroviny zprovozněna Elektrárna Mydlovary (EMy). Ta byla během následujících dvou desetiletí postupně rozšiřována v tehdy nejvýznamnější energetický zdroj v jižních Čechách o více než 100 MW instalovaného výkonu. Postupem času se důl vyčerpal (od zvažovaného zrušení vsi a přesídlení obyvatel bylo upuštěno) a elektrárna přešla na hnědé uhlí, dovážené ze Sokolovska. Rozlehlé vytěžené prostory našly využití jako odkaliště chemické zpracovny uranových rud MAPE, uvedené do provozu roku 1962. Elektrárna začala sloužit jako teplárna nejprve pro tento závod, pak i pro město Zliv (1967) a v roce 1974 byl z Mydlovar zprovozněn parovod k posílení vytápění Českých Budějovic, s délkou přes 15 km tehdy největší svého druhu v Československu. Areál u Mydlovar má rozlohu více než 280 hektarů a od 60. let do roku 1991 sloužil k úpravě uranové rudy. Celkem zpracováno cca. 4 mil. tun rudy alkalickým loužením a cca. 13 mil. tun rudy kyselým loužením. Ročně zde tak bylo využito využili 50 tisíc tun kyseliny sírové a tisíce tun nebezpečných chemikálií. Podle plánů Diama by měla být jedna znejvětších ekologických zátěží v Česku kompletně odstraněna v roce 2024. V roce 1998 skončila v EMy výroba elektřiny, v roce 1999 pak byla po čtvrt stoleté službě odpojena dodávka páry do Českých Budějovic. Významní rodáci: František Hašek a Doc. Josef Petr Ondok, CFSS. Pamětihodnosti: kaple Nejsvětější Trojice, Boží muka v jihovýchodní části obce, pomník obětem první světové války, vyvěr železito-sirná vody v místech bývalé těžby lignitu.

doplňující info

odkaz: http://www.mydlovary.cz/

Mydlovary na mapě

místa v okolí

kaple Nejsvětější Trojice, Mydlovary

kaple Nejsvětější Trojice, Mydlovary

kategorie: kultura a památky / kaple
lokalita: budějovicko
GPS: 49°5'31.331"N, 14°21'15.437"E

zobrazit více
pomník padlých WWI, Mydlovary

pomník padlých WWI, Mydlovary

kategorie: vojenské / pomníky
lokalita: budějovicko
GPS: 49°5'31.710"N, 14°21'14.761"E

zobrazit více

další místa v okolí