nejdéle trvala 2. světová válka v Evropě (Německá armáda podepsala kapitulaci až 12. května 1945) - Čimelice zajímavosti ze Šumavy
největší a nejkrásnější rašeliné jezírko v České republice - Chalupská slať zajímavosti ze Šumavy
největší obec v Čechách - Stachy zajímavosti ze Šumavy
nejstarší kostel v Bavorsku - kostel Naší milé Paní u Staré kaple, Řezno zajímavosti ze Šumavy
evropská rarita - nejmenší potok upraven k plavení palivového dřeva a i pro voroplavbu - Pohořský potok zajímavosti ze Šumavy
největší vodní elektrárna v západních Čechách - Čeňkova pila zajímavosti ze Šumavy
jediný kostel na světě zasvěcený sv. Vintíři - Dobrá Voda zajímavosti ze Šumavy

zámek (starý, tvrz) Libějovice

detailní info

kategorie: kultura a památky / zámky
lokalita: prachaticko
GPS: 49°6'48.135"N, 14°11'29.579"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Nejstarší zmínka o Libějovicích je z roku 1264, kdy ves patřila Tomáši z Libějovic. Roku 1389 se uvádí Dobeš z Libějovic. Kolem poloviny 14. století se usadili v Libějovicích Malovcové z Malovci. Z nich se prvnímu známému, Peškovi, přisuzuje výstavba gotické tvrze po roce 1352. Její podoba není známa, zcela ji zakryla pozdější renesanční přestavba. Po smrti Léva Malovec došlo k rozdělení rodinného majetku, připadly Lévovu synu Divišovi Malovci z Malovic tvrz s dvorem a vsi Libějovice, Hvožďany, Chelčice a Chřepice. Roku 1559 koupil Vilém z Rožmberka od Diviše libějovický statek. Nový majitel dal tvrz přestavět na čtyřkdřídlý renesanční zámek. Závětí Vilémova bratra a dědice, Petra Voka z Rožmberka. Roku 1611 přešly Libějovice na jeho synovce (syna Evy z Rožmberka), hraběte Jana Zrinského a po jeho smrti v roce 1612 na Jana Jiřího ze Švamberka. Po Bílé hoře daroval král Ferdinand II. roku 1623 konfiskované libějovické panství generálu hraběti Karlu Bonaventurovi Buquoyovi. Roku 1651 přikoupila hraběnka Marie Magdaléna Buquoyová od Václava Kořenského statek Čichtice. Za dalších majitelů Schwarzenberků (koupili libějovické panství roku 1801) nedošlo k žádným podstatným změnám. V roce 1775 byla část příkopu obklopujícího zámek ještě zachovalá. V popisu zámku z roku 1800 byla v jedné přízemní místnosti škola, která tam byla ještě v roce 1861, v poschodí kancelář panství a úřednické byty. Do lichoběžníkového dvora vede gotická brána s hrotitým portálem, jedno až dvoupatrové budovy mají renesanční obloučkové štíty, gotizující baštičky a na nádvoří východní křídla arkády na čtyřbokých sloupech. Libějovický starý zámek je čtyřkřídlý, dvoupatrový, se středním nádvořím, se zbytky obranného příkopu a valu. Starobylé prostředí renesančního zámku přitahovalo známou vodňanskou literární trojici, Julia Zayera, Františka Heritesa a Otakara Mokrého k občasným návštěvám.

zámek (starý, tvrz) Libějovice na mapě

zámek (starý, tvrz) Libějovice na fotografiích

místa v okolí

dětské hřiště Libějovice

dětské hřiště Libějovice

kategorie: zábava / děti
lokalita: prachaticko
GPS: 49°6'50.356"N, 14°11'27.557"E

zobrazit více
Libějovice

Libějovice

kategorie: města a obce / města a obce
lokalita: prachaticko
GPS: 49°6'50.224"N, 14°11'36.525"E

zobrazit více

další místa v okolí