Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

Kopta Václav

Šumava

kategorie: kultura a památky
podkategorie: osobnosti
lokalita: sušicko
GPS: 49°13'50.067"N, 13°34'43.484"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Václav Kopta (21.března 1845, Kožlany - 16.července 1916, Santa Monica, Kalifornie) byl český houslista a hudební pedagog v USA. Václa Kopta se narodil v Kožlanech jako syn Jana Kopty a Josefy, rozené Kroftové. Hudebního vzdělání získal v mládí od vynikajícího hudebníka Erazima Lauba, rodáka z Kralovic. Školní vzdělání Václav získal na farní škole sv. Ducha v Praze. Po ní ve třinácti letech vstupuje na pražskou konzervatoř, kde po celou dobu studií je prvním žákem a po šesti letech končí studia jako první houslista. Od roku je 1863 člen orchestru Prozatimního divadla. V devatenácti letech, po absolvování pražské konzervatoře, odjíždí Václav Kopta jako koncertní houslový mistr do Ameriky, kde se stává prvním houslovým solistou opery v New Yorku. Během tří let absolvuje v největších městech Spojených států přes 400 koncertů a všude je jeho umění přijímáno s obrovským nadšením. Stává se profesorem hudby na konzervatoři ve Filadelfii a finančně se zajišťuje. Seznamuje a zasnubuje se svojí žačkou, zámožnou dědičkou a dcerou vynálezce šicích strojů a sestrou Thomase Wilsona, pozdějšího prezidenta Spojených států v letech 1913 - 1921 a velkého přítele českého národa, který vypracoval program o uspořádání světa po I. světové válce, s požadavkem autonomie národů Rakousko-uherské monarchie, včetně utvoření samostatného Československa. Po svatbě Václava Kopty s manželkou, rozenou Florou Pavlou Wilsonovou, odjíždí v roce 1872 manželé Koptovi na svatební cestu do Evropy. Při této příležitosti zajíždí do Čech, aby Kopta navštívil své rodiče,  sourozence a své známé a jemu stále blízké, rodné městečko Kožlany. A protože si Václav Kopta přiváží z Ameriky finance, zařizuje svým rodičům v Praze pohodlnější byt s moderním zařízením a bohatě je obdarovává. Svého bratra Antonína, učitele v Kožlanech a jeho spoluučitele Vojtěcha Boháče, bohatě vybavuje na Světovou výstavu ve Vídni, která se právě koná. Sám kupuje Kotopecký zámek u Zbiroha od vdovy po generálu Rumerskirchovi, aby ho nákladem 100.000 zlatých ještě nově upravil. Svého mladšího bratra ustavuje správcem statku kotopeckého a pokračuje dále na svatební cestě do Itálie a Švýcar. V té době bylo Václavu Koptovi, kožlanskému rodáku a slavnému houslistovi teprve 28 let. Po svatební cestě se vrací manželé Koptovi opět do Čech, a protože se paní Floře pobyt v Čechách a krásná příroda natolik zalíbila, rozhodli se manželé natrvalo usadit na zámku v Kotopekách. Václav Kopta jako houslový virtuos pořádá občas dobročinné houslové koncerty. Vystupuje v Praze, Plzni, ale také v rodném kraji v Kralovicích, na počest svého bývalého profesora hudby Erazima Lauba, kralovického rodáka. Koncert pořádá i v  Kožlanech, ve svém rodišti, kde dveřmi do sálu i mladý vlasatý blonďák, čistecký student a básník Jaroslav Vrchlický. V čase pobytu na zámku byla rodina Koptových často zvána správcem uhelného dolu v Hlohovicích Vojtěchem Holým, vynikajícím hudebníkem a bývalým učitelem v Kožlanech, k společným lovům v tamním revíru. Správce dolu byl příjemným společníkem, horlivým nimrodem a velkým příznivcem a ctitelem hudby. Byl otcem Josefa Holého pozdějšího hudebního skladatele a profesora hudby v Charkově v Rusku, kde 29 let působil. Po návratu žil u své sestry v Kožlanech, později se oženil a zakoupil si tam dům. Manželka Václava Kopty, paní Flora vášnivě holdovala lovu. Kopta často se svojí manželkou navštěvuje svého bratra Antonína v Kožlanech, který měl za manželku druhorozenou dceru poštmistra Vondráška Bábinku. Návštěvy se odehrávaly většinou na poště, kterou pravidelně navštěvoval i městský lékař doktor Josef Jirousek bývalý vojenský lékař, který po zranění v bitvě u Solferina roku 1859 se v Kožlanech trvale usadil. Poštu také často navštěvoval skladatel a profesor hudby Josef Holý, poslední to žák Bedřicha Smetany, který se v Kožlanech také usadil. Dále kožlanský rodák a uznávaný zpěvák, ředitel Alois Majer z Prahy, blízcí poštmistra Vondráška bratři Šnajdaufové, Vojtěch a Antonín, básník který měl blízké styky s Janem Nerudou. Bratři Klírové, student Karel a akademický malíř Josef Klír, bratři Burešové Václav a Ladislav. Student jičínského gymnazia Václav Fuks, Václav Beneš, Vojtěch Běláč a v době prázdnin i vnuk poštmistra Vondráška student Jaroslav Fryček, syn řídícího z Křečova. Ale na poštu docházel i čistecký student a básník Jaroslav Vrchlický, jehož některé básně paní Flora překládala do angličtiny. Později se stala překladatelkou i básní Jana Nerudy, Svatopluka Čecha a Adolfa Hejduka. Přes sedm let žili manželé Koptovi v zámku u Zbiroha, načež přesídlili do Štýrského Hradce, kde virtuos Václav Kopta umělecky působil a tam se také roku 1884 narodil Floře Koptové syn Imry. Po skončení umělecké činnosti Václava Kopty ve Štýrském Hradci přesidlují Koptovi do Mnichova a po několika letech do centra hudebního světa a sídla rakousko-uherské habsburské monarchie Vídně. Avšak ke konci roku 1900 již zase vyměňují 2 domy ve Vídni za zámeček a statek v Podmokách u Sušice a stěhují se na venkov. Do této doby pobytu na zámečku v Podmokách spadá převážně všechna literární tvorba Koptovy manželky Flory Wilsonové - Koptové, která svými spisy šíří příznivé zprávy o naší zemi a českém národu ve Spojených státech amerických. Její "Bohemian Legends an Ballads" zobrazuje historii českého národa a "The Forestman of Vimperk" líčí drsný život prostých lidí na Šumavě. Paní Flora překládá také některá stěžejní díla českého písemnictví a část díla Českých národních písní a čeští básníci Jaroslav Vrchlický a Adolf Hejduk projevují paní Floře veřejné uznání za překlady jejích děl. Flora překládá do angličtiny i některá díla Jana Nerudy, Julia Zeyera, Josefa  Václava Sládka, díla Svatopluka Čecha a dalších českých spisovatelů. Do jedné předmluvy k anglickému vydání výboru z díla Jaroslava Vrchlického pak vkládá Flora tolik vlasteneckého cítění s kritikou národnostních poměrů v Rakousko-uherské monarchii, že je po té celá rodina Koptova ještě dlouho sledována c.k. rakouskou policií. Do Podmokel k Václavu Koptovi si v té době zajíždí před odjezdem do Ameriky pro informace i hudební skladatel Antonín Dvořák, aby získal nějaké informace a tipy na osobnosti amerického kulturního života, neboť manželka Václava Kopty Flora se již odmala pohybovala v nejvyšších amerických politických a kulturních kruzích. Mimo informací o tehdejším americkém kulturním životě získává Antonín Dvořák i tip na společnici a vychovatelku jeho dcer při pobytu v Americe, a to na Barboru Klírovou, mladší sestru kožlanského rodáka, akademického malíře Josefa Klíra, která pak rodinu Antonína Dvořáka jako společnice dětí také doprovází (po návratu z Ameriky se Barbora provdala za Tomáše Škuderu z Kožlan čp. 96 a obě dcery Antonína Dvořáka jí byly v Kožlanech za družičku). Ještě před I. světovou válkou manželé Koptovi zámek Podmoky prodávají a vracejí se do Ameriky, aby prakticky zaopatřili své dospívající syny. Zakupují si v Americe rozsáhlé pozemky u řeky Sakramento v Cornigu u San Franciska, v kterém si zařizuje virtuos Václav Kopta svoji hudební školu. V roce 1911 ještě jednou navštěvuje v Čechách rodinu své provdané dcery a vrací se zpět do Ameriky. S manželkou v USA zakoupil rozsáhlé pozemky u San Franciska, kde si zřídil i hudební školu. Tam je při strašném zemětřesení v San Francisku zasypán, ale poté i šťastně z prostoru pod zkříženými trámy zachráněn. Jeho dům je úplně zbořen a u Kopty dochází k velkým finančním ztrátám a škodám na majetku, a proto překládá svoji hudební školu do Los Angeles. V roce 1916, uprostřed I. světové války Václav Kopta ve věku 71 let v Kaledoni ve Venici umírá. Jeho manželka Flora Pavla Koptová, rozená Wilsonová, sestra prezidenta Spojených států amerických, umírá roku 1921 v San Antoniu v Texasu. Život Václava Kopty nebyl naplněn jen poctami a slávou, ale i velkým životním zklamáním, když zjistil, že přes veškerou snahu a péči nikdo z jeho synů nikdy virtuosem nebude. Přesto ale i jeho syn Imry, jako otec, obohatil lidskou společnost uměleckými díly jako sochař amerických indiánů, jeho některá díla jsou uložena v Heard Museum ve Phoenixu ve státě Arizona, kde jeho syn žil. Kožlanský rodák, houslový virtuos Václav Kopta byl prvním, kdo proslavil pražskou houslovou školu za oceánem a seznámil svět s českou hudbou.

odkaz: není

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

Dvořák Antonín

batoh
Dvořák Antonín
Šumava A-Z: osobnosti
Šumava: sušicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

studánka Podmokly

batoh
studánka Podmokly
Šumava A-Z: kašny, studny...
Šumava: sušicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

kaple Podmokly

batoh
kaple Podmokly
Šumava A-Z: kaple
Šumava: sušicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

synagoga Podmokly

batoh
synagoga Podmokly
Šumava A-Z: církevní
Šumava: sušicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail
Dvořák Antonín 0 km
studánka Podmokly 0.05 km
kaple Podmokly 0.06 km
synagoga Podmokly 0.06 km
kašna Podmokly 0.07 km
Podmokly 0.07 km
SDH Podmokly 0.08 km
pomník padlých WWI, Podmokly 0.09 km
dětské hřiště Podmokly 0.13 km
Podhrázský dražovický rybník 1.63 km
Velká Chmelná 2.08 km
kaple sv. Václava, Dražovice 2.13 km
pamětní deska obce Dražovice 2.13 km
Dražovice 2.23 km
pomník padlých WWI, Dražovice 2.43 km
Čermák Antonín Josef, starosta Chi... 2.64 km
Lomecký mlýn 2.76 km
kaple nad Sušicí 2.8 km
nástupní místo kemp Sušice - Otava... 2.98 km
Toulavá kamera ČT - toulky po Otav... 3 km
vodáctví Sušice 3.01 km
řeka Ostružná 3.03 km
nádraží Sušice 3.2 km
Záluží u Sušice 3.25 km
pomník padlých WWI i II, Čimice 3.26 km
kaple sv. Cyrila a Metoděje, Čimic... 3.28 km
Albrechtice u Sušice 3.33 km
kaple sv. Antonína, Rozsedly 3.5 km
koupaliště Rozsedly 3.52 km
dětské hřiště Rozsedly 3.54 km
SDH Rozsedly 3.57 km
lípa Albrechtice 3.6 km
Rozsedly 3.61 km
kostel sv. Petra a Pavla, Albrecht... 3.62 km
7. brigáda PS, Sušice 3.64 km
hřbitov Albrechtice 3.64 km
Dobršín 3.66 km
kaple P. Marie Karmelské, Dobršín... 3.68 km
Vzteklina, díl 6. 3.77 km
koupaliště Žihobce 3.78 km
poutní kaple Anděla Strážce, Sušic... 3.78 km
Třicet případů majora Zemana - Kří... 3.78 km
křížová cesta, Sušice 3.89 km
základní škola T.G.Masaryka, Sušic... 3.92 km
hřbitov Sušice 3.94 km
pivovar u Švelchů, Sušice 3.95 km
ocelový most Otava, Sušice 3.98 km
vila Františka Sládka, Sušice 3.99 km
kašna u školy, Sušice 4 km
bytové domy SOLO, Sušice 4 km
T. G. Masaryk - O. Švec, Sušice 4 km
hřiště pro seniory, Sušice 4.01 km
kostel Panny Marie, Sušice 4.03 km
pomník padlých WWI i II, Sušice 4.03 km
Gabrielův dům 4.04 km
Dům zdravotní péče Solo, Sušice... 4.05 km
vila manželů Skálových, Sušice... 4.05 km
pamětní deska JUDr. Josef Ambrož G... 4.05 km
kašna u hřbitova, Sušice 4.06 km
Šumná Šumava - Sušice, Solo 4.08 km
továrna SOLO 4.1 km
Úhoři mají nabito 4.1 km
Žižkův vrch 591 m n. m. 4.1 km
obytný dům Mořice Schwarzkopfa, Su... 4.11 km
lávka 28.října, Otava, Sušice 4.11 km
pamětní deska Vaníčkové 4.11 km
vila Daliborka, Sušice 4.11 km
kostel sv. Felixe a kapucínský klá... 4.12 km
Sokolovna Sušice 4.13 km
Ferda František, páter 4.14 km
pamětní deska páter František Ferd... 4.14 km
Žihobce 4.14 km
galerie Branka 4.15 km
Vrásky z lásky 4.15 km
hotel Svatobor, Sušice 4.15 km
pstruhová líheň Sušice 4.16 km
silniční most Otava, Sušice 4.16 km
Doblba 4.17 km
kostel Proměnění Páně, Žihobce... 4.17 km
fara Žihobce 4.18 km
Mistr Jan Hus - Emanuel Kodet, Suš... 4.18 km
řeka Volšovka 4.2 km
gymnázium Sušice 4.2 km
pamětní deska F. Stupka 4.21 km
sv. Jan Nepomucký, Žihobce 4.21 km
Pirner Maxmilián 4.21 km
pamětní deska M. Pirner 4.21 km
muzeum Lamberská stezka, Žihobce 4.22 km
infocentrum Žihobce 4.22 km
Žižkův kalich 4.22 km
pomník padlých WWI, Žihobce 4.22 km
lípa svobody Žihobce 4.23 km
Sál Království - Svědkové Jehovovi... 4.23 km
pamětní deska František Procházka... 4.23 km
Bárta Dan 4.23 km
Toulavá kamera ČT - historie sirka... 4.23 km
muzeum Šumavy, Sušice 4.23 km
zámek Žihobce 4.24 km
Toulavá kamera ČT - Lamberská stez... 4.24 km
Voprchovský dům, Sušice 4.24 km
Podolí u Bílenice 4.24 km
Šumná Šumava - Sušice 4.24 km
pamětní deska Karel Orlt 4.25 km
dětské hřiště u gymnázia, Sušice... 4.25 km
pamětní deska J. Holík 4.25 km
pamětní deska osvobození Sušice... 4.25 km
Josef Ambrož Gabriel 4.25 km
Holý Roman 4.25 km
Sušice 4.25 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 4.25 km
Čelakovský Miloslav 4.25 km
AccuWeather - Sušice 4.25 km
Čech Přemysl PhDr. 4.25 km
Cyklotoulky - Sušice 4.25 km
Pojar Břetislav 4.25 km
Faltus Petr 4.25 km
památník nábřeží Karla Houry 4.25 km
Rush Daniella 4.25 km
Houra Karel 4.25 km
Scheinost Vojtěch 4.25 km
Scheinost Jan 4.25 km
Polanka Jakub 4.25 km
Hledání ztraceného času - americké... 4.25 km
infocentrum Sušice 4.25 km
naučná stezka Netopýřím parkem, Ži... 4.25 km
reliéf Sušice - brána Šumavy 4.25 km
Seitz Jan 4.26 km
NS Sušická pavučina 4.26 km
radnice Sušice 4.26 km
Spořitelna Sušice 4.26 km
Kámen neštěstí 4.26 km
lípa Svobody Sušice 4.26 km
mlýn Pelant, Sušice 4.27 km
dětské hřiště Žihobce 4.27 km
kašna Sušice 4.27 km
Lízátko - Petr Faltus 4.27 km
oslavy osvobození Sušice 4.27 km
Rozacínovský sgrafitový dům, Sušic... 4.27 km
pamětní deska Vojtěch Scheinosta... 4.27 km
měšťanský dům, hotel Fialka, Sušic... 4.29 km
most Otava, Čepice 4.29 km
zimní splouvání Otavy 4.29 km
Čepice 4.29 km
pamětní deska Tomáš Beránek 4.3 km
kostel sv. Václava, Sušice 4.3 km
Milčice 4.32 km
Vzteklina, díl 2. 4.32 km
pamětní deska Václav Klement Petr... 4.32 km
SDH Čepice 4.34 km
Brabec Lubomír 4.34 km
zámecký park Žihobce 4.35 km
kaple Čepice 4.36 km
pomník padlých WWI i II, Čepice 4.36 km
Offpark Sušice 4.36 km
sportoviště Sušice 4.36 km
Toulavá kamera ČT - Offpark, Sušic... 4.36 km
Vzteklina, díl 5. 4.37 km
dětské hřiště Fuferna, Sušice... 4.4 km
hřbitov Žihobce 4.42 km
vikariát Sušice 4.43 km
židovský hřbitov Sušice (starý)... 4.43 km
Vrabcov 4.44 km
Stopy, fakta, tajemství - Anděl sm... 4.45 km
Fikáčková Marie 4.45 km
Svatý Mikuláš 4.45 km
galerie Sirkus 4.45 km
bruslení Sušice 4.47 km
Zmizelá Šumava, Majzlíky a kladiva... 4.53 km
bazén Sušice 4.53 km
zřícenina Sedlo 4.55 km
SDH Bílenice 4.57 km
zvonice páteru Františku Ferdovi 4.58 km
Čepičná 671 m n. m. 4.58 km
Sedlo u Albrechtic 902 m n. m. 4.59 km
Toulavá kamera ČT - rozhledna na S... 4.59 km
dětské hřiště Santos, Sušice 4.63 km
lávka na ostrov Santos, Otava 4.66 km
Bílenice 4.67 km
SDH Sušice 4.69 km
Svatoš Michal nstržm. 4.69 km
kaple Nanebevzetí Panny Marie, Bíl... 4.71 km
pamětní deska Matěj Vaice 4.72 km
Vaice Matěj 4.72 km
přírodní rezervace Čepičná 4.78 km
koupaliště Sušice 4.78 km
PAP Sušice 4.79 km
kaple Karlů, Sušice 4.8 km
skatepark Sušice 4.82 km
Vzteklina, díl 2. 4.84 km
Babí hněv - Petr Faltus 4.87 km
kaple sv. Antonína, Sušice 4.87 km
Rábí - Josef Váchal 4.87 km
Kavale Jan 4.98 km
nádraží Žichovice 5 km
SDH Žichovice 5.06 km
dětské hřiště Volšovská, Sušice... 5.06 km
bytový dům (nízkoenergetický) Suši... 5.15 km
památník umučeným, Sušice 5.16 km
židovský hřbitov Sušice (nový)... 5.18 km
Platoř 5.18 km
lípa Platoř 5.19 km
zámecký park Žichovice 5.19 km
naučná stezka Hrátky se zvířátky, ... 5.19 km
kaple Platoř 5.2 km
vyhlídkový vodojem Faustinka 5.23 km
lípa nad Sušicí 5.26 km
lípa zámek Žichovice 5.27 km
zámek Žichovice 5.28 km
lom Rabí 5.29 km
pivovar Žichovice 5.29 km
pamětní deska Bedřich Klepš 5.34 km
Klepš Bedřich 5.34 km
sv. Jan Nepomucký, Žichovice 5.35 km
barokní horní most, Žichovice 5.38 km
barokní dolní most, Žichovice 5.41 km
Žichovice 5.41 km
koně Divišov u Sušice 5.42 km
kaple sv. Aloise, Žichovice 5.46 km
sýpka a špýchar, Žichovice 5.5 km
Vích Josef 5.53 km
pomník padlých WWI, Žichovice 5.53 km
zřícenina kaple Všech Svatých, Rab... 5.62 km
most Otava, Žichovice 5.64 km
empírová sýpka, Žichovice 5.68 km
Tedražice 5.7 km
Galušková Karolína 5.7 km
přístřešek Scheinostovo zátiší, Su... 5.72 km
Červené Dvorce 5.73 km
studánka U Scheinostovo zátiší 5.74 km
Zuklínský potok 5.75 km
kaple sv. Vojtěcha, Žichovice 5.84 km
Nezdický potok 5.87 km
Pinkas Jakub 5.91 km
Budětice 5.91 km
přírodní park Buděticko 5.91 km
lávka Otava, na Pátečku 5.92 km
pomník padlých WWI i II, Budětice... 5.92 km
lípy Zdouň 5.92 km
pamětní deska Josef Jungmann 5.93 km
kostel sv. Petra a Pavla, Budětice... 5.93 km
kostel sv. Vavřince, Zdouň 5.93 km
kaple Panny Marie, Budětice 5.94 km
hřbitov Budětice 5.95 km
hřbitov Zdouň 5.95 km
stavení u Pretlů, Ostružno 5.95 km
dětské hřiště na Pátečku 5.96 km
kaple Ostružno 5.98 km
fara Budětice 6 km
rybník Dlouhá Ves 6.02 km
SDH Ostružno 6.04 km
kaple Rabí 6.05 km
dětské hřiště Dlouhá Ves 6.05 km
kaple Dlouhá Ves 6.05 km
sv. Jan Nepomucký, Dlouhá Ves 6.07 km
Ostružno 6.07 km
kostel sv. Václava, Bukovník 6.07 km
Bukovník 6.08 km
židovský hřbitov Dlouhá Ves 6.09 km
Štíty království českého, Jak rost... 6.1 km
zřícenina hradu Rabí 6.1 km
Štíty království českého, Hrady do... 6.1 km
Štíty království českého, Co všech... 6.1 km
židovský hřbitov Rabí 6.11 km
Hurá na medvěda - Bär ist los 6.14 km
dobití Rábí 6.14 km
kašna Dlouhá Ves 6.15 km
pomník padlých WWI, Dlouhá Ves 6.17 km
Matuška Waldemar 6.18 km
Fischer Ivo 6.18 km
Kočandrle Vladimír 6.18 km
studna Rabí 6.18 km
zámek Dlouhá Ves 6.19 km
kostel sv. Filipa a Jakuba, Dlouhá... 6.2 km
kostel Nejsvětější Trojice, Rabí... 6.22 km
fara Dlouhá Ves 6.22 km
kašna Rabí 6.32 km
Dlouhá Ves 6.32 km
pomník padlých WWI, Rabí 6.34 km
Rabí 6.34 km
hřbitov Dlouhá Ves 6.37 km
sýpka Bukovník 6.37 km
hřbitov Bukovník 6.39 km
Strašínská jeskyně 6.52 km
SDH Dlouhá Ves 6.6 km
Volšovy 6.61 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Rabí... 6.62 km
hřbitov Rabí 6.64 km
Nad Svatoborem - Peter Balhar 6.65 km
Svatobor 845 m n. m. 6.65 km
Nebe z tebe - Peter Balhar 6.65 km
výroba korálků a páteříků Wudy, Ne... 6.66 km
Toulavá kamera ČT - korálky, Nezdi... 6.66 km
Volšovská lípa 6.69 km
zámek Volšovy 6.69 km
stavení Nezdice na Šumavě 6.71 km
barokní most, Panský nezamyslický ... 6.73 km
zámecká kašna Hrádek u Sušice 6.74 km
koupaliště Nezdice na Šumavě 6.75 km
Hrádek u Sušice 6.75 km
sv. Jan Nepomucký, Hrádek u Sušice... 6.76 km
sv. Vincenc Ferrerský, Hrádek u Su... 6.76 km
lípa Hrádek u Sušice 6.76 km
Odolenka - Peter Balhar 6.76 km
Toulavá kamera ČT - Hrádek u Sušic... 6.76 km
Pravda František 6.76 km
muzeum zámek Hrádek u Sušice 6.76 km
zámek Hrádek u Sušice 6.76 km
kaple Panny Marie, Odolenka 6.76 km
Staré Volšovy 6.78 km
SDH Hrádek u Sušice 6.78 km
lípy Staré Volšovy 6.8 km
kaple Nezdice na Šumavě 6.81 km
Odolenka 6.81 km
zámecká studna Hrádek u Sušice 6.81 km
pamětní deska František Pravda 6.82 km
Boží muka, Mačice 6.82 km
SDH Volšovy 6.82 km
mlýn Hrádek u Sušice 6.83 km
dětské hřiště Hrádek u Sušice... 6.83 km
zámecký skleník, Hrádek u Sušice... 6.87 km
SDH Nezdice na Šumavě 6.88 km
Nezdice na Šumavě 6.9 km
kaple Bohdašice 6.9 km
dům nižší šlechty, Nezdice na Šuma... 6.9 km
Panský nezamyslický rybník 6.9 km
kaple u Bohdašic 6.92 km
hrušeň Dlouhá Ves 6.94 km
Bohdašice 6.98 km
Hrádecký dub 6.99 km
pomník padlých WWI, Hrádek u Sušic... 7.02 km
bunkr (řopík) H-40/17/D1 7.09 km
koupaliště Čejkovy 7.1 km
Strašínský klen u kostela Narození... 7.11 km
kaple výklenková u kostela Narozen... 7.12 km
kaple sv. Barbory, Strašín 7.13 km
nejmenší studánka na světě ve Stra... 7.13 km
Kněžna Káča a Lamberkové v Čechách... 7.15 km
zjevení Panny Marie ve Strašíně... 7.15 km
Strašínská madona - Petr Faltus 7.15 km
kostel Narození Panny Marie, Straš... 7.15 km
legenda o stavbě Strašínského kost... 7.15 km
rybníky Dalovák, Velká a Malá Stra... 7.17 km
hřbitov Strašín 7.18 km
roubenka Strašín 7.19 km
fara Strašín 7.19 km
Merth František Daniel, Msgre. 7.19 km
skiareál Nezdice na Šumavě 7.2 km
kašna Strašín 7.2 km
SDH Strašín 7.21 km
Odolenov 7.21 km
alej ke kostelu Narození Panny Mar... 7.22 km
zámek Mačice 7.23 km
Toulavá kamera ČT - hrad Kašperk... 7.24 km
hrad Kašperk 7.24 km
Zmizelá Šumava, Legendy hradu Kašp... 7.24 km
Zimní prohlídky na hradě Kašperk... 7.24 km
sv. Jan Nepomucký, Mačice 7.26 km
Strašín 7.27 km
Hostinný dům, Karel Klostermann 7.27 km
pomník padlých WWI, Strašín 7.27 km
kaple Mačice 7.28 km
Anděl Páně 7.28 km
nádraží Hrádek u Sušice 7.28 km
bunkr (řopík) H-40/19/A-140 7.3 km
Copak je to za vojáka 7.3 km
Dolní Staňkov 7.31 km
kaple Dolní Staňkov 7.31 km
zřícenina Pustý hrádek 7.32 km
koloběžky Nezdice na Šumavě 7.32 km
usedlost Dolní Staňkov 7 7.33 km
MVE Dlouhá Ves 7.34 km
Souhvězdí kaštanu - Peter Balhar... 7.35 km
Mačice 7.37 km
pověst o bitvě na vrchu Bitovín 7.41 km
muzeum lehkého opěvnění Annín, H-4... 7.42 km
ocelový most Otava, Dlouhá Ves 7.42 km
přírodní rezervace Na Volešku 7.43 km
bunkr (řopík) H-40/18/D2 7.45 km
bunkr (řopík) H-40/20/D2 7.46 km
kaple Žlíbek 7.53 km
Žlíbek 7.53 km
koryto Žlíbek 7.54 km
roubenka Lazny 7.56 km
Lazny 7.59 km
Dolíškův mlýn, Mačice 7.6 km
kaple sv. Erazima, Nezamyslice 7.6 km
hřbitov Nezamyslice 7.62 km
památník Král Ludvík, kpt. letec 3... 7.65 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ne... 7.66 km
most Otava, Dlouhá Ves 7.68 km
pamětní deska Karel Klostermann, N... 7.7 km
kaple Vlkonice 7.82 km
Annín 7.83 km
mlýnský náhon, Dlouhá Ves 7.84 km
Mrazové srázy u Lazen 7.85 km
kaple návesní Vlkonice 7.86 km
Nezamyslice 7.87 km
Vlkonice u Budětic 7.87 km
bunkr (řopík) H-40/24/A-160 7.87 km
sklářské muzeum Annín 7.87 km
statek Vlkonice 9 7.88 km
kaple Annín 7.93 km
kaple s hrobkou Schmidů, Annín 7.95 km
silniční most Otava, Annín 7.96 km
kaple Dohaličky 8 km
Čejkovy 8.01 km
bunkr (řopík) H-40/25/D1 8.01 km
bunkr (řopík) H-40/5/A-160 8.02 km
Vzteklina, díl 6. 8.04 km
Františkova Ves 8.04 km
bunkr (řopík) H-40/6/A-140 8.05 km
Nuzerov 8.05 km
Dohaličky 8.07 km
Vzteklina, díl 1. 8.07 km
lávka Otava, kemp Annín 8.08 km
lávka Otava, Annín 8.17 km
Bojanovice 8.18 km
bunkr (řopík) H-40/26/D2 8.2 km
Nové Městečko 8.2 km
Brzobohatý Ondřej 8.2 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Čejkov... 8.2 km
fara Zbynice 8.23 km
Lesa stíny stínat můžem - Petr Fal... 8.26 km
bunkr (řopík) H-40/4/A-220 8.26 km
kostel Zvěstování Panny Marie, Zby... 8.27 km
Moje místa (Stream.cz) - Začal adv... 8.29 km
Anděl Páně 8.29 km
Andraschko Franz 8.29 km
kostel sv. Mořice, Mouřenec 8.29 km
hřbitov u sv. Mořice, Mouřenec 8.3 km
koupaliště Annín 8.3 km
Zmizelá Šumava, Farářem na Mouřenc... 8.31 km
bunkr (řopík) H-40/3/B1-100 8.32 km
Tuškov 8.35 km
Volšovská stráž 790 m n. m. 8.37 km
Rajsko 8.37 km
NS Radešovské skály 8.38 km
bunkr (řopík) H-40/28/D2 8.4 km
Zbynice 8.42 km
Pohorsko 8.42 km
kaple sv. Prokopa, Pohorsko 8.44 km
pomník padlých WWI, Pohorsko 8.44 km
interaktivní muzeum skla Rajský dv... 8.45 km
brusírna křišťálového skla Rajský ... 8.45 km
bunkr (řopík) H-40/30/B1-90 8.52 km
Stráž 755 m n. m. 8.6 km
bunkr (řopík) H-40/2/A-160 8.6 km
Lešišovský rybník 8.62 km
bunkr (řopík) H-40/1/A-140 8.78 km
zámek Žíkovy 8.78 km
Břetětice 8.8 km
lípa Břetětice 8.8 km
Žíkovy 8.8 km
bunkr (řopík) H-40/31/D1 8.82 km
zřícenina barokní kaple, Skalní ko... 8.82 km
lípa Trsice 8.85 km
Trsice 8.85 km
rybník Žíkovy 8.94 km
Odpověď vody - Peter Balhar 8.95 km
javory Ždánov 8.96 km
rybník Chamutice 9 km
Chamutice 9.06 km
Kašovice 9.07 km
SDH Kašovice 9.08 km
lípy Dolejší Krušec 9.09 km
Černíč 9.11 km
Vzteklina, díl 4. 9.11 km
památník K. I. Těrentěvič 9.11 km
pamětní deska osvobození Lešišov... 9.12 km
Prší cestou k Mouřenci - Petr Falt... 9.12 km
lípa Lešišov 9.12 km
kaple Černíč 9.13 km
pomník padlých WWI, Černíč 9.13 km
Vesnička pod Šumavou, Martin Štump... 9.14 km
Lešišov 9.14 km
Švédské hroby, Hartmanice 9.14 km
usedlost Černíč 10 9.15 km
zámek Chamutice 9.15 km
kaple sv. Martina, Lešišov 9.16 km
lípa Svojšice 9.17 km
kostel sv. Jana Křtitele, Svojšice... 9.21 km
rybník Cihelna, Dolejší Krušec 9.22 km
hřbitov Svojšice 9.24 km
Zmizelá Šumava, Tragédie na Ždánov... 9.24 km
kaple sv. Václava, Sedlečko 9.26 km
Kocíkův statek, Svojšice 9.26 km
Sedlečko 9.27 km
Ždánov u Nezdic na Šumavě 9.28 km
stavení Částkov 9.29 km
Svojšice 9.3 km
zřícenina Kašovice 9.3 km
Parýzek 9.31 km
SDH Svojšice 9.31 km
Částkov 9.32 km
Stále spolu 9.32 km
tvrz Svojšice 9.33 km
Sedlečský rybník 9.33 km
Dolejší Krušec 9.34 km
lípa Chamutice 9.35 km
zámek Dolejší Krušec 9.35 km
Mlýnský rybník, Frymburk u Sušice... 9.36 km
rybník Svojšice 9.37 km
Prostřední Krušec 9.39 km
koupaliště Petrovice u Sušice 9.47 km
kaple sv. Antonína, Frymburk u Suš... 9.47 km
zřícenina hradu Frymburk u Sušice... 9.48 km
mlýn Tamíř, Petrovice u Sušice 9.48 km
tvrz Frymburk u Sušice 9.48 km
Štěpnička Jiří 9.49 km
Posobice 9.5 km
zámek Loučová 9.5 km
Frymburk u Sušice 9.51 km
kaple Posobice 9.51 km
Loučová 9.53 km
vlaková zastávka Mokrosuky 9.53 km
SDH Frymburk u Sušice 9.54 km
pomník padlých WWI i II, Frymburk ... 9.55 km
bunkr (řopík) H-40/35/B1-90 9.6 km
motomuzeum, dřevěná hračka, Kašper... 9.6 km
pivovarnické muzeum, Kašperské Hor... 9.6 km
pomník padlých WWI i II, Kašperské... 9.61 km
kaplička Prostřední Krušec 9.63 km
Hájek Petr 9.64 km
Zuklín 9.64 km
kaple sv. Anny, Kašperské Hory 9.66 km
kostel sv. Mikuláše, Kašperské Hor... 9.67 km
Podzuklín 9.68 km
hájovna Podzuklín 9.68 km
hřbitov Kašperské Hory 9.69 km
infocentrum NP Kašperské Hory 9.69 km
zámek Kojšice 9.72 km
lípa Kojšice 9.72 km
Paměť stromů - 14. díl - Lešišov, ... 9.72 km
dub u Svítivých hlav Mokrosuky 9.72 km
kaple výklenková, Kašperské Hory... 9.72 km
Kojšice 9.73 km
Radešov 9.73 km
nádraží Velké Hydčice 9.73 km
Již nikdy Mnichov 9.75 km
Policie Modrava 9.75 km
kašna Kašperské Hory 9.76 km
NS Cesta zlatokopů 9.77 km
MVE Radešov 9.77 km
sv. Jan Nepomucký, Kašperské Hory... 9.77 km
NS Strážců hranice 9.77 km
Vůně vanilky 9.77 km
radnice Kašperské Hory 9.78 km
infocentrum Kašperské Hory 9.78 km
kostel sv. Markéty, Kašperské Hory... 9.79 km
Novák František, páter 9.79 km
kaple sv. Šebestiána, Kašperské Ho... 9.79 km
pamětní deska osvobození Kašperské... 9.79 km
Kohoutí kříž, Kašperské Hory 9.8 km
Radešovská lípa 9.8 km
Kintzl Emil 9.81 km
včelín Loučová 9.82 km
dětské hřiště, Kašperské Hory... 9.85 km
pomník Karla Klostermanna 9.87 km
muzeum Šumavy, Kašperské Hory 9.87 km
Pozorka u Lešišova 9.89 km
Ruppert Matěj 9.89 km
AccuWeather - Kašperské Hory 9.89 km
Toulavá kamera ČT - Kašperské Hory... 9.89 km
Cyklotoulky - Kašperské Hory 9.89 km
běžecké lyžování Kašperské Hory... 9.89 km
Zmizelá Šumava, Karla IV. jsem oso... 9.89 km
Zmizelá Šumava, Hadry, kosti, papí... 9.89 km
Kašperské Hory 9.89 km
NS Velké Hydčice 9.91 km
cyklo most Otava, Hydčice 9.92 km
fara Petrovice u Sušice 9.94 km
Jiřičná 9.96 km
roubenka, Petrovice u Sušice 9.96 km
kaple výklenková, Petrovice u Suši... 10 km
NS Rýžování zlata 10 km
hřbitov Petrovice u Sušice 10 km
tvrz Jiřičná 10.01 km
Čermná u Hrádku 10.01 km
SDH Velké Hydčice 10.02 km
zámek Palvínov 10.02 km
roubenka bílá, Petrovice u Sušice... 10.02 km
Malé Hydčice 10.03 km
Palvínovská alej 10.03 km
koně Jiřičná 10.03 km
pomník padlých WWI, Velké Hydčice... 10.03 km
Velké Hydčice 10.04 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Velké ... 10.04 km
zámek zaniklý Vatětice 10.04 km
alej památných stromů Vatětice 10.05 km
kostel sv. Petra a Pavla, Petrovic... 10.06 km
Vatětický jasan 10.06 km
Vatětická lípa 10.07 km
Vatětický klen 10.07 km
Kněžice, Petrovice u Sušice 10.07 km
Vatětice 10.08 km
Štíty království českého, Bůh za h... 10.08 km
Palvínovská lípa 10.08 km
Palvínov 10.09 km
bunkr (řopík) 194a/91/A-140Z 10.09 km
Petrovice u Sušice 10.1 km
Světlá 10.1 km
horské městské domy Kašperské Hory... 10.12 km
skiareál Kašperské Hory 10.12 km
Holidayinfo - Kašperské Hory 10.13 km
javor klen Kněžice, Petrovice u Su... 10.13 km
zámek Kněžice 10.14 km
Petrovice ART 10.14 km
SDH Hradešice 10.15 km
kostel Panny Marie Sněžné, Kašpers... 10.15 km
pranýř, Kašperské Hory 10.16 km
SDH Petrovice u Sušice 10.17 km
kaple Panny Marie Klatovské, Kašpe... 10.18 km
Strunkov 10.2 km
pomník padlých WWI, Mokrosuky 10.22 km
Mokrosuky 10.25 km
zámek Mokrosuky 10.27 km
bunkr (řopík) 194a/90/A-140Z 10.27 km
kaple Mokrosuky 10.28 km
kaple nad Kašperskými Horami 10.29 km
lípa u Zelených, Mokrosuky 10.39 km
kaple Hradešice 10.41 km
Měsíční menhir, Javorník 10.41 km
židovský hřbitov Hartmanice 10.42 km
Chlum u Hartmanic 10.44 km
Trpěšice 10.45 km
bunkr (řopík) 194a/89/A-140Z 10.46 km
Ruda Štěpán 10.49 km
Ano, šéfe! - 2. řada, 6. díl - Kně... 10.49 km
koupaliště Velké Hydčice 10.49 km
Vojetice 10.5 km
Maršovice 10.51 km
Žďár u Velhartic 10.51 km
bunkr (řopík) 194a/88/A-200Z 10.51 km
menhiry Manželé / Dvojčata, Javorn... 10.52 km
fara Hradešice 10.52 km
Hradešice 10.56 km
Hořejší Krušec 10.58 km
škola Hradešice 10.58 km
zámek Hořejší Krušec 10.6 km
hřbitov Hradešice 10.64 km
kostel Proměnění Páně, Hradešice... 10.65 km
Letovský, Hlaváčkův mlýn 10.69 km
klasicistní vila Klášterský Mlýn... 10.69 km
U Gabriela 10.7 km
kaple nad Rejštejnem 10.7 km
kaple U Gabriela 10.71 km
MVE Klášterský Mlýn 10.71 km
štola na úpatí vrchu Friedlholz 10.72 km
bunkr (řopík) 194a/87/A-180Z 10.72 km
SDH Letovy 10.73 km
kaple sv. Jana Nepomuckého a svaté... 10.73 km
mlýn Dolní Chlum 10.74 km
Letovy 10.74 km
Panské Mlýny 10.75 km
Krutěnice 10.78 km
koupaliště Hory Matky Boží 10.83 km
Klášterský Mlýn 10.83 km
Šumná Šumava - Klášterský mlýn... 10.86 km
lípa s kaplí Hartmanice 10.87 km
secesní vila Maxmiliana Spauna, Kl... 10.88 km
Zmizelá Šumava, Sloní potok 10.89 km
zámek Horní Chlum 10.89 km
řeka Losenice 10.91 km
most Otava, Rejštejn 10.91 km
štola 216 Amálino údolí 10.92 km
štola 8 Amálino údolí 10.92 km
sejpy Hory Matky Boží 10.93 km
most Losenice, Rejštejn 10.93 km
dětské hřiště Rejštejn 10.95 km
NS Vlčí jámy 10.97 km
štola Amálino údolí 10.97 km
Puchverk 10.97 km
Velký Radkov 10.98 km
rybník Hartmanice 10.99 km
regulační nádrže na Zlatém potoce... 10.99 km
pomník padlých WWI, Kalenice 11 km
kaple Dolní Chlum 11.01 km
Kalenice 11.01 km
zaniklá továrna Bohemia-Werke, Rej... 11.01 km
kaple sv. Františka, Kalenice 11.02 km
náhrobky Klostermannů 11.02 km
zaniklá výrobna zápalek Amálino úd... 11.02 km
kostel sv. Bartoloměje, Rejštejn 11.02 km
kaple sv. Antonína Paduánského, Na... 11.02 km
koupaliště Hartmanice 11.03 km
hřbitov Rejštejn 11.03 km
Hurá na medvěda - Bär ist los 11.03 km
Rejštejn 11.03 km
hrobka sklářské rodiny Lötz a Spau... 11.03 km
památník Miloslav Šimek 11.03 km
Šimek Miloslav 11.03 km
kaple nad Velkým Radkovem 11.04 km
dub letní u sv. Antonína, Nalžovsk... 11.05 km
Spiro Ignaz 11.05 km
Sokolovna Kalenice 11.05 km
infocentrum Rejštejn 11.06 km
Cyklotoulky - Rejštejn 11.06 km
kašna Rejštejn 11.07 km
fara Rejštejn 11.07 km
socha světce Rejštejn 11.07 km
lípa Vlastějov 11.07 km
bunkr (řopík) 194a/86/B1-80Z 11.08 km
kaple hřbitovní, Hartmanice 11.09 km
hřbitov Hartmanice 11.09 km
bunkr (řopík) 194a/85/A-140Z 11.09 km
rýžovní kámen, Rejštejn 11.1 km
Řetenice 11.11 km
stavení Cihelna 11.11 km
muzeum hornictví Hory Matky Boží... 11.11 km
SDH Rejštejn 11.13 km
kaple Panny Marie, Řetenice 11.13 km
Ano, šéfe! - 6. řada, 2. díl - hot... 11.14 km
Zlatý potok 11.14 km
kaple sv. Václava, Ústaleč 11.14 km
kostel sv. Kateřiny, Nalžovské Hor... 11.14 km
pomník Josef Kieslinger 11.14 km
štola Naděje 11.15 km
Cihelna 11.15 km
Ústaleč 11.15 km
Hory Matky Boží 11.15 km
pamětní deska Karel Klostermann, N... 11.17 km
vila továrníka Isaaka S. Blocha, H... 11.17 km
křížová cesta, Nalžovské Hory... 11.18 km
Hlaváčová Jana 11.19 km
SDH Hory Matky Boží 11.19 km
Blochova kašna Hartmanice 11.2 km
kostel Jména P. Marie, Hory Matky ... 11.21 km
NS Hory Matky Boží 11.21 km
Říha Olda 11.22 km
štola Kristýna, seismologická stan... 11.22 km
Úhoři mají nabito 11.22 km
Amálino údolí 11.22 km
Zmizelí sousedé 11.22 km
horská synagoga Hartmanice 11.22 km
hřbitov Nalžovské Hory 11.23 km
radnice Hartmanice 11.23 km
Královský kámen 1045 m n. m. 11.23 km
pomník padlých WWI, Hartmanice 11.24 km
smolná pec Radkov 11.25 km
kaple Kalenice 11.25 km
Kvetoucí čas - Alena Holá 11.26 km
pomník padlých WWI, Hory Matky Bož... 11.27 km
Ziegler August 11.29 km
Hartmanice 11.29 km
Cyklotoulky - Hartmanice 11.29 km
Šumná Šumava - Hartmanice 11.29 km
Toulavá kamera ČT - Hartmanice 11.29 km
skiareál Hartmanice 11.31 km
městské informační stredisko Hartm... 11.31 km
selská usedlost s pavlačí Hartmani... 11.32 km
horní kašna Hartmanice 11.33 km
lípa na náměstí Hartmanice 11.33 km
kostel sv. Kateřiny, Hartmanice 11.33 km
sv. Jan Nepomucký, Hartmanice 11.34 km
křížová cesta, Hory Matky Boží... 11.38 km
Kundratice 11.4 km
SDH Hartmanice 11.41 km
bunkr (řopík) 194a/84/B2-80Z 11.41 km
kaple Proměnění Páně, Hory Matky B... 11.41 km
studánka u kaple Proměnění Páně, H... 11.41 km
Nalžovské Hory 11.42 km
hřbitov Hory Matky Boží 11.42 km
horská vila, Hartmanice 11.43 km
SDH Nalžovské Hory 11.45 km
Vlastějov 11.47 km
Taaffe Eduard hrabě 11.5 km
zámek Nalžovy, Nalžovské Hory 11.5 km
zámek Kundratice 11.51 km
Beneš Edvard Dr. 11.51 km
Coolidge - Hašková Eliška 11.53 km
SDH Veřechov 11.54 km
srub, Hartmanice 11.54 km
roubenka Víska 11.54 km
Boubín u Horažďovic 11.54 km
kaple Boubín u Horažďovic 11.55 km
pomník padlých WWI i II, Rejštejn... 11.56 km
kaple Veřechov 11.56 km
Veřechov 11.57 km
Libětice 11.59 km
Štěpanice 11.59 km
Pích 11.59 km
rybník Přestanice 11.6 km
Javorník 1089 m n. m. 11.63 km
pomník padlých WWI, Nalžovské Hory... 11.66 km
jeskyně Peklo 11.66 km
Drouhaveč 11.66 km
RD s oblou střechou, Hartmanice 11.68 km
Švehlova chata, Javorník 11.68 km
Stříbrné Hory 11.7 km
Vidhošť 759 m n. m. 11.76 km
pamětní deska František Kubeš 11.77 km
kaple u Červené 11.78 km
Malý Radkov 11.84 km
Zbraslav 11.85 km
přírodní rezervace Prácheň 11.87 km
Karel Klostermann, Javorník 11.88 km
Vzteklina, díl 5. 11.9 km
přírodní rezervace Žežulka 11.9 km
zámek Dolejší Těšov 11.9 km
kaple sv. Antonína Paduánského, Ja... 11.91 km
Hořejší Těšov 11.93 km
chata Baťovna, Javorník 11.93 km
bitva u Panského Boru 11.93 km
hřbitov Malý Bor 11.93 km
Hamižná hora 854 m n. m. 11.94 km
pomník padlých WWII, Javorník 11.95 km
žlab Javorník 11.95 km
naučná stezka Měsíční kámen, Javor... 11.95 km
kostel sv. Máří Magdalény, Malý Bo... 11.97 km
fara Malý Bor 11.98 km
pila U Štroubů 11.99 km
Horní Staňkov 11.99 km
rybník Velký Šibeňák 12 km
Zálužice 12 km
kostel sv. Klimenta, Prácheň 12 km
hřbitov Prácheň 12 km
poklad na Javorníku 12.01 km
Švankmajer Jan 12.02 km
Vzteklina, díl 3. 12.02 km
Dolejší Těšov 12.02 km
kašna zámecká Horní Staňkov 12.02 km
úmrlčí prkno Julius Komárek 12.03 km
Schreiner Gustav 12.03 km
zámek Horní Staňkov 12.03 km
ochranářský koutek Hamižná hora... 12.04 km
pomník padlých WWI, Malý Bor 12.04 km
kaple Nicov 12.04 km
pomník padlých WWI, Javorník 12.05 km
SDH Nová Ves 12.05 km
kaple pod Hamižnou horou, Hartmani... 12.05 km
roubenka Nicov 12.06 km
pomník padlých WWI, Nová Ves 12.07 km
Vzteklina, díl 1. 12.08 km
hřbitov Nicov 12.09 km
fara Nicov 12.09 km
Nicov 12.09 km
kostel sv. Martina, Nicov 12.09 km
lípa Dolejší Těšov 12.09 km
SDH Nicov 12.1 km
pomník padlých WWI, Nicov 12.11 km
Javorník 12.12 km
Vzteklina, díl 2. 12.12 km
operace Argument 12.13 km
Zmizelá Šumava, Messerschmitt v Pe... 12.13 km
NS Hamižná 12.14 km
roubenka Javorník 12.14 km
skiareál Javorník 12.14 km
Valcha 12.16 km
Tejmlov 12.16 km
Červená 12.18 km
Záhady Josefa Klímy - Kam až může ... 12.18 km
Pekelské údolí 12.18 km
Nová Ves u Soběšic 12.19 km
Ohrazenice 12.2 km
Brandl Petr Jan 12.2 km
cyklus Zahrádka - Alena Holá 12.2 km
Zahrádka - Alena Holá 12.2 km
Přestanice 12.2 km
Balhar Kopřivák Peter 12.2 km
zřícenina Prácheň 12.21 km
Kohoutí kříž, Nicov 12.21 km
kaple Nová Ves 12.21 km
Dvůr krále Václava, Prokop Chochol... 12.23 km
kaple Panny Marie Pomocné, Červená... 12.26 km
Pařezí 12.27 km
bunkr (řopík) 178/6/A-140Z odstřel... 12.28 km
Z meze (2) - Alena Holá 12.3 km
Z meze (1) - Alena Holá 12.3 km
Rosa noční trávy - Alena Holá 12.3 km
Pampelišky - Alena Holá 12.3 km
Za deště - Alena Holá 12.3 km
Stébel gotika - Alena Holá 12.3 km
drak, želva, jezírko, gloriet, Pra... 12.32 km
Malý Bor 12.33 km
SDH Malý Bor 12.33 km
Kalný potok 12.33 km
židovský hřbitov Kolinec 12.35 km
zřícenina (umělá) Ballymotte, Praš... 12.38 km
rybník Valcha 12.38 km
kaple sv. Hildegardy, Horní Staňko... 12.39 km
První sníh - Peter Balhar 12.39 km
Rýžovní potok 12.4 km
Myší domky - Maushäusel 12.41 km
studánka Filipínka, Kolinec 12.44 km
studánka Kolinec 12.45 km
Konín 12.46 km
fara Volenice 12.47 km
NS park Kolinec 12.48 km
hřbitov Volenice 12.48 km
rybníček v Pekle 12.49 km
štola Horní Staňkov 12.5 km
památník obětí transportu smrti, V... 12.5 km
pomník padlých WWI, Volenice 12.51 km
kašna Volenice 12.51 km
pamětní deska Dr. Jan Hromádka 12.51 km
Hromádka Jan Prof. PhDr. 12.52 km
kostel sv. Petra a Pavla, Volenice 12.52 km
Volenice 12.53 km
SDH Volenice 12.54 km
Odešlá - Peter Balhar 12.54 km
Zimní nebe - Peter Balhar 12.54 km
muzeum selského statku, Volenice 12.56 km
Krvavá léta - Chladnokrevná vražda... 12.57 km
Akce Let, Jaroslav Klenovský 12.57 km
akce Let 12.57 km
zámek Kolinec 12.57 km
expozice k dějinám Kolince a okolí... 12.57 km
Mladice 12.58 km
Podzim - Alena Holá 12.59 km
Bílé dny - Alena Holá 12.59 km
kaple Mladice 12.6 km
pomník padlých WWI i II, Kolinec 12.6 km
Bezděkovský kopec 820 m n. m. 12.64 km
Vrásky z lásky 12.64 km
nádraží Kolinec 12.64 km
SDH Kolinec 12.64 km
Pěkný potok - Wundebach 12.67 km
Kolinec 12.68 km
Karlina pila 12.72 km
Javoří u Hartmanic 12.72 km
dětské hřiště Volenice 12.73 km
Zimní - Alena Holá 12.73 km
NS Velhartice 12.75 km
fara Kolinec 12.79 km
kostel sv. Jakuba, Kolinec 12.82 km
dětské hřiště Kolinec 12.83 km
hřbitov Kolinec 12.85 km
lípa na Wunderbachu 12.88 km
Haratnův mlýn, Bystrá - Wunderbach... 12.88 km
Zmizelá Šumava, Poklad na Wunderba... 12.88 km
parkoviště Dobrá Voda 12.89 km
koupaliště Kolinec 12.89 km
Bystrá - Wunderbach 12.9 km
Vzteklina, díl 2. 12.9 km
Vzteklina, díl 6. 12.9 km
Werich Jan 12.9 km
mlýn Ujčín 12.91 km
Vzteklina, díl 4. 12.91 km
Vzteklina, díl 5. 12.91 km
jezírko na Stimlingu 12.97 km
Heřmánková Hana 12.97 km
SDH Ujčín 12.97 km
Ujčín 12.97 km
Stimling 12.98 km
zámek Ujčín 12.99 km
studánka Nad Stimlingem 13 km
studánka Na Stimlingu 13 km
smrk na Stimlingu 13 km
Tažovický platan a jinan 13 km
kaple Ujčín 13.02 km
Bošice 13.03 km
akvapark Horažďovice 13.03 km
pila u mlýna Na Šlajfu, Velhartice... 13.05 km
Rosenauerův mlýn, Velké Hydčice... 13.11 km
Rosenauerův mlýn, Velké Hydčice... 13.11 km
Vzteklina, díl 4. 13.12 km
zámek Hlavňovice 13.13 km
mlýn Na Šlajfu, Velhartice 13.15 km
Vzteklina, díl 3. 13.16 km
most Otava, Paštěcký most 13.16 km
mlýn Tajanov 13.16 km
zámek Tažovice 13.17 km
mlýn papírna Kolinec 13.18 km
I. zóna NP U Kapličky 13.19 km
Tesařová Vladimíra 13.22 km
Zmizelá Šumava, Vogelsang – Osada,... 13.22 km
hřbitov Dobrá Voda 13.23 km
lípa Dobrá Voda 13.23 km
kostel sv. Vintíře, Dobrá Voda 13.24 km
Šumná Šumava - Dobrá Voda 13.24 km
Toulavá kamera ČT - sklářka, Dobrá... 13.24 km
Z aleje (1) - Alena Holá 13.24 km
Z aleje (2) - Alena Holá 13.24 km
muzeum Dr. Šimona Adlera, Dobrá Vo... 13.24 km
Adler Šimon 13.24 km
V údolí smrti, Sinaj Wolfgang Adle... 13.24 km
Dobrá Voda 13.24 km
studánka Dobrá Voda 13.25 km
pramen sv. Vintíře, Dobrá Voda 13.25 km
pamětní deska PhDr. Šimon Adler 13.25 km
kašna zámek Karlov 13.26 km
alej Hlavňovice 13.27 km
mlýn Tažovice 13.28 km
kaple Karlov 13.31 km
fara Horažďovice 13.31 km
pramen pod Borkem 13.31 km
VÚ Dobrá Voda 13.32 km
kostel sv. Petra a Pavla, Horažďov... 13.32 km
Rovná u Petrovic u Sušice 13.33 km
Krásné údolí Ostružná 13.33 km
Zmizelá Šumava, Udavač z Karlova... 13.34 km
zámek Karlov 13.34 km
kamenný barokní most, Tažovice 13.36 km
pomník padlých WWI i II, Horažďovi... 13.36 km
kašna zámek Horažďovice 13.37 km
lípa Rovná 13.37 km
Kladivo na čarodějnice 13.37 km
kaple Panny Marie Pomocné u štol, ... 13.37 km
podzámecký mlýn Horažďovice 13.37 km
Suchá 13.38 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 13.39 km
Horažďovice 13.39 km
Ševčík Otakar 13.39 km
Borek 859 m n. m. 13.39 km
oslavy osvobození Horažďovice 13.39 km
důl sv. Panny Doroty, Paště 13.39 km
morový sloup, Horažďovice 13.4 km
kašna Horažďovice 13.4 km
městské muzeum Horažďovice 13.4 km
zámek Horažďovice 13.4 km
Jaglmühle 13.4 km
stavení Rovná 13.4 km
SDH Tažovice 13.41 km
Zadní Chalupy 13.42 km
Velký Babylon 13.42 km
kamenná radniční deska, Horaždovic... 13.42 km
Tak si něco přej - Peter Balhar 13.43 km
Schopfrův dvůr 13.44 km
fara Hlavňovice 13.44 km
Zavlekov 13.46 km
Pražská brána, Horažďovice 13.46 km
ranch Vogelsang, Kašperské Hory – ... 13.47 km
pomník padlých WWI i II, Zavlekov... 13.48 km
Štíty království českého, Hrady ne... 13.48 km
Toulavá kamera ČT - hrad Velhartic... 13.48 km
Velhartice - Josef Váchal 13.48 km
hrad Velhartice 13.48 km
kostýmované prohlídky hradu Velhar... 13.48 km
Pokoj bez oken - série Černí anděl... 13.48 km
Bušek z Velhartic 13.48 km
Tři chlapi na cestách 13.48 km
dřevěnice Hlavňovice 13.49 km
vyhlídka Velký Babylon 13.5 km
Šebestov 13.5 km
kaple Hlavňovice 13.51 km
hřbitov Zavlekov 13.51 km
kostel Nejsvětější Trojice, Zavlek... 13.51 km
Hlavňovice 13.51 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Hlavň... 13.51 km
skanzen Velhartice 13.53 km
kamenné patníky při cestě z Paští ... 13.53 km
pomník Mistra Jana Husa, Horažďovi... 13.54 km
hřbitov Hlavňovice 13.55 km
SDH Zavlekov 13.55 km
hrob Marušky Klímové 13.55 km
infocentrum Horažďovice 13.56 km
pomník padlých WWI, Hlavňovice 13.57 km
Dračí skály 13.57 km
pamětní deska osvobození Horažďovi... 13.57 km
Štěchovice 13.59 km
lokalita Úbislav 13.59 km
kaple Tažovice 13.6 km
kostel Panny Marie, Horažďovice 13.6 km
Tažovice 13.61 km
zřícenina tvrze Zavlekov 13.63 km
hřbitov starý Horažďovice 13.63 km
pítko u hradu Velhartice 13.64 km
kostel sv. Jana Křtitele, Horažďov... 13.66 km
Habsburský Rudolf 13.67 km
Úbislav 13.68 km
SDH Hlavňovice 13.69 km
Kohoutí kříž, Úbislav 13.69 km
Kubíčkův Dvůr 13.7 km
mlýn Šebestov 13.73 km
Staré Hutě – Althütten 13.73 km
Buzošná 13.74 km
Zmizelá Šumava, Smrt v plamenech 13.76 km
SDH Úbislav 13.77 km
pomník padlých WWI, Úbislav 13.78 km
rybníky Zavlekov 13.79 km
Radostice u Hlavňovic 13.79 km
pramen U Michla 13.8 km
štola Velhartice 13.84 km
studánka U Michla 13.84 km
nádraží Horažďovice 13.86 km
přírodní rezervace Borek 13.88 km
javorová alej u Busilu 13.88 km
mlýn Milínov 13.9 km
Svojše 13.9 km
kaple Svojše 13.9 km
pomník padlých WWI, Svojše 13.9 km
Tažovická Lhota 13.92 km
roubenka Svojše 13.94 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Štěcho... 13.94 km
úmrlčí prkno MUDr. Zdeněk Kostrouc... 13.95 km
roubenka Milínov 13.96 km
hájovna Pustina 13.96 km
Zmizelá Šumava, Doktor na koni 13.96 km
Mlýnský rybník, Ujčín 13.98 km
pramen Rovina 13.99 km
stavení Chalupy 101 14 km
SDH Hoslovice 14 km
Velhartický betlém 14 km
Chalupy 14 km
mlýn Velhartice 14 km
vila Jindřicha Karla Rudolfa, Velh... 14.01 km
golf Zahrádky 14.02 km
Zmizelá Šumava, Hotel Seno 14.03 km
roubenka s balkonem Chalupy 14.04 km
Paštěcká lípa 14.05 km
Rohanov 14.06 km
kaple sv. Václava, Hoslovice 14.07 km
Rovina 14.07 km
roubenka Chalupy 190 14.07 km
kaple Vrbice 14.07 km
poloroubené stavení Velhratice 100... 14.08 km
SDH Rohanov 14.08 km
Malý Babylon 14.08 km
Hoslovice 14.08 km
Přední Paště 14.09 km
kašna Velhartice 14.1 km
roubenka Velhartice 14.12 km
pouť s kulturním programem a řemes... 14.12 km
židovský dům Velhartice 14.13 km
U Malého Babylonu 14.13 km
historická kovárna, Velhartice 14.14 km
Čermákův jilm, Mochov 14.14 km
kaple Panny Marie Pomocné, Přední... 14.14 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ve... 14.14 km
Velhartice 14.14 km
zřícenina Obří hrad 14.15 km
pomník padlých WWII, Velhartice 14.16 km
fara Velhartice 14.17 km
SDH Velhartice 14.17 km
synagoga Velhartice 14.17 km
Mochovské modříny, Mochov 14.17 km
muzeum šumavských minerálů, Velhar... 14.18 km
Mochov 14.18 km
roubenka Velhartice 52 14.18 km
starý mlýn Velhartice 14.2 km
židovský hřbitov Horažďovice 14.21 km
buk na Berglu 14.21 km
Bergl - Na Kopečku 14.21 km
kaple Milínov 14.23 km
NS sv. Vintíře 14.32 km
Zvíkov 14.35 km
Březník 1006 m n. m. 14.35 km
Vintíř svatý, Günther 14.35 km
kaple sv. Vintíře, Březník 14.42 km
pamětní deska J. K. Haška 14.42 km
památník Crhova silnice 14.42 km
Prostřední Paště 14.45 km
Zmizelá Šumava, Návrat paštěckých ... 14.45 km
U Adamců 14.45 km
mlýn Žežulka 14.46 km
pomník Maruška Klímová, Zvíkov... 14.49 km
Zmizelá Šumava, Tragický omyl 14.49 km
kaple sv. Václava, Dolní Kochánov... 14.51 km
Zmizelá Šumava, Sterzmühle – Šumav... 14.51 km
Sterzmühle 14.51 km
Tři životy 14.51 km
Cesta pustým lesem 14.51 km
Milada 14.51 km
Hrabánek Václav JUDr. 14.51 km
Obsluhoval jsem anglického krále 14.51 km
Dolní Kochánov 14.52 km
Žežulka 14.54 km
NS Obří hrad - Keltové na Šumavě... 14.61 km
pamětní prkno Miloslava Říhy 14.61 km
Sněžné jámy na Křemelné 14.63 km
hřbitov Velhartice 14.63 km
hrobka rodiny Lumbe von Mallonitz 14.64 km
kostel sv. Máří Magdaleny, Velhart... 14.65 km
Svatební košile, Karel Jaromír Erb... 14.65 km
SDH Brod 14.65 km
kaple Brod 14.66 km
rybník Bušek 14.67 km
včelín Hoslovice 14.68 km
Kouzla Králů 14.69 km
Vodník a Karolínka 14.69 km
mlýn Hoslovice 14.69 km
Tři bratři 14.69 km
Toulavá kamera ČT - mlýn Hoslovice... 14.69 km
Osamělý - Alena Holá 14.76 km
pomník padlých WWI, Benešova Hora... 14.76 km
Zámyšl 14.77 km
roubenka Benešova Hora 14.78 km
pramen Pod Křemelnou 14.78 km
Benešova Hora 14.81 km
MVE Střelské Hoštice 14.81 km
kaple Navštívení Panny Marie, Bene... 14.81 km
Šumná Šumava - Čeňkova pila 14.82 km
Smetanův smrk 14.82 km
Smetana Bedřich 14.82 km
kasárna zámek Střelské Hoštice... 14.84 km
zámek Střelské Hoštice 14.84 km
Peckov - žila 18 měsíců s mrtvolou... 14.84 km
žlab Čeňkova Pila 14.85 km
soutok Vydra - Křemelná 14.85 km
muzeum řeky Otavy a voroplavby, St... 14.85 km
hřbitov Střelské Hoštice 14.85 km
Zmizelá Šumava, Poslední plavení d... 14.86 km
řeka Vydra 14.86 km
Mourková Pavlína 14.87 km
královácký dvorec Busil 14.87 km
kostel sv. Martina, Střelské Hošti... 14.87 km
Penc Bořivoj 14.87 km
hrob akad.mal. Alois Moravec 14.87 km
Moravec Alois 14.87 km
řeka Křemelná 14.88 km
Jelenov 14.9 km
pomník padlých WWI, Střelské Hošti... 14.9 km
lípy Kochánov 14.91 km
Paště 14.93 km
židovský hřbitov Velhartice 14.93 km
zahradní altán, Střelské Hoštice... 14.95 km
Zadní Paště 14.97 km
dřevěná plastika Věční milenci... 15.01 km
mlýn Jámy 15.01 km
Chrpy v obilí - Alena Holá 15.02 km
hřbitov Mlázovy 15.02 km
Vzteklina, díl 2. 15.02 km
Paštěcký vodopád 15.03 km
zámecká sýpka Střelské Hoštice... 15.03 km
Čeňkova pila 15.04 km
Z mého života 15.04 km
parkoviště Čeňkova Pila 15.04 km
fara Vacov 15.06 km
Javoříčko 15.07 km
Popelná hora 1075 m n. m. 15.08 km
SDH Jindřichovice 15.09 km
kostel sv. Mikuláše, Vacov 15.09 km
Vacov 15.11 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Vacov 15.11 km
památník Rudolf Mayer 15.18 km
pohádková chalupa Mlázovy 15.19 km
Mayer Rudolf 15.19 km
kaple Nová Hospoda 15.2 km
SDH Stojanovice 15.2 km
koně Mlázovy 15.22 km
vodní elektrárny Čeňkova pila 15.22 km
expozice Šumavská energie, Čeňkova... 15.22 km
Slunce, seno, jahody 15.24 km
Stojanovice 15.24 km
kaple sv. Václava, Jindřichovice 15.25 km
Jindřichovice 15.26 km
Častonice 15.29 km
hřbitov Vacov 15.29 km
V ráji šumavském, Karel Klosterman... 15.3 km
Křemelná 1125 m n. m. 15.32 km
roubenka Jindřichovice 15.33 km
zámek (nový) Jindřichovice 15.33 km
stavení Častonice 15.34 km
návesní rybník Jindřichovice 15.34 km
zámek (starý) Jindřichovice 15.35 km
ochotnický spolek Zmrzlík, Těchoni... 15.36 km
Oukropec Petr 15.36 km
kaple Panny Marie Lurdské, Kocháno... 15.42 km
rybník Stachy 15.44 km
Mlázovy 15.49 km
Podhájí 15.5 km
SDH Stachy 15.51 km
pošumavské hasičské muzeum Stachy... 15.54 km
Toulavá kamera ČT - Pošumavské has... 15.54 km
roubenka Mlázovy 15.55 km
Zámecký rybník Jindřichovice 15.55 km
Radkov 15.56 km
fara Mlázovy 15.56 km
kostel sv. Jana Křtitele, Mlázovy... 15.59 km
rybník Hnačov 15.6 km
kaple u Jindřichovic 15.6 km
kaplička Hnačov 15.6 km
zámek Mlázovy 15.62 km
Vzteklina, díl 6. 15.64 km
roubenka Stachy 240 15.64 km
parkoviště Pod Vysokým hřbetem 15.65 km
roubenka Mladíkov 15.65 km
Radkovská vyhlídka 915 m n. m. 15.65 km
kaple sv. Martina, Zadní Paště 15.66 km
lípy Zadní Paště 15.66 km
roubenky Stachy 15.68 km
přírodní rezervace Poustka 15.68 km
Stachy 15.69 km
Světák z Podlesí, Karel Klosterman... 15.69 km
Cirkus Humberto - Eduard Bass 15.69 km
pamětní deska Bartík - Kalina, Sta... 15.69 km
pamětní deska osvobození Stachy 15.69 km
Kochánov 15.7 km
fara Stachy 15.7 km
Mladíkov 15.7 km
kaple Mladíkov 15.71 km
lípa Skránčice 15.74 km
Skránčice 15.74 km
koupání Hnačov 15.75 km
SDH Skránčice 15.76 km
kaple sv. Anny, Skránčice 15.76 km
pamětní deska F. Foltýna, Stachy... 15.76 km
dětské hřiště Stachy 15.76 km
kaple Panny Marie Bolestné, Stachy... 15.77 km
kaple Miřetice 15.78 km
infocentrum Stachy 15.78 km
pomník padlých WWII, Stachy 15.8 km
kostel Panny Marie Bolestné, Stach... 15.81 km
kostel Navštívení Panny Marie, Sta... 15.81 km
Zmizelá Šumava, Štědrovečerní kata... 15.85 km
traktoriáda Mlázovy 15.86 km
Šebestovský mlýn, Kubešův mlýn... 15.88 km
Čeletice 15.89 km
lípa Malonice 15.89 km
hrob posledního rychtáře Stachy 15.9 km
kaple Čeletice 15.9 km
roubenka Čeletice 15.91 km
Rozvodněná Vydra - Josef Váchal 15.91 km
Vydra - Josef Váchal 15.91 km
hrob Rankla Seppa 15.91 km
stavení Čeletice 15.92 km
kaple Malonice 15.92 km
přezimovací obůrky pro jelení zvěř... 15.94 km
hřbitov Stachy 15.95 km
Malonice 15.95 km
pomník padlých WWI, Malonice 15.95 km
vodní zámek Sedlo u Srní 15.95 km
dub u Dvora, Nemilkov 15.95 km
Klostermannova vyhlídka 810 m n. m... 15.98 km
Boryně František 15.99 km
zámek Malonice 15.99 km
Stodůlky 15.99 km
Zettl Zephyrin 15.99 km
lípa na návsi Malonice 15.99 km
stavení Miřetice 16.05 km
pamětní deska František Hradský... 16.06 km
kaple Hnačov 16.07 km
fotopoint Zhůří 16.07 km
Zhůří 1160 m n. m. 16.07 km
kaple Horní Poříčí 16.08 km
pomník padlých WWI, Horní Poříčí... 16.08 km
pozorovatelna, bunkr Frauenthal 16.08 km
Čábuze 16.11 km
lidové stavby Čábuze 16.11 km
kaple sv. Cyrila a Metoděje, Čábuz... 16.11 km
pamětní deska Josef Pacourek 16.11 km
kaple Nemilkov 16.11 km
studánka Panny Marie Klatovské, Če... 16.11 km
skupina stromů, Kleny na Novém Sed... 16.14 km
kašna Nemilkov 16.14 km
SDH Malonice 16.15 km
Přerost Václav, plukovník RAF 16.16 km
rodný dům Václava Přerosta, Hnačov... 16.16 km
pomník padlých WWI, Nemilkov 16.17 km
pamětní deska Václav Přerost 16.17 km
zámek Nemilkov 16.17 km
SDH Nemilkov 16.18 km
SDH Hnačov 16.18 km
mlýn Nemilkov 16.2 km
rybník Chotěšov 16.2 km
SDH Čábuze 16.21 km
Novosedly 16.22 km
Hnačov 16.23 km
pomník padlých WWI, Novosedly 16.23 km
kaple sv. Vojtěcha, Novosedly 16.24 km
Nemilkov 16.25 km
barokní dům č.p. 30 Novosedly 16.26 km
tvrz (zámek) Kraselov 16.26 km
Sedlo u Srní 16.32 km
Kraselov 16.32 km
Jak ukrást Dagmaru 16.34 km
Vchynicko-tetovský plavební kanál... 16.34 km
Zmizelá Šumava, S kudlou v břiše... 16.35 km
fara Kraselov 16.35 km
Skelná 16.36 km
vražda v Horrerově hostinci na Gla... 16.36 km
kostel sv. Vavřince, Kraselov 16.38 km
Vysoký hřbet 1078 m n. m. 16.38 km
Vzteklina, díl 5. 16.39 km
parkoviště Skelná 16.4 km
peřeje, řeka Křemelná 16.41 km
památník osovobození Kraselov 16.41 km
akumulační nádrž Sedlo u Srní 16.41 km
javor klen, Sedlo u Srní 16.41 km
klostermannovské stavení Sedlo u S... 16.41 km
Údolí 16.41 km
Horní Poříčí a Dolní Poříčí... 16.42 km
Frauenthal 16.45 km
koupaliště Horní Poříčí 16.46 km
most zaniklý Křemelná, Frauenthal... 16.47 km
Chotěšov u Velhartic 16.47 km
Zmizelá Šumava, Střelnice u Prášil... 16.48 km
zámek Němčice 16.51 km
Vzteklina, díl 5. 16.52 km
Radvanice 16.53 km
kaple sv. Antonína, Chotěšov 16.53 km
Sluhov 16.55 km
kaplička Němčice 16.56 km
Sluhovská lípa 16.56 km
SDH Chotešov 16.56 km
SDH Němčice 16.6 km
Stará Huť 16.6 km
sv. Jan Nepomucký, Zdíkovec 16.61 km
Němčice 16.62 km
Němčický rybník 16.63 km
Žďár u Nalžovských Hor 16.7 km
most Křemelná, Stodůlky 16.7 km
kaple Ždár 16.71 km
SDH Zdíkovec 16.73 km
kaple Dolní Poříčí 16.76 km
Vrchnostenský mlýn, Dolní Poříčí... 16.77 km
Střítež 16.79 km
silniční most Otava, Dolní Poříčí... 16.79 km
Keply 16.8 km
Mlýnský potok (Křemelná) 16.81 km
SDH Ždár 16.81 km
parkoviště Staré Hutě 16.81 km
Stodůlecký mlýn - Polalmühle 16.81 km
skiareál Srní 16.82 km
Farmářská stezka - cyklotrasa 16.83 km
stavení Zdíkovec 16.87 km
rybník Zdíkovec 16.88 km
Strážovice 16.91 km
Zdíkovec 16.93 km
pomník obětem nacismu, Zdíkovec 16.93 km
kaple Strážovice 16.94 km
pomník padlých WWI, Zdíkovec 16.94 km
fara Zdíkovec 16.95 km
kostel sv. Petra a Pavla, Zdíkovec... 16.95 km
Klostermanova chalupa Srní 9 16.96 km
Na pytlácké stezce 16.97 km
Pod Jezevčí skálou 16.97 km
Za trnkovým keřem 16.97 km
rybník Keply 16.97 km
dětské hřiště Strážovice 16.97 km
Lukoviště 17 km
hřbitov Zdíkovec 17.04 km
Kepelská studánka 17.06 km
kostel sv. Anny, Kraselov 17.07 km
Šerlův dvůr 17.07 km
kaple Jarkovice 17.08 km
hřbitov Lhota u Svaté Anny 17.1 km
Jarkovice 17.1 km
parkoviště Vysoké Lávky 17.11 km
přírodní park Kochánov 17.12 km
Velkoborský rybník 17.13 km
nádraží Malonice 17.14 km
Turnerova chata 17.15 km
Vydrýsek - O vydřím setkání 17.15 km
Makov u Javoří (rozcestí) 17.15 km
Vzteklina, díl 4. 17.21 km
SDH Bernartice u Kolince 17.23 km
Malý Bor 17.23 km
roubenka Lhota u Svaté Anny 17.23 km
Vzteklina, díl 2. 17.24 km
parkoviště Malý Bor 17.25 km
Bernartice u Kolince 17.26 km
hřbitov Zborovy 17.26 km
kostel sv. Jana Křtitele, Zborovy 17.28 km
parkoviště Srní 17.29 km
dub Chrástov 17.3 km
kostel Narození sv. Jana Křtitele,... 17.32 km
koupaliště Bernartice 17.32 km
Zborovy 17.32 km
SDH Velký Bor 17.32 km
pomník padlých WWI, Zborovy 17.33 km
SDH Zborovy 17.34 km
vlaková zastávka Dolní Poříčí... 17.35 km
Velký Bor 17.35 km
Krnka Sylvestr 17.35 km
rybník Braníčkov 17.36 km
Braníčkov 17.42 km
pozorovací místo Velký Bor 17.42 km
Toulavá kamera ČT - jelení obora, ... 17.42 km
pozorovací místo Beranky 17.42 km
poustevna u kalvárie, Čestice 17.43 km
Simet Josef, kpt. letec 311 Sqdn. ... 17.45 km
pomník padlých WWI i II, Boříkovy... 17.45 km
kaple Povýšení svatého Kříže a kal... 17.45 km
Spálený 1013 m n. m. 17.45 km
stavení Braníčkov 17.45 km
tvrz Boříkovy 17.46 km
pověst o Spáleném vrchu u Srní 17.46 km
Policie Modrava 17.46 km
Boříkovy 17.47 km
SDH Záhorčice 17.47 km
běžecké lyžování Srní 17.48 km
vyjížďky kočárem po Šumavě, Srní... 17.48 km
Cyklotoulky - Srní 17.48 km
Srní 17.48 km
AccuWeather - Srní 17.48 km
Žižkův most, Horní Poříčí 17.48 km
Soukup Jaroslav 17.49 km
fara Srní 17.49 km
Záhorčice 17.5 km
pomník Michal Růt 17.5 km
infocentrum Srní 17.51 km
kaple Jana Křtitele, Záhorčice 17.51 km
NS Kněží hora 17.51 km
Chrástov 17.51 km
pomník padlých WWI, Nespice 17.52 km
kostel Nejsvětější Trojice, Srní... 17.53 km
Zmizelá Šumava, Poslední skauti 17.53 km
Nespice 17.53 km
Toulavá kamera ČT - Klostermannov... 17.53 km
pomník padlých WWI, Srní 17.53 km
hřbitov bývalý Srní 17.53 km
Prášilský potok 17.54 km
Zmizelá Šumava, Útěk za čáru 17.54 km
kašna Srní 17.54 km
pamětní deska Josef Klostermann, S... 17.55 km
Jak ukrást Dagmaru 17.56 km
Král Šumavy 17.56 km
Jezerní potok jezera Laka 17.57 km
kaple Panny Marie, Keple 17.57 km
kaple Panny Marie, Nespice 17.58 km
kaple Čestice 17.58 km
SDH Srní 17.59 km
trasy pro vozíčkáře, Povydří 17.59 km
Povydří 17.59 km
hřbitov Čestice 17.6 km
pomník padlých WWI i II, Čestice... 17.61 km
Tvrdoslav 17.62 km
hrobka rodiny Dlouhoweský 17.62 km
Masákova Lhota 17.65 km
kostel Stětí sv. Jana Křtitele, Če... 17.65 km
pítko Masákova Lhota 17.65 km
pamětní deska páter Josef Jílek... 17.65 km
Střídka 17.67 km
fara Čestice 17.68 km
Slatinný potok 17.7 km
roubenka Masákova Lhota 78 17.72 km
památník páter Antonín Šesták... 17.74 km
roubenka Masákova Lhota 69 17.74 km
Svatební den - Ohlas písní českých... 17.75 km
přírodní rezervace Kněží hora... 17.75 km
Katovická hora, Kněží hora 17.76 km
hřbitov Nicov u Plánice 17.77 km
Touha potoční - Peter Balhar 17.77 km
Javoří u Běšin 17.77 km
lípa Javoří u Běšin 17.77 km
Čestice 17.78 km
Zdíkovská alej 17.79 km
památník manželé Burešovi 17.81 km
Pláně - Alena Holá 17.84 km
kostel Narození Panny Marie, Nicov... 17.84 km
koupaliště Chlistov 17.84 km
zámek Čestice 17.85 km
U Hradišťské hospody 17.85 km
viklany Panna, Baba, Mnich a Posl... 17.85 km
pomník padlých WWI, Velký Bor 17.86 km
lípa Nicov u Plánice 17.87 km
kašna Čestice 17.87 km
parkoviště Velký Bor 17.87 km
fara Nicov u Plánice 17.88 km
Velký Bor 17.9 km
přírodní rezervace Zhůřský lom... 17.91 km
zřícenině tvrze Čestice 17.91 km
Nicov u Plánice 17.94 km
kaple Staré Srní 17.95 km
sedačkové lanovky Zadov - Churáňov... 17.96 km
Kepelské mokřady 17.97 km
Churáňov 18.01 km
Svinná rozcestí 18.01 km
kaple Svinná u Javorné 18.03 km
Truhlářský mlýn, Dolní Hrádky... 18.03 km
Ranč u Zelené sedmy 37. díl 18.05 km
Střední Svinná 18.05 km
nádraží Nemilkov 18.05 km
skiareál Zadov - Churáňov 18.05 km
Holidayinfo - Zadov, Churáňov 18.07 km
NS Churáňov 18.07 km
kaple Panny Marie nad pramenem, Ni... 18.08 km
pramen Nicov u Plánice 18.08 km
pomník padlých WWI, Nový Dvůr 18.1 km
Nový Dvůr 18.11 km
SDH Nový Dvůr 18.12 km
Jezerní potok Prášilského jezera... 18.12 km
koně Nový Dvůr 18.13 km
kostel sv. Ludmily, Zdíkov 18.14 km
nádraží Pačejov 18.14 km
lípy Dobřemilice 18.14 km
kaple Dobřemilice 18.14 km
pomník padlých WWI i II, Zdíkovec... 18.15 km
V Jamách 18.15 km
Neumannová Kateřina 18.17 km
AccuWeather - Zadov 18.17 km
Zadov 18.17 km
Dobřemilice 18.18 km
roubenka Zdíkov 18.19 km
Dolní Hrádky 18.2 km
Dolejší Svinná 18.21 km
Pazderna Javoří u Běšin 18.21 km
bunkr (řopík) H-41/1/A-160 18.23 km
Slunečná hora 996 m n.m. 18.24 km
Hadí vrch 1023 m n. m. 18.25 km
Hradiště u Kolince 18.26 km
Klostermannův most, Vydra 18.28 km
Churáňov 1118 m n. m. 18.28 km
Holidayinfo - Zadov 18.29 km
Staré Srní 18.3 km
stavení Kunkovice 18.33 km
SDH Žár 18.34 km
infocentrum Zadov 18.34 km
roubenka Nový Dvůr 18.35 km
běžecké lyžování Zadov - Churáňov... 18.35 km
Mechov 18.37 km
lanové centrum Zadov 18.38 km
Zdíkov 18.39 km
roubenka Kunkovice 18.39 km
Ranč u Zelené sedmy 38. díl 18.4 km
přírodní rezervace Zhůřská hnízdiš... 18.4 km
kaple Kunkovice 18.4 km
vápenka Svinná 18.4 km
Kunkovice 18.4 km
hřbitov Chlistov 18.42 km
zámek Kunkovice 18.45 km
bunkr (řopík) H-41/2/A-220 18.46 km
NS zámecký park Zdíkov 18.47 km
Tržek 18.48 km
zámek Zdíkov 18.49 km
Ráno na Rankelské pláni - Josef Vá... 18.51 km
Žár u Vacova 18.52 km
návesní rybník Tržek 18.52 km
hamr Paseka 18.54 km
rybník v zámeckém parku Zdíkov 18.55 km
pomník padlých WWI i II, Žár 18.55 km
kaple Narození Panny Marie, Žár 18.56 km
Rankelské rašeliniště - Josef Vách... 18.57 km
SDH Chlistov 18.58 km
mlýn Katovice 18.59 km
horská služba Zadov 18.6 km
Gerlův Dvůr 18.61 km
javor mléč Zhůří 18.62 km
Podolí u Kolince 18.62 km
roubenka Tržek 18.63 km
Holidayinfo - Zadov, Kobyla 18.63 km
Zhůří 18.64 km
zámecký rybník Zdíkov 18.64 km
fara Chlistov 18.64 km
zámek Podolí 18.66 km
kostel Povýšení svatého Kříže, Chl... 18.67 km
Vzteklina, díl 3. 18.67 km
kaple Nejsvětější Trojice, Zhůří... 18.68 km
Rajský mlýn 18.69 km
fara Katovice 18.7 km
Zmizelá Šumava, Po nás Paseka 18.71 km
Zmizelá Šumava, Deset mrtvých Amer... 18.71 km
žlab Zhůří 18.71 km
Zmizelá Šumava, Voják dvou armád... 18.71 km
Kříž smíření, Zhůří 18.72 km
pamětní deska páter Josef Jílek... 18.73 km
ranč Podolí 18.73 km
kostel sv. Filipa a Jakuba, Katovi... 18.74 km
SDH Zdíkov 18.74 km
horní rybník Chlistov 18.75 km
bitva o Zhůří 18.75 km
památník padlých bitvy o Zhůří... 18.75 km
Paseka 18.75 km
Katovice 18.75 km
hřbitov Katovice 18.76 km
parkoviště Mechov 18.77 km
roubenka Chlistov 18.77 km
Chlistov 18.77 km
rybníček Rajské 18.81 km
Zhůřský potok 18.83 km
Zlatá Studna 18.83 km
Kamenný dům, Horní Hrádky 18.83 km
Horní Hrádky 18.83 km
židovský hřbitov Chlistov 18.85 km
Rajské 18.86 km
pamětní deska osvobození Katovice... 18.87 km
pomník padlých WWI, Katovice 18.87 km
Radkovice 18.88 km
Chvalšovice 18.88 km
kaple Radkovice 18.92 km
židovský kupecký dům, Chlistov 18.94 km
SDH Úloh 18.95 km
infocentrum NP Kvilda 18.98 km
expozice NP Šumava, Kvilda 18.98 km
Vývraty ve Schrollenhaidě - Josef ... 19 km
Úlehle 19.06 km
kaple Doubravice 19.07 km
Úloh 19.08 km
roubenka se stodolou, Chlístov 19.08 km
Vysoké Lávky 19.08 km
Vrba u Vysokých Lávek - Josef Vách... 19.08 km
Hornokvildské slatě 19.09 km
Doubravice u Volyně 19.09 km
kaple Úloh 19.1 km
SDH Doubravice 19.1 km
tvrz Doubravice u Volyně 19.16 km
Mariánský sloup, Plánice 19.17 km
jezero Nový Kýz 19.17 km
bývalý skokanský můstek Churáňov... 19.17 km
monogram LK ze stromořadí 19.17 km
pamětní deska Vladimír Helfert 19.18 km
pomník Franty Šraita 19.19 km
Zelenohorské Chalupy 19.19 km
rozhledna na skokanském můstku Chu... 19.19 km
Zmizelá Šumava, Zánik samoty Torfs... 19.19 km
radnice Plánice 19.21 km
sv. Jan Nepomucký, Plánice 19.23 km
Buchar 19.23 km
Benda František 19.26 km
Cyklotoulky - Horská Kvilda 19.26 km
Horská Kvilda 19.26 km
Rankl Sepp - L. Pavel, Horská Kvil... 19.27 km
Zmizelá Šumava, Šumavský obr Sepp ... 19.27 km
Méďové II - Šumavské klouzání... 19.28 km
přírodní rezervace Zhůrská pláň... 19.33 km
Plánice 19.36 km
Toulavá kamera ČT - muzeum Fr. Kři... 19.36 km
tanková střelnice Prášily 19.37 km
Sokolovna Plánice 19.37 km
Samiel na Sonnbergu - Josef Váchal... 19.39 km
Krušlov 19.41 km
kaple Krušlov 19.41 km
Nad Pilou 19.42 km
Nová Studnice 19.43 km
zřícenina kostela sv. Batoloměje... 19.43 km
pouť sv. Bartoloměje pod širým neb... 19.43 km
SDH Krušlov 19.44 km
fara Plánice 19.48 km
kaple Nad Pilou 19.48 km
Trhák 19.49 km
Pod Kostelním vrchem 19.49 km
kaple sv. Anny, Svéradice 19.5 km
kostel sv. Blažeje, Plánice 19.5 km
Svéradice 19.51 km
Machův včelín Krušlov 19.51 km
Rokyta 19.51 km
hřbitov Plánice 19.51 km
Gruberg 19.51 km
parkoviště Rokyta u Srní 19.52 km
pomník padlých WWI, Svéradice 19.52 km
Klostermannova stezka 19.53 km
SDH Plánice 19.54 km
geologická expozice Rokyta 19.56 km
SDH Svéradice 19.57 km
NS Povydří 19.57 km
Hamerský potok 19.57 km
Zhůřská brusírna 19.57 km
parkoviště Slunečná 19.58 km
archeopark Prášily 19.59 km
žhář v archeoparku Prášily 19.59 km
Na pytlácké stezce 19.6 km
palebné postavení Boudovka 19.6 km
Zmizelá Šumava, Masakr na Grubergu... 19.63 km
pamětní deska František Křižík... 19.64 km
rodný dům Františka Křižíka, Pláni... 19.64 km
Křižík František 19.64 km
infocentrum NP Rokyta 19.67 km
Drozdí potok 19.67 km
mlýn Jesení 19.67 km
infocentrum Horská Kvilda 19.68 km
Dobrá Voda u Chlistova 19.7 km
Boudovka 729 m n. m. 19.71 km
Kolja 19.79 km
družstevní elektrárna Ostružná, Ča... 19.8 km
Beran Rudolf 19.83 km
kaple sv. Barbory, Kvasetice 19.83 km
Antýgl (Horní a Dolní) 19.84 km
Slučí Tah 19.87 km
kaple Antýgl 19.87 km
NS Vchynicko-Tetovský plavební kan... 19.88 km
skiareál Kocourov 19.88 km
parkoviště Antýgl 19.89 km
Naučná ptačí stezka, Eurocamp Běši... 19.89 km
horská služba Prášily 19.94 km
Hauswaldská kaple 19.95 km
Toulavá kamera ČT - Karel Klosterm... 19.95 km
Zmizelá Šumava, S dynamitem na kap... 19.95 km
hřbitov Javorná 19.96 km
pamětní deska Jožko Strnad a Georg... 19.97 km
pramen u Hauswaldské kaple 19.97 km
kostel sv. Anny, Javorná 19.97 km
infocentrum Prášily 19.98 km
ubytování v okolí

chalupa 8806, Annín

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chalupa
Šumava: sušicko
šumavská obec: Annín

ubytování s kapacitou: 12
cena ubytování: od 250 Kč detail

chalupa 8801, Annín

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chalupa
Šumava: sušicko
šumavská obec: Annín

ubytování s kapacitou: 20
cena ubytování: od 0 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • muzeum Lamberská stezka, Žihobce - oteví...

  batoh
  muzeum Lamberská stezka, Žihobce - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: sušicko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • muzeum Šumavy, Sušice - otevírací doba...

  batoh
  muzeum Šumavy, Sušice - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: sušicko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • Výstava perníků

  batoh
  Výstava perníků
  Šumava A-Z: hobby
  lokalita: sušicko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
muzeum Lamberská stezka, Žihobce -... 4.22 km
muzeum Šumavy, Sušice - otevírací ... 4.23 km
Výstava perníků 4.25 km
sklářské muzeum Annín - otevírací ... 7.87 km
interaktivní muzem skla Rajský dvů... 8.45 km
brusírna křišťálového skla Rajský ... 8.45 km
muzeum Dr. Šimona Adlera, Dobrá Vo... 13.24 km
skanzen Velhartice - otevírací dob... 13.53 km
Velhartický betlém - otevírací dob... 14 km
centrum dřevařství - Dřevák Modrav... 23.78 km
pivovarnické muzeum, Železná Ruda ... 26.24 km
PASK - pavilon skla LÖTZ, Klatovy ... 27.27 km
environmentální (návštěvnické) cen... 27.29 km
Muzeum dětem Klatovy 27.31 km
muzeum Šumavy, Železná Ruda - otev... 27.37 km
Katakomby Klatovy - otevírací doba... 27.67 km
expozice B-24 Liberator, Nepomuk -... 28.46 km
Městské muzeum a galerie Nepomuk -... 28.46 km
Svět přírodního parku, Bayerisch E... 29.46 km
Skašovské hračkářství, Měčín - ote... 30.47 km
Tiermuseum Pfeiffer - Regenhütte -... 31.99 km
muzeum Královského hvozdu Nýrsko -... 32.41 km
skanzen Finsterau - otevírací doba... 33.26 km
muzeum skla, zámek Theresienthal -... 33.65 km
muzeum skla Frauenau - otevírací d... 33.84 km
expozice betlémů, Zábrdí u Husince... 34.59 km
Galerie kávy, Zwiesel - otevírací ... 34.89 km
muzeum lesa a hraček, Zwiesel - ot... 34.92 km
sklárna Starý kostel, Lohberg 35.05 km
parní pivovar Zwiesel - otevírací ... 35.71 km
Horní tvrz Kestřany - otevírací do... 36.21 km
Wi Wa Du Kinderland, Indoorspielpa... 36.39 km
špejchar Ražice - otevírací doba... 38.17 km
městské muzeum Prachatice - otevír... 38.95 km
muzeum české loutky a cirkusu Prac... 38.99 km
Husovské unikáty ze sbírek Národní... 38.99 km
firmy v okolí
 • čerpací stanice Benzina, Sušice

  batoh
  čerpací stanice Benzina, Sušice
  Šumava A-Z: čerpací stani...
  lokalita: sušicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • Konzum Sušice

  batoh
  Konzum Sušice
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: sušicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Bankomat UniCredit Bank

  batoh
  Bankomat UniCredit Bank
  Šumava A-Z: bankomaty
  lokalita: sušicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Bankomat Komerční banka

  batoh
  Bankomat Komerční banka
  Šumava A-Z: bankomaty
  lokalita: sušicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
čerpací stanice Benzina, Sušice 3.28 km
Konzum Sušice 3.38 km
Bankomat UniCredit Bank 3.88 km
Bankomat Komerční banka 4.18 km
Konzum Žihobce 4.21 km
Bankomat GE Money Bank 4.24 km
Bankomat Česká spořitelna 4.26 km
Bankomat Česká spořitelna 4.26 km
Bankomat Česká spořitelna 4.27 km
čerpací stanice Shell, Sušice 4.31 km
Konzum Sušice 4.32 km
Bankomat ČSOB 4.34 km
Bankomat Poštovní spořitelna 4.34 km
Konzum Sušice 4.58 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 4.67 km
Konzum Žichovice 5.06 km
Konzum Budětice 5.87 km
Konzum Rabí 6.29 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Dlouhá ... 6.32 km
Konzum Dlouhá Ves 6.62 km
Konzum Nezdice na Šumavě 6.86 km
Konzum Hrádek 7.01 km
Konzum Strašín 7.3 km
Konzum Nezamyslice 7.8 km
Konzum Čejkovy 8.16 km
Konzum Soběšice 8.16 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kašpers... 9.72 km
Konzum Kašperské Hory 9.82 km
Bankomat Česká spořitelna 9.83 km
Konzum Velké Hydčice 9.98 km
Konzum Petrovice u Sušice 10.11 km
Konzum Hradešice 10.35 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Hartman... 10.87 km
Konzum Ústaleč 11.06 km
restaurace Vintíř, Hartmanice 11.2 km
Konzum Hartmanice 11.28 km
půjčovna lyží a snowboardů, Hartma... 11.34 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 11.36 km
Café 27, Hartmanice 11.37 km
Konzum Myslív 11.42 km
Konzum Nalžovské Hory 11.42 km
Konzum Malý Bor 12.23 km
čerpací stanice EuroOil, Kolinec 12.57 km
Konzum Kolinec 12.61 km
Konzum Ujčín 12.91 km
čerpací stanice Benzina, Horažďovi... 13.12 km
Bankomat ČSOB 13.33 km
Konzum Horažďovice 13.33 km
Bankomat Poštovní spořitelna 13.34 km
Bankomat Komerční banka 13.37 km
Konzum Zavlekov 13.38 km
Konzum Břežany 13.44 km
Konzum Hlavňovice 13.52 km
Bankomat Česká spořitelna 13.56 km
Bankomat GE Money Bank 13.7 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Horažďo... 13.85 km
Jednota Štěchovice 13.85 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 14.06 km
Konzum Horažďovice 14.07 km
Konzum Velenovy 14.13 km
Konzum Velhartice 14.31 km
Jednota Střelské Hoštice 14.87 km
Konzum Třebomyslice 14.89 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Vacov 15.15 km
Bankomat Poštovní spořitelna 15.19 km
Bankomat ČSOB 15.19 km
Jednota Vacov 15.19 km
Jednota Stachy 15.75 km
Konzum Malonice 15.93 km
Konzum Pačejov 16.24 km
Konzum Chotěšov 16.52 km
čerpací stanice EuroOil, Zdíkovec... 16.61 km
čerpací stanice Srní 17.31 km
Konzum Velký Bor 17.33 km
Konzum Srní 17.48 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17.56 km
Sluneční kavárna, Srní 17.6 km
Jednota Střelskohoštická Lhota 17.64 km
Konzum Zborovy 17.66 km
Jednota Čestice 17.84 km
Konzum Pačejov 18.1 km
Jednota Zdíkov 18.39 km
Bankomat ČSOB 18.84 km
Jednota Katovice 18.87 km
Bankomat Česká spořitelna 19.24 km
Konzum Plánice 19.25 km
čerpací stanice OMV, Katovice 19.49 km
Konzum Svéradice 19.53 km
Jednota Mnichov 20 km

mohlo by Vás zajímat

Ruda Štěpán

batoh
Ruda Štěpán
Šumava A-Z: osobnosti
Šumava: sušicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Werich Jan

batoh
Werich Jan
Šumava A-Z: osobnosti
Šumava: sušicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Dnešní Bavorský les se rozprostírá v nadmořské výšce mezi 300 - 1.456 m na území o rozloze cca. 5.000 km2. Zvedá se nad levým břehem Dunaje od Regensburgu, Deggendorfu a táhne se až k Pasovu. Více než 70 vrcholů dosahují nadmořské výšky 1000 m n. m. Typickou a velkou oblast Bavorského lesa tvoří náhorní plošiny, slatě, močály, romantická údolí a horská jezera. Na svazích pohoří rostou horské smíšené lesy se zbytky pralesa. Ve vyšších polohách se táhnou rozsáhlé smrkové porosty. Nejvyšší a nejnavštěvovanější horou Bavorského lesa je Velký Javor (1456 m n. m.) - jeho vrchol tvoří čtyři skály - Grosser Arber, Bernstein, Richard Wagner-Spitze a Ostspitze. Je dosažitelný kabinovou lanovkou nebo pěšky a nabízí rozhled do všech světových stran. Další zajímavou horou je nápadný dvojvrchol Ostrého, který dosahuje 1293 m n.m. a nachází se na státní hranici s Německem. Podle siluety byl také nazýván "Prsa Matky Boží". Vyšším vrcholem Velký Ostrý prochází státní hranice. Stojí zde kříž a na bavorské straně turistická chata z roku 1897. Nižší vrchol Malý Ostrý 1266 m n. m. leží na bavorské straně. Druhý nejvyšší vrchol národního parku Bavorský les je Luzný 1373 m n. m., typický svým holým temenem tvořeným žulovou sutí a vrcholovým křížem. Leží necelý jeden kilometr od státní hranice na bavorském území. Příroda je na bavorské straně chráněna Národním parkem Bavorský les, který má třetinu rozlohy Národního parku Šumava a s nímž tvoří jeden unikátní celek. Pro pohodlné poznávání Šumavy, lyžování, cykloturistiku, pěší turistiku, běžecké lyžování (Bílá stopa), houbaření, in-line, sjíždění řek využijte široké nabídky pohodlného levného ubytování. Například využijte ubytování v soukromí, rodinný penzion, pronájem chaty, chalupy či apartmánu. V nabídce jsou také hotely, hotelové komplexy, horské chaty. Většina ubytování je uzpůsobena pro rodiny s dětmi, pro sportovce a jejich vybavení a velmi často i pro milovníky domácích zvířat, kteří cestují se svými majiteli.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

Na lících všech posluchačů bylo lze čisti hrůzu, kterou způsobilo v jich duších toto vypravování. Tu a tam padlo dušené slovo; jinak bylo ticho, jedva kdo přecházeli se osmělil. Apolena seděla schoulena na klubíčko, s vytřeštěnýma očima, jedva dýchajíc.

„A ten, co takovou věc udělal?" ozvala se hospodyně; „můj Bože, jsou to lidé na světě! — Že se nebál božího trestu! Naházet do pece lidských kostí!"

„Nu vjidíš, ty má zlatá!" odvětila bába. „Člověk by nevěřil, že by se člověk našel, kerej by se na to vopovážil! Vodpusť mu Pánbůh hřích a vjinu, ale špatně ten člověk skončil. Brali z něho hrůzu takovou, že tu nevydržel; tak potom vodešel do světa a jednou sem přišlo z daleký ciziny ňáký lejstro na vobec, že ňákým nechčestím bjídnej konec vzal. Ale ty kosti odpočívají v svatým pokoji, zasypali je hlinou, prsti navezli a boží objilíčko nad nima roste každým rokem. — A roste taky nad třema kostrama, co je jinde vykopali a zase v zem uložili. Tři kostry velkejch Udí, pravejch obrů, přes sáh dlouhejch. Nejspíš to byli ňácí vojáci, protože se našly eště zbytky modrýho mundúru a mosazný záponky. Kdo vjí, jak a kdy přišli vo život. Ale to se vjí, že krve moc teklo na Blatech a člověk by řek, že pro tu prolitou krev samo slunce tak krvavě vycházívá a zapadává a mlhy do krvavá zbarvuje a váží vodu krvavou. Třeba vzpomenout při modlení na všecky ty zemřelý neznámý, na něž nikdo nevzpomíná, a prosit Boha všemohoucího, aby je vzal na svou milost a dal jim lehký odpočinutí; a potom, aby tý krve už bylo dost a žádná už se neprolila na Blatech a na našich lánech..."

Apolena se schoulila ještě více, všecka krev jí prchla z líček, vytřeštěné oči obrátily se v sloup. Zaběhlyť myšlenky od slov bábiných k černým, klikatě se vinoucím vodám Soudného potoka, nedaleko jehož břehu prodlely nad bezduchým tělem lidského syna, ležícího tam v hluché, němé stepi. Vlasy měl spečené, černající krví, ustláno měl v zelené trávě a mlhy ho přikryly šedým, lehkým, a přece neprostupným rouchem svým! Krve teklo dost už na svobodných Blatech, krve hříšné i krve nevinné — děla bába — znovu dnes tam prolita byla!...

Hrůza lomcovala tělem dívčiným... A jak těkavé myšlenky, šklebícím se děsem jaty a odvlečeny, zapuzeny, do širých Blat uletěly, viděly tam stáda nečistých vepřů, ani odevšad se přiháněli k zabitému člověku... I započnou příšerný kvas, rozvlekou mrtvé tělo, na strašné cáry je rozederou jako před lety onoho starého žebráka, jejž náhlá smrt překvapila na cestě z Plástovic do Zbudova a z něhož se pak našly pouze kusy bídného oděvu a potroušené ohryzené kosti... Ráno, jak prvý zákmit dne se rozlije nad Blaty, zakrouží nad místem hrůzy davy černých havranů, zakrákorají mu píseň pohřební, zachechtají se posupně bílí rackové, slétnuvší se odevšad od širých hladin rybničních, zakvílí nad rozsápaným pestré, cho-cholaté čejky...

Mluvili vůkol ní, neslyšela; toliko zvěstem vracejících se myšlenek naslouchala. Tu bába zpozorovala, jak všecka se změnila v obličeji, jak se choulila a chvěla.

„Co je ti, dítě?" tázala se, sama všecka polekána.

Apolena nemohla odpověděli; jí bylo, jako by železná ruka hrdlo svírala; jen její ruce se křečovitě spínaly.

„Bojí se — není divu, mámo!" ozval se syn hospodář; „povídáte tak strašné věci, že mne sama hrůza obchází. Na vás vždycky jako by něco hrozného lehlo, kdykoli vídáte mlhy na Blatech. Během časů všude se udály hrozné věci, nejen u nás..."

Vtom vešel drobný človíček, všecky zraky se k němu obrátily. Znali ho všickni; byl to krejčí Mejstřík ze Selce, živý přebíhající deník pro Blatsko a okolí. Pracoval málo, zato mnoho chodil ze vsi do vsi, ze statku do statku, roznášeje svoje zprávy, obsahující vše, co viděl a o čem slyšel; dosti zhusta jej uváděla v omyl ovšem také bujná jeho fantazie, jejíž přeludy bral za pravdu, začež lidé střízlivých názorů jej viní-vali ze lži a z přehánění; vcelku však jej všude rádi vídali a on dobře se míval, tím lépe, že věci rozuměje obyčejně přicházel v čas obědu, svačiny nebo večeře.

„Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!" pozdravil; „chčasnej dobrej večer všem!"

»Navěky, amen! Dejž to Pánbůh!" odpovídali mu zevšad, a již ho zvala hospodyně, aby usedl. On pak se drahnou chvíli z místa nehýbal, funěl a frkal, jako by byl právě jen s největší námahou ušel smrti udušením; pak vyňal z kapsy zmačkaný modrý šátek a utíral si pot a vodu s čela, vlasů, knírů a kabátu.

„Tak jsem zrovna letěl/' promluvil pak, „jen abych vám tu novinu přinesl. A zle je venku, na krok nevidět a hustě přitom mží. Z Plástovic přicházím rovnou nohou — Pánbůh bud pochválen za to, že mě chránil! To mi věřte, na krok se odchýlit z cesty, a byl bych zabloudil..."

„Nu, a co se stalo v Plástovicích?" tázal se sedlák.

„Co se stalo ? — Stalo se! — Šeredná věc je, co se stalo! Tak si pomyslete..."

Vtom spatřil a poznal Apolenu, hledící naň vytřeštěnými zraky, v nichž se zrcadlilo největší zděšení. Zarazil se a odmlčel.

„Pověz, pověz!" dorážel naň sedlák.

„Nu — namouduši, tuhle holka se lekne a bába taky — ale co plátno ? Dovědět se to musíte, tak to povím, jak je to. Ale není třeba se lekat přemoc, ta kaše se nesní za tak horka. Musí v tom být mýlka..."

„Tak co je? Co?"

„Inu, co je! Uslyšíte. Tak tedy, už se smrákalo, jdu ze Zlivi — byl jsem tam u Blahů — a přijdu tamhle pod Překážkou k prvnímu mostu, jak se jde k Vomáčce, a najednou potkám četníka. Vedl někoho, nepoznal jsem pro tmu hned, kdo to byl. Myslím si: ňáký syčák nebo cikán — ale ne!... kouknu, na mou duši, byl to Váša Potužákojic!"

Nastalo ohromné zděšení. Bába sklesla na kolena, rukama zalomila. Apolena se chytila oběma rukama stolu, sedlák přiskočil, zadržel ji, aby nespadla; selka pak se dala do křiku a pláče a „Ježíši! Maria! Josefe! — četník že ho ved! — Není možná, dyť ten chlapec nic neudělal!..."

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky