Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

Losiná

Šumava

kategorie: města a obce
podkategorie: města a obce
lokalita: plzeňsko
GPS: 49°40'10.098"N, 13°27'3.566"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Losiná je vesnice ležící na jižním plzeňsku, kraj Plzeňský. Jméno obce je dle zdrojů z tamější kroniky odvozeno od zlosynů, neboli zlých synů pána Radouše na Radyni. Losiná má patrně starší, ranně feudální původ a současně je jednou z mála obcí, o níž se dochovaly přesné zprávy o převodu na nové zákupní právo. Samotný převod byl uskutečněn roku 1327 za Jaroslava ze Štěnovic. Koncem 14. století byla majitelkou vsi bohatá měštka Anna Pabiánková, jejíž rodina vlastnila též obci Chválenice a blízké Štěnovice s tvrzí. Začátkem 15. století převzal vedení obrodného hnutí v Čechách mistr Jan Hus, kterýžto byl ochráncem utiskovaného lidu. Anna Pabiánková se společně se svou dcerou Kateřinou stala jeho věrnou stoupenkyní. Po mocenském převratu se její rodina uchýlila na štěnovickou tvrz, která byla po pětiměsíčním obléhání Plzeňany dobita a 60 lidí včetně dětí bylo povražděno. Jen někteří z rodiny se zachránili a těm také král Zikmund zkonfiskoval majetek, který tím připadl Komoře královské. V té době dlužil Zikmund Plzni 2000 kop grošů, které si vypůjčil na válku a listinou ze 17. listopadu 1425 daroval pak Plzni ze zabaveného majetku vesnice Losinou a Chválenice se vším příslušenstvím. Jak dlouho byla Losiná součástí Plzeňského panství se nikde neuvádí. Později připadla Losiná ke šternberskému majetku při Radyni, který roku 1561 odkoupili Kokořovci. Od roku 1604 vlastnila Nebílovy Mariána Kokořovcová ze Svárova na Šťáhlavech. Dne 11. října roku 1620 se obec Losiná zapsala do dějin třicetileté války, protože tohoto dne v noci přepadli uherští jezdci ve službách českých stavů ves Losinou, kde v té době bylo ubytováno bavorské vojsko. Pobili 70 až 100 mužů a zmocnili se značné kořisti. Ves byla tehdy značně poničena. Dle berní ruly zde v té době žilo sedm sedláků a 13 usedlostí bylo pustých. V roce 1624 se pak o majetek paní Mariány podělili její synové. Jiří Petr si ponechal šťáhlavskou část a Kryštof Karel dostal nebílovskou, k níž patřila právě Losiná, Nebílovy s tvrzí, Borek, Chválenice, Střížovice, Předenice, Žákava, Zdemyslice, Mešno, Milínov, Kornatice a Olešná. Po smrti Kryštofa Karla se na nebílovské části panství vystřídalo několik majitelů. Nebílovská a šťáhlavská část panství byly opět spojeny až v roce 1715. Definitivně tak vzniklo rozsáhlé panství šťáhlavské, jehož majitelkou byla Antonie Josefa Černíková. Dědicem panství se stal Heřman Jakub Černín, který zemřel roku 1784. Pod správou jeho syna Vojtěcha byl postaven zámek Kozel a upraven zpustlý zámek v Nebílovech. Zemřel roku 1816 bezdětný a majitelem celého panství se stal hrabě Kristián Valdštejn, v jehož rodu zůstalo panství až do konce feudalismu roku 1848 a velkostatek do roku 1945. V polovině 18. století bylo ve vsi 23 hospodářů, švec a kovář, celkem tedy 161 duší, jež příslušelo k chválenické faře. Na samotě Bambousek pracovala železná huť založená Černíny. V okolí pak byly dva doly na stříbro, Vojtěžská a Antonínská šachta, funkční od konce 17. století po dobu asi padesáti let. Roku 1787 zde stálo přibližně 33 domů a do roku 1837 se tento počet zvýšil na 53 stavení s 375 obyvateli. Byla zde též hospoda a cihelna. Roku 1872, jak uvádí zdejší kronika, bylo v Losiné domů už 63 a obyvatel 546, na Bambousku pak 12 čísel a 75 lidí. V roce1890 stálo v Losiné 85 domů, škola a žilo zde 580 osob. V srpnu roku 1885 dle záznamů zdejší kroniky byly v plzeňské krajině veliké císařské manévry. Po ukončení manévrů byla pořádána konference generálního štábu a to přímo ve školní budově v Losiné. Konference se měl účastnit samotný inspektor armády arcikníže Albrecht a mnoho vojenských pánů různých národností. K 28. listopadu 1905 patří pak v kronice zmínka o generálním klidu, který vznikl na popud sociální demokracie v celé říši. Dělníci v průvodech projevovali přání po zřízení všeobecného hlasovacího práva. Taktéž bylo v tomto roce vysázeno v císařském sadě 375 stromů a na počest této výsadby se konala velkolepá stromová slavnost. Staré jádro vsi tvoří dlouhá a velká ulicovitá náves s potokem uprostřed. Dle historických zdrojů byla spravována v květnu roku 1905, kdy na její rekonstrukci získala obec od země finanční podporu. Starosta obce však zapojil do opravy návsi všechny občany. Ti pracovali ze své vůle a zdarma a peníze, které ušetřili, pak obec věnovala na splacení dluhů. Na návsi je mezi početnou novodobou zástavbou dochováno několik tradičních statků. Velmi dobře jsou zachovány vjezdové brány do statků, klenuté i novější pilířové. Ve středu stojí klasicistní návesní kaple se zvonicí, kterou nechal 29. května roku 1905 opravit na vlastní náklady zdejší řídící učitel A. Brejcha. Vedle kapličky stojí pamětní křížek na vysokém kamenném sloupku. Při hlavní silnici, která byla budována od 6. května roku 1908, se rozrůstá velká průmyslová zóna. Původ této části obce pochází z počátku 19. století, kdy byly postaveny i chalupy při nové císařské silnici, z této doby se dochovalo několik klasicistních štítů. Stranou od vsi při silnici na Nebílovy stojí na ionském sloupku soška sv. Jana Nepomuckého, na soklu je letopočet 1740 a sdružený erb. Německý název Lossin.

odkaz: Losiná

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

studna jižní, Radyně

batoh
studna jižní, Radyně
Šumava A-Z: kašny, studny...
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

studna pod věží, Radyně

batoh
studna pod věží, Radyně
Šumava A-Z: kašny, studny...
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

Štíty království českého, Můj hrad, můj ...

batoh
Štíty království českého, Můj hrad, můj dům
Šumava A-Z: publicistické...
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

hrad Radyně

batoh
hrad Radyně
Šumava A-Z: hrady
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail
studna jižní, Radyně 1.61 km
studna pod věží, Radyně 1.62 km
Štíty království českého, Můj hrad... 1.63 km
hrad Radyně 1.63 km
Nebílovský Borek 2.17 km
kaple hřbitovní Nezbavětice 2.5 km
hřbitov Nezbavětice 2.51 km
pomník padlých WWII, Nezbavětice... 2.51 km
židovský hřbitov Štěnovice 3.21 km
skála Ostrá Hůrka, Plzeň 3.39 km
Starý Plzenec 3.47 km
pomník padlých WWI i II, Starý Plz... 3.49 km
kostel sv. Jana Křtitele, Starý Pl... 3.5 km
radnice Starý Plzenec 3.51 km
NS kolem Starého Plzence 3.51 km
NS Stará Plzeň a kupci 3.51 km
Mariánský sloup, Starý Plzenec 3.52 km
Dětský svět lvíček, Plzeň 3.68 km
Bohemia Sekt Centrum 3.75 km
vlaková zastávka Šťáhlavy 3.77 km
zámek Štěnovice 3.82 km
kostel sv. Vojtěcha, Šťáhlavy 3.88 km
Šťáhlavy 3.89 km
pomník padlých WWI i II, Šťáhlavy... 3.9 km
Dětský koutek, Olympia Plzeň 3.91 km
pamětní deska osvobození Šťáhlavy... 3.91 km
zámek Šťáhlavy 3.93 km
dvojnásobná loupežná vražda na čer... 3.95 km
kostel Narození Panny Marie, Starý... 3.95 km
fara Starý Plzenec 3.97 km
rotunda sv. Petra a Pavla, Starý P... 4.14 km
hřbitov Starý Plzenec 4.25 km
zřícenina kostela sv. Vavřince, St... 4.29 km
PP Černá stráň 4.3 km
hradiště Hůrka, Starý Plzenec 4.32 km
zřícenina kostela sv. Kříže, Starý... 4.42 km
kaple Nebílovy 4.57 km
pomník padlých WWI, Nebílovy 4.58 km
SDH Nebílovy 4.6 km
NS Nebílovy 4.62 km
zámek Nebílovy 4.63 km
kašna Nebílovy 4.65 km
Nebílovy 4.65 km
mlýn Radobyčice 4.65 km
mohylové pohřebiště Hůrka 4.69 km
radobyčický úkryt paraskupiny Anth... 4.7 km
vyhlídka Hůrka 4.75 km
Čvančara Jaroslav 4.87 km
lom Koterov 5.25 km
Štáhlavice 5.35 km
fara Prusiny 5.45 km
kostel sv. Jakuba Většího, Prusiny... 5.47 km
hřbitov Prusiny 5.48 km
studna Prusiny 5.51 km
kašna zámek Kozel 5.66 km
Lopatský rybník, Kozel 5.66 km
zámek Kozel 5.7 km
rybník Netunice 5.73 km
Netunice 5.97 km
Předenice 6.39 km
SDH Předenice 6.4 km
kaple Předenice 6.41 km
hřbitov Doudlevce 6.9 km
Tymákov 7.02 km
Hruška Luboš, plk. 7.09 km
Památník obětem zla 7.09 km
řeka Úhlava 7.18 km
Božkov 7.29 km
Štěpánek Patrik, desátník / štábní... 7.3 km
kaple Božkov 7.32 km
vlaková zastávka Plzeň - Doudlevce... 7.6 km
Koranda Václav starší 7.71 km
Háje u Řenče 7.79 km
Borský park 8.51 km
židovský hřbitov Plzeň 8.65 km
památník umučeným, Plzeň 8.67 km
hrob generál Heliodor Píka 8.74 km
pomník padlých WWII, centrální hřb... 8.75 km
centrální hřbitov Plzeň 8.78 km
kaple sv. Václava, centrální hřbit... 8.78 km
kaple Smíření, dálniční D5, Šlovic... 8.82 km
pomník padlých WWII, Plzeň Bory 8.82 km
pamětní deska Antonie a Jan Bejblo... 8.89 km
památník Květnového povstání 1945,... 8.9 km
Jáchymov, Josef Haslinger 8.9 km
Wonka Pavel 8.9 km
Cibulka Petr 8.9 km
Janoušek Karel, armádní generál, m... 8.9 km
Píka Heliodor, generál 8.9 km
Toussaint Rudolf 8.9 km
Zahrádka František 8.9 km
Kácha Miroslav, generálmajor 8.9 km
věznice Plzeň Bory 8.9 km
Rašín Alois 8.9 km
Havel Václav 8.9 km
Modrý Bohumil, Ing. 8.9 km
Dienstbier Jiří 8.9 km
Neumann Stanislav Kostka 8.9 km
Dominik Jaroslav, kardinál Duka OP... 8.9 km
pomník padlých WWI i II, náměstí M... 8.91 km
pomník obětem WWII a letcům RAF, n... 8.93 km
kostel sv. Mikuláše, Plzeň 9.09 km
Mikulášský hřbitov Plzeň 9.12 km
Kreativní zóna DEPO2015 9.12 km
SDH Lišice 9.24 km
vlaková zastávka Dobřany 9.26 km
kaple U Ježíška, Plzeň 9.26 km
vlaková zastávka Plzeň 9.27 km
Tajemství železnic - Vlakem za žel... 9.27 km
kaple Lišice 9.32 km
Lišice 9.33 km
pomník T. G. Masaryka a pomník pad... 9.33 km
nádraží hlavní Plzeň 9.37 km
pamětní deska rodina Hrdličkova a ... 9.47 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Plzeň... 9.57 km
Wilsonův most, Radbuza, Plzeň 9.66 km
projev v Miloše Jakeše v Červeném ... 9.66 km
pamětní deska Karel Klostermann, P... 9.67 km
kraj Plzeňský 9.7 km
Rašínův dům, Plzeň 9.7 km
pamětní deska rodina Kučerova, Plz... 9.74 km
pamětní deska Jan Sladký - Kozina... 9.74 km
prohlídka pivovaru Plzeňský Prazdr... 9.75 km
studna na nádvoří, Plzeňský prazdr... 9.78 km
artézské studny, Plzeňský Prazdroj... 9.79 km
infocentrum Bavorský les - Šumava... 9.8 km
památník národního osvobození se s... 9.82 km
první protikomunistická demonstrac... 9.82 km
Hlavatý Josef 9.82 km
návštěvnické centrum Plzeňský pivo... 9.83 km
Pivní putování - 12. díl - Západní... 9.85 km
pivovar Plzeňský Prazdroj 9.85 km
Západočeské muzeum v Plzni 9.86 km
kaple Vodokrty 9.87 km
sousoší Spejbla a Hurvínka, Plzeň... 9.87 km
nádraží Plzeň Jižní předměstí... 9.89 km
Farní sbor Českobratrské církve ev... 9.9 km
Vodokrty 9.9 km
most Ivana Magora Jirouse 9.93 km
Sokolovna Plzeň 9.94 km
pamětní deska Marie Uchytilová 9.98 km
Beran Josef, Msgre. ThDr. 9.99 km
synagoga (stará) Plzeň 10 km
Polan Bohumil 10.02 km
pamětní deska Bohumil Polan 10.02 km
památník Díky, Ameriko!, Plzeň 10.02 km
Masné krámy, Plzeň 10.06 km
vila Hermíny a Emila Škodových, Pl... 10.06 km
muzeum loutek Plzeň 10.07 km
vodárenská věž, Plzeň 10.08 km
Discopříběh 10.11 km
socha J.K.Tyla, Plzeň 10.11 km
Slavnosti svobody, Plzeň 10.11 km
Západočeská galerie v Plzni 10.12 km
Větrovec Josef 10.12 km
Plzeň 10.12 km
Květy na bunkru, Jindra Nezbedová... 10.12 km
Roučka Zdeněk 10.12 km
Preissová Jana 10.12 km
Platzer Ignác František 10.12 km
Zikmund Miroslav 10.12 km
Stárek František Čuňas 10.12 km
Lindauer Gottfried 10.12 km
V jedné řadě, Jindra Nezbedová 10.12 km
Barták Bedřich 10.12 km
Štandera Miroslav, brigádní generá... 10.12 km
Hofrichter Jaroslav, plk. letec 31... 10.12 km
Chovanec Milan 10.12 km
Jančařík Michal 10.12 km
kostel Sboru Karla Farského, Plzeň... 10.12 km
FC Viktoria Plzeň, a.s. 10.12 km
divadlo J. K. Tyla, Plzeň 10.12 km
katedrála sv. Bartoloměje, Plzeň... 10.15 km
památník umučeným, Dolní Lukavice... 10.15 km
památník pozemních jednotek na záp... 10.15 km
židovský hřbitov Dolní Lukavice... 10.15 km
Plzeňské historické podzemí 10.16 km
Techmania Science Center 10.17 km
pivovarské muzeum, Plzeň 10.17 km
pomník generála George Pattona, Pl... 10.2 km
Entropa - David Černý, Techmania 10.2 km
morový sloup, Plzeň 10.2 km
Plzeňská diecéze 10.21 km
radnice Plzeň 10.21 km
infocentrum Plzeň 10.22 km
památník 16. obrněné divize US arm... 10.23 km
hřbitov Dolní Lukavice 10.24 km
zahrada Miroslava Horníčka 10.25 km
synagoga (velká) Plzeň 10.26 km
Mže 10.32 km
řeka Radbuza 10.34 km
řeka Berounka 10.34 km
Renče 10.35 km
Mlynářova lípa, Dolní Lukavice 10.36 km
Škoda Plzeň 10.53 km
Patton Memorial Pilsen 10.55 km
pamětní deska na pěší pluk 35, Plz... 10.55 km
požární stanice Plzeň - střed 10.6 km
pomník padlých WWI, Dolní Lukavice... 10.64 km
Vítr v kapse 10.64 km
fara Dolní Lukavice 10.65 km
kostel sv. Petra a Pavla, Dolní Lu... 10.65 km
pivovar Dolní Lukavice 10.67 km
Dolní Lukavice 10.7 km
Lovell Jim James Arthur, Jr. 10.7 km
busta Joseph Haydn, Dolní Lukavice... 10.7 km
Vařečka rytíře Žumbery 10.72 km
soutok Berounka - Úslava 10.73 km
řeka Úslava 10.74 km
nádraží Dobřany 10.75 km
zámek Dolní Lukavice 10.75 km
Haydn Joseph 10.76 km
Haydnovy hudební slavnosti 10.76 km
symfonie D dur - Lukavická, Joseph... 10.76 km
v železničním tunelu u Ejpovic sra... 10.76 km
zámecký vodotrysk Dolní Lukavice... 10.79 km
kostel sv. Jiří, Plzeň (Doubravka)... 10.81 km
hřbitov u kostela sv. Jiří, Plzeň ... 10.81 km
hrob Stanko Vodička 10.82 km
tisovec Dolní Lukavice 10.84 km
rozhledna Kožich 584 m n. m. 10.93 km
Vejprnický potok 10.95 km
pamětní deska František Noha (rumb... 10.99 km
Horní Lukavice 11.02 km
pověst o vzniku Čertova břemene 11.06 km
busty Jozefa Gabčíka a Jana Kubiše... 11.46 km
pamětní deska pol. inspektor Václa... 11.46 km
plzeňský úkryt paraskupiny Anthrop... 11.46 km
kaple hřbitovní sv. Antonína Paduá... 11.49 km
hřbitov Skvrňany, Plzeň 11.5 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Libáko... 11.54 km
Libákovice 11.57 km
Koza Vladimír, MUDr. 11.61 km
Vojenské muzeum na demarkační lini... 11.65 km
kasárna raketového pluku Rokycany... 11.65 km
židovský hřbitov Plzeň (starý)... 11.74 km
ZOO Plzeň 11.8 km
pomník rodiny Fürthových 11.82 km
Dinopark Plzeň 12.08 km
rozvodna Přeštice 12.17 km
nádraží Chlumčany u Dobřan 12.27 km
kasárna stará Rokycany 12.53 km
fontána v parku U Plzeňské brány... 12.74 km
židovský hřbitov Přeštice 12.77 km
Pilčík Hubert 12.77 km
park U Plzeňské brány, Rokycany 12.82 km
hřbitov starý Rokycany 12.82 km
hrobka Fitzova, Rokycany 12.84 km
kostel Nejsvětější Trojice, Rokyca... 12.86 km
nádraží Rokycany 12.86 km
kaple Navštívení Panny Marie na Vr... 12.87 km
pomník padlých WWI, Rokycany 12.87 km
secesní litinová pumpa, Rokycany 12.91 km
pomník Mistra Jana Husa, Rokycany 12.92 km
pomník padlých WWII, Rokycany 12.92 km
pomník padlých komunistů WWII, Rok... 12.95 km
Rokycanův sbor 12.95 km
secesní vila, Rokycany 12.96 km
pomník padlých WWI i II, Kucíny 13.08 km
kašna klasicistní novější Rokycany... 13.14 km
kašna klasicistní Rokycany 13.19 km
Laub Alois, brig. gen. 13.2 km
Rokycana Jan 13.2 km
Horák Bohuslav, PhDr. 13.2 km
zatčení K.H. Franka, Rokycany 13.2 km
Pehe Jiří 13.2 km
Rokycany 13.2 km
Řanda Čestmír 13.2 km
Budweiserová Irena 13.2 km
Fitz Johann 13.21 km
koupaliště Kucíny 13.22 km
Mariánský sloup, Rokycany 13.23 km
Dumetovský dům, Rokycany 13.26 km
kostel Panny Marie Sněžné, Rokycan... 13.29 km
kaple sv. Huberta, Hájek 13.29 km
děkanství Rokycany 13.3 km
muzeum Dr. Bohuslava Horáka, Rokyc... 13.3 km
vlaková zastávka Přeštice - Zastáv... 13.35 km
kaple Kucíny 13.48 km
Zastávka u Přeštic 13.5 km
Ticholovec 13.53 km
nádraží Vejprnice 13.75 km
pamětní deska osvobození Přeštice... 13.82 km
infocentrum Přeštice 13.83 km
Preiss Jaroslav JUDr. 13.84 km
soudní případ Přeštice s The Plast... 13.86 km
Přeštice 13.86 km
sv. Kilián, Přeštice 13.86 km
kašna se sochou sv. Václava, Přešt... 13.88 km
sv. Jan Nepomucký, Přeštice 13.88 km
pomník obětem nacismu, Přeštice... 13.92 km
SDH Přeštice 13.92 km
Mariánský sloup, Přeštice 13.92 km
Ryba Jakub Jan 13.92 km
památník T. G. Masaryka, Přeštice... 13.93 km
nádraží Přeštice 13.98 km
Hlávka Josef 14 km
rodný dům Josef Hlávka, Přeštice... 14.01 km
pamětní deska Josef Hlávka, Přešti... 14.01 km
Dům historie Přešticka 14.08 km
památník Jan Jakub Ryba, Přeštice... 14.09 km
kaple sv. Anny pod Ticholovcem 14.14 km
lípa pod Ticholovcem 14.14 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Př... 14.15 km
fara Přeštice 14.18 km
dětské hřiště Vejprnice 14.18 km
Husník Jakub 14.2 km
Vejprnice 14.2 km
lípy u demarkační čáry, Rokycany... 14.2 km
SDH Vejprnice 14.22 km
hvězdárna Rokycany 14.22 km
památník Demarkační čáry, Rokycany... 14.23 km
pomník padlých WWI, Vejprnice 14.24 km
kostel sv. Vojtěcha, Vejprnice 14.24 km
Přeštické černostrakaté prase 14.25 km
památník osovobození Vejprnice 14.27 km
Přeštická prasata - Jaroslav Podmo... 14.27 km
kaple sv. Vojtecha, Vejprnice 14.27 km
krytá lávka Vejprnice 14.28 km
fara Vejprnice 14.3 km
pomník padlých WWI, Letiny 14.3 km
roubenka Letiny 14.33 km
SDH Letiny 14.4 km
hrobka Josefa Hlávky 14.4 km
Letiny 14.41 km
Lambl Jan Baptista, prof. dr. tech... 14.41 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Přícho... 14.42 km
studna Letiny 14.43 km
NS Čertovo břemeno 14.43 km
kaple Přeštice 14.45 km
pomník padlých WWI i II, Příchovic... 14.46 km
Příchovice 14.46 km
SDH Příchovice 14.48 km
hřbitov Přeštice 14.49 km
Lambl Vilém Dušan 14.52 km
hřbitov Vejprnice 14.54 km
zámek Příchovice 14.55 km
fara Letiny 14.55 km
pálení tajných dokumentů StB, lom ... 14.55 km
hřbitov Letiny 14.56 km
kostel sv. Prokopa, Letiny 14.57 km
památník Suchý důl 14.79 km
pomník padlých WWI i II, Dnešice... 15.26 km
SDH Dnešice 15.26 km
Dnešice 15.28 km
koupaliště Lázně Letiny 15.29 km
kostel sv. Václava, Dnešice 15.33 km
fara Dnešice 15.35 km
Tajemství železnic - Vlakem za žel... 15.39 km
zámek lázně Letiny 15.52 km
Lázně Letiny 15.54 km
Letinská lípa 15.54 km
kaple sv. Vintíře, Lázně Letiny... 15.58 km
hřbitov Dnešice 15.68 km
Air park, Zruč u Plzně 15.7 km
westernový areál Halter Valley 16.04 km
Skočice u Přeštic 16.4 km
rekreační středisko Letiny 16.42 km
SDH Zbůch 16.43 km
radnice Zbůch 16.46 km
Zbůch 16.46 km
kaple sv. Josefa, Zbůch 16.49 km
kaple Zálesí 16.49 km
Zálesí 16.53 km
kaple Nejsvětější Trojice, Skočice... 16.61 km
koupaliště Zálesí 16.63 km
Přírodní památka Lužany 16.65 km
pamětní deska Antonín Dvořák, záme... 16.66 km
Já, Mattoni 16.66 km
zámek Lužany 16.66 km
Americké Dopisy 16.66 km
Rašín 16.66 km
kaple Panny Marie, sv. Václava a s... 16.68 km
Lužanská mše, Antonín Dvořák 16.68 km
Josef Hlávka - Josef Mařatka, záme... 16.68 km
vlaková zastávka Lužany 16.69 km
studna v zámecké zahradě, Lužany... 16.69 km
NS Živé paměti krajin Lužan 16.7 km
Čert a Káča, Antonín Dvořák 16.72 km
Přestavlky 16.72 km
zámek Přestavlky 16.74 km
mlýn Lužany 16.77 km
Šílený adventista, Ivan Horný, Boh... 16.79 km
Lužany 16.79 km
Kosovský Jednorovič Bohumil 16.79 km
hřbitov Přestavlky 16.85 km
pamětní deska Josef Kožíšek 16.85 km
Kožíšek Josef 16.86 km
Třemošná 16.87 km
kostel sv. Petra a Pavla, Přestavl... 16.87 km
pamětní deska Václav Kalaš 16.91 km
pomník padlých WWI i II, Lužany 16.91 km
Záluží u Třemošné 17.02 km
nádraží Třemošná u Plzně 17.12 km
pomník Andre Fercoq, Lužany 17.42 km
kostel sv. Štěpána, Kozolupy 17.61 km
Brožík Václav 17.66 km
kaple Třemošná 17.66 km
hřbitov Chotěšov 17.69 km
SDH Skašov 17.75 km
Skašov 17.79 km
pomník padlých WWI i II, Skašov 17.81 km
koupaliště Skašov 17.84 km
skašovská výroba hraček 17.87 km
Kozolupy 17.93 km
mlýn Nezdice 18.07 km
kaple Panny Marie Sněžné, Skašov... 18.07 km
Skašovská lípa 18.11 km
fara Chotěšov 18.15 km
pomník padlých WWI, Nezdice 18.17 km
kostel sv. Prokopa, Nezdice 18.19 km
kostel Narození Panny Marie, Chotě... 18.2 km
Chotěšov u Stoda 18.2 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Nezdic... 18.24 km
Žert 18.26 km
Česká spojka 18.26 km
Bez domova (Sans famille) 18.26 km
Muž, který se směje 18.26 km
Magické stěstí, videoklip skupiny ... 18.26 km
Zjevení (Revelations) 18.26 km
Hodina duchů, klip Lucie Vondráčko... 18.26 km
D´Artagnan a tři mušketýři 18.26 km
Borgiové 18.26 km
klášter Chotěšov 18.27 km
Dobrodružství kriminalistiky - Jed... 18.28 km
Královská aféra 18.28 km
3 sezóny v pekle 18.3 km
Andělská tvář 18.3 km
kašna klášter Chotěšov 18.34 km
památník Nakloněný obelisk, Dubeč... 18.52 km
sv. Jan Nepomucký, Město Touškov... 18.52 km
SDH Město Touškov 18.57 km
Město Touškov 18.58 km
sousoší Nejsvětější Trojice, Město... 18.6 km
fara Město Touškov 18.69 km
kostel sv. Jana Křtitele, Město To... 18.71 km
pomník padlých WWI, Vlčí 18.73 km
kaple Město Touškov 18.99 km
kaple sv. Floriána, Bdeněves 19.12 km
Bdeněves 19.14 km
mlýn Prokop, Borovy 19.15 km
hřbitov Město Touškov 19.15 km
Borovy 19.3 km
Weinfurt Martin 19.36 km
Očenášek Ludvík 19.37 km
Zakladatel 19.37 km
Kroc Raymond Ray Albert 19.37 km
Bartovský Josef 19.4 km
Stupno 19.4 km
kostel sv. Vavřince, Stupno 19.4 km
Borovská lípa 19.49 km
kaple Narození Panny Marie, Borovy... 19.5 km
židovský hřbitov Město Touškov... 19.62 km
ubytování v okolí

hotel 6010, Jiřičná

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: hotel ***
Šumava: sušicko
šumavská obec: Jiřičná

ubytování s kapacitou: 40
cena ubytování: od 330 Kč detail

chalupa 8806, Annín

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chalupa
Šumava: sušicko
šumavská obec: Annín

ubytování s kapacitou: 12
cena ubytování: od 250 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • Dětský svět lvíček, Plzeň - otevírací do...

  batoh
  Dětský svět lvíček, Plzeň - otevírací doba
  Šumava A-Z: menší
  lokalita: plzeňsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • prohlídka pivovaru Plzeňský Prazdroj - o...

  batoh
  prohlídka pivovaru Plzeňský Prazdroj - otevírací doba
  Šumava A-Z: technické
  lokalita: plzeňsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • návštěvnické centrum Plzeňský pivovar - ...

  batoh
  návštěvnické centrum Plzeňský pivovar - otevírací doba
  Šumava A-Z: technické
  lokalita: plzeňsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
firmy v okolí
Západočeské konz. družstvo Nězvěst... 0.57 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 2.81 km
Západočeské konz. družstvo Chválen... 3.17 km
Bankomat Česká spořitelna 3.34 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 3.45 km
Bankomat GE Money Bank 3.46 km
čerpací stanice PAP OIL, Starý Plz... 3.66 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 3.7 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ne... 3.82 km
Západočeské konz. družstvo Starý P... 3.83 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 3.85 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 4.38 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 4.65 km
čerpací stanice Benzina, Nezvěstic... 4.98 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 5.06 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 5.37 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 5.59 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 6.07 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 6.07 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 6.33 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 6.67 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Vých... 6.95 km
Západočeské konz. družstvo Tymákov... 7.04 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 7.12 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 7.25 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 7.44 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 7.64 km
Bankomat Komerční banka 7.75 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Dou... 7.78 km
Bankomat GE Money Bank 8.2 km
Bankomat Česká spořitelna 8.2 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Edva... 8.34 km
Bankomat Komerční banka 8.5 km
Bankomat Česká spořitelna 8.5 km
McDonalds, OC Plzeň 8.55 km
Bankomat GE Money Bank 8.55 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 8.58 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ro... 8.58 km
Bankomat Česká spořitelna 8.62 km
Bankomat ČSOB 8.64 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 8.72 km
Bankomat Česká spořitelna 8.77 km
Bankomat ČSOB 8.81 km
Bankomat Poštovní spořitelna 8.81 km
Bankomat Komerční banka 8.86 km
Bankomat ČSOB 9.07 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 9.11 km
Bankomat Poštovní spořitelna 9.11 km
Bankomat Česká spořitelna 9.12 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Bo... 9.17 km
Bankomat Poštovní spořitelna 9.17 km
Bankomat ČSOB 9.17 km
Bankomat GE Money Bank 9.2 km
Bankomat Česká spořitelna 9.35 km
Bankomat Poštovní spořitelna 9.36 km
Bankomat ČSOB 9.36 km
Bankomat Poštovní spořitelna 9.41 km
Bankomat ČSOB 9.47 km
Bankomat Poštovní spořitelna 9.48 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 9.55 km
McDonalds, U Prazdroje, Plzeň 9.55 km
Bankomat GE Money Bank 9.56 km
Bankomat Česká spořitelna 9.56 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 9.56 km
Bankomat Česká spořitelna 9.58 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 9.59 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, U Praz... 9.6 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Le... 9.61 km
McDonalds, Mrakodrap, Plzeň 9.68 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 9.7 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 9.71 km
Bankomat Poštovní spořitelna 9.73 km
Bankomat ČSOB 9.76 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 9.82 km
Bankomat Fio banka 10.09 km
Bankomat GE Money Bank 10.09 km
Bankomat Česká spořitelna 10.11 km
Bankomat Komerční banka 10.12 km
Bankomat Česká spořitelna 10.16 km
McDonalds, OC Borská pole, Plzeň 10.2 km
Bankomat UniCredit Bank 10.2 km
Západočeské konz. družstvo Řenče... 10.29 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 10.58 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Jižn... 10.68 km
McDonalds, Rondel, Plzeň 10.77 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 11.03 km
Konzum Dobřany 11.07 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 11.07 km
Západočeské konz. družstvo Chlumča... 11.12 km
čerpací stanice Benzina, Blovice 11.2 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Seve... 11.33 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 11.41 km
Bankomat Poštovní spořitelna 11.45 km
Bankomat ČSOB 11.45 km
Bankomat GE Money Bank 11.5 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Domažl... 11.5 km
Bankomat Komerční banka 11.54 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 11.6 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany... 11.61 km
Bankomat GE Money Bank 11.68 km
Bankomat Komerční banka 11.69 km
Bankomat Česká spořitelna 11.7 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 11.71 km
Bankomat Česká spořitelna 11.71 km
Bankomat Fio banka 12.03 km
Bankomat Česká spořitelna 12.09 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Lidick... 12.12 km
Bankomat Poštovní spořitelna 12.19 km
Bankomat ČSOB 12.21 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 12.39 km
čerpací stanice PAP OIL, Vejprnice... 12.42 km
Bankomat Česká spořitelna 12.42 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 12.52 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 12.52 km
Bankomat ČSOB 12.6 km
Bankomat Česká spořitelna 12.6 km
Bankomat Česká spořitelna 12.6 km
Bankomat Poštovní spořitelna 12.63 km
Bankomat Česká spořitelna 12.69 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Plzeň, ... 12.73 km
Bankomat Komerční banka 12.88 km
Bankomat Komerční banka 12.93 km
Bankomat Poštovní spořitelna 13.06 km
Bankomat UniCredit Bank 13.08 km
Bankomat Česká spořitelna 13.1 km
Bankomat Poštovní spořitelna 13.11 km
Bankomat GE Money Bank 13.15 km
Bankomat Česká spořitelna 13.15 km
Bankomat Česká spořitelna 13.23 km
Bankomat GE Money Bank 13.23 km
Bankomat Poštovní spořitelna 13.23 km
Bankomat Komerční banka 13.23 km
Bankomat Česká spořitelna 13.23 km
Bankomat GE Money Bank 13.23 km
Bankomat ČSOB 13.26 km
Bankomat Rokycany 13.3 km
Bankomat ČSOB 13.3 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Bol... 13.45 km
čerpací stanice Benzina, Přeštice... 13.54 km
Bankomat Česká spořitelna 13.54 km
Bankomat Česká spořitelna 13.55 km
čerpací stanice Shell, Rokycany LS... 13.58 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 13.63 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Koš... 13.71 km
Jednota Radčice 13.85 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Kř... 13.85 km
Bankomat Česká spořitelna 13.86 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 13.87 km
Bankomat Komerční banka 13.92 km
Bankomat GE Money Bank 13.94 km
čerpací stanice EuroOil, Plzeň, Kř... 13.98 km
Bankomat Poštovní spořitelna 14.02 km
čerpací stanice Benzina, Rokycany... 14.05 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 14.06 km
Bankomat GE Money Bank 14.1 km
Bankomat Česká spořitelna 14.1 km
Bankomat Poštovní spořitelna 14.1 km
Bankomat ČSOB 14.1 km
Bankomat ČSOB 14.1 km
Jednota Druztová 14.2 km
Bankomat Česká spořitelna 14.23 km
Bankomat ČSOB 14.39 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 14.46 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 14.5 km
čerpací stanice PAP OIL, Mirošov... 14.88 km
Bankomat Česká spořitelna 14.9 km
Market Zruč 14.98 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 15.16 km
Jednota Dolany 15.18 km
Západočeské konz. družstvo Dnešice... 15.25 km
čerpací stanice Shell, Rokycany PS... 15.48 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 15.67 km
Jednota Osek u Rokycan 15.73 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 15.97 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 16.26 km
čerpací stanice Benzina, Třemošná... 16.39 km
Jednota Chotíkov 16.74 km
Bankomat Komerční banka 16.74 km
Bankomat Komerční banka 16.74 km
Západočeské konz. družstvo Lužany... 16.76 km
Jednota Třemošná 16.76 km
Market Třemošná 16.76 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 17.41 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 17.42 km
Západočeské konz. družstvo Měcholu... 17.74 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 17.74 km
Bankomat Komerční banka 17.89 km
Západočeské konz. družstvo Chotěšo... 18.11 km
Konzum Nezdice u Přeštic 18.15 km
Jednota Kozolupy 18.19 km
Bankomat GE Money Bank 18.2 km
Bankomat Česká spořitelna 18.25 km
Jednota Česká Bříza 18.54 km
Jednota Město Touškov 18.56 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotíko... 18.6 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 18.66 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18.67 km
Bankomat ČSOB 18.67 km
Bankomat ČSOB 18.87 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18.87 km
Jednota Žichlice 18.96 km
Jednota Nýřany 19.04 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 19.47 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 19.51 km
Jednota Stupno 19.57 km

mohlo by Vás zajímat

Přeštice

batoh
Přeštice
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Příchovice

batoh
Příchovice
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Zelené srdce Evropy - tak se nazývá jeden z největších lesních porostů ve střední Evropě – ŠUMAVA. Ona Šumava jsou rozlehlé náhorní planiny, vrcholy, rašeliniště, ledovcová jezera, hluboké lesy, divoké bystřiny, ale také lidová architektura, kaple, Schwarzenberský či Vchynicko-Tetovský kanál a to vše je třeba chránit. To si uvědomovali již naši předci, když před sto lety - v roce 1911 podali první žádost o vyhlášení národního parku na Šumavě. Ovšem teprve až v roce 1991 se stala Šumava s rozlohou 680 km2 největším národním parkem v ČR. Šumava jako typická lesní oblast středohorského charakteru je dodnes domovem původní středoevropské lesní zvěře. V lesích Šumavy se volně pohybuj losi a rysi, kteří byli do volné přírody vráceni v 80. letech. V potocích žije populace raka říčního. Na rašeliništích se vyskytuje vzácný tetřívek, v horských oblastech mohou i běžní návštěvníci zaslechnout tokání tetřeva a na otevřených mokřadech mohou pozorovat jeřábka lesního. Šumava ale není jen přírodním rájem vhodným jen pro milovníky aktivní dovolené, ale je místem, kde mohou krásy přírody poznávat opravdu všichni. Rozsáhlá síť cyklotras láká pak na Šumavu každoročně tisíce turistů stejně tak, jako stále populárnější vodácký sport. Horní tok Vltavy, Otava a Vydra jsou splavné od jara do podzimu a sjet je může opravdu každý a nemusí vlastnit loď. Šumava díky vysoké nadmořské výšce má ideální podmínky pro zimní sporty. Většina běžeckých tratí je v poloze nad 1000 m n. m. Běžecké stopy se upravují od poloviny prosince do konce března, což můžete on-line přes net sledovat na informačním serveru Bílá stopa. Milovníci sjezdového lyžování jistě ocení vysokou kvalitu služeb, které poskytují ski areály Zadov – Churáňov, Železná Ruda, Špičák, Lipno Kramolín a další. Lipno nabízí celoroční koupaní, ať už v přehradě nebo v aqvaparku. Dovolená v Železné Rudě, v Hartmanicích, na Zadově, na Špičáku, v Hojsově Stráži, na Modravě, na Lipně, na Churáňově či Kvildě a kdekoliv jinde na Šumavě přinese každému návštěvníkovi přesně to, po čem touží, neboť každý si může vybrat a je z čeho vybírat. Rekreační střediska, apartmány, hotely, horské chaty a horské hotely, chaty a chalupy, pensiony jsou po celý rok připraveny vám nabídnout kvalitní a levné ubytování, ať už přijedete na dovolenou, na víkend s přáteli nebo budete chtít na Šumavě oslavit Silvestr či osobní výročí.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

Když bral se cestou z Pašic domů, prchly mlhy, jasno bylo; když četník odváděl jeho syna, obviněného z těžkého zločinu, nové mlhy se hnaly od západu, hustší, dusivější těch, jež prchly, šedými perutěmi letěly za odváděným, za urvaným od krbu rodinného. Zahalily Blata i ves kraj ve chmurné stíny své a těžce lehly na srdce rodičů.

„Já jsem se ničím neprovinil," pravil Václav, opouštěje rodný práh; „já toho člověka neznám, jen jsem ho viděl, jak se sbíral a vlasy jeho byly krví slepené."

„To se ukáže," odvětil četník, „jen pojďte a nezdržujte mě! Kdyby vaše svědomí bylo čisté, nebyl byste před ním utíkal."

„Bůh suď!" pravil otec. „Jdi!" —

Asi hodinu po zatknutí Václava vrátil se Vojta z Blat. Když slyšel zvěst, trhl sebou. „Není možná," pravil, „Václav onoho člověka neuhodil, tím méně obral."

Bylo znát, že je rozechvěn, ale jen na okamžik. Pak usedl za stůl, pojedl večeři, a nepromluviv slova, šel poklidit v maštali, načež ulehl. Už ležel na své posteli, když pacholek k němu přistoupil a zašeptal:

„Vojto, spíš ?"

„Dej mi pokoj!" odbyl ho nevrle hoch.

Pacholkovi se zdálo, že z očí hříbkových vyšlehl zelenavý, fosforeskující svit. Měl na jazyku otázku, ale zadržel ji zpět, tou měrou jej překvapil tento pohled hochův. Odešel mlčky na své lože. Vojta sebou ani nepohnul, ticho bylo, jen tu a tam kůň zafrkal nebo zadusal.

Venku valily se němé mlhy; zpočátku jen hustě mžil drobný déšť, ale k půlnoci se spustil strašný liják, jehož příval vztekle bušil do poloslepých okének maštale.

Pacholek se vzpřímil na svém loži a poslouchal; hříbek ležel jako mrtvý, ani dechu jeho nebylo slyšet.

„Ten kluk spí!" zabroukal čeledín, „on jediný na celém statku spí!"

Ba, mýlil se! Hříbek spal právě tak málo jako kdo jiný na statku; ležel jen a přemýšlel. Snad poprvé v jeho životě ozývalo se v jeho nitru něco jako svědomí, něco jako strach před následky toho, co učinil...

A v sednici, v bytě hospodářově, jen dopola svlečena, choulila se selka na svém loži, štkajíc a plačíc ve strašných duševních mukách.

„Bože, můj Bože, mne trestej za moje hříchy, ale nad dětmi se smiluj, chraň je a opatruj!" drala se jí z hrdla dušená modlitba.

Hospodář, střídavě přecházeje blikavým světlem lampičky mdle ozářenou světnicí a posedávaje na židlích, na lavici, na posteli, neplakal, nevzdychal, nemluvil, leda tu a tam pronesl kratičké slovo rezignované útěchy:

„Jakáž pomoc! Člověku je souzeno trpět a reptat nemá! Dá Bůh, i tomuto bude konec!"

„Mé dítě! Mé ubohé dítě!" zalkala matka.

Stanul před štkající ženou, jeho těžká, tvrdá ruka se položila na její rámě.

„Upokoj se přece a přestaň plakat," jal se jí domlouvat; „už jsem ti řekl, že dojdu zítra na Hlubokou a nabídnu loudu kauci, aby ho propustili a na svobodě vyšetřovali. Za dva, za tři dni snad se vrátí..."

„Ale ta hanba, ta strašná hanba! Že mu vzal peníze, ten i člověk ho nařkl..."

„V tom je to; proto ho vzali do vazby. Jinak by ho byli prostě obeslali. Ale ta hanba bude krátká. Kdopak by uvěřil?..."

„Krátká, pravda... ale přece se nesmyje ani za deset let! Můj Bože, můj Bože dobrotivý a spravedlivý! Ty ztrestáš vinu toho, kdo uvalil na nás a na moje dítě tuhle strašnou hanbu..."

„Mlč a nesvolávej boží trest na nikoho! Už se stalo, že nevinní byli i na hrdle trestáni a museli to snésti..."

Zaburácel venku vítr, snášel se prudký liják, jako by vodopád se lil se střechy, vztekle šuměl a hrčel příval.

Tu Potužák odstoupil od lože plačící ženy, k oknu se přiblížil ven se zadíval.

Ještě tohle!" zasténal. „Ustrň se, Bože náš, nad naší těžkou prací! Před samými žněmi tohle! Úroda polehne, zle bude, zle!..."

A té chvíle strach sedláka, jehož čáka po celý rok a rok od roku se vznáší za odměnou lopotné práce své, zvítězil nad bolem otcovským...

A v maštali čeledín zase se probudil.

„Boží dopuštění! Vojto, spíš ? Vojto, zítra celá Blata budou pod vodou!"

„To ať se kdo podívá! Ten kluk spí, ani probudit ho nelze... a potopa vůkol... a Černík odvedl Vášu!... A ten zmetek dovede spát!"

Když nazejtří se rozednilo pod širými zbudovskými Blaty, pohoda nebyla lepší. Prudký liják sice přestal, než se ještě rozbřesklo, ale drobný, hustý déšť padal, šedé mlhy se valily a po slunci nebylo potuchy. Nebe a země v jedno splývaly, v cosi neurčitého, pohyblivého, vše pohlcujícího.

Apolena prohlásila, že půjde domů.

„Nemůžeš, dítě! — Blata jsou pod vodou, ani loďkou bys neprojela, strhl by tě proud."

„Babičko moje zlatá, nezdržujte mě! Kdyby Zbudovský rybník, Vohlanov a Volešek v jednu hladinu se byly slily, šla bych přece, a kdybyste mi nedali, soužením bych umřela."

Strýc hospodář přistoupil.

„My tě nezdržujeme," pravil, „jdi dolů k stoce a podívej se! Uvidíš, bude-li možno dostat se do Plástovic. Možná dost, že ani k té stoce nedojdeš. Bláta po kolena všude, půda rozmočená na kaši a za pět minut promokneš až na kůži. Nebuď bláhová a seď; však doma vědí, kde jsi. Či myslíš, že jim tam pomůžeš ?"

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky