prvně použitý lomený gotický oblouk v čechách - kostel Albrechtice zajímavosti ze Šumavy
nejdeštivějších místo v České republice - 1500 mm/rok - Březník zajímavosti ze Šumavy
největší jednoobloukový most bez táhla na světě - Žďákovský most zajímavosti ze Šumavy
jediný kostel na světě zasvěcený sv. Vintíři - Dobrá Voda zajímavosti ze Šumavy
první protikomunistická demonstrace v Evropě (1. června 1953) - Plzeň zajímavosti ze Šumavy
poslední zachovaná rybářská dřevěná káď v Česku - Olšina zajímavosti ze Šumavy
první elektrické tavení skla v ČSR - Annín zajímavosti ze Šumavy

pamětní deska Josef Pelnář

detailní info

kategorie: kultura a památky / pamětihodnosti
lokalita: domažlicko
GPS: 49°26'27.311"N, 12°55'42.794"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Pamětní deska na domě s textem: "V tomto domě prožil své mládí lékař internista  akademik Josef Pelnář (1872 - 1964). Josef Pelnář (10.listopad 1872 - 28.října 1964) byl lékař - internista, jeden ze zakladatelů českého vnitřního lékařství navazující na tradici Thomayerovy školy a tvůrce koncepce moderní kliniky v českých zemích. Josef Pelnář se narodil 10. listopadu 1872 jako syn chudého ševce (Tomáši Pelnářovi a jeho ženě Barboře, rozené Forstové) v Domažlicích. Po ukončení zdejšího gymnázia nastoupil v roce 1891 na lékařskou fakultu pražské univerzity. Zde jej uchvátily především Thomayerovy přednášky, ale zaujal ho i Jaroslav Hlava patologickoanatomickými a bakteriologickými výklady. Doktorem veškerého lékařství byl promován v roce 1897. Již v době vysokoškolských studií působil jako fiškus na II. lékařské klinice, po promoci zde pracoval jako externista. Poté byl krátce zaměstnán v ústavu patologické anatomie, v posádkové nemocnici na Pohořelci a jako asistent patologického ústavu prof. Obrzuta ve Lvově. V letech 1901–1902 byl asistentem na Kuffnerově psychiatrické klinice, v letech 1902–1907 asistentem na Thomayerově klinice, v roce 1905 se habilitoval pro patologii a terapii nemocí vnitřních. V té době měl za sebou studijní cesty do Německa, Nizozemí, Belgie a Francie (1902–1903); Švýcarska, Anglie, Španělska a Itálie (1905), přičemž nejvíce ho ovlivnila francouzská medicínská škola. V roce 1907 odešel do praxe a pracoval jako soukromý odborný lékař. Roku 1912 byl jmenován mimořádným profesorem odborné patologie a terapie nemocí vnitřních, o pět let později skutečným mimořádným profesorem. První světová válka jej přivedla coby vojenského lékaře na srbské bojiště, posléze působil ve vojenské nemocnici v Terstu. V roce 1920 získal titul řádného profesora. O rok později byl jmenován řádným profesorem speciální terapie a patologie nemocí vnitřních a přednostou II. interní kliniky Lékařské fakulty UK v Praze, kterou vedl až do svých 70. narozenin roku 1942 (ač byl v roce 1939 nuceně penzionován). Na kliniku však nadále docházel až do roku 1964, kdy jej nemoc, které 28. října téhož roku podlehl, upoutala na lůžko. Prof. Pelnář působil v různých expertních orgánech. Od roku 1919 byl opakovaně jmenován členem Státní zdravotní rady Republiky Československé a v roce 1934 byl zvolen jejím prezidentem. V roce 1937 se stal členem Poradního sboru pro potírání chorob srdečních, cévních a rheumatických. Za svou práci získal mnohá ocenění – řád sv. Sávy I. a II. třídy, čestné občanství města Domažlic (1932), důstojnický kříž Čestné legie (1933–1938), Státní cenu (1949), Purkyňovu cenu hl. města Prahy (1948), Řád republiky (1956), medaili J. E. Purkyně – a stal se členem vědeckých institucí a společností. V roce 1920 byl zvolen členem Masarykovy akademie práce. Od roku 1924 byl členem a v letech 1936–1938 a 1942–1947 předsedou II. třídy České akademie věd a umění. V roce 1927 byl zvolen členem Československé národní rady badatelské, v roce 1952 řádným členem Československé akademie věd. Ze zahraničních společností byl čestným členem Spolku srbských lékařů v Bělehradě, Lékařské akademie v Madridu, dopisujícím členem Académie nationale de médecine, Société de Neurologie v Paříži a členem Association des Médecins de la langue française v Paříži.

pamětní deska Josef Pelnář na mapě

místa v okolí

pamětní deska Jaroslav Vrchlický

pamětní deska Jaroslav Vrchlický

kategorie: kultura a památky / památníky
lokalita: domažlicko
GPS: 49°26'25.159"N, 12°55'43.450"E

zobrazit více
Umlčovaným - Michal Šarše, Domažlice

Umlčovaným - Michal Šarše, Domažlice

kategorie: kultura a památky / sochy
lokalita: domažlicko
GPS: 49°26'29.345"N, 12°55'43.925"E

zobrazit více

další místa v okolí

firmy v okolí

Bankomat GE Money Bank

Bankomat GE Money Bank

kategorie: bankovní služby / bankomaty
lokalita: domažlicko
GPS: 49°26'29.83"N, 12°55'46.77"E

zobrazit více
Bankomat Poštovní spořitelna

Bankomat Poštovní spořitelna

kategorie: bankovní služby / bankomaty
lokalita: domažlicko
GPS: 49°26'24.47"N, 12°55'47.31"E

zobrazit více

další firmy v okolí