popraven gilotinou v brandenburgské káznici jako úplně poslední oběť – páter Josef Jílek zajímavosti ze Šumavy
jeden z nejvýše položených hradů v České republice - Kunžvart zajímavosti ze Šumavy
první použití vozové hradby husity - u Nekmíře zajímavosti ze Šumavy
patrně jediné město na světě se všemi dochovanými bránami - Třeboň zajímavosti ze Šumavy
nejdelší hradní most v Evropě - hrad Velhartice zajímavosti ze Šumavy
nejmodernější a největší stroj v roce 1911 na výrobu novinového rotačního papíru na světě - Větřní zajímavosti ze Šumavy
největší jednoobloukový most bez táhla na světě - Žďákovský most zajímavosti ze Šumavy

pomník Jana Sladkého - Koziny na Hrádku

detailní info

kategorie: kultura a památky / památníky
lokalita: domažlicko
GPS: 49°25'51.448"N, 12°51'41.541"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Na vrchu Hrádek (585 m n. m.), nad obcí Újezd (historické chodské vsi) byl roku 1895 postaven pomník Jana Sladkého Koziny, jako výraz obdivu chodského lidu k jednomu z vůdců rebelů z roku 1693. Byl navržen sochařem Františkem Hoškem a vytesán z hořického pískovce Čeňkem Vosmíkem. Jedenáct let po prvním knižním vydání románu Psohlavci. Alois Jirásek, který se osobně zúčastnil jeho odhalení, zde převzal čestné občanství chodské vsi Újezd. Socha je vysoká 3,2 m. Kozina je ztvárněn na pomníku s chodským psem, čakanem v pravé a královským privilegiem v levé ruce. Jeho pohled směřuje k Plzni, kde byl 28. 11. 1695 popraven na místě dnešního pivovaru. V základech je uložena pamětní listina, ve které se mimo jiné uvádí: „A proč byl stavěn pomník tento? Postaven jest, aby písmem kamenným, posunem odhodlaným den co den připomínal okolí svému, zvláště rolníku v poli pracujícímu, čeho schopen byl jeden z nich za práva zděděná; postaven jest, aby zjevem statným, krojem rázovitým na mysl uváděl příchozímu hostu, že mešká mezi lidem jadrným a zachovalým; postaven jest, aby už psem tím, strážcem bdělým, každému tudy putujícímu, vlastenci i cizinci zdaleka hlásal, že jest v kraji Chodův, na půdě, kterou statečný ten rod od věků střeží a zachovává svému národu, že jest na hranici země a řeči České“. Z Hrádku můžete navštívit v Újezdě Kozinův statek, kde je umístěna Pamětní síň Jana Sladkého Koziny. Expozice přibližuje historii života chodů, zvyky a obyčeje. Na návsi jsou označeny historické usedlosti, z kterých pocházel Kozina, jeho manželka a ostatní účastníci chodské rebelie.

pomník Jana Sladkého - Koziny na Hrádku na mapě

pomník Jana Sladkého - Koziny na Hrádku na fotografiích

místa v okolí

Kozinova lípa, Hrádek

Kozinova lípa, Hrádek

kategorie: příroda / památné stromy
lokalita: domažlicko
GPS: 49°25'52.018"N, 12°51'43.192"E

zobrazit více
Chodský pes, Hrádek

Chodský pes, Hrádek

kategorie: kultura a památky / sochy
lokalita: domažlicko
GPS: 49°25'51.351"N, 12°51'44.288"E

zobrazit více

další místa v okolí