prvně použitý lomený gotický oblouk v čechách - kostel Albrechtice zajímavosti ze Šumavy
jediný mokřad v ČR na celosvětovém seznamu na ochranu mokřadů - Modravské slatě zajímavosti ze Šumavy
nejdéle trvala 2. světová válka v Evropě (Německá armáda podepsala kapitulaci až 12. května 1945) - Čimelice zajímavosti ze Šumavy
pramení nejdelší řeka v České republice - Vltava zajímavosti ze Šumavy
nejjižnější město v České republice - Vyšší Brod zajímavosti ze Šumavy
jeden z nejvýše položených hradů v České republice - Kunžvart zajímavosti ze Šumavy
první verše "polámal se mraveneček" napsal Josef Kožíšek, Lužany zajímavosti ze Šumavy

Pasečnice

detailní info

kategorie: města a obce / města a obce
lokalita: domažlicko
GPS: 49°23'43.754"N, 12°53'35.504"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Obec Pasečnice se nachází v okrese Domažlice, kraj Plzeňský. Ves má dvě části – Starou a Novou Pasečnici. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1393. V tomto roce je jako první obyvatel pasečnické osady jmenován Probošt Racek a proboštství kladrubského kláštera zde zřejmě už dávno předtím hrálo svoji roli. Okolo let 1420 proboštství zaniklo. Ves v 15. století byla také vypálena a v roce 1579 zde byla pustina, kdy byl zřejmě zničen i kostel sv. Vavřince, jehož zříceniny se zde ještě nacházely. (Kostel sv. Vavřince stával ve Staré Pasečnici, pravděpodobně na místě chalupy č.p. 43, kde se dosud lidově říká "U Kostelíků"). Ves byla docela pustá a její pozemky se dostaly do majetku domažlických měšťanů. Ve vsi byl také dvůr, který patřil komoře královské, od níž jej koupil měšťan domažlický Jakub Skala, rodák tlumačovský. Ten jej pak předal svému synovi Janu Skalovi, který jej v roce 1586 prodal obci domažlické za cenu pět set grošů míšenských. Město Domažlice dne 4. 4. 1590 se rozhodlo obnovit a českým lidem osadit ves novou stejného jména. V témže roce byla osazena poloha před rybníkem, bližší Strakovu. Nový díl byl nazván Nová Pasečnice. První písemná zmínka o Nové Pasečnici je z roku 1789. Podle císařského patentu ze dne 1. 3. 1777 byly obci domažlické zkonfiskovány čtyři dvory a sice: dvůr pasečnický, poplužní dvůr havlovický, menší dvůr českokubický a dvůr býšenský a usazeni na nich tzv. "Familianti". (Dle spisu "Lusy" J. Š. Baara). Z bývalého dvora v Pasečnici zbyly pouze názvy, které se udržely, a to v části na "Ovčíně" stával panský ovčín, v chalupě č.p. 5 Nová  Pasečnice "U Kravarníků",  chalupě č.p. 7 Nová Pasečnice "U Sládků" byl panský pivovar a v chalupě č.p. 3 bývalo sídlo panského šafáře. Pasečnice tvořila do roku 1882 s Českou Kubicí, Babylonem, Havlovicemi a Petrovicemi vesnickou obec domažlickou s rychtářským právem v Petrovicích. Tohoto roku byla spojena s Českou Kubicí v politickou obec Pasečnice. Tento svazek trval do roku 1916, kdy došlo k rozdělení ve dvě samostatné politické obce: Pasečnice a Česká Kubice. Obec Pasečnice dle výnosu Zemského výboru musela bezplatně předat 304,71 ha vlastního katastru obci Česká Kubice. V obci stojí kostel sv. Františka z Assisi ve vlastnictví obce a je nejmladší sakrální stavbou na domažlickém okrese – byla vystavěna v roce 2003 a vysvěcena 4. října 2003. Obecní úřad přispěl částkou 200 000 Kč a daroval pozemek, další náklady hradilo sdružení pro výstavbu kaple. Do vystavění kaple se v obci držela pouť na sv. Vavřince. Pamětihodnosti: kříž na vrchu před vesnicí, jeskyně Salka nedaleko Pasečnice, kostel sv. Františka z Assisi. Název obce úředně uznán až v roce 1923 a zněl Pasečnice, kdy před tím se užívaly názvy podobně jako Posečnice, Pažežnice, Pažešnice, Pašešnice. Německý název Paschnitz.

doplňující info

odkaz: http://www.pasecnice.cz/

Pasečnice na mapě

Pasečnice na fotografiích

Pasečnice

Pasečnice

kategorie: města a obce
lokalita: domažlicko

zobrazit více

místa v okolí

kostel sv. Františka z Assisi, Pasečnice

kostel sv. Františka z Assisi, Pasečnice

kategorie: kultura a památky / kostely
lokalita: domažlicko
GPS: 49°23'46.236"N, 12°53'35.299"E

zobrazit více
Pasečnický rybník

Pasečnický rybník

kategorie: příroda / voda - rybníky
lokalita: domažlicko
GPS: 49°23'43.335"N, 12°53'24.954"E

zobrazit více

další místa v okolí