Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

Taaffe Eduard hrabě

Šumava

Obrázek
kategorie: kultura a památky
podkategorie: osobnosti
kategorie 2: instituce
podkategorie 2: šlechtické rody
lokalita: horažďovicko
GPS: 49°19'55.422"N, 13°32'54.259"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Eduard hrabě Taaffe (24. února 1833, Vídeň – 29. listopadu 1895, Nalžovské Hory) byl český šlechtic, rakouský státník, konzervativní sociální reformátor a zemský prezident Salcburska, Horních Rakous a Tyrolska. Jeho rod pocházel z Irska, kde měl titul Viscount Taaffe of Corren and Baron of Ballymote. V letech 1868–1870 a 1879–1893 byl Taaffe předsedou předlitavské vlády císaře Františka Josefa I. Taaffeho jako předsedu vlády podporovali polští velkostatkáři, stoupenci rakouských křesťanských stran a staročeši. Jeho vláda byla konzervativní, ale snažila se vyhovět národnostním požadavkům. Roku 1882 jeho vláda provedla důležitou volební reformu (snížení volebního censu v městské a venkovské kurii na 5 zlatých ročně). Eduard hrabě Taaffe se narodil 24. února 1833 ve Vídni jako nejmladší dítě Ludwiga hraběte Taaffeho (1791-1855), prezidenta nejvyššího soudního dvora, a jeho ženy Amalie rozené kněžny Bretzenheimové (1802-1874). Malý Edi byl vychováván v nadnárodním, prohabsburském duchu a brzy se stal společníkem budoucího rakouského císaře Františka Josefa I. Vystudoval právo na vídeňské univerzitě, poté vstoupil do státní služby při okresním hejtmanství ve Wiener Neustadt v Dolních Rakousích. Postupně byl místodržitelským radou v Praze (1861-63), zemským presidentem Solnohradska (1863-67), v letech 1867- 71 zastával takřka nepřetržitě různé ministerské funkce, dvakrát byl krátce i premiérem. Poté do roku 1879 zastával úřad místodržícího v Tyrolsku, od roku 1870 zasedal v panské sněmovně. Po pádu liberální Auerspergovy vlády 1879 byl jmenován předlitavským premiérem a ve funkci setrval rekordních 14 let. Přiměl českou politickou reprezentaci nejen ke vstupu do říšské rady, ale i k podpoře vládní politiky. Na vzrůst socialistického hnutí reagoval zásahy státu do vztahů mezi dělníky a zaměstnavateli (tzv. dělnické zákonodárství - omezení délky pracovní doby, zákaz dětské práce, nemocenské a úrazové pojištění atd.). Za jeho vlády došlo k prvním krokům zrovnoprávnění češtiny s němčinou v českých zemí. Dne 15. února 1860 uzavřel sňatek s Irmou hraběnkou Csáky von Keresztszegh und Adorján (6.ledna 1838), čímž se stal zároveň spolumajitelem statků Vilmány a Fony. Z manželství vzešly děti Marie (1866), Louise (1868), Helene (1870), Heinrich (1872) a Clementine (1875). Eduardův úplný titul zněl Pair of Ireland, 10. Lord Viscount Taaffe of Corren, Baron of Ballymote, během své politické kariéry získal četné domácí a zahraniční řády včetně řádu Zlatého rouna a řádu svatého Štěpána. Rodina Taaffe je doložena již ve 13. století za vlády anglického krále Edwarda I. V roce 1287 zemřel sir Richard Taaffe, o rok později sir Nicholas Taaffe de Ballybragan („villa Bragani in Comitatu Urielis in Hibernia Armiger“). Jeden z nejstarších rodů na britských ostrovech byl podle některých genealogů normanského původu, podle jiných přišli Taaffové do Irska z Walesu. Do střední Evropy se dostala Lawrencova linie (sir Lawrence zmiňován roku 1471) v 17. století, kdy působil na vídeňském dvoře Theobald Taaffe (+1677) v hodnosti polního maršálka. Předtím byl ve službách lotrinského vévody. V roce 1676 získali Taaffové český inkolát, roku 1758 moravský inkolát. Brzy se spříznili s různými českými rody, například se Schliky, Chotky, Pachty a zastávali vysoké hodnosti ve státní službě. Od Pöttingů koupili v roce 1769 panství Nalžovy (Ellischau). Císařský generálmajor a šestý vikomt Nikolaus Taaffe (1677-1769), narozený ještě na hradě O´Creane v hrabství Sligo, v irské provincii Connaught, se proslavil, když v roce 1763 při hladomoru ve Slezsku podpořil z vlastních prostředků masivní rozšíření brambor na evropském kontinentu. V Českém království mu patřilo panství Nalžovy, o výměře 1.964 ha se statkem Kolinec o rozloze 742 ha. Panství především proslulo největšími závody na výrobu sýra v rámci Rakousko - Uherska. Na nejvyšším bodě lesa Prašivice si hrabata Taaffové vybudovala umělou zříceninu připomínající hrad Ballymote, původní rodové sídlo v Irsku. Proto že žil v Čechách a často byl mnohými německými, nacionalisticky orientovanými politiky obviňován z příliš pročeských postojů. Taaffe byl především rakouský vlastenec v nadnárodním slova smyslu, navíc irského původu. Rakouská vláda sestávala tehdy z těchto resortů: ministerstva vnitra, financí, kultu a vyučování, spravedlnosti, obchodu, zemědělství, zeměbrany. Taaffemu se hned na úvod podařilo přimět českou reprezentaci k návratu na říšskou radu i k podpoře vlády, která se stala závislou na tzv. „železném kruhu pravice“ sestávajícím z českých, německých a polských poslanců konzervativní orientace. Za předsednictví Eduarda Taaffeho nastalo nejstabilnější vládní období v dějinách předlitavské části Rakouskouherské říše. Za Taaffeho éry se podařilo omezit délku pracovní doby, zakázat dětskou práci, zavést nemocniční a úrazové pojištění, přijmout některá jazyková nařízení zrovnoprávňující češtinu s němčinou apod. Taaffe, ač konzervativní politik, se ukázal jako obratný taktik a tolerantní pragmatik, který nebyl v zajetí žádných předsudků, ani žádných moderních nacionálních a sociálních teorií. Pád Taaffeho kabinetu předznamenalo předchozí posílení liberálů a nacionalistů v rakouském parlamentu. Ministerský předseda Taaffe odstoupil dne 11. listopadu 1893, když drtivá většina poslanců v parlamentu odmítla jeho radikální volební reformu. Císař pak musel demisi pod tlakem okolností s těžkým srdcem přijmout. Poté se hrabě stáhl do ústraní a zanedlouho, dne 29. listopadu 1895, zemřel ve svých oblíbených Nalžovech a pochován v nedaleké hrobce (kaple sv. Antonína Paduánského).





odkaz: není

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Stará Pošta, Hartmanice - ubytování na Šumavě



vyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

zámek Nalžovy, Nalžovské Hory

batoh
zámek Nalžovy, Nalžovské Hory
Šumava A-Z: zámky
Šumava: horažďovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

SDH Nalžovské Hory

batoh
SDH Nalžovské Hory
Šumava A-Z: hasičské sbor...
Šumava: horažďovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

pomník padlých WWI, Nalžovské Hory

batoh
pomník padlých WWI, Nalžovské Hory
Šumava A-Z: pomníky
Šumava: horažďovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

Stříbrné Hory

batoh
Stříbrné Hory
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: horažďovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail
zámek Nalžovy, Nalžovské Hory 0 km
SDH Nalžovské Hory 0.13 km
pomník padlých WWI, Nalžovské Hory... 0.17 km
Stříbrné Hory 0.22 km
Nalžovské Hory 0.29 km
Hlaváčová Jana 0.31 km
křížová cesta, Nalžovské Hory... 0.33 km
pamětní deska Karel Klostermann, N... 0.33 km
kostel sv. Kateřiny, Nalžovské Hor... 0.36 km
hřbitov Nalžovské Hory 0.39 km
zřícenina (umělá) Ballymotte, Praš... 1.23 km
drak, želva, jezírko, gloriet, Pra... 1.42 km
Letovy 1.57 km
kaple sv. Jana Nepomuckého a svaté... 1.58 km
SDH Letovy 1.6 km
Šimek Miloslav 2.07 km
dub letní u sv. Antonína, Nalžovsk... 2.1 km
památník Miloslav Šimek 2.1 km
kaple sv. Antonína Paduánského, Na... 2.13 km
Letovský, Hlaváčkův mlýn 2.34 km
Sedlečský rybník 3.13 km
kaple sv. Václava, Sedlečko 3.25 km
Sedlečko 3.29 km
usedlost Černíč 10 3.6 km
kaple Hradešice 3.65 km
Hradešice 3.66 km
fara Hradešice 3.66 km
hřbitov Hradešice 3.66 km
pomník padlých WWI, Černíč 3.68 km
kaple Černíč 3.68 km
kostel Proměnění Páně, Hradešice... 3.68 km
Černíč 3.68 km
SDH Hradešice 3.7 km
škola Hradešice 3.7 km
kaple Mladice 3.71 km
Mladice 3.75 km
Ústaleč 3.99 km
kaple sv. Václava, Ústaleč 4.02 km
Valcha 4.06 km
rybník Valcha 4.14 km
Zavlekov 4.27 km
hřbitov Zavlekov 4.27 km
pomník padlých WWI i II, Zavlekov... 4.27 km
SDH Zavlekov 4.28 km
kostel Nejsvětější Trojice, Zavlek... 4.29 km
ochotnický spolek Zmrzlík, Těchoni... 4.4 km
Oukropec Petr 4.4 km
zřícenina tvrze Zavlekov 4.44 km
statek Vlkonice 9 4.46 km
Vlkonice u Budětic 4.47 km
kaple návesní Vlkonice 4.47 km
kaple Vlkonice 4.51 km
Dvůr krále Václava, Prokop Chochol... 4.53 km
Krutěnice 4.54 km
rybníky Zavlekov 4.58 km
kaplička Hnačov 4.96 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Čejkov... 4.98 km
Čejkovy a Zbynice, Milan Pokorný 5.17 km
Čejkovy 5.17 km
Suchá 5.2 km
koupání Hnačov 5.29 km
rybník Hnačov 5.33 km
Žďár u Nalžovských Hor 5.36 km
kaple Ždár 5.37 km
SDH Ždár 5.47 km
kaple Hnačov 5.62 km
památník Rudolf Mayer 5.76 km
hřbitov Zborovy 5.87 km
fara Budětice 5.87 km
SDH Hnačov 5.87 km
Přerost Václav, plukovník RAF 5.88 km
rodný dům Václava Přerosta, Hnačov... 5.88 km
kostel sv. Jana Křtitele, Zborovy 5.88 km
kaple Nová Hospoda 5.88 km
pamětní deska Václav Přerost 5.88 km
Mayer Rudolf 5.91 km
Zborovy 5.91 km
pomník padlých WWI, Zborovy 5.92 km
hřbitov Budětice 5.92 km
kaple Panny Marie, Budětice 5.93 km
pamětní deska Josef Jungmann 5.93 km
SDH Zborovy 5.94 km
Hnačov 5.94 km
kostel sv. Petra a Pavla, Budětice... 5.94 km
koupaliště Čejkovy 5.95 km
pomník padlých WWI i II, Budětice... 5.98 km
Pinkas Jakub 5.98 km
Budětice 5.98 km
Zbynice 5.99 km
přírodní park Buděticko 6 km
kostel Zvěstování Panny Marie, Zby... 6.06 km
fara Zbynice 6.09 km
lípa Skránčice 6.15 km
SDH Skránčice 6.15 km
Skránčice 6.18 km
kaple sv. Anny, Skránčice 6.19 km
rybníky Dalovák, Velká a Malá Stra... 6.29 km
Vidhošť 759 m n. m. 6.34 km
památník páter Antonín Šesták... 6.52 km
hřbitov Nicov u Plánice 6.55 km
památník manželé Burešovi 6.58 km
kostel Narození Panny Marie, Nicov... 6.61 km
lípa Nicov u Plánice 6.63 km
fara Nicov u Plánice 6.65 km
Strážovice 6.69 km
Nicov u Plánice 6.71 km
kaple Strážovice 6.73 km
dětské hřiště Strážovice 6.75 km
kaple Panny Marie nad pramenem, Ni... 6.94 km
pramen Nicov u Plánice 6.94 km
přírodní rezervace Čepičná 7.1 km
hřbitov Malý Bor 7.14 km
Čepičná 671 m n. m. 7.15 km
kostel sv. Máří Magdalény, Malý Bo... 7.15 km
bitva u Panského Boru 7.15 km
fara Malý Bor 7.18 km
pomník padlých WWI, Malý Bor 7.19 km
Čermná u Hrádku 7.4 km
SDH Malý Bor 7.42 km
kaple Rabí 7.43 km
zřícenina kaple Všech Svatých, Rab... 7.48 km
Malý Bor 7.5 km
židovský hřbitov Rabí 7.63 km
Rabí 7.65 km
kaple Brod 7.67 km
SDH Brod 7.67 km
pomník padlých WWI, Rabí 7.67 km
studna Rabí 7.68 km
kašna Rabí 7.69 km
smírčí kámen, Kolinec 7.7 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Rabí... 7.72 km
Galušková Karolína 7.72 km
Tedražice 7.72 km
hřbitov Rabí 7.73 km
dobití Rábí 7.75 km
Hurá na medvěda - Bär ist los 7.75 km
kostel Nejsvětější Trojice, Rabí... 7.76 km
Bojanovice 7.78 km
zřícenina hradu Rabí 7.78 km
Štíty království českého, Jak rost... 7.78 km
Na cestě po Plzeňsku 7.78 km
Štíty království českého, Hrady do... 7.78 km
Štíty království českého, Co všech... 7.78 km
kaple Čepice 7.83 km
pomník padlých WWI i II, Čepice 7.83 km
Brabec Lubomír 7.89 km
kaple P. Marie Karmelské, Dobršín... 7.9 km
lom Rabí 7.91 km
most Otava, Čepice 7.91 km
zimní splouvání Otavy 7.91 km
SDH Čepice 7.91 km
Čepice 7.91 km
Dobršín 7.92 km
kaple sv. Anny, Hrádek u Sušice 7.96 km
Puchverk 8.07 km
lípy Zdouň 8.23 km
kostel sv. Vavřince, Zdouň 8.24 km
Kašovice 8.25 km
hřbitov Zdouň 8.25 km
Co vyprávěla Pstružná řeka, Milan ... 8.26 km
Mariánský sloup, Plánice 8.26 km
pamětní deska Vladimír Helfert 8.27 km
most Otava, Žichovice 8.28 km
zřícenina Kašovice 8.31 km
radnice Plánice 8.31 km
SDH Kašovice 8.32 km
sv. Jan Nepomucký, Plánice 8.35 km
památník K. I. Těrentěvič 8.42 km
nádraží Pačejov 8.43 km
studánka Kolinec 8.44 km
studánka Filipínka, Kolinec 8.45 km
Sokolovna Plánice 8.46 km
NS park Kolinec 8.49 km
kaple sv. Barbory, Kvasetice 8.5 km
zámecký skleník, Hrádek u Sušice... 8.5 km
židovský hřbitov Kolinec 8.51 km
Toulavá kamera ČT - muzeum Fr. Kři... 8.53 km
Plánice 8.53 km
řeka Ostružná 8.53 km
Toulavá kamera ČT - toulky po Otav... 8.55 km
SDH Kolinec 8.56 km
pomník padlých WWI i II, Kolinec 8.59 km
expozice k dějinám Kolince a okolí... 8.59 km
zámek Kolinec 8.59 km
SDH Hrádek u Sušice 8.61 km
Kalný potok 8.63 km
fara Kolinec 8.64 km
sv. Vincenc Ferrerský, Hrádek u Su... 8.65 km
lípa Hrádek u Sušice 8.65 km
vlaková zastávka Mokrosuky 8.65 km
Hrádek u Sušice 8.67 km
fara Plánice 8.68 km
zámecká studna Hrádek u Sušice 8.7 km
zámek Hrádek u Sušice 8.7 km
Toulavá kamera ČT - Hrádek u Sušic... 8.7 km
Pravda František 8.7 km
muzeum zámek Hrádek u Sušice 8.7 km
kostel sv. Jakuba, Kolinec 8.7 km
kostel sv. Blažeje, Plánice 8.71 km
Hrádecký dub 8.72 km
Kněz Karel 8.73 km
hřbitov Kolinec 8.73 km
Kolinec 8.75 km
zámecká kašna Hrádek u Sušice 8.75 km
mlýn Hrádek u Sušice 8.76 km
nádraží Žichovice 8.76 km
zámecký park Hrádek u Sušice 8.77 km
SDH Plánice 8.77 km
dětské hřiště Hrádek u Sušice... 8.8 km
Kavale Jan 8.8 km
Rábí - Josef Váchal 8.8 km
hřbitov Plánice 8.8 km
nádraží Hrádek u Sušice 8.82 km
pomník padlých WWI, Hrádek u Sušic... 8.83 km
Copak je to za vojáka 8.83 km
pamětní deska František Pravda 8.85 km
sv. Jan Nepomucký, Hrádek u Sušice... 8.86 km
pamětní deska František Křižík... 8.88 km
rodný dům Františka Křižíka, Pláni... 8.89 km
Křižík František 8.89 km
Malé Hydčice 8.92 km
Paměť stromů - 14. díl - Lešišov, ... 8.96 km
dub u Svítivých hlav Mokrosuky 8.96 km
Vaice Matěj 8.99 km
pamětní deska Matěj Vaice 8.99 km
SDH Žichovice 9 km
Nezdický potok 9.05 km
cyklo most Otava, Hydčice 9.05 km
Klepš Bedřich 9.07 km
pamětní deska Bedřich Klepš 9.07 km
NS Velké Hydčice 9.08 km
zámecký park Žichovice 9.1 km
zámek Žichovice 9.13 km
barokní dolní most, Žichovice 9.13 km
Vrásky z lásky 9.15 km
nádraží Kolinec 9.15 km
zámek Lovčice 9.16 km
lípa zámek Žichovice 9.17 km
nádraží Velké Hydčice 9.17 km
pomník padlých WWI, Lovčice 9.19 km
pivovar Žichovice 9.19 km
barokní horní most, Žichovice 9.2 km
sv. Jan Nepomucký, Žichovice 9.21 km
zámek Mokrosuky 9.23 km
Lovčice 9.23 km
pomník padlých WWI, Mokrosuky 9.23 km
Vojta Václav, Prof. MUDr. DrSc. 9.23 km
památník Prof. MUDr. Václav Vojta,... 9.23 km
Žichovice 9.23 km
koupaliště Velké Hydčice 9.24 km
pamětní deska Prof. ThDr. Vladimír... 9.24 km
Boublík Vladimír, Prof. ThDr. 9.24 km
Mokrosuky 9.25 km
kaple Mokrosuky 9.25 km
SDH Velké Hydčice 9.26 km
kaple sv. Aloise, Žichovice 9.28 km
empírová sýpka, Žichovice 9.29 km
pomník padlých WWI, Žichovice 9.3 km
Lešišovský rybník 9.3 km
kaple Lovčice 9.32 km
Vích Josef 9.33 km
lípa u Zelených, Mokrosuky 9.33 km
Velké Hydčice 9.38 km
sýpka a špýchar, Žichovice 9.4 km
Habsburský Rudolf 9.41 km
pomník padlých WWI, Velké Hydčice... 9.41 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Velké ... 9.42 km
Handschuh Antonín pplk. 9.42 km
lípa nad Sušicí 9.42 km
Velká Chmelná 9.46 km
dětské hřiště Kolinec 9.5 km
koupaliště Kolinec 9.51 km
nádraží Sušice 9.53 km
vodáctví Sušice 9.6 km
nástupní místo kemp Sušice - Otava... 9.62 km
kaple sv. Cyrila a Metoděje, Čimic... 9.66 km
pomník padlých WWI i II, Čimice 9.66 km
kaple sv. Vojtěcha, Žichovice 9.67 km
kostel sv. Klimenta, Prácheň 9.84 km
zřícenina Prácheň 9.84 km
hřbitov Prácheň 9.86 km
přírodní rezervace Prácheň 9.86 km
pamětní deska osvobození Lešišov... 9.92 km
Lešišov 9.93 km
Vesnička pod Šumavou, Martin Štump... 9.93 km
kaple sv. Martina, Lešišov 9.93 km
mlýn papírna Kolinec 9.94 km
hřbitov Mlázovy 10.03 km
pohádková chalupa Mlázovy 10.11 km
lípa Lešišov 10.15 km
koně Mlázovy 10.15 km
menhiry Lešišov 10.18 km
7. brigáda PS, Sušice 10.19 km
Fikáčková Marie 10.23 km
Svatý Mikuláš 10.23 km
Stopy, fakta, tajemství - Anděl sm... 10.23 km
Lomecký mlýn 10.3 km
barokní most, Panský nezamyslický ... 10.41 km
Mlázovy 10.41 km
roubenka Mlázovy 10.46 km
Lukoviště 10.49 km
bytové domy SOLO, Sušice 10.5 km
továrna SOLO 10.51 km
fara Mlázovy 10.52 km
SDH Ujčín 10.53 km
kostel sv. Jana Křtitele, Mlázovy... 10.55 km
zámek Mlázovy 10.55 km
Šumná Šumava - Sušice, Solo 10.56 km
akvapark Horažďovice 10.58 km
Ujčín 10.59 km
škola Bližanovy 10.61 km
Dům zdravotní péče Solo, Sušice... 10.62 km
mlýn Ujčín 10.68 km
kaple Ujčín 10.68 km
Mlýnský rybník, Ujčín 10.71 km
kaple Proměnění Páně, Hory Matky B... 10.71 km
studánka u kaple Proměnění Páně, H... 10.71 km
koupaliště Hory Matky Boží 10.73 km
traktoriáda Mlázovy 10.75 km
vila Daliborka, Sušice 10.75 km
křížová cesta, Hory Matky Boží... 10.75 km
ocelový most Otava, Sušice 10.76 km
zámek Ujčín 10.76 km
kostel Jména P. Marie, Hory Matky ... 10.79 km
Pozorka u Lešišova 10.81 km
NS Hory Matky Boží 10.82 km
kaple sv. Vojtěcha, Bližanovy 10.83 km
Bližanovy 10.84 km
Říha Olda 10.84 km
pomník padlých WWI, Bližanovy 10.84 km
Panský nezamyslický rybník 10.85 km
pomník padlých WWI, Hory Matky Bož... 10.87 km
Hory Matky Boží 10.87 km
muzeum hornictví Hory Matky Boží... 10.87 km
Třicet případů majora Zemana - Kří... 10.89 km
poutní kaple Anděla Strážce, Sušic... 10.89 km
SDH Bližanovy 10.89 km
podzámecký mlýn Horažďovice 10.89 km
hřbitov Hory Matky Boží 10.89 km
křížová cesta, Sušice 10.93 km
vila manželů Skálových, Sušice... 10.93 km
Mistr Jan Hus - Emanuel Kodet, Suš... 10.94 km
Odolenov 10.97 km
Břetětice 10.97 km
SDH Hory Matky Boží 10.97 km
Kladivo na čarodějnice 10.97 km
kašna zámek Horažďovice 10.98 km
fara Horažďovice 10.98 km
Muzikant 10.99 km
lípa Břetětice 10.99 km
gymnázium Sušice 11.01 km
Bárta Dan 11.02 km
kostel sv. Petra a Pavla, Horažďov... 11.03 km
pomník padlých WWI i II, Horažďovi... 11.04 km
zámek Horažďovice 11.04 km
městské muzeum Horažďovice 11.04 km
Rosenauerův mlýn, Velké Hydčice... 11.05 km
Rosenauerův mlýn, Velké Hydčice... 11.05 km
dětské hřiště u gymnázia, Sušice... 11.08 km
pamětní deska Vaníčkové 11.09 km
Sokolovna Sušice 11.09 km
Pražská brána, Horažďovice 11.1 km
oslavy osvobození Horažďovice 11.1 km
morový sloup, Horažďovice 11.11 km
kašna Horažďovice 11.11 km
lípy Bližanovy 11.13 km
kaplička pod lipami, Bližanovy 11.13 km
pamětní deska osvobození Horažďovi... 11.13 km
Ševčík Otakar 11.13 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 11.13 km
Horažďovice 11.13 km
kamenná radniční deska, Horaždovic... 11.14 km
Vrásky z lásky 11.15 km
hotel Svatobor, Sušice 11.15 km
obytný dům Mořice Schwarzkopfa, Su... 11.16 km
kostel sv. Jana Křtitele, Horažďov... 11.17 km
hřbitov starý Horažďovice 11.17 km
sejpy Hory Matky Boží 11.18 km
přístřešek Scheinostovo zátiší, Su... 11.19 km
kaple sv. Antonína, Sušice 11.2 km
studánka U Scheinostovo zátiší 11.2 km
vila Františka Sládka, Sušice 11.21 km
kaple Panny Marie, Odolenka 11.21 km
Odolenka 11.22 km
kaple Boubín u Horažďovic 11.25 km
Boubín u Horažďovic 11.27 km
Odolenka - Peter Balhar 11.28 km
židovský hřbitov Horažďovice 11.28 km
Konín 11.3 km
Souhvězdí kaštanu - Peter Balhar... 11.3 km
Šumná Šumava - Sušice 11.32 km
reliéf Sušice - brána Šumavy 11.32 km
Spořitelna Sušice 11.32 km
hřiště pro seniory, Sušice 11.32 km
infocentrum Horažďovice 11.33 km
galerie Branka 11.34 km
lávka 28.října, Otava, Sušice 11.34 km
Úhoři mají nabito 11.35 km
pomník padlých WWI i II, Sušice 11.35 km
kašna u školy, Sušice 11.35 km
T. G. Masaryk - O. Švec, Sušice 11.36 km
pamětní deska F. Stupka 11.36 km
základní škola T.G.Masaryka, Sušic... 11.36 km
pamětní deska Václav Klement Petr... 11.37 km
pamětní deska Vojtěch Scheinosta... 11.37 km
Pirner Maxmilián 11.39 km
pamětní deska M. Pirner 11.39 km
pomník Mistra Jana Husa, Horažďovi... 11.4 km
radnice Sušice 11.4 km
NS Sušická pavučina 11.41 km
Sušice 11.42 km
Cyklotoulky - Sušice 11.42 km
Pojar Břetislav 11.42 km
Holý Roman 11.42 km
Houra Karel 11.42 km
Josef Ambrož Gabriel 11.42 km
infocentrum Sušice 11.42 km
Pokorný Milan 11.42 km
Čelakovský Miloslav 11.42 km
Scheinost Vojtěch 11.42 km
Rush Daniella 11.42 km
Faltus Petr 11.42 km
Scheinost Jan 11.42 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 11.42 km
Hledání ztraceného času - americké... 11.42 km
Polanka Jakub 11.42 km
AccuWeather - Sušice 11.42 km
památník nábřeží Karla Houry 11.42 km
Čech Přemysl PhDr. 11.42 km
Drouhaveč 11.43 km
Seitz Jan 11.43 km
lípa Svobody Sušice 11.43 km
kostel Panny Marie, Horažďovice 11.44 km
synagoga Podmokly 11.44 km
oslavy osvobození Sušice 11.44 km
Vzteklina, díl 6. 11.45 km
Kámen neštěstí 11.45 km
Lízátko - Petr Faltus 11.46 km
kašna Sušice 11.46 km
galerie Sirkus 11.46 km
muzeum Šumavy, Sušice 11.46 km
Toulavá kamera ČT - historie sirka... 11.46 km
studánka Podmokly 11.46 km
PAP Sušice 11.47 km
Voprchovský dům, Sušice 11.48 km
pamětní deska J. Holík 11.5 km
pamětní deska osvobození Sušice... 11.5 km
Vzteklina, díl 2. 11.5 km
Dvořák Antonín 11.5 km
Kopta Václav 11.5 km
Rozacínovský sgrafitový dům, Sušic... 11.51 km
měšťanský dům, hotel Fialka, Sušic... 11.51 km
kaple Podmokly 11.55 km
silniční most Otava, Sušice 11.56 km
pamětní deska Tomáš Beránek 11.56 km
Vzteklina, díl 5. 11.56 km
kaple Neurazy 11.57 km
kašna Podmokly 11.57 km
Podmokly 11.57 km
řeka Volšovka 11.57 km
Sál Království - Svědkové Jehovovi... 11.58 km
SDH Podmokly 11.58 km
vikariát Sušice 11.58 km
pomník padlých WWI, Podmokly 11.59 km
pivovar u Švelchů, Sušice 11.59 km
kostel sv. Václava, Sušice 11.59 km
kaple sv. Erazima, Nezamyslice 11.59 km
tvrz Boříkovy 11.6 km
dětské hřiště Podmokly 11.6 km
kostel Panny Marie, Sušice 11.6 km
Ferda František, páter 11.61 km
pamětní deska páter František Ferd... 11.61 km
Simet Josef, kpt. letec 311 Sqdn. ... 11.61 km
pomník padlých WWI i II, Boříkovy... 11.61 km
kostel sv. Felixe a kapucínský klá... 11.62 km
Svatobor 845 m n. m. 11.62 km
Nebe z tebe - Peter Balhar 11.62 km
Nad Svatoborem - Peter Balhar 11.62 km
hřbitov Nezamyslice 11.62 km
paragliding Sušice 11.62 km
pstruhová líheň Sušice 11.63 km
Zmizelá Šumava, Majzlíky a kladiva... 11.63 km
Boříkovy 11.64 km
Hádanky domů života - Malé pošumav... 11.64 km
židovský hřbitov Sušice (starý)... 11.64 km
mlýn Tajanov 11.64 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ne... 11.64 km
pamětní deska JUDr. Josef Ambrož G... 11.65 km
památník Král Ludvík, kpt. letec 3... 11.65 km
kaple u Jindřichovic 11.65 km
Gabrielův dům 11.66 km
mlýn Pelant, Sušice 11.66 km
Babí hněv - Petr Faltus 11.66 km
pamětní deska Karel Klostermann, N... 11.68 km
Velkoborský rybník 11.68 km
SDH Jindřichovice 11.7 km
kaple Vítkovice 11.7 km
Toulavá kamera ČT - Offpark, Sušic... 11.7 km
sportoviště Sušice 11.7 km
Offpark Sušice 11.7 km
dětské hřiště Fuferna, Sušice... 11.71 km
SDH Sušice 11.72 km
Svatoš Michal nstržm. 11.72 km
roubenka Jindřichovice 11.73 km
kašna u hřbitova, Sušice 11.74 km
bruslení Sušice 11.74 km
Jindřichovice 11.75 km
Krnka Sylvestr 11.75 km
Velký Bor 11.75 km
Tajanov u Kolince 11.75 km
U Hradišťské hospody 11.76 km
nádraží Horažďovice 11.76 km
kaple sv. Václava, Jindřichovice 11.77 km
kostel Narození sv. Jana Křtitele,... 11.79 km
bazén Sušice 11.79 km
návesní rybník Jindřichovice 11.81 km
hřbitov Sušice 11.82 km
Vítkovice 11.82 km
rybník Velký Šibeňák 11.82 km
SDH Velký Bor 11.82 km
Žďár u Velhartic 11.83 km
zámek (starý) Jindřichovice 11.86 km
zámek (nový) Jindřichovice 11.86 km
vyhlídkový vodojem Faustinka 11.88 km
koupaliště Bernartice 11.89 km
SDH Bernartice u Kolince 11.94 km
Sluhov 11.96 km
Sluhovská lípa 11.97 km
Zámecký rybník Jindřichovice 11.98 km
kostel sv. Jana Křtitele, Svojšice... 12.01 km
lípa Svojšice 12.01 km
Kocíkův statek, Svojšice 12.01 km
Nezamyslice 12.02 km
skiareál Kocourov 12.03 km
hřbitov Svojšice 12.03 km
Bernartice u Kolince 12.03 km
SDH Svojšice 12.03 km
kaple Karlů, Sušice 12.08 km
tvrz Svojšice 12.1 km
Svojšice 12.11 km
kaple nad Sušicí 12.12 km
koně Habartice 12.13 km
Hradiště u Kolince 12.18 km
Habartice 12.19 km
pamětní deska Rudolf Weisfeit 12.2 km
dětské hřiště Santos, Sušice 12.2 km
fara Habartice 12.2 km
kostel sv. Petra a Pavla, Habartic... 12.2 km
rybník Svojšice 12.21 km
skatepark Sušice 12.22 km
lávka na ostrov Santos, Otava 12.23 km
bytový dům (nízkoenergetický) Suši... 12.23 km
koupaliště Sušice 12.23 km
lidová architektura Neurazy 12.29 km
NS Velhartice 12.31 km
kaple sv. Ludmily a sv. Josefa, Ve... 12.33 km
Kocourov 12.33 km
zřícenina mlýna na stříbrnou rudu,... 12.33 km
Neurazy 12.34 km
památník umučeným, Sušice 12.35 km
přírodní park Plánický hřeben... 12.36 km
zvonice páteru Františku Ferdovi 12.36 km
židovský hřbitov Sušice (nový)... 12.36 km
Barák 706 m n. m. 12.39 km
Bílenice 12.42 km
kaple Nanebevzetí Panny Marie, Bíl... 12.43 km
dětské hřiště Volšovská, Sušice... 12.43 km
Žižkův kalich 12.44 km
pomník padlých WWI, Defurovy Lažan... 12.44 km
kaple sv. Antonína Paduánského, De... 12.46 km
Mlynářský rybník, Defurovy Lažany... 12.46 km
Defurovy Lažany 12.47 km
Werich Jan 12.47 km
Šárský rybník 12.48 km
SDH Neurazy 12.48 km
zámek Defurovy Lažany 12.48 km
SDH Bílenice 12.49 km
koupaliště Kocourov 12.49 km
Podolí u Bílenice 12.5 km
pila u mlýna Na Šlajfu, Velhartice... 12.53 km
Cihelna 12.54 km
Židovský rybník, Defurovy Lažany... 12.57 km
Švankmajer Jan 12.57 km
Horní Staňkov 12.57 km
Schreiner Gustav 12.58 km
zámek Horní Staňkov 12.58 km
stavení Částkov 12.58 km
Heřmánková Hana 12.58 km
mlýn Na Šlajfu, Velhartice 12.58 km
kostel sv. Martina s dřevěnu zvoni... 12.58 km
kašna zámecká Horní Staňkov 12.59 km
hřbitov Neurazy 12.6 km
pamětní deska obce Dražovice 12.63 km
Žižkův vrch 591 m n. m. 12.63 km
Částkov 12.63 km
kaple sv. Václava, Dražovice 12.64 km
Dohaličky 12.65 km
Podhrázský dražovický rybník 12.66 km
kaple Dohaličky 12.67 km
Dražovice 12.74 km
stavení Cihelna 12.75 km
Veřechov 12.82 km
pomník padlých WWI, Dražovice 12.82 km
naučná stezka Hrátky se zvířátky, ... 12.83 km
SDH Veřechov 12.83 km
kaple Veřechov 12.84 km
Žíkovy 12.94 km
pamětní deska František Kubeš 12.94 km
Střítež 12.95 km
zámek Žíkovy 12.96 km
Zbyslav 12.98 km
kaple sv. Hildegardy, Horní Staňko... 13.01 km
Maršovice 13.01 km
Krásné údolí Ostružná 13.05 km
SDH Zbyslav 13.06 km
lípa Malonice 13.09 km
koupaliště Chlistov 13.11 km
První sníh - Peter Balhar 13.13 km
Podzim - Alena Holá 13.18 km
Bílé dny - Alena Holá 13.18 km
skanzen Velhartice 13.2 km
pramen pod Borkem 13.2 km
zámek Malonice 13.21 km
Boryně František 13.21 km
kaple Malonice 13.23 km
štola Horní Staňkov 13.23 km
Bušek z Velhartic 13.25 km
Tři chlapi na cestách 13.25 km
Pokoj bez oken - série Černí anděl... 13.25 km
kostýmované prohlídky hradu Velhar... 13.25 km
Štíty království českého, Hrady ne... 13.25 km
Velhartice - Josef Váchal 13.25 km
hrad Velhartice 13.25 km
Toulavá kamera ČT - hrad Velhartic... 13.25 km
židovský hřbitov Chlistov 13.28 km
pomník padlých WWI, Malonice 13.29 km
Malonice 13.29 km
usedlost Dolní Staňkov 7 13.3 km
pítko u hradu Velhartice 13.3 km
Odešlá - Peter Balhar 13.3 km
Zimní nebe - Peter Balhar 13.3 km
kaple Dolní Staňkov 13.3 km
Vrabcov 13.3 km
Dolní Staňkov 13.31 km
kaple Újezd u Chanovic 13.33 km
SDH Újezd u Chanovic 13.34 km
Z meze (2) - Alena Holá 13.35 km
Z meze (1) - Alena Holá 13.35 km
rybník Přestanice 13.35 km
rybník Žíkovy 13.37 km
Odpověď vody - Peter Balhar 13.38 km
lípa na návsi Malonice 13.38 km
kaple Nejsvětější Trojice, Nový Če... 13.4 km
vila Jindřicha Karla Rudolfa, Velh... 13.41 km
zámek Nový Čestín 13.41 km
Za deště - Alena Holá 13.41 km
Rosa noční trávy - Alena Holá 13.41 km
Stébel gotika - Alena Holá 13.41 km
Pampelišky - Alena Holá 13.41 km
kaple Těšetiny 13.47 km
Červené Dvorce 13.47 km
fara Velhartice 13.49 km
cyklus Zahrádka - Alena Holá 13.5 km
Zahrádka - Alena Holá 13.5 km
Balhar Kopřivák Peter 13.5 km
Přestanice 13.5 km
Brandl Petr Jan 13.5 km
kašna Velhartice 13.51 km
roubenka Velhartice 13.51 km
poloroubené stavení Velhratice 100... 13.52 km
Františkova Ves 13.52 km
tvrz Těšetiny 13.53 km
pouť s kulturním programem a řemes... 13.53 km
Velhartice 13.53 km
štola Velhartice 13.53 km
pomník padlých WWII, Velhartice 13.55 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ve... 13.55 km
SDH Malonice 13.56 km
muzeum šumavských minerálů, Velhar... 13.57 km
historická kovárna, Velhartice 13.58 km
Těšetiny 13.58 km
SDH Chlistov 13.59 km
roubenka Velhartice 52 13.62 km
židovský dům Velhartice 13.64 km
fara Chlistov 13.65 km
Velhartický betlém 13.65 km
nádraží Malonice 13.65 km
Posobice 13.66 km
přírodní rezervace Borek 13.66 km
mlýn Velhartice 13.67 km
synagoga Velhartice 13.67 km
SDH Velhartice 13.67 km
Volšovská lípa 13.67 km
Vzteklina, díl 2. 13.67 km
kostel Povýšení svatého Kříže, Chl... 13.68 km
Chrpy v obilí - Alena Holá 13.68 km
pomník padlých WWI, Kroměždice 13.68 km
hřbitov Chlistov 13.68 km
roubenka Chlistov 13.68 km
Chlistov 13.69 km
Záluží u Sušice 13.69 km
kaple Kroměždice 13.69 km
Kroměždice 13.69 km
kaple Posobice 13.7 km
zámek Volšovy 13.7 km
Volšovy 13.71 km
roubenka Kroměždice 13.71 km
starý mlýn Velhartice 13.71 km
Hoštičky u Mochtína 13.72 km
SDH Hoštičky u Mochtína 13.72 km
židovský kupecký dům, Chlistov 13.73 km
horní rybník Chlistov 13.74 km
SDH Volšovy 13.74 km
Nový rybník, Němčice u Předslavi... 13.75 km
roubenka se stodolou, Chlístov 13.75 km
rybník Kroměždice 13.8 km
lávka Otava, na Pátečku 13.81 km
dětské hřiště na Pátečku 13.85 km
Strunkov 13.89 km
Borek 859 m n. m. 13.9 km
bunkr (řopík) 178/6/A-140Z odstřel... 13.92 km
koně Divišov u Sušice 13.94 km
pomník padlých WWI, Kalenice 13.95 km
památník Crhova silnice 13.97 km
Kalenice 13.97 km
Sokolovna Kalenice 13.98 km
kaple sv. Františka, Kalenice 13.99 km
Čermák Antonín Josef, starosta Chi... 13.99 km
Spiro Ignaz 14.01 km
SDH Myslovice 14.09 km
Libětice 14.12 km
Hoštice u Mochtína 14.13 km
kaple Myslovice 14.14 km
Muzikant 14.16 km
Zimní - Alena Holá 14.18 km
kaple Kalenice 14.19 km
Tak si něco přej - Peter Balhar 14.21 km
kaple Panny Marie Pomocné, Mochtín... 14.23 km
zámek Mochtín 14.24 km
Myslovice 14.24 km
Staré Volšovy 14.25 km
Trsice 14.26 km
Dobrá Voda u Chlistova 14.26 km
koupaliště Žihobce 14.26 km
lípy Staré Volšovy 14.26 km
lípa Trsice 14.27 km
SDH Mochtín 14.27 km
Žihobce 14.28 km
Tržek 14.28 km
návesní rybník Tržek 14.3 km
kostel Proměnění Páně, Žihobce... 14.3 km
pomník padlých WWI, Obytce 14.31 km
Doblba 14.31 km
fara Žihobce 14.31 km
lípa svobody Žihobce 14.32 km
pomník padlých WWI, Žihobce 14.33 km
roubenka Tržek 14.33 km
zámek Obytce 14.35 km
Toulavá kamera ČT - Lamberská stez... 14.35 km
infocentrum Žihobce 14.36 km
muzeum Lamberská stezka, Žihobce 14.36 km
dětské hřiště Žihobce 14.36 km
zámek Žihobce 14.36 km
pamětní deska František Procházka... 14.36 km
Obytce 14.36 km
sv. Jan Nepomucký, Žihobce 14.37 km
naučná stezka Netopýřím parkem, Ži... 14.37 km
pamětní deska Karel Orlt 14.39 km
Chlum 608 m n. m. 14.39 km
Mochtín 14.4 km
dětské hřiště Mochtín 14.4 km
SDH Němčice 14.42 km
tvrz Němčice 14.42 km
rybník Mochtín 14.43 km
hřbitov Velhartice 14.44 km
Radochovy 14.45 km
hrobka rodiny Lumbe von Mallonitz 14.45 km
kostel sv. Máří Magdaleny, Velhart... 14.46 km
Svatební košile, Karel Jaromír Erb... 14.46 km
zámecký park Žihobce 14.47 km
kaple sv. Anny, Svéradice 14.48 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ně... 14.49 km
Kněžice, Petrovice u Sušice 14.49 km
javor klen Kněžice, Petrovice u Su... 14.5 km
Svéradice 14.5 km
pomník padlých WWI, Svéradice 14.51 km
kašna zámecká Chanovice 14.54 km
Pích 14.54 km
Albrechtice u Sušice 14.55 km
fara Němčice 14.55 km
rybník Ohrada, Chanovice 14.56 km
zámek Chanovice 14.56 km
NS Chanovice 14.56 km
památník E. a V. Doubek 14.56 km
mlýn Tamíř, Petrovice u Sušice 14.57 km
zámek Kněžice 14.57 km
SDH Svéradice 14.58 km
Mlýnský rybník, Frymburk u Sušice... 14.6 km
kaple sv. Antonína, Frymburk u Suš... 14.61 km
hřbitov Žihobce 14.61 km
zřícenina hradu Frymburk u Sušice... 14.62 km
infocentrum Chanovice 14.62 km
expozice řemesel a hračky, Chanovi... 14.62 km
kostel sv. Václava, Bukovník 14.63 km
skanzen Chanovice 14.63 km
kostel Povýšení Svatého Kříže, Cha... 14.64 km
kaple Jana Křtitele, Němčice 14.64 km
hřbitov Petrovice u Sušice 14.64 km
kaple Chanovice 14.65 km
hřbitov Němčice 14.65 km
Náš venkov - Činorodé Chanovice... 14.65 km
Chanovice 14.65 km
pomník padlých WWI, Chanovice 14.65 km
Bukovník 14.67 km
kaple sv. Antonína, Rozsedly 14.67 km
kaple sv. Anny, Chanovice 14.67 km
koupaliště Petrovice u Sušice 14.69 km
tvrz Frymburk u Sušice 14.71 km
sýpka Chanovice 14.72 km
pomník padlých WWI i II, Frymburk ... 14.72 km
SDH Frymburk u Sušice 14.72 km
hřbitov Chanovice 14.73 km
Frymburk u Sušice 14.74 km
fara Petrovice u Sušice 14.75 km
koupaliště Rozsedly 14.75 km
SDH Rozsedly 14.77 km
hřbitov Bukovník 14.77 km
dětské hřiště Rozsedly 14.78 km
Petrovice ART 14.78 km
mlýn Jámy 14.78 km
rybník Bušek 14.8 km
SDH Petrovice u Sušice 14.8 km
roubenka, Petrovice u Sušice 14.8 km
Rozsedly 14.81 km
roubenka bílá, Petrovice u Sušice... 14.81 km
Makov u Javoří (rozcestí) 14.81 km
kaple výklenková, Petrovice u Suši... 14.81 km
sýpka Bukovník 14.81 km
Z aleje (2) - Alena Holá 14.82 km
Z aleje (1) - Alena Holá 14.82 km
NS Rýžování zlata 14.82 km
Milčice 14.82 km
židovský hřbitov Velhartice 14.83 km
Petrovice u Sušice 14.83 km
lípa Albrechtice 14.84 km
kaple u Srbic 14.85 km
alej Hlavňovice 14.86 km
kostel sv. Petra a Pavla, Petrovic... 14.86 km
kostel sv. Petra a Pavla, Albrecht... 14.86 km
Volšovská stráž 790 m n. m. 14.86 km
hřbitov Albrechtice 14.89 km
hřbitov Křištín 14.9 km
Štíty království českého, Bůh za h... 14.91 km
rybník Chamutice 14.92 km
lípa Chamutice 14.94 km
Javoří u Běšin 14.96 km
Boží muka, Mačice 14.97 km
lípa Javoří u Běšin 14.97 km
Vojetice 14.98 km
Podolí u Kolince 14.98 km
zámek Podolí 15 km
Ruda Štěpán 15.01 km
Ano, šéfe! - 2. řada, 6. díl - Kně... 15.01 km
palebné postavení Boudovka 15.02 km
pamětní prkno Franty Šraita 15.03 km
Chamutice 15.04 km
SDH Partoltice 15.04 km
tvrz Srbice 15.05 km
SDH Chanovice 15.05 km
pomník padlých WWI, Vojovice 15.05 km
Trebíšov 15.07 km
rybník Kydliny 15.07 km
kaple Vojovice 15.07 km
zámek Mačice 15.08 km
Vojovice 15.08 km
Boudovka 729 m n. m. 15.08 km
ranč Podolí 15.09 km
kaple Dlouhá Ves 15.09 km
Třebíšovský rybník 15.1 km
kaple Partoltice 15.1 km
rybník Dlouhá Ves 15.1 km
sv. Jan Nepomucký, Dlouhá Ves 15.11 km
zámek Chamutice 15.12 km
sv. Jan Nepomucký, Mačice 15.13 km
Mačice 15.13 km
Radostice u Hlavňovic 15.13 km
Srbice u Mochtína 15.13 km
kaple Mačice 15.13 km
Partoltice 15.14 km
SDH Srbice 15.16 km
kašna Dlouhá Ves 15.18 km
NS Vlčí jámy 15.19 km
dub Chrástov 15.2 km
zámek Dlouhá Ves 15.21 km
Platoř 15.21 km
lípa Platoř 15.21 km
kaple Platoř 15.22 km
dřevěnice Hlavňovice 15.24 km
roubenka Kydliny 15.25 km
stavení Křištín 15.26 km
SDH Kydliny 15.28 km
zámek Hlavňovice 15.29 km
Kydliny 15.29 km
kostel sv. Matouše, Křištín 15.29 km
kaple Hlavňovice 15.29 km
Křištín 15.3 km
fara Hlavňovice 15.31 km
Pazderna Javoří u Běšin 15.31 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Hlavň... 15.32 km
Hlavňovice 15.32 km
kaple Nemilkov 15.32 km
Dolíškův mlýn, Mačice 15.32 km
Akce Let, Jaroslav Klenovský 15.33 km
akce Let 15.33 km
Krvavá léta - Chladnokrevná vražda... 15.33 km
pomník padlých WWI i II, Nemilkov... 15.33 km
SDH Hlavňovice 15.33 km
dub u Dvora, Nemilkov 15.33 km
kostel sv. Václava, Kydliny 15.34 km
SDH Nemilkov 15.35 km
Nemilkov 15.36 km
Dlouhá Ves 15.37 km
Chrástov 15.38 km
Střeziměř 15.38 km
mlýn Milínov 15.39 km
kaple Milínov 15.39 km
hřbitov Hlavňovice 15.43 km
Podolský mlýn 15.44 km
pomník padlých WWI, Dlouhá Ves 15.44 km
hrob Marušky Klímové 15.45 km
dětské hřiště Dlouhá Ves 15.45 km
roubenka Milínov 15.45 km
kostel sv. Filipa a Jakuba, Dlouhá... 15.45 km
pomník padlých WWI, Hlavňovice 15.46 km
Slatina u Horažďovic 15.46 km
pomník padlých WWI, Slatina u Hora... 15.47 km
fara Dlouhá Ves 15.47 km
Růžičková Helena 15.48 km
koně Slatina u Horažďovic 15.48 km
SDH Slatina u Horažďovic 15.48 km
kašna Nemilkov 15.49 km
zámek Střelské Hoštice 15.5 km
kasárna zámek Střelské Hoštice... 15.5 km
zámek Nemilkov 15.5 km
Stráž 755 m n. m. 15.51 km
muzeum řeky Otavy a voroplavby, St... 15.52 km
Penc Bořivoj 15.53 km
synagoga Slatina u Horažďovic 15.56 km
kaple sv. Václava, Slatina u Horaž... 15.56 km
Domažličky 15.56 km
Osamělý - Alena Holá 15.57 km
pomník prezidenta T.G.Masaryka, Sl... 15.58 km
SDH Dlouhá Ves 15.59 km
židovský hřbitov Dlouhá Ves 15.6 km
Hádanky domů života - Malé pošumav... 15.6 km
MVE Střelské Hoštice 15.61 km
mlýn Nemilkov 15.61 km
hřbitov Dlouhá Ves 15.61 km
pouť sv. Bartoloměje pod širým neb... 15.62 km
zřícenina kostela sv. Batoloměje... 15.62 km
kostel sv. Martina, Střelské Hošti... 15.67 km
pomník padlých WWI, Střelské Hošti... 15.67 km
hřbitov Střelské Hoštice 15.68 km
Moravec Alois 15.68 km
hrob akad.mal. Alois Moravec 15.68 km
nádraží Nemilkov 15.71 km
Zbraslav 15.71 km
ocelový most Otava, Dlouhá Ves 15.72 km
koupaliště Petrovice u Měčína 15.73 km
zahradní altán, Střelské Hoštice... 15.76 km
Čepinec 15.78 km
Mileč 15.81 km
SDH Stojanovice 15.81 km
Kosmáčov 15.81 km
Pozorka u Měčína 15.83 km
hrušeň Dlouhá Ves 15.84 km
Babí hora 606 m n. m. 15.85 km
Stojanovice 15.86 km
zřícenina Sedlo 15.87 km
zámecká sýpka Střelské Hoštice... 15.87 km
Jiřičná 15.88 km
MVE Dlouhá Ves 15.88 km
V Jamách 15.89 km
koně Jiřičná 15.89 km
lípa Kojšice 15.92 km
židovský hřbitov Slatina 15.92 km
Kojšice 15.92 km
Sedlo u Albrechtic 902 m n. m. 15.92 km
Toulavá kamera ČT - rozhledna na S... 15.92 km
tvrz Jiřičná 15.92 km
fara Mileč 15.95 km
kostel sv. Petra a Pavla, Mileč 15.95 km
zámek Kojšice 15.96 km
Vzteklina, díl 6. 15.97 km
Nuzerov 15.97 km
mlýn Podhora 15.99 km
Vzteklina, díl 1. 15.99 km
kaple Bolešiny 16 km
dětské hřiště Újezdec u Mochtína... 16 km
Újezdec u Mochtína 16.01 km
SDH Bolešiny 16.02 km
Tvrdoslav 16.03 km
zámek Újezdec u Mochtína 16.03 km
Petrovičky 16.07 km
kaple sv. Vojtěcha, Petrovice u Mě... 16.1 km
Petrovice u Měčína 16.11 km
SDH Petrovičky 16.11 km
návesní rybník, Petrovice u Měčína... 16.12 km
monogram LK ze stromořadí 16.12 km
Bolešiny 16.13 km
Žinkovský rybník 16.13 km
kaple Petrovičky 16.15 km
brány statků Petrovice u Měčína... 16.17 km
pomník padlých WWI, Petrovice u Mě... 16.19 km
SDH Petrovice u Měčína 16.2 km
Nový rybník, Petrovičky 16.26 km
Chotěšov u Velhartic 16.3 km
pověst o bitvě na vrchu Bitovín 16.33 km
kaple sv. Antonína, Chotěšov 16.34 km
rybník Chotěšov 16.35 km
SDH Úloh 16.36 km
Úloh 16.37 km
SDH Chotešov 16.38 km
kaple Úloh 16.41 km
Kočandrle Vladimír 16.42 km
Fischer Ivo 16.42 km
Matuška Waldemar 16.42 km
mlýnský náhon, Dlouhá Ves 16.43 km
bunkr (řopík) H-40/35/B1-90 16.44 km
Loučová 16.46 km
Pařezí 16.47 km
zámek Loučová 16.49 km
kaple Panny Marie na Stráni, Čínov... 16.55 km
lipová alej Žinkovy 16.57 km
Otčina - Fatherland 16.62 km
zámek Žinkovy 16.62 km
Pramen života - Der Lebensborn 16.62 km
Jestřáb kontra hrdlička 16.62 km
Neberte nám princeznu 16.62 km
včelín Loučová 16.62 km
zámecká studna Žinkovy 16.63 km
lípa Vlastějov 16.63 km
Braníčkov 16.63 km
most Otava, Dlouhá Ves 16.64 km
pamětní deska Second Dragoons, Žin... 16.64 km
hřbitov Volenice 16.64 km
památník obětí transportu smrti, V... 16.64 km
rybník Braníčkov 16.66 km
Častonice 16.68 km
stavení Častonice 16.68 km
Bezděkov u Kasejovic 16.71 km
památník Antonín Švehla, Újezdec... 16.72 km
kaple u Bohdašic 16.73 km
stavení Braníčkov 16.74 km
Světlá 16.76 km
zábavní park Nepomuk 16.77 km
hřbitov Nepomuk 16.81 km
Naučná ptačí stezka, Eurocamp Běši... 16.83 km
Špitálský rybník, Nepomuk 16.84 km
Potštejn u Žinkov 16.84 km
Újezdec u Bolešin 16.88 km
SDH Nepomuk 16.88 km
Lažánky 16.89 km
fara Volenice 16.9 km
rybníček Rajské 16.91 km
Zuklínský potok 16.91 km
Hejno 16.93 km
bunkr (řopík) H-40/25/D1 16.93 km
Rajské 16.93 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Nepomu... 16.93 km
kostel sv. Petra a Pavla, Volenice 16.94 km
Dvorský rybník Žinkovy 16.95 km
muzeum selského statku, Volenice 16.95 km
U Adamců 16.96 km
kaple Bohdašice 16.96 km
Hubenov 16.97 km
rybník Labuť 16.97 km
pamětní deska Dr. Jan Hromádka 16.97 km
bunkr (řopík) H-40/26/D2 16.98 km
pomník padlých WWI, Volenice 16.98 km
kostel sv. Jakuba, Nepomuk 16.98 km
dům U České lípy, Nepomuk 16.99 km
Hromádka Jan Prof. PhDr. 16.99 km
kašna Volenice 17 km
Volenice 17.01 km
zámek Hubenov 17.01 km
sloup sv. Vojtěcha, Nepomuk 17.01 km
arciděkanství Nepomuk 17.03 km
Nový rybník, Nepomuk 17.04 km
bunkr (řopík) H-40/24/A-160 17.04 km
dětské hřiště Běšiny 17.06 km
pamětní deska Hany Benešové, Žinko... 17.06 km
sraz vozů Škoda, Běšiny 17.06 km
infocentrum Běšiny 17.06 km
koupaliště Běšiny 17.06 km
Bohdašice 17.07 km
Zámyšl 17.08 km
bunkr (řopík) H-40/28/D2 17.1 km
bunkr (řopík) H-40/17/D1 17.11 km
zřícenina barokní kaple, Skalní ko... 17.15 km
památník Spálený les 17.16 km
Rajský mlýn 17.17 km
SDH Volenice 17.17 km
pomník Maruška Klímová, Zvíkov... 17.17 km
Zmizelá Šumava, Tragický omyl 17.17 km
Spořitelna Nepomuk 17.18 km
Vlastějov 17.18 km
pamětní deska sv. Jan Nepomucký 17.19 km
malé muzeum sv. Jana Nepomuckého 17.19 km
bunkr (řopík) H-40/30/B1-90 17.2 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Nepom... 17.21 km
bunkr (řopík) H-40/19/A-140 17.21 km
Nepomucký Jan sv. 17.21 km
světci při kostele sv. Jana Nepomu... 17.22 km
památník 42 obětí pochodu smrti, B... 17.23 km
bunkr (řopík) H-40/20/D2 17.23 km
dětské hřiště Volenice 17.24 km
památník Červený František, pplk. ... 17.24 km
hřbitov Běšiny 17.24 km
hrob vězeň Plocienník 17.25 km
sv. Jan Nepomucký, Nepomuk 17.26 km
Zvíkov 17.27 km
Nepomuk 17.28 km
kašna Nepomuk 17.29 km
SDH Radinovy 17.29 km
památník T. G. Masaryka, Nepomuk 17.29 km
Sokolovna Běšiny 17.3 km
Piaristická kolej, Nepomuk 17.31 km
Němejc Augustin 17.31 km
pamětní deska Augustin Němejc 17.31 km
rodný dům Augustina Němejce, Nepom... 17.31 km
Cyklotoulky - Nepomuk 17.31 km
Rettig Josef Ondřej Liboslav 17.31 km
pamětní deska J. O. L. Rettig 17.31 km
radnice Nepomuk 17.32 km
pamětní deska osvobození Nepomuk... 17.32 km
bunkr (řopík) H-40/18/D2 17.33 km
lípy Dolejší Krušec 17.33 km
sochy na náměstí v Nepomuku 17.34 km
Prostřední Krušec 17.34 km
Spálený les 17.35 km
Sobětice 17.35 km
expozice B-24 Liberator, Nepomuk 17.35 km
infocentrum Nepomuk 17.35 km
Městské muzeum a galerie Nepomuk 17.35 km
kaple Sobětice 17.35 km
Radinovy 17.36 km
František Palacký, Nepomuk 17.37 km
roubenka Sládečků, Běšiny 17.38 km
Vesnický rybník, Měcholupy 17.38 km
muzeum lehkého opěvnění Annín, H-4... 17.39 km
rybník Strašil 17.4 km
Žinkovy 17.4 km
bunkr (řopík) H-40/31/D1 17.4 km
Sejdeme se v Eurocampu 17.41 km
Brzobohatý Ondřej 17.41 km
Nové Městečko 17.41 km
V Klapárně 17.41 km
mlýn č.p. 40 na Drnovém potoce, Bě... 17.41 km
SDH Běšiny 17.41 km
sloup Immaculata, Žinkovy 17.42 km
fara Běšiny 17.42 km
Rovná u Petrovic u Sušice 17.42 km
pamětní deska Jan Žižka, Běšiny... 17.43 km
pomník padlých WWI, Běšiny 17.43 km
kaplička Prostřední Krušec 17.43 km
Běšiny 17.43 km
mlýn Žinkovy 17.44 km
stavení Rovná 17.44 km
Radvanice 17.44 km
kostel Navštívení P. Marie, Běšiny... 17.44 km
kostel sv. Václava, Žinkovy 17.45 km
lípa Rovná 17.45 km
stavení u Pretlů, Ostružno 17.45 km
infocentrum Žinkovy 17.45 km
SDH Slavošovice 17.47 km
kaple Ostružno 17.48 km
Čínov 17.48 km
Štěchovice 17.49 km
Slavošovice 17.5 km
Zvonice pro Čínov - Václav Fiala, ... 17.5 km
pomník padlých WWI, Slavošovice 17.5 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Slavoš... 17.5 km
Chlum u Hartmanic 17.5 km
kaple Žinkovy 17.5 km
lávka Otava, kemp Annín 17.5 km
zámek Běšiny 17.51 km
Husův pomník, Běšiny 17.51 km
pamětní deska genmjr. ing. Emanuel... 17.52 km
Vajce Josef 17.53 km
SDH Ostružno 17.54 km
Zelenohorská pošta, Nepomuk 17.57 km
expozice historické techniky, Nepo... 17.57 km
Ostrovský rybník Běšiny 17.57 km
Ostružno 17.57 km
Dolejší Krušec 17.58 km
zámek Dolejší Krušec 17.59 km
Měcholupy 17.59 km
zámek Měcholupy 17.59 km
Sokolovna Nepomuk 17.59 km
kaple sv. Apoleny, Měcholupy 17.6 km
zámek Horní Chlum 17.6 km
SDH Měcholupy 17.61 km
Jara příslib - Alena Holá 17.62 km
pomník padlých WWI, Lnářský Málkov... 17.63 km
Šebestovský mlýn, Kubešův mlýn... 17.63 km
Nový rybník Běšiny 17.64 km
Sad národní svobody, Měcholupy 17.64 km
pomník národní svobody, Měcholupy... 17.65 km
kaple Lnářský Málkov 17.65 km
Lnářský Málkov 17.65 km
Terezka si prostřelila srdce z neš... 17.65 km
Strašínská jeskyně 17.66 km
dřevěná plastika Věční milenci... 17.67 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Štěcho... 17.69 km
sýpka Měcholupy 17.69 km
rybník Horní Rokos, Měcholupy 17.69 km
památník Brejcha Václav, plk. lete... 17.69 km
pamětní deska Jan Šilingr 17.7 km
pomník padlých WWI, Žinkovy 17.7 km
SDH Životice 17.7 km
Annín 17.71 km
lávka Otava, Annín 17.72 km
dětské hřiště Ostřetice 17.73 km
SDH Ostřetice 17.73 km
kaple Annín 17.73 km
kaple na okraji Ostřetice 17.74 km
kaple Šlépěje sv. Vojtěcha, Nepomu... 17.74 km
hřbitov Žinkovy 17.74 km
přírodní rezervace Na Volešku 17.75 km
kaple Ostřetice 17.75 km
Javoříčko 17.78 km
Ostřetice 17.78 km
Pihovice 17.78 km
koupaliště Annín 17.79 km
pamětní deska František Hradský... 17.79 km
kaple Horní Poříčí 17.79 km
pomník padlých WWI, Horní Poříčí... 17.79 km
sklářské muzeum Annín 17.79 km
Dobřemilice 17.81 km
Rajsko 17.81 km
pamětní deska Josef Pacourek 17.83 km
roubenka Čeletice 17.83 km
kaple Neznašovy 17.86 km
brusírna křišťálového skla Rajský ... 17.89 km
kaple Čeletice 17.9 km
interaktivní muzeum skla Rajský dv... 17.9 km
Čeletice 17.9 km
stavení Čeletice 17.9 km
mlýn Dolní Chlum 17.92 km
Lesa stíny stínat můžem - Petr Fal... 17.92 km
kaple s hrobkou Schmidů, Annín 17.92 km
Copak je to za vojáka 17.92 km
SDH Neznašovy 17.94 km
kaple Dobřemilice 17.95 km
lípy Dobřemilice 17.95 km
nádraží Luby u Klatov 17.95 km
rybník Cihelna, Dolejší Krušec 17.96 km
studánka Panny Marie Klatovské, Če... 17.97 km
osvobození Běšiny 17.97 km
Ohrazenice 17.99 km
vila manželů Kučerových, Neznašovy... 18 km
hřbitov Kadov 18 km
nádraží Běšiny 18 km
hloubkový nálet nádraží Běšiny... 18 km
Neznašovy 18.01 km
silniční most Otava, Annín 18.02 km
Šálený mlýn, Běšiny 18.03 km
Moje místa (Stream.cz) - Začal adv... 18.03 km
Anděl Páně 18.03 km
Andraschko Franz 18.03 km
kostel sv. Mořice, Mouřenec 18.03 km
hřbitov u sv. Mořice, Mouřenec 18.03 km
Javoří u Hartmanic 18.04 km
Zmizelá Šumava, Farářem na Mouřenc... 18.05 km
kaple Nalezeného sv. Kříže, Kadov... 18.08 km
Toulavá kamera ČT - korálky, Nezdi... 18.1 km
výroba korálků a páteříků Wudy, Ne... 18.1 km
stavení Nezdice na Šumavě 18.11 km
vlaková zastávka Vrhaveč 18.11 km
NS Radešovské skály 18.12 km
Horní Poříčí a Dolní Poříčí... 18.12 km
koupaliště Horní Poříčí 18.13 km
NS pod Zelenou Horou 18.14 km
pomník anglických vojínů, Zelená H... 18.16 km
tvrz Kadov 18.16 km
socha Panny Marie Bolestné, Zelená... 18.17 km
chudobinec Kadov 18.17 km
pomník padlých WWI, Kadov 18.18 km
roubenka Strašín 18.18 km
kostel sv. Václava, Kadov 18.19 km
kašna Strašín 18.19 km
fara Kadov 18.2 km
Kadov 18.2 km
koupaliště Nezdice na Šumavě 18.21 km
zámek Dolejší Těšov 18.21 km
Vzteklina, díl 5. 18.22 km
kaple Dolní Chlum 18.22 km
Červený barokní most, Nepomuk 18.22 km
kasárna Zelená Hora 18.23 km
kaple Nezdice na Šumavě 18.25 km
hřbitov Strašín 18.26 km
Strašín 18.27 km
Hostinný dům, Karel Klostermann 18.27 km
Strašínský klen u kostela Narození... 18.28 km
SDH Strašín 18.28 km
kaple sv. Barbory, Strašín 18.28 km
Dolejší Těšov 18.29 km
kaple výklenková u kostela Narozen... 18.29 km
nejmenší studánka na světě ve Stra... 18.3 km
pomník padlých WWI, Strašín 18.3 km
Kněžna Káča a Lamberkové v Čechách... 18.3 km
kostel Narození Panny Marie, Straš... 18.3 km
zjevení Panny Marie ve Strašíně... 18.3 km
legenda o stavbě Strašínského kost... 18.3 km
Strašínská madona - Petr Faltus 18.3 km
Zápotocký Antonín 18.3 km
rodný dům matky Antonína Zápotocké... 18.3 km
Barunka, Antonín Zápotocký 18.3 km
Vrhaveč 18.31 km
Vzteklina, díl 1. 18.32 km
alej ke kostelu Narození Panny Mar... 18.32 km
SDH Nezdice na Šumavě 18.33 km
fara Strašín 18.34 km
Nezdice na Šumavě 18.34 km
lípa Dolejší Těšov 18.34 km
kaple Vrhaveč 18.34 km
Vzteklina, díl 2. 18.34 km
dům nižší šlechty, Nezdice na Šuma... 18.34 km
Kadovský viklan 18.34 km
Merth František Daniel, Msgre. 18.34 km
stavení Kunkovice 18.34 km
zámek Hořejší Krušec 18.4 km
Černé Krávy 18.4 km
Malá Víska 18.41 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ze... 18.41 km
tvrz Luby 18.42 km
Švandrlík Miloslav 18.42 km
Černí baroni, Miloslav Švandrlík... 18.43 km
Černí baroni 18.43 km
Hořejší Krušec 18.45 km
roubenka Kunkovice 18.45 km
zámek Zelená Hora 18.45 km
tvrz Kouskova Lhotka 18.46 km
kaple Dolní Poříčí 18.47 km
dětské hřiště Luby 18.47 km
most Drnový potok, Luby 18.48 km
Kunkovice 18.49 km
Zimní prohlídky na hradě Kašperk... 18.49 km
Toulavá kamera ČT - hrad Kašperk... 18.49 km
Zmizelá Šumava, Legendy hradu Kašp... 18.49 km
hrad Kašperk 18.49 km
Anděl Páně 18.49 km
kaple Kunkovice 18.49 km
skatepark Klatovy 18.52 km
kaple sv. Anny, Čachrov 18.53 km
studánka u sv. Anny, Čachrov 18.53 km
zámek Kunkovice 18.54 km
Hořejší Těšov 18.58 km
BMX dráha Klatovy 18.6 km
Kozí 18.61 km
Švédské hroby, Hartmanice 18.61 km
kostel sv. Mikuláše, Luby 18.62 km
vila se zdobným štítem, Luby 18.62 km
pomník padlých WWI, Kozí 18.62 km
kaple Kozí 18.63 km
obětem května 1945, Luby 18.63 km
Rodina - Karel Bouše, Zelená Hora... 18.63 km
hřbitov Luby 18.63 km
kaple Jarkovice 18.63 km
Luby u Klatov 18.64 km
zřícenina Pustý hrádek 18.64 km
skiareál Nezdice na Šumavě 18.64 km
Trpěšice 18.66 km
Jarkovice 18.66 km
koupaliště Kozí 18.68 km
silniční most Otava, Dolní Poříčí... 18.69 km
Kuzovská lávka 18.69 km
Luby 18.7 km
Fiala Václav 18.72 km
Prší cestou k Mouřenci - Petr Falt... 18.73 km
roubenka Lazny 18.73 km
kaple sv. Václava, Dolní Kochánov... 18.75 km
Vrchnostenský mlýn, Dolní Poříčí... 18.75 km
koloběžky Nezdice na Šumavě 18.76 km
Lazny 18.76 km
Dolní Kochánov 18.77 km
Klášterský rybník 18.77 km
rybník Předslav 18.8 km
Hořákov 18.82 km
Tažovický platan a jinan 18.83 km
rybník pod Hořákovem 18.85 km
lípa s kaplí Hartmanice 18.87 km
Bílek Jindřich 18.87 km
javor pod Zelenou Horou 18.88 km
Kněžice u Strážova na Šumavě 18.88 km
zámek Hořákov 18.89 km
dětské hřiště Klášter 18.89 km
mlýn Klášter 18.89 km
kaple pod Hořákovem 18.9 km
SDH Předslav 18.9 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 18.92 km
dětské hřiště Předslav 18.93 km
Žlíbek 18.93 km
vlaková zastávka Dolní Poříčí... 18.93 km
židovský hřbitov Hartmanice 18.93 km
kaple Žlíbek 18.94 km
koryto Žlíbek 18.94 km
Klášter 18.95 km
roubenka Kněžice u Strážova na Šum... 18.95 km
družstevní elektrárna Ostružná, Ča... 18.96 km
Mrazové srázy u Lazen 18.96 km
kasárna u tanku, Klatovy 18.98 km
Ďurinda Maťo 18.98 km
kaple sv. Floriána, Měčín 18.98 km
zámek Tažovice 18.98 km
pomník padlých WWII, Předslav 18.99 km
Předslav 18.99 km
pomník Mistra Jana Husa, Klášter... 18.99 km
kaple výklenková Makalovy 18.99 km
vila manželů Gregorových, Klatovy... 19 km
letiště Klatovy 19 km
pomník padlých WWI, Klášter 19.01 km
Makalovy 19.01 km
sv. Jan Nepomucký, Předslav 19.01 km
kaple výklenková Předslav 19.02 km
Kolonáda v parku, Klatovy 19.02 km
Copak je to za vojáka 19.02 km
kostel sv. Jakuba Většího, Předsla... 19.04 km
koupaliště Hartmanice 19.04 km
kaple hřbitovní, Hartmanice 19.05 km
hrobka rodiny Kordíků 19.05 km
U Soušků 19.05 km
kašna v městském parku, Klatovy 19.05 km
hřbitov Hartmanice 19.05 km
Parýzek 19.06 km
hřbitov Předslav 19.06 km
zámek Pole 19.06 km
kostel sv. Markéty, Klášter 19.07 km
hrob Leopold Eugen Měchura 19.08 km
bohyně Jitřenka, Klatovy 19.08 km
zámek Palvínov 19.08 km
jeskyně Peklo 19.08 km
pomník padlých WWII, Chaloupky 19.09 km
mlýn Tažovice 19.1 km
Palvínovská alej 19.1 km
Masarykova základní škola Klatovy... 19.12 km
Sokolovna Předslav 19.12 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Nedani... 19.12 km
SDH Nedanice 19.13 km
Nedanice 19.14 km
Palvínov 19.15 km
SDH Pole 19.15 km
Palvínovská lípa 19.15 km
kamenný barokní most, Tažovice 19.16 km
lípy Kochánov 19.17 km
kaple Pole 19.17 km
pomník padlých WWI, Pole 19.17 km
klatovské Gestapo 19.17 km
Lindner Richard 19.17 km
vila továrníka Singera, Klatovy 19.17 km
Winkelhofer Heinrich 19.17 km
Tuškov 19.17 km
Tyršův dub, Předslav 19.17 km
hřbitov Čachrov 19.18 km
hrobka rodiny Majdlovy, Čachrov 19.19 km
SDH Měčín 19.2 km
horská synagoga Hartmanice 19.2 km
Zmizelí sousedé 19.2 km
Bloch Isak Simon 19.2 km
vila továrníka Isaaka Simona Bloch... 19.2 km
návesní rybník, Měčín 19.2 km
památník obětí WWII, Klatovy 19.2 km
Blochova kašna Hartmanice 19.2 km
rybník s ostrovem v městském parku... 19.21 km
kostel sv. Václava, Čachrov 19.21 km
SDH Tažovice 19.22 km
pamětní deska Josef Hlávka, Klatov... 19.23 km
pamětní deska Isak Simon Bloch, Ha... 19.23 km
Bláhovec František 19.23 km
fara Čachrov 19.23 km
Kam spějí děti, Karel Klostermann... 19.23 km
Jan Cimbura, Jindřich Šimon Baar 19.23 km
rybník Hartmanice 19.25 km
pomník padlých WWI, Hartmanice 19.25 km
Chaloupky 19.26 km
radnice Hartmanice 19.26 km
přírodní rezervace Žežulka 19.26 km
Kvetoucí čas - Alena Holá 19.27 km
hrad u Strašína 19.27 km
pamětní deska osvobození Čachrov... 19.28 km
Vatětický klen 19.29 km
selská usedlost s pavlačí Hartmani... 19.31 km
Vatětický jasan 19.32 km
pomník mistra Jana Husa, Čachrov 19.32 km
městské informační stredisko Hartm... 19.32 km
Šumná Šumava - Hartmanice 19.33 km
Cyklotoulky - Hartmanice 19.33 km
Toulavá kamera ČT - Hartmanice 19.33 km
Ziegler August 19.33 km
Hartmanice 19.33 km
pomník padlých WWI, Nedaničky 19.33 km
horní kašna Hartmanice 19.34 km
alej památných stromů Vatětice 19.34 km
muzeum železničních drezín, Čachro... 19.35 km
Tajemství železnic - Vlakem za žel... 19.35 km
lípa na náměstí Hartmanice 19.35 km
Nedaničky 19.35 km
přírodní park Kochánov 19.35 km
SDH Čachrov 19.36 km
Čachrov 19.36 km
sv. Jan Nepomucký, Hartmanice 19.36 km
tvrz Čachrov 19.36 km
kostel sv. Kateřiny, Hartmanice 19.37 km
Zadní Chalupy 19.38 km
vlaková zastávka Klatovy město 19.38 km
Tažovická Lhota 19.38 km
Javoříčko 19.39 km
kaple Tažovice 19.4 km
pomník padlých WWI i II, Měčín... 19.4 km
Šmilovský Alois Vojtěch 19.41 km
Tažovice 19.42 km
PASK - pavilon skla LÖTZ, Klatovy 19.42 km
SDH Hartmanice 19.43 km
sv. Jan Nepomucký, Měčín 19.43 km
vila A. Salzmanna s ordinací 19.43 km
vlastivědné muzeum Dr. Hostaše, Kl... 19.44 km
horská vila, Hartmanice 19.45 km
Měčín 19.45 km
bunkr (řopík) H-40/5/A-160 19.45 km
pamětní deska J. Vančura 19.46 km
štola Loreta 19.46 km
radnice Měčín 19.47 km
bunkr (řopík) H-40/6/A-140 19.47 km
Skašovské hračkářství, Měčín... 19.47 km
kostel sv. Mikuláše, Měčín 19.48 km
Vatětice 19.48 km
zámek zaniklý Vatětice 19.49 km
skiareál Hartmanice 19.49 km
kaple pro slavnost Božího těla, Mě... 19.5 km
Bezděkovský kopec 820 m n. m. 19.51 km
fara Měčín 19.51 km
okrouhlice Klatovy 19.53 km
Žižkův most, Horní Poříčí 19.53 km
kaple Panny Marie Lurdské, Kocháno... 19.53 km
hájovna Loreta 19.53 km
Vatětická lípa 19.53 km
kaple Horní Lhota 19.54 km
koně Měčín 19.54 km
srub, Hartmanice 19.55 km
SDH Horní Lhota 19.55 km
NS Kněží hora 19.56 km
památník obětem komunismu, Klatovy... 19.56 km
pamětní deska Jaroslav Vrchlický... 19.56 km
Krejčí Jan Dr. 19.56 km
památník Dr. Jan Krejčí 19.56 km
Novosedly 19.57 km
Horní Lhota 19.57 km
Halíř Jan 19.57 km
Vrchlický Jaroslav 19.57 km
Talich Václav 19.57 km
Červánky mého mládí, Karel Kloster... 19.57 km
Guth-Jarkovský Jiří Stanislav 19.57 km
Vrba Karel PhDr. 19.57 km
Mochovské modříny, Mochov 19.58 km
Mochov 19.58 km
pomník padlých WWI, Novosedly 19.58 km
barokní dům č.p. 30 Novosedly 19.58 km
Modrý tygr 19.59 km
Pawlík Karel, MUDr. 19.59 km
pamětní deska JUDr. A. rytíř Randa... 19.59 km
mlýn Jesení 19.6 km
Panské Mlýny 19.6 km
rodný dům Karla Boleslava Štorcha,... 19.6 km
pamětní deska Karel Boleslav Štorc... 19.6 km
kaple Panny Marie Loretánské, Lore... 19.6 km
Loreta 19.6 km
kaple sv. Vojtěcha, Novosedly 19.61 km
Čermákův jilm, Mochov 19.61 km
kostel sv. Vavřince a dominikánský... 19.61 km
kaple Zjevení Panny Marie, Klatovy... 19.61 km
Arcibiskupský dům Klatovy 19.61 km
Kramerius Václav Matěj 19.64 km
kostel Narození Panny Marie, Klato... 19.64 km
Vlachův dům, Klatovy 19.64 km
Domov pokojného stáří Naší Paní, K... 19.65 km
pamětní deska MUDr. Alois Mašek 19.65 km
Bílá věž, Klatovy 19.65 km
fara Klatovy 19.66 km
Kočičková Ester 19.66 km
Klatovy 19.66 km
Bílek Jiří JUDr. 19.66 km
Belfín František 19.66 km
Landovský Pavel 19.66 km
Suchý Jiří 19.66 km
Cyklotoulky - Klatovy 19.66 km
Amerling Karel Slavoj MUDr. 19.66 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 19.66 km
Wiendl František 19.66 km
Šesták Antonín, páter 19.66 km
Mogul Šumava Rallye Klatovy 19.66 km
Historic Vltava Rallye 19.66 km
studna před klášterem, Klatovy 19.66 km
hřbitov Měčín 19.66 km
RD s oblou střechou, Hartmanice 19.68 km
operace Argument 19.68 km
Zmizelá Šumava, Messerschmitt v Pe... 19.68 km
pamětní deska Ludevít Procházka... 19.68 km
pamětní deska Leopold Eugen Měchur... 19.69 km
bunkr (řopík) H-40/4/A-220 19.7 km
židovský hřbitov Klatovy 19.71 km
Březí 19.71 km
Policie Modrava 19.72 km
Chvalšovice 19.73 km
pamětní deska MUDr. Bohumil Prusík... 19.73 km
Jak ukrást Dagmaru 19.75 km
infocentrum Klatovy 19.75 km
Klička Josef 19.75 km
Burian Vlasta 19.75 km
AccuWeather - Klatovy 19.75 km
kašna Klatovy 19.75 km
folklórní festival Klatovy 19.75 km
pamětní deska Otakar Vočadlo 19.76 km
Vočadlo Otakar 19.76 km
pamětní deska Lubor Niederle 19.76 km
pomník Michal Růt 19.76 km
kaple Březí 19.76 km
Pohorsko 19.77 km
radnice Klatovy 19.77 km
pamětní deska osvobození Klatov 19.77 km
oslavy osvobození Klatovy 19.77 km
pamětní deska Čs. obrněné brigády,... 19.77 km
pamětní deska okupace Klatov 19.77 km
pamětní deska osvobození ČSR, Klat... 19.77 km
pamětní deska Kateřina Smetanová... 19.77 km
Sázka na třináctku 19.77 km
Radešov 19.77 km
Šumná města - Klatovy 19.78 km
kaple hřbitovní Klatovy 19.78 km
Černá věž, Klatovy 19.78 km
kaple sv. Prokopa, Pohorsko 19.78 km
bunkr (řopík) H-40/3/B1-100 19.78 km
pomník padlých WWI, Klatovy 19.79 km
pomník padlých WWI, Pohorsko 19.8 km
kasárna pod Černou věží, Klatovy... 19.8 km
jezuitská kolej, Klatovy 19.8 km
krematorium Klatovy 19.8 km
památník Pod Valy 19.81 km
Toulavá kamera ČT - barokní lékárn... 19.81 km
barokní lékárna U Bílého jednorožc... 19.81 km
galerie U bílého jednorožce Klatov... 19.81 km
NS Klatovský vycházkový okruh 19.81 km
pamětní deska Josef Klička 19.81 km
studna pod Valy, Klatovy 19.81 km
Katakomby Klatovy 19.82 km
lipová alej Otín - Předslav 19.82 km
kostel Neposk. početí P. Marie a s... 19.82 km
hrob Bohumila Jednoroviče Kosovské... 19.83 km
pomník padlých WWI i II, Klatovy 19.83 km
pamětní deska padlých US Army, Kla... 19.83 km
koupaliště Měčín 19.83 km
Svatební den - Ohlas písní českých... 19.83 km
přírodní rezervace Kněží hora... 19.83 km
Katovická hora, Kněží hora 19.83 km
dílna Vrchlického sady - Václav Fi... 19.84 km
Zamotané švihadlo - Václav Fiala, ... 19.84 km
prampouch, Klatovy 19.84 km
Balbín Bohuslav 19.87 km
hřbitov Klatovy 19.88 km
hrob Prof. MUDr. Karla Pawlíka 19.88 km
sv. Jan Nepomucký, Klatovy 19.89 km
Kochánov 19.9 km
Dragounská kasárna, Klatovy 19.9 km
Štěpnička Jiří 19.9 km
pamětní deska Eduard Formánek 19.91 km
pomník obětem holocaustu, Klatovec... 19.91 km
památník Antonín Švehla, Klatovy... 19.91 km
Formánek Eduard 19.91 km
Stále spolu 19.92 km
MVE Radešov 19.92 km
Tři chlapi na cestách 19.93 km
kostel sv. Michala, Klatovy 19.93 km
synagoga Klatovy 19.94 km
hrob Otakara Vočadla 19.95 km
Radešovská lípa 19.95 km
HZS Plzeňského kraje - Územní odbo... 19.95 km
kaple sv. Anny, Otín 19.98 km
Svinná rozcestí 19.99 km
Pekelské údolí 19.99 km
Kundratice 19.99 km
ubytování v okolí

hotel 6010, Jiřičná

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: hotel ***
Šumava: sušicko
šumavská obec: Jiřičná

ubytování s kapacitou: 40
cena ubytování: od 330 Kč detail

chalupa 8806, Annín

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chalupa
Šumava: sušicko
šumavská obec: Annín

ubytování s kapacitou: 12
cena ubytování: od 250 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

firmy v okolí
 • Konzum Nalžovské Hory

  batoh
  Konzum Nalžovské Hory
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: horažďovicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Konzum Myslív

  batoh
  Konzum Myslív
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: klatovsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Konzum Velenovy

  batoh
  Konzum Velenovy
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: horažďovicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Konzum Hradešice

  batoh
  Konzum Hradešice
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: horažďovicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
Konzum Nalžovské Hory 0.18 km
Konzum Myslív 0.18 km
Konzum Velenovy 2.64 km
Konzum Hradešice 3.66 km
Konzum Ústaleč 4.11 km
Konzum Zavlekov 4.15 km
Konzum Čejkovy 5.09 km
Konzum Břežany 5.33 km
Konzum Budětice 6.05 km
Konzum Zborovy 6.27 km
Konzum Malý Bor 7.28 km
Konzum Pačejov 7.59 km
Konzum Rabí 7.67 km
Bankomat Česká spořitelna 8.34 km
Konzum Plánice 8.35 km
čerpací stanice EuroOil, Kolinec 8.35 km
Konzum Pačejov 8.42 km
Konzum Kolinec 8.64 km
čerpací stanice Benzina, Sušice 8.67 km
Konzum Hrádek 8.83 km
Konzum Žichovice 8.97 km
Konzum Třebomyslice 9.06 km
Konzum Velké Hydčice 9.27 km
Konzum Sušice 9.73 km
čerpací stanice Benzina, Horažďovi... 10.1 km
Bankomat Česká spořitelna 10.3 km
čerpací stanice Shell, Sušice 10.53 km
Bankomat Česká spořitelna 10.62 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 10.63 km
Konzum Ujčín 10.66 km
Bankomat Poštovní spořitelna 11.05 km
Konzum Horažďovice 11.06 km
Bankomat ČSOB 11.06 km
Bankomat GE Money Bank 11.09 km
Bankomat UniCredit Bank 11.09 km
Bankomat Komerční banka 11.14 km
Bankomat Česká spořitelna 11.2 km
Bankomat GE Money Bank 11.31 km
Bankomat Česká spořitelna 11.32 km
Bankomat Komerční banka 11.4 km
Bankomat Poštovní spořitelna 11.41 km
Bankomat ČSOB 11.41 km
Konzum Sušice 11.46 km
Konzum Horažďovice 11.56 km
Konzum Sušice 11.59 km
Konzum Velký Bor 11.73 km
Konzum Nezamyslice 11.98 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Horažďo... 12.09 km
Západočeské konz. družstvo Nekvaso... 12.74 km
Konzum Malonice 13.27 km
Konzum Velhartice 13.7 km
Konzum Žihobce 14.33 km
Konzum Mochtín 14.48 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 14.48 km
Konzum Svéradice 14.54 km
Konzum Petrovice u Sušice 14.85 km
Konzum Chanovice 14.91 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 15.14 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Dlouhá ... 15.16 km
Konzum Hlavňovice 15.29 km
Konzum Dlouhá Ves 15.6 km
Jednota Střelské Hoštice 15.62 km
Konzum Bolešiny 15.97 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 16.13 km
Konzum Chotěšov 16.36 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 16.69 km
čerpací stanice Benzina, Nepomuk 16.85 km
Konzum Soběšice 17.11 km
Bankomat Česká spořitelna 17.18 km
Bankomat Komerční banka 17.21 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 17.24 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17.25 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 17.3 km
Bankomat ČSOB 17.31 km
Konzum Sobětice 17.4 km
Konzum Běšiny 17.5 km
Jednota Střelskohoštická Lhota 17.52 km
Jednota Štěchovice 17.87 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Běšiny... 18.11 km
Konzum Nezdice na Šumavě 18.3 km
Konzum Čečelovice 18.32 km
Konzum Strašín 18.32 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Klatovy... 18.44 km
Konzum Předslav 18.95 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 19.01 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Hartman... 19.05 km
Bankomat Česká spořitelna 19.08 km
Jednota Mečíchov 19.11 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 19.15 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, 5. k... 19.18 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 19.19 km
restaurace Vintíř, Hartmanice 19.19 km
Konzum Hartmanice 19.31 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 19.38 km
Café 27, Hartmanice 19.4 km
Bankomat ČSOB 19.4 km
Bankomat Poštovní spořitelna 19.4 km
Bankomat GE Money Bank 19.42 km
Konzum Měčín 19.51 km
půjčovna lyží a snowboardů, Hartma... 19.57 km
Bankomat Komerční banka 19.71 km
Bankomat Poštovní spořitelna 19.74 km
Bankomat ČSOB 19.76 km
Bankomat Poštovní spořitelna 19.76 km
Bankomat GE Money Bank 19.79 km
Bankomat Česká spořitelna 19.79 km
Konzum Klatovy 19.82 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 19.86 km
Bankomat UniCredit Bank 19.88 km

mohlo by Vás zajímat

Růžičková Helena

batoh
Růžičková Helena
Šumava A-Z: osobnosti
Šumava: horažďovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

Šimek Miloslav

batoh
Šimek Miloslav
Šumava A-Z: osobnosti
Šumava: horažďovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Hlavním posláním národních parků je chránit a uchovávat jedinečná, rozsáhlejší, lidskou činností nedotčená nebo málo dotčená přírodní území jako doklad mnohotvárnosti, krásy a síly přírody, ale i jako základ pro další trvale udržitelný život Země i jejích obyvatel. Národní parky chrání dle mezinárodních kritérií především nerušený přírodní vývoj (na rozdíl od přírodních parků) a slouží jako velkoplošné přírodní „ostrovy“ a srovnávací území pro člověka, jako protipól intenzivně využívaných krajin. Dále jako území zprostředkující modernímu člověku krásu, sílu i „slabost“ přírody a poznání jejích zákonitostí. A v neposlední řadě jako prostor pro vnitřní povznesení člověka, jeho fyzickou i duševní rekreaci. Jen část evropských parků odpovídá plně mezinárodním kritériím. Další se jim postupně snaží přiblížit. Šumava patří mezi ně! Národní park a CHKO Šumava (Boehmerwald, Böhmerwald) leží při jihozápadní hranici ČR s Německem a Rakouskem, od Svaté Kateřiny na severozápadu po Přední Výtoň na jihovýchodu. Národní park Šumava má rozlohu 68 064 ha, CHKO Šumava rozlohu 99 900 ha. Nadmořská výška se pohybuje v národním parku Šumava mezi 600 m (údolí Otavy u Rejštejna) a 1378 m (Plechý), v CHKO Šumava mezi 465 m (Milence u Nýrska) a 1362 m (Boubín). Průměrná nadmořská výška celé Šumavy je 922 m! V této krásné české krajině si jistě najde bohatý sportovní, relaxační, naučný, ozdravný pobyt každý, a to v jakémkoli dni v roce. Ubytování na Šumavě je vhodné nejen jak pro relaxaci tak nevšední zážitky z okouzlující šumavské přírody. Šumava je ideální pro turistické výlety, sportovní aktivity jako lyžování, snowboarding, cyklistiku, golf, plavání, relaxace, in-line bruslení, turistiku, letání, rybolov či jízdu na koních. Ubytování můžete vybírat z ohromné řady ubytovacích kapacit. K poznávání Šumavy jsou Vám k dispozici kempy, horské chaty, prastaré chalupy, ubytování v soukromí, penziony a hotely, hotelové komplexy, apartmánové domy.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

Ozvalo se mluvení v úřadovně — krok a krok... dvéře se otevřely a písař se objevil. Aby prý vešli, pan notář už přišel. Vešli tedy a v následující chvíli stáli v pokojíku za kanceláří před tímto pánem. Zpočátku Krušnej mluvil, poněkud rozvláčně a nesouvisle vypravoval, co se s Václavem Potužákovým přihodilo. Notář dobře neporozuměl, až Potužák sám se ujal slova a věc vylíčil. Notář ho vyslechl, jen a tu tam si dal něco doložit; nakonec děl:

„Činím vás pozorná, že se mnou musíte mluvit, jako byste se zpovídal knězi. Vy tvrdíte, že váš syn onoho pěšáka neuhodil, že se s ním vůbec ani nestřetl, ba, že ho ani neznal. Tomu lze těžce uvěřit. Něco přece předcházet muselo; nepovíte-li mi všecko, znesnadňujete mi můj úkol. Přede mnou se nepotřebujete ostýchat; mně kdybyste řekl, že ho obral, že ho chtěl zavraždit, já se ho nicméně ujmu. Zde není advokáta, mám tedy právo obhajovací. Soudu vy byste musel říci pravdu, kdybyste byl vyslýchán jako svědek, ale že jste otec, máte právo zříci se svědectví. Váš syn smí popřít všechno; nedokáže-li se mu, že skutek spáchal, bude z obžaloby propuštěn."

„Ručím za to, že moje dítě je nevinné," pravil povýšeným hlasem Potužák.

„Na vaše ručení soud ničeho nedá," odpověděl notář, krče ramenoma; „soud uváží výpovědi svědků. Běží zde o obža­lobu pro zločin loupeže, a tu promluví ovšem sborový soud v Budějovicích. Okresní soud zavádí toliko předběžné šetření. Svědkové, pravíte, nebyli ještě slyšeni, najmě onen pěšák, na jehož výpovědi bude nejvíce záležeti, nebyl dosud předvolán. Dokud nevíme, co ten vypoví, nelze ničeho činiti..."

„Vždyť to je lump, zloděj, ničema," — skočil mu do řeči Krušnej; „pan správec sám to řekl a třeba sto svědků to potvrdí..."

„To je možné, ale do toho nám prozatím nic není..."

„A baštýř z Vomáčky, který poslal pro četníka, je od rána do večera opilý..."

„I to je možno, ale bude třeba to dokázat. Nevyrušujte mne, prosím vás, Krušnej! Vy těmhle věcem nerozumíte. A vy, strýčku, řekněte mi teď, co vlastně chcete, abych pro vás učinil?..."

„Přišel jsem prosit o radu, co bych měl učiniti, aby chlapec byl z vazby propuštěn. Složím popřípadě kauci, mám u sebe dva tisíce zlatých..."

„Toť věc nemožná! Možno-li propustit obžalovaného z vazby a vyšetřovat jej na svobodě, o tom rozhodnutí nepří­sluší okresnímu soudu, nýbrž krajskému soudu v Budějo­vicích. Zdejší okresní soud by ho mohl propustiti z vazby jen tehda, kdyby v povaze jeho trestného činu neshledával leda přestupek, nikoli však zločin, nebo kdyby vůbec trestného činu nebylo..."

„Tak, tak!" přisvědčil Potužák; „třeba přesvědčit pana soudce, že se nestal trestný čin..."

„Ale člověče, copak mi tu mluvíte ? Vždyť se stal trestný skutek, vždyť přece sám říkáte, že pěšák byl uhozen do hlavy, omráčen..."

„Ovšemže byl, ale můj chlapec mu to neudělal..." „Počkejte! Uhodil-li ho váš chlapec nebo jiný, to v nej-lepším případě vy nevíte. A uhodit někoho, že následkem rány pozbude vědomí, je dojista trestný čin. Možná, že je to těžké ublížení na těle, možná, že jen lehké; o tom rozhodnou znalci lékaři. Myslím si, že zmíněný pěšák musí vědět, kdo mu tu ránu dal a proč se mu jí dostalo; to pak také souvisí s obrá­ním."

„Ani rány mu nedal, tím méně ho obral o peníze. Třeba to říci panu soudci. Dojdu tam teď a vyložím mu, proč jsem chlapce poslal na Blata, a ježto pan notář je učený pán, který umí mluviti lépe než já, prosil bych, abyste ráčil jiti se mnou a slovo za mne vedl."

Notář se zamyslil. Oči Potužákovy spočinuly plny úzkosti na jeho rtech.

Po chvíli notář vstal a přešed několikrát pokojem zastavil se před Potužákem a děl:

„Ať věc uvážím tak nebo tak, je zbytečno, abych já tam chodil. Řeknu vám upřímně, že se vůbec nerad do téhle věci míchám. Zastupuju skoro výhradně knížete ve sporech, po­vstalých na zdejším panství mezi jeho správou a obyvatel­stvem. Děje se zde mnoho darebáctví, krádeží, pychu, lesního a porybničního pytláctví. Je tu mnoho lidí, kteří si myslí, že při panství každý se smí přiživovat, a knížecí úředníci a zří­zenci jedva stačí, aby uhájili majetek svého pána. Vám ne­pomohu, a kdo ví, koho bych si rozhněval. Radím vám toto: dojděte si k soudu, vyložte věc panu soudci, jmenujte mu svědky, kteří vám dotvrdí, že váš syn neměl nikdy ani hádek, ani sporů s oním pěšákem, že ho vůbec neznal; obec mu vydá vysvědčení, že je hodný, spořádaný, žádný rváč, ani zbůjník, a buďte ubezpečen, že to všecko padne na váhu. Ježto pak vám především o to běží, aby váš syn byl propuštěn z vazby, já na vašem místě bych šel rovnou cestou vyhledat onoho pěšáka a promluvil bych s ním moudré slovo. Kdyby ten při svém prvém výslechu udal, že se možná zmýlil, že ho mohl udeřiti také někdo jiný, že ve všem omámení hned nenašel ony dva zlaté nebo že je mohl vytrousit, byla by věc odbyta a váš syn by šel rovnýma nohama domů. Vy jste zámožný člověk — kdyby snad onen člověk, aby věc se odbyla zkrátka a bez prů­tahů, něco na vás chtěl, nejednal byste moudře, kdybyste snad skrblil. Zacpete mu ústa a dobře bude..."

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky