jediný mokřad v ČR na celosvětovém seznamu na ochranu mokřadů - Modravské slatě zajímavosti ze Šumavy
ochranářský koutek Hamižná hora zapsán 16.6.1985 na seznam IUCN - první v ČSSR zajímavosti ze Šumavy
jediná gotická katedrála v Bavorsku - Řezno zajímavosti ze Šumavy
nejdelší hradní most v Evropě - hrad Velhartice zajímavosti ze Šumavy
jeden ze tří kostelů v Evropě orientovaných na západ - Vejprnice zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položené sluneční hodiny v Čechách - Kleť zajímavosti ze Šumavy
nejstarší kamenný hrad v Čechách - Přimda zajímavosti ze Šumavy

Fierlinger Zdeněk

detailní info

kategorie: kultura a památky / osobnosti
lokalita: táborsko
GPS: 49°22'53.667"N, 14°40'55.057"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Zdeněk Fierlinger, křtěn Zdenko Jindřich Eugen Maria (11. července 1891 Olomouc – 2. května 1976 Praha) byl vysoký sociálně-demokratický a později komunistický funkcionář, československý premiér v prvních dvou poválečných vládách v letech 1945–1946. Je spojován především se zradou své demokratické strany a jejím sloučením s KSČ po komunistickém převratu v roce 1948. Pocházel ze středostavovské rodiny, otec byl středoškolským učitelem v Olomouci. Vystudoval gymnázium. Roku 1910 absolvoval obchodní akademii v Olomouci. V letech 1910 - 1914 působil jako zástupce americké firmy MacCormick International Harvester Co. v Rostově na Donu. První světová válka ho zastihla právě v Rusku, kde vstoupil jako důstojník do československých legií. Za statečnost v boji byl Fierlinger jmenován rytířem řádu sv. Jiří. Byl velitelem čety tzv. sokolské komandy. Byl přítelem plukovníka Švece a spolu chodili na rozvědku. U Zborova byl velitelem 9. roty. Po Zborovu se měl stát velitelem praporu (stejně jako Švec, Husák a Muller) byl však odeslán Odbočkou Československé národní rady s Voskou do USA, aby pomáhal náboru a formování českého vojska v USA. Potom přešel do legií ve Francii. Po válce se Fierlinger vrátil do Československa a vstoupil do diplomatických služeb. 1921-1924 vyslanec v Nizozemsku, 1924-1925 v Rumunsku, 1925-1928 v USA, 1928-1932 ve Švýcarsku (současně zástupce ČSR u Společnosti národů), 1932-1936 v Rakousku; 1937-1939 a 1941-1942 vyslanec, 1942-1945 velvyslanec v Sovětském svazu. V tomto období byl blízkým přítelem a spolupracovníkem Edvarda Beneše. Dokonce si vedle sebe postavili vilu v Sezimově Ústí. V roce 1924 vstoupil do sociálně-demokratické strany. Od roku 1937 do roku 1945 zastával Fierlinger post vyslance (a později velvyslance) v SSSR. Převládá názor, že již dříve ve třicátých letech se stal agentem sovětské tajné služby NKVD. V průběhu války navázal těsnou spolupráci se sovětskými orgány a čs. komunistickou emigrací v Moskvě, v jejichž intencích pak utvářel svou další diplomatickou a politickou aktivitu. V tomto období byl Fierlinger velice blízký exilovému vedení KSČ v čele s Klementem Gottwaldem, které k němu mělo naprostou důvěru. To se projevilo například v roce 1943, kdy komunisté spolu s Fierlingerem připravili podepsání československo-sovětské mírové smlouvy Edvardem Benešem. Těsně před koncem války se stává Fierlinger v exilu předsedou československé vlády a zůstává jím i po návratu do Československa až do voleb v roce 1946. Zároveň se stává vůdcem levého křídla sociální demokracie, které usiluje o co nejtěsnější spolupráci s KSČ. V letech 1946–1947 byl předsedou Československé sociální demokracie. V listopadu 1947 byl z předsednictva vyloučen. Po komunistickém převratu v únoru 1948 byl Fierlinger hlavním iniciátorem sloučení sociálních demokratů s komunisty. Což mělo za následek likvidace sociální demokracie a převedení části strany do KSČ. Za to dostal v roce 1948 místo v Ústředním výboru KSČ. Zdeněk Fierlinger následně působil jako místopředseda vlády (1948–1953), předseda Národního shromáždění (1953–1964) a ministr pověřený řízením Státního úřadu pro věci církevní (1951-1953). Až do roku 1966 byl členem předsednictva Ústředního výboru KSČ. V roce 1968 působil mimo jiné v rámci Svazu československo-sovětského přátelství a po okupaci 1968 vedl jeho delegaci na sovětské velvyslanectví s protestní nótou. Po invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa byl ráno 21. srpna 1968 zvolen členem delegace Národního shromáždění (Dušan Špálovský, Zdeněk Fierlinger, Andrej Žiak, Josef Zedník, Alois Poledňák a Vladimír Kaigl), jejímž úkolem bylo sdělit stanovisko Národního shromáždění k okupaci velvyslanci Sovětského svazu a navázat kontakt s prezidentem republiky Ludvíkem Svobodou. V letech 1948-1971 člen ÚV KSČ, 1948-1966 předsednictva ÚV KSČ. 1948-1953 náměstek předsedy vlády, 1953-1964 předseda NS. 1945-1969 poslanec a 1953-1968 člen předsednictva NS, 1969-1971 poslanec SL FS. 1964-1969 předseda Svazu čs.-sov. přátelství. Autor dvoudílných pamětí Ve službách ČSR (1947, 1948) a několika dalších publikací. Celoživotní přítel Edvard Beneš jej nakonec zavrhl jako zrádce. Málokterého politika moderních dějin Československé republiky označujeme jednoznačně za tak negativní postavu…

Fierlinger Zdeněk na mapě

místa v okolí

Strimpl Ludvík

Strimpl Ludvík

kategorie: kultura a památky / osobnosti
lokalita: táborsko
GPS: 49°22'55.403"N, 14°40'56.192"E

zobrazit více
vila Ludvíka Strimpla, Sezimovo Ústí

vila Ludvíka Strimpla, Sezimovo Ústí

kategorie: kultura a památky / architektura
lokalita: táborsko
GPS: 49°22'55.403"N, 14°40'56.192"E

zobrazit více

další místa v okolí

firmy v okolí

Supermarket Renta Sezimovo Ústí

Supermarket Renta Sezimovo Ústí

kategorie: obchody / smíšené
lokalita: táborsko
GPS: 49°22'46.647"N, 14°41'33.888"E

zobrazit více
Bankomat Česká spořitelna

Bankomat Česká spořitelna

kategorie: bankovní služby / bankomaty
lokalita: táborsko
GPS: 49°23'20.44"N, 14°41'8.8"E

zobrazit více

další firmy v okolí