nejvýše položené gotické město v Čechách - Kašperské Hory zajímavosti ze Šumavy
jeden ze tří kostelů v Evropě orientovaných na západ - Vejprnice zajímavosti ze Šumavy
první přečerpávací elektrárna v České republice z roku 1929 - Hamry zajímavosti ze Šumavy
celosvětově unikátní akt nespravedlnosti - Lex Schwarzenberg zajímavosti ze Šumavy
první Čech, který navštívil metropoli Inků Cuzco, byl František Boryně – Malonice zajímavosti ze Šumavy
jediná gotická katedrála v Bavorsku - Řezno zajímavosti ze Šumavy
největší restaurace v ČR - Na Spilce, Plzeňský prazdroj zajímavosti ze Šumavy

vila Zdeněka Fierlingera, Sezimovo Ústí

detailní info

kategorie: kultura a památky / architektura
lokalita: táborsko
GPS: 49°22'53.667"N, 14°40'55.057"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Vilu v těsném sousedství vily Dr. Edvarda Beneše v Sezimově Ústí pro svého bratra navrhoval zahradní architekt Otokar Fierlinger. Obě osobnosti byly původně velikými přáteli. A oba museli svoje vily po dobu nacistické okupace opustit. Československý velvyslanec v SSSR z let 1941 – 1945 Zdeněk Fierlinger se po osmi letech emigrace do Sezimova Ústí vrátil 3. 6. 1945. S úlevou zjistil, že vila zůstala zachována, Němci pouze vykradli knihovnu. Známá osobnost byla nadšeně přivítána představiteli obce a projevila radost z práce továrny MAS, jejíž návštěvu Zdeněk Fierlinger přislíbil. Nakonec chvíli na hřišti klubu MAS sledoval zápas místních s XI. Rudé armády. V interiéru vily se do dnešních dnů se dochovaly pouze vestavěné skříně, hala s krbem, dřevěné schodiště a původní koupelna. Zdeněk Fierlinger, křtěn Zdenko Jindřich Eugen Maria (11. července 1891 Olomouc – 2. května 1976 Praha) byl vysoký sociálně-demokratický a později komunistický funkcionář, československý premiér v prvních dvou poválečných vládách v letech 1945–1946. Je spojován především se zradou své demokratické strany a jejím sloučením s KSČ po komunistickém převratu v roce 1948. Pocházel ze středostavovské rodiny, otec byl středoškolským učitelem v Olomouci. Vystudoval gymnázium. Roku 1910 absolvoval obchodní akademii v Olomouci. V letech 1910 - 1914 působil jako zástupce americké firmy MacCormick International Harvester Co. v Rostově na Donu. První světová válka ho zastihla právě v Rusku, kde vstoupil jako důstojník do československých legií. Za statečnost v boji byl Fierlinger jmenován rytířem řádu sv. Jiří. Byl velitelem čety tzv. sokolské komandy. Byl přítelem plukovníka Švece a spolu chodili na rozvědku. U Zborova byl velitelem 9. roty. Po Zborovu se měl stát velitelem praporu (stejně jako Švec, Husák a Muller) byl však odeslán Odbočkou Československé národní rady s Voskou do USA, aby pomáhal náboru a formování českého vojska v USA. Potom přešel do legií ve Francii. Po válce se Fierlinger vrátil do Československa a vstoupil do diplomatických služeb. 1921-1924 vyslanec v Nizozemsku, 1924-1925 v Rumunsku, 1925-1928 v USA, 1928-1932 ve Švýcarsku (současně zástupce ČSR u Společnosti národů), 1932-1936 v Rakousku; 1937-1939 a 1941-1942 vyslanec, 1942-1945 velvyslanec v Sovětském svazu. V tomto období byl blízkým přítelem a spolupracovníkem Edvarda Beneše. Dokonce si vedle sebe postavili vilu v Sezimově Ústí. V roce 1924 vstoupil do sociálně-demokratické strany. Od roku 1937 do roku 1945 zastával Fierlinger post vyslance (a později velvyslance) v SSSR. Převládá názor, že již dříve ve třicátých letech se stal agentem sovětské tajné služby NKVD. V průběhu války navázal těsnou spolupráci se sovětskými orgány a čs. komunistickou emigrací v Moskvě, v jejichž intencích pak utvářel svou další diplomatickou a politickou aktivitu. V tomto období byl Fierlinger velice blízký exilovému vedení KSČ v čele s Klementem Gottwaldem, které k němu mělo naprostou důvěru. To se projevilo například v roce 1943, kdy komunisté spolu s Fierlingerem připravili podepsání československo-sovětské mírové smlouvy Edvardem Benešem. Těsně před koncem války se stává Fierlinger v exilu předsedou československé vlády a zůstává jím i po návratu do Československa až do voleb v roce 1946. Zároveň se stává vůdcem levého křídla sociální demokracie, které usiluje o co nejtěsnější spolupráci s KSČ. V letech 1946–1947 byl předsedou Československé sociální demokracie. V listopadu 1947 byl z předsednictva vyloučen. Po komunistickém převratu v únoru 1948 byl Fierlinger hlavním iniciátorem sloučení sociálních demokratů s komunisty. Což mělo za následek likvidace sociální demokracie a převedení části strany do KSČ. Za to dostal v roce 1948 místo v Ústředním výboru KSČ. Zdeněk Fierlinger následně působil jako místopředseda vlády (1948–1953), předseda Národního shromáždění (1953–1964) a ministr pověřený řízením Státního úřadu pro věci církevní (1951-1953). Až do roku 1966 byl členem předsednictva Ústředního výboru KSČ. V roce 1968 působil mimo jiné v rámci Svazu československo-sovětského přátelství a po okupaci 1968 vedl jeho delegaci na sovětské velvyslanectví s protestní nótou. Po invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa byl ráno 21. srpna 1968 zvolen členem delegace Národního shromáždění (Dušan Špálovský, Zdeněk Fierlinger, Andrej Žiak, Josef Zedník, Alois Poledňák a Vladimír Kaigl), jejímž úkolem bylo sdělit stanovisko Národního shromáždění k okupaci velvyslanci Sovětského svazu a navázat kontakt s prezidentem republiky Ludvíkem Svobodou. V letech 1948-1971 člen ÚV KSČ, 1948-1966 předsednictva ÚV KSČ. 1948-1953 náměstek předsedy vlády, 1953-1964 předseda NS. 1945-1969 poslanec a 1953-1968 člen předsednictva NS, 1969-1971 poslanec SL FS. 1964-1969 předseda Svazu čs.-sov. přátelství. Autor dvoudílných pamětí Ve službách ČSR (1947, 1948) a několika dalších publikací. Celoživotní přítel Edvard Beneš jej nakonec zavrhl jako zrádce. Málokterého politika moderních dějin Československé republiky označujeme jednoznačně za tak negativní postavu…

vila Zdeněka Fierlingera, Sezimovo Ústí na mapě

místa v okolí

Strimpl Ludvík

Strimpl Ludvík

kategorie: kultura a památky / osobnosti
lokalita: táborsko
GPS: 49°22'55.403"N, 14°40'56.192"E

zobrazit více
vila Ludvíka Strimpla, Sezimovo Ústí

vila Ludvíka Strimpla, Sezimovo Ústí

kategorie: kultura a památky / architektura
lokalita: táborsko
GPS: 49°22'55.403"N, 14°40'56.192"E

zobrazit více

další místa v okolí

firmy v okolí

Supermarket Renta Sezimovo Ústí

Supermarket Renta Sezimovo Ústí

kategorie: obchody / smíšené
lokalita: táborsko
GPS: 49°22'46.647"N, 14°41'33.888"E

zobrazit více
Bankomat Česká spořitelna

Bankomat Česká spořitelna

kategorie: bankovní služby / bankomaty
lokalita: táborsko
GPS: 49°23'20.44"N, 14°41'8.8"E

zobrazit více

další firmy v okolí