Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

Tábor

Šumava

Obrázek
kategorie: města a obce
podkategorie: města a obce
lokalita: táborsko
GPS: 49°24'50.777"N, 14°39'31.092"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Tábor je město ležící na řece Lužnici a co do počtu obyvatel po Českých Budějovicích druhým největším městem v Jihočeském kraji. Městské centrum je památkovou rezervací, významným centrem turistického ruchu. Tábor je historickým místem spjatým s husitským hnutím. Tábor ve výšce 450 m n. m. - přímo v historické centrum města a nejníže leží řeka Lužnice s výškou 384 m n. m. Tábor leží v Táborské pahorkatině, která se nachází na rozhraní Třeboňské pánve a Vlašimské vrchoviny. Název města patrně vznikl z husitského označení města Tábor (vzniklého podle biblické hory Tábor). Slovo tábor bylo obecné označení pro vojenská ležení, objevuje se od 15. století a vyskytuje se i v polštině a maďarštině. Označení vojenských ležení může také pocházet z turkotatarského slova tabur, znamenající vojsko v obranném postavení nebo vozovou hradbu, a do češtiny se tak dostalo přes maďarštinu. Na místě současného Tábora je prokázáno osídlení z doby halštatské a laténské (mohlo zde existovat keltské oppidum ve 2. století př. n. l., ale není to příliš pravděpodobné). Zaznamenán byl i nález mince císaře Hadriána z doby římské. Ve třináctém století zde nechal Přemysl Otakar II. postavit hrad Hradiště. Z roku 1368 je doklad pánů Hněvka a Konráda. Dále kraj patří pánům z Ústí. V této době už stál kostel svatého Filipa a Jakuba pod hradem. Samotný Tábor byl založen na jaře roku 1420 husity a pojmenován podle hory Thabor u Nazaretu, v dnešním Izraeli. Založení města navázalo na tradici husitských náboženských poutí na hory. Zakladatelé města (např. Petr Hromádka z Jistebnice), pocházející z celých Čech, byli odhodláni vytvořit nové společenství, odmítající lidské zákony a řídící se pouze zákonem Božím. Zpočátku zde byly realizovány ideály křesťanského komunismu, tedy dobrovolného společenství majetku. Nově příchozí odevzdávali všechen svůj majetek do kádí na náměstí. Takto sebraný majetek byl rozdělován mezi členy obce podle jejich potřeb. Teoreticky si byli všichni rovni, žili prostým životem bez přepychu, na pořádek dohlíželi čtyři zvolení hejtmani. Občané se nazývali táborité. Táborská obec měla od počátku vlastní vojsko. Zkušení velitelé, hejtmani, cvičili tábory v boji a zacházení se zbraněmi. Brzy poté táborské vojsko provádělo úspěšné výpady do okolí, dobylo a vyplenilo kláštery v Milevsku, Louňovicích a Zlaté Koruně. Uloupený majetek byl jedním z hlavních zdrojů příjmů táborského společenství. Dobyté kláštery a kostely táborité vypalovali. Jejich vnitřní zařízení, vzácné knihy, sochy i obrazy ničili a pálili, podpořeni ideou obrazoborectví. S nepřáteli zacházeli husité stejně nelítostně, jako katolická vojska s nimi. Táborský komunismus vydržel jen asi půl roku, do podzimu 1420. Pak táboři začali vybírat dávky od vesnických poddaných a stali se tak feudální vrchností, která přijala zvyky jiných držitelů půdy. Od roku 1437 byl Tábor královským městem. Roku 1452 se město vzdalo sedmnáctitisícovému vojsku zemského správce Jiřího z Poděbrad, zavázalo se mu věrnosti. Táborská církev se podřídila arcibiskupovi Janu Rokycanovi. Mikuláš Biskupec z Pelhřimova byl uvržen do vězení. V roce 1492 byla kvůli nedostatku vody na okraji města vybudována vodní nádrž Jordán přehrazením Tismenického potoka. Je nazvána podle řeky Jordán ve Svaté zemi. Roku 1512 byla dokončena stavba chrámu „Proměnění Krista Pána na hoře Tábor“jejímž stavitelem byl pražský mistr Staněk. Roku 1532 byl Tábor postižen velkým požárem a značně byl poškozen i hrad. Na konci třicetileté války, dne 23. 8. 1648, po 5 dnech obléhání Švédy byl dobyt Tábor. Roku 1750 byl povýšen Tábor na město krajské a byl jím do 1848. V roce 1902 se konala v Táboře velká Jihočeská hospodářská, průmyslová a národopisná výstava. V roce 1929 se v Táboře konala rozsáhlá Jihočeská průmyslová a hospodářská výstava, spojena s výstavou československého válečnictví, pořádanou ministerstvem národní obrany. Výstavu provázely sjezdy, slavnosti, kulturní události. Výjimečnost akce potvrdila i návštěva prezidenta ČSR T.G. Masaryka dne 30. června; celkem výstavu navštívilo přes 230 tisíc osob. Pamětihodnosti: Věž Kotnov (bývalý hrad), Stará radnice, kostel Proměnění Páně, vodní nádrž Jordán, Kostnický dům, Husův park, Botanická zahrada, Granátová skála, poutní kostel v Klokotech, barokní zámek Měšice. Členění města (město má 15 místních částí): Čekanice, Čelkovice, Hlinice, Horky, Klokoty, Měšice, Náchod, Smyslov, Stoklasná Lhota, Tábor, Větrovy, Všechov, Zahrádka, Záluží, Zárybničná Lhota.

odkaz: Tábor

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Stará Pošta, Hartmanice - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

Mareš Karel, bg., bombardovací pilot, ve...

batoh
Mareš Karel, bg., bombardovací pilot, velitel 311 Sqdn. RAF
Šumava A-Z: vojáci
Šumava: táborsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

Schmid Jan

batoh
Schmid Jan
Šumava A-Z: osobnosti
Šumava: táborsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

Hrzán Jiří

batoh
Hrzán Jiří
Šumava A-Z: osobnosti
Šumava: táborsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

Kalousek Miroslav

batoh
Kalousek Miroslav
Šumava A-Z: osobnosti
Šumava: táborsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail
Mareš Karel, bg., bombardovací pil... 0 km
Schmid Jan 0 km
Hrzán Jiří 0 km
Kalousek Miroslav 0 km
Zenkl Petr PhDr. 0 km
Koblasa Jan 0 km
Hanibal Jiří 0 km
To byla svatba, strýčku! 0 km
Blázni, vodníci a podvodníci 0 km
Petřík Theodor Prof. Dr. 0 km
Novotný Antonín 0 km
Vojta Hugo gen. 0 km
Táborská setkání 0,01 km
renesanční kašna Tábor 0,01 km
Jan Žižka - Josef Strachovský, Táb... 0,02 km
infocentrum Tábor 0,04 km
kostel Proměnění Páně, Tábor 0,05 km
Husitské muzeum - stará táborská r... 0,06 km
muzeum Strašidelné podzemí, Tábor... 0,07 km
muzeum Kouzlo starých časů, Tábor... 0,07 km
fara Tábor 0,09 km
Stárkův dům, Tábor 0,1 km
kaple Svatého kříže, Tábor 0,11 km
pamětní deska Václav Křižík 0,15 km
vodárenská věž, Tábor 0,16 km
pamětní deska Jaroslav Vacek 0,2 km
klášter bosých augustiniánů s kost... 0,21 km
střelnice Tábor 0,21 km
Pevnosti - Tábor 0,21 km
Husitské muzeum, Tábor 0,22 km
dětské hřiště hradby Tábor 0,24 km
pamětní deska prof. Martin Kolář, ... 0,24 km
Kolář Martin, prof. 0,24 km
divadlo Oskara Nedbala, Tábor 0,26 km
Možná přijde i kouzelník 0,26 km
parking centrum Tábor 0,26 km
pamětní deska budovatelů nových br... 0,27 km
pamětní deska rodný dům Oskar Nedb... 0,29 km
rodný dům Oskara Nedbala 0,29 km
Nedbal Oskar 0,29 km
Housův mlýn, Tábor 0,33 km
Táborský poklad, hrad Kotnov 0,37 km
věž Kotnov 0,38 km
vodopád Jordán, Tábor 0,4 km
socha Brána času a Cesta, Tábor 0,4 km
pomník padlých WWI, Tábor 0,41 km
kaple sv. Filipa a Jakuba, Tábor 0,43 km
pamětní deska Josef Šmaha, Tábor... 0,49 km
keramická fontána, Tábor 0,51 km
Safariherna Tábor 0,51 km
židovský hřbitov Tábor (nový) 0,6 km
meteorologický sloup, Tábor 0,61 km
Rudoarmějec - Luděk Varvažovský, T... 0,71 km
fontána na náměstí TGM, Tábor 0,74 km
pomník padlých WWII, Tábor 0,75 km
kasárna Jana Žižky, Tábor 0,75 km
kostel Československé církve husit... 0,75 km
nádrž Jordán 0,81 km
sokolovna Tábor 0,87 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Kl... 0,97 km
pomník padlých WWI, Klokoty 1,02 km
dětské hřiště Pražské sídliště, Tá... 1,02 km
hřbitov Klokoty - Tábor 1,11 km
nádraží Tábor 1,32 km
kasárna Prokopa Holého, Tábor 1,6 km
vlaková zastávka Horky u Tábora 2,38 km
hřbitov Tábor 2,75 km
hrob Anatolije Osipoviče Oskina 2,75 km
ZOO Větrovy, Tábor 3,02 km
Hýlačka 525 m n. m. 3,04 km
Němec František 3,7 km
Sezimovo Ústí 3,7 km
Kozský potok 3,71 km
pamětní deska Josef Švehla 3,72 km
Švehla Josef 3,72 km
pomník padlých WWI i II, Sezimovo ... 3,72 km
kostel Povýšení sv. Kříže, Sezimov... 3,75 km
hrobka Dr. Edvarda Beneše, Sezimov... 3,82 km
Památník dr. Edvarda Beneše, Sezim... 3,85 km
Čapkova studánka, Sezimovo Ústí... 3,85 km
vlaková zastávka Slapy 3,88 km
Mnichovské dny, Edvard Beneš 3,88 km
vila Hany a Edvarda Benešových, Se... 3,88 km
Hana Benešová, Petr Zídek 3,88 km
Benešová Hana 3,88 km
pomník padlých WWI, Slapy 3,95 km
vila Ludvíka Strimpla, Sezimovo Ús... 3,95 km
Strimpl Ludvík 3,95 km
vila Zdeněka Fierlingera, Sezimovo... 3,99 km
Fierlinger Zdeněk 3,99 km
kaple Slapy 4,2 km
Blázni, vodníci a podvodníci 5,34 km
SDH Malšice 8,04 km
fara Malšice 8,12 km
kostel Nejsvětější Trojice, Malšic... 8,13 km
Malšice 8,15 km
hrob Saprikin Petr 8,18 km
pomník padlých WWI, Malšice 8,18 km
Peterka František 9,12 km
pamětní deska rodný dům Františka ... 10,77 km
Bílek František 10,77 km
Bílkova vila, Chýnov 10,77 km
rodný dům Františka Bílka 10,77 km
řetězový most Lužnice, Stádlec... 11,65 km
Simone André 12,37 km
Třicet případů majora Zemana - Bes... 12,37 km
Katz Leopold 12,37 km
Vaněk František Bernard, Msgre. 12,42 km
Jistebnický kancionál 12,52 km
chalupa Bechyňská Smoleč 10 14,12 km
kaple Bechyňská Smoleč 14,13 km
Bechyňská Smoleč 14,14 km
stavení Bechyňská Smoleč 16 14,15 km
golf Bechyně 15,5 km
nádraží Sudoměřice u Bechyně 15,74 km
Sokol Sudoměřice u Bechyně 15,83 km
dětské hřiště Sudoměřice u Bechyně... 16,3 km
kostel Všech svatých, Sudoměřice u... 16,32 km
pomník padlých WWI, Sudoměřice u B... 16,35 km
fara Sudoměřice u Bechyně 16,36 km
SDH Sudoměřice u Bechyně 16,43 km
Čertova nevěsta 16,82 km
Slunečko František, divizní generá... 17,02 km
Sedláček August 17,09 km
Ančerl Karel 17,28 km
siamská dvojčata, sestry Blažkovy... 17,45 km
hotel Pecka, Sepekov 17,45 km
To byla svatba, strýčku! 17,45 km
pomník padlých WWI, Vlastiboř 17,49 km
Petr ze Sepekova 17,5 km
Sepekov 17,5 km
kaple Vlastiboř 17,5 km
Vlastiboř 17,5 km
Ostrčil Otakar 17,55 km
kasárna a letiště Bechyně 17,64 km
bitva u Mladé Vožice 17,65 km
Nová radnice Soběslav 17,69 km
Blatské muzeum Soběslav - Smrčkův ... 17,7 km
Pověst o zvonech na kostele svatéh... 17,7 km
kostel sv. Petra a Pavla, Soběslav... 17,7 km
Soběslav 17,75 km
Čižmárová Naďa 17,75 km
Mariánský sloup, Soběslav 17,76 km
kašna Soběslav 17,77 km
pomník Mistra Jana Husa, Soběslav... 17,78 km
Stará radnice Soběslav 17,79 km
infocentrum Soběslav 17,8 km
kostel sv. Víta, Soběslav 17,8 km
Blatské muzeum Soběslav - Rožmbers... 17,87 km
Černovický potok 17,87 km
hradby Soběslav 17,95 km
silniční most Černovický potok, So... 17,97 km
galerie sv. Marka, Soběslav 18,04 km
kostel sv. Marka, Soběslav 18,04 km
nádraží Bechyně 18,26 km
vlakové nádraží Soběslav 18,31 km
To byla svatba, strýčku! 18,39 km
Tajemství železnic - S Cimrmanem d... 18,39 km
Bechyňský most Duha 18,39 km
architektura soběslavsko-veselskýc... 18,4 km
muzeum loutek v kovárně, Záluží... 18,41 km
kaple Záluží 18,41 km
Záluží u Vlastiboře 18,41 km
lázně Bechyně 18,45 km
koloběžka Grand Prix, Bechyně 18,5 km
Gutfreud Otto 18,53 km
Kryl Karel 18,53 km
pamětní deska Otto Gutfreund 18,53 km
horní mlýn Bechyně 18,59 km
vila Vendelína Máchy, Bechyně 18,6 km
Chlebov 18,75 km
kaple sv. Floriána, Chlebov 18,76 km
Komárov 18,76 km
pomník padlých WWI i II, Komárov... 18,78 km
busta František Křižík, Bechyně... 18,79 km
Dubský Bedřich 18,79 km
kaple Komárov 18,81 km
pomník padlých WWI, Chlebov 18,81 km
dětské hřiště Komárov 18,82 km
kaple Radětice 18,84 km
koupaliště Bechyně 18,85 km
staré nádraží Bechyně 18,9 km
pomník padlých WWI i II, Radětice... 18,94 km
synagoga Bechyně 18,95 km
muzeum turistiky Bechyně 18,95 km
hřbitov Bechyně 18,97 km
kaple Kamenný Dvůr 18,97 km
kostel sv. Michala, Bechyně 18,97 km
hrob Rudolf Krajc 18,98 km
hrob Sergej Gerasimovič Marčenko 18,98 km
hrob neznámého rudoarmějce, hřbito... 18,99 km
SDH Bechyně 19,01 km
klášter Bechyně a kostel Nanebevze... 19,04 km
židovský hřbitov Bechyně 19,08 km
Krajc Rudolf 19,08 km
Bechyně 19,08 km
infocentrum Bechyně 19,1 km
kostel sv. Matěje, Bechyně 19,13 km
pamětní deska kněz František Sláma... 19,14 km
fara Bechyně 19,14 km
radnice Bechyně 19,17 km
pamětní deska Václav Pichl 19,17 km
pamětní deska letců, Bechyně 19,17 km
rodný dům Václava Pichla 19,18 km
kašna keramická Bechyně 19,18 km
městské muzeum Bechyně 19,18 km
pamětní deska JUDr. Adolf Zahradní... 19,18 km
pomník padlých WWI i II, Bechyně... 19,19 km
hrob vojáků Rudé armády, Bechyně... 19,19 km
muzeum Vladimíra Preclíka 19,28 km
Preclík Vladimír 19,28 km
Alšova jihočeská galerie, Bechyně... 19,3 km
zámek Bechyně 19,37 km
mlýn Bechyně 19,49 km
Boušek, Václav Josef Klement 19,79 km
Přehořov 19,79 km
Veselý Jan, mjr. letec 311 Sqdn. R... 19,79 km
pomník padlých WWI, Přehořov 19,81 km
SDH Přehořov 19,82 km
Kadlec Karel 19,93 km
Vlk Miloslav PhDr. kardinál 19,99 km
Benda Břetislav 19,99 km
ubytování v okolí

apartmány 8204, Kašperské Hory

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: apartmánový dům
Šumava: kašpersko
šumavská obec: Kašperské ...

ubytování s kapacitou: 16
cena ubytování: od 350 Kč detail

chalupa 8806, Annín

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chalupa
Šumava: sušicko
šumavská obec: Annín

ubytování s kapacitou: 12
cena ubytování: od 250 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • Husitské muzeum - stará táborská radnice...

  batoh
  Husitské muzeum - stará táborská radnice, Tábor - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: táborsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • muzeum Kouzlo starých časů, Tábor - otev...

  batoh
  muzeum Kouzlo starých časů, Tábor - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: táborsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • Husitské muzeum, Tábor - otevírací doba...

  batoh
  Husitské muzeum, Tábor - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: táborsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
firmy v okolí
Bankomat Oberbank AG 0,1 km
Bankomat Poštovní spořitelna 0,14 km
Bankomat GE Money Bank 0,32 km
Bankomat Fio banka 0,37 km
Bankomat Poštovní spořitelna 0,38 km
Bankomat ČSOB 0,38 km
Bankomat Poštovní spořitelna 0,38 km
Bankomat ČSOB 0,38 km
Bankomat Česká spořitelna 0,67 km
Bankomat Česká spořitelna 0,79 km
Bankomat Komerční banka 0,83 km
Bankomat Poštovní spořitelna 0,88 km
Bankomat Poštovní spořitelna 0,89 km
Bankomat ČSOB 0,89 km
Bankomat UniCredit Bank 0,96 km
Bankomat ČSOB 1,04 km
Bankomat Poštovní spořitelna 1,05 km
Bankomat Raiffeisenbank 1,13 km
Bankomat Raiffeisenbank 1,13 km
Jednota Tábor 1,16 km
Jednota Tábor 1,18 km
Bankomat GE Money Bank 1,19 km
Bankomat Česká spořitelna 1,19 km
Bankomat Komerční banka 1,19 km
Bankomat Poštovní spořitelna 1,31 km
Bankomat ČSOB 1,36 km
Bankomat Raiffeisenbank 1,74 km
čerpací stanice Shell, Tábor 1,84 km
Jednota Tábor 1,95 km
Bankomat Česká spořitelna 2,15 km
Bankomat ČSOB 2,65 km
Bankomat GE Money Bank 2,66 km
čerpací stanice EuroOil, Tábor, Ná... 2,71 km
čerpací stanice OMV, Tábor, Měšice... 2,77 km
McDonalds, Tábor 2,98 km
čerpací stanice OMV, Tábor, Soběsl... 2,99 km
Bankomat GE Money Bank 3,11 km
Jednota Tábor 3,15 km
Bankomat Poštovní spořitelna 3,18 km
Jednota Měšice 3,26 km
Bankomat Komerční banka 3,33 km
Bankomat Česká spořitelna 3,42 km
Bankomat Česká spořitelna 3,8 km
Bankomat GE Money Bank 3,81 km
Jednota Slapy 3,93 km
Supermarket Renta Sezimovo Ústí 4,56 km
Bankomat Komerční banka 5 km
čerpací stanice Shell, Sezimovo Ús... 5,02 km
Bankomat Poštovní spořitelna 5,07 km
Bankomat ČSOB 5,07 km
Supermarket Astra Sezimovo Ústí 5,08 km
Jednota Sezimovo Ústí 5,33 km
Jednota Zárybničná Lhota 6,11 km
Jednota Radkov 6,68 km
Jednota Chotoviny 6,97 km
čerpací stanice EuroOil, Malšice... 7,59 km
Bankomat Česká spořitelna 7,76 km
Jednota Malšice 8,08 km
Supermarket Malšice 8,09 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotovi... 8,64 km
Jednota Ratibořské Hory 9,81 km
čerpací stanice PAP OIL, Chýnov 10,45 km
Jednota Borotín 10,64 km
Jednota Sudoměřice u Tábora 10,7 km
Jednota Želeč 10,92 km
Jednota Chýnov 11 km
Jednota Nemyšl 11,39 km
Jednota Košice 11,85 km
Jednota Jistebnice 12,45 km
Jednota Stádlec 12,59 km
Jednota Roudná 13,06 km
Jednota Opařany 13,08 km
čerpací stanice Benzina, Mezno LS... 13,12 km
McDonalds Restaurant, Mezno, Mitro... 13,12 km
čerpací stanice Benzina, Mezno PS... 13,3 km
Jednota Hlavatce 13,49 km
Jednota Dolní Hořice 14,08 km
Jednota Myslkovice 14,19 km
Jednota Krtov 14,76 km
Jednota Klenovice 15,6 km
Jednota Božetice 15,82 km
Jednota Pořín 15,84 km
Jednota Choustník 15,86 km
Jednota Sudoměřice u Bechyně 16,39 km
čerpací stanice Benzina, Soběslav... 16,52 km
Jednota Mladá Vožice 16,98 km
Jednota Mladá Vožice 17,1 km
Supermarket Mladá Vožice 17,1 km
čerpací stanice PAP OIL, Soběslav... 17,2 km
Jednota Tučapy 17,21 km
Bankomat Citibank 17,23 km
čerpací stanice PAP OIL, Tučapy 17,26 km
Jednota Oldřichov 17,42 km
Jednota Sepekov 17,43 km
Jednota Soběslav 17,62 km
Supermarket Renta Soběslav 17,65 km
Bankomat Komerční banka 17,67 km
Bankomat Česká spořitelna 17,71 km
Bankomat GE Money Bank 17,94 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18,01 km
Bankomat ČSOB 18,05 km
Jednota Bechyně 18,12 km
Bankomat Komerční banka 18,5 km
Jednota Budislav 18,6 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18,69 km
Bankomat ČSOB 18,69 km
Jednota Bechyně 18,7 km
Jednota Radětice 18,94 km
Supermarket Zuzana Bechyně 18,98 km
Bankomat Česká spořitelna 19,11 km
Jednota Přehořov 19,79 km

mohlo by Vás zajímat

Bechyňská Smoleč

batoh
Bechyňská Smoleč
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: táborsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

Bechyně

batoh
Bechyně
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: táborsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

další informace

Šumava, často přezdívaná Plíce Evropy nebo Zelená střecha Evropy, je pohoří, které se táhne v délce zhruba 120 km podél jižních hranic České republiky a vytváří tak její přirozenou hranici s Rakouskem a Německem. Jedná se o jedno z nejstarších pohoří na našem území, které se pyšní nesčetnými rašeliništi, jezery a prehistorickou vegetací. Šumava a část jejího okolí tvoří CHKO Šumava, její nejzajímavější místa jsou pak součástí stejnojmenného národního parku. Geograficky je Šumava rozdělena do šesti podoblastí: Železnorudská hornatina, Šumavské Pláně, Boubínská hornatina, Trojmezná hornatina, Želnavská hornatina a Vltavická Brázda. Nejvyšším vrcholem Šumavy na české straně je Plechý (1378 m n. m.). Šumava je jedním z nejoblíbenějších turistických a rekreačních cílů Čech. Síť web kamer vás přes net informuje o počasí, sněhu, sněhových podmínkách. Její kouty jsou protkány více než pětisty kilometry značených turistických stezek a cyklotras. Na své si zde bez pochyby přijdou i vášniví houbaři či sportovní nadšenci. Pro milovníky vodních sportů je zde mnoho možností surfingu, raftingu a jachtingu a pro ty, které vyhledávají spíše zimní sporty, zase nespočet lyžařských středisek jako Zadov - Churáňov, Železná Ruda, Špičák, Velký Javor, Lipno, Hochficht a tras pro běžecké lyžování, o jejichž stavu on-line informuje prostřednictvím netu server Bílá stopa. Vyberte si z rozsáhlé nabídky ubytování - hotely, penziony, priváty a apartmány, chaty a chalupy a také kempy čekají na Vaši návštěvu. Ubytovací objekty nabízí pokoje s počtem lůžek, které právě potřebujete, samozřejmostí pokoje je vlastní WC a sprchový kout. U apartmánů vybavená kuchyně - lednice, vařič, rychlovarná konvice, mikrovlnka, nádobí. K běžné výbavě patří uzamykatelná úschovna kol nebo lyží a parkovací místo. Častým vybavením vnitřní bazén, sauna, restauraci. Přijeďte si na Šumavu odpočinout a poslechnout si při relaxaci místní rádio Rock Radio Šumava, Kiss Jižní Čechy…

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

Má to v krvi," říkávala jeho matka, již takové jeho spády tu rmoutily, takže plakala, onde zase zlobily, takže ho nemilosrdně bila, ovšem jen dokud jí chlapec nepřerostl přes hlavu a ona ho zmoci stačila; když pak zesílil a povyrostl a ona jej kdysi trestat chtěla, vyrval jí hůl a řekl: „Dejte si pokoj, mámo, a nebijte mě! Uhodíte-li, uhodím nazpátek a uteču vám."

„Nedej Bože, dítě!" odvětila, „ruka by ti uschla."

Od té chvíle ho už nebila a kluk dělal dokonce, co se mu líbilo.

Když po smrti matčině Potužák ho vyzval, aby šel k němu sloužit, nezdráhal se nijak; naopak, uposlechl rád a pravil: „Půjdu, sedlák, a děkuju vám! Budu vám věrně sloužit."

Potužák skutečně neměl čeho litovat, že ho vzal k sobě. Vojta jako hříbek neměl sobě rovného; přilnul vůbec ke koňům a pečlivě je hleděl; také byl zručný, dovedný a hbitý k neuvěření; uzly v provazech uměl rozvazovat, zmotané řemení, postraňky a postroje rozmotati, porouchané vozy, fasuňky a nákolesníky spraviti tak důkladně a hbitě, že žádný zkušený čeledín se mu nevyrovnal a hospodář začasté všecek udiven hlavou potřásal, vida ho při takovém díle, a svého syna Václava napomínal, aby hleděl odkouknouti něco této dovednosti Vojtově.

Na Blatech byl Vojta ve svém živlu. Po celé dlouhé hodiny, v nejhorším slunečním úpalu, v dešti i v mrazivém větru ležel na břiše, oddávaje se zdánlivě sladké zahálce, a přece nic neušlo bystře pozorujícím jeho očím. Vybíraje si stanoviska, odkud mohl přehlédnouti celá široširá Blata, poznal svá hříbata třeba na vzdálenost dvou kilometrů, a bylo-li třeba je odněkud odehnati nebo jinak zakročiti, vzchopil se a uháněl po rovině s větrem o závod; vydržel v takovém běhu třeba půl hodiny a podobalo se, že by nejrychlejšího koně předhonil. S ostatními hříbky málokdy a jen krátce hovoříval a skoro nikdy se k nim nedružil; nicméně požádal-li ho některý, aby mu pomohl koně sehnat neb jinak mu nápomocen byl, ochotně mu býval k službám. Přesto jej neměli rádi; byť z jiného pole kvítko, nerozuměli mu; pohlíželi naň a na jeho konání s tajnou hrůzou. Cosi příšerného, nevyzpytatelného se jim zdálo býti při něm: plazil se travou a roštím jako had, jedva stopy po sobě zanechávaje; plaval a potápěl se jako vydra a nebál se největších hlubin v rybnících ani potměšilých, bahnitých, rákosím vroubených tůní Soudného potoku, při jehožto březích nejraději dlíval; stávalo se, že pojednou, jakoby učarováním, z místa zmizel, kde ho právě byli viděli, ztratil se, aniž kdo mohl udati, kam se poděl, a rázem zase se objevil, nevědomo, odkud se vzal, nic jinak, jako by ze země se byl vynořil. Někdy po celé hodiny jej nikdo nespatřil; bylo zjevno, že někam daleko odběhl, a najednou tu zase byl, neodpovídaje na otázky, kde ten čas pobyl a co dělal. O jeho konání vědělo se pouze to, že chytával ryby a raky v potoce a že vybíral vejce z hnízd divokých kachen, čejek a chřástalů, která uměl vyhledati dovedněji než kuna; co dělal s rybami a s těmi vejci, tohoť nikdo se nedopátral; jisto bylo, že jich sám nejedl a že je také domů nepřinášel. Vědělo se též, že má rybářské náčiní, keser, čeřen a udice, ale kde tyto věci uschovával, zůstalo jeho tajemstvím. Že lovil, tím se ostatně před svými druhy netajil, protože věděl dobře, že o tom nahlas mluviti nebudou; dal také tu a tam některému z nich několik okounků nebo nějaké „štíhle" (tak nazývají na Blatech menší štiky); kam se dála ostatní jeho kořist, zvěděli právě tak málo jako úkryt jeho rybářského náčiní.

Potužák zvěděl o jeho rybaření a se vší přísností mu je zapověděl; Vojta odpověděl: „Nebojte se, sedlák! — Mne nikdo nedopadne..."

„Ale kradeš, kluku — ryba není tvá a potok je knížecí."

„Potok patří sedlákům," odtušil mrače se Vojta; „ryba je toho, kdo ji umí chytit. Pánbůh dal rybu všem lidem a nejen knížeti."

„S touhle mi přestaň. Povídám ti ještě jednou: nechci, abys chytal... Hleď si svého!" Hoch se zaškaredil ještě více, ale odpovědi už nedal. V jeho pohledu se jevil takový vzdor, že Potužák cítil marnost svého zapovídání.

„Rád bych věděl," tázal se ho zcela mírným hlasem, „kam rybu zanášíš. Pověz mi to!"

Kluk váhal odpovědět. Když hospodář naléhal, zabručel posléze: „Do vody ji házím zase. Chytám jen tak špásem.'" Více z něho nevylezlo. Potužák věděl, že hoch mu nepověděl pravdu, což ho velice zamrzelo, jako vůbec tohle lovení ryb, z něhož předvídal opletačky s knížecími, popřípadě i se soudy. Uvažoval všelijak, jak by přítrž učinil; než čím více o tom přemýšlel, tím úporněji vzmáhalo se v něm přesvědčení, že by se marně namáhal a že kluk si říci nedá. Poznával, že příklad a vedení nezmohou všecko, a vzpomněl na Vojtovu matku, která řekla: „Má to v krvi." Co dělat? Měl chlapce vyhnat? Ponechat jej jeho osudu? — K takové krajnosti se přece neodhodlal; uvážil, že hoch se mu dobře hodí, že koná v domě svou povinnost a že jinak proti poctivosti se neprovinil. Tohle rybaření bylo jeho náruživost, které nemohl odolati. Zdálo se mu, že by se dopustil těžkého hříchu a zavdal podnět ke věcem ještě horším, k nimž by neomylně došlo, kdyby hoch byl sobě ponechán. Takhle jej aspoň zaměstnává, ku práci přidržuje a do jisté míry na uzdě drží. Propustí-li jej, vydá jej úplně jeho náruživosti a následek bude ten, že z chlapce se stane tulák, pytlák a snad i zloděj a lupič ze řemesla. Venkoncem uváženo, Vojta lovil přece jenom v potoce, a Potužák by nebyl býval blatským sedlákem, kdyby ve svém nitru byl přiznával knížecím výlučné a neomezené právo na ryby v něm volně plovoucí. Že on sám v tomto potoce nelovil, nevyplývalo nijak z názoru, že by se tím dopustil krádeže na knížecím majetku, nýbrž z toho pevného přesvědčení, že rybolov a honba sedlákům vůbec nesvědčí, ba, na škodu jim jsou, poněvadž je odvracejí od jejich povinnosti, ukládají jim vzdělávání půdy a starost o dobytek. Když se ozvaly hlasy vyzývající, aby se honitba knížecím více nepřenechávala, on nijak nesouhlasil a rozhodně se takovým řečem opíral; ničeho na tomto jeho přesvědčení neměnilo poukazování na škody, jež zvěř činí na polích; budou-li sedláci honit, tvrdíval, marnost a nepříslušnost budou páchat a opomíjením práce a náležitého dohledu osení vezme desateronásobnou škodu té, která by mu ze zvěře pocházeti mohla. Než kdyby i těchto ohledů nebylo, Potužák by byl přece ryb nelovil v potoce, ani by se byl nepřimlouval, aby sedláci honitbu sami vykonávali, již z toho důvodu, že knížecí o ni stáli, on pak s každým, tudíž i s knížecími dobrou vůli zachovati chtěl a všem možným sporům a kyselostem až úzkostlivě se vyhýbal. „Co je mi do honby!" říkával; „honba mě neuživí, ale práce! Páni za honbu platí, ať si ji mají! Pánům honba, nám práce! — Tak tomu chce řád světový a sám Pánbůh..."

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky