Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

zámek Bechyně

Šumava

Obrázek
kategorie: kultura a památky
podkategorie: zámky
lokalita: táborsko
GPS: 49°17'30.393"N, 14°28'5.342"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Původně knížecí hradiště v Bechyni, zmiňované již v 9. století, stojí na nejjižnějším skalním výběžku nad soutokem říčky Smutná a řeky Lužnice. Z majetku pražských biskupů "pustou horu Bechyni" získal před rokem 1268 král Přemysl Otakar II. a vybudoval zde kamenný hrad. Za krále Jana Lucemburského v předhradí bylo založeno město, roku 1323 obehnané hradbami. K mohutnému opevnění hradu došlo v 15. století. Od sedmdesátých let 13. století docházelo ke střídání majitelů; roku 1340 Bechyně byla i v držbě pánů ze Šternberka (znovu v letech 1477 až 1530, pak 1596 až 1715), od nichž ji získal v roce 1367 markrabě Jošt. Za Bechiňů z Lažan došlo na přelomu 1422-1423 k vypálení města husitským hejtmanem Janem Hvězdou z Vicemilic. Hrad však byl dobyt Prokopem Holým až v roce 1428. Z původního hradu ze 13. století, který stál v jižní části skalnatého ostrohu v dnešní Bechyni, se nezachovaly téměř žádné stavební pozůstatky. Také z pozdně gotických přestaveb hradu a pevnostního systému města se dochovalo velmi málo. Nejvíce se dochovalo z východního a západního křídla hradu, vystavěného podél úzkého dvora, na které navazovalo na severu příčné křídlo s rozsáhlou místností. V jižní části bylo nádvoří uzavřeno čtvrtým křídlem. V severovýchodním rohu východního křídla stála velká hranolovitá věž, chránící obytný prostor hradu. Z interiérových prostor se po mohutné přestavbě na konci 15. a počátku 16. století zachovaly pouze některé přízemní místnosti. V západním křídle je to např. pozdně gotická síň, sklenutá síťovou klenbou s terakotovými žebry, v jejichž průsečících jsou štítky se šternberskými hvězdami. Vznik unikátní architektury byl podmíněn i účastí kameníků z pražské hradní huti. Jedním z nich byl i Wendel Rosskopf (působící i v nedalekém Táboře a v Soběslavi), který kolem roku 1515 vystavěl v přízemí dodnes zachovanou síň, zaklenutou na střední pískovcový sloup v podobě stromu s otesanými větvemi. Do jižní stěny této místnosti byl kolem roku 1520 vsazen pískovcový portál, na jehož římse je vytesán štítek se šternberskou hvězdou. Po šternberské přestavbě na konci 15. a počátku 16. století se bechyňský hrad dočkal největších stavebních úprav až v poslední třetině 16. století, kdy se stal jeho majitelem Petr Vok z Rožmberka. Za jeho panství tak získal hrad zcela novou podobu. Od sedmdesátých let byly v průběhu bořeny a upravovány prostory bývalého hradu nazývaného starý zámek a nově vznikala další část pod názvem nový zámek. Pod vedením italského stavitele Baldassara Maggiho z Arogna vyrostl severně od bývalého hradu renesanční zámek, založený na čtvercovém půdorysu kolem menšího nádvoří. Přes příkop, vybudovaný směrem k městu, se bylo možno dostat do zámku po padacím mostě, který byl nahrazen mostem kamenným se vstupní branou, nad níž dominovala severnímu průčelí zámecká věž s bijícími hodinami. Nově vystavěná patra sterého hradu i prostory nového zámku byly nákladně zdobeny, zařízeny a malovány. Z pozvaných malířů prováděli nejrozsáhlejší práce Gabriel de Blonde, Vilém a Bartoloměj Jelínkové, štukovou výzdobu Antonio Melana. Bohaté malby figurální i ornamentální se uplatnily v soukromých i společenských prostorách zámku, např. v tzv. zbrojnici a soudnici. Nad pozdně gotickým, renesančně přestavěným průjezdem nazývaným Jelenice, který byl sklenut hřebínkovými klenbami, byl v prvním patře vybudován reprezentativní rožmberský sál - svatební síň Petra Voka. Na stěnách byl vyzdoben bohatou malovanou výzdobou například pět vyšších soudů Království českého, starozákonní postavy... Místnosti a chodby v přízemí nového zámku byly většinou sklenuty křížovou hřebínkovou klenbou, patro bylo sklenuto jen částečně. Také vnější úprava zámku byla provedena nákladně. Na zdech přestavěných pozdně gotických budov byla realizována malovaná dekorace, nový zámek byl vyzdoben sgrafitem. Celkový rámec nového sídla doplňovalo i nejbližší okolí a zázemí, které zabezpečovaly požadovanou životní úroveň. Do zámku byla zavedena voda, byla zde zřízena lékárna a u zámku byla založena zahrada. K vlastnímu zámku patřily další, především hospodářské objekty hlavně v prostoru předhradí. Již od konce 15. století zde stála budova špýcharu, v 16. století byl k hradbám přistavěn pivovar. V roce 1586 koupil Petr Vok v předhradí pro své potřeby od původních ajitelů tzv. Hozlaurovský dům postaven kolem poloviny 16. století. Obdobně jako se v následujících staletích měnily interiéry zámku, v nichž jednotliví majitelé uplatňovali době odpovídající úpravy (empír, rokoko, neogotika), docházelo k přestavbám, likvidacím nevyhovujících prostor a výstavbě nových budov i v předhradí. V roce 1690 byl přestavěn pivovar (další úpravy v 19. a 20. století), v roce 1759 provedl D.Morazzi stavební úpravu tzv. Hozlaurovského domu. Roku 1776 byla na předhradí postavena paarovská jízdárna (přeměněna v r. 1864 v duchu romantické gotiky), na počátku devadesátých let 18. století bylo zbořeno jižní křídlo zámku s fortnou a kaplí sv. Ludmily, postupně byla odbourána část opevnění, byl založen empírový park, atd. Komplex bechyňského zámku je veřejně přístupný a prohlídková expozice představuje především historicky nejvýznamnějšího majitele panství Petra Voka z Rožmberka. V bývalém zámeckém pivovaru jsou umístěny výstavní expozice keramiky Alšovy jihočeské galerie, tvořené převážně exponáty z mezinárodních keramických sympozií. V bývalé zámecké sýpce je umístěno Muzeum Vladimíra Preclíka.
odkaz: zámek Bechyně

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Stará Pošta, Hartmanice - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

muzeum Vladimíra Preclíka

batoh
muzeum Vladimíra Preclíka
Šumava A-Z: muzea, expozi...
Šumava: táborsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Preclík Vladimír

batoh
Preclík Vladimír
Šumava A-Z: osobnosti
Šumava: táborsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

Alšova jihočeská galerie, Bechyně

batoh
Alšova jihočeská galerie, Bechyně
Šumava A-Z: muzea, expozi...
Šumava: táborsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

mlýn Bechyně

batoh
mlýn Bechyně
Šumava A-Z: mlýny
Šumava: táborsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail
muzeum Vladimíra Preclíka 0,12 km
Preclík Vladimír 0,12 km
Alšova jihočeská galerie, Bechyně... 0,18 km
mlýn Bechyně 0,19 km
pomník padlých WWI i II, Bechyně... 0,23 km
hrob vojáků Rudé armády, Bechyně... 0,26 km
pamětní deska letců, Bechyně 0,26 km
radnice Bechyně 0,26 km
kašna keramická Bechyně 0,28 km
městské muzeum Bechyně 0,3 km
pamětní deska JUDr. Adolf Zahradní... 0,3 km
pamětní deska Václav Pichl 0,31 km
rodný dům Václava Pichla 0,31 km
infocentrum Bechyně 0,34 km
klášter Bechyně a kostel Nanebevze... 0,35 km
pamětní deska kněz František Sláma... 0,36 km
fara Bechyně 0,36 km
kostel sv. Matěje, Bechyně 0,38 km
Bechyně 0,39 km
Krajc Rudolf 0,4 km
muzeum turistiky Bechyně 0,53 km
synagoga Bechyně 0,53 km
židovský hřbitov Bechyně 0,57 km
kostel sv. Michala, Bechyně 0,62 km
hrob Sergej Gerasimovič Marčenko 0,63 km
hrob neznámého rudoarmějce, hřbito... 0,63 km
hrob Rudolf Krajc 0,64 km
hřbitov Bechyně 0,66 km
SDH Bechyně 0,68 km
busta František Křižík, Bechyně... 0,69 km
horní mlýn Bechyně 0,79 km
Ohnivé léto 0,83 km
vila Vendelína Máchy, Bechyně 0,86 km
kaple Kamenný Dvůr 0,86 km
staré nádraží Bechyně 0,9 km
lázně Bechyně 0,94 km
koloběžka Grand Prix, Bechyně 0,96 km
pamětní deska Otto Gutfreund 0,97 km
Kryl Karel 0,97 km
Gutfreud Otto 0,97 km
Bechyňský most Duha 1,02 km
Tajemství železnic - S Cimrmanem d... 1,02 km
koupaliště Bechyně 1,09 km
nádraží Bechyně 1,13 km
Ohnivé léto 1,53 km
Čertova nevěsta 1,83 km
Židova strouha 1,83 km
Strakonický dudák 1,83 km
Konopický Alois, plukovník v.v. 2,41 km
kaple Nuzice 2,43 km
kasárna a letiště Bechyně 2,94 km
kaple Radětice 3,37 km
pomník padlých WWI i II, Radětice... 3,65 km
SDH Sudoměřice u Bechyně 5,05 km
pomník padlých WWI, Sudoměřice u B... 5,17 km
fara Sudoměřice u Bechyně 5,2 km
kostel Všech svatých, Sudoměřice u... 5,21 km
dětské hřiště Sudoměřice u Bechyně... 5,21 km
nádraží Sudoměřice u Bechyně 5,32 km
Sokol Sudoměřice u Bechyně 5,33 km
židovský hřbitov Koloděje nad Lužn... 5,44 km
Radok Alfréd 5,44 km
Radok Emil 5,44 km
rodný dům Alfréda a Emila Radoků, ... 5,44 km
pamětní deska Alfréda a Emila Rado... 5,45 km
památník Matěje Kopeckého, Koloděj... 5,53 km
pomník padlých WWI i II, Koloděje ... 5,54 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Kolodě... 5,54 km
dětské hřiště Koloděje nad Lužnicí... 5,55 km
Koloděje nad Lužnicí 5,55 km
pomník padlých WWI, Březnice 5,59 km
kaple Březnice 5,59 km
Březnice 5,59 km
SDH Březnice 5,59 km
Krásné živé památky - 16. díl - Na... 5,67 km
zámek Mitrowicz, Koloděje nad Lužn... 5,67 km
SDH Koloděje nad Lužnicí 5,69 km
lesní budhistický klášter Koloděje... 5,75 km
kontribuční sýpka a Josefovský špý... 5,87 km
Bechyňská Smoleč 6,06 km
stavení Bechyňská Smoleč 16 6,09 km
chalupa Bechyňská Smoleč 10 6,1 km
kaple Bechyňská Smoleč 6,1 km
golf Bechyně 6,61 km
Cihelny 6,62 km
Cernan Eugene Andrew 7,73 km
Stanice Pomoc přírodě, Týn nad Vlt... 7,89 km
modřínová alej, Týn nad Vltavou... 7,93 km
dětské hřiště sídliště Týn nad Vlt... 7,96 km
lipová alej míru, Týn nad Vltavou... 7,98 km
NS Onen Svět 8 km
rozhledna Semenec 439 m n. m. 8,01 km
NS lesní Semenec 8,01 km
Sokolovna Týn nad Vltavou 8,02 km
hřbitov Týn nad Vltavou 8,07 km
Brábek František 8,09 km
Husova kaple, Týn nad Vltavou 8,1 km
kaple Panny Marie Karlovské, Týn n... 8,1 km
kostel sv. Víta, Týn nad Vltavou 8,16 km
hrob Matěje Kopeckého 8,17 km
Arcibiskupský pivovar, Týn nad Vlt... 8,22 km
Zámecké divadlo, Týn nad Vltavou... 8,22 km
pamětní deska Josef Sakař 8,23 km
zřícenina hradu Týn nad Vltavou 8,29 km
infocentrum Týn nad Vltavou 8,31 km
dům U Zlatého slunce, Týn nad Vlta... 8,31 km
otáčivé hlediště, Týn nad Vltavou... 8,31 km
studna Týn nad Vltavou 8,32 km
Vltavotýnské podzemní chodby 8,32 km
kašna Týn nad Vltavou 8,35 km
stará pošta, Týn nad Vltavou 8,35 km
radnice Týn nad Vltavou 8,36 km
Týn nad Vltavou 8,36 km
Tchán 8,36 km
Vojna Jaroslav 8,36 km
dům č.p. 25, Týn nad Vltavou 8,37 km
pamětní deska obětem nacismu, Týn ... 8,37 km
dům U Modré hvězdy, Týn nad Vltavo... 8,39 km
kostel sv. Jakuba, Týn nad Vltavou... 8,41 km
Puchmajer Antonín Jaroslav 8,43 km
rodný dům Antonína Jaroslava Puchm... 8,43 km
fara Týn nad Vltavou 8,43 km
dětské hřiště Týn nad Vltavou... 8,44 km
pamětní deska Antonín Jaroslav Puc... 8,44 km
SDH Týn nad Vltavou 8,46 km
U Masáka 8,46 km
vyhlídkové plavby Týn nad Vltavou... 8,5 km
železný most Vltava, Týn nad Vltav... 8,52 km
kaple Dobšice 8,53 km
SDH Dobšice 8,54 km
Dobšice 8,55 km
Kameňák 1, 2, 3 8,56 km
Boží muka, Týn nad Vltavou 8,64 km
solnice, Týn nad Vltavou 8,68 km
nádraží Týn nad Vltavou 8,77 km
kaple sv. Víta, Bečice 8,8 km
Bečice 8,8 km
kaple sv. Anny, soutok Lužnice - V... 8,9 km
řeka Lužnice 8,92 km
soutok Lužnice - Vltava 8,92 km
silniční most Vltava, sv. Anna, Ne... 9,04 km
řetězový most Lužnice, Stádlec... 9,05 km
kaple Panny Marie, Týn nad Vltavou... 9,11 km
pomník padlých WWI i II, Neznašov... 9,26 km
kaple Neznašov 9,28 km
zámek Neznašov 9,33 km
židovský hřbitov Neznašov 9,47 km
Břehy 9,57 km
hřbitov Žimutice 9,67 km
kaple Neposkvrněného Početí Panny ... 9,8 km
Třitim 9,82 km
Vaněk František Bernard, Msgre. 9,94 km
pomník padlých WWI i II, Komárov... 10,13 km
Komárov 10,14 km
pamětní deska učitelské rodině Ern... 10,15 km
Dubský Bedřich 10,17 km
pomník padlých WWI, Žimutice 10,18 km
kaple Komárov 10,18 km
dětské hřiště Komárov 10,21 km
Žimutice 10,26 km
památník popravených Bernartice 10,31 km
hřbitov Bernartice 10,32 km
Peterka František 10,46 km
Husova kaple Bernartice 10,46 km
pomník padlých WWII a gen. Krzákov... 10,49 km
Krzák Rudolf 10,49 km
dům odbojářů, rodina Krzákova, Ber... 10,49 km
Kálalová Vlasta - Di Lottiová 10,51 km
Doktorka z domu Trubačů - Ilona Bo... 10,51 km
pomník padlých WWII, Bernartice 10,59 km
kaple sv. Floriána, Bernartice 10,64 km
paraskupina Intransitive 10,66 km
kašna Bernartice 10,67 km
Bernartice 10,67 km
pomník padlých WWI, Bernartice 10,69 km
kostel sv. Martina, Bernartice 10,69 km
Hrubec Rudolf 10,71 km
fara Bernartice 10,72 km
Záluží u Týna nad Vltavou 10,79 km
kaple, Záluží u Týna nad Vltavou... 10,82 km
Bohunice 10,88 km
pomník padlých WWI i II, Bohunice... 11,05 km
hrob Saprikin Petr 11,19 km
pomník padlých WWI, Malšice 11,19 km
Malšice 11,22 km
kostel Nejsvětější Trojice, Malšic... 11,25 km
fara Malšice 11,25 km
SDH Malšice 11,33 km
Údražský rybník 11,48 km
Jehnědno 11,53 km
pomník padlých WWI, Údraž 11,59 km
SDH Údraž 11,61 km
Údraž 11,61 km
kaple Panny Marie Lurdské, Údraž... 11,61 km
SDH Všemyslice 11,64 km
pomník padlých WWI, Všemyslice 11,65 km
kaple Všemyslice 11,65 km
Všemyslice 11,66 km
tvrz Údraž 11,72 km
Albrechtická lípa 11,91 km
kostel sv. Petra a Pavla, Albrecht... 12,18 km
kapličkový hřbitov, Albrechtice na... 12,19 km
fara Albrechtice nad Vltavou 12,23 km
Všeteč 12,4 km
Albrechtice nad Vltavou 12,43 km
SDH Křenovice 12,44 km
O zatoulané princezně 12,58 km
pomník padlých WWI, Albrechtice na... 12,65 km
dětské hřiště Albrechtice nad Vlta... 12,67 km
Vlastiboř 12,78 km
pomník padlých WWI, Vlastiboř 12,81 km
kaple Vlastiboř 12,81 km
To byla svatba, strýčku! 12,85 km
kaple sv. Anny, Chřešťovice 12,89 km
Skalička 12,91 km
Ohnivé léto 13,15 km
Bzí 13,23 km
Zlatí úhoři 13,3 km
Svatba upírů 13,3 km
zámek Bzí 13,3 km
kostel sv. Jana Křtitele, Chřešťov... 13,32 km
Muzeum historických vozidel Pořeža... 13,32 km
pověst o hlasu zvonu kostela sv. J... 13,32 km
pivovar Bzí 13,35 km
Ohnivé léto 13,36 km
SDH Chřešťovice 13,37 km
hadiště Chřešťovice 13,38 km
hřbitov Chřešťovice 13,38 km
kostel sv. Prokopa, Křtěnov 13,42 km
Pivovarský rybník, Bzí 13,43 km
zámek Chřešťovice 13,43 km
Tvrdošíjní illusionisté, Karel Šar... 13,43 km
Kratochvilné děje z naší vlasti - ... 13,43 km
Husová Anna Regina 13,43 km
Chřešťovice 13,43 km
pomník padlých WWI z Březí - Podhá... 13,44 km
hřbitov Křtěnov 13,44 km
Křtěnov 13,44 km
pomník padlých WWI z Osady, Křtěno... 13,44 km
fara Křtěnov 13,45 km
pomník padlých WWI, Chřešťovice... 13,46 km
kaple Panny Marie, Chřešťovice 13,47 km
Březí u Týna nad Vltavou 13,49 km
To byla svatba, strýčku! 13,64 km
infocentrum Jaderné elektrárny Tem... 13,66 km
zámek Vysoký Hrádek 13,66 km
jaderná elektrárna Temelín 13,94 km
Temelín 13,97 km
pomník padlých WWI, Temelín 14,06 km
rybník Školňák, Temelín 14,07 km
Panský rybník, Temelín 14,18 km
To byla svatba, strýčku! 14,56 km
architektura soběslavsko-veselskýc... 14,56 km
Záluží u Vlastiboře 14,58 km
kaple Záluží 14,6 km
muzeum loutek v kovárně, Záluží... 14,62 km
kaple Slapy 15,18 km
pomník padlých WWI, Slapy 15,44 km
vlaková zastávka Slapy 15,6 km
Petr ze Sepekova 15,65 km
Sepekov 15,65 km
Vlk Miloslav PhDr. kardinál 15,85 km
Benda Břetislav 15,85 km
Podolský most, Vltava 15,92 km
Jízda 16 km
Výlet 16,04 km
pamětní deska Americké armády, Pod... 16,08 km
kaple Paseky 16,09 km
Paseky 16,09 km
pomník padlých WWI, Paseky 16,1 km
pomník Františka Žáka 16,13 km
Žák František, generálmajor 16,13 km
kaple Kluky 16,14 km
pomník František Rakovan, Kluky 16,14 km
pomník padlých WWI, Kluky 16,15 km
Kluky 16,15 km
kaple sv. Prokopa, Kočín 16,38 km
Kočín 16,38 km
kaple sv. Josefa, Temešvár 16,49 km
Hýlačka 525 m n. m. 16,64 km
Sedlec u Temelína 16,69 km
ZOO Větrovy, Tábor 16,8 km
siamská dvojčata, sestry Blažkovy... 16,93 km
hotel Pecka, Sepekov 16,93 km
vlaková zastávka Horky u Tábora 17,1 km
rozvodna Kočín 17,12 km
Probulov 17,54 km
Horký Karel 18,1 km
Purkarec 18,18 km
Žďárské Chalupy 18,18 km
Tálín 18,22 km
NS Milevský vyhlídkový okruh 18,27 km
Černovický potok 18,27 km
SDH Chvalšovice 18,35 km
kaple sv. Václava, Tálín 18,39 km
vila Zdeněka Fierlingera, Sezimovo... 18,44 km
Fierlinger Zdeněk 18,44 km
Nová radnice Soběslav 18,47 km
vila Ludvíka Strimpla, Sezimovo Ús... 18,48 km
Strimpl Ludvík 18,48 km
Chvalešovice 18,49 km
Pověst o zvonech na kostele svatéh... 18,52 km
kostel sv. Petra a Pavla, Soběslav... 18,52 km
Čapkova studánka, Sezimovo Ústí... 18,52 km
kostel sv. Víta, Soběslav 18,54 km
hrobka Dr. Edvarda Beneše, Sezimov... 18,54 km
Stará radnice Soběslav 18,55 km
vila Hany a Edvarda Benešových, Se... 18,55 km
Hana Benešová, Petr Zídek 18,55 km
Mnichovské dny, Edvard Beneš 18,55 km
Benešová Hana 18,55 km
Soběslav 18,57 km
Čižmárová Naďa 18,57 km
Kozský potok 18,58 km
Mariánský sloup, Soběslav 18,6 km
kašna Soběslav 18,61 km
Žďár u Protivína 18,61 km
Památník dr. Edvarda Beneše, Sezim... 18,62 km
kaple Panny Marie, Žďár u Protivín... 18,62 km
Blatské muzeum Soběslav - Smrčkův ... 18,62 km
Ostrčil Otakar 18,63 km
hřbitov Klokoty - Tábor 18,64 km
pomník Mistra Jana Husa, Soběslav... 18,67 km
dětské hřiště, Žďár u Protivína... 18,67 km
infocentrum Soběslav 18,69 km
pomník padlých WWI, Klokoty 18,72 km
Blatské muzeum Soběslav - Rožmbers... 18,72 km
silniční most Černovický potok, So... 18,73 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Kl... 18,73 km
hradby Soběslav 18,78 km
pomník padlých WWI i II, Sezimovo ... 18,81 km
Němec František 18,81 km
Sezimovo Ústí 18,81 km
Tálínský rybník 18,82 km
kostel Povýšení sv. Kříže, Sezimov... 18,82 km
pamětní deska Josef Švehla 18,84 km
Švehla Josef 18,85 km
kostel sv. Marka, Soběslav 18,86 km
galerie sv. Marka, Soběslav 18,86 km
pomník vojákům Rudé armády, Milevs... 18,87 km
kaple Chrastiny 18,88 km
pomník padlých WWI, Chrastiny 18,88 km
Chrastiny 18,91 km
kasárna Prokopa Holého, Tábor 18,91 km
Sokolovna Milevsko 18,94 km
kaple sv. Filipa a Jakuba, Tábor 18,98 km
věž Kotnov 19 km
Táborský poklad, hrad Kotnov 19,02 km
paraskupina Glucinium 19,07 km
vlakové nádraží Soběslav 19,12 km
kaple Nejsvětější Trojice, Milevsk... 19,12 km
Karel Stehlík - František Mrázek, ... 19,13 km
Stehlík Karel 19,13 km
dětské hřiště Hůrka, Milevsko... 19,14 km
židovský hřbitov Milevsko 19,19 km
klášter bosých augustiniánů s kost... 19,2 km
kaple svatého Jana Nepomuckého, Mi... 19,2 km
Husitské muzeum, Tábor 19,21 km
pamětní deska Jaroslav Vacek 19,21 km
kostel sv. Bartoloměje, Milevsko 19,23 km
hřbitov Horní Záhoří 19,24 km
Housův mlýn, Tábor 19,25 km
pamětní deska Václav Křižík 19,25 km
pomník padlých WWI i II, Milevsko... 19,26 km
kostel sv. Michala, Horní Záhoří... 19,26 km
minerál písekit 19,28 km
fara Horní Záhoří 19,28 km
Spořitelna Milevsko 19,29 km
rybník Podhorák 19,29 km
kaple sv. Barbory, Záhoří 19,29 km
Milevské maškary 19,3 km
fara stará Milevsko 19,31 km
Milevsko 19,31 km
Husitské muzeum - stará táborská r... 19,32 km
pamětní deska František Koláček, M... 19,32 km
pamětní deska Vladislav Chvála, Mi... 19,32 km
pamětní deska Josef Buzek, Milevsk... 19,32 km
pamětní deska Jan Jeřábek, Milevsk... 19,32 km
památník obětem komunismu, Milevsk... 19,32 km
pamětní deska Karel Papoušek a Jar... 19,32 km
Nová radnice Milevsko 19,33 km
Pevnosti - Tábor 19,34 km
Stará radnice Milevsko 19,34 km
infocentrum Tábor 19,34 km
pomník hrdinům 2. světové války, M... 19,35 km
rybník Rabyň 19,37 km
Schmid Jan 19,37 km
Hrzán Jiří 19,37 km
Kalousek Miroslav 19,37 km
Mareš Karel, bg., bombardovací pil... 19,37 km
Zenkl Petr PhDr. 19,37 km
Tábor 19,37 km
Novotný Antonín 19,37 km
Vojta Hugo gen. 19,37 km
Hanibal Jiří 19,37 km
Petřík Theodor Prof. Dr. 19,37 km
Koblasa Jan 19,37 km
To byla svatba, strýčku! 19,37 km
Blázni, vodníci a podvodníci 19,37 km
Táborská setkání 19,38 km
fara Tábor 19,38 km
renesanční kašna Tábor 19,38 km
kostel Proměnění Páně, Tábor 19,39 km
Jan Žižka - Josef Strachovský, Táb... 19,39 km
Stárkův dům, Tábor 19,41 km
muzeum Kouzlo starých časů, Tábor... 19,42 km
muzeum Strašidelné podzemí, Tábor... 19,42 km
synagoga (nová) Milevsko 19,43 km
infocentrum Milevsko 19,43 km
synagoga (stará) Milevsko 19,44 km
pomník obětem genocidy, Milevsko 19,44 km
pamětní deska prof. Martin Kolář, ... 19,46 km
Kolář Martin, prof. 19,46 km
Možná přijde i kouzelník 19,46 km
divadlo Oskara Nedbala, Tábor 19,46 km
kaple Svatého kříže, Tábor 19,47 km
Občanská záložna, Milevsko 19,48 km
pamětní deska budovatelů nových br... 19,49 km
pamětní deska rodný dům Oskar Nedb... 19,51 km
Nedbal Oskar 19,51 km
rodný dům Oskara Nedbala 19,51 km
střelnice Tábor 19,53 km
vodárenská věž, Tábor 19,54 km
parking centrum Tábor 19,54 km
socha Brána času a Cesta, Tábor 19,55 km
pomník padlých WWII, Tábor 19,57 km
pomník padlých WWI, Tábor 19,59 km
pamětní deska Josef Šmaha, Tábor... 19,59 km
dětské hřiště hradby Tábor 19,6 km
keramická fontána, Tábor 19,62 km
Milevské muzeum 19,64 km
Zkažená krev, Vladimír Šindelář... 19,64 km
Šindelář Vladimír 19,64 km
Historické panoptikum jihočeského ... 19,64 km
dětské hřiště Pražské sídliště, Tá... 19,67 km
Safariherna Tábor 19,68 km
kasárna Jana Žižky, Tábor 19,68 km
meteorologický sloup, Tábor 19,69 km
klášter premonstrátů Milevsko 19,7 km
klášterní lípa Milevsko 19,7 km
kostel Navštívení Panny Marie, Mil... 19,72 km
kostel Československé církve husit... 19,73 km
Klášterní most, Milevsko 19,74 km
Opatská kaple, klášter Milevsko 19,74 km
kašna klášterní Milevsko 19,74 km
vodopád Jordán, Tábor 19,77 km
děkanství Milevsko 19,77 km
kostel sv. Jiljí, Milevsko 19,78 km
hřbitov Milevsko 19,79 km
Rudoarmějec - Luděk Varvažovský, T... 19,79 km
sokolovna Tábor 19,79 km
fontána na náměstí TGM, Tábor 19,8 km
lípa u hřbitova, Milevsko 19,82 km
Žulová sympozia, park Bažantnice, ... 19,87 km
židovský hřbitov Protivín 19,88 km
židovský hřbitov Tábor (nový) 19,91 km
kaple vyklenková sv. Jana Nepomuck... 19,92 km
hřbitov Protivín 19,96 km
pomník padlých WWI, Protivín 19,97 km
ubytování v okolí

apartmány 8204, Kašperské Hory

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: apartmánový dům
Šumava: kašpersko
šumavská obec: Kašperské ...

ubytování s kapacitou: 16
cena ubytování: od 350 Kč detail

chalupa 8806, Annín

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chalupa
Šumava: sušicko
šumavská obec: Annín

ubytování s kapacitou: 12
cena ubytování: od 250 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • městské muzeum Bechyně - otevírací doba...

  batoh
  městské muzeum Bechyně - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: táborsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • Muzeum historických vozidel Pořežany - o...

  batoh
  Muzeum historických vozidel Pořežany - otevírací doba
  Šumava A-Z: technické
  lokalita: budějovicko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • infocentrum Jaderné elektrárny Temelín -...

  batoh
  infocentrum Jaderné elektrárny Temelín - otevírací doba
  Šumava A-Z: technické
  lokalita: budějovicko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
firmy v okolí
 • Bankomat Česká spořitelna

  batoh
  Bankomat Česká spořitelna
  Šumava A-Z: bankomaty
  lokalita: táborsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Supermarket Zuzana Bechyně

  batoh
  Supermarket Zuzana Bechyně
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: táborsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Jednota Bechyně

  batoh
  Jednota Bechyně
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: táborsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Bankomat ČSOB

  batoh
  Bankomat ČSOB
  Šumava A-Z: bankomaty
  lokalita: táborsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
Bankomat Česká spořitelna 0,32 km
Supermarket Zuzana Bechyně 0,56 km
Jednota Bechyně 0,79 km
Bankomat ČSOB 0,8 km
Bankomat Poštovní spořitelna 0,8 km
Bankomat Komerční banka 0,95 km
Jednota Bechyně 1,25 km
Jednota Radětice 3,66 km
Jednota Sudoměřice u Bechyně 5,09 km
Jednota Týn nad Vltavou 7,86 km
Jednota Borovany 7,96 km
Bankomat Česká spořitelna 8,31 km
Bety Týn nad Vltavou 8,33 km
Bankomat ČSOB 8,34 km
Bankomat Poštovní spořitelna 8,36 km
Bankomat Komerční banka 8,38 km
čerpací stanice Shell, Týn nad Vlt... 8,85 km
Bankomat GE Money Bank 8,95 km
Jednota Týn nad Vltavou 8,98 km
Bankomat Česká spořitelna 9 km
Jednota Stádlec 9,81 km
Jednota Slabčice 10,15 km
Jednota Bernartice 10,77 km
Jednota Hlavatce 11,12 km
Supermarket Malšice 11,28 km
Jednota Malšice 11,29 km
Jednota Opařany 11,73 km
čerpací stanice EuroOil, Malšice... 11,79 km
Jednota Albrechtice 12,35 km
Jednota Želeč 13,23 km
Jednota Podolí 13,69 km
Bankomat ČSOB 13,75 km
Bankomat Poštovní spořitelna 13,94 km
Jednota Slapy 15,46 km
Jednota Sepekov 15,55 km
Jednota Borkovice 15,78 km
Jednota Dolní Bukovsko 15,81 km
Jednota Kluky 16,27 km
Jednota Jetětice 16,5 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17,51 km
Bankomat ČSOB 17,53 km
Jednota Božetice 17,65 km
Jednota Klenovice 17,94 km
čerpací stanice PAP OIL, Soběslav... 17,98 km
čerpací stanice Benzina, Soběslav... 18,07 km
Bankomat Citibank 18,09 km
Bankomat Raiffeisenbank 18,14 km
Jednota Roudná 18,21 km
Bankomat Česká spořitelna 18,32 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18,37 km
čerpací stanice Benzina, Milevsko... 18,42 km
Bankomat Komerční banka 18,45 km
Bankomat ČSOB 18,45 km
Bankomat Česká spořitelna 18,47 km
Supermarket Renta Soběslav 18,52 km
Bankomat Komerční banka 18,54 km
Bankomat Česká spořitelna 18,61 km
Bankomat GE Money Bank 18,7 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18,75 km
Bankomat ČSOB 18,78 km
Jednota Soběslav 18,82 km
Jednota Dříteň 18,86 km
čerpací stanice Shell, Sezimovo Ús... 18,91 km
Jednota Tábor 18,92 km
Supermarket Renta Sezimovo Ústí 18,98 km
Bankomat Česká spořitelna 19,12 km
Bankomat Komerční banka 19,15 km
Jednota Krč 19,21 km
Bankomat GE Money Bank 19,23 km
CENTRUM Milevsko 19,23 km
Bankomat ČSOB 19,25 km
Bankomat Komerční banka 19,31 km
Bankomat Poštovní spořitelna 19,32 km
Bankomat Česká spořitelna 19,33 km
Bankomat Komerční banka 19,37 km
Jednota Záhoří 19,37 km
Bankomat Česká spořitelna 19,38 km
Supermarket Astra Sezimovo Ústí 19,4 km
Bankomat Oberbank AG 19,43 km
Bankomat Poštovní spořitelna 19,44 km
Bankomat Česká spořitelna 19,45 km
Bankomat GE Money Bank 19,47 km
Bankomat ČSOB 19,48 km
Bankomat Poštovní spořitelna 19,48 km
Bankomat ČSOB 19,49 km
Bankomat Poštovní spořitelna 19,49 km
Bankomat Poštovní spořitelna 19,52 km
Bankomat ČSOB 19,52 km
Bankomat ČSOB 19,52 km
Bankomat Poštovní spořitelna 19,52 km
Bankomat GE Money Bank 19,53 km
Bankomat GE Money Bank 19,54 km
Bankomat Fio banka 19,56 km
Bankomat GE Money Bank 19,57 km
Bankomat Poštovní spořitelna 19,57 km
čerpací stanice OMV, Tábor, Soběsl... 19,62 km
McDonalds, Tábor 19,62 km
čerpací stanice OMV, Řípec 19,7 km
Jednota Sezimovo Ústí 19,75 km
Bankomat Česká spořitelna 19,76 km
Bankomat ČSOB 19,81 km
Bankomat Komerční banka 19,82 km
Bankomat Poštovní spořitelna 19,92 km
Jednota Tábor 19,96 km
Bankomat UniCredit Bank 19,97 km

mohlo by Vás zajímat

zámek Dírná

batoh
zámek Dírná
Šumava A-Z: zámky
Šumava: táborsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

zámek Lžín

batoh
zámek Lžín
Šumava A-Z: zámky
Šumava: táborsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

další informace

Klima šumavských hor je úměrné nadmořské výšce, srážky jsou nepatrně vyšší, stálejší sněhová pokrývka bývá v polohách nad 900 m n. m. Průměrné roční teploty se pohybují od 5 °C v 1 000 m n. m. do 2,5 °C v polohách nad 1 300 m n. m. Roční srážky téměř všude přesahují 1 000 mm, v centrálních částech se pohybují až okolo 1 500 mm. Sněhová pokrývka bývá vysoká hlavně v polohách nad 1 100 m n. m., níže dosahuje v průměru 80 cm. Hřebenové oblasti a vysoko položená údolí mají sníh 5 - 6 měsíců v roce s maximy přes 1,5 m! V zimě jsou na Šumavě velmi dobré podmínky pro lyžování. Mnoho desítek kilometrů upravených běžeckých stop, spousty sjezdových tratí, rekreační chalupy a chaty, penziony, apartmány, hotely – to je tvář zimní Šumavy. Samozřejmě že i ostatní roční období jsou na Šumavě krásně. Síť turistických a cyklistických tras s informačními panely jsou ideálním předpokladem pro rodinnou dovolenou od jara do podzimu. Pro pěší turisty je připravena řada naučných stezek, pro milovníky architektury k vidění řada památkových rezervací, pro milovníky historie nespočet památek (kulturních, církevních, technických) . Šumava je ideálním místem pro Vaši levnou českou dovolenou. Mnoho informací přináší nejstarší šumavský net šumava.cz - http://www.sumava.cz/. K poznávání Šumavy a těchto technických památek jsou Vám k dispozici k levnému a kvalitnímu ubytování autokempy, kempy, horské chaty a chaty, prastaré chalupy, ubytování v soukromí, penziony a hotely, hotelové komplexy, apartmány. K výbavě běžně patří zahrady s posezením, úschovny kol a lyží, parkoviště, vybavení pro rodiny s dětmi. K vnitřnímu vybavení společenské místnosti, restaurace, bary pro společné posezení.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

Potužák se ulekl těchto slov, ale přemohl se, nedal toho na sobě znáti. Celou noc tehda nespal, rozjímaje, jak by věci přišel opatrně na kloub. Pozoroval hocha, zaváděl s ním různé hovory, pátral na všecky strany, ale ničeho se nedo-pátral. Žena má pravdu, říkal si: leknutí, hrůza a strach jím otřásly, ale aby se pominul rozumem, toho přece nebude. Do takových konců docházejí toliko lidé, kteří zahálejí. Neustálá práce ho vyhojí, po nějakém čase zapomene...

Neklamal se v jednom: strach a hrůza lehly na ducha ubohého Václava, avšak nikoli strach a hrůza, které měl za sebou, nýbrž děs, jenž z těch časů neustával ho mučiti a jenž mu pocházel od hříbka Vojty. Cítil-li se dříve poután k tomuto hochu jakousi tajnou, nevysvětlitelnou kouzelnou mocí, jíž nebyl s to odolávati, děsil se ho nyní čím dále tím více, a přece neměl dosti síly, aby se od něho odtrhnul, ač pouta mu byla nyní zjevná. Jeho ustrašená obrazotvornost zavlékala ho bez ustání v ono místo hrůzy a hanby, kam se byl dostal na pouhé lživé udání onoho pěšáka a z něhož, jak se mu zdálo, jen božím zázrakem vyvázl. Co konal Vojta, muselo neodvratně do­jiti svého konce na onom místě, a on sám se pokládal do jisté míry za jeho spoluviníka, poněvadž nejenže o skutcích jeho měl vědomost, ale že i cítil, že by se marně vzpouzel, kdyby Vojta chtěl, aby bral na nich činnou účast. Cítil také, že Vojta si s ním pohrával nic jinak než jako rybář s rybkou, která již visí na udici. Ten zajisté na něho téměř nepromluvil ústy, ale zraky jeho mluvily, jako jedem napuštěné střely do duše se mu zabodávaly. Kromě toho mu nemohlo ujiti, že jeho sestra je úplně ve vleku tohoto strašného člověka. Jeho svědomí se ozývalo, bouřilo se, domlouvalo mu, aby upozornil otce, matku — ale kdeže by se byl odvážil!... Nejvíce se bál nocí. Uléhávaje večer očekával pokaždé, že Vojta se připlíží k němu a že bude něco od něho žádat, něco strašného, pří­šerného.. . Žádat? — To to, poručí mu, pohrozí, a jemu ne­zbude než to vykonat. Věděl předem, že by se marně bránil, že poslechnout! musí! Často probděl celou noc v smrtelných úzkostech, zíral upřeně do tmy, napínal sluch, při každém šelestu se zachvěl... Než, Vojta nepřišel, ani jednou se ne­objevil u jeho lůžka, a čím déle trvalo toto neustálé očekávání, tím trapnější byly představy, které jej mučily, tím úporněji přemítal o plánech a úmyslech, jež Vojta po jeho soudu kul. Někdy by byl přísahal, že zaslechl šramot, že spatřil přebíhající stín; pak nepochyboval, že hříbek se plíží ven svým neslyšným krokem nočního dravce, a jeho myšlenky přelétaly k Apoleně. Ta jistě a neomylně se krade ze své komůrky, schází se s Voj­tou — v sadě u rybníčka, ve stodole, v polích... bouřil se, zlost a hnus ho jímaly, šeredné obrazy v rámech černé noční tmy vyvstávaly v jeho rozhárané, horečně zmítané fantazii... pěsti jeho se zatínaly, pudilo ho to ven, ale neměl síly, nohy byly strnulé, v žilách krev se proměnila v olovo a na ucho zazněl hlas — přelud sluchový — ostrý a třeskutý jako údery kladiva na kovovou desku: „Lež! Lež! Lež! Ty blázne! To je osud!..." Jindy se chtěl pomodlit, Boha poprosit, aby ho zbavil těchto strašných muk: rty jeho jektaly slova, avšak roz­ptýlené myšlenky se k slovům nevázaly, a než se nadál, tkvěl před očima zase obraz za obrazem, šeredný, oplzlý... a za těmi obrazy vzápětí rmutné přívaly hanby a... vězení... vě­zení, posměch... peklo...

Jinak Apolena. Ta zajisté, všecka jsouc ve vleku Vojtově, nejen se mu nevzpírala, neboulila se, ba, s rozkoší se mu pod­dávala; přijímajíc jeho názory, duše její splývala víc a více s duší jeho. Co on chtěl, bylo i její vůlí, jeho tužby jejími se staly. Václav se nemýlil tuše, že jeho sestra mívá schůzky s Vojtou; skoro každé noci se s ním scházela na různých místech, nejvíce v sadě u rybníčku. Podobalo se, že se od něho přiučila vší oné kočičí dovednosti, s jakouž uměl zata-jovati a skrývati své noční výpravy a všeliké svoje konání. Nikdo nikdy ji nepřistihl, nikdo neměl potuchy, že ti dva se spolu scházejí, ač začasté více než polovici jasných nocí spolu trávili. Zasvěcena do jeho konání, obdivovala se mu a s ob­divem svým se mu netajila, naslouchala nadšeně jeho řečem, milovala jej vší svou bytostí. Není pochyby, že kvůli němu by se byla všeho ostatního na světě odřekla, rodiče opustila, hanbě a bídě by se byla vydala. Nadcházely chvíle, čím dál tím častěji se opakovaly, kde divoká, nezřízená vášeň se v něm probouzela, objímal, líbal ji jako šílený, nevzpírala se mu, ale v rozhodném okamžiku, kde užuž podléhala jako tam na Blatech, na břehu potoka, v nejosudnější den svého života, vydralo se jí z úst slovo prosby, oddané, plné důvěry v jeho velkodušnost, jako by spásu hledalo u něho před sebou samou. A podivná věc! — Tato její prosba nebyla nikdy marnou. Její odpor by byl přemohl lehce, její prosbě neodolal. Zůstala neporušenou. Po této stránce obavy jejího bratra se ne­splnily.

„Máš pravdu," říkával, „třeba počkat! Ale my to nevydrží­me, povídám ti, nevydržíme..."

Všecek se chvíval, odvracel se od ní, někdy se i stalo, že od ní utekl, a ona pak marně čekala, že se vrátí.

Jindy, po nějaké přestávce, počínal rázem moudře mluviti, po svém ovšem, o svých starostech, tužbách, plánech do budoucnosti. A pak zase, zčistajasna, bez jakéhokoli přechodu, vracel se k projevům své lásky.

„Mám tě proto tak rád," říkával, „že mi věříš. Řekl jsem ti, aby ses nebála, že bych ti ublížil. A já ti neublížím, raději bych zemřel. Kdo ví, budeš-li kdy má — avšak víš, jak to myslím, celá má, jako bys byla má žena. Mou ženou být ne­můžeš — kdeže by tě mi dali ? Aspoň teď ne. Možná za deset let jednou, možná za dvacet. Až něčím budu, něčím velkým, větším než je Lochmout. Cesta je dlouhá. Ale ty mi věříš, ty neodstoupíš ode mne. Řekni mi to, výslovně mi to pověz, já vím, že slovu dostojíš..."

Tu ona pak:

„Můj zlatý Vojto, můj milý, rozmilý! To víš, že budu tvá. Tys mi nade všecko na světě. Pánbůh dá, že se dočkáme bez hříchu..." — Vlahá srpnová noc po horkém dni. V sadě u rybníčku seděli ještě, ač půlnoc dávno minula, k sobě se tulili. Předcházel výbuch jeho vášně, slovem ho zase uprosila. Chtěl utéci, ale ona jej zadržela.

„Zůstaň!" žadonila; „je mi teskno bez tebe, jen s tebou žiju. Proč chceš odejiti ? — Vždyť se nic zlého nestalo a také se nic nestane."

„Nestane! Nestane ? Ty to víš ?" odpověděl prudce.

„Jak bych nevěděla ? Vždyť bys nebyl ty, můj Vojta, kdybys na mou prosbu nedal. Hleď, já se tě nebojím, a ty by ses bál mne, ty, který se ničeho na světě nebojíš ?"

„Tebe se nebojím, Apoleno, ale tobě ublížit se bojím. Toť jediný strach, který mám. Už jsem si myslel, že by bylo lépe, kdyby Václav byl s námi. Člověk by odolal... Ale s Václavem nic není, z toho bude sedlák a nic víc. Však dobře víš, ten je z jiného dřeva než ty. Moje řeč je, že ho tam měli podržet, v tom vězení, nebo dopravit do kriminálu do Budějovic. Tam by se byl seznámil aspoň s lidmi, kteří se nebojí, a ti by mu byli napravili hlavu."

„Máš pravdu," přisvědčila, „s Václavem nic není, ale ty zůstaň, my ho nepotřebujeme."

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky