Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

kostel Nanebevzetí Panny Marie, Klokoty - Tábor

Šumava

Obrázek
kategorie: kultura a památky
podkategorie: kostely
kategorie 2: kultura a památky
podkategorie 2: církevní
lokalita: táborsko
GPS: 49°24'52.056"N, 14°38'42.754"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Na místě tvrze zničené za husitských válek na vysoké stráni nad Lužnicí nedaleko Tábora stojí barokní poutní kostel Panny Marie z let 1701-1704 s ambity, kaplemi a rezidencí. Dále barokní kaple z doby kolem roku 1730 nad pramenem Dobrá voda, u ní křížová cesta z poloviny 19. stol. V západní části Tábora na pravém břehu Lužnice se nalézá místo, které dnes nazýváme Klokoty. Dříve bylo nazýváno Hora Klokotská. O názvu proč právě Klokoty jsou uvedeny dvě legendy. První z nich říká, že název dostaly po keři KLOKOČÍ (naše babičky měly z klokočí udělány růžence), které rostlo právě na místě, kde Klokoty stojí. Druhá a pravděpodobnější je legenda, že jméno Klokoty dostaly od klokotajícího pramene Dobré vody. Původ jak chrámu, tak osady podle pověsti sahá do dávné doby. „Rytíř Koten, který na protějším kůželovitém kopci pevný hrad z kamene a vápna Kotnův hrad čili Kotnov byl vystavěl, položil prý i na této hoře Klokotské základ k rozsáhlému sídlu nejen proto, že tu poloha byla půvabná, nýbrž proto, že vysoká planina na temeni hory se rozkládající dosti pohodlného místa k usídlení se poskytovala. Než pán Kotnova byv předčasnou smrtí uchvácen nemohl záměr svůj více uvésti ve skutek. Teprve za dob jednoho z potomků (Chvalboje) vystavěli sobě lidé ve službě pánův z Kotnova stojící v háji klokočovitém malé dřevěné chatrče, které ustavičně se rozmnožovaly, neb příjemná poloha hory byla příčinnou.“ Klokočové keře byly vysekány a domků časem přibývalo. Tak byl založen městys Klokoč či Klokot zvaný s hradem téhož jména, jejž bezpochyby páni z Kotnova byli vystavěli. Tak daleko sahají pověsti, o nichž P. J. Hynek, bývalý duchovní na Klokotech ve svém rukopise uvádí. Ve 12. století na Klokotech sídlili mocní Vítkovci. Určitá zpráva o Klokotech je v dějinách z roku 1220 v listině, kterou Vítek z Prčic vesnici Kojetín daroval Milevskému klášteru. Vítek z Klokot (bratr Vítka Prčického) podepsal tuto darovací listinu jako první svědek. Kde stál hrad Klokotských Vítkovců nelze s určitostí potvrdit. Domněnky jsou, že stál na hoře, která nade „dobrou vodou se vznáší“. Oltářní obraz Panny Marie je centrálním prvkem poutního místa. Ranně barokní podoba posvátného obrazu Panny Marie Klokotské pochází z dílny pražského malíře Johanna Andrease Burgera z roku 1636. V roce 1743 byl obraz umístěn na stříbrný oltář od zlatníka Františka Seitze, který je mj. autorem náhrobku sv. Jana Nepomuckého v pražské katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava. Typově patří obraz k tzv. klasovým Madonám, zvaných tak podle klasů obilí, zde ratolestí, rozesetých po Mariině rouchu. S tímto typem zobrazení podle vzoru stříbrné sochy milánské Madony z přelomu 13. a 14. století se můžeme setkat na více místech střední Evropy. Kostel Nanebevzetí Panny Marie stojí na místě původně jednoduchého gotického kostelíka o němž nemáme žádné zprávy. Po přestavbě z počátku 18. stol. připomíná půdorys kostela tvar dvojramenného kříže. Ke kruhovému základu kostelíka byla přistavena chrámová loď, nad původními kaplemi vedle presbytáře vznikly oratoře a další kaple po stranách lodi. Archivní doklady uvádějí, že stavbu vedl stavitel z nedalekých Ratibořských Hor. Strop nad hlavním oltářem má klenutou báň, která je bohatě zdobená štukaturou s obrazy znázorňujícími Narození Páně, Útěk do Egypta, Svatbu v Káně a další výjevy z biblických událostí. V nápisech pod obrazy je ukrytý chronogram udávající vznik stavitelského díla (1707 a 1708).
odkaz: není

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

pomník padlých WWI, Klokoty

batoh
pomník padlých WWI, Klokoty
Šumava A-Z: pomníky
Šumava: táborsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

hřbitov Klokoty - Tábor

batoh
hřbitov Klokoty - Tábor
Šumava A-Z: hřbitovy
Šumava: táborsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

Housův mlýn, Tábor

batoh
Housův mlýn, Tábor
Šumava A-Z: mlýny
Šumava: táborsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

Husitské muzeum, Tábor

batoh
Husitské muzeum, Tábor
Šumava A-Z: muzea, expozi...
Šumava: táborsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
pomník padlých WWI, Klokoty 0,05 km
hřbitov Klokoty - Tábor 0,14 km
Housův mlýn, Tábor 0,67 km
Husitské muzeum, Tábor 0,75 km
pamětní deska Jaroslav Vacek 0,77 km
klášter bosých augustiniánů s kost... 0,77 km
Pevnosti - Tábor 0,8 km
kasárna Prokopa Holého, Tábor 0,81 km
pamětní deska Václav Křižík 0,82 km
pomník padlých WWII, Tábor 0,84 km
věž Kotnov 0,84 km
Táborský poklad, hrad Kotnov 0,87 km
kaple sv. Filipa a Jakuba, Tábor 0,91 km
fara Tábor 0,91 km
Husitské muzeum - stará táborská r... 0,92 km
infocentrum Tábor 0,93 km
kostel Proměnění Páně, Tábor 0,95 km
kasárna Jana Žižky, Tábor 0,96 km
muzeum Strašidelné podzemí, Tábor... 0,96 km
muzeum Kouzlo starých časů, Tábor... 0,96 km
dětské hřiště Pražské sídliště, Tá... 0,97 km
Zenkl Petr PhDr. 0,97 km
To byla svatba, strýčku! 0,97 km
Hanibal Jiří 0,97 km
Tábor 0,97 km
Koblasa Jan 0,97 km
Blázni, vodníci a podvodníci 0,97 km
Vojta Hugo gen. 0,97 km
Kalousek Miroslav 0,97 km
Petřík Theodor Prof. Dr. 0,97 km
Novotný Antonín 0,97 km
Hrzán Jiří 0,97 km
Mareš Karel, bg., bombardovací pil... 0,97 km
Schmid Jan 0,97 km
Jan Žižka - Josef Strachovský, Táb... 0,98 km
Táborská setkání 0,98 km
renesanční kašna Tábor 0,99 km
kaple Svatého kříže, Tábor 1 km
Stárkův dům, Tábor 1,07 km
dětské hřiště hradby Tábor 1,09 km
vodárenská věž, Tábor 1,1 km
střelnice Tábor 1,18 km
Kolář Martin, prof. 1,2 km
pamětní deska prof. Martin Kolář, ... 1,2 km
Možná přijde i kouzelník 1,21 km
divadlo Oskara Nedbala, Tábor 1,21 km
pamětní deska budovatelů nových br... 1,23 km
parking centrum Tábor 1,23 km
vodopád Jordán, Tábor 1,23 km
pamětní deska rodný dům Oskar Nedb... 1,25 km
rodný dům Oskara Nedbala 1,25 km
Nedbal Oskar 1,25 km
židovský hřbitov Tábor (nový) 1,28 km
socha Brána času a Cesta, Tábor 1,36 km
pomník padlých WWI, Tábor 1,38 km
pamětní deska Josef Šmaha, Tábor... 1,45 km
keramická fontána, Tábor 1,47 km
Safariherna Tábor 1,48 km
meteorologický sloup, Tábor 1,57 km
Rudoarmějec - Luděk Varvažovský, T... 1,68 km
fontána na náměstí TGM, Tábor 1,7 km
kostel Československé církve husit... 1,71 km
nádrž Jordán 1,75 km
sokolovna Tábor 1,82 km
vlaková zastávka Horky u Tábora 2,13 km
nádraží Tábor 2,29 km
Hýlačka 525 m n. m. 2,87 km
ZOO Větrovy, Tábor 2,94 km
pomník padlých WWI, Slapy 3,43 km
vlaková zastávka Slapy 3,48 km
kaple Slapy 3,61 km
hřbitov Tábor 3,62 km
hrob Anatolije Osipoviče Oskina 3,62 km
Kozský potok 4,27 km
Němec František 4,3 km
Sezimovo Ústí 4,3 km
pamětní deska Josef Švehla 4,33 km
pomník padlých WWI i II, Sezimovo ... 4,33 km
Švehla Josef 4,33 km
kostel Povýšení sv. Kříže, Sezimov... 4,35 km
hrobka Dr. Edvarda Beneše, Sezimov... 4,38 km
Čapkova studánka, Sezimovo Ústí... 4,4 km
Památník dr. Edvarda Beneše, Sezim... 4,42 km
Benešová Hana 4,44 km
Mnichovské dny, Edvard Beneš 4,44 km
vila Hany a Edvarda Benešových, Se... 4,44 km
Hana Benešová, Petr Zídek 4,44 km
Strimpl Ludvík 4,49 km
vila Ludvíka Strimpla, Sezimovo Ús... 4,49 km
Fierlinger Zdeněk 4,53 km
vila Zdeněka Fierlingera, Sezimovo... 4,53 km
Blázni, vodníci a podvodníci 6,31 km
SDH Malšice 7,4 km
fara Malšice 7,5 km
kostel Nejsvětější Trojice, Malšic... 7,51 km
Malšice 7,53 km
hrob Saprikin Petr 7,55 km
pomník padlých WWI, Malšice 7,55 km
Peterka František 8,61 km
řetězový most Lužnice, Stádlec... 10,81 km
Vaněk František Bernard, Msgre. 11,52 km
Katz Leopold 11,61 km
Simone André 11,61 km
Třicet případů majora Zemana - Bes... 11,61 km
pamětní deska rodný dům Františka ... 11,74 km
Bílkova vila, Chýnov 11,74 km
Bílek František 11,74 km
rodný dům Františka Bílka 11,74 km
Jistebnický kancionál 11,77 km
chalupa Bechyňská Smoleč 10 13,63 km
kaple Bechyňská Smoleč 13,64 km
Bechyňská Smoleč 13,65 km
stavení Bechyňská Smoleč 16 13,66 km
golf Bechyně 15,11 km
nádraží Sudoměřice u Bechyně 15,28 km
Sokol Sudoměřice u Bechyně 15,37 km
dětské hřiště Sudoměřice u Bechyně... 15,85 km
kostel Všech svatých, Sudoměřice u... 15,87 km
pomník padlých WWI, Sudoměřice u B... 15,9 km
fara Sudoměřice u Bechyně 15,91 km
SDH Sudoměřice u Bechyně 15,98 km
siamská dvojčata, sestry Blažkovy... 16,48 km
hotel Pecka, Sepekov 16,48 km
Petr ze Sepekova 16,53 km
Sepekov 16,53 km
kasárna a letiště Bechyně 17,1 km
To byla svatba, strýčku! 17,44 km
pomník padlých WWI, Vlastiboř 17,47 km
kaple Vlastiboř 17,48 km
Vlastiboř 17,49 km
nádraží Bechyně 17,61 km
Slunečko František, divizní generá... 17,62 km
Čertova nevěsta 17,67 km
Sedláček August 17,69 km
Tajemství železnic - S Cimrmanem d... 17,76 km
Bechyňský most Duha 17,76 km
lázně Bechyně 17,79 km
koloběžka Grand Prix, Bechyně 17,84 km
Ostrčil Otakar 17,87 km
Kryl Karel 17,87 km
pamětní deska Otto Gutfreund 17,87 km
Gutfreud Otto 17,87 km
Ančerl Karel 17,91 km
vila Vendelína Máchy, Bechyně 17,94 km
horní mlýn Bechyně 17,94 km
Nová radnice Soběslav 18 km
kostel sv. Petra a Pavla, Soběslav... 18,01 km
Pověst o zvonech na kostele svatéh... 18,01 km
Blatské muzeum Soběslav - Smrčkův ... 18,01 km
Soběslav 18,06 km
Čižmárová Naďa 18,06 km
Mariánský sloup, Soběslav 18,07 km
kaple Radětice 18,08 km
kašna Soběslav 18,08 km
pomník Mistra Jana Husa, Soběslav... 18,1 km
Stará radnice Soběslav 18,1 km
kostel sv. Víta, Soběslav 18,11 km
infocentrum Soběslav 18,11 km
busta František Křižík, Bechyně... 18,13 km
Černovický potok 18,16 km
koupaliště Bechyně 18,17 km
pomník padlých WWI i II, Radětice... 18,17 km
Blatské muzeum Soběslav - Rožmbers... 18,18 km
hradby Soběslav 18,26 km
bitva u Mladé Vožice 18,26 km
staré nádraží Bechyně 18,28 km
silniční most Černovický potok, So... 18,28 km
synagoga Bechyně 18,29 km
muzeum turistiky Bechyně 18,29 km
hřbitov Bechyně 18,3 km
kostel sv. Michala, Bechyně 18,31 km
hrob Rudolf Krajc 18,31 km
hrob Sergej Gerasimovič Marčenko 18,32 km
hrob neznámého rudoarmějce, hřbito... 18,32 km
SDH Bechyně 18,34 km
kostel sv. Marka, Soběslav 18,35 km
galerie sv. Marka, Soběslav 18,35 km
kaple Kamenný Dvůr 18,36 km
klášter Bechyně a kostel Nanebevze... 18,39 km
židovský hřbitov Bechyně 18,41 km
Krajc Rudolf 18,42 km
Bechyně 18,42 km
infocentrum Bechyně 18,45 km
To byla svatba, strýčku! 18,45 km
architektura soběslavsko-veselskýc... 18,46 km
kostel sv. Matěje, Bechyně 18,47 km
Záluží u Vlastiboře 18,48 km
kaple Záluží 18,48 km
muzeum loutek v kovárně, Záluží... 18,48 km
fara Bechyně 18,48 km
pamětní deska kněz František Sláma... 18,48 km
pamětní deska Václav Pichl 18,52 km
radnice Bechyně 18,52 km
rodný dům Václava Pichla 18,52 km
pamětní deska letců, Bechyně 18,52 km
kašna keramická Bechyně 18,53 km
pamětní deska JUDr. Adolf Zahradní... 18,53 km
městské muzeum Bechyně 18,53 km
pomník padlých WWI i II, Bechyně... 18,54 km
hrob vojáků Rudé armády, Bechyně... 18,54 km
Komárov 18,58 km
pomník padlých WWI i II, Komárov... 18,6 km
Dubský Bedřich 18,61 km
vlakové nádraží Soběslav 18,63 km
muzeum Vladimíra Preclíka 18,63 km
Preclík Vladimír 18,63 km
kaple Komárov 18,64 km
dětské hřiště Komárov 18,64 km
Alšova jihočeská galerie, Bechyně... 18,65 km
zámek Bechyně 18,73 km
mlýn Bechyně 18,85 km
Vlk Miloslav PhDr. kardinál 19,02 km
Benda Břetislav 19,02 km
Chlebov 19,15 km
kaple sv. Floriána, Chlebov 19,16 km
pomník padlých WWI, Chlebov 19,22 km
hřbitov Bernartice 19,34 km
památník popravených Bernartice 19,34 km
židovský hřbitov Milevsko 19,39 km
Ohnivé léto 19,43 km
Husova kaple Bernartice 19,46 km
dům odbojářů, rodina Krzákova, Ber... 19,55 km
Krzák Rudolf 19,55 km
pomník padlých WWII a gen. Krzákov... 19,55 km
Kálalová Vlasta - Di Lottiová 19,58 km
Doktorka z domu Trubačů - Ilona Bo... 19,58 km
pomník padlých WWII, Bernartice 19,67 km
kostel sv. Martina, Bernartice 19,77 km
kaple sv. Floriána, Bernartice 19,77 km
fara Bernartice 19,82 km
Bernartice 19,82 km
paraskupina Intransitive 19,82 km
kašna Bernartice 19,85 km
pomník padlých WWI, Bernartice 19,85 km
Hrubec Rudolf 19,89 km
Cernan Eugene Andrew 19,9 km
ubytování v okolí

apartmány 8204, Kašperské Hory

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: apartmánový dům
Šumava: kašpersko
šumavská obec: Kašperské ...

ubytování s kapacitou: 16
cena ubytování: od 350 Kč detail

chalupa 8806, Annín

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chalupa
Šumava: sušicko
šumavská obec: Annín

ubytování s kapacitou: 12
cena ubytování: od 250 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • Husitské muzeum, Tábor - otevírací doba...

  batoh
  Husitské muzeum, Tábor - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: táborsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • Husitské muzeum - stará táborská radnice...

  batoh
  Husitské muzeum - stará táborská radnice, Tábor - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: táborsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • muzeum Kouzlo starých časů, Tábor - otev...

  batoh
  muzeum Kouzlo starých časů, Tábor - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: táborsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
firmy v okolí
Bankomat Česká spořitelna 0,65 km
Bankomat Poštovní spořitelna 0,78 km
Bankomat ČSOB 0,78 km
Bankomat Oberbank AG 1,07 km
Bankomat Poštovní spořitelna 1,1 km
Bankomat GE Money Bank 1,29 km
Jednota Tábor 1,32 km
Bankomat Poštovní spořitelna 1,33 km
Bankomat Poštovní spořitelna 1,33 km
Bankomat ČSOB 1,33 km
Bankomat ČSOB 1,33 km
Bankomat Fio banka 1,33 km
Bankomat Česká spořitelna 1,64 km
Bankomat Komerční banka 1,8 km
Bankomat Poštovní spořitelna 1,85 km
Bankomat UniCredit Bank 1,93 km
Bankomat Raiffeisenbank 1,99 km
Bankomat ČSOB 2,01 km
Bankomat Poštovní spořitelna 2,02 km
Bankomat Raiffeisenbank 2,1 km
Bankomat Raiffeisenbank 2,1 km
Jednota Tábor 2,13 km
Bankomat GE Money Bank 2,16 km
Bankomat Komerční banka 2,16 km
Bankomat Česká spořitelna 2,16 km
Bankomat Poštovní spořitelna 2,28 km
Bankomat ČSOB 2,33 km
Jednota Tábor 2,76 km
čerpací stanice Shell, Tábor 2,8 km
čerpací stanice EuroOil, Tábor, Ná... 2,87 km
Bankomat Česká spořitelna 3,1 km
Jednota Slapy 3,4 km
Bankomat GE Money Bank 3,44 km
Bankomat ČSOB 3,47 km
čerpací stanice OMV, Tábor, Měšice... 3,67 km
McDonalds, Tábor 3,75 km
čerpací stanice OMV, Tábor, Soběsl... 3,76 km
Jednota Tábor 3,78 km
Bankomat GE Money Bank 3,86 km
Bankomat Poštovní spořitelna 3,94 km
Bankomat Komerční banka 4 km
Bankomat Česká spořitelna 4,08 km
Jednota Měšice 4,2 km
Bankomat Česká spořitelna 4,51 km
Bankomat GE Money Bank 4,52 km
Supermarket Renta Sezimovo Ústí 5,19 km
čerpací stanice Shell, Sezimovo Ús... 5,63 km
Bankomat Komerční banka 5,66 km
Bankomat ČSOB 5,75 km
Bankomat Poštovní spořitelna 5,75 km
Supermarket Astra Sezimovo Ústí 5,76 km
Jednota Sezimovo Ústí 6,03 km
Jednota Radkov 6,19 km
čerpací stanice EuroOil, Malšice... 6,98 km
Jednota Zárybničná Lhota 7,08 km
Jednota Chotoviny 7,17 km
Jednota Malšice 7,45 km
Supermarket Malšice 7,48 km
Bankomat Česká spořitelna 8,26 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotovi... 8,64 km
Jednota Borotín 10,34 km
Jednota Ratibořské Hory 10,6 km
Jednota Sudoměřice u Tábora 10,7 km
Jednota Želeč 10,93 km
čerpací stanice PAP OIL, Chýnov 11,41 km
Jednota Nemyšl 11,6 km
Jednota Stádlec 11,69 km
Jednota Jistebnice 11,69 km
Jednota Chýnov 11,97 km
Jednota Opařany 12,13 km
Jednota Košice 12,45 km
čerpací stanice Benzina, Mezno LS... 13,15 km
McDonalds Restaurant, Mezno, Mitro... 13,15 km
čerpací stanice Benzina, Mezno PS... 13,31 km
Jednota Hlavatce 13,37 km
Jednota Roudná 13,45 km
Jednota Myslkovice 14,68 km
Jednota Božetice 14,87 km
Jednota Dolní Hořice 15,03 km
Jednota Krtov 15,63 km
Jednota Klenovice 15,92 km
Jednota Sudoměřice u Bechyně 15,93 km
Jednota Sepekov 16,46 km
Jednota Choustník 16,69 km
Jednota Pořín 16,81 km
čerpací stanice Benzina, Soběslav... 16,83 km
Jednota Bechyně 17,47 km
čerpací stanice PAP OIL, Soběslav... 17,48 km
Bankomat Citibank 17,52 km
Jednota Mladá Vožice 17,58 km
Jednota Mladá Vožice 17,7 km
Supermarket Mladá Vožice 17,7 km
Jednota Oldřichov 17,78 km
Bankomat Komerční banka 17,84 km
Jednota Tučapy 17,85 km
čerpací stanice PAP OIL, Tučapy 17,91 km
Jednota Soběslav 17,94 km
Supermarket Renta Soběslav 17,96 km
Bankomat Komerční banka 17,98 km
Bankomat Česká spořitelna 18,02 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18,02 km
Bankomat ČSOB 18,03 km
Jednota Bechyně 18,04 km
Jednota Radětice 18,16 km
Bankomat GE Money Bank 18,25 km
Supermarket Zuzana Bechyně 18,32 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18,32 km
Bankomat ČSOB 18,36 km
Bankomat Česká spořitelna 18,46 km
Bankomat Poštovní spořitelna 19,06 km
Bankomat ČSOB 19,07 km
Jednota Budislav 19,32 km
Jednota Bernartice 19,83 km
Jednota Chyšky 19,89 km
Jednota Borovany 19,99 km

mohlo by Vás zajímat

kostel sv. Michala, Bechyně

batoh
kostel sv. Michala, Bechyně
Šumava A-Z: kostely
Šumava: táborsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

kostel sv. Matěje, Bechyně

batoh
kostel sv. Matěje, Bechyně
Šumava A-Z: kostely
Šumava: táborsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Převažujícím typem vegetace na Šumavě je vegetace lesní. Ta se do své dnešní podoby zformovala během dlouhodobého vývoje v poledové době. Přirozený charakter těchto společenstev byl však částečně pozměněn lesnickým hospodařením posledních dvou století. Lesní vegetace tak v současné době představuje širokou mozaiku od silně pozměněných, nepůvodních společenstev, až po přírodě blízké zbytky lesních porostů, které zůstaly zachovány na více lokalitách Šumavy (např. Boubín, Smrčina, Stožec aj.). Bezlesé plochy vznikly zemědělským extenzivním obhospodařováním odlesněných ploch. Tato luční a pastvinná společenstva zůstala zachována jen na části své původní plochy, zde je dosud koncentrován výskyt většiny chráněných a ohrožených druhů šumavské květeny. Floristické bohatství Šumavy nespočívá ve vysoké početnosti a rozmanitosti druhů, celá oblast je však pozoruhodná kombinací různorodých prvků a dochováním unikátních společenstev, zejména na extrémních stanovištích (rašeliniště, jezerní kary). Šumava je i významnou lokalitou NATURA 2000. Šumava je poměrně rozsáhlé pohoří (cca 120 x 45 km), které zahrnuje řadu různorodých úseků krajiny. Odchylky v lokálních přírodních poměrech se projevují i ve složení místní flory a zastoupení vegetačních typů. Šumava spolu se sousedním německým Národním parkem Bavorský les (Nationalpark Bayerischer Wald) s rozlohou 240 km2 tvoří nejrozsáhlejší chráněnou plochu lesního komplexu v Evropě s řadou mezinárodních ocenění. Pro svoji polohu uprostřed hustě osídlené střední Evropy, relativně vysokou zachovalost přírody i bohaté vodní zdroje, je Šumava územím se stále rostoucím mezinárodním významem. Pro poznávání Šumavy (německy Böhmerwald) využijte široké nabídky levného ubytování na horách i ve městech. Vybrat si můžete hotely, chaty a chalupy, penziony, apartmány, kempy, zámky, farmy a další.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

Dlouhé čekání. Postavili se k oknu, ven vyhlíželi do šerého dne. Vyhlídka na zelené údolí povltavské, které jako by klí­malo těžkým snem pod hustým rouchem zastírajících je nízko kroužících mraků, hnaných, válených neviditelnými silami. Rozhled žádný, ani potuchy o blízkých Bavorovicích a Opatovících, tím méně o vysokém, kraji daleko vládnoucím Hosíně, o Hůrce a Malých Horách, o věžích a komínech budějovických, o pahorkatině doudlebské a o modrém věnci hor, jež zavírají obzor ke Krumlovu a k staré vzdušné Kleti. Bylo, jako by den se už chýlil, a přece slunce stálo ještě vysoko na nebi, ač zahaleno bylo neprostupnou špinavě šedou zápla­vou mlh a mraků...

Uběhlo dlouhých dvacet minut; ticho pořád na chodbě, živá duše nepřicházela ani neodcházela, jen tu a tam hlasy rozmlouvajících v úřadovnách doznívaly dušeně na sluch obou sedláků.

„Přestalo pršet," pravil šeptem Krušnej, „už jen tak mží."

Potužák pokývl hlavou.

„Dej Pánbůh časy," odpověděl tlumeným hlasem, „ale ještě se to netrhá." Potom umlkli zase. Zase uběhlo pět minut.

Tu bouchly nějaké dvéře na nejzazším konci chodby a chodbou kroky se rozléhaly. Přišoural se nějaký človíček, malý, shrbený, starý, jako omšený. Zočiv sedláky, oslovil je.

„Co tu chcete? Na koho čekáte?"

„S panem soudcem bych rád promluvil," vece Potužák. Staroch ukázal na první dvéře vlevo. „Vím, vím — ale nevím, smím-li vejiti. Nejsem obeslán..." „Jo — to já potom také nevím."

A odšoural se. Za chvíli se vrátil, a přecházeje mimo, jedva pohledem o ně zavadil. A zase čekali —

Tu, asi po deseti minutách, ozvaly se spěšné kroky na scho­dech a za chvilku vrazil do chodby pan Novák. Vida oba muže, zarazil se poněkud, zjevně nemile dotknut tímto shledáním.

„Aj — vy jste tu?" ptal se nahlas. Pojednou, jako by se byl vzpamatoval:

„Pst! Pst!" počal šeptem: „nesmíte hlasitě mluvit — pan soudce to má nerad. Dnes už asi sotva s ním budete moci promluvit, má stání. Kdybyste byli přišli před čtvrthodinou, byl bych vás k němu dovedl..."

„Ale my už tu čekáme přes půl hodiny..."

„To není možná, to se vám jen tak zdá. Přijďte zítra nebo pozejtří, už jsem to navlékl; nestarejte se, všecko bude dobře..."

„Musím naprosto dnes s ním promluvit," vece pevným hlasem Potužák; „chci vědět, na čem jsem. Počkám třeba, až bude po úředních hodinách. Nebudu ho dlouho zdržovat..."

„Saframente — nevím, jak pochodíte! Jak ho znám, řekl bych, že vás přívětivě neuvítá..."

„To je mi jedno. Počkám."

Vtom dole zase kroky; někdo běžel ke schodům a nahoru po schodech, lehce, pružně, skoro letmo, jako by bral po třech stupních. Sluha odkvapil podívat se, kdo přichází.

„Ah -- pan správec! Ponížený služebník, vašnosti!"

„Je tu ještě pan soudce?"

„Jak by nebyl, vašnosti! Před pátou nikdy neodchází..." A pan správec div jej neodstrčil a dvěma kroky stál před Potužákem.

„A to je dobře, že jste tu! Dobrý večer, pantáto! Počkejte jen chvilinku a hnedle to spravíme. Vy jste se asi divil, že nejdu, co ?"

A nevyčkav odpovědi: „Počkejte, hnedle uvidíte, proč jsem se omeškal. Doufám, že budete se mnou spokojen!"

Podal ruku Potužákovi, jenž pro překvapení ani promluviti nemohl, načež odskočil, a zaklepav na dvéře úřadovny, bez okolku vešel. Oba hospodáři slyšeli, jak pan sudí jej vlídně vítal u dveří; než, když oba pánové ode dveří poodstoupili, slyšeli než hlasy mluvících, slovům pak už nerozuměli.

A po krátké době dvéře se zas otevřely, pan správce vyběhl.

„Pojďte dále, pantáto Potužáku, pojďte!" zvolal a už ho držel za rameno. Potužák ani nevěděl, co se s ním děje. Stál v úřadovně, pan soudce mu podával ruku. Krušnej se přišáral nesměle za ním. Pan správec spustil:

„Jak jsem vám řekl, pane sudí, neslýchanou hloupost pro­vedli. Ten baštýř je osel, ale že četník nebyl chytřejším, tomu se divím. Toho lumpa Martináka udeřil někdo do hlavy, v širých Blatech, nad baštou Vomáčkou, to je pravda, ale že to nebyl syn tuhle Potužákův, kterého vám sem večer dodali a jehož jste dnes vyslýchal, na to bych vzal jed. Tuhle s pan­tátou se znám už od let, zasedáme spolu v okresním zastupi­telstvu, je to nejřádnější hospodář z celého okresu. Dnes ráno u bezdrevské hrázi nám vytáhl z vody mládka, který bez jeho pomoci by se byl jistě utopil. Slíbil jsem mu za to, že se ho ujmu, a tu jsem. Abychom věc neprotáhli, dojel jsem si na Vomáčku pro toho lumpa Martináka, který se tam povaloval u baštýře. Má hlavu zavázanou, ale přece se přepravil sám bez pomoci přes zaplavenou louku, tak mu příliš zle není. Vzali jsme ho potom do prádla, porybí a já..

„Já jsem jej obeslal," sudí vpadl správci do řeči, „ale posel se vrátil s vyřízenou, že pro velkou vodu nikdo nemůže do Vomáčky."

„Už ho tu máme, pane sudí," smál se správce; „myslel jsem si to, a proto jsem ho raději přivedl, aby nebylo třeba jej obesílati ještě jednou. Čeká dole, pan porybí je s ním, aby nám snad neupláchl. Dovolíte-li, přivedu vám ho, a prosil bych, abych tak směl učiniti. Zdá se mi do nebe volajícím bezprávím, aby nevinný člověk měl býti dále vězněn na zá­kladě bezpodstatných výpovědí dvou zcela nespolehlivých lidí. Račte se ho pozeptati sám, však se přesvědčíte, že za spravedlivou věc prosím."

„Nepochybuji o tom," odvětil soudce; „když jsem dnes ráno vyslýchal toho mladíka, nemohl jsem se ubrániti dojmu, že není schopen skutku, z něhož byl obviňován. Ale co mi zbývalo? Formální udání tady bylo."

Nařídil pak sluhovi, aby přivedl výpomocného mládka Martináka, načež se obrátil k správci řka:

„Račte se posadit, sepíšeme o tom protokol; doufám, že nebude dlouhý, ale formu třeba zachovat, to víte — "

A ku přítomnému diurnistovi:

„Připravte to všechno, Kozlíku!"

Martinák vešel, provázen porybím. Obrovitý člověk, pravý hromotluk. Hlavu měl ovázanou bílým šátkem, na němž se jevily vodou rozředěné skvrny krve. Jeho pravice, připomí­nající na medvědí tlapu, mačkala beztvárný šedozelený klobouk, vodou prosáklý. Nohy trčely v ohromných nepromo­kavých rybářských botách.

„Ruku líbám, milostpane!" pozdravil pana soudce, ne­ohrabaně se ukloniv. Výslech započal ihned. Odbyv generálie, soudce se tázal: „Kde jste byl včera?"

„Prosím, s baštýřem z Vomáčky jsme se šli podívat na plůdek v Knopru."

Knopr je třecí rybník menších rozměrů u Zlivi pod hájov­nou Překážkou, nedaleko Vomáčky.

„A potom?"

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky