největší jedinec svého druhu v ČR - Lukavický tisovec zajímavosti ze Šumavy
jeden z nejvýše položených hradů v České republice - Kunžvart zajímavosti ze Šumavy
nejstarší lyžařská škola založena 1975 - sportovní areál Špičák zajímavosti ze Šumavy
první protikomunistická demonstrace v Evropě (1. června 1953) - Plzeň zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položená pravěká pevnost v Čechách - Obří hrad zajímavosti ze Šumavy
popraven gilotinou v brandenburgské káznici jako úplně poslední oběť – páter Josef Jílek zajímavosti ze Šumavy
prvně použitý lomený gotický oblouk v čechách - kostel Albrechtice zajímavosti ze Šumavy

NS zdraví Třeboň - Hradeček

detailní info

kategorie: sport a wellness / pěší - naučné stezky
lokalita: třeboňsko
GPS: 49°0'13.726"N, 14°46'23.319"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Naučná stezka zdraví Třeboň – Hradeček vede v bezprostředním okolí Třeboně a je příjemnou procházkou krásnou krajinou, typickou pro Třeboňsko. Jedná se o okruh dlouhý 3,6 km. Výchozím bodem je parkoviště těsně za Hradeckou bránou vedle náměstí. Zpočátku vede stezka podél Zlaté stoky okolo pivovaru. U Schwarzenberského seníku se stezka odpojí od Zlaté stoky a pokračuje Šustovou alejí přes Mokré louky až na Hrádeček. Odtud vede po Nové cestě podél Černé stoky a železniční trati zpět do města. Na každé zastávce se seznámíme s jednou domácí dřevinou a můžeme potrápit své tělo na sportovním prvku. Na jednotlivých stanovištích si můžeme přečíst o lípě, olši, jasanu, bříze, vrbě, dubu, buku, javoru, habru, smrku, borovici, topolu a jedli. Všechny sportovně herní prvky mají bezpečnostní atesty a podléhají pravidelným kontrolám.Naučná stezka Hradeček byla v srpnu 2008 obnovena. Oproti původní stezce, která byla složena pouze z nářadí, je tato současná kromě cvičebně herních prvků z akátového dřeva odpovídajících bezpečnostním normám, doplněná o naučné panely. Na každé zastávce se seznámíme s jedním druhem domácích dřevin – stromů. Na trase nás čeká 14 zastávek. První nás seznámí s naučnou stezkou Hradeček a s provozním řádem dětského hřiště. Dalších 13 zastávek nás seznámí se stromy Třeboňska: Lípa, Olše, Jasan, Bříza, Vrba, Dub, Buk, Javor, Habr, Smrk, Borovice, Topol, Jedle.

NS zdraví Třeboň - Hradeček na mapě

místa v okolí

Hradecká brána, Třeboň

Hradecká brána, Třeboň

kategorie: kultura a památky / architektura
lokalita: třeboňsko
GPS: 49°0'15.620"N, 14°46'21.017"E

zobrazit více

další místa v okolí