jediný mokřad v ČR na celosvětovém seznamu na ochranu mokřadů - Modravské slatě zajímavosti ze Šumavy
prvně použitý lomený gotický oblouk v čechách - kostel Albrechtice zajímavosti ze Šumavy
první elektrifikovaná trať v ČR od roku 1903 - Tábor zajímavosti ze Šumavy
nejmohutnější zřícenina hradu v Čechách - Rabí zajímavosti ze Šumavy
nejstarší lyžařská škola založena 1975 - sportovní areál Špičák zajímavosti ze Šumavy
nejstarší kostel v Bavorsku - kostel Naší milé Paní u Staré kaple, Řezno zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položené sídlo v v České republice - Filipova Huť zajímavosti ze Šumavy

NS Rožmberk

detailní info

kategorie: sport a wellness / pěší - naučné stezky
lokalita: třeboňsko
GPS: 49°0'4.825"N, 14°46'15.746"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Naučná stezka Rožmberk je určena cyklistům. Začíná v Třeboni a vede po silnicích III. třídy, hrázích rybníků a polních cestách okolo největšího českého rybníku Rožmberk. Devět informačních tabulí seznamuje návštěvníky hlavně s historií vzniku rybníků a rybničních soustav a jejich významem na Třeboňsku – délka 7km. Prostřednictvím dobových obrázků a dokumentů se snaží přiblížit život a dílo našich předků, které je úzce spjato s rázem místní krajiny. Nezapomínají však ani na místní historii, vázanou k obcím, kterými trasa naučné stezky prochází. Trasa naučné stezky vede po silnicích III. třídy, hrázích rybníků a polních cestách. Z celé trasy je nejzajímavější hráz rybníka Rožmberk, která je nejen impozantním technickým dílem, ale i přírodovědeckou lokalitou. Hráz porostlá mohutnými staletými duby, v jejichž dutinách hnízdí řada druhů ptáků. Mohutné duby poskytují útočiště vzácným druhům hmyzu a na hrázi můžeme rovněž najít chráněné druhy teplomilných rostlin. V zimě lze na Rožmberku a v jeho blízkém okolí spatřit i několik vzácných orlů mořských. Ze Staré Hlíny se do Třeboně dostanete napojením se na Naučnou stezku Okolo Třeboně (zastávky 19 - 22). Celý tento uzavřený okruh je dlouhý 22 km. Zastávky Naučné stezky Rožmberk: 1. Třeboň – rybník Svět / 2. Břilický rybník – byl vystavěn na základě povolení od Jindřicha a Petra z Rožmberka vydaného ke svátku sv. Jiljí (1.září 1475). / 3. Rybník Kaňov a jeho autor Štěpánek Netolický / 4. Zlatá stoka – představuje hlavní tepnu rybničního systému na Třeboňsku / 5. Rožmberk – největší český rybník. Jakub Krčín z Jelčan ho nechal vybudovat v údolí Lužnice. Vznikla tak dvě nová, navzájem úzce spojená vodní díla – rybník Rožmberk a umělý vodní kanál Nová řeka, dlouhý téměř 15 km, odvádějící část vod řeky Lužnice do Nežárky. / 6. Výpusť Adolfa. Hráz rybníka Rožmberk, dlouhá téměř 2 km, je unikátním technickým vodohospodářským dílem, které je chráněno jako technická památka. / 7. Splav – je vybudován mimo vlastní těleso hráze. Po povodních v roce 2002 musel být bezpečnostní přeliv Rožmberku opraven. U přelivu byl v roce 2004 postaven kamenný vodočet. / 8. Stará Hlína. U obce jsou dva kamenné mosty, které jsou chráněnou technickou památkou. Zde končí Naučná stezka Rožmberk, ale lze se vrátit do Třeboně po naučné stezce Okolo Třeboně, která má ve Staré Hlíně svou 18. zastávku. / 19. zastávka naučné stezky Okolo Třeboně – Rybník Vítek / 20. zastávka – Kouty / 21.zastávka – Pergola u sv. Víta / 22. zastávka – Třeboň.

NS Rožmberk na mapě

NS Rožmberk na fotografiích

místa v okolí

Šusta Josef

Šusta Josef

kategorie: kultura a památky / osobnosti
lokalita: třeboňsko
GPS: 49°0'4.601"N, 14°46'16.212"E

zobrazit více
NS kolem Světa

NS kolem Světa

kategorie: sport a wellness / pěší - naučné stezky
lokalita: třeboňsko
GPS: 49°0'4.601"N, 14°46'16.212"E

zobrazit více

další místa v okolí

ubytování v okolí