prvně použitý lomený gotický oblouk v čechách - kostel Albrechtice zajímavosti ze Šumavy
pramení nejdelší řeka v České republice - Vltava zajímavosti ze Šumavy
nejmenší studánka na světě - u kostela Narození Panny Marie, Strašín zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položený rybník v Čechách - Olšina zajímavosti ze Šumavy
nejkratší mezinárodní železnice na světě 105 m - Nové Údolí zajímavosti ze Šumavy
rozlohou 648 ha největší rybník na světě - rybník Rožmberk zajímavosti ze Šumavy
jeden ze tří kostelů v Evropě orientovaných na západ - Vejprnice zajímavosti ze Šumavy

naučná stezka NPR Řežabinec a Řežabinecké tůně

detailní info

kategorie: sport a wellness / pěší - naučné stezky
lokalita: písecko
GPS: 49°14'55.064"N, 14°5'42.851"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Naučná stezka Národní přírodní rezervace Řežabinec a Řežabinecké tůně je dlouhá 2 km, obsahuje 9 panelů. Vede od rybářské bašty až k hrázi a seznamuje s mnoha údaji o území rezervace i vlastním rybníku. Přehled o celém území získáte z dřevěné vyhlídkové věže, kterou zde vybudovalo Prácheňské muzeum v Písku. Řežabinec je velký romantický rybník s rozlehlými rákosinami, tůněmi a zrašelinělými plochami podél svých břehů. Byl založen v roce 1530 v místě, kde se nacházela rozlehlá slatina, která zde přetrvala jako pozůstatek starého třetihorního jezera. Díky svým členitým břehům a bohatým litorálním porostům se rybník stal významnou lokalitou z hlediska botanického i významným hnízdištěm vodních ptáků. V roce 1949 zde byla vyhlášena státní (dnes národní) přírodní rezervace, do které je zahrnut i pahorek Pikárna, cenný dnes teplomilnou vegetací, a tůně při východním břehu vzniklé těžbou písku. Kromě zoologického a botanického významu není nezajímavá ani historie tohoto místa. Rozlehlá říční kotlina s bohatstvím ryb umožňovala lidské osídlení již v době paleolitu a mezolitu. Na nevysokém pahorku, který ležel dříve na břehu meandrující Otavy, existovalo v těchto dobách rozsáhlé lidské sídliště. Blízkost řeky bohaté na ryby (řekou protahovalo množství lososů) a bažinatý terén, který přitahoval větší savce a ptáky, zajišťovaly tehdejším obyvatelům dostatek obživy. Byly zde nalezeny mimo jiné zbytky pazourkové dílny, opracované čepele, rydla i suroviny sloužící k jejich výrobě. V současné době je rybník ve vlastnictví státu a ve správě Agentury ochrany přírody a krajiny. Zachování a zlepšení přírodních hodnot a druhové pestrosti je zde prioritou nejvyšší. Na území rezervace jsou realizovány výzkumné projekty, které by měly stanovit takový způsob hospodaření, aby mohlo dojít k opětovné regeneraci pobřežních porostů. Jsou zde rovněž prováděny některé práce jako kácení dřevin nebo čištění tůní, které na první pohled mohou působit nešetrně, jsou však pod podrobným dohledem orgánů ochrany přírody a mají za cíl zlepšení podmínek pro život vzácných druhů živočichů a rostlin.

naučná stezka NPR Řežabinec a Řežabinecké tůně na mapě

naučná stezka NPR Řežabinec a Řežabinecké tůně na fotografiích

místa v okolí

NPR Řežabinec a Řežabinecké tůně

NPR Řežabinec a Řežabinecké tůně

kategorie: instituce / ochrana přírody
lokalita: písecko
GPS: 49°15'11.905"N, 14°5'33.118"E

zobrazit více
vyhlídková věž (pozorovatelna) Řežabinec u Ražic

vyhlídková věž (pozorovatelna) Řežabinec u Ražic

kategorie: příroda / vrcholy, rozhledny
lokalita: písecko
GPS: 49°15'12.718"N, 14°5'50.962"E

zobrazit více

další místa v okolí

firmy v okolí

Jednota Kestřany

Jednota Kestřany

kategorie: obchody / smíšené
lokalita: písecko
GPS: 49°16'8.346"N, 14°4'20.123"E

zobrazit více
Jednota Čejetice

Jednota Čejetice

kategorie: obchody / smíšené
lokalita: strakonicko
GPS: 49°15'11.497"N, 14°1'13.296"E

zobrazit více