jediná gotická katedrála v Bavorsku - Řezno zajímavosti ze Šumavy
nejstarší autokemp v České republice - Annín zajímavosti ze Šumavy
první verše "polámal se mraveneček" napsal Josef Kožíšek, Lužany zajímavosti ze Šumavy
jeden z nejvýše položených hradů v České republice - Kunžvart zajímavosti ze Šumavy
jeden ze tří kostelů v Evropě orientovaných na západ - Vejprnice zajímavosti ze Šumavy
pramení nejdelší řeka v České republice - Vltava zajímavosti ze Šumavy
prvně použitý lomený gotický oblouk v čechách - kostel Albrechtice zajímavosti ze Šumavy

kaple Panny Marie Sedmibolestné, Písek

detailní info

kategorie: kultura a památky / kaple
lokalita: písecko
GPS: 49°19'36.737"N, 14°7'18.038"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Naproti vstupu na vojenský hřbitov v Písku stojí kaple zasvěcená Panně Marii Sedmibolestné. I presto, že tento vojenský hřbitov byl založen jako nekonfesijní, zamýšlelo se od počátku také se zřízením hřbitovní kaple. Se stavbou se započalo již během války – na stavbě pracovali i vojíni - rekonvalescenti ze zdejších nemocnic. Plány kaple zhotovili také vojíni - písecký stavitel Chudoba a tesařský mistr Bláha. Po finanční stránce byla tehdy stavba zajištěna z příspěvků privátní korporací a rovněž i spolku „Černý kříž“, jehož úkolem byla právě péče o válečné hroby. V roce 1918 po rozpadu monarchie, kdy byla stavba v hrubé fázi byla výstavba zastavena. Pro potřeby hřbitovního provozu sloužila dřevěná hlídací bouda, kterou na hřbitov zapůjčil písecký magistrát, která se však pro sešlost věkem a v důsledku bouře v létě roku 1922 definitivně rozpadla... Teprve v roce 1922 se tak díky snaze tehdejšího správce hřbitova poručíka Františka Součka podařily získat, na základě složitých jednání na ministerstvu národní obrany, finanční prostředky na dostavbu kaple. Kapli vymaloval místní malíř Turek. Výzdobu dotvářely obrazy Nejsvětějšího Srdce Páně a Srdce Panny Marie, pro bohoslužebné potřeby pak sloužila oltářní mensa zapůjčená sem zdejší římskokatolickou duchovní správou. V kapli byly umístěny také seznamy zde pohřbených vojáků. Zprovozněna byla 1. listopadu 1922. Dne 26. října 1922 mělo dojít ke slavnostnímu vysvěcení kaple, ale k tomu nedošlo právě díky čemu byl hřbitov založen a čemu nahrála momentální náboženská situace v zemi. Kaple je jednolodní stavbou se zkoseným závěrem a jednoduchou sanktusník vížkou. Prostor osvětluje z každé strany dvojice lomených oken. Stavba není orientována tradičně od východu na západ, ale od severu na jih a vstupuje do ní z jihu po malém širokém schodišti. V druhé polovině 20. století kaple, stejně jako hřbitov chátrala. K velké opravě kaple došlo až v roce 1993 péči tehdejšího děkana Msgre. ThDr. Josefa Jirana.

kaple Panny Marie Sedmibolestné, Písek na mapě

kaple Panny Marie Sedmibolestné, Písek na fotografiích

místa v okolí

pomník padlých WWI, vojenský hřbitov Písek

pomník padlých WWI, vojenský hřbitov Písek

kategorie: vojenské / pomníky
lokalita: písecko
GPS: 49°19'36.756"N, 14°7'19.361"E

zobrazit více
pomník padlých WWI, vojenský hřbitov Písek

pomník padlých WWI, vojenský hřbitov Písek

kategorie: vojenské / pomníky
lokalita: písecko
GPS: 49°19'37.158"N, 14°7'19.544"E

zobrazit více

další místa v okolí