nejstarší český tištěný kalendář z roku 1485 - Vimperk zajímavosti ze Šumavy
nejmenší studánka na světě - u kostela Narození Panny Marie, Strašín zajímavosti ze Šumavy
nejjižnější město v České republice - Vyšší Brod zajímavosti ze Šumavy
největší jedinec svého druhu v ČR - Lukavický tisovec zajímavosti ze Šumavy
první přečerpávací elektrárna v České republice z roku 1929 - Hamry zajímavosti ze Šumavy
nejdelší železniční tunel v České republice - Železná Ruda zajímavosti ze Šumavy
nejvyšší kopec na území bývalého protektorátu Böhmen und Mähren - Javorník 1089 m zajímavosti ze Šumavy

kostel Narození Panny Marie, Písek

detailní info

kategorie: kultura a památky / kostely
lokalita: písecko
GPS: 49°18'22.616"N, 14°8'56.197"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Římskokatolický děkanský kostel Narození Panny Marie v Písku se nachází na jižním okraji historického jádra města. Jižní věž chrámu se postupně stala symbolem města. Do 20. století byl kostel také nejvyšší stavbu města. Chrám je trojlodní stavba ze druhé poloviny 13. století, původně s dvojicí stejně vysokých věží a jeho krátce po založení města. Pro stavbu bylo vybráno místo u městských hradeb, v prostoru dnes lidově nazývaném Na bakalářích (ulice Bakaláře). Název je odvozen od píseckých škol, které zde byly od 16. do 19. století, a od učitelů bakalářů. Tato gotická trojlodní pseudobazilika je na východní straně zakončena pětiboce uzavřeným presbytářem, odděleným od hlavní lodi vítězným obloukem. Obdélníková sakristie přiléhá z jižní strany ke kněžišti po celé jeho délce. Po obou stranách západního průčelí se nacházejí dvě věže nestejné výšky, obě čtvercového půdorysu. Vyšší jižní věž (se čtyřmi zvony - sv. Václav, sv. Cyril a Metoděj, Panna Maria a Mistr Jan Hus - pocházejí z let 1991 - 2 a jejich autorkou je Marie Tomášková – Dytrychová z Brodku u Přerova) byla v roce 1489 dostavěna a měří 74 m. Je ukončena barokním ochozem s cibulovou bání. Na věži kostela je ve výšce 42 metrů veřejnosti přístupný ochoz a dochovaná světnička věžného, v níž je umístěn hodinový stroj. Věžní hodiny, přenesené v roce 1860 ze zbořené věže píseckého hradu, pohání hodiny se čtyřmi velkými ciferníky, které z úsporných důvodů mají opačně usazené rafije: malá ukazuje minuty a velká celé hodiny. Zdi této věže jsou v dolní části 3,8 metru tlusté a postupně se zužují až do tloušťky 1 metru. Stejně jako hrad či most a další nejstarší stavby ve městě je farní kostel dílem písecko-zvíkovské stavební huti. Renesanční štíty při severní straně však pocházejí až z poloviny 16. století. Uvnitř kostela se na pilířích nacházejí pozdně románské a raně gotické nástěnné malby. Na stropní fresce je zobrazení města Písku z roku 1742. Na jednom z postranních oltářů je umístěn obraz Písecké Madony, práce ze 14. století. V dějinách města sehrál mnohdy důležitou úlohu, byl však v roce 1975 ukraden a nyní je nahrazen pouhou kopií. Roku 1886 došlo k částečné regotizaci kostela podle návrhu Josefa Mockera. Na kůru se nacházejí dvoumanuálové, třicetirejstříkové romantické varhany z dílny žižkovského varhanáře Emanuela Štěpána Petra z roku 1901, pořízené na náklady Městské spořitelny v Písku; v letech 2002-2004 proběhla jejich generální oprava. Do roku 1549 se kolem kostela nacházel hřbitov. Mezi lety 1741 a 1743 byla k jižní lodi chrámu přistavěna barokní kaple svatého Jana Nepomuckého. Socha tohoto světce je umístěna ve výklenku na vnější straně kaple. V průčelí kostela je žulový portál se znakem českého lva.

kostel Narození Panny Marie, Písek na mapě

kostel Narození Panny Marie, Písek na fotografiích

místa v okolí

kaple sv. Jana Nepomuckého, Písek

kaple sv. Jana Nepomuckého, Písek

kategorie: kultura a památky / kaple
lokalita: písecko
GPS: 49°18'22.145"N, 14°8'56.069"E

zobrazit více
věž kostela Narození Panny Marie, Písek

věž kostela Narození Panny Marie, Písek

kategorie: příroda / vrcholy, rozhledny
lokalita: písecko
GPS: 49°18'22.249"N, 14°8'55.438"E

zobrazit více

další místa v okolí