nejvýše položené sluneční hodiny v Čechách - Kleť zajímavosti ze Šumavy
nejstarší dochovaný český most ze 13. století - Písek zajímavosti ze Šumavy
jediný mokřad v ČR na celosvětovém seznamu na ochranu mokřadů - Modravské slatě zajímavosti ze Šumavy
evropská rarita - nejmenší potok upraven k plavení palivového dřeva a i pro voroplavbu - Pohořský potok zajímavosti ze Šumavy
celosvětově unikátní akt nespravedlnosti - Lex Schwarzenberg zajímavosti ze Šumavy
nejstarší kamenný hrad v Čechách - Přimda zajímavosti ze Šumavy
nejstarší kostel v Bavorsku - kostel Naší milé Paní u Staré kaple, Řezno zajímavosti ze Šumavy

pověst o francouzském důstojníkovi

detailní info

kategorie: kultura a památky / báje, legendy
lokalita: strakonicko
GPS: 49°15'50.159"N, 14°4'34.265"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Legenda vypráví, že kdysi za válek, které Marie Terezie po svém nástupu na trůn vedla o dědictví rakouské, tudy uháněl jakýsi francouzský důstojník se vzkazem. Zpráva pro ně byla zřejmě důležitá a měl dost naspěch, koneckonců v patách se mu řítili Rakušané. Když pohledný Francouz dorazil u Kestřan k řece, právě tam místní ženy praly. Duše to byly citlivé, na smrt zchváceného mladíka se jim zželelo, tak ho schovaly do prádla. Rakušané nic nenašli. Důstojník díky soucitným venkovankám přežil a po letech tu dal z vděčnosti na místě zachránění vystavět kapli. Na břehu řeky Otavy nedaleko mostu na silnici mezi Kestřany a Lhotou u Kestřan stojí raně barokní kaple Kalvárie – kaple sv. Kříže vystavěná roku 1679. Následně byla obnovená v letech 1821 a ještě roku 1894. Původně se ještě u ní nacházelo vyřezávané sousoší Kalvárie. Pochází z poslední čtvrtiny 17.století, navazující na starší gotickou stavbu, vystavěnou údajně již v roce 1370. Kaple byla poměrně často poškozována povodněmi a plovoucími ledy a opět obnovovaná. Cenná raně barokní baldachýnová stavba s mladšími úpravami, čtvercového půdorysu, ze tří stran otevřená velkými segmentovými arkádami s maltovými klenáky ve vrcholech, ze čtvrté strany arkáda druhotně zazděna. Klenba a oblouky arkád jsou neseny čtyřmi nárožními pilíři na vysokých podstavcích s bohatě profilovanými římsami, diamantováním na patkách, profilovanými hlavicemi a dvěma úzkými nikami na průčelní straně, ukončenými nad střechou čtyřbokými jehlany. Na bočních stránkách mezi pilíři jsou druhotně přistavěny nízké zídky a kolem celého obvodu bohatě profilovaná korunní římsa. Vnitřek je sklenut plackovou klenbou se zbytky čtyř barokních - štukových kartuší s postavami zemských patronů a další původní plastické výzdoby, v rozích klenby zachovalé gotické konzoly. Na zadní svislé stěně nástěnná freska dvou ukřižovaných lotrů, doplňující původní dřevěné barokní sousoší Kalvárie z roku 1679. Toto sousoší je uloženo v depozitáři Prácheňského muzea v Písku. Uprostřed prostoru zděná mensa. Nahoře stanová střecha krytá taškami a zakončená čtyřbokou lucernou s obdélnými, polokruhově zaklenutými okénky a jehlanovou stříškou, ukončenou křížem. U kaple stojí dva památné stromy - jilm vaz (ulmus leavis) s obvodem kmene 400 - 480 cm, výška 18 a 20 m, stáří 300 let.

pověst o francouzském důstojníkovi na mapě

místa v okolí

jilm vaz Kestřany

jilm vaz Kestřany

kategorie: příroda / památné stromy
lokalita: strakonicko
GPS: 49°15'50.152"N, 14°4'33.792"E

zobrazit více
silniční most Otava, Kestřany

silniční most Otava, Kestřany

kategorie: kultura a památky / technické
lokalita: strakonicko
GPS: 49°15'49.106"N, 14°4'29.775"E

zobrazit více

další místa v okolí

firmy v okolí

Jednota Kestřany

Jednota Kestřany

kategorie: obchody / smíšené
lokalita: písecko
GPS: 49°16'8.346"N, 14°4'20.123"E

zobrazit více
Jednota Čejetice

Jednota Čejetice

kategorie: obchody / smíšené
lokalita: strakonicko
GPS: 49°15'11.497"N, 14°1'13.296"E

zobrazit více