rozlohou 648 ha největší rybník na světě - rybník Rožmberk zajímavosti ze Šumavy
nejstarší kamenná rozhledna v Čechách z roku 1825 - Kleť zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položená pravěká pevnost v Čechách - Obří hrad zajímavosti ze Šumavy
přední evropská seismologická stanice v počtu záznamů – štola Kristýna zajímavosti ze Šumavy
nejstarší kostel v Bavorsku - kostel Naší milé Paní u Staré kaple, Řezno zajímavosti ze Šumavy
nejstarší církevní stavba v Čechách - rotunda sv. Petra a Pavla, Starý Plzenec zajímavosti ze Šumavy
nejstarší dochovaný český most ze 13. století - Písek zajímavosti ze Šumavy

zámek Čížová

detailní info

kategorie: kultura a památky / zámky
lokalita: písecko
GPS: 49°21'23.836"N, 14°5'35.450"E Zobrazit na mapy.cz

popis

zámek Čížová

 

Ves Čížová patřila odedávna k píseckému hradu. Od roku 1509 do konfiskace v roce 1547 byla v zástavním držení města Písku. Roku 1553 prodal král Ferdinand I. dvůr a ves Kateřině Šternberkové ze Sudoměře. Od ní koupil Čížovou roku 1560 Jan Deym ze Stříteže. Pravděpodobně nejstarší syn Jana Deyma - Mikuláš si ve vsi vystavěl koncem 16. století tvrz. V popisu části dědictví po zemřelém Václavu Deymovi z roku 1685 (kterou získal Jan Jindřich Deym) se uvádějí kamenná patrová tvrz s kaplí nad branou, u kaple škola, dále dvůr a vesnice Čížová, Zlivice, Skrýšov, Borečnice a Krašovice. Zámek v Čížové vznikl přestavbou starší renesanční tvrze v 17. století, kterou provedl Jan mladší Deym ze Stříteže. Roku 1690 prodal Jan Jindřich Deym statek Čížovou svému staršímu bratru Janu Petrovi. Od něho si v roce 1715 smluvně zajistila statek ovdovělá hraběnka Antonie Josefa Černínová z Chudenic pro svého syna Františka Antonína. Předběžná kupní smlouva byla prostřednictvím ustanovených komisařů potvrzena novou smlouvou v roce 1726 - uzavřenou mezi hrabětem Václavem Ignácem Deymem a již plnoletým Františkem Antonínem Černínem. Čížová byla připojena k drhovelskému panství a s ním přešla v roce 1753 do majetku Lobkoviců. Zámek v Čížové, vzniklý přestavbou starší renesanční tvrze za Jana mladšího Deyma ze Stříteže (potvrzuje to letopočet 1629 nad portálem západní části budovy. Zámek je tvořen patrovou dvoukřídlou budovou s pozdně renesančním portálem. Na něm jsou umístěny znaky Deymů a Kateřiny ze Sudic. Zámek není veřejnosti přístupný. V severní, starší části jsou sklepy vylámané ve skále. Brána a prostranní vstupní místnost jsou ještě z konce 16. století. Polygonální nároží severního traktu nasvědčuje tomu, že zde bývala věž. V prvním poschodí barokního křídla bývala zmíněná kaple sv. Jana Křtitele. Zámek se později stal sídlem lobkovického lesního úřadu velkostatku Drhovle – Čížová - Sedlice.

zámek Čížová na mapě

zámek Čížová na fotografiích

místa v okolí

pomník padlých WWI i II, Čížová

pomník padlých WWI i II, Čížová

kategorie: vojenské / pomníky
lokalita: písecko
GPS: 49°21'24.496"N, 14°5'34.716"E

zobrazit více
sýpka Čížová

sýpka Čížová

kategorie: kultura a památky / architektura
lokalita: písecko
GPS: 49°21'25.139"N, 14°5'38.596"E

zobrazit více

další místa v okolí

firmy v okolí