nejstarší kamenná rozhledna v Čechách z roku 1825 - Kleť zajímavosti ze Šumavy
misionář z klatovska šířící křesťanství mezi indiány Boryně František – Malonice zajímavosti ze Šumavy
nejstarší autokemp v České republice - Annín zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položená horská obec v Čechách 1062 m n.m. - Kvilda zajímavosti ze Šumavy
evropská rarita - nejmenší potok upraven k plavení palivového dřeva a i pro voroplavbu - Pohořský potok zajímavosti ze Šumavy
nejdelší hradní most v Evropě - hrad Velhartice zajímavosti ze Šumavy
nejstarší církevní stavba v Čechách - rotunda sv. Petra a Pavla, Starý Plzenec zajímavosti ze Šumavy

Nezamyslice

detailní info

kategorie: města a obce / města a obce
lokalita: sušicko
GPS: 49°15'45.272"N, 13°40'31.094"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Nezamyslice jsou malá ves v okrese Klatovy, kraj Plzeňský v nadmořské výšce 554 m. První písemná zmínka o vsi je z roku 1045. Z kronik je známo, že ves Nezamyslice byla sídlem újezdního kláštera a majetkem Břevnovského kláštera z dob knížete Břetislava I., který ji spolu s dalšími 18 vesnicemi v roce 1045 daroval benediktinskému řádu. Klášteru patřil dvůr v Nezamyslicích a v Žichovicích včetně poddaných. Vlastnil také na řece Otavě mlýny v Hydčicích (o 4 kolech), v Žichovicích (o 2 kolech), v Olešovicích (o 1 kole), ve Staníkově (o 2 mlecích a 2 kolech k rýžování zlata). Klášter spravoval kraj až do Žižkova prvního tažení na hrad Rabí. Husité hrad dobili, vyplenili a sedm nezamyslických mnichů bylo pod hradbami hradu upáleno. Klášter nebyl nikdy znovu obnoven. Stával v místech, kde je nyní budova bývalé školy. Ve 13. století byl v Nezamyslicích založen farní kostel (trojlodní kostel Nanebevzetí Panny Marie vystavěný ve 13. století v románském slohu) ze kterého všechny příjmy náležely břevnovskému opatu. Ve 14. století byl přestavěn a podle něho se vsi říkalo „Weisskirche“ – Bílý kostel. Roku 1380 byla rovněž přestavěna chrámová loď, sklenutá sklípkovou klenbou, které se také říká diamantová. Kostel patří mezi architektonicky velmi cenné - jsou pouze na dvou místech v Čechách. Z původní románské stavby se do dnešní doby zachovala kostelní věž s podvojnými okénky. Po roce 1420 byli majiteli vsi bratři Rýzmberkovi, nato byla připojena k hradu Rabí a roku 1525 odprodána bratrům Švihovským. V 17. století byli majiteli Libštejnští z Kolovrat a od roku 1707 Lamberkové, kteří zde nechali vybudovat na hřbitově rodinný panteon – kapli sv. Erazima. Její nevídané vnitřní vybavení vytvořil v 19. století řezbář Jan Rint. Odborníci se shodují, že komplex vyřezávaného oltáře s lavicemi a kůrem nemá nikde obdoby a představuje Rintovo vrcholné dílo. V průčelí kaple pod pískovcovou rozetou je umístěn bohatý erb rodu Lamberků. V interiéru kaple je velmi hodnotný soubor novogotických řezeb - oltář, empora a nástěnná výzdoba. Z bájí a pověstí, které se svým obsahem vážou k Nezamyslicím jsou doposud živé tři. První vypráví o stěhování stavby kostela z Hůrek na Bolečín, druhá se zmiňuje o ukrutné řeži Švédů s místními obyvateli v době třicetileté války a poslední nás seznamuje s krádeži stříbrné rakve dcery kněžny Lamberková zvané „Černá Káča" z rodinné hrobky pod kaplí sv. Erazima. Od roku 1980 do roku 1992 byla vesnice částí střediskové obce Žichovic. V roce 1992 na přání občanů byly vypsány volby do obecního zastupitelstva a obec Nezamyslice se stala opět samostatnou.

Nezamyslice na mapě

Nezamyslice na fotografiích

Nezamyslice

Nezamyslice

kategorie: města a obce
lokalita: horažďovicko

zobrazit více

místa v okolí

pamětní deska Karel Klostermann, Nezamyslice

pamětní deska Karel Klostermann, Nezamyslice

kategorie: kultura a památky / památníky
lokalita: sušicko
GPS: 49°15'51.509"N, 13°40'16.552"E

zobrazit více
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Nezamyslice

kostel Nanebevzetí Panny Marie, Nezamyslice

kategorie: kultura a památky / kostely
lokalita: horažďovicko
GPS: 49°15'51.332"N, 13°40'14.553"E

zobrazit více

další místa v okolí