nejmohutnější zřícenina hradu v Čechách - Rabí zajímavosti ze Šumavy
jediný výskyt Šídlatky jezerní v ČR - Černé jezero zajímavosti ze Šumavy
první přečerpávací elektrárna v České republice z roku 1929 - Hamry zajímavosti ze Šumavy
nejstarší církevní stavba v Čechách - rotunda sv. Petra a Pavla, Starý Plzenec zajímavosti ze Šumavy
nejvyšší kopec na území bývalého protektorátu Böhmen und Mähren - Javorník 1089 m zajímavosti ze Šumavy
nejstarší kostel v Bavorsku - kostel Naší milé Paní u Staré kaple, Řezno zajímavosti ze Šumavy
jedno z nejstarších slovanských osídlení na našem území - Tasnovice zajímavosti ze Šumavy

Baumgartner Andreas, prof.

detailní info

kategorie: kultura a památky / osobnosti
lokalita: lipensko
GPS: 48°39'41.056"N, 14°9'58.536"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Ondřej nebo také Andreas von Baumgartner (23.listopad 1793, Frymburk - 30.červenec 1865, Vídeň) byl učitel – profesor fyziky na lyceu v Olomouci a univerzitě ve Vídni, státník a prezident vídeňské hospodářské akademie. Narodil se 23. listopadu 1793 ve Frymburku jako syn pekaře a hostinského Floriána Baumgartnera z domu č.p. 8. Vzdělání se mu dostalo na základní škole v rodném Frymburku, kde jej vyučoval známý hudebník, regenschori a komponista Jan (Johann) Vojtěch Nepomuk Maxant. V 11 letech odešel do latinské školy v Linci a už zde se věnoval matematickým a přírodovědným vědám. Od roku 1810 studoval na univerzitě ve Vídni matematiku a přírodní vědy do Vídně. Po získání doktorátu se roku 1815 stal asistentem na katedře filozofie. Roku 1816 na katedře mechaniky a fyziky. Roku 1817 byl jmenován profesorem fyziky na lyceu v Olomouci, kde působil až do roku 1923, poté se stal profesorem na univerzitě ve Vídni, kde se také stal v roce 1851 předsedou vídeňské akademie. Publikoval, vydával Časopis pro fyziku a matematiku (zpočátku s Ettinghausenem, pak sám a později ve spolupráci s Folgerem) a napsal učebnici základů fyziky. Rozsáhlou přednáškovou činností se zasloužil o popularizaci vědy, např. při nedělních přednáškách pro umělce, řemeslníky a širší veřejnost. Tvrdošíjná nemoc hrtanu Baumgartnera přiměla vzdát se učitelského úřadu. Ve státní sféře získal řadu funkcí od vedení c.k. továren pro výrobu skla, porcelánu a tabáku až po funkci ministra veřejných prací, obchodu a financí. V roce 1846 byl pověřen vrchní správou stavby telegrafů. V letech 1846 až 1847 se zasloužil o postavení a zprovoznění první linky elektromagnetického telegrafu na trase železnice Vídeň – Brno. Po březnových událostech roku 1848 (revoluce) převzal za Pillersdorfa ministerstvo hornictví a veřejných prací. Po nástupu Dobblhofa na ministerstvo se svého úřadu vzdal a pracoval poté jako šéf jednoho z oddělení na ministerstvu financí. Když von Bruck roku 1851 složil úřad ministra obchodu, byl Baumgartner považován za vhodného nástupce. Současně byl ustanoven říšským radou, jakož i prezidentem císařské Akademie věd. V roce 1847 byl jmenován dvorním radou a o sedm let později jej císař František Josef I. povýšil do šlechtického stavu. Roku 1851 se stal prezidentem vídeňské hospodářské akademie. Do penze odešel v roce 1855. Zemřel 30. července 1865 při svém letním pobytu v Hietzingu u Vídně a byl pochován ve 13. vídeňském obvodu Hietzing. Sepsal řadu učebnic fyziky, které vyšly i v českém jazyce. Učebnici Mechanik sepsal během svého působení na Moravě. Podobně jako Gerstnerovy učebnice, byly i tyto praktického zaměření. O Baumgartnerovy učebnice se opírá J. F. Smetana (1801–1861), jehož práce nebyly původní, ale znamenaly dovršení procesu vytváření českého názvosloví elementární fyziky. Společně s K. Kreilem vytvořil metodu použití elektromagnetického telegrafu k určení zeměpisných vzdáleností. V této práci mlčky považovali rychlost šíření elektřiny za nekonečnou.  Vědecký svět ho ocenil všemi vyznamenáními, které má k dispozici. V roce 1996 byla ve Frymburku odhalena jeho pamětní deska s textem: „V tomto domě se narodil svobodný pán profesor Ondřej Baumgartner 1793 - 1865 po studiích a profesorské dráze dosáhl vysokých poct a postavení u císařského dvora ve Vídni pod jeho vedením byl v roce 1846 postaven mezi Vídní a Brnem první elektrický telegraf v Rakousku-Uhersku. Ke 150 výročí této události věnuje SPT Telecom a.s. a obec Frymburk.“

Baumgartner Andreas, prof. na mapě

Baumgartner Andreas, prof. na fotografiích

místa v okolí

pamětní deska Ondřej Baumgartner, Frymburk

pamětní deska Ondřej Baumgartner, Frymburk

kategorie: kultura a památky / památníky
lokalita: lipensko
GPS: 48°39'41.056"N, 14°9'58.536"E

zobrazit více
infocentrum Frymburk

infocentrum Frymburk

kategorie: instituce / infocentra
lokalita: lipensko
GPS: 48°39'42.295"N, 14°9'58.411"E

zobrazit více

další místa v okolí