největší obec v Čechách - Stachy zajímavosti ze Šumavy
nejjižnější město v České republice - Vyšší Brod zajímavosti ze Šumavy
jedno z nejstarších slovanských osídlení na našem území - Tasnovice zajímavosti ze Šumavy
první přečerpávací elektrárna v České republice z roku 1929 - Hamry zajímavosti ze Šumavy
nejstarší dochovaný český most ze 13. století - Písek zajímavosti ze Šumavy
nejdelší železniční tunel v České republice - Železná Ruda zajímavosti ze Šumavy
první film natočený v České republice - Hořice na Šumavě zajímavosti ze Šumavy

křížová cesta Frymburk

detailní info

kategorie: kultura a památky / církevní
lokalita: lipensko
GPS: 48°39'30.487"N, 14°10'13.527"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Nad Frymburkem se vzpíná výrazný vrch Svatá Marta, také Na Martě původně zvaném Marterberg, z něhož se naskýtá neopakovatelný pohled na městečko pod ním. Cestu na něj lemuje křížová cesta, která začíná přibližně 1 kilometr jihovýchodně od a končí u kaple Panny Marie Bolestné – Vysoká Muka (Hohe Marter). Křížová cesta vede k místu, kde původně stávala soukromá kapli Ukřižovaného - byla soukromým majetkem frymburského měšťana Bartoloměje Mugrauera a vedla od frymburského hřbitova, zatopeného při stavbě Lipenské přehrady. Na začátku let šedesátých minulého století však musela ustoupit její spodní část výstavbě nové silnice. Obnova cesty proběhla v letech 1999 – 2000. Bartoloměj Mugrauer zemřel roku 1890 a zanechal závěť s odkazem 800 zlatých na stavbu nové kaple. Se souhlasem premonstrátského kláštera ve Schläglu zorganizoval druhý frymburský kaplan Benedikt Sobotka sbírku. Obec a dva frymburští měšťané darovali pozemek a téměř každý frymburský občan věnoval finanční obnos nebo svou práci. Stará kaple Ukřižovaného byla do 30. června 1897 rozebrána a původní sochy po opravě převezeny do vesnické kaple v Kovářově. Stavební plán zhotovil frymburský stavební mistr Ondřej Wagner a 8. července 1897 bylo započato se stavbou. Celá stavba nové kaple Hohen Marter (Vysoká muka) stála asi dva tisíce zlatých, z nichž menší část byla hrazena ze sbírky farníků, zbytek zaplatil klášter ve Schläglu. Na podzim roku 1898 byla stavba dokončena a nad vchodem z vnitřní strany byla zobrazena její původní podoba. Sochy pro novou kapli byly pořízeny z tyrolského Grödenu a dle kresby ve farní kronice to byla skupina tří soch s Ukřižovaným uprostřed - Kalvárie. Uvnitř nové kaple Vysoká muka byla i křížová cesta ze šumavských obrázků malovaných na skle. Kaple Bolestné Panny Marie Vysoká Muka byla slavnostně vysvěcena 13. října 1898. Začalo se jí říkat Marta (počeštěn německý název Hohen Marter). Stavba Křížové cesty k ní byla dokončena roku 1894. Na trase je 14 zastavení - až na první a poslední jsou všechna původní, ze žuly a vznikla z iniciativy lipenského statkáře Adalberta Donauera, který na počátku devadesátých let 19. století věnoval na její stavbu 600 zlatých. (V té době se ve Frymburku do dvou zlatých pořídil nocleh a celodenní stravování, kilo másla stálo zlatku.) Za kamenické práce obdržel Jordán Wiltschko z Hořic 364 zlatých, křížovou cestu maloval malíř Hunčl z Lince, který za ně dostal 140 zlatých. Zbytek peněz byl zaplacen za dopravu, úpravu terénu a osazení jednotlivých kapliček a obrazů. Na všech zastaveních byly renovovány kříže a obrazy. Cesta k vrcholu je dlouhá zhruba 900 metrů. Kaple Bolestné Panny Marie Vysoká Muka byla poškozena pro hledání domnělých pokladů, poškozena byla i křížová cesta. Roku 1957 byl zatčen frymburský páter Josef Kříž. Jak uvádí česká kronika: "byla poškozena a později prakticky demolována kaple Bolestné Panny Marie Vysoká muka pro hledání domnělých pokladů.“ Chátrání a postupná demolice pokračovala... Roku 1992 byla kaple restaurována a křížová cesta obnovena pod záštitou obce a za pomoci bývalých farníků, areál byl znovu vysvěcen v sobotu 24. června 2000. Procesí se zde konala až do odsunu Němců roku 1946 každoročně třikrát, v letech 1947 - 1950 po jednom ročně. 

křížová cesta Frymburk na mapě

křížová cesta Frymburk na fotografiích

místa v okolí

Activity Park Médi Kubíka, Frymburk

Activity Park Médi Kubíka, Frymburk

kategorie: zábava / děti
lokalita: lipensko
GPS: 48°39'35.531"N, 14°10'17.980"E

zobrazit více
wakeboarding a vodní lyžování, Frymburk

wakeboarding a vodní lyžování, Frymburk

kategorie: sport a wellness / akvaparky
lokalita: lipensko
GPS: 48°39'38.165"N, 14°10'19.390"E

zobrazit více

další místa v okolí