Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

paraskupina Glucinium

Šumava

Obrázek
kategorie: vojenské
podkategorie: vojáci
lokalita: budějovicko
GPS: 49°7'20.945"N, 14°25'36.497"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Operace Glucinium byl krycí název pro paradesantní výsadek vyslaný během II. světové války z Anglie na území Protektorátu Čechy a Morava. Byl organizován zpravodajským odborem exilového Ministerstva národní obrany (dynamicky jej vedl František Moravec) a řazen byl do třetí vlny výsadků. Příslušníci 1. vlny, vyslaní v letech 1941-42, byli po Heydrichiádě téměř všichni mrtví nebo zatčení. Obnovit spojení s Protektorátem a odbojovou organizaci se pokusila 2. vlna vysílaná na přelomu let 1942/1943, ale po Heydrichiádě bylo něco takového velmi obtížné. 3. nejsilnější vlna probíhala od jara 1944 až do roku 1945. Desant tvořili npor. Vítězslav Lepařík, rtn. Ludvík Hanina, radista rtn. František Trpík a čet. Josef Cikán. Npor. Vítězslav Lepařík se narodil 14. srpna 1914 v Holici u Olomouce ve vlastenecké rodině legionáře Josefa Lepaříka, který se živil jako krejčí a Růženy rozené Dosoudilové. Rt. Ludvík Hanina se narodil 10. října 1912 v Užhorodě v rodině Štěpána Haniny a Marie rozené Šnajberkové. Ludvík se vyučil mlynářem a po základní vojenské službě pracoval na různých mlýnech v jižních Čechách. Rt. Josef Cikán se narodil 22. listopadu 1914 v rodině zednického mistra Jaroslava Cikána a Marie rozené Drobečkové jako třetí ze čtyř dětí v Červených Pečkách u Kolína, kde vychodil obecnou a měšťanskou školu, po které roku 1933 maturoval na živnostenské stavební škole. Od roku 1935 pracoval u banky Slávie v Bratislavě a Košicích. Rtn. František Trpík se narodil 11. října 1914 v Moravské Ostravě v rodině řezníka Eduarda Trpíka a Marie rozené Krzystkové jako třetí dítě po dvou sestrách. Otec padl už roku 1914 na frontě a matka se v roce 1922 znovu provdala a s dětmi odstěhovala do Rožnova pod Radhoštěm, kde měla hostinec. Zde František vychodil obecnou a měšťanskou školu a poté absolvoval Baťovu školu práce ve Zlíně. Základní vojenskou službu prodělal v letech 1936-38 u 4. pěšího pluku v Hradci Králové, kde absolvoval poddůstojnickou školu v hodnosti četaře. Skupina Glucinium byla sice vytvořena již na podzim 1943, ale odeslána do vlasti byla až v létě 1944. Po celou dobu čekání proto prodělali parašutisté ještě celou řadu speciálních kurzů. Rok 1944 přinesl změnu v organizaci odesílání skupin do Protektorátu. Díky příznivé vojenské a politické situaci v Itálii, bylo možné odesílat skupiny z italských letišť. Dne 2. května 1944 byla skupina odeslána lodí do italského přístavu v Neapoli, kam dorazila 16. května 1944. Odtud jela 18 hodin nákladním vozem do základny ve Fasanu mezi Brindisi a Bari. Zde se Lepařík opět setkal se svojí francouzskou milenkou. V Lauretu u Fasana byli parašutisté připravováni npor. Rudolfem Hrubcem. Kromě záchytných adres dostali parašutisté také adresy od Rudolfa Hrubce na své příbuzné a známé Hrubcovy, Krzákovy, Doubkovy a Lukešovy z Bernartic u Tábora. Úkolem výsadku byl sběr zpravodajských informací, jejich předávání do Londýna prostřednictvím radiostanice s krycím názvem Marie. Další činností bylo plnění sabotážních úkolů na Táborsku a v prostoru jižních Čech. Vybavení skupiny představovala skvělá radiostanice Šimandl, kterou zkonstruoval český radiotelegrafista v Anglii Antonín Šimandl, menší britská radiostanice, radiopřijímač Mk.V, šifrovací klíč Marie, každý měl pod seskokovou kombinézou civilní oblek, dvě pistole, dýku, čokoládu, konzervovanou a tabletovou stravu, jed, falešné doklady a peníze. Parašutisté konečně vzlétli bombardérem Halifax z letiště Brindisi 3. července 1944 v 19:30. Bombardér měl kanadskou posádku, která cestou nad Jugoslávií shodila zásobníky zbraní pro partyzány. Cestou se bombardér několikrát dostal do palby protiletadlového dělostřelectva, ale poškozen nebyl. Klíčovým okamžikem každé paraskupiny byl moment seskoku. Osudy vojáků závisely na umění pilota najít místo seskoku, zda se po seskoku všichni setkají a zda se nikdo nezraní. Pilot s navigátorem se řídili tokem Dunaje, pak si ale spletli Vltavu s Lužnicí a tak 4. července 1944 v 01:00 byla skupina vysazena místo u Tábora, severně od Českých Budějovic u Purkarce v dnešní hlubocké oboře. Při seskoku se Lepaříkovi uvolnil vak s britskou radiostanicí, která se volným pádem roztříštila o zem… Kromě Lepaříka všichni uvízli padáky na stromech. Naštěstí se jim podařilo se odřezat a vyprostit z popruhů a bez zranění se dostat na pevnou zem, kde se po chvíli dokonce všichni setkali. Svolávali se pískáním anglické písničky. Nejprve se sešli Trpík s Haninou, poté nalezli Cikána a nakonec Lepaříka. Všechno vybavení včetně radiostanice Šimandl zůstalo viset na padácích na stromech. Parašutisté se marně pokoušeli na stromy vylézt. Nakonec Lepařík odešel do asi kilometr vzdálené hájovny u Červeného kříže, kde požádal o pomoc hajného Josefa Rybáka. Ten mu zapůjčil obloukovou pilu. S ní parašutisté pokáceli několik stromů, ale padáky se dál zamotávaly do dalších stromů. Již se rozednívalo a kolem začali chodit do práce lesní dělníci. Každého parašutisté zadrželi. Nechtěli od nich pomoc, ale nepustili je dál, aby je nemohli udat. Lesník Vojtěch Ambrož se začal s parašutisty hádat, ale poté co mu dali anglickou cigaretu, se uklidnil. Mezi 10. a 11. hodinou dopoledne, kdy stále marně káceli stromy, jel kolem neznámý muž na kole. Na výzvy parašutistů nezastavil a i poté co vystřelili varovný výstřel do vzduchu, ujížděl pryč. Parašutisté se začali obávat, že je prozradí a rozhodli se proto z místa seskoku bez vybavení a vysílačky odejít. Faktem ale je, že neznámý cyklista, ani žádný z lesních dělníků parašutisty nikdy neudal. Skupina došla na kraj lesa u Purkarce, kde parašutisté zakopali pádem rozbitou radiostanici. U sebe měli jen několik konzerv. Večer po setmění se vydali na sever najít záchytné adresy. Hajný Rybák až 8. července 1944 hlásil nález padáku na stromě ve svém revíru. Na místo ihned vyrazilo budějovické gestapo v čele s gestapáky protiparašutistického oddělení Weidem a Wittnerem i s velitelem budějovické služebny Möhrbeckem. Za pomoci hajných z okolí uspořádali pročesávací akci, při které ale nalezli jen padák na stromě, další v kaluži a obloukovou pilu. Parašutisté v noci na 5. července postupovali po levém břehu Vltavy. Šli několik dní a vždy jen v noci. Pokud k ránu někdy někoho potkali, předstírali, že jsou houbaři. Bez potravin již byli značně zesláblí. U Týna nad Vltavou narazili v noci na osamělé stavení, kde se ještě svítilo. Požádali zde o vodu, ale košíkář Š., který sympatizoval s Němci, je odmítl. Šli tedy dál podél Vltavy, ale zesláblí ušli jen kousek a museli se opět zastavit v mělké rokli. Lepařík s Trpíkem se vydali prozkoumat okolí, aby našli místo pro přečkání dalšího dne. Nalezli další samotu, kde ale narazili na četníka s několika civilisty. Lepařík se stačil ukrýt pod blízký můstek. Trpík šel četníkovi vstříc a odešel s ním bez civilistů do blízkého domku. Tam se Trpík dozvěděl, že je košíkář Š. udal, ale četník byl vlastenec a pomohl mu. Společně s ním přesvědčil civilisty, že se vrací od vdané milenky. Lepařík si však myslel, že četník Trpíka zatkl a z místa odešel. Trpík se už se svým velitelem nesetkal a vrátil se do lesního úkrytu k ostatním. Druhý den po 19. hodině se trojice rozhodla pokračovat dál bez velitele v naději, že se s ním setkají na některé záchytné adrese. U Vltavy nalezli loďku, na které se dopravili na pravý břeh. To už byli blízko soutoku Vltavy s Lužnicí a pro tuto oblast měli mapy, takže mohli postupovat rychleji. Konečně hladoví a unavení došli k Bernarticím. V blízkém lese počkali do tmy a při odchodu z lesa potkali muže, který šel do lesa na dříví. Od něj se dozvěděli, že všichni jejich adresáti v Bernarticích byli za heydrichiády popraveni za pomoc parašutistům. Trojice musela pokračovat k Táboru. Parašutisté již byli ale na pokraji sil a tak se rozhodli dojít k Haninovým známým do Vladyčína u Milevska. Tam se skutečně mohli několik dní ukrývat na půdě u rodiny Františka Branšovského. Po několikadenním odpočinku museli postupovat dál, protože jejich přímá cesta na sever se dala dobře vystopovat. Trojice se rozhodla bez vybavení, vysílačky a velitele rezignovat na svůj původní úkol a raději se dostat na Slovensko a odtud za frontu. Postupovali tedy na východ, ale jídlo z Vladyčína jim stačilo jen na několik dní. Měli falešné peníze z Anglie a tak se pokoušeli na vesnicích vydávat za měšťáky a kupovat potraviny. Pokud požádali o větší pomoc, nebo prozradili, kdo skutečně jsou, vždy byli odmítnuti. Parašutisté postupovali lesním komplexem severně od Tábora. Po několika týdnech pochodu měli již dosti podezřelé vzezření špinavými obleky, zablácenými botami a neoholeností. Dne 25.července 1944 došli k Třebíči-Borovině, k baťovskému sídlišti, kde Trpík znal Františka Žembu, za kterým došel až do továrny. Žemba Trpíkovi skutečně pomohl a odvedl ho k sobě domů, kde bydlela ještě jeho žena a malé děti. Zde se mohl po dlouhé době umýt a najíst. Večer odnesl jídlo kamarádům do lesa a vrátil se zpět pro nové boty pro všechny. Podruhé se ale zdržel déle a Hanina s Cikánem pojali podezření, že Trpík byl zatčen. Nejdříve se přesunuli do jiného úkrytu a nakonec raději odešli. 26. července 1944 již v lese tedy Trpík své kamarády nenašel, jídlo zde ukryl a pokračoval sám na Hrotovice. Po očistě u Žembů vypadal opět civilizovaně a troufl si tak postupovat ve dne. Noc na 27. července 1944 přečkal v kupce sena mezi Třebenicemi a Valečí. Zde ho našel místní sedlák, kterému Trpík nalhal, že prchá z totálního nasazení. Sedlák mu slíbil ráno přinést jídlo, ale Trpík raději pokračoval v cestě. Mezi 7. a 8. hodinou potkal četnického strážmistra Bohuslava Pavlíka, který ho legitimoval. Sedlák Trpíka skutečně udal. Trpík nechtěl střílet na českého četníka a nechal se odvést na stanici ve Valči, věříce že situace dopadne stejně jako s četníkem u Týna. Na stanici Pavlíkovi, strážmistru Leopoldu Schejbalovi a vrchnímu strážmistru Františku Vočkovi pověděl kdo skutečně je, ti ho ale pustit odmítli. Trpík se pokusil o sebevraždu, ale Vočka mu vytrhl z ruky „tabletu L“ a pak ho spoutal. Trpík se ještě pokusil o útěk, ale marně. Byl převezen na jihlavské gestapo a následně do Brna do Kounicových kolejí, kde byl vězněn pod jménem Tmeník. Důkladně vyslýchán příliš nebyl a o tom, kde se ukrývají jeho kolegové, vypověděl smyšlená místa, kde být nemohli. Poté byl převezen do Prahy na Pankrác a znovu vyslýchán již v Petschkově paláci. Pražští gestapáci v čele s vedoucím protiparašutistického oddělení Leimerem odvezli Trpíka na místo seskoku k Purkarci. Za pomoci asi 40 obyvatel Purkarce, které sem gestapáci nahnali, nalezli zakopanou rozbitou radiostanici. Leimer pochopil, že je sem Trpík dovedl jen proto, že dobře věděl, že radiostanice je rozbitá a po návratu do Prahu nechal Trpíka přemístit na zámeček Jenerálka, kde byli vězněni i jiní zadržení parašutisté. Hanina s Cikánem od Třebíče pokračovali dál na východ, ale svým vzezřením budili pozornost a několik lidí je udalo. 5. srpna 1944 již na ně před Kunovicemi u Uherského Hradiště čekalo sedm příslušníků gestapa, kteří jim byli v patách a v rychlé léčce je zatkli, ztloukli a převezli na Brněnské gestapo. Prošli stejným kolečkem jako Trpík, až nakonec skončili rovněž na Jenerálce s Trpíkem na jedné cele. Při výsleších nic neprozradili. Lepařík pokračoval od Týna nad Vltavou rovněž do Bernartic, kde se také dověděl o osudech adresátů a pokračoval k Táboru k Antonínu Novákovi v Nasavrkách, kde požádal o pomoc, odvolávajíce se na zahraničního kolegu Cihláře. Novák ho považoval za provokatéra, protože právě před několika dny byla Cihlářova matka vyslýchána na gestapu. Lepařík zkusil štěstí u Cihlářových příbuzných v Nasavrkách, kteří ho ale také považovali za provokatéra a dokonce ho udali. Gestapo předpokládalo, že Lepařík zkusí štěstí ještě u Cihlářovy matky v Táboře, kam skutečně 5. července 1944 odešel. Ta Lepaříka přijala, ale v 22:30 se před domem objevili gestapáci Weber a Schreiber. Lepařík je uviděl z okna koupelny, vyskočil z okna ven, postřelil Schreibera do nohy, přeplaval Lužnici a zmizel z Tábora. Gestapo vyslýchalo všechny, u kterých žádal Lepařík o pomoc a nasadilo ne jeho stíhání gestapáka Kröskeho se zrádcem parašutistou Adolfem Horákem, který se po Lepaříkovi marně dotazoval i v Bernarticích. Lepařík se po útěku z Tábora pohyboval jen po lesích směrem na východ. Raději ani nikde nežádal o jídlo a živil se jen tím, co našel v lese. Chtěl dojít do rodného kraje. V lese mezi Vražným, Hartínkovem a Novou Rovní byl již na pokraji sil a chtěl se zastřelit, když potkal hajného Ladislava Nováčka, který mu poskytl pomoc. S dalšími pomocníky mu zřídil lesní úkryt, sehnal lékařskou pomoc a především ho dokázali spojit s partyzány u Hrabové na území Sudet, kam se Lepařík přesunul počátkem srpna 1944. U partyzánů se skrýval ve vykopaných lesních bunkrech spolu s řadou dalších lidí, kteří se museli skrývat a tvořili zde partyzánský oddíl. Lepařík se pokoušel nějak spojit s Londýnem, ale hrabovští partyzáni takové kontakty neměli. Měl být převeden na Slovensko, ale první skupina partyzánů, která se o to pokusila, byla na hranicích rozprášena se ztrátami. Poté se několik partyzánů včetně Lepaříka přesunulo ke skupině u Drozdovské pily. Lepaříkovi jako důstojníkovi bylo nabídnuto místo velitele partyzánu, což ale odmítl. Začátkem září 1944 odeslal Lepařík přes amatérskou odbojovou radiostanici několik telegramů do Londýna, odpověď ale nepřišla. Tou dobou došlo k proniknutí konfidenta gestapa do skupiny. Jednalo se o Radomíra Smrčka, kterého ke skupině přivedl poručík Jan Háječek, protože Smrčka byl bývalý španělák a především se odvolával na své kontakty s jedním anglickým a jedním sovětským parašutistou v Praze. To byla pravda, jednalo se o britského parašutistu Adolfa Horáka – velitel skupiny Sulphur a ruského parašutistu Ing. Nestora Holejka. Oba však byli zrádci a již pracovali pro gestapo. Lepařík viděl možnost spojit se konečně s Londýnem a souhlasil se schůzkou s nimi. 15. září 1944 se v Jablonném nad Orlicí setkal se Smrčkou, Holejkem a Horákem. S Horákem se samozřejmě znal z Anglie a tak mu vyprávěl o všech svých osudech od vysazení. Zmínil se také o tom, že mu po seskoku u Purkarce hajný Rybák zapůjčil pilu. To stálo hajného Josefa Rybáka a jeho ženu Terezii život. Josef Rybák zemřel 16. října 1944 v Terezíně a Terezie Rybáková 22. ledna 1945 v Ravensbrücku. Později byl zatčen i lesník Vojtěch Ambrož, otec tří malých dětí, který rovněž zahynul v koncentračním táboře. Dále Lepařík hovořil o odbojáři Uhrovi (vlastním jménem Vilém Rosenzweig) a jeho rozsáhlé odbojové organizaci v Poděbradech. O všem, co se Horák od Lepaříka dozvěděl, informoval gestapo. Tou dobou již Horák se svým radistou Jankem se chtěl pokusit ze služeb gestapa uprchnout. Svěřil se s tím však dalšímu konfidentovi a oba byli posláni do Terezína, kde byli 1. března 1945 zastřeleni. Proti Uhrově skupině byl tedy nasazen konfident Antonín Vohradník. Nakonec došlo v Poděbradech ke dvěma vlnám zatýkání – 10. října 1944 a 3. ledna 1945. Celkem bylo zatčeno 44 osob. S Lepaříkem dál udržoval spojení Holejko. Dokonce mu předal nové falešné doklady. Na čtvrté zchůzce Holejko oznámil Lepaříkovi, že Horák je nemocen. Lepařík vyslovil přání přesunout se do Prahy, protože byl znepokojen zatýkacími akcemi u partyzánů. To gestapo přivítalo. Dne 16.října 1944 Lepařík s odbojáři Holoušem a Tannertem přijeli do Prahy a ubytovali se v bytě konfidenta Smrčky. 17. října 1944 byl Holouš s Lepaříkem zatčen ještě za pomoci konfidentů Jana Veselého a Jaroslava Žíchy v Luxoru. Tannert byl zatčen další den. Lepařík po dvou týdnech náročných výslechů souhlasil se spoluprací pro gestapo. Snad měla na něho vliv pravda o Horákovi, dlouhá doba po seskoku bez pomoci, chování českých lidí, u kterých žádal o pomoc a podobně… Snad chtěl původně spolupracovat jen na oko, ale v tom případě se s gestapem přepočítal. Se spoluprací souhlasil i Holouš, který pak pomáhal likvidovat partyzány na severní Moravě. Nejprve byl Lepařík nasazen na konfidenta Smrčka, který se stejně jako Horák chtěl pokusit zmizet ze služeb gestapa. Sice si Lepařík původně vymínil, že nebude nasazován proti parašutistům, ale hned po Smrčkovi byl nasazen do akce proti paraskupině Barium. Z počátku ale, ač se skutečně sešel s velitelem Baria Šanderou, tvrdil, že skupinu nenašel. Gestapo dovolilo Lepaříkovi navštívit svou matku, které přiznal svojí zradu a také propustilo z internačnío tábora jeho otce, zatčeného v rámci akce Emigranten. Lepařík byl dále nasazován do akcí proti různým partyzánským skupinám. V prosinci chystal s konfidentem Antonínem Vohradníkem zavraždit gestapáka Leimera a konfidenta Jaroslava Nachtmana, ale tyto záměry odhalil Holejko a oba byli 15. ledna zatčeni. Při výslechu Lepařík Leimerovi prozradil, že se mu podařilo nalézt úkryt velitele Baria npor. Josefa Šanderu a jeho radisty Žižky. Akce proti nim byla Lepaříkovou poslední. Parašutisté se ukrývali u rolníka Žabky v Polsku u Žamberka, kam Lepařík v noci na 16. ledna 1945 dovedl přepadový oddíl. Parašutisté byli schováni na půdě. Manželé Žabkovi sice zapírali, ale když viděl Šandera beznadějnost situace, sám sešel po schodech z půdy a jakmile uviděl mezi gestapáky Lepaříka, střelil se do hlavy. Mrtev ale nebyl a byl okamžitě převezen do nemocnice, kde zemřel po dvou měsících, aniž by cokoliv prozradil. Jen ošetřujícímu lékaři řekl, že ho zradil nejlepší kamarád. Radista Žižka (bývalý evangelický kněz) byl zatčen, ale záhy se v pankrácké cele oběsil. Po této události byl Lepařík odeslán do Terezína, kde byl 28. dubna 1945 v 7:45 zastřelen. Hanina, Cikán a Trpík se dočkali konce války. Před popravou je zachránilo pražské povstání, kterého se po svém osvobození z vězení na Jenerálce všichni účastnili na barikádách. Do jižních Čech měla být odeslána ještě skupina Iron, která měla pomoci Gluciniu, na podzim 1944 byla ale odvolána.

odkaz: není

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

Purkarec

batoh
Purkarec
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: budějovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Cestou necestou, Karel Horký

batoh
Cestou necestou, Karel Horký
Šumava A-Z: literatura
Šumava: budějovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

Pískání v lese kniha, Karel Horký

batoh
Pískání v lese kniha, Karel Horký
Šumava A-Z: literatura
Šumava: budějovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

Vodopád Giessbach, Karel Horký

batoh
Vodopád Giessbach, Karel Horký
Šumava A-Z: literatura
Šumava: budějovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
Purkarec 1.97 km
Cestou necestou, Karel Horký 2.02 km
Pískání v lese kniha, Karel Horký... 2.02 km
Vodopád Giessbach, Karel Horký 2.02 km
Horký Karel 2.02 km
SDH Olešník 4.65 km
kaple Olešník 4.83 km
pomník padlých WWI i II, Olešník... 4.84 km
Tchán 4.89 km
Olešník 4.89 km
Nejkrásnější hádanka 5.03 km
hrob obětí WWII, Zahájí 5.4 km
SDH Zahájí 5.44 km
pomník obětem bitvy u Zahájí 1742... 5.49 km
Zahájí 5.5 km
kostel Zvěstování Panny Marie, Zah... 5.51 km
pomník padlých WWI i II, Zahájí... 5.51 km
studna Zahájí 5.51 km
fara Zahájí 5.52 km
hřbitov Zahájí 5.54 km
bitva u Zahájí 5.66 km
Jízda 5.8 km
železito-sirný vývěr, Mydlovary - ... 5.94 km
kaple sv. Prokopa, Kočín 6.15 km
Kočín 6.2 km
Mydlovary, Tři sestry 6.23 km
kaple Nejsvětější Trojice, Mydlova... 6.28 km
pomník padlých WWI, Mydlovary 6.28 km
Muklovský Vatikán, Josef Petr Ondo... 6.3 km
Hašek František 6.3 km
Mydlovary 6.3 km
Ondok Josef Petr, Doc., CFSS 6.3 km
rozvodna Kočín 6.74 km
Mydlovarský rybník 7.01 km
Březí u Týna nad Vltavou 7.04 km
infocentrum Jaderné elektrárny Tem... 7.16 km
zámek Vysoký Hrádek 7.16 km
jaderná elektrárna Temelín 7.55 km
hřbitov Křtěnov 7.59 km
kostel sv. Prokopa, Křtěnov 7.62 km
fara Křtěnov 7.63 km
Muzeum historických vozidel Pořeža... 7.63 km
pomník padlých WWI z Březí - Podhá... 7.65 km
pomník padlých WWI z Osady, Křtěno... 7.65 km
Křtěnov 7.65 km
infocentrum Hluboká nad Vltavou 7.89 km
Pan Tau a Claudie 7.91 km
kašna Alšova, zámek Hluboká nad Vl... 7.95 km
Alšova jihočeská galerie, Hluboká ... 7.96 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Hlubo... 7.97 km
Beneš Kamil, desátník / štábní pra... 7.97 km
studna Hluboká nad Vltavou 8 km
zámek Hluboká nad Vltavou 8 km
Poborský Karel 8.01 km
kaple zámecká, Hluboká nad Vltavou... 8.02 km
Tři bratři 8.04 km
Pan Tau a Claudie 8.04 km
Pyšná princezna 8.04 km
kašna zámecká Hluboká nad Vltavou... 8.11 km
Zlivský rybník 8.22 km
golf Hluboká nad Vltavou 8.58 km
Marcin Martin, rotný / štábní prap... 8.69 km
vodáctví Hluboká nad Vltavou 8.87 km
ZOO Ohrada 8.9 km
muzeum lesnictví, myslivosti a ryb... 8.99 km
zámek Ohrada, Hluboká nad Vltavou... 8.99 km
Kam čert nemůže 9.12 km
Sedlec u Temelína 9.28 km
kaple, Záluží u Týna nad Vltavou... 9.37 km
Záluží u Týna nad Vltavou 9.38 km
Třitim 9.4 km
kaple Neposkvrněného Početí Panny ... 9.41 km
Břehy 9.5 km
Temelín 9.52 km
pomník padlých WWI, Temelín 9.62 km
rybník Školňák, Temelín 9.63 km
Panský rybník, Temelín 9.77 km
SDH Chvalšovice 9.86 km
Chvalešovice 9.89 km
Parafly Service 10.24 km
pomník padlých WWI i II, Bohunice... 10.28 km
Bzí 10.54 km
Bohunice 10.56 km
kaple Panny Marie, Týn nad Vltavou... 10.66 km
pivovar Bzí 10.71 km
Zlatí úhoři 10.77 km
Svatba upírů 10.77 km
zámek Bzí 10.77 km
solnice, Týn nad Vltavou 10.77 km
Pivovarský rybník, Bzí 10.77 km
kostel sv. Vavřince, Pištín 10.85 km
Babovřesky 10.87 km
Žimutice 10.9 km
kaple sv. Anny, Češnovice 10.9 km
pomník padlých WWI, Češnovice 10.91 km
SDH Češnovice 10.94 km
pomník padlých WWI, Žimutice 10.96 km
pamětní deska učitelské rodině Ern... 10.96 km
Boží muka, Týn nad Vltavou 10.97 km
Kameňák 1, 2, 3 10.99 km
Češnovice 11 km
bitva u Zablátí 11.06 km
vyhlídkové plavby Týn nad Vltavou... 11.09 km
otáčivé hlediště, Týn nad Vltavou... 11.11 km
fara Týn nad Vltavou 11.12 km
zřícenina hradu Týn nad Vltavou 11.16 km
Dobšice 11.16 km
kostel sv. Jakuba, Týn nad Vltavou... 11.16 km
SDH Dobšice 11.17 km
kaple Dobšice 11.18 km
železný most Vltava, Týn nad Vltav... 11.18 km
Arcibiskupský pivovar, Týn nad Vlt... 11.18 km
pamětní deska Antonín Jaroslav Puc... 11.18 km
Puchmajer Antonín Jaroslav 11.19 km
rodný dům Antonína Jaroslava Puchm... 11.19 km
Brábek František 11.19 km
stará pošta, Týn nad Vltavou 11.2 km
dům U Modré hvězdy, Týn nad Vltavo... 11.2 km
Tchán 11.21 km
Týn nad Vltavou 11.21 km
Vojna Jaroslav 11.21 km
kašna Týn nad Vltavou 11.22 km
dům č.p. 25, Týn nad Vltavou 11.22 km
radnice Týn nad Vltavou 11.23 km
hřbitov Žimutice 11.24 km
infocentrum Týn nad Vltavou 11.25 km
dům U Zlatého slunce, Týn nad Vlta... 11.25 km
Vltavotýnské podzemní chodby 11.25 km
studna Týn nad Vltavou 11.25 km
nádraží Týn nad Vltavou 11.29 km
dětské hřiště Týn nad Vltavou... 11.3 km
pamětní deska obětem nacismu, Týn ... 11.32 km
pamětní deska Josef Sakař 11.33 km
Zámecké divadlo, Týn nad Vltavou... 11.34 km
hrob Matěje Kopeckého 11.36 km
kostel sv. Víta, Týn nad Vltavou 11.37 km
Dým bramborové natě 11.46 km
hřbitov Týn nad Vltavou 11.46 km
dětské hřiště sídliště Týn nad Vlt... 11.48 km
kaple Panny Marie Karlovské, Týn n... 11.51 km
Husova kaple, Týn nad Vltavou 11.53 km
Všemyslice 11.55 km
SDH Všemyslice 11.55 km
pomník padlých WWI, Všemyslice 11.57 km
kaple Všemyslice 11.57 km
Sokolovna Týn nad Vltavou 11.57 km
Dasný 11.59 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Dasný... 11.59 km
kaple sv. Víta, Bečice 11.7 km
Bečice 11.71 km
SDH Týn nad Vltavou 11.76 km
Poprask na silnici E 4 11.76 km
lipová alej míru, Týn nad Vltavou... 12.04 km
židovský hřbitov Neznašov 12.04 km
rozhledna Semenec 439 m n. m. 12.08 km
NS lesní Semenec 12.1 km
NS Onen Svět 12.11 km
silniční most Vltava, sv. Anna, Ne... 12.11 km
kaple sv. Anny, soutok Lužnice - V... 12.27 km
řeka Lužnice 12.28 km
soutok Lužnice - Vltava 12.28 km
modřínová alej, Týn nad Vltavou... 12.3 km
U Masáka 12.44 km
Stanice Pomoc přírodě, Týn nad Vlt... 12.46 km
zámek Neznašov 12.63 km
kaple Neznašov 12.68 km
pomník padlých WWI i II, Neznašov... 12.68 km
Fučík Vít - Kudlička 13.09 km
Z dějin naší vzduchoplavby, Václav... 13.09 km
Cihelny 13.22 km
Hlavatce 13.33 km
kaple Hlavatce 13.33 km
pomník padlých WWI, Hlavatce 13.35 km
Všeteč 13.76 km
kontribuční sýpka a Josefovský špý... 14.08 km
lesní budhistický klášter Koloděje... 14.28 km
SDH Koloděje nad Lužnicí 14.33 km
Krásné živé památky - 16. díl - Na... 14.44 km
zámek Mitrowicz, Koloděje nad Lužn... 14.44 km
Koloděje nad Lužnicí 14.44 km
památník Matěje Kopeckého, Koloděj... 14.45 km
dětské hřiště Koloděje nad Lužnicí... 14.53 km
pamětní deska Alfréda a Emila Rado... 14.54 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Kolodě... 14.55 km
Radok Emil 14.55 km
rodný dům Alfréda a Emila Radoků, ... 14.55 km
Radok Alfréd 14.55 km
pomník padlých WWI i II, Koloděje ... 14.57 km
John Ctirad, Prof. MUDr., DrSc. 14.69 km
Číčenice 14.69 km
pivovar Budějovický Budvar 14.79 km
prohlídka pivovaru Budějovický Bud... 14.79 km
Pivní putování - 8. díl - Jižní Če... 14.79 km
židovský hřbitov Koloděje nad Lužn... 14.8 km
dětské hřiště Mahouš 14.96 km
kovárna Mahouš 14.98 km
Mahouš 15 km
stavení Mahouš 15.05 km
kostel sv. Mikuláše, Němčice 15.07 km
pomník padlých WWI, Němčice u Neto... 15.09 km
pomník padlých WWI, Malovice 15.11 km
SDH Malovice 15.11 km
kaple sv. Václava, Malovice 15.13 km
Němčice u Netolic 15.16 km
Malovice 15.18 km
SDH Podeřiště 15.26 km
nádraží Číčenice 15.31 km
Podeřiště 15.33 km
kaple Podeřiště 15.35 km
dětské hřiště Podeřiště 15.43 km
vlaková zastávka Malovice 15.55 km
zaniklý hrad Poděhusy 15.57 km
Olšovice 15.67 km
Březnice 15.69 km
kaple Březnice 15.71 km
pomník padlých WWI, Březnice 15.71 km
kaplička Olšovice 15.71 km
SDH Březnice 15.71 km
stavení Olšovice 15.72 km
SDH Olšovice 15.72 km
dětské hřiště Černěves 15.84 km
kaple Černěves 15.85 km
Černěves 15.88 km
SDH Černěves 15.91 km
Dřemlinský rybník 16.08 km
Třetina u Olšovice 16.11 km
O zatoulané princezně 16.42 km
Náš venkov - Škola základ vesnice... 16.45 km
Rabín 16.49 km
Pyšná princezná 16.62 km
kaple Nestanice 16.7 km
kaple Nuzice 16.71 km
hřbitov Protivín 16.72 km
Konopický Alois, plukovník v.v. 16.74 km
pomník padlých WWI, Protivín 16.74 km
Nestanice 16.75 km
židovský hřbitov Protivín 16.77 km
Dým bramborové natě 16.77 km
Kohout Eduard 16.82 km
Lomský Bohumír, armádní generál... 16.82 km
Roden Karel 16.82 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 16.82 km
Kerles Jaroslav 16.82 km
Kubišová Marta 16.82 km
Bílý Josef, armádní generál 16.82 km
Hrubín František 16.82 km
Fořt Karel, Mons. 16.82 km
Nedorost Josef 16.82 km
Valter Karel 16.82 km
Kolář Petr 16.82 km
Poslušně hlásím 16.84 km
Hašek Jaroslav 16.84 km
Českobudějovická diecéze 16.89 km
To byla svatba, strýčku! 16.89 km
rybník Rabyň 16.91 km
Albrechtická lípa 16.93 km
infocentrum Bavorský les - Šumava... 16.97 km
Libějovice 17.01 km
pomník padlých WWI, Libějovice 17.01 km
SDH Libějovice 17.02 km
Tajemství železnic - S Cimrmanem d... 17.05 km
bombardování nádraží České Budějov... 17.07 km
Jihočeské muzeum (historická budov... 17.08 km
přírodní rezervace Libějovický par... 17.08 km
Dým bramborové natě 17.16 km
kapličkový hřbitov, Albrechtice na... 17.16 km
zámek (starý, tvrz) Libějovice 17.16 km
kostel sv. Petra a Pavla, Albrecht... 17.17 km
Na břehu Blanice - Vodňansko, Jaro... 17.17 km
Albrechtice nad Vltavou 17.17 km
fara Albrechtice nad Vltavou 17.19 km
dětské hřiště Libějovice 17.19 km
pomník padlých WWI, Albrechtice na... 17.21 km
dětské hřiště Albrechtice nad Vlta... 17.22 km
Čertova nevěsta 17.25 km
Židova strouha 17.25 km
Strakonický dudák 17.25 km
zámek Protivín 17.26 km
Už zase skáču přes kaluže 17.26 km
Jihočeský kraj 17.3 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Protiv... 17.3 km
platan javorolistý, Protivín 17.32 km
pomník padlých WWI i II, Protivín... 17.32 km
pamětní deska Václava Raba 17.32 km
Raba Václav, generál, pilot, velit... 17.32 km
Hradiště u Malovic 17.32 km
SDH Hradiště 17.35 km
památník města Protivína 17.38 km
kostel sv. Alžběty, Protivín 17.39 km
děkanství Protivín 17.4 km
Protivín 17.43 km
naučná stezka na břehu Blanice 17.47 km
Krokodýlí ZOO Protivín 17.52 km
kaple Panny Marie, Hradiště u Malo... 17.54 km
Ohnivé léto 17.58 km
Hradiště u Malovic - keltské kulto... 17.58 km
Žďárské Chalupy 17.63 km
lípa Naděje, Lomec 17.64 km
studna Lomec 17.66 km
Zeyerova stezka 17.67 km
poutní místo Lomec 17.67 km
kostel Jména Panny Marie, Lomec 17.67 km
pivovar Platan, Protivín 17.69 km
Pivní putování - 8. díl - Jižní Če... 17.69 km
fara Lomec 17.73 km
kostel sv. Václava, Lišov 17.75 km
kaplička Panny Marie, Protivín 17.76 km
potok Rapačov 17.77 km
Sokolovna Protivín 17.77 km
pamětní deska Cyrila Kopeckého 17.78 km
zámek (nový) Libějovice 17.78 km
platanová alej Protivín 17.79 km
křížová cesta, Lomec 17.81 km
Pacovští zastřelili tři muže 17.83 km
12. školní brigáda PS, Libějovice... 17.85 km
sýpka Protivín 17.85 km
kaple Panny Marie, Protivín 17.86 km
evangelická církev metodistická, P... 17.89 km
kaple sv. Anny, Protivín 17.89 km
Lišov 17.9 km
Schuster Jan Rafael 17.9 km
Křížek Milan 17.9 km
Vančura Josef, prof. JUDr. 17.9 km
hřbitov Lomec 17.9 km
Na Lázni, Chelčice 17.97 km
Pivní putování - 8. díl - Jižní Če... 18.03 km
kaple sv. Máří Magdaleny, Chelčice... 18.06 km
Rádl Alois 18.11 km
Útěk, Jiří Hejda 18.11 km
nádraží Vodňany 18.13 km
archeopark Netolice 18.15 km
Husův sbor Vodňany 18.17 km
hřbitov Netolice 18.19 km
Mostecký mlýn, Vodňany 18.2 km
zámeček Vodňany 18.21 km
kostel sv. Jana Křtitele, Vodňany... 18.21 km
park Jana Pavla II., Vodňany 18.21 km
pamětní kámen František Herites... 18.24 km
Ohnivé léto 18.24 km
hřbitov Dobrá Voda u Českých Buděj... 18.24 km
dětské hřiště, park Jana Pavla II.... 18.25 km
socha Jan Žižka z Trocnova, Vodňan... 18.27 km
HZS Jihočeského kraje - požární st... 18.28 km
zřícenina kostela sv. Jana, Netoli... 18.28 km
kašna u kulturního domu, Vodňany... 18.32 km
kostel sv. Václava, Netolice 18.32 km
památník obětem komunismu, Vodňany... 18.34 km
pomník padlých WWI, Netolice 18.34 km
pomník padlých WWI i II, Vodňany... 18.35 km
dětské hřiště, kulturní dům, Vodňa... 18.36 km
Dým bramborové natě 18.37 km
synagoga (městské muzeum) Vodňany... 18.38 km
slovanské mohyly, Lomec 18.38 km
pamětní deska Julius Zeyer, Vodňan... 18.43 km
Zeyer Julius 18.43 km
Zrzavý Jan 18.43 km
pamětní deska Jan Zrzavý, Vodňany... 18.43 km
Městské muzeum a galerie Vodňany... 18.44 km
infocentrum Vodňany 18.44 km
rybník Velká Podvinice 18.47 km
městské opevnění Vodňany 18.49 km
jižní městská bašta Vodňany 18.49 km
kašna Vodňany 18.49 km
Vodňany 18.49 km
vlaková jižní zastávka České Buděj... 18.49 km
SDH Netolice 18.51 km
Jánský most, Vodňany 18.51 km
Spořitelna Vodňany 18.54 km
děkanství Netolice 18.54 km
Herites František PhMr. 18.54 km
pamětní deska Ing. Antonín Hořínek... 18.56 km
Hořínek Tony Antonín 18.56 km
kostel Narození Panny Marie, Vodňa... 18.57 km
Beránek Tomáš, Mons. 18.58 km
solnice, Netolice 18.59 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ne... 18.6 km
Měšťanský pivovar, Netolice 18.61 km
Kam čert nemůže 18.61 km
pseudogotický most se dvěma vížkam... 18.61 km
NS Netolice 18.61 km
silniční most Blanice, Vodňany 18.62 km
Sokol Vodňany 18.62 km
naučná stezka Městský rybářský okr... 18.62 km
naučná stezka Vodňanská 18.62 km
Podvinická lípa, Vodňany 18.63 km
socha Panny Marie, Chelčice 18.63 km
kaple výklenková pod vinící, Vodňa... 18.64 km
kostel sv. Martina, Chelčice 18.64 km
památník obětem fašismu, Chelčice... 18.64 km
hřbitov Chelčice 18.66 km
radnice Netolice 18.66 km
Hliněný mlýn, Vodňany 18.66 km
sousoší sv. Jana Nepomuckého, Neto... 18.66 km
Netolice 18.67 km
náměstní lípa Netolice 18.67 km
kašna Netolice 18.67 km
John Josef 18.67 km
kaple Komárov 18.68 km
pomník padlých WWI i II, Komárov... 18.69 km
dětské hřiště Komárov 18.69 km
fara Chelčice 18.69 km
Dubský Bedřich 18.7 km
Vesnicopis - Komárov 18.7 km
Mokrý Theodor, Ing. Dr. h. c. 18.7 km
památník Theodor Mokrý 18.7 km
hrob Lt Robert W. Whitehead 18.7 km
špýchar (památník Petra Chelčickéh... 18.7 km
socha Mistra Jana Husa, Dobrá Voda... 18.7 km
infocentrum Netolice 18.7 km
pamětní deska JUDr. Otakar Kudrna,... 18.71 km
Komárov 18.71 km
hřbitov Dobrá Voda (třebotovický) ... 18.72 km
pamětní deska Štepánek Netolický... 18.72 km
muzeum JUDr.Otakara Kudrny - Netol... 18.72 km
pomník padlých WWI, Chelčice 18.74 km
rybník Malá Podvinice 18.74 km
dětské hřiště Záboří 18.75 km
hotel Beseda 18.75 km
Chelčice 18.75 km
Rybářské muzeum, Vodňany 18.75 km
SDH Záboří 18.76 km
Chelčický Petr 18.76 km
Křížová cesta, Renáta Štolbová... 18.76 km
Štolbová Renata Klogner 18.76 km
fara nová Dobrá Voda u Českých Bud... 18.76 km
kaple Záboří 18.76 km
Dobrá Voda u Českých Budějovic 18.77 km
kamenný most, Netolice 18.77 km
křížová cesta, Dobrá Voda u Českýc... 18.77 km
fara stará Dobrá Voda u Českých Bu... 18.77 km
Barokní srdce Evropy - Mistři 18.78 km
kostel Panny Marie Bolestné, Dobrá... 18.78 km
Záboří 18.78 km
pomník Petra Chelčického, Chelčice... 18.79 km
most se sochou sv. Jana, Netolice 18.79 km
sv. Jan Nepomucký, Netolice 18.79 km
pomník padlých WWI, Paseky 18.8 km
kaple, Dobrá Voda u Českých Budějo... 18.8 km
Babovřesky 18.81 km
Neuhausenův dům, Netolice 18.82 km
SDH Chelčice 18.83 km
kaple nad pramenem, Dobrá Voda u Č... 18.84 km
kaple výklenková Záboří 18.85 km
nádraží Netolice 18.87 km
dětské hřiště, Žďár u Protivína... 18.88 km
pamětní deska František Gregora, N... 18.88 km
Gregora František 18.88 km
rodný dům Františka Gregora, Netol... 18.88 km
mlýn Bechyně 18.89 km
Žďár u Protivína 18.96 km
kaple Kamenný Dvůr 18.98 km
kaple Panny Marie, Žďár u Protivín... 18.98 km
rybník Velká Outrata 19.01 km
rybník Mnich 19.02 km
Chvalovice 19.02 km
kaple Paseky 19.04 km
staré nádraží Bechyně 19.04 km
Lužice 19.07 km
zámek Bechyně 19.07 km
Paseky 19.08 km
kaple vyklenková sv. Jana Nepomuck... 19.12 km
pomník Františka Žáka 19.14 km
Žák František, generálmajor 19.14 km
kaple Krtely 19.15 km
pomník padlých WWI, Krtely 19.17 km
Preclík Vladimír 19.19 km
muzeum Vladimíra Preclíka 19.19 km
Alšova jihočeská galerie, Bechyně... 19.22 km
kaplička Netolice 19.23 km
dětské hřiště Krtely 19.24 km
SDH Krtely 19.24 km
kaple sv. Vojtěcha, Vodňany 19.26 km
hřbitov u sv. Vojtěcha, Vodňany 19.27 km
Krtely 19.27 km
hřbitov Myšenec 19.28 km
pomník padlých WWI i II, Bechyně... 19.3 km
hrob vojáků Rudé armády, Bechyně... 19.32 km
pamětní deska letců, Bechyně 19.33 km
radnice Bechyně 19.33 km
kašna keramická Bechyně 19.34 km
kostel sv. Havla, Myšenec 19.35 km
pamětní deska JUDr. Adolf Zahradní... 19.36 km
městské muzeum Bechyně 19.36 km
rodný dům Václava Pichla 19.37 km
pamětní deska Václav Pichl 19.37 km
silniční most Blanice, Myšenec 19.39 km
dětské hřiště Myšenec 19.39 km
pomník padlých WWI, Myšenec 19.4 km
Myšenec 19.4 km
infocentrum Bechyně 19.41 km
klášter Bechyně a kostel Nanebevze... 19.41 km
fara Bechyně 19.42 km
pamětní deska kněz František Sláma... 19.42 km
Poprask na silnici E 4 19.42 km
letecký souboj P-51 Mustang vs. M... 19.43 km
kostel sv. Matěje, Bechyně 19.44 km
Truskovice 19.44 km
přírodní památka Myšenecká slunce... 19.44 km
zřícenina hradu Myšenec 19.45 km
pomník padlých WWI, Truskovice 19.46 km
kaple Truskovice 19.46 km
Bechyně 19.46 km
Krajc Rudolf 19.47 km
kasárna a letiště Bechyně 19.47 km
Štíty království českého, Pomíjivá... 19.47 km
Dým bramborové natě 19.49 km
muzeum turistiky Bechyně 19.6 km
synagoga Bechyně 19.6 km
židovský hřbitov Bechyně 19.6 km
tvrz Údraž 19.61 km
SDH Údraž 19.63 km
Údražský rybník 19.65 km
horní mlýn Bechyně 19.66 km
hrob neznámého rudoarmějce, hřbito... 19.67 km
hrob Sergej Gerasimovič Marčenko 19.68 km
kostel sv. Michala, Bechyně 19.68 km
Údraž 19.68 km
hrob Rudolf Krajc 19.69 km
pomník padlých WWI, Údraž 19.69 km
hřbitov Bechyně 19.71 km
SDH Bechyně 19.71 km
kaple Panny Marie Lurdské, Údraž... 19.71 km
Tajemství železnic - S Cimrmanem d... 19.73 km
Bechyňský most Duha 19.73 km
Petrův Dvůr 19.74 km
busta František Křižík, Bechyně... 19.75 km
Peklo u Netolic 19.8 km
památník Lt Robert W. Whitehead 19.8 km
kaple Dobčice 19.81 km
návesní rybník, Dobčice 19.84 km
dětské hřiště Dobčice 19.86 km
Dobčice 19.87 km
Babovřesky 19.87 km
lázně Bechyně 19.89 km
vila Vendelína Máchy, Bechyně 19.91 km
tvrz Dobčice 19.92 km
ubytování v okolí

Rekreace na Lipně

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování:
Šumava: lipensko
šumavská obec: Frymburk

ubytování s kapacitou:
cena ubytování: od 0 Kč detail

penzion 9001, Přední Výtoň

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: penzion
Šumava: lipensko
šumavská obec: Přední Výt...

ubytování s kapacitou: 31
cena ubytování: od 430 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

firmy v okolí
 • Jednota Olešník

  batoh
  Jednota Olešník
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: budějovicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Jednota Dříteň

  batoh
  Jednota Dříteň
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: budějovicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Bankomat ČSOB

  batoh
  Bankomat ČSOB
  Šumava A-Z: bankomaty
  lokalita: budějovicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Jednota Hluboká nad Vltavou

  batoh
  Jednota Hluboká nad Vltavou
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: budějovicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
Jednota Olešník 4.75 km
Jednota Dříteň 6.26 km
Bankomat ČSOB 7.37 km
Jednota Hluboká nad Vltavou 7.43 km
Bankomat Česká spořitelna 7.83 km
Bankomat ČSOB 7.83 km
Bankomat Poštovní spořitelna 7.89 km
Bankomat Česká spořitelna 7.9 km
Jednota Zliv 7.91 km
Jednota Hluboká nad Vltavou 7.93 km
čerpací stanice Benzina, Hluboká n... 8.04 km
Bankomat Česká spořitelna 10.56 km
Jednota Týn nad Vltavou 10.62 km
Bankomat GE Money Bank 10.69 km
čerpací stanice Shell, Týn nad Vlt... 10.72 km
Bankomat Česká spořitelna 10.88 km
Jednota Pištín 11.06 km
Bankomat Poštovní spořitelna 11.21 km
Bankomat ČSOB 11.24 km
Bankomat Česká spořitelna 11.28 km
Bety Týn nad Vltavou 11.29 km
Bankomat Komerční banka 11.3 km
Jednota Týn nad Vltavou 11.55 km
Jednota Dolní Bukovsko 12.42 km
Jednota Neplachov 12.78 km
Lužnice České Budějovice 14.24 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 14.45 km
TERNO SUPERMARKET České Budějovice... 14.59 km
McDonalds, Strakonická, České Budě... 14.74 km
Jednota Čičenice 14.77 km
Vltava České Budějovice 14.91 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 14.98 km
Jednota Krč 15.28 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 15.35 km
čerpací stanice RoBiN OIL, České B... 15.69 km
Družba České Budějovice 15.74 km
Bankomat GE Money Bank 16.52 km
Bankomat Česká spořitelna 16.62 km
čerpací stanice EuroOil, České Bud... 16.69 km
Bankomat ČSOB 16.71 km
Bankomat Poštovní spořitelna 16.71 km
Bankomat Poštovní spořitelna 16.73 km
Bankomat Raiffeisenbank 16.73 km
Bankomat Česká spořitelna 16.75 km
Bankomat Česká spořitelna 16.76 km
Bankomat Česká spořitelna 16.77 km
Bankomat UniCredit Bank 16.79 km
Bankomat Poštovní spořitelna 16.79 km
Bankomat Oberbank AG 16.79 km
Bankomat ČSOB 16.86 km
Bankomat Poštovní spořitelna 16.86 km
Bankomat Sberbank CZ 16.86 km
Bankomat ČSOB 16.87 km
Bankomat UniCredit Bank 16.89 km
Bankomat Fio banka 16.89 km
Bankomat Poštovní spořitelna 16.89 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 16.91 km
Jednota Adamov 16.92 km
Bankomat Poštovní spořitelna 16.94 km
Bankomat UniCredit Bank 16.94 km
Bankomat Česká spořitelna 16.95 km
Bankomat Raiffeisenbank 16.95 km
Bankomat GE Money Bank 16.98 km
McDonalds, OD Prior, České Budějov... 17 km
Prior České Budějovice 17.03 km
Bankomat Komerční banka 17.05 km
Bankomat Komerční banka 17.12 km
Jednota Albrechtice 17.16 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17.21 km
Bankomat ČSOB 17.21 km
Bankomat Česká spořitelna 17.21 km
Bankomat GE Money Bank 17.23 km
čerpací stanice EuroOil, Lišov 17.28 km
Bankomat ČSOB 17.28 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17.29 km
Bankomat Česká spořitelna 17.37 km
Bankomat ČSOB 17.38 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17.38 km
Bankomat Komerční banka 17.43 km
Bankomat GE Money Bank 17.45 km
Bankomat ČSOB 17.71 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17.75 km
Bankomat Česká spořitelna 17.76 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 17.81 km
čerpací stanice Benzina, Protivín... 17.81 km
čerpací stanice Benzina, Vodňany... 17.82 km
Bankomat Česká spořitelna 17.83 km
Vesna České Budějovice 17.83 km
Bankomat GE Money Bank 17.86 km
Jednota Lišov 17.86 km
Jednota Libějovice 17.88 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 17.92 km
čerpací stanice PAP OIL, Protivín... 17.98 km
Jednota Vodňany 18.06 km
Bankomat GE Money Bank 18.13 km
Bankomat Česká spořitelna 18.16 km
Bankomat GE Money Bank 18.18 km
TREFA Ćeské Budějovice 18.18 km
Bankomat ČSOB 18.21 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18.22 km
Bankomat ČSOB 18.29 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18.33 km
Bankomat Komerční banka 18.43 km
Jednota Borkovice 18.45 km
Jednota Vodňany 18.53 km
Bankomat Česká spořitelna 18.55 km
Jednota Netolice 18.59 km
Bankomat Komerční banka 18.62 km
Bankomat Česká spořitelna 18.73 km
TREFA České Budějovice 18.74 km
Rožnov České Budějovice 19.06 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 19.2 km
Bankomat Česká spořitelna 19.39 km
Supermarket Zuzana Bechyně 19.62 km
Jednota Bechyně 19.86 km
Bankomat ČSOB 19.86 km
Bankomat Poštovní spořitelna 19.87 km
Bankomat Komerční banka 20 km

mohlo by Vás zajímat

příslušníci čs. letectva v RAF (1940-194...

batoh
příslušníci čs. letectva v RAF (1940-1945)
Šumava A-Z: vojáci
Šumava: budějovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Lomský Bohumír, armádní generál

batoh
Lomský Bohumír, armádní generál
Šumava A-Z: vojáci
Šumava: budějovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

další informace

V dobách komunistické totality byla značná část území Šumavy přeměněna na vojenské oblasti – újezdy, roty a především pohraniční pásmo. Nezamýšlenou odměnou za to byla ochráněná příroda na tomto území po dobu 40 let před urbanizací, lesním hospodářstvím a čerpáním půdy. V roce 1991 toto území získalo status Národního parku Šumava a bylo z části otevřeno veřejnosti. Park je z 80% pokryt lesem (byť bojujícím s kůrovcem), z 10% je zemědělskou půdou a zbylých 10% jsou silniční komunikace, vodní plochy, budovy. Na Šumavě nebo v sousedním Bavorsku najdete prvotřídní lyžařská střediska za příznivou cenu, např. Velký Javor, Silberberg, Mitterdorf - Philippsreut. Samozřejmostí jsou půjčovny lyží, lyžařské školy. Národní park Šumava nabízí stovky kilometrů značených cest turistických tras, které spojují všechna zajímavá místa. Vedení Národního parku Šumava věnovalo velkou pozornost péči o turisty. Na místech vyhrazených k parkování najdete informační tabule s přehledným popisem turistických cest v okolí. V parku zajišťují přepravu také Zelené autobusy s dopravou kol, které propojují všechna populární místa Šumavy. Především pro turisty a cykloturisty je to perfektní dopravní prostředek, protože nemusí vracet zpět na svůj výchozí bod. Region Šumava nabízí hodně možností tedy i pro každého cyklistu (horská, silniční, treková kola). Velmi známou cyklotrasou na několik dní je dlouhý úsek po Šumavě tzv. "Šumavská magistrála" místy využívaný i pro in-line bruslení. Trasa je asi 240 km dlouhá a vede od západní části Šumavy z Domažlic až na východ, přes Nýrsko, Železnou Rudu, Srní, Horní Planou a Frymburk do Dolního Dvořiště. Cyklotrasa se klikatí po zpevněných silničkách přímo přes Národní park Šumava, každému umožní mít lepší představu o tom, co Šumava skutečně nabízí… K poznávání Šumavy Vám poslouží ubytování na Šumavě - chalupy, rodinné penziony, apartmány, farmy, hotely, chaty, horské chaty, penziony a další. Většina nabízí ubytování za příznivé ceny a je vybavena pro pohodlný pobyt turistů, lyžařů, běžkařů, cyklistů, rodin s dětmi během rekreace, dovolené, víkendu. Projděte se po místech, kudy převáděl osoby a pašoval zboží Král Šumavy, nebo místa která popisuje spisovatel Šumavy Karel Klostermann. Ten si nejvíce ze Šumavy zamiloval horu Javorník na Šumavě.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

„Především chci pobyti s vámi, Apoleno," odpověděl; „byl bych se minul rozumem, abych odběhl od takového vzácného děvčete, s kterým mě svedla dobrá náhoda. Cožpak se vám tak protivuju, že stůj co stůj se mne chcete zbavit? Nejsem přece taky ledabylý; za rok budu konduktérem a zůstanu asi ve Vídni. Se mnou byste se nezahodila, panenko!"

Mluvil sebevědomě jako člověk, jenž je proniknut důležitostí svého společenského postavení a svých fyzických předností; také přidával hlasu, takže upozornil na sebe skupinu hrajících si dětí, které, zanechavše hry, přistoupily a počumovaly; dvojice oken domku, v jehož sousedství se byli zastavili, se otevřela a z každého se vynořila rozcuchaná ženská hlava. Bylo zřejmo, že se stali předmětem všeobecné pozornosti a zvědavosti.

Dívce to neušlo. Stála jako na trní v tomto ohni zevlujících pohledů a ruměnec hněvu polil její líčka. A on pořade svou: že aspoň, pokud bude ve Zlivi, se jí nespustí, a kam jde? opětně se jí ptal.

„A nač se mne ptáte? Co je vám po tom, kam jdu!" vyrazila ze sebe, odstupujíc od něho.

Tu on úsměšně:

„Aj? To patrně zacházíte, že se tak bráníte! Vy si nějak shůry se mnou vedete!"

Hněvem všecka vzplanula, přeměřila si ho zdrcujícím pohledem.

„Zacházím — nezacházím, co je vám do toho ? Po svých jdu a vy si jděte také po svých!"

Řekla, obrátila se prudce na podpatcích a odkvapila. On stál nanejvýše překvapen tímto rozhodným odbytím. Dvě ženské v oknech se zachechtaly, i počumující děti se daly do smíchu. Cítil se svrchovaně pokořeným. Poskočil o dva kroky, jako by se chtěl spustit za ní, dohnat ji, zjednat si zadostiučinění; rozmyslil si však věc přeci, spokojil se zatít za ní pěst.

„Počkej jen, ty m...." — ošklivé slovo přeskočilo ohradu zubů; „však tě najdu jinde, spravím si to s tebou!"

Zabroukal dušené tuto hrozbu, ale ženské a děti zaslechly ji přece a zachechtaly se znovu nad její malomocností. Hodil zuřivým pohledem po všech těchto smíšcích a odešel cestou, jíž Apolena přišla, zlivskou hrází a polní cestou k Pašicům.

Apolena, ráda jsouc, že se ho zbyla, došla do domku Pavlíčka košíkáře.

„Co nám nesete, mladá?" přivítala ji žena tohoto výtečníka.

„Pro košík si jdu, který maminka objednala."

„To bude asi pro Potužákovic z Plástovic, není-liž pravda ? — Košík jest hotov, můžete si ho vzít. Stojí dvacet pět krejcarů."

„Není možná! Toť strašně drahé — na Hluboké jsme platili dvacet a byl spíše větší než tenhle..."

Nastalo velké smlouvání. Už jsou takové, naše Blaťačky, jako vůbec jihočeské venkovské ženy. Která neumí smlouvat, není pokládána za hospodyni; proto kupují nejraději u žida, který počítá s touto jejich vlastností. Hledajíc očima košíkáře, s nímž přišla jednat o věci zcela jiné, Apolena nezapomněla této zásady a byla spokojena, když po dlouhém handrkování obdržela koš za dvacet dva krejcary; pak teprve se ptala po košíkáři. Jel prý někam za Vondrov pro proutí, řekla jí žena, a nevrátí se až k polednímu.

Zvěst byla velice nemilá; mělať naspěch; matka jí nařídila, aby se do poledne vrátila, a jí zatím ještě nastávala zacházka na Blata.

A cože mu chce ? tázala se Pavlíčková.

„Atak! — Mluvit s ním musím. Jakáž pomoc! Není-li ho tu, počkám, až se vrátí."

Usedla, klidně napohled jala se čekat. Pavlíčková, která ovšem věděla dobře o pokoutných obchodech svého muže, nechala ji a neptala se více, dohadujíc se, oč asi běží, ačkoliv se v svém nitru nemálo divila, že dcera Potužákova přicházela kupovat kradených ryb.

Dívka seděla, neprozrazujíc své netrpělivosti ani jediným slovem, ba, ani nejmenším pohybem. Líně se jí vlekly minuty; byla by odešla a později zase vrátila, aby čas jí rychleji ušel, ale nechtěla se ukazovat, obávajíc se, že by na sebe obrátila po-zornost. Co řekne matce na omluvu svého opoždění ? — E, ať už vznikne jakákoli mrzutost — není vyhnutí... Zajde z Blat ještě do Zbudova k bábě a vrátí se domů až večer; vymluví se na tuto návštěvu... A na Blatech bude čekat na ni Vojta, který jí také nebude povděčen za tohle omeškání. Bála se jeho nespokojenosti více než hněvu matčina. Odcházejíc ráno, umiňovala si, že ho překvapí pokud možno rychlým vyřízením svého poslání, a teď se jí to takhle zkazilo...

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky