Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

Purkarec

Šumava

kategorie: města a obce
podkategorie: města a obce
kategorie 2: kultura a památky
podkategorie 2: zaniklé osady
lokalita: budějovicko
GPS: 49°7'43.344"N, 14°27'7.508"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Vesnice Purkarec leží osm kilometrů severně od Hluboké nad Vltavou a přibližně deset kilometrů jižně od Týna nad Vltavou. Purkarec bývala úhledná jihočeská vesnice, která se rozkládala na obou březích řeky Vltavy. Hladinu Vltavy oproti původnímu stavu zvedla vodní nádrž Hněvkovice v jejíž hrázi je malá vodní elektrárna Hněvkovice. U bývalého Čalounů mlýna je nadmořská výška 365 m, ale okolní kopce mají již výšku kolem 400 m n.m.  Administrativně je Purarec místní částí Hluboké nad Vltavou. Název vsi je odvozen od jména Purkart nebo Pulkart, což bylo patrně jméno lokátora, který sem přivedl osadníky. První zmínka o osídlení katastru a nejbližšího okolí Jeznice, Chlumce, Hradecké či zahrádeckých vrat pochází ze střední doby bronzové (polovina 2. tisíciletí před n. l.). V samotném purkareckém katastru byly nalezeny četné mohyly z doby halštatské. Při záchranném výzkumu byla v Purkarci odkryta část osady ze druhé poloviny 7. století (dvě polozemnice). Osada stála na jižním svahu, sklánějícím se k potoku Rachačka, těsně u jeho soutoku s Vltavou. Polozemnice měly plochu pouhých 9 m? a kryla je sedlová střecha. Byly nalezeny i fragmenty časně slovanské keramiky s výzdobou rytou hřebenovým nástrojem. Vesnice vznikla ve středověku během kolonizace hvozdu severně od královského hradu Hluboká. Karel IV. v této oblasti založil hrad Karlův hrádek. Blízko něj je zmiňováno větší sídlo (téměř jistě dnešní Purkarec). Podle písemných pramenů byla vesnice Purkarec oficiálně založena v roce 1352; je však pravděpodobné (například podle popisu osídlení okolí Karlova hrádku v historických listinách), že sídlo existovalo již dříve. Farní kostel sv. Jiří v Purkarci existoval již ve 14. století. J. Mařík uvádí, že „dle listiny z r. 1368 byl Purkharcz založen od Purkarda z Janovic a na Vimperce, který se již před rokem 1357 připomíná.“ A. Verbík pak odkazuje na historika Tomka, který uvádí, že první písemná zmínka o vsi Purkharcz je z roku 1352. Obec Purkarec tak vznikla ve středověku během kolonizace hvozdu severně od královského hradu Hluboká (Froburg). Karel IV. Lucemburský v této oblasti založil původně strážní hrad Karlův hrádek. Blízko Karlova hrádku je zmiňováno větší sídlo (téměř jistě dnešní Purkarec). V lednu 1377 král Václav IV. udělil svému kuchaři a čeledínovi Kundovi lán pozemku v Purkarci, lán pozemku v Jeznici a opuštěný mlýn pod Jeznicí (pozdější Buzkov) s tím, že se tam on a jeho dědicové budou starat o lesy. V roce 1454 sídlil v Purkarci na lovčím a svobodnickém dvorci Jan, lovčí z Purkarce, roku 1490 Petr, lovčí z Purkarce, roku 1598 byl majitelem tohoto dvorce Bohuslav z Bejšovce (Bejšova), roku 1608 Jetřich Malovec z Malovce, roku 1614 Klíma, později Tomáš Baka z Křesína a Tomáš Janát ze Dřítně. Lovčí a svobodnický dvůr, také rychtářství, byl na místě, kde je dnes dům Purkarec č. 7 a kde se říká u Janátů. Byla to jednopatrová gotická budova z drobného kamene, která se dochovala až do roku 1880, kdy byla od základu přestavěna. Purkarecký lovčí měl ve svém obvodu hájenství v Municích, Zlatěšovicích, Velicích a v Jeznici. Obvod purkarecké rychty byl také velký; podle písemného pramene z roku 1490, patřila pod purkarecké rychtářství i Zliv a Mydlovary. Zřejmě se zde vykonávalo i tzv. hrdelní právo, protože zde existuje i lokalita, které se říkalo Na šibeničním vrchu, tj. vpravo od silnice z Purkarce do Chlumce, východně od vrchu Strážiště. Purkarec patřil po celou feudální dobu k hlubockému panství a tvořil významné středisko schwarzenberského revíru. Sídlo mělo do výrazného úpadku během třicetileté války charakter městečka. K novému rozvoji došlo v souvislosti s voroplavbou po Vltavě. Hlavní obživou obyvatel Purkarce v celé jeho historii bylo zemědělství, práce v lesích a plavení dříví po Vltavě. Těžené dříví z lesů se již ve 14. a 15. století dopravovalo po významné dopravní tepně-řece Vltavě do Prahy a dále do Německa. Purkarec jako samosprávní obec existovala po celá staletí. Pobělohorské období bylo i předělem v obecní samosprávě. Purkarec zpočátku byl uváděn stále jako městečko až do roku 1706. Od té doby se Purkarec označoval důsledně jako ves. Ztráta označení městečka neznamenala změnu ve správě. I nadále ves spravoval rychtář a konšelé. Purkarecká rychta se připomíná k roku 1672 a patřily k ní až do roku 1848 Jeznice, Buzkov a Jaroslavice. Od roku 1850 byl Purkarec samostatnou obcí. V roce 1897 zahájil v Purkarci činnost " Záložní a spořitelní spolek v Purkarci". Do spádového obvodu spolku patřily obce Purkarec, Chlumec, Nová Ves, Jeznice, Jaroslavice, Kostelec a Líšnice. Koncem roku 1912 měl spolek 64 členů. V roce 1898 vznikl v obci Sbor dobrovolných hasičů, původně se 30 členy. Sbor si pořídil z finančních prostředků nadace Josefa Svobody moderní hasičskou stříkačku za 1 130 zl. V dubnu 1902 byl v Purkarci založen spolek vzájemně se podporujících plavců, rybářů a pobřežných "Vltavan". Roku 1985 byl Purkarec připojen k Hluboké nad Vltavou. Usnesením vlády ČSSR č. 221/78 ze dne 7. září 1978 a usnesením vlády ČSR č. 300/78 ze dne 18. října 1978 bylo rozhodnuto o vzedmutí hladiny Vltavy vodním dílem Hněvkovice – Kořensko pro potřeby plánované jaderné elektrárny Temelín. Realizace záměru měla za následek zánik sídel Jaroslavice, Buzkov (dříve Buskov), celého Purkarce na pravém břehu, velké části Purkarce na levém břehu, jediného mostu spojující oba břehy Purkarce (umožňoval přepravu pěších a jednosměrný průjezd osobních automobilů). Pamětihodnosti: raně gotický farní kostel svatého Jiří, v 19. století upravován - věž kostela v novorománském slohu byla postavena v roce 1879, před tím měl kostel zvonici dřevěnou. Peníze na stavbu zděné věže věnoval ve své závěti spořivý domkář Josef Svoboda z dnes již zaniklého domku Purkarec č. 13, který byl dokladem původní lidové architektury, stával na tzv. purkarecké Skále. / Poutní kaple svaté Rozálie v Rachačkách z roku 1682, přestavěna v letech 1881–1882 / Karlshaus - zřícenina hradu ze 14. století, hospoda č.p. 92, mohylník Na Kukli, mohylník Strážiště, usedlost čp. 30 a 34 / dvě kapličky směrem k Jeznici. V noci z 2. na 3. července 1944 byl u Purkarce vysazen paradesantní výsadek vyslaný během II. světové války z Anglie na území Protektorátu Čechy a Morava. Byl organizován zpravodajským odborem exilového Ministerstva národní obrany a řazen byl do třetí vlny výsadků. Krycí název výsadku byl Operace Glucinium. Koncem srpna 1944 byl za pomoc parašutistům zatčen hajný Josef Rybák, dále jeho manželka Terezie a lesní dělník Vojtěch Ambrož - všichni tři v koncentračních táborech zahynuli. Osobnosti spojené s obcí: Josef Svoboda (†1847), zakladatel nadace Josefa Svobody / Karel Horký (1879–1965) / Josef Rybák (1889–1944) / Terezie Rybáková (1888–1945) / Vojtěch Ambrož (1906–1945) / Dům vedle kostela (Purkarec č. 17) patřil rodině význačného českého novináře a dramatika Karla Horkého (25. dubna 1879 - 2. března 1965). Německý název Burgholz.

odkaz: není

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

Vodopád Giessbach, Karel Horký

batoh
Vodopád Giessbach, Karel Horký
Šumava A-Z: literatura
Šumava: budějovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Cestou necestou, Karel Horký

batoh
Cestou necestou, Karel Horký
Šumava A-Z: literatura
Šumava: budějovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

Pískání v lese kniha, Karel Horký

batoh
Pískání v lese kniha, Karel Horký
Šumava A-Z: literatura
Šumava: budějovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

Horký Karel

batoh
Horký Karel
Šumava A-Z: osobnosti
Šumava: budějovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail
Vodopád Giessbach, Karel Horký 0.08 km
Cestou necestou, Karel Horký 0.08 km
Pískání v lese kniha, Karel Horký... 0.08 km
Horký Karel 0.08 km
Vorařské muzeum Purkarec 0.21 km
paraskupina Glucinium 1.97 km
Nejkrásnější hádanka 4.9 km
Muzeum historických vozidel Pořeža... 5.95 km
SDH Olešník 6.62 km
Jízda 6.75 km
kaple Olešník 6.79 km
pomník padlých WWI i II, Olešník... 6.81 km
Olešník 6.85 km
Tchán 6.85 km
kaple sv. Prokopa, Kočín 7.23 km
Kočín 7.28 km
SDH Zahájí 7.31 km
hrob obětí WWII, Zahájí 7.31 km
Březí u Týna nad Vltavou 7.34 km
Zahájí 7.37 km
pomník padlých WWI i II, Zahájí... 7.37 km
studna Zahájí 7.37 km
kostel Zvěstování Panny Marie, Zah... 7.37 km
pomník obětem bitvy u Zahájí 1742... 7.38 km
fara Zahájí 7.39 km
hřbitov Zahájí 7.44 km
bitva u Zahájí 7.46 km
infocentrum Jaderné elektrárny Tem... 7.54 km
zámek Vysoký Hrádek 7.55 km
železito-sirný vývěr, Mydlovary - ... 7.82 km
hřbitov Křtěnov 7.98 km
rozvodna Kočín 8 km
kostel sv. Prokopa, Křtěnov 8 km
fara Křtěnov 8.02 km
pomník padlých WWI z Březí - Podhá... 8.04 km
Křtěnov 8.05 km
pomník padlých WWI z Osady, Křtěno... 8.05 km
jaderná elektrárna Temelín 8.08 km
Mydlovary, Tři sestry 8.17 km
kaple Nejsvětější Trojice, Mydlova... 8.21 km
pomník padlých WWI, Mydlovary 8.21 km
Mydlovary 8.23 km
Ondok Josef Petr, Doc., CFSS 8.23 km
Muklovský Vatikán, Josef Petr Ondo... 8.23 km
Hašek František 8.23 km
Třitim 8.37 km
kaple Neposkvrněného Početí Panny ... 8.39 km
kašna Alšova, zámek Hluboká nad Vl... 8.6 km
Alšova jihočeská galerie, Hluboká ... 8.61 km
infocentrum Hluboká nad Vltavou 8.64 km
zámek Hluboká nad Vltavou 8.66 km
kaple zámecká, Hluboká nad Vltavou... 8.66 km
Tři bratři 8.69 km
Pyšná princezna 8.69 km
Pan Tau a Claudie 8.69 km
Bzí 8.7 km
Beneš Kamil, desátník / štábní pra... 8.71 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Hlubo... 8.71 km
studna Hluboká nad Vltavou 8.73 km
Poborský Karel 8.73 km
Břehy 8.74 km
kašna zámecká Hluboká nad Vltavou... 8.75 km
Mydlovarský rybník 8.82 km
pivovar Bzí 8.86 km
Pivovarský rybník, Bzí 8.91 km
zámek Bzí 8.91 km
Zlatí úhoři 8.91 km
Svatba upírů 8.91 km
kaple, Záluží u Týna nad Vltavou... 9.26 km
golf Hluboká nad Vltavou 9.27 km
Záluží u Týna nad Vltavou 9.28 km
Žimutice 9.37 km
pomník padlých WWI, Žimutice 9.43 km
pamětní deska učitelské rodině Ern... 9.44 km
Pan Tau a Claudie 9.62 km
hřbitov Žimutice 9.76 km
vodáctví Hluboká nad Vltavou 9.79 km
ZOO Ohrada 9.83 km
muzeum lesnictví, myslivosti a ryb... 9.92 km
zámek Ohrada, Hluboká nad Vltavou... 9.93 km
Dobšice 9.94 km
SDH Dobšice 9.95 km
Zlivský rybník 9.96 km
kaple Dobšice 9.96 km
Českem na koňském hřbetu - 5/14 Pa... 10.12 km
Parafly Service 10.13 km
Brábek František 10.14 km
Temelín 10.2 km
solnice, Týn nad Vltavou 10.28 km
kaple Panny Marie, Týn nad Vltavou... 10.31 km
kaple sv. Víta, Bečice 10.32 km
Bečice 10.32 km
pomník padlých WWI, Temelín 10.32 km
rybník Školňák, Temelín 10.34 km
pomník padlých WWI i II, Bohunice... 10.4 km
Sedlec u Temelína 10.44 km
Panský rybník, Temelín 10.5 km
Kameňák 1, 2, 3 10.53 km
Boží muka, Týn nad Vltavou 10.54 km
otáčivé hlediště, Týn nad Vltavou... 10.6 km
Marcin Martin, rotný / štábní prap... 10.63 km
vyhlídkové plavby Týn nad Vltavou... 10.65 km
Arcibiskupský pivovar, Týn nad Vlt... 10.65 km
zřícenina hradu Týn nad Vltavou 10.65 km
fara Týn nad Vltavou 10.66 km
Bohunice 10.68 km
kostel sv. Jakuba, Týn nad Vltavou... 10.71 km
stará pošta, Týn nad Vltavou 10.73 km
pamětní deska Antonín Jaroslav Puc... 10.74 km
dům U Modré hvězdy, Týn nad Vltavo... 10.75 km
Tchán 10.75 km
Vojna Jaroslav 10.75 km
Týn nad Vltavou 10.75 km
Puchmajer Antonín Jaroslav 10.75 km
rodný dům Antonína Jaroslava Puchm... 10.75 km
kašna Týn nad Vltavou 10.76 km
železný most Vltava, Týn nad Vltav... 10.77 km
dům č.p. 25, Týn nad Vltavou 10.77 km
radnice Týn nad Vltavou 10.78 km
dům U Zlatého slunce, Týn nad Vlta... 10.79 km
infocentrum Týn nad Vltavou 10.79 km
studna Týn nad Vltavou 10.79 km
Vltavotýnské podzemní chodby 10.79 km
pamětní deska Josef Sakař 10.86 km
Zámecké divadlo, Týn nad Vltavou... 10.87 km
hrob Matěje Kopeckého 10.88 km
kostel sv. Víta, Týn nad Vltavou 10.89 km
pamětní deska obětem nacismu, Týn ... 10.9 km
dětské hřiště Týn nad Vltavou... 10.9 km
dětské hřiště sídliště Týn nad Vlt... 10.95 km
hřbitov Týn nad Vltavou 10.97 km
Dým bramborové natě 10.97 km
nádraží Týn nad Vltavou 10.99 km
kaple Panny Marie Karlovské, Týn n... 11.05 km
Husova kaple, Týn nad Vltavou 11.08 km
Kam čert nemůže 11.09 km
Sokolovna Týn nad Vltavou 11.11 km
SDH Chvalšovice 11.26 km
Chvalešovice 11.3 km
SDH Týn nad Vltavou 11.47 km
lipová alej míru, Týn nad Vltavou... 11.68 km
rozhledna Semenec 439 m n. m. 11.74 km
NS lesní Semenec 11.76 km
NS Onen Svět 11.76 km
Všemyslice 11.9 km
SDH Všemyslice 11.9 km
kaple Všemyslice 11.92 km
pomník padlých WWI, Všemyslice 11.92 km
modřínová alej, Týn nad Vltavou... 11.98 km
silniční most Vltava, sv. Anna, Ne... 12.01 km
židovský hřbitov Neznašov 12.02 km
Stanice Pomoc přírodě, Týn nad Vlt... 12.15 km
kaple sv. Anny, soutok Lužnice - V... 12.16 km
Vodácká putování - Lužnice 12.17 km
soutok Lužnice - Vltava 12.17 km
řeka Lužnice 12.17 km
U Masáka 12.25 km
kaple sv. Anny, Češnovice 12.41 km
pomník padlých WWI, Češnovice 12.42 km
SDH Češnovice 12.44 km
Češnovice 12.49 km
kostel sv. Vavřince, Pištín 12.57 km
Babovřesky 12.59 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Dasný... 12.61 km
Dasný 12.61 km
zámek Neznašov 12.63 km
kaple Neznašov 12.68 km
pomník padlých WWI i II, Neznašov... 12.68 km
Cihelny 12.74 km
bitva u Zablátí 12.86 km
Poprask na silnici E 4 13.4 km
kontribuční sýpka a Josefovský špý... 13.57 km
lesní budhistický klášter Koloděje... 13.78 km
SDH Koloděje nad Lužnicí 13.83 km
Koloděje nad Lužnicí 13.93 km
památník Matěje Kopeckého, Koloděj... 13.94 km
Krásné živé památky - 16. díl - Na... 13.95 km
zámek Mitrowicz, Koloděje nad Lužn... 13.95 km
pamětní deska Alfréda a Emila Rado... 14.02 km
rodný dům Alfréda a Emila Radoků, ... 14.03 km
Radok Emil 14.03 km
Radok Alfréd 14.03 km
dětské hřiště Koloděje nad Lužnicí... 14.03 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Kolodě... 14.04 km
pomník padlých WWI i II, Koloděje ... 14.07 km
Všeteč 14.26 km
židovský hřbitov Koloděje nad Lužn... 14.31 km
Březnice 14.39 km
pomník padlých WWI, Březnice 14.4 km
kaple Březnice 14.4 km
SDH Březnice 14.4 km
O zatoulané princezně 14.58 km
Náš venkov - Škola základ vesnice... 14.61 km
Fučík Vít - Kudlička 14.9 km
Z dějin naší vzduchoplavby, Václav... 14.9 km
To byla svatba, strýčku! 15.02 km
Pivní putování - 8. díl - Jižní Če... 15.14 km
pivovar Budějovický Budvar 15.14 km
prohlídka pivovaru Budějovický Bud... 15.14 km
Hlavatce 15.29 km
kaple Hlavatce 15.29 km
pomník padlých WWI, Hlavatce 15.3 km
kaple Nuzice 15.9 km
Konopický Alois, plukovník v.v. 15.92 km
Číčenice 16.36 km
John Ctirad, Prof. MUDr., DrSc. 16.36 km
Židova strouha 16.38 km
Strakonický dudák 16.38 km
Čertova nevěsta 16.38 km
Pojedeme k moři 16.39 km
Dým bramborové natě 16.42 km
Ohnivé léto 16.73 km
brutální násilí komunistů Na Ameri... 16.86 km
dětské hřiště Mahouš 16.88 km
kovárna Mahouš 16.9 km
kostel sv. Mikuláše, Němčice 16.91 km
Mahouš 16.92 km
kostel sv. Václava, Lišov 16.93 km
pomník padlých WWI, Němčice u Neto... 16.93 km
stavení Mahouš 16.98 km
nádraží Číčenice 16.98 km
kaple Komárov 16.99 km
dětské hřiště Komárov 17 km
Vesnicopis - Komárov 17 km
pomník padlých WWI i II, Komárov... 17 km
Dubský Bedřich 17.01 km
Němčice u Netolic 17.01 km
Komárov 17.02 km
Pyšná princezná 17.05 km
pomník padlých WWI, Malovice 17.06 km
SDH Malovice 17.07 km
Lišov 17.07 km
Schuster Jan Rafael 17.07 km
Křížek Milan 17.07 km
Vančura Josef, prof. JUDr. 17.07 km
kaple sv. Václava, Malovice 17.08 km
Malovice 17.13 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 17.23 km
Valter Karel 17.23 km
Bílý Josef, armádní generál 17.23 km
Hrubín František 17.23 km
Roden Karel 17.23 km
Kubišová Marta 17.23 km
Lomský Bohumír, armádní generál... 17.23 km
Kolář Petr 17.23 km
Kerles Jaroslav 17.23 km
Nedorost Josef 17.23 km
Fořt Karel, Mons. 17.23 km
Kohout Eduard 17.23 km
SDH Podeřiště 17.23 km
Poslušně hlásím 17.25 km
Hašek Jaroslav 17.25 km
Podeřiště 17.3 km
Českobudějovická diecéze 17.31 km
kaple Podeřiště 17.31 km
Albrechtická lípa 17.33 km
Tajemství železnic - S Cimrmanem d... 17.34 km
infocentrum Bavorský les - Šumava... 17.36 km
bombardování nádraží České Budějov... 17.36 km
Ohnivé léto 17.36 km
dětské hřiště Podeřiště 17.39 km
Kozák Pavel 17.4 km
Jihočeské muzeum (historická budov... 17.47 km
vlaková zastávka Malovice 17.5 km
zaniklý hrad Poděhusy 17.54 km
Dým bramborové natě 17.58 km
kapličkový hřbitov, Albrechtice na... 17.58 km
kostel sv. Petra a Pavla, Albrecht... 17.59 km
fara Albrechtice nad Vltavou 17.62 km
Albrechtice nad Vltavou 17.62 km
Olšovice 17.62 km
kaplička Olšovice 17.66 km
stavení Olšovice 17.67 km
SDH Olšovice 17.67 km
pomník padlých WWI, Albrechtice na... 17.69 km
dětské hřiště Albrechtice nad Vlta... 17.7 km
Jihočeský kraj 17.71 km
dětské hřiště Černěves 17.74 km
kaple Černěves 17.75 km
Černěves 17.79 km
SDH Černěves 17.82 km
Dřemlinský rybník 17.82 km
mlýn Bechyně 17.99 km
hřbitov Protivín 18 km
kaple Kamenný Dvůr 18.01 km
pomník padlých WWI, Protivín 18.01 km
židovský hřbitov Protivín 18.03 km
staré nádraží Bechyně 18.07 km
Třetina u Olšovice 18.07 km
rybník Rabyň 18.12 km
zámek Bechyně 18.18 km
hřbitov Dobrá Voda u Českých Buděj... 18.21 km
Preclík Vladimír 18.3 km
muzeum Vladimíra Preclíka 18.3 km
kasárna a letiště Bechyně 18.32 km
Alšova jihočeská galerie, Bechyně... 18.34 km
Dým bramborové natě 18.4 km
pomník padlých WWI i II, Bechyně... 18.4 km
Pacovští zastřelili tři muže 18.41 km
hrob vojáků Rudé armády, Bechyně... 18.43 km
pamětní deska letců, Bechyně 18.44 km
radnice Bechyně 18.44 km
Rabín 18.45 km
kašna keramická Bechyně 18.46 km
Pivní putování - 8. díl - Jižní Če... 18.46 km
městské muzeum Bechyně 18.48 km
pamětní deska JUDr. Adolf Zahradní... 18.48 km
rodný dům Václava Pichla 18.49 km
pamětní deska Václav Pichl 18.49 km
klášter Bechyně a kostel Nanebevze... 18.51 km
infocentrum Bechyně 18.51 km
fara Bechyně 18.53 km
pamětní deska kněz František Sláma... 18.53 km
Ryba na suchu 18.55 km
kostel sv. Matěje, Bechyně 18.55 km
Bechyně 18.57 km
Krajc Rudolf 18.58 km
Dým bramborové natě 18.6 km
zámek Protivín 18.61 km
Už zase skáču přes kaluže 18.62 km
kaple Nestanice 18.62 km
hrob Lt Robert W. Whitehead 18.64 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Protiv... 18.65 km
Zlatá stoka 18.65 km
hřbitov Dobrá Voda (třebotovický) ... 18.67 km
Nestanice 18.67 km
platan javorolistý, Protivín 18.67 km
Raba Václav, generál, pilot, velit... 18.67 km
pomník padlých WWI i II, Protivín... 18.67 km
pamětní deska Václava Raba 18.67 km
Žďárské Chalupy 18.68 km
socha Mistra Jana Husa, Dobrá Voda... 18.7 km
muzeum turistiky Bechyně 18.71 km
synagoga Bechyně 18.71 km
památník města Protivína 18.71 km
horní mlýn Bechyně 18.72 km
židovský hřbitov Bechyně 18.73 km
kostel sv. Alžběty, Protivín 18.73 km
děkanství Protivín 18.74 km
Protivín 18.76 km
Tajemství železnic - S Cimrmanem d... 18.76 km
Bechyňský most Duha 18.76 km
Štolbová Renata Klogner 18.77 km
Křížová cesta, Renáta Štolbová... 18.77 km
fara nová Dobrá Voda u Českých Bud... 18.77 km
kostel Panny Marie Bolestné, Dobrá... 18.78 km
Barokní srdce Evropy - Mistři 18.78 km
křížová cesta, Dobrá Voda u Českýc... 18.78 km
fara stará Dobrá Voda u Českých Bu... 18.79 km
hrob neznámého rudoarmějce, hřbito... 18.8 km
hrob Sergej Gerasimovič Marčenko 18.8 km
kostel sv. Michala, Bechyně 18.8 km
Dobrá Voda u Českých Budějovic 18.8 km
naučná stezka na břehu Blanice 18.8 km
kaple, Dobrá Voda u Českých Budějo... 18.8 km
hrob Rudolf Krajc 18.81 km
Na břehu Blanice - Vodňansko, Jaro... 18.81 km
hřbitov Bechyně 18.83 km
Krokodýlí ZOO Protivín 18.83 km
SDH Bechyně 18.84 km
Rozmarné léto 18.85 km
busta František Křižík, Bechyně... 18.86 km
kaple nad pramenem, Dobrá Voda u Č... 18.86 km
SDH Sudoměřice u Bechyně 18.89 km
Libějovice 18.9 km
pomník padlých WWI, Libějovice 18.9 km
SDH Libějovice 18.9 km
vlaková jižní zastávka České Buděj... 18.92 km
fara Sudoměřice u Bechyně 18.93 km
pomník padlých WWI, Sudoměřice u B... 18.96 km
lázně Bechyně 18.96 km
přírodní rezervace Libějovický par... 18.98 km
kostel Všech svatých, Sudoměřice u... 18.98 km
Výprava za českými čerty - Čertovs... 18.98 km
Pivní putování - 8. díl - Jižní Če... 18.98 km
pivovar Platan, Protivín 18.98 km
vila Vendelína Máchy, Bechyně 19 km
dětské hřiště Sudoměřice u Bechyně... 19 km
zámek (starý, tvrz) Libějovice 19.05 km
kaplička Panny Marie, Protivín 19.06 km
Sokolovna Protivín 19.07 km
dětské hřiště Libějovice 19.08 km
pamětní deska Cyrila Kopeckého 19.08 km
platanová alej Protivín 19.08 km
koloběžka Grand Prix, Bechyně 19.1 km
Gutfreud Otto 19.12 km
Kryl Karel 19.12 km
pamětní deska Otto Gutfreund 19.12 km
nádraží Bechyně 19.13 km
kaple Panny Marie, Protivín 19.15 km
sýpka Protivín 19.15 km
kaple sv. Anny, Protivín 19.18 km
evangelická církev metodistická, P... 19.19 km
koupaliště Bechyně 19.22 km
Hradiště u Malovic 19.29 km
SDH Hradiště 19.32 km
řeka Nežárka 19.47 km
Sokol Sudoměřice u Bechyně 19.49 km
kaple Panny Marie, Hradiště u Malo... 19.51 km
Hradiště u Malovic - keltské kulto... 19.55 km
lípa Naděje, Lomec 19.58 km
pomník padlých WWI, Paseky 19.58 km
nádraží Sudoměřice u Bechyně 19.59 km
studna Lomec 19.59 km
Vlastiboř 19.6 km
Zeyerova stezka 19.6 km
poutní místo Lomec 19.61 km
kostel Jména Panny Marie, Lomec 19.61 km
kaple Vlastiboř 19.62 km
pomník padlých WWI, Vlastiboř 19.63 km
golf Bechyně 19.63 km
fara Lomec 19.67 km
zámek (nový) Libějovice 19.68 km
To byla svatba, strýčku! 19.69 km
potok Rapačov 19.73 km
12. školní brigáda PS, Libějovice... 19.74 km
křížová cesta, Lomec 19.75 km
kaple Paseky 19.81 km
památník Lt Robert W. Whitehead 19.82 km
Na Lázni, Chelčice 19.82 km
hřbitov Lomec 19.84 km
Paseky 19.85 km
Útěk, Jiří Hejda 19.86 km
Rádl Alois 19.86 km
nádraží Vodňany 19.88 km
Mostecký mlýn, Vodňany 19.9 km
tvrz Údraž 19.9 km
SDH Údraž 19.91 km
pomník Františka Žáka 19.91 km
Žák František, generálmajor 19.91 km
kaple sv. Máří Magdaleny, Chelčice... 19.91 km
Husův sbor Vodňany 19.91 km
Údražský rybník 19.92 km
dětské hřiště, Žďár u Protivína... 19.92 km
zámeček Vodňany 19.93 km
kostel sv. Jana Křtitele, Vodňany... 19.95 km
park Jana Pavla II., Vodňany 19.95 km
Údraž 19.96 km
pomník padlých WWI, Údraž 19.96 km
pamětní kámen František Herites... 19.98 km
Žďár u Protivína 19.98 km
kaple Panny Marie Lurdské, Údraž... 19.99 km
dětské hřiště, park Jana Pavla II.... 19.99 km
ubytování v okolí

Rekreace na Lipně

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování:
Šumava: lipensko
šumavská obec: Frymburk

ubytování s kapacitou:
cena ubytování: od 0 Kč detail

penzion 9001, Přední Výtoň

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: penzion
Šumava: lipensko
šumavská obec: Přední Výt...

ubytování s kapacitou: 31
cena ubytování: od 430 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

firmy v okolí
 • Jednota Olešník

  batoh
  Jednota Olešník
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: budějovicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Bankomat ČSOB

  batoh
  Bankomat ČSOB
  Šumava A-Z: bankomaty
  lokalita: budějovicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Jednota Dříteň

  batoh
  Jednota Dříteň
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: budějovicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Jednota Hluboká nad Vltavou

  batoh
  Jednota Hluboká nad Vltavou
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: budějovicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
Jednota Olešník 6.71 km
Bankomat ČSOB 7.82 km
Jednota Dříteň 7.85 km
Jednota Hluboká nad Vltavou 8.29 km
Bankomat Poštovní spořitelna 8.46 km
Bankomat ČSOB 8.59 km
Bankomat Česká spořitelna 8.6 km
Jednota Hluboká nad Vltavou 8.69 km
čerpací stanice Benzina, Hluboká n... 8.88 km
Bankomat Česká spořitelna 9.31 km
Bankomat Česká spořitelna 9.55 km
Jednota Zliv 9.58 km
Bankomat Česká spořitelna 10.13 km
Jednota Týn nad Vltavou 10.21 km
Bankomat GE Money Bank 10.29 km
čerpací stanice Shell, Týn nad Vlt... 10.29 km
Jednota Dolní Bukovsko 10.46 km
Bankomat Poštovní spořitelna 10.75 km
Bankomat ČSOB 10.79 km
Bankomat Česká spořitelna 10.82 km
Bety Týn nad Vltavou 10.85 km
Bankomat Komerční banka 10.87 km
Jednota Neplachov 10.92 km
Jednota Týn nad Vltavou 11 km
Jednota Pištín 12.54 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 14.74 km
Lužnice České Budějovice 14.8 km
TERNO SUPERMARKET České Budějovice... 14.99 km
McDonalds, Strakonická, České Budě... 15.16 km
Vltava České Budějovice 15.46 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 15.49 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 15.69 km
Družba České Budějovice 16.16 km
čerpací stanice RoBiN OIL, České B... 16.36 km
Jednota Čičenice 16.44 km
Jednota Borkovice 16.52 km
Jednota Krč 16.55 km
čerpací stanice EuroOil, Lišov 16.56 km
Jednota Adamov 16.72 km
čerpací stanice EuroOil, České Bud... 16.86 km
Bankomat GE Money Bank 16.89 km
Bankomat Česká spořitelna 17 km
Bankomat Česká spořitelna 17.03 km
Jednota Lišov 17.03 km
Bankomat GE Money Bank 17.03 km
Bankomat ČSOB 17.1 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17.1 km
Bankomat Raiffeisenbank 17.14 km
Bankomat UniCredit Bank 17.14 km
Bankomat Česká spořitelna 17.16 km
Bankomat Česká spořitelna 17.17 km
Bankomat Oberbank AG 17.21 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17.21 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17.23 km
Bankomat ČSOB 17.23 km
Bankomat UniCredit Bank 17.24 km
Bankomat Česká spořitelna 17.25 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17.26 km
Bankomat Sberbank CZ 17.26 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17.26 km
Bankomat ČSOB 17.26 km
Bankomat Česká spořitelna 17.29 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17.29 km
Bankomat Raiffeisenbank 17.29 km
Bankomat UniCredit Bank 17.29 km
Bankomat Fio banka 17.29 km
McDonalds, OD Prior, České Budějov... 17.33 km
Bankomat GE Money Bank 17.34 km
Bankomat Komerční banka 17.35 km
Prior České Budějovice 17.37 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 17.38 km
Bankomat Komerční banka 17.49 km
Bankomat Česká spořitelna 17.52 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17.52 km
Bankomat ČSOB 17.52 km
Bankomat GE Money Bank 17.52 km
Jednota Albrechtice 17.6 km
Bankomat ČSOB 17.7 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17.71 km
Bankomat ČSOB 17.81 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17.81 km
Bankomat Česká spořitelna 17.94 km
Bankomat ČSOB 18.11 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18.16 km
Vesna České Budějovice 18.21 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 18.23 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 18.36 km
Bankomat Česká spořitelna 18.49 km
Bankomat Česká spořitelna 18.6 km
TREFA Ćeské Budějovice 18.62 km
Bankomat Česká spořitelna 18.71 km
Supermarket Zuzana Bechyně 18.73 km
Bankomat ČSOB 18.75 km
Bankomat Komerční banka 18.77 km
Bankomat GE Money Bank 18.78 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18.8 km
Jednota Sudoměřice u Bechyně 18.93 km
Supermarket Veselí nad Lužnicí 18.96 km
Jednota Bechyně 18.96 km
Bankomat ČSOB 18.96 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18.97 km
Bankomat Česká spořitelna 19.05 km
TREFA České Budějovice 19.05 km
Bankomat GE Money Bank 19.07 km
Bankomat Poštovní spořitelna 19.08 km
Bankomat ČSOB 19.08 km
Bankomat Komerční banka 19.08 km
Bankomat Komerční banka 19.11 km
čerpací stanice Benzina, Protivín... 19.16 km
Jednota Bechyně 19.2 km
čerpací stanice PAP OIL, Protivín... 19.32 km
Rožnov České Budějovice 19.54 km
čerpací stanice Benzina, Vodňany... 19.59 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 19.7 km
čerpací stanice EuroOil, Lomnice ... 19.73 km
Jednota Libějovice 19.77 km
Jednota Vodňany 19.81 km
Bankomat GE Money Bank 19.87 km
Bankomat GE Money Bank 19.92 km
Bankomat ČSOB 19.96 km
Bankomat Poštovní spořitelna 19.96 km

mohlo by Vás zajímat

Včelná

batoh
Včelná
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: budějovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Nová Koruna

batoh
Nová Koruna
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: budějovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Národní park Šumava je biosférická rezervace pod patronací UNESCO, má rozlohu 69030 ha a je největším národním parkem v České republice. Národní park Šumava spolu s německým národním parkem Bavorský les (Nationalpark Bayerischer Wald) představují největší lesní komplex ve střední Evropě, často se o nich mluví jako o zelené střeše Evropy. V blízkosti Národního parku se nachází několik velkoplošných chráněných krajinných oblastí (CHKO). Tyto CHKO mají nižší stupeň ochrany než, který platí pro Národní park, nicméně se jich také týká omezení pro turisty na ochranu přírody. Národní park Bavorský les je prvním a zároveň nejstarším mezinárodně uznávaným přírodním parkem Německa. Rozkládá se na ploše 24.300 hektarů. Najdete zde 320 km výborně značených turistických cest, více než 200 km cyklistických stezek a 170 km běžkařských tras. To vše uprostřed nádherné přírody. Tento park se rozprostírá v srdci největšího zalesněného pohoří střední Evropy, uprostřed Bavorského lesa, na hranici České republiky a Německa, mezi Bavorskou Rudou a Finsterau. Vydejte se na průzkum přírodou. Ať už si chcete odpočinout nebo zasportovat. Využijte možnosti získat velké množství informací a poznatků týkajících se celé oblasti. Pro nic za nic nepatří Národní park Bavorský les mezi nejoblíbenější cíle pro pěší turisty, příznivce cyklistiky a ostatní návštěvníky. Při hledání ubytování na Šumavě máte možnost výběru z široké nabídky chat, penzionů, hotelů, ubytování v soukromí, chalup, apartmánů, apartmánových domů, horských chat, rekreačních středisek, ubytoven. K výbavě patří samozřejmě vlastní sociální zařícení, vybavená kuchyně, společenská místnost, zahrada s posezením, úschovna lyží a kol, parkoviště, vybavení pro rodiny s dětmi. Obvyklé je i připojení k netu wi-fi signálem. To vše při vzrůstajících cenách energií a inflace za několik let nezměněné ceny a tedy velmi levně. Počasí sledujte na šumavských webových kamerách, stav upravenosti běžeckých tras na Bílé stopě, novinky z regionu poslouchejte na Rock Radiu Šumava, Kiss Jižní Čechy.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

Plul tiše po nebes modré báni šedý mráček, pohltil skvělou desku měsíce, překazil bujnou hru jeho rozdováděných paprsků, vrhl temný stín na bílé omítěné zdi, na střechy stavení, na sad, palouk i hladinu rybníčku...

Dívka se obrátila a odběhla do své komůrky.

Asi pět dní po právě vylíčené noční schůzi v sadě Potužákově kráčela zrána Apolena, přicházejíc od Pašic, po úzké hrázi, jež dělí rybník Zlivský, čili jak mu ve Zlivi říkají, Horní, od Bezdrevi, pod samou Zliví. Ač slunko se na ni nesmálo — v noci pršelo a bouřilo a po nebi dosud uháněly trhané, vlnité šedé mraky — ač oděna byla ve všední slátaninu, která, Bohu budiž žalováno! počínala nahražovati vkusný lidový kroj blatských žen a dívek, přece každý, kdo ji potkal, musil doznat, že i bez pestrých výšivek na zástěře, bez kvítkovaného živůtku, bez bělostných rukávů, bez zvláštního úboru hlavinky, pod jednoduchým červeně a černě kostkovaným šátkem, uvázaným pod bradou, byla neobyčejně hezké a švarné děvče. Nebylo člověka, ani mladého, ani starého, jemuž příznivý osud s ní potkati se dal, aby se za ní nebyl ohlédl. Avšak její zraky tu vpřed ubíhající, onde k zemi se upírající, jedva o koho zavadily; šinula se zajisté vpřed spěšnými kroky, pohroužená ve své myšlenky, nevšímajíc si ani Zlivského rybníku, jehož hladina, silným větrem zmítaná a rozvlněná, vroubená širokou stuhou zeleného, neustále se pohybujícího a ševelícího rákosí, se rozbíhala vlevo od ní, k severu, ani vpravo Bezdrevi, která jen úzkým hrdlem svým omývá jižní svah hráze, načež se rozstoupá, rozšiřuje v ohromnou šedou rozlitinu, ubíhající k jihu do nedozírných, mlhavých dálav, lemována k západu klikatě sbíhající hrází, nízkým vrbím porostlou, za níž se rozkládají močály rákosím a sítím porostlé, za těmito zelené louky, obilní lány a nízké borové remízy, vcelku na první pohled jednotvárný, rovný kraj, ale přece, blíže-li přihlédneš, plný barev a zvláštního půvabu;

k východní straně ční, téměř z vod vystupujíc, řada domků zlivských, v pozadí nízká pahorkatina, dále ostrov, zvaný Králičí vršek, jenž brání dalšímu rozhledu k Hluboké, pak pruhy černých, omšelých lesů, jež v dáli splývají s obzorem ...

Než, toho všeho, jak už praveno, Apolena sobě nevšímala; neviděla hloučky divokých kachen, plujících po Zlivském rybníku, ani lysek, ani dvojici skvostných roháčů, potápějících se, lovících drobné rybky, nesledovala očima bílých racků, kroužících nad vodami Bezdrevi, hlučně povykujících, ni přemetů nádherně se vznášejících čejek. Přešla hráz i můstek přes potok, vylévající se kalným proudem ze Zlivského rybníka, zahnula vpravo, přeběhla železniční trať, vedoucí podle samé Bezdrevi, a zahýbala už do vsi, když pojednou se potkala s mladým člověkem, oděným v zánovnou uniformu železničních zřízenců.

„Aj hleďme!" zvolal, zočiv ji a stanuv, „potom že nemám štěstí! Ubírám se na dovolenou a první rodačkou, kterou potkávám, jsi zrovna ty... jste zrovna vy" — opravil se — „Pánbůh vás poslal, Apoleno! Koukám na vás už hezkou chvíli, věděl jsem, že vás znám, ale kdo by vás hned poznal, když vás dva roky nespatřil? Tenkrát jste byla hubené, vytáhlé hůdě, a v takovou švarnou dívčinu jste vyrostla! Pozdrav vás Bůh, má zlatá!"

Podívala se na něj, jak tu stál před ní, pěkně urostlý, růžový v obličeji, modré oči jen mu hrály, tmavorusé knírky, do ostrých hrotů zakroucené, dodávaly mu výraz sebevědomé kurážnosti; nicméně se nepodobalo, že by byl působil na ni uchvacujícím dojmem, neboť nedotkla se podávané jí ruky, ba, čílko se zakabonilo a uhnout se hleděla.

„Já vás neznám," odsekla krátce.

„Ale, ale, má panenko — není možná, abyste mne nepoznávala ! Já jsem se přece tolik nezměnil z těch dvou let, co jsme se neviděli... Víte, tenkrát o pouti v Selci!"

„Já vás jistě neznám," opakovala.

„I dobře mě znáte, jen pamatovat se nechcete! Vždyť jste ze mne oči nespouštěla, když jsem byl u vás na návštěvě ve vojenském mundúru, s šavlenkou po boku! Ovšem, tenkrát jste byla malá ještě. Přece nebudete povídat, že neznáte Ferdu Krušnejch? — Co?"

Uchopil ji za ruku, která držela řilec.

„A — pravda — vy jste Ferda Krušnejch," odpověděla. „Teď se pamatuju. Pozdrav vás Pánbůh taky..."

„Nu, tak vidíte! Už mi nepopřete, že bychom nebyli staří známí."

Přesto bylo zjevno, že obnovení staré známosti jí nezpůsobilo přílišné radosti; ještě méně se vůčihledě potěšila, když se jí tázal, kam jde, a nevyčkav ani odpovědi, jedním dechem se jí nabízel, že ji doprovodí, že počká, až si vyřídí svoje záležitosti, a že pak s ní půjde až do Plástovic.

„Vy se mnou jít nemůžete,"pravila, „nedočkal byste se mám tu mnoho obchůzek..."

„Aj! To by tak bylo! Třeba do večera počkám. Máte to marné, už se mne nezbavíte, moje růžičko! Vždyť jsme staří známí, tak říkajíc příbuzní. Což mi nestál kmotrem váš pantáta! Sluší se, abych ho navštívil..."

„První cesta je přece k rodičům," vpadla mu do řeči; „přijďte k nám zítra... kdykoli... budete vítán..."

„Proč mě odháníte? Sám Pánbůh mi vás přivedl do cesty. S vámi půjdu, budu vám povídat, aby vám nebylo smutno samotné."

„Děkuju vám za dobrou vůli, ale mně smutno není nikdy. Až si tu své věci vyřídím, dám se do Zbudova k bábě. Možná že tam pobudu do večera, možná taky až do rána. Přijďte k nám zítra, chcete-li navštívit tátu."

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky