Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

pamětní deska prof. Martin Kolář, Švihov

Šumava

Obrázek
kategorie: kultura a památky
podkategorie: památníky
lokalita: strakonicko
GPS: 49°28'49.726"N, 13°16'58.367"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Zde narodil se prof. Martin Kolář, historik a heraldik, zemřel v Táboře dne 15.května 1898. Martin Kolář (18.června 1836, Švihov - 15. května 1898, Tábor) byl český gymnaziální profesor v Táboře, kulturní historik, topograf, heraldik, genealog. Narodil se 18. června 1836 ve Švihově, studoval gymnasium v Klatovech a v Budějovicích a na pražské universitě klasické řeči a dějepis. Působil od roku 1859 jako vychovatel v zámku v Hrobech u Tábora. Po krátkém působení v Hradci Králové roku 1861, kde byl suplentem a v Praze přišel do Tábora a byl jedním z prvních profesorů nového místního reálného gymnázia. Roku 1893 po své žádosti odešel na odpočinek a nadále žije v Táboře. Celý život shromažďoval heraldický materiál, ovšem skoro vůbec nepublikoval. Až z jeho pozůstalosti vydal po uspořádání velkého množství materiálů roku 1902 August Sedláček Českomoravskou heraldiku, která Koláře rázem zařadila mezi nejvýznamnější heraldiky naší historie. Prof. Kolář se také, v druhé polovině 19. století, zabýval určením přesnějšího místa „hory Tábor“. Vycházel z informace Františka Palackého a odhalil, že zmiňované Zachrašťany nedaleko Nového Bydžova s husitským hnutím nesouvisí, a že se pravděpodobně jedná o ves Chrášťany nedaleko Bechyně – a vrch Burkovák. Kromě toho napsal knihy Nejstarší pečetě šlechty české a moravské do roku 1300 (vyšlo 1883) a také spolupracoval s redakcemi Riegerova a posléze i Ottova slovníku naučného. Zajímal se o místní historii, sbíral po půdách a u rodin měšťanů Tábora staré dokumenty a písemnosti (v gymnáziu založil sbírku starožitností) a zachránil mnoho cenných památek. Bohatým pramenem byly mu dějiny Táborské, mimo to napsal dějiny rodu pánů Švihovských z Risenberka / Nejstarší pečeti šlechty české do roku 1300 / Rozrod Drslavic / Stráže uvnitř Čech a mn. j. / Husitské paměti města Tábora / Domy a majitelé jejich na náměstí v Táboře. Práci na přípravě díla o dějinách Tábora a také díla o heraldice přerušilo jeho úmrtí. Veliká je řada jeho článků dějepiseckých, rodopisných, místopisných a literárně dějepisných. Vlastivědné a články historické publikoval v regionálním tisku. Od roku 1868 byl městský archivář a později první ředitel Městského muzea (otevřeno 1884). Profesor Kolář organizoval (zejména s Václavem Křížkem) kulturní a společenský život města. Například 12.února 1878 předložil návrh, aby místní Klub přátel věd a umění, vedený V. Křížkem, organizoval i turistické výlety po okolí (je to neoficiální vznik organizované turistiky v Táboře). Pro hraběte Eduarda Taaffeho , majitele panství Nalžovy sepsal dílo „Geschichte der herrschaft Ellischau“ tedy Dějiny panství Nalžovy, za které získal v roce 1888 honorář 300 zlatých. Členové rodu Taaffe působili ve vysokých politických funkcích. Důvěrně se znali s Habsburky. Ludvík Taafe byl prezidentem komorního soudu ve Vídni. Snad právě důvěrný styk s Habsburky byl důvodem, proč  listinný archiv chovaný v zámku v Nalžovech  vyhořel a právě Martin Kolář byl zřejmě jediným historikem, který před touto zkázou mohl archiv prostudovat  a tím i množství pramenů zaznamenat.  Údajně byl zámecký archiv zapálen úmyslně, protože  měl  ve své rodinné části skrývat doklady, které by mohly objasnit záhadnou smrt korunního prince Rudolfa Habsburského  v Mayerlingu 30. Ledna roku 1889. Samotný rukopis o dějinách panství  Nalžovy se dochoval v archivu ve Vídni. Ostatní  rukopisné poznámky k dějinám zámku, městečka Hor Stříbrných a okolních vesnic se v táborském archivu zachovaly. Z okolních vesnic někdejšího panství Nalžovy  je  zpracována historie Hradešic, Malého Boru, Neprochov, Těchonic, Velenov, Miřenic, Otěšína, Sedlečka, Zavlekova, Čejkov a dalších.  V inventárním seznamech jsou  zmíněny i  práce věnující se historii rodů Horažďovicka jakými byly Zmrzlíkové ze Svojšína, Chanovští z Dlouhé Vsi, Švihovští z Rýzmberka, Štmelínští z Neprochov atd. Množství Kolářových poznámek k historii včetně kreseb erbů shromážděných z cest po Prácheňsku a jihozápadních Čechách zůstalo zatím neutříděno v několika dalších sešitech a čeká na své úplné zpracování. Celý přehled rukopisné pozůstalosti je volně k nahlédnutí v badatelně Státního okresního archivu v Táboře. V neděli 21. července 1929 mu byla odhalena pamětní deska v Táboře, která je umístěná na domě č.p. 212 v Divadelní ulici, tehdy zvaném Klierovka, kde Martin Kolář strávil poslední chvíle svého života. Deska je dílo táborského sochaře Jana Vítězslava Duška se skládá z bronzového portrétního reliéfu Martina Koláře, zasazeného do černé žulové desky. Na ní je pozlaceným písmem vysekán nápis: „Zde zemřel 15. 5. 1898 Martin Kolář, profesor, historik města Tábora“. Druhá deska mu byla odhalena ve Švihově.

odkaz: není

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

Šiler Josef - Pepa Sršeň

batoh
Šiler Josef - Pepa Sršeň
Šumava A-Z: osobnosti
Šumava: klatovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

pomník padlých WWI i II, Švihov

batoh
pomník padlých WWI i II, Švihov
Šumava A-Z: pomníky
Šumava: klatovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

NS Švihov

batoh
NS Švihov
Šumava A-Z: pěší - naučné...
Šumava: klatovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

mlýn Švihov

batoh
mlýn Švihov
Šumava A-Z: mlýny
Šumava: klatovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
Šiler Josef - Pepa Sršeň 0.14 km
pomník padlých WWI i II, Švihov 0.15 km
NS Švihov 0.17 km
mlýn Švihov 0.17 km
studna polokoule Švihov 0.18 km
radnice Švihov 0.19 km
infocentrum Švihov 0.19 km
pamětní deska Antonín Špelda 0.2 km
studna kužel Švihov 0.2 km
hrad Švihov 0.21 km
Švihov 0.22 km
SDH Švihov 0.22 km
Tři životy 0.23 km
Tři oříšky pro Popelku 0.23 km
Šašek a královna 0.23 km
dětské hřiště Švihov 0.25 km
letní kulturní festival České hrad... 0.25 km
pamětní deska František Šperl 0.25 km
studna válec Švihov 0.28 km
kostel sv. Václava, Švihov 0.31 km
kostel špitální sv. Jana Evangelis... 0.33 km
fara Švihov 0.34 km
sv. Jan Nepomucký, Švihov 0.56 km
kostel sv. Jiljí, Švihov 0.77 km
hřbitov Švihov 0.77 km
židovský hřbitov Švihov 0.79 km
nádraží Švihov 0.93 km
Tři oříšky pro Popelku 1.45 km
zřícenina Kokšínský hrádek 1.55 km
Stará Úhlava 1.6 km
kaple Červené Poříčí 2.28 km
kaple Mezihoří 2.29 km
Červené Poříčí 2.39 km
zámek Červené Poříčí 2.44 km
mlýn Červené Poříčí 2.47 km
kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova... 2.52 km
Tři oříšky pro Popelku 2.59 km
Lhovice 2.74 km
pomník padlých WWI i II, Malechov... 3.21 km
SDH Malechov 3.27 km
Malechov 3.31 km
vlaková zastávka Dehtín 3.4 km
Dehtín 3.67 km
SDH Dehtín 3.69 km
cihelna Malechov 3.7 km
stavení Ježovy 3.82 km
SDH Vícenice 3.83 km
SDH Ježovy 3.83 km
bunkr (řopík) 175/60/A-200Z 3.88 km
Vícenice 3.96 km
kaple Vícenice 3.97 km
pomník padlých WWI, Ježovy 4.03 km
zámek Ježovy 4.08 km
Ježovy 4.1 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Ježovy... 4.11 km
Chlumská 4.27 km
kaple Chlumská 4.29 km
hřbitov Dolany 4.53 km
lom Krušec 4.58 km
Nový rybník u Točníka 4.75 km
koupaliště Dolany 4.81 km
tvrz Dolany 4.82 km
Dolany u Klatov 4.86 km
fara Dolany 4.86 km
pomník padlých WWI, Dolany 4.86 km
kostel sv. Petra a Pavla, Dolany 4.87 km
sv. Jan Nepomucký, Dolany 4.87 km
SDH Dolany 4.88 km
SDH Vřeskovice 4.97 km
kaple Narození Panny Marie, Borovy... 5.02 km
Borovská lípa 5.04 km
Hořejší rybník Trnčí 5.13 km
fara Vřeskovice 5.13 km
Trnčí 5.14 km
Weinfurt Martin 5.15 km
kaple Trnčí 5.15 km
Otín 5.16 km
kostel sv. Jana Křtitele, Vřeskovi... 5.17 km
Vřeskovice 5.17 km
hřbitov Vřeskovice 5.19 km
Borovy 5.21 km
kaple Otín 5.22 km
mlýn Prokop, Borovy 5.22 km
zámek Otín 5.22 km
Měchura Leopold Eugen 5.22 km
Palacký František 5.22 km
Kámen 5.25 km
kaple Kámen 5.29 km
kaple sv. Anny, Otín 5.36 km
kaple Točník 5.44 km
Zderaz 5.46 km
Třebýcina 5.5 km
lipová alej Otín - Předslav 5.51 km
Dolanský mlýn 5.54 km
dětské hřiště Biřkov 5.6 km
Točník 5.62 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Biřkov... 5.63 km
Sekrýt 5.63 km
návesní rybník, Biřkov 5.64 km
SDH Biřkov 5.65 km
Šašek Václav z Bířkova 5.67 km
Deník o jízdě a putování, Václav Š... 5.67 km
Biřkov 5.68 km
SDH Točník 5.68 km
roubenka Štěpánovice 5.7 km
hřbitov Štěpánovice 5.73 km
kostel sv. Mikuláše, Štěpánovice... 5.73 km
tvrz Štepánovice 5.77 km
Štěpánovice 5.81 km
rybníček Štěpánovice 5.86 km
kaple u Vřeskovic 5.87 km
kruhový dům Štěpánovice 5.9 km
SDH Štěpánovice 5.91 km
vlaková zastávka Točník 6 km
kostel Všech svatých, Kbel 6.03 km
SDH Kbel 6.07 km
fara Kbel 6.1 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Nezdic... 6.1 km
kostel sv. Prokopa, Nezdice 6.15 km
Balkovy 6.16 km
pomník padlých WWI, Kbel 6.16 km
pomník padlých WWI, Nezdice 6.16 km
Tyršův dub, Předslav 6.21 km
Sokolovna Předslav 6.26 km
mlýn Nezdice 6.27 km
hrob Leopold Eugen Měchura 6.3 km
hřbitov Předslav 6.32 km
kostel sv. Jakuba Většího, Předsla... 6.34 km
kaple výklenková Předslav 6.36 km
sv. Jan Nepomucký, Předslav 6.36 km
Předslav 6.39 km
mlýn Malá Strana 6.39 km
pomník padlých WWII, Předslav 6.4 km
Malá Strana 6.4 km
kaple Panny Marie, Křenice 6.43 km
dětské hřiště Předslav 6.43 km
Makalovy 6.44 km
SDH Předslav 6.45 km
kaple výklenková Makalovy 6.45 km
pomník padlých WWI, Křenice 6.48 km
Křenice 6.51 km
rybník Předslav 6.55 km
pomník padlých WWI, Vlčí 6.56 km
lom Svrčovec 6.61 km
tvrz Svrčovec 6.61 km
SDH Svrčovec 6.65 km
kaple sv. Anny, Roupov 6.67 km
Roupovský tis 6.68 km
Štíty království českého, Čas hojn... 6.69 km
zřícenina Roupov 6.69 km
barokní sýpka Roupov 6.72 km
Svrčovec 6.74 km
pomník padlých WWI i II, Svrčovec... 6.75 km
Malinec 6.76 km
kaple sv. Anny, Svrčovec 6.76 km
roubenka Svrčovec 6.79 km
pomník padlých WWI, Malinec 6.83 km
Roupov 6.84 km
SDH Roupov 6.89 km
kaple Roupov 6.9 km
Nedaničky 6.95 km
pomník padlých WWI, Nedaničky 6.95 km
Řakom 7.03 km
pomník Andre Fercoq, Lužany 7.14 km
Chaloupky 7.19 km
kaple Újezdec u Křenice 7.31 km
Újezdec u Křenice 7.32 km
pomník padlých WWII, Chaloupky 7.34 km
Drnový potok 7.36 km
Hora u Ptenína 7.39 km
pomník padlých WWI, Újezdec u Křen... 7.39 km
letiště Klatovy 7.47 km
návesní rybník dolní Chudenice 7.54 km
SDH Nedanice 7.58 km
Sokolovna Chudenice 7.59 km
Nedanice 7.59 km
pamětní deska Václav Kalaš 7.6 km
pomník padlých WWI i II, Lužany 7.6 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Nedani... 7.61 km
Mariánský dům Chudenice 7.63 km
Kožíšek Josef 7.65 km
pamětní deska Josef Kožíšek 7.66 km
koupaliště Slatina u Klatov 7.68 km
mlýn Lužany 7.7 km
sýpka Měcholupy 7.71 km
rybník Horní Rokos, Měcholupy 7.73 km
Kosovský Jednorovič Bohumil 7.73 km
Lužany 7.73 km
Šílený adventista, Ivan Horný, Boh... 7.73 km
Čert a Káča, Antonín Dvořák 7.77 km
Přírodní památka Lužany 7.77 km
studna v zámecké zahradě, Lužany... 7.79 km
pomník národní svobody, Měcholupy... 7.8 km
Josef Hlávka - Josef Mařatka, záme... 7.8 km
koupaliště Zálesí 7.8 km
Sad národní svobody, Měcholupy 7.8 km
kaple Panny Marie, sv. Václava a s... 7.81 km
Lužanská mše, Antonín Dvořák 7.81 km
Slatina u Klatov 7.81 km
kaple sv. Apoleny, Měcholupy 7.81 km
Rašín 7.82 km
zámek Lužany 7.82 km
Americké Dopisy 7.82 km
Já, Mattoni 7.82 km
pamětní deska Antonín Dvořák, záme... 7.82 km
SDH Měcholupy 7.83 km
zámek Měcholupy 7.83 km
Měcholupy 7.84 km
NS Živé paměti krajin Lužan 7.86 km
kaple na okraji Ostřetice 7.87 km
vlaková zastávka Lužany 7.87 km
Zálesí 7.88 km
Ostřetice 7.89 km
památník měření Evropy 1867, Doubr... 7.9 km
kaple Zálesí 7.91 km
kaple Ostřetice 7.92 km
Chudenická lípa 7.92 km
SDH Ostřetice 7.92 km
Doubrava 727 m n. m. 7.92 km
zemědělská usedlost, Slatina u Kla... 7.93 km
zámecká lípa Chudenice 7.94 km
dětské hřiště Ostřetice 7.95 km
průzkumné pracoviště ČSLA, Doubrav... 7.96 km
pamětní deska Jaroslav Kvapil 7.96 km
sochy sv. Jana a sv. Pavla, Chuden... 7.97 km
Starý Czerninský zámek, Chudenice... 7.98 km
muzeum Josefa Dobrovského, Chudeni... 7.98 km
kostel sv. Jana Křtitele, Chudenic... 8 km
Kvapil Jaroslav 8.01 km
pivovar hraběcí Chudenice 8.02 km
Chudenice 8.03 km
pomník padlých WWI i II, Chudenice... 8.04 km
Roubal Jan, prof. 8.05 km
Vesnický rybník, Měcholupy 8.06 km
fara Chudenice 8.07 km
SDH Chudenice 8.15 km
Otěšice 8.38 km
Újezdec u Bolešin 8.46 km
kaple sv. Vojtěcha, Otěšice 8.49 km
les Husín 8.49 km
křížová cesta Křesťanský vršek, Kl... 8.5 km
rybník Lotrov 8.52 km
památník Antonín Švehla, Újezdec... 8.62 km
koupaliště Měčín 8.67 km
koně Měčín 8.67 km
fara Měčín 8.67 km
dub u Drnového potoka, Klatovy 8.7 km
kaple pro slavnost Božího těla, Mě... 8.7 km
kostel sv. Mikuláše, Měčín 8.7 km
dětské hřiště pod nemocnicí, Klato... 8.71 km
koupaliště Klatovy 8.73 km
studánka Klatovka, Klatovy 8.74 km
bytový dům "aeroplán&... 8.74 km
krematorium Klatovy 8.75 km
Skašovské hračkářství, Měčín... 8.75 km
radnice Měčín 8.76 km
Měčín 8.77 km
mlýn na Úhlavě, Tajanov 8.77 km
hrob Otakara Vočadla 8.77 km
pamětní deska padlých US Army, Kla... 8.79 km
sv. Jan Nepomucký, Měčín 8.79 km
sv. Jan Nepomucký, Tajanov 8.79 km
bazén Klatovy 8.8 km
hrob Prof. MUDr. Karla Pawlíka 8.8 km
židovský hřbitov Klatovy 8.8 km
dětské hřiště Tajanov 8.81 km
nádraží Klatovy 8.82 km
hřbitov Klatovy 8.82 km
pomník padlých WWI i II, Měčín... 8.82 km
kaple hřbitovní Klatovy 8.82 km
kostel sv. Michala, Klatovy 8.83 km
pomník obětí bombardování nádraží ... 8.83 km
budova soudu Klatovy 8.84 km
Cirkus Klatovy - dětské indoorové ... 8.84 km
památník umučeným, Klatovy 8.84 km
zámek Ptenín 8.85 km
bombardování nádraží Klatovy 8.87 km
socha Spravedlnost, Klatovy 8.87 km
pomník padlých WWI, Klatovy 8.88 km
kaple Nejsvětější Trojice, Skočice... 8.88 km
NS Ptenín - Újezdec 8.88 km
Sál Království - Svědkové Jehovovi... 8.88 km
pomník padlých WWI, Ptenín 8.89 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Tajano... 8.9 km
Tajanov 8.9 km
pomník padlých WWI i II, Klatovy 8.9 km
hrob Bohumila Jednoroviče Kosovské... 8.9 km
pamětní deska Th.Dr. Jan Sedlák 8.91 km
Fifka Gustav 8.91 km
SDH Tajanov 8.93 km
Ptenín 8.93 km
SDH Měčín 8.94 km
kostel Československé církve husit... 8.94 km
dětské hřiště Ptenín 8.95 km
Pihovice 8.95 km
Skočice u Přeštic 8.98 km
zámek Lázeň, Chudenice 8.99 km
Vrásky z lásky 8.99 km
Josef Franta Šumavský, Miloslav Ka... 8.99 km
Pohádka o krásné zemance, Josef Fr... 8.99 km
Šumavský Josef Franta 8.99 km
kaple sv. Wolfganga, Chudenice 8.99 km
textilní továrna J.J.Bruml, Klatov... 8.99 km
Tikal Václav 8.99 km
Bolfánek, vrch Žďár 583 m n.m. 9 km
návesní rybník, Měčín 9.01 km
hřbitov Měčín 9.02 km
Palackého skála 9.08 km
cykloinfocentrum Klatovy 9.09 km
pamětní střepina bombardování Klat... 9.09 km
sv. Jan Nepomucký, Klatovy 9.09 km
Milfort Martin 9.16 km
kaple sv. Floriána, Měčín 9.16 km
Nový rybník, Petrovičky 9.18 km
Americká zahrada Chudenice 9.22 km
douglaska tisolistá Americká zahra... 9.23 km
rybník Lučice 9.24 km
dub v Lučici 9.24 km
fontána pěší zóna, Klatovy 9.25 km
SDH Lučice 9.27 km
Lučice 9.29 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Slavoš... 9.29 km
pomník padlých WWI, Slavošovice 9.29 km
sloup Antonine Padvanski, Klatovy 9.31 km
SDH Tupadly 9.31 km
pomník obětem holocaustu, Klatovec... 9.31 km
Mogul Šumava Rallye Klatovy 9.31 km
Historic Vltava Rallye 9.31 km
kaple Zjevení Panny Marie, Klatovy... 9.32 km
Tupadly 9.32 km
synagoga Klatovy 9.33 km
pamětní deska Lubor Niederle 9.34 km
sv. Jan Nepomucký u Drnového potok... 9.34 km
SDH Slavošovice 9.35 km
pamětní deska Kateřina Smetanová... 9.36 km
Slavošovice 9.36 km
kaple Petrovičky 9.37 km
Domov pokojného stáří Naší Paní, K... 9.38 km
studna před klášterem, Klatovy 9.39 km
SDH Petrovičky 9.39 km
Chudenická bažantnice 9.4 km
mlýn Podhora 9.41 km
Petrovičky 9.41 km
Formánek Eduard 9.43 km
Arcibiskupský dům Klatovy 9.44 km
pamětní deska Ludevít Procházka... 9.44 km
pamětní deska Eduard Formánek 9.44 km
fara Klatovy 9.44 km
Sokolovna Klatovy 9.45 km
pamětní deska Josef Klička 9.45 km
Vočadlo Otakar 9.46 km
pamětní deska Otakar Vočadlo 9.46 km
kostel Narození Panny Marie, Klato... 9.46 km
Fiala Václav 9.48 km
pamětní deska Leopold Eugen Měchur... 9.48 km
Bílá věž, Klatovy 9.48 km
Ďurinda Maťo 9.49 km
kasárna u tanku, Klatovy 9.49 km
Policie Modrava 9.49 km
Toulavá kamera ČT - barokní lékárn... 9.49 km
barokní lékárna U Bílého jednorožc... 9.49 km
galerie U bílého jednorožce Klatov... 9.49 km
Klatovy 9.5 km
Amerling Karel Slavoj MUDr. 9.5 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 9.5 km
Landovský Pavel 9.5 km
Suchý Jiří 9.5 km
Belfín František 9.5 km
Šesták Antonín, páter 9.5 km
Kočičková Ester 9.5 km
Cyklotoulky - Klatovy 9.5 km
Wiendl František 9.5 km
Jak ukrást Dagmaru 9.5 km
Pawlík Karel, MUDr. 9.5 km
památník obětem komunismu, Klatovy... 9.52 km
AccuWeather - Klatovy 9.52 km
folklórní festival Klatovy 9.52 km
kašna Klatovy 9.52 km
Burian Vlasta 9.52 km
Klička Josef 9.52 km
Katakomby Klatovy 9.52 km
Červený mlýn pod Hůrkou 9.53 km
bruslení Klatovy 9.53 km
kostel sv. Martina, Hůrka 9.53 km
kostel Neposk. početí P. Marie a s... 9.53 km
fara Hůrka 9.54 km
hřbitov Hůrka 9.54 km
Sázka na třináctku 9.54 km
prampouch, Klatovy 9.54 km
Rusalka, Jaroslav Kvapil 9.55 km
Balbín Bohuslav 9.55 km
Tři chlapi na cestách 9.56 km
Šumná města - Klatovy 9.56 km
pamětní deska Čs. obrněné brigády,... 9.56 km
pamětní deska osvobození ČSR, Klat... 9.56 km
oslavy osvobození Klatovy 9.56 km
pamětní deska osvobození Klatov 9.56 km
pamětní deska okupace Klatov 9.56 km
pamětní deska MUDr. Bohumil Prusík... 9.56 km
kasárna pod Černou věží, Klatovy... 9.57 km
jezuitská kolej, Klatovy 9.57 km
Černá věž, Klatovy 9.57 km
radnice Klatovy 9.57 km
Vlachův dům, Klatovy 9.57 km
Kramerius Václav Matěj 9.57 km
NS Hůrka, Klatovy 9.58 km
židovský hřbitov Merklín 9.58 km
infocentrum Klatovy 9.58 km
pamětní deska JUDr. A. rytíř Randa... 9.59 km
VÚ Poleň 9.6 km
Talich Václav 9.6 km
Červánky mého mládí, Karel Kloster... 9.6 km
Vrba Karel PhDr. 9.6 km
Halíř Jan 9.6 km
Guth-Jarkovský Jiří Stanislav 9.6 km
Vrchlický Jaroslav 9.6 km
NS Klatovský vycházkový okruh 9.6 km
pamětní deska Jaroslav Vrchlický... 9.6 km
Copak je to za vojáka 9.6 km
kostel sv. Vavřince a dominikánský... 9.61 km
Co nám zbořili, Václav Fiala 9.63 km
okrouhlice Klatovy 9.64 km
památník Pod Valy 9.64 km
Tupadelské skály 9.65 km
HZS Plzeňského kraje - Územní odbo... 9.66 km
pamětní deska MUDr. Alois Mašek 9.66 km
studna pod Valy, Klatovy 9.66 km
památník Dr. Jan Krejčí 9.66 km
Krejčí Jan Dr. 9.66 km
Bolešiny 9.67 km
hřbitov Poleň 9.67 km
Šmilovský Alois Vojtěch 9.67 km
pamětní deska J. Vančura 9.68 km
vila A. Salzmanna s ordinací 9.68 km
kaple sv. Salvátora, Poleň 9.68 km
zřícenina kostela sv. Markéty, Pol... 9.69 km
pamětní deska Karel Boleslav Štorc... 9.69 km
rodný dům Karla Boleslava Štorcha,... 9.69 km
dílna Vrchlického sady - Václav Fi... 9.7 km
Zamotané švihadlo - Václav Fiala, ... 9.7 km
vlastivědné muzeum Dr. Hostaše, Kl... 9.7 km
pomník padlých WWI, Poleň 9.71 km
Poleň 9.72 km
SDH Bolešiny 9.72 km
lípa Poleň 9.72 km
tajemný obraz z kostela Všech svat... 9.73 km
kostel Všech Svatých, Poleň 9.73 km
pamětní deska Karel Hostaš 9.73 km
kaple Bolešiny 9.74 km
Modrý tygr 9.75 km
PASK - pavilon skla LÖTZ, Klatovy 9.75 km
památník Antonín Švehla, Klatovy... 9.76 km
fara Poleň 9.76 km
zámek Příchovice 9.8 km
Domažličky 9.8 km
Dragounská kasárna, Klatovy 9.8 km
SDH Poleň 9.84 km
BMX dráha Klatovy 9.84 km
skatepark Klatovy 9.86 km
SDH Příchovice 9.88 km
SDH Klatovy 9.89 km
pomník padlých WWI i II, Příchovic... 9.9 km
Příchovice 9.9 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Přícho... 9.94 km
klatovské Gestapo 9.95 km
vila továrníka Singera, Klatovy 9.95 km
Winkelhofer Heinrich 9.95 km
Lindner Richard 9.95 km
vila manželů Gregorových, Klatovy... 9.97 km
památník obětí WWII, Klatovy 9.97 km
pamětní deska Josef Hlávka, Klatov... 9.98 km
Beňovy 10.07 km
Beňovská lípa 10.1 km
mlýn Beňovy 10.13 km
kaple sv. Anny pod Ticholovcem 10.13 km
lípa pod Ticholovcem 10.13 km
Masarykova základní škola Klatovy... 10.14 km
hřbitov Přeštice 10.15 km
Zvonice pro Čínov - Václav Fiala, ... 10.19 km
kaple Přeštice 10.2 km
tvrz Beňovy 10.21 km
kaple Panny Marie na Stráni, Čínov... 10.22 km
Čínov 10.23 km
rybník s ostrovem v městském parku... 10.25 km
hrobka Josefa Hlávky 10.25 km
Zichov 10.3 km
Tětětice 10.33 km
kaple sv. Isidora, Tětětice 10.34 km
zámek Tětětice 10.37 km
Přeštická prasata - Jaroslav Podmo... 10.39 km
Přeštické černostrakaté prase 10.4 km
koupaliště Beňovy 10.4 km
bohyně Jitřenka, Klatovy 10.41 km
kašna v městském parku, Klatovy 10.41 km
Kolonáda v parku, Klatovy 10.43 km
fara Přeštice 10.46 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Př... 10.49 km
vlaková zastávka Klatovy město 10.49 km
kaple nad Chocomyšlí 10.54 km
památník Jan Jakub Ryba, Přeštice... 10.55 km
Dům historie Přešticka 10.56 km
Trebíšov 10.56 km
Třebíšovský rybník 10.6 km
pamětní deska Josef Hlávka, Přešti... 10.63 km
rodný dům Josef Hlávka, Přeštice... 10.63 km
Hlávka Josef 10.63 km
SDH Přeštice 10.67 km
kaple Pušperk 10.69 km
Bezpravovice 10.69 km
zámek Merklín 10.71 km
výstava Bonsai Merklín 10.71 km
Mariánský sloup, Přeštice 10.74 km
Ryba Jakub Jan 10.74 km
pomník obětem nacismu, Přeštice... 10.74 km
Ticholovec 10.74 km
památník T. G. Masaryka, Přeštice... 10.74 km
pomník padlých WWI, Petrovice u Mě... 10.76 km
brány statků Petrovice u Měčína... 10.77 km
kašna se sochou sv. Václava, Přešt... 10.79 km
sv. Kilián, Přeštice 10.79 km
sv. Jan Nepomucký, Přeštice 10.79 km
SDH Petrovice u Měčína 10.8 km
Merklín 10.8 km
soudní případ Přeštice s The Plast... 10.81 km
Přeštice 10.81 km
Petrovice u Měčína 10.81 km
zřícenina Pušperk 10.81 km
zlaté poklady na hradě Pušperk 10.81 km
infocentrum Přeštice 10.82 km
pamětní deska osvobození Přeštice... 10.83 km
Preiss Jaroslav JUDr. 10.84 km
návesní rybník, Petrovice u Měčína... 10.84 km
Sokolovna Merklín 10.87 km
kaple Kucíny 10.89 km
kostel sv. Mikuláše, Merklín 10.89 km
nádraží Přeštice 10.92 km
kaple sv. Vojtěcha, Petrovice u Mě... 10.92 km
fara Merklín 10.93 km
Ailův mlýn, Úhlava 10.93 km
koupaliště Skašov 10.96 km
stavení Chocomyšl 11.07 km
Chocomyšl 11.08 km
sv. Jan Nepomucký, Chocomyšl 11.09 km
roubenka Chocomyšl 11.1 km
Chocomyšlský rybník 11.11 km
koupaliště Kucíny 11.11 km
pomník padlých WWI, Chocomyšl 11.12 km
SDH Chocomyšl 11.13 km
SDH Skašov 11.14 km
Poborovice 11.17 km
Skašov 11.19 km
pomník padlých WWI i II, Skašov 11.19 km
dětské hřiště v Chocomyšl 11.19 km
Myslovice 11.2 km
pomník padlých WWI i II, Kucíny 11.24 km
zámek Chocomyšl 11.25 km
skašovská výroba hraček 11.29 km
Skašovská lípa 11.3 km
kaple Myslovice 11.3 km
kaple Panny Marie Sněžné, Skašov... 11.32 km
SDH Myslovice 11.33 km
hřbitov Němčice 11.35 km
kaple Jana Křtitele, Němčice 11.36 km
Lažánky 11.36 km
Spiess Christian Heinrich 11.41 km
památník Melichar Tomáš, por. 11.41 km
hřbitov Bezděkov 11.41 km
kostel sv. Anny, Bezděkov 11.46 km
fara Němčice 11.47 km
kostel sv. Václava, Kydliny 11.51 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ně... 11.52 km
Luby 11.52 km
hřbitov Luby 11.53 km
obětem května 1945, Luby 11.54 km
kostel sv. Mikuláše, Luby 11.55 km
Kydliny 11.55 km
Pastýřova hruška Únějovice 11.56 km
SDH Kydliny 11.58 km
koupaliště Petrovice u Měčína 11.58 km
židovský hřbitov Přeštice 11.59 km
rybník Kroměždice 11.6 km
SDH Němčice 11.61 km
tvrz Němčice 11.62 km
vlaková zastávka Bezděkov 11.64 km
Luby u Klatov 11.66 km
roubenka Kydliny 11.66 km
roubenka Kroměždice 11.66 km
kaple Kroměždice 11.67 km
Kroměždice 11.67 km
pomník padlých WWI, Kroměždice 11.68 km
Obytce 11.68 km
rybník Kydliny 11.69 km
zámek Obytce 11.72 km
pomník padlých WWI, Obytce 11.72 km
dětské hřiště Luby 11.74 km
SDH Bezděkov 11.79 km
tvrz Luby 11.79 km
Vlach Oldřich 11.79 km
Bezděkov 11.79 km
most Drnový potok, Luby 11.79 km
kostel sv. Václava, Bezděkov 11.81 km
pomník padlých WWI i II, Bezděkov... 11.82 km
vila se zdobným štítem, Luby 11.82 km
mlýn Poborovice 11.88 km
tvrz Únějovice 11.93 km
Čech Svatopluk 11.94 km
hospodářské budovy Bezděkov 11.95 km
Pozorka u Měčína 11.96 km
zámek Bezděkov 12.01 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Únějov... 12.05 km
kaple Sobětice 12.06 km
pomník padlých WWI, Únějovice 12.06 km
Sobětice 12.07 km
Únějovice 12.08 km
Lhota u Merklína 12.13 km
Nový rybník, Němčice u Předslavi... 12.13 km
Kosmáčov 12.14 km
SDH Zbyslav 12.43 km
Zbyslav 12.51 km
kaple Dolní Lhota 12.59 km
kaple sv. Huberta, Hájek 12.6 km
rekreační středisko Letiny 12.68 km
rozvodna Přeštice 12.72 km
muzeum řemesel Koloveč 12.73 km
pálení tajných dokumentů StB, lom ... 12.74 km
nádraží Luby u Klatov 12.96 km
SDH Hoštičky u Mochtína 13.1 km
Hoštičky u Mochtína 13.13 km
památník Spálený les 13.17 km
Hoštice u Mochtína 13.25 km
U Zeleného Háje 13.25 km
hřbitov Přestavlky 13.26 km
kostel sv. Petra a Pavla, Přestavl... 13.26 km
Čermná u Staňkova 13.36 km
Habartice 13.39 km
fara Habartice 13.4 km
Zastávka u Přeštic 13.41 km
kostel sv. Petra a Pavla, Habartic... 13.41 km
kaple sv. Vintíře, Lázně Letiny... 13.42 km
kaple Čermná u Staňkova 13.42 km
pamětní deska Rudolf Weisfeit 13.42 km
vlaková zastávka Přeštice - Zastáv... 13.43 km
Loreta 13.44 km
kaple Panny Marie Loretánské, Lore... 13.44 km
Vílov 13.44 km
Přestavlky 13.45 km
koně Habartice 13.48 km
Vítkovice 13.53 km
Lázně Letiny 13.55 km
koupaliště Lázně Letiny 13.55 km
Spálený les 13.56 km
Letinská lípa 13.57 km
zámek Přestavlky 13.58 km
kaple Vacovy 13.59 km
Vacovy 13.6 km
zámek lázně Letiny 13.62 km
SDH Partoltice 13.63 km
přírodní park Plánický hřeben... 13.63 km
kaple Vítkovice 13.64 km
Barák 706 m n. m. 13.64 km
kaple Partoltice 13.68 km
Partoltice 13.68 km
štola Loreta 13.71 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Loreta... 13.75 km
hájovna Loreta 13.77 km
hřbitov Dnešice 13.82 km
Barunka, Antonín Zápotocký 13.85 km
rodný dům matky Antonína Zápotocké... 13.85 km
Zápotocký Antonín 13.85 km
pomník padlých WWI i II, Dnešice... 13.86 km
kostel sv. Václava, Dnešice 13.86 km
fara Dnešice 13.87 km
Dnešice 13.87 km
SDH Dnešice 13.93 km
hřbitov Slavíkovice 13.93 km
kaple Rohozno 13.97 km
Buková 13.98 km
hřbitov Letiny 13.98 km
pomník padlých WWI, Rohozno 13.98 km
roubenka Letiny 14 km
kostel sv. Prokopa, Letiny 14 km
tisovec Dolní Lukavice 14.01 km
Rohozno 14.02 km
pomník padlých WWI, Letiny 14.03 km
fara Letiny 14.05 km
Lambl Vilém Dušan 14.05 km
kostel sv. Josefa, Slavíkovice 14.05 km
studna Letiny 14.06 km
NS Čertovo břemeno 14.08 km
SDH Letiny 14.08 km
pomník padlých WWI, Slavíkovice 14.08 km
Slavíkovice 14.08 km
Lambl Jan Baptista, prof. dr. tech... 14.09 km
Letiny 14.09 km
zámecký vodotrysk Dolní Lukavice... 14.1 km
Újezdec u Mochtína 14.11 km
památník E. a V. Doubek 14.13 km
mlýn Rohozno 14.13 km
Malá Víska 14.13 km
Haydn Joseph 14.15 km
Haydnovy hudební slavnosti 14.15 km
symfonie D dur - Lukavická, Joseph... 14.15 km
zámek Dolní Lukavice 14.16 km
zámek Újezdec u Mochtína 14.16 km
silniční most Úhlava, Rohozno 14.16 km
pivovar Dolní Lukavice 14.23 km
Dolní Lukavice 14.24 km
Lovell Jim James Arthur, Jr. 14.24 km
busta Joseph Haydn, Dolní Lukavice... 14.24 km
SDH Slavíkovice 14.27 km
kostel sv. Petra a Pavla, Dolní Lu... 14.28 km
fara Dolní Lukavice 14.29 km
pomník padlých WWI, Dolní Lukavice... 14.33 km
Mochtín 14.34 km
Hejno 14.36 km
Radochovy 14.37 km
Holubí hlava 14.39 km
Vodokrty 14.39 km
kaple Panny Marie Pomocné, Mochtín... 14.39 km
rybník Mochtín 14.39 km
SDH Mochtín 14.39 km
Mlynářova lípa, Dolní Lukavice 14.4 km
Vráž 14.4 km
zámek Mochtín 14.41 km
kaple Vodokrty 14.43 km
Libákovice 14.49 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Libáko... 14.5 km
Renče 14.51 km
Úsilov 14.52 km
dětské hřiště Mochtín 14.54 km
vlaková zastávka Vrhaveč 14.62 km
Čepinec 14.64 km
kaple Nejsvětější Trojice, Nový Če... 14.69 km
zámek Nový Čestín 14.71 km
kaple náhrobní Panny Marie Bolestn... 14.74 km
westernový areál Halter Valley 14.76 km
hřbitov Dolní Lukavice 14.8 km
tisy červené, Netřeb 14.82 km
židovský hřbitov Dolní Lukavice... 14.86 km
památník umučeným, Dolní Lukavice... 14.87 km
Krásné živé památky - 5. díl - Oko... 14.87 km
zřícenina hradu Netřeb 14.87 km
Týnec 14.89 km
kaple u Srbic 14.91 km
kaple Mezholezy 14.91 km
přírodní rezervace Netřeb 14.92 km
památník selských mučedníků Mezhol... 14.92 km
zámek Týnec 14.93 km
Horní Lukavice 14.94 km
tvrz Srbice 14.96 km
SDH Srbice 15 km
Srbice u Mochtína 15.02 km
kaple Vrhaveč 15.02 km
Mezholezy 15.03 km
Žinkovy 15.03 km
SDH Mezholezy 15.03 km
Vrhaveč 15.06 km
pamětní deska Jan Šilingr 15.06 km
pomník padlých WWI, Žinkovy 15.06 km
Týnecký Josef Hais 15.07 km
roubenka Týnec 15.07 km
chalupa Kanice 66 15.07 km
infocentrum Žinkovy 15.09 km
hřbitov Týnec 15.1 km
kaple u Janovic nad Úhlavou 15.1 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Tý... 15.11 km
hřbitov Žinkovy 15.11 km
zámek Kanice 15.15 km
Krásné živé památky - 5. díl - Oko... 15.15 km
kostel sv. Václava, Žinkovy 15.15 km
kaple Žinkovy 15.15 km
pamětní deska genmjr. ing. Emanuel... 15.16 km
Nevděk 15.16 km
sloup Immaculata, Žinkovy 15.19 km
Nová Víska 15.2 km
Kanice 15.2 km
roubenka Kanice 15.21 km
Sokol Kanice 15.21 km
koupaliště Kocourov 15.23 km
chalupa Kanice 15 15.27 km
nový hřbitov Janovice nad Úhlavou... 15.29 km
Kocourov 15.31 km
SDH Dlažov 15.31 km
pamětní deska Alois Menza 15.32 km
mlýn Žinkovy 15.33 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Kanice... 15.34 km
Dlažov 15.34 km
nádraží Janovice nad Úhlavou 15.35 km
Horní Lhota 15.35 km
rozhledna Kožich 584 m n. m. 15.4 km
lipová alej Žinkovy 15.43 km
SDH Horní Lhota 15.44 km
lidové stavení Dlažov 15.47 km
kaple Horní Lhota 15.47 km
vila Boženka, Janovice nad Úhlavou... 15.49 km
skiareál Kocourov 15.52 km
kostel sv. Antonína Paduánského, D... 15.54 km
fara Dlažov 15.56 km
Veselí, Janovice nad Úhlavou 15.6 km
rybník Veselí 15.6 km
zámek Veselí, Janovice nad Úhlavou... 15.63 km
rybník Labuť 15.65 km
Lišice 15.69 km
kaple Lišice 15.7 km
SDH Lišice 15.7 km
Sokol Janovice nad Úhlavou 15.71 km
hřbitov Dlažov 15.71 km
pomník T. G. Masaryka a pomník pad... 15.71 km
tvrz Těšetiny 15.73 km
Žinkovský rybník 15.76 km
kaple Těšetiny 15.77 km
osvobození Janovice nad Úhlavou 15.77 km
Janovice nad Úhlavou 15.77 km
Janovické vojny, Josef Hais Týneck... 15.77 km
Cyklotoulky - Janovice nad Úhlavou... 15.77 km
Těšetiny 15.79 km
říčka Jelenka 15.8 km
Pacner Karel 15.8 km
pamětní deska Hany Benešové, Žinko... 15.81 km
památník Kašpar Bosák 15.81 km
kostel sv. Jana Křtitele, Janovice... 15.82 km
pamětní deska osvobození Janovice... 15.82 km
radnice Janovice nad Úhlavou 15.82 km
roubenka Janovice nad Úhlavou 15.84 km
synagoga Janovice nad Úhlavou 15.86 km
pivovar Janovice nad Úhlavou 15.88 km
Otčina - Fatherland 15.89 km
Jestřáb kontra hrdlička 15.89 km
Pramen života - Der Lebensborn 15.89 km
Neberte nám princeznu 15.89 km
zámek Žinkovy 15.89 km
SDH Janovice nad Úhlavou 15.89 km
zámecká studna Žinkovy 15.92 km
pamětní deska Second Dragoons, Žin... 15.93 km
kaple Vojovice 15.94 km
Vojovice 15.95 km
pomník padlých WWI, Vojovice 15.96 km
Dvorský rybník Žinkovy 15.98 km
Babí hora 606 m n. m. 16.03 km
kaple sv. Markéty, Dlažov 16.04 km
koupaliště Janovice nad Úhlavou 16.05 km
jilm v Mileticích 16.07 km
rozhledna sv. Markéty, Dlažov 16.08 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Mileti... 16.14 km
tvrz Kouskova Lhotka 16.14 km
Miletice 16.14 km
SDH Miletice 16.15 km
Černé Krávy 16.15 km
skatepark Janovice nad Úhlavou 16.19 km
nádraží Chlumčany u Dobřan 16.23 km
Potštejn u Žinkov 16.24 km
pověst o vzniku Čertova břemene 16.3 km
kostel sv. Matouše, Křištín 16.41 km
stavení Křištín 16.43 km
Křištín 16.43 km
hřbitov Křištín 16.47 km
židovský hřbitov Loučim 16.48 km
Křižík František 16.54 km
rodný dům Františka Křižíka, Pláni... 16.54 km
Háje u Řenče 16.54 km
pamětní deska František Křižík... 16.54 km
hřbitov Plánice 16.59 km
Libkov 16.63 km
pomník Mistra Jana Husa, Libkov 16.63 km
kaple sv. Felixe, Klenová 16.64 km
SDH Plánice 16.66 km
Klenová 16.66 km
roubenka Libkov 16.67 km
rybník Libkov 16.67 km
SDH Libkov 16.7 km
Sépie - Jaroslav Róna, Klenová 16.72 km
Šumná města - Klenová 16.73 km
kostel sv. Blažeje, Plánice 16.73 km
fara Plánice 16.77 km
Býk - Vingler Vincenc, Klenová 16.79 km
hřbitov Staňkov 16.82 km
pamětní deska Vilma Vrbová Kotrbov... 16.85 km
Kotrbová Vilma Vrbová 16.86 km
vila Paula, manželů Kotrbových 16.86 km
pomník padlých WWI i II, Staňkov... 16.91 km
Plánice 16.94 km
Toulavá kamera ČT - muzeum Fr. Kři... 16.94 km
Rytíř s drakem - Jaroslav Róna, Kl... 16.96 km
Oharek ve tmě - Václav Fiala, Klen... 16.96 km
Harant Kryštof z Polžic a Bezdruži... 16.97 km
galerie Klenová 16.97 km
zámek a hrad Klenová 16.97 km
Střeziměř 16.98 km
kaplička pod lipami, Bližanovy 17.05 km
lípy Bližanovy 17.05 km
Sokolovna Plánice 17.06 km
Neznašovy 17.09 km
kostel sv. Jakuba Většího, Staňkov... 17.09 km
hřbitov Neurazy 17.11 km
pomník padlých WWI, Bližanovy 17.12 km
SDH Neznašovy 17.12 km
kaple sv. Vojtěcha, Bližanovy 17.13 km
kaple Neznašovy 17.13 km
Bližanovy 17.14 km
sv. Jan Nepomucký, Plánice 17.14 km
kasárna Janovice nad Úhlavou 17.17 km
Staňkov 17.17 km
radnice Plánice 17.18 km
SDH Bližanovy 17.18 km
kaple Neurazy 17.2 km
kostel sv. Martina s dřevěnu zvoni... 17.22 km
rybník Běhařov 17.22 km
pamětní deska Vladimír Helfert 17.23 km
Radinovy 17.23 km
Mariánský sloup, Plánice 17.23 km
tvrz Lštění 17.24 km
Krásné živé památky - 5. díl - Oko... 17.24 km
škola Bližanovy 17.31 km
SDH Neurazy 17.33 km
SDH Radinovy 17.33 km
lidová architektura Neurazy 17.33 km
Neurazy 17.37 km
kostel sv. Jana Křtitele, Lštění... 17.39 km
Jirásek Alois 17.4 km
hřbitov Běhařov 17.41 km
kaple Bolestné Matky Boží, Dobrá V... 17.42 km
kaple Dobrá Voda, Pocinovice 17.44 km
studánka Dobrá Voda, Pocinovice 17.44 km
SDH Běhařov 17.44 km
hasičské muzeum Běhařov 17.45 km
židovský hřbitov Janovice nad Úhla... 17.46 km
Lštění u Blížejova 17.5 km
Běhařov 17.51 km
pítko Běhařov 17.52 km
pomník Mistra Jana Husa, Běhařov... 17.52 km
pomník padlých WWI, Lštění 17.53 km
kostel sv. Prokopa, Běhařov 17.54 km
Švehlík Alois 17.56 km
křížová cesta, Dobrá Voda, Pocinov... 17.59 km
Loučim 17.6 km
zámek Běhařov 17.6 km
vlaková zastávka Loučim 17.6 km
Kalvoda Alois 17.62 km
hřbitov Lštění u Blížejova 17.63 km
pomník Mistra Jana Husa, Loučim 17.63 km
dětské hřiště Loučim 17.65 km
SDH Loučim 17.65 km
vila manželů Kučerových, Neznašovy... 17.69 km
Dobrá Voda u Chlistova 17.69 km
Koráb u Kdyně 773 m n. m. 17.73 km
Příběhy 20. století (II. řada) Vyv... 17.75 km
fara Loučim 17.76 km
hrob Rudolfa Mayera 17.79 km
o obrech v Loučimi 17.8 km
kostel Narození Panny Marie, Louči... 17.8 km
hřbitov Loučim 17.8 km
kaple sv. Barbory, Kvasetice 17.82 km
lípy Loučim 17.85 km
sv. Jan Nepomucký, Loučim 17.85 km
kaple Předenice 17.95 km
SDH Předenice 17.96 km
Předenice 17.98 km
Hradiště u Kolince 18 km
židovský hřbitov Chlistov 18.05 km
Kněžice u Strážova na Šumavě 18.08 km
roubenka Kněžice u Strážova na Šum... 18.11 km
Lehom 18.11 km
roubenka se stodolou, Chlístov 18.17 km
kaple Lovčice 18.2 km
zámek Lovčice 18.22 km
Lovčice 18.24 km
pomník padlých WWI, Lovčice 18.27 km
U Hradišťské hospody 18.28 km
židovský kupecký dům, Chlistov 18.36 km
hřbitov Pocinovice 18.38 km
Nový rybník, Nepomuk 18.39 km
Hvízdalka 18.4 km
Nové Chalupy u Kdyně 18.44 km
Nový mlýn, Pocinovice 18.46 km
Hubenov 18.47 km
Netunice 18.48 km
zámek Hubenov 18.49 km
Ondřejovice 18.53 km
koupaliště Na Hájovně, Kdyně 18.57 km
roubenka Chlistov 18.59 km
Chlistov 18.59 km
sv. Jan Nepomucký, Pocinovice 18.62 km
pomník padlých WWI, Pocinovice 18.64 km
roubenka Pocinovice 47 18.65 km
fara Pocinovice 18.65 km
kostel sv. Anny, Pocinovice 18.66 km
Maškův mlýn 18.66 km
Boudovka 729 m n. m. 18.66 km
Lukoviště 18.67 km
Pocinovice 18.68 km
koupaliště Pocinovice 18.69 km
horní rybník Chlistov 18.69 km
pramen Nicov u Plánice 18.71 km
kaple Panny Marie nad pramenem, Ni... 18.71 km
pamětní deska Bedřich Kalivoda 18.71 km
pamětní deska osvobození Pocinovic... 18.72 km
rybník Netunice 18.73 km
tvrz Boříkovy 18.73 km
Boříkovy 18.73 km
pomník Mistra Jana Husa, Pocinovic... 18.74 km
Dvorecký Mlýn 18.75 km
kostel Povýšení svatého Kříže, Chl... 18.75 km
Simet Josef, kpt. letec 311 Sqdn. ... 18.75 km
pomník padlých WWI i II, Boříkovy... 18.75 km
fara Chlistov 18.76 km
palebné postavení Boudovka 18.78 km
studna Prusiny 18.79 km
SDH Chlistov 18.8 km
hřbitov Prusiny 18.81 km
Petrovický mlýn 18.81 km
lípy Úborsko 18.82 km
kostel sv. Jakuba Většího, Prusiny... 18.82 km
Úborsko 18.83 km
dětské hřiště Pocinovice 18.84 km
kaple Rovná u Strážova 18.85 km
fara Prusiny 18.85 km
Rovná u Strážova 18.86 km
Šálený mlýn, Běšiny 18.86 km
kaple Lukavice 18.89 km
SDH Pocinovice 18.9 km
SDH Lukavice 18.93 km
SDH Petrovice nad Úhlavou 18.95 km
kaple sv. Floriána, Petrovice nad ... 18.96 km
Petrovice nad Úhlavou 18.97 km
Rameno 18.99 km
Lukavice 19 km
Toman Josef 19 km
dětské hřiště Chotiměř 19.02 km
Krvavá léta - Odbojář Julius Fučík... 19.03 km
Fučík Julius 19.03 km
SDH Chotiměř 19.04 km
zámek Chotiměř 19.05 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Chotim... 19.05 km
Nicov u Plánice 19.05 km
Chotiměř 19.05 km
Šamberk František Ferdinand 19.09 km
Zelený život, Jakub (Jack) Flor 19.09 km
Flor Jack Jakub 19.09 km
Hoetzel Jiří Prof. JUDr. 19.09 km
Stanětice 19.09 km
mlýn Chotiměř 19.09 km
fara Nicov u Plánice 19.11 km
V Rybníce 19.12 km
lípa Nicov u Plánice 19.14 km
kostel Narození Panny Marie, Nicov... 19.14 km
hřbitov Chlistov 19.15 km
koupaliště Bernartice 19.15 km
památník manželé Burešovi 19.16 km
hřbitov Nicov u Plánice 19.17 km
památník páter Antonín Šesták... 19.18 km
pomník padlých WWI, Kozí 19.2 km
kaple Kozí 19.22 km
Jara příslib - Alena Holá 19.24 km
vlaková zastávka Úborsko 19.28 km
Krvavá léta - Ženský nacistický lá... 19.28 km
vlaková zastávka Petrovice nad Úhl... 19.29 km
Františkov u Blížejova 19.31 km
SDH Bernartice u Kolince 19.32 km
Bernartice u Kolince 19.34 km
Kozí 19.35 km
Hnačov 19.45 km
koupaliště Chlistov 19.46 km
pomník Franty Šraita 19.48 km
pamětní deska Václav Přerost 19.51 km
SDH Hnačov 19.52 km
Přerost Václav, plukovník RAF 19.52 km
rodný dům Václava Přerosta, Hnačov... 19.52 km
SDH Hluboká 19.54 km
hřbitov Strážov na Šumavě 19.54 km
roubenka Tržek 19.55 km
kaple sv. Anny, Skránčice 19.57 km
fara Kdyně 19.57 km
SDH Skránčice 19.58 km
Skránčice 19.59 km
hloubkový nálet nádraží Běšiny... 19.59 km
nádraží Běšiny 19.59 km
židovský hřbitov Strážov na Šumavě... 19.6 km
lípa Skránčice 19.6 km
Osina 19.63 km
hřbitov Kdyně 19.63 km
nádraží Dobřany 19.63 km
kostel sv. Mikuláše, Kdyně 19.64 km
Sokolovna Strážov na Šumavě 19.64 km
hrob Josefa Wrbaty 19.65 km
tvrz Opálka 19.67 km
návesní rybník Tržek 19.68 km
pamětní deska František Noha (rumb... 19.68 km
kaple u kostela, Kdyně 19.68 km
Hluboká u Kdyně 19.69 km
Nebílovy 19.71 km
pomník padlých WWI, Podzámčí 19.71 km
kaple sv. Anny, Opálka 19.72 km
Tržek 19.72 km
koupaliště Kozí 19.73 km
kaple Hnačov 19.74 km
stavení Strážov na Šumavě 185 19.74 km
kašna Nebílovy 19.74 km
zámek Nebílovy 19.75 km
kaple Hluboká 19.76 km
městský dům, Strážov na Šumavě... 19.76 km
Kuzovská lávka 19.76 km
NS Nebílovy 19.76 km
SDH Nebílovy 19.79 km
pomník padlých WWI, Nebílovy 19.8 km
pomník padlých WWI, Strážov na Šum... 19.81 km
kaple Nebílovy 19.81 km
Copak je to za vojáka 19.83 km
zřícenina kostela sv. Batoloměje... 19.85 km
pouť sv. Bartoloměje pod širým neb... 19.85 km
hřbitov Běšiny 19.86 km
památník Červený František, pplk. ... 19.86 km
Strážov na Šumavě 19.86 km
Sokolovna Běšiny 19.86 km
sv. Jan Nepomucký, Strážov na Šuma... 19.86 km
radnice Strážov na Šumavě 19.87 km
pamětní deska Václav Soušek 19.87 km
hrob vězeň Plocienník 19.88 km
fara Strážov na Šumavě 19.88 km
Opálka 19.88 km
stavení Strážov na Šumavě 21 19.88 km
kostel sv. Jiří, Strážov na Šumavě... 19.89 km
roubenka Sládečků, Běšiny 19.9 km
památník 42 obětí pochodu smrti, B... 19.9 km
Javoříčko 19.91 km
fara Běšiny 19.92 km
pomník padlých WWI, Chodská Lhota... 19.93 km
pomník padlých WWI, Běšiny 19.96 km
Bořek-Dohalský Antonín, Msgre. ThD... 19.97 km
Přívozec 19.97 km
kašna Strážov na Šumavě 19.97 km
kostel Navštívení P. Marie, Běšiny... 19.98 km
kaple sv. Václava, Křenovy 19.99 km
SDH Strážov na Šumavě 19.99 km
pamětní deska Jan Žižka, Běšiny... 19.99 km
ubytování v okolí

penzion 3002, Hamry

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chata
Šumava: špičácko
šumavská obec: Hamry

ubytování s kapacitou: 30
cena ubytování: od 390 Kč detail

hotel 6010, Jiřičná

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: hotel ***
Šumava: sušicko
šumavská obec: Jiřičná

ubytování s kapacitou: 40
cena ubytování: od 330 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • Skašovské hračkářství, Měčín - otevírací...

  batoh
  Skašovské hračkářství, Měčín - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: klatovsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • Katakomby Klatovy - otevírací doba

  batoh
  Katakomby Klatovy - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: klatovsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • Muzeum dětem Klatovy

  batoh
  Muzeum dětem Klatovy
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: klatovsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
Skašovské hračkářství, Měčín - ote... 8.75 km
Katakomby Klatovy - otevírací doba... 9.52 km
Muzeum dětem Klatovy 9.7 km
PASK - pavilon skla LÖTZ, Klatovy ... 9.75 km
Dům historie Přešticka - otevírací... 10.56 km
muzeum Příhraničí Kdyně - otevírac... 20.31 km
Městské muzeum a galerie Nepomuk -... 21.67 km
expozice B-24 Liberator, Nepomuk -... 21.67 km
muzeum Královského hvozdu Nýrsko -... 23.17 km
Velhartický betlém - otevírací dob... 25.42 km
skanzen Velhartice - otevírací dob... 25.54 km
muzeum Chodska Domažlice - otevíra... 26.1 km
Dětský svět lvíček, Plzeň - otevír... 26.53 km
zámek Hrádek u Sušice - otevírací ... 28.96 km
Techmania Science Center - otevíra... 29.49 km
Západočeské muzeum v Plzni - oteví... 30.21 km
muzeum loutek Plzeň - otevírací do... 30.33 km
prohlídka pivovaru Plzeňský Prazdr... 30.56 km
Plzeňské historické podzemí - otev... 30.65 km
návštěvnické centrum Plzeňský pivo... 30.66 km
pivovarské muzeum, Plzeň - otevíra... 30.66 km
Prohlídky města Sušice 32.64 km
muzeum Šumavy, Sušice - otevírací ... 32.68 km
Waldschmidtovo muzeum, Eschlkam - ... 33.32 km
Poutní muzeum, Neukirchen bei Heil... 33.53 km
hasičské muzeum Postřekov - otevír... 34.51 km
sklárna Starý kostel, Lohberg 36.38 km
muzeum Dr. Bohuslava Horáka, Rokyc... 36.94 km
muzea u městské věže, Fürth im Wal... 37.05 km
brusírna křišťálového skla Rajský ... 37.54 km
interaktivní muzem skla Rajský dvů... 37.55 km
Air park, Zruč u Plzně - otevírací... 37.73 km
muzeum lesa, Sengenbühl - otevírac... 37.76 km
muzeum Dr. Šimona Adlera, Dobrá Vo... 37.79 km
hvězdárna Rokycany - otevírací dob... 37.95 km
muzeum řemesel Bavorského lesa, Ar... 37.97 km
Destillenmuseum, Arrach 37.97 km
Mineralienmuseum, Arrach - otevíra... 38 km
sklářské muzeum Annín - otevírací ... 38.02 km
environmentální (návštěvnické) cen... 38.24 km
pivovarnické muzeum, Železná Ruda ... 38.27 km
muzeum Šumavy, Železná Ruda - otev... 38.29 km
muzeum Lamberská stezka, Žihobce -... 38.86 km
firmy v okolí
 • Konzum Švihov

  batoh
  Konzum Švihov
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: klatovsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • čerpací stanice RoBiN OIL, Borovy

  batoh
  čerpací stanice RoBiN OIL, Borovy
  Šumava A-Z: čerpací stani...
  lokalita: klatovsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Konzum Vřeskovice

  batoh
  Konzum Vřeskovice
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: klatovsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Konzum Nezdice u Přeštic

  batoh
  Konzum Nezdice u Přeštic
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: plzeňsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
Konzum Švihov 0.15 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Borovy... 4.12 km
Konzum Vřeskovice 5.14 km
Konzum Nezdice u Přeštic 6.17 km
Konzum Předslav 6.43 km
Západočeské konz. družstvo Roupov... 6.9 km
Západočeské konz. družstvo Lužany... 7.76 km
Konzum Chudenice 7.99 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, Nadj... 8.03 km
čerpací stanice Benzina, Klatovy 8.06 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 8.43 km
Bankomat Česká spořitelna 8.78 km
Konzum Měčín 8.79 km
Bankomat GE Money Bank 9.24 km
Konzum Klatovy 9.27 km
Bankomat Česká spořitelna 9.39 km
Bankomat Česká spořitelna 9.45 km
Bankomat Poštovní spořitelna 9.45 km
Bankomat UniCredit Bank 9.45 km
Bankomat ČSOB 9.46 km
Bankomat Komerční banka 9.5 km
Bankomat Poštovní spořitelna 9.58 km
Bankomat ČSOB 9.62 km
Bankomat Komerční banka 9.64 km
Bankomat Poštovní spořitelna 9.68 km
Bankomat Česká spořitelna 9.72 km
Bankomat Fio banka 9.75 km
Konzum Bolešiny 9.78 km
Bankomat ČSOB 10.27 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 10.28 km
Bankomat Poštovní spořitelna 10.29 km
Bankomat GE Money Bank 10.3 km
Bankomat ČSOB 10.31 km
čerpací stanice EuroOil, Merklín... 10.5 km
Bankomat Poštovní spořitelna 10.61 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, 5. k... 10.68 km
Bankomat Komerční banka 10.72 km
Bankomat GE Money Bank 10.8 km
Bankomat Česká spořitelna 10.83 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 10.85 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 10.85 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 10.96 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Klatovy... 10.97 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 10.98 km
Bankomat Česká spořitelna 10.99 km
Konzum Chocomyšl 11.11 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 11.23 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 11.32 km
čerpací stanice Benzina, Přeštice... 11.32 km
Konzum Bezděkov 11.78 km
Konzum Sobětice 12.02 km
čerpací stanice EuroOil, Koloveč... 12.16 km
Konzum Srbice 12.24 km
Konzum Černíkov 12.78 km
Konzum Hlohovčice 13.09 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 13.27 km
Konzum Čermná u Staňkova 13.47 km
Západočeské konz. družstvo Dnešice... 13.91 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 14.08 km
Konzum Mochtín 14.29 km
Západočeské konz. družstvo Řenče... 14.59 km
Konzum Úsilov 14.8 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 14.9 km
Konzum Janovice 15.83 km
Bankomat Komerční banka 15.85 km
Bankomat ČSOB 16.03 km
Bankomat Poštovní spořitelna 16.03 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 16.07 km
Konzum Hlohová 16.18 km
Západočeské konz. družstvo Chlumča... 16.58 km
Konzum Staňkov 17.05 km
Konzum Plánice 17.15 km
Bankomat Česká spořitelna 17.16 km
Bankomat Česká spořitelna 17.36 km
Konzum Osvračín 17.4 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 17.42 km
Konzum Staňkov 17.45 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 17.75 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 18.01 km
Bankomat ČSOB 18.2 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18.21 km
Bankomat Česká spořitelna 18.22 km
Bankomat Komerční banka 18.27 km
čerpací stanice EuroOil, Holýšov... 18.38 km
čerpací stanice PAP OIL, Staňkov, ... 18.57 km
Západočeské konz. družstvo Měcholu... 18.59 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 18.67 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 18.67 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 18.75 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Běšiny... 18.87 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 19.09 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 19.3 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany... 19.34 km
Bankomat GE Money Bank 19.39 km
Bankomat Komerční banka 19.4 km
Bankomat Česká spořitelna 19.48 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 19.66 km
Konzum Dobřany 19.66 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 19.68 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 19.68 km
Bankomat Komerční banka 19.68 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 19.71 km
Bankomat Česká spořitelna 19.8 km
Konzum Zborovy 19.8 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 19.84 km
Konzum Strážov 19.88 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 19.93 km
čerpací stanice Benzina, Stod 19.94 km

mohlo by Vás zajímat

hrob Michal Tučný

batoh
hrob Michal Tučný
Šumava A-Z: památníky
Šumava: strakonicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

pamětní deska Josef Kovář

batoh
pamětní deska Josef Kovář
Šumava A-Z: památníky
Šumava: strakonicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Na formování krajiny Šumavy se podílel člověk svou činností zhruba od konce 12. století, kdy proběhla její první kolonizace. Celé území přibližně do poloviny 18. století pokrývaly neporušené pralesy, které byly součástí pomezního hvozdu. Přesto i v těchto dávných dobách na Šumavě existovaly značně frekventované přechody. Nejznámější „Zlatá stezka“ je doložená již v 11. století. Zásadní význam pro utváření dnešních lesních a nelesních ekosystémů Šumavy měla až novější kolonizace v 17. - 18. století, spojená s rozvojem sklářství, dřevařství a pastevectví. Výrazně se zmenšují plochy pralesů, vznikají nové dřevařské osady a s tím i nové typy stanovišť, do té doby neexistující. Objevují se i první projevy místně narušené přírodní rovnováhy (preference monokultury smrku v umělých výsadbách, pokračující pastva na rozsáhlých pasekách, lesní kalamity v 70. letech 19. století atd.). Po 2. světové válce nastaly podstatné změny v dosud tradičním využívání krajiny. Spočívaly v téměř čtyřicetiletém útlumu všech činností v pohraničním pásmu. Charakter šumavské krajiny dodnes dotvářejí některé dochované historické památky, doklady osídlení a přítomnosti člověka v území. Dnes je na území NP Šumava 7 obcí, v nichž žije trvale kolem 1 000 obyvatel, naproti tomu v letní i zimní sezoně počet návštěvníků mnohonásobně vzrůstá. Přesto oproti jiným oblastem ČR nejsou změny způsobené lidskou činností na Šumavě tak radikální. Pro poznávání Šumavy (německy Böhmerwald) využijte široké nabídky levného ubytování na horách, v horských městečkách, osadách i ve městech. Vybrat si můžete hotely, chaty a chalupy, penziony, apartmány, kempy, zámky, farmy a jiné druhy ubytovacích kapacit. Ubytování na Šumavě je vhodné nejen jak pro dovolenou a relaxaci tak nevšední zážitky z okouzlující šumavské přírody. Šumava je ideální pro turistické výlety, sportovní aktivity jako zejména lyžování, snowboarding, cyklistiku, golf, plavání, relaxace, in-line bruslení, turistiku, letání, rybolov či jízdu na koních. Šumava je ideálním místem pro sport, rekreaci, regeneraci, odpočinek, romantické a ozdravné pobyty pro rodiny s dětmi, pro rodiny se psem, sportovce, lyžaře, běžkaře, cyklisty, pěší turisty.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

Soudce se obrátil k Martinákovi.

„A vy, Martináku, říkáte, že jste s děvčetem, které jste tam potkal, ,špásoval'. Jaképak to bylo špásování, co ?" i Na obličeji tázaného objevily se zřejmé známky rozpaků. Nechtělo se mu odpověděti a oči jeho se klopily ku podlaze. Byv opětně vyzván, aby promluvil, pravil posléze:

„Prosím, neráčej si myslit nic zlého — já jsem se jí chtěl pouze podívat do košíku a ona se tomu vzpírala a... a... potom mi utekla."

Soudce se usmál bezděky a správce i porybí také.

„Nu, pantáto Potužáku," soudce se obrátil na tohoto, „teď je řada na vás! Má snad vaše dcera milovníka?"

„Ne," odpověděl tento, „holce je teprve šestnáct let."

„Nu," smál se soudce, „to by zrovna nebyl důvod. Než, tuhle Martinák sám neví, uhodil-li ho váš syn, váš syn tvrdí, že ne, a jiný obviňován není. O té loupeži nebudeme mluvit, té vůbec nebylo. Věc je odbyta. Vy, mladíčku, jděte spánem-bohem a s tatínkem domů a podruhé neutíkejte, až uhlídáte někde poraněného člověka, a úřadů se nebojte, máte-li dobré svědomí."

Potužák se poděkoval jak panu sudímu, tak panu správci, Václav stál, nevěda, porozuměl-li dobře, až Krušnej ho chopil za rameno a tíhl s ním ke dveřím, ze všech první však byl venku z úřadovny pěšák Martinák. Správce s porybím ještě zůstali, se soudcem se loučíce.

„Balvan mi odpadnul od srdce," pravil správce, „že to takhle prošlo a že jsem se mohl trochu odsloužit Potužákovi za jeho dnešní skutek. Děkuji vám z té duše, pane sudí!"

„Jsem sám rád, že se to takhle skončilo," odpověděl, usmívaje se soudce; „již ráno jsem měl dojem, že ten hoch je nevinen a že tu běží buď o omyl, nebo o bídnou mstu. Vyjasněná ta věc úplně není, ale na jedno bych přísahal, a vy asi také o tom nebudete pochybovat, všiml-li jste si rozpaků onoho zatro-leného pěšáka: ta holka, s níž si ,zašpásoval', byla Potužákova dcera a ta dle všeho nebyla samotná a nešla neprovázena do­mů. Myslím, že se nemýlím, řeknu-li, že tu ránu mu zasadil její nápadník."

Správce se dal do smíchu.

„V tom máte namouduši pravdu, pane sudí."

„Nu, myslím si, chlapovi se mnoho nestalo, a tak jsem raději dále nepátral, abych ubohému Potužákovi nezkazil ra­dost, kdyby snad vyšlo najevo něco delikátního v příčině jeho dcery. To je řečeno mezi námi, pánové, rozumí se, a vy o tom také mlčte, Kozlíku!"

Písař se jen uklonil, ostatní se smáli...

Na chodbě zatím přistoupil k Potužákovi sluha Novák, řka s okázalou blahosklonností:

„Co jsem vám řekl, pantáto? — Jak vidíte, nepřelhal jsem vás. Pustili jsme ho. Jak by taky ne? Na první pohled se vědělo, že je nevinen jako novorozeně. Spánembohem teď a mnoho štěstí! Dá-li Pánbůh, o posvícení se tam trochu podívám k vám..."

„Jen přijďte — bude nás těšit, u nás je každý vítán." —

Když vyšli ze soudní budovy a ulicí se brali, pravil Kruš­nej:

„Ten se namáhal, ten chlap, ten Novák! Ani prstem ne­hnul a nepřijít pan správec, snad týden by si byl poseděl Václav v té šatlavě. Čímpak ti přilepšil, chlapče? Tvůj táta mu dal přece desítku na tvoje stravování..."

„Nu, on mi přinesl dvě buchty — ale kdeže bych je byl snědl! — druzí mi je vzali! — Byli tam ještě dva, celou noc povykovali a řeči vedli, že mi vlasy hrůzou vstávaly... Za­plať Pánbůh, že jsem venku..."

Dal se do pláče.

„Odpusťte mi, tatíčku, že jsem vám takovou hanbu udělal," pravil v slzách... „ten pán měl pravdu. Kdybych byl ne­utekl, nebylo by se to stalo..."

„Neplač, dítě, — byls nevinen, nemám ti co odpouštět. Teď pospěšme domů, aby matka byla zbavena starostí. Máme dalekou cestu — přímo jít nemůžeme..."

„Já na tvém místě," ozval se Krušnej, „bych tomu žvanilovi Novákovi tu desítku nenechal. Stravovat tuhle Vaška nebude, tak ať ty peníze vrátí..."

Potužák máchnul rukou.

„I ať si ji nechá," pravil, „ať si přeje dnes, když se nám to tak dobře povedlo. Také chudé u nás podělím na slávu

Boha, který modlitby moje vyslyšel. Ale jiná věc mě napadá. Musíme se ještě zastavit, než odejdeme. Budeš mít hlad a ží­zeň, Jakube..

„Nu, lhal bych, kdybych řekl, že ne..."

„Pojďme tedy tuhle ke Kobrčům, nadlouho se nezdržíme. Musel bych tam zajít tak jako tak; však víš, že jsem slíbil Karhounovi zaplatit útratu. Nesmíme zapomenout, že on to byl, který upozornil pana správce a tím mi zjednal jeho pomoc a zakročení..."

Obličej Krušného se velice zkřivil při těchto slovech.

„Cože?" zakoktal, „za tím lajdákem chceš jít? Ještě ke všemu tam budou oba. Mnoho cti člověk nedojde v jejich společnosti..."

„Nic plátno, dal jsem slovo a musím je dodržet; beztoho už asi na mne čekají..."

„Vždyťs mu dal pětku, zaplatiti může. Ručím ti za to, že si k tobě přijde o další diškereci. Pojďme jinam, povečeříme a půjdeme odsud, abychom se dostali domů, než padne noc..."

Potužák se nedal přemluvit; neustoupil od svého úmyslu, ani když Krušnej mu řekl, že bratří Karhounové mu přísahali pomstu za to, že před soudem proti nim svědčil, a že se jich bojí.

„Stojím ti za to," pravil, „že v mé přítomnosti žádný z nich ti neublíží, ale máš-li z nich strach, zajdi jinam, třeba tuhle na ,obec' a já se pak pro tebe zastavím. Dlouho tam nepobudu, tolik ti slibuji."

S tímto návrhem Krušnej souhlasil, a odloučiv se od Potu-žáka otce a syna, zašel do „obce".

Když Potužákové vešli ke Kobrčovi, přistoupil k nim už v předsíni hostinský, jenž, uvítav je, pravil:

„Jsou tu bratří Karhounové a pijou, až se hory zelenají. Přibrali si ještě tři jiné chlapíky a Polda tvrdí, že vy jste ho sem objednal a že pitka se koná na vaše útraty. Já jim ne­věřím, znám tu bandu, a právě jsem jim řekl, že už jim ne-naliju, ačkoli Polda cosi žvaní, že uvidím, jakou vám prokázal dnes službu. Také se bojím, aby se mi tu nepopřáli, začínají se hašteřit, neboť Honza Karhoun tvrdí, že mu Polda ukradl šunku. Je-li to pravda, ukrad ji, dareba, beztoho napřed sám..."

„Pivo!" zařval vtom ve formance hrubý hlas a někdo uhodil pěstí na stůl, že bylo slyšet, jak sklenice řinčely.

„Jen jim jděte nalít," pravil Potužák. „Polda mluvil pravdu: pijou na mé útraty."

Hostinský pozatřásl hlavou.

„Nu, když vy poroučíte, vyhovím jim, ale je mi to divné — už odpustíte... do smrti bych byl nevěřil, že vy byste byl ve spolku s touhle pakáží..."

„Také s nimi v žádném spolku nejsem," přerušil ho Potu­žák, „ale nemám dnes času, abych vám to vyložil. Povím vám to jindy. Ostatně budu hledět, abych je přivedl do míry. Myslím, že uposlechnou."

„Tatíčku," ozval se Václav, „snad abychom tam ani ne­vcházeli. Ti dva tam, víte, kteří byli se mnou —" slovo „vě­zení" uvázlo mu v hrdle — „o těchhle Karhounech mluvili... hanba povídat, zhrozil jsem se..."

Potužák se zamyslil.

„Máš pravdu," pravil po chvíli, „ty tam nechoď, jdi za strýčkem Krušným. Ale já tam vejdu, splácím dluh, chlapče!"

Hoch odešel a Potužák vstoupil do formanky. Pateronásobný pustý řev jej uvítal.

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky