Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

augustiniánský klášter a kostel Panny Marie Královny a sv. Jiljí, Třeboň

Šumava

kategorie: kultura a památky
podkategorie: církevní
lokalita: třeboňsko
GPS: 49°0'18.595"N, 14°46'9.129"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

K významným památkám v Třeboni patří augustiniánský klášter s děkanským kostelem Panny Marie Královny a sv. Jiljí. Klášter vznikl v roce 1367, kdy Rožmberkové požádali pražské arcibiskupství o povolení přeměny třeboňské fary na klášter kanovníků sv. Augustina. Během dalších dvaceti let vyrostl na místě starého farního kostela gotický klášterní chrám sv. Jiljí. Touto stavbou Rožmberkové chtěli, aby se stala Třeboň centrum české vzdělanosti a kultury na jihu Čech, což se jim ve své době povedlo. Když za vlády Josefa II. došlo k hromadnému rušení klášterů, třeboňští kanovníci doufali, že zrušení uniknou, protože císař ještě roce 1784 potvrdil klášterní privilegia. Nicméně 16. listopadu 1785 se dostavila do Třeboně komise a přečetla zrušovací dekret. V následujících dnech byla pořízena inventura majetku kláštera a 16. dubna 1786 museli kanovníci klášter opustit. K severní straně kostela přiléhá jednopatrová budova konventu čtvercového půdorysu, s křížovou chodbou z konce 14. století, dochovanou v téměř neporušené podobě. Všechny čtyři stěny směřující do rajského dvora jsou prolomeny širokými hrotitými arkádami s úzkými parapety. V chodbě nejvíce upoutají překrásné kružby gotických oken a nástěnné malby z konce 14. až 16. století. Do středu východního křídla křížové chodby se otevírá kaple sv. Jana Evangelisty, náležející k původnímu založení. Nádvoří kláštera tvoří komplex budov většinou barokního slohu z 18. století. Vyjímkou je budova s gotickou kaplí sv. Vincence, kterou nechal roku 1380 postavit Petr z Rožmberka. Kaple nejprve sloužila jako soukromá kaple Rožmberků a roku 1395 byla darována klášteru. Západní trakt bývalého kláštera slouží od roku 2014 (po té co jej opustil Městský úřad v Třeboni) potřebám Státního oblastního archivu v Třeboni. Zajímavostí je propojení kláštera s místním zámkem. Je to tzv. Dlouhá chodba, která vede přes Budějovickou bránu. V současnosti je zazděna. Jižní křídlo kláštera je spojeno trojobloukovým krytým mostem (s pamětní deskou Třeboňského písmáka opata Kříže z Telče), aby měla vrchnost snadný přístup na panskou kruchtu při mších. Na jižní straně nádvoří kláštera, rozkládajícího se před konventem, postavil Petr z Rožmberka před rokem 1400 dům s gotickou kaplí v patře, která svým tělem vybočovala do dvora a nyní je součástí obytného domu klášterního komplexu (s dochovanou výraznou gotickou žebrovou klenbou). Byla zasvěcena sv. Vincenci a je připomínána již v roce 1380. Ostatní budovy na nádvoří kláštera jsou převážně z období nového rozkvětu kláštera v 18. století. Celý prostor byl uzavřen branou u hlavního vchodu do děkanského chrámu, jenž zůstal vně areálu. Klášterní brána je zdobena polychromovaným sousoším Svatého Huberta s jelenem. Kašna uprostřed nádvoří pochází z konce 17. století. V klášterních budovách, severovýchodně od ambitů a hlavního chrámu, působilo v 18. a počátkem 19. století první Třeboňské klasické gymnázium, až do výstavby nové dodnes funkční budovy v nedaleké ulici Na Sadech za Staroměstskými hradbami. Děkanský chrám byl s celým areálem kláštera vyhlášen v roce 1995 národní kulturní památkou.

odkaz: není

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

kostel Panny Marie Královny a sv. Jiljí,...

batoh
kostel Panny Marie Královny a sv. Jiljí, Třeboň
Šumava A-Z: kostely
Šumava: třeboňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

Prsten třeboňské madoně, Jaroslav Seifer...

batoh
Prsten třeboňské madoně, Jaroslav Seifert
Šumava A-Z: literatura
Šumava: třeboňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Budějovická brána, Třeboň

batoh
Budějovická brána, Třeboň
Šumava A-Z: architektura
Šumava: třeboňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

sv. Jan Nepomucký, Třeboň

batoh
sv. Jan Nepomucký, Třeboň
Šumava A-Z: sochy
Šumava: třeboňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail
kostel Panny Marie Královny a sv. ... 0.07 km
Prsten třeboňské madoně, Jaroslav ... 0.07 km
Budějovická brána, Třeboň 0.08 km
sv. Jan Nepomucký, Třeboň 0.1 km
Pernikář Jan, generál, pilot 245 S... 0.12 km
Vejvoda Ladislav 0.12 km
Povídky a zajímavosti Třeboňska, L... 0.12 km
pamětní deska Jan Pernikář 0.12 km
pamětní deska František Heřmánek... 0.13 km
Heřmánek František 0.13 km
pomník padlých WWI i II, Třeboň... 0.13 km
Bertiny lázně Třeboň 0.15 km
Stříbrná paruka 0.15 km
Mariánský sloup, Třeboň 0.19 km
Šusta Josef Prof. Ph.Dr. 0.19 km
pamětní deska Mikuláš Rutard z Mal... 0.19 km
pamětní deska Josef Šusta 0.19 km
kašna na náměstí Třeboň 0.2 km
Všichni moji blízcí 0.2 km
Volf František 0.2 km
Rybářské slavnosti Třeboň 0.2 km
Třeboň 0.2 km
Na cestě po Třeboňsku 0.2 km
pamětní deska Stanislav Muž 0.21 km
pamětní deska J.K. Tyl, Třeboň 0.21 km
Pan Vok odchází 0.21 km
infocentrum Třeboň 0.21 km
kašna v zámeckém parku, Třeboň... 0.21 km
pomník padlých WWI, Třeboň 0.23 km
věž radnice Třeboň 0.23 km
Stará radnice, Třeboň 0.23 km
Spořitelna Třeboň 0.24 km
zámecký park Třeboň 0.24 km
zámek Třeboň 0.25 km
Hradecká brána, Třeboň 0.26 km
Výprava za českými čerty - Čertovs... 0.27 km
zámecká kašna s hlavami Turků, Tře... 0.28 km
divadlo J. K. Tyla, Třeboň 0.28 km
synagoga Třeboň 0.3 km
NS zdraví Třeboň - Hradeček 0.32 km
Svinenská brána, Třeboň 0.33 km
pomník padlých WWII, pivovar Regen... 0.36 km
CHKO Třeboňsko 0.38 km
Novohradská brána, Třeboň 0.38 km
pivní kašna, pivovar Regent Třeboň... 0.39 km
městské opevnění Třeboň 0.39 km
Pivní putování - 8. díl - Jižní Če... 0.39 km
pivovar Regent, Třeboň 0.39 km
sv. Jan Nepomucký, Třeboň 0.42 km
NS Rožmberk 0.45 km
pomník Josefu Šustovi 0.46 km
Šusta Josef 0.46 km
NS kolem Světa 0.46 km
NS Okolo Třeboně 0.47 km
Krčín Jakub z Jelčan a Sedlčan 0.48 km
socha Jakuba Krčína na hrázi rybní... 0.48 km
lidové pověsti o Krčínovi z Jelčan... 0.48 km
plavba po rybníku Svět, Třeboň 0.5 km
Tereziánská kasárna, 531. rtr, Tře... 0.5 km
Třeboňská nocturna 0.5 km
vlaková zastávka Třeboň lázně... 0.67 km
pláž U Světa, rybník Svět, Třeboň... 0.81 km
Schwarzenberský seník, Třeboň 0.82 km
správcovský dům, Třeboň 0.85 km
kaple výklenková Třeboň 0.87 km
kostel sv. Alžběty, Třeboň 0.88 km
socha rybáře, Třeboň 0.89 km
pomník padlých WWII, rodina Slavíč... 0.93 km
hrob Ota Jan Hrbek 0.95 km
hřbitov Třeboň 0.96 km
HSZ Jihočeského kraje - Požární st... 1.04 km
Anglický krajinářský park, Třeboň... 1.08 km
Boží muka u Schwarzenberské hrobky... 1.15 km
Třeboňské seníky 1.27 km
Pyšná princezna 1.27 km
fara, Schwarzenberská hrobka, Doma... 1.28 km
Schwarzenberská hrobka Domanín, Tř... 1.28 km
nádraží Třeboň 1.29 km
kaple Třeboň 1.31 km
kaple Pod Kopečkem, Třeboň 1.31 km
hrob Jiřího Hanzelky 1.35 km
kostel sv. Jiljí, Domanín 1.37 km
hřbitov Domanín 1.38 km
rybník Svět 1.38 km
Peníze nebo život 1.4 km
koupaliště Ostende, rybník Svět... 1.44 km
Kotěrova vodárenská věž, Třeboň... 1.5 km
umělý válcový mlýn Josefa Jindry, ... 1.67 km
Pan Tau a zlatý kufr 1.7 km
Mlýnský rybník, Třeboň 1.71 km
Stupský rybník, Třeboň 1.75 km
mlýn u svatého Víta, Třeboň 1.82 km
kaple sv. Víta, Třeboň 1.95 km
Kluci v akci, Domácí ryba z Třebon... 1.98 km
hříšná Pergolína - Josef Nálepa, r... 2 km
Opatovický rybník 2.06 km
rybník Zadní Kouty 2.08 km
kaple Panny Marie, Břilice 2.37 km
SDH Břilice 2.4 km
Břilice 2.4 km
pomník padlých WWI, Břilice 2.42 km
židovský hřbitov Třeboň 2.58 km
úkryt Karla Čurdy, Nová Hlína 3.59 km
Nová Hlína 3.62 km
Čurda Karel 3.62 km
Krvavá léta - Zrádce Karel Čurda... 3.62 km
dětské hřiště Nová Hlína 3.64 km
rybník Káňov 3.98 km
kamenný most přes rybník Vítek 4.07 km
Z pekla štěstí 4.07 km
Byl jednou jeden král... 4.07 km
rybník Vítek 4.18 km
dětské hřiště Domanín 4.29 km
pomník padlých WWI, Domanín 4.3 km
pamětní deska Juscelino Kubitschek... 4.3 km
kaple sv. Václava, Domanín 4.3 km
Domanín 4.31 km
Kubitschek de Oliveira Juscelino 4.39 km
rybník Rožmberk 4.46 km
PR Výtopa u Rožmberka 4.6 km
Kluci v akci, Vánoční ryba z Třebo... 4.8 km
Svatby pana Voka 4.81 km
kamenný most Lužnice, Stará Hlína... 4.87 km
Pan Vok odchází 4.87 km
Krátký Radovan 4.99 km
Stará Hlína 4.99 km
kaple sv. Václava a Panny Marie, S... 5.02 km
rožmberská bašta a bobrovna, rybní... 5.04 km
pomník padlých WWI i II, Stará Hlí... 5.04 km
dětské hřiště Stará Hlína 5.05 km
kaple Spolí 5.37 km
Spolí 5.41 km
vlaková zastávka Lužnice 5.57 km
Lužnice u Třeboně 6.44 km
pomník padlých WWI i II, Lužnice... 6.45 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Lužnic... 6.47 km
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšov... 7.35 km
Libín u Třeboně 7.37 km
SDH Libín 7.39 km
vlaková zastávka Majdalena 7.84 km
Mláka 8.13 km
kostel sv. Máří Magdalény, Majdale... 8.25 km
Kojan Jan 8.37 km
Olbracht Ivan 8.45 km
pomník padlých WWI i II, Majdalena... 8.46 km
hřbitov Majdalena 8.47 km
Majdalena 8.48 km
Štěpánovice u Třeboně 8.49 km
SDH Kojákovice 8.54 km
kaple sv. Jiří, Kojákovice 8.58 km
pomník padlých WWI, Kojákovice 8.6 km
Kojákovice 8.61 km
kovárna Kojákovice 8.63 km
dětské hřiště Kojákovice 8.67 km
infocentrum Kojákovice 8.7 km
Venkovské ekomuzeum růže, Kojákovi... 8.71 km
SDH Mladošovice 8.73 km
přenesený kostel sv. Bartoloměje, ... 8.8 km
kostel sv. Bartoloměje, Mladošovic... 8.81 km
Třebízský Václav Beneš 8.83 km
Mladošovice 8.83 km
Slavošovice u Ledenice 9.21 km
kaple Slavošovice 9.23 km
Malé muzeum piva Slavošovice 9.26 km
jilm ve Slavošovicích 9.26 km
nádraží Majdalena 9.43 km
Koštěnický potok 9.57 km
Tchán 9.98 km
Petrovice u Mladošovic 10.21 km
Hadač Václav Antonín 10.21 km
hřbitov Lutová 10.28 km
Pavelcův rybník 10.3 km
Pilař 10.3 km
kostel Všech svatých, Lutová 10.31 km
fara Lutová 10.34 km
rybník Nový Kanclíř 10.36 km
pomník Theodor Havlis 10.4 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Lutová... 10.42 km
Lutová 10.44 km
rybník Starý Kanclíř 10.44 km
Bukač Luděk PhDr. 10.44 km
pomník padlých WWI, Lutová 10.47 km
Kosky 10.6 km
Žíteč 10.69 km
dětské hřiště Žíteč 10.69 km
kaple Žíteč 10.7 km
pomník padlých WWI, Žíteč 10.75 km
kaple Lhota u Mladošovic 10.99 km
Lhota u Mladošovic 11.01 km
židovský hřbitov Stráž nad Nežárko... 11.07 km
Plavecký mariáš 11.44 km
rybník Velká Černá 11.49 km
Lišov 11.64 km
Schuster Jan Rafael 11.64 km
Vančura Josef, prof. JUDr. 11.64 km
Křížek Milan 11.64 km
pískovna Cep 11.66 km
kostel sv. Václava, Lišov 11.82 km
kaple hřbitovní Panny Marie Bolest... 11.96 km
hřbitov Stráž nad Nežárkou 11.99 km
kaple Libořezy 12 km
Libořezy 12.03 km
Zahořanský hon, Alois Jirásek 12.08 km
pomník padlých WWI, Libořezy 12.13 km
kaple Hamr u Chlumu u Třeboně 12.15 km
metodistická modlitebna a kaple, S... 12.17 km
SDH Stráž nad Nežárkou 12.22 km
Hamr u Chlumu u Třeboně 12.23 km
pomník padlých WWI, Hamr u Chlumu ... 12.27 km
kašna dolní Stráž nad Nežárkou... 12.29 km
kašna horní Stráž nad Nežárkou... 12.33 km
pomník Emy Destinnové, Stráž nad N... 12.34 km
Stráž nad Nežárkou 12.38 km
SDH Chlum u Třeboně 12.38 km
kašna Stráž nad Nežárkou 12.39 km
sv. Jan Nepomucký, Stráž nad Nežár... 12.39 km
pomník padlých WWI, Vrcov 12.4 km
dětské hřiště Vrcov 12.4 km
pamětní deska osvobození, Stráž na... 12.4 km
radnice Stráž nad Nežárkou 12.4 km
zámecká kašna Stráž nad Nežárkou... 12.41 km
pomník padlých WWI i II, Stráž nad... 12.41 km
SDH Vrcov 12.44 km
busta Emy Destinnové, Stráž nad Ne... 12.44 km
zvonice a věž Stráž nad Nežárkou... 12.45 km
výcvikové středisko 15. bPS, Stráž... 12.46 km
Destinnová Ema 12.46 km
zámek a hrad Stráž nad Nežárkou... 12.46 km
muzeum Emy Destinnové, Stráž nad N... 12.46 km
kostel sv. Petra a Pavla, Stráž na... 12.47 km
hrob neznámého vojáka Wehrmachtu, ... 12.5 km
Vrcov 12.51 km
hřbitov Ledenice 12.53 km
příhradový silniční most Nežárka, ... 12.53 km
kaple sv. Anny, Vrcov 12.54 km
mlýn Plavsko, Stráž nad Nežárkou... 12.57 km
pomník padlých WWI i II, Chlum u T... 12.64 km
kašna Chlum u Třeboně 12.65 km
Chlum u Třeboně 12.65 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ch... 12.68 km
sochy světců, Chlum u Třeboně 12.7 km
Srpnová neděle 12.71 km
křížová cesta, Chlum u Třeboně... 12.75 km
Grand - Generál Josef Kholl ve svě... 12.88 km
Kholl Josef, generálmajor 12.88 km
Ferdinand d´Este František Karel L... 12.89 km
zámek Chlum u Třeboně 12.89 km
socha sv. Anny, Chlum u Třeboně 12.92 km
socha sv. Jana Nepomuckého, Chlum ... 12.94 km
Plavecká kovárna, Plavsko 13.18 km
SDH Plavsko 13.21 km
Plavsko 13.27 km
kaple Plavsko 13.29 km
dětské hřiště Plavsko 13.3 km
rybník Hejtman 13.31 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Šalman... 13.34 km
Šalmanovice 13.35 km
pomník padlých WWI i II, Ledenice... 13.5 km
kašna Ledenice 13.51 km
Hajšman Vlastimil 13.51 km
Sládek Ferdinand Rudolf 13.51 km
Rostropovič Mstislav Leopoldovič 13.51 km
Ledenice 13.51 km
Kroiher František Jan 13.53 km
kostel sv. Vavřince, Ledenice 13.53 km
fara Ledenice 13.57 km
radnice Ledenice 13.58 km
Suchdol nad Lužnicí 14.12 km
SDH Suchdol nad Lužnicí 14.62 km
věžový vodojem Borovany 14.71 km
radnice Borovany 14.94 km
vlaková zastávka Suchdol nad Lužni... 14.95 km
sousoší sv. Jana Nepomuckého, Boro... 14.96 km
pranýř, Borovany 14.98 km
Barokní srdce Evropy - Města 14.99 km
Borovany 14.99 km
pomník Jana Žižky, Borovany 15.01 km
vražda Soňi Illeové 15.01 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Suchdo... 15.06 km
kaple Panny Marie Karmelské, Borov... 15.07 km
infocentrum Borovany 15.07 km
kostel Navštívení P. Marie, Borova... 15.08 km
zámek Borovany 15.08 km
fara Borovany 15.1 km
kašna Borovany 15.1 km
bazén Borovany 15.15 km
kostel sv. Mikuláše, Suchdol nad L... 15.2 km
zámecká zahrada Borovany 15.22 km
Paměť stromů - 9. díl - Hatínský j... 15.24 km
Hatínský klen - javor Marie Terezi... 15.24 km
Velký hatínský rybník 15.41 km
Tušť 15.45 km
Hatín 15.46 km
pomník padlých WWI, Hatín 15.47 km
památník osvobození Hatín 15.49 km
bunkr (řopík) X.a/15/C 15.52 km
nádraží Borovany 15.68 km
Dvorec u Borovan 15.99 km
socha sv. Jana Nepomuckého, u most... 16 km
lípa u Stropnice 16 km
kaple Dvorec 16.02 km
kamenný most Stropnice, Borovany 16.05 km
Radostice u Borovan 16.07 km
tvrz (zaniklá) Lásenice 16.1 km
Tvrz, Václav Šorel 16.1 km
Chittussi Antonín 16.22 km
Malá lásenická galerie 16.26 km
Hájek Karel 16.27 km
vlaková zastávka Radostice 16.34 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Láseni... 16.35 km
letecký souboj Fw 190 vs. Lightnin... 16.39 km
pomník padlých WWI, Lásenice 16.48 km
kaple výklenková na mostě, socha s... 16.5 km
mlýn Lásenice 16.53 km
Lásenice 16.54 km
rybník Pražan, Borovany 16.67 km
Trocnov 16.76 km
ZOO Dvorec 16.9 km
pomník padlých WWI i II, Roseč 17.06 km
Jiříkovo Údolí 17.06 km
kostel sv. Šimona a Judy, Roseč 17.07 km
Roseč 17.07 km
Votrubů rybník, Borovany 17.07 km
fara Roseč 17.07 km
radnice Roseč 17.1 km
půda plná pohádek, mlýn Borovany... 17.12 km
kostel Jiříkovo Údolí 17.12 km
Borovanský mlýn 17.12 km
studna u Mikšova statku 17.14 km
přírodní park Homolka - Vojířov... 17.18 km
rybník Grandlový 17.22 km
rybník Horní a Dolní Trocnov 17.24 km
Houbový park, Roseč 17.25 km
muzeum fosílií Roseč 17.27 km
rybník Žižkovec 17.3 km
muzeum husitského hnutí a Jana Žiž... 17.33 km
Paměť stromů - 7. díl - Trocnov, M... 17.47 km
Žižka Jan 17.47 km
památník Jana Žižky z Trocnova 17.47 km
hřbitov Dobrá Voda (třebotovický) ... 17.48 km
hrob Lt Robert W. Whitehead 17.48 km
nádraží Trocnov 17.49 km
Srubec 17.72 km
hřbitov Dobrá Voda u Českých Buděj... 17.76 km
kaple, Dobrá Voda u Českých Budějo... 18 km
památník Lt Robert W. Whitehead 18.01 km
socha Mistra Jana Husa, Dobrá Voda... 18.03 km
kostel Panny Marie Bolestné, Dobrá... 18.04 km
Barokní srdce Evropy - Mistři 18.04 km
Křížová cesta, Renáta Štolbová... 18.05 km
Štolbová Renata Klogner 18.05 km
Novoveský dvůr 18.07 km
křížová cesta, Dobrá Voda u Českýc... 18.07 km
fara nová Dobrá Voda u Českých Bud... 18.1 km
fara stará Dobrá Voda u Českých Bu... 18.13 km
kaple nad pramenem, Dobrá Voda u Č... 18.22 km
Dobrá Voda u Českých Budějovic 18.25 km
Hodův mlýn, Ratiboř 18.3 km
Svatojánský věneček 18.35 km
nejsevernější bod Rakouska 18.43 km
Svatojánský věneček 18.51 km
Ostrolovský Újezd 18.53 km
Ratiboř 18.72 km
Novomlýnský rybník, Peršlák 18.72 km
Strážkovice 18.77 km
Kámen republiky, Peršlák 18.79 km
Zlatá stoka 18.79 km
14. rota PS, Nový Vojířov 18.8 km
most do údolí lásky Rottal 18.83 km
kaple Panny Marie se zvoničkou, Ra... 18.84 km
lípy Ratiboř 18.85 km
Dým bramborové natě 18.91 km
pomník padlých WWI, Ratiboř 18.96 km
Mnich 19.54 km
kaple sv. Jana Křtitele, Mnich 19.61 km
dětské hřiště Mnich 19.62 km
pomník padlých WWI, Mnich 19.63 km
pamětní deska Václav a Jan Nedoma,... 19.64 km
Nedoma Václav 19.64 km
Nedoma Jan 19.64 km
rodný dům Václava a Jana Nedomy, M... 19.64 km
bunkr (řopík) 182/33/A-140Z 19.73 km
Matná 19.75 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Matná... 19.75 km
pomník padlých WWI, Halámky 19.96 km
ubytování v okolí

Rekreace na Lipně

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování:
Šumava: lipensko
šumavská obec: Frymburk

ubytování s kapacitou:
cena ubytování: od 0 Kč detail

penzion 9001, Přední Výtoň

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: penzion
Šumava: lipensko
šumavská obec: Přední Výt...

ubytování s kapacitou: 31
cena ubytování: od 430 Kč detail
akce v okolí

  • Filtrovat podle data:

     datum od
     Select

     datum do
     Select

firmy v okolí
Bankomat Poštovní spořitelna 0.18 km
Bankomat ČSOB 0.22 km
Bankomat ČSOB 0.25 km
Bankomat Česká spořitelna 0.26 km
Bankomat Poštovní spořitelna 0.27 km
Bankomat Poštovní spořitelna 0.32 km
Bankomat ČSOB 0.32 km
Bankomat GE Money Bank 0.36 km
Bankomat Česká spořitelna 0.61 km
Bankomat Komerční banka 0.65 km
Tempo market Třeboň 1.06 km
Bankomat Poštovní spořitelna 1.34 km
Bankomat ČSOB 1.35 km
čerpací stanice Benzina, Třeboň... 1.57 km
čerpací stanice Shell, Třeboň 1.61 km
čerpací stanice PAP OIL, Třeboň... 1.7 km
čerpací stanice EuroOil, Lomnice ... 9.93 km
Jednota Lišov 11.65 km
Bankomat GE Money Bank 11.65 km
Bankomat Česká spořitelna 11.73 km
čerpací stanice EuroOil, Chlum u T... 12.7 km
čerpací stanice EuroOil, Lišov 12.8 km
Bankomat Česká spořitelna 13.01 km
Jednota Ledenice 13.49 km
čerpací stanice Benzina, Suchdol n... 14.56 km
Bankomat Česká spořitelna 14.82 km
Bankomat GE Money Bank 14.94 km
Bankomat Česká spořitelna 15.14 km
Jednota Borovany 16 km
Jednota Adamov 16.68 km
Bankomat Česká spořitelna 17.82 km
Jednota Neplachov 18.43 km
Bankomat Česká spořitelna 19.71 km
čerpací stanice EuroOil, České Bud... 19.74 km
čerpací stanice Benzina, Trhové Sv... 20.5 km
čerpací stanice PAP OIL, Trhové Sv... 20.57 km
Jednota Trhové Sviny 20.58 km
Bankomat GE Money Bank 20.67 km
Supermarket Veselí nad Lužnicí 20.69 km
Bankomat GE Money Bank 20.73 km
Bankomat ČSOB 20.74 km
Bankomat Poštovní spořitelna 20.74 km
Bankomat Česká spořitelna 20.74 km
Bankomat Komerční banka 20.75 km
Bankomat Česká spořitelna 20.8 km
Bankomat UniCredit Bank 20.82 km
Bankomat Komerční banka 20.83 km
Bankomat Česká spořitelna 20.83 km
Bankomat GE Money Bank 20.84 km
Bankomat Komerční banka 20.86 km
Bankomat Česká spořitelna 20.89 km
Bankomat ČSOB 20.89 km
Bankomat Poštovní spořitelna 20.89 km
TREFA České Budějovice 20.95 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 20.97 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 21.05 km
McDonalds, OD Prior, České Budějov... 21.1 km
Prior České Budějovice 21.16 km
Bankomat Raiffeisenbank 21.2 km
Bankomat Česká spořitelna 21.24 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 21.31 km
Bankomat Poštovní spořitelna 21.31 km
Bankomat GE Money Bank 21.31 km
Bankomat UniCredit Bank 21.34 km
Bankomat ČSOB 21.41 km
Bankomat Poštovní spořitelna 21.42 km
Bankomat Komerční banka 21.49 km
Bankomat GE Money Bank 21.54 km
Vesna České Budějovice 21.55 km
čerpací stanice EuroOil, Veselí na... 21.67 km
Bankomat Poštovní spořitelna 21.69 km
Bankomat ČSOB 21.69 km
Bankomat Sberbank CZ 21.7 km
Bankomat Poštovní spořitelna 21.7 km
Bankomat ČSOB 21.7 km
Bankomat Česká spořitelna 21.71 km
Bankomat Česká spořitelna 21.72 km
Bankomat Česká spořitelna 21.78 km
Bankomat Raiffeisenbank 21.79 km
Bankomat Fio banka 21.8 km
Bankomat UniCredit Bank 21.8 km
Bankomat ČSOB 21.82 km
Bankomat Poštovní spořitelna 21.84 km
Bankomat Poštovní spořitelna 21.87 km
Bankomat Oberbank AG 21.87 km
TERNO SUPERMARKET České Budějovice... 21.87 km
Bankomat ČSOB 21.9 km
Bankomat Poštovní spořitelna 21.92 km
McDonalds, Strakonická, České Budě... 21.93 km
Družba České Budějovice 21.96 km
Bankomat Poštovní spořitelna 22.03 km
Bankomat ČSOB 22.04 km
TREFA Ćeské Budějovice 22.12 km
Bankomat Česká spořitelna 22.17 km
Bankomat ČSOB 22.39 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 22.42 km
Bankomat Poštovní spořitelna 22.5 km
Bankomat Poštovní spořitelna 22.61 km
Bankomat Česká spořitelna 22.64 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 22.69 km
Rožnov České Budějovice 22.75 km
Jednota Dolní Bukovsko 22.91 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 22.92 km
Vltava České Budějovice 23.02 km
Lužnice České Budějovice 23.16 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 23.19 km
Jednota Řípec 23.39 km
čerpací stanice PAP OIL, Nové Hrad... 23.42 km
Jednota Nové Hrady 23.88 km
čerpací stanice RoBiN OIL, České B... 24.04 km
Jednota Borkovice 24.36 km
Jednota Hluboká nad Vltavou 24.91 km
Bankomat ČSOB 24.96 km
Bankomat Česká spořitelna 24.98 km
čerpací stanice OMV, Řípec 24.98 km
čerpací stanice Benzina, Hluboká n... 25.25 km
Jednota Hluboká nad Vltavou 25.44 km
čerpací stanice EuroOil, Včelná... 25.6 km
Jednota Kamenný Újezd 26.38 km
Jednota Dírná 26.99 km
Jednota Přehořov 27.02 km
Jednota Horní Stropnice 27.26 km
Bankomat ČSOB 28.23 km
Bankomat Poštovní spořitelna 28.27 km
Bankomat GE Money Bank 28.34 km
Bankomat Česká spořitelna 28.57 km
Bankomat Komerční banka 28.6 km
Supermarket Renta Soběslav 28.61 km
Jednota Soběslav 28.69 km
Jednota-potraviny Besednice 28.73 km
Bankomat Citibank 29 km
čerpací stanice PAP OIL, Soběslav... 29.03 km
čerpací stanice Benzina, České Vel... 29.53 km
Bankomat GE Money Bank 29.7 km
čerpací stanice Benzina, Soběslav... 29.74 km
Bankomat Česká spořitelna 29.76 km
Jednota Pištín 29.81 km
Jednota-potraviny Velešín 29.92 km
Bankomat Česká spořitelna 29.97 km
čerpací stanice OMV, České Velenic... 29.97 km
Jednota Zliv 30.11 km
Jednota-potraviny Velešín 30.16 km
čerpací stanice Benzina, Velešín... 30.58 km
Jednota Klenovice 30.68 km
Jednota Olešník 31.5 km
Jednota Tučapy 31.94 km
čerpací stanice PAP OIL, Tučapy 32 km
Jednota-potraviny Benešov nad Čern... 32.47 km
Jednota Budislav 32.53 km
Jednota Myslkovice 32.76 km
Jednota-potraviny Velešín 33.09 km
Jednota Roudná 33.37 km
Jednota-potraviny Střítež 33.86 km
Jednota Hlavatce 34.01 km
Jednota Dříteň 34.38 km
Bankomat ČSOB 34.39 km
Bankomat Česká spořitelna 34.69 km
Jednota Týn nad Vltavou 34.8 km
čerpací stanice Shell, Týn nad Vlt... 34.81 km
Bankomat GE Money Bank 34.89 km
Jednota Týn nad Vltavou 34.98 km
Bankomat Poštovní spořitelna 35.07 km
Bankomat Poštovní spořitelna 35.1 km
Bankomat ČSOB 35.12 km
Bankomat Česká spořitelna 35.14 km
Bety Týn nad Vltavou 35.2 km
Bankomat Komerční banka 35.28 km
Jednota-potraviny Kaplice 35.44 km
čerpací stanice PAP OIL, Křemže... 35.58 km
Jednota Košice 35.63 km
Jednota Želeč 35.72 km
Jednota-potraviny Křemže 35.72 km
Jednota Sudoměřice u Bechyně 35.79 km
Jednota-potraviny Kaplice 35.82 km
Jednota-potraviny Kaplice 35.82 km
Jednota-potraviny Kaplice 35.85 km
Bankomat Česká spořitelna 35.86 km
Bankomat Komerční banka 35.87 km
Bankomat ČSOB 35.9 km
Bankomat Poštovní spořitelna 35.9 km
Bankomat GE Money Bank 36.04 km
Bankomat Poštovní spořitelna 36.04 km
Bankomat ČSOB 36.09 km
Jednota-potraviny Kaplice 36.3 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kaplice... 36.57 km
Jednota Choustník 36.86 km
čerpací stanice PAP OIL, Kaplice 37.2 km
Supermarket Český Krumlov 37.54 km
Bankomat Komerční banka 37.55 km
Bankomat Citibank 37.55 km
čerpací stanice OMV, Český Krumlov... 37.57 km
Bankomat Poštovní spořitelna 37.59 km
čerpací stanice Benzina, Český Kru... 37.62 km
Bankomat GE Money Bank 37.64 km
Bankomat GE Money Bank 37.64 km
Bankomat Česká spořitelna 37.71 km
Bankomat GE Money Bank 37.74 km
Bankomat ČSOB 37.76 km
Jednota-potraviny Malonty 38.15 km
Jednota Krtov 38.36 km
Jednota-potraviny Kaplice 38.38 km
Jednota-potraviny Brloh 38.6 km
Bankomat Česká spořitelna 38.74 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 38.78 km
Bankomat Česká spořitelna 38.89 km
Jednota Bechyně 39.02 km
Bankomat Komerční banka 39.03 km
Bankomat Komerční banka 39.03 km
Supermarket Zuzana Bechyně 39.13 km
Bankomat ČSOB 39.19 km
Bankomat GE Money Bank 39.19 km
Jednota Bechyně 39.2 km
Bankomat Komerční banka 39.2 km
Bankomat Poštovní spořitelna 39.2 km
Bankomat Poštovní spořitelna 39.27 km
Bankomat Citibank 39.28 km
Bankomat Citibank 39.28 km
Bankomat ČSOB 39.28 km
Bankomat Poštovní spořitelna 39.32 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 39.32 km
Bankomat UniCredit Bank 39.32 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 39.36 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 39.38 km
Bankomat ČSOB 39.38 km
Bankomat Oberbank AG 39.61 km
Bankomat Poštovní spořitelna 39.61 km
Bankomat Česká spořitelna 39.63 km
Bankomat Raiffeisenbank 39.64 km
Bankomat Citibank 39.67 km
Bankomat Citibank 39.67 km
Bankomat Komerční banka 39.72 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 40.2 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 40.45 km
Jednota-potraviny Brloh 40.96 km
čerpací stanice Shell, Sezimovo Ús... 41.56 km
Jednota Sezimovo Ústí 41.69 km
Supermarket Astra Sezimovo Ústí 41.73 km
Bankomat Komerční banka 41.76 km
Bankomat Poštovní spořitelna 41.79 km
Bankomat ČSOB 41.79 km
Jednota-potraviny Bujanov 41.9 km
Supermarket Renta Sezimovo Ústí 42.01 km
Supermarket Malšice 42.02 km
Bankomat Komerční banka 42.02 km
Jednota Netolice 42.05 km
Bankomat Česká spořitelna 42.15 km
Jednota Malšice 42.21 km
čerpací stanice EuroOil, Malšice... 42.22 km
Jednota Radětice 42.34 km
Jednota Čičenice 42.61 km
Bankomat GE Money Bank 42.94 km
Bankomat Česká spořitelna 42.94 km
Jednota-potraviny Kaplice 42.96 km
Jednota-potraviny Kájov 43 km
Bankomat Česká spořitelna 43.12 km
Bankomat Komerční banka 43.21 km
Jednota Tábor 43.27 km
Bankomat ČSOB 43.37 km
Bankomat Poštovní spořitelna 43.37 km
Jednota Krč 43.41 km
Jednota-potraviny Větřní 43.45 km
Bankomat Poštovní spořitelna 43.56 km
Bankomat GE Money Bank 43.6 km
Jednota Albrechtice 43.65 km
čerpací stanice OMV, Tábor, Soběsl... 43.76 km
McDonalds, Tábor 43.77 km
Jednota-potraviny Rožmitál na Šuma... 43.83 km
Jednota Slapy 43.87 km
Bankomat GE Money Bank 44.02 km
Jednota-potraviny Chvalšiny 44.13 km
Bankomat ČSOB 44.19 km
čerpací stanice PAP OIL, Chýnov 44.35 km
Jednota Libějovice 44.45 km
Bankomat Raiffeisenbank 44.49 km
čerpací stanice OMV, Tábor, Měšice... 44.56 km
Jednota Měšice 44.75 km
Jednota Zárybničná Lhota 44.8 km
Jednota-potraviny Dolní Dvořiště... 45.21 km
Bankomat Česká spořitelna 45.23 km
čerpací stanice Benzina, Vodňany... 45.26 km
Jednota Chýnov 45.31 km
Bankomat Česká spořitelna 45.53 km
čerpací stanice Shell, Tábor 45.54 km
Jednota Vodňany 45.57 km
Bankomat Komerční banka 45.59 km
Bankomat GE Money Bank 45.6 km
Jednota Tábor 45.66 km
Bankomat GE Money Bank 45.71 km
Bankomat ČSOB 45.75 km
Bankomat Poštovní spořitelna 45.75 km
Bankomat GE Money Bank 45.75 km
Bankomat Raiffeisenbank 45.81 km
Bankomat Raiffeisenbank 45.81 km
Bankomat Komerční banka 45.85 km
Bankomat ČSOB 45.87 km
Bankomat ČSOB 45.89 km
Bankomat Poštovní spořitelna 45.89 km
Bankomat UniCredit Bank 45.9 km
Bankomat Poštovní spořitelna 45.92 km
Bankomat Poštovní spořitelna 45.94 km
Bankomat Česká spořitelna 45.94 km
čerpací stanice Benzina, Protivín... 45.97 km
Bankomat Česká spořitelna 45.98 km
Bankomat GE Money Bank 45.98 km
Bankomat Komerční banka 45.98 km
Bankomat ČSOB 45.98 km
Bankomat Poštovní spořitelna 45.98 km
Bankomat ČSOB 45.98 km
Bankomat Poštovní spořitelna 45.98 km
Bankomat Komerční banka 46.01 km
Bankomat Fio banka 46.03 km
Bankomat GE Money Bank 46.04 km
Jednota Pořín 46.07 km
Jednota Vodňany 46.08 km
Jednota Stádlec 46.09 km
Bankomat Poštovní spořitelna 46.12 km
Bankomat Česká spořitelna 46.12 km
čerpací stanice PAP OIL, Protivín... 46.14 km
Bankomat Oberbank AG 46.15 km
Jednota Borovany 46.55 km
Bankomat Česká spořitelna 46.83 km
Bankomat Poštovní spořitelna 46.97 km
Bankomat ČSOB 46.97 km
Jednota Tábor 47.13 km
Jednota Tábor 47.34 km
Jednota Slabčice 47.47 km
Jednota Ktiš 47.61 km
Jednota Dolní Hořice 48.23 km
Jednota Opařany 48.39 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Rožmber... 48.8 km
čerpací stanice EuroOil, Tábor, Ná... 48.85 km
Jednota Bernartice 49.44 km
Jednota Hracholusky 50.09 km
Jednota Vitějovice 50.78 km
Jednota-potraviny Světlík 50.91 km
Jednota Ratibořské Hory 51.06 km
Jednota Kluky 51.36 km
Jednota Chroboly 51.6 km
Jednota Podolí 51.7 km
Jednota Bavorov 51.93 km
Jednota-potraviny Horní Dvořiště... 51.97 km
Jednota Radkov 52.47 km
Jednota Chotoviny 52.78 km
Jednota Sepekov 53.46 km
čerpací stanice Benzina, Vyšší Bro... 53.9 km
čerpací stanice PAP OIL, Písek, Se... 54.11 km
Jednota-potraviny Vyšší Brod 54.57 km
Bankomat Česká spořitelna 54.65 km
Bankomat Komerční banka 54.71 km
Jednota Božetice 54.72 km
Jednota Jetětice 54.73 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotovi... 54.74 km
čerpací stanice EuroOil, Písek 54.79 km
Jednota Drahonice 54.9 km
Bankomat Česká spořitelna 54.93 km
Bankomat GE Money Bank 54.95 km
čerpací stanice PAP OIL, Prachatic... 55.17 km
Jednota Záhoří 55.2 km
čerpací stanice Benzina, Prachatic... 55.27 km
Jednota Písek 55.41 km
Bankomat Komerční banka 55.55 km
čerpací stanice Benzina, Prachatic... 55.77 km
Bankomat Poštovní spořitelna 55.78 km
Bankomat Poštovní spořitelna 55.81 km
Jednota Písek 55.82 km
Bankomat ČSOB 55.82 km
Bankomat ČSOB 55.83 km
Bankomat Česká spořitelna 55.89 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Písek... 55.92 km
Bankomat Komerční banka 55.93 km
Jednota Prachatice 55.94 km
Bankomat Komerční banka 56.01 km
Bankomat GE Money Bank 56.03 km
Bankomat Česká spořitelna 56.05 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56.06 km
Bankomat Česká spořitelna 56.08 km
Bankomat ČSOB 56.09 km
Bankomat Oberbank AG 56.11 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56.11 km
Bankomat UniCredit Bank 56.14 km
Jednota Prachatice 56.15 km
Bankomat GE Money Bank 56.16 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56.18 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56.19 km
Bankomat ČSOB 56.2 km
Bankomat Fio banka 56.27 km
Jednota-potraviny Černá v Pošumaví... 56.28 km
Bankomat Česká spořitelna 56.28 km
Bankomat Česká spořitelna 56.3 km
Jednota Jistebnice 56.32 km
Jednota Dub 56.36 km
Bankomat Komerční banka 56.36 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56.42 km
Bankomat Raiffeisenbank 56.44 km
Bankomat ČSOB 56.47 km
Bankomat ČSOB 56.49 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56.5 km
Bankomat GE Money Bank 56.52 km
Bankomat ČSOB 56.57 km
Jednota Písek 56.63 km
čerpací stanice Shell, Písek 56.66 km
Bankomat Komerční banka 56.69 km
McDonalds, Písek 56.71 km
Jednota Borotín 56.74 km
Jednota Sudoměřice u Tábora 56.75 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56.79 km
Bankomat Česká spořitelna 56.8 km
Jednota-potraviny Loučovice 56.81 km
Bankomat Komerční banka 56.82 km
Jednota Písek 56.83 km
Jednota Nemyšl 56.86 km
Bankomat Komerční banka 56.87 km
Bankomat ČSOB 56.87 km
Jednota-potraviny Lipno 56.87 km
Bankomat ČSOB 56.88 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56.88 km
Bankomat Česká spořitelna 56.88 km
čerpací stanice Benzina, Milevsko... 56.93 km
Jednota Písek 56.96 km
Jednota-potraviny Loučovice 57.11 km
Jednota Písek 57.14 km
Jednota Javornice 57.26 km
Jednota Husinec 57.33 km
čerpací stanice Benzina, Písek 57.58 km
CENTRUM Milevsko 57.68 km
Bankomat GE Money Bank 57.68 km
Bankomat ČSOB 57.72 km
Bankomat Poštovní spořitelna 57.77 km
Bankomat Česká spořitelna 57.79 km
Bankomat Komerční banka 57.83 km
čerpací stanice Benzina, Frymburk... 58.07 km
Jednota-potraviny Frymburk 58.38 km
Jednota Kestřany 58.59 km
Jednota Mladá Vožice 58.6 km
Jednota Cehnice 58.71 km
Jednota Mladá Vožice 58.81 km
Supermarket Mladá Vožice 58.81 km
Jednota Květov 58.99 km
čerpací stanice Benzina, Mezno LS... 59.08 km
McDonalds Restaurant, Mezno, Mitro... 59.08 km
čerpací stanice Benzina, Mezno PS... 59.27 km
čerpací stanice Shell, Freistadt (... 59.28 km
Jednota Vlachovo Březí 59.53 km
Jednota Zbelítov 59.57 km
Bankomat ČSOB 59.64 km
Bankomat Poštovní spořitelna 59.64 km
Jednota Vlachovo Březí 59.66 km
Jednota Smilovy Hory 59.8 km
Jednota Tvrzice 59.87 km
Jednota-potraviny Horní Planá 60.14 km
Jednota-potraviny Frymburk 60.67 km
Jednota Kučeř 61.01 km
Jednota Záblatí 61.08 km
Jednota Čejetice 61.08 km
Jednota Oldřichov 61.51 km
Jednota Bušanovice 62.01 km
Jednota Štěkeň 62.71 km
Jednota Chyšky 62.8 km
Jednota Hrejkovice 62.8 km
Jednota Vráž 62.95 km
COOP TUTY Nová Pec 64.35 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Drhovle... 64.58 km
Jednota Zálezly 64.65 km
Jednota Pechova Lhota 64.73 km
Bankomat GE Money Bank 64.91 km
Jednota Volary 64.95 km
Bankomat Komerční banka 64.97 km
Jednota Volary 65.05 km
Jednota Volary 65.28 km
Jednota Přeštovice 65.31 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Volary... 65.68 km
Jednota Malenice 66.09 km
Jednota Nová Pec 66.22 km
čerpací stanice Benzina, Volary 66.4 km
Jednota Varvažov 66.43 km
Jednota Volyně 66.48 km
Bankomat GE Money Bank 66.58 km
Jednota Volyně 66.58 km
Jednota Přílepov 66.63 km
Bankomat Komerční banka 66.66 km
Bankomat Česká spořitelna 66.84 km
Jednota Volyně 66.93 km
Jednota Kovářov 67.23 km
Jednota Buk 67.52 km
Bankomat Komerční banka 68.09 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 68.1 km
Bankomat Poštovní spořitelna 68.1 km
Bankomat Česká spořitelna 68.13 km
Supermarket Strakonice 68.15 km
Jednota Kostelec 68.24 km
čerpací stanice OMV, Strakonice 68.27 km
Jednota Strakonice 68.4 km
Bankomat Poštovní spořitelna 68.48 km
Bankomat ČSOB 68.48 km
Jednota Strakonice 68.48 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Strakon... 68.59 km
Bankomat ČSOB 68.73 km
Jednota Vimperk 68.76 km
Bankomat Poštovní spořitelna 68.84 km
Bankomat Česká spořitelna 68.9 km
Bankomat ČSOB 68.91 km
Jednota Strakonice 68.93 km
Bankomat ČSOB 68.95 km
Bankomat Poštovní spořitelna 68.97 km
Bankomat Fio banka 68.98 km
Bankomat Česká spořitelna 68.99 km
Jednota Strakonice 69.01 km
Bankomat Poštovní spořitelna 69.02 km
Bankomat Poštovní spořitelna 69.08 km
Bankomat GE Money Bank 69.1 km
Jednota Strakonice 69.17 km
Bankomat UniCredit Bank 69.17 km
Bankomat Česká spořitelna 69.2 km
Bankomat Komerční banka 69.24 km
Jednota Strakonice 69.3 km
Fortna Strakonice 69.36 km
Jednota Strakonice 69.41 km
Jednota Strakonice 69.61 km
Jednota Čkyně 69.67 km
Jednota Velká Turná 69.74 km
Jednota Strakonice 69.85 km
Bankomat Poštovní spořitelna 70.05 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 70.16 km
Jednota Radomyšl 70.2 km
Jednota Bohumilice 70.25 km
Jednota Sousedovice 70.28 km
Bankomat GE Money Bank 70.29 km
Jednota Probulov 70.67 km
Jednota Orlík nad Vltavou 70.71 km
čerpací stanice Benzina, Orlík nad... 70.87 km
Jednota Stožec 71.09 km
Jednota Vimperk 71.42 km
Jednota Lenora 71.54 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Vimperk... 72.03 km
Bankomat Česká spořitelna 72.11 km
Jednota Čimelice 72.11 km
Jednota Vimperk 72.13 km
Bankomat GE Money Bank 72.13 km
Jednota Vimperk 72.14 km
Jednota Vimperk 72.2 km
čerpací stanice Benzina, Vimperk 72.31 km
Jednota Lom 72.37 km
čerpací stanice EuroOil, Sedlice u... 72.48 km
Bankomat Komerční banka 72.52 km
Bankomat Poštovní spořitelna 72.54 km
Bankomat ČSOB 72.54 km
Bankomat Česká spořitelna 72.55 km
Jednota Čestice 72.56 km
Jednota Vimperk 72.73 km
Bankomat Poštovní spořitelna 72.82 km
Bankomat ČSOB 72.87 km
Jednota Sedlice 73.09 km
čerpací stanice OMV, Nová Houžná... 73.7 km
čerpací stanice OMV, Katovice 73.89 km
Jednota Horní Vltavice 73.98 km
Jednota Škvořetice 74.22 km
Bankomat ČSOB 74.42 km
Jednota Katovice 74.5 km
čerpací stanice Shell, Rohrbach (A... 75.46 km
Jednota Lety 75.54 km
Jednota Mnichov 75.92 km
čerpací stanice Slovnaft, Lety, Ho... 76.68 km
Bankomat Poštovní spořitelna 77.16 km
Bankomat ČSOB 77.16 km
Jednota Vacov 77.16 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Vacov 77.49 km
Jednota Mirovice 77.84 km
Jednota Štěchovice 78.2 km
Jednota Zdíkov 78.68 km
Jednota Střelskohoštická Lhota 79.08 km
Jednota Mečíchov 79.4 km
čerpací stanice EuroOil, Zdíkovec... 79.48 km
Bankomat Česká spořitelna 79.57 km
Bankomat ČSOB 79.6 km
Jednota Blatná 79.6 km
Bankomat Poštovní spořitelna 79.61 km
Bankomat Česká spořitelna 79.65 km
Bankomat Komerční banka 79.69 km
Bankomat GE Money Bank 79.71 km
Jednota Střelské Hoštice 80.47 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Blatná... 80.52 km
Jednota Stachy 81 km
Konzum Čečelovice 81.95 km
Konzum Soběšice 82.07 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Horažďo... 84.3 km
Konzum Strašín 84.47 km
Konzum Nezamyslice 84.65 km
čerpací stanice EuroOil, Bělčice... 84.87 km
Konzum Horažďovice 85.02 km
Konzum Svéradice 85.19 km
Bankomat Česká spořitelna 85.23 km
Jednota Bělčice 85.23 km
Bankomat Komerční banka 85.24 km
Konzum Horažďovice 85.32 km
Bankomat ČSOB 85.32 km
Bankomat Poštovní spořitelna 85.33 km
Bankomat GE Money Bank 85.34 km
Bankomat GE Money Bank 85.43 km
Bankomat Česká spořitelna 85.49 km
Bankomat Poštovní spořitelna 85.54 km
Bankomat Poštovní spořitelna 85.54 km
Bankomat ČSOB 85.54 km
Konzum Žihobce 86.05 km
Konzum Nezdice na Šumavě 86.32 km
čerpací stanice Benzina, Horažďovi... 86.35 km
Konzum Velké Hydčice 86.67 km
Bankomat ČSOB 86.8 km
Bankomat Poštovní spořitelna 86.81 km
Konzum Velký Bor 87.18 km
Jednota Lnáře 87.45 km
čerpací stanice Benzina, Lnáře 87.52 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 87.56 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 88.02 km
Konzum Chanovice 88.22 km
Konzum Žichovice 88.48 km
Konzum Třebomyslice 88.65 km
Konzum Rabí 89.13 km
Konzum Malý Bor 89.16 km
Bankomat Česká spořitelna 89.78 km
Konzum Kašperské Hory 89.79 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 89.84 km
Bankomat Česká spořitelna 90.39 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 90.5 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kašpers... 90.51 km
Konzum Budětice 91.55 km
čerpací stanice Shell, Freyung (D)... 91.99 km
Konzum Břežany 92.06 km
Konzum Pačejov 92.12 km
Konzum Hradešice 92.29 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 92.56 km
Bankomat Komerční banka 92.72 km
čerpací stanice Benzina, Sušice 92.84 km
čerpací stanice PAP OIL, Rožmitál ... 93.22 km
Konzum Sušice 93.52 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 93.54 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 93.6 km
Konzum Pačejov 93.79 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 94 km
Bankomat UniCredit Bank 94.04 km
Bankomat Komerční banka 94.27 km
čerpací stanice Srní 94.29 km
Sluneční kavárna, Srní 94.34 km
Bankomat GE Money Bank 94.35 km
Bankomat Česká spořitelna 94.36 km
Konzum Dlouhá Ves 94.36 km
Konzum Srní 94.38 km
Konzum Sušice 94.39 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Dlouhá ... 94.4 km
Bankomat Poštovní spořitelna 94.41 km
Bankomat ČSOB 94.43 km
Bankomat Poštovní spořitelna 94.43 km
Bankomat Česká spořitelna 94.47 km
Bankomat Česká spořitelna 94.49 km
čerpací stanice Shell, Sušice 94.53 km
Konzum Sušice 94.62 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 94.87 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 95.91 km
Konzum Myslív 96.02 km
Konzum Nalžovské Hory 96.02 km
Západočeské konz. družstvo Nekvaso... 96.3 km
Konzum Čejkovy 96.57 km
Konzum Hrádek 97.06 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Hartman... 97.08 km
Konzum Velenovy 97.16 km
čerpací stanice Shell, Obernzell (... 97.2 km
půjčovna lyží a snowboardů, Hartma... 97.23 km
Konzum Hartmanice 97.48 km
restaurace Vintíř, Hartmanice 97.49 km
Café 27, Hartmanice 97.53 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 97.53 km
Konzum Ústaleč 98.66 km
Konzum Petrovice u Sušice 99.58 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 99.63 km
Konzum Zavlekov 99.96 km
Západočeské konz. družstvo Vrčeň... 100.48 km
Konzum Zborovy 100.58 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 100.6 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 100.89 km
čerpací stanice Benzina, Nepomuk 100.92 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 101.18 km
čerpací stanice Shell, Hutthurm (D... 101.36 km
Bankomat Komerční banka 101.41 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 101.41 km
čerpací stanice Shell, Grafenau (D... 101.42 km
Bankomat ČSOB 101.45 km
Bankomat Poštovní spořitelna 101.45 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 101.46 km
Bankomat Česká spořitelna 101.48 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 101.85 km
čerpací stanice EuroOil, Kolinec 101.91 km
Konzum Kolinec 102.05 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 102.2 km
Konzum Ujčín 102.88 km
Bankomat Česká spořitelna 103.35 km
Konzum Plánice 103.36 km
Konzum Hlavňovice 103.5 km
čerpací stanice Shell, Spiegelau (... 104.12 km
Konzum Velhartice 104.52 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 104.91 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 105.1 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 105.16 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 105.48 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 105.83 km
Konzum Malonice 106.01 km
Západočeské konz. družstvo Měcholu... 106.38 km
Edeka, Passau (D) 106.4 km
Konzum Chotěšov 106.68 km
čerpací stanice Shell, Passau, Nik... 107.43 km
McDonalds Restaurant, Bahnhofstraß... 107.45 km
H & M Hennes & Mauritz, Pa... 107.59 km
Bankomat Česká spořitelna 108.23 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 108.39 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 108.39 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 108.87 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 109.71 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 109.76 km
Bankomat Česká spořitelna 109.8 km
Bankomat Komerční banka 109.82 km
čerpací stanice Shell, Passau, Reg... 110.07 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 110.1 km
čerpací stanice Shell, Passau, Kac... 110.22 km
čerpací stanice Shell, Passau, Spe... 110.22 km
Konzum Mochtín 110.26 km
čerpací stanice Benzina, Blovice 110.28 km
Aldi Süd, Graneckerstraße, Passau ... 110.28 km
McDonalds Restaurant, Äußere Spita... 110.34 km
Aldi Süd, Neuburger Straße, Passau... 110.42 km
McDonalds Restaurant, Meraner Str... 110.86 km
Konzum Běšiny 110.92 km
Netto, Zwiesel (D) 110.94 km
Real, Passau (D) 110.98 km
čerpací stanice PAP OIL, Mirošov... 111.34 km
Konzum Bolešiny 111.66 km
Takko Fashion, Zwiesel (D) 111.86 km
Kik, Zwiesel (D) 111.86 km
Deichmann, Zwiesel (D) 111.86 km
Ernstings Family, Zwiesel (D) 111.86 km
Edeka, Zwiesel (D) 111.89 km
Intersport, Zwiesel (D) 112.07 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Běšiny... 112.11 km
NKD, Zwiesel (D) 112.17 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 112.2 km
Norma, Zwiesel (D) 112.21 km
Rossmann, Zwiesel (D) 112.22 km
TEDi, Zwiesel (D) 112.22 km
Konzum Měčín 112.31 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 112.32 km
Müller, Zwiesel (D) 112.33 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 112.47 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 112.48 km
Bankomat Česká spořitelna 112.68 km
Lidl, Zwiesel (D) 112.81 km
Bankomat ČSOB 112.81 km
Bankomat Poštovní spořitelna 112.81 km
Penny Market, Zwiesel (D) 112.83 km
Dänisches Bettenlager, Zwiesel (D)... 112.99 km
Bankomat Česká spořitelna 112.99 km
Konzum Železná Ruda 113.02 km
Ski Snow Max - Železná Ruda, Šumav... 113.07 km
REWE, Zwiesel (D) 113.09 km
Aldi Süd, Zwiesel (D) 113.14 km
Real, Zwiesel (D) 113.25 km
Konzum Sobětice 113.26 km
čerpací stanice Benzina, Železná R... 113.28 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 113.65 km
čerpací stanice Shell, Schoefweg (... 113.82 km
Konzum Předslav 113.83 km
Konzum Víteň 114.22 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Klatovy... 114.34 km
směnárna a shop RetourEx, Alžbětín... 114.38 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 114.43 km
Global Travel Free Shop, Železná R... 114.44 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 114.72 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 114.72 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 114.9 km
Bankomat Česká spořitelna 114.93 km
Bankomat Česká spořitelna 114.96 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, 5. k... 115.08 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Mýto 115.31 km
Bankomat ČSOB 115.31 km
Bankomat Poštovní spořitelna 115.31 km
Bankomat GE Money Bank 115.34 km
Konzum Strážov 115.56 km
Bankomat Komerční banka 115.64 km
Bankomat Poštovní spořitelna 115.67 km
Bankomat ČSOB 115.69 km
Bankomat Poštovní spořitelna 115.7 km
Bankomat Česká spořitelna 115.73 km
Bankomat GE Money Bank 115.73 km
Konzum Klatovy 115.75 km
čerpací stanice Benzina, Nezvěstic... 115.81 km
Bankomat UniCredit Bank 115.82 km
Bankomat Česká spořitelna 115.98 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 116.03 km
Bankomat Poštovní spořitelna 116.06 km
Bankomat Komerční banka 116.09 km
Bankomat Česká spořitelna 116.09 km
Bankomat Fio banka 116.11 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, Nadj... 116.2 km
čerpací stanice Benzina, Klatovy 116.23 km
Bankomat ČSOB 116.41 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 116.51 km
Konzum Hojsova Stráž 116.71 km
Bankomat Česká spořitelna 116.86 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 116.97 km
Západočeské konz. družstvo Řenče... 117.22 km
čerpací stanice Benzina, Rokycany... 117.55 km
Bankomat ČSOB 117.57 km
Bankomat Rokycany 117.57 km
Bankomat Poštovní spořitelna 117.58 km
Bankomat GE Money Bank 117.58 km
Bankomat Česká spořitelna 117.61 km
Západočeské konz. družstvo Chválen... 117.82 km
Bankomat Česká spořitelna 117.87 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 117.88 km
Bankomat ČSOB 118 km
Bankomat GE Money Bank 118.12 km
Bankomat Komerční banka 118.13 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 118.13 km
čerpací stanice Shell, Rokycany PS... 118.16 km
Bankomat Poštovní spořitelna 118.17 km
Bankomat Česká spořitelna 118.19 km
Bankomat UniCredit Bank 118.2 km
Bankomat Poštovní spořitelna 118.22 km
Bankomat Poštovní spořitelna 118.91 km
Bankomat ČSOB 118.94 km
Takko Fashion, Regen (D) 119.14 km
Deichmann, Regen (D) 119.17 km
TEDi, Regen (D) 119.18 km
Aldi Süd, Regen (D) 119.18 km
Konzum Janovice 119.21 km
McDonalds Restaurant, Regen (D) 119.23 km
Norma, Regen (D) 119.23 km
Konzum Bezděkov 119.28 km
čerpací stanice Shell, Rokycany LS... 119.31 km
Intersport, Zwieseler Straße, Rege... 119.32 km
Kaufhaus Bauer, Regen (D) 119.32 km
Netto, Regen (D) 119.35 km
NKD, Regen (D) 119.39 km
Esprit, Regen (D) 119.39 km
REWE, Regen (D) 119.39 km
Edeka center, Regen (D) 119.45 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 119.47 km
Edeka, Regen (D) 119.94 km
Intersport, Stadtplatz 9, Regen (D... 119.95 km
Intersport Regen, Stadtplatz 17, R... 119.95 km
Konzum Dešenice 120.1 km
Konzum Švihov 120.1 km
Západočeské konz. družstvo Starý P... 120.18 km
Západočeské konz. družstvo Nězvěst... 120.45 km
Konzum Nezdice u Přeštic 120.54 km
čerpací stanice PAP OIL, Starý Plz... 120.67 km
Západočeské konz. družstvo Tymákov... 120.73 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 120.76 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 120.85 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Borovy... 120.86 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 120.96 km
Jednota Osek u Rokycan 121.09 km
Bankomat GE Money Bank 121.43 km
Západočeské konz. družstvo Lužany... 121.45 km
Bankomat Česká spořitelna 121.52 km
čerpací stanice Shell, Bodenmais (... 121.58 km
Bankomat Komerční banka 121.93 km
Bankomat Poštovní spořitelna 121.94 km
Bankomat ČSOB 121.99 km
Bankomat Česká spořitelna 122.08 km
NKD, Bodenmais (D) 122.12 km
Konzum Nýrsko 122.23 km
COOP DISKONT - Nýrsko 122.23 km
Bankomat GE Money Bank 122.23 km
REWE, Bodenmais (D) 122.32 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 122.41 km
čerpací stanice EuroOil, Nýrsko 122.43 km
Aldi Süd, Bodenmais (D) 122.51 km
čerpací stanice Benzina, Přeštice... 122.51 km
Bankomat Poštovní spořitelna 122.55 km
Bankomat ČSOB 122.56 km
Bankomat Komerční banka 122.63 km
Bankomat Česká spořitelna 122.65 km
Konzum Nýrsko 122.73 km
Konzum Vřeskovice 123.07 km
Konzum Milčice 123.64 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 123.67 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ne... 124.33 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 124.44 km
Západočeské konz. družstvo Roupov... 125.16 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 125.33 km
Jednota Stupno 125.57 km
Jednota Břasy 125.74 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 125.85 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 125.96 km
čerpací stanice PAP OIL, Břasy 126.28 km
Západočeské konz. družstvo Chlumča... 126.48 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ro... 126.65 km
Konzum Chudenice 126.69 km
Bankomat Česká spořitelna 126.76 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 126.78 km
Bankomat Komerční banka 126.82 km
Bankomat Česká spořitelna 126.83 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Vých... 126.85 km
Bankomat GE Money Bank 126.86 km
McDonalds, OC Plzeň 126.86 km
Bankomat ČSOB 126.88 km
Konzum Úsilov 127.04 km
čerpací stanice Benzina, Svatá Kat... 127.32 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 127.42 km
Bankomat Komerční banka 127.55 km
Bankomat Komerční banka 127.75 km
Konzum Černíkov 127.83 km
Západočeské konz. družstvo Dnešice... 127.92 km
Bankomat Česká spořitelna 128.05 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 128.05 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Dou... 128.25 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 128.27 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 128.35 km
Bankomat Poštovní spořitelna 128.42 km
Bankomat ČSOB 128.43 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 128.51 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 128.51 km
Bankomat Česká spořitelna 128.51 km
Bankomat GE Money Bank 128.51 km
Bankomat Poštovní spořitelna 128.56 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 128.57 km
Bankomat ČSOB 128.58 km
Bankomat Česká spořitelna 128.63 km
Konzum Újezd sv. Kříže 128.72 km
Bankomat Česká spořitelna 128.86 km
Bankomat GE Money Bank 128.86 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Edva... 128.89 km
Konzum Dobřany 128.92 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 128.92 km
Bankomat Česká spořitelna 128.96 km
čerpací stanice Shell, Drachselsri... 128.97 km
Bankomat Poštovní spořitelna 128.99 km
Bankomat ČSOB 128.99 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Le... 129.01 km
Bankomat Poštovní spořitelna 129.11 km
Bankomat Komerční banka 129.15 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany... 129.17 km
Bankomat GE Money Bank 129.27 km
čerpací stanice EuroOil, Merklín... 129.33 km
Bankomat Česká spořitelna 129.35 km
McDonalds, U Prazdroje, Plzeň 129.35 km
Bankomat Česká spořitelna 129.37 km
Jednota Dolany 129.42 km
Bankomat Česká spořitelna 129.44 km
Bankomat ČSOB 129.45 km
Bankomat Poštovní spořitelna 129.46 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, U Praz... 129.48 km
Bankomat Komerční banka 129.51 km
Konzum Chocomyšl 129.62 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 129.71 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 129.71 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 129.73 km
Bankomat Poštovní spořitelna 129.78 km
Bankomat Česká spořitelna 129.8 km
Bankomat ČSOB 129.82 km
Bankomat GE Money Bank 129.86 km
McDonalds, Mrakodrap, Plzeň 129.88 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Bo... 129.93 km
Jednota Druztová 129.97 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 130.05 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 130.15 km
Bankomat ČSOB 130.23 km
Bankomat Poštovní spořitelna 130.24 km
McDonalds, Rondel, Plzeň 130.74 km
Bankomat GE Money Bank 130.85 km
Bankomat Fio banka 130.85 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Plzeň, ... 130.86 km
Bankomat Komerční banka 130.88 km
Bankomat Česká spořitelna 130.92 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 130.93 km
Bankomat UniCredit Bank 130.94 km
McDonalds, OC Borská pole, Plzeň 130.95 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 130.96 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Jižn... 131.01 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 131.01 km
Bankomat GE Money Bank 131.16 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Seve... 131.28 km
čerpací stanice EuroOil, Koloveč... 131.37 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Lidick... 131.8 km
Market Zruč 132 km
Bankomat Fio banka 132.02 km
Bankomat ČSOB 132.21 km
Bankomat Poštovní spořitelna 132.21 km
Konzum Srbice 132.25 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Domažl... 132.26 km
Bankomat Česká spořitelna 132.29 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Bol... 132.36 km
Bankomat Česká spořitelna 132.45 km
Bankomat ČSOB 132.45 km
Bankomat Poštovní spořitelna 132.5 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 132.54 km
Bankomat Česká spořitelna 132.59 km
Jednota Žichlice 132.75 km
Bankomat Poštovní spořitelna 132.78 km
Bankomat GE Money Bank 132.78 km
Bankomat Komerční banka 132.78 km
Bankomat Česká spořitelna 132.78 km
Bankomat Česká spořitelna 132.8 km
Bankomat Komerční banka 132.8 km
Bankomat ČSOB 132.8 km
Norma, Deggendorf (D) 132.83 km
Bankomat Česká spořitelna 132.83 km
Konzum Kdyně 132.84 km
Konzum Kdyně 132.86 km
Bankomat Poštovní spořitelna 132.9 km
Bankomat GE Money Bank 132.91 km
Bankomat ČSOB 132.92 km
Bankomat Česká spořitelna 132.96 km
čerpací stanice PAP OIL, Vejprnice... 132.97 km
Dänisches Bettenlager, Deggendorf ... 133.01 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Koš... 133.05 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 133.22 km
Konzum Hlohovčice 133.22 km
Burger King, Deggendorf (D) 133.23 km
Bankomat Česká spořitelna 133.26 km
McDonalds Restaurant, Deggendorf (... 133.27 km
čerpací stanice Shell, Deggendorf,... 133.33 km
Deichmann, Land-Au, Deggendorf (D) 133.35 km
Lidl, Deggendorf (D) 133.38 km
NKD, Deggendorf (D) 133.38 km
Intersport, Luitpoldplatz, Deggend... 133.43 km
H & M Hennes & Mauritz, De... 133.43 km
Rossmann, Deggendorf (D) 133.45 km
TEDi, Deggendorf (D) 133.46 km
Müller, Deggendorf (D) 133.46 km
Esprit, Deggendorf (D) 133.47 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 133.48 km
C&A, Deggendorf (D) 133.48 km
New Yorker, Deggendorf (D) 133.49 km
Takko Fashion, Deggendorf (D) 133.5 km
Real, Deggendorf (D) 133.52 km
čerpací stanice Shell, Deggendorf,... 133.53 km
Intersport, Bahnhofstrasse, Deggen... 133.54 km
čerpací stanice Benzina, Kdyně 133.6 km
Konzum Čermná u Staňkova 133.64 km
Aldi Süd, Deggendorf (D) 133.66 km
Edeka, Deggendorf (D) 133.67 km
DEGG´S Einkaufscenter Deggendorf (... 133.68 km
Kik, Deggendorf (D) 133.71 km
Deichmann, EKZ Degg´s, Deggendorf ... 133.73 km
Intersport, Hans-Krämer Strasse, D... 133.73 km
Bankomat ČSOB 133.99 km
Bankomat ČSOB 133.99 km
Bankomat Poštovní spořitelna 133.99 km
Bankomat Česká spořitelna 133.99 km
Bankomat GE Money Bank 133.99 km
Netto, Deggendorf (D) 134.01 km
čerpací stanice Benzina, Třemošná... 134.07 km
Bankomat Komerční banka 134.21 km
Jednota Třemošná 134.22 km
Market Třemošná 134.22 km
Jednota Radčice 134.36 km
Jednota Česká Bříza 134.49 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Kř... 134.55 km
čerpací stanice EuroOil, Plzeň, Kř... 134.68 km
Bankomat Česká spořitelna 134.85 km
Západočeské konz. družstvo Chotěšo... 134.85 km
Konzum Kout na Šumavě 135.64 km
Jednota Dobříč 135.65 km
čerpací stanice Benzina, Stod 136.09 km
Bankomat Komerční banka 136.1 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 136.1 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 136.1 km
Bankomat Česká spořitelna 136.11 km
čerpací stanice EuroOil, Kozojedy... 136.16 km
Konzum Hlohová 136.33 km
Jednota Chotíkov 136.79 km
Bankomat Komerční banka 136.8 km
Konzum Zahořany 136.97 km
Konzum Osvračín 137.22 km
Konzum Staňkov 137.22 km
Bankomat ČSOB 137.45 km
Bankomat Poštovní spořitelna 137.45 km
Bankomat Česká spořitelna 137.52 km
Bankomat Česká spořitelna 137.6 km
Konzum Staňkov 137.61 km
Bankomat Komerční banka 137.63 km
Bankomat Komerční banka 137.67 km
čerpací stanice EuroOil, Holýšov... 137.82 km
čerpací stanice PAP OIL, Horní Bří... 137.84 km
Bankomat GE Money Bank 137.87 km
Bankomat Česká spořitelna 137.89 km
Bankomat Česká spořitelna 138.07 km
Supermarket Horní Bříza 138.1 km
Jednota Horní Bříza 138.15 km
Aldi Süd, Viechtach (D) 138.34 km
Bankomat Poštovní spořitelna 138.4 km
Bankomat ČSOB 138.4 km
Západočeské konz. družstvo Hradec... 138.42 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 138.54 km
Konzum Starý Klíčov 138.58 km
Jednota Nýřany 138.62 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotíko... 138.68 km
čerpací stanice PAP OIL, Staňkov, ... 138.73 km
Jednota Kozolupy 138.96 km
Konzum Mrákov 139.21 km
Jednota Město Touškov 139.32 km
Bankomat Poštovní spořitelna 139.43 km
Bankomat ČSOB 139.43 km
Konzum Milavče 139.52 km
čerpací stanice Shell, Domažlice... 139.66 km
Konzum Blížejov 140.29 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 140.36 km
Market Kaznějov 140.64 km
Jednota Kaznějov 140.64 km
Konzum Tlumačov 140.81 km
Market Kaznějov 141 km
Bankomat Komerční banka 141 km
Jednota Nevřeň 141.28 km
čerpací stanice Benzina, Kaznějov... 141.41 km
Konzum Domažlice 141.63 km
Jednota Babiná 141.94 km
Bankomat Raiffeisenbank 142 km
Bankomat Česká spořitelna 142.08 km
Bankomat ČSOB 142.09 km
Bankomat Poštovní spořitelna 142.1 km
Bankomat GE Money Bank 142.17 km
Bankomat ČSOB 142.41 km
Bankomat Česká spořitelna 142.41 km
Bankomat Poštovní spořitelna 142.41 km
Bankomat Česká spořitelna 142.43 km
Bankomat Komerční banka 142.46 km
Bankomat Komerční banka 142.46 km
Bankomat ČSOB 142.58 km
Bankomat Poštovní spořitelna 142.58 km
Jednota Kralovice 142.63 km
Konzum Semošice 142.67 km
Supermarket Kralovice 142.67 km
Bankomat Česká spořitelna 142.74 km
Jednota Hadačka 142.75 km
Konzum Domažlice 142.94 km
Jednota Kralovice 142.97 km
Jednota Kralovice 143.08 km
čerpací stanice Benzina, Domažlice... 143.22 km
Jednota Plasy 143.3 km
čerpací stanice Benzina, Kralovice... 143.42 km
Jednota Plasy 143.58 km
Bankomat Česká spořitelna 143.63 km
Jednota Plasy 144.28 km
Bankomat GE Money Bank 144.31 km
Jednota Úlice 144.35 km
čerpací stanice Shell, Horšovský T... 144.38 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Folmava... 144.38 km
COOP DISKONT - Horšovský Týn 144.41 km
Jednota Mrtník 144.59 km
Konzum Česká Kubice 144.63 km
Bankomat Poštovní spořitelna 144.64 km
Bankomat Poštovní spořitelna 144.64 km
Bankomat ČSOB 144.64 km
Konzum Folmava 144.73 km
Bankomat Komerční banka 144.76 km
Bankomat Česká spořitelna 144.77 km
Jednota Heřmanova Huť 144.91 km
čerpací stanice EuroOil, Horšovský... 145.1 km
Jednota Všeruby 145.11 km
Jednota Loza 145.64 km
Konzum Horšovský Týn 145.66 km
Konzum Draženov 146.44 km
Jednota Dolní Bělá 146.55 km
Jednota Horní Bělá 146.62 km
čerpací stanice OMV, Draženov 146.91 km
Jednota Pňovany 146.96 km
Jednota Líšťany 147.03 km
Konzum Trhanov 147.82 km
Jednota Mladotice 148.89 km
čerpací stanice Benzina, Klenčí po... 148.95 km
Jednota Sytno 149.4 km
čerpací stanice OMV, Kladruby 150.5 km
Jednota Hvozd 150.54 km
čerpací stanice Benzina, Kladruby... 150.65 km
Konzum Postřekov 151.25 km
Konzum Miřkov 151.57 km
Jednota Kladruby 151.75 km
Konzum Nový Kramolín 151.85 km
Jednota Pernarec 152.02 km
Konzum Díly 152.17 km
Bankomat ČSOB 152.34 km
Bankomat Poštovní spořitelna 152.37 km
Bankomat Komerční banka 152.38 km
Bankomat GE Money Bank 152.47 km
Jednota Úněšov 152.51 km
Bankomat Česká spořitelna 152.52 km
Jednota Stříbro 152.69 km
Jednota Stříbro 153.16 km
Bankomat Česká spořitelna 153.43 km
čerpací stanice EuroOil, Poběžovic... 153.47 km
čerpací stanice Benzina, Stříbro... 153.52 km
Konzum Poběžovice 153.58 km
Jednota Stříbro 153.59 km
Jednota Žihle 153.7 km
Netto, Janahofer Str., Cham (D) 154.7 km
Norma, Hans-Eder-Str., Cham (D) 154.72 km
Netto Cham, Nunstinger Str., Cham ... 154.78 km
REWE, Werner-Von-Siemens-Str., Cha... 154.79 km
McDonalds Restaurant, Cham (D) 154.85 km
Intersport, Marktplatz, Cham (D) 154.9 km
Intersport, Schuegrafstrasse, Cham... 155.07 km
NKD, Helterhofstr., Cham (D) 155.08 km
Intersport, Rodingerstrasse, Cham ... 155.25 km
NKD, Rodinger Str., Cham (D) 155.27 km
Müller, Rodinger Str., Cham (D) 155.27 km
Konzum Mnichov 155.48 km
čerpací stanice EuroOil, Manětín... 155.53 km
čerpací stanice EuroOil, Manětín... 155.53 km
Konzum Vidice 155.69 km
Bankomat Poštovní spořitelna 155.98 km
Bankomat ČSOB 155.98 km
Jednota-cukrárna Manětín 156.04 km
Konzum Hostouň 157.57 km
Jednota Pláň 158.25 km
Jednota Nečtiny 158.31 km
Bankomat ČSOB 160.1 km
H & M Hennes & Mauritz, St... 161.1 km
Jednota Konstantinovy Lázně 161.88 km
čerpací stanice Shell, Bor u Tacho... 161.96 km
čerpací stanice Shell, Bor u Tacho... 162.15 km
Bankomat ČSOB 162.18 km
Bankomat Poštovní spořitelna 162.19 km
Jednota Stráž u Tachova 162.37 km
Konzum Bělá nad Radbuzou 162.52 km
Bankomat Poštovní spořitelna 162.61 km
čerpací stanice PAP OIL, Černošín... 162.84 km
Jednota Černošín 163.53 km
čerpací stanice Benzina, Bor u Tac... 163.91 km
Jednota Bezdružice 164.21 km
Jednota Bezdružice 164.24 km
Bankomat GE Money Bank 164.41 km
Jednota Bor u Tachova 164.46 km
Bankomat Česká spořitelna 164.54 km
Jednota Bor u Tachova 164.6 km
Jednota Lestkov 168.39 km
Jednota Přimda 168.96 km
čerpací stanice Benzina, Přimda 169.11 km
Jednota Staré Sedliště 171.35 km
Jednota Staré Sedliště 173.16 km
Bankomat UniCredit Bank 173.72 km
McDonalds, Rozvadov, Svatá Kateřin... 173.97 km
Bankomat ČSOB 174.13 km
čerpací stanice Shell, Rozvadov, S... 174.13 km
Bankomat Poštovní spořitelna 174.15 km
Bankomat Česká spořitelna 174.17 km
Jednota Hošťka 175.03 km
čerpací stanice EuroOil, Planá u M... 175.22 km
Bankomat Česká spořitelna 175.34 km
Jednota Planá 175.36 km
Bankomat GE Money Bank 175.51 km
Bankomat ČSOB 175.59 km
Bankomat Poštovní spořitelna 175.59 km
Bankomat UniCredit Bank 176.37 km
čerpací stanice Benzina, Tachov 176.39 km
Jednota Dlouhý Újezd 176.62 km
Jednota Rozvadov 176.65 km
Jednota Tachov 177.1 km
COOP DISKONT - Tachov 177.52 km
Jednota Chodová Planá 177.57 km
Jednota Tachov 177.59 km
Bankomat Česká spořitelna 177.75 km
Bankomat Poštovní spořitelna 177.76 km
Bankomat Česká spořitelna 177.78 km
Bankomat ČSOB 177.81 km
Bankomat GE Money Bank 177.84 km
Jednota Tachov 177.84 km
Jednota Tachov 177.84 km
Bankomat GE Money Bank 177.87 km
Bankomat Komerční banka 177.95 km
Jednota Tachov 177.96 km
Bankomat Poštovní spořitelna 178.02 km
Bankomat ČSOB 178.02 km
Bankomat ČSOB 178.04 km
Bankomat Poštovní spořitelna 178.04 km
Bankomat Česká spořitelna 178.07 km
Jednota Tachov 178.27 km
Jednota Tachov 178.51 km
Jednota Halže 183.06 km
Burger King, Neutraubling (D) 188.3 km
Jednota Lázně Kynžvart 190.85 km
Burger King, Max-Planck-Straße, Re... 191.22 km
NKD, Regensburg (D) 192.6 km
Edeka, Isarstraße, Regensburg (D) 192.88 km
McDonalds Restaurant, Vilsstraße, ... 193.04 km
REWE, Von-Seeckt-Str., Regensburg ... 193.08 km
Real, Donaustaufer Str., Regensbur... 193.15 km
Netto, Erbprinz-Franz-Joseph-Str.,... 193.42 km
Esprit, Weichser Weg, Regensburg (... 193.48 km
Kik, Regensburg (D) 193.53 km
Donau-Einkaufszentrum Regensburg (... 193.53 km
Lidl, Altmühlstr. 4, Regensburg (D... 193.54 km
McDonalds Restaurant, Weichser Weg... 193.59 km
Norma, Hornstraße, Regensburg (D) 193.61 km
Müller, Weichser Weg, Regensburg (... 193.62 km
Edeka center, Weichser Weg, Regens... 193.63 km
Rossmann, Hornstr., Regensburg (D) 193.64 km
Rossmann, Hans-Hayder-Str., Regens... 193.79 km
Takko Fashion, Regensburg (D) 193.81 km
McDonalds Restaurant, Franz-Hartl-... 194.04 km
Lidl, Merowinger Str., Regensburg ... 194.37 km
Netto, Holzgartenstr., Regensburg ... 194.39 km
Ernstings Family, Regensburg (D) 194.7 km
McDonalds Restaurant, Regensburg A... 194.71 km
McDonalds Restaurant, Maximilianst... 194.71 km
Esprit, Friedenstraße, Regensburg ... 194.78 km
Müller, Weiße-Lilien-Str., Regensb... 194.83 km
Burger King, Bahnhofstraße, Regens... 194.84 km
C&A, Regensburg (D) 194.86 km
Edeka, Neupfarrplatz, Regensburg (... 194.93 km
Norma, Steinweg, Regensburg (D) 194.96 km
McDonalds Restaurant, Arnulfplatz,... 195.47 km
Norma, Kumpfmühler Str., Regensbur... 195.73 km
Edeka, Bölckestraße, Regensburg (D... 196.25 km
Netto, Hochweg, Regensburg (D) 196.76 km
McDonalds Restaurant, Defreggerweg... 197.43 km
Edeka, Dr.Gessler Strasse, Regensb... 197.52 km
REWE, Prüfeninger Str., Regensburg... 197.81 km
Lidl, Prüfeninger Schloßstr., Rege... 197.83 km
REWE, Wernerwerkstr., Regensburg (... 197.97 km

mohlo by Vás zajímat

synagoga Třeboň

batoh
synagoga Třeboň
Šumava A-Z: církevní
Šumava: třeboňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Mariánský sloup, Třeboň

batoh
Mariánský sloup, Třeboň
Šumava A-Z: církevní
Šumava: třeboňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

další informace

Šumava (Boehmerwald, Böhmerwald) spolu se sousedním Bavorským lesem (Bayerischer Wald) tvoří nejrozsáhlejší lesnaté území ve střední Evropě nazývané též „Zelená střecha Evropy“ . Název Šumavy se odvíjí také proto, že Šumava tvoří hlavní evropské rozvodí mezi Severním a Černým mořem. Je jakýmsi hřebenem střechy, který déšť dělí na dvě strany. Nespočet pramenišť a rašelinišť, potůčků, bystřin až po hlavní vodní toky Šumavy - Vltavu a Otavu - ji řadí mezi významné pramenné oblasti. Náhorní plošiny s vystupujícími vrcholy a erozí vyhloubenými kaňony vodních toků v západní části, či rozsáhlý horský masiv Trojmezenské hornatiny spolu s Vltavským luhem na jihu, jsou domovem rozmanitých společenstev rostlinných i živočišných druhů. Četná rašelinná společenstva umožňují přežívání i některým druhům z poledové doby. zbytky pralesovitých porostů horských lesů (Boubín), ledovcová jezera (Černé jezero, Čertovo jezero, Jezero Laka, Plešné jezero, Prášilské jezero, Velké javorské jezero (Großer Arbersee), Malé javorské jezero (Kleiner Arbersee), Roklanské jezero (Rachelsee)) i horská či údolní vrchoviště činí toto území jedinečným klenotem přírodních krás, kterým prolínají stopy staleté přítomnosti člověka dodávající řídce osídlené oblasti i zvláštní kouzlo a tajemnost. Velkoplošná ochrana Šumavy začala v roce 1963 vyhlášením Chráněné krajinné oblasti Šumava (dále jen CHKO Šumava). V roce 1991 byl na její části vyhlášen Národní park Šumava (dále jen NP) jako největší národní park České republiky (rozloha 680 km2). Zbylá část CHKO (1000 km2) dnes slouží jako jeho ochranné pásmo. Spolu se sousedním německým Národním parkem Bavorský les (Nationalpark Bayerischer Wald) s rozlohou 240 km2 tvoří nejrozsáhlejší chráněnou plochu lesního komplexu v Evropě s řadou mezinárodních ocenění. Pro svoji polohu uprostřed hustě osídlené střední Evropy, relativně vysokou zachovalost přírody i bohaté vodní zdroje, je Šumava územím se stále rostoucím mezinárodním významem. Pro poznávání Šumavy (Boehmerwald, Böhmerwald) využijte široké nabídky levného ubytování na horách i ve městech. Vybrat si můžete hotely, chaty a chalupy, penziony a další.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

Bylo půl druhé, když odešli poradit se s panem notářem. Zvěděli, že tento pán spává po obědě hodinu, popřípadě i déle; služka je uvedla zatím do předsíně kancelářské a řekla jim, aby buď počkali, nebo za nějakou hodinu přišli zas; že tedy počkají, řekli, a usedli na židle.

Tato předsíň nebyla vlastně nic jiného než kobkovitá, klenutá komora, bez jediného okna, do níž padalo trochu světla z chodby zaskleným obloukovitým otvorem nade dveřmi. Nábytek, pokud ho rozeznali ve vládnoucím tu hlubokém šeru, skládal se z několika starých židlí a dvou registraturních almar, mezi nimiž se nacházely dvéře vedoucí do úřadovny. Bylo tu chladno, a přece dusno, ježto prach a plíseň těžce dopadaly na plíce. Ticho tu panovalo skoro hrobové, i na chodbě málokdy se co šustlo.

Seděli tu v promoklých svých oděvech a čekali s onou naprostou trpělivostí jihočeských sedláků, jež se dědí z pokolení na pokolení a která jim pomohla přečkati doby nejhoršího Útisku a nejkrutější poroby. Tupostí ji nazvali, kdož šlapali po jeho šíji, a vpravdě to byla síla.

Nemluvili; sedlák, jenž čeká v domě pána, zpravidla nemluví ani s nejlepším soudruhem svým; podobá se, že toto mlčení jim bylo vštěpováno z mládí. A nebyli zpozdilí, staří, kteří tuto zásadu mladým doporučovali: zkušenost je poučila, že stěny mívají uši.

Líně vlekly se minuty, každá jako by věčnost trvala. Po nekonečné půlhodině ozvaly se kroky na chodbě, tlumené, šouravé kroky. Vešel písař. „Čeho si přejete?" tázal se povstavších.

,,S panem notářem promluvit jsme přišli," odpověděl Krušnej.

„Aj — toť Krušnej z Pašic. Co mu chcete?"

„Já... vlastně nic, tuhle kmotr Potužák z Plástovic. Přivedl jsem ho, protože mám důvěru k panu notáři."

„Aj ? To je Potužák ? Už jsem o něm slýchal, ale poprvé vás vidím, člověče. Běží o nějaký spor? — Nebo smlouvu? Legalizaci?"

„Nic takového, pane..."

„Já bych vám to nemohl vyřídit, abyste nemusil čekat?" „S panem notářem samotným musím promluvit..." Písař se ušklíbl, ramenoma pokrčil.

„Pak ovšem nezbývá než počkat," pravil a vešel do úřadovny, kterou za sebou zavřel.

A zase čekali, zase minuty se vlekly. Myšlenky Potužákovy zaletěly k synovi, u něhož prodlely. Drželi ubožáka v šeré kobce, podobné této; kéž tam byl o samotě nebo s přítelem jako on tuto! — Ale s ním, kdo poví, kdo je zavřen... Zkažený, surový vyvrhel lidské společnosti dle všeho... Bylo lze pomyslit, jak s ním asi nakládají tito bídáci: posmívají se mu, duši muka strojí... A on, otec, v jehož pomoc s nevýslovnou touhou doufá, sedí tuto a čeká... čeká... jako by ruce a nohy měl svázané... A doma, za vodami, za kalnými, za šerými mlhami, za valícími se mraky, čeká zoufající matka... Zda bude konec těmto strašným mukám, zda vrátí se k ní s dítětem nebo aspoň s radostnou čákou ?... Pan soudce už dávno asi sedí ve své úřadovně... snad už promluvil k němu pan Novák... A co, pan Novák!... Pan Novák je tlachal, jemuž podaná mu desítka otevřela ústa, aby se mu zavděčil, možná-li, ještě více peněz z něho vylákal... Nic plátno — musel mu dát ty peníze, aby se trochu aspoň přilepšilo... a venkoncem, bezprostředně přece jenom Novák se stýkal s hochem, mohl mu ulehčit nebo přítížit, jak se mu právě zachtělo... Snad mu aspoň vyřídí, že on, otec, tady je, že usiluje o jeho vysvobození a tím ho před zoufáním zachrání. A pan správec!... Slovo tohoto pána by mělo váhu, jíž by pan soudce nemohl odolati... A tak najisto mu přislíbil svou pomoc, své zakročení, a jen aby šel, mu řekl, a že ho ještě dohoní. Zašel k panu porybímu posnídat... zdržel se. Jakáž pomoc! Snad přece ještě přijede a nebude pozdě — dnes Václava ještě nedopraví do Budějovic...

Ale, zapomněl-li pan správec? — Páni mají špatnou paměť... Možná že si věc taky jinak rozmyslí... nedej Pánbůh!... Ale člověk neví... Našinec se nevmyslí do duše takového pána, kterému nadto zas jiný pán poroučí, jako on se nevmyslí do nás... Dost možná také, že při nejlepší vůli pan správec přijeti nemohl, že jiné povinnosti jinam jej povolaly... Prší neustále — člověk aby si zoufal!... Což kdyby takové nebezpečí... přeplnění, stržení hráze... jinde hrozilo ? — Je těch rybníků asi sto třicet při panství, týden kdyby jezdil člověk, nepřehlédne je všecky... A daleko, mnoho hodin cesty je k některým... Ale, kdeže by se mohlo stati něco vážného!... Vyjímajíc Zlivský rybník a Bezdrev, všecky ostatní jsou nebeské, naplňují se jen dešťovou vodou a stálého přítoku potočného nemají, leda ještě Zvolenovský, jenž se nahání z odtoku Bezdrevi. Tak kdeže by se v kterém nabralo vody tolik, aby hráz byla ohrožena! A Zvolenovský je zcela blízko, uzoučkým pru¬hem luk a háje oddělen od munické hráze... a kdyby nakrásně se jeho hráz protrhla, z toho by sedláci škody neměli, protože by vody zaplavily pouze knížecí louky... a Vltava není daleka...

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky