Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

pamětní deska Josef Šusta

Šumava

Obrázek
kategorie: kultura a památky
podkategorie: památníky
lokalita: třeboňsko
GPS: 49°0'12.937"N, 14°46'12.784"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Pamětní deska na budově v Třeboni: „Zde strávil své dětství třeboňský rodák, významný český historik, univ. Prof. Dr. Josef Šusta 1874 – 1945“. Prof. Ph.Dr. Josef Šusta (19.února 1874, Třeboň - 27.květen 1945, Praha) byl český historik, spisovatel a politik, syn rybníkáře Josefa Šusty (1835–1914, ředitele schwarzenberských panství v Třeboni a významného odborníka v oblasti rybníkářství). Po absolvování Císařské královské české reálky v Třeboni studoval historii na Karlo-Ferdinandově universitě v Praze a na Institutu pro rakouský dějezpyt ve Vídni. V letech 1896 až 1899 působil jako stipendista Rakouského historického ústavu v Římě a od září 1900 působil jako profesor historie na Českoslovanské obchodní akademii v Praze, přičemž se téměř zároveň habilitoval na universitě pro obor všeobecné dějiny. Zabýval se jednak českými dějinami 13. a 14. století, jednak dějinami protireformace v 16. století a dějinami mezinárodních vztahů v novověku. Své praxe středoškolského učitele využil při zpracování středoškolské učebnice dějepisu, několikrát doplněné a užívané fakticky až do konce čtyřicátých let a prosazení komunistického pohledu na dějinný vývoj. Na podzim 1905 se stal mimořádným a o pět let později řádným profesorem všeobecných dějin Karlo-Ferdinandovy university, stal se členem České akademie věd a umění a Královské české společnosti nauk. Po vzniku republiky patřil mezi nejrespektovanější české historiky, u něhož bylo oceňováno jak vědecké, tak i pedagogické působení, a to v rámci vysokého i středního školství. Právě z tohoto důvodu byl v září 1920 v rámci tzv. první úřednické vlády jmenován ministrem školství a národní osvěty. Jednalo se o jeho jediný přímý vstup na politické kolbiště, i když politický život ovlivňoval také v následujících letech, např. jako člen tzv. Pátečníků. Ve své vědecké práci se snažil prosazovat moderní pojetí historiografie, akceptující také výzkum ekonomických, sociálních a kulturních aspektů, stal se průkopníkem zpracování dějin české a světové historiografie, byl však činný i na poli publicistickém. Veškeré jeho odborné práce se vyznačovaly vysokou stylistickou úrovní a v této oblasti se stal pro mnohé kolegy nedostižným vzorem. Od počátku třicátých let redigoval a z valné části autorsky zabezpečoval první (a fakticky dodnes jedinou) syntézu světových dějin, navíc zpracoval jak dějiny mezinárodních vztahů od Vídeňského kongresu až po vypuknutí první světové války, tak pokračování tzv. Laichtrovy syntézy českých dějin, zaměřené na období od konce 13. do poloviny 14. století. Byl generačním druhem Josefa Pekaře, profesorem všeobecných dějin Univerzity Karlovy (1910), prezidentem České akademie věd a umění (1939–1945), habilitoval se prací Pius IV. Před pontifikátem a na začátku pontifikátu. Jeho činnost měla klíčový význam v zařazení československé historie do kontextu světového vývoje a v oboru hospodářských a sociálních dějin. Kritizoval Františka Palackého za filozoficko–historickou koncepci českých dějin (vyzdvihl např. pozitivum německé kolonizace Čech v rozvoji území zakládáním měst a přílivem finančního kapitálu). Byl nositelem (10. července 1934) francouzského řádu Komtura Čestné legie (Commandeur de l'Ordre National de la Légion d'honneur). Přispíval mj. do Lumíra, Lidových novin, Venkova aj. Měl kritický vztah k římskokatolické církvi – vystoupil z ní po návratu ze studijního pobytu v Itálii a Vatikánu. V období 15. září 1920 – 26. září 1921 působil v úřednické vládě Jana Černého ministrem školství a národní osvěty. Byl členem Pátečníků, jednalo se o přítele T. G. Masaryka, Edvarda Beneše, Karla Čapka, ale především pak  blízkého přítele a vynikajícího českého historika umění působícího ve Vídni Maxe Dvořáka (1874-1921). Na gymnáziu v Českých Budějovicích byl jeho spolužákem Emil Hácha 1872-1945). Osud po letech spojil oba muže tím, že ve stejnou dobu ne zcela dobrovolně přijali na svá bedra přetěžký úkol prezidentství… Po okupaci českých zemí byl zvolen presidentem České akademie věd a umění, kde si jako cíl předsevzal udržení kontinuity a vysoké úrovně českého vědeckého a kulturního života. Ve spolupráci s politickou reprezentací se mu do značné míry dařilo tato předsevzetí naplňovat. Jeho obtížná práce však nebyla po osvobození uznána, naopak byl obviněn z kolaborace, přičemž za vinu mu bylo kladeno i pozitivní hodnocení německé kolonizace českého a moravského pohraničí, tedy zásada vědecké nestrannosti, kterou celý život prosazoval. Také jej okupanti například přiměli vstoupit do Ligy proti bolševismu. V atmosféře psychického teroru a justiční zvůle odmítl obhajobu v rámci předem zmanipulovaného soudního procesu a rozhodl se pro demonstrativní sebevraždu. Dne 27. května 1945 vyjel z Hanspaulky nejbližší cestou k Vltavě - přímou tramvají č. 11  a spáchal sebevraždu skokem do Vltavy z Hlávkova mostu. V 50. letech byl pohřben na šáreckém hřbitově u kostela sv. Matěje.

odkaz: není

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

pamětní deska Mikuláš Rutard z Malešova...

batoh
pamětní deska Mikuláš Rutard z Malešova
Šumava A-Z: památníky
Šumava: třeboňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Šusta Josef Prof. Ph.Dr.

batoh
Šusta Josef Prof. Ph.Dr.
Šumava A-Z: osobnosti
Šumava: třeboňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Stříbrná paruka

batoh
Stříbrná paruka
Šumava A-Z: filmová místa...
Šumava: třeboňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Mariánský sloup, Třeboň

batoh
Mariánský sloup, Třeboň
Šumava A-Z: církevní
Šumava: třeboňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail
pamětní deska Mikuláš Rutard z Mal... 0 km
Šusta Josef Prof. Ph.Dr. 0 km
Stříbrná paruka 0.04 km
Mariánský sloup, Třeboň 0.06 km
kašna na náměstí Třeboň 0.07 km
Pan Vok odchází 0.07 km
pamětní deska Stanislav Muž 0.07 km
zámek Třeboň 0.08 km
infocentrum Třeboň 0.08 km
Volf František 0.09 km
Rybářské slavnosti Třeboň 0.09 km
Třeboň 0.09 km
Všichni moji blízcí 0.09 km
Na cestě po Třeboňsku 0.09 km
Stará radnice, Třeboň 0.1 km
zámecká kašna s hlavami Turků, Tře... 0.11 km
synagoga Třeboň 0.11 km
pomník padlých WWI, Třeboň 0.11 km
věž radnice Třeboň 0.11 km
kašna v zámeckém parku, Třeboň... 0.11 km
zámecký park Třeboň 0.14 km
divadlo J. K. Tyla, Třeboň 0.14 km
Svinenská brána, Třeboň 0.14 km
Spořitelna Třeboň 0.14 km
kostel Panny Marie Královny a sv. ... 0.15 km
Prsten třeboňské madoně, Jaroslav ... 0.15 km
Budějovická brána, Třeboň 0.16 km
pamětní deska Jan Pernikář 0.16 km
Heřmánek František 0.16 km
pamětní deska František Heřmánek... 0.16 km
Vejvoda Ladislav 0.17 km
Povídky a zajímavosti Třeboňska, L... 0.17 km
Pernikář Jan, generál, pilot 245 S... 0.17 km
pomník padlých WWII, pivovar Regen... 0.17 km
Hradecká brána, Třeboň 0.19 km
sv. Jan Nepomucký, Třeboň 0.19 km
augustiniánský klášter a kostel Pa... 0.19 km
Novohradská brána, Třeboň 0.19 km
CHKO Třeboňsko 0.19 km
Výprava za českými čerty - Čertovs... 0.2 km
pivní kašna, pivovar Regent Třeboň... 0.2 km
městské opevnění Třeboň 0.2 km
Pivní putování - 8. díl - Jižní Če... 0.21 km
pivovar Regent, Třeboň 0.21 km
NS zdraví Třeboň - Hradeček 0.21 km
pomník padlých WWI i II, Třeboň... 0.22 km
sv. Jan Nepomucký, Třeboň 0.22 km
pamětní deska J.K. Tyl, Třeboň 0.23 km
Bertiny lázně Třeboň 0.26 km
NS Rožmberk 0.26 km
pomník Josefu Šustovi 0.26 km
NS kolem Světa 0.27 km
Šusta Josef 0.27 km
NS Okolo Třeboně 0.28 km
socha Jakuba Krčína na hrázi rybní... 0.29 km
lidové pověsti o Krčínovi z Jelčan... 0.29 km
Krčín Jakub z Jelčan a Sedlčan 0.29 km
plavba po rybníku Svět, Třeboň 0.3 km
Tereziánská kasárna, 531. rtr, Tře... 0.56 km
Třeboňská nocturna 0.56 km
Schwarzenberský seník, Třeboň 0.64 km
vlaková zastávka Třeboň lázně... 0.68 km
socha rybáře, Třeboň 0.7 km
pláž U Světa, rybník Svět, Třeboň... 0.79 km
správcovský dům, Třeboň 0.93 km
kaple výklenková Třeboň 0.95 km
Anglický krajinářský park, Třeboň... 0.95 km
Boží muka u Schwarzenberské hrobky... 0.97 km
kostel sv. Alžběty, Třeboň 0.97 km
pomník padlých WWII, rodina Slavíč... 1.02 km
hrob Ota Jan Hrbek 1.03 km
hřbitov Třeboň 1.05 km
HSZ Jihočeského kraje - Požární st... 1.06 km
fara, Schwarzenberská hrobka, Doma... 1.12 km
Schwarzenberská hrobka Domanín, Tř... 1.13 km
Peníze nebo život 1.21 km
hrob Jiřího Hanzelky 1.24 km
kostel sv. Jiljí, Domanín 1.26 km
hřbitov Domanín 1.27 km
rybník Svět 1.32 km
koupaliště Ostende, rybník Svět... 1.34 km
kaple Pod Kopečkem, Třeboň 1.34 km
Třeboňské seníky 1.45 km
Pyšná princezna 1.45 km
nádraží Třeboň 1.48 km
kaple Třeboň 1.48 km
Pan Tau a zlatý kufr 1.52 km
Kotěrova vodárenská věž, Třeboň... 1.54 km
umělý válcový mlýn Josefa Jindry, ... 1.82 km
Mlýnský rybník, Třeboň 1.85 km
Stupský rybník, Třeboň 1.86 km
Opatovický rybník 1.87 km
mlýn u svatého Víta, Třeboň 1.94 km
kaple sv. Víta, Třeboň 2.09 km
Kluci v akci, Domácí ryba z Třebon... 2.12 km
hříšná Pergolína - Josef Nálepa, r... 2.14 km
rybník Zadní Kouty 2.22 km
kaple Panny Marie, Břilice 2.54 km
SDH Břilice 2.56 km
Břilice 2.56 km
pomník padlých WWI, Břilice 2.59 km
židovský hřbitov Třeboň 2.68 km
úkryt Karla Čurdy, Nová Hlína 3.71 km
Nová Hlína 3.73 km
Čurda Karel 3.74 km
Krvavá léta - Zrádce Karel Čurda... 3.74 km
dětské hřiště Nová Hlína 3.75 km
Z pekla štěstí 4.16 km
Byl jednou jeden král... 4.16 km
kamenný most přes rybník Vítek 4.16 km
rybník Káňov 4.17 km
dětské hřiště Domanín 4.18 km
pomník padlých WWI, Domanín 4.18 km
pamětní deska Juscelino Kubitschek... 4.19 km
kaple sv. Václava, Domanín 4.19 km
Domanín 4.2 km
rybník Vítek 4.27 km
Kubitschek de Oliveira Juscelino 4.28 km
rybník Rožmberk 4.64 km
PR Výtopa u Rožmberka 4.72 km
kamenný most Lužnice, Stará Hlína... 4.95 km
Pan Vok odchází 4.95 km
Kluci v akci, Vánoční ryba z Třebo... 4.98 km
Svatby pana Voka 5 km
Stará Hlína 5.08 km
Krátký Radovan 5.08 km
kaple sv. Václava a Panny Marie, S... 5.11 km
pomník padlých WWI i II, Stará Hlí... 5.13 km
dětské hřiště Stará Hlína 5.13 km
rožmberská bašta a bobrovna, rybní... 5.22 km
kaple Spolí 5.33 km
Spolí 5.37 km
vlaková zastávka Lužnice 5.76 km
Lužnice u Třeboně 6.63 km
pomník padlých WWI i II, Lužnice... 6.63 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Lužnic... 6.65 km
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšov... 7.32 km
Libín u Třeboně 7.34 km
SDH Libín 7.36 km
vlaková zastávka Majdalena 7.68 km
kostel sv. Máří Magdalény, Majdale... 8.09 km
Kojan Jan 8.21 km
Mláka 8.22 km
pomník padlých WWI i II, Majdalena... 8.3 km
hřbitov Majdalena 8.31 km
Majdalena 8.31 km
SDH Kojákovice 8.38 km
kaple sv. Jiří, Kojákovice 8.43 km
pomník padlých WWI, Kojákovice 8.44 km
Olbracht Ivan 8.45 km
Kojákovice 8.46 km
kovárna Kojákovice 8.48 km
dětské hřiště Kojákovice 8.52 km
infocentrum Kojákovice 8.55 km
Štěpánovice u Třeboně 8.55 km
Venkovské ekomuzeum růže, Kojákovi... 8.56 km
SDH Mladošovice 8.63 km
přenesený kostel sv. Bartoloměje, ... 8.7 km
kostel sv. Bartoloměje, Mladošovic... 8.71 km
Mladošovice 8.72 km
Třebízský Václav Beneš 8.72 km
Slavošovice u Ledenice 9.19 km
kaple Slavošovice 9.21 km
Malé muzeum piva Slavošovice 9.24 km
jilm ve Slavošovicích 9.24 km
nádraží Majdalena 9.26 km
Koštěnický potok 9.41 km
Hadač Václav Antonín 10.11 km
Petrovice u Mladošovic 10.11 km
Pavelcův rybník 10.13 km
Pilař 10.14 km
Tchán 10.17 km
hřbitov Lutová 10.18 km
kostel Všech svatých, Lutová 10.21 km
rybník Nový Kanclíř 10.22 km
fara Lutová 10.24 km
pomník Theodor Havlis 10.31 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Lutová... 10.32 km
Lutová 10.34 km
Bukač Luděk PhDr. 10.34 km
rybník Starý Kanclíř 10.34 km
pomník padlých WWI, Lutová 10.37 km
Kosky 10.44 km
Žíteč 10.61 km
dětské hřiště Žíteč 10.61 km
kaple Žíteč 10.62 km
pomník padlých WWI, Žíteč 10.68 km
kaple Lhota u Mladošovic 10.87 km
Lhota u Mladošovic 10.89 km
židovský hřbitov Stráž nad Nežárko... 11.13 km
rybník Velká Černá 11.43 km
Plavecký mariáš 11.47 km
pískovna Cep 11.49 km
Schuster Jan Rafael 11.73 km
Vančura Josef, prof. JUDr. 11.73 km
Křížek Milan 11.73 km
Lišov 11.73 km
kostel sv. Václava, Lišov 11.91 km
kaple Libořezy 11.96 km
Libořezy 12 km
kaple Hamr u Chlumu u Třeboně 12 km
kaple hřbitovní Panny Marie Bolest... 12.01 km
hřbitov Stráž nad Nežárkou 12.03 km
Hamr u Chlumu u Třeboně 12.07 km
pomník padlých WWI, Libořezy 12.09 km
pomník padlých WWI, Hamr u Chlumu ... 12.11 km
Zahořanský hon, Alois Jirásek 12.19 km
metodistická modlitebna a kaple, S... 12.21 km
SDH Chlum u Třeboně 12.25 km
SDH Stráž nad Nežárkou 12.26 km
pomník padlých WWI, Vrcov 12.3 km
dětské hřiště Vrcov 12.3 km
kašna dolní Stráž nad Nežárkou... 12.33 km
SDH Vrcov 12.35 km
kašna horní Stráž nad Nežárkou... 12.37 km
pomník Emy Destinnové, Stráž nad N... 12.38 km
Vrcov 12.42 km
Stráž nad Nežárkou 12.42 km
sv. Jan Nepomucký, Stráž nad Nežár... 12.43 km
kašna Stráž nad Nežárkou 12.44 km
pamětní deska osvobození, Stráž na... 12.44 km
radnice Stráž nad Nežárkou 12.44 km
kaple sv. Anny, Vrcov 12.45 km
zámecká kašna Stráž nad Nežárkou... 12.45 km
pomník padlých WWI i II, Stráž nad... 12.45 km
hřbitov Ledenice 12.48 km
busta Emy Destinnové, Stráž nad Ne... 12.49 km
zvonice a věž Stráž nad Nežárkou... 12.49 km
výcvikové středisko 15. bPS, Stráž... 12.5 km
zámek a hrad Stráž nad Nežárkou... 12.5 km
Destinnová Ema 12.5 km
muzeum Emy Destinnové, Stráž nad N... 12.5 km
pomník padlých WWI i II, Chlum u T... 12.51 km
kostel sv. Petra a Pavla, Stráž na... 12.51 km
kašna Chlum u Třeboně 12.52 km
Chlum u Třeboně 12.52 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ch... 12.55 km
hrob neznámého vojáka Wehrmachtu, ... 12.55 km
sochy světců, Chlum u Třeboně 12.56 km
Srpnová neděle 12.57 km
příhradový silniční most Nežárka, ... 12.58 km
křížová cesta, Chlum u Třeboně... 12.62 km
mlýn Plavsko, Stráž nad Nežárkou... 12.62 km
zámek Chlum u Třeboně 12.76 km
Ferdinand d´Este František Karel L... 12.76 km
socha sv. Anny, Chlum u Třeboně 12.78 km
socha sv. Jana Nepomuckého, Chlum ... 12.8 km
Kholl Josef, generálmajor 12.92 km
Grand - Generál Josef Kholl ve svě... 12.92 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Šalman... 13.16 km
Šalmanovice 13.17 km
rybník Hejtman 13.17 km
Plavecká kovárna, Plavsko 13.25 km
SDH Plavsko 13.28 km
Plavsko 13.33 km
kaple Plavsko 13.36 km
dětské hřiště Plavsko 13.36 km
pomník padlých WWI i II, Ledenice... 13.45 km
kašna Ledenice 13.46 km
Hajšman Vlastimil 13.47 km
Sládek Ferdinand Rudolf 13.47 km
Rostropovič Mstislav Leopoldovič 13.47 km
Ledenice 13.47 km
Kroiher František Jan 13.49 km
kostel sv. Vavřince, Ledenice 13.49 km
fara Ledenice 13.53 km
radnice Ledenice 13.54 km
Suchdol nad Lužnicí 13.93 km
SDH Suchdol nad Lužnicí 14.43 km
věžový vodojem Borovany 14.62 km
vlaková zastávka Suchdol nad Lužni... 14.76 km
radnice Borovany 14.85 km
sousoší sv. Jana Nepomuckého, Boro... 14.87 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Suchdo... 14.87 km
pranýř, Borovany 14.89 km
Barokní srdce Evropy - Města 14.9 km
Borovany 14.9 km
pomník Jana Žižky, Borovany 14.91 km
kaple Panny Marie Karmelské, Borov... 14.97 km
infocentrum Borovany 14.97 km
kostel Navštívení P. Marie, Borova... 14.99 km
zámek Borovany 14.99 km
fara Borovany 15.01 km
kašna Borovany 15.01 km
kostel sv. Mikuláše, Suchdol nad L... 15.01 km
bazén Borovany 15.06 km
zámecká zahrada Borovany 15.13 km
vražda Soňi Illeové 15.18 km
Tušť 15.26 km
Hatínský klen - javor Marie Terezi... 15.33 km
Paměť stromů - 9. díl - Hatínský j... 15.33 km
bunkr (řopík) X.a/15/C 15.42 km
Velký hatínský rybník 15.49 km
Hatín 15.54 km
pomník padlých WWI, Hatín 15.56 km
nádraží Borovany 15.58 km
památník osvobození Hatín 15.58 km
Dvorec u Borovan 15.87 km
socha sv. Jana Nepomuckého, u most... 15.9 km
lípa u Stropnice 15.9 km
kaple Dvorec 15.9 km
kamenný most Stropnice, Borovany 15.94 km
Radostice u Borovan 16 km
tvrz (zaniklá) Lásenice 16.12 km
Tvrz, Václav Šorel 16.13 km
Chittussi Antonín 16.23 km
vlaková zastávka Radostice 16.27 km
Malá lásenická galerie 16.28 km
Hájek Karel 16.29 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Láseni... 16.37 km
letecký souboj Fw 190 vs. Lightnin... 16.4 km
pomník padlých WWI, Lásenice 16.5 km
kaple výklenková na mostě, socha s... 16.52 km
mlýn Lásenice 16.55 km
Lásenice 16.56 km
rybník Pražan, Borovany 16.58 km
Trocnov 16.7 km
ZOO Dvorec 16.78 km
Jiříkovo Údolí 16.87 km
kostel Jiříkovo Údolí 16.93 km
Votrubů rybník, Borovany 16.98 km
půda plná pohádek, mlýn Borovany... 17.02 km
Borovanský mlýn 17.03 km
studna u Mikšova statku 17.07 km
rybník Grandlový 17.14 km
přírodní park Homolka - Vojířov... 17.15 km
pomník padlých WWI i II, Roseč 17.16 km
rybník Horní a Dolní Trocnov 17.16 km
kostel sv. Šimona a Judy, Roseč 17.17 km
Roseč 17.17 km
fara Roseč 17.17 km
radnice Roseč 17.2 km
rybník Žižkovec 17.23 km
muzeum husitského hnutí a Jana Žiž... 17.25 km
Houbový park, Roseč 17.35 km
muzeum fosílií Roseč 17.37 km
Žižka Jan 17.39 km
Paměť stromů - 7. díl - Trocnov, M... 17.39 km
památník Jana Žižky z Trocnova 17.39 km
nádraží Trocnov 17.43 km
hřbitov Dobrá Voda (třebotovický) ... 17.51 km
hrob Lt Robert W. Whitehead 17.51 km
Srubec 17.73 km
hřbitov Dobrá Voda u Českých Buděj... 17.8 km
památník Lt Robert W. Whitehead 18.03 km
kaple, Dobrá Voda u Českých Budějo... 18.03 km
socha Mistra Jana Husa, Dobrá Voda... 18.06 km
kostel Panny Marie Bolestné, Dobrá... 18.07 km
Barokní srdce Evropy - Mistři 18.07 km
Novoveský dvůr 18.07 km
Křížová cesta, Renáta Štolbová... 18.08 km
Štolbová Renata Klogner 18.08 km
křížová cesta, Dobrá Voda u Českýc... 18.1 km
fara nová Dobrá Voda u Českých Bud... 18.13 km
fara stará Dobrá Voda u Českých Bu... 18.16 km
kaple nad pramenem, Dobrá Voda u Č... 18.25 km
Dobrá Voda u Českých Budějovic 18.28 km
nejsevernější bod Rakouska 18.37 km
Hodův mlýn, Ratiboř 18.41 km
Ostrolovský Újezd 18.44 km
Svatojánský věneček 18.54 km
Novomlýnský rybník, Peršlák 18.67 km
Svatojánský věneček 18.7 km
Strážkovice 18.72 km
Kámen republiky, Peršlák 18.73 km
14. rota PS, Nový Vojířov 18.74 km
most do údolí lásky Rottal 18.77 km
Ratiboř 18.83 km
kaple Panny Marie se zvoničkou, Ra... 18.94 km
lípy Ratiboř 18.95 km
Zlatá stoka 18.99 km
pomník padlých WWI, Ratiboř 19.06 km
Dým bramborové natě 19.11 km
bunkr (řopík) 182/33/A-140Z 19.65 km
Mnich 19.67 km
kaple sv. Jana Křtitele, Mnich 19.74 km
dětské hřiště Mnich 19.75 km
pomník padlých WWI, Mnich 19.76 km
pamětní deska Václav a Jan Nedoma,... 19.77 km
Nedoma Jan 19.77 km
Nedoma Václav 19.77 km
rodný dům Václava a Jana Nedomy, M... 19.77 km
pomník padlých WWI, Halámky 19.78 km
Matná 19.84 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Matná... 19.85 km
Jakulský rybník 19.86 km
Halámky 19.95 km
ubytování v okolí

Rekreace na Lipně

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování:
Šumava: lipensko
šumavská obec: Frymburk

ubytování s kapacitou:
cena ubytování: od 0 Kč detail

penzion 9001, Přední Výtoň

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: penzion
Šumava: lipensko
šumavská obec: Přední Výt...

ubytování s kapacitou: 31
cena ubytování: od 430 Kč detail
akce v okolí

  • Filtrovat podle data:

     datum od
     Select

     datum do
     Select

firmy v okolí
Bankomat Poštovní spořitelna 0.05 km
Bankomat ČSOB 0.07 km
Bankomat Česká spořitelna 0.15 km
Bankomat Poštovní spořitelna 0.29 km
Bankomat ČSOB 0.29 km
Bankomat ČSOB 0.31 km
Bankomat Poštovní spořitelna 0.35 km
Bankomat GE Money Bank 0.4 km
Bankomat Česká spořitelna 0.66 km
Bankomat Komerční banka 0.72 km
Tempo market Třeboň 1.24 km
Bankomat Poštovní spořitelna 1.38 km
Bankomat ČSOB 1.39 km
čerpací stanice Benzina, Třeboň... 1.6 km
čerpací stanice Shell, Třeboň 1.71 km
čerpací stanice PAP OIL, Třeboň... 1.89 km
čerpací stanice EuroOil, Lomnice ... 10.12 km
Bankomat GE Money Bank 11.74 km
Jednota Lišov 11.74 km
Bankomat Česká spořitelna 11.82 km
čerpací stanice EuroOil, Chlum u T... 12.55 km
Bankomat Česká spořitelna 12.87 km
čerpací stanice EuroOil, Lišov 12.89 km
Jednota Ledenice 13.45 km
čerpací stanice Benzina, Suchdol n... 14.37 km
Bankomat Česká spořitelna 14.73 km
Bankomat GE Money Bank 14.75 km
Bankomat Česká spořitelna 14.95 km
Jednota Borovany 15.9 km
Jednota Adamov 16.74 km
Bankomat Česká spořitelna 17.98 km
Jednota Neplachov 18.61 km
Bankomat Česká spořitelna 19.75 km
čerpací stanice EuroOil, České Bud... 19.79 km
čerpací stanice Benzina, Trhové Sv... 20.38 km
Jednota Trhové Sviny 20.45 km
čerpací stanice PAP OIL, Trhové Sv... 20.45 km
Bankomat GE Money Bank 20.54 km
Bankomat Česká spořitelna 20.62 km
Bankomat Komerční banka 20.63 km
Bankomat UniCredit Bank 20.86 km
Supermarket Veselí nad Lužnicí 20.88 km
Bankomat GE Money Bank 20.89 km
Bankomat Komerční banka 20.9 km
Bankomat GE Money Bank 20.92 km
Bankomat ČSOB 20.93 km
Bankomat Česká spořitelna 20.93 km
Bankomat Poštovní spořitelna 20.93 km
Bankomat ČSOB 20.93 km
Bankomat Poštovní spořitelna 20.93 km
Bankomat Česká spořitelna 20.95 km
TREFA České Budějovice 20.98 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 21.01 km
Bankomat Komerční banka 21.02 km
Bankomat Česká spořitelna 21.02 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 21.11 km
McDonalds, OD Prior, České Budějov... 21.15 km
Prior České Budějovice 21.2 km
Bankomat Raiffeisenbank 21.25 km
Bankomat Česká spořitelna 21.28 km
Bankomat GE Money Bank 21.36 km
Bankomat Poštovní spořitelna 21.36 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 21.37 km
Bankomat UniCredit Bank 21.39 km
Bankomat ČSOB 21.45 km
Bankomat Poštovní spořitelna 21.46 km
Bankomat Komerční banka 21.54 km
Vesna České Budějovice 21.59 km
Bankomat GE Money Bank 21.59 km
Bankomat ČSOB 21.74 km
Bankomat Poštovní spořitelna 21.74 km
Bankomat Sberbank CZ 21.74 km
Bankomat Poštovní spořitelna 21.74 km
Bankomat ČSOB 21.74 km
Bankomat Česká spořitelna 21.75 km
Bankomat Česká spořitelna 21.77 km
Bankomat Česká spořitelna 21.83 km
Bankomat Raiffeisenbank 21.83 km
Bankomat Fio banka 21.85 km
Bankomat UniCredit Bank 21.85 km
čerpací stanice EuroOil, Veselí na... 21.85 km
Bankomat ČSOB 21.86 km
Bankomat Poštovní spořitelna 21.87 km
Bankomat Poštovní spořitelna 21.92 km
Bankomat Oberbank AG 21.92 km
TERNO SUPERMARKET České Budějovice... 21.94 km
Bankomat ČSOB 21.94 km
Bankomat Poštovní spořitelna 21.96 km
McDonalds, Strakonická, České Budě... 22 km
Družba České Budějovice 22.01 km
Bankomat Poštovní spořitelna 22.07 km
Bankomat ČSOB 22.08 km
TREFA Ćeské Budějovice 22.16 km
Bankomat Česká spořitelna 22.2 km
Bankomat ČSOB 22.42 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 22.46 km
Bankomat Poštovní spořitelna 22.53 km
Bankomat Poštovní spořitelna 22.65 km
Bankomat Česká spořitelna 22.69 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 22.75 km
Rožnov České Budějovice 22.77 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 22.94 km
Vltava České Budějovice 23.08 km
Jednota Dolní Bukovsko 23.1 km
Lužnice České Budějovice 23.22 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 23.23 km
čerpací stanice PAP OIL, Nové Hrad... 23.23 km
Jednota Řípec 23.57 km
Jednota Nové Hrady 23.7 km
čerpací stanice RoBiN OIL, České B... 24.1 km
Jednota Borkovice 24.56 km
Jednota Hluboká nad Vltavou 25.02 km
Bankomat ČSOB 25.07 km
Bankomat Česká spořitelna 25.09 km
čerpací stanice OMV, Řípec 25.17 km
čerpací stanice Benzina, Hluboká n... 25.35 km
Jednota Hluboká nad Vltavou 25.55 km
čerpací stanice EuroOil, Včelná... 25.6 km
Jednota Kamenný Újezd 26.36 km
Jednota Horní Stropnice 27.09 km
Jednota Dírná 27.15 km
Jednota Přehořov 27.2 km
Bankomat ČSOB 28.42 km
Bankomat Poštovní spořitelna 28.45 km
Bankomat GE Money Bank 28.52 km
Jednota-potraviny Besednice 28.62 km
Bankomat Česká spořitelna 28.75 km
Bankomat Komerční banka 28.78 km
Supermarket Renta Soběslav 28.8 km
Jednota Soběslav 28.88 km
Bankomat Citibank 29.19 km
čerpací stanice PAP OIL, Soběslav... 29.21 km
čerpací stanice Benzina, České Vel... 29.34 km
Bankomat GE Money Bank 29.64 km
Bankomat Česká spořitelna 29.7 km
čerpací stanice OMV, České Velenic... 29.78 km
Jednota-potraviny Velešín 29.86 km
Jednota Pištín 29.9 km
čerpací stanice Benzina, Soběslav... 29.92 km
Bankomat Česká spořitelna 30.08 km
Jednota-potraviny Velešín 30.1 km
Jednota Zliv 30.22 km
čerpací stanice Benzina, Velešín... 30.51 km
Jednota Klenovice 30.86 km
Jednota Olešník 31.63 km
Jednota Tučapy 32.11 km
čerpací stanice PAP OIL, Tučapy 32.17 km
Jednota-potraviny Benešov nad Čern... 32.32 km
Jednota Budislav 32.69 km
Jednota Myslkovice 32.94 km
Jednota-potraviny Velešín 33.01 km
Jednota Roudná 33.56 km
Jednota-potraviny Střítež 33.77 km
Jednota Hlavatce 34.2 km
Jednota Dříteň 34.52 km
Bankomat ČSOB 34.55 km
Bankomat Česká spořitelna 34.86 km
Jednota Týn nad Vltavou 34.97 km
čerpací stanice Shell, Týn nad Vlt... 34.98 km
Bankomat GE Money Bank 35.07 km
Jednota Týn nad Vltavou 35.16 km
Bankomat Poštovní spořitelna 35.24 km
Bankomat Poštovní spořitelna 35.27 km
Bankomat ČSOB 35.29 km
Bankomat Česká spořitelna 35.32 km
Jednota-potraviny Kaplice 35.33 km
Bety Týn nad Vltavou 35.38 km
Bankomat Komerční banka 35.45 km
čerpací stanice PAP OIL, Křemže... 35.6 km
Jednota-potraviny Kaplice 35.71 km
Jednota-potraviny Kaplice 35.71 km
Jednota-potraviny Křemže 35.74 km
Jednota-potraviny Kaplice 35.75 km
Bankomat Česká spořitelna 35.75 km
Bankomat Komerční banka 35.77 km
Bankomat ČSOB 35.79 km
Bankomat Poštovní spořitelna 35.79 km
Jednota Košice 35.81 km
Jednota Želeč 35.91 km
Bankomat Poštovní spořitelna 35.93 km
Bankomat GE Money Bank 35.93 km
Jednota Sudoměřice u Bechyně 35.98 km
Bankomat ČSOB 35.98 km
Jednota-potraviny Kaplice 36.19 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kaplice... 36.47 km
Jednota Choustník 37.02 km
čerpací stanice PAP OIL, Kaplice 37.09 km
Supermarket Český Krumlov 37.51 km
Bankomat Komerční banka 37.52 km
Bankomat Citibank 37.52 km
čerpací stanice OMV, Český Krumlov... 37.53 km
Bankomat Poštovní spořitelna 37.56 km
čerpací stanice Benzina, Český Kru... 37.59 km
Bankomat GE Money Bank 37.61 km
Bankomat GE Money Bank 37.61 km
Bankomat Česká spořitelna 37.68 km
Bankomat GE Money Bank 37.7 km
Bankomat ČSOB 37.73 km
Jednota-potraviny Malonty 38.02 km
Jednota-potraviny Kaplice 38.28 km
Jednota Krtov 38.53 km
Jednota-potraviny Brloh 38.65 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 38.75 km
Bankomat Česká spořitelna 38.93 km
Bankomat Komerční banka 39 km
Bankomat Komerční banka 39 km
Bankomat Česká spořitelna 39.08 km
Bankomat GE Money Bank 39.16 km
Jednota Bechyně 39.21 km
Bankomat Poštovní spořitelna 39.24 km
Bankomat Citibank 39.25 km
Bankomat Citibank 39.25 km
Bankomat ČSOB 39.25 km
Bankomat Poštovní spořitelna 39.29 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 39.29 km
Bankomat UniCredit Bank 39.29 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 39.3 km
Supermarket Zuzana Bechyně 39.31 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 39.34 km
Bankomat ČSOB 39.35 km
Bankomat ČSOB 39.38 km
Jednota Bechyně 39.39 km
Bankomat Komerční banka 39.39 km
Bankomat Poštovní spořitelna 39.39 km
Bankomat Oberbank AG 39.57 km
Bankomat Poštovní spořitelna 39.58 km
Bankomat Česká spořitelna 39.59 km
Bankomat Raiffeisenbank 39.6 km
Bankomat Citibank 39.63 km
Bankomat Citibank 39.63 km
Bankomat Komerční banka 39.69 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 40.16 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 40.42 km
Jednota-potraviny Brloh 40.99 km
čerpací stanice Shell, Sezimovo Ús... 41.75 km
Jednota-potraviny Bujanov 41.8 km
Jednota Sezimovo Ústí 41.88 km
Supermarket Astra Sezimovo Ústí 41.91 km
Bankomat Komerční banka 41.95 km
Bankomat Poštovní spořitelna 41.97 km
Bankomat ČSOB 41.97 km
Bankomat Komerční banka 42.11 km
Jednota Netolice 42.15 km
Supermarket Renta Sezimovo Ústí 42.2 km
Supermarket Malšice 42.21 km
Bankomat Česká spořitelna 42.24 km
Jednota Malšice 42.4 km
čerpací stanice EuroOil, Malšice... 42.41 km
Jednota Radětice 42.52 km
Jednota Čičenice 42.75 km
Jednota-potraviny Kaplice 42.85 km
Jednota-potraviny Kájov 42.97 km
Bankomat GE Money Bank 43.13 km
Bankomat Česká spořitelna 43.13 km
Bankomat Česká spořitelna 43.3 km
Bankomat Poštovní spořitelna 43.33 km
Bankomat ČSOB 43.33 km
Bankomat Komerční banka 43.4 km
Jednota-potraviny Větřní 43.4 km
Jednota Tábor 43.46 km
Jednota Krč 43.56 km
Jednota-potraviny Rožmitál na Šuma... 43.74 km
Bankomat Poštovní spořitelna 43.75 km
Bankomat GE Money Bank 43.79 km
Jednota Albrechtice 43.82 km
čerpací stanice OMV, Tábor, Soběsl... 43.94 km
McDonalds, Tábor 43.96 km
Jednota Slapy 44.06 km
Jednota-potraviny Chvalšiny 44.13 km
Bankomat GE Money Bank 44.21 km
Bankomat ČSOB 44.37 km
čerpací stanice PAP OIL, Chýnov 44.53 km
Jednota Libějovice 44.57 km
Bankomat Raiffeisenbank 44.68 km
čerpací stanice OMV, Tábor, Měšice... 44.75 km
Jednota Měšice 44.94 km
Jednota Zárybničná Lhota 44.98 km
Jednota-potraviny Dolní Dvořiště... 45.09 km
čerpací stanice Benzina, Vodňany... 45.39 km
Bankomat Česká spořitelna 45.42 km
Jednota Chýnov 45.49 km
Bankomat Česká spořitelna 45.68 km
Jednota Vodňany 45.7 km
čerpací stanice Shell, Tábor 45.73 km
Bankomat Komerční banka 45.74 km
Bankomat GE Money Bank 45.75 km
Bankomat GE Money Bank 45.84 km
Jednota Tábor 45.85 km
Bankomat ČSOB 45.88 km
Bankomat Poštovní spořitelna 45.88 km
Bankomat GE Money Bank 45.88 km
Bankomat Raiffeisenbank 45.99 km
Bankomat Raiffeisenbank 45.99 km
Bankomat Komerční banka 46.04 km
Bankomat ČSOB 46.06 km
Bankomat ČSOB 46.08 km
Bankomat Poštovní spořitelna 46.08 km
Bankomat UniCredit Bank 46.08 km
Bankomat Poštovní spořitelna 46.11 km
čerpací stanice Benzina, Protivín... 46.11 km
Bankomat Poštovní spořitelna 46.13 km
Bankomat Česká spořitelna 46.13 km
Bankomat Komerční banka 46.14 km
Bankomat Komerční banka 46.17 km
Bankomat GE Money Bank 46.17 km
Bankomat Česká spořitelna 46.17 km
Bankomat Poštovní spořitelna 46.17 km
Bankomat ČSOB 46.17 km
Bankomat Poštovní spořitelna 46.17 km
Bankomat ČSOB 46.17 km
Bankomat Fio banka 46.21 km
Jednota Vodňany 46.21 km
Jednota Pořín 46.23 km
Bankomat GE Money Bank 46.23 km
Bankomat Česká spořitelna 46.25 km
Jednota Stádlec 46.28 km
čerpací stanice PAP OIL, Protivín... 46.28 km
Bankomat Poštovní spořitelna 46.31 km
Bankomat Oberbank AG 46.33 km
Jednota Borovany 46.73 km
Bankomat Česká spořitelna 47.02 km
Bankomat Poštovní spořitelna 47.16 km
Bankomat ČSOB 47.16 km
Jednota Tábor 47.32 km
Jednota Tábor 47.53 km
Jednota Ktiš 47.64 km
Jednota Slabčice 47.65 km
Jednota Dolní Hořice 48.4 km
Jednota Opařany 48.58 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Rožmber... 48.7 km
čerpací stanice EuroOil, Tábor, Ná... 49.04 km
Jednota Bernartice 49.63 km
Jednota Hracholusky 50.19 km
Jednota Vitějovice 50.87 km
Jednota-potraviny Světlík 50.87 km
Jednota Ratibořské Hory 51.24 km
Jednota Kluky 51.53 km
Jednota Chroboly 51.65 km
Jednota-potraviny Horní Dvořiště... 51.85 km
Jednota Podolí 51.88 km
Jednota Bavorov 52.04 km
Jednota Radkov 52.66 km
Jednota Chotoviny 52.97 km
Jednota Sepekov 53.65 km
čerpací stanice Benzina, Vyšší Bro... 53.8 km
čerpací stanice PAP OIL, Písek, Se... 54.28 km
Jednota-potraviny Vyšší Brod 54.47 km
Bankomat Česká spořitelna 54.56 km
Bankomat Komerční banka 54.61 km
Bankomat GE Money Bank 54.85 km
Jednota Jetětice 54.91 km
Jednota Božetice 54.91 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotovi... 54.92 km
čerpací stanice EuroOil, Písek 54.95 km
Jednota Drahonice 55.04 km
Bankomat Česká spořitelna 55.09 km
čerpací stanice PAP OIL, Prachatic... 55.25 km
čerpací stanice Benzina, Prachatic... 55.35 km
Jednota Záhoří 55.38 km
Jednota Písek 55.58 km
Bankomat Komerční banka 55.71 km
čerpací stanice Benzina, Prachatic... 55.84 km
Bankomat Poštovní spořitelna 55.85 km
Bankomat ČSOB 55.9 km
Jednota Písek 55.98 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56 km
Bankomat Komerční banka 56.01 km
Jednota Prachatice 56.02 km
Bankomat ČSOB 56.02 km
Bankomat Česká spořitelna 56.05 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Písek... 56.09 km
Bankomat Komerční banka 56.09 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56.13 km
Bankomat Česká spořitelna 56.16 km
Bankomat ČSOB 56.17 km
Bankomat GE Money Bank 56.19 km
Bankomat Česká spořitelna 56.22 km
Jednota Prachatice 56.23 km
Bankomat GE Money Bank 56.23 km
Jednota-potraviny Černá v Pošumaví... 56.25 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56.26 km
Bankomat Oberbank AG 56.27 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56.28 km
Bankomat UniCredit Bank 56.3 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56.35 km
Bankomat ČSOB 56.36 km
Bankomat Česká spořitelna 56.36 km
Bankomat Fio banka 56.44 km
Bankomat Česká spořitelna 56.46 km
Jednota Dub 56.46 km
Jednota Jistebnice 56.52 km
Bankomat Komerční banka 56.52 km
Bankomat ČSOB 56.55 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56.58 km
Bankomat Raiffeisenbank 56.6 km
Bankomat ČSOB 56.66 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56.66 km
Bankomat GE Money Bank 56.68 km
Bankomat Česká spořitelna 56.73 km
Jednota-potraviny Loučovice 56.73 km
Bankomat ČSOB 56.74 km
Bankomat Komerční banka 56.74 km
Jednota Písek 56.79 km
Jednota-potraviny Lipno 56.8 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56.8 km
Bankomat ČSOB 56.8 km
čerpací stanice Shell, Písek 56.82 km
Bankomat Komerční banka 56.85 km
McDonalds, Písek 56.87 km
Jednota Borotín 56.93 km
Jednota Sudoměřice u Tábora 56.94 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56.98 km
Jednota Písek 57 km
Jednota-potraviny Loučovice 57.03 km
Jednota Nemyšl 57.04 km
Bankomat ČSOB 57.06 km
Bankomat Komerční banka 57.06 km
Bankomat Česká spořitelna 57.07 km
čerpací stanice Benzina, Milevsko... 57.12 km
Jednota Písek 57.13 km
Jednota Písek 57.31 km
Jednota Javornice 57.37 km
Jednota Husinec 57.42 km
čerpací stanice Benzina, Písek 57.75 km
CENTRUM Milevsko 57.87 km
Bankomat GE Money Bank 57.87 km
Bankomat ČSOB 57.91 km
Bankomat Poštovní spořitelna 57.96 km
Bankomat Česká spořitelna 57.98 km
čerpací stanice Benzina, Frymburk... 58.01 km
Bankomat Komerční banka 58.02 km
Jednota-potraviny Frymburk 58.32 km
Jednota Kestřany 58.74 km
Jednota Mladá Vožice 58.77 km
Jednota Cehnice 58.84 km
Supermarket Mladá Vožice 58.98 km
Jednota Mladá Vožice 58.98 km
čerpací stanice Shell, Freistadt (... 59.13 km
Jednota Květov 59.18 km
McDonalds Restaurant, Mezno, Mitro... 59.27 km
čerpací stanice Benzina, Mezno LS... 59.27 km
čerpací stanice Benzina, Mezno PS... 59.45 km
Jednota Vlachovo Březí 59.63 km
Bankomat ČSOB 59.74 km
Bankomat Poštovní spořitelna 59.74 km
Jednota Zbelítov 59.76 km
Jednota Vlachovo Březí 59.76 km
Jednota Smilovy Hory 59.97 km
Jednota Tvrzice 59.98 km
Jednota-potraviny Horní Planá 60.12 km
Jednota-potraviny Frymburk 60.6 km
Jednota Záblatí 61.15 km
Jednota Kučeř 61.2 km
Jednota Čejetice 61.23 km
Jednota Oldřichov 61.69 km
Jednota Bušanovice 62.12 km
Jednota Štěkeň 62.86 km
Jednota Hrejkovice 62.99 km
Jednota Chyšky 62.99 km
Jednota Vráž 63.12 km
COOP TUTY Nová Pec 64.35 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Drhovle... 64.74 km
Jednota Zálezly 64.75 km
Jednota Pechova Lhota 64.92 km
Bankomat GE Money Bank 64.96 km
Jednota Volary 64.99 km
Bankomat Komerční banka 65.01 km
Jednota Volary 65.09 km
Jednota Volary 65.32 km
Jednota Přeštovice 65.46 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Volary... 65.72 km
Jednota Malenice 66.2 km
Jednota Nová Pec 66.22 km
čerpací stanice Benzina, Volary 66.44 km
Jednota Volyně 66.6 km
Jednota Varvažov 66.61 km
Bankomat GE Money Bank 66.7 km
Jednota Volyně 66.7 km
Bankomat Komerční banka 66.78 km
Jednota Přílepov 66.82 km
Bankomat Česká spořitelna 66.96 km
Jednota Volyně 67.05 km
Jednota Kovářov 67.42 km
Jednota Buk 67.6 km
Bankomat Komerční banka 68.23 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 68.24 km
Bankomat Poštovní spořitelna 68.24 km
Bankomat Česká spořitelna 68.27 km
Supermarket Strakonice 68.29 km
čerpací stanice OMV, Strakonice 68.41 km
Jednota Kostelec 68.43 km
Jednota Strakonice 68.54 km
Bankomat ČSOB 68.62 km
Bankomat Poštovní spořitelna 68.62 km
Jednota Strakonice 68.62 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Strakon... 68.73 km
Jednota Vimperk 68.85 km
Bankomat ČSOB 68.88 km
Bankomat Poštovní spořitelna 68.98 km
Bankomat Česká spořitelna 69.04 km
Bankomat ČSOB 69.05 km
Jednota Strakonice 69.07 km
Bankomat ČSOB 69.09 km
Bankomat Poštovní spořitelna 69.11 km
Bankomat Fio banka 69.12 km
Bankomat Česká spořitelna 69.13 km
Jednota Strakonice 69.15 km
Bankomat Poštovní spořitelna 69.16 km
Bankomat Poštovní spořitelna 69.23 km
Bankomat GE Money Bank 69.25 km
Jednota Strakonice 69.31 km
Bankomat UniCredit Bank 69.31 km
Bankomat Česká spořitelna 69.34 km
Bankomat Komerční banka 69.38 km
Jednota Strakonice 69.44 km
Fortna Strakonice 69.5 km
Jednota Strakonice 69.55 km
Jednota Strakonice 69.75 km
Jednota Čkyně 69.78 km
Jednota Velká Turná 69.9 km
Jednota Strakonice 69.99 km
Bankomat Poštovní spořitelna 70.19 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 70.3 km
Jednota Radomyšl 70.35 km
Jednota Bohumilice 70.35 km
Jednota Sousedovice 70.41 km
Bankomat GE Money Bank 70.43 km
Jednota Probulov 70.86 km
Jednota Orlík nad Vltavou 70.9 km
čerpací stanice Benzina, Orlík nad... 71.05 km
Jednota Stožec 71.12 km
Jednota Vimperk 71.5 km
Jednota Lenora 71.59 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Vimperk... 72.12 km
Jednota Vimperk 72.22 km
Bankomat GE Money Bank 72.22 km
Jednota Vimperk 72.23 km
Bankomat Česká spořitelna 72.29 km
Jednota Čimelice 72.29 km
Jednota Vimperk 72.29 km
čerpací stanice Benzina, Vimperk 72.4 km
Jednota Lom 72.54 km
Bankomat Komerční banka 72.61 km
Bankomat Poštovní spořitelna 72.63 km
Bankomat ČSOB 72.63 km
čerpací stanice EuroOil, Sedlice u... 72.64 km
Bankomat Česká spořitelna 72.64 km
Jednota Čestice 72.68 km
Jednota Vimperk 72.82 km
Bankomat Poštovní spořitelna 72.91 km
Bankomat ČSOB 72.96 km
Jednota Sedlice 73.25 km
čerpací stanice OMV, Nová Houžná... 73.75 km
čerpací stanice OMV, Katovice 74.03 km
Jednota Horní Vltavice 74.04 km
Jednota Škvořetice 74.39 km
Bankomat ČSOB 74.56 km
Jednota Katovice 74.64 km
čerpací stanice Shell, Rohrbach (A... 75.41 km
Jednota Lety 75.72 km
Jednota Mnichov 76.07 km
čerpací stanice Slovnaft, Lety, Ho... 76.86 km
Bankomat ČSOB 77.26 km
Bankomat Poštovní spořitelna 77.26 km
Jednota Vacov 77.26 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Vacov 77.59 km
Jednota Mirovice 78.02 km
Jednota Štěchovice 78.34 km
Jednota Zdíkov 78.77 km
Jednota Střelskohoštická Lhota 79.22 km
Jednota Mečíchov 79.55 km
čerpací stanice EuroOil, Zdíkovec... 79.58 km
Bankomat Česká spořitelna 79.74 km
Bankomat ČSOB 79.77 km
Jednota Blatná 79.77 km
Bankomat Poštovní spořitelna 79.77 km
Bankomat Česká spořitelna 79.81 km
Bankomat Komerční banka 79.86 km
Bankomat GE Money Bank 79.87 km
Jednota Střelské Hoštice 80.61 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Blatná... 80.69 km
Jednota Stachy 81.1 km
Konzum Čečelovice 82.1 km
Konzum Soběšice 82.19 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Horažďo... 84.44 km
Konzum Strašín 84.58 km
Konzum Nezamyslice 84.78 km
čerpací stanice EuroOil, Bělčice... 85.04 km
Konzum Horažďovice 85.17 km
Konzum Svéradice 85.34 km
Bankomat Česká spořitelna 85.37 km
Bankomat Komerční banka 85.38 km
Jednota Bělčice 85.41 km
Konzum Horažďovice 85.46 km
Bankomat ČSOB 85.46 km
Bankomat Poštovní spořitelna 85.47 km
Bankomat GE Money Bank 85.52 km
Bankomat GE Money Bank 85.57 km
Bankomat Česká spořitelna 85.67 km
Bankomat Poštovní spořitelna 85.72 km
Bankomat ČSOB 85.72 km
Bankomat Poštovní spořitelna 85.72 km
Konzum Žihobce 86.17 km
Konzum Nezdice na Šumavě 86.43 km
čerpací stanice Benzina, Horažďovi... 86.49 km
Konzum Velké Hydčice 86.81 km
Bankomat ČSOB 86.88 km
Bankomat Poštovní spořitelna 86.88 km
Konzum Velký Bor 87.33 km
Jednota Lnáře 87.61 km
čerpací stanice Benzina, Lnáře 87.68 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 87.72 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 88.18 km
Konzum Chanovice 88.38 km
Konzum Žichovice 88.61 km
Konzum Třebomyslice 88.8 km
Konzum Rabí 89.26 km
Konzum Malý Bor 89.3 km
Bankomat Česká spořitelna 89.89 km
Konzum Kašperské Hory 89.9 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 90 km
Bankomat Česká spořitelna 90.56 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kašpers... 90.62 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 90.66 km
Konzum Budětice 91.68 km
čerpací stanice Shell, Freyung (D)... 92.02 km
Konzum Břežany 92.2 km
Konzum Pačejov 92.27 km
Konzum Hradešice 92.43 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 92.64 km
Bankomat Komerční banka 92.8 km
čerpací stanice Benzina, Sušice 92.97 km
čerpací stanice PAP OIL, Rožmitál ... 93.4 km
Konzum Sušice 93.65 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 93.69 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 93.77 km
Konzum Pačejov 93.93 km
Bankomat UniCredit Bank 94.16 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 94.17 km
čerpací stanice Srní 94.38 km
Bankomat Komerční banka 94.39 km
Sluneční kavárna, Srní 94.43 km
Konzum Srní 94.47 km
Bankomat GE Money Bank 94.47 km
Konzum Dlouhá Ves 94.48 km
Bankomat Česká spořitelna 94.48 km
Bankomat Poštovní spořitelna 94.5 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Dlouhá ... 94.51 km
Konzum Sušice 94.51 km
Bankomat Poštovní spořitelna 94.55 km
Bankomat ČSOB 94.55 km
Bankomat Česká spořitelna 94.59 km
Bankomat Česká spořitelna 94.61 km
čerpací stanice Shell, Sušice 94.65 km
Konzum Sušice 94.74 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 94.99 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 96.08 km
Konzum Nalžovské Hory 96.16 km
Konzum Myslív 96.16 km
Západočeské konz. družstvo Nekvaso... 96.45 km
Konzum Čejkovy 96.7 km
čerpací stanice Shell, Obernzell (... 97.18 km
Konzum Hrádek 97.18 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Hartman... 97.19 km
Konzum Velenovy 97.29 km
půjčovna lyží a snowboardů, Hartma... 97.33 km
Konzum Hartmanice 97.59 km
restaurace Vintíř, Hartmanice 97.6 km
Café 27, Hartmanice 97.63 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 97.63 km
Konzum Ústaleč 98.79 km
Konzum Petrovice u Sušice 99.7 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 99.74 km
Konzum Zavlekov 100.09 km
Západočeské konz. družstvo Vrčeň... 100.64 km
Konzum Zborovy 100.72 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 100.76 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 101.05 km
čerpací stanice Benzina, Nepomuk 101.08 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 101.34 km
čerpací stanice Shell, Hutthurm (D... 101.36 km
čerpací stanice Shell, Grafenau (D... 101.47 km
Bankomat Komerční banka 101.56 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 101.58 km
Bankomat ČSOB 101.6 km
Bankomat Poštovní spořitelna 101.61 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 101.62 km
Bankomat Česká spořitelna 101.63 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 101.94 km
čerpací stanice EuroOil, Kolinec 102.04 km
Konzum Kolinec 102.17 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 102.35 km
Konzum Ujčín 103.01 km
Bankomat Česká spořitelna 103.49 km
Konzum Plánice 103.5 km
Konzum Hlavňovice 103.62 km
čerpací stanice Shell, Spiegelau (... 104.18 km
Konzum Velhartice 104.64 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 105.09 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 105.26 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 105.31 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 105.65 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 105.99 km
Konzum Malonice 106.13 km
Edeka, Passau (D) 106.39 km
Západočeské konz. družstvo Měcholu... 106.54 km
Konzum Chotěšov 106.8 km
čerpací stanice Shell, Passau, Nik... 107.42 km
McDonalds Restaurant, Bahnhofstraß... 107.43 km
H & M Hennes & Mauritz, Pa... 107.58 km
Bankomat Česká spořitelna 108.4 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 108.56 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 108.56 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 109.03 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 109.86 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 109.93 km
Bankomat Česká spořitelna 109.96 km
Bankomat Komerční banka 109.98 km
čerpací stanice Shell, Passau, Reg... 110.06 km
čerpací stanice Shell, Passau, Kac... 110.21 km
čerpací stanice Shell, Passau, Spe... 110.21 km
Aldi Süd, Graneckerstraße, Passau ... 110.27 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 110.27 km
McDonalds Restaurant, Äußere Spita... 110.33 km
Konzum Mochtín 110.39 km
Aldi Süd, Neuburger Straße, Passau... 110.41 km
čerpací stanice Benzina, Blovice 110.44 km
McDonalds Restaurant, Meraner Str... 110.85 km
Real, Passau (D) 110.97 km
Netto, Zwiesel (D) 111.02 km
Konzum Běšiny 111.05 km
čerpací stanice PAP OIL, Mirošov... 111.52 km
Konzum Bolešiny 111.8 km
Takko Fashion, Zwiesel (D) 111.94 km
Deichmann, Zwiesel (D) 111.94 km
Kik, Zwiesel (D) 111.94 km
Ernstings Family, Zwiesel (D) 111.94 km
Edeka, Zwiesel (D) 111.97 km
Intersport, Zwiesel (D) 112.15 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Běšiny... 112.24 km
NKD, Zwiesel (D) 112.25 km
Norma, Zwiesel (D) 112.29 km
TEDi, Zwiesel (D) 112.3 km
Rossmann, Zwiesel (D) 112.3 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 112.36 km
Müller, Zwiesel (D) 112.4 km
Konzum Měčín 112.46 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 112.47 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 112.63 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 112.65 km
Bankomat Česká spořitelna 112.78 km
Lidl, Zwiesel (D) 112.89 km
Penny Market, Zwiesel (D) 112.91 km
Bankomat ČSOB 112.91 km
Bankomat Poštovní spořitelna 112.91 km
Dänisches Bettenlager, Zwiesel (D)... 113.06 km
Konzum Železná Ruda 113.12 km
Ski Snow Max - Železná Ruda, Šumav... 113.16 km
REWE, Zwiesel (D) 113.17 km
Bankomat Česká spořitelna 113.17 km
Aldi Süd, Zwiesel (D) 113.21 km
Real, Zwiesel (D) 113.32 km
čerpací stanice Benzina, Železná R... 113.38 km
Konzum Sobětice 113.39 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 113.82 km
čerpací stanice Shell, Schoefweg (... 113.87 km
Konzum Předslav 113.97 km
Konzum Víteň 114.34 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Klatovy... 114.47 km
směnárna a shop RetourEx, Alžbětín... 114.48 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 114.54 km
Global Travel Free Shop, Železná R... 114.54 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 114.89 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 114.89 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 115.06 km
Bankomat Česká spořitelna 115.09 km
Bankomat Česká spořitelna 115.11 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, 5. k... 115.21 km
Bankomat ČSOB 115.45 km
Bankomat Poštovní spořitelna 115.45 km
Bankomat GE Money Bank 115.47 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Mýto 115.5 km
Konzum Strážov 115.68 km
Bankomat Komerční banka 115.78 km
Bankomat Poštovní spořitelna 115.81 km
Bankomat ČSOB 115.83 km
Bankomat Poštovní spořitelna 115.83 km
Bankomat Česká spořitelna 115.86 km
Bankomat GE Money Bank 115.86 km
Konzum Klatovy 115.89 km
Bankomat UniCredit Bank 115.95 km
čerpací stanice Benzina, Nezvěstic... 115.98 km
Bankomat Česká spořitelna 116.12 km
Bankomat Poštovní spořitelna 116.19 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 116.2 km
Bankomat Komerční banka 116.22 km
Bankomat Česká spořitelna 116.23 km
Bankomat Fio banka 116.25 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, Nadj... 116.34 km
čerpací stanice Benzina, Klatovy 116.37 km
Bankomat ČSOB 116.55 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 116.68 km
Konzum Hojsova Stráž 116.82 km
Bankomat Česká spořitelna 116.99 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 117.13 km
Západočeské konz. družstvo Řenče... 117.38 km
čerpací stanice Benzina, Rokycany... 117.73 km
Bankomat Rokycany 117.74 km
Bankomat ČSOB 117.74 km
Bankomat Poštovní spořitelna 117.76 km
Bankomat GE Money Bank 117.76 km
Bankomat Česká spořitelna 117.78 km
Západočeské konz. družstvo Chválen... 117.99 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 118.04 km
Bankomat Česká spořitelna 118.05 km
Bankomat ČSOB 118.18 km
Bankomat GE Money Bank 118.3 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 118.3 km
Bankomat Komerční banka 118.3 km
čerpací stanice Shell, Rokycany PS... 118.34 km
Bankomat Poštovní spořitelna 118.35 km
Bankomat Česká spořitelna 118.37 km
Bankomat UniCredit Bank 118.37 km
Bankomat Poštovní spořitelna 118.39 km
Bankomat Poštovní spořitelna 119.03 km
Bankomat ČSOB 119.07 km
Takko Fashion, Regen (D) 119.21 km
Deichmann, Regen (D) 119.24 km
Aldi Süd, Regen (D) 119.24 km
TEDi, Regen (D) 119.25 km
McDonalds Restaurant, Regen (D) 119.29 km
Norma, Regen (D) 119.3 km
Konzum Janovice 119.34 km
Intersport, Zwieseler Straße, Rege... 119.39 km
Kaufhaus Bauer, Regen (D) 119.39 km
Konzum Bezděkov 119.42 km
Netto, Regen (D) 119.42 km
NKD, Regen (D) 119.46 km
Esprit, Regen (D) 119.46 km
REWE, Regen (D) 119.46 km
čerpací stanice Shell, Rokycany LS... 119.49 km
Edeka center, Regen (D) 119.52 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 119.64 km
Edeka, Regen (D) 120.01 km
Intersport, Stadtplatz 9, Regen (D... 120.01 km
Intersport Regen, Stadtplatz 17, R... 120.01 km
Konzum Dešenice 120.21 km
Konzum Švihov 120.25 km
Západočeské konz. družstvo Starý P... 120.35 km
Západočeské konz. družstvo Nězvěst... 120.62 km
Konzum Nezdice u Přeštic 120.69 km
čerpací stanice PAP OIL, Starý Plz... 120.84 km
Západočeské konz. družstvo Tymákov... 120.9 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 120.91 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Borovy... 121.01 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 121.01 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 121.12 km
Jednota Osek u Rokycan 121.27 km
Bankomat GE Money Bank 121.6 km
Západočeské konz. družstvo Lužany... 121.61 km
čerpací stanice Shell, Bodenmais (... 121.66 km
Bankomat Česká spořitelna 121.69 km
Bankomat Komerční banka 122.09 km
Bankomat Poštovní spořitelna 122.09 km
Bankomat ČSOB 122.15 km
NKD, Bodenmais (D) 122.21 km
Bankomat Česká spořitelna 122.23 km
COOP DISKONT - Nýrsko 122.35 km
Konzum Nýrsko 122.35 km
Bankomat GE Money Bank 122.39 km
REWE, Bodenmais (D) 122.4 km
čerpací stanice EuroOil, Nýrsko 122.55 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 122.58 km
Aldi Süd, Bodenmais (D) 122.59 km
čerpací stanice Benzina, Přeštice... 122.67 km
Bankomat Poštovní spořitelna 122.67 km
Bankomat ČSOB 122.68 km
Bankomat Komerční banka 122.75 km
Bankomat Česká spořitelna 122.77 km
Konzum Nýrsko 122.85 km
Konzum Vřeskovice 123.22 km
Konzum Milčice 123.81 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 123.83 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ne... 124.5 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 124.6 km
Západočeské konz. družstvo Roupov... 125.31 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 125.49 km
Jednota Stupno 125.75 km
Jednota Břasy 125.92 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 126 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 126.13 km
čerpací stanice PAP OIL, Břasy 126.46 km
Západočeské konz. družstvo Chlumča... 126.63 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ro... 126.82 km
Konzum Chudenice 126.83 km
Bankomat Česká spořitelna 126.94 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 126.95 km
Bankomat Komerční banka 126.99 km
Bankomat Česká spořitelna 127 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Vých... 127.02 km
Bankomat GE Money Bank 127.03 km
McDonalds, OC Plzeň 127.03 km
Bankomat ČSOB 127.05 km
Konzum Úsilov 127.17 km
čerpací stanice Benzina, Svatá Kat... 127.44 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 127.57 km
Bankomat Komerční banka 127.71 km
Bankomat Komerční banka 127.92 km
Konzum Černíkov 127.96 km
Západočeské konz. družstvo Dnešice... 128.07 km
Bankomat Česká spořitelna 128.22 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 128.22 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Dou... 128.42 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 128.44 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 128.51 km
Bankomat Poštovní spořitelna 128.59 km
Bankomat ČSOB 128.6 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 128.68 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 128.68 km
Bankomat Česká spořitelna 128.68 km
Bankomat GE Money Bank 128.68 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 128.73 km
Bankomat Poštovní spořitelna 128.73 km
Bankomat ČSOB 128.75 km
Bankomat Česká spořitelna 128.8 km
Konzum Újezd sv. Kříže 128.9 km
Bankomat Česká spořitelna 129.03 km
Bankomat GE Money Bank 129.03 km
čerpací stanice Shell, Drachselsri... 129.06 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Edva... 129.06 km
Konzum Dobřany 129.08 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 129.08 km
Bankomat Česká spořitelna 129.13 km
Bankomat Poštovní spořitelna 129.16 km
Bankomat ČSOB 129.16 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Le... 129.18 km
Bankomat Poštovní spořitelna 129.28 km
Bankomat Komerční banka 129.31 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany... 129.33 km
Bankomat GE Money Bank 129.43 km
čerpací stanice EuroOil, Merklín... 129.48 km
Bankomat Česká spořitelna 129.51 km
McDonalds, U Prazdroje, Plzeň 129.52 km
Bankomat Česká spořitelna 129.54 km
Jednota Dolany 129.6 km
Bankomat Česká spořitelna 129.61 km
Bankomat ČSOB 129.62 km
Bankomat Poštovní spořitelna 129.63 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, U Praz... 129.65 km
Bankomat Komerční banka 129.68 km
Konzum Chocomyšl 129.76 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 129.86 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 129.86 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 129.89 km
Bankomat Poštovní spořitelna 129.95 km
Bankomat Česká spořitelna 129.97 km
Bankomat ČSOB 129.99 km
Bankomat GE Money Bank 130.03 km
McDonalds, Mrakodrap, Plzeň 130.05 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Bo... 130.09 km
Jednota Druztová 130.14 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 130.22 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 130.32 km
Bankomat ČSOB 130.4 km
Bankomat Poštovní spořitelna 130.4 km
McDonalds, Rondel, Plzeň 130.91 km
Bankomat Fio banka 131.02 km
Bankomat GE Money Bank 131.02 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Plzeň, ... 131.03 km
Bankomat Komerční banka 131.05 km
Bankomat Česká spořitelna 131.09 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 131.1 km
Bankomat UniCredit Bank 131.11 km
McDonalds, OC Borská pole, Plzeň 131.11 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 131.12 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 131.16 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Jižn... 131.18 km
Bankomat GE Money Bank 131.33 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Seve... 131.45 km
čerpací stanice EuroOil, Koloveč... 131.51 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Lidick... 131.97 km
Market Zruč 132.17 km
Bankomat Fio banka 132.19 km
Bankomat ČSOB 132.38 km
Bankomat Poštovní spořitelna 132.38 km
Konzum Srbice 132.39 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Domažl... 132.43 km
Bankomat Česká spořitelna 132.46 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Bol... 132.53 km
Bankomat ČSOB 132.62 km
Bankomat Česká spořitelna 132.62 km
Bankomat Poštovní spořitelna 132.67 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 132.71 km
Bankomat Česká spořitelna 132.76 km
Norma, Deggendorf (D) 132.88 km
Bankomat Poštovní spořitelna 132.91 km
Bankomat Komerční banka 132.93 km
Bankomat ČSOB 132.93 km
Jednota Žichlice 132.93 km
Bankomat GE Money Bank 132.96 km
Bankomat Česká spořitelna 132.96 km
Bankomat Komerční banka 132.96 km
Bankomat Česká spořitelna 132.96 km
Bankomat Česká spořitelna 132.96 km
Konzum Kdyně 132.97 km
Konzum Kdyně 132.99 km
Bankomat GE Money Bank 133.04 km
Dänisches Bettenlager, Deggendorf ... 133.06 km
Bankomat Poštovní spořitelna 133.07 km
Bankomat ČSOB 133.08 km
Bankomat Česká spořitelna 133.14 km
čerpací stanice PAP OIL, Vejprnice... 133.14 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Koš... 133.22 km
Burger King, Deggendorf (D) 133.29 km
McDonalds Restaurant, Deggendorf (... 133.33 km
Konzum Hlohovčice 133.37 km
čerpací stanice Shell, Deggendorf,... 133.38 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 133.38 km
Deichmann, Land-Au, Deggendorf (D) 133.4 km
Lidl, Deggendorf (D) 133.43 km
NKD, Deggendorf (D) 133.43 km
Bankomat Česká spořitelna 133.43 km
Intersport, Luitpoldplatz, Deggend... 133.48 km
H & M Hennes & Mauritz, De... 133.48 km
Rossmann, Deggendorf (D) 133.49 km
Müller, Deggendorf (D) 133.51 km
TEDi, Deggendorf (D) 133.51 km
Esprit, Deggendorf (D) 133.52 km
C&A, Deggendorf (D) 133.53 km
New Yorker, Deggendorf (D) 133.54 km
Takko Fashion, Deggendorf (D) 133.55 km
Real, Deggendorf (D) 133.57 km
čerpací stanice Shell, Deggendorf,... 133.58 km
Intersport, Bahnhofstrasse, Deggen... 133.59 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 133.65 km
Aldi Süd, Deggendorf (D) 133.71 km
Edeka, Deggendorf (D) 133.72 km
DEGG´S Einkaufscenter Deggendorf (... 133.72 km
čerpací stanice Benzina, Kdyně 133.73 km
Kik, Deggendorf (D) 133.76 km
Deichmann, EKZ Degg´s, Deggendorf ... 133.78 km
Intersport, Hans-Krämer Strasse, D... 133.78 km
Konzum Čermná u Staňkova 133.79 km
Netto, Deggendorf (D) 134.06 km
Bankomat ČSOB 134.17 km
Bankomat Česká spořitelna 134.17 km
Bankomat GE Money Bank 134.17 km
Bankomat ČSOB 134.17 km
Bankomat Poštovní spořitelna 134.17 km
čerpací stanice Benzina, Třemošná... 134.24 km
Bankomat Komerční banka 134.38 km
Jednota Třemošná 134.4 km
Market Třemošná 134.4 km
Jednota Radčice 134.53 km
Jednota Česká Bříza 134.67 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Kř... 134.72 km
čerpací stanice EuroOil, Plzeň, Kř... 134.85 km
Bankomat Česká spořitelna 135.01 km
Západočeské konz. družstvo Chotěšo... 135.01 km
Konzum Kout na Šumavě 135.77 km
Jednota Dobříč 135.83 km
čerpací stanice Benzina, Stod 136.25 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 136.26 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 136.26 km
Bankomat Komerční banka 136.26 km
Bankomat Česká spořitelna 136.27 km
čerpací stanice EuroOil, Kozojedy... 136.35 km
Konzum Hlohová 136.47 km
Jednota Chotíkov 136.96 km
Bankomat Komerční banka 136.97 km
Konzum Zahořany 137.1 km
Konzum Osvračín 137.36 km
Konzum Staňkov 137.36 km
Bankomat ČSOB 137.6 km
Bankomat Poštovní spořitelna 137.6 km
Bankomat Česká spořitelna 137.66 km
Bankomat Česká spořitelna 137.75 km
Konzum Staňkov 137.76 km
Bankomat Komerční banka 137.79 km
Bankomat Komerční banka 137.82 km
čerpací stanice EuroOil, Holýšov... 137.97 km
čerpací stanice PAP OIL, Horní Bří... 138.01 km
Bankomat GE Money Bank 138.03 km
Bankomat Česká spořitelna 138.05 km
Bankomat Česká spořitelna 138.24 km
Supermarket Horní Bříza 138.28 km
Jednota Horní Bříza 138.33 km
Aldi Süd, Viechtach (D) 138.43 km
Bankomat ČSOB 138.56 km
Bankomat Poštovní spořitelna 138.56 km
Západočeské konz. družstvo Hradec... 138.58 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 138.7 km
Konzum Starý Klíčov 138.7 km
Jednota Nýřany 138.78 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotíko... 138.86 km
čerpací stanice PAP OIL, Staňkov, ... 138.88 km
Jednota Kozolupy 139.13 km
Konzum Mrákov 139.34 km
Jednota Město Touškov 139.49 km
Bankomat ČSOB 139.59 km
Bankomat Poštovní spořitelna 139.59 km
Konzum Milavče 139.66 km
čerpací stanice Shell, Domažlice... 139.79 km
Konzum Blížejov 140.43 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 140.51 km
Market Kaznějov 140.82 km
Jednota Kaznějov 140.82 km
Konzum Tlumačov 140.94 km
Market Kaznějov 141.18 km
Bankomat Komerční banka 141.18 km
Jednota Nevřeň 141.45 km
čerpací stanice Benzina, Kaznějov... 141.58 km
Konzum Domažlice 141.76 km
Jednota Babiná 142.12 km
Bankomat Raiffeisenbank 142.13 km
Bankomat Česká spořitelna 142.21 km
Bankomat ČSOB 142.22 km
Bankomat Poštovní spořitelna 142.23 km
Bankomat GE Money Bank 142.3 km
Bankomat ČSOB 142.54 km
Bankomat Poštovní spořitelna 142.54 km
Bankomat Česká spořitelna 142.54 km
Bankomat Česká spořitelna 142.56 km
Bankomat Komerční banka 142.59 km
Bankomat Komerční banka 142.59 km
Bankomat ČSOB 142.76 km
Bankomat Poštovní spořitelna 142.77 km
Konzum Semošice 142.81 km
Jednota Kralovice 142.81 km
Supermarket Kralovice 142.85 km
Bankomat Česká spořitelna 142.93 km
Jednota Hadačka 142.93 km
Konzum Domažlice 143.08 km
Jednota Kralovice 143.15 km
Jednota Kralovice 143.26 km
čerpací stanice Benzina, Domažlice... 143.35 km
Jednota Plasy 143.48 km
čerpací stanice Benzina, Kralovice... 143.6 km
Jednota Plasy 143.76 km
Bankomat Česká spořitelna 143.81 km
Bankomat GE Money Bank 144.45 km
Jednota Plasy 144.46 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Folmava... 144.5 km
Jednota Úlice 144.51 km
čerpací stanice Shell, Horšovský T... 144.52 km
COOP DISKONT - Horšovský Týn 144.55 km
Konzum Česká Kubice 144.75 km
Jednota Mrtník 144.77 km
Bankomat Poštovní spořitelna 144.78 km
Bankomat Poštovní spořitelna 144.78 km
Bankomat ČSOB 144.78 km
Konzum Folmava 144.85 km
Bankomat Komerční banka 144.9 km
Bankomat Česká spořitelna 144.91 km
Jednota Heřmanova Huť 145.07 km
čerpací stanice EuroOil, Horšovský... 145.24 km
Jednota Všeruby 145.28 km
Konzum Horšovský Týn 145.8 km
Jednota Loza 145.81 km
Konzum Draženov 146.57 km
Jednota Dolní Bělá 146.72 km
Jednota Horní Bělá 146.8 km
čerpací stanice OMV, Draženov 147.04 km
Jednota Pňovany 147.13 km
Jednota Líšťany 147.2 km
Konzum Trhanov 147.94 km
Jednota Mladotice 149.07 km
čerpací stanice Benzina, Klenčí po... 149.08 km
Jednota Sytno 149.56 km
čerpací stanice OMV, Kladruby 150.66 km
Jednota Hvozd 150.72 km
čerpací stanice Benzina, Kladruby... 150.8 km
Konzum Postřekov 151.38 km
Konzum Miřkov 151.71 km
Jednota Kladruby 151.91 km
Konzum Nový Kramolín 151.99 km
Jednota Pernarec 152.18 km
Konzum Díly 152.3 km
Bankomat ČSOB 152.5 km
Bankomat Poštovní spořitelna 152.53 km
Bankomat Komerční banka 152.54 km
Bankomat GE Money Bank 152.63 km
Jednota Úněšov 152.68 km
Bankomat Česká spořitelna 152.68 km
Jednota Stříbro 152.85 km
Jednota Stříbro 153.32 km
Bankomat Česká spořitelna 153.56 km
čerpací stanice EuroOil, Poběžovic... 153.6 km
čerpací stanice Benzina, Stříbro... 153.68 km
Konzum Poběžovice 153.72 km
Jednota Stříbro 153.75 km
Jednota Žihle 153.89 km
Netto, Janahofer Str., Cham (D) 154.8 km
Norma, Hans-Eder-Str., Cham (D) 154.82 km
Netto Cham, Nunstinger Str., Cham ... 154.89 km
REWE, Werner-Von-Siemens-Str., Cha... 154.89 km
McDonalds Restaurant, Cham (D) 154.95 km
Intersport, Marktplatz, Cham (D) 155 km
Intersport, Schuegrafstrasse, Cham... 155.17 km
NKD, Helterhofstr., Cham (D) 155.18 km
Intersport, Rodingerstrasse, Cham ... 155.35 km
NKD, Rodinger Str., Cham (D) 155.37 km
Müller, Rodinger Str., Cham (D) 155.37 km
Konzum Mnichov 155.61 km
čerpací stanice EuroOil, Manětín... 155.71 km
čerpací stanice EuroOil, Manětín... 155.71 km
Konzum Vidice 155.83 km
Bankomat Poštovní spořitelna 156.16 km
Bankomat ČSOB 156.16 km
Jednota-cukrárna Manětín 156.22 km
Konzum Hostouň 157.71 km
Jednota Pláň 158.42 km
Jednota Nečtiny 158.49 km
Bankomat ČSOB 160.24 km
H & M Hennes & Mauritz, St... 161.16 km
Jednota Konstantinovy Lázně 162.05 km
čerpací stanice Shell, Bor u Tacho... 162.12 km
čerpací stanice Shell, Bor u Tacho... 162.3 km
Bankomat ČSOB 162.35 km
Bankomat Poštovní spořitelna 162.36 km
Jednota Stráž u Tachova 162.52 km
Konzum Bělá nad Radbuzou 162.66 km
Bankomat Poštovní spořitelna 162.75 km
čerpací stanice PAP OIL, Černošín... 163 km
Jednota Černošín 163.69 km
čerpací stanice Benzina, Bor u Tac... 164.06 km
Jednota Bezdružice 164.38 km
Jednota Bezdružice 164.4 km
Bankomat GE Money Bank 164.56 km
Jednota Bor u Tachova 164.61 km
Bankomat Česká spořitelna 164.69 km
Jednota Bor u Tachova 164.75 km
Jednota Lestkov 168.56 km
Jednota Přimda 169.1 km
čerpací stanice Benzina, Přimda 169.25 km
Jednota Staré Sedliště 171.51 km
Jednota Staré Sedliště 173.32 km
Bankomat UniCredit Bank 173.87 km
McDonalds, Rozvadov, Svatá Kateřin... 174.11 km
čerpací stanice Shell, Rozvadov, S... 174.28 km
Bankomat ČSOB 174.3 km
Bankomat Poštovní spořitelna 174.32 km
Bankomat Česká spořitelna 174.35 km
Jednota Hošťka 175.18 km
čerpací stanice EuroOil, Planá u M... 175.38 km
Bankomat Česká spořitelna 175.5 km
Jednota Planá 175.52 km
Bankomat GE Money Bank 175.67 km
Bankomat ČSOB 175.75 km
Bankomat Poštovní spořitelna 175.75 km
Bankomat UniCredit Bank 176.52 km
čerpací stanice Benzina, Tachov 176.54 km
Jednota Dlouhý Újezd 176.77 km
Jednota Rozvadov 176.79 km
Jednota Tachov 177.25 km
COOP DISKONT - Tachov 177.68 km
Jednota Chodová Planá 177.73 km
Jednota Tachov 177.75 km
Bankomat Česká spořitelna 177.9 km
Bankomat Poštovní spořitelna 177.92 km
Bankomat Česká spořitelna 177.94 km
Bankomat ČSOB 177.96 km
Bankomat GE Money Bank 177.99 km
Jednota Tachov 177.99 km
Jednota Tachov 177.99 km
Bankomat GE Money Bank 178.03 km
Bankomat Komerční banka 178.11 km
Jednota Tachov 178.12 km
Bankomat Poštovní spořitelna 178.17 km
Bankomat ČSOB 178.17 km
Bankomat ČSOB 178.19 km
Bankomat Poštovní spořitelna 178.19 km
Bankomat Česká spořitelna 178.22 km
Jednota Tachov 178.42 km
Jednota Tachov 178.66 km
Jednota Halže 183.21 km
Burger King, Neutraubling (D) 188.38 km
Jednota Lázně Kynžvart 191.02 km
Burger King, Max-Planck-Straße, Re... 191.3 km
NKD, Regensburg (D) 192.68 km
Edeka, Isarstraße, Regensburg (D) 192.96 km
McDonalds Restaurant, Vilsstraße, ... 193.12 km
REWE, Von-Seeckt-Str., Regensburg ... 193.16 km
Real, Donaustaufer Str., Regensbur... 193.23 km
Netto, Erbprinz-Franz-Joseph-Str.,... 193.49 km
Esprit, Weichser Weg, Regensburg (... 193.56 km
Kik, Regensburg (D) 193.6 km
Donau-Einkaufszentrum Regensburg (... 193.61 km
Lidl, Altmühlstr. 4, Regensburg (D... 193.62 km
McDonalds Restaurant, Weichser Weg... 193.67 km
Norma, Hornstraße, Regensburg (D) 193.68 km
Müller, Weichser Weg, Regensburg (... 193.69 km
Edeka center, Weichser Weg, Regens... 193.71 km
Rossmann, Hornstr., Regensburg (D) 193.72 km
Rossmann, Hans-Hayder-Str., Regens... 193.87 km
Takko Fashion, Regensburg (D) 193.89 km
McDonalds Restaurant, Franz-Hartl-... 194.11 km
Lidl, Merowinger Str., Regensburg ... 194.45 km
Netto, Holzgartenstr., Regensburg ... 194.47 km
Ernstings Family, Regensburg (D) 194.77 km
McDonalds Restaurant, Regensburg A... 194.79 km
McDonalds Restaurant, Maximilianst... 194.79 km
Esprit, Friedenstraße, Regensburg ... 194.86 km
Müller, Weiße-Lilien-Str., Regensb... 194.9 km
Burger King, Bahnhofstraße, Regens... 194.92 km
C&A, Regensburg (D) 194.94 km
Edeka, Neupfarrplatz, Regensburg (... 195.01 km
Norma, Steinweg, Regensburg (D) 195.04 km
McDonalds Restaurant, Arnulfplatz,... 195.54 km
Norma, Kumpfmühler Str., Regensbur... 195.81 km
Edeka, Bölckestraße, Regensburg (D... 196.32 km
Netto, Hochweg, Regensburg (D) 196.84 km
McDonalds Restaurant, Defreggerweg... 197.5 km
Edeka, Dr.Gessler Strasse, Regensb... 197.6 km
REWE, Prüfeninger Str., Regensburg... 197.89 km
Lidl, Prüfeninger Schloßstr., Rege... 197.9 km
REWE, Wernerwerkstr., Regensburg (... 198.05 km

mohlo by Vás zajímat

pomník Josefu Šustovi

batoh
pomník Josefu Šustovi
Šumava A-Z: památníky
Šumava: třeboňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

pamětní deska Juscelino Kubitschek de Ol...

batoh
pamětní deska Juscelino Kubitschek de Oliveira
Šumava A-Z: památníky
Šumava: třeboňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Šumavou je rozsáhlé zalesněné pohoří asi 120 km dlouhé, táhnoucí se podél jižní hranice České republiky ohraničené Vyšebrodským a Všerubským průsmykem. Je pramennou oblastí nejznámější české řeky Vltavy a pramení na ní i její významný levostranný přítok Otava. Šumava to je levná aktivní dovolená. Chcete si užít sportu a jiných aktivit nebo jen relaxovat a odpočívat? Máte rádi cykloturistiku, lyže, turistiku, in-line, lodě, rafty, koupání, rybaření, outdoor aktivity? Toto je ta pravá dovolená v krásné šumavské přírodě! Na Šumavě je možno se celoročně pasivně i aktivně, využívat rozsáhlých sítí značených cyklostezek a turistických tras, sjezdovky s vleky, kilometry upravených běžeckých stop - o jejich upravenosti on-line přes net informuje Bílá stopa. Levné ubytování Šumava a dovolená na Šumavě to jsou levnější penziony a hotely pro vaší levnou dovolenou. Je to ale také i levná dovolená na chalupě k pronajmutí. Vyberte si, jak si přejete strávit svou dovolenou na Šumavě. Ubytování na Šumavě je ideální jak pro zimní dovolenou na horách, tak i pro aktivní letní dovolenou na kolech i pro rodiny s dětmi. Oblast Šumavy s mimořádnou hodnotou přírodního prostředí, které ještě nebylo rozhodujícím způsobem negativně poznamenáno lidskou činností, byla v prosinci roku 1963 vyhlášena Chráněnou krajinnou oblastí (CHKO). Národní park Šumava se táhne od Železnorudské kotliny na západě, zahrnuje oblast Šumavských plání v okolí Kvildy a dál sleduje jeho hranice tok Teplé Vltavy až k Nové Peci u Lipenského jezera. Zahrnuje i Trojmezenskou hornatinu s masivem Plechého. K přírodním zajímavostem Železnorudska patří také Prášilské jezero a jezero Laka. Směrem k severu přechází Šumava většinou zvolna v poměrně členité a rozsáhlé Šumavské podhůří, do které spadá okolí Vimperka a Vimperská vrchovina. Chloubou Šumavy není pouze nedotčená příroda, ale také kulturní památky. Šumava disponuje mnoha rozličnými rekreačně-sportovními, ubytovacími, stravovacími a dalšími zařízeními, která vytvářejí kvalitní základnu pro prožití příjemné a spokojené zimní a letní rekreace. K dispozici jsou hotely, penziony, apartmány, kempy, chaty a chalupy, chalupy s bazénem, chalupy na horách, apartmány na horách. Ubytování na horách, u vody. Pro rybáře, pro motorkáře, pro cyklisty, pro lyžaře. Více na http://www.sumava.cz/.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

Rozluštění záhady bylo vpravdě velmi jednoduché. Vojta vylomil už předdávnem mříž ze zdiva při okně komory na trávu, aby jím mohl vylézt přímo do sadu; odšoupl ji pak jediným sáhnutím ruky, kdykoli se touto cestou chtěl brati, a vrátiv se, zase ji přikládal, ovšem velice povrchně, ale znát napohled nebylo ničeho; liboval si v takovém konání, jímž kryl své noční výpravy způsobem pro nezasvěcené tajemným a svrchovaně záhadným. Opatřil si vedle toho háky a paklíče, jimiž kterýkoli zámek v domě a také u dvířek sousedů otvíral a které na různých místech uschovával, krátě si takto své cesty a zahlazuje všeliké stopy po sobě; ježto nikde ničeho nebral, nikde také podezření nevzešlo a nikdo nepřipadl na jeho spády, ba, tušení o nich neměl.

„Musím doskočit dnes ještě do Selce," vece Vojta po krátké přestávce; „třeba odevzdat Železnému tuhleto. Odveze to časně ráno do Budějovic."

Natáhl rámě, sáhl do křoví, vytáhl cosi, čeho ve tmě nebylo lze rozeznati, načež, uchopiv ruku Apoleninu, dodal:

„Sáhni!"

„Aj — zajíc... dva zajíci," vece dívka, hmatajíc naznačeným směrem.

„A dvě koroptve taky," smál se hoch; „to všecko se dnes chytilo. Železný mi za to dá zlatý šedesát krejcarů."

Václav i Apolena znali tohoto Železného a věděli také, že udržoval styky s Vojtou. Byl to domkář ze Selce, který se tam zakoupil před nějakým časem. Svého řemesla byl zedníkem, a když se do Selce přistěhoval a domek tam koupil, také zedničil, ale záhy toho nechal, opatřil si koně a karku a provozoval všelijaké obchody s mlékem, s máslem, se slámou a různými plodinami, s nimiž dojížděl do Budějovic, do Vodňan a do Netolic, kde je prodával. Požíval pověsti dosti nekalé a mluvilo se všeobecně, že překupuje od zlodějů a pytláků; než, dokázati se mu ničeho nemohlo, a věděl-li kdo přece, vedle panujících zásad v příčině nemíchání se do věcí, z nichž mohly povstat opletačky s úřady, nepověděl. Viděli — neviděli, slyšeli — neslyšeli. Že by udržoval styky s Vojtou, o tom vpravdě neproslýchalo se ni nejmenšího, a Václav s Apolenou by o tom také nebyli věděli, kdyby hoch sám jim to nebyl pověděl; řekl jim to pak, jako vůbec je zasvětil do svého konání, poněvadž i on se neubránil přirozené potřebě každého člověka sdíleti se s někým o svých činech a buditi obdiv aspoň v malém kroužku svých bližních, ukazovati, ne-li všem, tož přece některým svou převahu, buďsi tato fyzická nebo duševní. Poddával se v tom zákonu odvěkému, že nelze člověku stati na světě samotnému a beze styků se všemi ostatními. Vyličoval jim Železného po svém. Zveličoval jeho chytrost a dovednost a stavěl ho po bok Lochmoutovi, sebe pak ovšem ještě nad ně...

„Mnoholipak už máš peněz, Vojto ?" tázala se Apolena.

„Nu, na dvě flinty by jich už bylo," odvětil hoch.

„Můj Bože! na dvě flinty už! To je moc peněz! Táta řekl ondyno, že dobrá flinta stojí aspoň čtyřicet zlatých."

„Stojí taky víc a taky míň — jak se to vezme a jak si to člověk dovede zaonačit při nákupu. Ale flinty není dost, musí být taky na náboj. Já, než začnu doopravdy, musím mít flint aspoň deset, aby člověk měl všude nějakou po ruce. A pistolí třeba taky mít, zas na obranu, víš! Potom si musím opatřit větší a lepší čeřeny a sítě. To všecko stojí peníze. Bude třeba ještě dlouho pracovat, než se zmohu na tohle všecko."

Žár nelíčeného obdivu vyšlehl z očí dívčiných.

„A co teď chytáš do oka, budeš střílet, vid?" pravila. „Umíš přece střílet, ale nikdy jsi nám o tom nepovídal..."

„Kdo má dobré oči a pevnou ruku, umí také střílet," odpověděl Vojta... „Ještě jsem nestřílel, ale nestarej se! — Až bude čas, budu to umět! Umím rozebrat flintu a zase ji složit. Vím dokonale, jak to v ní vypadá. Lochmout sám mi to ukázal. Ostatně, vždyť budu vojákem a na vojně se vycvičím; podíváte se, až se vrátím."

„Na vojnu půjdeš za dva roky," pravil Václav; „já za tři."

„Tři roky tam bude," vece Apolena; „bude mi tu smutno bez tebe."»

„Smutno — nesmutno," odtušil velkopanským tónem; „jakáž pomoc! Musíš to vydržet!"

Neodpověděla, hlava sklesla trochu níže k zemi. Mlčeli chvíli všichni; bylo slyšet jen jemné, vysoko naladěné bzučení komárů, poletujících jim okolo hlavy, a šustění o sebe se otírajících bosých nohou Apoleniných.

„Ty potvory mě zrovna žerou," zašeptala dívka.

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky