Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

Schwarzenberská hrobka Domanín, Třeboň

Šumava

kategorie: kultura a památky
podkategorie: kaple
kategorie 2: kultura a památky
podkategorie 2: pamětihodnosti
lokalita: třeboňsko
GPS: 48°59'38.065"N, 14°45'56.144"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Výstavbu nového místa posledního odpočinku Schwarzenberků iniciovala v Třeboni kněžna Eleonora, manželka Jana Adolfa II. Schwarzenberka, když z prostorových i hygienických důvodů (které nařizovaly, že se musí pohřbívat do země, pokud nebude hrobka důsledně oddělena od sakrálního prostoru kostela, a také že se těla musí balzamovat před uložením do dvouplášťové rakve) přestal vyhovovat jako pohřebiště kostelík sv. Jiljí u Domanína. Hrobka se nachází nedaleko Třeboně, asi 1 km od třeboňského zámku v anglickém parku při jihovýchodní straně rybníka Svět. Před vlastní stavbou bylo nutno vybudovat kanál k odvodnění prostoru hrobky, zapuštěné pod úrovní terénu. Stavbu dvoupodlažní budovy s monumentálním schodištěm navrhl podle vzoru italského Campo Santo. Projekt nové hrobky navrhl významný rakouský architekt Jan Schmidt. Nebyl ale dostatečně obeznámen s problematickou podloží, proto jej podle místních podmínek upravil knížecí stavitel Damasius Deworetzky, spolutvůrce přestavby zámku Hluboká. Stavbu, která probíhala v letech 1874 – 1877, řídil knížecí stavitel Karel Kühnel. Pomáhali mu tesařský mistr Jan Stifter a stavitelský elév Ludvík Kindermann. Na stavbě hrobky se podíleli řemeslníci z celých jižních Čech. Práce na stavbě začaly 14.července 1874. Vybudoval se složitý odvodňovací systém hrobky, zapuštěný pod úroveň terénu. Vodu od stavby odváděl 60 cm široký a 2 m hluboký kanál. Omítku cihelného zdiva tvořila směs starého hašeného vápna, říčního písku, sádry a vodního skla, které zajišťovalo impregnaci. Cihly byly páleny ve zvláštní cihelně nedaleko na břehu Opatovického rybníka, při velmi vysokých teplotách, kdy docházelo k natavení pískových zrnek v cihelné hmotě, což jim zajišťovalo zvláštní rudohnědou barvu a vysokou tvrdost. Na ostění oken a dveří byl z Českého ráje a rakouských nalezišť dovezen mušlový vápenec. Kovolijecké prvky byly dodány převážně z kovolijecké dílny Petra Steffense, zřízené z bývalého kláštera ve Zlaté Koruně. Za 2,5 roku výstavby bylo prostavěno přes 251 000 zlatých. Kapli Božského vykupitele vysvětil dne 29.července 1877 pražský arcibiskup kardinál Bedřich Schwarzenberg, bratr knížete Jana Adolfa II. Novogotický oltář z bílého pískovce, sádry a mramoru je dílem sochaře Josefa Pokorného. V hrobce byly v rakvích během let postupně uloženy ostatky (i symbolicky) 27 příslušníků rodu, mezi nimi i kněžna Eleonora, která zemřela v roce 1873 a otevření hrobky se nedočkala. Těla jsou nabalzamovaná a uložena v dvouplášťových rakvích. Každý z členů rodu skrývá zajímavý životní příběh. Schwarzenberkové většinou umírali na nemoci, jako byl záškrt, zápal plic či tragická úmrtí. Ačkoliv jsou v hrobce uložena těla Schwarzenbergů, jejich srdce se nacházejí ve zvláštních schránkách v Českém Krumlově, s výjimkou srdce dítěte kněžny Eleonory, "malého prince", jenž tragicky zahynul při nehodě kočáru. V roce 1888 byla v blízkosti postavena fara a okolí bylo upraveno jako anglický park. Poslední pohřeb se zde uskutečnit v roce 1939; do roku 1948 se zde denně sloužily mše. Novogotická stavba ve tvaru pravidelného šestiúhelníku je dvoupodlažní. Prostor kaple, zasvěcené Božskému Vykupiteli, byl vyzdoben oltářem, který zhotovil sochař Josef Pokorný z bílého pískovce, sádry a istrijského mramoru. Zvláštností hrobky je oltář, který je i v kryptě situován na jih. Na makovici věže je nápis, sepsaný místním děkanem Františkem Touškem, na němž jsou zapsáni mimo jiné i hlavní dodavatelé stavby. Samotná hrobka se nachází pod hladinou rybníka Svět, a proto je kolem ní vzduchový kanál široký 60 cm a hluboký 2 m. Má podle tehdejších předpisů vlastní vchod, malá neprůhledná okna a vnitřní cirkulaci vzduchu. V hrobce je také mramorový sarkofág, který vytvořil Alexandr Trippel v roce 1789 . Na třech deskách jsou zde vyryty texty smutečních telegramů, jež sem poslal císař František Josef. Kaple je zasvěcena Božskému Vykupiteli. Nachází se v ní novogotický oltář z bílého pískovce, sádry a mramoru zhotovený sochařem Josefem Pokorným. Oltář je obrácen na jih místo na východ podle přání Schwarzenbergů, kteří chtěli mít vchod obrácen k Třeboni. Okenní skla jsou šedočerně zbarvená, šedou barvu tvoří leptaný vzor, domalovaný černým dekorem. V létě jsou v kapli pořádány večerní koncerty a pěvecká vystoupení, vystupoval zde například Spirituál kvintet a houslový virtuos Václav Hudeček (2011). V roce 1947 byla hrobka zestátněna na základě zvláštního zákona zvaného Lex Schwarzenberg. Proti zestátnění hrobky podala soudní žalobu dědička rodu Alžběta Pezoldová (dcera Jindřicha Schwarzenberga, pravnučka stavebníka hrobky). Okresní soud v Jindřichově Hradci žalobu zamítl. Po odvolání k Ústavnímu soudu však tento žadatelce 7.ledna 2009 vyhověl s odůvodněním, že zabavení hrobky představovalo porušení práva na ochranu rodinného života a vrátil případ zpět k okresnímu soudu. Tím byla hrobka z působnosti Lex Schwarzenberg vyňata a bylo zahájeno dědické řízení, ve kterém vznesli nárok jak Alžběta Pezoldová, tak Karel Schwarzenberg. V říjnu 2009 okresní soud v Jindřichově Hradci rozhodl, že právoplatným dědicem hrobky je Karel Schwarzenberg, proti čemuž se Alžběta Pezoldová rozhodla odvolat. Rozhodnutí okresního soudu, že jediným účastníkem dědického řízení po Adolfu Schwarzenbergovi může být pouze Karel Schwarzneberg (nikoliv Alžběta Pezoldová), zopakoval v červnu 2010 i krajský soud v Českých Budějovicích v otázce jiné žaloby Pezoldové, v níž si nárokovala pozemky přilehlé ke hrobce a tímto byla její žaloba zamítnuta s tím, že na nich nemá žádný zájem, protože po Adolfovi Schwarzenbergovi dědit nemůže.

odkaz: není

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Stará Pošta, Hartmanice - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

fara, Schwarzenberská hrobka, Domanín

batoh
fara, Schwarzenberská hrobka, Domanín
Šumava A-Z: fary
Šumava: třeboňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Anglický krajinářský park, Třeboň

batoh
Anglický krajinářský park, Třeboň
Šumava A-Z: odpočinek
Šumava: třeboňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Boží muka u Schwarzenberské hrobky, Třeb...

batoh
Boží muka u Schwarzenberské hrobky, Třeboň
Šumava A-Z: církevní
Šumava: třeboňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

hrob Jiřího Hanzelky

batoh
hrob Jiřího Hanzelky
Šumava A-Z: pamětihodnost...
Šumava: třeboňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
fara, Schwarzenberská hrobka, Doma... 0.09 km
Anglický krajinářský park, Třeboň... 0.27 km
Boží muka u Schwarzenberské hrobky... 0.32 km
hrob Jiřího Hanzelky 0.43 km
hřbitov Domanín 0.44 km
kostel sv. Jiljí, Domanín 0.44 km
Peníze nebo život 0.5 km
koupaliště Ostende, rybník Svět... 0.52 km
Pan Tau a zlatý kufr 0.62 km
socha rybáře, Třeboň 0.71 km
rybník Svět 0.78 km
pláž U Světa, rybník Svět, Třeboň... 0.86 km
plavba po rybníku Svět, Třeboň 0.9 km
NS Okolo Třeboně 0.91 km
NS Rožmberk 0.91 km
pomník Josefu Šustovi 0.92 km
NS kolem Světa 0.92 km
Šusta Josef 0.92 km
lidové pověsti o Krčínovi z Jelčan... 0.92 km
socha Jakuba Krčína na hrázi rybní... 0.92 km
Krčín Jakub z Jelčan a Sedlčan 0.92 km
Opatovický rybník 0.93 km
městské opevnění Třeboň 0.95 km
sv. Jan Nepomucký, Třeboň 0.96 km
CHKO Třeboňsko 0.96 km
Schwarzenberský seník, Třeboň 0.98 km
Novohradská brána, Třeboň 0.99 km
zámecká kašna s hlavami Turků, Tře... 1.02 km
pomník padlých WWII, pivovar Regen... 1.03 km
Svinenská brána, Třeboň 1.04 km
zámecký park Třeboň 1.04 km
synagoga Třeboň 1.05 km
pivní kašna, pivovar Regent Třeboň... 1.05 km
pivovar Regent, Třeboň 1.05 km
Pivní putování - 8. díl - Jižní Če... 1.05 km
zámek Třeboň 1.06 km
kašna v zámeckém parku, Třeboň... 1.07 km
Pan Vok odchází 1.08 km
pamětní deska Mikuláš Rutard z Mal... 1.13 km
Šusta Josef Prof. Ph.Dr. 1.13 km
pamětní deska Josef Šusta 1.13 km
Stříbrná paruka 1.15 km
Tereziánská kasárna, 531. rtr, Tře... 1.16 km
Třeboňská nocturna 1.16 km
divadlo J. K. Tyla, Třeboň 1.17 km
pamětní deska Stanislav Muž 1.17 km
infocentrum Třeboň 1.17 km
Mariánský sloup, Třeboň 1.18 km
kašna na náměstí Třeboň 1.18 km
Stará radnice, Třeboň 1.18 km
pomník padlých WWI, Třeboň 1.2 km
Na cestě po Třeboňsku 1.2 km
Rybářské slavnosti Třeboň 1.2 km
Třeboň 1.2 km
Volf František 1.2 km
Všichni moji blízcí 1.2 km
věž radnice Třeboň 1.2 km
pomník padlých WWI i II, Třeboň... 1.2 km
sv. Jan Nepomucký, Třeboň 1.2 km
Budějovická brána, Třeboň 1.21 km
Spořitelna Třeboň 1.23 km
NS zdraví Třeboň - Hradeček 1.23 km
Hradecká brána, Třeboň 1.26 km
Prsten třeboňské madoně, Jaroslav ... 1.26 km
kostel Panny Marie Královny a sv. ... 1.26 km
Výprava za českými čerty - Čertovs... 1.27 km
augustiniánský klášter a kostel Pa... 1.28 km
pamětní deska Jan Pernikář 1.29 km
pamětní deska František Heřmánek... 1.29 km
Heřmánek František 1.29 km
Pernikář Jan, generál, pilot 245 S... 1.3 km
Vejvoda Ladislav 1.3 km
Povídky a zajímavosti Třeboňska, L... 1.3 km
správcovský dům, Třeboň 1.33 km
pamětní deska J.K. Tyl, Třeboň 1.34 km
kaple výklenková Třeboň 1.36 km
Bertiny lázně Třeboň 1.39 km
kostel sv. Alžběty, Třeboň 1.39 km
hrob Ota Jan Hrbek 1.4 km
pomník padlých WWII, rodina Slavíč... 1.42 km
hřbitov Třeboň 1.42 km
vlaková zastávka Třeboň lázně... 1.73 km
HSZ Jihočeského kraje - Požární st... 2.07 km
kaple Třeboň 2.26 km
kaple Pod Kopečkem, Třeboň 2.35 km
nádraží Třeboň 2.41 km
Pyšná princezna 2.53 km
Třeboňské seníky 2.53 km
Kotěrova vodárenská věž, Třeboň... 2.55 km
umělý válcový mlýn Josefa Jindry, ... 2.94 km
Mlýnský rybník, Třeboň 2.98 km
Stupský rybník, Třeboň 2.98 km
mlýn u svatého Víta, Třeboň 3.07 km
pomník padlých WWI, Domanín 3.1 km
dětské hřiště Domanín 3.1 km
pamětní deska Juscelino Kubitschek... 3.11 km
kaple sv. Václava, Domanín 3.11 km
Domanín 3.11 km
kaple Panny Marie, Břilice 3.15 km
SDH Břilice 3.15 km
Břilice 3.16 km
pomník padlých WWI, Břilice 3.18 km
Kubitschek de Oliveira Juscelino 3.21 km
kaple sv. Víta, Třeboň 3.22 km
Kluci v akci, Domácí ryba z Třebon... 3.25 km
hříšná Pergolína - Josef Nálepa, r... 3.27 km
rybník Zadní Kouty 3.35 km
židovský hřbitov Třeboň 3.76 km
kaple Spolí 4.48 km
Spolí 4.53 km
úkryt Karla Čurdy, Nová Hlína 4.82 km
Nová Hlína 4.84 km
dětské hřiště Nová Hlína 4.86 km
Čurda Karel 4.86 km
Krvavá léta - Zrádce Karel Čurda... 4.86 km
rybník Káňov 5.02 km
Byl jednou jeden král... 5.23 km
kamenný most přes rybník Vítek 5.23 km
Z pekla štěstí 5.23 km
rybník Vítek 5.35 km
rybník Rožmberk 5.74 km
PR Výtopa u Rožmberka 5.84 km
kamenný most Lužnice, Stará Hlína... 6 km
Pan Vok odchází 6 km
Kluci v akci, Vánoční ryba z Třebo... 6.03 km
Svatby pana Voka 6.05 km
Krátký Radovan 6.16 km
Stará Hlína 6.16 km
kaple sv. Václava a Panny Marie, S... 6.18 km
pomník padlých WWI i II, Stará Hlí... 6.18 km
dětské hřiště Stará Hlína 6.19 km
rožmberská bašta a bobrovna, rybní... 6.26 km
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšov... 6.52 km
Libín u Třeboně 6.54 km
SDH Libín 6.56 km
vlaková zastávka Lužnice 6.75 km
Kojan Jan 7.08 km
SDH Kojákovice 7.26 km
kaple sv. Jiří, Kojákovice 7.3 km
pomník padlých WWI, Kojákovice 7.31 km
Kojákovice 7.33 km
kovárna Kojákovice 7.35 km
dětské hřiště Kojákovice 7.39 km
infocentrum Kojákovice 7.42 km
Venkovské ekomuzeum růže, Kojákovi... 7.43 km
vlaková zastávka Majdalena 7.44 km
SDH Mladošovice 7.57 km
přenesený kostel sv. Bartoloměje, ... 7.65 km
kostel sv. Bartoloměje, Mladošovic... 7.65 km
Lužnice u Třeboně 7.67 km
pomník padlých WWI i II, Lužnice... 7.67 km
Mladošovice 7.67 km
Třebízský Václav Beneš 7.67 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Lužnic... 7.68 km
kostel sv. Máří Magdalény, Majdale... 7.89 km
pomník padlých WWI i II, Majdalena... 8.01 km
Majdalena 8.01 km
hřbitov Majdalena 8.02 km
Štěpánovice u Třeboně 8.27 km
Slavošovice u Ledenice 8.42 km
kaple Slavošovice 8.44 km
Malé muzeum piva Slavošovice 8.46 km
jilm ve Slavošovicích 8.48 km
nádraží Majdalena 8.9 km
Hadač Václav Antonín 9.07 km
Petrovice u Mladošovic 9.07 km
Koštěnický potok 9.12 km
Olbracht Ivan 9.19 km
Mláka 9.27 km
kaple Lhota u Mladošovic 9.77 km
Pilař 9.79 km
Lhota u Mladošovic 9.79 km
Pavelcův rybník 9.8 km
rybník Nový Kanclíř 10.12 km
Kosky 10.16 km
hřbitov Lutová 10.44 km
kostel Všech svatých, Lutová 10.46 km
fara Lutová 10.49 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Lutová... 10.55 km
rybník Starý Kanclíř 10.58 km
Bukač Luděk PhDr. 10.58 km
Lutová 10.58 km
pomník Theodor Havlis 10.58 km
pomník padlých WWI, Lutová 10.62 km
Plavecký mariáš 10.95 km
Žíteč 10.97 km
dětské hřiště Žíteč 10.97 km
kaple Žíteč 10.98 km
pískovna Cep 11.03 km
pomník padlých WWI, Žíteč 11.06 km
Tchán 11.13 km
dětské hřiště Vrcov 11.27 km
pomník padlých WWI, Vrcov 11.27 km
SDH Vrcov 11.31 km
Vrcov 11.37 km
kaple sv. Anny, Vrcov 11.4 km
Křížek Milan 11.58 km
Vančura Josef, prof. JUDr. 11.58 km
Schuster Jan Rafael 11.58 km
Lišov 11.58 km
hřbitov Ledenice 11.62 km
kostel sv. Václava, Lišov 11.75 km
kaple Hamr u Chlumu u Třeboně 11.84 km
Hamr u Chlumu u Třeboně 11.88 km
rybník Velká Černá 11.91 km
pomník padlých WWI, Hamr u Chlumu ... 11.94 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Šalman... 12.1 km
židovský hřbitov Stráž nad Nežárko... 12.1 km
Šalmanovice 12.11 km
SDH Chlum u Třeboně 12.24 km
pomník padlých WWI i II, Chlum u T... 12.49 km
kašna Chlum u Třeboně 12.5 km
Chlum u Třeboně 12.5 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ch... 12.52 km
sochy světců, Chlum u Třeboně 12.54 km
kaple Libořezy 12.54 km
Srpnová neděle 12.55 km
pomník padlých WWI i II, Ledenice... 12.57 km
kašna Ledenice 12.58 km
Sládek Ferdinand Rudolf 12.59 km
Rostropovič Mstislav Leopoldovič 12.59 km
Ledenice 12.59 km
Hajšman Vlastimil 12.59 km
křížová cesta, Chlum u Třeboně... 12.59 km
Libořezy 12.59 km
kostel sv. Vavřince, Ledenice 12.61 km
Kroiher František Jan 12.61 km
fara Ledenice 12.65 km
radnice Ledenice 12.66 km
pomník padlých WWI, Libořezy 12.69 km
zámek Chlum u Třeboně 12.71 km
Ferdinand d´Este František Karel L... 12.71 km
socha sv. Anny, Chlum u Třeboně 12.74 km
socha sv. Jana Nepomuckého, Chlum ... 12.76 km
kaple hřbitovní Panny Marie Bolest... 12.95 km
hřbitov Stráž nad Nežárkou 12.97 km
metodistická modlitebna a kaple, S... 13.15 km
rybník Hejtman 13.16 km
SDH Stráž nad Nežárkou 13.19 km
kašna dolní Stráž nad Nežárkou... 13.26 km
Suchdol nad Lužnicí 13.28 km
Zahořanský hon, Alois Jirásek 13.3 km
kašna horní Stráž nad Nežárkou... 13.3 km
pomník Emy Destinnové, Stráž nad N... 13.3 km
Stráž nad Nežárkou 13.34 km
sv. Jan Nepomucký, Stráž nad Nežár... 13.36 km
pamětní deska osvobození, Stráž na... 13.36 km
radnice Stráž nad Nežárkou 13.36 km
zámecká kašna Stráž nad Nežárkou... 13.37 km
kašna Stráž nad Nežárkou 13.37 km
pomník padlých WWI i II, Stráž nad... 13.37 km
busta Emy Destinnové, Stráž nad Ne... 13.41 km
zvonice a věž Stráž nad Nežárkou... 13.41 km
Destinnová Ema 13.41 km
zámek a hrad Stráž nad Nežárkou... 13.41 km
muzeum Emy Destinnové, Stráž nad N... 13.41 km
výcvikové středisko 15. bPS, Stráž... 13.41 km
kostel sv. Petra a Pavla, Stráž na... 13.44 km
hrob neznámého vojáka Wehrmachtu, ... 13.47 km
příhradový silniční most Nežárka, ... 13.51 km
mlýn Plavsko, Stráž nad Nežárkou... 13.55 km
věžový vodojem Borovany 13.59 km
SDH Suchdol nad Lužnicí 13.76 km
radnice Borovany 13.81 km
sousoší sv. Jana Nepomuckého, Boro... 13.83 km
pranýř, Borovany 13.84 km
Kholl Josef, generálmajor 13.84 km
Grand - Generál Josef Kholl ve svě... 13.84 km
Barokní srdce Evropy - Města 13.85 km
Borovany 13.85 km
pomník Jana Žižky, Borovany 13.87 km
kaple Panny Marie Karmelské, Borov... 13.92 km
infocentrum Borovany 13.93 km
kostel Navštívení P. Marie, Borova... 13.94 km
zámek Borovany 13.94 km
fara Borovany 13.96 km
kašna Borovany 13.96 km
bazén Borovany 14.02 km
vlaková zastávka Suchdol nad Lužni... 14.07 km
zámecká zahrada Borovany 14.08 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Suchdo... 14.19 km
Plavecká kovárna, Plavsko 14.24 km
SDH Plavsko 14.27 km
kostel sv. Mikuláše, Suchdol nad L... 14.28 km
Plavsko 14.32 km
kaple Plavsko 14.34 km
bunkr (řopík) X.a/15/C 14.35 km
dětské hřiště Plavsko 14.35 km
nádraží Borovany 14.52 km
Tušť 14.6 km
Dvorec u Borovan 14.77 km
kaple Dvorec 14.8 km
socha sv. Jana Nepomuckého, u most... 14.83 km
lípa u Stropnice 14.83 km
kamenný most Stropnice, Borovany 14.87 km
Radostice u Borovan 15.03 km
vlaková zastávka Radostice 15.28 km
rybník Pražan, Borovany 15.53 km
ZOO Dvorec 15.68 km
Trocnov 15.76 km
letecký souboj Fw 190 vs. Lightnin... 15.78 km
Jiříkovo Údolí 15.84 km
kostel Jiříkovo Údolí 15.9 km
Votrubů rybník, Borovany 15.92 km
půda plná pohádek, mlýn Borovany... 15.97 km
Borovanský mlýn 15.98 km
studna u Mikšova statku 16.07 km
rybník Grandlový 16.14 km
rybník Horní a Dolní Trocnov 16.16 km
rybník Žižkovec 16.24 km
muzeum husitského hnutí a Jana Žiž... 16.25 km
vražda Soňi Illeové 16.28 km
Hatínský klen - javor Marie Terezi... 16.36 km
Paměť stromů - 9. díl - Hatínský j... 16.36 km
Paměť stromů - 7. díl - Trocnov, M... 16.4 km
Žižka Jan 16.4 km
památník Jana Žižky z Trocnova 16.4 km
nádraží Trocnov 16.5 km
Velký hatínský rybník 16.53 km
Hatín 16.58 km
pomník padlých WWI, Hatín 16.59 km
památník osvobození Hatín 16.62 km
tvrz (zaniklá) Lásenice 16.97 km
Tvrz, Václav Šorel 16.97 km
hřbitov Dobrá Voda (třebotovický) ... 16.98 km
hrob Lt Robert W. Whitehead 16.99 km
Chittussi Antonín 17.04 km
Srubec 17.06 km
Malá lásenická galerie 17.11 km
Hájek Karel 17.12 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Láseni... 17.2 km
hřbitov Dobrá Voda u Českých Buděj... 17.29 km
pomník padlých WWI, Lásenice 17.32 km
kaple výklenková na mostě, socha s... 17.35 km
mlýn Lásenice 17.38 km
Lásenice 17.39 km
Ostrolovský Újezd 17.43 km
památník Lt Robert W. Whitehead 17.44 km
kaple, Dobrá Voda u Českých Budějo... 17.49 km
socha Mistra Jana Husa, Dobrá Voda... 17.53 km
kostel Panny Marie Bolestné, Dobrá... 17.53 km
Barokní srdce Evropy - Mistři 17.53 km
Křížová cesta, Renáta Štolbová... 17.55 km
Štolbová Renata Klogner 17.55 km
křížová cesta, Dobrá Voda u Českýc... 17.56 km
fara nová Dobrá Voda u Českých Bud... 17.59 km
fara stará Dobrá Voda u Českých Bu... 17.62 km
kaple nad pramenem, Dobrá Voda u Č... 17.71 km
Dobrá Voda u Českých Budějovic 17.74 km
přírodní park Homolka - Vojířov... 17.76 km
Strážkovice 17.79 km
pomník padlých WWI i II, Roseč 18.23 km
kostel sv. Šimona a Judy, Roseč 18.24 km
Roseč 18.24 km
fara Roseč 18.25 km
radnice Roseč 18.27 km
Houbový park, Roseč 18.42 km
muzeum fosílií Roseč 18.44 km
bunkr (řopík) 182/33/A-140Z 18.65 km
Novoveský dvůr 18.84 km
Jakulský rybník 18.85 km
nejsevernější bod Rakouska 18.85 km
pomník padlých WWI, Halámky 19.06 km
HZS Jihočeského kraje - požární st... 19.15 km
Novomlýnský rybník, Peršlák 19.16 km
Kámen republiky, Peršlák 19.2 km
14. rota PS, Nový Vojířov 19.22 km
most do údolí lásky Rottal 19.23 km
Halámky 19.24 km
nádraží Nové Hrady 19.26 km
hřbitov bývalý Trhové Sviny 19.3 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Tr... 19.37 km
pamětní deska Ladislav Stráský 19.41 km
milník do Nových Hradů, Trhové Svi... 19.41 km
Hácha Emil 19.41 km
Krvavá léta - Tragický osud prezid... 19.41 km
pamětní deska Emil Hácha, Trhové S... 19.41 km
rodný dům Emila Háchy, Trhové Svin... 19.41 km
pomník padlých WWI i II, Trhové Sv... 19.45 km
kašna Trhové Sviny 19.45 km
socha sv. Jana Nepomuckého, Trhové... 19.46 km
Festival dechových hudeb Karel Val... 19.47 km
Trhové Sviny 19.47 km
Valdauf Karel 19.47 km
radnice Trhové Sviny 19.47 km
Hodův mlýn, Ratiboř 19.49 km
muzeu užitkových vozidel, Trhové S... 19.51 km
infocentrum Trhové Sviny 19.51 km
Svatojánský věneček 19.57 km
Řevňovice 19.61 km
NS Trhosvinensko 19.62 km
fara Jednoty českobratrské, Trhové... 19.66 km
kostel Československé církve husit... 19.7 km
Svatojánský věneček 19.73 km
pomník padlých WWI, Byňov 19.76 km
pomník padlých WWII, Trhové Sviny... 19.82 km
Byňov 19.86 km
kaple Byňov 19.91 km
Ratiboř 19.91 km
Zlatá stoka 19.95 km
Dým bramborové natě 19.99 km
ubytování v okolí

Rekreace na Lipně

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování:
Šumava: lipensko
šumavská obec: Frymburk

ubytování s kapacitou:
cena ubytování: od 0 Kč detail

penzion 9001, Přední Výtoň

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: penzion
Šumava: lipensko
šumavská obec: Přední Výt...

ubytování s kapacitou: 31
cena ubytování: od 430 Kč detail
akce v okolí

  • Filtrovat podle data:

     datum od
     Select

     datum do
     Select

firmy v okolí
Bankomat GE Money Bank 1.1 km
Bankomat Česká spořitelna 1.12 km
Bankomat ČSOB 1.16 km
Bankomat ČSOB 1.16 km
Bankomat Poštovní spořitelna 1.17 km
Bankomat Poštovní spořitelna 1.19 km
Bankomat Česká spořitelna 1.21 km
Bankomat Komerční banka 1.23 km
Bankomat Poštovní spořitelna 1.37 km
Bankomat ČSOB 1.37 km
Bankomat Poštovní spořitelna 1.4 km
Bankomat ČSOB 1.41 km
čerpací stanice Shell, Třeboň 1.91 km
Tempo market Třeboň 2.07 km
čerpací stanice Benzina, Třeboň... 2.59 km
čerpací stanice PAP OIL, Třeboň... 2.74 km
čerpací stanice EuroOil, Lomnice ... 11.01 km
Jednota Lišov 11.59 km
Bankomat GE Money Bank 11.59 km
Bankomat Česká spořitelna 11.67 km
čerpací stanice EuroOil, Chlum u T... 12.38 km
Jednota Ledenice 12.57 km
čerpací stanice EuroOil, Lišov 12.68 km
Bankomat Česká spořitelna 12.82 km
Bankomat Česká spořitelna 13.68 km
čerpací stanice Benzina, Suchdol n... 13.7 km
Bankomat GE Money Bank 14.04 km
Bankomat Česká spořitelna 14.22 km
Jednota Borovany 14.83 km
Jednota Adamov 16.35 km
Bankomat Česká spořitelna 18.39 km
Jednota Neplachov 19.23 km
Bankomat Česká spořitelna 19.25 km
čerpací stanice Benzina, Trhové Sv... 19.28 km
Jednota Trhové Sviny 19.34 km
čerpací stanice EuroOil, České Bud... 19.35 km
čerpací stanice PAP OIL, Trhové Sv... 19.36 km
Bankomat GE Money Bank 19.43 km
Bankomat Česká spořitelna 19.51 km
Bankomat Komerční banka 19.52 km
Bankomat UniCredit Bank 20.4 km
Bankomat GE Money Bank 20.4 km
TREFA České Budějovice 20.43 km
Bankomat Komerční banka 20.43 km
Bankomat Česká spořitelna 20.45 km
Bankomat ČSOB 20.45 km
Bankomat Poštovní spořitelna 20.45 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 20.49 km
McDonalds, OD Prior, České Budějov... 20.68 km
Prior České Budějovice 20.73 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 20.77 km
Bankomat Raiffeisenbank 20.78 km
Bankomat Česká spořitelna 20.81 km
Bankomat GE Money Bank 20.88 km
Bankomat Poštovní spořitelna 20.89 km
Bankomat UniCredit Bank 20.92 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 20.98 km
Bankomat ČSOB 20.98 km
Bankomat Poštovní spořitelna 20.99 km
Bankomat Komerční banka 21.06 km
Vesna České Budějovice 21.08 km
Bankomat GE Money Bank 21.14 km
Bankomat ČSOB 21.27 km
Bankomat Poštovní spořitelna 21.27 km
Bankomat Sberbank CZ 21.27 km
Bankomat Poštovní spořitelna 21.28 km
Bankomat ČSOB 21.28 km
Bankomat Česká spořitelna 21.29 km
Bankomat Česká spořitelna 21.31 km
Bankomat ČSOB 21.35 km
Bankomat Poštovní spořitelna 21.36 km
Bankomat Raiffeisenbank 21.37 km
Bankomat Česká spořitelna 21.37 km
Bankomat UniCredit Bank 21.38 km
Bankomat Fio banka 21.38 km
Bankomat Poštovní spořitelna 21.45 km
Bankomat Oberbank AG 21.45 km
Bankomat ČSOB 21.46 km
Bankomat Poštovní spořitelna 21.47 km
Bankomat Poštovní spořitelna 21.58 km
TERNO SUPERMARKET České Budějovice... 21.58 km
Bankomat ČSOB 21.59 km
Družba České Budějovice 21.6 km
TREFA Ćeské Budějovice 21.63 km
McDonalds, Strakonická, České Budě... 21.63 km
Bankomat Česká spořitelna 21.68 km
Supermarket Veselí nad Lužnicí 21.85 km
Bankomat ČSOB 21.89 km
Bankomat GE Money Bank 21.89 km
Bankomat Poštovní spořitelna 21.91 km
Bankomat ČSOB 21.91 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 21.99 km
Bankomat Komerční banka 21.99 km
Bankomat Poštovní spořitelna 21.99 km
Bankomat Česká spořitelna 21.99 km
Bankomat Česká spořitelna 22.08 km
čerpací stanice PAP OIL, Nové Hrad... 22.18 km
Bankomat Poštovní spořitelna 22.19 km
Rožnov České Budějovice 22.21 km
Bankomat Česká spořitelna 22.22 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 22.37 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 22.37 km
Jednota Nové Hrady 22.63 km
Vltava České Budějovice 22.7 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 22.72 km
čerpací stanice EuroOil, Veselí na... 22.86 km
Lužnice České Budějovice 22.87 km
čerpací stanice RoBiN OIL, České B... 23.68 km
Jednota Dolní Bukovsko 23.78 km
Jednota Řípec 24.61 km
čerpací stanice EuroOil, Včelná... 24.92 km
Jednota Hluboká nad Vltavou 24.95 km
Bankomat ČSOB 25 km
Bankomat Česká spořitelna 25.02 km
čerpací stanice Benzina, Hluboká n... 25.27 km
Jednota Borkovice 25.44 km
Jednota Hluboká nad Vltavou 25.49 km
Jednota Kamenný Újezd 25.59 km
Jednota Horní Stropnice 25.99 km
čerpací stanice OMV, Řípec 26.19 km
Jednota-potraviny Besednice 27.54 km
Jednota Přehořov 28.27 km
Jednota Dírná 28.27 km
čerpací stanice Benzina, České Vel... 28.56 km
Bankomat GE Money Bank 28.7 km
Bankomat Česká spořitelna 28.75 km
Jednota-potraviny Velešín 28.91 km
čerpací stanice OMV, České Velenic... 29.04 km
Jednota-potraviny Velešín 29.14 km
Bankomat ČSOB 29.45 km
Bankomat Poštovní spořitelna 29.49 km
čerpací stanice Benzina, Velešín... 29.55 km
Bankomat GE Money Bank 29.56 km
Jednota Pištín 29.71 km
Bankomat Česká spořitelna 29.78 km
Bankomat Komerční banka 29.81 km
Supermarket Renta Soběslav 29.83 km
Jednota Soběslav 29.91 km
Bankomat Česká spořitelna 30.01 km
Jednota Zliv 30.16 km
Bankomat Citibank 30.21 km
čerpací stanice PAP OIL, Soběslav... 30.24 km
čerpací stanice Benzina, Soběslav... 30.95 km
Jednota-potraviny Benešov nad Čern... 31.19 km
Jednota Olešník 31.73 km
Jednota Klenovice 31.89 km
Jednota-potraviny Velešín 32.01 km
Jednota-potraviny Střítež 32.74 km
Jednota Tučapy 33.22 km
čerpací stanice PAP OIL, Tučapy 33.27 km
Jednota Budislav 33.81 km
Jednota Myslkovice 34 km
Jednota-potraviny Kaplice 34.26 km
Jednota Roudná 34.59 km
Jednota-potraviny Kaplice 34.63 km
Jednota-potraviny Kaplice 34.63 km
Jednota-potraviny Kaplice 34.67 km
Bankomat Česká spořitelna 34.68 km
Bankomat Komerční banka 34.69 km
Bankomat ČSOB 34.72 km
Bankomat Poštovní spořitelna 34.72 km
Jednota Dříteň 34.72 km
Bankomat Poštovní spořitelna 34.86 km
Bankomat GE Money Bank 34.86 km
Bankomat ČSOB 34.91 km
Bankomat ČSOB 34.91 km
čerpací stanice PAP OIL, Křemže... 34.97 km
Jednota-potraviny Křemže 35.1 km
Jednota-potraviny Kaplice 35.12 km
Jednota Hlavatce 35.13 km
Bankomat Česká spořitelna 35.37 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kaplice... 35.39 km
Jednota Týn nad Vltavou 35.48 km
čerpací stanice Shell, Týn nad Vlt... 35.49 km
Bankomat GE Money Bank 35.58 km
Bankomat Poštovní spořitelna 35.62 km
Jednota Týn nad Vltavou 35.7 km
Bankomat Poštovní spořitelna 35.77 km
Bankomat ČSOB 35.82 km
Bankomat Česká spořitelna 35.84 km
Bety Týn nad Vltavou 35.9 km
Bankomat Komerční banka 35.97 km
čerpací stanice PAP OIL, Kaplice 36.02 km
Supermarket Český Krumlov 36.67 km
Bankomat Citibank 36.67 km
Bankomat Komerční banka 36.67 km
čerpací stanice OMV, Český Krumlov... 36.69 km
Bankomat Poštovní spořitelna 36.72 km
čerpací stanice Benzina, Český Kru... 36.75 km
Bankomat GE Money Bank 36.76 km
Bankomat GE Money Bank 36.76 km
Jednota Sudoměřice u Bechyně 36.78 km
Bankomat Česká spořitelna 36.83 km
Bankomat GE Money Bank 36.86 km
Jednota Želeč 36.88 km
Jednota Košice 36.88 km
Bankomat ČSOB 36.88 km
Jednota-potraviny Malonty 36.89 km
Jednota-potraviny Kaplice 37.24 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 37.91 km
Bankomat Komerční banka 38.13 km
Bankomat Komerční banka 38.13 km
Jednota Choustník 38.14 km
Jednota-potraviny Brloh 38.16 km
Bankomat GE Money Bank 38.31 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 38.37 km
Bankomat Poštovní spořitelna 38.38 km
Bankomat Citibank 38.39 km
Bankomat Citibank 38.39 km
Bankomat ČSOB 38.4 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 38.43 km
Bankomat UniCredit Bank 38.44 km
Bankomat Poštovní spořitelna 38.44 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 38.48 km
Bankomat ČSOB 38.5 km
Bankomat Oberbank AG 38.71 km
Bankomat Poštovní spořitelna 38.72 km
Bankomat Česká spořitelna 38.74 km
Bankomat Raiffeisenbank 38.74 km
Bankomat Citibank 38.77 km
Bankomat Citibank 38.77 km
Bankomat Komerční banka 38.83 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 39.3 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 39.55 km
Jednota Krtov 39.64 km
Bankomat Česká spořitelna 39.8 km
Jednota Bechyně 39.95 km
Bankomat Česká spořitelna 39.96 km
Supermarket Zuzana Bechyně 40.03 km
Bankomat ČSOB 40.11 km
Jednota Bechyně 40.11 km
Bankomat Komerční banka 40.12 km
Bankomat Poštovní spořitelna 40.12 km
Jednota-potraviny Brloh 40.46 km
Jednota-potraviny Bujanov 40.73 km
Jednota-potraviny Kaplice 41.74 km
Bankomat Komerční banka 41.93 km
Jednota Netolice 41.96 km
Bankomat Česká spořitelna 42.06 km
Jednota-potraviny Kájov 42.16 km
Bankomat Poštovní spořitelna 42.43 km
Bankomat ČSOB 42.43 km
Jednota-potraviny Větřní 42.51 km
Jednota-potraviny Rožmitál na Šuma... 42.7 km
čerpací stanice Shell, Sezimovo Ús... 42.77 km
Jednota Čičenice 42.87 km
Jednota Sezimovo Ústí 42.91 km
Supermarket Astra Sezimovo Ústí 42.95 km
Bankomat Komerční banka 42.98 km
Bankomat Poštovní spořitelna 43.01 km
Bankomat ČSOB 43.01 km
Supermarket Malšice 43.12 km
Supermarket Renta Sezimovo Ústí 43.23 km
Jednota Radětice 43.24 km
Jednota Malšice 43.32 km
čerpací stanice EuroOil, Malšice... 43.34 km
Jednota-potraviny Chvalšiny 43.43 km
Jednota Krč 43.81 km
Jednota-potraviny Dolní Dvořiště... 43.99 km
Bankomat GE Money Bank 44.15 km
Bankomat Česká spořitelna 44.16 km
Jednota Albrechtice 44.27 km
Bankomat Česká spořitelna 44.33 km
Bankomat Komerční banka 44.42 km
Jednota Tábor 44.48 km
Jednota Libějovice 44.56 km
Bankomat Poštovní spořitelna 44.77 km
Bankomat GE Money Bank 44.82 km
čerpací stanice OMV, Tábor, Soběsl... 44.97 km
McDonalds, Tábor 44.98 km
Jednota Slapy 45.03 km
Bankomat GE Money Bank 45.23 km
Bankomat ČSOB 45.4 km
čerpací stanice Benzina, Vodňany... 45.46 km
čerpací stanice PAP OIL, Chýnov 45.62 km
Bankomat Raiffeisenbank 45.68 km
Jednota Vodňany 45.77 km
čerpací stanice OMV, Tábor, Měšice... 45.78 km
Bankomat Česká spořitelna 45.91 km
Bankomat GE Money Bank 45.92 km
Bankomat ČSOB 45.95 km
Bankomat Poštovní spořitelna 45.95 km
Bankomat GE Money Bank 45.96 km
Bankomat Komerční banka 45.97 km
Jednota Měšice 45.97 km
Bankomat GE Money Bank 45.99 km
Jednota Zárybničná Lhota 46.04 km
Bankomat Komerční banka 46.22 km
Jednota Vodňany 46.29 km
Bankomat Česká spořitelna 46.33 km
čerpací stanice Benzina, Protivín... 46.34 km
Bankomat Česká spořitelna 46.45 km
čerpací stanice PAP OIL, Protivín... 46.51 km
Jednota Chýnov 46.59 km
čerpací stanice Shell, Tábor 46.75 km
Jednota Tábor 46.87 km
Bankomat Raiffeisenbank 47.01 km
Bankomat Raiffeisenbank 47.01 km
Bankomat Komerční banka 47.05 km
Bankomat ČSOB 47.08 km
Bankomat Poštovní spořitelna 47.1 km
Bankomat ČSOB 47.1 km
Bankomat UniCredit Bank 47.1 km
Jednota Ktiš 47.11 km
Jednota Stádlec 47.12 km
Bankomat Poštovní spořitelna 47.12 km
Bankomat Česká spořitelna 47.14 km
Bankomat Poštovní spořitelna 47.15 km
Bankomat ČSOB 47.18 km
Bankomat Poštovní spořitelna 47.18 km
Bankomat Poštovní spořitelna 47.18 km
Bankomat ČSOB 47.18 km
Bankomat Komerční banka 47.19 km
Bankomat GE Money Bank 47.19 km
Bankomat Česká spořitelna 47.19 km
Bankomat Fio banka 47.22 km
Bankomat GE Money Bank 47.24 km
Bankomat Poštovní spořitelna 47.31 km
Bankomat Oberbank AG 47.34 km
Jednota Pořín 47.35 km
Jednota Borovany 47.42 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Rožmber... 47.64 km
Bankomat Česká spořitelna 48.02 km
Bankomat ČSOB 48.16 km
Bankomat Poštovní spořitelna 48.16 km
Jednota Slabčice 48.25 km
Jednota Tábor 48.34 km
Jednota Tábor 48.54 km
Jednota Opařany 49.41 km
Jednota Dolní Hořice 49.51 km
Jednota-potraviny Světlík 49.96 km
Jednota Hracholusky 50 km
čerpací stanice EuroOil, Tábor, Ná... 50.05 km
Jednota Bernartice 50.33 km
Jednota Vitějovice 50.65 km
Jednota-potraviny Horní Dvořiště... 50.75 km
Jednota Chroboly 51.22 km
Jednota Bavorov 52.01 km
Jednota Kluky 52.02 km
Jednota Ratibořské Hory 52.32 km
Jednota Podolí 52.5 km
čerpací stanice Benzina, Vyšší Bro... 52.74 km
Jednota-potraviny Vyšší Brod 53.42 km
Bankomat Česká spořitelna 53.5 km
Bankomat Komerční banka 53.56 km
Jednota Radkov 53.65 km
Bankomat GE Money Bank 53.8 km
Jednota Chotoviny 54 km
Jednota Sepekov 54.45 km
čerpací stanice PAP OIL, Písek, Se... 54.66 km
čerpací stanice PAP OIL, Prachatic... 54.95 km
čerpací stanice Benzina, Prachatic... 55.02 km
Jednota Drahonice 55.17 km
čerpací stanice EuroOil, Písek 55.34 km
Jednota-potraviny Černá v Pošumaví... 55.41 km
Bankomat Česká spořitelna 55.48 km
čerpací stanice Benzina, Prachatic... 55.54 km
Jednota Jetětice 55.54 km
Bankomat Poštovní spořitelna 55.56 km
Bankomat ČSOB 55.6 km
Bankomat Komerční banka 55.7 km
Jednota-potraviny Loučovice 55.7 km
Jednota Prachatice 55.72 km
Bankomat Česká spořitelna 55.73 km
Bankomat Komerční banka 55.75 km
Jednota Božetice 55.75 km
Bankomat Komerční banka 55.79 km
Jednota-potraviny Lipno 55.8 km
Bankomat Poštovní spořitelna 55.8 km
Bankomat ČSOB 55.8 km
Bankomat Poštovní spořitelna 55.83 km
Bankomat ČSOB 55.86 km
Bankomat Česká spořitelna 55.86 km
Jednota Záhoří 55.88 km
Bankomat GE Money Bank 55.94 km
Jednota Prachatice 55.94 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotovi... 55.94 km
Bankomat Poštovní spořitelna 55.96 km
Jednota Písek 55.97 km
Jednota-potraviny Loučovice 56 km
Bankomat Česká spořitelna 56.08 km
Bankomat Komerční banka 56.1 km
Bankomat ČSOB 56.26 km
Jednota Písek 56.36 km
Jednota Dub 56.37 km
Bankomat Česká spořitelna 56.42 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Písek... 56.5 km
Bankomat GE Money Bank 56.56 km
Bankomat Česká spořitelna 56.62 km
Bankomat Oberbank AG 56.66 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56.67 km
Bankomat UniCredit Bank 56.7 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56.75 km
Bankomat ČSOB 56.76 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56.77 km
Bankomat ČSOB 56.79 km
Bankomat Fio banka 56.83 km
Bankomat Česká spořitelna 56.85 km
Bankomat Komerční banka 56.91 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56.98 km
Bankomat Raiffeisenbank 56.99 km
Bankomat ČSOB 57.05 km
Bankomat Poštovní spořitelna 57.06 km
čerpací stanice Benzina, Frymburk... 57.06 km
Bankomat GE Money Bank 57.08 km
Bankomat ČSOB 57.13 km
čerpací stanice Shell, Písek 57.2 km
Jednota Písek 57.2 km
Jednota Husinec 57.2 km
Bankomat Komerční banka 57.24 km
McDonalds, Písek 57.25 km
Jednota Javornice 57.31 km
Jednota-potraviny Frymburk 57.37 km
Jednota Písek 57.39 km
Jednota Jistebnice 57.44 km
Jednota Písek 57.52 km
Jednota Písek 57.71 km
Bankomat Poštovní spořitelna 57.75 km
Bankomat Komerční banka 57.82 km
Bankomat ČSOB 57.82 km
Bankomat Česká spořitelna 57.84 km
čerpací stanice Benzina, Milevsko... 57.88 km
Jednota Borotín 57.92 km
Jednota Sudoměřice u Tábora 57.96 km
čerpací stanice Shell, Freistadt (... 58.01 km
Jednota Nemyšl 58.09 km
čerpací stanice Benzina, Písek 58.14 km
Bankomat GE Money Bank 58.63 km
CENTRUM Milevsko 58.63 km
Bankomat ČSOB 58.67 km
Bankomat Poštovní spořitelna 58.72 km
Bankomat Česká spořitelna 58.74 km
Bankomat Komerční banka 58.78 km
Jednota Cehnice 58.98 km
Jednota Kestřany 59.01 km
Jednota-potraviny Horní Planá 59.36 km
Jednota Vlachovo Březí 59.47 km
Bankomat ČSOB 59.58 km
Bankomat Poštovní spořitelna 59.58 km
Jednota Vlachovo Březí 59.61 km
Jednota-potraviny Frymburk 59.62 km
Jednota Květov 59.84 km
Jednota Mladá Vožice 59.87 km
Jednota Tvrzice 59.91 km
Jednota Mladá Vožice 60.07 km
Supermarket Mladá Vožice 60.07 km
McDonalds Restaurant, Mezno, Mitro... 60.29 km
čerpací stanice Benzina, Mezno LS... 60.29 km
čerpací stanice Benzina, Mezno PS... 60.48 km
Jednota Zbelítov 60.5 km
Jednota Záblatí 60.82 km
Jednota Smilovy Hory 61.08 km
Jednota Čejetice 61.43 km
Jednota Kučeř 61.84 km
Jednota Bušanovice 62.03 km
Jednota Oldřichov 62.76 km
Jednota Štěkeň 63.08 km
Jednota Vráž 63.61 km
COOP TUTY Nová Pec 63.65 km
Jednota Hrejkovice 63.71 km
Jednota Chyšky 63.85 km
Bankomat GE Money Bank 64.47 km
Jednota Volary 64.5 km
Bankomat Komerční banka 64.52 km
Jednota Volary 64.6 km
Jednota Zálezly 64.63 km
Jednota Volary 64.83 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Drhovle... 65.12 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Volary... 65.24 km
Jednota Nová Pec 65.52 km
Jednota Pechova Lhota 65.65 km
Jednota Přeštovice 65.68 km
čerpací stanice Benzina, Volary 65.95 km
Jednota Malenice 66.11 km
Jednota Volyně 66.59 km
Jednota Volyně 66.68 km
Bankomat GE Money Bank 66.69 km
Bankomat Komerční banka 66.77 km
Bankomat Česká spořitelna 66.94 km
Jednota Volyně 67.03 km
Jednota Varvažov 67.18 km
Jednota Buk 67.34 km
Jednota Přílepov 67.53 km
Jednota Kovářov 68.17 km
Bankomat Komerční banka 68.38 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 68.39 km
Bankomat Poštovní spořitelna 68.4 km
Bankomat Česká spořitelna 68.42 km
Supermarket Strakonice 68.44 km
čerpací stanice OMV, Strakonice 68.57 km
Jednota Vimperk 68.64 km
Jednota Strakonice 68.7 km
Bankomat Poštovní spořitelna 68.76 km
Bankomat ČSOB 68.76 km
Jednota Strakonice 68.77 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Strakon... 68.9 km
Bankomat ČSOB 69.03 km
Jednota Kostelec 69.11 km
Bankomat Poštovní spořitelna 69.13 km
Bankomat Česká spořitelna 69.19 km
Bankomat ČSOB 69.21 km
Jednota Strakonice 69.23 km
Bankomat ČSOB 69.26 km
Bankomat Fio banka 69.27 km
Bankomat Poštovní spořitelna 69.28 km
Bankomat Česká spořitelna 69.29 km
Jednota Strakonice 69.3 km
Bankomat Poštovní spořitelna 69.32 km
Bankomat Poštovní spořitelna 69.38 km
Bankomat GE Money Bank 69.4 km
Jednota Strakonice 69.46 km
Bankomat UniCredit Bank 69.47 km
Bankomat Česká spořitelna 69.49 km
Bankomat Komerční banka 69.53 km
Jednota Strakonice 69.61 km
Jednota Čkyně 69.65 km
Fortna Strakonice 69.66 km
Jednota Strakonice 69.7 km
Jednota Strakonice 69.92 km
Jednota Strakonice 70.15 km
Jednota Bohumilice 70.19 km
Jednota Velká Turná 70.21 km
Bankomat Poštovní spořitelna 70.35 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 70.46 km
Jednota Sousedovice 70.5 km
Jednota Stožec 70.57 km
Bankomat GE Money Bank 70.58 km
Jednota Radomyšl 70.61 km
Jednota Lenora 71.13 km
Jednota Vimperk 71.27 km
Jednota Probulov 71.48 km
Jednota Orlík nad Vltavou 71.55 km
čerpací stanice Benzina, Orlík nad... 71.69 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Vimperk... 71.89 km
Jednota Vimperk 71.99 km
Bankomat GE Money Bank 72 km
Jednota Vimperk 72 km
Jednota Vimperk 72.06 km
čerpací stanice Benzina, Vimperk 72.19 km
Bankomat Komerční banka 72.37 km
Bankomat Poštovní spořitelna 72.39 km
Bankomat ČSOB 72.4 km
Bankomat Česká spořitelna 72.4 km
Jednota Vimperk 72.6 km
Jednota Čestice 72.64 km
Bankomat Poštovní spořitelna 72.67 km
Bankomat ČSOB 72.72 km
Bankomat Česká spořitelna 72.83 km
Jednota Čimelice 72.83 km
Jednota Lom 72.97 km
čerpací stanice EuroOil, Sedlice u... 72.99 km
čerpací stanice OMV, Nová Houžná... 73.32 km
Jednota Sedlice 73.6 km
Jednota Horní Vltavice 73.65 km
čerpací stanice OMV, Katovice 74.17 km
čerpací stanice Shell, Rohrbach (A... 74.46 km
Bankomat ČSOB 74.7 km
Jednota Škvořetice 74.77 km
Jednota Katovice 74.78 km
Jednota Mnichov 76.25 km
Jednota Lety 76.32 km
Jednota Vacov 77.16 km
Bankomat ČSOB 77.16 km
Bankomat Poštovní spořitelna 77.16 km
čerpací stanice Slovnaft, Lety, Ho... 77.46 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Vacov 77.48 km
Jednota Štěchovice 78.43 km
Jednota Zdíkov 78.58 km
Jednota Mirovice 78.58 km
Jednota Střelskohoštická Lhota 79.4 km
čerpací stanice EuroOil, Zdíkovec... 79.4 km
Jednota Mečíchov 79.79 km
Bankomat Česká spořitelna 80.11 km
Jednota Blatná 80.15 km
Bankomat ČSOB 80.15 km
Bankomat Poštovní spořitelna 80.15 km
Bankomat Česká spořitelna 80.19 km
Bankomat Komerční banka 80.23 km
Bankomat GE Money Bank 80.25 km
Jednota Střelské Hoštice 80.76 km
Jednota Stachy 80.93 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Blatná... 81.05 km
Konzum Soběšice 82.18 km
Konzum Čečelovice 82.37 km
Konzum Strašín 84.52 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Horažďo... 84.6 km
Konzum Nezamyslice 84.85 km
Konzum Horažďovice 85.33 km
čerpací stanice EuroOil, Bělčice... 85.52 km
Bankomat Česká spořitelna 85.53 km
Bankomat Komerční banka 85.54 km
Konzum Svéradice 85.58 km
Konzum Horažďovice 85.62 km
Bankomat ČSOB 85.62 km
Bankomat Poštovní spořitelna 85.62 km
Bankomat GE Money Bank 85.73 km
Jednota Bělčice 85.86 km
Bankomat GE Money Bank 86.07 km
Konzum Žihobce 86.16 km
Bankomat Česká spořitelna 86.22 km
Bankomat Poštovní spořitelna 86.27 km
Bankomat Poštovní spořitelna 86.27 km
Bankomat ČSOB 86.27 km
Konzum Nezdice na Šumavě 86.36 km
Bankomat ČSOB 86.58 km
Bankomat Poštovní spořitelna 86.58 km
čerpací stanice Benzina, Horažďovi... 86.64 km
Konzum Velké Hydčice 86.92 km
Konzum Velký Bor 87.54 km
Jednota Lnáře 87.97 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 88.01 km
čerpací stanice Benzina, Lnáře 88.04 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 88.51 km
Konzum Chanovice 88.65 km
Konzum Žichovice 88.66 km
Konzum Třebomyslice 88.98 km
Konzum Rabí 89.33 km
Konzum Malý Bor 89.44 km
Bankomat Česká spořitelna 89.76 km
Konzum Kašperské Hory 89.77 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 90.35 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kašpers... 90.49 km
Bankomat Česká spořitelna 90.9 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 91 km
čerpací stanice Shell, Freyung (D)... 91.46 km
Konzum Budětice 91.74 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 92.34 km
Konzum Břežany 92.36 km
Konzum Pačejov 92.46 km
Bankomat Komerční banka 92.5 km
Konzum Hradešice 92.55 km
čerpací stanice Benzina, Sušice 92.99 km
Konzum Sušice 93.65 km
čerpací stanice PAP OIL, Rožmitál ... 93.95 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 93.99 km
Bankomat UniCredit Bank 94.14 km
Konzum Pačejov 94.14 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 94.16 km
čerpací stanice Srní 94.17 km
Sluneční kavárna, Srní 94.22 km
Konzum Srní 94.25 km
Bankomat Poštovní spořitelna 94.28 km
Bankomat Komerční banka 94.37 km
Konzum Dlouhá Ves 94.41 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Dlouhá ... 94.45 km
Bankomat GE Money Bank 94.45 km
Bankomat Česká spořitelna 94.47 km
Konzum Sušice 94.49 km
Bankomat Poštovní spořitelna 94.53 km
Bankomat ČSOB 94.53 km
Bankomat Česká spořitelna 94.58 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 94.58 km
Bankomat Česká spořitelna 94.61 km
čerpací stanice Shell, Sušice 94.64 km
Konzum Sušice 94.72 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 94.98 km
Konzum Nalžovské Hory 96.27 km
Konzum Myslív 96.27 km
čerpací stanice Shell, Obernzell (... 96.34 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 96.49 km
Západočeské konz. družstvo Nekvaso... 96.71 km
Konzum Čejkovy 96.75 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Hartman... 97.08 km
Konzum Hrádek 97.2 km
půjčovna lyží a snowboardů, Hartma... 97.22 km
Konzum Velenovy 97.44 km
Konzum Hartmanice 97.48 km
restaurace Vintíř, Hartmanice 97.49 km
Café 27, Hartmanice 97.52 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 97.52 km
Konzum Ústaleč 98.87 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 99.61 km
Konzum Petrovice u Sušice 99.65 km
Konzum Zavlekov 100.2 km
čerpací stanice Shell, Hutthurm (D... 100.66 km
Konzum Zborovy 100.88 km
Západočeské konz. družstvo Vrčeň... 100.97 km
čerpací stanice Shell, Grafenau (D... 101 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 101.09 km
čerpací stanice Benzina, Nepomuk 101.38 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 101.41 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 101.64 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 101.74 km
Bankomat Komerční banka 101.86 km
Bankomat ČSOB 101.9 km
Bankomat Poštovní spořitelna 101.9 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 101.92 km
Bankomat Česká spořitelna 101.93 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 102.01 km
čerpací stanice EuroOil, Kolinec 102.09 km
Konzum Kolinec 102.22 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 102.61 km
Konzum Ujčín 103.03 km
Konzum Hlavňovice 103.58 km
Bankomat Česká spořitelna 103.65 km
Konzum Plánice 103.66 km
čerpací stanice Shell, Spiegelau (... 103.76 km
Konzum Velhartice 104.64 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 105.56 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 105.56 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 105.56 km
Edeka, Passau (D) 105.61 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 106.09 km
Konzum Malonice 106.15 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 106.35 km
čerpací stanice Shell, Passau, Nik... 106.64 km
McDonalds Restaurant, Bahnhofstraß... 106.66 km
Konzum Chotěšov 106.77 km
H & M Hennes & Mauritz, Pa... 106.81 km
Západočeské konz. družstvo Měcholu... 106.85 km
Bankomat Česká spořitelna 108.83 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 108.99 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 108.99 km
čerpací stanice Shell, Passau, Reg... 109.3 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 109.37 km
čerpací stanice Shell, Passau, Kac... 109.46 km
čerpací stanice Shell, Passau, Spe... 109.46 km
Aldi Süd, Graneckerstraße, Passau ... 109.51 km
McDonalds Restaurant, Äußere Spita... 109.57 km
Aldi Süd, Neuburger Straße, Passau... 109.64 km
McDonalds Restaurant, Meraner Str... 110.08 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 110.13 km
Real, Passau (D) 110.21 km
Bankomat Česká spořitelna 110.34 km
Bankomat Komerční banka 110.36 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 110.38 km
Konzum Mochtín 110.48 km
Netto, Zwiesel (D) 110.71 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 110.73 km
čerpací stanice Benzina, Blovice 110.81 km
Konzum Běšiny 111.06 km
Ernstings Family, Zwiesel (D) 111.63 km
Deichmann, Zwiesel (D) 111.63 km
Kik, Zwiesel (D) 111.63 km
Takko Fashion, Zwiesel (D) 111.63 km
Edeka, Zwiesel (D) 111.65 km
Intersport, Zwiesel (D) 111.84 km
NKD, Zwiesel (D) 111.94 km
Konzum Bolešiny 111.94 km
Norma, Zwiesel (D) 111.98 km
Rossmann, Zwiesel (D) 111.99 km
TEDi, Zwiesel (D) 111.99 km
čerpací stanice PAP OIL, Mirošov... 112.03 km
Müller, Zwiesel (D) 112.09 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Běšiny... 112.26 km
Lidl, Zwiesel (D) 112.57 km
Penny Market, Zwiesel (D) 112.59 km
Bankomat Česká spořitelna 112.61 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 112.62 km
Konzum Měčín 112.69 km
Bankomat ČSOB 112.74 km
Bankomat Poštovní spořitelna 112.74 km
Dänisches Bettenlager, Zwiesel (D)... 112.74 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 112.77 km
REWE, Zwiesel (D) 112.85 km
Aldi Süd, Zwiesel (D) 112.89 km
Konzum Železná Ruda 112.95 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 112.97 km
Ski Snow Max - Železná Ruda, Šumav... 112.99 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 113.01 km
Real, Zwiesel (D) 113.01 km
čerpací stanice Benzina, Železná R... 113.2 km
čerpací stanice Shell, Schoefweg (... 113.39 km
Konzum Sobětice 113.49 km
Bankomat Česká spořitelna 113.69 km
Konzum Předslav 114.15 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 114.23 km
směnárna a shop RetourEx, Alžbětín... 114.29 km
Konzum Víteň 114.33 km
Global Travel Free Shop, Železná R... 114.35 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 114.42 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Klatovy... 114.58 km
Bankomat Česká spořitelna 115.19 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 115.3 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 115.3 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, 5. k... 115.31 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 115.43 km
Bankomat ČSOB 115.55 km
Bankomat Poštovní spořitelna 115.55 km
Bankomat GE Money Bank 115.58 km
Konzum Strážov 115.69 km
Bankomat Česká spořitelna 115.72 km
Bankomat Komerční banka 115.89 km
Bankomat Poštovní spořitelna 115.92 km
Bankomat ČSOB 115.94 km
Bankomat Poštovní spořitelna 115.95 km
Bankomat Česká spořitelna 115.97 km
Bankomat GE Money Bank 115.98 km
Konzum Klatovy 116 km
Bankomat UniCredit Bank 116.06 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Mýto 116.1 km
Bankomat Česká spořitelna 116.23 km
Bankomat Poštovní spořitelna 116.3 km
Bankomat Komerční banka 116.33 km
Bankomat Česká spořitelna 116.34 km
Bankomat Fio banka 116.36 km
čerpací stanice Benzina, Nezvěstic... 116.39 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, Nadj... 116.46 km
čerpací stanice Benzina, Klatovy 116.49 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 116.63 km
Bankomat ČSOB 116.66 km
Konzum Hojsova Stráž 116.72 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 117.04 km
Bankomat Česká spořitelna 117.11 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 117.42 km
Západočeské konz. družstvo Řenče... 117.7 km
čerpací stanice Benzina, Rokycany... 118.26 km
Bankomat ČSOB 118.26 km
Bankomat Rokycany 118.26 km
Bankomat Poštovní spořitelna 118.28 km
Bankomat GE Money Bank 118.28 km
Bankomat Česká spořitelna 118.3 km
Západočeské konz. družstvo Chválen... 118.38 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 118.47 km
Bankomat Česká spořitelna 118.57 km
Bankomat ČSOB 118.7 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 118.73 km
Bankomat GE Money Bank 118.82 km
Bankomat Komerční banka 118.82 km
Takko Fashion, Regen (D) 118.86 km
Bankomat Poštovní spořitelna 118.87 km
čerpací stanice Shell, Rokycany PS... 118.88 km
Deichmann, Regen (D) 118.89 km
Aldi Süd, Regen (D) 118.89 km
Bankomat Česká spořitelna 118.89 km
Bankomat UniCredit Bank 118.89 km
TEDi, Regen (D) 118.89 km
Bankomat Poštovní spořitelna 118.91 km
McDonalds Restaurant, Regen (D) 118.94 km
Norma, Regen (D) 118.94 km
Intersport, Zwieseler Straße, Rege... 119.04 km
Kaufhaus Bauer, Regen (D) 119.04 km
Netto, Regen (D) 119.06 km
Bankomat Poštovní spořitelna 119.08 km
Bankomat ČSOB 119.11 km
NKD, Regen (D) 119.11 km
REWE, Regen (D) 119.11 km
Esprit, Regen (D) 119.11 km
Edeka center, Regen (D) 119.17 km
Konzum Janovice 119.38 km
Konzum Bezděkov 119.5 km
Edeka, Regen (D) 119.66 km
Intersport, Stadtplatz 9, Regen (D... 119.66 km
Intersport Regen, Stadtplatz 17, R... 119.66 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 120.01 km
čerpací stanice Shell, Rokycany LS... 120.01 km
Konzum Dešenice 120.18 km
Konzum Švihov 120.44 km
Západočeské konz. družstvo Starý P... 120.8 km
Konzum Nezdice u Přeštic 120.94 km
Západočeské konz. družstvo Nězvěst... 121.03 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 121.2 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Borovy... 121.24 km
čerpací stanice PAP OIL, Starý Plz... 121.28 km
Západočeské konz. družstvo Tymákov... 121.37 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 121.4 km
čerpací stanice Shell, Bodenmais (... 121.4 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 121.47 km
Jednota Osek u Rokycan 121.81 km
Západočeské konz. družstvo Lužany... 121.87 km
NKD, Bodenmais (D) 121.96 km
Bankomat GE Money Bank 122.04 km
Bankomat Česká spořitelna 122.12 km
REWE, Bodenmais (D) 122.15 km
Konzum Nýrsko 122.33 km
COOP DISKONT - Nýrsko 122.33 km
Aldi Süd, Bodenmais (D) 122.34 km
Bankomat Komerční banka 122.38 km
Bankomat Poštovní spořitelna 122.38 km
Bankomat ČSOB 122.43 km
Bankomat Česká spořitelna 122.52 km
čerpací stanice EuroOil, Nýrsko 122.52 km
Bankomat Poštovní spořitelna 122.65 km
Bankomat ČSOB 122.65 km
Bankomat GE Money Bank 122.67 km
Bankomat Komerční banka 122.73 km
Bankomat Česká spořitelna 122.74 km
Konzum Nýrsko 122.82 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 122.95 km
čerpací stanice Benzina, Přeštice... 122.96 km
Konzum Vřeskovice 123.44 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 124.23 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 124.92 km
Konzum Milčice 124.92 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ne... 124.92 km
Západočeské konz. družstvo Roupov... 125.54 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 125.88 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 126.27 km
Jednota Stupno 126.31 km
Jednota Břasy 126.49 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 126.56 km
Západočeské konz. družstvo Chlumča... 126.96 km
Konzum Chudenice 126.98 km
čerpací stanice PAP OIL, Břasy 127.04 km
Konzum Úsilov 127.24 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ro... 127.28 km
čerpací stanice Benzina, Svatá Kat... 127.39 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 127.39 km
Bankomat Komerční banka 127.45 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Vých... 127.46 km
Bankomat Česká spořitelna 127.46 km
Bankomat GE Money Bank 127.49 km
McDonalds, OC Plzeň 127.49 km
Bankomat ČSOB 127.51 km
Bankomat Česká spořitelna 127.54 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 127.8 km
Bankomat Komerční banka 128.02 km
Konzum Černíkov 128.06 km
Bankomat Komerční banka 128.36 km
Západočeské konz. družstvo Dnešice... 128.37 km
Bankomat Česká spořitelna 128.66 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 128.67 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 128.83 km
čerpací stanice Shell, Drachselsri... 128.84 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Dou... 128.85 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 128.88 km
Bankomat Poštovní spořitelna 129.05 km
Bankomat ČSOB 129.05 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 129.1 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 129.14 km
Bankomat Česká spořitelna 129.14 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 129.14 km
Bankomat GE Money Bank 129.14 km
Bankomat Poštovní spořitelna 129.19 km
Bankomat ČSOB 129.21 km
Bankomat Česká spořitelna 129.26 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 129.43 km
Konzum Dobřany 129.43 km
Bankomat Česká spořitelna 129.45 km
Bankomat GE Money Bank 129.45 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Edva... 129.48 km
Konzum Újezd sv. Kříže 129.49 km
Bankomat Česká spořitelna 129.57 km
Bankomat ČSOB 129.6 km
Bankomat Poštovní spořitelna 129.61 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Le... 129.63 km
Bankomat Komerční banka 129.65 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany... 129.67 km
čerpací stanice EuroOil, Merklín... 129.71 km
Bankomat Poštovní spořitelna 129.72 km
Bankomat GE Money Bank 129.77 km
Bankomat Česká spořitelna 129.85 km
Konzum Chocomyšl 129.9 km
McDonalds, U Prazdroje, Plzeň 129.97 km
Bankomat Česká spořitelna 129.98 km
Bankomat Česká spořitelna 130.03 km
Bankomat ČSOB 130.04 km
Bankomat Poštovní spořitelna 130.05 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, U Praz... 130.09 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 130.09 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 130.09 km
Bankomat Komerční banka 130.1 km
Jednota Dolany 130.11 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 130.27 km
Bankomat Poštovní spořitelna 130.37 km
Bankomat Česká spořitelna 130.38 km
Bankomat ČSOB 130.41 km
Bankomat GE Money Bank 130.45 km
McDonalds, Mrakodrap, Plzeň 130.48 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Bo... 130.51 km
Jednota Druztová 130.64 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 130.66 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 130.75 km
Bankomat ČSOB 130.81 km
Bankomat Poštovní spořitelna 130.82 km
McDonalds, Rondel, Plzeň 131.35 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 131.37 km
Bankomat GE Money Bank 131.43 km
Bankomat Fio banka 131.43 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 131.43 km
Bankomat Komerční banka 131.46 km
Bankomat Česká spořitelna 131.5 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Plzeň, ... 131.5 km
Bankomat UniCredit Bank 131.53 km
McDonalds, OC Borská pole, Plzeň 131.53 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 131.53 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Jižn... 131.61 km
čerpací stanice EuroOil, Koloveč... 131.66 km
Bankomat GE Money Bank 131.78 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Seve... 131.89 km
Norma, Deggendorf (D) 132.42 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Lidick... 132.42 km
Konzum Srbice 132.56 km
Dänisches Bettenlager, Deggendorf ... 132.61 km
Bankomat Fio banka 132.64 km
Market Zruč 132.66 km
Bankomat Poštovní spořitelna 132.79 km
Bankomat ČSOB 132.79 km
Burger King, Deggendorf (D) 132.83 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Domažl... 132.84 km
McDonalds Restaurant, Deggendorf (... 132.87 km
čerpací stanice Shell, Deggendorf,... 132.92 km
Bankomat Česká spořitelna 132.92 km
Deichmann, Land-Au, Deggendorf (D) 132.94 km
Bankomat Poštovní spořitelna 132.96 km
NKD, Deggendorf (D) 132.96 km
Lidl, Deggendorf (D) 132.97 km
Bankomat Komerční banka 132.98 km
Bankomat ČSOB 132.98 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Bol... 133 km
Intersport, Luitpoldplatz, Deggend... 133.01 km
Bankomat Česká spořitelna 133.01 km
H & M Hennes & Mauritz, De... 133.01 km
Konzum Kdyně 133.02 km
Rossmann, Deggendorf (D) 133.02 km
Müller, Deggendorf (D) 133.04 km
TEDi, Deggendorf (D) 133.04 km
Konzum Kdyně 133.04 km
Esprit, Deggendorf (D) 133.05 km
C&A, Deggendorf (D) 133.06 km
Bankomat Česká spořitelna 133.07 km
Bankomat ČSOB 133.07 km
New Yorker, Deggendorf (D) 133.07 km
Bankomat GE Money Bank 133.08 km
Takko Fashion, Deggendorf (D) 133.09 km
čerpací stanice Shell, Deggendorf,... 133.12 km
Real, Deggendorf (D) 133.12 km
Bankomat Poštovní spořitelna 133.12 km
Intersport, Bahnhofstrasse, Deggen... 133.12 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 133.15 km
Bankomat Česká spořitelna 133.2 km
Aldi Süd, Deggendorf (D) 133.24 km
Edeka, Deggendorf (D) 133.25 km
DEGG´S Einkaufscenter Deggendorf (... 133.25 km
Kik, Deggendorf (D) 133.29 km
Deichmann, EKZ Degg´s, Deggendorf ... 133.31 km
Intersport, Hans-Krämer Strasse, D... 133.31 km
Bankomat Česká spořitelna 133.38 km
Bankomat Česká spořitelna 133.41 km
Bankomat GE Money Bank 133.41 km
Bankomat Komerční banka 133.41 km
Jednota Žichlice 133.46 km
Bankomat Poštovní spořitelna 133.49 km
Bankomat ČSOB 133.5 km
čerpací stanice PAP OIL, Vejprnice... 133.53 km
Konzum Hlohovčice 133.55 km
Bankomat Česká spořitelna 133.59 km
Netto, Deggendorf (D) 133.6 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Koš... 133.68 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 133.69 km
čerpací stanice Benzina, Kdyně 133.78 km
Bankomat Česká spořitelna 133.88 km
Konzum Čermná u Staňkova 133.98 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 134.1 km
Bankomat GE Money Bank 134.61 km
Bankomat ČSOB 134.61 km
Bankomat Česká spořitelna 134.61 km
Bankomat ČSOB 134.61 km
Bankomat Poštovní spořitelna 134.61 km
čerpací stanice Benzina, Třemošná... 134.73 km
Bankomat Komerční banka 134.87 km
Jednota Třemošná 134.89 km
Market Třemošná 134.89 km
Jednota Radčice 134.96 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Kř... 135.14 km
Jednota Česká Bříza 135.17 km
čerpací stanice EuroOil, Plzeň, Kř... 135.27 km
Západočeské konz. družstvo Chotěšo... 135.33 km
Bankomat Česká spořitelna 135.4 km
Konzum Kout na Šumavě 135.82 km
Jednota Dobříč 136.38 km
čerpací stanice Benzina, Stod 136.54 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 136.55 km
Bankomat Komerční banka 136.55 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 136.55 km
Bankomat Česká spořitelna 136.56 km
Konzum Hlohová 136.65 km
čerpací stanice EuroOil, Kozojedy... 136.96 km
Konzum Zahořany 137.18 km
Jednota Chotíkov 137.41 km
Bankomat Komerční banka 137.42 km
Konzum Osvračín 137.52 km
Konzum Staňkov 137.56 km
Bankomat ČSOB 137.84 km
Bankomat Poštovní spořitelna 137.84 km
Bankomat Česká spořitelna 137.86 km
Konzum Staňkov 137.95 km
Bankomat Česká spořitelna 137.99 km
Bankomat Komerční banka 138.05 km
Bankomat Komerční banka 138.15 km
Aldi Süd, Viechtach (D) 138.18 km
čerpací stanice EuroOil, Holýšov... 138.21 km
Bankomat GE Money Bank 138.39 km
Bankomat Česká spořitelna 138.4 km
čerpací stanice PAP OIL, Horní Bří... 138.51 km
Bankomat Česká spořitelna 138.74 km
Konzum Starý Klíčov 138.74 km
Supermarket Horní Bříza 138.77 km
Jednota Horní Bříza 138.82 km
Západočeské konz. družstvo Hradec... 138.85 km
Bankomat Poštovní spořitelna 138.91 km
Bankomat ČSOB 138.91 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 139.01 km
čerpací stanice PAP OIL, Staňkov, ... 139.06 km
Jednota Nýřany 139.14 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotíko... 139.3 km
Konzum Mrákov 139.39 km
Jednota Kozolupy 139.54 km
Konzum Milavče 139.76 km
čerpací stanice Shell, Domažlice... 139.86 km
Jednota Město Touškov 139.9 km
Bankomat Poštovní spořitelna 140.01 km
Bankomat ČSOB 140.01 km
Konzum Blížejov 140.56 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 140.8 km
Konzum Tlumačov 140.98 km
Jednota Kaznějov 141.35 km
Market Kaznějov 141.35 km
Market Kaznějov 141.71 km
Bankomat Komerční banka 141.71 km
Konzum Domažlice 141.83 km
Jednota Nevřeň 141.9 km
čerpací stanice Benzina, Kaznějov... 142.12 km
Bankomat Raiffeisenbank 142.2 km
Bankomat Česká spořitelna 142.28 km
Bankomat ČSOB 142.29 km
Bankomat Poštovní spořitelna 142.31 km
Bankomat GE Money Bank 142.37 km
Bankomat Poštovní spořitelna 142.61 km
Bankomat Česká spořitelna 142.61 km
Bankomat ČSOB 142.61 km
Bankomat Česká spořitelna 142.63 km
Bankomat Komerční banka 142.66 km
Bankomat Komerční banka 142.66 km
Jednota Babiná 142.69 km
Konzum Semošice 142.97 km
Konzum Domažlice 143.14 km
Bankomat ČSOB 143.38 km
Bankomat Poštovní spořitelna 143.38 km
čerpací stanice Benzina, Domažlice... 143.41 km
Jednota Kralovice 143.43 km
Supermarket Kralovice 143.47 km
Jednota Hadačka 143.53 km
Bankomat Česká spořitelna 143.54 km
Jednota Kralovice 143.77 km
Jednota Kralovice 143.88 km
Jednota Plasy 144.03 km
čerpací stanice Benzina, Kralovice... 144.22 km
Jednota Plasy 144.31 km
Bankomat Česká spořitelna 144.37 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Folmava... 144.48 km
Bankomat GE Money Bank 144.6 km
čerpací stanice Shell, Horšovský T... 144.67 km
COOP DISKONT - Horšovský Týn 144.69 km
Konzum Česká Kubice 144.75 km
Konzum Folmava 144.83 km
Jednota Úlice 144.89 km
Bankomat Poštovní spořitelna 144.92 km
Bankomat Poštovní spořitelna 144.92 km
Bankomat ČSOB 144.93 km
Jednota Plasy 145.01 km
Bankomat Komerční banka 145.04 km
Bankomat Česká spořitelna 145.05 km
Jednota Mrtník 145.27 km
čerpací stanice EuroOil, Horšovský... 145.38 km
Jednota Heřmanova Huť 145.39 km
Jednota Všeruby 145.73 km
Konzum Horšovský Týn 145.95 km
Jednota Loza 146.31 km
Konzum Draženov 146.64 km
čerpací stanice OMV, Draženov 147.11 km
Jednota Dolní Bělá 147.22 km
Jednota Horní Bělá 147.28 km
Jednota Pňovany 147.5 km
Jednota Líšťany 147.63 km
Konzum Trhanov 147.98 km
čerpací stanice Benzina, Klenčí po... 149.13 km
Jednota Mladotice 149.64 km
Jednota Sytno 149.89 km
čerpací stanice OMV, Kladruby 150.95 km
čerpací stanice Benzina, Kladruby... 151.09 km
Jednota Hvozd 151.23 km
Konzum Postřekov 151.44 km
Konzum Miřkov 151.89 km
Konzum Nový Kramolín 152.06 km
Jednota Kladruby 152.2 km
Konzum Díly 152.35 km
Jednota Pernarec 152.59 km
Bankomat ČSOB 152.82 km
Bankomat Poštovní spořitelna 152.85 km
Bankomat Komerční banka 152.86 km
Bankomat GE Money Bank 152.96 km
Bankomat Česká spořitelna 153.01 km
Jednota Úněšov 153.13 km
Jednota Stříbro 153.18 km
Jednota Stříbro 153.65 km
Bankomat Česká spořitelna 153.67 km
čerpací stanice EuroOil, Poběžovic... 153.71 km
Konzum Poběžovice 153.82 km
čerpací stanice Benzina, Stříbro... 154 km
Jednota Stříbro 154.07 km
Jednota Žihle 154.49 km
Netto, Janahofer Str., Cham (D) 154.65 km
Norma, Hans-Eder-Str., Cham (D) 154.66 km
REWE, Werner-Von-Siemens-Str., Cha... 154.74 km
Netto Cham, Nunstinger Str., Cham ... 154.75 km
McDonalds Restaurant, Cham (D) 154.8 km
Intersport, Marktplatz, Cham (D) 154.86 km
Intersport, Schuegrafstrasse, Cham... 155.03 km
NKD, Helterhofstr., Cham (D) 155.04 km
Intersport, Rodingerstrasse, Cham ... 155.19 km
NKD, Rodinger Str., Cham (D) 155.21 km
Müller, Rodinger Str., Cham (D) 155.21 km
Konzum Mnichov 155.7 km
Konzum Vidice 156.02 km
čerpací stanice EuroOil, Manětín... 156.24 km
čerpací stanice EuroOil, Manětín... 156.24 km
Bankomat ČSOB 156.7 km
Bankomat Poštovní spořitelna 156.7 km
Jednota-cukrárna Manětín 156.75 km
Konzum Hostouň 157.84 km
Jednota Pláň 158.86 km
Jednota Nečtiny 158.99 km
Bankomat ČSOB 160.38 km
H & M Hennes & Mauritz, St... 160.75 km
čerpací stanice Shell, Bor u Tacho... 162.39 km
Jednota Konstantinovy Lázně 162.45 km
čerpací stanice Shell, Bor u Tacho... 162.58 km
Jednota Stráž u Tachova 162.73 km
Bankomat ČSOB 162.75 km
Bankomat Poštovní spořitelna 162.75 km
Konzum Bělá nad Radbuzou 162.8 km
Bankomat Poštovní spořitelna 162.9 km
čerpací stanice PAP OIL, Černošín... 163.33 km
Jednota Černošín 164.02 km
čerpací stanice Benzina, Bor u Tac... 164.3 km
Jednota Bezdružice 164.79 km
Bankomat GE Money Bank 164.8 km
Jednota Bezdružice 164.81 km
Jednota Bor u Tachova 164.85 km
Bankomat Česká spořitelna 164.93 km
Jednota Bor u Tachova 164.99 km
Jednota Lestkov 168.92 km
Jednota Přimda 169.3 km
čerpací stanice Benzina, Přimda 169.45 km
Jednota Staré Sedliště 171.75 km
Jednota Staré Sedliště 173.56 km
Bankomat UniCredit Bank 174.05 km
McDonalds, Rozvadov, Svatá Kateřin... 174.29 km
čerpací stanice Shell, Rozvadov, S... 174.46 km
Bankomat ČSOB 174.79 km
Bankomat Poštovní spořitelna 174.82 km
Bankomat Česká spořitelna 174.84 km
Jednota Hošťka 175.37 km
čerpací stanice EuroOil, Planá u M... 175.7 km
Bankomat Česká spořitelna 175.83 km
Jednota Planá 175.84 km
Bankomat GE Money Bank 176 km
Bankomat ČSOB 176.08 km
Bankomat Poštovní spořitelna 176.08 km
Bankomat UniCredit Bank 176.69 km
čerpací stanice Benzina, Tachov 176.8 km
Jednota Rozvadov 176.96 km
Jednota Dlouhý Újezd 177.01 km
Jednota Tachov 177.51 km
COOP DISKONT - Tachov 177.94 km
Jednota Tachov 178.01 km
Jednota Chodová Planá 178.07 km
Bankomat Česká spořitelna 178.16 km
Bankomat Poštovní spořitelna 178.18 km
Bankomat Česká spořitelna 178.21 km
Bankomat ČSOB 178.22 km
Jednota Tachov 178.26 km
Jednota Tachov 178.26 km
Bankomat GE Money Bank 178.26 km
Bankomat GE Money Bank 178.29 km
Bankomat Komerční banka 178.37 km
Jednota Tachov 178.38 km
Bankomat ČSOB 178.44 km
Bankomat Poštovní spořitelna 178.44 km
Bankomat ČSOB 178.45 km
Bankomat Poštovní spořitelna 178.45 km
Bankomat Česká spořitelna 178.48 km
Jednota Tachov 178.68 km
Jednota Tachov 178.92 km
Jednota Halže 183.48 km
Burger King, Neutraubling (D) 188.05 km
Burger King, Max-Planck-Straße, Re... 190.98 km
Jednota Lázně Kynžvart 191.4 km
NKD, Regensburg (D) 192.38 km
Edeka, Isarstraße, Regensburg (D) 192.67 km
McDonalds Restaurant, Vilsstraße, ... 192.82 km
REWE, Von-Seeckt-Str., Regensburg ... 192.84 km
Real, Donaustaufer Str., Regensbur... 192.93 km
Netto, Erbprinz-Franz-Joseph-Str.,... 193.18 km
Esprit, Weichser Weg, Regensburg (... 193.26 km
Kik, Regensburg (D) 193.29 km
Donau-Einkaufszentrum Regensburg (... 193.31 km
Lidl, Altmühlstr. 4, Regensburg (D... 193.32 km
McDonalds Restaurant, Weichser Weg... 193.36 km
Norma, Hornstraße, Regensburg (D) 193.37 km
Müller, Weichser Weg, Regensburg (... 193.39 km
Rossmann, Hornstr., Regensburg (D) 193.41 km
Edeka center, Weichser Weg, Regens... 193.41 km
Rossmann, Hans-Hayder-Str., Regens... 193.57 km
Takko Fashion, Regensburg (D) 193.59 km
McDonalds Restaurant, Franz-Hartl-... 193.79 km
Lidl, Merowinger Str., Regensburg ... 194.13 km
Netto, Holzgartenstr., Regensburg ... 194.17 km
Ernstings Family, Regensburg (D) 194.47 km
McDonalds Restaurant, Regensburg A... 194.48 km
McDonalds Restaurant, Maximilianst... 194.48 km
Esprit, Friedenstraße, Regensburg ... 194.55 km
Müller, Weiße-Lilien-Str., Regensb... 194.6 km
Burger King, Bahnhofstraße, Regens... 194.61 km
C&A, Regensburg (D) 194.63 km
Edeka, Neupfarrplatz, Regensburg (... 194.71 km
Norma, Steinweg, Regensburg (D) 194.74 km
McDonalds Restaurant, Arnulfplatz,... 195.24 km
Norma, Kumpfmühler Str., Regensbur... 195.5 km
Edeka, Bölckestraße, Regensburg (D... 196.01 km
Netto, Hochweg, Regensburg (D) 196.54 km
McDonalds Restaurant, Defreggerweg... 197.19 km
Edeka, Dr.Gessler Strasse, Regensb... 197.29 km
REWE, Prüfeninger Str., Regensburg... 197.58 km
Lidl, Prüfeninger Schloßstr., Rege... 197.59 km
REWE, Wernerwerkstr., Regensburg (... 197.75 km

mohlo by Vás zajímat

kaple sv. Jiří, Kojákovice

batoh
kaple sv. Jiří, Kojákovice
Šumava A-Z: kaple
Šumava: třeboňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

kaple sv. Víta, Třeboň

batoh
kaple sv. Víta, Třeboň
Šumava A-Z: kaple
Šumava: třeboňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Na počátku 20. století doznívá na Šumavě kulminační vlna kolonizace hvozdu. Ta ale začíná zároveň odeznívat díky vyčerpání přírodních zdrojů a zvýšeného stěhování do větších sídel. Druhá světová válka znamenala pro Šumavu obrovské změnu. Nejprve odsun Čechů (zbavení je občanských práv na území Sudet a nucený zanechání jejich majetku) z území prohlášené za Sudetské, připojené k Německu a následující odsun Němců po druhé světové válce... Nutno podotknout, že těch Němců, kteří nebojovali proti nacistickému Německu, což bylo minimum. Tyto obyvatelé svůj vzdor vůbec nepřežili. Následné politické rozdělení světa vedlo ke zřízení hraničního pásma a dvou vojenských újezdů. Výsledkem byl masivní odliv zbytku obyvatel, zpomalení hospodářského vývoje, vylidnění a zánik řady vesnic. Řada osad a vesnic nezanikla jen díky transformaci na rekreační lokality bez trvalého osídlení. Počet domů poklesl v řádech na 1/3 maxima z přelomu století. V posledním století zanikla velká část objektů původní venkovské architektury. Sídla změnila svůj charakter i hlavní funkce. Ze samozásobitelských, zemědělských a dřevozpracujících sídel se stala sídla s převážně rekreační. Původní cestní síť se redukovala na hlavní dopravní tahy, které významně pozměnily krajinu. Se změnami funkcí objektů se mění i jejich vzhled. Svůj vliv na to měla řada módních stavebních stylů, střídajících se v průběhu celého století. Na bavorské straně Šumavy se rozvíjí původní alpsko-bavroský dům téměř v uniformí estetice bez kreace, zástavba zde volně expanduje do krajiny, takže se místy stírají hranice mezi původními sídly a samotami. Paradoxně tento vývoj měl i pozitivní stránky, zachoval nedotčenou přírodu pyšnící se množstvím zachovalých historických památek. Na Šumavě jsou Vám k dispozici při objevování historie i krás přírody kempy, chaty, chalupy, ubytování v soukromí, rodinné penziony a hotely, rozsáhlé hotelové komplexy, apartmány uzpůsobené pro turisty, cykloturisty, dovolené s dětmi. K výbavě běžně patří zahrady s posezením, úschovny kol a lyží, parkoviště. Využívat můžete husté a velmi dobře značené sítě cyklostezek. Síť webových kamer přes net informuje o počasí, množství sněhu, sněhových podmínkách pro lyžování, pro běžkaře. Běžecké stopy navíc mapuje šumavský informační server Bílá stopa. Lipenská oblast je také místem celoroční rekreace díky Lipenské přehradě, skiareálu Lipno a službám Lipno servisu. Server http://www.sumava.cz/ je nejstarší šumavský net, Rock Radio Šumava nejstarším komerčním rádiem v lokalitě a Author Král Šumavy je nejstarší cyklomaraton v šumavském terénu.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

V tomto sadě, dosti rozložitém, ale nijak vzorně nehleděném — zahradnictví a sadařství není nejsilnější stránkou jihočeských hospodářů — stálo velké množství ovocných stromů, hruší, štěpů, švestek i třešní, ponejvíce starých, namnoze již i odumírajících. Půda byla porostlá zčásti hojným šťavnatým trávníkem, ale místy také různým vysokým býlím, neskytajícím nižádného užitku, a nadto křovinami, polozdivočilého rybízu, malin, potměchuti a trnitého hloží, jež tvořily téměř neprostupné houštiny. Asi uprostřed sadu, vroubena takovými křovinami, byla nádržka vody, jakýs druh bahnitého rybníčku, travou zarostlého, namnoze řasami a žabincem pokrytého. Sbíraly se v něm vody dešťové a okapové, hnijící v neustálém klidu svém. Nač předkové Potužákovi zřídili tuto nádržku, věru těžko si domysliti: ubrala sadu asi čtyřicet čtvercových sáhů a neměla, na ten čas aspoň, žádného zřejmého účelu a příjemnou nebyla ani očím, ani nosu. Zjara v ní křehotaly nesčíslné žáby a s nastávajícím létem utvářilo se z ní pravé pařeniště dravých komárů, kterých se tu líhaly děsné zástupy. Vody nemile páchnoucí neužívalo se ani na napájení dobytka, ani na zavlažování, ačkoli zbytek shnilého, zbortěného čapu při nízké hrázi a pod touto bahnem naplněná strouha, vedoucí k prolomené hradbě a za hradbou do polí, zřejmě tomu nasvědčovaly, že před časy voda se vypouštěla a ze sadu odtékala; možná že místo nynějších polí zaujímaly kdysi louky. Potužáka mrzela odedávna tato hnijící voda v jeho sadě; nejednou vyslovil úmysl vypustiti ji, vyvoziti bahno na jejím dně nahromaděné, které představovalo několik set for výborné mrvy, a vysušiti nadobro pak rybníček; než pro neustálé jiné nutné práce rok za rokem odkládal provedení tohoto svého úmyslu.

Zde, v houštině na břehu neladných vod tohoto rybníčku, scházívali se v noci Vojta s Václavem, a k těmto schůzkám dostavovala se, pokud jen možno jí bylo, i Apolena. Upravili si tu jakés loubíčko ze spoutaných větviček křů, a ležíce podle sebe na zemi, vodili svoje besedy. Cítili se bezpečnými: místo bylo odlehlé; ani ve dne sem nikdo nepřicházel. Pravda, výpary rybníčku nebyly příjemné, ale toho oni nedbali, a proti sosákům komárů, kteří se zuřivou krvelačností na ně doráželi, byli dosti otužilí; pouze Apolena si tu a tam na ně zatoužila, ale přes všecka muka neoddávala zvláštnímu půvabu, který jí plynul z řečí Vojtových.

Když Václav došel místa obvyklého dostaveníčka, zastal tam už Vojtu a svou sestru.

„Kde ses tu vzal?" tázal se všecek udiven hříbka; „vždyť jsi byl ještě v komoře na trávu, když jsem já odtamtud vyšel..."

„Hádej!" vece Vojta s úsměškem; „myslíš snad, že jsem se udělal neviditelným a neviditelný tě předběhl ?" „Řekni mi to, prosím tě!"

„Nu, čarami ne! Oknem konírny jsem skočil do sadu..."

„Jak to ? Okna jsou zamřížená, jedva kočka by prolezla..."

„Nelam si hlavu! Až bude na čase, povím ti to, ale nevím, bude-li ti to co plátno."

„Ale mně to pověz, Vojto!" ozvala se polou šeptem Apolena, ležící na břiše těsně podle něho. Pruh měsíčního světla našel si cestu skrze proutí a listí klenoucích se nad nimi křů a rozlil se po hustých, rozcuchaných, skoro černých vlasech dívčiny, po jejím osmahlém obličeji, z něhož vyzíraly velké černé oči, na Vojtu upřené, po bílé šíji, neúplně a nedbale zahalené režnou košilkou, staženou pod krkem tkanicí; lokty měla podepřené o zem, obě dlaně držely bradu a líčka; nohy, ve tmu pohroužené, pohybovaly se bez ustání, stírajíce s kotníků a lýtek usazující se tam děsně štípající tiplice.

„Tobě bych to marně neřekl," smál se Vojta, „tys svižnější než tenhle nemotora. Ale musíš ještě počkat. Dnes nemám mnoho času na výklady."

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky