Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

rybník Rožmberk

Šumava

kategorie: příroda
podkategorie: voda - rybníky
lokalita: třeboňsko
GPS: 49°2'42.654"N, 14°46'26.986"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Rybník Rožmberk vybudoval v letech 1584–90 proslulý rybníkář Jakub Krčín z Jelčan. Jde o největší český rybník (jeho rozloha je 648 ha), a tak je také někdy nazýván „Jihočeským mořem“. Rožmberk je rozlohou největší rybník nejen v Jihočeském kraji a v České republice, ale i na celém světě. Stavbu provádělo 800 lidí, kteří přemístili 750 000 m? zeminy. Nutnost stavby tohoto vodního díla také podpořila velká povodeň, která 20. 8. 1544 z jihu Čech dorazila až do Prahy. Za třicetileté války chtěl Karel Bonaventura Buquoy, císařský velitel, hráz prokopat a zaplavit stavovské vojsko, které leželo u Soběslavi. Jen hlídka, kterou zde držel majitel třeboňského panství Petr ze Švamberka, zabránila katastrofě. Přesto během dlouhé války rybník zpustl a byl obnoven až za několik desetiletí. Jeho hráz je dlouhá 2430 m, až 10 m vysoká a u paty 55 m široká. Šířka koruny je 11 m, porostlá 150 až 400 let starými duby. Rybník měl původně rozlohu asi 1060 ha, zaplavoval louky až na okraji Třeboně. Voda se končila přibližně pod Starou Hlínou severně od dnešní silnice E 551 a v západní části rybníka sahala voda na Mokrých loukách zálivem několik set metrů od obchvatu Třeboně (třeboňské dálničky na Brno a Vídeň) směrem k severu, až k Třeboňským historickým roubeným seníkům. Protože ale rybám se daří spíše v mělkých vodách, tak bylo rozhodnuto hladinu snížit. Niveleta hráze kolísá od 429,4 m n. m. po 432,1 m n. m. Povodňové vody Lužnice odvádí důmyslná Nová řeka. Stavbu Rožmberka plánoval již Štěpánek Netolický, ale bál se množství vody z povodí Lužnice. Jeho nástupce Jakub Krčín rybník realizoval a současně vybudoval Novou řeku, která se na tzv. rozvodí odděluje od Lužnice a odvádí část vody z povodí Lužnice do povodí Nežárky a chrání tak rybník Rožmberk před velkou vodou. Lužnice ale není jedinou zdrojnicí tohoto rybníka. Kromě ní do Rožmberka vtéká potok od rybníka Hodějovského a Nového u Smitky na severovýchodě. Dále jsou to dva přítoky z rybníku rybníku Vítek, Prostřední stoka přitékající z Mokrých luk u Třeboně a přívod ze Zlaté stoky, který má hlavní význam při výlovech. Pod hrází se nachází na výtoku řeky Lužnice od roku 1922 malá vodní elektrárna se dvěma Francisovými turbínami o výkonu 260 kW. Elektrárna je unikátní svojí polohou u nádrže jejímž cílem je chov ryb. Hlavní výpust rybníka byla postavena inženýrem Jindřichem Šimanem mezi lety 1916 – 1918 v místě původní Krčínovy výpusti, nazývané Hluboká. Jedná se o betonový monolit ve tvaru podkovy obložený lícovanými kamennými kvádry. Z nich jsou také vyzděny dvě odtokové štoly (160 x 220 cm). Jsou hrazeny litinovými lopatami pohybující se pomocí elektromotorem nebo mechanicky. Jsou zde dvě česlové stěny bránící úniku ryb. Vedlejší výpust Adolfka se nachází na začátku poslední třetiny hráze. Roku 1870 nahradila původní výpust zvanou Potěšilka (podle stoky Potěšilka, která z ní vychází a napájí řadu rybníků). Zůstalo zde původní dřevěného potrubí (čtyři trouby o rozměrech 30 × 60 cm) opatřené betonovým zhlavím kryté dřevěnými lopatami. První velká oprava proběhla roku 1936. Při poslední opravě (2004 - 2005) Krčínovo dřevěné potrubí zmizelo. Ačkoli bylo po více jak 400 letech stále v dobrém stavu. Bezpečnostní přeliv rybníka se nachází pod nejvýchodnější částí hráze. Přeliv rozptyluje a odvádí povodeň pod hráz rybníka a dál do Lužnice. Šířka vlastního přelivu je 56,5 m. Dále je v hrázi uložené potrubí pro zásobování sádek u Rožmberské bašty. Je možné odebírat vodu nejen z rybníka, ale i ze Zlaté stoky. Opevnění hráze na vnitřní straně tvořené dubovými piloty, kulatinou a haluzemi jedlí a smrků, bylo neustále opravováno a vyměňováno. Za Schwarzenbergů bylo nahrazeno tarasem z kamene. Tento taras je víc jak tři sta let starý. Stavba rybníka Rožmberk způsobila nejen zaplavení bývalé tvrze (nacházela se v prostoru dnešní hráze rybníka Vítek) u Staré Hlíny, ale také Moravské cesty z Třeboně do Jindřichova Hradce. Objem zadržované vody je přibližně 6,2 mil. m3. A o tom, že je hráz postavena opravdu důkladně, svědčí i důkaz z doby nedávné – při povodních v roce 2002 Rožmberk zachytil desetinásobek (asi 70–75 mil. m3) svého objemu, rozlil se na plochu 2300 ha, ale uchránil povodí Lužnice od větších škod. Těleso hráze vyvázlo bez poškození, zle poničen byl bezpečnostní přeliv mimo hráz. Dá se tedy mluvit spíše o přehradní nádrži než o rybníku. Odhadovaný kulminační přítok 700 m3s-1 byl rybníkem transformován na maximální odtok 270 m3s-1. Výška přepadu na bezpečnostním přelivu dosahovala téměř tří metrů. Zatopená plocha tehdy byla 2300 ha. Na východě se hladina dotýkala rybníku Ženich, na západě se propojila s Kaňovem a na jihu voda sahala na dohled od Zlaté stoky pod Opatovickým rybníkem. Zaplavila přitom část Třeboně mezi centrem města a čtvrtí Kopeček pod Kotěrovou vodárnou kolem železniční zastávky Třeboň - lázně a hasičské zbrojnice. Kompletně byla zatopena i třeboňská Mokrá luka s historickými seníky, známými i z filmu "Pyšná princezna". Při povodni roku 1890 zadržoval Rožmberk asi 50 milionů m? vody. Další povodeň následovala roku 2006. Vody bylo méně, ale přesto na Lužnici napáchala velké škody. Na Rožmberku se objevily v hrázi i trhliny, které byly opraveny. Aby povozy nemusely objíždět Rožmberk přes Lomnici nad Lužnicí, nechal Krčín postavit roku 1594 most z dřevěné kulatiny dlouhý 902 m přes zátoku mezi Starou a Novou Hlínou a později (1604) ještě jeden jižněji v ústí tehdejší Lužnice do Rožmberka. Roku 1659 byl tento most nahrazen pevnějším na dubových pilotách. Při povodni roku 1670 se most doslova položil na stranu. Mosty byly poškozovány každou větší povodní. Roku 1741 za První slezské války se k Třeboni obsazené francouzským vojskem blížili Rakušané. Francouzský velitel přikázal oba mosty strhnout. Teprve v letech na konci 18. století dali Schwarzenberkové postavit dva nové kamenné mosty o 5 a 12 polích. Než byla přetrasována silnice E 551, sloužily oba až do roku 1988 silniční dopravě, dnes pro pěší a cyklisty. Kratší most přes rybník Vítek má pět oblouků z kamenných kvádrů a pochází z roku 1781. Druhý má dvanáct oblouků a je na něm pamětní deska s letopočtem 1799. Oba mosty nejspíše projektoval inženýr Rosenauer. Ten byl ve službách Schwarzenbergů a vyprojektoval i Schwarzenberský kanál. Pětiobloukový most byl silně poškozen za povodní 2002. Ale podařilo se ho opravit a od roku 2004 byl znovu zpřístupněn. Tento most si oblíbili filmaři. Natáčely se zde pohádky Byl jednou jeden král a Z pekla štěstí. Rybník Rožmberk se loví poslední léta každý rok na podzim, zpravidla o víkendu, a tento slavnostní výlov bývá nejvíce navštěvovaným výlovem Česka. Protože se nesmí kvůli Lužnici hnojit a přikrmovat, bývá úlovek jen asi 150 tun ryb. Z větší části kapra. Na tradiční výlov vždy přijíždí desetitisíce lidí a je pro ně připravený bohatý kulturní program. Na výlov tohoto velikána se dostavují i turisté ze zahraničí. V roce 1925 se výlovu účastnil i tehdejší prezident Tomáš Garrigue Masaryk s tehdy úřadujícím předsedou vlády Antonínem Švehlou. Kolem rybníka vede Naučná stezka Rožmberk.

odkaz: není

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

Svatby pana Voka

batoh
Svatby pana Voka
Šumava A-Z: filmová místa...
Šumava: třeboňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

Kluci v akci, Vánoční ryba z Třeboně...

batoh
Kluci v akci, Vánoční ryba z Třeboně
Šumava A-Z: publicistické...
Šumava: třeboňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

rožmberská bašta a bobrovna, rybník Rožm...

batoh
rožmberská bašta a bobrovna, rybník Rožmberk
Šumava A-Z: technické
Šumava: třeboňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

Čurda Karel

batoh
Čurda Karel
Šumava A-Z: osobnosti
Šumava: třeboňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail
Svatby pana Voka 0.86 km
Kluci v akci, Vánoční ryba z Třebo... 1.01 km
rožmberská bašta a bobrovna, rybní... 1.15 km
Čurda Karel 1.93 km
Krvavá léta - Zrádce Karel Čurda... 1.93 km
úkryt Karla Čurdy, Nová Hlína 1.97 km
vlaková zastávka Lužnice 1.99 km
PR Výtopa u Rožmberka 2 km
Nová Hlína 2.14 km
dětské hřiště Nová Hlína 2.15 km
Lužnice u Třeboně 2.3 km
pomník padlých WWI i II, Lužnice... 2.31 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Lužnic... 2.35 km
rybník Káňov 2.49 km
rybník Zadní Kouty 2.55 km
rybník Vítek 2.58 km
hříšná Pergolína - Josef Nálepa, r... 2.63 km
Kluci v akci, Domácí ryba z Třebon... 2.65 km
kaple sv. Víta, Třeboň 2.72 km
Byl jednou jeden král... 2.72 km
kamenný most přes rybník Vítek 2.72 km
Z pekla štěstí 2.72 km
židovský hřbitov Třeboň 2.82 km
Krátký Radovan 2.84 km
Stará Hlína 2.84 km
Mlýnský rybník, Třeboň 2.9 km
umělý válcový mlýn Josefa Jindry, ... 2.9 km
mlýn u svatého Víta, Třeboň 2.9 km
kaple sv. Václava a Panny Marie, S... 2.95 km
Stupský rybník, Třeboň 3.04 km
dětské hřiště Stará Hlína 3.11 km
kamenný most Lužnice, Stará Hlína... 3.11 km
pomník padlých WWI i II, Stará Hlí... 3.13 km
Pan Vok odchází 3.14 km
Pyšná princezna 3.21 km
Třeboňské seníky 3.21 km
nádraží Třeboň 3.47 km
kaple Panny Marie, Břilice 3.76 km
Břilice 3.78 km
pomník padlých WWI, Břilice 3.79 km
SDH Břilice 3.79 km
Kotěrova vodárenská věž, Třeboň... 3.79 km
kaple Třeboň 3.8 km
kaple Pod Kopečkem, Třeboň 3.91 km
HSZ Jihočeského kraje - Požární st... 4.08 km
vlaková zastávka Třeboň lázně... 4.23 km
Bertiny lázně Třeboň 4.38 km
pamětní deska J.K. Tyl, Třeboň 4.45 km
augustiniánský klášter a kostel Pa... 4.46 km
Povídky a zajímavosti Třeboňska, L... 4.47 km
Pernikář Jan, generál, pilot 245 S... 4.47 km
Vejvoda Ladislav 4.47 km
Heřmánek František 4.48 km
pamětní deska František Heřmánek... 4.48 km
pamětní deska Jan Pernikář 4.48 km
Prsten třeboňské madoně, Jaroslav ... 4.49 km
kostel Panny Marie Královny a sv. ... 4.49 km
Budějovická brána, Třeboň 4.53 km
sv. Jan Nepomucký, Třeboň 4.54 km
pomník padlých WWI i II, Třeboň... 4.54 km
Výprava za českými čerty - Čertovs... 4.55 km
Hradecká brána, Třeboň 4.55 km
Spořitelna Třeboň 4.57 km
Divoké pivo 4.59 km
Třeboň 4.59 km
Na cestě po Třeboňsku 4.59 km
Volf František 4.59 km
Rybářské slavnosti Třeboň 4.59 km
Všichni moji blízcí 4.59 km
věž radnice Třeboň 4.6 km
pomník padlých WWI, Třeboň 4.6 km
kašna na náměstí Třeboň 4.6 km
Mariánský sloup, Třeboň 4.6 km
Stříbrná paruka 4.6 km
NS zdraví Třeboň - Hradeček 4.61 km
Stará radnice, Třeboň 4.61 km
infocentrum Třeboň 4.61 km
pamětní deska Stanislav Muž 4.61 km
kostel sv. Alžběty, Třeboň 4.63 km
Šusta Josef Prof. Ph.Dr. 4.64 km
pamětní deska Josef Šusta 4.64 km
pamětní deska Mikuláš Rutard z Mal... 4.64 km
divadlo J. K. Tyla, Třeboň 4.64 km
pomník padlých WWII, rodina Slavíč... 4.65 km
Tereziánská kasárna, 531. rtr, Tře... 4.65 km
Třeboňská nocturna 4.65 km
kaple výklenková Třeboň 4.66 km
hřbitov Třeboň 4.66 km
hrob Ota Jan Hrbek 4.67 km
Pan Vok odchází 4.67 km
správcovský dům, Třeboň 4.68 km
kašna v zámeckém parku, Třeboň... 4.68 km
zámecký park Třeboň 4.7 km
zámek Třeboň 4.71 km
synagoga Třeboň 4.73 km
zámecká kašna s hlavami Turků, Tře... 4.74 km
Svinenská brána, Třeboň 4.75 km
Pivní putování - 8. díl - Jižní Če... 4.77 km
pivovar Regent, Třeboň 4.77 km
pivní kašna, pivovar Regent Třeboň... 4.77 km
pomník padlých WWII, pivovar Regen... 4.78 km
Novohradská brána, Třeboň 4.81 km
CHKO Třeboňsko 4.82 km
městské opevnění Třeboň 4.83 km
sv. Jan Nepomucký, Třeboň 4.84 km
NS kolem Světa 4.89 km
Šusta Josef 4.89 km
pomník Josefu Šustovi 4.89 km
NS Rožmberk 4.89 km
socha Jakuba Krčína na hrázi rybní... 4.9 km
Krčín Jakub z Jelčan a Sedlčan 4.9 km
lidové pověsti o Krčínovi z Jelčan... 4.9 km
NS Okolo Třeboně 4.9 km
plavba po rybníku Svět, Třeboň 4.92 km
pláž U Světa, rybník Svět, Třeboň... 5.04 km
Schwarzenberský seník, Třeboň 5.1 km
Mláka 5.26 km
socha rybáře, Třeboň 5.28 km
Anglický krajinářský park, Třeboň... 5.51 km
rybník Svět 5.58 km
Boží muka u Schwarzenberské hrobky... 5.6 km
hrob Jiřího Hanzelky 5.71 km
kostel sv. Jiljí, Domanín 5.73 km
hřbitov Domanín 5.74 km
Schwarzenberská hrobka Domanín, Tř... 5.74 km
fara, Schwarzenberská hrobka, Doma... 5.74 km
koupaliště Ostende, rybník Svět... 5.78 km
Peníze nebo život 5.83 km
Tchán 6.04 km
Pan Tau a zlatý kufr 6.14 km
Opatovický rybník 6.5 km
Olbracht Ivan 7.76 km
Zahořanský hon, Alois Jirásek 8.31 km
dětské hřiště Domanín 8.54 km
pamětní deska Juscelino Kubitschek... 8.55 km
kaple sv. Václava, Domanín 8.55 km
Domanín 8.57 km
pomník padlých WWI, Domanín 8.57 km
židovský hřbitov Stráž nad Nežárko... 8.58 km
Kubitschek de Oliveira Juscelino 8.61 km
kaple Spolí 9 km
Spolí 9.01 km
kaple hřbitovní Panny Marie Bolest... 9.61 km
hřbitov Stráž nad Nežárkou 9.64 km
metodistická modlitebna a kaple, S... 9.85 km
SDH Stráž nad Nežárkou 9.91 km
kašna dolní Stráž nad Nežárkou... 9.98 km
kašna horní Stráž nad Nežárkou... 10.05 km
kašna Stráž nad Nežárkou 10.05 km
Štěpánovice u Třeboně 10.06 km
pomník Emy Destinnové, Stráž nad N... 10.1 km
Stráž nad Nežárkou 10.13 km
radnice Stráž nad Nežárkou 10.14 km
sv. Jan Nepomucký, Stráž nad Nežár... 10.14 km
pamětní deska osvobození, Stráž na... 10.14 km
pomník padlých WWI i II, Stráž nad... 10.16 km
zámecká kašna Stráž nad Nežárkou... 10.18 km
hrob neznámého vojáka Wehrmachtu, ... 10.19 km
zvonice a věž Stráž nad Nežárkou... 10.2 km
kostel sv. Petra a Pavla, Stráž na... 10.21 km
busta Emy Destinnové, Stráž nad Ne... 10.21 km
příhradový silniční most Nežárka, ... 10.21 km
zámek a hrad Stráž nad Nežárkou... 10.23 km
výcvikové středisko 15. bPS, Stráž... 10.23 km
Destinnová Ema 10.23 km
muzeum Emy Destinnové, Stráž nad N... 10.23 km
mlýn Plavsko, Stráž nad Nežárkou... 10.26 km
Plavecká kovárna, Plavsko 10.39 km
SDH Plavsko 10.42 km
Plavsko 10.49 km
dětské hřiště Plavsko 10.51 km
kaple Plavsko 10.52 km
vražda Soňi Illeové 10.55 km
Grand - Generál Josef Kholl ve svě... 10.6 km
Kholl Josef, generálmajor 10.6 km
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšov... 10.66 km
Libín u Třeboně 10.67 km
SDH Libín 10.69 km
vlaková zastávka Majdalena 10.79 km
kostel sv. Máří Magdalény, Majdale... 11.05 km
pomník padlých WWI, Žíteč 11.4 km
Žíteč 11.43 km
dětské hřiště Žíteč 11.44 km
kaple Žíteč 11.46 km
hřbitov Lutová 11.46 km
pomník padlých WWI i II, Majdalena... 11.48 km
hřbitov Majdalena 11.48 km
pomník Theodor Havlis 11.49 km
kostel Všech svatých, Lutová 11.5 km
Majdalena 11.51 km
fara Lutová 11.56 km
Libořezy 11.64 km
kaple Libořezy 11.65 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Lutová... 11.65 km
rybník Velká Černá 11.65 km
pomník padlých WWI, Lutová 11.66 km
Lutová 11.67 km
rybník Starý Kanclíř 11.67 km
Bukač Luděk PhDr. 11.67 km
pomník padlých WWI, Libořezy 11.69 km
Paměť stromů - 9. díl - Hatínský j... 12.03 km
Hatínský klen - javor Marie Terezi... 12.03 km
Hatín 12.2 km
Velký hatínský rybník 12.21 km
pomník padlých WWI, Hatín 12.22 km
památník osvobození Hatín 12.24 km
Slavošovice u Ledenice 12.29 km
kaple Slavošovice 12.31 km
jilm ve Slavošovicích 12.32 km
Malé muzeum piva Slavošovice 12.35 km
Vančura Josef, prof. JUDr. 12.39 km
Křížek Milan 12.39 km
Schuster Jan Rafael 12.39 km
Lišov 12.39 km
Koštěnický potok 12.49 km
nádraží Majdalena 12.55 km
kostel sv. Václava, Lišov 12.55 km
rybník Nový Kanclíř 12.68 km
SDH Mladošovice 12.8 km
Kojan Jan 12.8 km
přenesený kostel sv. Bartoloměje, ... 12.84 km
kostel sv. Bartoloměje, Mladošovic... 12.84 km
Třebízský Václav Beneš 12.86 km
Mladošovice 12.86 km
SDH Kojákovice 12.97 km
kaple sv. Jiří, Kojákovice 13.01 km
pomník padlých WWI, Kojákovice 13.02 km
Kojákovice 13.04 km
kovárna Kojákovice 13.06 km
dětské hřiště Kojákovice 13.08 km
infocentrum Kojákovice 13.12 km
Venkovské ekomuzeum růže, Kojákovi... 13.13 km
Pavelcův rybník 13.29 km
Pilař 13.34 km
Kosky 13.43 km
kostel sv. Šimona a Judy, Roseč 13.49 km
pomník padlých WWI i II, Roseč 13.5 km
fara Roseč 13.5 km
Roseč 13.52 km
Plavecký mariáš 13.53 km
radnice Roseč 13.54 km
Houbový park, Roseč 13.68 km
muzeum fosílií Roseč 13.7 km
Svatojánský věneček 14 km
tvrz (zaniklá) Lásenice 14.11 km
Tvrz, Václav Šorel 14.12 km
Svatojánský věneček 14.17 km
Hadač Václav Antonín 14.18 km
Petrovice u Mladošovic 14.18 km
SDH Chlum u Třeboně 14.3 km
Malá lásenická galerie 14.36 km
Hájek Karel 14.37 km
Chittussi Antonín 14.42 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Láseni... 14.44 km
kaple Hamr u Chlumu u Třeboně 14.57 km
kaple výklenková na mostě, socha s... 14.57 km
kašna Chlum u Třeboně 14.58 km
pomník padlých WWI, Lásenice 14.59 km
pomník padlých WWI i II, Chlum u T... 14.59 km
Chlum u Třeboně 14.59 km
mlýn Lásenice 14.59 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ch... 14.62 km
Hodův mlýn, Ratiboř 14.62 km
sochy světců, Chlum u Třeboně 14.63 km
Lásenice 14.64 km
Srpnová neděle 14.65 km
Zlatá stoka 14.68 km
křížová cesta, Chlum u Třeboně... 14.7 km
pomník padlých WWI, Hamr u Chlumu ... 14.7 km
Hamr u Chlumu u Třeboně 14.73 km
socha sv. Anny, Chlum u Třeboně 14.9 km
zámek Chlum u Třeboně 14.9 km
Ferdinand d´Este František Karel L... 14.9 km
pískovna Cep 14.92 km
socha sv. Jana Nepomuckého, Chlum ... 14.92 km
Ratiboř 15.02 km
Dým bramborové natě 15.06 km
kaple Panny Marie se zvoničkou, Ra... 15.14 km
lípy Ratiboř 15.16 km
rybník Hejtman 15.18 km
kaple Lhota u Mladošovic 15.19 km
Lhota u Mladošovic 15.21 km
pomník padlých WWI, Ratiboř 15.28 km
Mnich 15.45 km
kaple sv. Jana Křtitele, Mnich 15.51 km
dětské hřiště Mnich 15.53 km
pomník padlých WWI, Mnich 15.54 km
pamětní deska Václav a Jan Nedoma,... 15.55 km
Nedoma Václav 15.55 km
rodný dům Václava a Jana Nedomy, M... 15.55 km
Nedoma Jan 15.55 km
hřbitov Ledenice 15.77 km
rybník Ochoz u Mnichu 15.9 km
vlaková zastávka Mnich 15.92 km
Matná 16.26 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Matná... 16.27 km
pomník padlých WWI, Vrcov 16.29 km
dětské hřiště Vrcov 16.29 km
SDH Vrcov 16.35 km
přírodní park Homolka - Vojířov... 16.35 km
Sokolovna Kardašova Řečice 16.39 km
Novoveský dvůr 16.42 km
Vrcov 16.42 km
pomník padlých WWI i II, Kardašova... 16.44 km
Rozmarné léto 16.45 km
kaple sv. Anny, Vrcov 16.46 km
Marečková Marie 16.52 km
vražedkyně Dana Stodolová 16.53 km
Kardašova Řečice 16.53 km
Adéla ještě nevečeřela 16.53 km
Jablonský Boleslav (Karel Eugen Tu... 16.53 km
kostel sv. Jana Křtitele, Kardašov... 16.59 km
nádraží Kardašova Řečice 16.61 km
fara Kardašova Řečice 16.62 km
zámek Kardašova Řečice 16.7 km
pomník padlých WWI i II, Ledenice... 16.76 km
kašna Ledenice 16.77 km
Ledenice 16.77 km
Rostropovič Mstislav Leopoldovič 16.77 km
Hajšman Vlastimil 16.77 km
Sládek Ferdinand Rudolf 16.77 km
kostel sv. Vavřince, Ledenice 16.78 km
Kroiher František Jan 16.78 km
fara Ledenice 16.82 km
radnice Ledenice 16.84 km
řeka Nežárka 16.89 km
Suchdol nad Lužnicí 17.77 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Šalman... 17.79 km
Šalmanovice 17.8 km
brutální násilí komunistů Na Ameri... 18 km
nejsevernější bod Rakouska 18.18 km
nádraží Doňov 18.25 km
SDH Suchdol nad Lužnicí 18.32 km
Novomlýnský rybník, Peršlák 18.42 km
Kámen republiky, Peršlák 18.55 km
14. rota PS, Nový Vojířov 18.55 km
věžový vodojem Borovany 18.56 km
letecký souboj Fw 190 vs. Lightnin... 18.6 km
most do údolí lásky Rottal 18.66 km
Doňov 18.66 km
kaple Panny Marie, Doňov 18.66 km
dětské hřiště Doňov 18.68 km
SDH Doňov 18.68 km
vlaková zastávka Suchdol nad Lužni... 18.69 km
kaple výklenková Záhoří 18.7 km
Záhoří 18.7 km
SDH Záhoří 18.73 km
kaple Záhoří 18.73 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Suchdo... 18.77 km
radnice Borovany 18.81 km
sousoší sv. Jana Nepomuckého, Boro... 18.84 km
pranýř, Borovany 18.86 km
Barokní srdce Evropy - Města 18.88 km
Borovany 18.88 km
pomník Jana Žižky, Borovany 18.89 km
Hádanky domů života - Jindřichův H... 18.89 km
infocentrum Borovany 18.95 km
kaple Panny Marie Karmelské, Borov... 18.96 km
zámek Borovany 18.97 km
kostel Navštívení P. Marie, Borova... 18.97 km
kašna Borovany 18.99 km
fara Borovany 18.99 km
bazén Borovany 19.01 km
kostel sv. Mikuláše, Suchdol nad L... 19.02 km
zámecká zahrada Borovany 19.11 km
Tušť 19.11 km
dětské hřiště Sedlo u Číměři... 19.13 km
Hanzelka Jiří 19.15 km
kaple sv. Anny, Sedlo u Číměři 19.19 km
Sedlo u Číměři 19.21 km
hrob Lt Robert W. Whitehead 19.29 km
hřbitov Dobrá Voda (třebotovický) ... 19.3 km
hřbitov Dobrá Voda u Českých Buděj... 19.48 km
bunkr (řopík) X.a/15/C 19.52 km
Pohoří 19.55 km
nádraží Borovany 19.62 km
Radostice u Borovan 19.62 km
Svatby pana Voka 19.69 km
kaple, Dobrá Voda u Českých Budějo... 19.85 km
socha Mistra Jana Husa, Dobrá Voda... 19.85 km
kostel Panny Marie Bolestné, Dobrá... 19.88 km
Barokní srdce Evropy - Mistři 19.88 km
Štolbová Renata Klogner 19.89 km
Křížová cesta, Renáta Štolbová... 19.89 km
křížová cesta, Dobrá Voda u Českýc... 19.91 km
fara nová Dobrá Voda u Českých Bud... 19.94 km
vlaková zastávka Radostice 19.96 km
fara stará Dobrá Voda u Českých Bu... 19.97 km
socha sv. Jana Nepomuckého, u most... 19.99 km
lípa u Stropnice 20 km
ubytování v okolí

Rekreace na Lipně

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování:
Šumava: lipensko
šumavská obec: Frymburk

ubytování s kapacitou:
cena ubytování: od 0 Kč detail

penzion 9001, Přední Výtoň

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: penzion
Šumava: lipensko
šumavská obec: Přední Výt...

ubytování s kapacitou: 31
cena ubytování: od 430 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

firmy v okolí
 • čerpací stanice PAP OIL, Třeboň

  batoh
  čerpací stanice PAP OIL, Třeboň
  Šumava A-Z: čerpací stani...
  lokalita: budějovicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • čerpací stanice Benzina, Třeboň

  batoh
  čerpací stanice Benzina, Třeboň
  Šumava A-Z: čerpací stani...
  lokalita: budějovicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • Tempo market Třeboň

  batoh
  Tempo market Třeboň
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: budějovicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Bankomat ČSOB

  batoh
  Bankomat ČSOB
  Šumava A-Z: bankomaty
  lokalita: budějovicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
čerpací stanice PAP OIL, Třeboň... 3.36 km
čerpací stanice Benzina, Třeboň... 3.83 km
Tempo market Třeboň 3.85 km
Bankomat ČSOB 4.47 km
Bankomat Poštovní spořitelna 4.47 km
Bankomat Poštovní spořitelna 4.56 km
Bankomat ČSOB 4.59 km
Bankomat Česká spořitelna 4.6 km
Bankomat Poštovní spořitelna 4.6 km
Bankomat ČSOB 4.62 km
Bankomat Komerční banka 4.65 km
Bankomat GE Money Bank 4.66 km
Bankomat Česká spořitelna 4.73 km
čerpací stanice Shell, Třeboň 4.79 km
Bankomat Poštovní spořitelna 5.04 km
Bankomat ČSOB 5.05 km
čerpací stanice EuroOil, Lomnice ... 6.34 km
Jednota Lišov 12.38 km
Bankomat GE Money Bank 12.38 km
Bankomat Česká spořitelna 12.47 km
čerpací stanice EuroOil, Lišov 13.63 km
Bankomat Česká spořitelna 15.03 km
čerpací stanice EuroOil, Chlum u T... 15.08 km
Jednota Neplachov 15.66 km
Bankomat Česká spořitelna 15.93 km
Bankomat Česká spořitelna 16.46 km
Supermarket Veselí nad Lužnicí 16.54 km
Bankomat GE Money Bank 16.57 km
Bankomat ČSOB 16.58 km
Bankomat Poštovní spořitelna 16.58 km
Bankomat Komerční banka 16.66 km
Bankomat Česká spořitelna 16.68 km
Jednota Ledenice 16.75 km
čerpací stanice EuroOil, Veselí na... 17.39 km
Jednota Adamov 18.03 km
čerpací stanice Benzina, Suchdol n... 18.26 km
Bankomat Česká spořitelna 18.69 km
Bankomat GE Money Bank 18.7 km
Bankomat Česká spořitelna 18.95 km
Jednota Řípec 19.01 km
Jednota Dolní Bukovsko 19.78 km
Jednota Borovany 19.98 km
Jednota Borkovice 20.47 km
čerpací stanice OMV, Řípec 20.65 km
čerpací stanice EuroOil, České Bud... 21.17 km
Bankomat Česká spořitelna 21.35 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 22.03 km
Bankomat UniCredit Bank 22.3 km
Bankomat Komerční banka 22.36 km
Bankomat GE Money Bank 22.38 km
Bankomat ČSOB 22.42 km
Bankomat Česká spořitelna 22.42 km
Bankomat Poštovní spořitelna 22.42 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 22.48 km
Jednota Dírná 22.57 km
Jednota Přehořov 22.59 km
McDonalds, OD Prior, České Budějov... 22.6 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 22.64 km
Prior České Budějovice 22.66 km
Bankomat Raiffeisenbank 22.69 km
Bankomat Česká spořitelna 22.72 km
TREFA České Budějovice 22.78 km
Bankomat UniCredit Bank 22.79 km
Bankomat Poštovní spořitelna 22.79 km
Bankomat GE Money Bank 22.8 km
Bankomat ČSOB 22.87 km
Bankomat Poštovní spořitelna 22.89 km
TERNO SUPERMARKET České Budějovice... 22.9 km
Bankomat GE Money Bank 22.95 km
McDonalds, Strakonická, České Budě... 23 km
Bankomat Komerční banka 23.01 km
Bankomat Poštovní spořitelna 23.13 km
Bankomat ČSOB 23.13 km
Bankomat Česká spořitelna 23.15 km
Bankomat Poštovní spořitelna 23.16 km
Bankomat ČSOB 23.16 km
Bankomat Sberbank CZ 23.16 km
Bankomat Česká spořitelna 23.17 km
Vesna České Budějovice 23.2 km
Bankomat Česká spořitelna 23.2 km
Družba České Budějovice 23.21 km
Bankomat Raiffeisenbank 23.23 km
Bankomat Fio banka 23.27 km
Bankomat UniCredit Bank 23.27 km
Bankomat Oberbank AG 23.32 km
Bankomat Poštovní spořitelna 23.32 km
Bankomat ČSOB 23.44 km
Bankomat ČSOB 23.44 km
Bankomat Poštovní spořitelna 23.46 km
Bankomat Poštovní spořitelna 23.46 km
Bankomat Poštovní spořitelna 23.59 km
Bankomat ČSOB 23.6 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 23.8 km
TREFA Ćeské Budějovice 23.82 km
Bankomat Česká spořitelna 23.87 km
Bankomat ČSOB 23.88 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 23.88 km
Bankomat Poštovní spořitelna 23.92 km
Bankomat GE Money Bank 23.99 km
Bankomat Poštovní spořitelna 24.04 km
Bankomat Česká spořitelna 24.07 km
Bankomat ČSOB 24.11 km
Vltava České Budějovice 24.11 km
Lužnice České Budějovice 24.13 km
Bankomat Česká spořitelna 24.21 km
Bankomat Poštovní spořitelna 24.22 km
Bankomat Komerční banka 24.25 km
Supermarket Renta Soběslav 24.26 km
Jednota Soběslav 24.33 km
Rožnov České Budějovice 24.58 km
čerpací stanice Benzina, Trhové Sv... 24.6 km
Bankomat Citibank 24.67 km
čerpací stanice PAP OIL, Trhové Sv... 24.67 km
čerpací stanice PAP OIL, Soběslav... 24.7 km
Jednota Hluboká nad Vltavou 24.74 km
Jednota Trhové Sviny 24.77 km
Bankomat ČSOB 24.77 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 24.77 km
Bankomat Česká spořitelna 24.79 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 24.8 km
Bankomat GE Money Bank 24.84 km
Bankomat Česká spořitelna 24.91 km
Bankomat Komerční banka 24.92 km
čerpací stanice Benzina, Hluboká n... 25.11 km
Jednota Hluboká nad Vltavou 25.19 km
čerpací stanice RoBiN OIL, České B... 25.26 km
čerpací stanice Benzina, Soběslav... 25.39 km
Jednota Klenovice 26.33 km
Jednota Tučapy 27.48 km
čerpací stanice PAP OIL, Tučapy 27.53 km
čerpací stanice PAP OIL, Nové Hrad... 27.84 km
čerpací stanice EuroOil, Včelná... 27.85 km
Jednota Budislav 28.08 km
Jednota Nové Hrady 28.32 km
Jednota Myslkovice 28.35 km
Jednota Kamenný Újezd 28.98 km
Jednota Roudná 29 km
Bankomat Česká spořitelna 29.69 km
Jednota Zliv 29.82 km
Jednota Hlavatce 29.95 km
Jednota Pištín 30.05 km
Jednota Olešník 30.53 km
Jednota Košice 31.21 km
Jednota Želeč 31.54 km
Jednota Horní Stropnice 31.73 km
Bankomat Česká spořitelna 32.11 km
Jednota Sudoměřice u Bechyně 32.12 km
čerpací stanice Shell, Týn nad Vlt... 32.22 km
Jednota Týn nad Vltavou 32.22 km
Jednota Týn nad Vltavou 32.28 km
Bankomat GE Money Bank 32.32 km
Bankomat ČSOB 32.36 km
Jednota Choustník 32.4 km
Bankomat Poštovní spořitelna 32.43 km
Bankomat ČSOB 32.48 km
Bankomat Česká spořitelna 32.5 km
Bety Týn nad Vltavou 32.57 km
Bankomat Komerční banka 32.65 km
Jednota-potraviny Besednice 32.73 km
Jednota Dříteň 32.98 km
Bankomat GE Money Bank 33.04 km
Bankomat Česká spořitelna 33.1 km
Bankomat Poštovní spořitelna 33.11 km
Jednota-potraviny Velešín 33.22 km
čerpací stanice Benzina, České Vel... 33.38 km
Jednota-potraviny Velešín 33.53 km
čerpací stanice OMV, České Velenic... 33.7 km
Jednota Krtov 33.9 km
čerpací stanice Benzina, Velešín... 33.96 km
Bankomat Česká spořitelna 34.38 km
Bankomat Česká spořitelna 35.52 km
Jednota Bechyně 35.57 km
Supermarket Zuzana Bechyně 35.74 km
Bankomat Komerční banka 35.78 km
Bankomat ČSOB 35.79 km
Jednota Bechyně 35.8 km
Bankomat Poštovní spořitelna 35.8 km
Jednota-potraviny Velešín 36.65 km
Jednota-potraviny Benešov nad Čern... 36.81 km
čerpací stanice Shell, Sezimovo Ús... 37.21 km
Jednota Sezimovo Ústí 37.32 km
Supermarket Astra Sezimovo Ústí 37.36 km
Bankomat Komerční banka 37.4 km
Bankomat Poštovní spořitelna 37.42 km
Bankomat ČSOB 37.42 km
čerpací stanice PAP OIL, Křemže... 37.51 km
Jednota-potraviny Střítež 37.56 km
Supermarket Renta Sezimovo Ústí 37.66 km
Jednota-potraviny Křemže 37.67 km
Supermarket Malšice 37.97 km
čerpací stanice EuroOil, Malšice... 38.16 km
Jednota Malšice 38.17 km
Bankomat GE Money Bank 38.59 km
Bankomat Česká spořitelna 38.59 km
Bankomat Česká spořitelna 38.78 km
Bankomat Komerční banka 38.87 km
Jednota Tábor 38.94 km
Jednota Radětice 38.96 km
Bankomat Poštovní spořitelna 39.21 km
Bankomat GE Money Bank 39.26 km
Jednota-potraviny Kaplice 39.35 km
čerpací stanice OMV, Tábor, Soběsl... 39.41 km
McDonalds, Tábor 39.42 km
Jednota Slapy 39.67 km
Bankomat GE Money Bank 39.68 km
Jednota-potraviny Kaplice 39.75 km
Jednota-potraviny Kaplice 39.75 km
Bankomat Česká spořitelna 39.8 km
Jednota-potraviny Kaplice 39.8 km
Bankomat Poštovní spořitelna 39.8 km
Bankomat ČSOB 39.8 km
Bankomat Komerční banka 39.81 km
Bankomat ČSOB 39.84 km
čerpací stanice PAP OIL, Chýnov 39.89 km
Jednota-potraviny Brloh 39.92 km
Bankomat Poštovní spořitelna 39.97 km
Bankomat GE Money Bank 39.97 km
Bankomat ČSOB 40.02 km
Bankomat Raiffeisenbank 40.2 km
čerpací stanice OMV, Tábor, Měšice... 40.2 km
Jednota-potraviny Kaplice 40.22 km
Supermarket Český Krumlov 40.35 km
Bankomat Komerční banka 40.36 km
Jednota Zárybničná Lhota 40.37 km
Jednota Měšice 40.38 km
Bankomat Citibank 40.4 km
čerpací stanice OMV, Český Krumlov... 40.4 km
Bankomat Poštovní spořitelna 40.41 km
čerpací stanice Benzina, Český Kru... 40.45 km
Bankomat GE Money Bank 40.47 km
Bankomat GE Money Bank 40.47 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kaplice... 40.49 km
Bankomat Česká spořitelna 40.53 km
Bankomat GE Money Bank 40.55 km
Bankomat ČSOB 40.59 km
Jednota Chýnov 40.85 km
Bankomat Česká spořitelna 40.88 km
čerpací stanice PAP OIL, Kaplice 41.12 km
čerpací stanice Shell, Tábor 41.19 km
Jednota Albrechtice 41.24 km
Jednota Tábor 41.33 km
Jednota Čičenice 41.45 km
Bankomat Raiffeisenbank 41.47 km
Bankomat Raiffeisenbank 41.47 km
Bankomat Komerční banka 41.53 km
Bankomat ČSOB 41.54 km
Bankomat ČSOB 41.55 km
Bankomat Poštovní spořitelna 41.56 km
Bankomat UniCredit Bank 41.57 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 41.58 km
Bankomat Poštovní spořitelna 41.59 km
Bankomat Poštovní spořitelna 41.61 km
Bankomat Česká spořitelna 41.62 km
Jednota Pořín 41.62 km
Bankomat Komerční banka 41.65 km
Bankomat GE Money Bank 41.65 km
Bankomat Česká spořitelna 41.65 km
Bankomat Poštovní spořitelna 41.67 km
Bankomat ČSOB 41.67 km
Bankomat ČSOB 41.67 km
Bankomat Poštovní spořitelna 41.67 km
Bankomat Fio banka 41.71 km
Bankomat GE Money Bank 41.73 km
Jednota Krč 41.74 km
Bankomat Poštovní spořitelna 41.81 km
Bankomat Oberbank AG 41.84 km
Bankomat Komerční banka 41.95 km
Bankomat Komerční banka 41.95 km
Bankomat GE Money Bank 42.03 km
Bankomat Komerční banka 42.08 km
Jednota Netolice 42.1 km
Bankomat Poštovní spořitelna 42.12 km
Bankomat ČSOB 42.14 km
Bankomat Citibank 42.14 km
Bankomat Citibank 42.14 km
Jednota-potraviny Kaplice 42.15 km
Bankomat Poštovní spořitelna 42.15 km
Bankomat UniCredit Bank 42.18 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 42.19 km
Bankomat Česká spořitelna 42.21 km
Bankomat ČSOB 42.22 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 42.27 km
Jednota Stádlec 42.3 km
Jednota-potraviny Brloh 42.43 km
Jednota-potraviny Malonty 42.44 km
Bankomat Oberbank AG 42.47 km
Bankomat Poštovní spořitelna 42.48 km
Bankomat Raiffeisenbank 42.5 km
Bankomat Česká spořitelna 42.5 km
Bankomat Citibank 42.54 km
Bankomat Citibank 42.54 km
Bankomat Česká spořitelna 42.54 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 42.57 km
Bankomat Komerční banka 42.59 km
Bankomat ČSOB 42.68 km
Bankomat Poštovní spořitelna 42.68 km
Jednota Tábor 42.78 km
Jednota Tábor 43.04 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 43.11 km
Jednota Borovany 43.26 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 43.37 km
Jednota Dolní Hořice 43.77 km
Jednota Libějovice 43.81 km
Bankomat Česká spořitelna 43.93 km
Bankomat Komerční banka 43.99 km
Bankomat GE Money Bank 44 km
čerpací stanice Benzina, Vodňany... 44.32 km
čerpací stanice Benzina, Protivín... 44.38 km
Jednota Slabčice 44.48 km
čerpací stanice EuroOil, Tábor, Ná... 44.53 km
čerpací stanice PAP OIL, Protivín... 44.54 km
Jednota Opařany 44.59 km
Jednota Vodňany 44.59 km
Bankomat GE Money Bank 44.7 km
Bankomat GE Money Bank 44.75 km
Bankomat ČSOB 44.76 km
Bankomat Poštovní spořitelna 44.76 km
Bankomat Komerční banka 45 km
Jednota Vodňany 45.09 km
Bankomat Česká spořitelna 45.12 km
Jednota-potraviny Kájov 45.66 km
Jednota-potraviny Bujanov 45.75 km
Jednota Bernartice 46.08 km
Jednota-potraviny Chvalšiny 46.31 km
Bankomat Poštovní spořitelna 46.4 km
Bankomat ČSOB 46.4 km
Jednota-potraviny Větřní 46.47 km
Jednota Ratibořské Hory 46.62 km
Jednota-potraviny Kaplice 47.06 km
Jednota-potraviny Rožmitál na Šuma... 47.56 km
Jednota Radkov 48.23 km
Jednota Chotoviny 48.42 km
Jednota Podolí 48.61 km
Jednota Kluky 48.75 km
Jednota Ktiš 49.04 km
Jednota-potraviny Dolní Dvořiště... 49.25 km
Jednota Sepekov 49.78 km
Jednota Hracholusky 50.1 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotovi... 50.4 km
Jednota Božetice 50.9 km
Jednota Vitějovice 50.92 km
Jednota Bavorov 51.34 km
Jednota Jetětice 51.6 km
čerpací stanice PAP OIL, Písek, Se... 51.91 km
Bankomat Poštovní spořitelna 52.19 km
Bankomat ČSOB 52.21 km
Jednota Jistebnice 52.24 km
Jednota Sudoměřice u Tábora 52.41 km
Jednota Borotín 52.47 km
Jednota Nemyšl 52.47 km
Jednota Záhoří 52.55 km
čerpací stanice EuroOil, Písek 52.56 km
Jednota Chroboly 52.59 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Rožmber... 52.63 km
Bankomat Česká spořitelna 52.7 km
Jednota Písek 53.16 km
Bankomat Poštovní spořitelna 53.21 km
Bankomat ČSOB 53.29 km
Bankomat Komerční banka 53.29 km
Bankomat Česká spořitelna 53.3 km
Bankomat Komerční banka 53.31 km
čerpací stanice Benzina, Milevsko... 53.39 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Písek... 53.57 km
Jednota Písek 53.61 km
Jednota Drahonice 53.62 km
Bankomat Česká spořitelna 53.7 km
Bankomat Česká spořitelna 53.76 km
Bankomat GE Money Bank 53.86 km
Bankomat Oberbank AG 53.87 km
Bankomat Poštovní spořitelna 53.87 km
Bankomat UniCredit Bank 53.87 km
Bankomat Poštovní spořitelna 53.92 km
Bankomat ČSOB 53.93 km
Jednota-potraviny Světlík 53.96 km
Bankomat Fio banka 54.01 km
Bankomat Česká spořitelna 54.05 km
CENTRUM Milevsko 54.11 km
Bankomat GE Money Bank 54.11 km
Bankomat Komerční banka 54.11 km
Jednota Mladá Vožice 54.14 km
Bankomat ČSOB 54.15 km
Bankomat Poštovní spořitelna 54.17 km
Bankomat Raiffeisenbank 54.19 km
Bankomat Poštovní spořitelna 54.2 km
Bankomat Česká spořitelna 54.22 km
Bankomat ČSOB 54.23 km
Bankomat Poštovní spořitelna 54.24 km
Bankomat Komerční banka 54.26 km
Bankomat GE Money Bank 54.26 km
Bankomat ČSOB 54.31 km
Jednota Písek 54.33 km
Jednota Mladá Vožice 54.35 km
Supermarket Mladá Vožice 54.35 km
Bankomat Komerční banka 54.43 km
čerpací stanice Shell, Písek 54.46 km
McDonalds, Písek 54.52 km
Jednota Písek 54.55 km
Jednota Písek 54.69 km
McDonalds Restaurant, Mezno, Mitro... 54.72 km
čerpací stanice Benzina, Mezno LS... 54.72 km
Jednota Písek 54.86 km
čerpací stanice Benzina, Mezno PS... 54.91 km
čerpací stanice Benzina, Písek 55.31 km
Jednota Smilovy Hory 55.34 km
čerpací stanice PAP OIL, Prachatic... 55.59 km
Jednota Květov 55.76 km
čerpací stanice Benzina, Prachatic... 55.83 km
Jednota Dub 55.96 km
Jednota-potraviny Horní Dvořiště... 56 km
Jednota Zbelítov 56.07 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56.21 km
čerpací stanice Benzina, Prachatic... 56.22 km
Bankomat ČSOB 56.26 km
Jednota Prachatice 56.37 km
Bankomat Komerční banka 56.42 km
Bankomat Komerční banka 56.44 km
Bankomat Česká spořitelna 56.52 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56.54 km
Jednota Prachatice 56.55 km
Bankomat ČSOB 56.58 km
Bankomat GE Money Bank 56.59 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56.61 km
Bankomat Česká spořitelna 56.68 km
Jednota Javornice 56.77 km
Jednota Kestřany 56.8 km
Bankomat ČSOB 56.85 km
Jednota Oldřichov 57.07 km
Jednota Cehnice 57.41 km
Jednota Husinec 57.42 km
čerpací stanice Benzina, Vyšší Bro... 57.7 km
Jednota Kučeř 57.83 km
Jednota-potraviny Vyšší Brod 58.34 km
Bankomat Česká spořitelna 58.43 km
Bankomat Komerční banka 58.49 km
Bankomat GE Money Bank 58.74 km
Jednota Chyšky 58.89 km
Jednota-potraviny Černá v Pošumaví... 59.02 km
Jednota Hrejkovice 59.36 km
Jednota Vlachovo Březí 59.41 km
Jednota Tvrzice 59.41 km
Bankomat ČSOB 59.51 km
Bankomat Poštovní spořitelna 59.51 km
Jednota Čejetice 59.52 km
Jednota Vlachovo Březí 59.53 km
Bankomat Česká spořitelna 60.26 km
Bankomat Komerční banka 60.31 km
Jednota Vráž 60.31 km
Jednota-potraviny Lipno 60.33 km
Bankomat ČSOB 60.37 km
Bankomat Poštovní spořitelna 60.37 km
Jednota-potraviny Loučovice 60.44 km
Jednota-potraviny Loučovice 60.73 km
Jednota Štěkeň 61.08 km
Jednota Pechova Lhota 61.23 km
čerpací stanice Benzina, Frymburk... 61.32 km
Jednota Bušanovice 61.62 km
Jednota Záblatí 61.63 km
Jednota-potraviny Frymburk 61.63 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Drhovle... 62.38 km
Jednota-potraviny Horní Planá 62.53 km
Jednota Přílepov 63.23 km
Jednota Varvažov 63.5 km
čerpací stanice Shell, Freistadt (... 63.6 km
Jednota Přeštovice 63.68 km
Jednota Kovářov 63.7 km
Jednota-potraviny Frymburk 64.04 km
Jednota Zálezly 64.36 km
Jednota Kostelec 64.93 km
Jednota Malenice 65.67 km
Jednota Volyně 65.75 km
Bankomat GE Money Bank 65.85 km
Jednota Volyně 65.87 km
Bankomat Komerční banka 65.93 km
Bankomat GE Money Bank 66.11 km
Bankomat Česká spořitelna 66.12 km
Jednota Volary 66.14 km
Bankomat Komerční banka 66.17 km
Jednota Volyně 66.22 km
Jednota Volary 66.25 km
COOP TUTY Nová Pec 66.45 km
Jednota Volary 66.48 km
Bankomat Komerční banka 66.71 km
Bankomat Poštovní spořitelna 66.73 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 66.75 km
Bankomat Česká spořitelna 66.79 km
Supermarket Strakonice 66.81 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Volary... 66.86 km
čerpací stanice OMV, Strakonice 66.88 km
Jednota Strakonice 67.01 km
Jednota Strakonice 67.11 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Strakon... 67.13 km
Bankomat ČSOB 67.14 km
Bankomat Poštovní spořitelna 67.14 km
Bankomat ČSOB 67.35 km
Bankomat Poštovní spořitelna 67.46 km
Jednota Orlík nad Vltavou 67.5 km
Jednota Strakonice 67.51 km
Bankomat ČSOB 67.52 km
Bankomat Česká spořitelna 67.52 km
Bankomat ČSOB 67.53 km
Bankomat Poštovní spořitelna 67.55 km
Jednota Probulov 67.55 km
Bankomat Česká spořitelna 67.57 km
čerpací stanice Benzina, Volary 67.58 km
Bankomat Fio banka 67.59 km
Jednota Strakonice 67.62 km
Bankomat Poštovní spořitelna 67.63 km
čerpací stanice Benzina, Orlík nad... 67.68 km
Bankomat Poštovní spořitelna 67.7 km
Bankomat GE Money Bank 67.72 km
Bankomat UniCredit Bank 67.76 km
Jednota Buk 67.77 km
Jednota Velká Turná 67.77 km
Jednota Strakonice 67.78 km
Bankomat Česká spořitelna 67.81 km
Bankomat Komerční banka 67.84 km
Jednota Strakonice 67.88 km
Fortna Strakonice 67.96 km
Jednota Strakonice 68.03 km
Jednota Strakonice 68.18 km
Jednota Nová Pec 68.35 km
Jednota Radomyšl 68.41 km
Jednota Strakonice 68.45 km
Bankomat Poštovní spořitelna 68.66 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 68.78 km
Jednota Vimperk 68.82 km
Bankomat GE Money Bank 68.9 km
Jednota Sousedovice 69.12 km
Bankomat Česká spořitelna 69.28 km
Jednota Čimelice 69.28 km
Jednota Čkyně 69.37 km
Jednota Lom 69.97 km
Jednota Bohumilice 70.08 km
čerpací stanice EuroOil, Sedlice u... 70.36 km
Jednota Sedlice 70.96 km
Jednota Vimperk 71.54 km
Jednota Čestice 71.91 km
Jednota Škvořetice 71.95 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Vimperk... 72.14 km
Jednota Vimperk 72.24 km
Bankomat GE Money Bank 72.24 km
Jednota Vimperk 72.25 km
Jednota Vimperk 72.32 km
čerpací stanice Benzina, Vimperk 72.36 km
Jednota Lety 72.48 km
čerpací stanice OMV, Katovice 72.53 km
Jednota Stožec 72.56 km
Jednota Lenora 72.58 km
Bankomat Komerční banka 72.66 km
Bankomat Poštovní spořitelna 72.69 km
Bankomat ČSOB 72.69 km
Bankomat Česká spořitelna 72.69 km
Jednota Vimperk 72.83 km
Bankomat Poštovní spořitelna 72.96 km
Bankomat ČSOB 73.01 km
Bankomat ČSOB 73.08 km
Jednota Katovice 73.15 km
čerpací stanice Slovnaft, Lety, Ho... 73.63 km
Jednota Mnichov 74.4 km
čerpací stanice OMV, Nová Houžná... 74.63 km
Jednota Horní Vltavice 74.77 km
Jednota Mirovice 74.9 km
Bankomat ČSOB 76.78 km
Bankomat Poštovní spořitelna 76.78 km
Jednota Vacov 76.78 km
Jednota Štěchovice 77.05 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Vacov 77.13 km
Bankomat Česká spořitelna 77.31 km
Bankomat ČSOB 77.36 km
Jednota Blatná 77.36 km
Bankomat Poštovní spořitelna 77.36 km
Bankomat Česká spořitelna 77.4 km
Bankomat Komerční banka 77.44 km
Bankomat GE Money Bank 77.45 km
Jednota Střelskohoštická Lhota 77.57 km
Jednota Mečíchov 77.66 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Blatná... 78.31 km
Jednota Zdíkov 78.64 km
čerpací stanice Shell, Rohrbach (A... 78.68 km
Jednota Střelské Hoštice 79.1 km
čerpací stanice EuroOil, Zdíkovec... 79.35 km
Konzum Čečelovice 80.11 km
Jednota Stachy 80.87 km
Konzum Soběšice 81.29 km
čerpací stanice EuroOil, Bělčice... 82.24 km
Bankomat GE Money Bank 82.44 km
Bankomat Česká spořitelna 82.59 km
Bankomat Poštovní spořitelna 82.65 km
Bankomat ČSOB 82.65 km
Bankomat Poštovní spořitelna 82.65 km
Jednota Bělčice 82.68 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Horažďo... 82.87 km
Konzum Svéradice 83.46 km
Konzum Horažďovice 83.57 km
Konzum Nezamyslice 83.57 km
Bankomat Česká spořitelna 83.8 km
Bankomat Komerční banka 83.82 km
Konzum Strašín 83.89 km
Bankomat ČSOB 83.9 km
Konzum Horažďovice 83.9 km
Bankomat Poštovní spořitelna 83.9 km
Bankomat GE Money Bank 83.98 km
čerpací stanice Benzina, Horažďovi... 84.92 km
Jednota Lnáře 85.25 km
Konzum Žihobce 85.28 km
čerpací stanice Benzina, Lnáře 85.32 km
Konzum Velké Hydčice 85.4 km
Konzum Velký Bor 85.54 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 85.62 km
Konzum Nezdice na Šumavě 85.8 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 85.95 km
Konzum Chanovice 86.36 km
Konzum Třebomyslice 87.12 km
Bankomat Poštovní spořitelna 87.17 km
Bankomat ČSOB 87.17 km
Konzum Žichovice 87.43 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 87.7 km
Konzum Malý Bor 87.75 km
Konzum Rabí 88.01 km
Bankomat Česká spořitelna 88.25 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 88.35 km
Bankomat Česká spořitelna 89.45 km
Konzum Kašperské Hory 89.46 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kašpers... 90.18 km
čerpací stanice PAP OIL, Rožmitál ... 90.32 km
Konzum Budětice 90.46 km
Konzum Pačejov 90.54 km
Konzum Břežany 90.6 km
Konzum Hradešice 90.99 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 91.29 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 91.55 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 91.6 km
čerpací stanice Benzina, Sušice 91.93 km
Konzum Pačejov 92.14 km
Konzum Sušice 92.67 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 92.9 km
Bankomat Komerční banka 93.05 km
Bankomat UniCredit Bank 93.25 km
čerpací stanice Shell, Freyung (D)... 93.44 km
Bankomat Komerční banka 93.5 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 93.52 km
Bankomat GE Money Bank 93.58 km
Bankomat Česká spořitelna 93.59 km
Konzum Sušice 93.63 km
Bankomat Poštovní spořitelna 93.66 km
Bankomat ČSOB 93.66 km
Bankomat Česká spořitelna 93.67 km
Bankomat Česká spořitelna 93.67 km
čerpací stanice Shell, Sušice 93.72 km
Konzum Dlouhá Ves 93.79 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Dlouhá ... 93.8 km
Konzum Sušice 93.86 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 94.07 km
čerpací stanice Srní 94.28 km
Sluneční kavárna, Srní 94.35 km
Konzum Srní 94.38 km
Bankomat Poštovní spořitelna 94.41 km
Západočeské konz. družstvo Nekvaso... 94.45 km
Konzum Nalžovské Hory 94.74 km
Konzum Myslív 94.74 km
Konzum Čejkovy 95.51 km
Konzum Velenovy 95.76 km
Konzum Hrádek 96.16 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Hartman... 96.66 km
půjčovna lyží a snowboardů, Hartma... 96.83 km
Konzum Hartmanice 97.07 km
restaurace Vintíř, Hartmanice 97.07 km
Café 27, Hartmanice 97.12 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 97.12 km
Konzum Ústaleč 97.51 km
Západočeské konz. družstvo Vrčeň... 98.35 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 98.53 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 98.66 km
Konzum Zavlekov 98.71 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 98.93 km
Konzum Petrovice u Sušice 98.94 km
čerpací stanice Benzina, Nepomuk 98.94 km
Konzum Zborovy 99.1 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 99.19 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 99.3 km
Bankomat Komerční banka 99.42 km
Bankomat ČSOB 99.46 km
Bankomat Poštovní spořitelna 99.46 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 99.48 km
Bankomat Česká spořitelna 99.49 km
čerpací stanice Shell, Obernzell (... 99.84 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 100.35 km
čerpací stanice EuroOil, Kolinec 100.87 km
Konzum Kolinec 101.02 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 101.78 km
Bankomat Česká spořitelna 101.89 km
Konzum Plánice 101.9 km
Konzum Ujčín 101.94 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 102.28 km
čerpací stanice Shell, Grafenau (D... 102.46 km
Konzum Hlavňovice 102.79 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 102.97 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 103.1 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 103.36 km
čerpací stanice Shell, Hutthurm (D... 103.38 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 103.62 km
Konzum Velhartice 103.69 km
Západočeské konz. družstvo Měcholu... 104.34 km
čerpací stanice Shell, Spiegelau (... 104.98 km
Konzum Malonice 105.08 km
Bankomat Česká spořitelna 105.77 km
Konzum Chotěšov 105.91 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 105.93 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 105.93 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 106.75 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 107.24 km
Bankomat Česká spořitelna 107.54 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 107.54 km
Bankomat Komerční banka 107.55 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 107.82 km
čerpací stanice Benzina, Blovice 108 km
čerpací stanice PAP OIL, Mirošov... 108.57 km
Edeka, Passau (D) 108.78 km
Konzum Mochtín 109.05 km
čerpací stanice Shell, Passau, Nik... 109.78 km
McDonalds Restaurant, Bahnhofstraß... 109.79 km
H & M Hennes & Mauritz, Pa... 109.93 km
Konzum Běšiny 110 km
Bankomat Česká spořitelna 110.19 km
Konzum Bolešiny 110.24 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 110.25 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 110.31 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 110.33 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 110.33 km
Konzum Měčín 110.57 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Běšiny... 111.15 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 111.25 km
Netto, Zwiesel (D) 111.31 km
Bankomat Česká spořitelna 111.81 km
Konzum Sobětice 112.02 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Mýto 112.23 km
Takko Fashion, Zwiesel (D) 112.24 km
Kik, Zwiesel (D) 112.24 km
Deichmann, Zwiesel (D) 112.24 km
Ernstings Family, Zwiesel (D) 112.24 km
Konzum Předslav 112.27 km
Edeka, Zwiesel (D) 112.28 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 112.3 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 112.3 km
čerpací stanice Shell, Passau, Reg... 112.36 km
Intersport, Zwiesel (D) 112.44 km
čerpací stanice Shell, Passau, Kac... 112.48 km
čerpací stanice Shell, Passau, Spe... 112.48 km
Bankomat Česká spořitelna 112.51 km
NKD, Zwiesel (D) 112.54 km
Norma, Zwiesel (D) 112.58 km
Aldi Süd, Graneckerstraße, Passau ... 112.59 km
Rossmann, Zwiesel (D) 112.6 km
TEDi, Zwiesel (D) 112.6 km
Bankomat ČSOB 112.64 km
Bankomat Poštovní spořitelna 112.64 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 112.64 km
McDonalds Restaurant, Äußere Spita... 112.64 km
Müller, Zwiesel (D) 112.7 km
Aldi Süd, Neuburger Straße, Passau... 112.78 km
Konzum Železná Ruda 112.85 km
Ski Snow Max - Železná Ruda, Šumav... 112.89 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Klatovy... 113.08 km
čerpací stanice Benzina, Železná R... 113.1 km
Lidl, Zwiesel (D) 113.22 km
Penny Market, Zwiesel (D) 113.22 km
McDonalds Restaurant, Meraner Str... 113.22 km
Real, Passau (D) 113.25 km
Konzum Víteň 113.39 km
čerpací stanice Benzina, Nezvěstic... 113.39 km
Dänisches Bettenlager, Zwiesel (D)... 113.4 km
REWE, Zwiesel (D) 113.51 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 113.54 km
Aldi Süd, Zwiesel (D) 113.56 km
Real, Zwiesel (D) 113.63 km
Bankomat Česká spořitelna 113.71 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, 5. k... 113.82 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 114.01 km
Bankomat ČSOB 114.05 km
Bankomat Poštovní spořitelna 114.05 km
Bankomat GE Money Bank 114.07 km
směnárna a shop RetourEx, Alžbětín... 114.27 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 114.28 km
Global Travel Free Shop, Železná R... 114.33 km
Bankomat Komerční banka 114.35 km
Bankomat Poštovní spořitelna 114.38 km
Bankomat ČSOB 114.4 km
Bankomat Poštovní spořitelna 114.4 km
Bankomat GE Money Bank 114.42 km
Bankomat Česká spořitelna 114.43 km
Konzum Klatovy 114.45 km
Bankomat UniCredit Bank 114.52 km
Konzum Strážov 114.67 km
Bankomat Česká spořitelna 114.69 km
čerpací stanice Benzina, Rokycany... 114.73 km
Bankomat Rokycany 114.76 km
Bankomat ČSOB 114.76 km
Bankomat Poštovní spořitelna 114.78 km
Bankomat Poštovní spořitelna 114.78 km
Bankomat GE Money Bank 114.78 km
Bankomat Komerční banka 114.8 km
Bankomat Česká spořitelna 114.82 km
Bankomat Česká spořitelna 114.83 km
Bankomat Fio banka 114.84 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, Nadj... 114.85 km
čerpací stanice Benzina, Klatovy 114.89 km
čerpací stanice Shell, Schoefweg (... 114.9 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 115 km
Bankomat Česká spořitelna 115.07 km
Západočeské konz. družstvo Řenče... 115.13 km
Bankomat ČSOB 115.14 km
Bankomat ČSOB 115.2 km
čerpací stanice Shell, Rokycany PS... 115.29 km
Bankomat GE Money Bank 115.32 km
Bankomat Komerční banka 115.33 km
Bankomat Poštovní spořitelna 115.37 km
Bankomat Česká spořitelna 115.39 km
Bankomat UniCredit Bank 115.4 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 115.4 km
Bankomat Poštovní spořitelna 115.42 km
Západočeské konz. družstvo Chválen... 115.45 km
Bankomat Česká spořitelna 115.55 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 115.64 km
Konzum Hojsova Stráž 116.23 km
čerpací stanice Shell, Rokycany LS... 116.49 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 117.21 km
Západočeské konz. družstvo Starý P... 117.66 km
Bankomat Poštovní spořitelna 117.88 km
Bankomat ČSOB 117.91 km
Západočeské konz. družstvo Nězvěst... 118.03 km
Konzum Bezděkov 118.11 km
Západočeské konz. družstvo Tymákov... 118.11 km
čerpací stanice PAP OIL, Starý Plz... 118.15 km
Konzum Janovice 118.18 km
Jednota Osek u Rokycan 118.21 km
Konzum Švihov 118.5 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 118.53 km
Konzum Nezdice u Přeštic 118.73 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 118.75 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 118.81 km
Bankomat GE Money Bank 118.92 km
Bankomat Česká spořitelna 119.01 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Borovy... 119.12 km
Konzum Milčice 119.18 km
Konzum Dešenice 119.38 km
Západočeské konz. družstvo Lužany... 119.59 km
Takko Fashion, Regen (D) 119.67 km
Deichmann, Regen (D) 119.7 km
TEDi, Regen (D) 119.71 km
Aldi Süd, Regen (D) 119.74 km
Norma, Regen (D) 119.78 km
McDonalds Restaurant, Regen (D) 119.79 km
Intersport, Zwieseler Straße, Rege... 119.85 km
Kaufhaus Bauer, Regen (D) 119.86 km
Netto, Regen (D) 119.9 km
NKD, Regen (D) 119.93 km
Esprit, Regen (D) 119.93 km
REWE, Regen (D) 119.94 km
Bankomat Komerční banka 119.97 km
Bankomat Poštovní spořitelna 119.98 km
Edeka center, Regen (D) 119.99 km
Bankomat ČSOB 120.05 km
Bankomat Česká spořitelna 120.11 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 120.13 km
Bankomat GE Money Bank 120.27 km
Edeka, Regen (D) 120.48 km
Intersport, Stadtplatz 9, Regen (D... 120.49 km
Intersport Regen, Stadtplatz 17, R... 120.49 km
čerpací stanice Benzina, Přeštice... 120.54 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 121.32 km
Konzum Vřeskovice 121.32 km
Konzum Nýrsko 121.43 km
COOP DISKONT - Nýrsko 121.43 km
čerpací stanice EuroOil, Nýrsko 121.64 km
čerpací stanice Shell, Bodenmais (... 121.74 km
Bankomat Poštovní spořitelna 121.77 km
Bankomat ČSOB 121.78 km
Bankomat Komerční banka 121.86 km
Bankomat Česká spořitelna 121.88 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ne... 121.88 km
Konzum Nýrsko 121.98 km
NKD, Bodenmais (D) 122.26 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 122.36 km
REWE, Bodenmais (D) 122.45 km
Jednota Stupno 122.6 km
Aldi Süd, Bodenmais (D) 122.63 km
Jednota Břasy 122.75 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 122.99 km
čerpací stanice PAP OIL, Břasy 123.29 km
Západočeské konz. družstvo Roupov... 123.4 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 123.49 km
Bankomat Česká spořitelna 123.69 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 123.93 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ro... 124.05 km
Bankomat Komerční banka 124.23 km
Bankomat Česká spořitelna 124.24 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 124.24 km
McDonalds, OC Plzeň 124.26 km
Bankomat GE Money Bank 124.26 km
Bankomat ČSOB 124.29 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Vých... 124.34 km
Západočeské konz. družstvo Chlumča... 124.37 km
Bankomat Komerční banka 125.24 km
Konzum Chudenice 125.25 km
Bankomat Komerční banka 125.48 km
Bankomat Česká spořitelna 125.5 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 125.5 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 125.68 km
Konzum Újezd sv. Kříže 125.7 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Dou... 125.78 km
Bankomat Poštovní spořitelna 125.85 km
Bankomat ČSOB 125.86 km
Konzum Úsilov 125.89 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 125.91 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 125.93 km
Západočeské konz. družstvo Dnešice... 125.93 km
Bankomat Česká spořitelna 125.93 km
Bankomat GE Money Bank 125.93 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 125.93 km
Bankomat Poštovní spořitelna 125.98 km
Bankomat ČSOB 126 km
Bankomat Česká spořitelna 126.02 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 126.07 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 126.3 km
Bankomat Česká spořitelna 126.41 km
Bankomat Česká spořitelna 126.41 km
Bankomat GE Money Bank 126.41 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Edva... 126.42 km
Bankomat Poštovní spořitelna 126.44 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Le... 126.45 km
Bankomat ČSOB 126.46 km
Konzum Černíkov 126.57 km
Bankomat Poštovní spořitelna 126.58 km
Jednota Dolany 126.64 km
čerpací stanice Benzina, Svatá Kat... 126.66 km
Konzum Dobřany 126.74 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 126.74 km
McDonalds, U Prazdroje, Plzeň 126.82 km
Bankomat Česká spořitelna 126.83 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, U Praz... 126.94 km
Bankomat Komerční banka 126.98 km
Bankomat Česká spořitelna 126.99 km
Bankomat ČSOB 127 km
Bankomat Poštovní spořitelna 127.01 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany... 127.01 km
Bankomat Komerční banka 127.05 km
Bankomat GE Money Bank 127.11 km
Bankomat Česká spořitelna 127.18 km
Jednota Druztová 127.24 km
Bankomat Poštovní spořitelna 127.33 km
Bankomat Česká spořitelna 127.35 km
Bankomat ČSOB 127.36 km
McDonalds, Mrakodrap, Plzeň 127.36 km
Bankomat GE Money Bank 127.41 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 127.42 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Bo... 127.5 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 127.55 km
čerpací stanice EuroOil, Merklín... 127.55 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 127.66 km
Bankomat ČSOB 127.8 km
Bankomat Poštovní spořitelna 127.81 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 127.93 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 127.93 km
McDonalds, Rondel, Plzeň 128.21 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Plzeň, ... 128.21 km
Konzum Chocomyšl 128.22 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 128.43 km
Bankomat Fio banka 128.43 km
Bankomat GE Money Bank 128.43 km
Bankomat Komerční banka 128.45 km
Bankomat Česká spořitelna 128.49 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Jižn... 128.5 km
Bankomat UniCredit Bank 128.51 km
McDonalds, OC Borská pole, Plzeň 128.52 km
Bankomat GE Money Bank 128.6 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Seve... 128.74 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 128.9 km
čerpací stanice Shell, Drachselsri... 128.97 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Lidick... 129.24 km
Market Zruč 129.29 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 129.35 km
Bankomat Fio banka 129.48 km
Bankomat Česká spořitelna 129.69 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Bol... 129.75 km
Bankomat Poštovní spořitelna 129.81 km
Bankomat ČSOB 129.81 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Domažl... 129.83 km
Bankomat ČSOB 129.89 km
Bankomat Česká spořitelna 129.89 km
Jednota Žichlice 129.92 km
čerpací stanice EuroOil, Koloveč... 129.92 km
Bankomat Poštovní spořitelna 129.95 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 130.01 km
Bankomat Česká spořitelna 130.06 km
Bankomat GE Money Bank 130.21 km
Bankomat Česká spořitelna 130.21 km
Bankomat Komerční banka 130.21 km
Bankomat Česká spořitelna 130.35 km
Bankomat Česká spořitelna 130.38 km
Bankomat Poštovní spořitelna 130.45 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Koš... 130.46 km
Bankomat ČSOB 130.47 km
čerpací stanice PAP OIL, Vejprnice... 130.63 km
Bankomat Česká spořitelna 130.69 km
Konzum Srbice 130.71 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 130.9 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 131.18 km
čerpací stanice Benzina, Třemošná... 131.38 km
Bankomat Česká spořitelna 131.44 km
Bankomat Poštovní spořitelna 131.44 km
Bankomat ČSOB 131.44 km
Bankomat ČSOB 131.44 km
Bankomat GE Money Bank 131.44 km
Bankomat Komerční banka 131.51 km
Market Třemošná 131.52 km
Jednota Třemošná 131.52 km
Konzum Hlohovčice 131.65 km
Bankomat Poštovní spořitelna 131.71 km
Jednota Česká Bříza 131.72 km
Bankomat ČSOB 131.73 km
Bankomat Komerční banka 131.73 km
Bankomat Česká spořitelna 131.76 km
Konzum Kdyně 131.77 km
Konzum Kdyně 131.78 km
Bankomat GE Money Bank 131.85 km
Jednota Radčice 131.87 km
Konzum Čermná u Staňkova 132.04 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Kř... 132.1 km
čerpací stanice EuroOil, Plzeň, Kř... 132.23 km
Bankomat Česká spořitelna 132.5 km
čerpací stanice Benzina, Kdyně 132.53 km
Jednota Dobříč 132.71 km
Západočeské konz. družstvo Chotěšo... 132.79 km
čerpací stanice EuroOil, Kozojedy... 133.03 km
Norma, Deggendorf (D) 133.81 km
Dänisches Bettenlager, Deggendorf ... 133.96 km
čerpací stanice Benzina, Stod 134.1 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 134.12 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 134.12 km
Bankomat Komerční banka 134.12 km
Bankomat Česká spořitelna 134.13 km
Burger King, Deggendorf (D) 134.18 km
McDonalds Restaurant, Deggendorf (... 134.23 km
Jednota Chotíkov 134.24 km
Bankomat Komerční banka 134.24 km
Deichmann, Land-Au, Deggendorf (D) 134.31 km
čerpací stanice Shell, Deggendorf,... 134.31 km
Lidl, Deggendorf (D) 134.34 km
NKD, Deggendorf (D) 134.39 km
Intersport, Luitpoldplatz, Deggend... 134.45 km
H & M Hennes & Mauritz, De... 134.45 km
Takko Fashion, Deggendorf (D) 134.46 km
Rossmann, Deggendorf (D) 134.47 km
Real, Deggendorf (D) 134.47 km
TEDi, Deggendorf (D) 134.48 km
Müller, Deggendorf (D) 134.48 km
Esprit, Deggendorf (D) 134.49 km
C&A, Deggendorf (D) 134.5 km
New Yorker, Deggendorf (D) 134.51 km
čerpací stanice Shell, Deggendorf,... 134.52 km
Intersport, Bahnhofstrasse, Deggen... 134.56 km
Konzum Kout na Šumavě 134.56 km
Aldi Süd, Deggendorf (D) 134.69 km
DEGG´S Einkaufscenter Deggendorf (... 134.7 km
Edeka, Deggendorf (D) 134.71 km
Kik, Deggendorf (D) 134.73 km
Deichmann, EKZ Degg´s, Deggendorf ... 134.75 km
Intersport, Hans-Krämer Strasse, D... 134.75 km
Konzum Hlohová 134.76 km
Netto, Deggendorf (D) 135 km
čerpací stanice PAP OIL, Horní Bří... 135.09 km
Bankomat Česká spořitelna 135.35 km
Supermarket Horní Bříza 135.38 km
Bankomat Komerční banka 135.39 km
Jednota Horní Bříza 135.44 km
Konzum Staňkov 135.6 km
Bankomat GE Money Bank 135.64 km
Bankomat ČSOB 135.65 km
Bankomat Česká spořitelna 135.66 km
Bankomat Poštovní spořitelna 135.66 km
Konzum Osvračín 135.73 km
Konzum Zahořany 135.78 km
Bankomat Česká spořitelna 135.82 km
Bankomat Česká spořitelna 135.88 km
Bankomat Komerční banka 135.89 km
Konzum Staňkov 135.98 km
čerpací stanice EuroOil, Holýšov... 136.05 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotíko... 136.12 km
Bankomat ČSOB 136.18 km
Bankomat Poštovní spořitelna 136.18 km
Jednota Nýřany 136.4 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 136.48 km
Západočeské konz. družstvo Hradec... 136.5 km
Jednota Kozolupy 136.56 km
Jednota Město Touškov 136.89 km
Bankomat ČSOB 136.99 km
Bankomat Poštovní spořitelna 136.99 km
čerpací stanice PAP OIL, Staňkov, ... 137.15 km
Konzum Starý Klíčov 137.53 km
Jednota Kaznějov 137.78 km
Market Kaznějov 137.78 km
Market Kaznějov 138.15 km
Bankomat Komerční banka 138.15 km
Konzum Mrákov 138.16 km
Konzum Milavče 138.24 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 138.36 km
Aldi Süd, Viechtach (D) 138.46 km
čerpací stanice Shell, Domažlice... 138.51 km
čerpací stanice Benzina, Kaznějov... 138.55 km
Jednota Nevřeň 138.7 km
Konzum Blížejov 138.89 km
Jednota Babiná 138.94 km
Bankomat ČSOB 139.44 km
Bankomat Poštovní spořitelna 139.45 km
Jednota Kralovice 139.49 km
Supermarket Kralovice 139.53 km
Bankomat Česká spořitelna 139.6 km
Jednota Hadačka 139.68 km
Konzum Tlumačov 139.77 km
Jednota Kralovice 139.83 km
Jednota Kralovice 139.94 km
čerpací stanice Benzina, Kralovice... 140.26 km
Jednota Plasy 140.35 km
Konzum Domažlice 140.48 km
Jednota Plasy 140.64 km
Bankomat Česká spořitelna 140.7 km
Bankomat Raiffeisenbank 140.84 km
Bankomat Česká spořitelna 140.92 km
Bankomat ČSOB 140.93 km
Bankomat Poštovní spořitelna 140.94 km
Bankomat GE Money Bank 141 km
Konzum Semošice 141.16 km
Bankomat ČSOB 141.24 km
Bankomat Česká spořitelna 141.24 km
Bankomat Poštovní spořitelna 141.24 km
Bankomat Česká spořitelna 141.27 km
Bankomat Komerční banka 141.3 km
Bankomat Komerční banka 141.3 km
Jednota Plasy 141.33 km
Konzum Domažlice 141.8 km
Jednota Mrtník 141.82 km
Jednota Úlice 142.07 km
čerpací stanice Benzina, Domažlice... 142.08 km
Jednota Všeruby 142.55 km
Jednota Heřmanova Huť 142.81 km
Bankomat GE Money Bank 142.87 km
Jednota Loza 142.9 km
čerpací stanice Shell, Horšovský T... 142.93 km
COOP DISKONT - Horšovský Týn 142.96 km
Bankomat Poštovní spořitelna 143.2 km
Bankomat Poštovní spořitelna 143.2 km
Bankomat ČSOB 143.2 km
Bankomat Komerční banka 143.32 km
Bankomat Česká spořitelna 143.32 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Folmava... 143.59 km
čerpací stanice EuroOil, Horšovský... 143.67 km
Konzum Česká Kubice 143.74 km
Jednota Dolní Bělá 143.82 km
Konzum Folmava 143.89 km
Jednota Horní Bělá 143.92 km
Konzum Horšovský Týn 144.22 km
Jednota Líšťany 144.54 km
Jednota Pňovany 144.67 km
Konzum Draženov 145.27 km
čerpací stanice OMV, Draženov 145.75 km
Jednota Mladotice 145.88 km
Konzum Trhanov 146.79 km
Jednota Sytno 147.28 km
Jednota Hvozd 147.74 km
čerpací stanice Benzina, Klenčí po... 147.86 km
čerpací stanice OMV, Kladruby 148.53 km
čerpací stanice Benzina, Kladruby... 148.67 km
Jednota Pernarec 149.6 km
Jednota Kladruby 149.75 km
Jednota Úněšov 149.95 km
Konzum Miřkov 149.99 km
Konzum Postřekov 150.11 km
Bankomat ČSOB 150.22 km
Bankomat Poštovní spořitelna 150.25 km
Bankomat Komerční banka 150.26 km
Bankomat GE Money Bank 150.35 km
Bankomat Česká spořitelna 150.41 km
Jednota Stříbro 150.55 km
Jednota Žihle 150.6 km
Konzum Nový Kramolín 150.66 km
Jednota Stříbro 151.04 km
Konzum Díly 151.08 km
čerpací stanice Benzina, Stříbro... 151.43 km
Jednota Stříbro 151.5 km
Bankomat Česká spořitelna 152.14 km
čerpací stanice EuroOil, Poběžovic... 152.18 km
Konzum Poběžovice 152.3 km
čerpací stanice EuroOil, Manětín... 152.65 km
čerpací stanice EuroOil, Manětín... 152.65 km
Bankomat Poštovní spořitelna 153.11 km
Bankomat ČSOB 153.11 km
Jednota-cukrárna Manětín 153.17 km
Konzum Vidice 154.09 km
Konzum Mnichov 154.26 km
Netto, Janahofer Str., Cham (D) 154.4 km
Norma, Hans-Eder-Str., Cham (D) 154.43 km
Netto Cham, Nunstinger Str., Cham ... 154.44 km
REWE, Werner-Von-Siemens-Str., Cha... 154.51 km
Intersport, Marktplatz, Cham (D) 154.59 km
McDonalds Restaurant, Cham (D) 154.59 km
Intersport, Schuegrafstrasse, Cham... 154.75 km
NKD, Helterhofstr., Cham (D) 154.76 km
Intersport, Rodingerstrasse, Cham ... 154.98 km
NKD, Rodinger Str., Cham (D) 155.01 km
Müller, Rodinger Str., Cham (D) 155.01 km
Jednota Nečtiny 155.55 km
Jednota Pláň 155.71 km
Konzum Hostouň 156.16 km
Bankomat ČSOB 158.67 km
Jednota Konstantinovy Lázně 159.5 km
Bankomat ČSOB 159.81 km
Bankomat Poštovní spořitelna 159.81 km
čerpací stanice Shell, Bor u Tacho... 160.01 km
čerpací stanice Shell, Bor u Tacho... 160.2 km
Jednota Stráž u Tachova 160.67 km
čerpací stanice PAP OIL, Černošín... 160.68 km
Konzum Bělá nad Radbuzou 161.06 km
Bankomat Poštovní spořitelna 161.16 km
Jednota Černošín 161.38 km
Jednota Bezdružice 161.78 km
Jednota Bezdružice 161.8 km
H & M Hennes & Mauritz, St... 161.83 km
čerpací stanice Benzina, Bor u Tac... 162.1 km
Bankomat GE Money Bank 162.6 km
Jednota Bor u Tachova 162.66 km
Bankomat Česká spořitelna 162.73 km
Jednota Bor u Tachova 162.79 km
Jednota Lestkov 166.11 km
Jednota Přimda 167.32 km
čerpací stanice Benzina, Přimda 167.47 km
Jednota Staré Sedliště 169.53 km
Jednota Staré Sedliště 171.33 km
Bankomat ČSOB 171.39 km
Bankomat Poštovní spořitelna 171.42 km
Bankomat Česká spořitelna 171.44 km
Bankomat UniCredit Bank 172.12 km
McDonalds, Rozvadov, Svatá Kateřin... 172.37 km
čerpací stanice Shell, Rozvadov, S... 172.55 km
čerpací stanice EuroOil, Planá u M... 173.09 km
Bankomat Česká spořitelna 173.21 km
Jednota Planá 173.22 km
Bankomat GE Money Bank 173.37 km
Jednota Hošťka 173.4 km
Bankomat ČSOB 173.45 km
Bankomat Poštovní spořitelna 173.45 km
čerpací stanice Benzina, Tachov 174.49 km
Jednota Dlouhý Újezd 174.79 km
Bankomat UniCredit Bank 174.83 km
Jednota Rozvadov 175.1 km
Jednota Tachov 175.21 km
Jednota Chodová Planá 175.38 km
COOP DISKONT - Tachov 175.63 km
Jednota Tachov 175.68 km
Bankomat Česká spořitelna 175.86 km
Bankomat Česká spořitelna 175.87 km
Bankomat Poštovní spořitelna 175.87 km
Bankomat ČSOB 175.91 km
Bankomat GE Money Bank 175.92 km
Jednota Tachov 175.95 km
Jednota Tachov 175.95 km
Bankomat GE Money Bank 175.98 km
Bankomat Komerční banka 176.05 km
Jednota Tachov 176.06 km
Bankomat Poštovní spořitelna 176.12 km
Bankomat ČSOB 176.12 km
Bankomat Poštovní spořitelna 176.14 km
Bankomat ČSOB 176.14 km
Bankomat Česká spořitelna 176.17 km
Jednota Tachov 176.36 km
Jednota Tachov 176.61 km
Jednota Halže 181.13 km
Jednota Lázně Kynžvart 188.53 km
Burger King, Neutraubling (D) 188.69 km
Burger King, Max-Planck-Straße, Re... 191.58 km
NKD, Regensburg (D) 192.87 km
Edeka, Isarstraße, Regensburg (D) 193.15 km
McDonalds Restaurant, Vilsstraße, ... 193.32 km
Real, Donaustaufer Str., Regensbur... 193.43 km
REWE, Von-Seeckt-Str., Regensburg ... 193.44 km
Netto, Erbprinz-Franz-Joseph-Str.,... 193.76 km
Esprit, Weichser Weg, Regensburg (... 193.77 km
Donau-Einkaufszentrum Regensburg (... 193.81 km
Lidl, Altmühlstr. 4, Regensburg (D... 193.82 km
Kik, Regensburg (D) 193.86 km
McDonalds Restaurant, Weichser Weg... 193.87 km
Müller, Weichser Weg, Regensburg (... 193.9 km
Edeka center, Weichser Weg, Regens... 193.91 km
Norma, Hornstraße, Regensburg (D) 193.94 km
Rossmann, Hornstr., Regensburg (D) 193.98 km
Rossmann, Hans-Hayder-Str., Regens... 194.05 km
Takko Fashion, Regensburg (D) 194.07 km
McDonalds Restaurant, Franz-Hartl-... 194.4 km
Netto, Holzgartenstr., Regensburg ... 194.67 km
Lidl, Merowinger Str., Regensburg ... 194.74 km
Ernstings Family, Regensburg (D) 195.01 km
McDonalds Restaurant, Maximilianst... 195.03 km
McDonalds Restaurant, Regensburg A... 195.04 km
Esprit, Friedenstraße, Regensburg ... 195.11 km
Müller, Weiße-Lilien-Str., Regensb... 195.13 km
Burger King, Bahnhofstraße, Regens... 195.16 km
C&A, Regensburg (D) 195.19 km
Edeka, Neupfarrplatz, Regensburg (... 195.24 km
Norma, Steinweg, Regensburg (D) 195.24 km
McDonalds Restaurant, Arnulfplatz,... 195.76 km
Norma, Kumpfmühler Str., Regensbur... 196.06 km
Edeka, Bölckestraße, Regensburg (D... 196.59 km
Netto, Hochweg, Regensburg (D) 197.06 km
McDonalds Restaurant, Defreggerweg... 197.75 km
Edeka, Dr.Gessler Strasse, Regensb... 197.85 km
REWE, Prüfeninger Str., Regensburg... 198.12 km
Lidl, Prüfeninger Schloßstr., Rege... 198.14 km
REWE, Wernerwerkstr., Regensburg (... 198.27 km

mohlo by Vás zajímat

Opatovický rybník

batoh
Opatovický rybník
Šumava A-Z: voda - rybník...
Šumava: třeboňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

rybník Zadní Kouty

batoh
rybník Zadní Kouty
Šumava A-Z: voda - rybník...
Šumava: třeboňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Mohutnější rozvoj a kolonizace území Šumavy a jejího hvozdu nastal až tempo po roce 1550, kdy jsou zakládány nebo obnovovány i sklárny a hutě na severním okraji hvozdu. Třicetiletá válka však kolonizaci opět na dlouhou dobu zastavuje, stejně jako dříve husitské nepokoje. Po válce osídlování postupuje dále, v oblasti Horní Plané až k rakouské hranici, v oblasti Železnorudska k hranici bavorské. Centrální Šumava je však převážně nepřístupná a pokrytá souvislými lesy. Po roce 1700 pokračuje majetkové drobení původně královského hvozdu a s ním spojená kolonizace. Neosídlen zůstává jen pohraniční hvozd až po Modravu a Kvildu, rovněž celý hraniční hřeben. Někteří majitelé větších panství se kolonizaci regulovat. Do roku 1800 již vznikají dnes všechna známá sídla, která přetrvala až do dnešní doby. Řada zanikla po 2. světové válce po odsunu německého obyvatelstva a vzniku pohraničního pásma. Teprve v této době dochází k masivnímu odlesňování a vzniká typický „šumavský“ dům, ovlivněný bavorským domem alpského původu a středočeským roubeným domem. Nové vsi a osady vznikají ještě do roku 1850. Z tohoto období se zachovalo větší množství staveb lidové architektury, ze kterých můžeme projektovat principy zažitého venkovského stavebního stylu Šumavy. Současné stáří těchto objektů se pohybuje v maximech kolem 300 let. V prostoru centrální Šumavy v tomto období také vznikala hlavní cestní síť a členění pozemků. Při objevování historie využijte možností ubytování na Šumavě, které zahrnuje velký výběr z různých typů ubytovacích zařízení od rodinných domků, pronájmu celých chat přes menší i větší penziony až po velké hotely. Vhodný hotel, chatu a chalupu, penzion, zámek, kemp naleznete podle potřeb na samotách v přírodě nebo blíže k civilizaci v jednotlivých šumavských obcích či větších městech. O stavu běžeckých stop informuje Bílá stopa, o počasí na Šumavě se můžete informovat na netu prostřednictvím sítě web kamer. Na Šumavě si můžete poslechnout místní rádio Rock Radio Šumava, Kiss Jižní Čechy, navštívit místa, kde pašoval zboží a převáděl osoby Král Šumavy, nebo místa z románů spisovatele Šumavy Karla Klostermanna. Oblíbeným místem tohoto autora byl vrch Javorník na Šumavě.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

„Kdo je tu?" ptal se dušným hlasem.

„Nu, kdo by tu byl ?" ozval se šeptem hlas Vojtův. „Já jsem to, ty hloupý! Lež a nehýbej sebou. Sedlák přichází; možná, že sem vejde. Až ulehne, půjdeme na sad a já ti povím..."

S tím zmizel, odplíživ se k svému lůžku, leza po čtyřech. Václav nezaslechl nejmenšího šelestu.

Ticho. Jen koně chrupali seno, frkali, a přešlapovali a mouchy bzučely. Uběhlo několik minut, jež Václavovi se zdály bez konce dlouhými. Pak hoch zaslechl zvuk šouravých kroků po kamenné dlažbě před maštalí a dvéře do ní vedoucí se otevřely. Proud světla z rozžaté lucerny vnikl a Václav spatřil svého otce, an stoje na prahu a pozvedaje lucernu se rozhlížel po maštali. Shledav všecko v pořádku a přesvědčiv se, že jak syn, tak i pacholek a hříbek leží na svých postelích, vyšel zase a zavřel za sebou dveře do maštale.

Po pěti minutách Vojta byl zase u Václava.

„Pojď teď," zašeptal mu na ucho; „dvéře do světnice cvakly už před hodnou chvílí a sedlák už dozajista ulehl."

„Bojím se... kdyby nás přistihl..."

„Tys hloupý! Když ti povídám, že ulehl! Já slyším všecko, na to můžeš spoléhat! Apolena je jiný kos než ty, ta vyklouzla už před chvílí z domu a bude už asi v sadě. Ta měla být mužským a tobě patří zástěra."

„Jakpak ses tam dostal? Dveřmis nevešel..."

„Klíčovou derou do komory na trávu jsem vklouzl, ty bačkoro jedna!" odpověděl Vojta, směje se zticha, ale posupně.

„Dej pokoj..."

„Nu, nevěř, nechceš-li, a pojď, ale pěkně zticha, abys nevzbudil celý dům! Dej se komorou na trávu, už jsem ti ji pootevřel do dvora, abys byl hned za rohem u dvířek do sadu a zbytečně se mnoho neukazoval."

Václav vjel do režných kalhot visících na hambálku a vydal se do komory, do níž vedla dvířka bezprostředně podle jeho lůžka; z komory vyšel na dvůr, přeběhl podle zdi asi tři kroky a zahnul vlevo za roh, jejž tvořila konírna s malou uličkou mezi touto a malým kouskem levého křídla kravínu, jenž svým průčelím byl obrácen proti vratům statku; ulička tato, jedva tři kroky široká a deset kroků dlouhá, byla uzavřena laťovými dvířky, vedoucími do sadu dosti rozložitého, zděnou hradbou obehnaného; za ním rozkládaly se polní lány. Tato dvířka Václav otevřel a octnul se v sadě.

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky