Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

socha Jakuba Krčína na hrázi rybníku Svět, Třeboň

Šumava

kategorie: kultura a památky
podkategorie: sochy
lokalita: třeboňsko
GPS: 49°0'4.194"N, 14°46'17.648"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Socha Jakuba Krčína shlíží z kamenného podstavce na hrázi rybníka Svět. Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan (1535 Kolín – 1604 Sedlčany) byl jedním z nejslavnějších českých rybníkářů. V pětadvaceti letech vstoupil do služeb nejmocnějšího šlechtice v zemi – Viléma z Rožmberka a tak velkou část svého života byl ve službách rožmberků - v těchto funkcích se zasloužil se o hospodářský rozkvět rožmberského panství. Jakub Krčín se narodil roku 1535 a svůj titul „z Jelčan“ zdědil po předcích. Ve výstavbě rybníků na Třeboňsku navázal na Štěpánka Netolického, mnoho rybníků zbudoval či rozšířil. Jeho práce nespočívala jen ve vyměření  a vystavění rybníků, ale bylo nutné do nich přivést také vodu. Budoval proto mnohdy i několikakilo­metrové umělé stoky. Vyměřit v nerovném terénu koryta těchto stok, to již bylo a je velkým uměním. A toto umění právě Jakub Krčín dokonale ovládal. V období let 1561 – 1579 Krčín postavil nebo zrekonstruoval kolem 44 vodních nádrží (většinou jim dal výstižná jména jako Počátek, Nevěrný, Skutek, Pamatuj či Krvavý). Roku 1571 založil rybník Nevděk (dnešní Svět), kvůli kterému nechal zbourat část Třeboně. Od roku 1584 pět let budoval největší rybník Rožmberk, nacházející se přímo na Lužnici. Za účelem jeho ochrany byla současně s jeho výstavbou vytvořena Nová řeka, převádějící povodňové průtoky Lužnice do Nežárky. Jakub Krčín pocházel z Polep u Kolína nad Labem, studoval pražskou Karlovu universitu. Po studiích působil na panství Viléma Trčky z Lípy, poté vedl od roku 1559 hospodářství kláštera v Borovanech. Roku 1561 vstoupil do služeb největšího a nejmocnějšího šlechtice v zemi, Viléma z Rožmberka a o rok později se stal purkrabím na Krumlově. Roku 1569 ve věku 34 let byl jmenován regentem všech rožmberských panství. dostal od panovníka tvrz Leptáč u Netolic (dnešní Kratochvíle). Okamžitě se pustil do rozsáhlé přestavby prostých dvorských stavení na honosnější sídlo a již v roce 1573 se psal „z Jelčan a na Novém Leptáči“. Sídlo ozdobil loveckými motivy a kolem nechal udělat oboru, svého času největší v Čechách. Není divu, že se Leptáč Vilémovi z Rožmberka zalíbil a roku 1580 přistoupil na jeho výměnu právě za Sedlčany. Jakub Krčín tak získal své vlastní panství, na němž mohl uplatňovat zkušenosti z jižních Čech. Hospodář a výborný ekonomický stratég Jakub Krčín se vrchnostenské správy ujal s energií a podnikavostí sobě vlastní. Měšťanům zakázal vařit pivo a sám vybudoval veliký pivovar s rozsáhlými sladovnami, hvozdy a chmelnicí. Také nechal postavit veliký mlýn o šesti kolech a sedmi stoupách a aby z něj měl užitek ještě větší, pořídil v něm valchu pro soukeníky a šlejférnu pro nožíře a brusiče. Kromě toho zbudoval sádky na ryby a zavedl placení mýtného při vstupech do města. Za své sídlo si Krčín kupodivu nevybral Sedlčany, nýbrž Křepenice. Zde si vystavěl obdobu leptačské tvrze a nazval ji Nový Hrádek Krčínov. Stavba tu dnes stojí – současným majitelům se ji daří postupně opravovat a v budoucnu by zde chtěli zřídit Krčínovo muzeum. Krčín byl vášnivý alchymista a v křepenické tvrzi si zřídil laboratoř. Není divu, že si tohoto tajemného a zároveň úspěšného člověka lidé spojovali s peklem, které mu podle nich mělo k bohatství dopomoci. Krčín byl však výtečný hospodář a spíše než pomocí alchymie či pekla bohatl díky svým schopnostem. Ani na Sedlčansku nezapomněl na živnost, jež jej proslavila – rybníkářství. Kolem křepenické tvrze vybudoval vodní příkop a rybníky Nepřízeň a Návesník. Autorství je mu přisuzováno též u největšího rybníku Sedlčanska Musíku (49 ha). Krčín horlivě usiloval o zvýšení výnosu rožmberského hospodářství, stavěl dvory, pivovary a ovčíny. Největší pozornost však soustředil na rozšíření třeboňské rybniční soustavy. Roku 1570 zahájil odvážnou stavbu Nevděku (později nazvaného rybník Svět), 1571 Spolského rybníka, 1574 rozšířil Opatovický, 1577 postavil Potěšil a rozšířil Naději a Skutek, 1580 rozšířil Dvořiště a Záblatský. Ke stavbě svého životního díla, mohutného rybníku Rožmberk, přistoupil Krčín roku 1584. Práce trvaly 6 let, bylo přemístěno 750 000 m3 zemin a zátopa činila 1000 ha. V roku 1588 byly rozšířeny rybníky Vlkovický a Horusický. Rybník Rožmberk byl dokončen r. 1589. Toho roku opustil Krčín rožmberské služby a odstěhoval se na svůj statek Sedlčany, kde roku 1604 zemřel. Svým dílem Krčín završil zlatý věk rožmberského rybníkářství. V Krčínově díle vrcholí vývoj stavební techniky starého českého rybnikářství. Krčínovo Sedlčanské panství zahrnovalo roku 1580 kromě Sedlčan a Křepenic dalších deset vesnic. Postupně k nim přibývaly nové a Krčínův majetek se tak v průběhu třiadvaceti let rozrostl na více než čtyřnásobek. Přestože byl Krčín velice úspěšným podnikatelem, jeho soukromý život už tak šťastný nebyl. Roku 1566 uskutečnil svůj životní omyl a oženil se s vdovou Dorotou Slepičkovou, která byla o třicet let starší! Více než její půvaby Krčína zajímal její majetek. Počítal totiž, že „stařenka“ bude brzy následovat svého předešlého chotě a jemu spadne dědictví do klína. Peníze se ke Krčínovi začaly kutálet už záhy, avšak díky službě u Rožmberků. Samotný sňatek mu mnoho radostí nepřinesl, zvláště když selhal jeho základní předpoklad a Dorota žila dalších jednadvacet let… Aby mohl sedlčanské panství držet Krčínův rod i po Jakubově smrti, musel mít mužského dědice. Není proto divu, že jakmile Krčínova první žena zemřela, oženil se podruhé a promarněná léta (tedy z rodinného hlediska) začal dohánět. V tomto ohledu si osud s rybníkářem nemile pohrál, neboť druhá manželka mu zplodila šest dcer. Prvorozená Mariana zemřela už za otcova života a byla pohřbena v dublovickém kostele. Krčína ztráta dcerky natolik ranila, že se rozhodl opustit křepenickou tvrz, jejíž stěny by mu Marianu neustále připomínaly. Přesídlil do Obděnic, kde strávil poslední léta svého života. Všechny zprávy, které se o Jakubu Krčínovi zachovaly, svědčí o jeho houževnatosti. Jeho práce jsou nadměrně masivní a těžké, byly velice drahé a získané rybníky jsou málo úrodné. Po ekonomické stránce se tak Krčín nevyrovnal svému předchůdci Štěpánkovi. Dnes vidíme, že vynikl spíš jako odvážný stavitel, než jako uvážlivý rybniční hospodář. Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan zemřel někdy na přelomu ledna a února roku 1604. Jelikož chybějící datum na desce nikdo nikdy nedoplnil, zůstává místo jeho posledního odpočinku dodnes nepotvrzeno. Tělo se v Obděnících nenašlo, naopak v 50. letech minulého století bylo v kostele v Prčici objeveno torzo náhrobního kamene, v němž se mezi několika znaky nachází i jméno „Krčín“. Je však pravděpodobné, že náhrobek patřil jedné z Krčínových dcer, která nedaleko Prčice žila.

odkaz: není

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Stará Pošta, Hartmanice - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

Krčín Jakub z Jelčan a Sedlčan

batoh
Krčín Jakub z Jelčan a Sedlčan
Šumava A-Z: osobnosti
Šumava: třeboňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

lidové pověsti o Krčínovi z Jelčan

batoh
lidové pověsti o Krčínovi z Jelčan
Šumava A-Z: báje, legendy...
Šumava: třeboňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

NS Okolo Třeboně

batoh
NS Okolo Třeboně
Šumava A-Z: pěší - naučné...
Šumava: třeboňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

plavba po rybníku Svět, Třeboň

batoh
plavba po rybníku Svět, Třeboň
Šumava A-Z: plavby lodí
Šumava: třeboňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail
Krčín Jakub z Jelčan a Sedlčan 0 km
lidové pověsti o Krčínovi z Jelčan... 0 km
NS Okolo Třeboně 0.02 km
plavba po rybníku Svět, Třeboň 0.02 km
NS kolem Světa 0.03 km
Šusta Josef 0.03 km
pomník Josefu Šustovi 0.04 km
NS Rožmberk 0.05 km
sv. Jan Nepomucký, Třeboň 0.06 km
městské opevnění Třeboň 0.09 km
Novohradská brána, Třeboň 0.09 km
CHKO Třeboňsko 0.1 km
pomník padlých WWII, pivovar Regen... 0.12 km
pivní kašna, pivovar Regent Třeboň... 0.13 km
Pivní putování - 8. díl - Jižní Če... 0.13 km
pivovar Regent, Třeboň 0.13 km
Svinenská brána, Třeboň 0.15 km
synagoga Třeboň 0.18 km
zámecká kašna s hlavami Turků, Tře... 0.22 km
zámek Třeboň 0.24 km
divadlo J. K. Tyla, Třeboň 0.26 km
Pan Vok odchází 0.28 km
pamětní deska Mikuláš Rutard z Mal... 0.29 km
pamětní deska Josef Šusta 0.29 km
Šusta Josef Prof. Ph.Dr. 0.29 km
Stará radnice, Třeboň 0.29 km
infocentrum Třeboň 0.29 km
pamětní deska Stanislav Muž 0.29 km
pomník padlých WWI, Třeboň 0.3 km
věž radnice Třeboň 0.3 km
kašna na náměstí Třeboň 0.3 km
Mariánský sloup, Třeboň 0.3 km
NS zdraví Třeboň - Hradeček 0.31 km
zámecký park Třeboň 0.31 km
Všichni moji blízcí 0.31 km
Rybářské slavnosti Třeboň 0.31 km
Na cestě po Třeboňsku 0.31 km
Volf František 0.31 km
Třeboň 0.31 km
kašna v zámeckém parku, Třeboň... 0.32 km
Spořitelna Třeboň 0.32 km
Stříbrná paruka 0.33 km
Hradecká brána, Třeboň 0.35 km
Výprava za českými čerty - Čertovs... 0.35 km
Schwarzenberský seník, Třeboň 0.38 km
socha rybáře, Třeboň 0.41 km
Heřmánek František 0.43 km
pamětní deska František Heřmánek... 0.43 km
pamětní deska Jan Pernikář 0.43 km
Prsten třeboňské madoně, Jaroslav ... 0.43 km
kostel Panny Marie Královny a sv. ... 0.43 km
Budějovická brána, Třeboň 0.43 km
Vejvoda Ladislav 0.44 km
Pernikář Jan, generál, pilot 245 S... 0.44 km
Povídky a zajímavosti Třeboňska, L... 0.44 km
pamětní deska J.K. Tyl, Třeboň 0.45 km
sv. Jan Nepomucký, Třeboň 0.46 km
pomník padlých WWI i II, Třeboň... 0.48 km
augustiniánský klášter a kostel Pa... 0.48 km
Bertiny lázně Třeboň 0.53 km
Boží muka u Schwarzenberské hrobky... 0.71 km
Tereziánská kasárna, 531. rtr, Tře... 0.74 km
Třeboňská nocturna 0.74 km
Anglický krajinářský park, Třeboň... 0.8 km
vlaková zastávka Třeboň lázně... 0.81 km
pláž U Světa, rybník Svět, Třeboň... 0.83 km
fara, Schwarzenberská hrobka, Doma... 0.89 km
Schwarzenberská hrobka Domanín, Tř... 0.92 km
Peníze nebo život 0.94 km
správcovský dům, Třeboň 1.09 km
kaple výklenková Třeboň 1.12 km
hrob Jiřího Hanzelky 1.12 km
kostel sv. Jiljí, Domanín 1.14 km
kostel sv. Alžběty, Třeboň 1.14 km
hřbitov Domanín 1.14 km
HSZ Jihočeského kraje - Požární st... 1.16 km
pomník padlých WWII, rodina Slavíč... 1.19 km
hrob Ota Jan Hrbek 1.2 km
hřbitov Třeboň 1.21 km
koupaliště Ostende, rybník Svět... 1.23 km
Pan Tau a zlatý kufr 1.25 km
rybník Svět 1.27 km
kaple Pod Kopečkem, Třeboň 1.45 km
Opatovický rybník 1.6 km
Kotěrova vodárenská věž, Třeboň... 1.64 km
Pyšná princezna 1.73 km
Třeboňské seníky 1.73 km
kaple Třeboň 1.75 km
nádraží Třeboň 1.77 km
umělý válcový mlýn Josefa Jindry, ... 2.05 km
Stupský rybník, Třeboň 2.06 km
Mlýnský rybník, Třeboň 2.08 km
mlýn u svatého Víta, Třeboň 2.15 km
kaple sv. Víta, Třeboň 2.31 km
Kluci v akci, Domácí ryba z Třebon... 2.34 km
hříšná Pergolína - Josef Nálepa, r... 2.37 km
rybník Zadní Kouty 2.45 km
kaple Panny Marie, Břilice 2.79 km
SDH Břilice 2.81 km
Břilice 2.81 km
pomník padlých WWI, Břilice 2.84 km
židovský hřbitov Třeboň 2.84 km
úkryt Karla Čurdy, Nová Hlína 3.9 km
Nová Hlína 3.92 km
dětské hřiště Nová Hlína 3.94 km
Čurda Karel 3.94 km
Krvavá léta - Zrádce Karel Čurda... 3.94 km
pomník padlých WWI, Domanín 4.01 km
dětské hřiště Domanín 4.01 km
pamětní deska Juscelino Kubitschek... 4.02 km
kaple sv. Václava, Domanín 4.02 km
Domanín 4.03 km
Kubitschek de Oliveira Juscelino 4.12 km
Z pekla štěstí 4.31 km
kamenný most přes rybník Vítek 4.31 km
Byl jednou jeden král... 4.31 km
rybník Vítek 4.43 km
rybník Káňov 4.45 km
rybník Rožmberk 4.9 km
PR Výtopa u Rožmberka 4.92 km
kamenný most Lužnice, Stará Hlína... 5.09 km
Pan Vok odchází 5.09 km
Krátký Radovan 5.24 km
Stará Hlína 5.24 km
kaple sv. Václava a Panny Marie, S... 5.26 km
kaple Spolí 5.26 km
Kluci v akci, Vánoční ryba z Třebo... 5.26 km
pomník padlých WWI i II, Stará Hlí... 5.27 km
Svatby pana Voka 5.27 km
dětské hřiště Stará Hlína 5.28 km
Spolí 5.3 km
rožmberská bašta a bobrovna, rybní... 5.5 km
vlaková zastávka Lužnice 6.04 km
Lužnice u Třeboně 6.91 km
pomník padlých WWI i II, Lužnice... 6.91 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Lužnic... 6.93 km
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšov... 7.27 km
Libín u Třeboně 7.3 km
SDH Libín 7.32 km
vlaková zastávka Majdalena 7.45 km
kostel sv. Máří Magdalény, Majdale... 7.86 km
Kojan Jan 7.98 km
pomník padlých WWI i II, Majdalena... 8.06 km
hřbitov Majdalena 8.07 km
Majdalena 8.07 km
SDH Kojákovice 8.15 km
kaple sv. Jiří, Kojákovice 8.2 km
pomník padlých WWI, Kojákovice 8.21 km
Kojákovice 8.23 km
kovárna Kojákovice 8.25 km
dětské hřiště Kojákovice 8.29 km
infocentrum Kojákovice 8.32 km
Venkovské ekomuzeum růže, Kojákovi... 8.33 km
Mláka 8.36 km
Olbracht Ivan 8.45 km
SDH Mladošovice 8.48 km
přenesený kostel sv. Bartoloměje, ... 8.55 km
kostel sv. Bartoloměje, Mladošovic... 8.56 km
Mladošovice 8.57 km
Třebízský Václav Beneš 8.57 km
Štěpánovice u Třeboně 8.65 km
nádraží Majdalena 9.02 km
Slavošovice u Ledenice 9.15 km
Koštěnický potok 9.17 km
kaple Slavošovice 9.18 km
Malé muzeum piva Slavošovice 9.2 km
jilm ve Slavošovicích 9.21 km
Pavelcův rybník 9.89 km
Pilař 9.89 km
Petrovice u Mladošovic 9.97 km
Hadač Václav Antonín 9.97 km
rybník Nový Kanclíř 10.01 km
hřbitov Lutová 10.05 km
kostel Všech svatých, Lutová 10.08 km
fara Lutová 10.11 km
pomník Theodor Havlis 10.18 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Lutová... 10.18 km
Bukač Luděk PhDr. 10.2 km
Lutová 10.2 km
rybník Starý Kanclíř 10.2 km
Kosky 10.21 km
pomník padlých WWI, Lutová 10.24 km
Tchán 10.46 km
Žíteč 10.5 km
dětské hřiště Žíteč 10.51 km
kaple Žíteč 10.52 km
pomník padlých WWI, Žíteč 10.57 km
kaple Lhota u Mladošovic 10.69 km
Lhota u Mladošovic 10.71 km
pískovna Cep 11.23 km
židovský hřbitov Stráž nad Nežárko... 11.23 km
rybník Velká Černá 11.35 km
Plavecký mariáš 11.52 km
kaple Hamr u Chlumu u Třeboně 11.79 km
Hamr u Chlumu u Třeboně 11.85 km
Křížek Milan 11.87 km
Vančura Josef, prof. JUDr. 11.87 km
Schuster Jan Rafael 11.87 km
Lišov 11.87 km
pomník padlých WWI, Hamr u Chlumu ... 11.9 km
kaple Libořezy 11.92 km
Libořezy 11.96 km
kostel sv. Václava, Lišov 12.05 km
pomník padlých WWI, Libořezy 12.06 km
SDH Chlum u Třeboně 12.06 km
kaple hřbitovní Panny Marie Bolest... 12.1 km
hřbitov Stráž nad Nežárkou 12.12 km
dětské hřiště Vrcov 12.16 km
pomník padlých WWI, Vrcov 12.16 km
SDH Vrcov 12.21 km
Vrcov 12.27 km
metodistická modlitebna a kaple, S... 12.3 km
kaple sv. Anny, Vrcov 12.3 km
pomník padlých WWI i II, Chlum u T... 12.32 km
kašna Chlum u Třeboně 12.33 km
Chlum u Třeboně 12.33 km
SDH Stráž nad Nežárkou 12.34 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ch... 12.36 km
sochy světců, Chlum u Třeboně 12.37 km
Zahořanský hon, Alois Jirásek 12.38 km
Srpnová neděle 12.38 km
kašna dolní Stráž nad Nežárkou... 12.41 km
hřbitov Ledenice 12.42 km
křížová cesta, Chlum u Třeboně... 12.43 km
kašna horní Stráž nad Nežárkou... 12.45 km
pomník Emy Destinnové, Stráž nad N... 12.46 km
Stráž nad Nežárkou 12.5 km
sv. Jan Nepomucký, Stráž nad Nežár... 12.51 km
pamětní deska osvobození, Stráž na... 12.52 km
radnice Stráž nad Nežárkou 12.52 km
kašna Stráž nad Nežárkou 12.52 km
zámecká kašna Stráž nad Nežárkou... 12.52 km
pomník padlých WWI i II, Stráž nad... 12.53 km
busta Emy Destinnové, Stráž nad Ne... 12.56 km
zvonice a věž Stráž nad Nežárkou... 12.57 km
Ferdinand d´Este František Karel L... 12.57 km
zámek Chlum u Třeboně 12.57 km
výcvikové středisko 15. bPS, Stráž... 12.57 km
Destinnová Ema 12.57 km
zámek a hrad Stráž nad Nežárkou... 12.57 km
muzeum Emy Destinnové, Stráž nad N... 12.57 km
socha sv. Anny, Chlum u Třeboně 12.59 km
kostel sv. Petra a Pavla, Stráž na... 12.59 km
socha sv. Jana Nepomuckého, Chlum ... 12.61 km
hrob neznámého vojáka Wehrmachtu, ... 12.63 km
příhradový silniční most Nežárka, ... 12.66 km
mlýn Plavsko, Stráž nad Nežárkou... 12.7 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Šalman... 12.89 km
Šalmanovice 12.9 km
rybník Hejtman 12.99 km
Kholl Josef, generálmajor 13 km
Grand - Generál Josef Kholl ve svě... 13 km
Plavecká kovárna, Plavsko 13.36 km
pomník padlých WWI i II, Ledenice... 13.38 km
SDH Plavsko 13.38 km
kašna Ledenice 13.39 km
Ledenice 13.4 km
Hajšman Vlastimil 13.4 km
Rostropovič Mstislav Leopoldovič 13.4 km
Sládek Ferdinand Rudolf 13.4 km
Kroiher František Jan 13.42 km
kostel sv. Vavřince, Ledenice 13.42 km
Plavsko 13.44 km
fara Ledenice 13.46 km
kaple Plavsko 13.46 km
dětské hřiště Plavsko 13.47 km
radnice Ledenice 13.47 km
Suchdol nad Lužnicí 13.65 km
SDH Suchdol nad Lužnicí 14.16 km
vlaková zastávka Suchdol nad Lužni... 14.48 km
věžový vodojem Borovany 14.49 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Suchdo... 14.6 km
radnice Borovany 14.71 km
sousoší sv. Jana Nepomuckého, Boro... 14.73 km
kostel sv. Mikuláše, Suchdol nad L... 14.73 km
pranýř, Borovany 14.75 km
Barokní srdce Evropy - Města 14.76 km
Borovany 14.76 km
pomník Jana Žižky, Borovany 14.77 km
kaple Panny Marie Karmelské, Borov... 14.83 km
infocentrum Borovany 14.83 km
kostel Navštívení P. Marie, Borova... 14.84 km
zámek Borovany 14.84 km
fara Borovany 14.86 km
kašna Borovany 14.87 km
bazén Borovany 14.92 km
Tušť 14.99 km
zámecká zahrada Borovany 14.99 km
bunkr (řopík) X.a/15/C 15.26 km
nádraží Borovany 15.43 km
vražda Soňi Illeové 15.44 km
Hatínský klen - javor Marie Terezi... 15.46 km
Paměť stromů - 9. díl - Hatínský j... 15.46 km
Velký hatínský rybník 15.63 km
Hatín 15.68 km
pomník padlých WWI, Hatín 15.69 km
Dvorec u Borovan 15.7 km
památník osvobození Hatín 15.71 km
kaple Dvorec 15.72 km
socha sv. Jana Nepomuckého, u most... 15.74 km
lípa u Stropnice 15.74 km
kamenný most Stropnice, Borovany 15.78 km
Radostice u Borovan 15.89 km
vlaková zastávka Radostice 16.15 km
tvrz (zaniklá) Lásenice 16.17 km
Tvrz, Václav Šorel 16.18 km
Chittussi Antonín 16.27 km
Malá lásenická galerie 16.32 km
Hájek Karel 16.33 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Láseni... 16.41 km
letecký souboj Fw 190 vs. Lightnin... 16.42 km
rybník Pražan, Borovany 16.44 km
pomník padlých WWI, Lásenice 16.54 km
kaple výklenková na mostě, socha s... 16.56 km
mlýn Lásenice 16.59 km
Jiříkovo Údolí 16.6 km
Lásenice 16.6 km
ZOO Dvorec 16.6 km
Trocnov 16.61 km
kostel Jiříkovo Údolí 16.66 km
Votrubů rybník, Borovany 16.83 km
půda plná pohádek, mlýn Borovany... 16.87 km
Borovanský mlýn 16.88 km
studna u Mikšova statku 16.95 km
rybník Grandlový 17.02 km
rybník Horní a Dolní Trocnov 17.04 km
rybník Žižkovec 17.11 km
přírodní park Homolka - Vojířov... 17.12 km
muzeum husitského hnutí a Jana Žiž... 17.13 km
Paměť stromů - 7. díl - Trocnov, M... 17.28 km
Žižka Jan 17.28 km
památník Jana Žižky z Trocnova 17.28 km
pomník padlých WWI i II, Roseč 17.31 km
kostel sv. Šimona a Judy, Roseč 17.32 km
Roseč 17.32 km
fara Roseč 17.33 km
nádraží Trocnov 17.34 km
radnice Roseč 17.35 km
Houbový park, Roseč 17.51 km
muzeum fosílií Roseč 17.53 km
hřbitov Dobrá Voda (třebotovický) ... 17.56 km
hrob Lt Robert W. Whitehead 17.56 km
Srubec 17.73 km
hřbitov Dobrá Voda u Českých Buděj... 17.85 km
památník Lt Robert W. Whitehead 18.06 km
kaple, Dobrá Voda u Českých Budějo... 18.07 km
Novoveský dvůr 18.09 km
socha Mistra Jana Husa, Dobrá Voda... 18.11 km
kostel Panny Marie Bolestné, Dobrá... 18.11 km
Barokní srdce Evropy - Mistři 18.11 km
Štolbová Renata Klogner 18.13 km
Křížová cesta, Renáta Štolbová... 18.13 km
křížová cesta, Dobrá Voda u Českýc... 18.15 km
fara nová Dobrá Voda u Českých Bud... 18.17 km
fara stará Dobrá Voda u Českých Bu... 18.2 km
kaple nad pramenem, Dobrá Voda u Č... 18.29 km
nejsevernější bod Rakouska 18.3 km
Ostrolovský Újezd 18.32 km
Dobrá Voda u Českých Budějovic 18.32 km
Hodův mlýn, Ratiboř 18.57 km
Novomlýnský rybník, Peršlák 18.6 km
Strážkovice 18.63 km
Kámen republiky, Peršlák 18.66 km
14. rota PS, Nový Vojířov 18.67 km
most do údolí lásky Rottal 18.7 km
Svatojánský věneček 18.81 km
Svatojánský věneček 18.97 km
Ratiboř 18.99 km
kaple Panny Marie se zvoničkou, Ra... 19.11 km
lípy Ratiboř 19.12 km
pomník padlých WWI, Ratiboř 19.22 km
Zlatá stoka 19.27 km
Dým bramborové natě 19.39 km
pomník padlých WWI, Halámky 19.5 km
bunkr (řopík) 182/33/A-140Z 19.53 km
Jakulský rybník 19.58 km
Halámky 19.67 km
Mnich 19.87 km
kaple sv. Jana Křtitele, Mnich 19.94 km
dětské hřiště Mnich 19.95 km
pomník padlých WWI, Mnich 19.96 km
pamětní deska Václav a Jan Nedoma,... 19.96 km
Nedoma Václav 19.97 km
rodný dům Václava a Jana Nedomy, M... 19.97 km
Nedoma Jan 19.97 km
dětské hřiště Sedlo u Číměři... 19.99 km
Matná 19.99 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Matná... 19.99 km
nádraží Nové Hrady 20 km
ubytování v okolí

Rekreace na Lipně

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování:
Šumava: lipensko
šumavská obec: Frymburk

ubytování s kapacitou:
cena ubytování: od 0 Kč detail

penzion 9001, Přední Výtoň

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: penzion
Šumava: lipensko
šumavská obec: Přední Výt...

ubytování s kapacitou: 31
cena ubytování: od 430 Kč detail
akce v okolí

  • Filtrovat podle data:

     datum od
     Select

     datum do
     Select

firmy v okolí
Bankomat ČSOB 0.28 km
Bankomat Česká spořitelna 0.3 km
Bankomat Poštovní spořitelna 0.31 km
Bankomat ČSOB 0.45 km
Bankomat Poštovní spořitelna 0.45 km
Bankomat ČSOB 0.53 km
Bankomat Poštovní spořitelna 0.58 km
Bankomat GE Money Bank 0.58 km
Bankomat Česká spořitelna 0.8 km
Bankomat Komerční banka 0.89 km
Bankomat Poštovní spořitelna 1.48 km
Bankomat ČSOB 1.49 km
Tempo market Třeboň 1.51 km
čerpací stanice Benzina, Třeboň... 1.7 km
čerpací stanice Shell, Třeboň 1.87 km
čerpací stanice PAP OIL, Třeboň... 2.17 km
čerpací stanice EuroOil, Lomnice ... 10.41 km
Jednota Lišov 11.88 km
Bankomat GE Money Bank 11.88 km
Bankomat Česká spořitelna 11.96 km
čerpací stanice EuroOil, Chlum u T... 12.33 km
Bankomat Česká spořitelna 12.68 km
čerpací stanice EuroOil, Lišov 13.01 km
Jednota Ledenice 13.38 km
čerpací stanice Benzina, Suchdol n... 14.1 km
Bankomat GE Money Bank 14.47 km
Bankomat Česká spořitelna 14.59 km
Bankomat Česká spořitelna 14.67 km
Jednota Borovany 15.74 km
Jednota Adamov 16.82 km
Bankomat Česká spořitelna 18.22 km
Jednota Neplachov 18.88 km
Bankomat Česká spořitelna 19.8 km
čerpací stanice EuroOil, České Bud... 19.86 km
čerpací stanice Benzina, Trhové Sv... 20.2 km
Jednota Trhové Sviny 20.26 km
čerpací stanice PAP OIL, Trhové Sv... 20.28 km
Bankomat GE Money Bank 20.36 km
Bankomat Česká spořitelna 20.44 km
Bankomat Komerční banka 20.44 km
Bankomat UniCredit Bank 20.92 km
Bankomat GE Money Bank 20.95 km
Bankomat Komerční banka 20.96 km
Bankomat ČSOB 20.99 km
Bankomat Česká spořitelna 20.99 km
Bankomat Poštovní spořitelna 20.99 km
TREFA České Budějovice 21.02 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 21.06 km
Supermarket Veselí nad Lužnicí 21.17 km
Bankomat Česká spořitelna 21.18 km
Bankomat GE Money Bank 21.21 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 21.21 km
McDonalds, OD Prior, České Budějov... 21.21 km
Bankomat ČSOB 21.22 km
Bankomat Poštovní spořitelna 21.22 km
Prior České Budějovice 21.26 km
Bankomat Komerční banka 21.3 km
Bankomat Česká spořitelna 21.31 km
Bankomat Raiffeisenbank 21.31 km
Bankomat Česká spořitelna 21.35 km
Bankomat GE Money Bank 21.42 km
Bankomat Poštovní spořitelna 21.42 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 21.45 km
Bankomat UniCredit Bank 21.45 km
Bankomat ČSOB 21.51 km
Bankomat Poštovní spořitelna 21.52 km
Bankomat Komerční banka 21.6 km
Vesna České Budějovice 21.64 km
Bankomat GE Money Bank 21.66 km
Bankomat Poštovní spořitelna 21.8 km
Bankomat ČSOB 21.8 km
Bankomat Sberbank CZ 21.8 km
Bankomat ČSOB 21.8 km
Bankomat Poštovní spořitelna 21.8 km
Bankomat Česká spořitelna 21.82 km
Bankomat Česká spořitelna 21.83 km
Bankomat Česká spořitelna 21.9 km
Bankomat Raiffeisenbank 21.9 km
Bankomat ČSOB 21.91 km
Bankomat UniCredit Bank 21.91 km
Bankomat Fio banka 21.91 km
Bankomat Poštovní spořitelna 21.93 km
Bankomat Poštovní spořitelna 21.98 km
Bankomat Oberbank AG 21.98 km
Bankomat ČSOB 22 km
Bankomat Poštovní spořitelna 22.02 km
TERNO SUPERMARKET České Budějovice... 22.03 km
McDonalds, Strakonická, České Budě... 22.09 km
Družba České Budějovice 22.09 km
Bankomat Poštovní spořitelna 22.13 km
čerpací stanice EuroOil, Veselí na... 22.14 km
Bankomat ČSOB 22.14 km
TREFA Ćeské Budějovice 22.2 km
Bankomat Česká spořitelna 22.25 km
Bankomat ČSOB 22.47 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 22.52 km
Bankomat Poštovní spořitelna 22.57 km
Bankomat Poštovní spořitelna 22.72 km
Bankomat Česká spořitelna 22.75 km
Rožnov České Budějovice 22.81 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 22.84 km
čerpací stanice PAP OIL, Nové Hrad... 22.96 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 22.98 km
Vltava České Budějovice 23.16 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 23.28 km
Lužnice České Budějovice 23.32 km
Jednota Dolní Bukovsko 23.37 km
Jednota Nové Hrady 23.43 km
Jednota Řípec 23.85 km
čerpací stanice RoBiN OIL, České B... 24.17 km
Jednota Borkovice 24.84 km
Jednota Hluboká nad Vltavou 25.18 km
Bankomat ČSOB 25.23 km
Bankomat Česká spořitelna 25.25 km
čerpací stanice OMV, Řípec 25.45 km
čerpací stanice Benzina, Hluboká n... 25.51 km
čerpací stanice EuroOil, Včelná... 25.6 km
Jednota Hluboká nad Vltavou 25.71 km
Jednota Kamenný Újezd 26.33 km
Jednota Horní Stropnice 26.84 km
Jednota Dírná 27.39 km
Jednota Přehořov 27.47 km
Jednota-potraviny Besednice 28.46 km
Bankomat ČSOB 28.7 km
Bankomat Poštovní spořitelna 28.73 km
Bankomat GE Money Bank 28.8 km
Bankomat Česká spořitelna 29.03 km
čerpací stanice Benzina, České Vel... 29.06 km
Bankomat Komerční banka 29.06 km
Supermarket Renta Soběslav 29.07 km
Jednota Soběslav 29.15 km
Bankomat Citibank 29.47 km
čerpací stanice PAP OIL, Soběslav... 29.49 km
čerpací stanice OMV, České Velenic... 29.5 km
Bankomat GE Money Bank 29.55 km
Bankomat Česká spořitelna 29.6 km
Jednota-potraviny Velešín 29.77 km
Jednota-potraviny Velešín 30 km
Jednota Pištín 30.04 km
čerpací stanice Benzina, Soběslav... 30.2 km
Bankomat Česká spořitelna 30.24 km
Jednota Zliv 30.38 km
čerpací stanice Benzina, Velešín... 30.41 km
Jednota Klenovice 31.14 km
Jednota Olešník 31.82 km
Jednota-potraviny Benešov nad Čern... 32.1 km
Jednota Tučapy 32.37 km
čerpací stanice PAP OIL, Tučapy 32.43 km
Jednota-potraviny Velešín 32.89 km
Jednota Budislav 32.94 km
Jednota Myslkovice 33.22 km
Jednota-potraviny Střítež 33.64 km
Jednota Roudná 33.83 km
Jednota Hlavatce 34.49 km
Jednota Dříteň 34.73 km
Bankomat ČSOB 34.79 km
Bankomat Česká spořitelna 35.12 km
Jednota-potraviny Kaplice 35.18 km
Jednota Týn nad Vltavou 35.23 km
čerpací stanice Shell, Týn nad Vlt... 35.24 km
Bankomat GE Money Bank 35.33 km
Jednota Týn nad Vltavou 35.42 km
Bankomat Poštovní spořitelna 35.5 km
Bankomat Poštovní spořitelna 35.5 km
Jednota-potraviny Kaplice 35.55 km
Jednota-potraviny Kaplice 35.55 km
Bankomat ČSOB 35.55 km
Bankomat Česká spořitelna 35.58 km
Jednota-potraviny Kaplice 35.59 km
Bankomat Česká spořitelna 35.59 km
Bankomat Komerční banka 35.61 km
čerpací stanice PAP OIL, Křemže... 35.62 km
Bety Týn nad Vltavou 35.64 km
Bankomat ČSOB 35.64 km
Bankomat Poštovní spořitelna 35.64 km
Bankomat Komerční banka 35.71 km
Jednota-potraviny Křemže 35.76 km
Bankomat Poštovní spořitelna 35.77 km
Bankomat GE Money Bank 35.77 km
Bankomat ČSOB 35.82 km
Jednota-potraviny Kaplice 36.03 km
Jednota Košice 36.09 km
Jednota Želeč 36.19 km
Jednota Sudoměřice u Bechyně 36.26 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kaplice... 36.31 km
čerpací stanice PAP OIL, Kaplice 36.93 km
Jednota Choustník 37.27 km
Supermarket Český Krumlov 37.46 km
Bankomat Komerční banka 37.46 km
Bankomat Citibank 37.47 km
čerpací stanice OMV, Český Krumlov... 37.48 km
Bankomat Poštovní spořitelna 37.51 km
čerpací stanice Benzina, Český Kru... 37.54 km
Bankomat GE Money Bank 37.55 km
Bankomat GE Money Bank 37.55 km
Bankomat Česká spořitelna 37.63 km
Bankomat GE Money Bank 37.65 km
Bankomat ČSOB 37.68 km
Jednota-potraviny Malonty 37.81 km
Jednota-potraviny Kaplice 38.14 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 38.7 km
Jednota-potraviny Brloh 38.71 km
Jednota Krtov 38.78 km
Bankomat Komerční banka 38.93 km
Bankomat Komerční banka 38.93 km
Bankomat GE Money Bank 39.1 km
Bankomat Poštovní spořitelna 39.18 km
Bankomat Citibank 39.19 km
Bankomat Citibank 39.19 km
Bankomat ČSOB 39.19 km
Bankomat Česká spořitelna 39.2 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 39.22 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 39.23 km
Bankomat UniCredit Bank 39.24 km
Bankomat Poštovní spořitelna 39.24 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 39.28 km
Bankomat ČSOB 39.3 km
Bankomat Česká spořitelna 39.36 km
Jednota Bechyně 39.49 km
Bankomat Oberbank AG 39.51 km
Bankomat Poštovní spořitelna 39.52 km
Bankomat Česká spořitelna 39.54 km
Bankomat Raiffeisenbank 39.54 km
Bankomat Citibank 39.57 km
Bankomat Citibank 39.57 km
Supermarket Zuzana Bechyně 39.59 km
Bankomat Komerční banka 39.63 km
Bankomat ČSOB 39.66 km
Jednota Bechyně 39.67 km
Bankomat Komerční banka 39.67 km
Bankomat Poštovní spořitelna 39.67 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 40.1 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 40.35 km
Jednota-potraviny Brloh 41.04 km
Jednota-potraviny Bujanov 41.65 km
čerpací stanice Shell, Sezimovo Ús... 42.02 km
Jednota Sezimovo Ústí 42.15 km
Supermarket Astra Sezimovo Ústí 42.19 km
Bankomat Komerční banka 42.23 km
Bankomat Komerční banka 42.25 km
Bankomat ČSOB 42.25 km
Bankomat Poštovní spořitelna 42.25 km
Jednota Netolice 42.28 km
Bankomat Česká spořitelna 42.38 km
Supermarket Renta Sezimovo Ústí 42.48 km
Supermarket Malšice 42.49 km
Jednota-potraviny Kaplice 42.66 km
Jednota Malšice 42.69 km
čerpací stanice EuroOil, Malšice... 42.7 km
Jednota Radětice 42.8 km
Jednota-potraviny Kájov 42.93 km
Jednota Čičenice 42.95 km
Bankomat ČSOB 43.26 km
Bankomat Poštovní spořitelna 43.26 km
Jednota-potraviny Větřní 43.33 km
Bankomat GE Money Bank 43.4 km
Bankomat Česká spořitelna 43.41 km
Bankomat Česká spořitelna 43.58 km
Jednota-potraviny Rožmitál na Šuma... 43.6 km
Bankomat Komerční banka 43.67 km
Jednota Tábor 43.74 km
Jednota Krč 43.78 km
Bankomat Poštovní spořitelna 44.03 km
Jednota Albrechtice 44.07 km
Bankomat GE Money Bank 44.07 km
Jednota-potraviny Chvalšiny 44.13 km
čerpací stanice OMV, Tábor, Soběsl... 44.22 km
McDonalds, Tábor 44.24 km
Jednota Slapy 44.35 km
Bankomat GE Money Bank 44.49 km
Bankomat ČSOB 44.65 km
Jednota Libějovice 44.74 km
čerpací stanice PAP OIL, Chýnov 44.79 km
Jednota-potraviny Dolní Dvořiště... 44.92 km
Bankomat Raiffeisenbank 44.96 km
čerpací stanice OMV, Tábor, Měšice... 45.02 km
Jednota Měšice 45.21 km
Jednota Zárybničná Lhota 45.25 km
čerpací stanice Benzina, Vodňany... 45.58 km
Bankomat Česká spořitelna 45.7 km
Jednota Chýnov 45.75 km
Jednota Vodňany 45.89 km
Bankomat Česká spořitelna 45.89 km
Bankomat Komerční banka 45.95 km
Bankomat GE Money Bank 45.97 km
čerpací stanice Shell, Tábor 46.01 km
Bankomat GE Money Bank 46.03 km
Bankomat ČSOB 46.07 km
Bankomat Poštovní spořitelna 46.07 km
Bankomat GE Money Bank 46.07 km
Jednota Tábor 46.13 km
Bankomat Raiffeisenbank 46.27 km
Bankomat Raiffeisenbank 46.27 km
Bankomat Komerční banka 46.32 km
Bankomat Komerční banka 46.33 km
čerpací stanice Benzina, Protivín... 46.33 km
Bankomat ČSOB 46.34 km
Bankomat ČSOB 46.36 km
Bankomat Poštovní spořitelna 46.36 km
Bankomat UniCredit Bank 46.36 km
Bankomat Poštovní spořitelna 46.39 km
Jednota Vodňany 46.4 km
Bankomat Poštovní spořitelna 46.41 km
Bankomat Česká spořitelna 46.41 km
Bankomat Česká spořitelna 46.44 km
Bankomat GE Money Bank 46.45 km
Bankomat Česká spořitelna 46.45 km
Bankomat Komerční banka 46.45 km
Bankomat ČSOB 46.45 km
Bankomat Poštovní spořitelna 46.45 km
Bankomat ČSOB 46.45 km
Bankomat Poštovní spořitelna 46.45 km
Jednota Pořín 46.48 km
Bankomat Fio banka 46.49 km
čerpací stanice PAP OIL, Protivín... 46.5 km
Bankomat GE Money Bank 46.51 km
Jednota Stádlec 46.57 km
Bankomat Poštovní spořitelna 46.59 km
Bankomat Oberbank AG 46.62 km
Jednota Borovany 47.01 km
Bankomat Česká spořitelna 47.3 km
Bankomat ČSOB 47.44 km
Bankomat Poštovní spořitelna 47.44 km
Jednota Tábor 47.6 km
Jednota Ktiš 47.69 km
Jednota Tábor 47.81 km
Jednota Slabčice 47.92 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Rožmber... 48.55 km
Jednota Dolní Hořice 48.65 km
Jednota Opařany 48.87 km
čerpací stanice EuroOil, Tábor, Ná... 49.32 km
Jednota Bernartice 49.91 km
Jednota Hracholusky 50.32 km
Jednota-potraviny Světlík 50.79 km
Jednota Vitějovice 51 km
Jednota Ratibořské Hory 51.51 km
Jednota-potraviny Horní Dvořiště... 51.68 km
Jednota Chroboly 51.73 km
Jednota Kluky 51.79 km
Jednota Podolí 52.15 km
Jednota Bavorov 52.21 km
Jednota Radkov 52.95 km
Jednota Chotoviny 53.24 km
čerpací stanice Benzina, Vyšší Bro... 53.65 km
Jednota Sepekov 53.94 km
Jednota-potraviny Vyšší Brod 54.33 km
Bankomat Česká spořitelna 54.41 km
Bankomat Komerční banka 54.47 km
čerpací stanice PAP OIL, Písek, Se... 54.52 km
Bankomat GE Money Bank 54.7 km
Jednota Jetětice 55.18 km
čerpací stanice EuroOil, Písek 55.19 km
Jednota Božetice 55.2 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotovi... 55.2 km
Jednota Drahonice 55.24 km
Bankomat Česká spořitelna 55.34 km
čerpací stanice PAP OIL, Prachatic... 55.36 km
čerpací stanice Benzina, Prachatic... 55.45 km
Jednota Záhoří 55.64 km
Jednota Písek 55.82 km
čerpací stanice Benzina, Prachatic... 55.95 km
Bankomat Komerční banka 55.95 km
Bankomat Poštovní spořitelna 55.96 km
Bankomat ČSOB 56.01 km
Bankomat Komerční banka 56.11 km
Jednota Prachatice 56.13 km
Jednota-potraviny Černá v Pošumaví... 56.2 km
Bankomat Komerční banka 56.2 km
Jednota Písek 56.22 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56.24 km
Bankomat Česká spořitelna 56.27 km
Bankomat ČSOB 56.28 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56.28 km
Bankomat Česká spořitelna 56.29 km
Bankomat ČSOB 56.3 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Písek... 56.33 km
Jednota Prachatice 56.34 km
Bankomat GE Money Bank 56.34 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56.37 km
Bankomat GE Money Bank 56.43 km
Bankomat Česká spořitelna 56.46 km
Bankomat Česká spořitelna 56.47 km
Bankomat Oberbank AG 56.51 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56.52 km
Bankomat UniCredit Bank 56.54 km
Jednota-potraviny Loučovice 56.6 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56.6 km
Bankomat ČSOB 56.6 km
Bankomat Česká spořitelna 56.61 km
Jednota Dub 56.62 km
Bankomat Komerční banka 56.63 km
Bankomat ČSOB 56.66 km
Jednota-potraviny Lipno 56.68 km
Bankomat Fio banka 56.68 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56.68 km
Bankomat ČSOB 56.68 km
Bankomat Česká spořitelna 56.7 km
Bankomat Komerční banka 56.77 km
Jednota Jistebnice 56.8 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56.83 km
Bankomat Raiffeisenbank 56.84 km
Jednota-potraviny Loučovice 56.9 km
Bankomat ČSOB 56.9 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56.91 km
Bankomat GE Money Bank 56.92 km
Bankomat ČSOB 56.98 km
Jednota Písek 57.04 km
čerpací stanice Shell, Písek 57.06 km
Bankomat Komerční banka 57.09 km
McDonalds, Písek 57.11 km
Jednota Borotín 57.21 km
Jednota Sudoměřice u Tábora 57.22 km
Jednota Písek 57.24 km
Bankomat Poštovní spořitelna 57.26 km
Jednota Nemyšl 57.32 km
Bankomat Komerční banka 57.34 km
Bankomat ČSOB 57.34 km
Bankomat Česká spořitelna 57.35 km
Jednota Písek 57.37 km
čerpací stanice Benzina, Milevsko... 57.4 km
Jednota Javornice 57.53 km
Jednota Husinec 57.55 km
Jednota Písek 57.55 km
čerpací stanice Benzina, Frymburk... 57.92 km
čerpací stanice Benzina, Písek 57.99 km
Bankomat GE Money Bank 58.15 km
CENTRUM Milevsko 58.15 km
Bankomat ČSOB 58.19 km
Jednota-potraviny Frymburk 58.22 km
Bankomat Poštovní spořitelna 58.24 km
Bankomat Česká spořitelna 58.26 km
Bankomat Komerční banka 58.3 km
čerpací stanice Shell, Freistadt (... 58.92 km
Jednota Kestřany 58.97 km
Jednota Mladá Vožice 59.03 km
Jednota Cehnice 59.05 km
Supermarket Mladá Vožice 59.24 km
Jednota Mladá Vožice 59.24 km
Jednota Květov 59.45 km
McDonalds Restaurant, Mezno, Mitro... 59.54 km
čerpací stanice Benzina, Mezno LS... 59.54 km
čerpací stanice Benzina, Mezno PS... 59.73 km
Jednota Vlachovo Březí 59.77 km
Bankomat ČSOB 59.88 km
Bankomat Poštovní spořitelna 59.88 km
Jednota Vlachovo Březí 59.91 km
Jednota Zbelítov 60.04 km
Jednota-potraviny Horní Planá 60.1 km
Jednota Tvrzice 60.14 km
Jednota Smilovy Hory 60.22 km
Jednota-potraviny Frymburk 60.49 km
Jednota Záblatí 61.25 km
Jednota Čejetice 61.44 km
Jednota Kučeř 61.47 km
Jednota Oldřichov 61.96 km
Jednota Bušanovice 62.28 km
Jednota Štěkeň 63.07 km
Jednota Hrejkovice 63.27 km
Jednota Chyšky 63.28 km
Jednota Vráž 63.38 km
COOP TUTY Nová Pec 64.35 km
Jednota Zálezly 64.9 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Drhovle... 64.98 km
Bankomat GE Money Bank 65.02 km
Jednota Volary 65.05 km
Bankomat Komerční banka 65.07 km
Jednota Volary 65.15 km
Jednota Pechova Lhota 65.2 km
Jednota Volary 65.38 km
Jednota Přeštovice 65.67 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Volary... 65.78 km
Jednota Nová Pec 66.22 km
Jednota Malenice 66.36 km
čerpací stanice Benzina, Volary 66.5 km
Jednota Volyně 66.77 km
Jednota Varvažov 66.87 km
Bankomat GE Money Bank 66.87 km
Jednota Volyně 66.87 km
Bankomat Komerční banka 66.95 km
Jednota Přílepov 67.1 km
Bankomat Česká spořitelna 67.13 km
Jednota Volyně 67.22 km
Jednota Kovářov 67.7 km
Jednota Buk 67.72 km
Bankomat Komerční banka 68.44 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 68.45 km
Bankomat Poštovní spořitelna 68.45 km
Bankomat Česká spořitelna 68.47 km
Supermarket Strakonice 68.5 km
čerpací stanice OMV, Strakonice 68.62 km
Jednota Kostelec 68.7 km
Jednota Strakonice 68.75 km
Bankomat Poštovní spořitelna 68.82 km
Bankomat ČSOB 68.82 km
Jednota Strakonice 68.82 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Strakon... 68.94 km
Jednota Vimperk 68.98 km
Bankomat ČSOB 69.08 km
Bankomat Poštovní spořitelna 69.18 km
Bankomat Česká spořitelna 69.24 km
Bankomat ČSOB 69.26 km
Jednota Strakonice 69.27 km
Bankomat ČSOB 69.3 km
Bankomat Poštovní spořitelna 69.32 km
Bankomat Fio banka 69.32 km
Bankomat Česká spořitelna 69.34 km
Jednota Strakonice 69.35 km
Bankomat Poštovní spořitelna 69.37 km
Bankomat Poštovní spořitelna 69.43 km
Bankomat GE Money Bank 69.45 km
Jednota Strakonice 69.51 km
Bankomat UniCredit Bank 69.52 km
Bankomat Česká spořitelna 69.54 km
Bankomat Komerční banka 69.58 km
Jednota Strakonice 69.65 km
Fortna Strakonice 69.71 km
Jednota Strakonice 69.76 km
Jednota Čkyně 69.93 km
Jednota Strakonice 69.96 km
Jednota Velká Turná 70.13 km
Jednota Strakonice 70.19 km
Bankomat Poštovní spořitelna 70.4 km
Jednota Bohumilice 70.49 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 70.51 km
Jednota Radomyšl 70.57 km
Jednota Sousedovice 70.6 km
Bankomat GE Money Bank 70.64 km
Jednota Probulov 71.13 km
Jednota Stožec 71.16 km
Jednota Orlík nad Vltavou 71.17 km
čerpací stanice Benzina, Orlík nad... 71.32 km
Jednota Vimperk 71.63 km
Jednota Lenora 71.66 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Vimperk... 72.25 km
Jednota Vimperk 72.35 km
Bankomat GE Money Bank 72.35 km
Jednota Vimperk 72.36 km
Jednota Vimperk 72.42 km
čerpací stanice Benzina, Vimperk 72.53 km
Bankomat Česká spořitelna 72.55 km
Jednota Čimelice 72.55 km
Bankomat Komerční banka 72.74 km
Bankomat Poštovní spořitelna 72.76 km
Bankomat ČSOB 72.76 km
Bankomat Česká spořitelna 72.77 km
Jednota Lom 72.79 km
Jednota Čestice 72.84 km
čerpací stanice EuroOil, Sedlice u... 72.88 km
Jednota Vimperk 72.95 km
Bankomat Poštovní spořitelna 73.03 km
Bankomat ČSOB 73.08 km
Jednota Sedlice 73.49 km
čerpací stanice OMV, Nová Houžná... 73.83 km
Jednota Horní Vltavice 74.13 km
čerpací stanice OMV, Katovice 74.23 km
Jednota Škvořetice 74.63 km
Bankomat ČSOB 74.76 km
Jednota Katovice 74.84 km
čerpací stanice Shell, Rohrbach (A... 75.31 km
Jednota Lety 75.99 km
Jednota Mnichov 76.28 km
čerpací stanice Slovnaft, Lety, Ho... 77.13 km
Bankomat Poštovní spořitelna 77.42 km
Bankomat ČSOB 77.42 km
Jednota Vacov 77.42 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Vacov 77.75 km
Jednota Mirovice 78.28 km
Jednota Štěchovice 78.53 km
Jednota Zdíkov 78.91 km
Jednota Střelskohoštická Lhota 79.43 km
čerpací stanice EuroOil, Zdíkovec... 79.72 km
Jednota Mečíchov 79.77 km
Bankomat Česká spořitelna 79.98 km
Jednota Blatná 80.01 km
Bankomat ČSOB 80.01 km
Bankomat Poštovní spořitelna 80.02 km
Bankomat Česká spořitelna 80.05 km
Bankomat Komerční banka 80.1 km
Bankomat GE Money Bank 80.11 km
Jednota Střelské Hoštice 80.81 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Blatná... 80.93 km
Jednota Stachy 81.24 km
Konzum Čečelovice 82.32 km
Konzum Soběšice 82.37 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Horažďo... 84.65 km
Konzum Strašín 84.74 km
Konzum Nezamyslice 84.97 km
čerpací stanice EuroOil, Bělčice... 85.3 km
Konzum Horažďovice 85.37 km
Konzum Svéradice 85.56 km
Bankomat Česká spořitelna 85.58 km
Bankomat Komerční banka 85.59 km
Jednota Bělčice 85.66 km
Konzum Horažďovice 85.67 km
Bankomat ČSOB 85.67 km
Bankomat Poštovní spořitelna 85.67 km
Bankomat GE Money Bank 85.77 km
Bankomat GE Money Bank 85.78 km
Bankomat Česká spořitelna 85.93 km
Bankomat Poštovní spořitelna 85.98 km
Bankomat Poštovní spořitelna 85.98 km
Bankomat ČSOB 85.98 km
Konzum Žihobce 86.35 km
Konzum Nezdice na Šumavě 86.59 km
čerpací stanice Benzina, Horažďovi... 86.69 km
Bankomat ČSOB 86.99 km
Bankomat Poštovní spořitelna 86.99 km
Konzum Velké Hydčice 87.01 km
Konzum Velký Bor 87.54 km
Jednota Lnáře 87.85 km
čerpací stanice Benzina, Lnáře 87.92 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 87.94 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 88.41 km
Konzum Chanovice 88.6 km
Konzum Žichovice 88.79 km
Konzum Třebomyslice 89.01 km
Konzum Rabí 89.45 km
Konzum Malý Bor 89.5 km
Bankomat Česká spořitelna 90.04 km
Konzum Kašperské Hory 90.04 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 90.24 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kašpers... 90.77 km
Bankomat Česká spořitelna 90.79 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 90.89 km
Konzum Budětice 91.87 km
čerpací stanice Shell, Freyung (D)... 92.06 km
Konzum Břežany 92.4 km
Konzum Pačejov 92.48 km
Konzum Hradešice 92.63 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 92.75 km
Bankomat Komerční banka 92.91 km
čerpací stanice Benzina, Sušice 93.15 km
čerpací stanice PAP OIL, Rožmitál ... 93.66 km
Konzum Sušice 93.82 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 93.92 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 94.01 km
Konzum Pačejov 94.15 km
Bankomat UniCredit Bank 94.33 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 94.42 km
čerpací stanice Srní 94.51 km
Bankomat Komerční banka 94.56 km
Sluneční kavárna, Srní 94.56 km
Konzum Srní 94.6 km
Bankomat Poštovní spořitelna 94.63 km
Konzum Dlouhá Ves 94.64 km
Bankomat GE Money Bank 94.64 km
Bankomat Česká spořitelna 94.66 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Dlouhá ... 94.67 km
Konzum Sušice 94.68 km
Bankomat ČSOB 94.72 km
Bankomat Poštovní spořitelna 94.72 km
Bankomat Česká spořitelna 94.77 km
Bankomat Česká spořitelna 94.79 km
čerpací stanice Shell, Sušice 94.82 km
Konzum Sušice 94.91 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 95.17 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 96.32 km
Konzum Nalžovské Hory 96.36 km
Konzum Myslív 96.36 km
Západočeské konz. družstvo Nekvaso... 96.67 km
Konzum Čejkovy 96.88 km
čerpací stanice Shell, Obernzell (... 97.13 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Hartman... 97.34 km
Konzum Hrádek 97.36 km
půjčovna lyží a snowboardů, Hartma... 97.49 km
Konzum Velenovy 97.5 km
Konzum Hartmanice 97.74 km
restaurace Vintíř, Hartmanice 97.75 km
Café 27, Hartmanice 97.79 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 97.79 km
Konzum Ústaleč 98.98 km
Konzum Petrovice u Sušice 99.86 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 99.88 km
Konzum Zavlekov 100.29 km
Západočeské konz. družstvo Vrčeň... 100.87 km
Konzum Zborovy 100.93 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 101 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 101.29 km
čerpací stanice Benzina, Nepomuk 101.31 km
čerpací stanice Shell, Hutthurm (D... 101.36 km
čerpací stanice Shell, Grafenau (D... 101.53 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 101.57 km
Bankomat Komerční banka 101.79 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 101.83 km
Bankomat ČSOB 101.83 km
Bankomat Poštovní spořitelna 101.84 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 101.85 km
Bankomat Česká spořitelna 101.86 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 102.07 km
čerpací stanice EuroOil, Kolinec 102.22 km
Konzum Kolinec 102.36 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 102.57 km
Konzum Ujčín 103.19 km
Bankomat Česká spořitelna 103.69 km
Konzum Plánice 103.71 km
Konzum Hlavňovice 103.79 km
čerpací stanice Shell, Spiegelau (... 104.26 km
Konzum Velhartice 104.82 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 105.34 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 105.49 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 105.54 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 105.9 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 106.23 km
Konzum Malonice 106.31 km
Edeka, Passau (D) 106.36 km
Západočeské konz. družstvo Měcholu... 106.77 km
Konzum Chotěšov 106.97 km
čerpací stanice Shell, Passau, Nik... 107.39 km
McDonalds Restaurant, Bahnhofstraß... 107.41 km
H & M Hennes & Mauritz, Pa... 107.55 km
Bankomat Česká spořitelna 108.65 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 108.81 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 108.81 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 109.27 km
čerpací stanice Shell, Passau, Reg... 110.04 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 110.09 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 110.18 km
čerpací stanice Shell, Passau, Kac... 110.19 km
čerpací stanice Shell, Passau, Spe... 110.19 km
Bankomat Česká spořitelna 110.21 km
Bankomat Komerční banka 110.22 km
Aldi Süd, Graneckerstraße, Passau ... 110.25 km
McDonalds Restaurant, Äußere Spita... 110.31 km
Aldi Süd, Neuburger Straße, Passau... 110.39 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 110.53 km
Konzum Mochtín 110.58 km
čerpací stanice Benzina, Blovice 110.68 km
McDonalds Restaurant, Meraner Str... 110.82 km
Real, Passau (D) 110.95 km
Netto, Zwiesel (D) 111.13 km
Konzum Běšiny 111.23 km
čerpací stanice PAP OIL, Mirošov... 111.77 km
Konzum Bolešiny 112 km
Deichmann, Zwiesel (D) 112.04 km
Takko Fashion, Zwiesel (D) 112.04 km
Kik, Zwiesel (D) 112.04 km
Ernstings Family, Zwiesel (D) 112.04 km
Edeka, Zwiesel (D) 112.07 km
Intersport, Zwiesel (D) 112.26 km
NKD, Zwiesel (D) 112.36 km
Norma, Zwiesel (D) 112.39 km
TEDi, Zwiesel (D) 112.41 km
Rossmann, Zwiesel (D) 112.41 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Běšiny... 112.42 km
Müller, Zwiesel (D) 112.51 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 112.58 km
Konzum Měčín 112.67 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 112.7 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 112.87 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 112.88 km
Bankomat Česká spořitelna 112.92 km
Lidl, Zwiesel (D) 112.99 km
Penny Market, Zwiesel (D) 113.01 km
Bankomat Poštovní spořitelna 113.05 km
Bankomat ČSOB 113.05 km
Dänisches Bettenlager, Zwiesel (D)... 113.16 km
Konzum Železná Ruda 113.26 km
REWE, Zwiesel (D) 113.27 km
Ski Snow Max - Železná Ruda, Šumav... 113.3 km
Aldi Süd, Zwiesel (D) 113.32 km
Bankomat Česká spořitelna 113.43 km
Real, Zwiesel (D) 113.43 km
čerpací stanice Benzina, Železná R... 113.52 km
Konzum Sobětice 113.58 km
čerpací stanice Shell, Schoefweg (... 113.93 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 114.07 km
Konzum Předslav 114.18 km
Konzum Víteň 114.51 km
směnárna a shop RetourEx, Alžbětín... 114.61 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Klatovy... 114.67 km
Global Travel Free Shop, Železná R... 114.67 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 114.69 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 115.13 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 115.13 km
Bankomat Česká spořitelna 115.29 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 115.3 km
Bankomat Česká spořitelna 115.38 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, 5. k... 115.41 km
Bankomat ČSOB 115.64 km
Bankomat Poštovní spořitelna 115.65 km
Bankomat GE Money Bank 115.67 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Mýto 115.76 km
Konzum Strážov 115.86 km
Bankomat Komerční banka 115.97 km
Bankomat Poštovní spořitelna 116 km
Bankomat ČSOB 116.03 km
Bankomat Poštovní spořitelna 116.03 km
Bankomat Česká spořitelna 116.06 km
Bankomat GE Money Bank 116.06 km
Konzum Klatovy 116.09 km
Bankomat UniCredit Bank 116.15 km
čerpací stanice Benzina, Nezvěstic... 116.22 km
Bankomat Česká spořitelna 116.32 km
Bankomat Poštovní spořitelna 116.39 km
Bankomat Komerční banka 116.42 km
Bankomat Česká spořitelna 116.43 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 116.44 km
Bankomat Fio banka 116.45 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, Nadj... 116.54 km
čerpací stanice Benzina, Klatovy 116.57 km
Bankomat ČSOB 116.75 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 116.92 km
Konzum Hojsova Stráž 116.97 km
Bankomat Česká spořitelna 117.19 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 117.36 km
Západočeské konz. družstvo Řenče... 117.62 km
čerpací stanice Benzina, Rokycany... 117.99 km
Bankomat ČSOB 118 km
Bankomat Rokycany 118 km
Bankomat GE Money Bank 118.02 km
Bankomat Poštovní spořitelna 118.02 km
Bankomat Česká spořitelna 118.04 km
Západočeské konz. družstvo Chválen... 118.23 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 118.29 km
Bankomat Česká spořitelna 118.31 km
Bankomat ČSOB 118.44 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 118.55 km
Bankomat GE Money Bank 118.56 km
Bankomat Komerční banka 118.56 km
čerpací stanice Shell, Rokycany PS... 118.6 km
Bankomat Poštovní spořitelna 118.61 km
Bankomat Česká spořitelna 118.63 km
Bankomat UniCredit Bank 118.63 km
Bankomat Poštovní spořitelna 118.65 km
Bankomat Poštovní spořitelna 119.22 km
Bankomat ČSOB 119.25 km
Takko Fashion, Regen (D) 119.3 km
Deichmann, Regen (D) 119.34 km
Aldi Süd, Regen (D) 119.34 km
TEDi, Regen (D) 119.34 km
McDonalds Restaurant, Regen (D) 119.39 km
Norma, Regen (D) 119.39 km
Intersport, Zwieseler Straße, Rege... 119.48 km
Kaufhaus Bauer, Regen (D) 119.49 km
Netto, Regen (D) 119.51 km
Konzum Janovice 119.53 km
NKD, Regen (D) 119.56 km
Esprit, Regen (D) 119.56 km
REWE, Regen (D) 119.56 km
Konzum Bezděkov 119.61 km
Edeka center, Regen (D) 119.62 km
čerpací stanice Shell, Rokycany LS... 119.75 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 119.88 km
Edeka, Regen (D) 120.11 km
Intersport, Stadtplatz 9, Regen (D... 120.11 km
Intersport Regen, Stadtplatz 17, R... 120.11 km
Konzum Dešenice 120.38 km
Konzum Švihov 120.46 km
Západočeské konz. družstvo Starý P... 120.6 km
Západočeské konz. družstvo Nězvěst... 120.87 km
Konzum Nezdice u Přeštic 120.91 km
čerpací stanice PAP OIL, Starý Plz... 121.09 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 121.14 km
Západočeské konz. družstvo Tymákov... 121.16 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Borovy... 121.23 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 121.26 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 121.36 km
Jednota Osek u Rokycan 121.54 km
čerpací stanice Shell, Bodenmais (... 121.78 km
Západočeské konz. družstvo Lužany... 121.83 km
Bankomat GE Money Bank 121.85 km
Bankomat Česká spořitelna 121.94 km
Bankomat Komerční banka 122.32 km
Bankomat Poštovní spořitelna 122.32 km
NKD, Bodenmais (D) 122.33 km
Bankomat ČSOB 122.37 km
Bankomat Česká spořitelna 122.46 km
Konzum Nýrsko 122.52 km
COOP DISKONT - Nýrsko 122.52 km
REWE, Bodenmais (D) 122.52 km
Bankomat GE Money Bank 122.61 km
Aldi Süd, Bodenmais (D) 122.71 km
čerpací stanice EuroOil, Nýrsko 122.72 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 122.82 km
Bankomat Poštovní spořitelna 122.84 km
Bankomat ČSOB 122.85 km
čerpací stanice Benzina, Přeštice... 122.9 km
Bankomat Komerční banka 122.92 km
Bankomat Česká spořitelna 122.94 km
Konzum Nýrsko 123.02 km
Konzum Vřeskovice 123.43 km
Konzum Milčice 124.06 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 124.08 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ne... 124.75 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 124.83 km
Západočeské konz. družstvo Roupov... 125.53 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 125.74 km
Jednota Stupno 126.01 km
Jednota Břasy 126.18 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 126.23 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 126.38 km
čerpací stanice PAP OIL, Břasy 126.73 km
Západočeské konz. družstvo Chlumča... 126.87 km
Konzum Chudenice 127.04 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ro... 127.07 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 127.2 km
Bankomat Česká spořitelna 127.21 km
Bankomat Komerční banka 127.25 km
Bankomat Česká spořitelna 127.26 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Vých... 127.27 km
McDonalds, OC Plzeň 127.28 km
Bankomat GE Money Bank 127.28 km
Bankomat ČSOB 127.31 km
Konzum Úsilov 127.36 km
čerpací stanice Benzina, Svatá Kat... 127.6 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 127.79 km
Bankomat Komerční banka 127.94 km
Konzum Černíkov 128.15 km
Bankomat Komerční banka 128.17 km
Západočeské konz. družstvo Dnešice... 128.3 km
Bankomat Česká spořitelna 128.47 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 128.47 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Dou... 128.67 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 128.68 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 128.75 km
Bankomat Poštovní spořitelna 128.85 km
Bankomat ČSOB 128.85 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 128.93 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 128.93 km
Bankomat Česká spořitelna 128.93 km
Bankomat GE Money Bank 128.93 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 128.97 km
Bankomat Poštovní spořitelna 128.99 km
Bankomat ČSOB 129.01 km
Bankomat Česká spořitelna 129.05 km
Konzum Újezd sv. Kříže 129.17 km
čerpací stanice Shell, Drachselsri... 129.19 km
Bankomat GE Money Bank 129.28 km
Bankomat Česká spořitelna 129.28 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Edva... 129.31 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 129.32 km
Konzum Dobřany 129.32 km
Bankomat Česká spořitelna 129.38 km
Bankomat Poštovní spořitelna 129.41 km
Bankomat ČSOB 129.41 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Le... 129.43 km
Bankomat Poštovní spořitelna 129.53 km
Bankomat Komerční banka 129.54 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany... 129.57 km
Bankomat GE Money Bank 129.67 km
čerpací stanice EuroOil, Merklín... 129.7 km
Bankomat Česká spořitelna 129.74 km
McDonalds, U Prazdroje, Plzeň 129.78 km
Bankomat Česká spořitelna 129.79 km
Bankomat Česká spořitelna 129.86 km
Jednota Dolany 129.86 km
Bankomat ČSOB 129.87 km
Bankomat Poštovní spořitelna 129.88 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, U Praz... 129.9 km
Bankomat Komerční banka 129.92 km
Konzum Chocomyšl 129.96 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 130.08 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 130.08 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 130.14 km
Bankomat Poštovní spořitelna 130.2 km
Bankomat Česká spořitelna 130.21 km
Bankomat ČSOB 130.23 km
Bankomat GE Money Bank 130.28 km
McDonalds, Mrakodrap, Plzeň 130.29 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Bo... 130.34 km
Jednota Druztová 130.4 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 130.47 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 130.57 km
Bankomat ČSOB 130.64 km
Bankomat Poštovní spořitelna 130.65 km
McDonalds, Rondel, Plzeň 131.16 km
Bankomat Fio banka 131.27 km
Bankomat GE Money Bank 131.27 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Plzeň, ... 131.28 km
Bankomat Komerční banka 131.29 km
Bankomat Česká spořitelna 131.33 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 131.35 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 131.35 km
Bankomat UniCredit Bank 131.36 km
McDonalds, OC Borská pole, Plzeň 131.36 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 131.38 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Jižn... 131.43 km
Bankomat GE Money Bank 131.58 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Seve... 131.7 km
čerpací stanice EuroOil, Koloveč... 131.71 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Lidick... 132.22 km
Market Zruč 132.43 km
Bankomat Fio banka 132.44 km
Konzum Srbice 132.6 km
Bankomat Poštovní spořitelna 132.63 km
Bankomat ČSOB 132.63 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Domažl... 132.68 km
Bankomat Česká spořitelna 132.71 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Bol... 132.79 km
Bankomat Česká spořitelna 132.87 km
Bankomat ČSOB 132.87 km
Bankomat Poštovní spořitelna 132.92 km
Norma, Deggendorf (D) 132.95 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 132.96 km
Bankomat Česká spořitelna 133.01 km
Bankomat Poštovní spořitelna 133.1 km
Bankomat Komerční banka 133.11 km
Bankomat ČSOB 133.11 km
Dänisches Bettenlager, Deggendorf ... 133.13 km
Bankomat Česká spořitelna 133.15 km
Konzum Kdyně 133.15 km
Konzum Kdyně 133.18 km
Jednota Žichlice 133.19 km
Bankomat Česká spořitelna 133.21 km
Bankomat GE Money Bank 133.21 km
Bankomat Komerční banka 133.21 km
Bankomat Česká spořitelna 133.21 km
Bankomat GE Money Bank 133.22 km
Bankomat Poštovní spořitelna 133.32 km
Bankomat ČSOB 133.33 km
Burger King, Deggendorf (D) 133.36 km
čerpací stanice PAP OIL, Vejprnice... 133.38 km
Bankomat Česká spořitelna 133.39 km
McDonalds Restaurant, Deggendorf (... 133.4 km
čerpací stanice Shell, Deggendorf,... 133.45 km
Deichmann, Land-Au, Deggendorf (D) 133.47 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Koš... 133.47 km
NKD, Deggendorf (D) 133.5 km
Lidl, Deggendorf (D) 133.5 km
Intersport, Luitpoldplatz, Deggend... 133.55 km
H & M Hennes & Mauritz, De... 133.55 km
Rossmann, Deggendorf (D) 133.56 km
TEDi, Deggendorf (D) 133.57 km
Müller, Deggendorf (D) 133.57 km
Konzum Hlohovčice 133.58 km
Esprit, Deggendorf (D) 133.59 km
C&A, Deggendorf (D) 133.59 km
New Yorker, Deggendorf (D) 133.61 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 133.61 km
Takko Fashion, Deggendorf (D) 133.62 km
Real, Deggendorf (D) 133.64 km
čerpací stanice Shell, Deggendorf,... 133.65 km
Intersport, Bahnhofstrasse, Deggen... 133.66 km
Bankomat Česká spořitelna 133.68 km
Aldi Süd, Deggendorf (D) 133.78 km
Edeka, Deggendorf (D) 133.79 km
DEGG´S Einkaufscenter Deggendorf (... 133.79 km
Kik, Deggendorf (D) 133.82 km
Deichmann, EKZ Degg´s, Deggendorf ... 133.84 km
Intersport, Hans-Krämer Strasse, D... 133.85 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 133.9 km
čerpací stanice Benzina, Kdyně 133.91 km
Konzum Čermná u Staňkova 134 km
Netto, Deggendorf (D) 134.13 km
Bankomat GE Money Bank 134.42 km
Bankomat ČSOB 134.42 km
Bankomat Poštovní spořitelna 134.42 km
Bankomat ČSOB 134.42 km
Bankomat Česká spořitelna 134.42 km
čerpací stanice Benzina, Třemošná... 134.5 km
Bankomat Komerční banka 134.64 km
Jednota Třemošná 134.65 km
Market Třemošná 134.65 km
Jednota Radčice 134.78 km
Jednota Česká Bříza 134.92 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Kř... 134.97 km
čerpací stanice EuroOil, Plzeň, Kř... 135.1 km
Západočeské konz. družstvo Chotěšo... 135.24 km
Bankomat Česká spořitelna 135.26 km
Konzum Kout na Šumavě 135.96 km
Jednota Dobříč 136.09 km
čerpací stanice Benzina, Stod 136.47 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 136.49 km
Bankomat Komerční banka 136.49 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 136.49 km
Bankomat Česká spořitelna 136.5 km
čerpací stanice EuroOil, Kozojedy... 136.62 km
Konzum Hlohová 136.68 km
Jednota Chotíkov 137.21 km
Bankomat Komerční banka 137.22 km
Konzum Zahořany 137.29 km
Konzum Osvračín 137.56 km
Konzum Staňkov 137.58 km
Bankomat ČSOB 137.82 km
Bankomat Poštovní spořitelna 137.82 km
Bankomat Česká spořitelna 137.87 km
Konzum Staňkov 137.97 km
Bankomat Česká spořitelna 137.97 km
Bankomat Komerční banka 138.03 km
Bankomat Komerční banka 138.04 km
čerpací stanice EuroOil, Holýšov... 138.19 km
čerpací stanice PAP OIL, Horní Bří... 138.27 km
Bankomat GE Money Bank 138.27 km
Bankomat Česká spořitelna 138.29 km
Bankomat Česká spořitelna 138.5 km
Supermarket Horní Bříza 138.53 km
Aldi Süd, Viechtach (D) 138.55 km
Jednota Horní Bříza 138.58 km
Bankomat ČSOB 138.8 km
Bankomat Poštovní spořitelna 138.8 km
Západočeské konz. družstvo Hradec... 138.8 km
Konzum Starý Klíčov 138.89 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 138.93 km
Jednota Nýřany 139.02 km
čerpací stanice PAP OIL, Staňkov, ... 139.09 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotíko... 139.11 km
Jednota Kozolupy 139.37 km
Konzum Mrákov 139.53 km
Jednota Město Touškov 139.73 km
Bankomat Poštovní spořitelna 139.84 km
Bankomat ČSOB 139.84 km
Konzum Milavče 139.85 km
čerpací stanice Shell, Domažlice... 139.98 km
Konzum Blížejov 140.63 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 140.74 km
Market Kaznějov 141.08 km
Jednota Kaznějov 141.08 km
Konzum Tlumačov 141.12 km
Market Kaznějov 141.44 km
Bankomat Komerční banka 141.44 km
Jednota Nevřeň 141.7 km
čerpací stanice Benzina, Kaznějov... 141.84 km
Konzum Domažlice 141.95 km
Bankomat Raiffeisenbank 142.32 km
Jednota Babiná 142.38 km
Bankomat Česká spořitelna 142.4 km
Bankomat ČSOB 142.41 km
Bankomat Poštovní spořitelna 142.42 km
Bankomat GE Money Bank 142.49 km
Bankomat Česká spořitelna 142.73 km
Bankomat Poštovní spořitelna 142.73 km
Bankomat ČSOB 142.73 km
Bankomat Česká spořitelna 142.75 km
Bankomat Komerční banka 142.78 km
Bankomat Komerční banka 142.78 km
Konzum Semošice 143.01 km
Bankomat ČSOB 143.03 km
Bankomat Poštovní spořitelna 143.04 km
Jednota Kralovice 143.08 km
Supermarket Kralovice 143.12 km
Bankomat Česká spořitelna 143.2 km
Jednota Hadačka 143.2 km
Konzum Domažlice 143.26 km
Jednota Kralovice 143.42 km
Jednota Kralovice 143.53 km
čerpací stanice Benzina, Domažlice... 143.54 km
Jednota Plasy 143.74 km
čerpací stanice Benzina, Kralovice... 143.88 km
Jednota Plasy 144.02 km
Bankomat Česká spořitelna 144.08 km
Bankomat GE Money Bank 144.65 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Folmava... 144.67 km
Jednota Plasy 144.72 km
čerpací stanice Shell, Horšovský T... 144.73 km
COOP DISKONT - Horšovský Týn 144.75 km
Jednota Úlice 144.75 km
Konzum Česká Kubice 144.93 km
Bankomat Poštovní spořitelna 144.98 km
Bankomat Poštovní spořitelna 144.98 km
Bankomat ČSOB 144.99 km
Konzum Folmava 145.02 km
Jednota Mrtník 145.03 km
Bankomat Komerční banka 145.1 km
Bankomat Česká spořitelna 145.11 km
Jednota Heřmanova Huť 145.3 km
čerpací stanice EuroOil, Horšovský... 145.44 km
Jednota Všeruby 145.53 km
Konzum Horšovský Týn 146.01 km
Jednota Loza 146.07 km
Konzum Draženov 146.76 km
Jednota Dolní Bělá 146.98 km
Jednota Horní Bělá 147.05 km
čerpací stanice OMV, Draženov 147.23 km
Jednota Pňovany 147.37 km
Jednota Líšťany 147.45 km
Konzum Trhanov 148.13 km
čerpací stanice Benzina, Klenčí po... 149.26 km
Jednota Mladotice 149.33 km
Jednota Sytno 149.8 km
čerpací stanice OMV, Kladruby 150.89 km
Jednota Hvozd 150.98 km
čerpací stanice Benzina, Kladruby... 151.03 km
Konzum Postřekov 151.56 km
Konzum Miřkov 151.92 km
Jednota Kladruby 152.14 km
Konzum Nový Kramolín 152.18 km
Jednota Pernarec 152.43 km
Konzum Díly 152.48 km
Bankomat ČSOB 152.73 km
Bankomat Poštovní spořitelna 152.76 km
Bankomat Komerční banka 152.77 km
Bankomat GE Money Bank 152.87 km
Bankomat Česká spořitelna 152.91 km
Jednota Úněšov 152.93 km
Jednota Stříbro 153.08 km
Jednota Stříbro 153.55 km
Bankomat Česká spořitelna 153.76 km
čerpací stanice EuroOil, Poběžovic... 153.8 km
čerpací stanice Benzina, Stříbro... 153.91 km
Konzum Poběžovice 153.91 km
Jednota Stříbro 153.98 km
Jednota Žihle 154.16 km
Netto, Janahofer Str., Cham (D) 154.95 km
Norma, Hans-Eder-Str., Cham (D) 154.96 km
Netto Cham, Nunstinger Str., Cham ... 155.03 km
REWE, Werner-Von-Siemens-Str., Cha... 155.04 km
McDonalds Restaurant, Cham (D) 155.1 km
Intersport, Marktplatz, Cham (D) 155.15 km
Intersport, Schuegrafstrasse, Cham... 155.32 km
NKD, Helterhofstr., Cham (D) 155.33 km
Intersport, Rodingerstrasse, Cham ... 155.49 km
NKD, Rodinger Str., Cham (D) 155.51 km
Müller, Rodinger Str., Cham (D) 155.52 km
Konzum Mnichov 155.8 km
čerpací stanice EuroOil, Manětín... 155.97 km
čerpací stanice EuroOil, Manětín... 155.97 km
Konzum Vidice 156.04 km
Bankomat Poštovní spořitelna 156.42 km
Bankomat ČSOB 156.42 km
Jednota-cukrárna Manětín 156.48 km
Konzum Hostouň 157.91 km
Jednota Pláň 158.67 km
Jednota Nečtiny 158.75 km
Bankomat ČSOB 160.45 km
H & M Hennes & Mauritz, St... 161.24 km
Jednota Konstantinovy Lázně 162.29 km
čerpací stanice Shell, Bor u Tacho... 162.34 km
čerpací stanice Shell, Bor u Tacho... 162.53 km
Bankomat ČSOB 162.59 km
Bankomat Poštovní spořitelna 162.6 km
Jednota Stráž u Tachova 162.73 km
Konzum Bělá nad Radbuzou 162.86 km
Bankomat Poštovní spořitelna 162.96 km
čerpací stanice PAP OIL, Černošín... 163.23 km
Jednota Černošín 163.93 km
čerpací stanice Benzina, Bor u Tac... 164.28 km
Jednota Bezdružice 164.62 km
Jednota Bezdružice 164.65 km
Bankomat GE Money Bank 164.78 km
Jednota Bor u Tachova 164.83 km
Bankomat Česká spořitelna 164.91 km
Jednota Bor u Tachova 164.97 km
Jednota Lestkov 168.8 km
Jednota Přimda 169.32 km
čerpací stanice Benzina, Přimda 169.47 km
Jednota Staré Sedliště 171.73 km
Jednota Staré Sedliště 173.54 km
Bankomat UniCredit Bank 174.08 km
McDonalds, Rozvadov, Svatá Kateřin... 174.32 km
čerpací stanice Shell, Rozvadov, S... 174.49 km
Bankomat ČSOB 174.56 km
Bankomat Poštovní spořitelna 174.58 km
Bankomat Česká spořitelna 174.61 km
Jednota Hošťka 175.39 km
čerpací stanice EuroOil, Planá u M... 175.61 km
Bankomat Česká spořitelna 175.74 km
Jednota Planá 175.75 km
Bankomat GE Money Bank 175.91 km
Bankomat Poštovní spořitelna 175.99 km
Bankomat ČSOB 175.99 km
Bankomat UniCredit Bank 176.73 km
čerpací stanice Benzina, Tachov 176.76 km
Jednota Dlouhý Újezd 176.99 km
Jednota Rozvadov 177 km
Jednota Tachov 177.48 km
COOP DISKONT - Tachov 177.9 km
Jednota Chodová Planá 177.96 km
Jednota Tachov 177.97 km
Bankomat Česká spořitelna 178.12 km
Bankomat Poštovní spořitelna 178.14 km
Bankomat Česká spořitelna 178.16 km
Bankomat ČSOB 178.18 km
Bankomat GE Money Bank 178.21 km
Jednota Tachov 178.22 km
Jednota Tachov 178.22 km
Bankomat GE Money Bank 178.25 km
Bankomat Komerční banka 178.33 km
Jednota Tachov 178.34 km
Bankomat Poštovní spořitelna 178.4 km
Bankomat ČSOB 178.4 km
Bankomat ČSOB 178.42 km
Bankomat Poštovní spořitelna 178.42 km
Bankomat Česká spořitelna 178.45 km
Jednota Tachov 178.64 km
Jednota Tachov 178.88 km
Jednota Halže 183.44 km
Burger King, Neutraubling (D) 188.48 km
Jednota Lázně Kynžvart 191.26 km
Burger King, Max-Planck-Straße, Re... 191.41 km
NKD, Regensburg (D) 192.79 km
Edeka, Isarstraße, Regensburg (D) 193.07 km
McDonalds Restaurant, Vilsstraße, ... 193.23 km
REWE, Von-Seeckt-Str., Regensburg ... 193.27 km
Real, Donaustaufer Str., Regensbur... 193.34 km
Netto, Erbprinz-Franz-Joseph-Str.,... 193.6 km
Esprit, Weichser Weg, Regensburg (... 193.67 km
Kik, Regensburg (D) 193.71 km
Donau-Einkaufszentrum Regensburg (... 193.72 km
Lidl, Altmühlstr. 4, Regensburg (D... 193.73 km
McDonalds Restaurant, Weichser Weg... 193.78 km
Norma, Hornstraße, Regensburg (D) 193.79 km
Müller, Weichser Weg, Regensburg (... 193.8 km
Edeka center, Weichser Weg, Regens... 193.82 km
Rossmann, Hornstr., Regensburg (D) 193.83 km
Rossmann, Hans-Hayder-Str., Regens... 193.98 km
Takko Fashion, Regensburg (D) 194 km
McDonalds Restaurant, Franz-Hartl-... 194.22 km
Lidl, Merowinger Str., Regensburg ... 194.55 km
Netto, Holzgartenstr., Regensburg ... 194.58 km
Ernstings Family, Regensburg (D) 194.88 km
McDonalds Restaurant, Regensburg A... 194.9 km
McDonalds Restaurant, Maximilianst... 194.9 km
Esprit, Friedenstraße, Regensburg ... 194.97 km
Müller, Weiße-Lilien-Str., Regensb... 195.01 km
Burger King, Bahnhofstraße, Regens... 195.03 km
C&A, Regensburg (D) 195.05 km
Edeka, Neupfarrplatz, Regensburg (... 195.12 km
Norma, Steinweg, Regensburg (D) 195.15 km
McDonalds Restaurant, Arnulfplatz,... 195.65 km
Norma, Kumpfmühler Str., Regensbur... 195.92 km
Edeka, Bölckestraße, Regensburg (D... 196.43 km
Netto, Hochweg, Regensburg (D) 196.95 km
McDonalds Restaurant, Defreggerweg... 197.61 km
Edeka, Dr.Gessler Strasse, Regensb... 197.7 km
REWE, Prüfeninger Str., Regensburg... 197.99 km
Lidl, Prüfeninger Schloßstr., Rege... 198.01 km
REWE, Wernerwerkstr., Regensburg (... 198.16 km

mohlo by Vás zajímat

hříšná Pergolína - Josef Nálepa, rybník ...

batoh
hříšná Pergolína - Josef Nálepa, rybník Zadní Kouty
Šumava A-Z: sochy
Šumava: třeboňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

sv. Jan Nepomucký, Třeboň

batoh
sv. Jan Nepomucký, Třeboň
Šumava A-Z: sochy
Šumava: třeboňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

další informace

Osidlování území Šumavy v posledním tisíciletí postupovalo velmi pozvolna. V prvním století druhého tisíciletí vedly příčně Šumavou jen zemské stezky, přičemž zcela nová vznikla iniciativou mnicha Vintíře (Günther). Na stezkách ležely osady s nutnými službami soumarům, celniště (Březnice - dnešní Dobrá Voda, Prenet, Volary apod.) a ozbrojená posádka. Trvalé osídlení bylo pouze v oblasti Sušice v okolí Otavy, na Prenetu, v oblasti Nýrska a Svaté Kateřiny. Většina lesů byla neosídlena, stejně jako okolní oblasti. Vnitrozemské osídlení málokdy zašlo do nadmořské výšky 500 m. Po roku 1100 jsou již známy vesnice na vnějším okraji hvozdu, vesměs blízko zemských stezek a v údolí Otavy a Úhlavy. K silnějšímu rozvoji sídel uvnitř hvozdu dochází ve 13. století, kdy vznikají i zlatokopecké osady a primitivní hutní střediska (oblast Kašperských Hor a Rejštejna, Železné Rudy, Hamrů a Špičáku). Na ochranu zemských stezek a osad jsou stavěny hrady a tvrze. Ve 14. století vrcholí těžba zlata na Kašperskohorsku a rozšiřuje se až do prostoru kolem Horské Kvildy. Také sílí osídlení kolem Čachrova, Zdíkova, Hartmanic, mezi Horní Vltavicí a Vimperkem. Na Zlaté stezce je založen hrad Hus. V následujícím století kolonizaci brzdí husitské války, a rozbíhá se opět až koncem 15. a začátkem 16. století s rozvojem skláren. Z tohoto období se nezachovaly žádné zbytky lidové architektury, pouze zbytky staveb a fragmenty opevnění, hradů, kostelů, staveb, cestní sítě, mezí a dispozice stavebních ploch v urbanistické koncepci sídel. To vše můžete objevovat pěšky, pokud máte rádi turistiku, na kole pokud jsem milovníky cykloturistiky v kombinaci s autem nebo hromadnou dopravou a využít rozsáhlé sítě železniční dopravy nebo autobusové dopravy, zejména cyklobusů. K dispozici jsou Vám levné ale i dražší kempy, chaty, chalupy, ubytování v soukromí, rodinné penziony a hotely, rozsáhlé hotelové komplexy, apartmány. K výbavě běžně patří zahrady s posezením, úschovny kol a lyží, parkoviště, zařízení pro rodiny s dětmi. K vnitřnímu pak společenské místnosti, restaurace, bary. U apartmánů vybavené kuchyně. Běžné je vybavení televizními přijímači, k netu připojení WiFi signálem. Přijeďte si užít přírodu s pohodlím a v tichu nebo při poslechu Rock Radio Šumava nebo Kiss Jižní Čechy.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

O některých tuto uvedených věcech, najmě o sázce Lochmoutově s mysliveckými a o jeho rozmluvě s knížetem Václav i z jiných úst slyšel vypravovat; povídalo se o tom všeobecně a báby při draní peří často to přiváděly na paměť. Tyť zajisté tvrdily dokonce, že Lochmout čaruje, že se umí udělat neviditelným a proměnit se v pařez; také přivolává neodolatelně zvěř v lese a ryby v rybníce a na pouhý jeho rozkaz rozskočí a otevrou se třeba na tři zámky zamknutá vrata; naučil prý se těmto příšerným, ale jemu užitečným věcem z kterési staré, černé knihy, již zdědil po svém dědovi po matčině straně, kouzelníku zrovna tak na slovo branému, jakovým je on sám. Toho však Vojta popíral; čarovat prý Lochmout právě tak málo uměl jako kdo jiný; černou knihu prý viděl sám, Lochmout mu ji ukázal; není v ní nic jiného než starodávné recepty na připravování prachu, na vnadění zvěře, ptáků a ryb, na podávání léků nemocným dobytčatům, na jedy myším, krysám, liškám a tchořům, dále jsou tam vytištěna pravidla, jak třeba se zachovati a čeho činiti, uřkne-li nás kdo, jak se zaříkávají krtice, hlízy, bradavice, zimnice, ječná zrna, loupání v kostech, úbytě, svatojanský oheň, prašiviny atd. Také o planetách je tam mnoho psáno, kde a kdy se na nebi objevují a jaký mají účinek na lidi, dobytek a úrodu.

Lochmout mu z té knihy něco přečetl, protože on sám číst neumí, ale to jen tak pro „legraci", neboť sám tomu žvastu nevěří a směje se mu. Ba, zná ho dobře Lochmout a často už jej pochválil a prorokoval mu, že jednou z něho něco bude. On pak, Vojta, už dávno se s ním stýká, poslíčkuje mu a přiučuje se od něho.

Šikovný je Lochmout, to je všecko, tuze šikovný a bdělý; než on, Vojta, se přičiní, aby byl ještě šikovnějším, a pak ho zastíní, přinutí, aby šel na výminek a jemu své působiště postoupil. Pak on opanuje lesy a rybníky a bude v nich a při nich vládnouti a budou také o něm říkati a pevně věřiti, že čaruje, a toho je třeba, aby každý z něho měl strach a přede všemi ženské, které pak sdílejí svou vlastní hrůzu mužským. A potom bude veselý život!... Velký, malý, knížecí, neknížecí, každý se bude před ním třásti, kupovati si jeho přízeň, a běda tomu, kdo by se mu opřel nebo jej chtěl zraditi! — Ba, běda! Václav nepochyboval ani okamžik o tom, co by se takovému nešťastníku stalo. Vojta nehrozil naplano, toť bylo zřejmo z jeho pohledu; však se ještě nyní hrůzou chvěl, když, několik neděl tomu, Vojta, ukazuje mu pod drnem uschovanou mrtvou srnu, kterou byl chytil do oka, s hrozivým, jedovatým pohledem k němu promluvil: „Kdyby ti napadlo něco vyzvánit, zabil bych tě a stojím ti za to, že by do skonání světa nikdo nenašel tvou mrtvolu; nadto bych vám ještě zapálil statek." — Nebylo ani třeba té hrozby, Václav by ničeho neřekl, i kdyby ho na skřipec brali... Různé do oka polapené zvěře a čerstvě nachytaných ryb — nikoli z potoka, ale kaprů z rybníků — ukázal mu Vojta z té doby už mnoho, ale jak, kde a kdy té kořisti ulovil, nepověděl mu a právě tak málo mu řekl, kam ji zašantročil; ale jisto bylo, že ji prodal, neboť peněz hoch měl dost...

Och, není pochyby, že Vojta bude nad Lochmouta a že lidé se ho budou báti mnohem více nežli tohoto; Lochmout nikomu neublížil, nikomu nešel na život, ani knížecím, a v nejhorším případě leda by se byl bránil, ale Vojta byl stokrát horší: Vojta prohlásil, že až přijde jeho čas, ze světa sprovodí a zahladí každého, kdo by se opovážil mu překážeti nebo plésti se mu do řemesla.

Při vší hrůze, která jej obcházela při těchto řečech a hrozbách mladého hříbka a která neustávala lomcovati jeho nitrem, nemohl se přece ubrániti obdivu, ba i jakémusi druhu závisti, když přemýšlel o báječné, téměř nadpřirozené dovednosti a hbitosti tohoto chlapce a o smělosti, s jakou tento se pouštěl do boje s celým aparátem knížecího lesního a rybničného personálu, se zákonem a s jeho strážci, četníky, soudy, se vším, proti čemuž on sám ani oči pozvednouti si netroufal. Připadal si neskonale malým, ba nicotným vedle něho...

Tohle všecko vířilo Václavovi hlavou, když, leže na svém lůžku, očekával návrat Vojtův. Pojednou ucítil na svých plecech něčí ruku. Ulekl se, neboť, ač by byl přísahal, že bděl a že měl oči otevřené, neviděl ani neslyšel koho vcházeti.

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky