Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

pivovar Regent, Třeboň

Šumava

kategorie: kultura a památky
podkategorie: technické
lokalita: třeboňsko
GPS: 49°0'8.214"N, 14°46'20.159"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Pivovar Třeboň je pivovar prodávající pivo pod obchodní značkou Bohemia Regent. Nachází se v historickém jádru města Třeboň. Jen málokterý pivovar ve střední Evropě se může pochlubit takovou tradicí jako třeboňský pivovar, který byl založen roku 1379. Historicky nejstarší zařízení na výrobu piva zde vlastnila již v roce 1367 augustiniánská řeholní kanonie. V archivních záznamech se toho roku připomíná pánev na hradě, na níž vařila vrchnost pivo pro vlastní potřebu a pronajímala ji za poplatek i měšťanům. Tehdejší zařízení pivovaru bylo velmi skromné a primitivní. V roce 1482 dává Vok z Rožmberka pivovar rozšířit a staví nové sklepy vedle zámku. Stoupající spotřebě piva však výroba nepostačuje a proto jsou v roce 1522 provedeny větší přestavby zámeckého pivovaru. Další přestavba byla uskutečněna vlašskými staviteli r. 1560. Na sklonku 16. století se ocitá třeboňský pivovar mezi 19 rožmberskými pivovary s plánovanou výrobní kapacitou 100 várek ročně, tj. celkem asi 1896 hl. V průběhu středověku rostla jeho dobrá pověst a po roce 1698 se již ve vlastnictví knížete Schwarzenberga přestěhoval do bývalé rožmberské zbrojnice s vchodem z Trocnovského náměstí. Starý hradní či zámecký pivovar kapacitně nevyhovoval a tak nový pivovar vznikal přestavbou a přístavbou dřívější rožmberské zbrojnice v místech mezi Svinenskou a Novohradskou branou, kde stojí dodnes. Se stavbou bylo započato v roce 1706 a pivovar byl dokončen italskými staviteli roku 1712. Svou dnešní podobu dostává pivovar až v druhé polovině 19. století, kdy byl zcela přestavěn a v roce 1886 - 1887 vystavuje na tehdejší dobu neobvyklé množství 50 000 hl piva. Roku 1888 obdržel třeboňský pivovar na výstavě v Bruselu diplom od belgického krále za kvalitní pivo. Přestavba pivovaru do současné podoby se uskutečnila ve druhé polovině 19. stoletíNa její přestavbě se podíleli italští stavební mistři bratři de Maggi, vídeňský Carlo Martinelli a pražský stavitel Paolo Ignác Bayer. . Jak šla léta, sláva třeboňského piva přerůstala i do zahraničí. Již na začátku 20. století měl dnešní pivovar Regent své sklady nejen v Praze a Brně, ale i ve Vídni, Štýrském Hradci a Lvově. Železniční zásilky byly expedovány i do mnoha evropských zemí včetně částí Rakousko-Uherské monarchie. Obě světové války měly za následek pokles výroby. Před rokem 1914 dosahuje výroba přes 100 000 hl piva. Po 1. světové válce nastává pokles výroby na polovinu, neboť odpadl vývoz do Vídně. V době předmnichovské republiky výroba piva kolísá, nejvyšší výroba je zaznamenána v roce 1929, v období konjunktury a činí 65 000 hl. Potom následuje pokles a v době mnichovské zrady činí 43 000 hl. Ve válečných letech výroba pronikavě klesá a počátkem roku 1945 byla zastavena úplně. Výroba byla obnovena až na sklonku roku 1945, kdy se znovu začíná vařit pivo, tentokráte ještě slabé čtyřstupňové. Až do konce války byl pivovar schwarzenberským vlastnictvím. Po přechodném období v osvobozené republice, kdy byl pod národní správou, přechází jako závod do Jihočeských pivovarů se sídlem v Českých Budějovicích. Samostatnou érou je krátké období od roku 1953 do června 1955, kdy byl utvořen n.p. Třeboňské pivovary se závody Třeboň, Tábor a Jindř. Hradec. Od 1. ledna 1989 byl pivovar součástí s.p. Pivovary České Budějovice a po privatizaci v roce 1992 je pivovar součástí a.s. Jihočeské pivovary. V srpnu 2000 pak pivovar kupuje akciová společnost Bohemia Regent. V roce 2013 byla na nádvoří knížecího pivovaru obnovena rozměrná kamenná "pivní kašna" s výčepními kohouty na barokní kružbě a velkou piniovou (či chmelovou) kamennou šiškou na centrálním sloupu. Obchodní název pivovaru Regent je odvozen z historické postavy rytíře Jakuba Krčína z Jelčan (1533-1604), který byl zpočátku rožmberským úředníkem a později regentem rozsáhlého majetku pana Viléma z Rožmberka. Krčín byl vynikajícím stavitelem monumentálních jihočeských rybníků i hospodářských budov a předním ekonomem českého feudálního velkostatku vůbec. Postava regenta Jakuba Krčína je opředena i řadou lidových pověstí. Podle jedné z nich přijíždívá o půlnoci na vozíku taženém dvěma kocoury úžinou mezi rybníky Rožmberkem a Kaňovem, které vybudoval pro pana Viléma, a hrozně běduje, neboť prý ani po smrti nemá pokoje. Za svého života údajně zacházel s poddanými velice tvrdě a jeden z nich ho před svou smrtí proklel. Jiná pověst vypráví, že část jeho umělého kanálu Zlaté stoky přes les Hradeček nad Třeboní s ním z těchže důvodů oral čert. Krčín byl zapřažen silnými řetězy do pluhu. Když potom, zmítaje se pod ranami čertova biče, jeden článek z řetězu ztratil, vyrostl z něho za čas v onom místě obrovský dub. Dodnes se tomu místu říká "U dračího dubu". Přes všechny pověsti však zůstává faktem, že rožmberský regent Jakub Krčín z Jelčan se stal svým působením inspirátorem názvu třeboňského pivovaru a jím vyráběného piva, které také kdysi rád pil.

odkaz: pivovar Regent, Třeboň

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

Pivní putování - 8. díl - Jižní Čechy...

batoh
Pivní putování - 8. díl - Jižní Čechy
Šumava A-Z: publicistické...
Šumava: třeboňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

pivní kašna, pivovar Regent Třeboň

batoh
pivní kašna, pivovar Regent Třeboň
Šumava A-Z: kašny, studny...
Šumava: třeboňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

pomník padlých WWII, pivovar Regent, Tře...

batoh
pomník padlých WWII, pivovar Regent, Třeboň
Šumava A-Z: pomníky
Šumava: třeboňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

Svinenská brána, Třeboň

batoh
Svinenská brána, Třeboň
Šumava A-Z: architektura
Šumava: třeboňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
Pivní putování - 8. díl - Jižní Če... 0 km
pivní kašna, pivovar Regent Třeboň... 0.01 km
pomník padlých WWII, pivovar Regen... 0.06 km
Svinenská brána, Třeboň 0.08 km
Novohradská brána, Třeboň 0.09 km
sv. Jan Nepomucký, Třeboň 0.1 km
synagoga Třeboň 0.12 km
CHKO Třeboňsko 0.12 km
městské opevnění Třeboň 0.13 km
Krčín Jakub z Jelčan a Sedlčan 0.13 km
lidové pověsti o Krčínovi z Jelčan... 0.13 km
socha Jakuba Krčína na hrázi rybní... 0.13 km
divadlo J. K. Tyla, Třeboň 0.13 km
Šusta Josef 0.14 km
NS kolem Světa 0.14 km
pomník Josefu Šustovi 0.14 km
NS Okolo Třeboně 0.14 km
NS Rožmberk 0.15 km
plavba po rybníku Svět, Třeboň 0.16 km
Stará radnice, Třeboň 0.17 km
NS zdraví Třeboň - Hradeček 0.18 km
věž radnice Třeboň 0.18 km
infocentrum Třeboň 0.19 km
pomník padlých WWI, Třeboň 0.19 km
pamětní deska Stanislav Muž 0.19 km
zámecká kašna s hlavami Turků, Tře... 0.19 km
Divoké pivo 0.2 km
Spořitelna Třeboň 0.2 km
kašna na náměstí Třeboň 0.2 km
zámek Třeboň 0.21 km
Mariánský sloup, Třeboň 0.21 km
Na cestě po Třeboňsku 0.21 km
Volf František 0.21 km
Rybářské slavnosti Třeboň 0.21 km
Všichni moji blízcí 0.21 km
Třeboň 0.21 km
Šusta Josef Prof. Ph.Dr. 0.21 km
pamětní deska Mikuláš Rutard z Mal... 0.21 km
pamětní deska Josef Šusta 0.21 km
Hradecká brána, Třeboň 0.22 km
Výprava za českými čerty - Čertovs... 0.22 km
Pan Vok odchází 0.24 km
Stříbrná paruka 0.25 km
kašna v zámeckém parku, Třeboň... 0.29 km
zámecký park Třeboň 0.29 km
Heřmánek František 0.32 km
pamětní deska František Heřmánek... 0.32 km
pamětní deska Jan Pernikář 0.32 km
pamětní deska J.K. Tyl, Třeboň 0.32 km
Povídky a zajímavosti Třeboňska, L... 0.33 km
Pernikář Jan, generál, pilot 245 S... 0.33 km
Vejvoda Ladislav 0.33 km
Prsten třeboňské madoně, Jaroslav ... 0.33 km
kostel Panny Marie Královny a sv. ... 0.33 km
Budějovická brána, Třeboň 0.37 km
augustiniánský klášter a kostel Pa... 0.39 km
sv. Jan Nepomucký, Třeboň 0.4 km
Bertiny lázně Třeboň 0.41 km
Schwarzenberský seník, Třeboň 0.43 km
pomník padlých WWI i II, Třeboň... 0.43 km
socha rybáře, Třeboň 0.52 km
vlaková zastávka Třeboň lázně... 0.68 km
Třeboňská nocturna 0.74 km
Tereziánská kasárna, 531. rtr, Tře... 0.74 km
Boží muka u Schwarzenberské hrobky... 0.84 km
pláž U Světa, rybník Svět, Třeboň... 0.89 km
Anglický krajinářský park, Třeboň... 0.92 km
fara, Schwarzenberská hrobka, Doma... 1.03 km
HSZ Jihočeského kraje - Požární st... 1.04 km
Schwarzenberská hrobka Domanín, Tř... 1.05 km
Peníze nebo život 1.06 km
správcovský dům, Třeboň 1.1 km
kaple výklenková Třeboň 1.13 km
kostel sv. Alžběty, Třeboň 1.15 km
pomník padlých WWII, rodina Slavíč... 1.2 km
hrob Ota Jan Hrbek 1.21 km
hřbitov Třeboň 1.23 km
hrob Jiřího Hanzelky 1.24 km
kostel sv. Jiljí, Domanín 1.26 km
hřbitov Domanín 1.26 km
kaple Pod Kopečkem, Třeboň 1.32 km
koupaliště Ostende, rybník Svět... 1.34 km
Pan Tau a zlatý kufr 1.37 km
rybník Svět 1.37 km
Kotěrova vodárenská věž, Třeboň... 1.52 km
Pyšná princezna 1.61 km
Třeboňské seníky 1.61 km
nádraží Třeboň 1.68 km
kaple Třeboň 1.69 km
Opatovický rybník 1.72 km
umělý válcový mlýn Josefa Jindry, ... 1.92 km
Stupský rybník, Třeboň 1.93 km
Mlýnský rybník, Třeboň 1.94 km
mlýn u svatého Víta, Třeboň 2.02 km
kaple sv. Víta, Třeboň 2.18 km
Kluci v akci, Domácí ryba z Třebon... 2.21 km
hříšná Pergolína - Josef Nálepa, r... 2.24 km
rybník Zadní Kouty 2.32 km
židovský hřbitov Třeboň 2.71 km
kaple Panny Marie, Břilice 2.75 km
SDH Břilice 2.77 km
Břilice 2.77 km
pomník padlých WWI, Břilice 2.8 km
úkryt Karla Čurdy, Nová Hlína 3.77 km
Nová Hlína 3.78 km
dětské hřiště Nová Hlína 3.8 km
Krvavá léta - Zrádce Karel Čurda... 3.81 km
Čurda Karel 3.81 km
dětské hřiště Domanín 4.14 km
pomník padlých WWI, Domanín 4.14 km
kaple sv. Václava, Domanín 4.15 km
pamětní deska Juscelino Kubitschek... 4.15 km
Domanín 4.16 km
kamenný most přes rybník Vítek 4.18 km
Byl jednou jeden král... 4.18 km
Z pekla štěstí 4.18 km
Kubitschek de Oliveira Juscelino 4.25 km
rybník Vítek 4.3 km
rybník Káňov 4.37 km
rybník Rožmberk 4.77 km
PR Výtopa u Rožmberka 4.78 km
kamenný most Lužnice, Stará Hlína... 4.96 km
Pan Vok odchází 4.96 km
Stará Hlína 5.11 km
Krátký Radovan 5.11 km
kaple sv. Václava a Panny Marie, S... 5.13 km
pomník padlých WWI i II, Stará Hlí... 5.14 km
dětské hřiště Stará Hlína 5.15 km
Kluci v akci, Vánoční ryba z Třebo... 5.15 km
Svatby pana Voka 5.16 km
kaple Spolí 5.37 km
rožmberská bašta a bobrovna, rybní... 5.39 km
Spolí 5.41 km
vlaková zastávka Lužnice 5.94 km
Lužnice u Třeboně 6.8 km
pomník padlých WWI i II, Lužnice... 6.8 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Lužnic... 6.82 km
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšov... 7.38 km
Libín u Třeboně 7.4 km
SDH Libín 7.42 km
vlaková zastávka Majdalena 7.48 km
kostel sv. Máří Magdalény, Majdale... 7.88 km
pomník padlých WWI i II, Majdalena... 8.09 km
hřbitov Majdalena 8.1 km
Majdalena 8.1 km
Kojan Jan 8.11 km
Mláka 8.24 km
SDH Kojákovice 8.28 km
kaple sv. Jiří, Kojákovice 8.33 km
pomník padlých WWI, Kojákovice 8.34 km
Olbracht Ivan 8.36 km
Kojákovice 8.36 km
kovárna Kojákovice 8.38 km
dětské hřiště Kojákovice 8.42 km
infocentrum Kojákovice 8.46 km
Venkovské ekomuzeum růže, Kojákovi... 8.47 km
SDH Mladošovice 8.61 km
přenesený kostel sv. Bartoloměje, ... 8.68 km
kostel sv. Bartoloměje, Mladošovic... 8.69 km
Třebízský Václav Beneš 8.7 km
Mladošovice 8.7 km
Štěpánovice u Třeboně 8.71 km
nádraží Majdalena 9.05 km
Koštěnický potok 9.2 km
Slavošovice u Ledenice 9.26 km
kaple Slavošovice 9.28 km
Malé muzeum piva Slavošovice 9.31 km
jilm ve Slavošovicích 9.31 km
Pavelcův rybník 9.92 km
Pilař 9.93 km
hřbitov Lutová 10.01 km
rybník Nový Kanclíř 10.02 km
kostel Všech svatých, Lutová 10.04 km
fara Lutová 10.07 km
Hadač Václav Antonín 10.1 km
Petrovice u Mladošovic 10.1 km
pomník Theodor Havlis 10.14 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Lutová... 10.15 km
Lutová 10.17 km
rybník Starý Kanclíř 10.17 km
Bukač Luděk PhDr. 10.17 km
pomník padlých WWI, Lutová 10.2 km
Kosky 10.23 km
Tchán 10.36 km
Žíteč 10.45 km
dětské hřiště Žíteč 10.46 km
kaple Žíteč 10.47 km
pomník padlých WWI, Žíteč 10.52 km
kaple Lhota u Mladošovic 10.82 km
Lhota u Mladošovic 10.84 km
židovský hřbitov Stráž nad Nežárko... 11.11 km
pískovna Cep 11.28 km
rybník Velká Černá 11.29 km
Plavecký mariáš 11.59 km
kaple Hamr u Chlumu u Třeboně 11.8 km
kaple Libořezy 11.84 km
Hamr u Chlumu u Třeboně 11.87 km
Libořezy 11.88 km
Lišov 11.9 km
Schuster Jan Rafael 11.9 km
Křížek Milan 11.9 km
Vančura Josef, prof. JUDr. 11.9 km
pomník padlých WWI, Hamr u Chlumu ... 11.91 km
pomník padlých WWI, Libořezy 11.98 km
kaple hřbitovní Panny Marie Bolest... 11.98 km
hřbitov Stráž nad Nežárkou 12 km
SDH Chlum u Třeboně 12.06 km
kostel sv. Václava, Lišov 12.08 km
metodistická modlitebna a kaple, S... 12.18 km
SDH Stráž nad Nežárkou 12.23 km
Zahořanský hon, Alois Jirásek 12.24 km
pomník padlých WWI, Vrcov 12.29 km
dětské hřiště Vrcov 12.29 km
kašna dolní Stráž nad Nežárkou... 12.3 km
pomník padlých WWI i II, Chlum u T... 12.32 km
kašna Chlum u Třeboně 12.32 km
Chlum u Třeboně 12.33 km
kašna horní Stráž nad Nežárkou... 12.34 km
SDH Vrcov 12.34 km
pomník Emy Destinnové, Stráž nad N... 12.35 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ch... 12.35 km
sochy světců, Chlum u Třeboně 12.37 km
Srpnová neděle 12.38 km
Stráž nad Nežárkou 12.38 km
sv. Jan Nepomucký, Stráž nad Nežár... 12.4 km
Vrcov 12.4 km
kašna Stráž nad Nežárkou 12.4 km
pamětní deska osvobození, Stráž na... 12.4 km
radnice Stráž nad Nežárkou 12.4 km
zámecká kašna Stráž nad Nežárkou... 12.41 km
pomník padlých WWI i II, Stráž nad... 12.41 km
křížová cesta, Chlum u Třeboně... 12.42 km
kaple sv. Anny, Vrcov 12.43 km
busta Emy Destinnové, Stráž nad Ne... 12.45 km
zvonice a věž Stráž nad Nežárkou... 12.45 km
zámek a hrad Stráž nad Nežárkou... 12.46 km
muzeum Emy Destinnové, Stráž nad N... 12.46 km
výcvikové středisko 15. bPS, Stráž... 12.46 km
Destinnová Ema 12.46 km
kostel sv. Petra a Pavla, Stráž na... 12.48 km
hrob neznámého vojáka Wehrmachtu, ... 12.51 km
hřbitov Ledenice 12.53 km
příhradový silniční most Nežárka, ... 12.54 km
zámek Chlum u Třeboně 12.56 km
Ferdinand d´Este František Karel L... 12.56 km
mlýn Plavsko, Stráž nad Nežárkou... 12.58 km
socha sv. Anny, Chlum u Třeboně 12.59 km
socha sv. Jana Nepomuckého, Chlum ... 12.61 km
Grand - Generál Josef Kholl ve svě... 12.88 km
Kholl Josef, generálmajor 12.88 km
rybník Hejtman 12.98 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Šalman... 13.02 km
Šalmanovice 13.03 km
Plavecká kovárna, Plavsko 13.24 km
SDH Plavsko 13.26 km
Plavsko 13.32 km
kaple Plavsko 13.34 km
dětské hřiště Plavsko 13.35 km
pomník padlých WWI i II, Ledenice... 13.49 km
kašna Ledenice 13.5 km
Ledenice 13.51 km
Sládek Ferdinand Rudolf 13.51 km
Rostropovič Mstislav Leopoldovič 13.51 km
Hajšman Vlastimil 13.51 km
kostel sv. Vavřince, Ledenice 13.53 km
Kroiher František Jan 13.53 km
fara Ledenice 13.57 km
radnice Ledenice 13.58 km
Suchdol nad Lužnicí 13.72 km
SDH Suchdol nad Lužnicí 14.23 km
vlaková zastávka Suchdol nad Lužni... 14.56 km
věžový vodojem Borovany 14.61 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Suchdo... 14.67 km
kostel sv. Mikuláše, Suchdol nad L... 14.81 km
radnice Borovany 14.83 km
sousoší sv. Jana Nepomuckého, Boro... 14.86 km
pranýř, Borovany 14.87 km
Borovany 14.88 km
Barokní srdce Evropy - Města 14.88 km
pomník Jana Žižky, Borovany 14.9 km
kaple Panny Marie Karmelské, Borov... 14.96 km
infocentrum Borovany 14.96 km
kostel Navštívení P. Marie, Borova... 14.97 km
zámek Borovany 14.97 km
fara Borovany 14.99 km
kašna Borovany 14.99 km
bazén Borovany 15.05 km
Tušť 15.06 km
zámecká zahrada Borovany 15.11 km
vražda Soňi Illeové 15.32 km
Paměť stromů - 9. díl - Hatínský j... 15.33 km
Hatínský klen - javor Marie Terezi... 15.33 km
bunkr (řopík) X.a/15/C 15.39 km
Velký hatínský rybník 15.5 km
Hatín 15.55 km
nádraží Borovany 15.55 km
pomník padlých WWI, Hatín 15.56 km
památník osvobození Hatín 15.59 km
Dvorec u Borovan 15.83 km
kaple Dvorec 15.86 km
socha sv. Jana Nepomuckého, u most... 15.87 km
lípa u Stropnice 15.87 km
kamenný most Stropnice, Borovany 15.91 km
Radostice u Borovan 16.01 km
tvrz (zaniklá) Lásenice 16.06 km
Tvrz, Václav Šorel 16.07 km
Chittussi Antonín 16.16 km
Malá lásenická galerie 16.21 km
Hájek Karel 16.23 km
vlaková zastávka Radostice 16.28 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Láseni... 16.31 km
pomník padlých WWI, Lásenice 16.43 km
kaple výklenková na mostě, socha s... 16.45 km
mlýn Lásenice 16.49 km
Lásenice 16.5 km
letecký souboj Fw 190 vs. Lightnin... 16.5 km
rybník Pražan, Borovany 16.56 km
Jiříkovo Údolí 16.71 km
Trocnov 16.72 km
ZOO Dvorec 16.74 km
kostel Jiříkovo Údolí 16.78 km
brutální násilí komunistů Na Ameri... 16.82 km
Votrubů rybník, Borovany 16.96 km
půda plná pohádek, mlýn Borovany... 17 km
Borovanský mlýn 17.01 km
přírodní park Homolka - Vojířov... 17.04 km
studna u Mikšova statku 17.07 km
rybník Grandlový 17.14 km
rybník Horní a Dolní Trocnov 17.16 km
pomník padlých WWI i II, Roseč 17.18 km
kostel sv. Šimona a Judy, Roseč 17.19 km
Roseč 17.19 km
fara Roseč 17.2 km
radnice Roseč 17.22 km
rybník Žižkovec 17.24 km
muzeum husitského hnutí a Jana Žiž... 17.26 km
Houbový park, Roseč 17.38 km
Žižka Jan 17.4 km
památník Jana Žižky z Trocnova 17.4 km
Paměť stromů - 7. díl - Trocnov, M... 17.4 km
muzeum fosílií Roseč 17.4 km
nádraží Trocnov 17.46 km
hřbitov Dobrá Voda (třebotovický) ... 17.63 km
hrob Lt Robert W. Whitehead 17.63 km
Srubec 17.82 km
hřbitov Dobrá Voda u Českých Buděj... 17.92 km
Novoveský dvůr 18 km
památník Lt Robert W. Whitehead 18.14 km
kaple, Dobrá Voda u Českých Budějo... 18.15 km
socha Mistra Jana Husa, Dobrá Voda... 18.18 km
kostel Panny Marie Bolestné, Dobrá... 18.19 km
Barokní srdce Evropy - Mistři 18.19 km
Křížová cesta, Renáta Štolbová... 18.2 km
Štolbová Renata Klogner 18.2 km
křížová cesta, Dobrá Voda u Českýc... 18.22 km
nejsevernější bod Rakouska 18.24 km
fara nová Dobrá Voda u Českých Bud... 18.25 km
fara stará Dobrá Voda u Českých Bu... 18.28 km
kaple nad pramenem, Dobrá Voda u Č... 18.37 km
Dobrá Voda u Českých Budějovic 18.4 km
Ostrolovský Újezd 18.44 km
Hodův mlýn, Ratiboř 18.44 km
Novomlýnský rybník, Peršlák 18.54 km
Kámen republiky, Peršlák 18.59 km
14. rota PS, Nový Vojířov 18.61 km
most do údolí lásky Rottal 18.63 km
Svatojánský věneček 18.7 km
Strážkovice 18.75 km
Svatojánský věneček 18.86 km
Ratiboř 18.86 km
kaple Panny Marie se zvoničkou, Ra... 18.98 km
lípy Ratiboř 18.99 km
pomník padlých WWI, Ratiboř 19.09 km
Zlatá stoka 19.17 km
Dým bramborové natě 19.3 km
pomník padlých WWI, Halámky 19.57 km
bunkr (řopík) 182/33/A-140Z 19.66 km
Jakulský rybník 19.7 km
Halámky 19.74 km
Mnich 19.74 km
kaple sv. Jana Křtitele, Mnich 19.8 km
dětské hřiště Mnich 19.81 km
pomník padlých WWI, Mnich 19.83 km
pamětní deska Václav a Jan Nedoma,... 19.83 km
rodný dům Václava a Jana Nedomy, M... 19.84 km
Nedoma Václav 19.84 km
Nedoma Jan 19.84 km
Matná 19.86 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Matná... 19.86 km
dětské hřiště Sedlo u Číměři... 19.9 km
Hanzelka Jiří 19.95 km
ubytování v okolí

Rekreace na Lipně

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování:
Šumava: lipensko
šumavská obec: Frymburk

ubytování s kapacitou:
cena ubytování: od 0 Kč detail

penzion 9001, Přední Výtoň

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: penzion
Šumava: lipensko
šumavská obec: Přední Výt...

ubytování s kapacitou: 31
cena ubytování: od 430 Kč detail
akce v okolí

  • Filtrovat podle data:

     datum od
     Select

     datum do
     Select

firmy v okolí
Bankomat ČSOB 0.18 km
Bankomat Česká spořitelna 0.18 km
Bankomat Poštovní spořitelna 0.21 km
Bankomat Poštovní spořitelna 0.31 km
Bankomat ČSOB 0.31 km
Bankomat ČSOB 0.5 km
Bankomat Poštovní spořitelna 0.55 km
Bankomat GE Money Bank 0.58 km
Bankomat Česká spořitelna 0.82 km
Bankomat Komerční banka 0.9 km
Tempo market Třeboň 1.45 km
Bankomat Poštovní spořitelna 1.53 km
Bankomat ČSOB 1.54 km
čerpací stanice Benzina, Třeboň... 1.57 km
čerpací stanice Shell, Třeboň 1.88 km
čerpací stanice PAP OIL, Třeboň... 2.1 km
čerpací stanice EuroOil, Lomnice ... 10.32 km
Jednota Lišov 11.91 km
Bankomat GE Money Bank 11.91 km
Bankomat Česká spořitelna 11.99 km
čerpací stanice EuroOil, Chlum u T... 12.34 km
Bankomat Česká spořitelna 12.67 km
čerpací stanice EuroOil, Lišov 13.05 km
Jednota Ledenice 13.49 km
čerpací stanice Benzina, Suchdol n... 14.17 km
Bankomat GE Money Bank 14.54 km
Bankomat Česká spořitelna 14.71 km
Bankomat Česká spořitelna 14.75 km
Jednota Borovany 15.87 km
Jednota Adamov 16.88 km
Bankomat Česká spořitelna 18.19 km
Jednota Neplachov 18.82 km
Bankomat Česká spořitelna 19.87 km
čerpací stanice EuroOil, České Bud... 19.93 km
čerpací stanice Benzina, Trhové Sv... 20.34 km
Jednota Trhové Sviny 20.39 km
čerpací stanice PAP OIL, Trhové Sv... 20.41 km
Bankomat GE Money Bank 20.49 km
Bankomat Česká spořitelna 20.57 km
Bankomat Komerční banka 20.57 km
Bankomat UniCredit Bank 20.99 km
Bankomat GE Money Bank 21.01 km
Bankomat Komerční banka 21.03 km
Bankomat Česká spořitelna 21.05 km
Bankomat ČSOB 21.06 km
Bankomat Česká spořitelna 21.06 km
Bankomat Poštovní spořitelna 21.06 km
Supermarket Veselí nad Lužnicí 21.06 km
TREFA České Budějovice 21.1 km
Bankomat GE Money Bank 21.1 km
Bankomat Poštovní spořitelna 21.11 km
Bankomat ČSOB 21.11 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 21.13 km
Bankomat Komerční banka 21.2 km
Bankomat Česká spořitelna 21.2 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 21.26 km
McDonalds, OD Prior, České Budějov... 21.28 km
Prior České Budějovice 21.33 km
Bankomat Raiffeisenbank 21.38 km
Bankomat Česká spořitelna 21.41 km
Bankomat GE Money Bank 21.49 km
Bankomat Poštovní spořitelna 21.49 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 21.51 km
Bankomat UniCredit Bank 21.52 km
Bankomat ČSOB 21.58 km
Bankomat Poštovní spořitelna 21.59 km
Bankomat Komerční banka 21.66 km
Vesna České Budějovice 21.71 km
Bankomat GE Money Bank 21.73 km
Bankomat Poštovní spořitelna 21.87 km
Bankomat ČSOB 21.87 km
Bankomat Sberbank CZ 21.87 km
Bankomat Poštovní spořitelna 21.87 km
Bankomat ČSOB 21.87 km
Bankomat Česká spořitelna 21.89 km
Bankomat Česká spořitelna 21.9 km
Bankomat Česká spořitelna 21.96 km
Bankomat Raiffeisenbank 21.96 km
Bankomat UniCredit Bank 21.98 km
Bankomat Fio banka 21.98 km
Bankomat ČSOB 21.98 km
Bankomat Poštovní spořitelna 22 km
čerpací stanice EuroOil, Veselí na... 22.02 km
Bankomat Poštovní spořitelna 22.05 km
Bankomat Oberbank AG 22.05 km
Bankomat ČSOB 22.07 km
TERNO SUPERMARKET České Budějovice... 22.08 km
Bankomat Poštovní spořitelna 22.09 km
McDonalds, Strakonická, České Budě... 22.14 km
Družba České Budějovice 22.15 km
Bankomat Poštovní spořitelna 22.2 km
Bankomat ČSOB 22.21 km
TREFA Ćeské Budějovice 22.28 km
Bankomat Česká spořitelna 22.32 km
Bankomat ČSOB 22.54 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 22.59 km
Bankomat Poštovní spořitelna 22.65 km
Bankomat Poštovní spořitelna 22.79 km
Bankomat Česká spořitelna 22.82 km
Rožnov České Budějovice 22.89 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 22.89 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 23.06 km
čerpací stanice PAP OIL, Nové Hrad... 23.08 km
Vltava České Budějovice 23.22 km
Jednota Dolní Bukovsko 23.31 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 23.36 km
Lužnice České Budějovice 23.37 km
Jednota Nové Hrady 23.55 km
Jednota Řípec 23.73 km
čerpací stanice RoBiN OIL, České B... 24.24 km
Jednota Borkovice 24.75 km
Jednota Hluboká nad Vltavou 25.2 km
Bankomat ČSOB 25.25 km
Bankomat Česká spořitelna 25.27 km
čerpací stanice OMV, Řípec 25.33 km
čerpací stanice Benzina, Hluboká n... 25.53 km
čerpací stanice EuroOil, Včelná... 25.69 km
Jednota Hluboká nad Vltavou 25.73 km
Jednota Kamenný Újezd 26.43 km
Jednota Horní Stropnice 26.96 km
Jednota Dírná 27.26 km
Jednota Přehořov 27.35 km
Bankomat ČSOB 28.58 km
Jednota-potraviny Besednice 28.59 km
Bankomat Poštovní spořitelna 28.62 km
Bankomat GE Money Bank 28.69 km
Bankomat Česká spořitelna 28.91 km
Bankomat Komerční banka 28.95 km
Supermarket Renta Soběslav 28.96 km
Jednota Soběslav 29.04 km
čerpací stanice Benzina, České Vel... 29.14 km
Bankomat Citibank 29.35 km
čerpací stanice PAP OIL, Soběslav... 29.38 km
čerpací stanice OMV, České Velenic... 29.58 km
Bankomat GE Money Bank 29.67 km
Bankomat Česká spořitelna 29.72 km
Jednota-potraviny Velešín 29.88 km
Jednota Pištín 30.07 km
čerpací stanice Benzina, Soběslav... 30.09 km
Jednota-potraviny Velešín 30.12 km
Bankomat Česká spořitelna 30.26 km
Jednota Zliv 30.4 km
čerpací stanice Benzina, Velešín... 30.53 km
Jednota Klenovice 31.03 km
Jednota Olešník 31.83 km
Jednota-potraviny Benešov nad Čern... 32.24 km
Jednota Tučapy 32.25 km
čerpací stanice PAP OIL, Tučapy 32.3 km
Jednota Budislav 32.81 km
Jednota-potraviny Velešín 33.01 km
Jednota Myslkovice 33.1 km
Jednota Roudná 33.72 km
Jednota-potraviny Střítež 33.77 km
Jednota Hlavatce 34.39 km
Jednota Dříteň 34.72 km
Bankomat ČSOB 34.76 km
Bankomat Česká spořitelna 35.07 km
Jednota Týn nad Vltavou 35.18 km
čerpací stanice Shell, Týn nad Vlt... 35.19 km
Bankomat GE Money Bank 35.28 km
Jednota-potraviny Kaplice 35.31 km
Jednota Týn nad Vltavou 35.37 km
Bankomat Poštovní spořitelna 35.46 km
Bankomat Poštovní spořitelna 35.47 km
Bankomat ČSOB 35.5 km
Bankomat Česká spořitelna 35.53 km
Bety Týn nad Vltavou 35.59 km
Bankomat Komerční banka 35.66 km
Jednota-potraviny Kaplice 35.68 km
Jednota-potraviny Kaplice 35.68 km
čerpací stanice PAP OIL, Křemže... 35.7 km
Jednota-potraviny Kaplice 35.72 km
Bankomat Česká spořitelna 35.72 km
Bankomat Komerční banka 35.74 km
Bankomat Poštovní spořitelna 35.77 km
Bankomat ČSOB 35.77 km
Jednota-potraviny Křemže 35.84 km
Bankomat Poštovní spořitelna 35.9 km
Bankomat GE Money Bank 35.9 km
Bankomat ČSOB 35.95 km
Jednota Košice 35.97 km
Jednota Želeč 36.09 km
Jednota-potraviny Kaplice 36.16 km
Jednota Sudoměřice u Bechyně 36.18 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kaplice... 36.44 km
čerpací stanice PAP OIL, Kaplice 37.06 km
Jednota Choustník 37.15 km
Supermarket Český Krumlov 37.57 km
Bankomat Komerční banka 37.57 km
Bankomat Citibank 37.57 km
čerpací stanice OMV, Český Krumlov... 37.59 km
Bankomat Poštovní spořitelna 37.62 km
čerpací stanice Benzina, Český Kru... 37.65 km
Bankomat GE Money Bank 37.66 km
Bankomat GE Money Bank 37.66 km
Bankomat Česká spořitelna 37.73 km
Bankomat GE Money Bank 37.76 km
Bankomat ČSOB 37.79 km
Jednota-potraviny Malonty 37.94 km
Jednota-potraviny Kaplice 38.27 km
Jednota Krtov 38.65 km
Jednota-potraviny Brloh 38.78 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 38.81 km
Bankomat Komerční banka 39.04 km
Bankomat Komerční banka 39.04 km
Bankomat Česká spořitelna 39.09 km
Bankomat GE Money Bank 39.21 km
Bankomat Česká spořitelna 39.29 km
Bankomat Poštovní spořitelna 39.29 km
Bankomat Citibank 39.3 km
Bankomat Citibank 39.3 km
Bankomat ČSOB 39.3 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 39.33 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 39.34 km
Bankomat Poštovní spořitelna 39.34 km
Bankomat UniCredit Bank 39.34 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 39.39 km
Bankomat ČSOB 39.4 km
Jednota Bechyně 39.41 km
Supermarket Zuzana Bechyně 39.52 km
Bankomat ČSOB 39.59 km
Jednota Bechyně 39.59 km
Bankomat Komerční banka 39.59 km
Bankomat Poštovní spořitelna 39.6 km
Bankomat Oberbank AG 39.62 km
Bankomat Poštovní spořitelna 39.63 km
Bankomat Česká spořitelna 39.65 km
Bankomat Raiffeisenbank 39.65 km
Bankomat Citibank 39.68 km
Bankomat Citibank 39.68 km
Bankomat Komerční banka 39.74 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 40.21 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 40.46 km
Jednota-potraviny Brloh 41.11 km
Jednota-potraviny Bujanov 41.77 km
čerpací stanice Shell, Sezimovo Ús... 41.91 km
Jednota Sezimovo Ústí 42.04 km
Supermarket Astra Sezimovo Ústí 42.07 km
Bankomat Komerční banka 42.11 km
Bankomat ČSOB 42.13 km
Bankomat Poštovní spořitelna 42.13 km
Bankomat Komerční banka 42.28 km
Jednota Netolice 42.32 km
Supermarket Renta Sezimovo Ústí 42.36 km
Supermarket Malšice 42.39 km
Bankomat Česká spořitelna 42.41 km
Jednota Malšice 42.59 km
čerpací stanice EuroOil, Malšice... 42.6 km
Jednota Radětice 42.73 km
Jednota-potraviny Kaplice 42.8 km
Jednota Čičenice 42.95 km
Jednota-potraviny Kájov 43.04 km
Bankomat GE Money Bank 43.29 km
Bankomat Česká spořitelna 43.29 km
Bankomat ČSOB 43.37 km
Bankomat Poštovní spořitelna 43.37 km
Jednota-potraviny Větřní 43.44 km
Bankomat Česká spořitelna 43.47 km
Bankomat Komerční banka 43.56 km
Jednota Tábor 43.63 km
Jednota-potraviny Rožmitál na Šuma... 43.73 km
Jednota Krč 43.76 km
Bankomat Poštovní spořitelna 43.91 km
Bankomat GE Money Bank 43.95 km
Jednota Albrechtice 44.03 km
čerpací stanice OMV, Tábor, Soběsl... 44.11 km
McDonalds, Tábor 44.12 km
Jednota-potraviny Chvalšiny 44.22 km
Jednota Slapy 44.24 km
Bankomat GE Money Bank 44.37 km
Bankomat ČSOB 44.54 km
čerpací stanice PAP OIL, Chýnov 44.67 km
Jednota Libějovice 44.76 km
Bankomat Raiffeisenbank 44.85 km
čerpací stanice OMV, Tábor, Měšice... 44.91 km
Jednota-potraviny Dolní Dvořiště... 45.05 km
Jednota Měšice 45.1 km
Jednota Zárybničná Lhota 45.13 km
Bankomat Česká spořitelna 45.58 km
čerpací stanice Benzina, Vodňany... 45.59 km
Jednota Chýnov 45.62 km
Bankomat Česká spořitelna 45.88 km
čerpací stanice Shell, Tábor 45.89 km
Jednota Vodňany 45.89 km
Bankomat Komerční banka 45.94 km
Bankomat GE Money Bank 45.96 km
Jednota Tábor 46.01 km
Bankomat GE Money Bank 46.03 km
Bankomat ČSOB 46.07 km
Bankomat Poštovní spořitelna 46.07 km
Bankomat GE Money Bank 46.08 km
Bankomat Raiffeisenbank 46.16 km
Bankomat Raiffeisenbank 46.16 km
Bankomat Komerční banka 46.21 km
Bankomat ČSOB 46.23 km
Bankomat ČSOB 46.24 km
Bankomat Poštovní spořitelna 46.25 km
Bankomat UniCredit Bank 46.25 km
Bankomat Poštovní spořitelna 46.27 km
Bankomat Poštovní spořitelna 46.29 km
Bankomat Česká spořitelna 46.3 km
čerpací stanice Benzina, Protivín... 46.32 km
Bankomat Česká spořitelna 46.33 km
Bankomat Komerční banka 46.33 km
Bankomat GE Money Bank 46.33 km
Bankomat Komerční banka 46.33 km
Bankomat ČSOB 46.34 km
Bankomat Poštovní spořitelna 46.34 km
Bankomat ČSOB 46.34 km
Bankomat Poštovní spořitelna 46.34 km
Jednota Pořín 46.35 km
Bankomat Fio banka 46.38 km
Bankomat GE Money Bank 46.4 km
Jednota Vodňany 46.41 km
Bankomat Česká spořitelna 46.45 km
Bankomat Poštovní spořitelna 46.48 km
Jednota Stádlec 46.48 km
čerpací stanice PAP OIL, Protivín... 46.49 km
Bankomat Oberbank AG 46.5 km
Jednota Borovany 46.94 km
Bankomat Česká spořitelna 47.19 km
Bankomat Poštovní spořitelna 47.33 km
Bankomat ČSOB 47.33 km
Jednota Tábor 47.48 km
Jednota Tábor 47.7 km
Jednota Ktiš 47.77 km
Jednota Slabčice 47.86 km
Jednota Dolní Hořice 48.53 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Rožmber... 48.68 km
Jednota Opařany 48.78 km
čerpací stanice EuroOil, Tábor, Ná... 49.2 km
Jednota Bernartice 49.84 km
Jednota Hracholusky 50.36 km
Jednota-potraviny Světlík 50.91 km
Jednota Vitějovice 51.03 km
Jednota Ratibořské Hory 51.39 km
Jednota Kluky 51.74 km
Jednota Chroboly 51.79 km
Jednota-potraviny Horní Dvořiště... 51.81 km
Jednota Podolí 52.09 km
Jednota Bavorov 52.23 km
Jednota Radkov 52.84 km
Jednota Chotoviny 53.13 km
čerpací stanice Benzina, Vyšší Bro... 53.78 km
Jednota Sepekov 53.85 km
Jednota-potraviny Vyšší Brod 54.45 km
čerpací stanice PAP OIL, Písek, Se... 54.49 km
Bankomat Česká spořitelna 54.54 km
Bankomat Komerční banka 54.59 km
Bankomat GE Money Bank 54.83 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotovi... 55.09 km
Jednota Božetice 55.11 km
Jednota Jetětice 55.12 km
čerpací stanice EuroOil, Písek 55.16 km
Jednota Drahonice 55.24 km
Bankomat Česká spořitelna 55.3 km
čerpací stanice PAP OIL, Prachatic... 55.4 km
čerpací stanice Benzina, Prachatic... 55.5 km
Jednota Záhoří 55.59 km
Jednota Písek 55.79 km
Bankomat Komerční banka 55.92 km
čerpací stanice Benzina, Prachatic... 56 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56.01 km
Bankomat ČSOB 56.06 km
Bankomat Komerční banka 56.16 km
Jednota Prachatice 56.17 km
Jednota Písek 56.19 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56.2 km
Bankomat ČSOB 56.22 km
Bankomat Komerční banka 56.25 km
Bankomat Česká spořitelna 56.26 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56.29 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Písek... 56.3 km
Jednota-potraviny Černá v Pošumaví... 56.31 km
Bankomat Česká spořitelna 56.32 km
Bankomat ČSOB 56.32 km
Jednota Prachatice 56.39 km
Bankomat GE Money Bank 56.39 km
Bankomat GE Money Bank 56.4 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56.41 km
Bankomat Česká spořitelna 56.43 km
Bankomat Oberbank AG 56.48 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56.49 km
Bankomat UniCredit Bank 56.51 km
Bankomat Česká spořitelna 56.52 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56.56 km
Bankomat ČSOB 56.57 km
Jednota Dub 56.64 km
Bankomat Fio banka 56.65 km
Bankomat Česká spořitelna 56.67 km
Jednota Jistebnice 56.7 km
Bankomat ČSOB 56.71 km
Jednota-potraviny Loučovice 56.72 km
Bankomat Komerční banka 56.73 km
Bankomat Česká spořitelna 56.73 km
Bankomat Komerční banka 56.75 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56.79 km
Jednota-potraviny Lipno 56.8 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56.81 km
Bankomat ČSOB 56.81 km
Bankomat Raiffeisenbank 56.81 km
Bankomat ČSOB 56.87 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56.87 km
Bankomat GE Money Bank 56.89 km
Bankomat ČSOB 56.95 km
Jednota Písek 57 km
Jednota-potraviny Loučovice 57.02 km
čerpací stanice Shell, Písek 57.03 km
Bankomat Komerční banka 57.06 km
McDonalds, Písek 57.08 km
Jednota Borotín 57.1 km
Jednota Sudoměřice u Tábora 57.11 km
Bankomat Poštovní spořitelna 57.18 km
Jednota Nemyšl 57.2 km
Jednota Písek 57.21 km
Bankomat Komerční banka 57.26 km
Bankomat ČSOB 57.26 km
Bankomat Česká spořitelna 57.27 km
čerpací stanice Benzina, Milevsko... 57.33 km
Jednota Písek 57.34 km
Jednota Písek 57.52 km
Jednota Javornice 57.55 km
Jednota Husinec 57.59 km
čerpací stanice Benzina, Písek 57.96 km
čerpací stanice Benzina, Frymburk... 58.03 km
Bankomat GE Money Bank 58.08 km
CENTRUM Milevsko 58.08 km
Bankomat ČSOB 58.11 km
Bankomat Poštovní spořitelna 58.16 km
Bankomat Česká spořitelna 58.18 km
Bankomat Komerční banka 58.22 km
Jednota-potraviny Frymburk 58.34 km
Jednota Mladá Vožice 58.91 km
Jednota Kestřany 58.95 km
Jednota Cehnice 59.04 km
čerpací stanice Shell, Freistadt (... 59.05 km
Jednota Mladá Vožice 59.12 km
Supermarket Mladá Vožice 59.12 km
Jednota Květov 59.38 km
McDonalds Restaurant, Mezno, Mitro... 59.43 km
čerpací stanice Benzina, Mezno LS... 59.43 km
čerpací stanice Benzina, Mezno PS... 59.62 km
Jednota Vlachovo Březí 59.8 km
Bankomat ČSOB 59.91 km
Bankomat Poštovní spořitelna 59.92 km
Jednota Vlachovo Březí 59.94 km
Jednota Zbelítov 59.96 km
Jednota Smilovy Hory 60.09 km
Jednota Tvrzice 60.17 km
Jednota-potraviny Horní Planá 60.2 km
Jednota-potraviny Frymburk 60.61 km
Jednota Záblatí 61.3 km
Jednota Kučeř 61.41 km
Jednota Čejetice 61.43 km
Jednota Oldřichov 61.83 km
Jednota Bušanovice 62.3 km
Jednota Štěkeň 63.06 km
Jednota Chyšky 63.18 km
Jednota Hrejkovice 63.19 km
Jednota Vráž 63.33 km
COOP TUTY Nová Pec 64.44 km
Jednota Zálezly 64.93 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Drhovle... 64.95 km
Bankomat GE Money Bank 65.09 km
Jednota Pechova Lhota 65.12 km
Jednota Volary 65.12 km
Bankomat Komerční banka 65.14 km
Jednota Volary 65.22 km
Jednota Volary 65.45 km
Jednota Přeštovice 65.66 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Volary... 65.85 km
Jednota Nová Pec 66.31 km
Jednota Malenice 66.38 km
čerpací stanice Benzina, Volary 66.57 km
Jednota Volyně 66.79 km
Jednota Varvažov 66.82 km
Bankomat GE Money Bank 66.89 km
Jednota Volyně 66.89 km
Bankomat Komerční banka 66.97 km
Jednota Přílepov 67.03 km
Bankomat Česká spořitelna 67.14 km
Jednota Volyně 67.23 km
Jednota Kovářov 67.63 km
Jednota Buk 67.77 km
Bankomat Komerční banka 68.43 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 68.44 km
Bankomat Poštovní spořitelna 68.44 km
Bankomat Česká spořitelna 68.47 km
Supermarket Strakonice 68.49 km
čerpací stanice OMV, Strakonice 68.61 km
Jednota Kostelec 68.64 km
Jednota Strakonice 68.74 km
Bankomat ČSOB 68.82 km
Bankomat Poštovní spořitelna 68.82 km
Jednota Strakonice 68.82 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Strakon... 68.93 km
Jednota Vimperk 69.02 km
Bankomat ČSOB 69.07 km
Bankomat Poštovní spořitelna 69.18 km
Bankomat Česká spořitelna 69.24 km
Bankomat ČSOB 69.25 km
Jednota Strakonice 69.27 km
Bankomat ČSOB 69.29 km
Bankomat Poštovní spořitelna 69.31 km
Bankomat Fio banka 69.32 km
Bankomat Česká spořitelna 69.33 km
Jednota Strakonice 69.35 km
Bankomat Poštovní spořitelna 69.36 km
Bankomat Poštovní spořitelna 69.42 km
Bankomat GE Money Bank 69.44 km
Jednota Strakonice 69.51 km
Bankomat UniCredit Bank 69.51 km
Bankomat Česká spořitelna 69.54 km
Bankomat Komerční banka 69.58 km
Jednota Strakonice 69.64 km
Fortna Strakonice 69.7 km
Jednota Strakonice 69.75 km
Jednota Strakonice 69.95 km
Jednota Čkyně 69.95 km
Jednota Velká Turná 70.11 km
Jednota Strakonice 70.19 km
Bankomat Poštovní spořitelna 70.39 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 70.5 km
Jednota Bohumilice 70.52 km
Jednota Radomyšl 70.55 km
Jednota Sousedovice 70.6 km
Bankomat GE Money Bank 70.63 km
Jednota Probulov 71.07 km
Jednota Orlík nad Vltavou 71.11 km
Jednota Stožec 71.24 km
čerpací stanice Benzina, Orlík nad... 71.26 km
Jednota Vimperk 71.67 km
Jednota Lenora 71.72 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Vimperk... 72.29 km
Jednota Vimperk 72.39 km
Bankomat GE Money Bank 72.39 km
Jednota Vimperk 72.39 km
Jednota Vimperk 72.46 km
Bankomat Česká spořitelna 72.5 km
Jednota Čimelice 72.5 km
čerpací stanice Benzina, Vimperk 72.57 km
Jednota Lom 72.75 km
Bankomat Komerční banka 72.78 km
Bankomat Poštovní spořitelna 72.8 km
Bankomat ČSOB 72.8 km
Bankomat Česká spořitelna 72.81 km
čerpací stanice EuroOil, Sedlice u... 72.85 km
Jednota Čestice 72.86 km
Jednota Vimperk 72.99 km
Bankomat Poštovní spořitelna 73.07 km
Bankomat ČSOB 73.12 km
Jednota Sedlice 73.46 km
čerpací stanice OMV, Nová Houžná... 73.89 km
Jednota Horní Vltavice 74.19 km
čerpací stanice OMV, Katovice 74.23 km
Jednota Škvořetice 74.59 km
Bankomat ČSOB 74.76 km
Jednota Katovice 74.84 km
čerpací stanice Shell, Rohrbach (A... 75.43 km
Jednota Lety 75.93 km
Jednota Mnichov 76.27 km
čerpací stanice Slovnaft, Lety, Ho... 77.07 km
Bankomat Poštovní spořitelna 77.44 km
Bankomat ČSOB 77.44 km
Jednota Vacov 77.44 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Vacov 77.77 km
Jednota Mirovice 78.23 km
Jednota Štěchovice 78.53 km
Jednota Zdíkov 78.94 km
Jednota Střelskohoštická Lhota 79.42 km
čerpací stanice EuroOil, Zdíkovec... 79.75 km
Jednota Mečíchov 79.75 km
Bankomat Česká spořitelna 79.94 km
Bankomat ČSOB 79.98 km
Jednota Blatná 79.98 km
Bankomat Poštovní spořitelna 79.98 km
Bankomat Česká spořitelna 80.02 km
Bankomat Komerční banka 80.07 km
Bankomat GE Money Bank 80.08 km
Jednota Střelské Hoštice 80.81 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Blatná... 80.9 km
Jednota Stachy 81.27 km
Konzum Čečelovice 82.31 km
Konzum Soběšice 82.38 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Horažďo... 84.64 km
Konzum Strašín 84.76 km
Konzum Nezamyslice 84.98 km
čerpací stanice EuroOil, Bělčice... 85.25 km
Konzum Horažďovice 85.37 km
Konzum Svéradice 85.55 km
Bankomat Česká spořitelna 85.57 km
Bankomat Komerční banka 85.58 km
Jednota Bělčice 85.62 km
Konzum Horažďovice 85.66 km
Bankomat ČSOB 85.66 km
Bankomat Poštovní spořitelna 85.67 km
Bankomat GE Money Bank 85.73 km
Bankomat GE Money Bank 85.77 km
Bankomat Česká spořitelna 85.88 km
Bankomat Poštovní spořitelna 85.93 km
Bankomat Poštovní spořitelna 85.93 km
Bankomat ČSOB 85.93 km
Konzum Žihobce 86.36 km
Konzum Nezdice na Šumavě 86.62 km
čerpací stanice Benzina, Horažďovi... 86.69 km
Konzum Velké Hydčice 87.01 km
Bankomat ČSOB 87.04 km
Bankomat Poštovní spořitelna 87.04 km
Konzum Velký Bor 87.53 km
Jednota Lnáře 87.82 km
čerpací stanice Benzina, Lnáře 87.89 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 87.92 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 88.39 km
Konzum Chanovice 88.58 km
Konzum Žichovice 88.8 km
Konzum Třebomyslice 89 km
Konzum Rabí 89.45 km
Konzum Malý Bor 89.5 km
Bankomat Česká spořitelna 90.06 km
Konzum Kašperské Hory 90.07 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 90.21 km
Bankomat Česká spořitelna 90.76 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kašpers... 90.8 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 90.87 km
Konzum Budětice 91.87 km
čerpací stanice Shell, Freyung (D)... 92.14 km
Konzum Břežany 92.4 km
Konzum Pačejov 92.47 km
Konzum Hradešice 92.63 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 92.79 km
Bankomat Komerční banka 92.96 km
čerpací stanice Benzina, Sušice 93.16 km
čerpací stanice PAP OIL, Rožmitál ... 93.61 km
Konzum Sušice 93.84 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 93.9 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 93.98 km
Konzum Pačejov 94.14 km
Bankomat UniCredit Bank 94.34 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 94.38 km
čerpací stanice Srní 94.55 km
Bankomat Komerční banka 94.58 km
Sluneční kavárna, Srní 94.6 km
Konzum Srní 94.63 km
Bankomat GE Money Bank 94.66 km
Konzum Dlouhá Ves 94.66 km
Bankomat Poštovní spořitelna 94.66 km
Bankomat Česká spořitelna 94.67 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Dlouhá ... 94.69 km
Konzum Sušice 94.7 km
Bankomat ČSOB 94.73 km
Bankomat Poštovní spořitelna 94.73 km
Bankomat Česká spořitelna 94.78 km
Bankomat Česká spořitelna 94.8 km
čerpací stanice Shell, Sušice 94.83 km
Konzum Sušice 94.92 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 95.18 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 96.29 km
Konzum Nalžovské Hory 96.36 km
Konzum Myslív 96.36 km
Západočeské konz. družstvo Nekvaso... 96.65 km
Konzum Čejkovy 96.89 km
čerpací stanice Shell, Obernzell (... 97.24 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Hartman... 97.37 km
Konzum Hrádek 97.37 km
Konzum Velenovy 97.49 km
půjčovna lyží a snowboardů, Hartma... 97.51 km
Konzum Hartmanice 97.77 km
restaurace Vintíř, Hartmanice 97.77 km
Café 27, Hartmanice 97.81 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 97.81 km
Konzum Ústaleč 98.99 km
Konzum Petrovice u Sušice 99.88 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 99.91 km
Konzum Zavlekov 100.29 km
Západočeské konz. družstvo Vrčeň... 100.84 km
Konzum Zborovy 100.92 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 100.97 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 101.26 km
čerpací stanice Benzina, Nepomuk 101.29 km
čerpací stanice Shell, Hutthurm (D... 101.45 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 101.55 km
čerpací stanice Shell, Grafenau (D... 101.6 km
Bankomat Komerční banka 101.77 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 101.79 km
Bankomat ČSOB 101.81 km
Bankomat Poštovní spořitelna 101.81 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 101.83 km
Bankomat Česká spořitelna 101.84 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 102.11 km
čerpací stanice EuroOil, Kolinec 102.23 km
Konzum Kolinec 102.37 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 102.56 km
Konzum Ujčín 103.2 km
Bankomat Česká spořitelna 103.69 km
Konzum Plánice 103.7 km
Konzum Hlavňovice 103.8 km
čerpací stanice Shell, Spiegelau (... 104.32 km
Konzum Velhartice 104.83 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 105.3 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 105.46 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 105.52 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 105.86 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 106.2 km
Konzum Malonice 106.32 km
Edeka, Passau (D) 106.46 km
Západočeské konz. družstvo Měcholu... 106.75 km
Konzum Chotěšov 106.98 km
čerpací stanice Shell, Passau, Nik... 107.49 km
McDonalds Restaurant, Bahnhofstraß... 107.51 km
H & M Hennes & Mauritz, Pa... 107.65 km
Bankomat Česká spořitelna 108.61 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 108.77 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 108.77 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 109.24 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 110.07 km
čerpací stanice Shell, Passau, Reg... 110.13 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 110.14 km
Bankomat Česká spořitelna 110.17 km
Bankomat Komerční banka 110.19 km
čerpací stanice Shell, Passau, Kac... 110.29 km
čerpací stanice Shell, Passau, Spe... 110.29 km
Aldi Süd, Graneckerstraße, Passau ... 110.35 km
McDonalds Restaurant, Äußere Spita... 110.41 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 110.49 km
Aldi Süd, Neuburger Straße, Passau... 110.49 km
Konzum Mochtín 110.58 km
čerpací stanice Benzina, Blovice 110.65 km
McDonalds Restaurant, Meraner Str... 110.92 km
Real, Passau (D) 111.05 km
Netto, Zwiesel (D) 111.17 km
Konzum Běšiny 111.24 km
čerpací stanice PAP OIL, Mirošov... 111.73 km
Konzum Bolešiny 112 km
Kik, Zwiesel (D) 112.09 km
Deichmann, Zwiesel (D) 112.09 km
Takko Fashion, Zwiesel (D) 112.09 km
Ernstings Family, Zwiesel (D) 112.09 km
Edeka, Zwiesel (D) 112.12 km
Intersport, Zwiesel (D) 112.3 km
NKD, Zwiesel (D) 112.41 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Běšiny... 112.43 km
Norma, Zwiesel (D) 112.44 km
Rossmann, Zwiesel (D) 112.46 km
TEDi, Zwiesel (D) 112.46 km
Müller, Zwiesel (D) 112.56 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 112.56 km
Konzum Měčín 112.66 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 112.68 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 112.84 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 112.85 km
Bankomat Česká spořitelna 112.95 km
Lidl, Zwiesel (D) 113.04 km
Penny Market, Zwiesel (D) 113.06 km
Bankomat Poštovní spořitelna 113.08 km
Bankomat ČSOB 113.08 km
Dänisches Bettenlager, Zwiesel (D)... 113.21 km
Konzum Železná Ruda 113.29 km
REWE, Zwiesel (D) 113.32 km
Ski Snow Max - Železná Ruda, Šumav... 113.34 km
Aldi Süd, Zwiesel (D) 113.37 km
Bankomat Česká spořitelna 113.38 km
Real, Zwiesel (D) 113.48 km
čerpací stanice Benzina, Železná R... 113.55 km
Konzum Sobětice 113.59 km
čerpací stanice Shell, Schoefweg (... 114 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 114.03 km
Konzum Předslav 114.17 km
Konzum Víteň 114.53 km
směnárna a shop RetourEx, Alžbětín... 114.65 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Klatovy... 114.67 km
Global Travel Free Shop, Železná R... 114.71 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 114.71 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 115.1 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 115.1 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 115.27 km
Bankomat Česká spořitelna 115.29 km
Bankomat Česká spořitelna 115.32 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, 5. k... 115.41 km
Bankomat ČSOB 115.64 km
Bankomat Poštovní spořitelna 115.65 km
Bankomat GE Money Bank 115.67 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Mýto 115.7 km
Konzum Strážov 115.87 km
Bankomat Komerční banka 115.97 km
Bankomat Poštovní spořitelna 116 km
Bankomat ČSOB 116.03 km
Bankomat Poštovní spořitelna 116.03 km
Bankomat Česká spořitelna 116.06 km
Bankomat GE Money Bank 116.06 km
Konzum Klatovy 116.09 km
Bankomat UniCredit Bank 116.15 km
čerpací stanice Benzina, Nezvěstic... 116.19 km
Bankomat Česká spořitelna 116.32 km
Bankomat Poštovní spořitelna 116.39 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 116.41 km
Bankomat Komerční banka 116.42 km
Bankomat Česká spořitelna 116.43 km
Bankomat Fio banka 116.45 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, Nadj... 116.53 km
čerpací stanice Benzina, Klatovy 116.57 km
Bankomat ČSOB 116.75 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 116.89 km
Konzum Hojsova Stráž 117 km
Bankomat Česká spořitelna 117.19 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 117.33 km
Západočeské konz. družstvo Řenče... 117.59 km
čerpací stanice Benzina, Rokycany... 117.94 km
Bankomat Rokycany 117.95 km
Bankomat ČSOB 117.95 km
Bankomat GE Money Bank 117.97 km
Bankomat Poštovní spořitelna 117.97 km
Bankomat Česká spořitelna 117.99 km
Západočeské konz. družstvo Chválen... 118.19 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 118.25 km
Bankomat Česká spořitelna 118.26 km
Bankomat ČSOB 118.39 km
Bankomat GE Money Bank 118.51 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 118.51 km
Bankomat Komerční banka 118.51 km
čerpací stanice Shell, Rokycany PS... 118.55 km
Bankomat Poštovní spořitelna 118.56 km
Bankomat Česká spořitelna 118.58 km
Bankomat UniCredit Bank 118.58 km
Bankomat Poštovní spořitelna 118.6 km
Bankomat Poštovní spořitelna 119.23 km
Bankomat ČSOB 119.26 km
Takko Fashion, Regen (D) 119.36 km
Deichmann, Regen (D) 119.39 km
Aldi Süd, Regen (D) 119.39 km
TEDi, Regen (D) 119.4 km
McDonalds Restaurant, Regen (D) 119.44 km
Norma, Regen (D) 119.45 km
Konzum Janovice 119.53 km
Intersport, Zwieseler Straße, Rege... 119.54 km
Kaufhaus Bauer, Regen (D) 119.54 km
Netto, Regen (D) 119.57 km
NKD, Regen (D) 119.61 km
Esprit, Regen (D) 119.61 km
Konzum Bezděkov 119.61 km
REWE, Regen (D) 119.61 km
Edeka center, Regen (D) 119.67 km
čerpací stanice Shell, Rokycany LS... 119.7 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 119.85 km
Edeka, Regen (D) 120.16 km
Intersport, Stadtplatz 9, Regen (D... 120.16 km
Intersport Regen, Stadtplatz 17, R... 120.17 km
Konzum Dešenice 120.4 km
Konzum Švihov 120.45 km
Západočeské konz. družstvo Starý P... 120.56 km
Západočeské konz. družstvo Nězvěst... 120.83 km
Konzum Nezdice u Přeštic 120.9 km
čerpací stanice PAP OIL, Starý Plz... 121.05 km
Západočeské konz. družstvo Tymákov... 121.11 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 121.12 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Borovy... 121.21 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 121.22 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 121.33 km
Jednota Osek u Rokycan 121.48 km
Západočeské konz. družstvo Lužany... 121.81 km
Bankomat GE Money Bank 121.82 km
čerpací stanice Shell, Bodenmais (... 121.82 km
Bankomat Česká spořitelna 121.9 km
Bankomat Komerční banka 122.3 km
Bankomat Poštovní spořitelna 122.3 km
Bankomat ČSOB 122.35 km
NKD, Bodenmais (D) 122.37 km
Bankomat Česká spořitelna 122.44 km
COOP DISKONT - Nýrsko 122.54 km
Konzum Nýrsko 122.54 km
REWE, Bodenmais (D) 122.57 km
Bankomat GE Money Bank 122.59 km
čerpací stanice EuroOil, Nýrsko 122.73 km
Aldi Süd, Bodenmais (D) 122.75 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 122.79 km
Bankomat Poštovní spořitelna 122.86 km
Bankomat ČSOB 122.87 km
čerpací stanice Benzina, Přeštice... 122.88 km
Bankomat Komerční banka 122.94 km
Bankomat Česká spořitelna 122.95 km
Konzum Nýrsko 123.03 km
Konzum Vřeskovice 123.42 km
Konzum Milčice 123.93 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 124.04 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ne... 124.71 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 124.81 km
Západočeské konz. družstvo Roupov... 125.52 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 125.7 km
Jednota Stupno 125.96 km
Jednota Břasy 126.13 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 126.21 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 126.34 km
čerpací stanice PAP OIL, Břasy 126.67 km
Západočeské konz. družstvo Chlumča... 126.84 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ro... 127.03 km
Konzum Chudenice 127.03 km
Bankomat Česká spořitelna 127.15 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 127.16 km
Bankomat Komerční banka 127.2 km
Bankomat Česká spořitelna 127.22 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Vých... 127.23 km
McDonalds, OC Plzeň 127.24 km
Bankomat GE Money Bank 127.24 km
Bankomat ČSOB 127.26 km
Konzum Úsilov 127.37 km
čerpací stanice Benzina, Svatá Kat... 127.62 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 127.78 km
Bankomat Komerční banka 127.91 km
Bankomat Komerční banka 128.13 km
Konzum Černíkov 128.16 km
Západočeské konz. družstvo Dnešice... 128.28 km
Bankomat Česká spořitelna 128.43 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 128.43 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Dou... 128.63 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 128.65 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 128.72 km
Bankomat Poštovní spořitelna 128.8 km
Bankomat ČSOB 128.81 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 128.89 km
Bankomat GE Money Bank 128.89 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 128.89 km
Bankomat Česká spořitelna 128.89 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 128.94 km
Bankomat Poštovní spořitelna 128.94 km
Bankomat ČSOB 128.97 km
Bankomat Česká spořitelna 129.01 km
Konzum Újezd sv. Kříže 129.11 km
čerpací stanice Shell, Drachselsri... 129.23 km
Bankomat GE Money Bank 129.24 km
Bankomat Česká spořitelna 129.24 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Edva... 129.27 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 129.29 km
Konzum Dobřany 129.29 km
Bankomat Česká spořitelna 129.34 km
Bankomat Poštovní spořitelna 129.37 km
Bankomat ČSOB 129.37 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Le... 129.39 km
Bankomat Poštovní spořitelna 129.49 km
Bankomat Komerční banka 129.52 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany... 129.54 km
Bankomat GE Money Bank 129.64 km
čerpací stanice EuroOil, Merklín... 129.68 km
Bankomat Česká spořitelna 129.71 km
McDonalds, U Prazdroje, Plzeň 129.74 km
Bankomat Česká spořitelna 129.75 km
Jednota Dolany 129.81 km
Bankomat Česká spořitelna 129.82 km
Bankomat ČSOB 129.83 km
Bankomat Poštovní spořitelna 129.84 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, U Praz... 129.86 km
Bankomat Komerční banka 129.89 km
Konzum Chocomyšl 129.96 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 130.06 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 130.06 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 130.1 km
Bankomat Poštovní spořitelna 130.16 km
Bankomat Česká spořitelna 130.18 km
Bankomat ČSOB 130.2 km
Bankomat GE Money Bank 130.24 km
McDonalds, Mrakodrap, Plzeň 130.26 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Bo... 130.3 km
Jednota Druztová 130.35 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 130.43 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 130.53 km
Bankomat ČSOB 130.61 km
Bankomat Poštovní spořitelna 130.61 km
McDonalds, Rondel, Plzeň 131.12 km
Bankomat GE Money Bank 131.23 km
Bankomat Fio banka 131.23 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Plzeň, ... 131.24 km
Bankomat Komerční banka 131.26 km
Bankomat Česká spořitelna 131.3 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 131.31 km
Bankomat UniCredit Bank 131.32 km
McDonalds, OC Borská pole, Plzeň 131.32 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 131.33 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 131.36 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Jižn... 131.39 km
Bankomat GE Money Bank 131.54 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Seve... 131.66 km
čerpací stanice EuroOil, Koloveč... 131.71 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Lidick... 132.18 km
Market Zruč 132.38 km
Bankomat Fio banka 132.4 km
Bankomat ČSOB 132.59 km
Bankomat Poštovní spořitelna 132.59 km
Konzum Srbice 132.59 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Domažl... 132.64 km
Bankomat Česká spořitelna 132.67 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Bol... 132.74 km
Bankomat ČSOB 132.83 km
Bankomat Česká spořitelna 132.83 km
Bankomat Poštovní spořitelna 132.88 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 132.92 km
Bankomat Česká spořitelna 132.97 km
Norma, Deggendorf (D) 133.01 km
Bankomat Poštovní spořitelna 133.1 km
Bankomat Komerční banka 133.12 km
Bankomat ČSOB 133.12 km
Jednota Žichlice 133.14 km
Bankomat Česká spořitelna 133.15 km
Konzum Kdyně 133.16 km
Bankomat Česká spořitelna 133.17 km
Bankomat GE Money Bank 133.17 km
Bankomat Komerční banka 133.17 km
Bankomat Česká spořitelna 133.17 km
Konzum Kdyně 133.18 km
Dänisches Bettenlager, Deggendorf ... 133.2 km
Bankomat GE Money Bank 133.23 km
Bankomat Poštovní spořitelna 133.28 km
Bankomat ČSOB 133.29 km
čerpací stanice PAP OIL, Vejprnice... 133.35 km
Bankomat Česká spořitelna 133.35 km
Burger King, Deggendorf (D) 133.42 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Koš... 133.43 km
McDonalds Restaurant, Deggendorf (... 133.46 km
čerpací stanice Shell, Deggendorf,... 133.51 km
Deichmann, Land-Au, Deggendorf (D) 133.53 km
NKD, Deggendorf (D) 133.56 km
Lidl, Deggendorf (D) 133.56 km
Konzum Hlohovčice 133.57 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 133.59 km
Intersport, Luitpoldplatz, Deggend... 133.61 km
H & M Hennes & Mauritz, De... 133.62 km
Rossmann, Deggendorf (D) 133.63 km
TEDi, Deggendorf (D) 133.64 km
Müller, Deggendorf (D) 133.64 km
Bankomat Česká spořitelna 133.64 km
Esprit, Deggendorf (D) 133.66 km
C&A, Deggendorf (D) 133.66 km
New Yorker, Deggendorf (D) 133.67 km
Takko Fashion, Deggendorf (D) 133.68 km
Real, Deggendorf (D) 133.71 km
čerpací stanice Shell, Deggendorf,... 133.71 km
Intersport, Bahnhofstrasse, Deggen... 133.73 km
Aldi Süd, Deggendorf (D) 133.84 km
Edeka, Deggendorf (D) 133.85 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 133.86 km
DEGG´S Einkaufscenter Deggendorf (... 133.86 km
Kik, Deggendorf (D) 133.89 km
Deichmann, EKZ Degg´s, Deggendorf ... 133.91 km
Intersport, Hans-Krämer Strasse, D... 133.91 km
čerpací stanice Benzina, Kdyně 133.92 km
Konzum Čermná u Staňkova 133.99 km
Netto, Deggendorf (D) 134.19 km
Bankomat ČSOB 134.38 km
Bankomat Česká spořitelna 134.38 km
Bankomat Poštovní spořitelna 134.38 km
Bankomat GE Money Bank 134.38 km
Bankomat ČSOB 134.38 km
čerpací stanice Benzina, Třemošná... 134.46 km
Bankomat Komerční banka 134.59 km
Jednota Třemošná 134.61 km
Market Třemošná 134.61 km
Jednota Radčice 134.74 km
Jednota Česká Bříza 134.88 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Kř... 134.93 km
čerpací stanice EuroOil, Plzeň, Kř... 135.06 km
Západočeské konz. družstvo Chotěšo... 135.22 km
Bankomat Česká spořitelna 135.22 km
Konzum Kout na Šumavě 135.96 km
Jednota Dobříč 136.04 km
čerpací stanice Benzina, Stod 136.45 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 136.46 km
Bankomat Komerční banka 136.46 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 136.46 km
Bankomat Česká spořitelna 136.47 km
čerpací stanice EuroOil, Kozojedy... 136.56 km
Konzum Hlohová 136.68 km
Jednota Chotíkov 137.17 km
Bankomat Komerční banka 137.18 km
Konzum Zahořany 137.29 km
Konzum Osvračín 137.56 km
Konzum Staňkov 137.57 km
Bankomat ČSOB 137.8 km
Bankomat Poštovní spořitelna 137.81 km
Bankomat Česká spořitelna 137.86 km
Bankomat Česká spořitelna 137.96 km
Konzum Staňkov 137.96 km
Bankomat Komerční banka 138 km
Bankomat Komerční banka 138.02 km
čerpací stanice EuroOil, Holýšov... 138.18 km
čerpací stanice PAP OIL, Horní Bří... 138.22 km
Bankomat GE Money Bank 138.24 km
Bankomat Česká spořitelna 138.26 km
Bankomat Česká spořitelna 138.45 km
Supermarket Horní Bříza 138.49 km
Jednota Horní Bříza 138.54 km
Aldi Süd, Viechtach (D) 138.59 km
Bankomat ČSOB 138.77 km
Bankomat Poštovní spořitelna 138.77 km
Západočeské konz. družstvo Hradec... 138.78 km
Konzum Starý Klíčov 138.89 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 138.91 km
Jednota Nýřany 138.99 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotíko... 139.07 km
čerpací stanice PAP OIL, Staňkov, ... 139.08 km
Jednota Kozolupy 139.34 km
Konzum Mrákov 139.53 km
Jednota Město Touškov 139.7 km
Bankomat Poštovní spořitelna 139.8 km
Bankomat ČSOB 139.8 km
Konzum Milavče 139.85 km
čerpací stanice Shell, Domažlice... 139.98 km
Konzum Blížejov 140.63 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 140.72 km
Market Kaznějov 141.03 km
Jednota Kaznějov 141.03 km
Konzum Tlumačov 141.13 km
Market Kaznějov 141.39 km
Bankomat Komerční banka 141.39 km
Jednota Nevřeň 141.66 km
čerpací stanice Benzina, Kaznějov... 141.79 km
Konzum Domažlice 141.95 km
Bankomat Raiffeisenbank 142.33 km
Jednota Babiná 142.33 km
Bankomat Česká spořitelna 142.41 km
Bankomat ČSOB 142.41 km
Bankomat Poštovní spořitelna 142.43 km
Bankomat GE Money Bank 142.49 km
Bankomat ČSOB 142.73 km
Bankomat Poštovní spořitelna 142.73 km
Bankomat Česká spořitelna 142.73 km
Bankomat Česká spořitelna 142.75 km
Bankomat Komerční banka 142.78 km
Bankomat Komerční banka 142.78 km
Bankomat ČSOB 142.97 km
Bankomat Poštovní spořitelna 142.98 km
Konzum Semošice 143.01 km
Jednota Kralovice 143.02 km
Supermarket Kralovice 143.06 km
Bankomat Česká spořitelna 143.14 km
Jednota Hadačka 143.14 km
Konzum Domažlice 143.27 km
Jednota Kralovice 143.36 km
Jednota Kralovice 143.47 km
čerpací stanice Benzina, Domažlice... 143.54 km
Jednota Plasy 143.69 km
čerpací stanice Benzina, Kralovice... 143.81 km
Jednota Plasy 143.97 km
Bankomat Česká spořitelna 144.02 km
Bankomat GE Money Bank 144.65 km
Jednota Plasy 144.67 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Folmava... 144.69 km
čerpací stanice Shell, Horšovský T... 144.72 km
Jednota Úlice 144.72 km
COOP DISKONT - Horšovský Týn 144.75 km
Konzum Česká Kubice 144.94 km
Bankomat Poštovní spořitelna 144.98 km
Bankomat Poštovní spořitelna 144.98 km
Jednota Mrtník 144.98 km
Bankomat ČSOB 144.98 km
Konzum Folmava 145.03 km
Bankomat Komerční banka 145.09 km
Bankomat Česká spořitelna 145.11 km
Jednota Heřmanova Huť 145.27 km
čerpací stanice EuroOil, Horšovský... 145.44 km
Jednota Všeruby 145.49 km
Konzum Horšovský Týn 146 km
Jednota Loza 146.02 km
Konzum Draženov 146.76 km
Jednota Dolní Bělá 146.93 km
Jednota Horní Bělá 147.01 km
čerpací stanice OMV, Draženov 147.24 km
Jednota Pňovany 147.33 km
Jednota Líšťany 147.41 km
Konzum Trhanov 148.14 km
čerpací stanice Benzina, Klenčí po... 149.27 km
Jednota Mladotice 149.28 km
Jednota Sytno 149.77 km
čerpací stanice OMV, Kladruby 150.87 km
Jednota Hvozd 150.93 km
čerpací stanice Benzina, Kladruby... 151.01 km
Konzum Postřekov 151.57 km
Konzum Miřkov 151.91 km
Jednota Kladruby 152.11 km
Konzum Nový Kramolín 152.18 km
Jednota Pernarec 152.39 km
Konzum Díly 152.49 km
Bankomat ČSOB 152.71 km
Bankomat Poštovní spořitelna 152.74 km
Bankomat Komerční banka 152.74 km
Bankomat GE Money Bank 152.84 km
Bankomat Česká spořitelna 152.89 km
Jednota Úněšov 152.89 km
Jednota Stříbro 153.05 km
Jednota Stříbro 153.53 km
Bankomat Česká spořitelna 153.76 km
čerpací stanice EuroOil, Poběžovic... 153.8 km
čerpací stanice Benzina, Stříbro... 153.89 km
Konzum Poběžovice 153.91 km
Jednota Stříbro 153.96 km
Jednota Žihle 154.1 km
Netto, Janahofer Str., Cham (D) 154.98 km
Norma, Hans-Eder-Str., Cham (D) 154.99 km
Netto Cham, Nunstinger Str., Cham ... 155.06 km
REWE, Werner-Von-Siemens-Str., Cha... 155.07 km
McDonalds Restaurant, Cham (D) 155.13 km
Intersport, Marktplatz, Cham (D) 155.18 km
Intersport, Schuegrafstrasse, Cham... 155.35 km
NKD, Helterhofstr., Cham (D) 155.36 km
Intersport, Rodingerstrasse, Cham ... 155.52 km
NKD, Rodinger Str., Cham (D) 155.55 km
Müller, Rodinger Str., Cham (D) 155.55 km
Konzum Mnichov 155.81 km
čerpací stanice EuroOil, Manětín... 155.92 km
čerpací stanice EuroOil, Manětín... 155.92 km
Konzum Vidice 156.03 km
Bankomat Poštovní spořitelna 156.37 km
Bankomat ČSOB 156.37 km
Jednota-cukrárna Manětín 156.43 km
Konzum Hostouň 157.91 km
Jednota Pláň 158.63 km
Jednota Nečtiny 158.7 km
Bankomat ČSOB 160.44 km
H & M Hennes & Mauritz, St... 161.3 km
Jednota Konstantinovy Lázně 162.26 km
čerpací stanice Shell, Bor u Tacho... 162.32 km
čerpací stanice Shell, Bor u Tacho... 162.51 km
Bankomat ČSOB 162.56 km
Bankomat Poštovní spořitelna 162.57 km
Jednota Stráž u Tachova 162.72 km
Konzum Bělá nad Radbuzou 162.86 km
Bankomat Poštovní spořitelna 162.95 km
čerpací stanice PAP OIL, Černošín... 163.21 km
Jednota Černošín 163.9 km
čerpací stanice Benzina, Bor u Tac... 164.26 km
Jednota Bezdružice 164.59 km
Jednota Bezdružice 164.61 km
Bankomat GE Money Bank 164.77 km
Jednota Bor u Tachova 164.82 km
Bankomat Česká spořitelna 164.89 km
Jednota Bor u Tachova 164.95 km
Jednota Lestkov 168.77 km
Jednota Přimda 169.31 km
čerpací stanice Benzina, Přimda 169.46 km
Jednota Staré Sedliště 171.71 km
Jednota Staré Sedliště 173.52 km
Bankomat UniCredit Bank 174.07 km
McDonalds, Rozvadov, Svatá Kateřin... 174.31 km
čerpací stanice Shell, Rozvadov, S... 174.48 km
Bankomat ČSOB 174.51 km
Bankomat Poštovní spořitelna 174.53 km
Bankomat Česká spořitelna 174.56 km
Jednota Hošťka 175.38 km
čerpací stanice EuroOil, Planá u M... 175.58 km
Bankomat Česká spořitelna 175.71 km
Jednota Planá 175.72 km
Bankomat GE Money Bank 175.88 km
Bankomat Poštovní spořitelna 175.96 km
Bankomat ČSOB 175.96 km
Bankomat UniCredit Bank 176.72 km
čerpací stanice Benzina, Tachov 176.74 km
Jednota Dlouhý Újezd 176.97 km
Jednota Rozvadov 176.99 km
Jednota Tachov 177.46 km
COOP DISKONT - Tachov 177.88 km
Jednota Chodová Planá 177.94 km
Jednota Tachov 177.95 km
Bankomat Česká spořitelna 178.11 km
Bankomat Poštovní spořitelna 178.12 km
Bankomat Česká spořitelna 178.14 km
Bankomat ČSOB 178.17 km
Bankomat GE Money Bank 178.2 km
Jednota Tachov 178.2 km
Jednota Tachov 178.2 km
Bankomat GE Money Bank 178.23 km
Bankomat Komerční banka 178.31 km
Jednota Tachov 178.32 km
Bankomat ČSOB 178.38 km
Bankomat Poštovní spořitelna 178.38 km
Bankomat Poštovní spořitelna 178.4 km
Bankomat ČSOB 178.4 km
Bankomat Česká spořitelna 178.43 km
Jednota Tachov 178.62 km
Jednota Tachov 178.87 km
Jednota Halže 183.42 km
Burger King, Neutraubling (D) 188.53 km
Jednota Lázně Kynžvart 191.23 km
Burger King, Max-Planck-Straße, Re... 191.45 km
NKD, Regensburg (D) 192.84 km
Edeka, Isarstraße, Regensburg (D) 193.12 km
McDonalds Restaurant, Vilsstraße, ... 193.27 km
REWE, Von-Seeckt-Str., Regensburg ... 193.32 km
Real, Donaustaufer Str., Regensbur... 193.38 km
Netto, Erbprinz-Franz-Joseph-Str.,... 193.65 km
Esprit, Weichser Weg, Regensburg (... 193.72 km
Kik, Regensburg (D) 193.76 km
Donau-Einkaufszentrum Regensburg (... 193.76 km
Lidl, Altmühlstr. 4, Regensburg (D... 193.78 km
McDonalds Restaurant, Weichser Weg... 193.82 km
Norma, Hornstraße, Regensburg (D) 193.84 km
Müller, Weichser Weg, Regensburg (... 193.85 km
Edeka center, Weichser Weg, Regens... 193.87 km
Rossmann, Hornstr., Regensburg (D) 193.87 km
Rossmann, Hans-Hayder-Str., Regens... 194.03 km
Takko Fashion, Regensburg (D) 194.05 km
McDonalds Restaurant, Franz-Hartl-... 194.27 km
Lidl, Merowinger Str., Regensburg ... 194.6 km
Netto, Holzgartenstr., Regensburg ... 194.63 km
Ernstings Family, Regensburg (D) 194.93 km
McDonalds Restaurant, Regensburg A... 194.95 km
McDonalds Restaurant, Maximilianst... 194.95 km
Esprit, Friedenstraße, Regensburg ... 195.02 km
Müller, Weiße-Lilien-Str., Regensb... 195.06 km
Burger King, Bahnhofstraße, Regens... 195.07 km
C&A, Regensburg (D) 195.1 km
Edeka, Neupfarrplatz, Regensburg (... 195.17 km
Norma, Steinweg, Regensburg (D) 195.2 km
McDonalds Restaurant, Arnulfplatz,... 195.7 km
Norma, Kumpfmühler Str., Regensbur... 195.96 km
Edeka, Bölckestraße, Regensburg (D... 196.48 km
Netto, Hochweg, Regensburg (D) 197 km
McDonalds Restaurant, Defreggerweg... 197.66 km
Edeka, Dr.Gessler Strasse, Regensb... 197.75 km
REWE, Prüfeninger Str., Regensburg... 198.04 km
Lidl, Prüfeninger Schloßstr., Rege... 198.06 km
REWE, Wernerwerkstr., Regensburg (... 198.21 km

mohlo by Vás zajímat

Kotěrova vodárenská věž, Třeboň

batoh
Kotěrova vodárenská věž, Třeboň
Šumava A-Z: technické
Šumava: třeboňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Zlatá stoka

batoh
Zlatá stoka
Šumava A-Z: technické
Šumava: třeboňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

další informace

Centrální části Šumavy (Böhmerwald) a Bavorského lesa (Bayerischer Wald) jsou dnes chráněny jako národní parky a společně tak tvoří jeden z nejznámějších a s celkovou plochou více než 900 km2 jeden z nejrozsáhlejších národních parků Evropy. Na české straně pohoří byla v roce 1963 zřízena Chráněná krajinná oblast Šumava. Ovšem její nejvzácnější partie byl schválen v roce 1991 přísnější režim ochrany - Národní park Šumava o rozloze 69 030 ha. Ze zbytku původní CHKO se stalo ochranné pásmo tohoto nového národního parku s rozlohou 94 448 ha. Na německé straně byl roku 1970 vyhlášen Národní park Bavorský les (Nationalpark Bayerischer Wald) a Přírodní park Horní Bavorský les. Od roku 1990 je také území Šumavy o rozloze 167 000 ha chráněno jako Biosférická rezervace UNESCO. Nebojte se levně se ubytovat a navštivte Šumavu! Není to totiž na úkor kvality ubytování. Vždy zde naleznete levné a kvalitní ubytování. Ubytování za výhodné ceny na horách, u vody, ve vesničkách i ve velkých městech. Široká nabídka levných hotelů, chat a chalup či penzionů. Zcela nejlevnější způsob ubytování jsou levné ubytování v ubytovnách. Řada web kamer vás přes net přesvědčí o stavu sněhu, sněhových podmínkách pro lyžování, pro běžkaře navíc šumavský informační server Bílá stopa on-line zobrazí jejich upravenost. Velké oblibě se těší v létě Lipenská přehrada, v zimě skiareál Lipno. Možnost lyžování, kolo, golf, plavání, relaxace, inline bruslení, letání, rybolov či jízda na koních. Pobaví vás i místní rádia Rock Radio Šumava, Kiss Jižní Čechy i cestou internetového vysílání.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

Nějakou chvíli dříve, než Potužák usedl večeřet s Krušným, jeho hříbek Vojta přihnal hříbata z pastvy na Blatech. Bylo jich sedm, mezi nimi dvouletá, roční i letošní, vesměs pěkná zvířata, zdravá, bujná, dobře krmená, svědomitě hleděná. Po této stránce hospodář neměl příčiny do nespokojenosti se svým čeledínem, a toť byl hlavní důvod, že ho podržel ve své službě, ač mnohdy proskakovaly řeči o tomto výrostku, jež naň vrhaly záhadné, ba povážlivé světlo. Potužák nadto, drže jej u sebe, dostával slovu danému matce hochově, když tato jej v smrtelných úzkostech proboha prosila, aby ji zbavil starostí o její dítě, bděl nad ním a k dobrému je vedl. Hoch, jak neopomenula doznat, prý má v sobě krev svého otce, dobrodružnou, těkavou, k zlému náchylnou; třeba ho přidržovat k tuhé práci, aby mu nezbývalo mnoho volného času; jinak by zvětřil, svým pudům se oddával a připravil by si třeba osud svého otce, jenž kdesi v daleké cizině zemřel v žaláři. Kmotrovství jest u jihočeského sedláka vůbec a u Blaťáka zvlášť velká věc, a povinnosti, jež kmotr na sebe bere, váží netoliko jeho, ale i jeho potomstvo. Umírající žena byla kmotřenkou matky Potužákovy; když tento slyšel její stesky a prosby, bylo mu, že jejími ústy k němu mluví zvěčnělá jeho rodička a že by se dopustil těžkého hříchu, kdyby jí nevyhověl. Přislíbil jí tedy, že hocha k sobě vezme, že bude nad ním bdíti, jako by jeho vlastní byl, a že i v budoucnosti o to pečovati bude, aby tento, až doroste a vyspěje v muže, pevně na svých nohou stál a vedle poměrů svých poctivě se uživiti mohl. Věřil, že prostředí, v němž mladá duše žije, a příklady, jež vůkol sebe vidí a které přímo na ni účinkují, vytvářejí její povahu a ji buď otravují nebo k dobrému vedou, a to mnohem lépe nežli kázání a poučování nejlepšími slovy; doufal, uvazuje se ve svůj slib, že jeho dosavadní zkušenost i v příčině Vojty ho nezklame a že najmě jeho syn, jeho Václav, jehož od dětství k poctivosti a zbožnosti vedl, svým příkladem a vlivem mu bude pomáhati, aby z Vojty se stal bezúhonný, hodný člověk a řádný, poctivý čeledín, později podruh, popřípadě i domkář; že by nároky a tužby Vojtovy mohly kdy zalétati výše, nebo že by mohly vybočiti vně tuto uvedeného kruhu, hospodářovi ani ve snách nepřišlo na mysl; jemu zajisté postačilo, že člověku, jehož vzal pod svou střechu v nejlepším úmyslu, bude se dostávati do smrti práce a tudíž i chleba a přístřeší; však jiného údělu očekávati nemohl, i kdyby jeho matka byla zůstala naživě. Naprostého štěstí není na světě, ale každému člověku lze dosíci jistého životního klidu a spojené s tímto spokojenosti, má-li svědomí čisté a zůstane-li zdráv a ku práci schopen, k čemuž ovšem může dopomoci jen Bůh sám. Třeba jen uskromniti se, nebažiti po marnostech a vystříhati se špatné společnosti. Jediná záruka klidu a spokojenosti je v práci; pracovati musí každý a každý ve vykázaném sobě kruhu; kdo má mnoho, má mnoho starostí. V tomto úzkém kruhu pohybovala se životní filosofie Potužákova. Hleděl si svého, kde mohl, tam i pomáhal, o cizí nestál, a tak dle něho i každý jiný jednati a se zachovati měl, měl-li býti pokládán za řádného člověka. V tomto duchu vychovával své děti, dávaje jim příklad a napomínaje je, a jeho žena činila totéž a těmitéž zásadami se řídila. Tento duch, tyto zásady vládly a vládnou, nehledíc k nepatrným výjimkám, v Plástovicích a mezi selským lidem v jižních Čechách vůbec, pokud hmotná bída se mezi ním neuhostila a nezvrátila podmínky jeho existence, a Bůh budiž za to pochválen! Lid tento byl takovým po všechny věky, přes všecky útrapy, jež poroba naň svalila; byl konzervativním, novotám málo přístupným, tvrdým a měkkým zároveň, silným v utrpení, naprosto neoblomným, neúmorným v práci a důvěřoval v Boha, jehož pomoc prose, sám si pomáhal. V těchto jeho vlastnostech byla a jest záruka jeho síly, jeho trvání, záruka existence našeho národa, jehož největším štěstím jest, že právě tento lid jiným nebyl a není. Lid ten mohl zrněni ti pána, když šlechta naše se zvrhla a po právu vepsí byla dána, avšak cizí pán jeho povahu nezvrátil ani nezměnil. Lid ten se nebouří, on se třeba přikrčí, ale jako že pevně tkví a koření ve své půdě, kterou potem svým zalévá a prací svou obdělává, nikomu a ničemu se dosud nepodařilo jej podlomiti, ani staleté porobě. Práci jeho svatou nikdo neujařmí, neboť jeho práce, toť on sám; bez ní by byly vyvráceny podmínky jeho bytí, on pak, vyrván z kořene, zmítal by se bez cíle, bez vůle, nemaje, kde by se zachytil, jako plove po hladině vodní kus rákosu vichřicí ulomeného. On miluje svou půdu, dar Boha samého, jemu svěřený, ze vší síly své, více než sebe sama, více než vlastní děti své, a bude ji tak milovat dotud, dokud jej uživí, byť sebeskromněji... V tomto ovzduší práce, v rodině, jejíž láska, tužby i myšlenky kotvily v půdě, kterou ona i předkové její od nepamětných věků vzdělávali a s níž srostli, bylo nyní žiti Vojtovi, dítku neznámého otce, jenž možná nikdy v půdě netkvěl, synu matky, již osud v mládí od půdy urval a která, když na ní pracovala, přece na výtěžku své práce žádného zájmu neměla; když pak zemřela, náhle, bez předchozí průpravy, octnul se v domě starousedlého sedláka, sedavého až do těch krajností, výrostek, který do té chvíle byl žil životem zcela jiným, poloviční kočovník, který, co uměl běhat, chodíval, kam se mu zachtívalo, nejméně pak do školy, tu a tam sice, musil-li zrovna nebo chtělo-li se mu, při práci vypomáhal, o pravidelné práci však a o právech vlastnictví jen zcela neurčitých pojmů měl, časem po celé dni a noci se potuloval, aniž se vědělo, co dělal a kde se zdržoval.

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky