Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

rodný dům Josef Hlávka, Přeštice

Šumava

kategorie: kultura a památky
podkategorie: pamětihodnosti
lokalita: plzeňsko
GPS: 49°34'15.871"N, 13°19'46.988"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Rodný dům Josefa Hlávky v Přešticích označuje pamětní deska s textem: "Ph. a Tech. Dr. Josef Hlávka. V tomto domě se narodil dne 15.února 1831 slavný syn českého národa, architekt, stavitel a mecenáš, zakladatel České Akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění v Praze a Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových." Jedná se o měšťanský dům č.p. 16, Přeštice. Josef Hlávka (15.února 1831, Přeštice – 11.března 1908, Praha) byl architekt, stavitel a největší český mecenáš. Byl druhorozeným synem nemajetného úředníka rakouského mocnářství a Anny Hlávkové, rozené Stachové. Od r. 1841 studoval 5 let gymnasia v Klatovech, odkud přešel na přípravku pro studia technická v Praze, t. j. na stavovskou reálku o dvou ročnících, připojenou tehdy k polytechnickému ústavu v Praze, na němž pokračoval ve studiích ve školních létech 1847 – 1851, věnuje se oboru stavitelství pozemního. Akademii výtvarných umění tam Hlávka studoval v letech (1851–1854). Studium však bylo drahé a tak si Hlávka přivydělával o prázdninách na stavbách jako zednický učeň u česko-vídeňského stavitele Františka Šebka. Hlávkovou touhou bylo poznat kromě teorie i praxi. Hlávka se seznámil s nejnovějšími proudy v architektuře, které se v té době šířily většinou z Paříže, velikány jako byli August von Siccardsburg, Eduard van der Nüll, Karl Rössner a Friedrich Schmidt. Hlávka získal státní tříleté stipendium na poznávací cestu po Evropě, ale po návratu, v neutěšené situaci po prohrané rakousko-pruské válce, nenašel uplatnění jako architekt, ale jako velmi úspěšný stavitel. Začátky podnikání Hlávkovi velmi usnadnil František Šebek, který Hlávku před jeho cestou zaměstnával jako ředitele své stavební kanceláře. Hlávku si natolik oblíbil, že mu při odchodu do penze odkázal celou svou stavební kancelář. Hlávka si velmi brzy vydobývá pověst solidního stavitele. Na sklonku roku 1860 mu ministerstvo kultury a vyučování zadalo vypracování projektu rezidence řeckokatolického biskupa v Černovicích (dnešní ústřední budova tamní university) v Bukovině (dnes Ukrajina) spolu s arménsko-katolickým kostelem, v roce 1861 vyhrál soutěž na výstavbu Dvorní opery ve Vídni (architekti Opery byli jeho někdejší učitelé August von Siccardsburg, Eduard van der Nüll). Stavět začal na podzim téhož roku. Vrací se i do Prahy, kde v roce 1862 přijal zakázku projektu na novou Zemskou porodnici v Kateřinské ulici v Praze (1863, dodnes fungující s nepřetržitou kontinuitou); zde projekt založil na nejpokrokovějším systému své doby, tj. pavilónovém členění, odůvodněném v té době počínající propagací hygienických hledisek. Vedle velkého kapitálu získal za postavení Dvorní opery osobně od císaře titul stavebního rady a za vlastní architektonický projekt bukovinské biskupské rezidence o velikosti poloviny Versailles obdržel II. cenu na světové výstavě v Paříži v roce 1867. V té době koupil pro svoji ovdovělou maminku zámek v Lužanech u Přeštic, který později sehrál velmi významnou roli v jeho dalším životě. Hlávkova stavební kancelář postavila v letech 1860–1869 142 staveb. Tím se mohla pochlubit jen málokterá firma. Přestože na to měl pan stavební rada lidi, sleduje vždy každou stavbu osobně. K tomu, aby celý tento jmenovaný výčet mohl být postaven, by nestačila jen jeho neuvěřitelná pracovitost. Bez dobře fungující stavební kanceláře by jen těžko uspěl. Základ kanceláře, získaný tak nečekaně a šťastně od Šebka, Hlávka značně zvelebil a rozšířil. Zaměstnával 19 architektů, takže posléze byl schopen, díky takto vybavené kanceláři a své neuvěřitelné pracovitosti, mít neustále rozestavěno a vyprojektováno více než padesát staveb najednou, a to často staveb nijak podřadného významu. V důsledku pracovního vypětí, kterému byl Hlávka vystaven, a namáhavého cestování mezi Vídní, Prahou a Černovcemi na podzim roku 1869 Hlávka zkolaboval a ochrnuly mu obě nohy. Osmatřicetiletý velmi úspěšný muž se ocitl na invalidním vozíku, musel opustit kancelář a odejít do ústraní na zámek v Lužanech, tři kilometry od rodných Přeštic. Kolem roku 1880 se jeho zdravotní stav natolik zlepšil, že mohl opět chodit. O dva roky později zemřela na tuberkulózu Hlávkova první žena Marie. Hlávka se na čas vrátil do Vídně a seznámil se s hudebně velmi nadanou přítelkyní rodiny Antonína Dvořáka Zdeňkou Havelkovou, která se stala jeho druhou ženou. Poté se s ní vrátil do Lužan, kde přestavěl celý zámek do současné podoby inspirované italskou neorenesancí. Antonín Dvořák pro novou kapli zámku zkomponoval pozoruhodné hudební dílo známé jako Lužanská mše. Na zámku se tak Hlávkovi podařilo vytvořit útulné prostředí pro všechny hosty navštěvující Lužany. Jejich počet se vzrůstajícím Hlávkovým věhlasem mecenáše neustále přibýval. Šlo o zvučná jména předních osobností kulturních, vědeckých i politických kruhů. Mecenášský věhlas získal Hlávka svým dokonale promyšleným programem zaměřeným především na kulturu a vzdělanost českého národa. V Lužanech vznikly projekty založení České akademie věd a umění (na jejím založení, které se uskutečnilo díky jeho neúnavnosti a houževnatosti proti vůli panovníka, měla Hlávkova finanční účast rozhodující podíl), stavby studentských kolejí, stavby nové budovy Akademie výtvarných umění a mnohé další. Hlávka hradil první kompletní překlad Shakespearova díla, podporoval Julia Zeyera, Oskara Nedbala a jeho proslulé kvarteto a mnoho dalších. Čtyři roky před smrtí završil Hlávka mecenášské úsilí tím, že ve své poslední vůli 25. ledna 1904 ustanovuje (dětí nemaje) svým univerzálním dědicem nově založené Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových, které podle statutu přiloženého k závěti mělo být ustanoveno ihned, nejdéle však do dvou roků po jeho smrti. Právnicky bylo Nadání tak dokonale vytvořeno, že přežilo jak totalitu nacismu, tak komunismu a do dnešních dnů plní nadace velkou část Hlávkova odkazu. Je to nejstarší nadace s nepřerušenou kontinuitou v České republice. Postavení kolejí bylo reakcí na tíživou situaci chudších studentů, kteří v Praze těžko sháněli bydlení. Na svou dobu byly koleje velmi moderně vybaveny např. vlastní tělocvičnou, pekárnou, kuchyní, kde se vařilo a kde si každý mohl vzít tolik čerstvého chleba, kolik chtěl, čehož často využívali i mimokolejní studenti. Říká se, že Hlávka své vlastní hospodyni odmítl zakoupit nový hrnec, ale vybavil nové koleje moderním a drahým měděným nádobím od Rotta. Někdy také můžeme slyšet pojem „Hlávkovi rytíři“ – studenti totiž směli koleje užívat pod podmínkou, že ovládnou perfektně jeden cizí jazyk a umění šermu (údajně proto, aby se v případě nutnosti mohli bránit Němcům).

odkaz: nenívyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

pamětní deska Josef Hlávka, Přeštice...

batoh
pamětní deska Josef Hlávka, Přeštice
Šumava A-Z: památníky
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Hlávka Josef

batoh
Hlávka Josef
Šumava A-Z: osobnosti
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Dům historie Přešticka

batoh
Dům historie Přešticka
Šumava A-Z: muzea, expozi...
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

památník Jan Jakub Ryba, Přeštice

batoh
památník Jan Jakub Ryba, Přeštice
Šumava A-Z: památníky
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail
pamětní deska Josef Hlávka, Přešti... 0 km
Hlávka Josef 0.01 km
Dům historie Přešticka 0.07 km
památník Jan Jakub Ryba, Přeštice... 0.08 km
pomník obětem nacismu, Přeštice... 0.12 km
Mariánský sloup, Přeštice 0.12 km
Ryba Jakub Jan 0.12 km
SDH Přeštice 0.14 km
památník T. G. Masaryka, Přeštice... 0.14 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Př... 0.15 km
sv. Kilián, Přeštice 0.16 km
kašna se sochou sv. Václava, Přešt... 0.17 km
fara Přeštice 0.17 km
sv. Jan Nepomucký, Přeštice 0.18 km
infocentrum Přeštice 0.19 km
Přeštice 0.19 km
soudní případ Přeštice s The Plast... 0.19 km
pamětní deska osvobození Přeštice... 0.2 km
Preiss Jaroslav JUDr. 0.23 km
Přeštické černostrakaté prase 0.24 km
Přeštická prasata - Jaroslav Podmo... 0.26 km
hrobka Josefa Hlávky 0.4 km
kaple Přeštice 0.44 km
hřbitov Přeštice 0.49 km
Náš venkov - Kristián Přeštický... 0.54 km
nádraží Přeštice 0.68 km
Příchovice 1.18 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Přícho... 1.2 km
pomník padlých WWI i II, Příchovic... 1.22 km
SDH Příchovice 1.24 km
zámek Příchovice 1.34 km
židovský hřbitov Přeštice 1.54 km
lípa pod Ticholovcem 2.08 km
kaple sv. Anny pod Ticholovcem 2.08 km
rozvodna Přeštice 2.11 km
Ticholovec 2.14 km
Skočice u Přeštic 2.6 km
vlaková zastávka Lužany 2.76 km
NS Živé paměti krajin Lužan 2.78 km
pamětní deska Antonín Dvořák, záme... 2.81 km
zámek Lužany 2.81 km
Výprava za českými čerty - Tanec d... 2.81 km
Americké Dopisy 2.81 km
Rašín 2.81 km
Já, Mattoni 2.81 km
kaple Panny Marie, sv. Václava a s... 2.82 km
Lužanská mše - Mecenáš v obnošené ... 2.82 km
Lužanská mše, Antonín Dvořák 2.82 km
Lužanská mše - Musis amicus, Valja... 2.82 km
Lužanská mše - Ars Longa, Valja St... 2.82 km
Lužanská mše - Vita Brevis, Valja ... 2.82 km
Josef Hlávka - Josef Mařatka, záme... 2.83 km
studna v zámecké zahradě, Lužany... 2.84 km
kaple Nejsvětější Trojice, Skočice... 2.84 km
Čert a Káča, Antonín Dvořák 2.86 km
Přírodní památka Lužany 2.87 km
Šílený adventista, Ivan Horný, Boh... 2.9 km
Lužany 2.9 km
Kosovský Jednorovič Bohumil 2.9 km
mlýn Lužany 2.93 km
pomník padlých WWI i II, Kucíny 2.93 km
pamětní deska Josef Kožíšek 2.97 km
Kožíšek Josef 2.98 km
pamětní deska Václav Kalaš 3.03 km
pomník padlých WWI i II, Lužany 3.03 km
koupaliště Kucíny 3.08 km
kaple Kucíny 3.22 km
tisovec Dolní Lukavice 3.39 km
zámecký vodotrysk Dolní Lukavice... 3.48 km
pomník Andre Fercoq, Lužany 3.51 km
Haydnovy hudební slavnosti 3.52 km
Haydn Joseph 3.52 km
symfonie D dur - Lukavická, Joseph... 3.52 km
zámek Dolní Lukavice 3.53 km
pivovar Dolní Lukavice 3.6 km
Lovell Jim James Arthur, Jr. 3.61 km
Dolní Lukavice 3.61 km
busta Joseph Haydn, Dolní Lukavice... 3.61 km
kostel sv. Petra a Pavla, Dolní Lu... 3.65 km
fara Dolní Lukavice 3.67 km
pomník padlých WWI, Dolní Lukavice... 3.71 km
Mlynářova lípa, Dolní Lukavice 3.79 km
vlaková zastávka Přeštice - Zastáv... 3.98 km
Zastávka u Přeštic 4.07 km
hřbitov Dolní Lukavice 4.17 km
kaple Zálesí 4.19 km
židovský hřbitov Dolní Lukavice... 4.23 km
památník umučeným, Dolní Lukavice... 4.24 km
Zálesí 4.27 km
koupaliště Zálesí 4.37 km
mlýn Nezdice 4.39 km
pomník padlých WWI, Nezdice 4.5 km
kostel sv. Prokopa, Nezdice 4.52 km
Horní Lukavice 4.53 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Nezdic... 4.56 km
Vodokrty 4.75 km
kaple Vodokrty 4.83 km
Lišice 5.06 km
kaple Lišice 5.07 km
SDH Lišice 5.08 km
pomník T. G. Masaryka a pomník pad... 5.09 km
mlýn Prokop, Borovy 5.41 km
Borovy 5.45 km
Weinfurt Martin 5.51 km
Borovská lípa 5.63 km
kaple Narození Panny Marie, Borovy... 5.64 km
pomník padlých WWI i II, Dnešice... 5.99 km
Dnešice 6.03 km
kostel sv. Václava, Dnešice 6.06 km
SDH Dnešice 6.07 km
fara Dnešice 6.08 km
Renče 6.12 km
hřbitov Vřeskovice 6.18 km
kostel sv. Jana Křtitele, Vřeskovi... 6.21 km
fara Vřeskovice 6.26 km
hřbitov Dnešice 6.29 km
kaple sv. Anny, Roupov 6.31 km
Vřeskovice 6.4 km
kaple u Vřeskovic 6.45 km
barokní sýpka Roupov 6.45 km
Štíty království českého, Čas hojn... 6.59 km
zřícenina Roupov 6.59 km
Roupov 6.61 km
Roupovský tis 6.63 km
nádraží Chlumčany u Dobřan 6.64 km
hřbitov Přestavlky 6.74 km
SDH Vřeskovice 6.74 km
kaple sv. Huberta, Hájek 6.75 km
kostel sv. Petra a Pavla, Přestavl... 6.76 km
Háje u Řenče 6.77 km
Přestavlky 6.79 km
kaple Roupov 6.86 km
SDH Roupov 6.9 km
zámek Přestavlky 6.92 km
pomník padlých WWI, Vlčí 6.95 km
westernový areál Halter Valley 7.43 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Libáko... 7.55 km
Libákovice 7.55 km
kaple Předenice 7.6 km
SDH Předenice 7.61 km
Předenice 7.62 km
kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova... 8.11 km
mlýn Červené Poříčí 8.17 km
zámek Červené Poříčí 8.19 km
Červené Poříčí 8.24 km
rozhledna Kožich 584 m n. m. 8.24 km
kaple Červené Poříčí 8.34 km
pálení tajných dokumentů StB, lom ... 8.35 km
Otěšice 8.47 km
kaple sv. Vojtěcha, Otěšice 8.52 km
Lhovice 8.69 km
Netunice 8.7 km
studna Prusiny 8.75 km
hřbitov Prusiny 8.76 km
kostel sv. Jakuba Většího, Prusiny... 8.78 km
fara Prusiny 8.82 km
rybník Netunice 8.94 km
SDH Kbel 8.97 km
pomník padlých WWI, Kbel 8.98 km
fara Kbel 8.99 km
SDH Biřkov 9.06 km
kostel Všech svatých, Kbel 9.08 km
návesní rybník, Biřkov 9.12 km
dětské hřiště Biřkov 9.13 km
Biřkov 9.15 km
Deník o jízdě a putování, Václav Š... 9.15 km
Šašek Václav z Bířkova 9.15 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Biřkov... 9.26 km
výstava Bonsai Merklín 9.42 km
zámek Merklín 9.42 km
kostel sv. Mikuláše, Merklín 9.47 km
fara Merklín 9.49 km
pověst o vzniku Čertova břemene 9.49 km
roubenka Letiny 9.52 km
pomník padlých WWI, Letiny 9.54 km
Merklín 9.59 km
SDH Letiny 9.67 km
studna Letiny 9.67 km
Lambl Jan Baptista, prof. dr. tech... 9.69 km
Letiny 9.69 km
nádraží Dobřany 9.69 km
NS Čertovo břemeno 9.69 km
hřbitov Letiny 9.71 km
Nebílovy 9.73 km
Lambl Vilém Dušan 9.74 km
kostel sv. Prokopa, Letiny 9.74 km
fara Letiny 9.77 km
kašna Nebílovy 9.79 km
NS Nebílovy 9.79 km
zámek Nebílovy 9.79 km
pamětní deska František Noha (rumb... 9.81 km
koupaliště Skašov 9.83 km
SDH Nebílovy 9.83 km
pomník padlých WWI, Nebílovy 9.83 km
kaple Nebílovy 9.84 km
Sokolovna Merklín 9.88 km
SDH Skašov 9.89 km
koupaliště Lázně Letiny 9.9 km
Skašov 9.97 km
pomník padlých WWI i II, Skašov 9.99 km
kaple sv. Vintíře, Lázně Letiny... 10.01 km
Malinec 10.02 km
pomník padlých WWI, Malinec 10.02 km
rekreační středisko Letiny 10.05 km
Lázně Letiny 10.1 km
Letinská lípa 10.12 km
skašovská výroba hraček 10.13 km
zámek lázně Letiny 10.16 km
fara Švihov 10.29 km
kostel sv. Václava, Švihov 10.32 km
kaple Panny Marie Sněžné, Skašov... 10.34 km
Skašovská lípa 10.35 km
hřbitov Švihov 10.38 km
kostel sv. Jiljí, Švihov 10.41 km
studna válec Švihov 10.52 km
Tři oříšky pro Popelku 10.53 km
infocentrum Švihov 10.54 km
pamětní deska Antonín Špelda 10.55 km
radnice Švihov 10.55 km
kostel špitální sv. Jana Evangelis... 10.55 km
Švihov 10.55 km
studna polokoule Švihov 10.55 km
pomník padlých WWI i II, Švihov 10.56 km
studna kužel Švihov 10.58 km
židovský hřbitov Švihov 10.58 km
sv. Jan Nepomucký, Švihov 10.6 km
Šiler Josef - Pepa Sršeň 10.61 km
pamětní deska prof. Martin Kolář, ... 10.63 km
NS Švihov 10.64 km
mlýn Švihov 10.67 km
letní kulturní festival České hrad... 10.7 km
kaple Mezihoří 10.71 km
židovský hřbitov Merklín 10.74 km
Šašek a královna 10.75 km
Tři oříšky pro Popelku 10.75 km
Tři životy 10.75 km
hrad Švihov 10.78 km
Výprava za českými čerty - Únos pa... 10.78 km
dětské hřiště Švihov 10.8 km
Tři oříšky pro Popelku 10.81 km
SDH Švihov 10.81 km
pamětní deska František Šperl 10.84 km
stavení Ježovy 11.08 km
koupaliště Měčín 11.12 km
SDH Ježovy 11.13 km
pomník padlých WWI, Újezdec u Křen... 11.17 km
nádraží Švihov 11.19 km
kaple Újezdec u Křenice 11.21 km
bunkr (řopík) 175/60/A-200Z 11.21 km
Újezdec u Křenice 11.21 km
zámek Ptenín 11.23 km
pomník padlých WWI, Ptenín 11.24 km
Ptenín 11.24 km
NS Ptenín - Újezdec 11.24 km
hřbitov Měčín 11.27 km
Tikal Václav 11.29 km
dětské hřiště Ptenín 11.31 km
Zderaz 11.36 km
zámek Ježovy 11.4 km
koně Měčín 11.42 km
pomník padlých WWI, Ježovy 11.43 km
fara Měčín 11.45 km
kaple pro slavnost Božího těla, Mě... 11.46 km
kostel sv. Mikuláše, Měčín 11.48 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Ježovy... 11.48 km
Skašovské hračkářství, Měčín... 11.48 km
Ježovy 11.49 km
radnice Měčín 11.49 km
Měčín 11.5 km
sv. Jan Nepomucký, Měčín 11.52 km
Hora u Ptenína 11.55 km
pomník padlých WWI i II, Měčín... 11.55 km
Třebýcina 11.56 km
návesní rybník, Měčín 11.74 km
SDH Měčín 11.76 km
kaple Smíření, dálniční D5, Šlovic... 11.79 km
Nebílovský Borek 11.9 km
kaple Panny Marie, Křenice 11.95 km
kaple Kámen 11.95 km
kaple sv. Floriána, Měčín 11.96 km
Kámen 11.97 km
pomník padlých WWI, Křenice 12.03 km
Křenice 12.07 km
zřícenina Kokšínský hrádek 12.17 km
Nedanice 12.18 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Nedani... 12.19 km
SDH Nedanice 12.2 km
Stará Úhlava 12.22 km
Nedaničky 12.26 km
vlaková zastávka Dobřany 12.26 km
pomník padlých WWI, Nedaničky 12.29 km
zámek Štěnovice 12.44 km
židovský hřbitov Štěnovice 12.72 km
Lhota u Merklína 12.74 km
hřbitov Chotěšov 12.89 km
dvojnásobná loupežná vražda na čer... 13.01 km
3 sezóny v pekle 13.12 km
Bez domova (Sans famille) 13.13 km
Borgiové 13.13 km
Magické stěstí, videoklip skupiny ... 13.13 km
Muž, který se směje 13.13 km
Žert 13.13 km
D´Artagnan a tři mušketýři 13.13 km
Hodina duchů, klip Lucie Vondráčko... 13.13 km
Česká spojka 13.13 km
Zjevení (Revelations) 13.13 km
Andělská tvář 13.14 km
klášter Chotěšov 13.14 km
fara Chotěšov 13.14 km
Královská aféra 13.16 km
Dobrodružství kriminalistiky - Jed... 13.16 km
kostel Narození Panny Marie, Chotě... 13.17 km
Trnčí 13.23 km
kaple Trnčí 13.23 km
kašna klášter Chotěšov 13.23 km
Chotěšov u Stoda 13.26 km
Hořejší rybník Trnčí 13.29 km
lom Krušec 13.47 km
Chlumská 13.52 km
kaple Chlumská 13.57 km
lipová alej Otín - Předslav 13.67 km
Tyršův dub, Předslav 13.68 km
Palacký František 13.73 km
Měchura Leopold Eugen 13.73 km
zámek Otín 13.73 km
kaple sv. Anny, Otín 13.74 km
Otín 13.74 km
Sokolovna Předslav 13.74 km
kaple Otín 13.75 km
hrob Leopold Eugen Měchura 13.77 km
pomník padlých WWI i II, Malechov... 13.78 km
hřbitov Předslav 13.79 km
pomník padlých WWII, Předslav 13.8 km
Předslav 13.81 km
kostel sv. Jakuba Většího, Předsla... 13.81 km
kaple výklenková Předslav 13.82 km
vlaková zastávka Dehtín 13.82 km
sv. Jan Nepomucký, Předslav 13.83 km
SDH Malechov 13.83 km
SDH Vícenice 13.84 km
Koranda Václav starší 13.85 km
Malechov 13.86 km
dětské hřiště Předslav 14 km
Losiná 14.01 km
Vícenice 14.02 km
SDH Předslav 14.03 km
kaple Vícenice 14.03 km
Dehtín 14.09 km
SDH Dehtín 14.12 km
cihelna Malechov 14.13 km
radobyčický úkryt paraskupiny Anth... 14.16 km
rybník Předslav 14.17 km
U Zeleného Háje 14.38 km
radnice Zbůch 14.38 km
Zbůch 14.41 km
SDH Zbůch 14.42 km
kaple sv. Josefa, Zbůch 14.43 km
Nový rybník u Točníka 14.43 km
pomník národní svobody, Měcholupy... 14.61 km
Sad národní svobody, Měcholupy 14.63 km
mlýn Radobyčice 14.64 km
rybník Horní Rokos, Měcholupy 14.64 km
SDH Měcholupy 14.69 km
Měcholupy 14.7 km
sýpka Měcholupy 14.7 km
zámek Měcholupy 14.73 km
kaple sv. Apoleny, Měcholupy 14.75 km
SDH Petrovice u Měčína 14.75 km
pomník padlých WWI, Petrovice u Mě... 14.77 km
brány statků Petrovice u Měčína... 14.8 km
pomník padlých WWII, Nezbavětice... 14.8 km
hřbitov Nezbavětice 14.8 km
kaple hřbitovní Nezbavětice 14.81 km
Čvančara Jaroslav 14.81 km
Vesnický rybník, Měcholupy 14.83 km
návesní rybník, Petrovice u Měčína... 14.84 km
kaple sv. Vojtěcha, Petrovice u Mě... 14.85 km
Petrovice u Měčína 14.85 km
pomník padlých WWI, Žinkovy 14.96 km
pamětní deska Jan Šilingr 14.96 km
hřbitov Žinkovy 14.96 km
hřbitov Dolany 15.02 km
Makalovy 15.04 km
kaple výklenková Makalovy 15.05 km
kaple Točník 15.11 km
Pozorka u Měčína 15.13 km
pamětní deska genmjr. ing. Emanuel... 15.13 km
Žinkovy 15.14 km
infocentrum Žinkovy 15.14 km
kaple Žinkovy 15.15 km
kostel sv. Václava, Žinkovy 15.18 km
koupaliště Petrovice u Měčína 15.2 km
sloup Immaculata, Žinkovy 15.22 km
Točník 15.26 km
SDH Točník 15.3 km
koupaliště Dolany 15.3 km
mlýn Žinkovy 15.3 km
Holubí hlava 15.37 km
tvrz Dolany 15.39 km
Dolany u Klatov 15.4 km
SDH Dolany 15.4 km
pomník padlých WWI, Dolany 15.41 km
sv. Jan Nepomucký, Dolany 15.41 km
fara Dolany 15.41 km
kostel sv. Petra a Pavla, Dolany 15.43 km
studna jižní, Radyně 15.62 km
studna pod věží, Radyně 15.63 km
Štíty království českého, Můj hrad... 15.64 km
hrad Radyně 15.64 km
kaple Petrovičky 15.65 km
Sokolovna Chudenice 15.69 km
SDH Petrovičky 15.71 km
Mariánský dům Chudenice 15.72 km
Nový rybník, Petrovičky 15.74 km
návesní rybník dolní Chudenice 15.78 km
Slánský Rudolf 15.79 km
Petrovičky 15.79 km
rybník Labuť 15.81 km
vlaková zastávka Točník 15.83 km
pamětní deska Hany Benešové, Žinko... 15.85 km
lipová alej Žinkovy 15.93 km
Dětský svět lvíček, Plzeň 15.97 km
zámecká lípa Chudenice 15.98 km
pamětní deska Jaroslav Kvapil 16 km
Újezdec u Bolešin 16.01 km
Starý Czerninský zámek, Chudenice... 16.02 km
muzeum Josefa Dobrovského, Chudeni... 16.02 km
Čepinec 16.04 km
Dvorský rybník Žinkovy 16.04 km
sochy sv. Jana a sv. Pavla, Chuden... 16.06 km
Čermná u Staňkova 16.07 km
Dětský koutek, Olympia Plzeň 16.07 km
pivovar hraběcí Chudenice 16.09 km
kostel sv. Jana Křtitele, Chudenic... 16.1 km
Partoltice 16.11 km
Kvapil Jaroslav 16.11 km
kaple Čermná u Staňkova 16.12 km
kaple Partoltice 16.13 km
Dolanský mlýn 16.13 km
fara Chudenice 16.13 km
roubenka Štěpánovice 16.14 km
památník Antonín Švehla, Újezdec... 16.16 km
SDH Partoltice 16.16 km
Chudenice 16.17 km
pomník padlých WWI i II, Chudenice... 16.17 km
hřbitov Štěpánovice 16.19 km
Otčina - Fatherland 16.19 km
zámek Žinkovy 16.19 km
Pramen života - Der Lebensborn 16.19 km
Neberte nám princeznu 16.19 km
Jestřáb kontra hrdlička 16.19 km
kostel sv. Mikuláše, Štěpánovice... 16.19 km
Štěpánovice 16.2 km
pamětní deska Second Dragoons, Žin... 16.2 km
zámecká studna Žinkovy 16.2 km
Balkovy 16.22 km
Roubal Jan, prof. 16.22 km
tvrz Štepánovice 16.23 km
Sekrýt 16.26 km
hřbitov Doudlevce 16.26 km
Potštejn u Žinkov 16.28 km
rybníček Štěpánovice 16.31 km
Třebíšovský rybník 16.32 km
skála Ostrá Hůrka, Plzeň 16.33 km
SDH Štěpánovice 16.33 km
kruhový dům Štěpánovice 16.38 km
Žinkovský rybník 16.42 km
Trebíšov 16.42 km
SDH Chudenice 16.42 km
kaple na okraji Ostřetice 16.44 km
Chudenická lípa 16.45 km
hřbitov Němčice 16.49 km
kaple Jana Křtitele, Němčice 16.51 km
Ostřetice 16.55 km
SDH Ostřetice 16.55 km
kaple Ostřetice 16.57 km
fara Němčice 16.57 km
dětské hřiště Ostřetice 16.61 km
vlaková zastávka Šťáhlavy 16.62 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ně... 16.64 km
Zichov 16.67 km
tvrz Němčice 16.68 km
SDH Němčice 16.69 km
Chaloupky 16.78 km
Radochovy 16.87 km
pomník padlých WWII, Chaloupky 16.88 km
koupaliště Slatina u Klatov 16.91 km
Hruška Luboš, plk. 16.95 km
Památník obětem zla 16.95 km
letiště Klatovy 17 km
mlýn Malá Strana 17.02 km
Borský park 17.02 km
Malá Strana 17.03 km
Kácha Miroslav, generálmajor 17.05 km
Rašín Alois 17.05 km
Neumann Stanislav Kostka 17.05 km
Janoušek Karel, armádní generál, m... 17.05 km
Wonka Pavel 17.05 km
Jáchymov, Josef Haslinger 17.05 km
Zahrádka František 17.05 km
Dominik Jaroslav, kardinál Duka OP... 17.05 km
věznice Plzeň Bory 17.05 km
Cibulka Petr 17.05 km
Píka Heliodor, generál 17.05 km
Toussaint Rudolf 17.05 km
Havel Václav 17.05 km
Modrý Bohumil, Ing. 17.05 km
Dienstbier Jiří 17.05 km
Krvavá léta - Ženský nacistický lá... 17.11 km
Šťáhlavy 17.11 km
řeka Úhlava 17.12 km
pomník padlých WWI i II, Šťáhlavy... 17.13 km
pamětní deska osvobození Šťáhlavy... 17.14 km
mlýn Podhora 17.14 km
zámek Šťáhlavy 17.16 km
kostel sv. Vojtěcha, Šťáhlavy 17.17 km
vlaková zastávka Plzeň - Doudlevce... 17.18 km
Vojovice 17.21 km
kaple Vojovice 17.21 km
Slatina u Klatov 17.23 km
tvrz Svrčovec 17.23 km
lom Svrčovec 17.23 km
pomník padlých WWI, Vojovice 17.24 km
Štáhlavice 17.24 km
SDH Svrčovec 17.27 km
Domažličky 17.28 km
kaple sv. Wolfganga, Chudenice 17.29 km
zemědělská usedlost, Slatina u Kla... 17.29 km
Bolfánek, vrch Žďár 583 m n.m. 17.3 km
Americká zahrada Chudenice 17.32 km
Svrčovec 17.35 km
douglaska tisolistá Americká zahra... 17.35 km
pomník padlých WWI i II, Svrčovec... 17.35 km
Palackého skála 17.37 km
kaple sv. Anny, Svrčovec 17.37 km
Nový rybník, Němčice u Předslavi... 17.39 km
roubenka Svrčovec 17.39 km
Řakom 17.41 km
Starý Plzenec 17.42 km
pomník padlých WWI i II, Starý Plz... 17.44 km
památník Nakloněný obelisk, Dubeč... 17.44 km
kostel sv. Jana Křtitele, Starý Pl... 17.45 km
zámek Lázeň, Chudenice 17.45 km
Vrásky z lásky 17.45 km
NS kolem Starého Plzence 17.46 km
NS Stará Plzeň a kupci 17.46 km
radnice Starý Plzenec 17.46 km
Mariánský sloup, Starý Plzenec 17.46 km
pomník padlých WWII, Plzeň Bory 17.48 km
rybník Lotrov 17.55 km
Rusalka, Jaroslav Kvapil 17.6 km
Bohemia Sekt Centrum 17.74 km
Nový rybník, Nepomuk 17.78 km
kostel Narození Panny Marie, Starý... 17.79 km
fara Starý Plzenec 17.79 km
dub v Lučici 17.87 km
hřbitov Starý Plzenec 17.89 km
rybník Lučice 17.91 km
Lopatský rybník, Kozel 17.96 km
SDH Lučice 17.96 km
památník Květnového povstání 1945,... 17.96 km
památník měření Evropy 1867, Doubr... 17.97 km
nádraží Vejprnice 17.97 km
Drnový potok 17.98 km
Lučice 17.98 km
pomník padlých WWI i II, náměstí M... 17.99 km
Doubrava 727 m n. m. 17.99 km
pomník obětem WWII a letcům RAF, n... 18.01 km
dětské hřiště Vejprnice 18.01 km
SDH Vejprnice 18.03 km
rotunda sv. Petra a Pavla, Starý P... 18.05 km
průzkumné pracoviště ČSLA, Doubrav... 18.06 km
kaple Bolešiny 18.08 km
lom Koterov 18.08 km
SDH Bolešiny 18.08 km
kaple nad Chocomyšlí 18.08 km
kaple sv. Vojtecha, Vejprnice 18.09 km
Bolešiny 18.1 km
Vejprnice 18.1 km
Husník Jakub 18.1 km
pomník padlých WWI, Vejprnice 18.1 km
památník osovobození Vejprnice 18.11 km
hřbitov Staňkov 18.11 km
kaple hřbitovní sv. Antonína Paduá... 18.13 km
hřbitov Skvrňany, Plzeň 18.13 km
pamětní deska Antonie a Jan Bejblo... 18.14 km
kašna zámek Kozel 18.15 km
fara Vejprnice 18.16 km
krytá lávka Vejprnice 18.16 km
kostel sv. Vojtěcha, Vejprnice 18.16 km
zámek Kozel 18.2 km
zřícenina kostela sv. Vavřince, St... 18.21 km
PP Černá stráň 18.24 km
hradiště Hůrka, Starý Plzenec 18.26 km
Pihovice 18.33 km
zřícenina kostela sv. Kříže, Starý... 18.36 km
SDH Zbyslav 18.38 km
stavení Chocomyšl 18.42 km
roubenka Chocomyšl 18.43 km
Chudenická bažantnice 18.44 km
sv. Jan Nepomucký, Chocomyšl 18.44 km
Chocomyšl 18.44 km
Zbyslav 18.46 km
pomník padlých WWI, Chocomyšl 18.49 km
hřbitov Vejprnice 18.49 km
SDH Chocomyšl 18.51 km
pomník padlých WWI i II, Staňkov... 18.52 km
Chocomyšlský rybník 18.55 km
dětské hřiště v Chocomyšl 18.57 km
muzeum řemesel Koloveč 18.6 km
pomník padlých WWI, Slavošovice 18.63 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Slavoš... 18.63 km
zámek Chocomyšl 18.65 km
pamětní deska rodina Hrdličkova a ... 18.66 km
mohylové pohřebiště Hůrka 18.67 km
kostel sv. Jakuba Většího, Staňkov... 18.68 km
SDH Slavošovice 18.69 km
Šumavský Josef Franta 18.71 km
Josef Franta Šumavský, Miloslav Ka... 18.71 km
Pohádka o krásné zemance, Josef Fr... 18.71 km
vlaková zastávka Plzeň 18.72 km
Slavošovice 18.72 km
vyhlídka Hůrka 18.72 km
Tajemství železnic - Vlakem za žel... 18.73 km
Myslovice 18.74 km
Staňkov 18.77 km
SDH Myslovice 18.78 km
kaple Myslovice 18.79 km
křížová cesta Křesťanský vršek, Kl... 18.79 km
kaple Kroměždice 18.8 km
památník Suchý důl 18.82 km
pomník padlých WWI, Kroměždice 18.83 km
Kroměždice 18.84 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Plzeň... 18.85 km
roubenka Kroměždice 18.87 km
rybník Kroměždice 18.91 km
krematorium Klatovy 18.91 km
Farní sbor Českobratrské církve ev... 18.94 km
židovský hřbitov Klatovy 18.94 km
Kreativní zóna DEPO2015 18.96 km
pamětní deska padlých US Army, Kla... 18.96 km
hrob Otakara Vočadla 18.98 km
kaple hřbitovní Klatovy 18.99 km
hrob Prof. MUDr. Karla Pawlíka 18.99 km
dětské hřiště pod nemocnicí, Klato... 18.99 km
Techmania Science Center 19 km
nádraží Plzeň Jižní předměstí... 19.01 km
studánka Klatovka, Klatovy 19.01 km
most Ivana Magora Jirouse 19.01 km
hřbitov Klatovy 19.01 km
kostel sv. Michala, Klatovy 19.03 km
Entropa - David Černý, Techmania 19.04 km
pomník padlých WWI, Klatovy 19.05 km
bytový dům "aeroplán&... 19.09 km
dub u Drnového potoka, Klatovy 19.09 km
pomník padlých WWI i II, Klatovy 19.09 km
hrob Bohumila Jednoroviče Kosovské... 19.09 km
les Husín 19.11 km
kostel sv. Mikuláše, Plzeň 19.13 km
budova soudu Klatovy 19.16 km
Bezpravovice 19.16 km
socha Spravedlnost, Klatovy 19.19 km
památník umučeným, Klatovy 19.19 km
Fifka Gustav 19.2 km
Mikulášský hřbitov Plzeň 19.21 km
první protikomunistická demonstrac... 19.21 km
Hlavatý Josef 19.21 km
památník národního osvobození se s... 19.21 km
pamětní deska Karel Klostermann, P... 19.21 km
Božkov 19.22 km
bombardování nádraží Klatovy 19.23 km
Rašínův dům, Plzeň 19.23 km
kraj Plzeňský 19.23 km
kaple Božkov 19.23 km
kostel Československé církve husit... 19.25 km
Škoda Plzeň 19.28 km
koupaliště Klatovy 19.29 km
nádraží Klatovy 19.3 km
pomník obětí bombardování nádraží ... 19.3 km
sv. Jan Nepomucký, Klatovy 19.31 km
textilní továrna J.J.Bruml, Klatov... 19.31 km
kaple U Ježíška, Plzeň 19.33 km
mlýn na Úhlavě, Tajanov 19.33 km
bazén Klatovy 19.35 km
kaple Panny Marie na Stráni, Čínov... 19.35 km
kostel sv. Markéty, Klášter 19.36 km
sv. Jan Nepomucký, Tajanov 19.37 km
Sál Království - Svědkové Jehovovi... 19.37 km
cykloinfocentrum Klatovy 19.38 km
pomník Mistra Jana Husa, Klášter... 19.39 km
tvrz Únějovice 19.39 km
Cirkus Klatovy - dětské indoorové ... 19.39 km
pomník padlých WWI, Klášter 19.4 km
hřbitov Poleň 19.4 km
Fiala Václav 19.41 km
kaple sv. Salvátora, Poleň 19.41 km
dětské hřiště Tajanov 19.42 km
pamětní deska rodina Kučerova, Plz... 19.43 km
hřbitov Neurazy 19.43 km
Klášter 19.43 km
pamětní střepina bombardování Klat... 19.46 km
pomník padlých WWI, Únějovice 19.47 km
pomník padlých WWI, Poleň 19.48 km
památník Díky, Ameriko!, Plzeň 19.48 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Únějov... 19.49 km
Únějovice 19.49 km
kaple Zjevení Panny Marie, Klatovy... 19.49 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Tajano... 19.49 km
Poleň 19.49 km
Klášterský rybník 19.49 km
zřícenina kostela sv. Markéty, Pol... 19.49 km
vila Hermíny a Emila Škodových, Pl... 19.49 km
Historic Vltava Rallye 19.49 km
Mogul Šumava Rallye Klatovy 19.49 km
kasárna u tanku, Klatovy 19.5 km
Ďurinda Maťo 19.5 km
kostel sv. Martina s dřevěnu zvoni... 19.5 km
pamětní deska Th.Dr. Jan Sedlák 19.5 km
Tajanov 19.51 km
pamětní deska Karel Hostaš 19.51 km
Wilsonův most, Radbuza, Plzeň 19.51 km
lípa Poleň 19.51 km
mlýn Klášter 19.51 km
SDH Tajanov 19.52 km
tajemný obraz z kostela Všech svat... 19.52 km
kostel Všech Svatých, Poleň 19.52 km
infocentrum Bavorský les - Šumava... 19.53 km
Pastýřova hruška Únějovice 19.53 km
Vítr v kapse 19.54 km
pamětní deska Lubor Niederle 19.54 km
fontána pěší zóna, Klatovy 19.54 km
fara Poleň 19.55 km
pomník obětem holocaustu, Klatovec... 19.55 km
Domov pokojného stáří Naší Paní, K... 19.56 km
synagoga (stará) Plzeň 19.57 km
pamětní deska Kateřina Smetanová... 19.57 km
studna před klášterem, Klatovy 19.58 km
synagoga Klatovy 19.58 km
kostel Sboru Karla Farského, Plzeň... 19.59 km
dětské hřiště Klášter 19.59 km
Milfort Martin 19.6 km
sloup Antonine Padvanski, Klatovy 19.61 km
nádraží hlavní Plzeň 19.61 km
Arcibiskupský dům Klatovy 19.62 km
památník pozemních jednotek na záp... 19.62 km
SDH Neurazy 19.62 km
památník 16. obrněné divize US arm... 19.62 km
socha J.K.Tyla, Plzeň 19.63 km
fara Klatovy 19.63 km
sv. Jan Nepomucký u Drnového potok... 19.64 km
pamětní deska Ludevít Procházka... 19.64 km
Copak je to za vojáka 19.64 km
divadlo J. K. Tyla, Plzeň 19.64 km
Větrovec Josef 19.64 km
pamětní deska Bohumil Polan 19.64 km
Polan Bohumil 19.64 km
Západočeské muzeum v Plzni 19.65 km
kostel Narození Panny Marie, Klato... 19.65 km
VÚ Poleň 19.67 km
SDH Poleň 19.67 km
javor pod Zelenou Horou 19.68 km
pamětní deska Josef Klička 19.68 km
Bílá věž, Klatovy 19.68 km
Formánek Eduard 19.68 km
Pawlík Karel, MUDr. 19.68 km
Vočadlo Otakar 19.68 km
pamětní deska Otakar Vočadlo 19.68 km
pamětní deska Leopold Eugen Měchur... 19.68 km
památník obětem komunismu, Klatovy... 19.69 km
Klatovy 19.69 km
Suchý Jiří 19.69 km
Šesták Antonín, páter 19.69 km
Amerling Karel Slavoj MUDr. 19.69 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 19.69 km
Belfín František 19.69 km
Wiendl František 19.69 km
Kočičková Ester 19.69 km
Landovský Pavel 19.69 km
Cyklotoulky - Klatovy 19.69 km
pamětní deska Eduard Formánek 19.69 km
Policie Modrava 19.7 km
Jak ukrást Dagmaru 19.71 km
Sokolovna Klatovy 19.72 km
sousoší Spejbla a Hurvínka, Plzeň... 19.72 km
barokní lékárna U Bílého jednorožc... 19.72 km
galerie U bílého jednorožce Klatov... 19.72 km
Toulavá kamera ČT - barokní lékárn... 19.72 km
Neurazy 19.73 km
Burian Vlasta 19.74 km
folklórní festival Klatovy 19.74 km
Klička Josef 19.74 km
kašna Klatovy 19.74 km
AccuWeather - Klatovy 19.74 km
zahrada Miroslava Horníčka 19.74 km
lidová architektura Neurazy 19.74 km
pomník generála George Pattona, Pl... 19.74 km
Katakomby Klatovy 19.76 km
Sázka na třináctku 19.76 km
skatepark Klatovy 19.77 km
Kramerius Václav Matěj 19.77 km
Vlachův dům, Klatovy 19.77 km
kostel Neposk. početí P. Marie a s... 19.77 km
BMX dráha Klatovy 19.77 km
pamětní deska JUDr. A. rytíř Randa... 19.77 km
synagoga (velká) Plzeň 19.78 km
kaple Pušperk 19.78 km
muzeum loutek Plzeň 19.78 km
pamětní deska Jaroslav Vrchlický... 19.78 km
pamětní deska MUDr. Bohumil Prusík... 19.78 km
Vrba Karel PhDr. 19.78 km
Vrchlický Jaroslav 19.78 km
Červánky mého mládí, Karel Kloster... 19.78 km
Halíř Jan 19.78 km
Guth-Jarkovský Jiří Stanislav 19.78 km
Talich Václav 19.78 km
prampouch, Klatovy 19.79 km
pamětní deska Čs. obrněné brigády,... 19.79 km
oslavy osvobození Klatovy 19.79 km
pamětní deska okupace Klatov 19.79 km
pamětní deska osvobození Klatov 19.79 km
pamětní deska osvobození ČSR, Klat... 19.79 km
Šumná města - Klatovy 19.79 km
Zvonice pro Čínov - Václav Fiala, ... 19.79 km
pamětní deska Marie Uchytilová 19.8 km
radnice Klatovy 19.8 km
kostel sv. Vavřince a dominikánský... 19.8 km
Černá věž, Klatovy 19.8 km
Balbín Bohuslav 19.8 km
jezuitská kolej, Klatovy 19.8 km
kasárna pod Černou věží, Klatovy... 19.8 km
infocentrum Klatovy 19.81 km
okrouhlice Klatovy 19.81 km
Šmilovský Alois Vojtěch 19.82 km
Čínov 19.82 km
Tři chlapi na cestách 19.82 km
vila A. Salzmanna s ordinací 19.84 km
Beran Josef, Msgre. ThDr. 19.84 km
pamětní deska J. Vančura 19.84 km
Jirásek Alois 19.84 km
NS Klatovský vycházkový okruh 19.84 km
Červený barokní most, Nepomuk 19.84 km
Krejčí Jan Dr. 19.85 km
památník Dr. Jan Krejčí 19.85 km
Discopříběh 19.85 km
vlastivědné muzeum Dr. Hostaše, Kl... 19.86 km
pamětní deska MUDr. Alois Mašek 19.86 km
Slavnosti svobody, Plzeň 19.87 km
Roučka Zdeněk 19.88 km
Preissová Jana 19.88 km
Jančařík Michal 19.88 km
Plzeň 19.88 km
Květy na bunkru, Jindra Nezbedová... 19.88 km
Stárek František Čuňas 19.88 km
Na cestě po Plzeňsku 19.88 km
Zikmund Miroslav 19.88 km
Na cestě po Plzeňské pahorkatině... 19.88 km
Hofrichter Jaroslav, plk. letec 31... 19.88 km
Štandera Miroslav, brigádní generá... 19.88 km
V jedné řadě, Jindra Nezbedová 19.88 km
Lindauer Gottfried 19.88 km
Platzer Ignác František 19.88 km
Chovanec Milan 19.88 km
Barták Bedřich 19.88 km
Kniha v barvě krve, Ladislav Kudrn... 19.88 km
památník Pod Valy 19.89 km
rodný dům Karla Boleslava Štorcha,... 19.89 km
pamětní deska Karel Boleslav Štorc... 19.89 km
Vejprnický potok 19.89 km
Vítkovice 19.9 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ze... 19.9 km
Švandrlík Miloslav 19.91 km
zřícenina Pušperk 19.91 km
zlaté poklady na hradě Pušperk 19.91 km
studna pod Valy, Klatovy 19.91 km
katedrála sv. Bartoloměje, Plzeň... 19.91 km
SDH Tupadly 19.91 km
PASK - pavilon skla LÖTZ, Klatovy 19.91 km
Tupadly 19.92 km
HZS Plzeňského kraje - Územní odbo... 19.93 km
Plzeňská diecéze 19.93 km
Modrý tygr 19.95 km
Zamotané švihadlo - Václav Fiala, ... 19.95 km
dílna Vrchlického sady - Václav Fi... 19.95 km
bruslení Klatovy 19.95 km
Masné krámy, Plzeň 19.95 km
Co nám zbořili, Václav Fiala 19.96 km
morový sloup, Plzeň 19.96 km
Obytce 19.97 km
zámek Zelená Hora 19.98 km
prohlídka pivovaru Plzeňský Prazdr... 19.98 km
Černí baroni 19.98 km
Černí baroni, Miloslav Švandrlík... 19.98 km
infocentrum Plzeň 19.98 km
pomník padlých WWI, Obytce 19.99 km
pamětní deska Jan Sladký - Kozina... 19.99 km
ubytování v okolí

hotel 6010, Jiřičná

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: hotel ***
Šumava: sušicko
šumavská obec: Jiřičná

ubytování s kapacitou: 40
cena ubytování: od 330 Kč detail

penzion 3002, Hamry

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chata
Šumava: špičácko
šumavská obec: Hamry

ubytování s kapacitou: 30
cena ubytování: od 390 Kč detail
akce v okolí

  • Filtrovat podle data:

     datum od
     Select

     datum do
     Select

firmy v okolí
Bankomat Poštovní spořitelna 0.02 km
Bankomat Komerční banka 0.09 km
Bankomat Česká spořitelna 0.23 km
Bankomat GE Money Bank 0.32 km
Bankomat ČSOB 0.39 km
čerpací stanice Benzina, Přeštice... 0.82 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 1.19 km
Západočeské konz. družstvo Lužany... 2.87 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 4.12 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 4.49 km
Konzum Nezdice u Přeštic 4.52 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 5 km
Západočeské konz. družstvo Dnešice... 6.04 km
Západočeské konz. družstvo Řenče... 6.21 km
Konzum Vřeskovice 6.43 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Borovy... 6.52 km
Bankomat Komerční banka 6.54 km
Západočeské konz. družstvo Chlumča... 6.54 km
Západočeské konz. družstvo Roupov... 6.73 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 7.68 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 8.48 km
čerpací stanice EuroOil, Merklín... 9.33 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 9.6 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 9.62 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 9.62 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany... 9.65 km
Bankomat Komerční banka 9.69 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 9.72 km
Bankomat GE Money Bank 9.73 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 9.75 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 9.82 km
Konzum Dobřany 9.82 km
Bankomat Česká spořitelna 9.83 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 9.97 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 9.99 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 10.13 km
Konzum Švihov 10.51 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 11 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 11.19 km
Konzum Měčín 11.44 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 11.45 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 11.55 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 11.73 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 11.93 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 12.36 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 12.37 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 12.48 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 12.64 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 12.93 km
Západočeské konz. družstvo Chválen... 13.28 km
Západočeské konz. družstvo Chotěšo... 13.34 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 13.5 km
Konzum Předslav 13.86 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 13.98 km
Bankomat Komerční banka 14.18 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 14.18 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 14.18 km
čerpací stanice Benzina, Stod 14.19 km
Bankomat Česká spořitelna 14.2 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 14.37 km
Západočeské konz. družstvo Nězvěst... 14.49 km
čerpací stanice Benzina, Blovice 14.98 km
Bankomat Česká spořitelna 15.22 km
Bankomat Komerční banka 15.22 km
čerpací stanice Benzina, Nezvěstic... 15.36 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ne... 15.73 km
Západočeské konz. družstvo Měcholu... 15.78 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 15.84 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 15.84 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 15.85 km
Konzum Chudenice 16.13 km
Konzum Čermná u Staňkova 16.17 km
Bankomat ČSOB 16.44 km
Bankomat Poštovní spořitelna 16.44 km
čerpací stanice PAP OIL, Vejprnice... 16.53 km
Západočeské konz. družstvo Hradec... 16.54 km
Konzum Hlohovčice 16.56 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 16.6 km
Konzum Srbice 16.64 km
Bankomat Česká spořitelna 16.74 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 16.81 km
Bankomat Komerční banka 16.82 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 16.89 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 16.9 km
čerpací stanice EuroOil, Holýšov... 17.01 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Bo... 17.01 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 17.05 km
Bankomat ČSOB 17.16 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17.17 km
Bankomat Česká spořitelna 17.2 km
Bankomat GE Money Bank 17.2 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 17.24 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 17.25 km
Bankomat Česká spořitelna 17.27 km
Bankomat Fio banka 17.38 km
Bankomat GE Money Bank 17.38 km
Bankomat GE Money Bank 17.41 km
Bankomat Česká spořitelna 17.46 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17.53 km
Bankomat ČSOB 17.53 km
Bankomat Česká spořitelna 17.55 km
Bankomat Komerční banka 17.59 km
Bankomat ČSOB 17.61 km
Bankomat Česká spořitelna 17.62 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17.62 km
McDonalds, OC Borská pole, Plzeň 17.66 km
čerpací stanice PAP OIL, Starý Plz... 17.67 km
Bankomat Komerční banka 17.67 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17.68 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Dou... 17.71 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 17.73 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Edva... 17.77 km
Bankomat GE Money Bank 17.78 km
Západočeské konz. družstvo Starý P... 17.81 km
Bankomat UniCredit Bank 17.81 km
Bankomat ČSOB 17.84 km
Bankomat Komerční banka 18.03 km
Bankomat Česká spořitelna 18.05 km
Bankomat Česká spořitelna 18.11 km
Konzum Bolešiny 18.13 km
Bankomat GE Money Bank 18.13 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, Nadj... 18.24 km
čerpací stanice Benzina, Klatovy 18.28 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Domažl... 18.31 km
čerpací stanice EuroOil, Koloveč... 18.35 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Vých... 18.35 km
Bankomat ČSOB 18.38 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18.38 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 18.45 km
Konzum Chocomyšl 18.46 km
Jednota Nýřany 18.64 km
Bankomat Komerční banka 18.67 km
Konzum Staňkov 18.68 km
Bankomat Česká spořitelna 18.78 km
Konzum Staňkov 18.85 km
Konzum Hlohová 18.85 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 18.87 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 19.01 km
Bankomat Česká spořitelna 19.19 km
Bankomat Česká spořitelna 19.23 km
Bankomat Poštovní spořitelna 19.29 km
Bankomat ČSOB 19.31 km
Bankomat GE Money Bank 19.44 km
McDonalds, Mrakodrap, Plzeň 19.47 km
Konzum Klatovy 19.48 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 19.48 km
Bankomat ČSOB 19.6 km
Bankomat Poštovní spořitelna 19.63 km
Bankomat Česká spořitelna 19.67 km
Bankomat Poštovní spořitelna 19.67 km
Bankomat Česká spořitelna 19.67 km
Bankomat ČSOB 19.68 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 19.7 km
Bankomat UniCredit Bank 19.7 km
Bankomat Komerční banka 19.71 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Jižn... 19.8 km
Bankomat Poštovní spořitelna 19.81 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 19.89 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 19.9 km
Bankomat Komerční banka 19.95 km
Bankomat Česká spořitelna 19.96 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, U Praz... 19.98 km
Bankomat Poštovní spořitelna 19.99 km
Bankomat ČSOB 20 km

mohlo by Vás zajímat

plzeňský úkryt paraskupiny Anthropoid

batoh
plzeňský úkryt paraskupiny Anthropoid
Šumava A-Z: pamětihodnost...
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

radobyčický úkryt paraskupiny Anthropoid...

batoh
radobyčický úkryt paraskupiny Anthropoid
Šumava A-Z: pamětihodnost...
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Díky nehostinnosti nejsou dějiny Šumavy tak bohaté jako dějiny podhůří a jiných částí země. Na Šumavě se usazovali pouze pastevci. První osídlení připomíná latenské hradiště Obří hrad z druhé poloviny prvního tisíciletí. Slované pronikají do Pošumaví v 6. - 10. století. V centralizačním procesu se Slované dostávají ke kmeni Zličanů. Kolonizace Šumavy souvisí především s rozvojem obchodu, kdy byly krajinou klestěny obchodní stezky. Z osad u těchto stezek postupně vznikaly střediska a poté i královská města. 14. století přineslo rozmach hornictví - okolo dolů na zlato a stříbro vznikají hornická města. V 16. století zajišťuje hornictví a obchod na Zlaté stezce blahobyt řadě měst v oblasti. V 17. a 18. století jsou kolonizována stále vyšší místa. Díky výrobě skla a těžbě dřeva osidlují lidé šumavské lesy. Nerozvinutý průmysl v 19. století způsobil značný odliv obyvatelstva. Průmyslovými středisky byly v té době pouze Strakonice, Klatovy a Sušice. Po druhé světové válce a v období studené války byly rozsáhlí části Šumavy a Českého lesa součástí hraničního pásma. Toto území bylo v podstatě nepřístupné a za oběť tehdy padlo množství pohraničních vesnic. Počátky turistiky v oblasti sahají již do 2. poloviny 19. století. Klub Českých turistů postavil na počátku 20. století několik chat a rozhleden. To vše ale patří k minulosti, dnes můžete Šumavu poznávat na kole, pěšky, autem, vlakem, cyklobusem. Šumava je ideálním místem pro sport, rekreaci, regeneraci, odpočinek, romantické a ozdravné pobyty pro rodiny s dětmi, pro rodiny se psem, sportovce, lyžaře, běžkaře, cyklisty, pěší turisty. Ubytovat se můžete v široké škále zařízení za příznivé ceny. Dnes nejde jen o horské chaty a chalupy, ale o farmy, rodinné penziony, apartmány, hotely až po hotelové komplexy. Oblíbené jsou zejména penziony. Šumava nabízí v zimě poměrně stabilní sněhové podmínky pro běžecké lyžování (Bílá stopa), sjezdové lyžování (ski-areály např. Lipno Kramolín, Špičák, Železná Ruda, Zadov - Churáňov, bavorský Mitterdorf - Philippsreut nebo Velký Javor, či rakouský Sternstein a Hochficht) o čemž se můžete přesvědčit prostřednictvím netu pomocí webových kamer. K dispozici jsou Vám i menší poklidná lyžařská střediska pro lyžování jako Hartmanice, Hojsova Stráž, Horní Vltavice, Kvilda, Kubova Huť, Nezdice na Šumavě, Nové Hutě, Javorník, Javorná, Přimda.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

Předchozí vláhy pomohly jařím a i ozimu neuškodily — úroda pěkná, mnohoslibná. Bylo asi deset hodin, když obešed nejvzdálenější své polnosti u samých hranic pašických a pomýšleje již na návrat, si vzpomněl, že by mohl zajiti ke Krušným. Co Krušnej onehdy nadhodil v příčině dělení Blat, nevycházelo mu z hlavy a neustále o tom přemýšlel. Vedle důvodů, jichž tento byl uvedl, napadl mu ještě jeden, jenž se mu zdál vážnějším všech ostatních. V Hlavatci se vyskytla kulhavka, byla tam z Prachatic komise.  V Mýdlovarech zase padají vepři, sněť slezinná (červenka) byla zjištěna. Všecken tento dobytek se stýká na pastvě na Blatech, ba, i odjinud se tam dohání, aniž možno tomu zabrániti. Společná pastva je tudíž zdrojem různých nákaz a vážným nebezpečenstvím; však již v minulosti právě blatské obce bývaly jevištěm všeobecného padání dobytka; všude hledali příčinu tohoto neutěšeného zjevu, jen tam ne, kde ve skutečnosti vězela. Třeba na to upozorniti a učiniti stůj co stůj a pokud možno brzo konec společnému pasení.

Potužák tedy šel do Pašic a Krušného taky doma zastal. Věděl, že Krušnou nepotěší svojí návštěvou — ta vůbec žehrala na každého, s kým její muž se stýkal —, ale nedbal toho, ježto právě tak dobře věděl, že se neopováží dáti mu otevřeně najevo svou nechuť k němu. V tom se také nemýlil: Krušná ho přijala velice vlídně a řečí bylo dost a „to jsou hosti!" a „pěkně vítám!", jen se od úst prášilo, a bochník chleba na stůl a čerstvé máslo a homolka s lunínem. Než, když započal hovor o dělení Blat a Potužák se jal vykládati o nebezpečí dobytčích nákaz, které plynulo ze společné pastvy, zakabonilo se její čelo, z očí sršel jen s námahou utajovaný hněv a boky poskakovaly, jako by velký sud se byl dostal zemětřesením v pohyb. Potužákovi neušly tyto projevy nevůle ani plaché pohledy, jež Krušnej metal úkosem na svou ženu; přesto, nedbaje toho všeho, neustal ve svých výkladech, ba, s jakousi úpornou horlivostí v nich pokračoval.

„Však sáms první na to připadl," pravil, „a pravdus děl.

Třeba všecky přesvědčit, předem u nás v obci a pak druhé. Jako dosud, dále se hospodařit nemůže.."

„Dyž vono..." koktal Krušnej, jenž dostával pořade většího strachu, vida známky blížící se bouřky na obličeji a v posun-cích své ženy, která tu stojíc, onde pošlapujíc, napjatě naslouchala řečem mužů; „dyž vono... je moc nerozumu u nás..."

„Ale jdižiž, Jakube! Copak mi to teď mluvíš? Snad nepomýšlíš couvnout nyní, když sáms mě na tu věc přivedl? Tohle není žádná řeč, co teď povídáš! Když nerozumní lidé se rozumné věci vzpírají, třeba jim ji jaksepatří vyložit, a když to nepomůže, nu, odstrčí se stranou a jde se dál!"

Krušná slyšela všecko, ačkoli Potužák pronesl poslední slova poněkud přidušeným hlasem. Přistoupila ke stolu, ruce v bok podepřela, z očí jí sršely opravdové blesky.

„Přece jsem si myslila," promluvila, „že tahle marná věc o tomhle dělení se vylíhla tuhle v jeho hlavě! Divím se jenom, že takový moudrý člověk jako vy, kmotře, se na ty jeho řeči chytá. Dyť ho přeci znáte! Dyť přeci víte, že z něho mluví kořalka..."

„E, mlč, prosím tě..."

„Co bych mlčela ? Jsem snad němý pes ? — Vymluvit byste mu takové věci měl, kmotře, nikoli ho ještě v nich utvrzovat. Kdybyste věděl, co já s ním zkusím! Vezme si něco do hlavy a potom neustále rýpá a týrá mne a děti..."

„Poslechněte, kmotra..."

„Já slyším, kmotře, ale povědět vám musím, jaký je. Vy s ním nežijete, vy ho přece tak neznáte. Srdce pro děti nemá. Nebýt mne, seděly by tu všechny a čuměly. Copak on si vzpomněl, aby některého z těch chlapců dal studovat nebo něčemu vyučit? To to! On by je nechal vyrůst jako lilium na poli, jako by mohl před svou smrtí rozdělit statek na osm dílů a každému po jednom dát! Ty by toho měly potom! On má v hlavě jen samé dělení, a proto chce rozdělit Blata! Jako by Blata nebyla od nepaměti všem společná!..."

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky