největší krytý hotelový bazén 25m dlouhý v Čechách - Srní zajímavosti ze Šumavy
první rakousko-uherská továrna na kolečka k dětským kočárkům - Watzlawick Rejštejn zajímavosti ze Šumavy
nejstarší lyžařská škola založena 1975 - sportovní areál Špičák zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položená horská obec v Čechách 1062 m n.m. - Kvilda zajímavosti ze Šumavy
nejvyšší kopec na území bývalého protektorátu Böhmen und Mähren - Javorník 1089 m zajímavosti ze Šumavy
nejmohutnější zřícenina hradu v Čechách - Rabí zajímavosti ze Šumavy
nejjižnější město v České republice - Vyšší Brod zajímavosti ze Šumavy

Lambl Jan Baptista, prof. dr. tech.

detailní info

kategorie: kultura a památky / osobnosti
lokalita: nepomucko
GPS: 49°32'24.081"N, 13°27'18.265"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Prof. dr. tech. Jan Baptista Lambl, (9. srpna 1826, Letiny – 7. listopadu 1909, Praha) byl český chemik, první profesor vyučující zemědělství na Českém vysokém učení technickém v Praze (ČVUT), autor teorie o depekoraci. Jan Baptista Lambl učil celý svůj život zemědělské obory na ČVUT, inicioval vznik samostatného zemědělského útvaru (1874, 1881), který nebyl schválen a založil zemědělské školy v Táboře a Libverdě. V roce 1891 se stal rektorem ČVUT. Jeho předchůdcem na poli výuky agronomie byl PhDr. JUDr. Josef Tadeáš Lumbe. Jan Křtitel Lambl se narodil dne 9. srpna 1826 v Letinech jako syn Františka Lambla, hospodářského správce letinského velkostatku a lázní. Shodně jako jeho bratři František a Dušan Vilém studoval na gymnáziu v Plzni a pokračoval studiem na univerzitě v Praze. V roce 1849 promoval jako magistr farmacie a nastoupil u firmy W. Batka v Praze jako chemik. Koncem roku 1851 přijal místo profesora chemie a fyziky ve vojenské škole v Bělehradě a podnikl studijní cestu do Německa, Francie, Belgie a Anglie. V roce 1855 přijal místo učitele chemie, chemické technologie a přírodních věd na německé hospodářské škole v Libverdě, kde byl jeho bratr Karel ředitelem. Po osmi letech v roce 1863 opustil tento ústav a vstoupil do služeb Jana Harracha a stal se ředitelem nové rolnické školy ve Střežerech. Dále intenzivně studoval a pro své žáky zpracoval vlastní studijní skripta Österreichisch Feldbausysteme a Rübenzuker und Spiritusfabrikation. Po zániku školy vlivem bitvy u Sadové v roce 1866 se habilitoval na docenta hospodářství na Polytechnice v Praze a v letech 1867-82 zde byl mimořádným profesorem. Po rozdělení Polytechniky na část německou a českou zůstal na českém ústavu a v roce 1891 byl zvolen rektorem. Publikoval četné odborné spisy, které psal česky i německy. Významný byl jeho spis Nauka o kamení a zeminách, o pracech a nářadí k nim sloužící, o chovu bravu vepřového. Mimořádný zájem odborné veřejnosti způsobil svým spisem Depocoration in Europe\" vydaný v Lipsku v roce 1878, ve kterém poukazuje na souvislosti mezi ubýváním dobytka a narůstáním počtu obyvatel. Důchod pozemkový vydal v roce 1880 německy i česky. O osm let později vydal k oslavě císaře \"Rukověť zemědělství\" a založil časopis \"Bibliotéka polního hospodářství.\" Byl zvolen poslancem zemského sněmu a ustanoven do funkce ředitele vyššího zemského hospodářského ústavu v Táboře. Po další studijní cestě po Evropě předkládá zemskému výboru návrh na organizaci zemědělského školství, na jehož základě byly budovány zemědělské školy všech stupňů. Za jeho odbornou, organizační a publicistickou činnost byl Jan Baptista Lambl jmenován čestným doktorem techniky. Zemřel v Praze 7. listopadu 1909.

doplňující info

odkaz: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Baptista_Lambl

Lambl Jan Baptista, prof. dr. tech. na mapě

místa v okolí

SDH Letiny

SDH Letiny

kategorie: instituce / hasičské sbory
lokalita: nepomucko
GPS: 49°32'24.248"N, 13°27'17.775"E

zobrazit více
NS Čertovo břemeno

NS Čertovo břemeno

kategorie: sport a wellness / pěší - naučné stezky
lokalita: nepomucko
GPS: 49°32'23.403"N, 13°27'18.461"E

zobrazit více

další místa v okolí