Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

Kálalová Vlasta - Di Lottiová

Šumava

Obrázek
kategorie: kultura a památky
podkategorie: osobnosti
lokalita: písecko
GPS: 49°22'7.201"N, 14°23'2.360"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Vlasta Kálalová - Di Lottiová (26.října 1896, Bernartice – 15.února 1971, Písek) byla česká lékařka působící v Orientu, která se specializovala na tropické nemoci a entomologii. Působila v Bagdádu a léčila i členy královské rodiny. V Bagdádu působila v letech 1925 - 1933. Naplnila svůj studentský sen - založila a téměř sedm let vedla nemocnici v Bagdádu. Přispěla k výzkumu tropických nemocí a rozšířila rovněž sbírku Národního muzea o vzácné exempláře exotického hmyzu. Vlasta Kálalová byla za první republiky známá nejen v lékařských kruzích ovšem po válce se nad ní zavřela voda. Znovu ji připomněla až spisovatelka Ilona Borská, která napsala román o jejím strhujícím životě plném obětavosti, ale poznamenaném i velkou osobní tragédií. Pod názvem „Doktorka z domu Trubačů“ vyšel roku 1978, tedy sedm let po lékařčině smrti. Pro mimořádný zájem byl vydán ještě pětkrát. V rámci socialistické literatury bylo čtení o mladé Češce, jež se rozhodla otevřít si lékařskou praxi v dalekém Iráku, výjimečným zážitkem. Vlasta Kálalová se narodila 26. října 1896 v jihočeských Bernarticích do učitelské rodiny. Už jako mladá dívka zjistila, že jí naprosto nedělají problémy jazyky. Když začala studovat v Praze medicínu, uměla už anglicky, francouzsky, rusky, italsky, španělsky, německy a turecky. Po jedné přednášce profesora Jaroslava Hlavy o exotické parazitologii se v hlavě mladé medičky zrodil plán. Významný český patolog upozornil, že v Čechách neexistuje specializované pracoviště na exotické choroby, a tak se Kálalová, že po studiích tuto situaci změní a odcestuje sbírat lékařské zkušenosti do Orientu. Nebylo to zbrklé rozhodnutí ani romantická představa. Zapsala se do kurzů arabštiny a perštiny, předplatila si turecký lékařský časopis, aby si osvojila medicínské názvosloví, snažila se o arabském světě co nejvíce dozvědět z knih i od lidí, kteří tam pobývali. V nejparnějších dnech podnikala mnohakilometrové pochody, aby si otestovala, jak vydrží velká vedra. Rodiče z jejího rozhodnutí moc nadšeni nebyli, báli se o ni. Ale Vlasta trvala na svém. Lékařskou fakultu ukončila s vynikajícím prospěchem v roce 1922 a se specializací na chirurgii. Dva roky potom vykonávala potřebnou praxi v Čechách. Zároveň sháněla podporu pro svůj plán - založit v některé orientální zemi nemocnici, kde by čeští lékaři ošetřovali místní obyvatelstvo a přitom získávali znalosti o exotických chorobách. S rozvojem cestování totiž hrozilo, že se tyto nemoci mohou objevit i v srdci Evropy. Na tento projekt však byly třeba nemalé finanční prostředky. Kálalová se obrátila na několik institucí s žádostí o finanční podporu, ale neúspěšně. Velkou roli hrál fakt, že o peníze žádala žena. Pro splnění svého snu udělala mladá žena všechno. Studovala arabštinu a perštinu, předplatila si turecký lékařský časopis, aby si osvojila medicínské názvosloví. Jako přípravu na exotické podnebí podnikala v nejparnějších dnech mnohakilometrové pochody. Napsala několik bezvýsledných žádostí o půjčku a zdálo se, že její sen se uskutečnit nepodaří. Jednoho dne potkala doktorku Alici Masarykovou, zakladatelku Československého červeného kříže, prezidentovu dceru. Ta jí sjednala schůzku s T. G. Masarykem. Tehdy osmadvacetiletá lékařka vyprávěla o svých potížích se sháněním peněz a zmínila se i o tom, že má nějaké úspory. „Ty si schovejte, budete je potřebovat. Můj právní zástupce už má příkaz k úhradě výloh vaší cesty,“ prohlásil k jejímu velkému překvapení prezident. Postupně jí pro uskutečnění velkých plánů půjčil 244 tisíc korun, které během tří let dokázala do posledního haléře splatit. Ještě v roce 1924 mladá doktorka odcestovala do Cařihradu na kliniku Omara Paši. V roce 1924 odjela nejprve do Istanbulu. Dostala se na kliniku věhlasného gynekologa, který měl renomé po celém Orientu, věděla, že s jeho doporučením bude mít v arabském světě mnohem lepší pozici. Svou nemocnici se rozhodla v roce 1925 vybudovat v Iráku. V Bagdádu založila sanatorium neboli mustausaf s dvaceti lůžky a téměř sedm let ho úspěšně vedla. Operovala i velmi složité případy. Ukázalo se, že být ženou je vlastně výhoda. Muslimským pacientkám by totiž jejich muži nikdy nedovolili, aby je vyšetřoval lékař - muž. O propagaci se jí hned na počátku postaral otec jejího prvního pacienta - malého chlapce, kterého kopl kůň do obličeje. Dítě jí přinesli v hrozném stavu, uprostřed obličeje mu zela krvavá rána. Doktorka Kálalová ho zachránila, srovnala mu kůstky a udělala plastiku. Chlapcův otec byl prodavač a každému, kdo do jeho krámku zavítal, chlapce ukazoval a vyprávěl o šikovné doktorce. Osvědčila se i u těžkých porodů. Její renomé rostlo tak, že ji chtěl poznat i irácký vladař. Česká lékařka pak léčila i některé členy královské rodiny. Konečně došlo také na dávnou touhu přispět k výzkumu tropických nemocí. Pečlivě zabalené vzorky posílala Vlasta expres do Prahy. Její vědecké touhy se ale nezastavily na hranicích medicíny. Když se ozvalo Národní muzeum s prosbou o pomoc při rozšiřování sbírky exotického hmyzu, stala se lékařka také nadšenou entomoložkou a dokázala dokonce objevit několik nových druhů. Zoologickému oddělení Národního muzea v Praze poslala sbírku obsahující půl milionu exemplářů. V Bagdádu našla vedle řady vděčných pacientů i životního partnera. V roce 1927 se zde provdala za Itala Giorgia Di Lottiho, úředníka irácké správní služby. V následujícím roce se jim narodil syn Radbor a v roce 1931 dcera Drahomila Lydia. Vlasta, označovaná někdy za Alberta Schweitzera v sukních, byla ale natolik posedlá prací, že pohrdla mateřskou dovolenou a dala přednost nemocnici. Vražedné podnebí s sebou ale přineslo obávanou horečku dengue a Vlasta byla několik měsíců upoutána na lůžko. Roku 1932 se vrátila do Čech, kde se po několika letech uzdravila. „Zima 1931-32 mě upoutala téměř trvale na lůžko a nedalo se očekávat, že by můj zdravotní stav snesl další léta v horkém podnebí.“ Odjížděla nerada, k Iráku si vytvořila pevné pouto, mnoha lidem tu zachránila život, především dětem (tehdy tam umíralo každé třetí novorozeně v prvním roce života), měli ji tu velice rádi a vážili si jí. A odjíždělo se jí o to hůř, že za sebe nenašla náhradu, že nebyl založen „stálý československý ústav pro výzkum tropických chorob“. Po návratu do Československa v roce 1932 se nejprve potřebovala dát do pořádku. Plně se zotavila až po čtyřech letech. Organizovala kurzy pro dobrovolné zdravotní sestry a stala se vedoucí redaktorkou časopisu Zdraví lidu. Její manžel přijal československé občanství, fašistickou Itálii už nepovažoval za svou vlast. Okupaci nesla doktorka Kálalová Di Lottiová velmi těžce. Odjela z Prahy, s rodinou se usadila v rodném domě v Bernarticích a otevřela si tam ordinaci. Na jaře 1942 se toto městečko stalo útočištěm československých parašutistů, neboť dva instruktoři našich výsadkářů v Londýně, Rudolf Hrubec a Rudolf Krzák, pocházeli z Bernartic. Nacisté se o parašutistech dozvěděli a Bernarticím hrozil osud Lidic. Nakonec bylo zastřeleno „pouze“ 22 bernartických občanů. Lékařčině rodině se tehdy smrt vyhnula. Ale pouze dočasně. Přišla nakonec v posledních hodinách války. Ustupující jednotky SS zakročily 8. května 1945 v Bernarticích proti českým povstalcům a zastřelily 44 lidí, mezi nimi i manžela Kálalové a obě jejich děti. Giorgio Di Lotti se jako Ital mohl vyhnout popravě, ale před esesáky se označil za Čecha. Vlasta Kálalová, ležící zraněná v tratolišti krve vedle svých blízkých, unikla smrti pouze díky tomu, že ji Němci považovali za mrtvou. Zoufale se snažila s tou strašlivou tragédií vyrovnat. Už v nemocnici si umínila, že k sobě do Bernartic vezme několik válečných sirotků. Nejprve si přivedla polskou dívku, později slovenského mladíka, který tvrdil, že byl partyzánem. Její snaha vytvořit jakousi náhradní rodinu skončila fiaskem. Polka po několika měsících bez rozloučení odešla. Taktéž Slovák, kterému dokonce vystrojila svatbu, se k ní zachoval dost nevděčně a nelze vyloučit, že byl za války konfidentem gestapa. Nevyužité prostory ve svém domě pak osamělá lékařka nabídla místním jeslím. Děti z Bernartic i širokého okolí se k ní chodily učit jazyky. Když doktorka Vlasta Kálalová-Di Lottiová 15. února 1971 zemřela v písecké nemocnici, veřejnost o její existenci vlastně vůbec netušila. Proslulá lékařka se příliš nehodila do linie politických struktur tehdejšího státu, který ještě nezapomněl na její ostré vystoupení proti rozsudku smrti pro Miladu Horákovou. Kálalová intervenovala i za svého rodáka z Bernartic, parašutistu Rudolfa Krzáka, který byl jako příslušník „západního“ odboje komunisty uvězněn. O jedenadvacet let později byla Vlasta Kálalová in memoriam vyznamenána Řádem T. G. Masaryka.

odkaz: není

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

Doktorka z domu Trubačů - Ilona Borská...

batoh
Doktorka z domu Trubačů - Ilona Borská
Šumava A-Z: literatura
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

dům odbojářů, rodina Krzákova, Bernartic...

batoh
dům odbojářů, rodina Krzákova, Bernartice
Šumava A-Z: pamětihodnost...
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

Krzák Rudolf

batoh
Krzák Rudolf
Šumava A-Z: vojáci
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

pomník padlých WWII a gen. Krzákovi, Ber...

batoh
pomník padlých WWII a gen. Krzákovi, Bernartice
Šumava A-Z: pomníky
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail
Doktorka z domu Trubačů - Ilona Bo... 0 km
dům odbojářů, rodina Krzákova, Ber... 0,04 km
Krzák Rudolf 0,04 km
pomník padlých WWII a gen. Krzákov... 0,04 km
pomník padlých WWII, Bernartice 0,1 km
Husova kaple Bernartice 0,13 km
kaple sv. Floriána, Bernartice 0,2 km
kostel sv. Martina, Bernartice 0,22 km
paraskupina Intransitive 0,25 km
Bernartice 0,25 km
hřbitov Bernartice 0,27 km
fara Bernartice 0,27 km
památník popravených Bernartice 0,27 km
kašna Bernartice 0,28 km
pomník padlých WWI, Bernartice 0,28 km
Hrubec Rudolf 0,32 km
SDH Křenovice 2,91 km
Cernan Eugene Andrew 3,08 km
Vlk Miloslav PhDr. kardinál 6,04 km
Benda Břetislav 6,04 km
pomník padlých WWI i II, Radětice... 6,86 km
Skalička 7,07 km
Sepekov 7,1 km
Petr ze Sepekova 7,1 km
kaple Radětice 7,15 km
kostel sv. Jana Křtitele, Chřešťov... 7,47 km
pověst o hlasu zvonu kostela sv. J... 7,48 km
Ohnivé léto 7,5 km
hřbitov Chřešťovice 7,51 km
hadiště Chřešťovice 7,54 km
Ohnivé léto 7,87 km
Podolský most, Vltava 8,16 km
Vaněk František Bernard, Msgre. 8,16 km
NS Milevský vyhlídkový okruh 8,2 km
Výlet 8,34 km
pamětní deska Americké armády, Pod... 8,35 km
hotel Pecka, Sepekov 8,47 km
siamská dvojčata, sestry Blažkovy... 8,47 km
kaple Panny Marie, Chřešťovice 8,49 km
SDH Chřešťovice 8,51 km
Husová Anna Regina 8,6 km
Chřešťovice 8,6 km
Kratochvilné děje z naší vlasti - ... 8,64 km
Tvrdošíjní illusionisté, Karel Šar... 8,64 km
zámek Chřešťovice 8,64 km
pomník padlých WWI, Chřešťovice... 8,68 km
kaple sv. Anny, Chřešťovice 8,76 km
kaple sv. Josefa, Temešvár 8,82 km
pomník vojákům Rudé armády, Milevs... 8,85 km
Sokolovna Milevsko 8,92 km
kaple svatého Jana Nepomuckého, Mi... 9,13 km
kostel sv. Bartoloměje, Milevsko 9,16 km
kaple Nejsvětější Trojice, Milevsk... 9,17 km
dětské hřiště Hůrka, Milevsko... 9,19 km
pomník padlých WWI i II, Milevsko... 9,19 km
Stehlík Karel 9,2 km
Karel Stehlík - František Mrázek, ... 9,2 km
Spořitelna Milevsko 9,23 km
Milevské maškary 9,24 km
Milevsko 9,25 km
památník obětem komunismu, Milevsk... 9,25 km
pamětní deska Josef Buzek, Milevsk... 9,25 km
pamětní deska Vladislav Chvála, Mi... 9,25 km
pamětní deska František Koláček, M... 9,25 km
pamětní deska Karel Papoušek a Jar... 9,25 km
pamětní deska Jan Jeřábek, Milevsk... 9,25 km
fara stará Milevsko 9,26 km
Nová radnice Milevsko 9,27 km
pomník hrdinům 2. světové války, M... 9,29 km
Stará radnice Milevsko 9,3 km
infocentrum Milevsko 9,42 km
synagoga (stará) Milevsko 9,42 km
synagoga (nová) Milevsko 9,43 km
pomník obětem genocidy, Milevsko 9,44 km
Občanská záložna, Milevsko 9,47 km
řetězový most Lužnice, Stádlec... 9,47 km
koupaliště Bechyně 9,5 km
Jehnědno 9,51 km
židovský hřbitov Milevsko 9,65 km
Zkažená krev, Vladimír Šindelář... 9,77 km
Šindelář Vladimír 9,77 km
Historické panoptikum jihočeského ... 9,77 km
Milevské muzeum 9,77 km
klášterní lípa Milevsko 9,83 km
klášter premonstrátů Milevsko 9,83 km
Klášterní most, Milevsko 9,84 km
kostel Navštívení Panny Marie, Mil... 9,85 km
kašna klášterní Milevsko 9,86 km
Opatská kaple, klášter Milevsko 9,87 km
SDH Bechyně 9,89 km
děkanství Milevsko 9,89 km
kostel sv. Jiljí, Milevsko 9,94 km
hřbitov Bechyně 9,94 km
Žulová sympozia, park Bažantnice, ... 9,95 km
pamětní deska Otto Gutfreund 9,95 km
Gutfreud Otto 9,95 km
Kryl Karel 9,95 km
hřbitov Milevsko 9,95 km
hrob Rudolf Krajc 9,96 km
lípa u hřbitova, Milevsko 9,96 km
hrob neznámého rudoarmějce, hřbito... 9,97 km
hrob Sergej Gerasimovič Marčenko 9,97 km
kostel sv. Michala, Bechyně 9,98 km
židovský hřbitov Bechyně 9,99 km
koloběžka Grand Prix, Bechyně 10 km
vila Vendelína Máchy, Bechyně 10,06 km
busta František Křižík, Bechyně... 10,07 km
muzeum turistiky Bechyně 10,14 km
synagoga Bechyně 10,14 km
kostel sv. Matěje, Bechyně 10,19 km
Krajc Rudolf 10,2 km
pamětní deska kněz František Sláma... 10,21 km
fara Bechyně 10,21 km
Bechyně 10,21 km
nádraží Bechyně 10,22 km
rodný dům Václava Pichla 10,24 km
pamětní deska Václav Pichl 10,24 km
pamětní deska JUDr. Adolf Zahradní... 10,25 km
městské muzeum Bechyně 10,25 km
infocentrum Bechyně 10,27 km
kašna keramická Bechyně 10,28 km
lázně Bechyně 10,29 km
hrob vojáků Rudé armády, Bechyně... 10,3 km
pamětní deska letců, Bechyně 10,32 km
radnice Bechyně 10,32 km
klášter Bechyně a kostel Nanebevze... 10,33 km
Alšova jihočeská galerie, Bechyně... 10,33 km
pomník padlých WWI i II, Bechyně... 10,35 km
muzeum Vladimíra Preclíka 10,41 km
Preclík Vladimír 10,41 km
horní mlýn Bechyně 10,5 km
zámek Bechyně 10,51 km
Tajemství železnic - S Cimrmanem d... 10,65 km
Bechyňský most Duha 10,65 km
mlýn Bechyně 10,68 km
Údražský rybník 11 km
pomník padlých WWI, Údraž 11,06 km
kaple Panny Marie Lurdské, Údraž... 11,07 km
Ohnivé léto 11,09 km
Údraž 11,09 km
SDH Údraž 11,14 km
staré nádraží Bechyně 11,19 km
kaple Kamenný Dvůr 11,2 km
tvrz Údraž 11,25 km
Ohnivé léto 11,41 km
pomník František Rakovan, Kluky 11,49 km
kaple Kluky 11,49 km
pomník padlých WWI, Kluky 11,5 km
Kluky 11,5 km
SDH Velká 11,73 km
Velká 11,75 km
kaple Nejsvětější Trojice, Velká... 11,77 km
sv. Jan Nepomucký, Velká 11,77 km
Čertova nevěsta 11,79 km
Strakonický dudák 11,79 km
Židova strouha 11,79 km
Konopický Alois, plukovník v.v. 11,96 km
kaple Nuzice 11,97 km
Probulov 12,31 km
kaple sv. Václava, Vlastec 12,42 km
pomník padlých WWI, Vlastec 12,51 km
Vlastec 12,51 km
hřbitov Oslov 12,56 km
památník obětí fašismu, Oslov 12,59 km
hřbitov Horní Záhoří 12,59 km
kostel sv. Michala, Horní Záhoří... 12,62 km
kasárna a letiště Bechyně 12,63 km
fara Horní Záhoří 12,64 km
kaple sv. Barbory, Záhoří 12,65 km
naučná stezka partyzánská, Oslov... 12,83 km
židovský hřbitov Koloděje nad Lužn... 12,84 km
kaple výklenková Čtrnácti svatých ... 12,85 km
pamětní deska Dr. Josef Kazmoup 12,9 km
rodný dům Josefa Kazmoupa, Oslov 12,9 km
Oslov 12,97 km
fara Oslov 12,98 km
kostel sv. Linharta, Oslov 12,98 km
pomník padlých WWI, Oslov 13,02 km
pomník padlých WWI i II, Koloděje ... 13,08 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Kolodě... 13,11 km
dětské hřiště Koloděje nad Lužnicí... 13,12 km
rodný dům Alfréda a Emila Radoků, ... 13,13 km
Radok Alfréd 13,13 km
Radok Emil 13,13 km
pamětní deska Alfréda a Emila Rado... 13,14 km
kaple Chrastiny 13,17 km
pomník padlých WWI, Chrastiny 13,17 km
Chrastiny 13,2 km
Krásné živé památky - 16. díl - Na... 13,2 km
zámek Mitrowicz, Koloděje nad Lužn... 13,2 km
památník Matěje Kopeckého, Koloděj... 13,22 km
Koloděje nad Lužnicí 13,23 km
bungee jumping ze Zvíkovského most... 13,26 km
Zvíkovský Vltavský most 13,26 km
SDH Koloděje nad Lužnicí 13,32 km
nádraží Záhoří 13,36 km
lesní budhistický klášter Koloděje... 13,37 km
Bechyňská Smoleč 13,51 km
rybník Podhorák 13,54 km
chalupa Bechyňská Smoleč 10 13,56 km
kaple Bechyňská Smoleč 13,57 km
Albrechtická lípa 13,57 km
kontribuční sýpka a Josefovský špý... 13,58 km
stavení Bechyňská Smoleč 16 13,59 km
kostel sv. Petra a Pavla, Albrecht... 13,61 km
kapličkový hřbitov, Albrechtice na... 13,62 km
fara Albrechtice nad Vltavou 13,63 km
rybník Dejmov 13,65 km
kaple Svatonice 13,76 km
Svatonice 13,78 km
Albrechtice nad Vltavou 13,81 km
pomník padlých WWI, Albrechtice na... 13,97 km
dětské hřiště Albrechtice nad Vlta... 13,98 km
nádraží Sudoměřice u Bechyně 14,05 km
pomník padlých WWI, Malšice 14,06 km
hrob Saprikin Petr 14,06 km
SDH Malšice 14,09 km
Malšice 14,1 km
Sokol Sudoměřice u Bechyně 14,13 km
fara Malšice 14,13 km
kostel Nejsvětější Trojice, Malšic... 14,16 km
SDH Sudoměřice u Bechyně 14,23 km
malovaná Koláříkova hospoda, Dolní... 14,25 km
Dolní Novosedly 14,28 km
kaple Dolní Novosedly 14,31 km
pomník padlých WWI, Sudoměřice u B... 14,31 km
dětské hřiště Sudoměřice u Bechyně... 14,33 km
kostel Všech svatých, Sudoměřice u... 14,34 km
fara Sudoměřice u Bechyně 14,36 km
SDH Dolní Novosedly 14,36 km
Cihelny 14,41 km
Peterka František 14,65 km
pomník padlých WWI, Zvíkovské Podh... 14,71 km
kaple sv. Václava, Zvíkovské Podhr... 14,72 km
Zvíkovské Podhradí 14,76 km
koupaliště Zvíkovské Podhradí 14,79 km
SDH Vojníkov 14,99 km
Vojníkov 15,02 km
pomník padlých WWI, Vojníkov 15,02 km
Zvíkovský Otavský most 15,03 km
kaple sv. Anny, Oslov 15,09 km
Stanice Pomoc přírodě, Týn nad Vlt... 15,1 km
Svatá Anna 15,1 km
U Masáka 15,18 km
pomník padlých WWI i II, Neznašov... 15,19 km
kaple Neznašov 15,2 km
Hogo fogo Homolka 15,2 km
minerál písekit 15,25 km
zámek Neznašov 15,25 km
modřínová alej, Týn nad Vltavou... 15,26 km
golf Bechyně 15,39 km
Vrcovice 15,4 km
Hessoun Josef, Msgre. 15,4 km
řeka Lužnice 15,41 km
soutok Lužnice - Vltava 15,41 km
kaple sv. Anny, soutok Lužnice - V... 15,41 km
rozhledna Jarník 15,43 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Vrcovi... 15,44 km
NS Onen Svět 15,45 km
Plavecký mariáš 15,45 km
SDH Vrcovice 15,46 km
NS lesní Semenec 15,46 km
rozhledna Semenec 439 m n. m. 15,48 km
lipová alej míru, Týn nad Vltavou... 15,52 km
silniční most Vltava, sv. Anna, Ne... 15,58 km
vlaková zastávka Vrcovice 15,76 km
židovský hřbitov Neznašov 15,76 km
SDH Týn nad Vltavou 15,8 km
Štědronín - Plazy 15,81 km
kaple výklenková, hrad Zvíkov 15,81 km
řeka Otava 15,82 km
vyhlídka píseckých lesníků 15,89 km
památník Nakladatelům časopisu Les... 15,9 km
hrad Zvíkov 15,9 km
Paseky 15,98 km
pomník Františka Žáka 15,98 km
Žák František, generálmajor 15,98 km
kaple Paseky 16,01 km
Sokolovna Týn nad Vltavou 16,05 km
Husova kaple, Týn nad Vltavou 16,08 km
kaple Březnice 16,1 km
pomník padlých WWI, Březnice 16,1 km
Březnice 16,1 km
SDH Březnice 16,1 km
kaple Panny Marie Karlovské, Týn n... 16,1 km
Všeteč 16,17 km
hřbitov Týn nad Vltavou 16,18 km
pomník padlých WWI, Paseky 16,18 km
dětské hřiště sídliště Týn nad Vlt... 16,2 km
kostel sv. Víta, Týn nad Vltavou 16,26 km
pamětní deska obětem nacismu, Týn ... 16,27 km
nádraží Týn nad Vltavou 16,27 km
hrob Matěje Kopeckého 16,27 km
dětské hřiště Týn nad Vltavou... 16,28 km
Zámecké divadlo, Týn nad Vltavou... 16,28 km
pamětní deska Josef Sakař 16,29 km
studna Týn nad Vltavou 16,36 km
Vltavotýnské podzemní chodby 16,36 km
dům U Zlatého slunce, Týn nad Vlta... 16,37 km
infocentrum Týn nad Vltavou 16,37 km
radnice Týn nad Vltavou 16,38 km
dům č.p. 25, Týn nad Vltavou 16,39 km
kašna Týn nad Vltavou 16,4 km
železný most Vltava, Týn nad Vltav... 16,41 km
Týn nad Vltavou 16,41 km
Tchán 16,41 km
Vojna Jaroslav 16,41 km
Puchmajer Antonín Jaroslav 16,41 km
rodný dům Antonína Jaroslava Puchm... 16,41 km
dům U Modré hvězdy, Týn nad Vltavo... 16,41 km
pamětní deska Antonín Jaroslav Puc... 16,42 km
stará pošta, Týn nad Vltavou 16,43 km
NS Lesní dřeviny 16,44 km
kostel sv. Jakuba, Týn nad Vltavou... 16,45 km
fara Týn nad Vltavou 16,5 km
zřícenina hradu Týn nad Vltavou 16,5 km
Arcibiskupský pivovar, Týn nad Vlt... 16,5 km
vyhlídkové plavby Týn nad Vltavou... 16,51 km
Bolestné kameny 16,54 km
otáčivé hlediště, Týn nad Vltavou... 16,55 km
hrobka obětí WWII, lesní hřbitov P... 16,6 km
hrob vojáků Rudé armády, lesní hřb... 16,61 km
lesní hřbitov Písek 16,61 km
Boží muka, Týn nad Vltavou 16,62 km
Kameňák 1, 2, 3 16,63 km
památník bernartickým hrdinům, les... 16,64 km
Simone André 16,66 km
Třicet případů majora Zemana - Bes... 16,66 km
Katz Leopold 16,66 km
Jistebnický kancionál 16,71 km
hrob Otakara Jeremiáše 16,72 km
solnice, Týn nad Vltavou 16,87 km
kaple Panny Marie, Týn nad Vltavou... 16,9 km
kaple Slapy 17,02 km
HZS Jihočeského kraje - Územní odb... 17,04 km
pomník padlých WWI, Všemyslice 17,08 km
kaple Všemyslice 17,08 km
SDH Všemyslice 17,09 km
Všemyslice 17,1 km
NS Od Ptáčkovny k Živci 17,13 km
NS Cesta drahokamů 17,13 km
Kavkovna 17,18 km
vlaková zastávka Písek město 17,26 km
dětské hřiště Logry, Písek 17,37 km
Bohunice 17,38 km
pomník padlých WWI, Slapy 17,4 km
vila Adolfa Raaba, Písek 17,49 km
pomník padlých WWI, Písek 17,64 km
pomník padlých WWI i II, Bohunice... 17,64 km
Tálín 17,68 km
kaple sv. Václava, Tálín 17,72 km
Zemský hřebčín Písek 17,73 km
Dobrá voda, díl 6. Pokora 17,74 km
pamětní deska Dr. August Sedláček,... 17,74 km
Třicet případů majora Zemana - Mim... 17,76 km
Brábek František 17,77 km
Už zase skáču přes kaluže 17,82 km
vlaková zastávka Slapy 17,83 km
řeka Skalice 17,85 km
pamětní deska francouzským vojákům... 17,9 km
kaple Panny Marie, Písek 17,9 km
Tálínský rybník 17,99 km
Heyduk Adolf 18,15 km
památník Adolfa Heyduka 18,15 km
Adolf Heyduk - Otakar Švec, Písek... 18,15 km
divadlo Fráni Šrámka, Písek 18,15 km
pamětní deska Josef Váchal a Josef... 18,18 km
kašna Neptun - Ignác Hammer, Písek... 18,2 km
rodný dům a pamětní deska Otakar J... 18,2 km
Jeremiáš Otakar 18,2 km
mezinárodní folklorní festival, Pí... 18,21 km
Kronbergerův altán, Písek 18,21 km
Palackého sady, Písek 18,23 km
synagoga Písek 18,23 km
Záluží u Týna nad Vltavou 18,23 km
Sokol Písek 18,23 km
pomník padlých WWII, Písek 18,24 km
kaple, Záluží u Týna nad Vltavou... 18,25 km
František Palacký - Ludvík Wurzel,... 18,25 km
hotel Otava, Písek 18,26 km
socha sv. Floriána s kašnou, Písek... 18,26 km
Schrenkův pavilon, Písek 18,27 km
fontána u hotelu Otava, Písek 18,28 km
pamětní deska s bustou Mikoláš Ale... 18,31 km
pomník padlým příslušníkům 11. pěš... 18,32 km
dům u Černého orla sgrafitový, Pís... 18,34 km
morové sousoší Písek 18,34 km
dětské hřiště park Písek 18,35 km
fara Písek 18,36 km
Horáková Milada, JUDr. 18,36 km
Dobré světlo 18,37 km
Písek 18,37 km
pamětní deska Milada Horáková, Pís... 18,37 km
památník letcům RAF, Písek 18,38 km
Brukner Petr 18,39 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 18,39 km
Festival nad řekou 18,39 km
Dům U slona, Písek 18,4 km
památník obětí WWII, zaměstnanců m... 18,4 km
kostel Narození Panny Marie, Písek... 18,4 km
pamětní deska Píseckému a Kocínu... 18,4 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Písek... 18,4 km
radnice Písek 18,4 km
festival Cool v Plotě 18,4 km
Filip František 18,4 km
Srnka Jiří 18,4 km
Pilař Radek 18,4 km
Putna Martin C. 18,4 km
pítko Písek 18,41 km
věž kostela Narození Panny Marie, ... 18,42 km
dům U Sv. Jana Nepomuckého, Písek... 18,42 km
Bakaláře, Písek 18,43 km
hradní kašna Písek 18,44 km
středověká studna Bakaláře, Písek... 18,44 km
hrad Písek 18,44 km
Štíty království českého, Štíty Př... 18,44 km
fontána Sladovna, Písek 18,45 km
mohyla z doby bronzové, Písek 18,45 km
pamětní deska českých králů 18,45 km
Prácheňské muzeum, Písek 18,45 km
Dům U Bílého beránka, Písek 18,46 km
infocentrum Písek 18,47 km
kostel Povýšení svatého Kříže, Pís... 18,47 km
sochy, kamenný most Otava, Písek 18,48 km
V peřině 18,48 km
kamenný most Otava, Písek 18,48 km
Sladovna, kulturní prostor Písek 18,48 km
Odcházeti s podzimem 18,49 km
kaple Dobšice 18,49 km
SDH Dobšice 18,5 km
Břehy 18,51 km
Cipískoviště, Písek 18,51 km
Dobšice 18,51 km
městská vodní elektrárna Písek... 18,53 km
strom hrdina, akát Písek 18,53 km
Měsíc nad řekou 18,53 km
Šrámek Fráňa 18,55 km
pamětní deska Jan Žižka, Písek... 18,55 km
pamětní deska Fráňa Šrámek 18,55 km
Dům u koulí, Písek 18,56 km
Putimská brána 18,57 km
hradby Písek 18,58 km
studna pod Putimskou branou, Písek... 18,58 km
Lístek do památníku 18,59 km
Stříbrný vítr 18,59 km
Nová a Stará Vráž u Písku 18,62 km
zámek Vráž 18,62 km
Ohnivé léto 18,66 km
Kluci na řece 18,66 km
kaple sv. Václava, Stará Vráž 18,66 km
věžový vodojem Vráž 18,67 km
sochy sochařské sympozium Písek 18,67 km
koupaliště Písek 18,69 km
kostel Nejsvětější Trojice, Písek... 18,74 km
dětské hřiště ostrov Písek 18,74 km
hřbitov bývalý Písek 18,75 km
pěší most Otava, Písek 18,76 km
pamětní deska osvobození Písek 18,76 km
hrob Otakara Ševčíka 18,77 km
Trhák 18,78 km
Čtyři slunce 18,78 km
kaple Panny Marie, Žďár u Protivín... 18,85 km
Žďár u Protivína 18,86 km
hrázděná restaurace, Písek 18,87 km
pomník padlých WWI, Selibov 18,9 km
Hýlačka 525 m n. m. 18,9 km
Kluci z bronzu 18,91 km
Žižkova kasárna, Písek 18,91 km
Selibov 18,91 km
kaple Selibov 18,94 km
vlaková zastávka Horky u Tábora 18,95 km
pohádková kovárna Selibov 18,96 km
dětské hřiště, Žďár u Protivína... 18,98 km
Ježek Jaroslav 19,01 km
tango Mercedes, Jaroslav Ježek 19,01 km
kaple sv. Víta, Bečice 19,03 km
vlaková zastávka Písek 19,03 km
Bečice 19,04 km
ZOO Větrovy, Tábor 19,15 km
Čáp František 19,17 km
zámek Varvažov 19,17 km
Stříbrná paruka 19,18 km
Je třeba zabít Sekala 19,18 km
O zatoulané princezně 19,18 km
Proč nevěřit na zázraky 19,18 km
Střílej oběma rukama 19,18 km
Varvažov 19,19 km
Žďárské Chalupy 19,19 km
kostel sv. Kateřiny, Varvažov 19,2 km
kaple Neposkvrněného Početí Panny ... 19,21 km
nádraží Písek 19,21 km
Třitim 19,24 km
hřbitov Varvažov 19,27 km
kaple hřbitovní Varvažov 19,31 km
kasárna Prokopa Holého, Tábor 19,32 km
keltské oppidum Nevězice 19,33 km
dětské hřiště Písek 19,42 km
Selibovský rybník 19,43 km
vojenský areál Dolní Úvěrka 19,43 km
hřbitov Klokoty - Tábor 19,45 km
kostel sv. Václava, Písek 19,46 km
hřbitov starý Písek 19,47 km
dětské dopravní hřiště Písek... 19,47 km
Lezecké centrum Písek - LezeTop 19,49 km
židovský hřbitov Písek 19,53 km
hřbitov vojenský Písek 19,53 km
pomník padlých WWI, vojenský hřbit... 19,54 km
pomník padlých WWI, vojenský hřbit... 19,55 km
pomník padlých WWI, Klokoty 19,55 km
kaple Panny Marie Sedmibolestné, P... 19,57 km
pamětní deska Josef Bílý 19,57 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Kl... 19,58 km
MVE Písek 19,66 km
Temelín 19,78 km
Trápení 19,78 km
pomník padlých WWI, Temelín 19,79 km
rybník Školňák, Temelín 19,79 km
Panský rybník, Temelín 19,79 km
plovárna U sv. Václava, Písek 19,84 km
Discopříběh 19,88 km
hřbitov Žimutice 19,92 km
ubytování v okolí

apartmány 8204, Kašperské Hory

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: apartmánový dům
Šumava: kašpersko
šumavská obec: Kašperské ...

ubytování s kapacitou: 16
cena ubytování: od 350 Kč detail

chalupa 8806, Annín

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chalupa
Šumava: sušicko
šumavská obec: Annín

ubytování s kapacitou: 12
cena ubytování: od 250 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • Milevské muzeum - otevírací doba

  batoh
  Milevské muzeum - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: písecko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • městské muzeum Bechyně - otevírací doba...

  batoh
  městské muzeum Bechyně - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: táborsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • Sladovna, kulturní prostor Písek - oteví...

  batoh
  Sladovna, kulturní prostor Písek - otevírací doba
  Šumava A-Z: menší i větší...
  lokalita: písecko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
firmy v okolí
 • Jednota Bernartice

  batoh
  Jednota Bernartice
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: písecko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Jednota Borovany

  batoh
  Jednota Borovany
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: budějovicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Jednota Podolí

  batoh
  Jednota Podolí
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: písecko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Jednota Slabčice

  batoh
  Jednota Slabčice
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: písecko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
Jednota Bernartice 0,31 km
Jednota Borovany 2,89 km
Jednota Podolí 5,25 km
Jednota Slabčice 5,82 km
Jednota Radětice 6,85 km
Jednota Jetětice 6,91 km
Jednota Sepekov 7,03 km
Jednota Opařany 7,62 km
Bankomat Poštovní spořitelna 7,87 km
Bankomat ČSOB 7,9 km
Jednota Stádlec 8,01 km
čerpací stanice Benzina, Milevsko... 8,27 km
Bankomat Poštovní spořitelna 8,43 km
Bankomat ČSOB 8,5 km
Bankomat Komerční banka 8,5 km
Bankomat Česká spořitelna 8,52 km
Bankomat ČSOB 9,17 km
Bankomat GE Money Bank 9,17 km
CENTRUM Milevsko 9,17 km
Bankomat Česká spořitelna 9,27 km
Bankomat Poštovní spořitelna 9,28 km
Bankomat Komerční banka 9,3 km
Bankomat Poštovní spořitelna 10,01 km
Jednota Bechyně 10,01 km
Bankomat ČSOB 10,02 km
Bankomat Komerční banka 10,03 km
Supermarket Zuzana Bechyně 10,07 km
Jednota Božetice 10,12 km
Jednota Květov 10,17 km
Jednota Bechyně 10,27 km
Bankomat Česká spořitelna 10,29 km
Jednota Zbelítov 10,6 km
Jednota Kluky 11,54 km
Jednota Kučeř 12,37 km
Jednota Záhoří 12,74 km
Jednota Hrejkovice 13,65 km
Jednota Albrechtice 13,76 km
Jednota Malšice 14,09 km
Supermarket Malšice 14,24 km
Jednota Sudoměřice u Bechyně 14,25 km
čerpací stanice EuroOil, Malšice... 14,59 km
Jednota Pechova Lhota 15,68 km
Jednota Týn nad Vltavou 16,15 km
Bankomat Komerční banka 16,3 km
Bety Týn nad Vltavou 16,31 km
Bankomat Česká spořitelna 16,34 km
Bankomat ČSOB 16,37 km
Bankomat Poštovní spořitelna 16,41 km
Jednota Jistebnice 16,68 km
čerpací stanice Shell, Týn nad Vlt... 16,87 km
Bankomat GE Money Bank 16,89 km
Jednota Týn nad Vltavou 16,97 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Písek... 16,99 km
Bankomat Česká spořitelna 17,04 km
Jednota Slapy 17,39 km
Jednota Přílepov 17,45 km
Jednota Chyšky 17,55 km
Bankomat Česká spořitelna 17,67 km
čerpací stanice PAP OIL, Písek, Se... 17,79 km
čerpací stanice EuroOil, Písek 17,81 km
Jednota Písek 17,84 km
Bankomat Česká spořitelna 17,93 km
Jednota Písek 17,94 km
Bankomat Komerční banka 18,08 km
Bankomat ČSOB 18,1 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18,1 km
Bankomat UniCredit Bank 18,13 km
Bankomat Fio banka 18,22 km
Jednota Kovářov 18,27 km
Jednota Písek 18,33 km
Bankomat Česká spořitelna 18,36 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18,37 km
Bankomat ČSOB 18,37 km
Bankomat Oberbank AG 18,37 km
Bankomat GE Money Bank 18,37 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18,37 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18,41 km
Bankomat ČSOB 18,41 km
Bankomat Raiffeisenbank 18,42 km
Bankomat Komerční banka 18,46 km
Jednota Písek 18,47 km
Jednota Písek 18,52 km
Bankomat Komerční banka 18,56 km
Jednota Vráž 18,63 km
Jednota Písek 18,67 km
čerpací stanice Benzina, Písek 18,89 km
Bankomat Česká spořitelna 18,91 km
Jednota Hlavatce 19,05 km
Jednota Kostelec 19,12 km
Jednota Varvažov 19,17 km
Bankomat GE Money Bank 19,18 km
čerpací stanice Shell, Písek 19,23 km
McDonalds, Písek 19,34 km
Jednota Radkov 19,63 km
Jednota Želeč 19,91 km

mohlo by Vás zajímat

Neumanová Kateřina

batoh
Neumanová Kateřina
Šumava A-Z: osobnosti
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

Šrámek Fráňa

batoh
Šrámek Fráňa
Šumava A-Z: osobnosti
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Fauna Šumavy se dotvářela do dnešní podoby během doby poledové a měla původně téměř výhradně lesní charakter. Většina druhů živočichů vázaných na les se udržela do dnešní doby s výjimkou velkých predátorů (medvěd, rys, vlk, kočka divoká) vázaných na přirozená stanoviště. Vodní toky Šumavy jsou v horních tocích minimálně znečištěny a díky tomu je Šumava jednou z nejvýznamnějších oblastí výskytu vydry říční v České Republice. Unikátní fauna bezobratlých, vázaných na rašeliništní společenstva, zahrnuje řadu vzácných reliktních druhů severského původu a byla jedním z hlavních důvodů zařazení Šumavy do Červené knihy ekosystémů IUCN. Jako velký lesní celek skýtá Národní park Šumava vhodné prostředí i pro větší druhy obratlovců. Je tradičním refugiem pro lesní druhy kurovitých ptáků. I přes silný úbytek během posledních několika desítek let přežívají na Šumavě populace tetřeva hlušce i tetřívka obecného. Relativně hojnější je jeřábek lesní. Z velkých predátorů žije dnes na Šumavě trvale pouze populace rysa ostrovida. Jeho úspěšné znovuvysazení během 80. let bylo podmíněné velkou rozlohou zalesněného území, poměrně nízkým stupněm osídlení a dostatečnou potravní základnou (hlavně srnec obecný). Velké druhy kopytníků, především jelen evropský, jsou za absence ostatních predátorů uměle myslivecky obhospodařovány a jejich četnost regulována. Ubytujte se na Šumavě a poznávejte čistou přírodu na kole, pěšky, na lyžích a to vše za příznivé ceny. K dispozici jsou Vám k pronájmu celé chalupy, jednotlivé apartmány v apartmánových domech, rodinné penziony, horské hotýlky, komplexy hotelů, ale také kempy a farmy. Více na http://www.sumava.cz/. Šumava - to je pravá česká dovolená v pohodlí za příznivé ceny.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

„Nechte si říci, kmotro," — došel jí dech, jinak by Potužák se byl asi sotva dostal k slovu — „co se týče vašich dětí, do toho mi nic není, to si spravte mezi sebou, do toho vám nemluvím, leda požádá-li mne kdo z vás o radu. Ale co se tkne Blat a jich dělení, to je, kmotra, věc nás všech a té my muži rozumíme lip než vy ženské. Proto vy nás nechte a nemluvte nám do toho. Až uvidíte, že vám z toho rozdělení poteče větší užitek, budete ráda, že právě tuhle Jakub byl první, který nás na to přivedl, a nebudete říkat, že z něho mluvila kořalka."

Mluvil vážně, klada důraz na každé slovo, a vymohl si, že ho nechala domluvit, ač několikrát se pokoušela ho přerušit; avšak když domluvil, spustila s onou karakteristickou ženskou logikou, o níž se rozbíjejí všecky argumenty:

„Och ty můj Spasiteli! Och kmotře můj zlatý! Vy jste, čemu se říká moudrý člověk, a kdyby on byl jako vy, slova bych neřekla. Ale on takový není, on má jen svou tvrdou hlavu, a kdybych já nesháněla, kdepak bychom byli!..."

Obrátila se pak na svého manžela a nyní zase její argumenty padaly jako rány perlíku.

„Ty! Mluv teď sám a řekni: moclipak jsem utržila loni za husy? Tři sta padesát šest zlatých, vid? Rci, není tohle pravda? — A za peří? — Osmdesát sedm zlatých! — Či to zas není pravda?... A za prasata?... Tři sta osmdesát zlatých! — Či lhu?... Máslo a vejce ani nepočítám, za ty bylo tolik, že jsme se celý rok šatily, já a naše holky. A teď mi řekni, ty mudrlante rozdělivý, jak ty peníze seženu, až nebude možno odchovat tolik hus a vepřů jako teď? — Neboť tolik je přece jisto, že až Blata rozdělíte, tolik jich a po celé léto tam nebude se moci pást!"

„Dej mi svatý pokoj s tvými husami!" zabručel Jakub Krušnej. „Ze samé trávy ty husy nejsou živy a z té, co ji spasou, bylo by seno, a seno není marnost. Oč by tu bylo dobytka víc! To nepočítáš a zrní bereš na ně, že bych dva koně za ně uživil."

Popřela a svou vedla dál. Trvalo hodnou dobu, než Potužák se dostal k slovu.

„Ty mlč, Jakube," pravil; „přece vidíš, že takhle nepořídíš..."

„Se mnou každý pořídí, kdo mluví moudře a jedná jako rozumný člověk!" skočila mu do řeči a hlas její, dotud zlostný, křiklavý, nabyl pojednou rázu téměř plačtivého; „ale tenhle tu, kmotře, ten se mnou arciť nepořídí, třeba byl tyran tyranská. Cožpak neztloukl ondyno, víte, když přišel od vás, holku, svou dceru, svou krev! Tak ji ztloukl, že je do dneška jedna modřina, pravý lazar! Div žebra jí nepřerazil a do smrti by ji byl utloukl, kdyby mu nebyla utekla! Nu, co čumíš na mne, ty jeden ukrutnice ukrutánská? Chceš mi snad říci, že to není pravda ?..."

Krušnej sklopil zraky, jsa patrně v nesnázích.

„Je to pravda!" pravil po chvíli; „ztrestal jsem ji, ale patřilo jí to! Proč jsem jí nabil, Jouzo, povídat ti nebudu; na svou hanbu bych ti to řekl..."

„Ty toho naděláš!" přerušila ho žena; „zbůhdarmas ji týral, jako litý draks byl..."

„Jouzo, jak jsem tu pod nebem, spravedlivě jsem trestal, a ty bys byl na mém místě jinak nejednal..."

„Ale, já se tě neptám po tom. Trestals, nu taks trestal, a víš proč, a trestal-lis přece nespravedlivě, zodpověz si to před svým svědomím, já tvým soudcem nejsem."

A pojednou, s tváří usmívavou, obrácen k selce, lehce uhodiv pěstí na stůl a změniv úplně svůj hlas:

„Kmotra," děl, „hleďte, po dobrém si promluvme! Vy jste přece taky rozumná žena, krásně jste trošku zhorka nakvašená a krásně nejednáte ve všem, jako bych snad já... jako by snad jiný jednal. Máte mnoho dětí, tedy taky mnoho starostí, ale uvažte! — máte taky pěkný statek, větší než já, lepší polnosti, víc dobytka byste mohli vychovat, víc by vám vynášel, kdybyste se nevzpírala novotám, k nimž dojít musí. Ale o tom já vám nyní mluvit nebudu, však sama nahlídnete, až si všecko rozmyslíte. A tuhle s Jakubem jsme staří kamarádi a rád ho mám. Možná že má své chyby, ale kdo jich nemá ? — Namouduši, jak to tu všecko vidím a jak si myslím, že by se leccos ještě dalo zopravit a zonačit, ani chvíli bych neváhal, a kdyby tuhle Jakub chtěl, dceru bych dal vašemu synovi, jen co by statek převzal..."

Slyše tato slova, Jakub sebou škubl, div se stoličky se nespotácel. Dceru Potužákovou pro svého syna! — Vždyť v ničem na světě neviděl většího štěstí. Tolik už o tom uvažoval a tolik se bál nadhodit o tom slovo, aby neprchly sny, v nichž se kochal.

„Co to povídáš, Jouzo ?" zablábolil, chápaje se Potužákovy ruky, „mému synovi že bys dal dceru?..."

I v duši jeho ženy slovo se neminulo účinku. Zlostný výraz rázem zmizel z jejího obličeje, kupředu se nahnula, oči vypoulila.

Než jen na okamžik. Najednou, jako by se vzpamatovala, rukou máchla, vzdorovitě hlavou hodila.

„Ale jděte, kmotře!" vyrazila ze sebe. „Z kohopak si chcete tropit blázny? Ze mne dojista ne!... Leda tenhle můj že by vám mohl uvěřit — zpozdilý jest dost na to! Však já dobře vím, že vy dceru nedáte leda pánovi... Máte jedinou a věna pro ni máte sdostatek..."

Potužák upřel na ni oči.

„Teď zas já vám řeknu, kmotra, abyste těchhle řečí nechala," pravil velmi vážně. „Co vás to napadá, domnívat se, že bych chtěl holku dát pánovi ? Povídám vám, že ji jinému nedám než sedlákovi. Selská je a pro sedláka ji vychovávám!"

„Pánbůh ti požehnej za tohle slovo, Jouzo!" pravil pohnutým hlasem Krušnej, jemuž slzy vytryskly z očí.

„Nu věru, člověk neví, proč se tomu tak divíte nebo proč o tom pochybujete," mluvil dále Potužák. „Cožpak jsem kdy dával najevo, že bych chtěl provdat holku za pána? Přece víš, Jakube, jak o tom soudím..."

„Nu arci, arci — já vím, ale vezmi z hlavy té mé tuhle, co si tam nasadila..."

„A pak," pokračoval stejným klidným a vážným tónem Potužák, „proč bych ji nedal zrovna vašemu Jakubovi? Jemu jako jinému spořádanému sedlákovi! Ovšem, sedlákem by musel být a statek mít v rukou. To arci nespěchá, holka je mladá a vy se zrovna do výminku neženete."

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky